Sunteți pe pagina 1din 2

18.

Imunitatea: definitie, clasificare


19. Antigenul: definitie, clasificare
20. Tipuri de determinanti antigenici( clasificarea determinantilor antigenici)
20. Celulele dendriticeclasificare, functii
21. !acrofagul: caracteristici, functii
22. "eutrofilul: caracteristici, functii
2#. $o%inofilu: caracteristici, functii
2&. 'a%ofilul si mastocitul: caracteristici, functi
2(. )imfocitele ': caracteristici,functii
2*. +I,: declansare, sec-ente, +I, primar si secundar
2.. )imfocitele T:clasificare, acti-are
28. Tipuri de Ig: structura, clasificare, functii
28. Ig!, I/A, Ig0, Ig$: structura, functii
28. )T citoto1ice caracteristici, functii
29. 2istemul complement:cai de acti-are, rol
#0. +IC: tipuri de celule implicate, modalitati de declansare( dinamica +IC)
#1. 0inamica +IC
#2. 3lac/etele sanguine 4 structur5, trom6ocitopoie%a
##. +olul func7ional al plac/etelor sanguine 8i factorii trom6ocitari
#&. +eceptorii trom6ocitari : enumerare, rol
#(. Timpul -ascular
#*. Timpul plac/etar : aderarea, acti-are
#.. Timpul plac/etar : aderarea, acti-are
#8. 9actorii plasmatici ai coagul5rii: enumerare 8i pre%enta7i 9I, 9:II, 9;III
#9. 9actorii plasmatici ai coagul5rii : enumerare 8i pre%enta7i 9II, 9:III, 9;II
&0. Calea intrinsec5 de ini7iere a coagul5rii
&1. Calea e1trinsec5 de ini7iere a coagul5rii
&2. Controlul coagul5rii 4 enumera7i factorii, rol
&#. Antitrom6inele 4 enumerare, rol
&&. 2istemul anticoagulant al proteinei C
&(. $1plorarea coagul5rii glo6ale 8i a etapelor
&*. $1plorarea coagul5rii glo6ale 8i a etapelor
&.. 9i6rinoli%a < defini7ie, factorii implica7i 8i c5ii de ini7iere
&8. Acti-atorul tisular al plasminogenului (t3A
Fiziologia rinichiului
1. 0escrie7i anatomia func7ional= a rinic/iului
2. :asculari%a7ia rinic/iului 8i rolul func7ional
#. Aparatul >u1taglomerular 4 anatomie 8i rol
&. Circula7ia renal= (rol, metode de dereminare, -alori normale)
(. Consumul de o1igen ?n rinic/i
*. Autoreglarea circula7iri renale
.. 2tructura mem6ranei filtrante glomerulare 8i celulele me%angiale
8. 3re%enta7i factorii de care depind filtrarea glomerular5
9. 3resiunea efecti-= de filtrare
10. 3re%enta7ii re%ultatul ultrafiltr=rii
11. 0e6itul filtr=rii glomerulare
12. 9actorii care influien7ea%= filtrarea glomerular=
1#. Autoreglarea filtr=rii glomerulare
1&. +ea6sor67ia tu6ular= @ mecanisme
1(. +ea6sor67ia renala a sodiului
1*. +eglarea rea6sor67iei de "a