Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Ovidius Constana

Facultatea de Stiine ale Naturii si Stiinte Agricole


Catedra de Biologie Ecologie
Subiecte de examen la disciplina
Entomologie Agricultur! ""#
$or%ologie externa si interna
1. Morfologia externa la insecte
2. Capul la insecte
3. Aparatul bucal pentru rupt i mestecat
4. Aparatul bucal pentru intepat si supt de la
diptere nematocere
5. Aparatul bucal de la diptere brahicere
6. Aparatul bucal de la homoptere
. Aparatul bucal de la h!menoptere
". Aparatul bucal de la lepidoptere
#. $ipuri de antene
1%. $oracele la insecte
11. &tructura aripilor la insecte
12. $ipuri de aripi la insecte
13. $ipuri de picioare la insecte
14. Abdomenul la insecte
15. '(opo)itorul si armatura genitala mascul
16. $egumentul insectelor
1. &istemul muscular si )borul la insecte
1". &istemul digesti( la insecte
1#. &istemul respirator la insecte
2%. &istemul circulator la insecte
21. &istemul genital la insecte
22. &istemulul excretor la insecte
23. &istemul ner(os
24. 'rgane de simt ba)ate pe scolopidie
25. &colopidia * structur+
26. 'rgane stridulante si organe luminoase la
insecte
2. 'rgane timpanale si chordotonale
2". 'matidia , structur+
2#. 'rgane de simt ba)ate pe omatidie
3%. -ormarea imaginii i (+)ul la insecte
31. Metamorfo)a la insecte
32. $ipuri de lar(e
33. $ipuri de nimfe la insecte
34. .iapau)a
35. /cologia insectelor * tipuri
36. Mimetismul
3. 0omocromia
3". Culorile de a(erti)are
3#. $emperatura si influenta sa asupra
de)(oltarii insectelor
4%. Adapt+ri ale insectelor la mediu
41. 1ela2ii dintre insecte i plante
42. 1ela2iile dintre diferitele categorii
ecologice de insecte
43. 3rincipii ale combaterii integrate
44. Metode de combatere biologica , metode
microbiologice
45. Metode de combatere biologica , folosirea
faunei utile
46. Metode de combatere biologica , autocidia4
hormonii4 feromonii
4. 5mportanta insectelor
4". 3rincipii de sistematic+ la insecte
Conf. uni(. dr. M. &6ol6a