Sunteți pe pagina 1din 5

Inegalitatea mediilor i inegalitatea lui Cauchy Buniakovski -

Schwarz
Elevii: Eduard Mihai i Ionu Radu, clasa a IX-a
Profesor ndrumtor: Marcela V. Mihai, prof. rd. !rd. I
"ole#iul $ehnic % !heor#he &sachi %
Vestita Inegalitate a mediilor, care apar ine matematicianului france' &u#ustin "auch( a fost
pu)licat n anul *+,*. in acele timpuri ea se consider tradi ional una dintre cele mai dificile ine#alit i
numerice. -n matematic Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovski-Schwarz este o ine#alitate util, ntalnit
n mai multe situa ii. -n al#e)ra liniar ea se poate aplica vectorilor, n anali' se poate aplica seriilor
infinite sau inte#rrii produselor, iar n teoria pro)a)ilita ilor se poate aplica varian elor si covarian elor.
"a'ul finit-dimensional al acestei ine#alit i pentru vectori reali a fost demonstrat de "auch( n anul
*+,*. i n *+./, elevul lui "auch(, V.Ia.0unia1ovs1i a o)servat c se poate o) ine o form inte#ral a
ine#alita ii lui "auch(. Re'ultatul #eneral a fost o) inut de 2.3.&.4ch5ar' n *++.. 6ucrarea noastr este
structurat n trei pr i astfel: n prima parte este pre'entat ine#alitatea mediilor, n cea de-a doua parte
ine#alitatea lui "auch(-0unia1ovs1i-4ch5ar' i n partea a treia avem c7teva aplica ii ale celor doua
ine#alit i.
1. INE!"I#!#E! $E%II"&'
%e(ini ie 1.1 8ie , ,9, fi:a i. Punem &; , ,9, < = ,
!; , ,9, < = , dac >, ; < i = ,
i 3; , ,9, < = , dac ; < i = . ?umerele astfel definite se
numesc media aritmetic, media #eometric, respectiv, media armonic a numerelor ,
,9, .
)ro*ozi ia 1.+ 8ie nu to i e#ali cu * a.. =*. &tunci n
%emonstra ie,
Prin induc ie relativ la n. 8ie cu sau diferite de * i = *. &tunci

deci = @ A i deci P;,< este
adevrat.
8ie ... nu to i e#ali cu * a.. =*. Renumerotnd putem
presupune * i *, deci -*< ; -*< > 1 + .
Cum ( ) i P(n) este adevrat, rezult + ++ n,
deci < @ @9@ ;* @ < @ @ 9@ * @ n.
i deci P;n@*< este adevrat.
Prin urmare P;n< este adevrat, ; < n *.
)ro*ozi ia1.- .Inegalitatea mediilor/. . < 9 avem ine#alit ile
,
cu e#alitate .
%emonstra ie,
8ie = ;i = <."um >,. < i = i
= < = *
re'ult ;folosind )ro*.1.+< c n, deci n !; <.
& doua ine#alitate se o) ine astfel:
3 < = = ! ; <
ac = atunci = n, deci = n i deci
= *, . < i = = G ( ), . < i = .
+. INE!"I#!#E! "0I C!0C12 B0NI!3&4S3I SC15!'6
, unde .
%emonstra ie, 8ie ecua ia care
are solu ii reale numai dac to i termenii sumei sunt simultan nuli, adic
. -n rest ecua ia nu are solu ii reale ceea ce nseamn c
discriminantul ei este strict ne#ativ, dar dup ridicarea ptratelor ecua ia devine:
a = , ) = , , c =
i discriminantul = = =
- 4 - 4
.
-. !)"IC! II
*. 8ie a, ), c i a @ ) @ c atunci: ,;a @ ) @ c< @ ; .
Re'olvare: utili'm ine#litatea mediilor pentru a i B ) i B c i a @ ,
) @ , c @ i adunm cele trei ine#alit i a @ ) @ c @ ,
la aceast ine#alitate adunm acum ine#alitatea din condi ia pro)lemei ,;a @
) @ c< @ ; .
,.Pentru a demonstra i c:
* @ .
Re'olvare: din ine#alitatea mediilor o) inem .
-nsum7nd cele n@* ine#alit i o) inem: .
C. ac a, ), c i atunci .
Re'olvare: din ine#alitatea mediilor i *
&plic7nd ine#alitatea lui "auch( D 0unia1ovs1i D 4ch5ar' o) inem pentru i
;*, *, *< .
A.ac a)c = * i a, ), c atunci .
Re'olvare: &plic7nd ine#alitatea lui "auch( D 0unia1ovs1i D 4ch5ar' o) inem
pentru i ;*, *, *<
,dar ac = 1
. &plic7nd
ine#alitatea lui "auch( D 0unia1ovs1i D 4ch5ar' o) inem
, unde ultima rela ie re'ult din:
a) @ )c @ac = C. "onclu'ia re'ult u or.
.. Pentru a, ), c E > i a)c = * demonstraFi c:
;*< @ @
;,< @ @
;C< @ @ @
Re'olvare:
;*< este o aplicaFie direct a ine#alitFii "-0-4
;,< Gtili'm urmtoarele ine#alitFi:

;C< Gtili'm urmtoarele ine#alitFi:
care re'ult din ine#alitatea mediilor
BIB"I&'!7IE
819 h. Sire chi , "alculul diferen ial i inte#ral, Vol.*, Editura tiin ific i Enciclopedic,
0ucure ti, */+..
8+9 $oldovan %orin, Ine#alit i, 0aia Mare, ,>>+ ; articol #sit pe net<
8-9 Carol Neuman: Edmond Nicolau: !nghel Schor,$eoria sumar a de'voltrii HtiinFei, Editura
politic, 0ucureIti, */+C.