Sunteți pe pagina 1din 1

N.

FRACII ALGEBRICE
1. SIMPLIFICARE FRACIILOR
Pentru simplificarea unei frac]ii se descompune at$t num@r@torul c$t }i numitorul frac]iei ^n
factori primi dup@ care se simplific@ (numai c$nd aste produs de factori at$t la num@r@tor c$t
}i la numitor). Num@r@torul se ia separat }i se noteaz@ cu P(x) dup@ care se descompune ,
apoi numitorul se ia separat }i se noteaz@ cu Q(x) dup@ care se descompune. Dup@ ce sau
descompus se ^nlocuiesc ^napoi ^n frac]ie }i se simplific@ termenii asemenea.
(x2 + x)(x2 + x + 6) + 9
Ex1. Simplifica]i frac]ia F(x) =
(x2 + x)(x2 + x + 1) 6
P(x) = (x2+x)(x2+x+6)+9

a
ic

Not@m x2+x = a P(a) = a(a+6)+9 = a2+6a+9 = (a+3)2

P(x) = (x2+x+3)2

t
a

Q(x) = (x2+x)(x2+x+1) 6 Not@m x2+x = a Q(a) = a(a+1)6 = a2+a6 = (a+3)(a2)


2

Q(X) = (x +x+3)(x +x2)


(x2 + x + 3)2
x2 + x + 3
F(x) = =
(x2+x+3)(x2+x2) x2 + x 2
(x+2)3 + (x+2)2 + x + 3
Ex2. Simplifica]i frac]ia F(x) =
(x+2)3 (x+2)2 + x + 1

t
a

m
e

m
/
o

r
.
u

a3 + a2 + a + 1 a2(a+1) + (a+1) (a+1)(a2+1) a + 1


Not@m x+2 = a F(a) = = = =
a3 a 2 + a 1
a2(a1) + (a1)
(a1)(a2+1)
a1
x+2+1 x+3
F(x) = =
x+21
x + 1

f
o

r
p

e
/
:/

tt p

2.CONDIIADEEXISTENAUNEIFRACIIALGEBRICE

Ofracieexistsauaresensdacanumitoruleiestediferitdezero.
3x3 +4x2 5x
Ex. DeterminaivalorileluixpentrucareurmtoareafraciaF(x)=
2x2 3x2
a)Nuaresens b)Aresens
2x2 3x2=02x2 4x+x2=2x(x2)+(x2)=(x2)(2x+1) (x2)(2x+1)=0
x2=0 x=2

si2x+1=0 2x=1 x=1/2

a)FraciaNUaresensdacx {1/22}
b)FraciaAREsensdacx R{1/22}