Sunteți pe pagina 1din 2

G.

Rapoarte, propor]ii, procente


a) Rapoarte si proportii

a
c
a
c
bc
= ad = bc ; = ax = bc x =
b d
b
x
a

a b c
a+b+c
a2 + b2 + c2
a
b
c
2
2
= = = = ( ) = ( ) = ( )2
x
y
z
x+y+z
x2 + y2 + z2
x
y
z
Dac@ necunoscuta x este direct propor]ional@ cu un num@r n x = nk
Dac@ necunoscuta x2 este direct propor]ional@ cu n2 x2 = n2k2 x = nk
1
Dac@ necunoscuta x este invers propor]ional@ cu un num@r n x = k
n
Regula de trei simpla

a
ic

t
a

Proportionalitatea directa

Proportionalitatea inversa

Un automobil consuma la 120 Km 10 l


combustibil.Cat consuma la 80 Km ?

m
e

Un bazin este umplut de 9 robinete in 12h.


In cat timp va fi umplut de 6 robinete ?

t
a

120 Km....................... 10 l

9 robinete ............................. 12 h

80 Km....................... x l

6 robinete .............................. x h

m
/
o

r
.
u

De la 120 Km la 80 Km distanta scade


Daca distanta scade consumul scade

De la 9 robinete la 6 robinete numarul scade

Sagetile au acelasi sens


Proportionalitatea este directa

r
p

// e

120
10
8010
= x = = 6,(6) litri
80
x
120

:
p

b. Procente.

t
t
h

f
o

Daca numarul de robinete scade timpul creste


Sagetile au sensuri opuse

Proportionalitatea este inversa


9
x
12 9
= x = = 18 h
6
12
6

n
23
150
3
0,25
25
1
Procentul n % se scrie ; 23% = ; 150% = = ; 0,25% = = =
100
100
100
2
100 10000 400
Pentru a calcula un procent dintrun num@r se ^nmul]e}te num@rul dat cu procentul respectiv.
25
45
120
144
Ex. 25% din 45 =45 = = 11,25 ; 120% din 24 = 24 = = 28,8
100
4
100
5

Modele de exerci]ii cu procente.


1. Afla]i num@rul n }tiind c@ 15 % din el este 600.
15
600100
n = 600 15n = 600100 n = = 4000
100
15
2. Afla]i c$t la sut@ reprezint@ 45 din 9
9 .....................100 %
45 .................... x %

45100
x% = = 500 %
9

sau
x
10045
9 = 45 x= = 500%
100
9

a
ic

Observatii :

t
a

x
expresia cat la suta este echivalenta cu
100
x
trebuie inmultit intotdeauna cu numarul care se gaseste dupa cuvantul din
100

t
a

m
e

m
/
o

expresia este sau reprezinta este echivalenta cu semnul matematic =

r
.
u

3. C$t reprezint@ 25 % din 40 %

25 40
25 40 1
10
= = = 10 %
100 100
100
100 100

f
o

r
p

e
/
:/

4.O cre}tere de 15 % urmat@ de o cre}tere de 20 % este echivalent@ cu o cre}tere de ? %


115 120 115120
1
1
138
= = 138 . = x = 138 % 100 % =38 %
100 100
100
100
100
100

tt p

5.O sc@dere de 20 % urmat@ de o sc@dere de 15 % este echivalent@ cu o sc@dere de ? %.


80 85 8085
1
1
68
= = 68 = x = 100 % 68 % = 32 %
100 100
100 100
100
100