Sunteți pe pagina 1din 2

Dobzeu Eugeniu

Despre Autor:
Jean Paul Sartre (1905-1980) este unul dintre ei !ai i!portan"i ro!anieri #i
$iloso$i ai seolului treut% g&ndirea sa in$luen"&nd puterni genera"iile
ur!'toare( Sus"in'tor al !ar)is!ului #i pro!otor al e)isten"ialis!ului% Sarte
&#tig' *n anul 19+, Pre!iul -obel pentru .iteratur'% pre!iu pe are% de
alt$el% *n re$uz'% dup' u! a re$uzat *n 19,5 #i .egiunea de /noare( Printre
ele !ai unosute opere ale sale se nu!'r' 0rea"a% 1idul% 2iin"' #i -eant(
3ezu!at:
Sris' sub $or!a unui 4urnal *nt&!pl'tor g'sit de un editor% 0rea"a ne relateaz'% *n
parte% perioada petreut' de Antoine 3o5uentin *n i!aginarul port $ranez
6ou7ille% aolo unde% dup' o *ndelungat' 'l'torie *n 8ndo-9:ina aesta se
retrage pentru a $inaliza biogra$ia unui anu!e 3ollebon% politiian din
seolul al ;<88-lea( =oti7ul pentru are 3o5uentin *nepe s' srie aest
4urnal este pentru a *n"elege !ai bine starea de an)ietate #i grea"' are-l
aapareaz' uneori #i pentru a de$ini !ai bine rela"ia dintre el #i lururile din
4urul s'u% lururi are par a se $i s:i!bat i!pereptibil de la un !o!ent dat(
De la senti!entul abia insinuat e p'rea s' $ie la *neputul ro!anului% grea"a
de7ine tot !ai puterni'% *ntinz&ndu-se #i uerind totul *n 4urul s'u% inlusi7
lururile *n are obi#nuia s' g'seas' *n treut lini#te ori pl'ere( -ii
a!intirea $ostei sale iubite nu-i d' pae% iar rela"iile se)uale pe are le
*ntre"ine u o anu!e 2ran>oise nu $a de&t s'-i sporeas' aest senti!ent(
Singura persoan' are pare a-i $i &t de &t aproape este Autodidatul% un
indi7id pe are 3o5uentin *l o!p'ti!e#te siner pentru stupiditatea #i
nai7itatea sa% Autodidatul ne$'&nd ni!i alte7a de&t a *nera% *n
tentati7a sa de-a de7eni% &nd7a% sriitor% toate 'r"ile ? $'r' niiun $el de
disri!inare ? din bibliotea ora#ului( @n ordine al$abeti'( @non4urat de-o
lu!e tot !ai alienat'% *ner&nd s' g'seas' un sens *n orie% :iar #i-ntr-o
si!pl' piatr'% Antoine 3o5uentin ade 7iti!' propriilor sale g&nduri%
g&nduri are-i prezint' o realitate !odi$i'% str&!b'% o realitatea *n are%
ori&t de !ult ar *nera% nu se reg'se#te(
8!presii:
Poate una dintre ele !ai bune #i pro$unde 'r"i are au $ost srise 7reodat'% 0rea"a
te izbe#te *n' de la pri!ele pagini prin negati7is!ul s'u aparent #i prin
spleenul $a"' de tot #i toate( 0rea"a lui 3o5uentin este una &t se poate de
real' #i nu este neap'rat rezultatul oa!enilor sau a soiet'"ii *n !i4loul
'reia tr'ie#te% este rezultatul e)isten"ei *ns'#i(/ e)isten"' su$oant' prin
inutilitatea sa #i are % prin i!ensitatea sa% te stri7e#te #i 7'du7e#te de sens(
@ntreb'rile pe are le ridi' Sartre prin aeast' arte sunt *ntreb'ri
e)isten"iale pe are $ieare dintre noi ar trebui s' #i le pun' #i% *n $un"ie de
apaitatea $ie'ruia% s' le g'seas' un r'spuns( @ns' 3o5uentin pare pierdut
*n aeast' 'utare% pentru el g&ndurile au o !ai !are i!portan"' de&t
lu!ea% g&ndurile d&ndu-i lu!ii un sens% r'spuns la are pare a #i a4unge *n
$inal( Senti!entele sunt at&t de intense #i at&t de bine redate *n&t nu li te
po"i opune% nu po"i s'pa de grea"a% de on#tientizarea e)isten"ei% e *net%
*net% *"i uprinde !e!brele% *#i de$or!eaz' g&ndurile% sena 7iolului% sena
i!agin'rii aelui 7iol% $iind un e)e!plu *n aest sens( -eapartenen"a% g'sirea
ori in7entarea unui sop% pri7itul dinolo de obiete% re$uzul% an)ietatea%
po7ara% grea"a #i nu *n ulti!ul r&nd speran"a% toate sunt redate *n aeast'
arte% toate *"i g'ses o $or!' de e)pri!are( S$&r#itul% reprezent&nd *n sine o
$or!' de sal7are% o $or!' de-a te sal7a prin eilal"i% de-a e)ista prin ei% 7ine
a r'spuns la toate nelini#tile #i *ntreb'rile persona4ului prinipal% un r'spuns
delo uni7ersal% i pro$und subieti7: noi sunte! ei e aord'! un sens% un
sop% 7ie"ii noastre% *ns' nu pute! $i sal7a"i din $a"a neantului de&t prin
eilal"i(
/ arte are% da' sunte"i su$iient de slabi% 7' poate sal7a% iar da' sunt su$iient
de puternii 7' poate aruna *ntr-o depresie de are s' nu !ai pute"i nii&nd s'pa(