Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

1. POSTUL: Paznic de vanatoare si pescuit;


2. CERINTE:
a) Liceu de specialitate sau Scoala tehnica
b) Vechime min 5 ani ca vanator
c) Alte cerinte:
- Autorizatie cf. L295/2004 si aviz cf HG 130/2005 emis de MAI
- Aviz definitiv al MAPDR;
- Prefatire profesionala corespunzatoare;
- Bun gospodar;
3. Relatii: de subordonare fata de Directorul asociatiei;

4. ATRIBUTIUNI, LUCRARI, SARCINI:
4.1 Raspunde de paza vanatului si a pestelui, precum si de buna gospodarire a fondurilor de vanatoare si
pescuit incredintate;
4.2 Ia masuri pentruprevenirea si descoperirea actelor de braconaj, ia parte la patrulele mixte organizate si
organizeaza patrule si pande in acest scop. Este competent sa instrumenteze si sa ridicede la cei care au
comis infractiuni sau contraventii, uneltele de pescuit sau de prindere a vanatului, unelte care au servit
la savarsirea faptei, precum si vanatului doborat sau capturat, ori pestele prins aflat asupra faptuitorilor;
4.3 Combate daunatorii vanatului si pestelui prin toate mijloacele admise in fondurile de vanatoare si
bazinele piscicole pe care le are in primire;
4.4 Asigura insamantatul culturilor agricole si intretinerea lor, pe suprafetele destinate hraneivanatului,
luand masuri de recoltare a furajelor, depozitarea si pastrarea lor. La momentul potrivit le distribuie in
teren conform dispozitiilor de lucru primite;
4.5 Aprovizioneaza cu sare sarariile existente primavara, toamna si ori de cate ori este necesar;
4.6 Raspunde de existenta si buna intretinere a inventarului viu si mort dat in pastrarea sa (ex: arme,
binoclu, capcane, cal de serviciu, caini de vanatoare, etc.)
4.7 Numeroteaza constructiile si instalatiile vanatoresti, intocmind un inventar al acestora;
4.8 Este obligat sa cunoasca, pana in cele mai mici amanunte, terenul de vanatoaredat in grija sa, localizarea
si miscarea vanatului in teren, efectivul si calitatea sa;
4.9 Este obligat sa inregistreze recolta de vanat din sectorul sau si sa o comunice la filiala si asociatie;
4.10 Conduce in teren vanatorii care poseda autorizatii individuale, luand masuri pentru reusita vanatorii;
4.11 Controleaza modul de exercitare a vanatorii de catre grupuri restranse la pasaj si vanatoare;
4.12 Respecta tinta reglementata a uniformei si se prezinta la vanatoare si pe teren cu imbracaminte
corespunzatoare si echipament bine intretinut;
4.13 Inscrie in condica de serviciu, in mod constiincios, toate datele din formularele acesteia, intre altele:
ora plecarii de acasa, traseul parcurs cu ocazia patrularii, constatarile (observatiile) facute pe teren si ora
inapoierii acasa;
4.14 Executa si alte sarcini trasate de directorul asociatiei.
5. OBLIGATII SI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
Angajatul isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire
profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul
protectiei muncii primita de la angajatorul sau. In acest scop, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) Sa-si insuseasca si sa respecte normelle si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a
acestora, precum si instructiunile proprii ale AVPS BRAI;
b) Sa utilizeze corect echipameentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;
c) Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
e) Sa aduca la cunostinta sefului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite
de persoana proprie sau alti angajati;
f) Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata
conducatorul locului de munca;
g) Sa utilizeze echipamentul individual de protectiedin dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat.
h) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul sanatatii si securitatii in
munca atata timp cat este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea de a se asigura ca toate
conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de
munca
i) Sa coopereze cu angajatorul si/sau angajatii cu atributiunispecifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca , atata timp cat este necesar pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
j) Sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul
protectiei munciiAngajatorul poate sa apeleze la autoritatile competente si sa semnaleze obsevatiile sale
in timpul inspectiilor pe probleme de securitate si sanatate in munca, in cazul in care considera ca
masurile luate si mijloacele asigurate de angajator sunt neadecvate scopului prevenirii accidentelor si
imbolnavirilor profesionale