Sunteți pe pagina 1din 96

AH U l 1

Nr. 1
APRiliE 196 7
-
-
-
1877-1878. Cromolitografie reprezentind alegoric trecerea de armata
SUMAR
P ag.
7 cititori
2 7 877. Eroi, fapte,
7 7 877 in documentele vremii
7 O Taina vasului ,, Radetzki"
7 2 T ransilvanio de
7 4 Un print valah pe drumurile Europei
17 Articole necunoscute ale lui Marx
cu privire la Unirea Principatelor
21 May 11 , argintarul lui Brincoveonu
24 Din documentele secolului XX : Conferinta

de la /alta (/)
33 Histrio si Burebisto
'
35 lui ie 1936 : T itulescu-Litvinov. O
o relatiilor romna-sovietice
'
39 " Reportajele" din
ale lui Himmler
42 Schliemonn in cetatea lui Priom
53 Cum s-a Frontl?l Unic Muncitoresc
Convorbire cu
Constantin Pirvulescu si Stefan Voitec
' '
57 Horeo - o portretului intelectual
59 Poleol itic in zilele noastre !
62 Memo rii
70 Mesaje de salut
73 Historia magistro vitae
80 Umanistul Robindranoth
T ogore printre
82 Enigme ale istpriei : De la Lincoln ... lo Kennedy
85 in ceremonialul bizantin
88 Panoramic editorial
89 Istoria in anecdote
90
DINU C. GIURESCU
CONSTANTIN VELICHI
VASILE NETEA
ION
MIRON CONSTANTINESCU
CORINA NICOLESCU
DIONISIE PIPPIDI
1. M. OPREA

ILIE PETRE
C. W. CERAM
PASCU
ION
CONSTANTIN ARGETOIANJ
KHALED BELKHODJA
BASIL DAVIDSON
JACQUES FREYMOND ,
ST AN/SLAV HERBST
V. M. HVOSTOV
DIMITAR KOSEV
ANDRE MAUROIS
ANDRE MIRAMBEL
GASTONE MANACORDA
CRISTIAN
EUGEN PREDA
ANCA STAHL
FLORICA LORINT
Redactori : Livia Dandara, Robert Deutsch, Mircea loanid, Gheorghe Marian
van Teodorescu. Prez.entareo tehnoredactarea : Georgeta Apreotesei, George Prjol,
Ladislau Simandan, Ion Vulpescu.
-

..


-

cititori
1 1
Cu acest la drum revista Magazin istoric.
Noua va ntemeia activitatea pe
a istoriografiei contemporane - materia-
lismul dialectic istoric -, potrivit valoarea unei istorii
n a
evenimentelor faptelor, n interpretarea lor astfel ca ea
constituie o a de sine a poporului,
nuncheze de de a maselor.
Coloanele Magazinului istoric vor fi deschise studiilor, arti-
colelor documentelor care oglindesc momente ale istoriei patriei,
din cele mai vechi timpuri ale ndelungatei lupte
pentru eliberarea a poporului nostru, ale
democratice ale victoriei socia-
lismului pe Romniei. dea expresie vie
exemplului al sensului optimist al pre-
zentului, Magazin istoric ca o datorie de onoare,
contribuie, de ntreaga la dezvoltarea
patriotismului care actuale n
de edificare a socialismului.
reflecte rolul locul poporului romn n
istoria aportul la tezaurul culturii
omenirii, Magazin istoric va manifesta, n timp, preocu-
parea de istoria celorlalte popoare, cu
limpede a pe care o are istoriei n realizarea
reciproce, a apropierii ntre popoarele
Europei, ntre toate popoarele lumii.
paginile sale vor fi onorate de colaborarea
istoricilor, scriitorilor, cadrelor didactice,
rilor din institute, arhive, muzee, se va bucura de
sprijin din partea masei largi de cititori i se
revista Magazin istoric va interesului
crescnd al opiniei publice pentru cultura
1
2


Plecat-am din Vaslui
cu sergentul zece ...
ncepe Curca-
nul, eroul lui Vasile Alec-
sandri, povestirea
eroice de la
De de ani poe-
mul epic al bardului de la
inimile la
focul dragostei de Pu-
tini cunosc, faptul
poetul a turnat n vers fap-
tele, gndurile sentimen-
tele unui om real. Penes
'
Curcanul nu este o fict iune
A existat aevea. TI
chema Constantin
fiu al lui Gheorghe
al Mariei. S-a la 1
martie 1854 n Vas-
lui. Din 15 mai 1875, a fost
nrolat soldat n termen la
Regimentul 13 dorobanti.
La nceputul
pentru era ca-
poral. Tn august 18n a fost
naintat la gradul de ser-
gent ; n calitate a
participat la luptele grele de
la Grivito.
La terminarea campaniei,
pe pieptul sergentului
canu Constantin
" Trecerea
torii independentei " "Me-
dalia
Tn chip cu totul exceptional
i s-a acordat ordinul
" Steaua Romniei, o dis-
tinctie numai ofi-

lor.
Cu modestia simtul fi-
resc al dragostei
re pentru popor l i-
bertate, n 1916
Constantin a cerut fie
inrolat n n ciuda
vrstei naintate, a luat parte
la campania din acel an
dramatic. Cu unitatea lui se
afla printre cei care, n
de la Oituz (iulie -
august 1917, cu piepturile lor
au invazia germa-
: "Pe-aicea nu se trece r
La primite cu
patru decenii n la
neostenita vitejie a
lui a mai
medaliile "Vi ctoria", "Virtu-
tea "Serviciul cre-
dincios" clasa 1-a, "Crucea
a
1916-1918" furajerele
"Mihai Viteazul" "Virtu-
tea Asa cum anti-
cipase Alecsandri :
Apoi cind m-am trezit
Din noaptea cea
Colo pe eu om
Virtutea ...
Tn de aceste
romne, lui
canu i s-au acordat va-
loroase
pri ntre care "Crucea
de medaliile polo-
neze "Crucea vitejilor"
"Crucea de La 1 iu-
nie 1920, a fost avansat
plutonier major.
Cu toate se apropia de
70 de ani, Constan-
tin a cerut fie mentinut
n serviciul activ. Cererea i
s-a aprobat. a os-
la 15 noiembri e
1932, cnd a ncetat din

S-a bucurat de cea mai a-
pretuire, de
cea moi fierbinte dragoste.
"Toti tineri - spunea
plutonierul major Ioan Doi-
tu, adio de la ca-
maradul - la
el ntotdeauna un sfat, o
un sprijin, n-
cu njelepciunea
lui virtutea
cinstei, a curajului a dra-
gostei de neom... Inima lui
era mintea lui
mereu mergnd cu cu-
n ritmul vremii,
nct uitndu-te la chipul lui
nalt cu dor de
aveai impresia aido-
ma, a unui din
oastea lui Stefan cel Mare.
,

--


GIURESCIJ
Se
pentru cucerirea Rahovei.
Fiecare fiecare me-
tru de erou cucerite
cu unui greu t ribut de
snge. Aici, n fruntea osta-
o eroic
maiorul Giurescu, lovit de
schijo unui obuz.
A fost, nainte de toate,
Om. cum snt, de alt-
fel , toti eroii pe
care contemporanii urma-
i n ini mile lor
pentru eternitate. Dorea din
tot sufletul
iubea cu sotia co-
piii. De pe front, ruga se
cumpere un cojo-
cel pentru copilul drog
pe care n-aveo mai re-

i produceau re-
pulsie ...
Dor era pen-
tru l i bertatea independen-
ta patriei nici o nu
trebuie Din pro-
prie o cerut ca ba-
talionul pe care l comanda
fie trimis n prima linie.
un bust
n curtea fostului
regiment 30 Muscel
vie amintirea maioru-
lui Giurescu. O o ma-
rnei romne i cu
mndrie, numel e. Scriitorii
Alexandru Odobescu
6mil Grleonu i-au
n cuvinte naripate neuita-
tele fa1pte de arme.
Au de la el scriso-
rile trimise de pe front so-
tiei . Snt documente i mpre-
sionante, pri n sentir:1entele
prof und umane, pri n dra
gostea de caldut
patriotism core din
fiecare rnd. Reproducem,
mai jos, f ragmente di n a
ceste scrisori :
20 mai 1877, Calafat "0 dat6
cu cele 10 l ire ce ti le tri-
mit acum, iti trimit' ton-
nti ul ui obuz turcesc
veni t n nostru, este
din cele mici de t unuri de
cmp, vrei vezi mai
mori cere de la Spiroiu
arate altfel de cadouri ce ne
t ri mit t urcii. f oarte
mult la fi-
:nd de l a nceputul
l or, vroiesc o
suvenire n fami l ie, n-o da
la copii, n-o n-o n-
credinta
Ieri noapte am l ucrat pe
ntuneric cu batalionul meu
si alte botolioone de
ia Olt, o mare baterie chior
pe malul in fato Vi-
dinul ui. ne simtea
turcii ne
; 1 800 de oameni lu-
crau pe ntuneric
unul o Noroc
dumnealor dormeau si
astfel am putut ne retra-
gem in teoferi
lmi nchipuiesc ne-
cazul lor cind or fi o
doua zi bateria pe mal..."
3 mai 1877, Calafat " Drama
nu era bate-
ri ile noastre din stnga auzind
focul la dreapta ou crezut
ne-am cu turcii
ou inceput o tri-
mite abuzuri n Vidin, ast-
fel n peste citeva minute
turcii din somn n
a
ghiulel elor ou nceput a ri-
posta. Cerul era n
vjitul abuzurilor care tre-
ceau din fericire peste ca-
petele noastre iti au-
zul. Sultan
1
tremura
prinsese frigurHe, abu-
zuri cit de za-
de la Chitila au trecut
chiar pe noi la adre-
sa bateriei Carol.
1
Este vorba 'ie caluJ maio-
rului Giurescu.
tdintr-o
protectiune la
bombardamentele
de la 26 20 apri l ie n-om
avut romnii nici o pi erdere
Tn oameni, pe c nd n
mod pozitiv turcii ou avut
pierderi grave dintr-o jal-
mprejurare turcii nu
se temeau de noi nu gol i -
se de locuitori s-ou
omort de co-
pi i f emei care turci,
dar mi se strnge inimo cnd
gndesc ... N
1 iunie 1877, Calafat " Tu
ntrebi trecem n
Turcia, osta nu
Morico
1
nici eu cred
n-o nici chior guvernul ;

coada n toate sigur
nimeni nu poate spu-
ne pozitiv o int re-
pri ndem un rezbel ofensiv
peste sau o ne
a ne hota-
rul.
Poate eu, dar
mi se pare turcii
cam pierdut curajul ;
noi mii sute de oameni
chiar pe malul n
gura tunurilor lor nu in-
treprind nimic n contra
nu se poate
nu n ce scop se
aceste ngrozitoare lu-
Ziua duelului de moar-
te ntre Calafat si Vidin se
'
apropie pe ct este iertat
omului se pronunte asu-
pra viitorului cred Vidi -
nul va n acea teri -
zi cu Sodoma si Go-
mora. Tunuri l e noastre de a-
sediu de la mus-
coli bomboane cu
vreo trei degete moi groa-
se dect acea tri-
de Spiroiu lui
si materialul este asa de
' '
perfect n ziua de 22 mai
bateria Elisabeto trimitind
un obuz a lovit n
la vreo de depar-
te de zidul atin-
gerea numai o apei a f ost
destul ca crape
n zecimi de care
'
au curs ca ploaia n cetate,
,. . . . ..,
ceea ce 1m1 1mogmez ca nu
le va fi tocmai scum-
pilor suzeroni ; al
1
maiorului Giurescu.
3
doilea obuz o lovit in spa-
tele citodelei moi bine de
zece minute pulberea ziduri -
lor zdrobite s-a n
aer.
Cnd pe cer un
obuz de acelea, bine
este de la noi duce
pusti irea n parte, dar
sunetul ngrozitor ce face
despicnd aerul iti nmoaie
vinel e picioarelor voie,
iti vine te
pui cu burta la
am avea ca
tntiele lovituri bine
in bateriile bietilor fesl ii in-
ct le ia cum zice
romnul, apoi s-a dus Vidi-
nul..:
20 august 18n, Mag1avit
tu scrisoa-
rea osta, core va pe
la Cimpulung, la
Plevna se va da vreo

De cind lumea nu cred
o ca a noas-
fi intrat pentru prima
n n condit iuni
mai grele dezavontajoase.
ce ntia sa
este o pe un
teren fortificot la ex-
. tremitote de turci, apoi con-
reaua impresiune mo-
ce le-o pe
scumpii aliati, necon-
tenit de turci.
Dumnezeu ne va ajuta fim
de apoi
pe nu se mai poate
despera de nimic."
4
6 octombrie 1817,
"Am primit scrisoarea ta de
la 1-iu octombrie ; nu
mi-o de loc
cnd imi scrii
muri eu
tu de asemenea trebuie
mori, nefiind de nici o tre-
pentru copii.
Tot una este
pustii pe
dect a avea o
ct de core
tot poate ngriji de moral i ta-
tea lor ? Nu
este iertat unei femei sau

cnd ore -copii, oare
o cineva con-
tract cu Dumnezeu ca
asigure viata ?"
4 noiembrie 18n, Gigeu
(Bulgaria) s "Mine
spre Rahova, fii pe
pace sntem multi pentru
acest Cred turcii
cteva lovituri de tun
ou sau ou se
predea, avem o
artilerie,
astfel este foarte pro-
babilitate o fie tre-
o ataca Infanteria.
Nu te inchieta nu
vei primi curnd scrisori,
vezi cum merg
noastre improvizate.
Rahova ne vom stabili
acolo, ca acoperim spa-
tele core
spre Sofia atunci vom a-
vea corespondenta mai re-
avnd Bechet
peste ...
de copii,
le . Am auzit
1
n-
mult. Pune-1 se
plimbe se joace cnd
este timp bun.
Am auzit te-ai certat
cu
de femei
deocheate. N-om timp
moi scriu, chea-
colonelul ni cea nu."
Aceasta a fost ultima scri-
soare trlmlsA famlllel.
' Cu acest nume se adresa
uneori sale.
Este vorba de fiul sAu.
Lupta o fost ; v-
"s-au
purtat ca lei i - cum
sublinia un ziar al vremi i
- , marea
care domino toate pozitiile
fortificate ale turcilor, a fost
cu asalt". Tn virtejul
soldatul Grigore
Ion, ajutat de sergentul Stan
Gheorghe de caporalut
Nico Vasile, o capturat,
o corp la
corp, un steag turcesc.
... 1 septembrie 1877. La
marele cartier de la Porodim,
cei trei au fost deco-
pentru curajul erois-
mul lor, cu " Virtutea Milita-
iar a doua zi cu ordi-
nul rusesc " Sf. Gheorghe".
Episodul steagului
turcesc o avut un puternic
ecou n rndul de
pe front, iar
celor din le-o n-
crederea n victorie. Ziarul
" Romnul" din 8 septembrie
1877 aprecia fapta o
celor trei n cuvinte
calde admirative : "Stin-
dardul luat de armata ro-
turcilor de la Plevno
a defilat ieri, cum am
anuntat - cu ceremonia
oclamotia ge-
o poporotiunii - pe
podul la
Arsenal. Tn fata teatrului s-a
tinut un mic discurs din
partea functionarilor
r iei, care ou un orolo-
giu de aur soldatului Grigo-
re Ion, care purta stindardul
core-I luase de la
" .
CAPRERA, 8 od. 1877
Descendentii vechilor noastre lepiuni, Romanii, se cu
eroism pe pentru Independenta lor ; imi P.are este
bine a face se aplaudare din partea capitalei vech1i lumi ti a
Italiei intregi, valoroaselor noastre rude.
Totdeauna al vostru,
G. GARIBALDI.
din 13 odombrie 1877
CAPITULAREA PLEVNEI
Din notifel e l ocot enentului nor vegian Gunnar
Solfes f Flood, martor ocular la acest e lupte
Noaptea, la ora 2, toate
llnlile noastre telegrafice
erau n dezordine. Pe la
orele 4-S turcii
reduta
mal tirziu cea de la Bu-
cova. Trupele noastre
de pe la 6-7.
La 6, masa a
turcilor era intre
Plevna podul Vidului
incepu ocupnd
forturile de la Opanez.
Se zice turcii au sur-
prins avantposturlle
le-au respins, luind chiar
o cu 6 tunuri
masacrtnd intreaga gar-
Dar mal trziu
rezerva turcll
Cum se
toate bateriile in-
a trage turcll
se peste
poduri.
pe reduta de la
(nr. 2), trupele ro-
mane spre Bucov,
Reprodus din ,.Academia
: Memoriile sectiunii
Istorice", seria III. tom VIII,
mem. 9.
dar incet cu de
Se constatase
reduta era cu totul
nu fu decit o in-
timplare un soldat des-
coperi fiUlui arzind 1-a
Apoi se Bucov
se intreaga
fusese (de

Avanposturile
din Susurlu Opanez des-
ele in zorll zilei
plecarea turcilor inain-
A vanpostwile
dintre piriul Tu-
fUnd mal
(de turci) ca Romnii, nu
in
constate devreme ple-
carea turcilor. (Cind o
ele.
Intre 9 10 era
foarte lui
era
spre Apus, peste Vid. Ge-
neralul Cernat trimisese
deJa o cu lt. col.
Lahovary pentru a
corpul grenadierilor. Cea-
divizie fu
spre podul VIdului. Ele-
OSMAN-PA$A PRIZONIER
mente din Divizia 3
indreptate spre Susurlu,
spre Opanez.
Din pu-
vedea : lupta de la
podul de pe Vid, naintarea
(trupelor prin
Bucov lupta romnilor de
la Opanez. Un spectacol
dramatic, pe atit de Im-
ca de neuitat.
la luneta Craiova,
vedea o mare
de oameni, de cai,
de bol de cu
corturi. Mult timp nu prl-
ce era. Nu era o
in retragere, nici
mase cu
popoarelor ca
cind un popor intreg
fusese surprins prin fier
prin foc totul se
oprise adormise de dis-
perare de frica
in era.
Osman
nu numai cu armata. Era
din
Plevna, care n numele lui
Alah, voia prin
rndurile
Din subofiferului voluntar P. Lucasi evlci.
orele trei genera-
lul Strucoff sosind ... unde
se regimentul nos-
tru, unde este Os-
- -
man ; i se raspunse ca
Osman este intr-o
de cu trei ofi-
superiori romni, co-
lonelul Cerchez, colonelul
Arion colonelul
o de
generalul StrucoU ceru ge-
neralului meu de divizie,
generalul o es-
pentru a conduce pe
Osman la Bogot ; ordinul
fu dat colonelului Polizu,
comandantul Regimentului 3
Luind drapelul
regimentulul cu al 3-lea
escadron comandat de
pitanul D. Tulea, noi am
primit de la generalul
Strucoff pe Osman cu cel
6 care erau tn jurul
lui al nume ur-
general de divizie
general de bri-
Tabil-Omer, general
Tefic, general Talil, gene-
ral Sadic, general Ethem,
cu ordinul de a-i conduce
la cartierul general al ma-
relui duce Nicolae la
Bogot.
5

..
Corabia 1877 (trecerea trupelor romne peste
AUTOGRAFE ISTORICE
Dintre cele mai interesante
exponate din Muzeul Militar
Central, o
care, cu 90 de ani
n n timpul
de s-a aflat la
comandamentul 1 din
Divizia 4 infanteria.
Intre sau
sindu-se numai n trecere pe
la comandamentul respectiv,
romni
diferite politice
sau prizonieri turci etc.
oi-au depus pe a-
a de-
venit astfel un album original
de autografe, pe care vizita-
torii le
scurgerea attor de-
cenii, cu Printre
au semnat generalul Al. Cer-
nat, comandantul armatei
romne de n lup-
tele de la Plevna ; colone-
lul C. Barozzi, de la Statul
1\Iajor al armatei romne ; co-
lonelul M. Cristodor
chez, comandantul Diviziei ;
maiorul Al. Candiano -
pescu, comandantul Batalionu-
lui 2 ; Ni-
colae comandant de
batalion n Regimentul 7 linie,
n luptele de la Grivita,
la 31 august 1877 ; sublocote-
nentul Dimitrie Lemnea,
pe cmpul de la
7 octombrie 1877 ; generalii
Cemozugov
Grigori Astorovici ; pictorul
Nicolae care a n-
trupele romne n sudul
n timpul
din 1877-1878 etc.
Rubri ca "Eroi, fapte, a fost de
IONESCU, Cons tantin El ena POPESCU
6
noas-
tre, prin
votul Camerei De-
al Senatu-
lui 9/21 mai 1877
de victoriile armatei romne pe cimpurile de
a fost de guvernul Rom-
niei printr-o
cu. fermitate.
Dintre numeroasele ale vremii, ne
oprim mai nti la comunicarea
Consiliului de Ministerul Afa-
cerilor Externe care transmitea ofi cial textul
prin care Adunarea lua
act a a primit
consacrarea (documentul nr. 1). Comunicarea
a ca temei - cum citim din
IN D OCU

insemnarea pe ea - la redactarea
circularei din 22 mai 1 3 iunie t oate
diplomat ice ale Romniei, in care
Mihail ministru de exteme,
necesitatea actului ist oric de la 9/21
mai - a ntregului popor
romn, n libertate, vreo
din - cerea puterilor euro-
pene, nt' dar un
gest de aprobare, la viitoarea
la care Romnia rezerva drep-
t ul de a participa pentru reglementarea "de
jure" a intereselor sale.
Romnia afirmat sin-
dreptul imprescript ibil la indepen-
marile puteri au printr-o ati-
'
..
tudine Bulow a precizat reprezen-
tantului romn nu va fi rezolvatiJ
dect la pace n orice caz,
guvernului de la Berlin va depinde de felul
cum interesele germani din Ronu2-
nia vor fi reglementate (documentul nr. 2).
n cercurile oficiale, dar simpatie n
lumea pentru cauza
comunica telegrafic Obedenaru de la Roma
(documentul nr. 3) ; o ntr-un
moment nepotrivit, de creeze com-
guvernului n raporturile sale
cu celelalte puteri - apreciau cercurile de
la Petersburg (documentul nr. 4) ; de vreme
ce Romnia s-a liberat unilateral de garan-
tratatelor n vigoare, fostele state ga-
rante vor putea cum vor socoti mai
ENTELE
potrivit cu interesele lor - afirmau cercurile
apropiate Ministerului de ext erne francez (do-
cumentul nr. 5). Agentul al Rom-
niei la Paris considera ne va
sprijini n continuare.
In august 1877, la cererea comandamentu-
lui rus, s-a produs armatei ro-
mne la sud de (document nr. 6).
victoriile armatelor ruse romne n
Balcani (documentul nr. 7), la care adus
voluntarii bulgari, Mihail
niceanu a la 3/ 15 februarie 1878, de-
mersuri prin Romniei
n capitalele marilor puteri europene, pentm a
asigura participarea noastre la
de pace. girantul
1
diplo11Ultice de la Berlin reaminteau participa-
rea a noastre la sacrificiile
m portate cu demnitate, capacitatea Romniei
de individualitatea indiferent de
de a intra - prin
actul ei de - n de
egalitate n rndul statelor europene ( docu-
mentul nr. 8). Romnia n-a fost ca
la tratativele care au precedat
pacea de la Stm Stefana nici la Congresul
de la Berlin (iunie-iulie 1878), dar indepen-
sa a fost de puterile euro-
pene.
DINU C. GIURESCU
1
Consiliului de
Nr. 446
10 11Uli 1877
Ministrul Afacerilor
Registrul general nr. 6 080
23 mai 1877
A servit la nota
din 22 mai 1877
Domnule ministru,
1
prin adre-
sa sub nr. 679 imi Adunarea,
in sa de la 9 mai curent, n urma inter-
d-lui N. Fleva, a votat adoptat
cu unanimitate de 79 voturi, fiind 2
motiune :
"Camera, de Guver-
nului asupra ce a dat votului ei de
la 29 aprilie anul curent ;
la act resbelul intre Romnia Turcia,
ruperea noastre cu Poarta
a Romniei au primit
consacrarea lor ;
comptnd pe dreptatea Puterilor garante,
trece la ordinea zilei".
Acest vot al Camerei subsemnatul are onoa-
rea de a-1 comunica domniei voastre.
rog, domnule ministru, asigu-
rarea naltei mele
1. C.
Secretarul Consiliului,
N. Dunca
Domniei Sale Domnului Ministru al Afaceri-
lor
8
..
2
la Oficiul Berlin
Data 27 mai 1877 Telegrama nr. 275
nr.435
Oficiul
Dl. Ministerul Afacerilor
Externe
2
Am avut ntrevedere cu Biilow.
sa a declarat categoric chestiunea inde-
Romniei nu poate fi decit
la pace decizia guvernului german in
afacere depinde de felul n care inte-
resele germani sint
reglementate n Romnia.
De gre
3
la oficiul Roma
Data 27 mai 1877 Telegrama nr. 278
Oficiul s
pnmi mine raport asupra convorbiri;
cu secretarul general al Ministerului de Afaceri
Externe n cu declararea indepen-
Guvernul italian
este
cu simpatie de lumea de
jurnalul oficios Dirito. primi numerele
miercurea viitoare.
Obedenaru
4
la oficiul Petersburg
Data 31 [mai] 1877 Telegrama nr. 286
Excelenta sa
ieri o-am putut lua cu cineva
din Ministerul Afacerilor Externe. Proclamarea
este n general, intem-
deoarece ea asupra
politicii ruse de Marile Puteri este de
a-i crea Se spune noi
am fi trebuit rezolvarea acestei pro-
bleme la pace ne ncredem in Rusia.
Comunicarea Austriei provizorie-
proclamarea ca un fapt n1plinit
care va trebui discutat
o cu celelalte probleme ale Orientului.
Generalul Ghica va da detalii mai ample.
Emil Ghica
5
la Oficiul Paris
Data 31 mai 1877 Te1egrama nr. 286
Oficiul
Domnului

cum v-am informat, am constatat
tn ultimul timp o din partea
ducelui Decazes, pentru problemele noastre
acest fapt punea n imposibilitate
dau vreun aviz asupra impresiei produse
de recentele ale politicii noastre.
Am dobndit acum certitudinea
atitudine nu numai de pe care
cabinetul francez impune n problemele
externe, dar de un acord intervenit intre
majoritatea puterilor, referitor la noua

deja natura motivele reale,
nu trebuie deci - nainte ca eveni-
mentele se fi precizat mai bine - se
nu mai mult Ia Paris, dect Ia Londra,
la Viena sau la Roma, precise asupra
guvernelor. Domnul Debains nu
mai multe. Am citit ce i s-a comunicat :
este, aproximativ, ceea ce mi s-a spus.
Se faptul ne-am liberat de garan-
ce ne acopereau se deduce [din acest
fapt) libertatea de in viitor.
convins ne va spri-
jini la momentul oportun aceasta dintr-un
'indoit motiv, independent de poli-
ticii sale totdeauna statelor mici.
Pe de o parte, ea nu va voi se arate
planurilor Rusiei, pe de parte ea va
-evita ia vreo atitudine care ar putea
.o n cu Germania suve-
ranul ei.
Callimachi -Catargi.
6
C orni - Studen, 9/21 august [1877]
orele 11 25 seara
Principelui Carol al Romniei
7
Craiova - Zimnicea (a se
Cind trece ? Treci ct mai n
La e Mai multe
atacuri snt respinse de 9 august.
Lupta a nnoptat.
Nicolae
7
Armatele romne ruse la Plevna
o descriere de un corespondent
englez privind luptele de la Plevna
1
"Trupele aliate la nordul, sudul estul
Plevnei din se n
mari linii de cu numeroase re-
zerve la spatele lor. Aceste linii se ntindeau
de la de la la sud
la la nord. Ele n
spatele armatei lui
devenea din ce n ce mai Capul
coloanei dete peste
Trupele aliate rndurile musulma-
nilor n partea aceleia pe unde se cerea
Pe cnd linie nainta, armata
fusese deja pe Vid. Ploaia de
obuze n-a ncetat un singur minut.
Atunci romnii se reped la dreapta turcilor,
pe cnd garda opera la stnga lor. Nu
mai era nici o de Impre-
jurul lui nu era dect nimicire
Cnd cele la
o ca de
se nevoit, la amiezi, depue armele,
pentru jertfirea folos a brave-
lor sale trupe".
8
Mihail ministru de externe,
girantul diplomatice a
Romniei la Berlin
3/ 15 februarie 1878
Domnule girant,s
Prin nota din 92 mai/J iunie trecut,
guvernul Sale principele Carol I al
Romniei pe reprezentantii pe
diferitele cabinete europene ex'}Jlice
irezistibila care determi-
nase proclame
Romnia atunci apel la sentimentele
de ale Marilor Puteri
de ea, nu pentru a o
a noii politice a
o luase, ci pentru a cere ca
nu-i fie nu lipsa
ei, cind va sosi ceasul supreme, cnd
Europa va socoti trebuie n
reglementarea problemelor ridicate de
9
..
a sunat; luminate
ale cabinetelor europene, a
mijlocire s-a ntotdeauna
mpace toate interesele, vor organiza o
ordine a lucrurilor n Orient. De aceea
poporul romn, factor al problemelor actual-
mente n curs de crede a venit
momentul se din nou n Ma-
rilor Puteri.
Romnia, ce s-a proclamat indepen-
a parti(ipat la mpotriva Im-
periului otoman, att pentru a rezolva cu
armele diferendele necontenite care caracte-
rizau raporturile sale cu Inalta ct
pentru a dovedi sale nu erau ne-
puti.ncioase era cu de
pe care asumase, de vreme
ce o cu sngele ei cel mai

Felul cum a participat la recentul conflict
pentru propria jertfele aduse cu curaj,
personalitatea pe care a in mijlocul
n care a fost do-
vedesc n mod elocvent nu numai are o
vie este realmente n stnre
propria ci capacitatea sa de-
de a intra pe picior de egalitate n ma-
rea familie
[ ... ] la un grad de
care o se asimileze care ar
fie celorlalte state in-
dependente, prin acea energie
care popoarelor
lor necesitatea
ca ele o individualitate
Romnia este pu-
terile garante n general guvernul german
in special nu vor mai ezita o din
in care se afla,
confirme dreptul ei de a fi gura de acum
inainte n Europa ca stat independent,
dea n posibilitatea de in-
deplini n mod liber misiunea ce-i revine la
de Jos.
Aceasta este, domnule girant, ordinea de i-
dei n care binevoi a situa, pentru a
comunica guvernului pe care a-
creditat, guvernului romn de a vedea
n prezent, de cabinetul
german, n Romnia
la 10/22 mai 1877 * de a vedea admis, la
viitoarea un reprezentant romn
care exprime areopagului european noile
nevoi ale Romniei create de transformarea ei

autoriz n copie pre-
zenta domnului Ministru al Afaceri-
lor al Germaniei.
In asupra rezultatu-
lui demersului ce a efectua,
rog domnule girant etc.
(ss)
1
Arhiva M.A.E., fondul Proclamarea Inde-
Romniei, dosarul nr. 24, fila 46.
Loc. cit., fila 69 i n limba

s Loc. cit., fil a 71 t n limba

Loc. cit. , fila 83 n limba

' Loc. cit., filele 9G-91 tn
limba
Reprodus din voi. .,Regele Carol I al Rom-
niei, Cuvntdri Scrisori, volumul II, 1877-
1886, 1909, pag. 54.
1
.,Romnul", 3 decembrie 1877, pag. 1-2.
8
Arhiva M.A.E., fondul Proclamarea i nde-
pendentei Romniei, voi. 24, filele 193--194
(originalul in limba copie
de girant ul Romniei la Berlin).
de fapt 9/21 ma i - vezi mai sus, documentul
nr. 1.
TAI A VASULUI "RADETZKI"
Tn ziua de 16 moi 1876, la gara Filoret,
urcndu-se in trenul de Giurgiu, poetul, pu-
blicistul revolutionar bulgar
Hristo Botev lua bun de la prie-
tenii din Romnia, printre core se aflau
10
Constantin Dobrogeonu-Ghereo Dr. Rus-
se/. Cu putin inainte izbucnise in Bulgaria
marea din aprilie, de
un comitet avusese sediul la Giurgiu.
lupte crncene, in ciocnirea de forte
inegole, cu tot eroismul lor, fiind
slab inarmati, aproape pretutin-
deni in fato armatei otomane cu
armament modern.
Botev mergea acum in fruntea celor
aproape 200 de dea de
eliberare avint noi in
regiunea V rafa.
ln Arhiva Ministerului Afacerilor Externe
din s-a un document,
necunoscut acum, important prin
faptul aduce nu numai unele
ci unele necunoscute in
cu acest eveniment.
Documentul mar-
torilor privitoare la a
vasului " Rodetzki" "plecind de la Giurgiu
ou imborcindu-se din acel port vreo
indivizi bulgari, la Zimnicea la
Turnu citiva, la Corabia aseme-
nea in fine la Bechet un
oarecare, cu core se formose o de
peste 300 oameni." " .. . ajungind intre Ra-
hova Lompofonko, se cu moi
dintre acei indivizi bulgari ies din
f in uniforme, cu arme,
revolvere, tesoce etc. strigind "La arme fra-
tilor", dind cu fluiere de metal
cerind cu la
voporului o trage bostimentul la malul Du-
spre Turchiia, spre a se do jos. La
acest ceilalti s-au repezit /o
zile cu bagaje ou scos arme munitii cu
core s-au echipat".
Trecerea cu un grup atit de nu-
meros prezenta serioase deoarece
Turcio exercita mori presiuni asupra lui
M. ministrul de externe in
acea pentru o-1 determina im-
piedice revenirea in a
bulgari in Romnia. guvernul
romn o dat formal ordin se suprave-
gheze malul se "orice
indoelnici", in secret s-o transmis
consemnul lase
libertate de bulgari. ln
acest sens, fvon Vazov, poetul of
Bulgariei, care azil in
in acel timp, in memoriile sale ur-

" Ca nu se afle nimic, ce-
tei trebuiau cu cea moi more preve-
dere. se prin porturile du-
Giurgiu, Zimnicea, Turnu
unde trebuiau se imbarce ... Cu
lucrau in cea moi iar
taina osta moi bine
ca oricine. secrete tri-
mise prefectifor ca ochii". Popu-
sub ochii s-au
pentru trecerea o
acordat, /o rindul un sprijin important
bulgari.
La 17 moi, cind vaporul "Rodetzki" pleca
din portul Giurgiu spre Viena, tronsportind
primul grup o/ vasului,
austriocul Dogobert Englender secundul
dolmotinul Caterino Doimi, nu
iau prin ei, vasul lor
toti aceia core ou contribuit cu sau
voia lor /o trecere o intrau
in paginile istoriei.
CONSTANTIN VELICHI
11

..
TRANSILVANIA

DE


VASILE NETEA
P
roclamarea de stat a
Romniei (9/21 mai 1877) partici-
parea armatei romne la
mpotriva Imperiului otoman au provocat
n Transilvania un mare firesc entuziasm.
Ca la 1859, cnd Alexandru Ioan Cuza
a fost ales domn al ambelor Principale,
deschis
larg coloanele pentru informa citi-
torii asupra noului eveniment.
Gazeta Transilvaniei, Telegraful romdn,
Familia, Transilvania, au dat expresie unui
puternic sentiment de soli-
daritate
nu limi-
tat activitatea numai la rolul de in-
formatoare ale opiniei publice ci, chiar de
la nceput, au cauza
cu n el un E' Ve-
niment de o isto-
pentru romnii. "Ora in
a armatei romne a sunat -
scria la 3/15 iulie 1877 "Gazeta Transil-
vaniei" de la ... Romnii trebuie s
intre n pentru ca accelereze
un care le-a impus le impune
cele mai mari jertfe, trebuie se
pentru onoarea steagului romnesc ...
Inainte cu Dumr,ezeu, bravi romni -
afirma n ncheiere "Gazeta" de la Bra-
cele mai bune cele mai
ale de di ncoace de
Dea cerul ca
se bardului
(Vasile Alecsandri) naintea stindarde-
lor noastre cnte liberta-
tea pe malurile
n-au participat, la
lupta pentru cucerirea nu-
mai prin astfel de ndemnuri, revelatoare
prin ele nsele pentru uni-
ci prin organizarea de
colecte pentru echiparea armatei, pentru
alinarea
pentru ajutorarea familiilor
sprijin. tineri din
12
Sibiu, Hunedoara, de pe
Tirnave din Apuseni,
au alergat cu
peste sub drapelele Romniei,
pentru da obolul la lupta pentru in-
Sosirea voluntarilor
ardeleni a provocat un mare entuziasm in
intreaga La n
alte s-au organizat n onoarea
lor mari publice, fapt ce a
determinat pe contele Iuliu Andrassy, mi-
nistrul de externe al Austro-Ungariei,
pe guvernul de la Bucu-
pentru lor. M. Kogal ni-
ceanu, ministrul de externe al Romniei,
a refuzat cerere.
Cu s-a
pentru colectarea de bani,
medicamente
provizii ce urmau fie predate "Crucii
de la ,.Evenimentele din
orientul Europei - ntr-un mani-
fest intelectualii romni din - care
pe Romnia mbrace haina de
sacrifice averea fii-
lor pentru vetrei
ne impun imperios att din punct de ve-
dere al ct al de
snge n care sntem cu cei
de dincolo de ca facem noi
ceva pentru alinarea durerilor

Pentru strngerea s-au orga-
nizat comitete de intelectuali,
muncitori romni - ndeosebi
femei - care nu obolul
pentru marea a n
I n fruntea colectante s-au
aflat Sibiul, Aradul, Blajul,
Gherla, Oradea, Chjul.
Succesul listelor de al co-
lectelor de medicamente alimente a
ntrecut toate Una din ambu-
care au activat n Balcani a purtat
chiar numele de femeilor ro-
mne din Transilvania".
n-a ne
de austro-ungare care.
cauza Otomane, au
dizolvat comitetele au dez-
prin ziarele o
campanie impotriva voluntarilor colec-
romni, indeosebi impotriva fe-
meilor, considerate ca principale "instiga-
toare" ale acestei profund umane.
Guvernul nu s-a numai la
aceste de intimidare, ci pen-
tru a contracara a
el prin organele de stat, o co-
pentru sprijinirea armatei otomane.
astfel prin aceasta ostilita-
tea de stat romn care lupta
pentru sale.
Luind astfel de ele teama
statului romn ar da o
mai mare amploare de eliberare
a romnilor din Transilvania.
Aceste nu puteau un
din partea presei romne. Cel
care luat sarcina de a da acest
puns in timp de a oferi femeilor
colectane
a fost ziarist George Ba-
a - Maria Velisar -
ale fiice - Victoria, Aurelia, Maria,
Octavia - se aflau n fruntea de
colectare.
lui s-a dat prin "Ga-
zeta Transilvaniei" de la (1877,
nr. 39) el constituie una din cele mal
viguroase pagini din istoria presei rom-
Inti tulat "Spre folosul romnilor
articolul lui infiera
unile guvernamentali, :
.,Ei pe de stat ai acesteia
(ai Romniei - n.n.) de felonie
pentru libertatea lor",
in timp ce noi, romni, "i-am fi
acuzat de poltronerie ar fi
stat cu miinile n sn, iar i
i pentru patriotismul lor".
Ct despre de fe-
meile romne, care
scopuri ca "Crucea din diferite
n ncheiere "femeile
r omne vor merge nainte cu siguri
pe calea ce le inima lor, na-
exemplul Europei luminate. dis-
orice metehne ale tiraniei
egoismului de patrie".
Cum era de articolul lui Ba-
a strnit un viu n opinia
dind un mai
mare avint pentru sprijinirea
boiului de a Romniei.
... 4. ' ...
- t .... -. ,.., 41o "" ... ... >#,. 4 W A.
. - .... . - -- ... ... .,...._
'
rotesului politicu de

( ieorgt.' Beritiu.
{Htftl'(U

l


su-. tm
...._ h \. Vi< tai r

Ecoul lui, prin importanta auton.tlui si
pri n sale, a
guvernului austro-ungar, care a cerut ju-
decarea lui pe baza unui articol
din Codul penal, care prevedea pedeapsa
cu nchisoare la cinci ani. Cauza, fiind
vorba de un proces de a fost defe-
cu de la Sibiu. Dezbate-
rea a procesului - trei ami-
provocate de boala lui Iacob Mure-
directorul "Gazetei" - a avut loc la
30 aprilie 1879. sibieni,
dintre mi cii negustori locali.
au respins acuzatiile aduse lui
au dat in unanimitate un verdict de
achitare.
Cu o au fost n-
registrate de
ndeosebi de "Gazeta Transilvaniei", care
a avut pe front doi perma-
luptele de la Plevna, r ele-
vndu-se vi tejia romni a
voluntarilor din Ardeal Banat.
Plevnei a fost nu
numai prin arti colele in ziare
reviste, ci prin mari popu-
lare organizate n Sibiu,
Blaj, Cluj, Gherla, Arad
altele.
de a Romniei a
relevat o mai mult puternicul senti-
ment de unitate a poporului ro-
mn de pe ambele versante ale
13
..
Prof. univ. ION
T
imp de aproape veacuri
romne au fost nevoite poarte lupte
grele cu Imperiul otoman pentru
libertatea. Marile victorii antiotomane,
de poporul romn sub conducerea
de Mircea cel
Ioan de Hunedoara, Vlad
fan cel Mare, au atras suveranilor
din Europa, dar n-au
cu efortwi ale acestor
pentru torentului musul-
man. astfel, n prima a secolului
al XVI-lea, romne s-au silite
accepte, in de inegale,
grea a de Poarta S-au
impus Moldovei Transil-
vaniei politice econo-
mice. Domnii aveau fie de sul-
tan, care trecea, uneori, peste propunerea adu-
de privilegiate ale insti-
tuind astfel mezatul tronului.
cale pentru scaunului dom-
nesc era aceea de a atrage simpatia spri-
jinul diplomatic al unor monarhi europeni, n
bune cu turcii cu la Constan-
tinopol. O asemenea cale a ales Petru Cercei,
fiul lui cel Bun (1554-1557) din
prin 1545, Petru a
fost trimis de pe cnd avea 10 ani,
ostatec la moartea lui
Petru fu exilat n insula Rodos, apoi
n Siria.
Deosebit de inteligent, el n cursul
acestor limbile
Intrnd in cu boieri munteni
ostili lui Alexandru II Mircea (1568-1577),
Petru din nchisoarea de la Alep
n anul 1569, se apoi in Ro-
ocupe tronul, nu
izbuti se refugie in Transilvania. Cnd
f u numit de turci principe al Transil-
vaniei (1571), pretendent muntean, ne-
agreat de acesta, trecu in Polonia. Aici
n de prietenie cu ctiva nobili poloni,
14
printre care aventurierul Albert Laski.
moartea ultimului rege iagelon,
Sigismund II August (1572), rege al Poloniei
fu ales Henric de Valois, fiul fostului rege
francez Henric al II-lea al vestitei italience
Ecaterina de Medici. acestui francez
n Polonia fu de el trebuind
ca rege n la 1574 sub nu-
mele de Henric al III-lea, astfel
politicii franceze n Polonia, celei a Casei
de Austria, n-a putut
iar coroana trecu, prin inter-
turcilor, asupra principelui
nean (1575-1586), asenti-
mentul
Noua a politice din Po-
lonia, cu instaurarea unui rege care nu-l agrea,
l-a obligat pe Petru se refugieze la Viena,
atras de Maximilian. Aici se m-
prieteni cu ambasadorul papal la curtea 'ie-
doi ani n Italia, moartea
lui Maximilian de a fi
ajutat tronul muntean. Poposi mai
nti la Genova (1577), unde cunoscu pe vii-
torul secretar. Franco Sivori, care ni-l
descrie avind "un foarte frumos aspect fizic
de ; purta lung
pe spate, si mai maies-
tuos." Petru le ca "un
val oros ale se vor dez-
volta zi de zi n mediul italian mbibat de Re-
umanism. A vnd spre li-
practica o li-
pe prim plan operele poe-
Ariosto Ronsard. Aceste mpre-
vor face ca de nzestratul
principe romn orizontul de
idei n nct se manifesta
ca un de nalt nivel intelectual, co-
celei mai infloritoare culturi din
Europa acelei epoci.
de prieteni admiratori, Petru
la Roma. Acolo opt luni fu primit
n de papa Grigore al XIII-lea, care il
regelui Henric al III-lea.
principe se rege cu un
intins memoriu n n care descuin-
originea la
sultan pentru a i se da tronul
"fiind foarte dorit de poporul oprimat". l n
ianuarie 1579, pribeagul principe romn se
sea la Paris la curtea a regilor
de Valois, unde tronau rafinamentul artistic
orgoliul de putere ale Ecaterinei de Medici.
Cu frumoasa lui talentul de a
vorbi mai multe limbi, remarcndu-se prin
graiului italian a de
poezii emfatice, de genul acelui
ales ,:Imn dumnezeu", Petru cunoscu
la palatul Luvru o de pri-
mire. Regele ii o impor-
care i va permite doi ani
la Paris, de unde va scrie Papei
"Petros Demetrius princeps de porte Mag-
nae Valachiae" pecetea cu le-
genda ,,Io Petru voevod".
Pe farmecul personal al acestui ro-
mn cult, ceea ce a determinat pri-
mirea-i din partea regelui Henric
al III-lea a Ecaterina, care
i spunea " foarte dragul nostru bun
prieten .. , a fost interesul politic al Frantei
de dezvolta n sud-
estul Europei. Henric al III-lea considera pe
un uzurpator al tronului polon,
ca fratele mai mic
rege al Poloniei socotea acest plan ar
avea mai de pe tro-
nul s-ar urca Petru Cercei,
iar pe al Moldovei alt favorit al fran-
ceze, Albert Laski.
Pentru a la numirea ca domn
a lui Petru, i s-a spus de popor "Cercei"
pentru cercelul de aur ce-i mpodobea urechea
moda din acelei vremi, Henric
al III-lea numi ambasador la Constantinopol,
tn aprilie 1579, pe Jacques de Germigny, din-
du-i de modul cum procedeze.
l n timp trimise sultanului o scri-
soare cuprinznd ntreaga poveste a
agitate a pretendentului favorit,
se repare nedreptatea dndu-i-se scaunul
boierii l recunosc ca
ratul, unicul naturalullor voievod".
De Germigny expuse chiar de la de
prezentare la marele vizir, Sokoli, re-
gelui, cu lucrurile se
vor favorabil. agentul diplo-
matic se prin sumele de
bani sultanului, seraiului marilor
demnitari ai de domnul muntean
Mihnea mama sa, Ecaterina, toate efortu-
rile lui de Germigny erau zadarnice. Aflnd
de cercurilor din
Constantinopol, Petru socoti util sprijinul
altor monarhi, naintnd ample memorii Elisa-
betei, regina Angliei lui Filip al il-lea al
Spaniei, dar ecou.
Petru Cercel. Portret votiv din biserica
mincistirti (1588)
Abia n septembrie 1580, ca rezultat al insis-
lui Henric al III-lea ale lui de Ger-
migny, sultanul pre tendentului ro-
mn la Constantinopol. La nceputul
anului o cu plecarea lui Petru
din Paris, regele Ecaterina de Medici i
scrisori de recomandare ducii
de Savoia Ferrara dogele ru-
gndu-i prin termeni
drumul de Valahia". La
unde ajungea n martie, i se favorilului
franceze o primire curteni-
toare, dndu-i-se prilejul n se-
natul Senioriei, ntr-o ita-
un impresionant discurs.
Cu banii galera a Senioriei,
Cercei trecu de la la Raguza, de aici
15
1 drumul pe uscat ajungnd la
Constantinopol n mai 1581, instalndu-se
la ambasada n-
trziere i se vor da insemnele domniei fu
iluzorie ; aveau mai doi ani
la marii cu toate inter-
ven e repetate ale franceze.
Numai lui Cercei de a cu
suita n calea sultanului ce mergea la
toare a-i vorbi n perfect grai osman de
cumplita exploatare a locuitorilor din Valahia
de Mihnea a determinat pro-
misiunea de S-a convenit ca
favoritul Casei de Valois numere mai nti
500 000 de scuzi, bani de la
din Constantinopol. bani
au mers n minile marilor demnitari ale
favoritelor din Serai Au trebuit apoi
datoriile n timpul lungii n
Istanbul costul unui palat de
Petru aici, la 15 august 1583, cind
pleca spre cu mare alai ca domn, dato-
ria lui la se urca - soco-
teala secretarului Sivori - la suma colo-
de un milion de galbeni, lucru ce avea
negativ asupra lui,
mai ales n al doilea an de
1
domnie,
simpatiile franceze.
Dornic imite Curtea aduse cu
el n mai italieni printre ei
remarcndu-se Sivori, Francesco Pugiella, jurist
poet, francezi (ca Berthier), raguzani, cretani
etc. Convins din aproa-
pe de turci, constituie o amenin-
tare, Petru curtea, din februarie 1584,
la mai aproape de Transilvania,
unde se putea refugia mai la nevoie. Aici,
n timp de luni, cu cte o mie de
tori pe zi, Cercei Curtea dom-
din vremea lui Mircea cel
o spre sud, parterul
fiind rezervat curtenilor, iar etajul
"cu apartamentele frumoase magnifice"
domnului. ln palatului a pus se
trei fintini cu pe de pin de
la km. Palatul era inconjurat cu
dini frumoase "alia italiana", avnd "sere
frumoase mari" pentru plante exotice.
turi de palat, domnitorul dispuse se zi-
o de palat nct putea
intre fie In apro-
pierea palatului fu de tu-
nuri, prima n Romneasd\,
parcul de artilerie fiind chiar n pala-
tului. A ajuns in zilele noastre o
de tun atunci, pe care se vede
in : "A Petru
vv., fiul lui vv., nepotul Radului
voevod". pe stema Ro-

Noul domn, al chip caracteristic, cu
cercelul in ureche, se
pe frescele interioare de la
ctitoria boierilor dea
o de orientare spre Occident,
cum din lui Sivori,
voievodul la Roma
copii de boieri, printre care doi ai
16
..

ca se "in litere in limba
obiceiurile italiene". Desigur se gndea
la organizarea unui front antiotoma:\. De
toate acestea turcii nu puteau fi
Conflictele religioase din impuneau lui
Henric al III-lea lase pe plan secundar
problema franceze n sud-estul Eu-
ropei a domniei favoritului
muntean, fapt pe care Poarta 1-a folosit, ho-
mazilirea acestuia. Cnd trimisul sul-
tanului ii aduse mazilirea de a
merge la domnul nu are
nimic n timpul
in 43 de care banii toate obiectele
de cu cteva
steaguri tunuri trecu de
musafiri boieri in Transil-
vania, de unde in Italia
apoi la Paris. Era la nceputul lui aprilie
1585. Principele ardelean, de regele
polon, unchiul se
nos, dispunind ca domnul fugar fie
nchis, iar averile ce mai de jaful
infidele de Cercei fie
confiscate date sultanului. o deten-
de un an n Cetatea Chioar din nordul
Transilvaniei, Cercei e transferat la Hust, unde
un an ; de aici in august
1587, cu ajutorul lui Sivori, trece n
apoi la Viena, Roma, demer-
suri la la Henric al III-lea spre
relua tronul. In 1589, veni la Constantinopol,
dar Henric al III-lea nu-l mai putea ajuta,
fiind asasinat. Banii lui Mihnea
Turcitul la arunce pe
Cercei in nchisoarea turnuri". In anul
scos cu nasul urechile pornit
spre insula Rodos, fu ucis pe drum aruncat
in mare. In aceste tragice se ppne ca-
acestui de domn, Petru Cercei,
lucit reprezentant al umanismului romnesc,
prin sa ncheindu-se un episod
al franceze n Europa de sud-est.
Stema muntean4 pe un tun turnat tn
vremea tui Petru Cercet (1583-1585)
ARTICOLE NECUNOSCUTE
ALE LUI MARX
CU PRIVIRE LA
UNIREA PRINCIPATELOR
Prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU
Tn penoada imediat revolu-
din anii 1848 1849, problema uni-
national e o devenit
In Europa. Tn majoritatea
de revolutie, nu se i n mod
democratic problema n1c1 pro-
blema Marx n septembrie
1853, se puteau vedea simptome revo-
in Spania, Italia, n Danemarca,
tn Principatele Grecia Turcia

1
Efervescenta era
de f aptul sarcinile maJore
ale revolutiei din 1848 1849 ou ne-
Tmplinite. O parte o burgheziei nobilimea
speriate de forta a
1 - JJJ lstorte
maselor populare, nu au revolutia
la trecind i n unele de par-
tea contrarevolutiei. Dar dezvoltarea eco
1853, de
Marx Engel s, nu mai semnal a iminenfa
unei noi sociale in vestul Europei .
Progresul economic social, cri staliza-
rea maturizarea ideii impu-
neau in ani, cu ne-
cesitatea tuturor barierelor vechi,
de orice a politice, care
mpiedicau formarea unice in Italia,
Germania in Pr incipatele romne.
Mazzi ni, de eliberare
de unitate di n Italia, nu
17
lnsO sO n revolutie masele repu-
bl ica nu s-a putut astfel n-
Unificarea Ital iei const ituia, deci, o
pentru poporul i talian.
Cavour, primul mini stru al Sardiniei din anul
1852, reluase organizarea luptei pentru uni-
re, n jurul Piemontului.
Marx, care cu deosebit interes
evoluti a evenimentelor n in core
de eliberare unitate
luase o mare amploare, exprima opi-
nii le cu privire la de ale
nationale in Italia, n articolul
" Problema Italiei", publ icat in
"New York Doily Tribune" din 24 ianuari e
1859. Anal iznd starea de
care exista n Statul papal, n in
Lombordio, pentru un mpotriva
Austriei, precum diferitelor gu-
verne statale politice de
pe care l Cavour mpo-
triva austri ece, Marx conchide :
" Toate eforturi le partidului national sint n-
dreptate spre a organizarea pen-
insulei, spre o convrnge poporul se
n vederea unui ul tim efort suprem
nu l upta ce nu se va
destul de puternic pentru a incepe
marea revolutie
2
Se pare deci
Marx considera ca cale de
eliberare de o statu-
lui unificat, revolutia
cale pe care de altfel o vedea de
urmat pentru unificarea statului national
romn.
Tn problema reorgani-
Principatelor romne deve-
nise o general n con-
textul chestiunii orientale. Congresul de la
Paris (25 februari e - 30 martie 1856), n-
cheiat cu semnarea Tratatului de pace di ntre
Angl ia, Austri a, Turcia, Prusia Sar-
di nia, pe de o parte, Rusia, de partea
luase n discutie, ntre problemele
majore, reorganizarea unirea celor
Principate romne, precum regle-
mentarea navigotiei pe
adoptate prevedeau ca Princi-
patele romne fie sub suze-
ranitateo Imperiului otoman, sub ga-
rantia a marilor puteri, n sensul
drepturilor celor
Turcia trebuia respecte ad-
ministratia a Princi patelor
de asemenea, libertatea comertului, novi-
gotiei, cultului, l egislatiei.
Tn vederea Principatelor,
Tratatul stipula insti tuirea la a
unei comi sii din reprezentantii pu-
terilor semnotare, n core trebuia intre
un comisar al Turciei, cu misiunea de o
18
J
propune cu privi re la organizarea
celor Tn cel mai scurt timp,
Turcia urma convooce, n fi ecare din
cele Principate, ad-hoc
- Divanuri le - , din reprezentan-
ti i tuturor claselor, pentru a fi cunoscute
poporului romn asupra viitoa-
rei a Pri ncipatelor.
Perspectivele unui stat unitar
romn la guri le i mplicau
narea problemelor
pe acest f luviu. Tratatul prevedea insti tui-
rea unei comi sii europene permanente, cu
sediul l a Galati, comi sie din re-
statelor riverone n
rndul erou comi sarii Pri n-
cipatelor romne, core urma sub
controlul ei ntreaga pe n-
tinderea maritime.
Tn aceste conditi i, in anului
1856, reorganizarea unificarea Princi pa-
telor romne probl ema ou i n-
trat n dezbaterea cercurilor politice euro-
pene a opiniei publi ce di n lumea n-
Tn timp, pentru
uni ficarea o poporului romn
luase un avint mare, intrnd ntr-o
Aceste evenimente preocupau pro-
l etariatul international nu puteau,
scape interesului

revolutia di n 1848-1849, Karl
Marx Fri edrich Engels au publi cat nu-
meroase articole n presa ame-
- moi cu arti colele di n "New
York Daily Tri bune" (S.U.A.} de sub redac-
ti a lui Charl es Dana - in core erou dez-
cu more atentie
problemel e Europei ndeosebi
cele cu privi re la
Este putin cunoscut faptul n
anul 1856, cind evenimentele de mare im-
crescnde
agitau poporul romn, Karl Marx
o scri s trei articole speciale cu privire la
Principatele romne. Nu se exact
data cind au fost ele scrise ni ci
nutul lor. Se doar aceste articol e
au fost restituite n septembrie 1856 lui
Marx de Charles Dana ca f iind ne-
publicabile.
Unele aspecte al e acestor ar-
ticole necunoscute le putem deduce din co-
l ui Marx cu Engels. O
mentiune in scrisoarea kJi Marx adre-
lui Engels, la 22 septembrie 1856 :
"Tribune hot mir die nichtgedruckten Ar-
tikel zuruckgeschikt. Es sind, oii i n ali , der
Ponslawismus und rneine Artikel uber
Donubion Pri ncipalities. Herr Dona schrei bt,
wenn ich die Sachen nicht anderswo an-
bringen konne, mussten si e den " loss von
rechtswegen trogen, do S>ie nicht zu rech-
ter Zeit Ei nspruch geton. l m gegenteiligen
Folie erworten sie port ihrer expenses zu-
ruck. Nous verrons"
3
. {"Tribune mi-o resti -
tuit articolele Snt, toate, cele
despre ponslovism articolele mele des-
pre Principatele Domnu: Dona
scrie nu le pot plasa n
parte, vor trebui suporte ei de drept
pogubele, deoarece nu au ntmpi-
narea la timp. Tn caz contrar,
:estituireo unei a cheltuiel ilor lor.
Vom vedea").
Se deci, prin scrisoare
restituirea celor trei articole de re-
doctorul al ziarului mentionat moi sus,
o se indica de ce acesta o
refuzat le publice. scrisorile
toare ale lui Marx Engels, din 30 oc-
tombrie 1856 16 februarie 1857, dau
: Herr Dona, bei der
Zuruckschickung meines Manuskript uber
die Donaufurstentomer, hot vergessen, to
blot out ei ne in fronzosischer Sproche ge-
schriebene Bemerkung desselben Gurow-
ski. Er bemerkt nomlich bei meinen statisti-
schen Angaben uher die rumonische Be-
volkerung : " Tous ces chiffre sont exogeres
pour foire mousser l'idee de nationalite
Roumaine. lis sont dementis par les faits,
l'histoi re et la logique". (<c Domnul Dona,
la returnarea manuscrisului meu privind
Principatel e o uitat
o n limba de
Gurowski . El face anume
rea privind :
"Toate aceste cifre snt exagerat e pentru
ca promoveze ideea de
Ele snt de fapte, de
istorie de
De asemenea Bei dieser Gelegenheit
habe ich entdeckt, dass dieselbe fremde
Handschrif t - (die ich einstweilen mi r die
Freiheit nehme, fur die des polnischen Re-
negaten Gurowski zu halten) - die uber
meine zuruckgesondten Danubian Pri nci-
palities Artikel schrieb : " Tous ces chiffres
sont exageres ... auch die Panslawismus-
artikel mit Randglossen geziert hot s.
(Cu ocazie am descoperit a-
scris de (pe care deo-
i mi iau libertatea atribui re-
negatului polonez Gurowski), care scria
despre articolele mele restituite referitoare
la Pri ncipatele : "Toate aceste
cifre snt exagerate", o ornat cu glose mar-
ginale articolele despre ponslovism).
Reiese clar, din confruntarea acestor texte,
"New York Daily TribuneH, o respi ns
cel e trei articole deoarece Marx sustineo,
pe de argumente, i deea
romne. El situa intr-o
nati uni i romne n
aceste al e Europei, spri j inindu-se pe
date statist ice istorice, ceea ce ar fi
putut - lui Dana - afec-
teze orientarea o acestui
zi ar. Redactorul observa-
negat ive al e lui Gurowski, recenzen-
tul acestor articole, invocnd "faptele, isto-
ria logica", care, n realitate, confirmau
ele nsele tezele l ui Marx despre Romni a.
Tn scrisoarea sa din 26 septembrie 1856,
Engels insista pentru necesi tatea
rii articolelor lui Marx : " Die Pri ncipalities
wurde ich grade jetzt, wo cler Tuck noch
fortdauert, einem englischen Blott eder
Monthly anbieten. Wie geht's voran mi t Ur-
quhart ( .. ? .. ) zweifle sehr doran { .. ? .. ) bis
jetzt seh ich keine Moglichkeit"
6
["Artico-
lele despre Principate
7
, of eri tocmai
acum, vreme mai
(agitatia), unui ziar sau reviste
Cum merge treaba cu Urquhart
8
{ .. ? .. ),
ndoiesc foarte mult de aceasta ( .. ? .. )
in prezent nu vreo posibilitate"].
La 20 martie 1857, Engels scria din Man
chester lui Marx cu privire la unele arti-
cole n " London Press", ro
a se preciza despre ce articole este vor-
ba. Dar n editia "Opere" de
nu nici un articol scris de Marx
core ar f i fost publicat n
n lunile februarie si martie 1857. Probabil
'
este vorba de unele articole
cunoscute celor core ou editat
Xli-lea din editie.
scrii lui Engels :

romose ne-
volumul al
textul seri-
" Host Du noch einige Dupl ikate, die Du
mi r schicken kannst, und auch ein kom-
plettes Exemplar Deiner im Londoner Ur-
quhart-Biatt obgedruckten Artikel ? Letzte-
res wird dort wohl leicht oufzutreiben sein.
lch kann die Sochen sehr gut gerade jetzt
gebrouchen"
0
["Moi ai cteva duplicate
pe core mi l e poti trimite de aseme-
nea, un exemplar complet al articolelor tale
n ziarul Urquhort din Londra ? Ul-
timul va putea fi desigur, acolo
Pot folosi lucrurile {acestea) tocmai a-
cum foarte bine"].
Se pare Engels se n oceost6
scrisoare la l ucrarea pe care Marx inten-
tiona o scrie cu privi re la istoria re-
diplomatice onglo-ruse din secolul al
XVIII -lea pentru prima n
"Sheffield Free Press " The Free Press" din
l ondra {ziare burgheze engleze editate de
David Urquhort de adepti ai
la core ou colaborat Marx Engels din
iunie 1856 in aprilie 1857) sub titlul
" Revelations of the Diplomatic History of
the XVII I-the Century
10
Este, de asemenea,
19
-
1
posibil ca Engels se fi referit poate la
alte studi i.
O confirmare a lui Marx la cele
reviste mai sus, ntre
1856-1857, o detinem tot de la Engels cu
ocazia n noiembrie 1892, a unei
bibliografii "Marx Heinrich
n Handworterbuch der Staatswts-
senschaften11.
Referitor la unele publicate n
"The Free Press din 9 aprilie 1857, Marx
scria lui Engels : "Meine Artikel in der
Free Press sind erst funf". ("Articolele mele
din Free Press snt cu totul cinci")
12

n prezent, cele trei articole referi-
toare la Principatele Romne, n care Marx
se ocupa de formarea noti unii statului
. national romn, nu au fost nici
publi cate n vreo editie a operelor lui
Marx-Engels. Este, de altfel , foarte posi -
bil ca Engels fi le pu-
blice n "The Free Press" sau n pu-
cum ain
insistenta lui Marx prin scrisoa-
rea din 2' septembrie 1856. O cercetare
a publicati ilor engleze la care
Marx a colaborat ntre 1856-1857, sau o
arhivelor Marx-Engels ale Institutului In-
ternational de Istorie din Amster-
dam ar putea duce la celor trei
articole necunoscute.
Este posibil, n mai 1857,
aceste articole f i f ost publicate, n-
truct nu se mai face
nici un fel de mentiune despre ele n co-
respondenta dintre Marx Engels Marx
n-or fi putut la publicarea lor,
fi ind importanta lor n conjunc-
tura epocii Congresul de la
Paris, precum din motive strict perso-
nal e, date fiind materiale prin
care trecea Marx n vreme.
Subliniem importanta acestor articole,
care opiniile lui Marx En-
gels in cu formarea sta-
tului national romn, din perioada premer-
unirii Pri ncipatelor
(1859). Este posibil n aceste articole,
Marx Engel s exprimat lor
in mod moi ferm di rect decit Tn
notele pe marginea lui
Elias Regnault " Histoi re poliiique et sociale
des Principautes donubiennes " la f oi
des traites. Les puissances signataires et
I'Empereur Napoleon III"' u.
Orice presupunere despre continutul ce-
lor trei articole, despre opiniile lui Marx
cu privire la de impor-
la mijlocul secolului al
XIX- lea, este
Credem Marx a abordat nu nu-
Mai problema nationale, dor

..
chestiunea di n cele trei rom-
precum problema de
a nationale a poporului romn.
Idei apropiate de cele ale lui Marx au
fost exprimate de Nicolae ma
rele democrat revolutionar romn. Tn scri-
soarea de kJ Paris, la 4 martie
1850, lui Alexandru C. Golescu, -
anal iznd conditii le n care s-a
rat revoluti a din 1848
1849 - core snt perspectivele ce
se deschid revolutiei in viitor : "Cette rvolu-
tion realisee, il vous restait deux autres re-
volutions a faire : une revolution d'unite
et, tard, d'independance .na-
ttonale pour fotre rentrer de cette mantere
la nation dans la plenitude de ses droits
naturels". revolutie
alte revoluti i de : o revo-
lutie de unitate mai ttrziu,
de pentru a face,
n acest fel, ca reintre n ple-
nitudinea drepturilor sale naturale").
libertatea a romni-
lor o vedea numai prin
unirea revolutiei sociale cu revolutia de
uni tate cu revolutia indepen-
dentei nationale ntr-un singur revo-
lutionar.
Este de opiniile lui
Marx (ce din lui Gu-
rowski) din articolele mai sus
pun n rolul na-
tiunii romne n Europei, precum
sensul luptei sale pentru unitatea na-

1
K. Marx - F. Engels, Opere, vol. 10, Edi-
tura 1961, pag. 521-522.
1
K. Marx - F. Engels, Opere, vol. 13, Edi-
tura 1.;62, pag. 181.
Marx-Engels, Brtetwechsel, vol. Il (1854-1860),
Ed. Dletz, Berlin, pag. 184.
4
Idem, pag. 184.
' Idem, pag. 211-212.
Idem, pag. 188-189.
1
Articolele despre principatele romne, scrise
de Marx.
David Urquhart (1805-1877) - om politic
burghez diplomat englez, editor al publica-
Portofoliu al revistelor Free Press din
Londra Sheffield, la care colabora uneori
Marx.
' Idem, pag. 220.
u In 1899, lucrarea Revel.ations ot the Diplo-
matic History of XVIII-th Century a fost editatA
la Londra, tn de fiica lui Marx,
Eleanor Aveling, sub titlul Secret Diplomatic
Htstory of the Eighteenth. Century.
11
tn Opere, Marx-Engels, vol. 22,
pag. 331-341.
u Marx-Engels, Brietwechset, vol. II (1854-
1868), Ed. Dietz, Berlin, pag. 229.
11
K. Marx, despre r omdnt, publi-
cate de A. s. Schwann, Ed. Academiei
R. s. Romnia, 1964.
-- ---
&J
ar in tara

Ul
,..
r1neoveanu
CORINA NI COLESCU
Constantin Brtncoveanu doamna Marta. De-
taliu de pe terecdtura de carte de ta biserica
SJ. Gheo-rghe 1707. (Fotograttue ta acest arttcot
au tost reatizate de Irina Ghidati)
R
dintre Transilvania, Ro-
Moldova constituie un
aspect interesant pentru istoria artei
O serie de
proprii arhitecturii din se-
colele XV- XVII, nu se pot explica decit in
raport cu Transilvania, cum pictura unor
biserici nu poate fi de-
cit in raport cu cea de la sudul
Un domeniu n care artistice au
fost strnse, avnd ca rezultat opere cu
totul originale, este Activitatea ar-
gintarilor de la Sibiu, Cluj
pentru ndeplinirea comenzilor de dom-
nii boierimea din
Moldova a preocupat de vreme pe cer-
N. Iorga, Sp. 1. D.
V. au subliniat n studiile
lor aportul argintari la nzestrarea
palatelor de la sud de
cu opere valoroase.
Cercetarea a bogatei de ar-
din Romne a Muzeului de
al Republicii Socialiste Romnia, n com-
cu alte din a pus n lu-
faptul unii pot fi mai
bine pe baza operelor lor realizate
n mai mare n Rom-
De asemenea, analiza a sute de obiecte
a dus la concluzia se poate vorbi de un ade-
proces de intre transil-
cei din Moldova.
realizate la de argintarii
se deosebesc de cele pentru clien-
tela Intreaga de idei,
iconografia pentru Ro-
Moldova este cea de
spirit bizantin. locali - zugravi de
icoane, sau argintari - trimiteau,
desigur, "izvoadele", desenele,
lor de la Sibiu Dar, la rndul lor,
argintarii nu doar
simpli Ei imprimau nota lor per-
acestor opere, n primul rnd prin intro-
ducerea motivelor gotice sau de
Apoi, n modul de tratare a figurilor, peisaju-
lui, arhitecturilor, se resimte, de asemenea, vi-
ziunea unor de
n spiritul Din mpletirea
acestor artistice au rezultat lu-
originale, proprii noastre. Procesul
este oarecum similar cu cel petrecut n pictura
post veneto-cretanl,
n care fondul bizantin a dobndit
forme noi, sub nrurirea artei
Cel mai caracteristic mai prodigios repre-
zentant al acestui fenomen artistic este Georg
May II, care consacrat activitatea sa
lui Constantin Brincoveanu, peste
treizeci de Georg May II face parte
dintr-o dinastie de argintari, primind
de in anul 1673, cinci
ani de ucenicie, poate chiar n atelierul
21
Tater purtnd marca tu.t Georg May II (1659), de
Brncoveanu. mitropotiet dtn
Stagiul de a durat unsprezece ani,
cnd, cum se artist trebuia
concomitent cu lucrul Este
foarte probabil din vreme, el
a venit n
De pe la 1693 ncep comenzile masive de la
Constantin Brncoveanu, n exclusivitate pentru
Georg May Il, fapt care-I pune n conflict cu
breasla, ce dorea ca fie
altor fiind cererea
a lui Brncoveanu ca numai acest artist
realizeze comenzile, breasla devine mai conci-
iar se succed aproape an de an.
In calitate de artist preferat al domnului, Georg
May a venit n mai multe rnduri n Ro-
primind unele misiuni confiden-
legate de administrarea imobilelor
averii lui Brncoveanu aflate la Bo-
gata de domn
lui de la pentru Georg May II, pune
In nu numai activitatea dar
22
gustul exigenta domnului. In anul 1707,
meritelor sale, mai ales veniturilor
pe care le aducea breslei prin comenzile sale,
Georg May II este ales staroste. La 1712, n
ziua de 6 septembrie, Georg May II moare,
n urma sa ca ucenic pe fiul Georg
May III.
Studiul monografie asupra operei lui
Georg May II interesul mai limitat
de a un artist, deoarece ntreaga lui
activitate n fond, un proces econo-
mic cultural cu mult mai amplu, n contextul
istoric al dintre Transilvania

In l umina ultimelor de n-
tregind datele asupra sale a
cu judecnd
opera sa n ansamblu, Georg May II ne apare
azi ca un mare artist, care a prin
sa Transilvaniei Ro-

de carte purtind marca h.d Georg May Il (1707), d4rutt4 de Constantin Brncoveanu btserictf
Sf. GheoTghe dtn
DIN DOCUMENTELE SECOLULUI XX
4-11 FEBRUARIE 1945
Stenograma (1)
..
Conferinta de la lalta (Crimeea) a Uniunii Republicilor
Soviotice Statelor Unite a le Americi! Angliei (1. V. Stalin, F. D.
Rooseve lt, W. Churchill), celui de-al doilea
mondial, a avut un rol important in elaborarea politicii comune a celor trei
mari puteri viznd nfrngerii militare a Germaniei hitlerista ti
orga.1tza rea lumii postbelice.
in cele decenii care s-au scurs de atunci, pe arena interna-
au survenit extrem de importante, documentele conferintei
nu pierdut semnificatia. comune, ca divergentele dintre
cele trei state, oglindita in aceste documente, permit o intelegere mai cu-
a evolutiei politice mondiale din ultimele decenii, conduc
la originea unor procese politice actuale de prim ordin, care so-
cietatea
Tinind seama de semnificatia a Conferintei din Cri-
meea, util unui public larg de cititori din fara
acea parte a documentelor care au fost date abia in
ultimii ani.
Traducerea de mai ios este revista "Meidunarodnaia Jizn .. ,
numerele 6-9 din 1965, care reproduce stenogramele delegatiei sovietice.
Ele au fost completate cu fragmente din stenogramele delegatiei americane
- minutele Bohlen, minutele Statului Major Combinat Aliat minutele
Matthews, publicate in Foreign Relations of the United States. Diplomatic
Papers. The Conferences at Malta and Yalta. 1945. United States Govern-
ment Printing Office, Washington, 1955) (n text cu sigla F.R.).
Deosebirile notabile dintre stenogramele americane cele sovietice s nt
semna la te cu sigle : M. 8. (minutele Bohlen), M. M. (minutele
Matthews), M.S.M.C. (minutele Statului Maior Combinat Aliat). Notele re
dactiei rom ne sint de sigla N.R.R. .
PRIMA

Stalin l pe Roosevelt deschid6

Roosevelt nici vreo reglemen-
tare nici istoria nu el tre-
buie conferintele. Numai ntm-
el a deschis Conferintei
de la Teheran. El o mare cinste
prezenta Tn primul
N PALATUL LIVADIA
4 februarie 1945
24
Textul a fost pentru tipar de Eu-
gen Bantea Mircea I oantd

..
\V. Churchill. F. D. Roosevelt si I. V. Stalin la Ialta (10 februarie 1945)
Lis ta
1
STATELE UNITE REGATUL UNIT UNIUNEA SOVIETICA
Roosev elt
Secretarul de stat Stettinius
Amiralul flotei Leahy
Generalul de armatcl Marshall
Amiralul flotei Kmg
Primul ministru Churchill
Ministrul afacerilor externe
Stalin
Comisarul afacerilor externe
Molotov
Generalul de Anlonov
de aviatie Hudeakov
Amiralul notei Generalul maior Kuter
Generalul maior Oeane
Generalul de brigada
Dl. Harrlman
Dl. Bohlen
Mc.-Farland
Eden
Brooke
de aviatie Pottal
Amiralul flotei Cunningham
Alexander
Generalul lsmay
OI.
OI. Gromiko
OI. Gusev
OI. Maiski
Maiorul Birse
rind, ar vrea exprime
pentru ospitali tatea de care se
celor trei puteri, spune
Roosevelt, se inteleg deja bi ne unii pe al tii
lor tot mai
mult. Ei doresc cu tot ii ca ia
cit mai repede fie o
pace De aceea, participantii la
pot trece la :onvorbiri
neoficiale. El, Roosevelt, tre
buie se discute in mod sincer. Experienta
sinceritatea discutiilor permite
se adopte mai rapid juste. Tn
1
Lista este reprodusA dupl
J' .R. pag. 573 (N.R.R.).
Dl. Pavlov
fata la se
vor afla Europei, Asiei Africii. Dar
de azi est e situatiei de
pe frontul de est, unde trupele armatei
cu atta succes
2
El, Roosevelt.
ca cineva prezinte situatia de pe
frontul sovieto-german.
Stalin el poate propune co
acest raport f i e tinut de loctii torul
! ,,Spune el atta tlmp cit se vor gas.
alei, la !alta, vor aborda probleme r eferitoare
la intregul glob, dar este de ca
subiectul constituie chestiunile
militare, ndeosebi acelea privind cel mai im
portant front dintre toate, frontul de est-
(M. B .) .
25

'

1
Marelui Stat Major al armatei genera-
fui de Antonov
3

Antonov: 1. Tntre 12 15 ianuarie, trupele
JOvietice ou trecut la pe un front
de 700 de kilometri, de 1-o Nemon n
Carpati.
Trupele gener:olului Cer.neohovski nain-
spre Konigsberg.
Trupele Rokossovski, de-o
tungul molului nordi c al f luviului Vistulo,
izolnd Prusia de regiunile centra-
le ale Germaniei.
Trupel e Jukov, la sud de Vi s-
tul o, spre Poznan.
Trupele Konev, spre Czesto-
chowa-Breslau.
Trupele generoJului Petrov, n Cor-
,:>atil or, spre Nowy Targ.
a fost de grupul
de trupe ale lui Rokossovski, Jukov Konev
pe frontul Ostrolenka
4
- Crocovia, cu o
de 300 de ki lometri.
2. Din cauza conditiilor otmosferice nefa-
vorabile, se sconta operatie va
tncepe la lui ianuarie, cnd era de
o ameliorare o timpului.
Tntruct era ca
operatie viznd scopuri decisive, a exi stat
dorinta ca ea fie n conditi i
moi favorabile.
seama de situatia alar-
core 15-o creat pe frontul de vest, n
urma ofensivei ntreprinse de nemti n Ar-
deni, comandamentul suprem al trupelor so-
vietice o ordonat se ofensiva nu
moi trziu de mi jlo.cul lui ianuarie, o
se moi ameliorarea timpului.
3. ce otrupele soviet ice ou atins
Norewul Vistulo, cea moi gru-
pare era cea din sectorul central al
frontului, deoarece o din acest
sector ar fi dus trupele noastre pe cea moi
directie spre centrele vital e al e Ger-

mon1e1.
Pentru asigura conditii mai prielnice
de comandamentul suprem sovi e-
tic o determine grupare
a inamicului
frontul.
Tn acest scop o fost o operati e
mpotriva Pru.siei orientale s-a
continuat ofensiva n Ungaria, pe directia
Budapesta.
Ambele aceste directii erou foarte sensi-
bil e pentru nemti, ei au reactionat repede
kJ ofensiva dislocnd spre floncuri
forte luate din sectorul central al frontului ;
ostfel , din cele 24 de divizii de tancuri
afl ate pe frontul nostru care reprezentau
In F. R. raportul generalului Antonov este
reprodus separat, la pag. 581-583. M.S.M.C.
raportul generalului Antonov
{N.R.R.).
Denumirea a poloneze
Ostroleka (N.R.R.) .
26
..
principala de izbire o nemtilor, 11 ou.
fost absorbite de di rectia Budapesta, 6 nt
Prusia (3 divizi i de tancuri se aflau.
n Curlondo) astfel, n sectorul central al
frontului ou numai 4 divi zii de tancuri .
Scopul trasat de comandamentul suprem
o fost atins.
4. Raportul de forte pe di recti a loviturii
principale :
Pe frontul Ostrolenko-Crocovio, pe.
directia loviturii noastre principale, inami-
cul dispunea de aproximativ 80 de divizii ;
noi om creat o grupare reali-
zeze o superioritate asupra inamicului :
- n infonterie - de peste on
la 180 de divizii de infonterie),
- n artilerie, tancuri aviatie - zdro-
bitoare.
Tn sectoarele de rupere s-a creat o densi-
tate de artilerie de 220-230 guri de foc (de
la calibru! de 76 mm n sus) pe ki lomet ru de
front.
5. Ofensiva o fost n conditii me-
teorologice extrem de defavorabile (ploforl
jos, ceea ce a exclus cu
activitatea aviatiei o l imitat observarea
de artilerie la vreo de metri.
prealabi le bine efec-
tuate puternicei ofensive de art il erie, sis-
temul de foc al inamicului o fost neutrali-
zat sale ou fost distruse. Aceasta.
o permis trupelor noastre nainteze n
prima zi o ofensivei 10-15 kilometri,
complet ntreaga o inami-
cului pe adncimea ei
6. Rezultatele ofensivei :
o) la 1 februarie, n decurs
de 18 zile de trupele sovieti ce au
naintat pe directia loviturii principale pinci
la 500 de kilometri. Astfel, ri tmul mediu dt
naintare o fost de 25-30 de kilometri pe zi.
b) Trupele sovietice ou atins fluviul Oder
ntr-un sector extins de la Kustrin (nord de
Fronkfurt) spre sud ou ocupat zona in-
a Si l eziei.
c) Au fost comunicatiile principale
ale inamicului din Prusia
cu zonele centrale ale Germaniei.
Tn felul ocesto, n de gruparea diB
Curlondo (26 de divizii), o fost gru-
parea inami cului din Prusia (circa
27 de divi zii) ; ou fost ncercuite sint in.
curs de nimicire un de germane
fragmentate (n zona Lodz, Torun,
Schneidemuhl altele, cu un efect iv totoJ
de circa 15 divizi i).
d) Au fost rupte puternice pozitii defen-
siva de tip permanent n Prusia
- pe directii l e Konigsberg
loetzen.
e) Au fost nimi cite 45 de divizii
inamicul suferind pierderi :
prizoni eri - aproximativ 100 000 de oomen;
morti - aproximativ 300 000 de oameni
total circa 400 000 de oomenl.
7. Actiunile ale inamicului :
a) Nemtii vor Berlinul ; 1n acest
scop vor naintarea tru-
pelor sovietice pe aliniamentul fluviului
Oder, organiznd aici cu trupele
din retragere cu rezervele transferate din
Germania, Europa Italia.
Pentru Pomeraniei, inamicul va
gruparea sa din Curlan-
da, transfernd-o pe mare de partea cea-
a Vistulei.
b) Nemtii, probabil, vor acoperi mai pu-
ternic directia Viena, consolidind-o cu trupe
din rndurile celor ce n Italia.
8. Transferul de trupe inamice :
a) Pe frontul nostru au :
din zonele centrale ale Germaniei 9 divi zii
de pe frontul din Europa 6 divizii
din Italia 1 divizie
16 divizii
b) Se n deplasare :
4 divizii de tancuri
1 divizie
5 divizii
c) toate vor mai fi
transferate circa 30-35 de divizii (luate de
pe front ul din Europa din Nor-
vegia, din Italia din rezervele aflate n
Germania).
Astfel, pe frontul nostru mai pot
35-40 de divizii.
9. Doleantele noastre :
a) se ofensivei
trupelor aliate pe frontul de vest, deoarece
acum situatia este foarte n acest
1ens :
1. nfrngerea nemtilor pe frontul de est ;
2. nfrngerea germane core o
ofensiva din Ardeni ;
3. fortelor germane din vest, ca
Hmare a transferului rezervelor lor in est.
Ar fi de dorit ca ofensiva fie
n prima a lui februarie.
b) Prin lovituri date de aviatie asupra co-
municatiilor fie efectuarea
transferului de trupe inamice de pe
de vest, din Norvegia din Italia spre est ;
tn special fie paralizate nodurile Berlin
'i Leipzig.
c) nu se inamicului scoa-
fortele din Italia.
(Textul so6s al generalului
Antonov a fost predat lui Roosevelt lui
Churchill).
Stalin nu
5

Roosevelt spune ar dori afle cum
procedeze guvernul sovie-
ic cu locomotivele, vagoanele fera-
te oare guvennul so-
In M.B. este o tntrebare a lui
W. Churchtll referitoare la divlzlllor
germane aflate in deplasare spre frontul de
est, precum generalului Antonov :
cinci divizli din Norvegia, de pe
frontul de vest, opt din Italia opt din inte-
riorul Germaniei. M. B. nu inter-
lul 1. V. Stalin (N.R.R.).
..

vietic modifice ferate germane adu-
cndu-le la un ecartament mai larg ?
Antonov ntruct parcul ru-
lant locomotivel e abandonate de nemti
nu .prea snt utilizabile, va fi necesar se
ferate germane pe
o serie de directii principale.
Roosevelt .lui,
ar fi bine ca statele majore ale aliatilor
studieze chestiune, ntru-
ct, n prezent, trupele aliate se apropie re-
pede unele de altele.
Antonov spune comandamentul sovie-
tic doar un minim de trasee,
pentru a se asigura aprovizionarea trupelor
sovietice
6

Stalin spune o mare parte din
ferate nemodifi cate. Comandamentul
sovietic modificarea fera-
te prea mare tragere de
Churchill ore cteva
de pus. El .o serie de
probleme care s-ar cuveni fie studiate de
cele trei state majore. De exemplu,
problema termenelor. Ar trebui se
de ct timp au .nevoie nemtii ca
transfere din Italia 8 divizii pe frontul sovie-
tic. Ce ar trebui ntrepri ns pentru a mpiedi-
ca un asemenea transfer ? Nu trebuie oare
o parte a trupelor ali ate prin defi-
l eul de la Lubliana, pentru a efectua jonc-
tiunea cu armata ?
1
Tn va fi necesar, de asemenea,
se de ct timp este nevoie
pentru actiune nu cumva
este prea trziu pentru a se ntreprinde.
El, Churchill, nu a pomenit dect una din
probl emele care pot fi discutate de
statele noastre majore. Acum el , Churchill ,
ar propune ca generalul Marshall f"c;;
un raport asupra operatiilor de pe fronru1
de vest, a realizare va constitui un
ajutor pentru armatele sovietice.
Roosevelt spune este de acord cu pri -
mul ministru. Tnainte, aliatii luptau la dis-
tante mari unii de altii. Acum, Germania a
devenit de aceea are o
un contact mai strns intre sta-
tele majore ale celor trei
8
.
Stalin spune aceosto este just .
Generalul Marshall pe frontul
de vest au fost lichidate consecintele
M. B. nu
(N.R.R.).
' In M. B. lui W. Churchill este
astfel : "De exemplu, el cA
este important se de cit timp va
avea nevoie inamicul pentru deplasa aceste
divizU din Italia de pe frontul de vest pe
frontul de est nu cumva ar putea
da un ajutor mai mare fie frontul de
vest, fie divizlile tn Italia, fie tre-
cndu-le peste Adriatica, in Balcani". M.S.M.C.
nu lui W. Churchill
(N.R.R.).
M. B. nu
(N.R.R.).
M. B. nu
(N.R.R.).
27

ofensivei germane din Ardeni. Tn ultimele
generalul Eisenhower regru-
oat diviziile. generalul Eisenho-
wer a conti nuat preseze inamicul in zona
contraofensivei germane. Tn urma operatii-
lor pe care le-a efectuat, generalul Eisen-
hower a aflat n Ardeni nemtii mai dis-
pun de f orte foarte mari. De aceea, gene-
ralul Eisenhower a nceput concentreze
fortele in nord.
Tn partea de sud a frontu.lui, la
nord de El vetia, obi ectivul operatiei
zute aste de a respinge pe nemti n zona
Mulhouse Colmar. Obiectivul operatiilor
la nord de Strasbourg este de a
lichida capul de pod de pe malul stng al
Rinului. Actualmente grupul 25
10
de armate
,armata 9 aflate sub comanda
lui Montgomery, se la
in sectorul nordic. Armata a 9-a
va actiona pe directi a nord-est.
Comandamentul aliat prima di n
aceste operatii va incepe la 8 februarie. A
doua operatie va ncepe o mai
tirziu poate, chiar ceva mai devreme.
Aliati i nemti i ie vor retrage
spre Dusseldorf apoi trupele aliate vor
inai nta spre Berlin. Tn vor
f i angajate attea trupe ci t va f i posibil di n
punct de vedere al Se vor
intrebuinta trupe Se
trecerea Rinului va f i in nord
la inceputul lui martie. Tn nord trei
locuri favorabile pentru fortarea Rinul ui.
O de timp, operati ile
de ,pe frontul de vest s-au ncet,
cauza l ipsei de toAaj . Acum, des-
chiderea portului Anvers, lucrurile merg mai
bine aliatii 1pot aduce zi lnic ntre 70 000
80 000 de tone de
12 000 de tone de carburanti lichizi. Nemtii
mpiedice aprovi zionarea al iatilor
bombardeze Anversul cu
bombe Azi s-au primit infor-
mati i n 24 de ore au in zona An-
vers 60 de bombe 6 rachete.
Stalin spune bombele rachetele ni-
meresc rar tinta
11

Marshall este ntotdeauna
posibil ca bombel e vasele afla-
te n port.
El aviatia aliat ilor a fost acti-
ori de cte ori ti mpul a permis. Avioanele
de avioanele de bombardament
greu au provocat mari distrugeri.
s-au primit date au fost efectuate
atacuri aeriene mpotriva unor garnituri de
tren cu t rupe aflate n deplasare spre f ron-
tul sovieto-german. Au fost provocate mari
distrugeri ferate la nord de Stras-
bourg. Avioanele de bombardament greu
au actionat mai ales asupra uzinelor de
11
Stenograma
onului de armate. 1n M. B. grupul de. armate
es te tn. '-6"!: trat corect cu 21 (N.R.R.).
11
M. B. nu acestei
(N.R. R.).
28
'
carburanti, spre a priva Germania de posi-
bilitatea de aproviziona tancurile cu
carburanti.
Tn Germonia producti a de carburanti o
cu 60/o u . de
asemenea atacuri asupra de comu
nicati i. Atacuri masive au fost executate im
potriva unor uzine constructoare de tancuri.
Tn ce situatia din Ital ia la sud
de Elvetia, el, Marshol l, poate comunica
: la sud de Elveti a nemtii dis
pun de una sou divizii, i ar i n Ital ia
de 27 de divizii. Aliatii dispun ei in Italia
de forte egale cu cele ale nemtilor. Tn ofarO
de aceasta, n Italia al iatii dispun de
aeriene care nimicesc materialul rulant al
nemtilor distrug ferate podurile.
Este posi bi.l, Marshall , ca n cu-
rnd nemtii ofensiva
ntruct ei au creat un t i p perfectionat de
submarin. Acum nemtii dispun de aproxi-
mativ 30 de submarine. Tn pofida
l ui redus de submari ne, ele pot constitui un
pericol serios pentru navigatia aliatilor,
deoarece aparatura de al i ati nu poa-
te detecta aceste submarine de constructie
De aceea, actiunile avioanelor
noastre de bombardament greu au fost n
dreptate impotriva unde se con-
struiesc submarinele. aceste ope
rotii ale bombardierelor nu sau efectuat n
detrimentul loviturilor aplicate de oviatie
asupra industriei din Germania, in special
asupra uzi nelor de carburanti.
Churchill ar vrea ia cuvn-
tul Brooke amiralul Cun
ningham. Acum este foarte rapi-
ditatea trupelor sovietice, ntruct
Danzigul este unul di n l ocurile unde sint
concentrate multe submari ne.
Stalin ce alte locuri de concen-
trare a submarinelor
Churchill asemenea l ocuri
mai snt Kiel Hamburg
13

Brooke lui, s-a
o expunere asupra planuri
lor operatiilor privind frontul de vest


Churchill nai nte ca partiei
pantii la la alte pro
bleme, nemilitare, el ar vrea se opreas-
asupra unei chestiuni legate de fortarea
cursurilor de
15
Aliati i au un centru spe
u 1n M.B. M.S.M.C. este cifra
de 80 l a (N.R.R.).
u In M. B. este atribuiti
amiralului Cunningham. M.S.M.C. nregistreazA
ca fiind a l ui W. Churchill.
u M. B. nu
u M. B. asttel acest pasaj din
lui W. Churchill : .,Primul ministru
spune noi, cu Statelor
Unite, am dobtndlt o mare i n traver-
sarea oceanelor n vederea de de
barcare, dar beneficiem de
ruseascA tn ce traversarea cursurUor
de M.S.M.C. succint inter-
fiind similar cu stenograiDJ
(N .R.R.).

cial pentru studierea problemei
cursuri lor de . Ofiterul care este
acestui centru se in prezent la lalta.
Noi, spune Churchill, am fi
acest ofiter ar putea intra n contact
cu militari sovietici ca capete informatii
despre fortarea cursuri lor de
cum se o mare experien-
moi ales n fortarea cursurilor
de pe
Stalin spune ore cteva Ar
vrea core va fi lungimea frontului
unde se va efectua ruptura.
Marshall se ca
ruptura fie pe un front de 50
la 60 de mile.
Stalin nemtii au de
pe frontul unde ar urma
k>c ruperea
11

Marshall nemtii ou creat \u-
de tip greu n acest sector al frontul ui .
Stalin aliatii vor avea re-
zerve pentru dezvoltarea succesului.
Marshall afi rmat iv.
Stalin spune pune intrebare
tntrucit comandamentul sovi eti c
cit de mare au rezervele. Acest
lucru o deveni t evtdent n mod deosebit tn
cursul companiei de El ar vrea
t.ntrebe cte divizi i de tancuri ou con{;ent rot
aliatii in sectorul rupturi i prababi le. Tn
timpul rupturii real i zate n cursul iernii,
C$mondomentul sGvietic a concentrat n
partea o frontul ui aproxi mativ 9 000
de tancuri.
Marshcll nu aceasta,
dor aproximativ la trei divizii de infanteria
va exista una de tancuri, ou alte cuvinte, la
35 de divizii var f i ci rca 10-12 divizii de
tancuri
17

Stalin cite tancuri ore o divizie o
al iati lor.
Marshall - 300 de tancuri .
Churchill spune pe nt regul teatru di n
Europa aliatii dispun de 1 O 000
de tancuri.
Stalin spune osta nu-i putin. Pe fron-
tul loviturii principale comandamentul sovie-
tic o concentrat ntre 8 000 si 9 000 de avioa-
ne. Cte avioane ou aliatii '?
Portal! aliatii ou aproape tot
attea avioane, dintre core 4 000 de bom-
bordiere i n stare fiecare poarte o
de bombe ntre 3 5 tone.
Stalin ce superioritate ou aliati i
fn infanteria. Comandamentul sovieti c o
avut pe frontul loviturii pri ncipale t> superio-
ri tate n infanteria de 100 divizii, la 80 de
divizii
11 M. B. a
Stalin i sub o
M.S.M.C. nu InregistreazA in-
genera-
lului Marshall (N.R.R.).
11
M. B. o serie de detalii p ri-
vind organizarea armatelor anglo-americane,
precum a divizHlor germane care luptau pe
frontul de vest (N.R.R.) .
..

Churchill in ce infan-
teria, aliatii n-ou avut nu ou o
more superiori tote, dar ei au dispus
de o more superiori tate in
aviati e
18

Stalin spune comandamentul sovi etic
ore o more superioritate in arti lerie. Pre-
oare interes pentru afle cum
artilerie ? Noi, spune
Stalin, f i ind camarazi de putem f ace
schimb de cu aliatii . Acum un an
comondomentu'l sovietic o creat o artilerie
de A<:eosto o dat rezultate
bune. O divizie de artilerie cuprinde intre
300 400 de tunuri. De exemplu, la mare-
Konev, pe un front de 30 40 de kilo-
metri ou fost dispuse 6 divizii de artilerie
de Acestor divizii li s-a
artilerie de Ca urmare
la fiecare kilometru de rupere au revenit
ci rca 230 de tunuri. Tn urma bombordamen-
tului de artilerie, mult i nemti au fost
iar al tii ou f ost nu putut mul-
vreme veni n fire. Tn acest chip, n f ato
armatei s-au deschis portile. Progre-
siuneo nu o moi fost ceva greu.
El , Stal in, se a atta timp
relatnd aceste lucruri. Noi, spune Stal i n,
ne-om exprimat doleantel e n ce
ajutorul pe core (]rmotele al iate il pot adu-
ce trupelor sovietice. Ar vreo core
sint doleantel e al iati lor in privi nt a t rupelor
sovi etice.
Churchill ar vreo se f olo-
de acest pril ej pentru exprima
profunda admi ratie de fort.a de core o
dat armata n cursul ofensivei
sale.
Stalin spune aceasta nu este o do-

Churchill aliatii dau seama
de sorcinii lor nu o suboprecia-
Dor aliatii sint vor rezolva
sarcina ce propus. Toti comandantii
superiori aliati sint de in-
credere. se ca lovitura se
dea acolo unde nemtilor este
cea moi ali atii sint incredintati
va fi de
succes va f i pentru operatiile trupe-
lor sovietice. Tn ce alia-
tii doresc ca ofensiva armatelor soviet tce
continue cu succes.
Roosevelt este de acord cu
Churchi ll
1
.
u M. B. astfel lul
W. Churchill : "Primul mirtiJ;tru,
remarcilor Stalin 180 de diviz11
sovietice se pe frontul centr al din Polonia
de 80 de divizU germane, spune armatele
anglo-americane n-au avut superiori-
tate tn vie, superioritatea lor
tn t n armament".
M.S.M.C. succint inter-
cu un similar stenogramei
sovietice (N.R.R.).
u M. B. nu
Jl.S.M.C. o pe larg (N.R.R.).
29
Stalin spune of ensiva de a ar-
matei pentru care Churchill expri-
mat a nsemnat ndeplinirea
unei datorii Potrivit
rilor adoptate la Conferinta de la Teheran,
guvernul sovietic nu era obligat efec-
tueze o de
Presedintele l-a intrebat el, Stali n,
l pote primi pe reprezentantul generalului
Eisenhower. Bineinteles, el, Stalin, a accep-
tat. Churchill i-a trimis un mesaj n care il
ntreba el, Stalin, nu
la n cursul lunii ianuarie.
El, Stali n, a inteles nici Churchill, nici
Roosevelt nu direct o
delicatete a aliatilor, dor
dat seama era nece-
.aliatilor. Comandamentul sovietic o
inceput ofensiva, n plus chiar nainte de
termenul stabilit. Guvernul sovietic a consi-
derat aceasta ca o datorie a sa, datorie de
aliat, el nu avea obligati i formale n
El, Stalin, ar dori ca condu-
puterilor al iate seama de fap-
tul sovietici nu numai
ndepl inesc angajamentele, ci n-
ndatoririle morale pe
sura
Tn ce doleantele, el a aceos.-
.ntrebare pentru Tedder n expn-
mat dorinta ca trupele sovietice nu nce-
teze ofensiva la lui martie. El,
Stalin, o inteles aceasta nu este, poate!
numai dorinta lui Tedder, ci a altor
militari aliati. Noi, spune Stalin, ne vom
continua ofensiva timpul va permite
drumurile vor fi prodi cabile.
Roosevelt este ntru totul de
acord cu Stalin. la
Conferinta de la T eheron nu s-a putut n-
tocmi un plan general al operatiilor. El,
Roosevel t, concepe fi ecare al iat era da-
tor din punct de vedere moral nainteze
ct mai repede posibil. Cnd a avut loc Con-
ferinta de la Teheran exista o mare distan-
ntre trupele aliate core naintau din est
respectiv din vest. Dar acum o sosit tim-
pul dnd este o mai
coordonare a operatiilor trupelor al i ate.
Churchill el cuvintel e
Stalin. El , Ghunchill, crede
poate afirma in numele
personal n numel e :
la Teheran aliatii nu au ncheiat un acord
cu Uniunea n ce opera-
tiile vii toare, aceasta se ncrederii
nutrite n poporul sovi etic in militarii
Roosevelt Conferi nta de la
Teheran a avut loc nainte de realegerea
lui. Nu se poporul american
,. Sir Arthur Tedder, englez de avia-
trimisul generalului Eisenhower la care se
I. V. Stalin (N.R.R.).
30
va fi de partea lui. de ce era greu
se elaboreze planuri militare generale ! t.
Churchill problema
de Tedder n cursul convorbirii sale cu ma-
Stalin poate fi ulterior de
statele majore ale aliatilor. Desigur, spune
Churchill, am putea fi criticati pentru
tul ofensivele aliatilor nu au fost coor-
donate. starea timpului va stingheri
operatiile trupelor sovietice, atunci oare a-
liatii vor mai ofensiva pe frontul
lor ? Dar trebuie
de statele noastre majore.
Stalin s-au ivit nepotriviri.
Toamna trupele sovietice ncetat o-
fensiva. Tocmai atunci au nceput ofensi va
aliatii. Acum se invers. Tn viitor ar
trebui se evite acest lucru. N-or fi oare
nimerit ca militarii discute planuri -
le operatiilor de ?
Churchill spune este poate necesar
se Militarii spune el,
s-ar putea ocupa de problemel e mi litare,
n timp ce s-ar ocupa de cele
politice.
Stalin este bine
22

Cunningham spune arr vreo com-
pleteze relatarea generalului Marsha.JI. Pe-
ricolul unui nou submarin din partea
nemtilor este mai curnd potential dectt
real. Nemtii au obtinut succese nsemnate
n perfectionarea submarinelor. Dar aceasta
nu este att de important. Important este
nemtii deja noi tipuri de subma-
rine. Aceste submarine vor fi nzestrate cu
ultimele dispozitive tehnice vor dispune
de o mare sub De aceea, for-
telor navale le va fi dificil l upte cu ele.
Nemtii construiesc submarinele la Bre-
men, Hamburg Danzig. lui, Cun-
ningham, i s-ar e)Gprime o do-
ar ruga, n calitate de reprezentant
al departamen1tului naval, ca trupele sovie-
tice ocupe ct mai Dan-
zig, ntruot acolo se 30%
din productia de submarine.
Roosevelt Danzigul se
sub focul arti leriei sovietice.
StGii n Danzigul nu se
sub focul artileri ei sovietice. Comanda-
mentul sovietic n curnd, Danzi -
gul va ajunge sub focului de artileri e.
Churchill spune militarii s-ar putea n-
tlni miine n.
Stalin spune este de acord cu aceasta.
Propune ca intilnire fie
pentru ora 12
24

Churchill in cursul acelei n-
tlniri militarii vor trebui examineze nu
u M. B. ta
continuarea celei anterioare de F. D.
Roosevelt (N.R.R.).
u M. B. nu
M. B. nu
comune privind in-
tilnirile din ziua a doua (N.R.R.).
u M. B. nu
(N.R.R.).

<OOmai si tuatia de pe fronturile de esT
vest, ci de pe frontul italian, precum
probl ema folosi rii ct mai judicioase a for-
telor existente. Churchill propune se sta-
pentru mine o
problemel or poli tice, anume, despre vii-
torul Germaniei, n general ea va mai
avea un viitor
25

Stalin Ger.mania va avea un
vii tor r.
A DOUA
N PALATUL LIVADIA
5 februarie 1945
Roosevelt azi va fi
afacerilor politice. Ar trebui
alegem probleme referitoare la Germania.
Cit problemele cu caracter mon-
dial - ca problema Dokorului , lndochinei-
ele pot f i amnate. Una din problemele
oore se puneau nainte n guverne-
lor noastre este aceea o zonelor de ocupa-
t ie. Nu e vorba de o
ci de una provizorie. de-
vine tot mai
Stalin ar dori ca la de
-azi s6 fie discutate probl eme :
ln primul rnd propuneril e cu privi re la
membrarea Gel'lmaniei . Tn chest Ju-
.cu' a avut loc un schimb de la Tehe-
Lista
STATELE UNITE
Roosevelt
Secretarul de stat Sletti nius
Amiralul fl otei Leahy
01. Hopki ns
OI. Byrncs
OI. Harriman
OI. ?l lattbcws
0 1. Bohlcn
REGATUL UNIT
Pri mul ministru Churchill
Ministrul afacerilor externP
Eden
Sir Archibald Cla rk.Kerr
SIr Alexander Cadogan
Sir Edward Bridges
O. Oixon
O. Wils:>n
Mai or Birse
UNIUNEA SOV1ETICA
Stalin
Comisarul afacerilor externe
Molotov
OI.
OI. Maiskl
OI. Gusev
OI. Gromiko
OI. Pavlov
1\t . B. nu
(N. R.R.).
" M. B. n u interveH16
(N.R.R.).
11
Lista este d upA
F.R., pag. 611 (N.R.R.).
..
1
ran apoi nt re el, Stalin, Churchil l, ta
Moscova, 1n octombrie 1944. Ni ci la Tehe-
ran, nid la Moscova nu au fost adoptate
nici un fel de Acum este cazul
ajungem la o sau alta n aceasta
chestiune.
Moi o referitoare la
Germania. Vom admite oare ca n Germa
nia se formeze vreun guvern central
sau ne vom limita ca i n Germania se
creeze o administrati e, sau, se va ha
ca Germania fie dezmembro-
atunci se vor crea cteva guverne pe
n core va f i Germa-
ni a ? Trebuie se aceste as-
pecte.
A treia se la capitulareo
Ne cu totii pe te-
meiul a Germa-
niei. Dar et Stalin, ar vrea :
vor sau nu guvernul lui Hitl er
acesta neconditionat ? :!a. Una
di n aceSite ipoteze exclude pe
Dar treburi le stau trebuie spus
acest lucru Aliati i au experienta
Italiei, dar acolo au existat ce-
rinte concrete core constituiau continutul
neconditionate. Nu ne gndim
oare limpezim continutul concret al co-
o Germani ei ? Tre-
buie se chestiu-
ne. so
Tn problema reparati ilor, o com-
de Germania o pagubel or,
problema cuantumului acestei
El, Stalin, toate aceste chestiuni ca
o compl et are la chesti unile puse de
dinte.
Roosevelt pe ct pro-
bl emel e puse de Stal in se
la o situatie ele decurg
din problema zonelor de ocupatie a
maniei. Poate aceste zone vor f i un pnm
pas pe calea Germaniei .
Stalin intentionea-
dezmembreze Germania, atunci tre-
buie se lucrurilor pe nume. Tn
rnduri a avut loc un de ntre
aliati cu privi re la dezmembrarea Germa-
niei core se efectueze nfrngerea
1 t
ei Prima aceasta s-a i n tm-
plot la Teheran, cnd a propus
ca Germonio f i e n cinci
Primul mini strw era de asemenea, la Tehe-
ran, pentru dezmembrarea Germaniei,
Dar atunci n-a fost dect un sch1mb
de
r M. B. astfel acest pasaj din
int erventia Stalin : " ... de exemplu,
Hitler ar accepta capituleze necondi-
am trata noi cu guvernul lui T" M. M.
pasajul ntr-o similarA
cu stenograma sovietice (N.R.R.).
11
M. B. nu
M . M. o (N.R.R.).
M. B . nu acestei tn-
a Stalin. M . M. nregistrea-
parte a (N.R.R.) .
31


A doua problema
Germaniei a fost de el, Stalin,
de pri mul ministru in octombrie anul trecut,
kl Moscova. A fost vorba de planul engl ez
aJ Germaniei in state
- Prusia cu provinciile sale Bavaria ; i ar
in acest cadru se intentiona ca Ruhrul
Westfal i a se afle sub control internati o-
nal. Dar la Moscova nu s-a luat vreo ho-
nici nu se putea lua, intrucit la
Moscova nu se afla
Churchill in principiu este de
acord cu dezmembrarea Germaniei, dar
metoda a frontierelor diferi-
telor ale Germaniei este prea com-
pentru ca problema fi re-
aici in decurs de 5-6 zile. Sint ne-
cesare o studiere foarte a da-
telor istorice, etnografice economice, pre-
cum o discutare timp de
a . acestei in cadru!
subcomitetulu1 sau al com1tetulu1 ce vor f1
create pentru de detaliu o
punerilor prezentarea
privi nd modalitatea de act1onare. T ratatl -
vele pe care le-au purtat la Teheran n a-
chestiune celor trei guverne, iar
apoi discutiile neoficiale pe el ,
Churchill, le-a cu Stalin.
Moscova o abordare a chest1un11
in l iniile cele mai generale, un plan.
El Churchill, nu ar putea
imediat la intrebarea : cum fie
Germania ? El ar putea doar sugera cum i
s-ar oport.un se aceasta. Dar
el, Churchill, or trebui drep-
tul de schimba ce ar
primi comisii l or studier.e
a acestei probleme
11
El, Churchill , consi-
puterea Prusi ei este cauza princi -
a tuturor relelor. Se intelege de la
c;i ne Prusi a va f i de
Germania ei de a incepe un
nou vor f i considerabil
Personal, i se pare infi infindu-se i n sud
un stat geNnan mare, a
ar putea fi Vi ena, s-ar asigura o demarca-
tie nt re Prusi a restul Germaniei. Popu-
lat ia Germaniei ar fi egal ntre
aceste state
82

alte probl eme care trebuie exa-
mi nate. Inainte de toate, s ntem de acord
Germania trebui e o parte din
teri toriul care a fost cuceri t intr-o
de trupel e care tre-
buie predat pol onezi lor. Mai pro-
bleme referitoare la valea Rinul ui, la f ron-
.. M. B. M. M. nu
(N.R.R.).
n M. B. nu
M. M. o (N.R. R.)
M. B. omit e cuvintele .,cum ar fi
M. M. le ln continuare M. B.
n : ,. ... fie independent e
t'au tn cadrul Germaniei..... M. M.
contradictoriu parte a
frazei : .... . c:au fie declarate Independente
sub conducerea Germaniei" (N.R.R.).
32
..
tier<J dintre Franta Germanro proble-
ma posesiunii regiunii industriale Ruhr a
Sacrului, care di$pun de un potential mili-
tar (in sensul de a se fabrica
acolo armament). Aceste regiuni trebuie
oare predate vreunei anumite cum ar
fi Franta", sau trebuie sub condu-
cerea unei administratii germane, sau tre-
buie se instituie asupra lor
unei organizatii mondiale sub forma unui
condominium pe o
in timp - toate ocestea tre
buie examinate. El, Churchill, trebuie
nu poate exprima in numele gu
vernului idei conturata in pro
Guvernul britanic trebuie
de acord planurile cu pl anurile
Tn se pune ntrebarea Prusia
vo fi la rndul ei unei
ce va fi fost de restul Genma-
niei i la Teheran s-au discutii pe
Se pare o chestiune poate
fi foarte repede anume
a aparatului care examineze toa-
te aceste probleme. Un asemenea aparat
va trebui rapoartel e pentru
guverne inainte ca guvernele adopte ho-
definitive.
El, Churchill, ar vrea
snt destul de bine pentru a pri mi
capitularea a Germani ei . Toate a-
acestei au fost elabo
rate sint cunoscute de cele trei guverne.
se la o intelegere ofi cia-
asupra zonelor de asupra a
paratvlui de control din Germania.
admitem Ge11mania va capi tula peste o
sau peste 6 sau 6 luni, ali a-
ti lor nu le dect ocupe Germani a
pe zone
34

Stalin spune toate acestea nu sint
cl are. O grupare din Germania
poate spune a doborit guvernul,
cum a procedat Badogl i o in Italia. Vor fi
al iati i de acord de a face cu un
asemenea guvern ?
Eden spune acestei i vor fi
puse condi ti ile de capitulare asupra
s-a de acum de acord i n cadrul co-
mi siei consul tative europene
35

Churchill el ar vrea
a eveni mentelor
( Va urma)
u M. B. astfel acest et
: "Singurul l ucr u de care mai t:
nevoie este un acord definitiv asupra zonelor
de a chestiunii unei zone care sA
f ie M. M. mentioneazA
tntr-un pasaj anterior referitor la dezmem-
brarea Germaniei : trebuie desigur sa
f ie este tn-
registrat tn t ermeni stenogramei
sovietice (N.R. R.).
" M. B. nu
M. M. o deoarece tn ste-
sur vine in acest moment o intrer upere,
t nt rucH Matthews a sala de
pentru a aduce t extul cu privire la prevede-
rile (N.R.R.).
-
..
Prof. univ. DIONISIE PIPPIDI
membru corespondent nl Acndcmlel
D
e-a lungul de veac scursP.
de la nceperea n colo-
nia a Histriei,
- de la Vasile Prvan la actuala
de ai Institutului de arhe-
ologie al Academiei - au fost
constate, la diferite adncimi, urme de
incendii de o asemenea pe o
att de mare intindere, incit
presupunerea de mai multe ori n
cetatea dobrogea-
a suferit distrugeri pustiitoare. Ca
restrng la cele mai bine
verificate, pare nendoios la
secolului al VI-lea .e.n. (la mai de
veacuri de la intemeiere), Histria a
trecut printr- o grea incercare. O -catastro-
pare s-o fi atins spre
secolului al IV -lea .e.n., o a treia
secolului I .e.n. In cum
a devenit tot mai evident, pe conti-
la secolului
al III-lea e.n. de pe lacului
Sinoe a suferit o a patra distrugere - de
data aceasta - de .constatat
aspectul ruinelor de altminteri,
de un izvor scris, culegerea
de biografii imperiale sub nu-
mele de Historia Augusta.
ln cel din caz, autorii
ne snt anume: e vorba de
In toate celelalte, sntem la presu-
puneri ipoteze plauzibile n- au lip-
sit nici cu privire la din seco-
lele al VI-lea al IV-lea .e.n., un nceput
de nu s-a putut aduce dect pentru
pustiirea din secolul I .e.n., cu
verosimilitate lui Burebista.
Despre politica regilor din stnga
rii, de de pe litoralul
dobrogean pontic s-a scris n
ultima vreme de mai multe ori. Pornind
de la unele documente, autorul acestor rn-
duri a ntr-o serie de scrieri din
zilele lui Dromikhaites secolului
al IV-lea .e.n.) la cucerirea de
romani a malului drept al (n
preajma erei noastre), geto-
dace din nordul fluviului n-au ncetat
3 - Magazin istoric
la dintre Du-
Mare, controlnd
tile de pe percepnd de la
ele un tribut care a putut varia
vremuri, dar n-a lipsit
Abia n cazul unor regi ca
Dromikhaites oomenit), ori Zalmo-
degikos Rhemaxos (respectiv din seco-
lele c:1l III-lea al II-lea .e.n.),
la care facem aluzie ne snt mai bine
cunoscute n zilele lui Burebista, despre
care un istoric de la nceputul erei noastre
ne "trecnd
pustia Tracia la hotarele Mace-
doniei" care, ntr-o impor-
din Balcic (n antichitate Dionyso-
polis), e ea "primul cel mai
mare dintre regii Traciei, al
turilor de dincolo de dincoace de fluviu".
Al te izvoare istoriografice epigrafice ne
Burebista a
ct a coloniile de pe
rile de vest de nord ale Negre,
de la Olbia Oa limanul Bugului) la
Apollonia (azi Sozopol, n R. P. Bulgaria).
De mna-i n- a
nici de pe litoralul dobrogean:
Histria, Tomis, Callatis. Cum am ncercat
s-o dovedesc cu ani n ecouri ale
acestor ntr-un impor-
tant document histrian, decretul in cinstea
lui Aristagoras, fiul lui Apaturios, n care,
sub o se de o
"nenorocire asupra de
de "barbari" asupra
teritoriului, de luarea n captivitate a unui
mare de locuitori.
De amploarea distrugerilor (cu
zidului de nu se in ins-
din care pe de parte,
orice aluzie la identitatea
manilor. Interpretarea a docu-
mentului loc atunci cnd
ntreprinse ntr-unul din car-
tierele de ale Histriei au
33
de la data decre-
tului pentru Aristagoras, numi ta
a a suferit o distrugere
ale urme snt vizibile pe ntreaga
La Histria, n secolul
I .e.n., o de asemenea
n-a putut fi dect de
de unde concluzia n cursul campaniilor
c-e aveau
de la mare, Burebista n-a scape
vechea colonie cum n - a
scape Odessos Varna), ori
Mesembria (azi Nesebar), de unde ne- au
clare despre luptele purtate
mpotriva
episod din istoria Histriei, asupra
n-am ncetat de a atrage n-
cepnd din 1957, o
n lumina unui document abia desco-
perit, o pe un
mare bloc de bloc de
ntr-un templu ionic. e
dar din textul relativ bine conservat
nu ne aci dect al
n e: "Noroc bun!
snt din tribul (ur-
o cea de-a doua nte-
meiere (sau zidire) a
I n fraza singurul element
incert e numele tribului, n
Dar e de interesul documen-
tului n cu totul
a unei "a doua zidiri" a care
nu poate nsemne dect -
n .prea cunoscute de contem-
porani pentru a mai trebui amintite -
Histria a revenit la n care
pentru locuitorii ei echivalau cu o "a doua
ntemeiere".
de ale nou-
lui document, snt la care
e istoricul : -ce se
poate atribui pentru a fixa n
istoria Histriei locul evenimentului pe
care-1 ? n de
acest prim 'l'ezultat, mai
eventuala ncadrare cro-

fie lesnicios, la prima
ntrebare se poate 'formula precum ur-
: forma literelor .limba documen-
tului o n secolul I
nainte sau n secolul I al erei noastre.
Scrisul e ca n decretul pentru
Aristagoras - pe temeiuri admise de cei
mai - atribuit epocii lui Burebista,
iar caracterele-i fonetice l
n vreme. Se impune deci
concluzia "a doua zidire" de
a urmat distrugerii Histriei de
iar de51pre aceasta sntem
spunem acum trebuie fi fost
sau aproape Acest prim rezultat e
de o de indicii n
documente cunoscute, prea multe pentru a
fi aci examinate, dar despre care,
34

de a exagera, putem face
ncheie dovezilor, transformnd 1
ipoteza n certitudine.
Astfel, o mai mult n chipul cel
mai un text scris pe ne
face serviciul de a ne necon-
semnate n vreo scriere sau
E o ntre altele, a
serviciilor pe care epigrafia le poate aduce
studiului iar pentru istoric un 1
ndemn de a folosi ntr- o ct mai
mare asemenea documente, nealterate de
succesivilor care -
suprimnd ntructva pe intermediari -
1
ne dau sentimentul sorbim de- a dreptul
din izvoarele trecutului.
htstriand amintind
"a doua ztciire" a
ULIE
n936
ITITULESCU-
LITVINOV
O
A
ROMNO-SOVIETICE
Dr. 1. M. OPREA
Relatiile dintre cele
mondiale au cunoscut, in
lor o serie de momente care
<lU marcat ingustarea a posibi -
de a cel mai
periculos dintre toate a fost aparitia Ger-
maniei hitleriste la orizontul politicii euro-
pene. Tntrucit politica a state-
lor care gravitau in jurul lor era indisolubil
de revizionismul teritorial, generator
de lupta pentru fascis-
mului pentru statu-quoului eu-
ropean a devenit in perioada
singura cale de mentinere a generale.
Succesul acestei lupte nu putea fie asi-
.gurat decit prin ncadrarea tuturor
dornice de pace ntr-un sistem de securitate

Sintetiznd in chi p magistral raportul din-
tre lupta pentru securitatea
lupta pentru statu-quoului eu-
ropean, ministrul de externe al U.R.S.S.,
M. Litvinov declara : " Noi
nu se poate lupta pentru pace ca
n timp intangibilitatea obl i-
.gotmor internationale, indeosebi aceJe
obl igatii care snt legate nemijlocit de men-
tinerea granitelor actual e, de narmare
de agresiunea sau Nu se
poate pentru organizarea secu-
colective a lua colec
tive mpotriva inter-
nationale".
Ca promotori ai acestei politici, U.R.S.S.
Franta, sustinute de o serie de con-
..
siderau pentru planului de
securitate era ncheierea
unor pacte de bilaterale
si multilaterale, care formeze o
retea de aliante capabile
imposibil.
Tn procesul complex al luptei pentru
rirea acestei de aliante interstatale,
actiunea a
n concordanta cu poiJt1ca
a state din Mica Intele-
gere din Tntelegerea s-a dis
tins pri n loialitate.
Participarea Romniei .la lupta
pentru securitatea a fost dm1ata
de eminentul diplomat om de stat Nicolae
Titulescu. Ea a fost de tot ce era
mai lucid mai realist .n viata a
deoarece sistemul colective
era conditia sine-qua-non a mentinerii
iar acestei conditii slujea n
mod nemijlocit interesele al e po-
porului romn. Real izarea a acestei
era pe de o parte,
de accentuarea Romni ei cu
Mica Bal
iar pe de parte, de reluarea
strngerea raporturilor sale cu U.R.S.S. Tn
cursul lor spre culmile ajutorului
mutual, relatiil e romna-sovietice au tre __
printr-o succesiune de momente pregati-
toare.
Evenimentul care o marcat nceputul
apropierii dintre Romnia U.R.S.S.
ncheierea conventiilor asupra
agresiunii, n numele Uniunii Sovi e-
tice de litvinov n 1933 activ de
reprezentantul Romniei, N. Titulescu, att
pentru faptul venea in
ntmpinarea ct pentru
ea asigura sub raport juridic moral
independenta integritatea teri-
a statelor semnatare.
Conventii l e asupra agresiunii,
ca ncheierea acelui gentlemen's agree-
ment verbal, care i-a urmat, ou dus n anul
la reluarea relatiilor diplomatice
dintre Romnia U.R.S.S.
Apropi erea o creat o
propice negocierii unui pact de
ntre cele ve-
cine, pact conceput ca o parte
a sistemului de securitate
Primel e schimburi de asupra nece-
ncheierii unui asemenea tratat de
ou avut loc ntre Litvinov Titulescu
in luna iunie 1934, cu prilejul
privitoare la reluarea
lor diplomatice dintre cele
Pentru a putea negocierea
pactului, Titulescu o cerut mputernicirea
35
de la guvernul de la
regele Carol al 11 -lea. Tn luna iulte 1935,
o serie de reticente
ti a au acordat ministrului de externe ple-
nipotenta
O discutie n jul'iul ncheierii
tu lui de s-a purtat ntre Litvinov
Titulescu n septembrie 1935 la Geneva, dts-
cutie care a fost prin
de rea timp de aproape un an de
zile, de cercurile politice reactionare
interne i ntemationale. Pentru a
actiune Nicolae
Titulescu a reluat n luna iulie 1936 negocie-
rea pactului proiectat. Discutia sa cu mi-
nistrul de externe al Uniunii Sovietice a
avut loc ntr-o cind statele fascis-
te Germania, Italia Japonia amenintau
lumii, vizind n mod deosebit att
U.R.S.S., ot Romnia. Era pen _ada cnd
in planul politicii interne se con-
stata de asemenea o ascensiune a
fascismului. Atitudinea pe care o
manifestau regele guvernul de. org?-
nizatiile fasdste, cu scc;>pul de a . le _tane m
subordine a le folost pentru d1fente ma-
nevre politice, ca _ale
unor organe
i-au creat lui T1tulescu anum1te d1ftcultat1 tn
activitatea sa peste hotare. Invocnd info.r-
matiile sale despre ceea ce se petrecea m
politica informatii care
I-au dus la concluzia Romdnia
s-ar fi aflat atunci n pragul Lit:
vinov exprimat indoiala pactul mat
putea fie semnat.
Pentru a risipi confuziile
loc, exp)ic?t m1:
nistrului de externe al UniUnii Sov1et1ce ca
organizatiilor de
nu dect interesele _unei
infime, ele nu erau dovez1 ale
liniei politice interne _extern_e
a fidelitatea de lmta poli-
ticii externe a
tiilor de cu U.R.S.S.
tuiau un comandament al _poltttcll
externe Titulescu a explicat, de
asemenea, lui Litvinov i n mod logic
Romnia ar fi o
atunci de efor-
turile ei atit de insistente n directia nche-
ierii pactului de cu
U.R.S.S.
Cu toate discutia ntre cei doi
remarcabili diplomati a dus la
neintelegerilor ce se Titulescu, "n-
de durere .. , cum singur afirma,
s-a reintors n la nceputul lunii iulie
1936 a inaintat Consiliului
de ministri actul demisiei. la
,
guver.nu,lui a regelui de a-i res-
pinge demisia, Titu-lescu a cerut drept con-
ditie a sale mai departe in frun-
tea Ministerului de Externe, se statueze
36
..
J
ntr-un document liniile politicii externe pe
care Romnia va irebui s-o urmeze n viitor.
Tn vederea acestui document
s-au ntrunit, in ziua de 14 iulie 1936, pre-
sedintele Consiliului de ministri Gh.
' '
ministrul de interne Ion lnculet, mi
nistru! de finante Victor Antonescu Nico
Ioa Titulescu. Documentul ntocmit cu acest
prilej stabilea n guvernu
l ui romn de a continua promoveze
n viitor linie a politicii externe
core fusese atunci. El fixa ca
unul din princi palele obiective ale politicii
externe romnesti continuarea eforturilor
diplomatice pentru ncheierea unui pact de
ntre Franta Mica
gere, ndreptat mpotriva agresor,
obiectiv asupra se de acord
de la ntrunirea de stat ai Micii
din luna iunie 1936.
Cu privire la atitudinea Romniei de
U.R.S.S., actul consemna echivoc deci
zia Consiliului de de a
mputernicirea in luna
iulie 1935, lui Titulescu pentru ncheierea
pactului de romne
sovietic.
real izeze o gene-
propice apropierii de U.R.S.S.
creeze n opinio
un curent favorabil ncheierii aces-
.tui pact, guvernul a nscris n documentul
mentionat sa de a ntreprinde o
serie de cu caracter politic admi
nistrativ. Tn s-a preciz.at
a abandona lupta mpotriva comunismului
intern, guvernul se obliga, pe de o parte!
ori ce atac al presei
mpotriva Uniunii Sovietice, iar pe de
parte, nceperea
de care favorizeze apropierea Romantei
de U.R.S.S., pe politicii externe. Tn
articolele de consacrate acestui obiec-
tiv, trebui a, potrivit prevederilor nscrise n
document, se n
incontestabil Romnia nu putea
consolideze sale
cu Franta, Cehoslovacia Turcia nu
o cu U.R.S.S. ori
devine inamicul vecinului care deja era
aliatul aliatilor statului romn.
cum se stipula mai departe n do
cument, guvernul se obliga
ntrunirile publice ale partidului liberal
pentru a dezvolta aceste idei a le asi
gura o ct mai arie de
Cu acest prilej, guvernul a ho
atacurile presei contra ori
stat n special contra regi
mului lor politic intern, chiar pol itica
a acestora nu era n
cu politica Romniei.
Tn cu tot mai frec-
vente ale fasciste de
imixtiune n treburile interne, guvernul avea
in vedere reprimarea tentative o
..

l
1
t
t
1
i
N. TituLescu ntre M. Litvinov (dreapta) Potitis
de a se amesteca n afaceril e in-
1erne ale Romniei.
Tn acest scop s-a : "Supraveghe-
rea tuturor legatii lor deosebire, care
se n viata
<lducerea la Ministrului de Afa-
ceri a raporturilor de politie
ln acest scop, precum luarea tuturor
surilor ca toate -
deosebire - nu mai din rolul lor
diplomatic nu mai continue imixtiunea
tor n viata politicii noastre interne, fie prin
de la om la om, f ie prin imix-
1iuni n ... ".
Tntruct se considera n mod eronat de
unele cercuri politice nu numai n
dar peste hotare, ministrul de
externe al Romniei ducea o per-
s-a mentionat in acest document
guvernul romn se solidariza n chip
cu politica pe care o dirija
Titulescu, deoarece ea era expresia orien-
guvernului, a parlamentului a
Acest ansamblu de a
fost pus a doua zi n discutia Consiliului de
care, n urma unui expozeu
de Titulescu asupra politicii externe rom-
1-a aprobat in ntregime, nici o
V
rezerva.
Tnvestit pentru a doua cu mputer-
nicirea Titul escu s-a reintors la
Montreux reia cu Litvinov nego-
cierea pactulci de rom-
na-sovietic.
In jurul clauzelor viitorului pact, care
potrivit unei intelegeri prealabile cu Litvi-
nov, au fost redactate de Titulescu, s-a pur-
tat o discutie. La
acestor dezbateri, reprezentantii
guvernelor soviet ic romn au de
acord asupra bazelor pactului de

Primul punct al Proiectului de pact pre-
vedea statele contractante vor acorda
ajutor reciproc n cadrul Natiu-
nilor, exemplul pe care-I ofereau tra-
tatele de sovieto-francez so-
vieto-cehoslovac. Spre deosebire de
aceste tratate, care vi zau agresiunea unei
singure anume Germania, pactul
romna-sovietic era ndreptat mpotriva
agresor european, fiind astfel un
tratat de
O asemenea prin continutul
scopul ei, prezenta o
deoarece n virtlJ!tea ei Uniunea
urma completeze sprijinul pe care Rom-
nia I-ar fi primit la nevoie de la
semnatara ale pactelor Micii Intelegeri
Intelegerii Balcanice, sau, mai mult, ea
urma acest sprijin n ipoteza
cele pacte din oauza unor defi-
ciente imprevizibile nu ar fi putut func-
tioneze.
Tn ceea ce executarea
lor de Proiectul de pro-
tocol de la Montreux conditiona intrarea sa

n functiune de actiunea a Fran-
37

fei. din protocol a fost,
de altfel, singura asupra punctele de
vedere ale celor doi diplomati n-ou coincis.
litvinov a obiectat de acest punct. Po-
trivit lui Titulescu, aceasta nu
parte din categoria cel or mai importante
prevederi ale pactului.
A treia a acordului stipula tru-
pele dintre statele semnatare nu
puteau pentru
ndeplini obligatiile de dect
la cererea a controctante
care a agresiunii. n sfr-
potrivit punctului ultim al protocolului,
trupele care acordau asistenta trebuiau, la
cererea a statului contractant care
o primit ajutor, se imediat pe
teritoriul pe care .s-au aflat nainte de 'a
acorda asistenta, respectiv la est sau la
vest de granita dintre cele state.
Definitivarea semnarea pactului de
nu s-a realizat n momentul cnd
cei doi au stabilit principalele lui
clauze.
avea mputerniciri depline pentru l.l
semna pactul un nou aviz din partea
guvernului, Titulescu, potrivit sale
cuprinse ntr-un memoriu adresat regelui, a
propunerea lui litvinov de a
amlna semnarea tratatului n luna sep-
tembrie 1936. Nu rllO'tivele care
determinat pe Maxim litvinov nu
definitiveze semneze pactul n iulie 1936.
Este posibil ca litvinov, .spre deosebire de
Titulescu, nu fi avut mputerniciri specia-
le prin amnarea pactului
fi creat un pentru a le
Tn perioada care s-a scurs din momentul
acestui proiect de tratat
la data de litvinov pentru semnarea
pactului de n
timp de aproape luni, evenimentele
internationale s-au precipitat cu o repezi-
ciune uimitoare.
sa,nctiunilor economice ndreptate
Tmpotriva lta.liei fasciste care ataoase Abi -
sinio producea mari n lumea
nencredere n forta
ligii Natiunilor ca factor al Atitudi-
nea a guvernelor Frantei Angl iei
de rebeliunea dovedea
marile puteri apusene erau pe punctul
de a renunta n chip mascat la lupta
pentru mentinerea consolidarea sistemu-
lui colective, iar hit-
de a se infiltra n
spatiul balcanic de a comite noi ade
agresive nvenina n mod vizibil atmosfera
politicii europene. Astfel, n cnd
reactiunea dar n
special hitleriste fasciste unei-
38
..
teau cu tot moi mpotriva
ministrului de externe al Romniei cnd
sistemul colective intra n agonie,
cercurile guvernanta romne in frunte cu
regele Carol au ajuns la viziunea
nu trebuie mai dea expresie
pe care Titulescu o imprima
nilor ntreprinse n politica rom-
Sub inflventa situatiei interne in-
ternationale, guvernul regele
Carol al 11-lea, care
sale de dictator, au sacrificat pe
marele diplomat, din guvern la
29 august 1936, creznd astfel vor do-
bndi pe viitor de n
politica a ceea ce
s-a dovedit ulterior iluzoriu.
lui Titulescu din guvern,
cum el a fost interpre-
de litvinov ca un act care
echivala cu o schimbare a politici i externe
Pomind de la acest considerent,
el a comunicat lui Titulescu n septembrie
1936 proiectu,l pactului de mu-
nu mai era valabil. Titulescu con-
damnat aspru pe cei care l...au din
guvern, pentru nen-
deplinirea mandotului pe care i-1
de o ncheia trotatu,l de romna-
sovietic. El cercurilor gu-
vernante ncheierea pactului
de sovieto-romn, desti-
nat joace rolul unui factor important n
sistemul colective n
independentei nationale teri-
toriale a Romniei trebuia se n
ttmp util anume nainte ca Germania
declare Uniunii Sovietice sau
ofere posibili,tatea unei apropieri pe plan
extern.
Tn acest guvernantii din
Romnia n-ou mai reluat ideea ncheierii
unui pact de ci au
relatii de cu
U.R.S.S. u
Evenimentele din perioada
ale consecinte grave
pentru U.R.S.S. Romnia deveneau din ce
tn ce mai previzibile, au detenminat unele
cercuri politice n special gu-
vernul prezidat de Armand ma-
nifeste de guvernul sovietic dorinta de
a ntreprinde unele actiuni de con-
tribuie la dezvoltarea dintre cele

Prin nerealizarea proiectului de tratat din
1936 s-a pierdut un prilej exceptional a
rui fructificare putea inesti -
mabila pentru frnarea agresiunii hitleriste_
''
1"
1
arna anului 1940. In res-
taurantele de lux, n saloanele la
protipendadei din Capitala
Romniei chipuri noi.
La restaurantul At henee Palace, dr. Gui-
do Schmidt devenise un consecvent client.
Omul care l pusese pe Schuschnigg la che-
remul lui Hitler se n n
calitate de de pentru
uzinele "Hermann Goring-Werke". Aceste
uzine ntreprinderile ceho-
slovace "Skoda". Schmidt "studia" posibi-
litatea de a furniza Romniei arme mu-
n schimbul petrolului n fel nct
aceste drumul ex-
pansiunii hitleriste n sud-estul Europei.
In restaurant se remarca cu
un cuplu : o femeie a
era de expre-
sia de curiozitate care i s e citea
n ochi, un de vreo 40 de ani cu
De la nceputul
acest duo fusese des ntlnit la Berlin, la
Munchen, la Praga n timpul crizei ceho-
slovace, sau la
Pentru un observator atent
al sistemului practicat de Hitler de
cu victimele, n
a acestor personaje, care
parte din "elita" Gestapoului, dovedea
pentru asaltul asupra Romniei
la apogeu. Se studia "la
..
ILIE PETRE
locului" celei mai favorabile
pentru Reich.
se numea Alfred Sommer. I n
mod oficial el se afla la n cali-
tate de delegat al Ministerului german al
transporturilor. Partenera sa nu era
alta dect Edit von Coler, care, pretextind
ar fi secrete
germane, Heinrich Himmler, o
cu Gestapoului,
cu care era categoric prin obli-
profesionale.
Oficial, Edit von Coler "scria" reportaje
pentru ziarul "Deutsche Allgemeine
Zeitung". "Reportajele" ei nu au
n ziarul amintit. In realitate,
sarcina ei consta n sondarea opiniei pu-
blice n spionarea cercurilor
mondene din cu prilejul unor
dejunuri, flirturi organizate cu
n rrecrutarea de care ac-
n folosul Reichului. Dispunnd de
largi credite, confortabil pe cheltu-
iala Gestapoului, ea se achita cu prompti
tudine de sarcinile misiunii sale.
cu n cercurile
romni, fiind di n
saloane. Prin i ntermediul Elenei Lupescu,
i snt deschise spre persoanele din
anturajul regelui Carol al II-lea, cucerirea
camarilei constituind unul dintre obiecti-
vele ei.
39

I n timp, Edit von Coler primise
din partea Gestapoului complicata mi-
siune de a supraveghea ntreaga activitate
a personalului germane din Rom-
nia. ln acest scop, ea introdusese, pe
unii dintre consilierii din
oameni de ncredere ai lui Himmler.
Bazat pe stabilite de Edit Coler
in Fabricius, ger-
mane din Romnia, propunea n 1938 mi-
nistrului afacerilor externe al Germaniei
fie lui Malaxa de a
fond a un ziar propriu. "Scopul acestui. ziar
- scria Fabricius - ar fi
dintre Germania
Romnia. n chestiune el
ni se acum aceasta se da-
faptului n persoana doamnei
von Coler el a cunoscut o personalitate
care i se pare a poseda capacitatea de a
da acestui ziar orientarea Sarcina
ei va fi nu numai de a zia-
rului, ci de a da ziarului orien-
tare".
Cuplul Sommer- Coler folosea ntreaga
a spionajului hitlerist din Romnia,
n care se "veterani" ai
S.S. -ului, pe care campaniile n Aus-
nr. J.J !40J.r
ritAU aM' -. C'D Pt
1
'
1
'
l

(
Herrn .
Dr.
Beichekonelei
B e l 1 n 8
VoBatraee 6
tria, n Cehoslovacia, n Polonia i familia-
cu ndatoririle lor de n
civhl.
spionilor era concen-
n acel timp spre nece-
sare sporirii de petrol impor-
tate de Germania din Romnia. O a-
de la Berlin
starea de n care se : de
la nceputul de pe-
trol livrate Germaniei n medie
32 000 de tone pe mai
dect a patra parte din cifra de 130 000 de
tone ct prevedeau contractele ncheiate.
Guvernul german era cu att mai ngri-
jorat, cu ct exportul de petrol romnesc
n Marea Britanie nregistra o

Grupul spionilor face
calcule propune Ei la Berlin
ca guvernul german urgenteze
in vederea economice politice
a Romniei, Considernd situa-
devenea atin-
gerii acestui obiectiv.
In acest sens, edificatoare este scrisoarea
din de Edit von Coler
dr. Lammers, cancelariei Rel-
chului, la 8 ianuarie 1940.
Vorgonge ifOge
71 ..
lAillle:re ! .. ll, l."f
:'
;

iat
und mj. t PTeuden ht>rteo wtr. elita wir et"i t einea J.m- tur 4.I
. '
Iinnu.n in RWiiJtiert ldlmpte, claB aan eifth 'ets-t 1
.in and trtdtr di Lana 1

.. .,.,.., -",........._._ 1'i!iioliolt ..
r e-i.ehes. Jahr fti r .Sie Ihre Puilie. und Heil Hi t'ler t '

gri:.lBt Si e 1
Ihre.. .
. . .
......
40
SECRET
Doamna EDIT von COLER
personal !
..

8 ianuarie 1940
Hotel Athenee-Palace
Domnului ministru al Reichului, dr. Lammers,
Cancelari a Reichului, Berlin W 8
Poss. Strasse 6
Mutt stimate domnule dr. Lammers!
Colonelul Gerstenberg s-a ntors aici noi, care de un an
pentru rt. Romnia, am aflat cu bucurie n Germa-
nia acum mai mult interes pentru
se acum ca fie departe de Romnia
suveranitatea Romniei fie cu ajutor german, atunci baza
de materii prime de aprovizionare cu alimente din Romnia este asigu-
pentru Germania. Pentru aceasta este absolut necesar ca Rom-
nia trebuie Germaniei
Acest lucru ar trebui accentuat aici.
Germania ar ar da
posibilitatea Rusiei se cu Romnia n spatele nostru cum
s-o englezii), ceea ce ar nsemna excluderea Germaniei din
Balcani.
Germania poate consolideze sa
aici, de Romniei Germania aici conducerea
Dar n acest scop nu trebuie pierdut timpul, pentru altfel po-
poarele de aici se Germania.
amiralului Canaris de spionaj contraspionaj
din Ministerul de german - n.r .] ale generalului S.S. Himmler
par aici succese asigure economice
e:r porturile.
Anglia cu ndrjire pentru noi nu
r itmul noastre, vom pierde noastre, cu toate marile po-
existente.
Tratativele lui Clodius cu privire la cursul Zeului par foarte mbucu-
la prima vedere, ele nu dect o solu-
care peste cteva luni va fi Aici poate fi
de f olos numai o a problemelor, anume :
1. Ridicarea la rang de cu W ohl that ca ambasa-
dor.
2. Consilier financiar Schacht, pentru a mobiliza n favoarea Germa-
niei economice financiare latente aici (reorganizarea valutei).
3. Organizarea a transporturilor cu transporturile)
nceperea de n cadrul acordului Wohl t hat.
Au trecut 4 luni de acest timp n-a fost u tilizat aici jos. Aici
n vederea Wehrmachtului poporului ger-
man nici n- au f ost utilizate. Numeroase mici n
paralel mpotriv a celorlalte), n l oc unite.
Germania are n ce ndepl inirea sale
n din punct de vedere financiar de Romnia. Romnia
poate ea ei poate acorda Germaniei cre-
ditele necesare pentru de materii prime alimente de care are
nevoie, cu ajutorul nostru se o ordine
pe subsolului etc. dreptul pentru aceast a
Romnia din punct de vedere politic. Aici este nevoie de o
nu de predici morale. Pentru unei mai strnse
cu germane din Turcia s-ar putea propune ca Gersten-
berg al aerului pentru Turcia.
Mult stimate domnule dr. Lammers, rog nu v -am
scris toate acestea. Trebuie descarc sufletul de griji snt
Ai ci n Romnia nu trebuie pierdut timpul,
problema este pentru noi ori de a pierde totul, ori de a totuL.
Cele mai bune pentru un an bun de succes pentru dumnea-
familia salut cu Heil Hitler!
A dv. Edit Coler

41
SCHLIEMANN
A
IN
CETATEA
LUI
PRIAM
C. W. CERAM
TIOtA - VISUL UNEI VIETI
Nu pare o poveste ? Este oare cu
ca un om ajuns la cea mai
lase tot ul plece pe
urmele unui vis din ? curajul
astfel ajungem la cel de-al doilea capitol
al acestei uluitoare) ca, narmat doar cu
a operelor lui Homer,
nfrunte lumea cre-
lui n ndoielii universale, dis-
pana filologilor ia n
ca o pe care
sute de n-au dect s-o ncurce
mai mult ?
Contemporanii lui Schliemann l considerau
pe Homer drept un poet legendar.
personajului veridicitatca operei erau deopo-
puse sub semnul ndoielii ;
epocii nici nu le trecea prin minte ntr-o
zi, succesorii lor i vor decerna lui Homer
titlul de "primul corespondent de Po-
i2
mai jos un fragment
din cartea publicistului vest-ger-
m-an C. W. Ceram " Zei, m.or-
m-inte, car e va
curnd, n Editura in
traducerea de Florica-
Eugeni a Condurache. "Romanul
arheologiei", cum su.bintituleazd
cart ea Ceram, a cu.noscu.t, de la
apariti a ei, u.n mare succes.
Fragmentul pe care-1
se la descoperirea Troi ei
de Heinrich Schliemann
(1822-1890), acest simpLu. negu.sto1
autodidact, ajuns unul dintre marii
ai lu.T?tii.
Fi u. al u.nui preot Schli e-
mann din
visul de a descoperi cetat ea
lui Priam, a imagine (pr e-
o prima
n " I storia ilustra-
a lui J errer, pe cnd av ea
7 ani.
de la.
o ta
vrsta cnd alti tineri
studiile univer sitare, Schliemann
paralel cu munca grea de
contabil, limbil e francezi!,
ita-
etc. ncepu
succese n afaceri, succese care
aveau la 40 de ani, po-
sesorul unei mari averi. Nici un
moment n-a r enuntat l a visu.1
n sa
nt r - o zi, Heinrich Schliemann,
n de 46 de ani, aface-
rile, ncepnd uluitoarea a
descoperirii teatrului pasionantd
epopei descrise de Homer tn
.,Iliada" : cetatea T roiei.
vestirea asediului palatului lui Priam era pri-
cu tot att de ncredere ca ve-
chile epopei ; adesea chiar era drept
un mit. Doar lliada ncepe : Apolo, cel
care departe, a trimis n rndurile
aheilor o ; Zeus ia
parte la ca Hera ,,cea cu minile de
crin" ; zeii devin oameni, vulnerabili ca si
nct Afrodita simte bronzul
!
Mituri, legende - pline de scn-
teia a unui a dintre cei mai mari
ceva : Grecia Iliadei trebuie fi fost
o cu o In vremea cfud
grecii n lumina istoriei noastr e
ei apar ca un popor mic, care nu iese din co-
mun mc1 prin palatelor, nici prin
puterea regilor, nici printr-o cu mii de
era mult mai simplu
crezi Homer a fost cu
Laokoon tm lut, de
(Grup executat de sculptori! Agesan-
dros, Potydoros A thenodoros, care au
pe insula Rhodos fn sec. 1 .e.n .)
'
dedt o ci evo-
a putut fi stare
de barbarie, care a urmat nflorirea so-
elenice.
nu erau n stare
zdrur,c:ine lui Schliemann care
n mintea lui, ntr-o lume Pen-
tru el, aceste povestiri nsemnau
curat ; la 46 de ani mai sufletul
care privea reprezentnd
fuga lui Enea. Cnd citea despre scutul lui
Agamemnon, mpodobit cu gorgone, dnd ve-
dea aievea cureaua scutului de forma unui
cu trei capete, cnd auzea despre carele
de despre armele uneltele descrise
n cele mai mici era pentru el
nendoios faptul avea n ochilor des-
crierea unei
..

fi fost simple eroi,
Ahile Patrocle, Hector Enea ?
faptele lor, prieteniile lor, ura dragostea
lor ? Schliemann credea n lor ca
indivizi. n a lui, se sim-
de ntreaga antichitate
de istorici Herodot Tucidide, care
considerau troian ca un eveniment
real, iar pe ca
. .
1stonce.
Inarmat cu milionarul
Heinrich Schliemann porni, n al 46-lea an
al sale, nu n Grecia ci direct
n regatul aheilor. Desigur entuziasmul l ui
a fost de faptul primul om ntlnit
n cale a fost un fierar din !taca, pc a
o chema Penelopa ai fii se nu-
meau Odiseu Telemac ! Pare de necrezut,
d
"" 1 1\
ar s-a mtlmp at : mtr-o seara, s-a
zat n satului - el, bogatul uimitorul
- le-a citit fiilor acelora care mu-
cu trei mii de ani n cel de-al
13-lea Cnt din Odiseea. A fost cuprins de
a plns ; o cu el pl ngeau
femeile din satul grec !
Oricum ar fi, urmarea povestirii nu poate
dect ne S-a mai
n Istorie ca entuziasmul, singur, nspre
succes ? Cuvntul "noroc" este cel mai
indicat aici. Schliemann a fost un om ca-
pabil, n sens arheologic, a
fost un om de acest lucru este cel mai
controversat, n primelor sale
Norocul i va surde ca
altul. epocii,
Troia a existat atunci locul ei
este marcat de care nu se
deosebea de altele dect printr-o ciu-
: fiecare dintre casele satului purta, pe
ei, la 12 cuiburi de
cum de altfel se Se
mai aflau acolo izvoare care i n-
pe unii arheologi presupu-
nerea care Troia s-ar fi
ridicat pe vremuri acest loc. Cntul XXII
din lliada (versurile 145-150) cuprinde n-
acest fragment :
Trec pe la apa cea limpede a fntni
"

Unde de unde purcede
Scamandrul.
dintr-unul iese de-acolo
Abure-ntocmai ca fumul ce iese cnd focul
se-aprinde ;
Chiar peste celalt e ntocmai ca grindina
rece
Ori ca pe munte, ba chiar ca
1)
1
Traducere de G. Murnu.
43

LA .,CEl PAtRUZECI DE OCHI"
Schliemann tocmi o dndu-i 45 de
pe un cal fru
ochii pentru prima peste
\ara din visurile sale.
abia mi-am putut cnd am
dinainte-mi imensa cmpie a Troiei, a
imagine mi plut ise n fa\a ochilor
din visurile primei
de acest loc, situat
la cale de trei ceasuri de mal, nu putea fi
Troiei, pentru eroii l ui Homer
ceau, de cteva ori pe zi, drumul de la
biile lor la Cum s-ar fi putut
pe palatul lui Priam, cu cele
de cu zidurile lui
ciclopice cu poarta cea mare prin care a
fost introdus n cetate calul de lemn al iste-
Ulise ?
Schlicmann izvoarele, din
cap. Pe o de cinci sute de metri, nu-
treizeci patru de izvoare (n timp ce
Homer nu cita dect De altfel
lui se la
erau de fapt patruzeci ; de ce locul
se numea Circ gbioz, "cei patruzeci de
ochi".
Homer nu vorbea de un izvor cald
de altul rece ? Schliemann, care lua textul
ntocmai , cu cum primii
teologi cu Biblia, vr un termometru n fie-
care dintre cele treizeci patru de izvoare
pretutindeni 37 de grade
Merse mai departe. Deschise Iliada
citi versurile n care este vorba despre cum-
plita dintre Ahile Hector, citi cum
Hector o rupse la ei doi de
trei ori murul lui Priam, iar zeii stau
martori cu to;ii
1

Schliemann pe acest drum. de
un att de abrupt, nct a fost nevoit
coboare de-a de-a
lucru care i-a ideea Homer, n to-
pografia avea ncrederea, nu s-ar
fi gndit o pe eroii
coboare "zburnd mereu" unul
altul.
Cu ceasul ntr-o cu opera lui Homer
ntr-alta care
1
Traducere de G. Murnu.
. .. .
. .
Menelaos purtind trupuL lut Pat1octe
(grup sculptural, sec. IV t.e.n.)
..
;
zisa a Troiei de contraforturile care
portul aheilor. prima zi de
cum este n Cuvn-
II-VII ale Iliadei
Troia ar fi fost pe loc unde se
aheii n-ar fi putut
bate, n ceasuri, 84 de kilometri !
In de aceasta, ndoielile lui au fost
confirmate de a unor ruine
oarecare, chiar a unor cioburi de ce-
In alte se mari
de astfel de cioburi, nct cineva a ur-
: descoperirile
n arheologice s-ar putea
trage concluzia vechile n-au avut
dect vaselor, pe care
- la lor - au avut micimea de
caracter le cele
mai frumoase piese transformate n jocuri de
A
cuvmte .
Micene Tirint - scria Schliemann (n
" .
1868) - snt distruse de 2 335 de ani
rui nele existente snt att de bine conservate
ar mai putea rezista 10 000 de ani."
Troi a nu fusese dect cu 722 ani mai
devreme ; zidurile ei ciclopice nu puteau dis-
. . - . .
nu se zarea mc1 cea
. . "' . ...,
ma1 mtca ruma.
PE HISS RliK
Ruinele se aflau altundeva. La prima arun-
de ochi, le puteai ntre resturile
Noului I lion, care fn prezent numele
de Hi ssarlk (care poate fi tradus prin
"castel"), la ore spre nord
de la numai o de
mare. Schliemann a explorat de ori
vrful unei col ine care se termina cu un
avnd latura de 233 metri. care
a fost convins a descoperit Troia. A n-
ceput adune dovezi . dat seama cu-
rnd nu numai el opinie.
Frank Calvert, proconsul american, englez de
origine, care era proprietarul unei din
colina H issarlfk, ncepuse unele care
1-au condus la ipoteze, ca cele ale
lui Schliemann, fi tras toate con-
cluziile. Mai era savantul C. Mac
Laren, germanul Eckenbrecker, nu li
s-a dat ascultare.
Unde se aflau deci izvoarele lui Homer,
sprijinul principal al teoriei Cer-
titudinea lui Schliemann a fost pentru o
: nu nici o de izvor,
n t imp ce la 34. O ob-
a lui Calvert i-a ajutor : n
tr-un relativ scurt , multe izvoare calde
au n solul vulcanic, ca mai apoi
45
..
T
Scene de tuptlf din rclzbotut troian, rep1 ezentate pe vase
: Atax Uttse tuptndu-se pentru armele lut Ah.ile
Neoptolemnos H ucide pe Prtam; in spateLe Andromaca
deci pur si mplu acest fapt, l
i-au atribuit o att de mare
Argumentele de care se folosise
ca teza deveneau acum, pentru el,
dovezi. lupta dintre
Hector Ahile nu erau cu nimic de necrezut,
colina se nclina n dulce.
ei au de trei ori nconjurul n-
semna au parcurs 15 kilometri, iar Schlie-
mann, la a doua ncercare, dis-
nu era prea pentru doi
nfocarea unui duel
O mai mult, judecata celor vechi i se
mai dect epocii sale.
46
Doar Herodot ne Xerxes ar fi
vizitat Noul Ilion, ar fi ruinele "Per-
gamului lui Priam" ar fi sacrificat o mie
de boi pe altarul Minervei iliace ?
Xenofon, generalul spartan Mindar,
ar fi la fel, ca Alexandru cel Mare
(de data aceasta Arian), care nu s-a
doar sacrificii, dar a mai
luat din Troia arme, pe care le
purtau dinainte-i n ca
duhurile rele. Cezar a multe lucruri
pentru IlitH Novu.m, mai nti din
de Alexandru, mai apoi deoarece credea
are dovezi sigure despre nrudirea sa cu lo-
cuitOrii Ilionului.

Oare au fost victimele unei
luciri ? oare false din acea
vreme?
Incheind capitolul dovezilor, Schliemann
la o parte orice
peisajul scrie, cum a r fi strigat in vre-
mea : vreau adaug de
ce pui piciorul pe cmpia
cuprins de uimire la vederea frumoasei coline
rle la Hissarlk, care pare a fi de na-
poarte o cetate mare, cu toate basti-
oanele ei. acest loc, ar fi
fost bine ar fi dominat ntreaga cm-
pie a Troiei. Ct vezi cu ochii nu-i alt punct
care s-ar putea compara cu acesta. De la
Hissarlk se vede muntele Ida, de pe vrful
Jupiter privea Troia".
Schliemann se la cu mult zel.
1 ntreaga sa energie, care a dintr-un sim-
plu de un milionar, o
acum la realizarea visului Nu precu-
nici averea, nici sa
In anul 1869 se n Grecia, cu
Sofia Engastromenos, la fel de ca
Elena, care s-a dedicat pe cu totul,
ca el, sarcinii nobile de a locurile
homerice. Au oboseala,
Schliemann
nceput n 1870 ; 1871 a
timp de luni, iar doi ani,
timp de patru luni. Dispunea de o de
Nimjc nu-l putea mpiedica mun-
preget ; nici frigurile malariei
pndite de din mprejurimi,
nici lipsa de nici neascultarea
mc1 ncetineala
nici din lumea ntrea-
care l tratau drept nebun chiar mai
mult dect
Homer, templul Atenei era construit
pe o Poseidon Apolo
zidurile Pergam. Trebuia deci ca t em-
plul se afle n mijlocul colinei de jur
mprejurul lui, existe zidul zeilor, construit
pe terenul primitiv. Schliemann ncepu sape.
cteva de zid n
lipsite de interes. arme ustensile cas-
nict., bijuterii vase, dovezi nendoielnice
despre existenp unei bogate, dar mai
altceva pentru ntia numele
lui Schliemann nconjurul :
dedesubtul ruinelor Noului Ilion alte
ruine sub acestea, din nou altele. Colina
cu o trebuia i
n rnd pe rnd foile. Straturile
fi fost locuite n cele mai diferite epoci ;
.acolo diferite
construite apoi n
totul pierise prin foc sabie, o n-
..
}
locuise pe alta de fiecare cetatea celor
vii se ridicase din nou peste cetatea celor
.
morp.
In fiecare zi o Plecat
n Troiei homerice, Schliemann
n cteva zile acoperite ceva
mai trziu, alte aspecte deosebite
ale unei lumi primitive, a era
de ntreg
Care dintre cele era Troia lui
Homer, Troia eroilor a luptei epice ? Stratul
inferior era evident cel mai vechi (att de vechi
nct locuitorii nu
rea metalelor) ; st ratul superior nsemna
este cel mai recent
vestigiile Noului Ilion, acolo unde Xerxes
Alexandru sacrificii zeilor.
Schliemann In cel
de-al doilea al treilea strat, pornind de jos,
descoperi urme de incendiu, apoi resturile unor
colosale ruinele unei imense.
Nu la : ncon-
jurase de palatul lui Priam
era poarta Scee !
tezaure - din punct de vedere arheo-
logic. ce obiectele
trimise, se constitui t n o imagine com-
asupra poporului
A ""
epocu 10 care tratse.
TRIUMFUL LUI CHLIE A AL LUI WO ER
Acest lucru nsemna triumful lui Schliemann,
dar era triumful lui Homer. Ceea
ce fusese considerat drept un mit o
de unui poet, devenise
acum o realitate.
Un val de entuziasm zgudui l umea. Iar
Schliemann care, cu lui,
scormonise peste 250 000 de metri cubi de
mnt, o de bincmeri-
Incepu noi visuri. La 15 iu-
nie 1873
n ajunul zilei stabilite, descoperi minunea
V A "" ""
care urma sa-1 mcoroneze opera sa puna
pe
Incidentul a fost dramatic.
' V
astazt
se cnd povestirea
acestei descoperiri. !ntr-o cu soare
Schliemann, cu lui,
inspecta terenul. Nu credea va mai putea
ceva interesant, lui era
Cobornd cam la metri adncime,
n zidului pe care Schliemann l
atribuia palatului lui Priam. privirea
i fu de un punct precis care
47

l cuprinse l mpinse nentirziat la aqiune :
Cine ce ar fi ne-
ar fi ceea ce vedea Schli e-
mann ? O pri nse pe lui de "Aur !"
i Ea ti privi ,,Repede, spuse el,
drumul 1 "Dar... t-
femeie. nici un dar ; spune-le ce
vrei, spune-le e ziua mea, abia
acum mi-am adus aminte le dau tuturor
o zi de concediu. Dar, repede, repede !"
,,Du-te adu
Schliemann n Inar-
mat cu un l ucra ca un apucat. Enorme
blocuri de ruine seculare deasu-
pra lui, gata dar nu lua n pri-
mejdia. ,,La am desprins tezaurul cu
ajutorul unui mare ; n-am izbutit dect
adunndu-mi toate puterile punndu-mi
n pericol ; zidul gros, pe care trebuia
sap, n cap n orice
attor obiecte, avnd
fi ecare din ele o valoare umplea
de o nu mai
gndeam la riscuri ".
a au-
rului 1 care, ncetul cu
ncetul, se umplea cu bijuterii, a valoare
Tezaurul lui Priam 1 Te-
zaurul unuia dintre cei mai puternici regi din
preistorie, podoabele acelor oameni
tori zeilor, bijuteriile udate cu snge lacrimi,
ngropate de trei mii de ani sub ruinele a
readuse n la l u-
Schlicmann nu se ndoi ruei o
a tezaurul vestit. Abia cu pu-
vreme naintea lui se dovedi se
de entuziasm, Troia nu se
afla nici n al doilea, nici n al treilea, ci n
al strat pornind de jos tezaurul
era al unui rege care cu o mie de ani
nai ntea lui Priam.
Schliemann lui odoarele n
pe ca Apoi
clipa n care bijuteriile ntr-un
morman, pe masa de lemn. Erau
acolo diademe agrafe, paftale
nasturi, ciucuri, fire, ,,Desigur un
membru al familiei lui Priam strnsese n
tezaurul n lada pe care a l uat-o cu sine,
mai vreme cheia din
Urcnd pe zid, poate a fost ajuns
din de sau de un a
fost nevoit abandoneze lada, care, pe
a fost de pietrele n
a palatului".
48
Schliemann, vtzionarul, ia o pereche de
cercei, un colier, cu care
- bijuterii vechi de trei mii de ani pe o femeie
de de ani ! - o mur
: ,,Elena !"
Ce cu t ezaurul ? Schliemann nu
astfel descoperirii se
pretutindeni . multe cu
ajutorul rudelor sale, el trimite tezaurut
la Atena, de unde este expediat n provincie.
Din ordinul ministrului Turciei, stgl-
casa lui Schliemann, dar nu nici
de aur.
Schliemann poate fi socotit un ? Legis-
privind descoperirile arheologice
era Pe acea vreme domnea bunul plac.
Nu trebuie ne acest om, care
schimbase total din pricina unui vis,.
a vrut, orbit de succes, tezaurul
pentru el pentru
Cu de ani mai nainte, Thomas.
Bruce, duce de Elgin de Kincardine, proce-
dase la fel, cu o Pe atunci Ate-
na mai era sub Lor-
dul Elgin poseda un firman, care purta men-
: nimeni nu-l mpiedice ia cu sine
de pe Acropole cteva blocuri de cu
chiar cu figuri. Elgin se folosi din
plin de El trimise la Londra
sute de cu podoabele Par-
t enonului. Ani de zile a durat cearta pentru
dreptul de proprietate asupra acestor minu-
nate piese din arta lor l
costase pe lordul Elgin 7-4 200 de lire. Dar
n 1816, cnd printr-o a Parlamentu-
lui, coleqia a fost la vnzare, nu i s-a
dect din mai precis
35 000 de lire.
Atunci cnd Schliemann scoase la
"tezaurul lui Priam" atinsese punctul
culminant al lui.
Putea oare mai sus ?
n care succesele se
n chip att de neverosimil, nct cel ce
le descrie trebuie bine condeiul
ca nu n paroxism literar, ca nu
de la nceput superlativele de
care va avea nevoie la Snt
care superlativelc. Este cazul
lui Heinrich Schliemann, al carac-
ter de basm devenea pe zi ce trece mai ului-
tor. Succesele lui arheologice ating trei culmi,
dintre care una a fost " tezaurului lw
Priam", iar a doua va fi explorarea mormin-

telor regale din Micene.
Urme ale vestitului monument triumfat dl)brogean. -
Trnpacum Traiani - ridicat. la nceputul secol ului
al II-lea e.n.


Biserica compte:rutut
mn4stiresc Hurezi
vestitd ctitorte brnco,
veneascd. seco-
tutui at XVII-Lea)
Una din fibulele de aur n jornw
de din tezaurul descoperit
in Buzdutui, la Petroasa
(sec. IV. e.n.).
,
Cetatea Bran, n sec. al
XIV-lea, monument de arhitectul'd
civili!, care a cunoscut in
cursul vremurilor o is-
torie.
t,)


- .......
tll
... .
o,;
o:
--.:
-.
-.
o
- c
:::<
o
u;
......
.

1"-
c .... ~
--=-
... ';:
-.
~ c
~
0:-
~ ;
t:
-
-
-
b
:.J
::1
UM ACT
ISTORIC

'
CUM S-A
FRONTUL
UNIC
MUNCITORESC
Convorbire cu
CONSTANTIN PRVULESCU VOITEC
Contacte, discutii n scopul ncheierii uni-
de actiune n vederea
dictaturii antonesciene scoa-
terii Romniei din hitleris-t au
inceput, din anului 1943,
intre reprezentantii Partidului Comuni st
Romn oi Partidului Social-Democrat --:
Constantin Pirvulescu
Voitec.
Unitatea era ca aerul pentru
clasa munci toare. O doreau si
social-democratii . O dorea intreaga
muncitoare.
La temel ia in prag
de o se realiza, se aflau numeroasele acti-
uni in front uni c de clasa mun-
citoare, i n anii preeedenti .
crearea Partidului Comuni st Romn,
in moi 1921, ntruchipa spi ritul de unitate
al clasei muncitoare, el constituindu-se
prin transformarea partidului socialist n
partid comunist. Sciziunea muncito-
l a vreme crea-
rea partidul ui comunist, a avut repercusiuni
dintre cele mai grele asupra luptelor re-
volutionare democratice di n Romnia.
De atunci , pe steagul Parti dului Comunist
Romn avea fie inscris in permanen-
: UNITATE. Istoria luptelor clasei mun-
citoare la 1 mai 1944 consemnea-
multe momente importante in care
uni tatea de o sporit f ortele cla-
sei muncitoare, unor
victorii de prestigiu. Unitatea de acti u-
ne in timpul luptelor munci torimii cefe-
riste petroliste in 1933 situase pro-
l etariatul la nivelul cel mai nalt al
derii pentru soarta maselor populare, pen-
tru independenta Apelurile P.C.R.
pentru realizarea unui larg front antifas-
cist, intelegerile locale, cu social -
contribui au la sf6-
rimarea existente n calea
riri i frontul ui uni c muncitoresc pe intreaga
atit de necesar n momente cruciale
pentru proletari at, pentru patria
de Germania de fascism. Adesea
porneau in sens initiative s-au ade-
ziuni din partea social-democratilor, n po-
fida rezistentei unor lideri a
s-a
exercitat aproape decenii n rndurile
Partidului Social-Democrat.
Contactele dinaintea grevele
pe de front
unic, actiunile comune n bresle, dizol-
varea sindicatelor de dictatura
onor lideri de dreapta ai P.S.D.
care au sprijinit (Grigoro-
vi ci, cl imatul pri el nic creat, mai
53


ttrziu, prin outodizolvoreo Internationalei o
III-o platformele largi ale P.C.R. de ratie-
re a fortelor ontifasciste, pa-
triotice, ou creat terenul fecund pentru
tui rea Frontul ui Unic Ntuncitoresc.
"Patria era fn pericol. Dincolo de disen-
si uni, moi mult sau mai putin nsemnate,
se aflau interesele f undamentale ale cla-
sei muncitoare, ale poporului romn.
Trebuia ne unim. Social -democrati
era firesc ne ne
gc5sim spre a statornici bazele actiuni i
comune, pentru o asupra
Tn ca n alte centre ale in
lagare, in fabrici fn institutii, dorinta fer-
de uni tate, nsu-
flefeau pe mil itantii celor partide al e
clasei muncitoare" -
Voi tec.
Tn toamna anului 1943,
conu din partea P.C R. Voitec din
partea conducerii P.S.D. au discutat despre
fnceperea tratativelor. Spre sfirsitul anul'li
1943 tn ianuarie-februarie 1944, se vor
pentru tratative, din partea P.C.R.
Mihail Magheru, iar o P.S.D. Victor
f ,-; leanu. la scurte! vreme, M. Magheru va
fi arestat. Tntilnirile au avut loc la inceput,
la Stefan Voitec, in strada Dr. Obede-
noru nr. 8, si la dr. L. Ghelerter, tn str. Ro-
mulus nr. 70, apoi in diferi te case din Piata
Rosetti, str. Viitor nr. 79, Intrarea
nr. 5 altele.
" Tn pri mele luni ole anului 1944
pentru reali zarea Frontului Uni c Muncito-
resc era din ambele ; se punea
astf el unei lungi care
cauzase attea daune muncitoresti'"
' '
- Constantin Pirvul escu .

" Tn conducerea P.S.D. - aminteste
Voitec - s-au purtat nde-
lungate uneori controversate discutii. n
cursul unele rezerve ale lui C. Titei
Petrescu au f ost trecute pe plan secundar,
aceasta opiniei marii o
militantilor di n conducerea P.S.D. si o
tnruririi pe care a avut-o vechiu-
lui secretor of partidului - Ilie Moscovici
- , de o spri ji ni ideea frontului unic. Si
nu liosit de semnificatie este faptul sub
infl uenta evol ut iei a succeselor
armatelor sovietice aliate, a ororilor
fosci sto-hitl eri ste, in fata situatiei qrave
pentru a dispozitiei ore-
sonte o celorlalti pentru unitate. vechiJI
lider rezervele sale de
sustinfnd cu necesitatea
lui din conducerea
partidului comunist o fost de in-
tensifi carea acti uni lor P.C.R. pentru per-
fectareo inteleqerii de front unic cu P.S.D.
- Constanti n Prvules-
cu. Delegati i s-au adresat cu in-

tncheierea a F.U.M. se impune ca
o datorio de cea mai mare
de desti nele clasei muncitoare ale
poporului romn".
54
de n ape-
Iunie propunerile lor, care reflectau
atmosfera Increderea erau
ncurajatoare pentru socia-
li$ ti .
Pe ntlnirilor dintre
P.C.R. P.S.D., se conturau platforma co-
de realizare a F.U.M., strateqio
tactica actiuni lor ce urmau se

T rotativele, core fn aprilie 1944 au
avut loc sporadic cu discutii la modul ge-
neral, vor dobndi regularitate un caracter
mai concret. Tn continuare, la tratative vor
participa ca reprezentanti oficial i ai
celor partide, Constanti n Agiu
Voitec. Primul cu Constantrn
Prvulescu, de conducerea P.C.R. cu
probl emele frontului unic.
"Cu exceptia primelor ntlniri, a:nintite
mai sus, cele mai multe case conspirative
fn care ne ntlneam erou puse la di spo-
zitie de partidul comuni st - ne spune tova-
Voi tec. avnd n ve
dere experienta printr-o indelun
a asigurau
securi tatea Tntlnirile
s-au defecti uni de
zore. Cnd se i veo un dubiu ct de mrc se
luau imediat pentru schimbarea
locului de intilnire. Tntotdeauna ntlnirile
aveau loc noaptea durau ore .
Spre mijlocul lunii aprilie, se stabil ise
o ntlnire ntr-o o P.C.R.,
din str. Sf. Apostoli. Anularea n ultimul
moment a orei si locului de ntlnire s-a
fi5cut la semnalul care aprecia-
locuinta nu era suficient de sigura.
Tntlnirea trebuia loc
rat. Urmau fie discutate unele probleme
Tn cu aparitia vii torului manifest
comun de front unic. Pentru o se
orice posibilitate de a fi sur
intr-o poate nea-
vnd imediat la di spozitie una
toare, delegati i s-au Tntlnit, sosind pe
diferite, n spatele ci mitirului . militar Ghen
cea, mi ezul pe coclaurile acelei
margini de sub un cer acoperit de nori
" Cu olt prilej, tot n aprilie -
Voitec -
cu Constantin Agiu tntr-un bloc
din strada Vasile (azi str. Galati)
la ultimul e1ai, cnd s-a dat alarma
a nceput un bombardament intens.
Toti locatarii au coborit n
Noi nu putea.Tl cobor ; bombele
in jur, numeroase case au fost qrav ava-
riate. din ne-ar fi suspecti
ar fi putut cu atentia
care pretu-
t indeni. Am decis ne buleti-
nele de identitate co astfel, pentru orice
eventualitate, nu se creeze nici o
de o restului in a celor
doi delegati".
O ploaie de Tnso-
unei noi ntlniri n strada
Labirint 127 Mitropoli t Ghenadie Pe-
trescu). Sosit cu o Obor,
reprezentantul P.S.D. se cu Con-
stantin Agiu, aflat ntr-o
un colt. De acolo, taciturni, pornesc
spre Primul nu
locul ntlnirii, dar o dotc3 i s-a
prin ploaia intrucitva
direa. Ezii a. Ci nd ou pe
pentru o urca n apartamentul unei
gazde comuniste la etajul IV dat
seama la etajul anterior, prin drep-
tul locuia un membru
al conducerii P.S.D. Ion Pas. "Ne
intilneam - Stelan
' '
Voitec - intr-o unde locui au
pentru o discuta
probleme stringente ale unirii f ortelor

Frontul unic se incheia ntr-o
deosebit de n ri n-
durile clasei muncitoare, sub
o Gestapoul ui organelor Sigu-
rantei ontonesciene, n
cnd peste o de milion
de mili tari se aflau pe teritoriul
Rom6niei.
lnt re 1 O 20 apri lie, manifestul -apel,
vestitor oi Frontului Unic Mun-
citoresc, o fost perfectat printr-un de
discutii. Forma o fost pe
tul tras la tipografia o P.C.R., n
ziua de 21 aprilie. Tn zi ncepea
r irea primului manifest de Front Unic Munci-
toresc, expresi e o unei iinte, o unei vo-
inte uni ce.
Frontul Uni c Muncitoresc era real izat
manifestul comun al conducerilor celor
partide era cu zece zile nai nte de
1 Moi, timp n care s-a difuzarea
monifestelor l a organizatiile celor
partide din din provincie, unde
terenul era deosebit de fecund pentru
dezvol tarea deja n!epute.
Data de 1 Moi o fost de comun
acord pentru o face public . "Manifestul
Frontului Unic Muncitoresc" pornind de l a
semnificatia acestei zi le pentru ideea de soli-
daritate o clasei muncitoare de unire o
fortelor proletoriotului.
Referitor l a importanta monifesfului, tova-
Constantin Prvulescu spune : " Mani -
festul avea fie primit cu entuziasm de
munci torime imediat s-eu
ecouri din partea altor
progresiste, patrioti ce, ontif osciste.
Acestea vedeau, n spre deosebire
de partidele burgheze, P.C.R. P.S.D.
veneau cu un concret de salvare
real izabil pe tenaci -
tatea forta celei mai comboti ve forj e
anti fascista - clasa muncitooreN.
Casa din str. Viitor nr. 79
55

-

Casa din str. nr. 203 V.
Pn6 in august 1944, n numele F.U.M.
aveau f ie mai multe mani-
feste, dintre care snt de amint it mani-
festul din iulie 1944, care chema pe mun-
citori lupte cu arma in pentru
dictaturii antonesciene al un-
garea precu.1l cel n limba
german6, adresat armatelor celui de-al
treilea Reich.
Imediat ncheierea Frontului Unic
Muncitoresc, Partidul Comunist Romn a ac-
tionat cu P.S.D. pentru realizarea
unui larg front national antihitlerist, pornind,
prin Petre Vasile Bgu
(P.C.R.), Voitec (P.S.D.), tratative cu
Pop 1. cu P.N.l.
(C.
11
Tratativele reprezentantilor P.C.R. ai
P.S.D., care n se
separat cu lideri ai ai P.N.l., se
vor de acum prin reprezentantii
Frontului Unic Muncitoresc, ei mergnd per-
manent pe o linie n constituirea
Bloc'ului National-Democrat la 20 iuni e 1944
Voitec.
Frontul Uni c Muncitoresc va
obiectivele va continutul n
56
procesul revolutiei populare.
Imediat victoria !nsurectiei a fost creat
Comitetul Central al F.U.M., din :
Gh. Gheorghiu-Dej, Constantin
(P.C. R.) ; L. Vo1tec
(P.S.D.), s.a.
La 1 septembrie 1944 s-a creat Comisia
de organizare a sindi cale unite din
care parte : Gheorghe Apostol,
Al. Sencovici (P.C.R.), A. Azriel
(P.S.D.).
la inceputul luni s-a realizat
frontul unic ntre Uniunea Tineretului Comu-
ni st Uniunea Tineretului Socialist, U.T.C.
fi ind reprezentat pri n N. iar
U.T.S. prin A. Manea.
Se real iza astfel, la vreme
23 August frontul unic al fortelor muncitori-
mii prin partidele sale, prin sindicatele sale
prin organizatiile sale de tineret.
Importanta Frontului Unic
Muncitoresc? Entuziasmul cu care a fost
realizarea F.U.M. ? aces-
tui act de mare prin care se
punea sciziunii de peste de
cenii ? Ecoul n
? Evident, toate acestea nu
pot fi cuprinse n cteva rnduri . Trebuie
scris "multa et multum". Dar, indiscutabil,
cel mai in ce importanta
frontului uni c e ansamblul de
strns legate de
dictaturii militare-fasciste, aportul
clasei muncitoare unite n insurectia ar-
i n sustinerea antihitlerist,
n revolutia in toate evenimen-
tele ce au precedat crearea
partidului unic marxist-leninist al clasei
muncitoare, n februarie 1948.
Expresie a intereselor fundamentale ale
clasei muncitoare, frontul unic, realizat
prin acordul conducerilor P.C.R. P.S.D.
asupra principalelor actiuni privind lupta
n-a nsemnat numai o insu-
.1lare de forte, ci o
pentru lupte comune, o platforma
pentru unitatea
o mare de atractie pentru
mase. Unitatea proletariatului devenise
coloana a unirii fortelor pa-
triotice pentru sa.lvarea na-
a Romn1e1, pentru mstaurarea
puterii populare marca A
pe calea mfaptu1ru uni-
depline a clasei muncitoare -
a ndeplinirii naltei misiuni de
n opera de construire
a social iste - conchid
Constantin Prvulescu Voitec.
D. SORESCU
.)
a por'tretului intelectual

Prof. univ. PASCU
1\Iembru corespondeut al AcaHl(\wici
L
a prima impresie o asemenea ncercare ar
Un simplu, un
mot, intelectual 1
a o care
o
n domeniul artei, sau teh-
nicii etc.", ar infirma intelectuale
ale din 1784. Horea
nu ntrunea asemenea nu poate fi,
deci, socoti t n acest sens un intelectual.
de intelectual are o accep-
tiune mai mai caracle-
rizind o care cultivat mintea
se de spre a judeca
lucrurile". In acest caz, poate fi socotit
Horea un intelectual ?
la ntrebare este oferit
de faptel e sale Un care a
de patru ori drumul Vienei tot de
attea ori a la Curtea
a suferite
de romni nu poate fi un om lipsit
de Un om care a
increderea unui ntreg popor "n care
romnii din patria. .. ca intr-un solito-
riu a cauzei natiunii romne puneau aveau
nainte de
potrivit unui bun al lucrurilor,
cum a fost Alexandru Sterca nu
putea fi un om Acela care era pri-
mit, ca un egal, ntre membrii unor
secrete cu caracter politic cultural, fiind
respectat de de a 1 ti oameni sus
din capitala Imperiului habsburgic, era dotat,
cu intelectuale remar-
cabile. In omul care a cel
mai naintat program ar vremii din Tran-
silvania o mare putere de
gere a imperativelor sociale ale timpului.
Contemporanii l ca un
cap deschis, cu nzestrat cu
minte, talent de vorbitor, bogat n expe-
pentru a conduce, un om cu
mare in iscodi! i rafi-
nate" (Schiller). i
portretul intelectual, veridic complet, ca
unul ntemeia spusele pe ale celor
mai buni ai lui Horea. Condu-
este ca un om
"nzestrat de la cu o minte
; de aceea era
de cuvnt n forurile .
chiar n ntreg cercul Cmpenilor,
oamenilor, "cu gura - verbaliter
- al proceselor", ncercnd, totdeauna, m-
De aceea nu numai per-
soane particulare l solicitau ca al
proceselor lor, "da a poporu-
lui ntreg di n pe Horea il socoti
de cel mai vrednic mai harnic, cui
lucrul solia la pentru

Portretele care i-au chipul
n nchisoarea de la Alba Iulia, I. Stock
S. Koreh, un nm cu
care ascundea cu
eule adnci ntre sprncene, strnn de
drzenie, cu ochii mici vii,
ce aruncau scintei n clipe de
ndrjire. Tot astfel i-a descifrat
un publicist al vremii, remarcndu-i ochii
ageri plini de foc, obser-
vnd tot, fruntea ce nu
un cap comun.
vreme a fost contro-
de car te a lui Horea.
contemporane pro contra. Cea
mai n sens negativ era
lui Horea cu ocazia anchetei
la care a fost supus n nchisoarea de la
Alba Iulia. La ntrebarea anchetatorilor
citi scrie, a primit sau
trimis scrisori, Horea negativ. Ne-
nu are valoare proba-torie, de-
oarece la Horea a negat
lucrurile . cele mai evidente. de
carte a lui Horea a fost de
57

'
Alexandru Sterca apoi, de mai
istoriografi care s-au ocupat cu din
1784.
mai contemporani soco-
teau pe Horea un om cultivat. Journal poli-
tique de Bruxelles de
planurile lui Horea erau inspirate din isto-
ria n care era foarte instruit, iar
autorul cu numele poetului
Schiller l socotea om "cu .. , care
vorbea bine limba citise au-
tori germani, dar pe vremea la
Viena se plingea nu bine pe
Klopstock, prea greu pentru el. In
autorul "Proenotatio historica.. afir-
&rea scrie
Ultimele precum unele docu-
mente, pot oferi un acestei contro-
verse. Pe grinda bisericii din Cizer, din apro-
pierea Huedinului, la care se Horea a
lucrat ca iscusit dulgher ce era, se
cuvintele : lucrat Ursu.
S-au de asemenea, vreo patru-cinci
scrisori scrise de Horea sau din porunca lui.
Au fost scrise de Horea personal aceste
scrisori sau au fost dictate de el unor secre-
tari ai ? Unele, potrivit lui
Horea, au fos t scrise de nobilul Alexandru
Chendi, diclale de Horea
cum cu din
stilul mai ales, din conlinulul lor, care
este gndit de un 1.1entalitatea
IL'llbajul snt prezente n scrisoa-
rea din 3 decembrie 1784, n
sia :
"Cinstitului de bun neam
Bislrai Ghiuri. Ne de
noi crngul Sohodalului al Pele-
n noi precum ne-am
fost scris n casa popii Mora.riu porunci
... " Scrisul este frumos.
A fost de Horea sau de Alexandru
Chend ? Scrisul poate fi al celui din
dar cuprinsul lui
Horea.
O scrisoare, la 8 noiembrie
1784 Distrai, n posesia
aceasta, este mai :
"Ne de dumitale f.
Diordie Bistrae. Ne
faci bine dai fie slobod
vie, la noi, din dumitale vom
au vie, au ne spue
pentru ce nu veni de ne lucre ce
avem eli pe cealc
Eu Nicula Urs dau foarte
ne
1784 noiembrie n 8 zile".
Limbajul, frazei, gndirea apar-
unui Expresiile "ne
faci bine", fie slobod", "vom
.. , ne lucre ce avem
etc. snt caracteristic Cu-
vintele "Diordie", "dumitale .. ,
n loc de scrisori, "in-
etc., unui Punctua-
de asemenea, la ntmplare,
cum iar :
" Eu Nicula Urs" este proprie lui Horca.
Dubiul este de lui Bistrai
sub proprie anume a
scrisul lui Nicula Urs.
Horea deci scrie, destul de
bine. Cel ce scrie asemenea scrisori
putea ncresteze numele n lemn,
tea cititul, chiar nu n
pe Klopstock. Horea era un intelectual
n a notiunii, un
destul de cultivat, mai cultivat dect
nobili ai vremii chiar.
Grinda bisericii din Cizer purtnd lui Hor ea
58
PALE
LITIC
IN
Z LELE
NOA
.
TREI
Rclzbotnfct massat

Pare aproape de necrezut putem
vorbi n zilele noastre, cnd visurile n-
ale omului contemporan se in-
spre cucerirea cosmosului, des-
pre oameni core n epoca
pietrei. inserai e din cnd
n cnd n studiile in li tera-
tura de special itate, de-
n mod concludent
in prezent populatii care se mai
in o pietrei.
Unele dintre acestea, cum sint de
chovonfii di n tropical e al e
59

Caslf din regi unea Maprik, ta 30 km de Noua Gui nee
Braziliei sau din America cen-
cunoscute de mai vreme,
s-au ferit n mod consecvent
turi mai strnse cu indeosebi cu al-
bii. Alte populatii , cum sint, spre exemplu,
vustralieni sau amerindienii de
pe continentul nord-amer ican, au intrat
cu mult timp n n contact cu euro-
penii ca urmare, ntlnim aici doar
urme ale modului de din comuna
indeosebi la acele
care in n alte
care azi in epoca pie-
trei au fost descoperite abia recent.
Printre acestea di n amintim pe
punanii din nord-vestul Kalimantanului,
despre al mod de trai
francez Pierre Pfeffer a rele-
vat numeroase fapte inedite ;
de punonii duc
viata n adncurile acestei
insule. citeva luni n mijlocul unei
grupe de punani , autorul aduce
extrem de interesante cu privire la
lor, la ocupatii, obiceiuri,
la caracterul psiholo-
gia lor.
Despre o de
populatia onghe n insulele Andamane,
de mai vreme,
S. Vajdya, care cu o de
etnologi indieni, i-a vizitat recent ; onghe
n de un anumit
teritoriu, a avea o perma-
cu mai mul te locuinte. Aflindu-se
i.n fata unei colibe dorind
satul acestei i s-a
foarte simplu nu are unde merge n
parte, deoarece se chiar n
,,sat". Acesta era dintr-o
Onghe nu folosesc arcul
geata decit doar pentru a vna ; n
rest, nici nu Exem-
ple de asemenea s-ar putea
da. snt pigmeii din regiunea
a Africii, din Ceylon, din insu-
lele Luson sau insula Santo a arhipelagu-
kJi Noile Hebride etc., din re-
giunea pustiului Kalahari, studiati recent
de temerarul francez Froncois

Balsan, kubu taa/a din Oceanic altii ,
a economic e azi pe v-
cules din
Dar una dintre cel e mai importante
descoperi ri de acest fel a avut lac, n
ultima vreme, n Noua Guinee.
care n veacul trecut in
epoca pietrei, a devenit larg
jurnalelor de ale lui
N. N. Mikluho-Maklai. cnd se
ntreg teritoriul Noii Guinee este cu-
noscut, se descoperi n valea La-
van o numercasc care nu mai
avusese nici un contact cu oamenii albi.
acestei populatii se
evaluarea l ui Pierre Dominique-Gaisseau,
la aproximativ o de mii de oameni.
azi folosesc topoare de
tari de os sau de de
e folosit la acum, (o cul-
tivarea a plantelor.
de trai ale acestei ca
ale celorlalte de altfel , interes,
nu numai pentru ci
pentru cititorul dornic viata
cultura diferitelor popoare.
O foarte caracteri-
arta cultura care
prin forta unor istorice con-
crete se afle in zilele noas-
tre n stadiul de dezvoltare al ornduirii
comunei primitive. unor bunuri
culturale de omul primi tiv, chiar
acestea ar putea in stadiul
avansat oi tehnici i noastre moderne, lip-
site de orice a avut
tate pentru viata respective
un deosebit interes pentru istoria
universale.
Picturi.( pe nisip ta navahi
Eforturile etnografi snt
pe deplin cnd, n baza cerce-
culturii acestor se
cunosc mai n profunzime nu numai isto-
ria studiate ca atare, ci
unel e aspecte general -istorice din peri oa-
dele mai timpurii de dezvoltare a socie-
Este nendoielnic stu-
dierea a triburilor recent des-
coperite sau cunoscute, va m-
cu privire la
modul in care se viata oame-
, .
nilor n epoca pietrei.
ION
doctor n istorice
61
CONSTANTI
ARGETOIANU
82
Lovitura Carol 1 ntlnirea cu Lupeasca
in Franta de o nu se mai napoia
in Motivele care ou provocat
Renuntarea prinfului la drepturile sate
Consiliul de de ia
Sinaia de la 4 ianuarie 1926 Con
politice ale actului printului Carof
tulburarea raporturilor intre partide.
Reproducem mai jos fragmente din memoriUe inedite ale lui C. ArgetoianD
(1871-1952). Insumind cteva zeci de volume, aceste memorii cuprind aprecieri, date fapte
privitoare la evenimentele petrecute n anii 1877- 1940, precum la cu care
autorul a. venit n contact.
In lunga lui activitate C. Argetoianu a fost n repetate rinduri deputat
senator, a parte din numeroase guverne, iar n perioada dictaturii regale (1938-1940),
pentru scurt timp a postul de prim ministru. Fiind unul dintre de
frunte ai marilor capitaliste din Romnia, strns legat de monopolurile interna-
C. Argetoianu s-a situat n pe cercurilor de
dreapta, iar in preajma celui de-al doilea mondial s-a orientat tot mai mult spre
fasciste, prohitleriste. de a autorului, orientarea lui reac-
lui retrograde, se pregnant n memorii.
Lectura memoriilor interes atit pentru istoriei, ct
pentru publicul larg. Aflat multe decenii n anturajul familiei regale al camarilei,
trecut prin aproape toate partidele vremii, C. Argetoianu a fost n mai mult
decit oricare alt om politic, poate, ndeaproape culisele politice din
Romnia Impins de sentimente sau resentimente, filtrnd eveni-
mentele prin prisma intereselor grupurilor de care era legat, Argetoianu multe
din racilele politicianismului burghez, din moravurile de la Curte, din rapacitatea vena-
litatea liderilor partidelor ntregind astfel cu aspecte inedite tabloul lumii
pe veci apuse, din care el a parte. Stilul original, uneori sarcastic, alteori burlesc
la vulgar, portretele satirice, notele de sinceritate sau chiar autoironice, dau
savoare textului memoriilor.
Fragmentele redau n care, la anului 1925,
Carol a la tronul Romniei. Omisiunile din text, n cea mai mare parte,
din cauza unor expresii cu caracter vulgar sint semnalate prin puncte ntre paranteze
drepte.
M. C.
Cap. XIX
Pe cind
cu gndurile mele nu
eam ce-mi trebuia,
un eveniment se
care urma tulbure a-
dnc ro-
modifice
raporturile dintre diferi-
tele noastre politice :
n ajwml a iz-
bucnit bomba
Carol 1
Cam pe la 20 decembrie
- nu mai bine minte
data - plecase la
Londra reprezinte pe
rege la funeraliile reginei
Alexandra, lui E-
duard al VII-lea
reginei noastre. Trimiterea
Carol a fost ho-
n executare
n cteva ceasuri. Prevenit
la 11 printul a
trebuit plece la 3
ca ajunge
la Londra la timp pentru
nmormntare, a plecat
Insotit de aghiotantul
confidentul colonelul
Condiescu.
cteva zile, zvo-
nuri de necrezut au n-
ceput circule n Bucu-
despre purtarea scan-
a la Lon-
dra, de unde,
nmormntare ar fi
participe la
masa de familie la care
fusese poftit,
ia bun de la regele
de la regina Angliei. Se
mai fugise diu
Londra ca se
la Paris cu o Lu-
pescu lumea se ntreba
cine era
Lupescu. Eu cine
era, tocmai
. . . ...,
cme era, nu mt-a vemt sa
cred zvonurile puteau fi
Cte nu se po-
vesteau la dez-
a doua zi de
fapte 1 De data asta
zvonurile n-au mai fost
a doua zi, ci
confirmate. Ba se mai a-

la drepturile
sale de succesiune la tron
nu se mai
n Am alergat la
Hiott, pe care l-am
cu o de un cot,
care m-a primit cu cu-
vintele : "Ce zici de ne-
norocirea asta, Argetoia-
nu? E mai dect se
spune. A plecat se sinu-
Chestia cu femeia e
garnitu-
1 E nebun 1 Ce zici, Ar-
getoianu ?" Ce zic ; mi
s-au picioarele, am
pe un scaun n-am
mai zis nimic ...
Nu mai pe
din iunie. Petrecu-
sem foarte zile la
Sinaia
1
, iar in
la
am aflat lucrurile mer-
geau prost ntre dmml
Elena, nct
nu le-am dat ghies,
tnd fiu chemat, ar
fi avut chef
Dar nu m-au chemat. Ra-
porturile mele cu
Carol erau de pur
au
la Nu m-am
vrt n
lui am tot-
deauna de
pe care le-a Po-
1
N- am vtla
din strada dectt
tn 1927 a trebuit o re-
fac era Nu
m-am putut Instala 1n ea
dect n 1928. 1n 1925
mea petrecuse vara la Un-
garth, unde am cobort
eu din cind tn cind pentru
2-3 zile.
continua
fie de noi,
att mi era de ajuns. Da'l
aceste ca ex-
plic cum Sa n-am
fost de loc n curent cu
sale sufle-
din toamna anului
1925. Aflasem la Sinaia,
ca lumea, se a-
morezase de unui
pitan Tempeanu, de la V-
de munte, o
Venea
noaptea la vila Carola
2
,
cnd nu era a-
da cu pietricele in
geam duduia la
cucoanele, ca-
re suprinsese de mai multe
ori manevra mi-o poves-
tise, mare haz de a-
J ntr-o zi, luam
aperitivul la ; doua
dame au trecut pe
Paul Prodan mi-a indi-
cat pe una din ele ca fiind
doamna Tempeanu despre
A
care mcepuse sa se vor-
ntorc
- stam cu spatele la te-
- damele au trecut,
inct n-am putut
prinde dect farmecele pos-
terioare ale ibovnicei prin-
u i-am
dect 13 ani mai trziu, n
glolie, la un bal al
Ma-
rei I ndustrii" [ ... ] La Bucu-
am aflat mai era
[c ... ], se da,
pe
franci. Dezgustat, Tem-
peanu ceruse
care tocmai se
doamna Tempeanu de
la Sinaia devenise la Bucu-
doamna Lupescu. Ni-
meni nu impor-
acestei aventuri
O a penslunet
Ungarth.
63
banale, cercurile pala-
tului erau mai preocupate
de crescinda tensiune din-
tre dect
de cu d-na Tem-
peanu-Lupescu, un
,,passe-temps" vremelnic.
Se spunea chiar prin-
tesa Elena mpingea pe
n
nei, ca scape de asidui-
conjugale, care o
plictiseau. Printesa suferise
ngrozitor cu sarcina
Mihai,
pentru nimic pe lume nu
voia mai o
...
Unii au afirmat mai tr-
ziu printul Carol " a-
ranjase" toate dinainte ca
nu se mai
n cu
Lupeas(;a - toale
au fost puse la cale de
de
Carol a victima
celor doi cumetri care se
temeau de domnia lui.
n fine au
ho-
a
t or acoperea un mister, si
cte legende nu s-au creat 1
Nu s-a spus a
surprins pe
perdea, n camera reginei,
l-a ? Nu s-a po-
vestit a trimis lui
tianu o scrisoare prin ca-
re-I prevenea nu era loc
in Romnia pentru amn-
doi unul din ei tre-
buia ? Nu s-a
scris moralitatea lui (1 n
n-a putut se mpace cu
,,moravurile desfrnate"
ale reginei cu ... coarnele
ilustrului ? Nu
s-a "o n-
grozitoare'', se a-
rate care, dar care se va
afla a determinat
gest al
nitoru' li tronului ?
Prin
1
u) Carol a fost n
mare pc:ute
crearea acestor legende,
w
care u conveneau, ca sa
acopere faptei
sale. A un
de mister planeze,
de la inceput la sfr-
,it, asupra evenimentelor
au precedat
sa, pe care nu a
justificat-o dect prin ar-
gumente sau
64
prin invocarea unor fapte
pe care le Cnd s-a
napoiat in prima mea
ntrebare a fost : " De ce ai
plecat ?" - ntlebare la
care mi-a : "Am
spun - ai
vezi am avut drep-
tate ... ce u mi-a spus
nimic. tot
a fost cu In in-
terviul pe care 1-a dat zia-
ristului danez Dogholm
care a fost publicat n
ziarul francez " Le Ma tin"
din 7 ianuarie 1926, in
care s-a pe rnJ
monarhist, fas-
cist, Carol a expli-
cat dezertarea lui prin
faptul a
tat renunte
la tron". cum r El,
care nu putea sufere,
a plecat tocmai ca
lui ?
se zi
sul nu-l numise
n Consiliul de
pe timpul regelui
din
3
Motivul
turisit era ln
actul oficial de renun-
n-a dat nici
att ...
printul Carol ar fi
din istorie
fapta sa din decembrie
1925, e probabil fi
eu nedumerit :1-
supra resorturilor care 1-au
aruncat dincolo de
fi probabi l
eu o
pe ce cu:1oscusem
dintr-insul atunci.
care nu ii era defa-
vorabil de Joc. Din neno-
rocire, evenimentele ni
I-au readus n 1930 cu
l-am primit !)
l-am zece ani !
Am limpede n su-
fletul lui de veleitar,
mi-am pe depHn
actul din 1925. Preme-
ditare ? ?
bey ? Moralitatea regi nei ?
Complot ? Mofturi 1 Fuga
lui n-a fost decit r
unui degenerat priapic
care a dat (;U piciorul la
tot ca acel " li-
bido" pe care Freud 1-a
analizat atit de hine . l
regelui din
la Paris ta Londra.
sale. n mo-
mentele lui de depresiune
s-o fi gndit la o
la tron ca
scape de tot ce i sla in
calea pornirilor sale ero-
tice, e foarle posibil -
dar ca h un plan
de evadare e excl us. Ca
ura cu
lui de nevropat pe
tianu pe -
nu iubea pe
sigur, dar ca le fi
sacrificat viitorul de
rege - este mai exclus.
Ipoteza unui complot
intre
trebuie ea
i i unul allul nu-l pu-
teau suferi. era
foarte tulburat de ideea
unei ntotdeauna posibil e
de domnie, me1i
al es regele Ferdinand
era de
se ntreba cu ngrijorare
ce va da Carol sui-
rea lui pe tron. Dar de aci
"a complota ce era
deosebire mare. n tot
cazul asemenea complot
nu putea fi pus la cale cu
complicitatea victimei. S-a
spus a fost n-
cela care a trimis pe Lu-
peasca ca

la Mai tr-
ziu, mi-a dezmin-
cu energie faptul,
Condiescu mi -a
- era n toale confiden-
- d
Lupeasca a Bucu-
n secret a doua zi
plecarea lui Carol,
care n-a aflat dect la Lon-
dra despre ei la
Paris.
Nu ncape c;1
lovitura a fost
la cale de Lupeasca
Carol , care n-
tr-insa femeia ce l-a nee-
nunchiat pe s-a
pus, ca un si
zut ce era [ ... ]. Femeie
Lupeasca
dat seama lucrurile ttu
puteau merge
.... . . .
ca cnza era tm!
un
n!r.t era fatal. Carul l: r
buia lichideze fie dis-
nicia sa cu principesa
Elena, f ie sa
din!:a. cum il stia .:>lab
s-a temut
sechestrat
eventual de dnsa, suh
presiunea regelui, reginei s:
guvernului, de sub
so nu
se scuture de jugul ei, n-
tr-un moment de luciditate
c':Jm dej a
cu Zizi Lambri no. La o
cu prin-
cipele al Rom-
niei, Lupeasca a preferat
una pc cu pri ncipele
Carol de Hohenzollern, si
a se
cu dnsul de gt ntr-un
scandal din care nimeni
nu-l scoale.
spusel e l ui Con-
dicscu, d-nn Lupescu a n-
cercat de mai multe ori
pe plece
cu dnsa,
aduce la o deciziune. Pro-
babi l sale de
renuntare la tron erau con-
secutive acestor scene [ .. . ]
nu-l poate ho-
cu dnsa, afu-
risita femeie a n ne-
a, teptata trimitere a prin-
la Londra un foarte
nimerit prilej n-
cerce norocul, a plecat
el.
Singur, ntre [ ...... ] da-
mei - Ca1ol a fost un om
pierdut. E probabil a
incercat reziste, dar a
fost nvins, restul se cu-
a l uptat, n-a
fost el n a-
o
cu care a pri-
mit pe Hiott la Mi-
lano cnd acesta i-a pre-
zentat la actul
de o dovedesc
lacrimile pe care le-a
sat
4
, o
dovedesc ideile de sinuci-
dere, naive
care i-au trecut un mo-
ment prin minte. Intr-ade-
n scrisoarea
reginei
5
, prin care
irevocabila
de dezertare a
datoriilor sale de
de Carol
Fapt mJe raportat de C.
Hiott.
' Copia acestei scrisori
mi-a fost de c. Hiott.
A verescu poseda o copie
pe care ml-a in
1934.
a propus o roman-
pentru evitarea scan-
dalului, anume se
ntr-o
bare de-a lungul lacului
Garda cu
bilul n se necase ...

print : "Cine lu-
crurile nu se vor ntmpla
chiar : n tot cazul voi
dispare nu se va mai
auzi de mine .. . " O
Carol
n-a fost " promotorul" pla-
nului de la tron
c ce s-a trezit,
a nceput lucreze la re-
drepturilor sale,
nu dat pace
nu s-a napoiat n in
1930, cu rizicul sale.
Am spus mai sus
tianu n-au com-
plotat contra printului ca
plece,
nu ei au lrirrus pe Lu-
P<'asca dnsul. u e
mai putin n-au
nimic ca mpi e-
dice pe Carol
prostia.
cum Lupescu a profitat de
prilejul pe care soarta i-1
pusese la ca
pe nenorocitul
n lot ast-
fel s-au folosit
de
ca n
o ce i pe ei
de un personal
de un rege nefast. Re-
pede, nu se
1 Ce e mai greu de
murit, e cum au izbutit
n jocul lor pe re-
gina Maria, care ori
cum, n-ar fi trebuit uite
sentimentele ei de
- care, cum mi-a
spus-o de attea ori, " pre-
pe Carol ca dom-
1". Regina Maria
era o mare
legase mari de
domnia Carol, so-
cotiml d i va jnca pe
dinsul un rol
de "inspiratoare".
care de altmintreli au fost:
ulterior,
Carol, urcat pe
tron, a n picioare
a murit. Se vede
cei doi cumetri au con-
vins-o avea un rol mult
mai nsemnat de jucat cu
un rege minor cu Re-
genta ...
Oricum, ce e sigur, e ca
regina a devenit punctul
de mpotriva
de
ale regelui Ferdinand, un
alt veleitar, galvanizat
el prin vointa unei femet
- la dnsul patim<l
n-a jucat nici un rol, ci
numai Att n
Consiliul de de la
Sinai a din 30 decembrie,
ct n lui Iorga
de la Cotroceni din ziu::t
de 4 ianuarie 1926, regele
Ferdinand s-a a-
bulic. cu ochii cu
gesturi incoerente saca-
clate. ca o ale
rei sfori le altii.
Am o
regina, pe
nenorocita pe despcrata
de plecarea fiului pre-
ferat, n-a voit cu nici un
pret " revenirea" lui Caro1
ce ar>1
anat despre primirea seri
soarei m-am dus
la Simky Lahovary, dama
de onoare confidenta
cea mai a reginei,
i-am declarat mi iau
angajamentul aduc P"
Carol napoi, regele
regina (pusesem pe
,,rege" de au-
torizau o fac. Simky a
fost foarte de
propunerea mea, mi-a mul-
mi-a spus mi
va da seara.
Seara a trecut pe la noi
mi-a adus suve-
ranilor : lor mi
multumesc foarte mult, dar
pe Cos-
Hiott deplasarel
w
mea nu mat era necesara. ..
Ori, rostul trimiterli lui
Hiott era cu totu}
altul. Hiott n-a avut misiu-
nea mpace pe
se ina-
poieze la datorie, ci dim-
sem-
neze nici o
declaratie df'

prin care neno-
rocitul pecetluia defi-
nitiv soarta :
" Declar prin aceasta
n mod irevocabil
la toate drepturile, titlurile
prerogativele de care n
virtutea a
65

-

Statutului Familiei Regale,
m-am bucurat azi ca
principe al
Romniei ca membru al
famili ei domnitoare.
la
drepturile ce mi-ar reveni
prin legile asupra
fiului meu a averii sale.
Mai declar nu voi
avea nici o a-
supra drepturilor la care
am renuntat de voc
din propria mea
angajez, pentru
binele tuturor, nu m5
intorc n timp de
zece ani, iar expira-
rea acestui termen nu
ntorc
Suveranului"
6

Hiott
atunci o de om cum-
secade.
de topor, necinstit
trnetele. Dar se incuscrisc
cu de
Curte (1) i
rvna sa de ...
Condiescu care, cu nvoi-
rea regelui, nu pe
care 1-a asistat n
acele grele momente, mi-a
povestit Carol
vizita lui Hiott cu
dare, gata si\ cedeze la su-
plicatiunile lui se ina-
poieze n Spre marea
lui mirare, Hiott a salutat,
n-a spus nici o i-a
remis o scrisoare din par-
lea reginei i-a prezentat
nota de de-
de Con-
stantinescu-Porcu, rugn-
du-} o copieze cu mna
lui o semneze. Prin-
tul a deschis scrisoarea re-
ginei : regrete, lacrimi, re-
sfaturi - dar
nici o ncercare de
care, nici aci... Carol
buzele, a mototo-
1 it scrisoarea a spus :
"bine". A luat
a citit-o, n-a nici o
a copiat-o R
: " Mi-
lano, 28 decembrie 1925 ... "
Numai aceste
muriri ale lui Condiescu
Nu lipsea decit formula :
.,Pentru cheltuieli speze
va ngriji intreprinderea" 1
Hiott era 11-
tn pri-
pe 1
66
am priceput de ce n-au
vrut pe mine
la Milano, au trimis pe
Hiott. Pc Hiott
l-am la napoierea
sa, dar mi-a povestit lu-
crurile cu totul altfel :
n-a vrut
de nimic, a semnat ac-
tul nici o greutate. E
pornit mpo-
triva tuturor ... Nici tu n-ai
fi putut ndupleci !"
propunerea
mea fusese res-
"n comitet", era
Hiott des-
pre ea 1
Consiliului de
de la Sinaia, din
30 decembrie, a fost agi-
Lumea fu-
sese de eveni-
ment partidele au fo1' l
silite ia de-
chibzuiri. ln
Partidul lovitura
a fost greu exclu-
derea
fi ind ca o
nire mai a
lui a Partidu-
lui liberal asupra Coroa-
nei [ ... ] Incit privea pe
mine, era
mare. Din cte am poves-
tit acum s-a putut
\'edea pusesem mari
n viitorul rege

sem perfect cu el. Nu era
mai putin fug:1
lui cu limba
o femeie da rr.ult de gin-
dit, cu att mai mult
faptul se ntmpla pentru
a doua Eram nedu-
merit. I mi venea greu
la iluziile pe care
mi le cl ar in-
trebam pe de parte
se mai putea pune un
temei pe mintea unui om
care la formida-
bila de n
pni o ca alerge
consecutiv trfe.
adnc afectal,
dar m-am de la
orice comentariu public,
de partea
celor care dezaprobau de-
capitarea dinastiei, care
cereau anularea actului de
o readucere a
pe normale
ale ndatoririlor sale. Ma-
niu ardelenii, mai
de Carol, pe ca-
re-1 frecventase foarte pu-
- doreau C'i
o din spirit di-
nastie, mai
ct punea
tianu pe expabierea
tenitorului tronului.
La sentimen-
tele erau mult
mai reci. Partid de stng:i
orientat spre
monarhismul lor era
ct se poate de temperat,
oamenii nu puteau
uite de cnd pe
scena Coroana i
soco ise ca inamicii ordi-
nei stabilite i tratase n
Cu sau
Carol, dinasti a nu i
zea.
n-au n scandalul
printului Carol dect uu
nou prilej b
Din momentul n
care s-a ridicat
mpotriva printului, ei s-au
declarat pentru el. Dar i
cam dezgusta pe
gest mai era
lui Stere, cu-
lui care
pe Mi-
halache "et consorts" c3
plilejul era hine venit pen-
tru o apropiere a partidu-
lui de rege, care va fi re-
pentru con-
cursul dat n cele mai
grele ale vietii
sale. nu va uita nici
de
ajutor ... Ura impotriva lui
a fost mai
tare dect dezgustul pro
vocat de
dect ademenirile lui Stere:
Partidul s-a pla-
sat el, n marea lui ma-
joritate, mpotriva celor
care voiau o
la cu Carol.
Singund partid - n a
de liberali, bine
les - care s-a
categoric mpotriva prin
a fost partidul lui A-
verescu. Intre Carol A
verescu, antipatia era reci
- generalul se
mai pronuntase la
n 1918, cnd cu fuga
la Odesa, pentru exclude-
rea fugarului de la succe-
siunea tronului. Averescu
mai avea un motiv poli
tic sprijine pe
de opinia
cu popularitatea complet
cu cadre cle
partid rudimentare - dn-
sul nu mai spera
la putere dect impus de
Partidului liberal. ln-
lui de
prin alungarea
prin\ului, convenea deci de
minune generalului, care,
prin atitudinea lui, a mai
tras, pe de parte, o
de asu-
pra al

de partide, I orga,
Mihalache, genera-
lul A verescu au fost con-
n ziua de 30 de-
cembrie la un Consiliu de
fi xat pentru a
doua zi, 31, la orele 4 p.m.,
la Sinaia. La acest Consi-
liu, n de guvern
de de partide, au mai
fost cor-
purilor legiuitoare, Fere-
chide (Senat) Orleanu
Vaida-Voevod
generalul ca
de Consi-
liu, Buzdugan, primul pre-
al de Casa-
ca fost al arma-
tei n timpul
generalul Prezan. a mai
fost poftit, "in partibus infi-
delium", prietenul nostru
Stere, adus pe ascuns la
Sinaia, nu-l Iorga
- in scopul care va apare
numaidect. cei con-
au sosit la Sinaia joi
31 decembrie cn
un tren special, de
Stere, venit cu automobilul
lui
nu exact pentru ce
fusese pen-
tru unei de-
a de la
drepturile sale, sau pentru
ratificarea unei a
acestuia. Precizez faptul
mai ales pentru Iorga, Ma-
niu Mihalache, pe care
i-am dus la care,
n acel moment, nu
fusese Demersul
lui Hiott {n ce
privea rezultatele lui), ca
scrisorile schimbate cu
Carol fusese
secrete - se spusese
celor ,,Maies-
tatea Sa i va primi succe-
siv in nainte de
Cousiliu ii va pune n
curent cu
Scopul de gu-
vern era obtie unanimi-
bltea n Consiliul de Co-
ca taie lui Carol
orice veleitate de revenire
asupra sale. Pen-
tru atingerea acestui scop,
trebuiau recalci-
: I orga, Maniu, Vai-
da Mihalache [ ... ]
Consiliului de
s-a deschis la
orele 4 Des-
chiznd regele a
nceput prin a declara
n-a convocat Consiliul ca
un sfat, ci ca
n cu
o
memhrHor s i-1 ajute
la ndeplinire aceas-
"in-
trare n mateiie" n-a fost
n nici o dare
de nici
n comunicatel e ofi-
ciale. Ea a fost deter-
pentru atmosfera
a tempera-
a numaidect
sub zero [ ... ]
a declarat n
trei cuvinte intreg gu-
vernul e sprijine
inalta deciziune a maies-
sale, figuran-
tii de au declarat la
fel. La orele 6,20
a fost s-a dat
comunicat :
"A.S.R. principele Carol ,
co-
municnd n scris M.S. re-
gelui i revo-
la succesiunl!a tro-
nului la toate preroga-
tivele ce decurgeau din
calitate din
aceea de mcmhru al fami-
liei regale, M.S. regele s-a
nevoit

convoace pentru azi, 31
decembrie 1925, la castelul
un Consiliu de Co-
ln acest Consiliu,
M.S. regele a comunicat
inalta sa a
cut apel la
de a-l ajuta
n executarea ei la pro-
clamarea A.S.R. principe-
lui Mihai ca al
tronului.
ln acest scop, n unna
de sprijin date
din partea celor
national ,\
a fost pent n 1
luni 4 ianuarie 1926" [ ... ]
ln zilele de 1, 2 3 ia-
nuarie fierberea a fos1
mare n n
De ura
tienilor liberalilor,
lume a nceput se dea
de partea printului Carul
protesteze mpotriva
sale, ori ct do
i-ar fi fost pur-
tarea. Prietenii personali ai
au chiar
zvonul tot ce se istori-
sise despre "fuga" lui nu
era exact,
" i siluise"
"dreptatea" era de
partea sa. Partidele politi-
ce, un moment siderate de
eveniment,
revenit ele n fire,
n-ar fi fost partide ro-
nu s- ar fi
gndit profite de con-
La Sinaia, n fata
regelui, lor
se smeri ntre-
cndu-se n acea "capla-
tio benevolentiae" care a
caracterizat ntotdeawJa
oamenii politici, cu
att mai mult, cu ct erau
mai La Bucu-
in snul
lor comitetelor convoca-
te pentru a fi puse n cu-
rent "cu sub in-
cafenelelcr, clu-
burilor, cucoanelor a
- oamenii s-au tn-
drjit. S-au ndrjit mai
ales cnd au aflat colll-
punerea
noua " A-
dunarea com-
din Senat.
trebuie Re-
gen de rege pen-
tru timpul prin-
cipelui Opozi-
a socotit pe
chestiune a putea

direct pe rege.
cum ar fi fost cazul pe
chestia Carol[ ... J
Memorabila sau
mai exact memorabilele
au fost mai
multe, s-au ntr-o

dar nici
67
un scandal "lovi-
turi politice", cum se te-
muse guvernul. Se poate
zice in ziua de 4 ia-
nuarie 1926, pulsul
unii a acolo sus, n
Dealul Mitropoliei, unde
Camerei
pentru nregistrarea renun-
pentru votarea Sta-
tutului Casei regale, a avut
loc Na-
pentru consfinti-
rea
a fost un mo-
ment decisiv n
a noastre, voi
reproduce aci " Rom-
nia .. , oficiosul Partidu-
lui darea de sea-
a acelei zile. Cei de
mine vor putea astfel
dea ntructva des-
pre starea de spirit a celor
de ieri, a recurge la
n biblioteci si
arhive [. .. ]
Am reprodus
dare de
ca dau o idee de
felul cum s-au
partidele noastre n ceasu-
rile de mare tulburare
prin
gest al principelui
nitor. Giija
nu se strice" cu Coroana
se de m-
ca ct
mai tare in guvern, apare
Dinasticismul
attor oameni tradi-
monarruce, cobortori
succesori de ta-
ai care vo-
iau n 1871 di-
nastia din mijlocul
se ridicase baronul de
Hahn (D.A. Sturdza) - s-a
conturat pentru oclUi ob-
servatomlui obiectiv tot
att de ca nvinui-
rea de gu-
vernului, Coroa-
na putea
guvernul sau
nu
la
tron 1 SingUIul care putea
trebuia se
n schimbare pe li-
nia de a Co-
roanei, era regele. Era
unul din acte
n care re-
gele nu putea fi acoperit
de guvernul Guvernul,
ca Parlamentul, nu era
68
chemat dect ia, sau
nu ia act de su-
veranului, ca al dinas-
tiei. Pe de parte,
snd la o parte,
din punct de vedere pur
omenesc, drama se
n snul fami-
liei regale n jurul rege-
lui. vor fi contribuit in-
trigile sau
ruia Ja o n-
a evenimentelor,
e chestie.
snt pretutindeni intrigi
se urzesc peste tot lo-
cul ; vina este a celor ce
nu se feresc se
n mrejele spurcate ...
cei ce se indignase
mpotriva demiterii lui Ca-
rol ar fi trebuit
curajul n rege
n nu numai n
vinovat numai de
a fi executat ordinele suve-
ranilor cu prea
cere, de a fi aruncat
untdelemn pe foc.
Cu toate putemica
a istoriei flfise o
deasupra sedintelor
din 4 ianuarie, pe
celor prezenti se citE-a nu-
mai de putere ; n
ochii lor scnteia ura im-
potriva celor
sufletele lor de iobagi po-
litici erau cuprinse de sin-
gura de "a se
plasa mai bine" pe drumul
ce ducea la guvern. Vor-
beau oamenii ca He au-
zi la Cotroceni li se
dea o la exame-
nul de pe care-I
treceau ...
n
a fost atitudinea
lui Maniu, care, att in
Consiliul de de la
Sinaia, ct la n
ziua de 4 ianuarie, se
tase ct se poate de res-
pectuos de re-
a socotit de-
de Iorga,
colegul de putea
a sim-
nevoia el, per-
sonal, o mai
de supunere.
Cum nu putea o mai
n (unde n-a
vorbit dect despre Re-
Iorga,
supere pe acesla, a
n de dic-
tind-o pre-
sei, istorice-
lor Pentru comple-
tarea tabloului mai
sus, dau aici aceste cu-
vinte ale Par-
tidului :
"Nu cred chestiun<'a
succesiunii la tron trebuie
ntre problemele
vietii politice. Prin
rea ori care ar fi
fost anterior per-
sonale, chestiunea s-a re
zolvit n mod indiscutabil.
ei la
nu poate folosi
cel mult
'.ri, deci trebuie ntr-
ziere din
Avem attea pro"
bleme ma1i de stat de dis-
cutat ele rezolvit, nct
ar fi o
am distrage de la ele
prin
discutarea acestei ches-
tiuni.
Durerea
nu trebuie o
strnind pe
tema aceasta noi
suveranului.
Sper aceasta o va n-
fiecare".
de acest supli-
ment de dom-
nul prezident o-
brazul cu hrtia
care nu-l nici o
a cobort maies-
tuos Dealul Mitropoliei
incadrat de Sever-
dani de Popamani.
Ajuns n Bibescu
scos masca a redevenit
carlist n sa fa-
cu cei ce-l inso-
teau. Maniu a trecut
prin patru faze : a fost car-
list de ]a 4 ianuarie 1926
la noiembrie 1928, regen-
tist de la noiembrie 1928
la 6 iunie 1930, din nou
carlist din iunie 1930
in decembrie 1932 anti-
carJist de la ianuarie 1933
nainte. Departe de mine
gndul de a insinua prin
aceste de atitu-
dine o de consecven-
Maniu a fost cel mai
constant om politic din
tara : n-a
ntotdeauna dect interesul
nu e vina lui
acesta l-a purtat cnd cu
Carol, cnd mpotriva lui
Carol...
in sau in au-
zul regelui fi ecare politi-
cian s-<l ncatlrat n pluto-
nul de a
lui Carol, departe d e ochii
si de ttr('Chile lui Ferdi -
nand fiecare reluat li-
bertatea de gndire de
Ura mpotriva l ui
era atit de mare,
nct mai lumea a
simpatizat cu cu
tot scand::tl ul 1n
jurul lui, cu plecarea
lui tro-
nului numai pentru
1 rea unei cu o
era att de neexpli-
pentru un om n
firea, misterul d e
care era aceas-
plecare att de
truns, nct legendele an
h nceput drum,
legende care transforma u
unui erotoman sa-
dic n sacrificiul unui su-
fl et de dezgustat d e
p turpiludirule familiei sal2.
Lupcasca n
cit ea acestor lc>gende pe
planul al doilea. O l uase
martiru l cu dnsul, ca
nu fie singur se dis-
trczr, cum ar fi luat un
iubit sau o colectie
<le ti mbre. Autorii de le-
gende mer ese la ab-
surd. afinnnd c5 Cnrol
propusese principesei Elena

bagaje le
cu Lupeasca dect
rrfuzul principesei ! Ce c
mai riurlat - ncep
toate psihozele - e a-
poveste era
chiar de oamenii ce fusese
in curent cu scenele vio-
lente dintre cei doi soti
princiari, cu plngerile
desperate cu cererile de
ajt:tor moral adresate de
regelui reginei 1
Afar;l de liberali - inte-
resati n afacere - de
8\'Crescani - a tt de
- lumen
era pentru Carol. Proble-
ml napoierii Juj s-a pus
astfel de a doua zi
votul nationale
care pecet luia ca
sa la tron.
Comitetul executiv al
l Partidului fusese
convocat pentru ziua de 5
ianuarie. J n
"in intimita te si
publicitate" Iorga dat
drumul a judec::tt cn
severitate actul d e
rege, act a
dere a pus-o n seama re-
ginei, d e
snb l ui
Mai moderat, a
vorbit n sens, a-
ducnd numai ncu7ilri
acoperilt!. Au vorbit o
droaie, top la fel.
ce s-au
oamenii au votat,
<Jbiceiurile noaslre p oliti-
ce, un fel de ca-
re exact
riul de ce spusese : parti-
el ul se ncli na naintea , o-
intei regelui d eclara
chesliunen p rin-
cipelui Carol ca
definitiv
nea era pentru public
pentru urcc
1
1il e urechi.l ' ll
lui... Bine
parte a motiunii
era cu cele
. . ,, ".. .
mat mvmmn
la adresa lui (tot
p entru urechi le regelui).
La al:nosfera
e1 a lot pentru Carol, d ar
mai - la din-
si i interve nise prietenul lui
Stere, ca mai
spiritele. To-
printul Carol fiind
pentru moment cea mai
de
pentru a lovi n
nu, o luase n
i cu dn-
sa. Cafenelele, restauran-
tele, saloanele ncepuse
ele o ia razna. 1 n pre-
numai ,.Viitorul
11
libe-
ral sub in-
lui Stere, erau
anticarliste ; t oate celelalte
gazete simpatizau cu prin-
lui , mai mult sau ma i
pc d e teama
cenzurii.
Curentul carlist a mers
as tfel tot umflndu-se
c um era c1a ndestin, putea
deveni peri culos [ ... ]
scriu aci amintir ile
mele, m-am nvrtit n ju-
rul altora n cele cteva
fil e consacrate nsemnal u-
lui evenime nt. n-am
spus nimic despre mine
despre atitudinea mea. sau
aproap e nimic - n-am
cut-o din modestie, ci
nu aveam nimic de
povestit : n
afacere m-am
tinut cit am putut mai
mult la o parte. .Poate
din am fost cel mai
a tins p rin fapta printului.
ne rar, fuse-
sem desigur omul cel mni
legat de dnsul.
Ne p ricepusem din
cuvinte pusesem leme-
IUTI mari, n pbnur ile
noastre, u nul pe al htl.
Pentru mine, pl ecarea
prin tul ui a nsemnat o
nu atit
plecase, <b r ple-
case cum pleca!:e. ar
n fost o p lecare
cum s-a ncer-
cat se printr-un
sentimen t de
de inadmi-
sibile, imposibil de n-
cltept at , fi pus iu
fru nlea fi n-
fruntat ori ce
fi trecut p este oll-
slacolele nu li
1
1.sat fi adus p e
nap oi. In
toate cte se spmpau n
sfe rele gU\emamentale nu
erau dect ca-
lomnie, o(e risem
plec la r.. Iilano si aduc
pe napoi. Cnd
mi s-au deschis ocldi
am cum stau lu-
crurile, o mare d escuraja-
re un mare dezgust
m-au cupri ns [ ... ]
Un sentiment d e decen-
i acea a
prieteniei care nu se stin-
ge ce a fost a-
m-au mpiedicat
iau co:1tra - dar
fusese prea
mare ca pun luntre -
punte pentru. Am stat la o
parte, amestec
in cearta - n
tep ta re. Se putea p rea bine
ca toate se schimbe, ca
Carol prin
da seama de marea
ce
de Satana,
mai fi util izabil.
Toate se puteau ... s-au
putut, d:u nu cum le-am
dorit eu !
(Va urma}
69
ESAJE
DE
S LUT
KHALED BELKHODJA
P rofe or la Universitutea din Tunls
In momentul n care de prietenie dintre Romnia Tu-
nisia cunosc o dezvoltare, de studii istorice de la Univer-
sitatea din Tunis deosebita de re-
vistei Magazin istoric. ne va permite mai
ndeaproape istorice n care a cu-
noscut n trecut momente ale destinului istoric celui al Tuni-
siei, atunci cnd provinciile Daciei Africii mari
care a fost Romanitatea. Istoricii tunisieni vor fi sl
colaboreze, pe puterilor lor, la revistei Magazin ist oric,
ii din inima succes.
BASIL DA VIDSON
Afri canolog brltanlo
Cred atunci cnd adresez cele mai bune isto-
ricilor romni pentru publicarea unei noi reviste exprim nu numai
gindurile mele, ci ale multor din domeniul africanologiei.
ample pozitive care au avut loc n lume,
studiul istoriei a ntr-un front larg vechile bariere ale etnocen-
trismului istoria propriului popor poate fi acum - chiar este intr-o
tot mai mare - n cu istoria tuturor popoarelor
de pe
Magazin istoric, noua va aduce cu
o n cadrul aceslui important proces de difu-
zare a istorice.
JAOQUES FREYMOND
Di rectorul Inst it utului uni versitar de
inalte t udii din Geneva

de Polit ice
Istoricij din domeniul ca cei ce se
pentru dezvoltarea culturale ntre Europei,
vor fi deosebit de fericiti ia de unei noi reviste
de istorie in Romnia. Aceasta le va mai nde-
aproape colegilor lor romni.
Vom cu interes activitatea revistei Magazin istoric,
- ca noi - i cele mai bune
Praf. dr. ST ANISLA V HERBST
i toricilor polonezi
70
Istoricii polonezi transmit cele mai bune noii Magazin
istoric. Noua care apare ncepnd din anul 1967,
o in slujba istorice,
in slujba gndirii creatoare n domeniul istoriei, n slujba adin-
cirii bazei umaniste de apropiere ntre popoare in-
deosebi, ntre popoarele socialiste
Acad. V. M. HVOSTOV
Directorul Institutului de istori e a
Academiei de a U.R.S.S.
Urez noii reviste de istorie Ma.gazin ist oric cele mai mari succese
n activitatea ei.
Crearea revistei deschide noi pentru istoricii romni n
dezvoltarea istorice marxist-leniniste.
T mi exprim revista va contribui la n con-
tinuare a dintre oamenii de romni sovietici, n
elaborarea problemelor actuale ale istorice care se ferm
pe pozitiile socialist.
Acad. prof. DIMIT AR KOSEV
Rectorul din
Sofia Directorul Institutului
do istoric al Aca<lemiei de
aR. P. Bulgaria
Urez noii succese n munca n acest an.
istorice n mod deosebit a istoriei
culturale dintre popoarele noastre va contrihui ntr-o
deosebit de la o mai la
rirea p1ieteniei din tre poporul romn poporul bulgar.
Nu ndoiesc noua Magazin istoric va contribui din plin
la rt"alizarca acestei sarcini de onoare.
ANDRE MAUROIS
l\Iembl'u al Academi ei Francczo
Urez bun venit n lumea culturii europene acestei noi
Magazin istoric, care va fi probl emelor de istorie.
Nimic nu poate fi mai folositor pentru a uni popoarele din Europa
dect de a le face de istoria lor, de-a lungul
careia ele au mari
Voi cu simpatie studiile revistei
ANDRE MIRAM BEL
al Institutului Frantei Directoru 1
Inst itutului neoclenic din Pari s
Vom fi cei care n ca n alte locuri ale lumii,
ne vom bucura de a n fi ecare a noii reviste ro-
problemelor de ist01ie. Noi n revistei
Magazin istoric, oamenilor de din Romnia. Acest
periodic un avantaj dublu real : al unei frecvente precise al
unei nalte Oamenii de francezi, de cei
din alte nu vor fi ntruct Romnia a dobndit de
vreme un meritat prestigiu n domeniul de istorie.
Sntem ca, salutnd evenimentul noii
rennoim omagiul adus prietenilor romni.
GASTONE MANACORDA
Directorul revistei "Studi st ol'i ci"
In momentul n care apare primul al revistei Magazin istoric,
vreau adresez n numele Comitetului de conducere din partea
colaboratoril or revistei italiene "Stucli storici", de "Institutul
Gramsci" din Roma, cele mai bune de succes. Urez cele mai
frumoase n munca mi exprim de
a stabili o colaborare. rog din partea mea cele
mai sincere de nceput de drum.
Sa lutur i r e, lstef Magazin isto?'ic prin colaborator ii
A. Cllinr l, o. Dascal, I. H. Liman, 1. Nlcolncscu, S.
c. Linte, Cr.
71
1
Cotumna lui Tratan
Acad. Tudor Arghezi
de onoare
al Uniunii Scriitorilor
snt dator semnez cteva silabe n
fruntea acestei reviste, a mult scumpei care-i
pravila religia poporului nostru, atit de ncercat biruitor
zeci de veacuri n
Cine se gndea acum o de ani vorbirea
a plugarilor va ajunge care se
la Paris, n Sorbona ?
Nunc perpetuam et in saecula saeculorum.
Acad. Constantin Daicoviciu

de
a A' ademiei

istorice
Omul a simtit, din cele mai vechi timpuri, o curiozitate
de a faptele oamenii trecutului, ca de a se orienta
n mai apropiat sau mai ce ne ; tot astfel
omul nevoia cuprinderii cu mintea cu sufletul a vremurilor
oamenilor care i-au precedat. Nu este deloc

istoriei propriu-zise snt att de strns legate de cercetarea n
de geografie etnografie. In de cntece sau
de povestiri n versuri, generatiile mai tinere luau de
cele ce s-au petrecut naintea lor. Acest trecut, cu faptele lui cu
ridicati la rangul de eroi, constituia pentru nu
numai o dar avea darul de a
De aici caracterul ndoit al istoriei n antichitate : de
de aspectul din fiind adeseori ca
unul ce servea mai eficient scopul educativ al istoriei. pentru
istoricii romane istoria nu constituia n primul
rnd o cu att mai o cum o
noi ar fi pe istoricii antici de
Tucidide, grecul , ca Tacit, ro-
manul, un titlu de glorie din a faptele
am zice obiectiv - iar Cicero stabilea
a nu spune nici un iar n al doilea rind, de a nu ascun(le
nimic din ceea ce este
73
de o asupr::t mersului istoriei so-
istoriografia se n acel impas pe
care att de pregnant il exprima pentru din antichitate despe-
rata a istoricului roman Salustiu : "E greu de a scrie
istorie". Verdictul este perfect valabil pentru istoriografia de mai
trziu, a evului mediu a epocilor moderne contemporane
burgheze.
Cu toate aceste trebuie anticii au
dat istoriei marele fundamentalul ei rost : de a fi
- magistra vitae -, dar nici se la o
constatare de fapte interpretate arid, ci e de dorit, ba chiar necesar,
ca povestirea mbrace haina nsufletitoare, mobiliza-
toare a artistice.
ici de istorici care s-au perindat de-a
lungul secolelor ce au urmat de a riuica istoria pe
piedestalul sigur al nu s-au realizat, ele mpleticindu-se
in variate teorii asupra caracterului rostului
istoriei. Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea ncepe se
crislalizeze despre istorie legile ei. Materialismul
dialectic, ca de gndire, aplicat la legile socie-
ca materialism istoric, elaborat de clasicii marxismului, a putut
dea istorici caracterul de eminamente
pe interpretarea a feno-
menelor petrecute n sinul umane de-a lungul mileniilor.
acordind poporului nu
numai rolul de creator al bunurilor materiale spirituale, ci
pe acela de principal al istoriei, posibilitatea istoriogra-
fului de a mai just trecutul, cu tot ceea ce el constituie
pozitiv progresist, n timp, condu-
meritele de ai populare.
tot ideologia despre lume societate face ca studiul isto-
riei in mintea sufletul oamenilor cel mai curat
mai nobil patriotism socialist, o cu trezirea consolidarea
de solidaritate
Abia ac u m istoria poate fi nici
o ca o ca o n
stare nu numai de a informa instrui, ci - uznd de mijloacele
literar-artistice, de care nu trebuie fie nici o scri ere
- de a mobiliza masele pentru
un viitor tot mai luminos, tot mai sigur mai fericit. Acum putem
spune : istoria este "magistra vitae".
calitatea de magistra vitae, de la
menirea ei de educatoare mobilizatoare a maselor,
inaltul ei nivel ideologic, din
Hepublica Romnia va indeplini, ce
o n trecut, importanta de a fi o f or t vie n u-
r 1 r e a s o c i e t i i n o a s t r e r o m n e s o c i a 1 i s t e.
\
Acad. Andrei Otetea
Directorul Ins titutu-
lui de istorie "Nicolae
Iorga" al Academiei
74
La ce istoria? e o ntrebare pe care oamenii
pus-o o cu istoriei. istoriografiei, Herodot,
s-a dator justifice opera prin utilitatea sa. El declari
s-a ndemnat a scrie pentru ca "faptele de oameni
nu se uite cu timpul". a nevoia ntm-
trecutului, e le atribuie facultatea de a servi ca
Prima istorie a deci o cu justificarea sa, care
a fost n timpul Guicciardini Machia-
velli au extras din istorie maxime de pentru instruirea
oamenilor de stat au tratate de
din istoria a fost ca
o de emancipare Impotriva claselor
pnitoare, care invocau trecutul pentru justifica
opozitiei democrate liberale au apel la istorie
pentru a combate privilegiile funciare a
ideile Pretutindeni, istorici i au n studiul tre-
cutului dovezi drepturile privilegiile nobilimii se
pe cucerirea spolierea poporului aservit.
Nicolae Mihail au procedat la fel.
Ei au din istorie un mijloc de a ntemeia consolida
era convins prin 1 s tor i a R o -
m n i 1 o r s u b i h a i - v o d V i t e a z u 1 are "piatra
de temelie a idee .
"Istoria ne fie mai ales cartea de ne
fie paladiul noastre. Intr-nsa vom ce am
ce trebuie mai facem, printr-nsa vom prevedea viitorul,
printr-nsa vom fi romni", printr-nsa vom constitui, peste
diviziunile regionale ale Moldovei, Transilvaniei,
o n a t i u n e r o m n
functia cu cea
a istoriei, din popor - "izvor al tuturor
de care n-ar fi - princi palul
subiect al istoriei. Prin aceasta, el deschide perspectiva unei con-
mai profunde a istoriei.
Nicolae Iorga pus prodigioasa lui activitate de istoric
n sl ujba integrale. " Ideea m-a
preocupat, spunea el, pe un timp cind ea era
ca o nebunie". Cnd, n 1918, visul cu ochii, el a conti-
nuat activitate, dar pentru
Viziunea a neamului romnesc
de pretutindeni nu l-a nici atunci cnd, capitularea
totul pierdut. activitatea lui din ultimii zece
ani ai a fost, n hitleriste, un mesaj de in-
credere n "eroismul nemuritor al popoarelor" n
a cauzei noastre.
Nici nici Iorga nu se la ideea care face
din istorie un proces de dezvoltare sub unor
legi obiective. Ca romanticii, trage
din situatii , fapte sau evenimente izolate considerate ca identice
cu evenimentele la care le raporta. Or, istoria se compune
din evenimente unice, originale, care nu se reproduc
n care se petrec nu snt Deci
istoria nu poate oferi "reguli de purtare".
La ce atunci istoria ? Marxismul a la
intrebare, din istorie dezvoltarea a modului de
a luptei celor mpotriva asupritorilor.
istoria sociale e nainte de toate istoria pro-
istoria modurilor de care s-au succedat in cursul
vremilor, istoria de bunuri materiale, a maselor munci-
toare, care prin lupta lor mpotriva asupririi vor izbuti
din n la suprime exploatarea,
al istoriei este poporul.
legilor istorice permite
aprecieze faptele istorice n perspectiva viitorului considere
trecutul prezentul din punctul de vedere al devenirii. Partidele
comuniste bazat pe studiul istoriei lor programul, tactica
st rategia, pentru a le adapta istorice specificului
din momentul lor. Marxismul n cate-
goria timp pentru el de progres e un principiu
diriguitor. n progresul general in a
sociale e o a marxismului. Ea
75
caracterul pentru emanciparea muncii senti-
mentul de solidaritate a proletariatului.
Istoriografia ne
a poporului nostru partea din opera nain-
n spiritul vremii noastre, munca
de ei. Istoria e pentru un admirabil
instrument de educare a patriotismului, nu n sensul al dis-
urii pentru alte popoare, ci n spiritul ntelegerii
In zilele noastre, cind toate popoarele
depun cele mai mari eforturi pentru a lichida diferendele care le
pentru a crea o de convietuire btoria
are un rol capital de jucat. Noile orizonturi care se deschjd n
omului marile care se impun umane
fac: din istorie un factor important n lupta pentru cele mai nalte
idealuri ale vremii noastre : progresul social, demnitatea omului
pacea. Promovnd pentru cul tura altor popoare sti-
mulnd colaborarea istoria contribuie la formarea
organizarea intelectuale a umane se
ca o vie a apropierii intre popoare.
Ion Popescu-Puturi
Di rect orul Insti t utu-
lui de s tudii istorice
social-politice de
p e C.C. al P.C.R.
76
Trecutul, prezentul viitorul unui popor snt ntr-o
; fiecare preluind valorile materiale spi-
rituale cele mai de create prin truda geniul
le le pe noi culmi, de pe care generatiile
toare duc mai departe mesajul de progres fericire al
Istoria este, incontestabil, un atribut al
In toate epocile mari, de n dezvoltarea omenirii,
cele mai luminate au n pildele istoriei sensuri noi, menite
vremii lor. s-a inspirat din valorile, du-
rabile peste veacuri, create de antic:i ; n minile istoria
s-a transformat ntr-o contra opresiunii ;
n epoca clasa muncitoare a devenit mesagerul celor mai
naintate traditii ale popoarelor. Din istorie, cronicarii au descifrat
originea a romnilor, permanenta lor de milenii pe
al Daciei ; pildele lui cel Mihai Viteazul,
Horea, Tudor Vladirnirescu, Nicolae au masele
n lupta lor pentru libertate progres, pentru refacerea
romne, care numai sub vitregia vremurilor ,.s-au
n Moldova, Ardealul", cum spunea marele
Dimitrie Cantemir. cnd sub conducerea Partidului
Comunist Romn, poporul nostru lot mai sus edifi ciul noii
ornduiri sociale, glorioasele sale progresiste in Ro
mnia cea mai valorificare.
a faptelor, interpretarea lor de pe prin-
cipiile materialismului di:llectic, fac din istorie o a con-
de si ne a poporului, un izvor de pretioase pentru
noile . Oare, nu in aceasta n primul rnd, sensul
actual al dictonului "historia magistra vitae" ? Acestui miuunat
i credem, nou M a gaz i n i s t o r i c,
ii din inima ani de activitate pe ogorul
fertil al istorice
Acad. Emil Condurachi
Directorul Institutu-
lui de arheologie al
Academiei
De-a lungul atitor veacuri. de cind oamenii
scrisului g1ndurile lor despre in mijlocul
ei sau despre acelea pe care voiau le
istoria istoricii, mergind n pas cu vremea lor, au realizat
numeroase, extrem de numeroase opere. Toate se nscriu n istoria
ideilor la locul lor, toat e mai mult sau mai putin dar
vremii lor. Este deci firesc ca istoricii din zilele noastre
aibi conceptia lor, mergnd ea n pas cu vremea lor si
refl ectnd, la rndul marile probleme ale epocii n care noi

In antichitate, sarcina pe care o avea istoria era, inainte de
toate, aceea de a fi un ndreptar moral. In evul mediu, rostul
principal era de a oamenilor nimicnicia lor n puterii
singura judece faptele tl-
drume destinele lor. In vremea n care burghezia tot mai
mult teren n lupta sa cu
ea promova ideea unei ordini n univers.
Veacul nostru a cunoscut, o ideo-
al scop era demonstreze, pe de o parte, forma
de organizare a lumii este cea mai din cte a putut
omenirea, pe de parte, lumea nu poate fi, n fond,
ra atare nu poate fi cunoscut nici sens
al destinului viitor al
Omenirea, n lunga sa n-a actionat din senin,
din jocul gratuit steril al capriciilor sale. Clasicii marxismului
au intreaga istorie a
acele legi care se n lume fie istoria marilor grupuri
umane, fie istoria marilor despre
lume despre a dat istoricilor i n c r e d e r e a n pu-
lor de a lumea ce rt it ud i ne a
rolului lor tn efortul imens de transformare a lumii vechi ntr-o
lume Istoria a devenit astfel din nou, ca n antichitate,
pe un plan superior acum, magi s tr a vitae. Numai de la
rolul de ndreptar moral pentru fiecare individ n parte, in
socialismului ale materialismului istoric a
trecut la acela de magi s tr a vitae pentru ntreaga societate,
pentru popoare deoarece ea ne poate pe ce cale
a mers lumea pe ce cale poate trebuie
de acum nainte. cu obiectivitatea marxiste,
cu omului de i s t o r j a p o a te i
t r e b u i e s n e n v e t e.
Acad. P.
Socie-
de istorice
filologi ce
In periodice care
cultura noastre, apare una, revista " Magazin istoric". Nici
ou pun ntrebarea: era nevoie ?
O asemenea care reflecte in paginile ei aspectele
multiple ale tumultoasei pe care tara o azi
pe temelia era de vreme Noi, ostenitorii n
domeniul istorice, ne mplinim menirea cu bogate roade ;
dar istoriei - "magistra vitae" - nu
numai ctorva, cei ntru specialitate. Istoria - cum o
concepem - este lucrul maselor. maselor trebuie le
fie rezultatele istoricilor.
77
Mihai Berza
Membru cor espon-
dent al Academiei,
Directorul Institutu-
lui de studii sud-est
europene
Am fericitul prilej nu numai de a lucra pe ogorul
istorice, dar de a avea organizatorice cu
lor de istorie, care zi de zi istoric miilor de
mai apoi ai republicii noastre socialiste. De
vreme ei cer o asemenea
Dar numai pentru ei era ? Setea
de a marelui public este fapt de necontestat.
istoriei patriei a celorlalte popoare de azi sau din tre-
cut este exponentul celei mai elementare culturi.
istoriei prin a materialismului
istoric, la ndemna multora - cum programat "Ma-
gazinul istoric" - va fi un sprijin ideologic n
socialiste n pat1ia
cu bucurie M aga zi n u l u i i s tor i c 1
H i s t o r i a m a g i s t r a v i t a e ? Desigur nu, e
vedem n istorie, ca anticii, o cul egere de "exemple'' capabile
pe ndeosebi pe omul politic, n alegerea
practice acolo unde i le cere. 1\u! - viata a c t u a 1
- si cea de azi mai mult dect oricnd - e prea prea
n ei, pentru ca istori a ne folosi n acest chip.
ea o a n sensul puterilor pe care
ucenicul le trage de la maestrul
Istoria e o cale de a prezentului , cum prezentul
e cheia ce deschide trecutul ui. ntr-un mediu
istoric, care n Ump, cum ntr-un mediu
geografic, care se treptat n jurul nostru. Orientarea n-
tr-unul, ca n e
este un spor de Orice cu
care n contact constituie o modalitate de a propriei
noastre de n n
care sub ochi nentrerupt al socieUitilor
istoria pune n sluj ba omului de azi tot ce a
strins ea din cercetarea omului de
Ajutndu- te - ce alta este ntregul patrimoniu
spiritual al omcnidi, elin care ne dect un produs istoric,
orict valorile sale ar n de timp ? - istoria te

Istoria este, izvor de ncredere. Dincolo de nfrngeri
de mpilare mizerie, care i fac urzeala, ea
mersul nainte al capacitatea de a umane.
Victorii smulse cu cu snge, spre mai bine ai
snt mpliniri i propriilor noastre
Acad. George Oprescu
Dirt-ctorul Institutu-
lui de istoria artei al
Academi ei
78
Acest precept este luat din limba tezaur de formule
scurte, impresionante, avnd un caracter lapidar, la care se
de bine Au ele valoarea pe care le-o
atribuim, ele criterii de n eternitate, cum
nchipui e unii cum ele nsele au aerul proclame ?
Ce ar nsemna n fond h i s t o r i a m a g i s t r a v i t a e ?
ar fi de ar fi mai mai
am seama de trecut, de istorie, ne-am
organiza-o n fel nct nu ntreprindem o
asemenea uneia care a avut un efect defavorabil. deci o lege
care, ar fi ar face din ceva
mult mai dect cum ea se de obicei, riscuri
inutile,
pe care o oamenii, pe care au
a fost de aceste neajunsuri. Este oare preceptul nu
este ? Desigur nu. Este pentm el n-a fost
ntotdeauna istoria a fost rareori m a g i s t r a v i t a e. nu
mai vorbim de ceea ce se n cnd
mai nu avem vreme ne gndim la exemplA care ar
putea fi luate de model, n zilele noastre trecutul are rolul
lui de ne oprim mai departe la ac\iunile mari, cele
nlreprinse de state, de suverani, de generali de armate,
unde, desigur, dat fiind pe care le au oricare din
actiunile importante, ar fi natural ca h i s tor i a fie o m a g i s t r a
v i ta e . N-am mai vedea state armate nvinse
alte asemenea mari dezastre. Este destul ne gndim d i genii militare
ca apoleon au 1epetat pe care le nlte genii mi-
litare naintea lor, numai pentru s-au considerat mai mari dect
imposibil de nvins. nu mai departe dect n vremea
bine asemenea s-au perpetuat.
deci de ce ideea h i s t o r i a m a g i s t r a v i t a e e ade-
- in ciuda faptului uneori oamenii nu
seama de ea - trebuie un ndreptar al noastre
zil nice.
80
Umanis t u 1
RABINDRANA TH TAGORE
prin t re
A
Insemnare
la un instantaneu fotografic
"Dacd nu te vet contopt cu poporuLui tdu
PoporuL va intoarce de ta dntecul tdu
fals
. . . . . . . . . . .
Cel care cu poporul
AceLa va devent drag aproptat poporului".
Snt versurile pe core ntr-o
n cu patru
decenii , filozoful, istoricul, socio-
logul, poetul, dramaturgul ro-
mancierul Robindronoth Togore,
patriarhul literaturii indiene din
ultimul secol si unul dintre cei
moi proeminenti sociali
oi sale le rostise in fato
unui public entuziast venit
asculte n solo Teatrului Natio-
nal din Bucuresti.
'
Vizi tnd Romnia, precum
alte europene, spre core
pornise din dorinta de o desco-
peri punti de cu po-
poarele Indiei pe ob-
spiritual, Togore co-
munica fermecat impresiile des-
pre l imba cultura rom-
: "Am observat cu bucu-
rie mult ritm in
armonie in culori.
Am auzit aveti o poezie
( ... ) Aveti
o r itmului
' N
poez1e1 .
Stind de n cu doi
oni cu ministrul ti tular al aface-
r ilor culturale di n Ministerul Re-
publicii India, OI. R. M. Hojor-
novio, aflam ecoul
scr iitorului Togore in Romnia o
fost consemnat favorabil n
preso vremii din sa.
Interesul cu core cercuri le in-
romnesti si n e-
"omul de pe stra-
- este pi l-
duitor - ou ntmpinat pe ilus-
trul reprezentant al culturii in-
diene, venea se adauge
audientei mondiale de ope-
ra personalitatea unuia dintre
pnm11 loureoti oi Premiului
Nobel pentru (1913).
De-o lungul celor 8 decenii de
(7 moi 1861-7 august
1941 ), Robindronoth Togore
ncrustot numele n sute de eseuri
fi lozofice povestiri pentru co-
pii, poeme de
scurte poezi i, drame si ro-
mane, articole onticol onloliste
studi i religioase, reporta je de
si analize social-eco-
nomice. Profund de o
complexitate origina-
litate, seva din
adincurile cul -
turi i indiene, opera
o lui Robi ndronoth Togore este
n viata poporului
la o identificare o
arti stului f ilozofului cu omul
simplu, deseori erou principal
al scrierilor sale literare.
tor pe morile drumuri ale Asiei,
Americi i Europei, Togore
manifestat osiduo preocupare
pentru transformarea chipului
epocii contemporane, pentru
evenimentele core
se refl ectau n destinele oame-
nil or popoarelor.
Diognosticnd colonialismul,
T ogore scri a : "Acest sistem de
dominatie nu numai
'
o o
poporului, ci
o mize-
rie, ndobitocire,
de drepturi cu
alte cuvinte degradarea sutel or
de milioane de oameni la nive-
lul unor vite de Desi-
gur este greu, foarte greu
rupi aceste lanturi - spunea T o-
gore, el mil itant de
pentru eliberarea Indiei - o-
dresndu-se popoarel or subju-
gate. Dor nu cale
spre eli berare. nu
trebuie noas-
ce o vizi tat U.R.S.S.,
Togore o fost revo-
lutia va exercita o f or-
de atracti e n
istoria omenirii.
n cele din cl ipe
ale vietii, Togore
convi ngerea n viitorul luminos
al core va victo-
din inclestarea cu foscis-
,
mul " Eu cred - spu-
nea el ntr-o profesi une de cre-
- raiul poate fi
n lumi na soarelui n
n chipu-
lui omenesc, n vietii

1

Pe acest om se
asculte scriitori studenti, ar-
profesori n sa la T eotru-
lui National din acum
moi bine de patru decenii .
reportajul, un ziar ist
denumise ntlnirea dintre Ro-
bindronoth Togore publicul
"o o su-
fletului " .
CRISTIAN
1 Articolul autobiografic ,.The
religior, ot an artist " in culegerea
.,Contemporay Indian philoso-
pher" 1953, p. 44.
ENIGME
ALE
ISTORIEI
Abraham L incotn James A. Garfield

EUGEN PREDA
C
ind la 12 februarie s-au mplinit 158
de ani de la "marelui
emancipator", nu era o
Washingtonul a cunoscut din nou
unul din acele oratorice, care de
mult au faima peisajului politic ame-
rican care, intr-un an preelectoral, nu
n afara arsenalului nici pe
i-au
adus tribut lui Abraham Lincoln in toga
continuatorilor ai ideilor sale.
RepubHcanii nu s-au mai prejos.
"Cinstitul Abe" a doar partidului
lor. In pe platforma superi-
a masivului Memorial Lincoln, unul
din cei mai cons ervatori oameni politici,
senatorul Edward Dirksen, a da t citire n
microfoanelor camerelor de luat
vederi, celebrului "Mesaj de la Gettys-
burg" din 19 noiembrie 1863, considerat
azi drept culmea americane.
In ochii orbi ai statui,
se sub soarele rece apele do-
moale ale Potomacului, dincolo de care o
n ci-
mitirul Arlington, mormntul altui
american asasinat...
Intre Memorial
n este foa rte In
timp, ea un mare arc al istoriei
americane, doi poli ntre care moartea
sa u tncercarea
82
de atentat au jalonat pagini dramatice,
pagini care, prin lor, nu pot h
ntlnite n nici o in epoca mo
n decursul unui singur veac.
Din cei 36 de ai Statelor Unite,
patru au murit patru au su-
combat in timpul mandatului.
In 1963, Associated Press a sta-
bilit ar exista o a
n timpul mandatului, a pre
la un interval de 20 de ani.
in anii care se cu cifra zero. Aceas-
care cuprinde anii
in care au fost este :
1840 - William Henry Harrison; 1860 -
Abraham Lincoln ; 1880 - James A. Gar-
field ; 1900 - William McKinley; 1920 -
Warren G. Harding; 1940 - Franklin D.
Roosevelt ; 1960 - John F. Kennedy. De
fapt, Roosevelt nu a murit in cursul celui
de-al treilea mandat al n care a fost
ales n 1940, ci n cel
ntocmirea unei astfel de liste o
furnizeze o in-
de publicului, istoria
asasinatului politic n Statele Unite, ca a
de atentat asupra a
doi a unui fost
asupra a doi care
simi-
litudini care pot stranii, dar nu mai
susceptibile la
William McKi nLey John F. Kennedy
Abraham Lincoln a fost asasinat la 14
aprilie 1865, in timpul unui spectacol de
teatru, terminarea civil.
In acea zi de Lincoln
a avut un program foarte El s-a
bucurat de revederea cu fiul Robert,
care se ntorsese de la Appomattox, unde
tocmai capitulase comandantul sudist, ge-
neralul R. E. Lee. Cnd Lincoln sa,
cu lor Clara Harris
maiorul Hcnry R. Rathborne, au sosit la
Teatrul Ford, spectacolul ncepuse. Publi-
cul se amuza copios de piesa nostru
american a Laurei Koene. In momentul in
care n
n au
piesei s-a ntrerupt. Preocupat
un loc de unde
spectacolul, agentul de John
F. Parker n-a observat n lojii fu-
sese o Asasinul, un ac-
tor de 26 de ani, John Wilkes Booth, origi-
nar din noTdul Marylandului dar partizan
pasionat al Confederatiei sudiste, s-a apro-
piat de s-a uitat prin orificiu pentru
a constata care e a
intrat in a tras. Sunetul
aproape s-a pierdut printre risetele ce-
lor care umpleau sala se delectau cu
celui de-al treilea act al
piesei. a zgu-
duit sala specta torii a u incremenit.
Booth a pe cu toate a
luxat piciorul, a Aproa pe
in timp doi complici ai Lewis
Paine David Herold, au n casa
secretarului de stat William H. Seward,
1-au injunghiat au pe mai multi
membri ai familiei. O d e te-
roare a cuprins Washingtonul. Trupe au
fost pe se-
mene cu un ocupat.
Toate versiunile oficiale n cu
primul asasinat al unui ame-
rican n a atribui complotului un
caracter izolat. Mai mult, se
cei conspiratori ar fi
rit numai lui Lincoln schimbarea
lui pe prizonieri Ideea aceasta a
fost Asasinatul a sporit furi a
mpotriva a
mina partizanilor n problema
pe care Lincoln n ultima
a a ncercat o Tot!
membrii complotului au fost iar
lui n mare de
ce i s-a dat de In biografia
"Lincoln ", cunoscutul
poet Cari Sandburg : "In dimi-
zilei de 26 aprilie, Booth
moartea. ca o ca un
prins n el se ascunse tntr-o
nu departe de Bowling Green, stcttul Vir-
ginia. Cineva foc Inainte d e
83
aceasta, n Booth
un i gtul. Booth fu scos
din n sub un
copac. Cineva ii ... Cind a venit
doctorul, Booth mai respira. privit mii-
nile a spus : E inutil 1 E inutil 1
Au fost ultimele lui cuvinte. Incotro duceau
firele complotului nu s-a nici-
s-au ntrebat de-a lungul ani-
lor de ce Booth, care avea un picior
fracturat, n-a fost prins viu de
anchetat apoi judecat condamnat.
Ce de stat"' a fie
gura asasinului mai nainte ca istoria
inregistreze sa? Asemenea unui
sfredel, ntrebare a
n Americii iar in-
gropat poate pe veci.
98 de ani mai tirziu, in timp ce pe colina
Capitoliului, in rotonda mare a
Congresului, se ultimele
pentru a expune publicului, pe ca-
tafalc pe care corpul
al lui Lincoln, sicriu! lui J. F. Kennedy,
milioane de oameni au fost martorii uci-
derii asasinului presupus. A fost pentru
prima n istorie cnd un asasinat a
putut ti chiar in momentul n care
s-a produs, de un public att de nu-
meros. Mi-aduc aminte cum, n acea dumi-
de noiembri e new-yorkez,
pe ecranul televizorului s e succedau servi-
ciile religioase informatiile despre pro-
gramul funeraliilor lui J. F. Kennedy. Faptul
urma fie folosit catafalc, nu
constituia o Era un act poli-
tic. uitam la ziarele pe o
Toate sugerau, intr-un fel sau altul,
destinul comun al lui Lincoln Kennedy.
Intr-o in care radioului
televiziunii a caracterul de
al ziarele new-yorkeze
au din plin, dovada resurselor de
care dispune presa de vi-
neri 22 noiembrie 1963 a ziarului ilustrat
"Daily News", la cteva ore
aflarea despre crima de la Dallas,
avea intreaga ntia de
un mare titlu asasinat; gu-
vernatorul Connally ; suspect a-
restat ; Johnson depune dea-
supra fotografiei oficiale a noului
dinte, in timp ce avea loc ceremonia
mntului la bordul avionului Air Forces
One. Pe ultima ntreg
era rezervat unei singure fotografii :
Kennedy vorbind sub un portret al lui
Lincoln de la Casa Oare
intregul despre asasinat va avea
? Se aproape ora
prnzului, cnd pe ecranele televizoarelor
aflate pe canalul N.B.C. locul imaginilor de
la Hyannis Port, care o emi-
siune despre starea fostu-
lui 1-a luat cunoscutul subsol
al din Dallas. Transmis1a
presupusului a s asin putea ncepe. re
atunci aceste imagini au devenit cunos-
84
cute n ntreaga lume, dar cine dintre cei
care priveau atunci emisiunea, putea
inchipui ce va urma ? Mai nti a
Oswald inconjurat de doi trei
privesc spre stnga ecranului.
Apoi n partea a ecranului a
rut brusc un om din spate. A
nat o Oswald s-a
In urechi mi vjiau cuvintele cu-
prinse de isterie ale reporterului Tom
Pettit : "A fost 1 A fost 1
Lee Oswald a fost Este o
Aproape tot att de cum
a nceput, emisia s-a ntrerupt. Ca
Booth, Oswald a
a fi judecat a se fi aflat care i-a
fost cu rolul. Spre deosebire de
Booth, el n-a a participat la
asasinat. Dar, ca in cazul lui Booth f;il
al complicilor, versiunea
Oswald a izola t.
ln au fost Char-
les Jules Guiteau, care 1-a mor-
tal, la 2 iulie 1881, pe James
A. Garfield, L3on F. Czologosz, care, la
14 septembxie 1901, a tras focuri mor-
tale asupra William McKinley.
Dar, n afara faptul ui n toate cazurile
de asasinat sau atentat o
a a nconjurat pe mai
alte care aproape
s-aa transformat n reguli. Cu lui
Booth, erau oameni de la peri-
feria iar motivul actelor lor
apare extrem de confuz. Guiteau a fost
prezentat drept un
nu o Czologosz Giu-
sseppe Zangara - care a atentat la lS fe-
bruarie 1933 la lui Roosevelt, cu
timp nainte de prelua
n care fusese ales - au fost n-
drept Despre amndoi
s-a declarat nu erau in depli-
mintale. Nebuni au
fost declara1i ncheiat n os-
picii, Richard Lawrence care, la 30 ianua-
rie 1835, a tras asupra A.n-
drew Jackson, de a semenea, John N.
Schrank, care a atentat, la 13 octombrie
1912, la fostului Theodore
Roosevelt.
Intr-un editorial la 23 n0iembrie
1963, imediat moartea lui J. F.
Kennedy, ziarul "New York Times",
"patru au fost in
timpul mandatului", consemna : "Es te un
puternic rechizitoriu la adresa
noastre trebuie
ntr-un asemenea pericol.
lipsei de date alte ar fi difi-
cile, ca o
faptul nu s-a mers "n
tuturor acolo unde re-
ar fi putut zgudui "establish-
ment-ul" . Controversele din jurul asasina-
tului de la Dallas vor duce la o excep-
de la ? N-ar fi exclus, desi este
greu de crezui.
N

CER EMO 1 A .. li L
BIZANTIN
ANCA ST AHL, FLORICA
Monarh absolut, socotit
de
bizantin - ba-
sileul - era considerat
infailibil, atit n domeniul
reli gios, cit in cel laic.
de el,
de aceeasi aureol di-

avnd o mare au-
toritate, se afla
teasa. Unele din femeile
care au domnit efectiv,
cum au fost
trena (797-802), Zoe
(1 042) sau T eodora
(1 055-1 056) s-au bucurat
uneori de popularitate.
De obicei,
lua parte
de basileu, la viata pu-
a imperiul ui, l a in-
trigile curtii. Ei i
un rol important la ser-
core se
in hipodrom, la diferite
ceremonii rel igioase sau
politice care se petreceau
la Palatul socru. Tn timpul
oclomatiilor rituole adre-
sate bosileului sta
de el. Tn grija ei
tot ce privea viata femei-
lor din curtea
avea rolul
de o prrm1 printesele
de o se ocupa de
buna lor de
Grupul temeUor tmpdr4-
teasa Teodora, fragment
dtn moza!cut de la Sa1t
Vttate, Ravena (mijlocul
sec. aL VI-Lea)
d istrocti i le lor totdea-
una, le oferea daruri . De
buna primire o acestor
depindea, in
more succesul
diplomatiei imperi ale.
Prin acest rol de
pri n directa
cu ele, par-
ticipa la politica
o monarhi ei .
CURTEA
BASILISSEI
cum reiese de olt-
fel din cunoscutul tratat
" Despre ceremonii" al m-
Constantin Por-
f i rogenetul - att de e-
vocator rensufletit
de Chorles Diehl n ce-
lebrele sale " Figuri bi-
zantine" - basi lisso avea
curtea ei proprie. Era n-
de un more
de servitori dem-
nitari oi palatului. A-
partamentele locuite de
basi lisso, separate de cele
ale
ceea ce se numea "gme-
ceul ". T n componenta
curtii sale se aflau un pre-

pozit sau un mare maes-
tru al palatului, un
suprem al
85
referendari, silentiari, ha-
lebardieri protospa-
tari, toti cu
dintre eunucii care for-
mau garda a
augustei. Marea
a palatului, care avea n
general demnitatea
de conducea
cu aj utorul protovestiarei
marele de femei
care o slujeau pe
Tn mod
numea persoa-
nele care formau curtea
basilissei ;
avea dreptul dea
o de
acceptare a acestor per-
soane i n compunerea
curtii. Tn interiorul
11
gi ne-
ceului" ea era
putea folosi
cum dorea au-
toritate.
atta libertate basilissei
nct, ignora
complet ceea ce se pe-
trecea n apartamentele
ei. Tn aceste conditii, in-
fl uenta
11
gi neceului " s-a
n conduce-

rea imperiului.

ORIGINALE
De obicei,
se din interese
politi ce. uneori,
alegerea con-
stituia un eveniment des-
tul de original. Astfel,
atunci cnd
lrena a dorit ca fiul
Constantin al VI -lea
se a trimis
mesageri n tara
caute o
de un basileu.
teasa a avut sta-
vrsta tali a
pe c:are trebuia le
candidatele.
sprezece fete tinere din-
86
i re cele mai frumoase, o-
rigi nare din familii nooi l e
bogate au fost aduse
la Constantinopol.
lrena pri mul
ministru au ales o
Maria de Am-
nia, di n regiu-
nea Paflagoniei din Asia
l rena dorea, n a-
timp, ca sa
fie
nu n guver-
narea imperiul ui.
O nt mplare
din comun s-a petrecut n
anul 829, cnd Mihai l al
Il-lea de Amori um moare,
ca urmas l a tron

pe f i ul Teofil.
Eufrosina, sotia
Detaliu at mozaicutui de
ta San V itale, Ravena
pen-
tru a o potrivi-
a trimis mesageri n
provincii cu misiunea de
a aduce la Constantino-
pol cele mai frumoase
fete. Tn saronul numit "at
perlei ", Teofil urma
pe aceea care
trebuia f ie sotie.
o alegere av
candidate,
dar nu s-a
putut decide pentru nici
una a amnat deo-
alegerea. A
doua zi, o i n
mijlocul tinerelor fete ti-
nind un in Tn-
dreptndu-se spre o
foarte Kasia,
i-a spus : " De l a f emei
ni se trage tot Ka-
sia, deosebit de inteli-
a prins repede
sensul afi rmatiei i-a ri-
postat prompt :
11
Da, dar
fericirea".
punsul a fost
speriat de in-
teligenta tinerei s-a in-
dreptat spre Teodora, o
tot att de fru-
de asia-
n Poflago-
nia, dintr-o famili e de
inalti demnitari. Kasia,
conform obiceiurilor ace-
lor vremuri, s-a
Mai trziu, a devenit o
scriitoare, au-
toare de poeme reli-
gioase de epigrame.
CEREMONIALUL

Ceremonialul ncoro-
unei bi -
zantine, complicat f as-
tuos, era nconjurat de
mai multe mistere chiar
dect al Ac-
tul anterior
independent de
torie, tinerei alese
un caracter nou,
cu cel al basileu-
lui, ntruct ea devenea
o fiind
ca aleasa dom-
nului. I ncoronarea
ratului se efectua in bise-
rica Sfnta Sofia ; inco-
ronarea avea
loc in interiorul palatu-
lui, i n sala Au-
gusteus. Ceremonia se
petrecea cu nchise.
retragerea n
numai su-
veranii, patriarhul dem-
nitarii eunuci . In aces1
moment intra
care trebui a

intr-un voal purtind tu-
nica Suveranii
ridicau voalul si oamenii

de l din-

prejurul ei. Patriarhul
binecuvnta coroana im-
pe care o
suveranului . In timp ce la
ncoronarea
o V
coroana 11 era pusa pe
cap de patriarh,
era ncoro-
de
ceremonie, patr iarhul
suita sa se l a
biserica Sfntul
unde ncepea pnm1rea
demnitarilor care intrau
n ordinea rangurilor, n-
ti i apoi fe-
meile.
aceea, Basi l issa,
de demnitari, se
ndrepta spre terasa pa-
latului, unde primea
rile celor factiuni
din Bizant, verzi i al-
ale armatei ale
poporului . pe te-
suverana,
in costumul imperi al bo-
gat brodat cu aur ti -
nind n a-
prinse, se ncli na mai intii
n fata unei cruci, apoi
nspre demnitari, spre ce-
le factiuni spre
; n timp,
acestia n semn de orna-

gi u, aclamau : " Dumne-
zeu de Au-
gusta' . Apoi stegarii a-
plecau steaguri le n fata
ei, n semn de
tere a n rang
de
... SI AL

Abia aceasta
urma ceremon1a
riei la biserica Sfntul
Stefan. De acolo,
pereche era n
incinta palatului imperial,
camera
Patricienii toti membri i
senatului se aruncau la
; apoi ridicn-
du-se prepozitul
semn ncepeau acla-
Factiunile admise
n preajma aparta-
mentului conti-
nuau aclame : " Fii
bine alea-
- d 1" F ..
sa e Dumnezeu . ; " 11
bine a-
de Dumnezeu".
Apoi alegea
dintre sot iile acestora pe

aceea care trebuia
participe la masa nup-

A treia zi
V
urma o noua ceremon1e,
ca o solemnitate simbo-
; n timpul ei , noua
era
la baie. Factiunile erou
prezente, verzii se
n partea di n stnga a
iar n par-
tea La
din camera au-
gusta era de
patricieni, consuli, iar fac-
tiunea ncepea
prima aclamatiile. Inain-
te mergeau slujitorii care
purtau cutii cu parfum,
bijuteri i, vase. Imprejurul
augustei se aflau trei
doamne de onoare care
tineau n ca simbol
al dragostei, mere
incrustate cu perle. Cnd
din baie,
teasa era de
senat, de curtea
napoi la palatul impe-
r ia 1.
APOI, BASILISSELE
S-AU IZOLAT
TN "GINECEU"
Acest ceremoniei com-
plicat al curtii bizantine
a suferit diferite modifi-
n decursul timpului .
La secolului al
IX-lea n decursul seco-
lului al X-lea, poate sub
influenta orientului mu-
sulman, si tuatia femei lor
s-a modificat mult. Ele
apar tot mai rar n cere-
moniile publice. In seco-
lul al X-lea prin legisla-
tia sa, Leon al VI-lea a
l imiteze rolul
femeii. Sub imperiul a-
cestei legiuiri n opo-
zi tie cu situatia din seco-
lele V-IX, cnd femeile
se bucurau de mare au-
toritate in
a Bizantu-
lui, acum
era pe-
cea mai mare
parte a vietii sale n "gi-
neceu". Incepind cu sfr-
secolului al Xl -lea,
Imperiul Bizantin a intrat
in contact tot mai strns
cu Ocidentul medieval.
Multe erau
alese dintre principesele
accidenta le. Aceasta a
atras alte n
situatia femeii n cere-
monialul m-
Se introduceau
acum el emente din cere-
monialul occidental, cos-
tumele si obiceiurile feu-

apusene,
du-se numeroase
caracteristici de
cul oare

acestei curti bizantine,
mereu mai mai de-
n 1453 cnd
ncheiat defini-
t iv, sub spahiilor
ai ienicerilor lui Moha-
med al 11-lea Cuceritorul.
87

PANO AM 1 C EDITORIAL
REEDITARE
NICOLAE IORGA
unor
largi cercuri de cititori, Edi-
tura pentru deschide,
n ,,Biblioteca pentru
(nr. 368, 369), seria de
cu lucra-
rea Oameni care au fost de
Nicolae Iorga.
Articolele reunite n aceste
volume (portrete, re-
cenzii , scrise de ma-
rele istoric de-a lungul unei
perioade de peste trei decenii,
surprind succint un mare nu-
de oameni
romni mai ales, da1
-
fi guri de prim plan ale scenei
poli tice, - precum
oameni mai cunos-
pilde de
devotament pen-
tru binele
Lectura permi te in-
telegerea unor esen-
tiale ale larg des-
greu de cuprins a
savantului romn. Il
pe N. Iorga n mijlocul eve-
nimentelor, descriindu-Je, lu-
ind atitudini, pasionat
la istoriei zilelor sale.
patriotismul pro-
fund al celui care a fost un
entuziast pentru de-

convingerile sale n
cu molima nea-
a fascismului , facem cu-
cu opiniile lui despre
li tera cu ideile dirigui -
toare ale sale etice.
Lucrarea atrage,
prin limbii
a stilului evocator,
cu imagini sugestive, plin de
savoare, care l pe
istoric printre marii ai
cuvntului, cum remarca Tudor
Vianu.
Reeditarea acestei se
nscrie pe linia
imensei opere elaborate de N.
Iorga ei in an-
samblul larg al culturii noas-
tre.
I.M.
88
O CARTE DESPRE
TITULESCU
cu interes att de
ct de un nume-
ros public, monografia N ico-
lae Ti tulescu, recent
i n Editura sub sem-
lui Ion M. Oprea vine
un gol n cu-
prodigioasei mnl -
li lateralei a lui Ni-
colae Titulescu, cea mai pro-
a
din perioada di ntre
cele mondial e
personalitate de pe
arena
Cartea lui 1. M. Oprea se
impune de la nceput cili to-
rului prin adncimea anal izei
prin exigenta interpretare
a faptelor -- cu unele
tendinte absolutizante
prin sobrietatea expunerii, lo-
gica probleme-
lor tratate, limbajul bogat
colorat.
Lucrare de o
vatuare monografia
Nicolae Titulescu se nte-
pe o documen-

rolosirea a izvoarelor,
edite inedite. Este meri tul
autorului de a fi des-
cifreze caracteris-
tice ale lui N. Titu-
lescu, limitele de ale
sal e politice, nuan-
tele si acestei con-
cC'pl i i.
Analizarea unor importante
aspecte ale politice
interne din Romnia mai
ales, a problemelor majore ale
politicii externe im-
pri mndu-i n mare
caracterul unei de isto-
rie a Se simte
nevoia unei mai
accentuate a lui
Titulescu n contextul social
al epocii.
l n istoriografia
lucrarea lui I. M. Oprea se
nscrie ca o realizare
V.M.
O ISTORIE A ARMATEI
POLONEZE
I nstitutul Militar Istoric c! ;n
Republica
de istorie a vechii ar-
mate poloneze, a dat publi-
n 1965, cu prilejul
unui mileniu de exis-
a statului polonez, o
lucrare n volume:
Zarys dziei6w wo;sko-
wosci polskiei do roku 1864.
Lucrarea este bogat ilus,
cuprinznd un
nsemnat de
ale diferitelor
Documentarea nume-
roasele referiri la relatiile
romno-polone, a
lucrare a ten tiei istori-
cilor din n-
deosebi, care
problemele istoriei
militare.
M. M.
\IIZIGOTII TN TIMPUL
LUI ULFILA
Datorat unui reputat spe
cialist n istoria ltcepulli!'i!ol
popoarelor, The. vi-
sigoths in the time vf Utfilo
dt! E. A. Tho1npson,
la Oxford n 1966, este tledicat
unui interesant capitol al ve-
chii istorii a culturii ger.na-
nice :
i n secol ul al IV-lea de
episcopul Ulfil a, a acti-
vitate la norrl ul <i
avut drept ntre al-
tele, <::1 :Idducerea Bibliei n
grai gotic.
Autorul se cu acest
prile j nu numai asupra date-
lor - relativ nume-
roase - n
cu activitatea "apos-
tolului li-
teraturii germanke" (cea.
311-383), ci asupra unui
aspect direct legat de vechea
istorie a romnesc:
asezarea n Dacia, re-
imperiului cu nordul
n epoca ntre
Constantin cel Mare si Theo-
dosiu I, cultura
organizarea a triburi-
lor gotice n secolul al I V-lea.
R.T.
A
ISTORIA IN ANECDOTE
criitorii Karl Rosner
A
I
n timpul unei mese l:t - e atunci per-
mite-mi, atotpulemice, pot
muri de
Hoda Roda au scris
naintea primului mofl-
dial o de teatru, a c.-:-
rei reprezentare a fost inter-
de cenzura aus-

curtea regelui francez
Ludovic a) XIV -lea s-a vorbit
despre cele mni diverse lu-
cruri. Intre altele, Nicolas
Boileau (l63o- 1711 ). cunos-
cutul poet, crilic teoretician
al dasicismul ui s-a exprimat
oameni i lrebuie
Intilnind privirea su-
a regel ui, el s-a corec-
tat repede:
Sultanul a suris 1-a iertat
pe spiritualul comandant.
a scurt timp
Amndoi autorii s-au pre-
zentat n fata ministrului de
inlernc de atunci pentru a
protesta mpotriva hot5riri i
cenzurii. f\linistrul i-a primit
binevoitor, dar a declarat
foarte :
- Am vrut spun ...
aprnapP toti.
L boiul franco-prusac, n
urmn Germania a ocu-
pat Alsacia Lorena, renu-
mitul comic francez Coquelin
a fost invitat printr-o lelt-
la Berlin, pentru a da
cteva reprezentati i. TelE--
grama se termina cu
toarele cuvinte :
- Atit timp cit Aus-
tro-Ungaria, piesa nu va fi
1
La aceste cuvinte, Roda
Roda a si, pri-
vind cu subinteles la Rosner,
a spus :
S
ultanul turc Soliman a
. condamnat la moarte
pe unul dintre comandantii

sa1.
fim
ce ar dori domnul pn-
pentru
al
..
s c .
- N-avem ce face, Karl,
va trebui mai ci-
teva 1
- milostiv 1 l-a rugal
condamnatul.
- Ei bine, i-a
sultanul, snt de acord
alegi singur moartea ...
,,Alsacia Lorena" - a
telegrafiat drept Co-
quelin ... nu s-a mai dus la
Berlin.
MOZAIC
TEZAUR ANTIC
1715 obiecte de aur, n greutat e
de peste kilograme, au fost
n anul 1959 ntr-un mormnt
a scuns in interiorul unui curgan din
apropierea Elisavetinsca ia
d in sudul Ucrainei. c ostu-
mortuare permite se pre-
aici a fos t nmormntat
unul din regii Intregul
chiar au
fost acoperite cu sute de solzi de
aur cu diferite ornamentatii. Gitul a
fost impodobit cu un lant gros de
aur, iar i n mina era
o sabie cu mnerul bogat incrustat.
FlNTINA JERTFELO;t
Printre ruinele Chichenitza,
construit cu secole in de
maya n peninsula
Yuc atan (Mexic), se
a jertfelor. Aceasta este o
cu un diametru de 60 de
met ri cu albi de calcar.
Aici, din secolul al X-le a la
invazia spaniolilor, se aduceau zei-
lor jertfe vii. cum
cronicile, cei fie
erau cu bijuteriile cele
mai scumpe. De aici s-a le-
genda despre comorile incomensu-
rabile c are ar fi a scunse sub a pele
verzi ale fntnii jertfelor.
FARAONI FICTIVI
Pe cititorul romanului " Faraonul
doritor compare eroilor
lui B. Prus cu ceea ce istoricii cu-
nosc n prezent des pre epoca respec -
il o : nu au
existat n ici Ramses al XIII-lea, nici
Ramses al XII -lea. In pe-
rioada de Prus a domnit
faraonul Herihor (1090-1085 te.n.).
In schimb, istoricii contemporani
snt de cu marele
scriitor polonez i n ceea ce
tabloul egiptene din acele
timpuri, in care pe primul plan se
aflau atotputernicii
de
M. MOLDOVEANU
89
REDACTIEI
. . ,.
. - . ... ... . . -- ....... .
Tn preajma aparitiei primului redactia a discutat
cu un de profesori, studenti, elevi etc., cerndu-le
despre utilitatea revistei despre profi lul ei tematic. Am primit de
asemenea numeroase scrisori din din
Discuti ile purtate, ca scrisorile primite, cuprind, pe
duroase de succes adresate Magazinul ui istori c la nceput de
drum, numeroase sugestii interesante privind profilul tematica sa.
Multumindu-le celor care spus prin viu grai sau
n scris, redactia speranta aceste contacte nu sint
dect nceputul unei folosi toare ambelor colaborare
pe care o dorim ct mai
mai jos cteva dintre exprimate
primelor scrisori primite.
MARIA EFTIMESCU, - Bucu-
reJti.
"Propun ca revista Magazin istoric
cercul de colaboratori dincolo de
limitele institutelor academice ale cate-
drelor de specialitate din su-
perior. gindesc ntocmite
de rrofesori in vederea gradelor 1
1 pot oferi lucruri interesante, poate chiar
aspecte inedite, unele dintre ele bazindu-se
pe documente care n-ou ajuns in aten-
tia Cred abordarea unui
stil colorat, sugestiv, uzind de imagini vii,
este cit se poate de adecvat unei reviste
de
EMANOIL MARE, functi onar -

Spernd revista va satisface cerin-
tele, multumim pentru bunele
ALEXANDRU PETRESCU, student - eucu-

"Pentru profesorii de istorie sint nu-
in satele (unde vor
lucra majoritatea dintre noi, de
azi), socot revista Magazin istoric le-ar
putea fi de un mare folos ar publica
de specialitate privind cele mai
noi descoperiri in domeniul ar-
heologiei istoriei, recenzii asupra unor
in puncte
de vedere ale unor in probleme
controversate. Revista ar putea intretine in-
teresul pentru istoria publicind cele
mai bune dintre sau
amatorilor care se de istoria locali-
in care muncesc".
GABRIEL G. BACOVIA -
multumim mult pentru bunele, pe
core ni le n numele mamei
dv., Agatha Bacovia, al sotiei dv. Dat fiind
profilul revistei, ne-ar interesa moi mult ac-
tivitatea pe social o mult opreciotului
poet. Mai ti neti cu noi. .
90
NICOLAE pensionar
T r. Severin.
Anul acesta, la trecerea unei de
veac, revista va scrie despre eroi-
cele de la Oituz
Ne dv., veteran de la
porlicipoti la organizarea
toririi acestui eveniment de na-
pentru bunele cuvinte
adresate revistei noastre.
l.IA MILENCOVICI, Bucu-

"Cred o cu titlul Magazin
istoric trebuie acorde isto-
riei intreprinderilor industriale, o
unor institutii social-culturale, precum o
monumentelor istorice, care nu sint suficient
cunoscute. M-ar interesa, de asemenea, ac-
tivitatea sau moi cunos-
de femei in folosul
mai ales activitatea unor romnce pentru
ca fara fie bine pe
plan (ca de Elena
rescu)".
CONSTANTIN 1. VLAD, pensionar -
T g. Jiu ANDREI IGNEA, pen-
sionar -
Revista o veti putea procura prin abona-
ment la oficiul P.T.T.R.
MI HAI DRAGOMIRESCU, profesor -
Bucuresti.
,
"Magazin istoric trebuie fie o
cu personalitate, cu un profil al
unei arii largi de probleme ale istoriei, pen-
tru ca fie subtitlului
de se adreseze astfel
unor categorii foarte largi de cititori.
Aceasta intrucit problemele de istorie (care,
cum de la antici, este o
"magistra vitae") nu sint numai probleme
ele interesind cerce-
specialistul, dar masele pentru
care trecutului este un izvor de
dar o datorie
C. PAPACOSTEA, profesor emerit
8ucuretti.
mult pentru frumoasele dv.
cuvinte de salut pentru de succes,
care, venind de la un educator,
ne n mod deosebit.
CONSTANTIN BOTEZ -
Multumim pentru de bine de
succes. Abonamentul l puteti face prin
oficiul P.T. T.R.
CONSTANTIN ZAHARIA, elev - Bucu-
retti.
dori citesc in revista Magazin
istoric, articole interesante, scrise ntr-un
stil moi viu, moi colorat, pentru manua-
lele prea multe de economie,
in sau netratind pur simplu,
unele probleme. De more
interes ar fi articolele care se ocupe de
probleme moi limpezi din istoria na-
cum ar fi, de exemplu, formarea
statelor feudale importanta dru-
murilor comerciale de tranzit, le-
in teoria epoca
etc. Cred, de asemenea, este
publicarea unor portrete ale unor
din trecutul istoric, mai intere-
sante, mai complexe, mai cunoscute,
ca Dan al 11-/ea, Mi/mea al 111-lea, Radu de
la Petru Cerce/, Ni-
cale Mavrogheni, Ion Caragea
MARCEt. POPA, profesor -
"Cred revista Magazin istoric va
trebui loc, in coloanele sale, unu:
abundent material documentar ilustrativ
core pentru marele public
moi ales pentru tineret, frumoasa
Personal, m-ar in-
teresa in mod deosebit felul in core o evo-
luat arta n Transil-
vania corelafia dintre
aceea a artei populare din cele/o/te
De asemenea or fi nimerit
ca revista prezinte /iese valoroase, re-
prezentative, diferitelor
refer aici la costume popu-
lare, in lemn, icoane pictate pe
o.), ceea ce i-ar conferi posibili-
tatea unei mari ilustrative,
moi
NICOLAE elev -
reg. Ploietti.
Scrisoarea dumitale ne-a bucurat. Tti do-
rim ca simpatia de la 14 ani pentru arheo-
logie, se transforme, cu trecerea anilor,
in pasiune de speciali zare erudi-
tie. Vei in paginile revi stei articole
despre descoperiri arheologice,
mari le monumente ale lumii, despre daci,
despre despre multe altele.
IOAN PURZA - Arad.
qat fiind . profilul diferit, cu
rev1sta e greu de
Magazin istoric va satisface. Mul-
tumim pentru
NELU BOROANA, tehnician -
reg. Bucuretti ; APOSTOL, pen-
sionar C.F.R. -
Revista se va cerinta
dv. (ca a multor altor de a
fi bogat pentru

ALEXANDRINA POPA, -
Bucuresti.
"Cre'd este foarte problema
prin revista Magazin istoric,
a istorice din alte
o operelor unor istorici de
din moi ales ale acelora
core s-au ocupat ori se de probleme
istoriei noastre De
asemenea, fiind cunoscut faptul
dintre profesori de cer-
cetare, ar fi nimerit ca paginile revistei
fie receptive de aceste
ELVIRA ILIESCU - Bucuresti.
.
Am retinut propunerile la
face apel la serviciile dv.
nevo1e, vom
NICU VASENCIUC, geograf -
"Cred ar fi foarte interesant se
publice in revista Magazin istoric, articole
despre in fara pre-
cum despre romni pe meleaguri
gindesc chiar la interesul pe
care l-or stirni unele dintre ob-
servatiile acestora din si cele ale
of tor - - privi'nd
locuri, obiceiuri, popoare, sociale".
GHEORGHE CRUCEANU, economist -

pentru Regiunea dv.,
una dintre vet rele
atentia istoriei
a l ocale.
GHEORGHE PURECE, student -
"Revista ar mult printr-o ilustrare
mereu printr-o per-
de anecdote,
core unele evenimente mai
a
1
es unele
JULI U D. MARCU, inginer -
pentru Volumul V al
Tratatul ui de Istorie a Romniei n-a
Veti in coloanele publicatiei
noastre, articole pe teme de arheologie,
etc. care
EMIL ALBOIA, student - Bucure-;ti.
dori in paginile r'evistei,
articole cuprinzind elemente de o
..
P O .$ TA ,REDA C T 1 E 1
r
).
91


&:: ...
. . .

o n arheo-
logie".
NICOLAE CIMPOCA, medic - Caran-
sebcs.
v6 multumim !entru frumoasele cuvinte.
ca, avin revista i n spu-
neti ea intrece doleantele dv. in ceea ce
grafice.
VERONICA RIZEA, -
" Cred revista trebuie acorde un
insemnat istoriei contemporane uni-
versale, mult moi dect ne
inchipuim".
.
TOMA CEPONEA, pensionar -

multumim pentru cuvintele de salut.
?otul dv. are o istorie veche
Poate incumetati scrieti
citeva pagini din ea, ncepnd cu diversele
ipoteze privi nd toponimie.
HORIA MATEI, profesor -
dori ca revista Magazin istoric
ne la curent cu ultimele descoperiri din
istoriei, ne informeze cit moi
prompt despre tot ce apare nou intere-
sant in lume din domeniul istoriei. De ase-
menea, dori (fie
succinte), despre ultimele companii arheolo-
gice de pe diferite meridiane, despre re-
zultate senzationale prin folosirea
celor moi noi metode de prospecfiuni ar-
heologice,. din is_toria unor conti-
nente (As1o, Afnca, Amenca de Sud), moi
cunoscute cititorului romn, diferite
aspecte ale actiunilor diplomatice mili-
tare asupra moi unor
incertitudini, din timpul celor
mondiale".
C. economist

va satisface, i n gene-
rol, certnfele, va fi mil i-
cum a doriti dv. Ce ar fi
v-ati contribuiti la inceput cu
despre sub.iectul dv. preferat, re;pec-
t tv ep1sodul din viata l ui Mihai
Viteazul ?
DAN NICOLAE - Constanta

Revista "Magazin istoric", .;a publica
art icole privind istoria marinei
marilor navale, pagini din istoria
teatrului universal romnesc
de istorie
GHEORGHE SANDA, medic militar -

Vom in coloanele noastre articole
despre metode noi in cercetarea
scrise de Ne si nteti
preocupat de istoria medicinei militare ro-
domeniu moi cercetat.
GABRIEL-FLORIN MATEI, geograf -

" Ar fi interesant ca n Magazin istoric
articole sugestive privind
intre toponimie cea
reciproce. M-ar interesa de a-
semenea, articole tratind despre culturi,
azi".
MARIN VILIAM, lector universitar - Timi-

Ne vom facem unor ce-
foarte variate. Vom msera, desigur,
articole privind trecutul istoric al
locuri monumente istorice etc.
- redactia le va
in ordinea primi rii scrisori-
lor lor.
Articolele pentru revista " Magazin is-
toric" se trimit pe adresa in
trei exemplare dactilografiate. Reco-
ca volumul unui articol nu
5 pagini dactilografiate.
Se scrie pe o la
rinduri {2 000 semne pe Ele
vor fi de i l ustratii,
este cazul.
- Manuscrisele nepublicate nu se res-
tituie.
Autorii intreaga
pentru continutul al materia-
lel or.
Articolele se trimit cu o
pe adresa redactiei . Tn se
numele, prenumele, profesia,
nr. de telefon.
ADRESA

vor indica
domici l iul,
Str. Academiei nr. 39-41, Raionul
30 Decembrie,
MAGAZIN ISTORIC, se de vinzare la
de difuzare o presei. Abonomentele se foc /o oficiile
tale, factorii difuzorii din intreprinderi, institutii de la sote.
92
unui 5 lei; abonamentul pe 6 luni - 30 lei, pe 1 an
- 60 lei.
..
..
1877: EROI, FAPTE,
UN PRINT VALAH PE DRUMURILE EUROPEI
,
Ion
ARTICOLE NECUNOSCUTE ALE LUI MARX CU
PRIVIRE LA UNIREA PRINCIPATELOR
DE LA IALTA
HISTRIA BUREBI STA
Miron Constantinescu
Dionisie Pippidi
IULI E 1936 : TITULESCU-LITVINOV
/. M. Oprea
MEMORI I INEDITE
Constantin Argetoianu
HISTORI A MAGISTRA VI TAE
Tudor Arghezi
Constantin Daicoviciu
Andrei Otetea
Ion
Emil Condurachi
Petre
Mi hai Berza
George Oprescu
ENIGME ALE ISTORIEI : DE LA
LI NCOLN ... LA KENNEDY
DE
SOCIETATEA DE ISTO-
RICE FILOLOGICE DIN REPU-
BLI CA SOCI ALISTA
Eugen Preda
COLEGIUL DE ------.
Dumitru (director), Constantin Antip
Virgil Cndea, Hadrian Dai-
coviciu, Ion Dragomirescu ad-
junct), Titu Georgescu, Dinu C. Giurescu,
Nicolae Minei (secretor general de redac-
tie), Cristian PopiJteanu, Al. Gh. Savu (re-
adjunct),
magazin
istoric
DIN SUMARUL
NUMERELOR VIITOARE:
Sarmizegetusa - inima regatului dac
Pagini de epopee :
Ion Ghica - de Samos
realitate Un
de curte n secolul al XVII-lea Romni
n maquis Mari biblioteci ale lumii :
Bagdad, Cairo, Cordoba Culise, mora-
vuri oameni politici arheolo-
gic : Cernica - cel mai mare cimitir
neolitic din sud-estul Europei Momente
din istoria presei revolutionare Pearl
Harbour Acordul de la Cum
a fost a sasi nat 1. G. Duca Motive rom-
pe Imperiul
Marilor Moguli Duelul Ferdinand las-
satle - Iancu A parte
von Killinger din complotul mpotriva lui
Hitler? Stefan cel Mare n creatiile

vremii Un romn la curtea
"fiului cerului
11
Social-democratia ro-
la Zimmerwald Romnia " pac-
tul celor patru" Nicolae Iorga - Ar-
mand scrisori inedite Me-
tode fizico-chimice n cercetarea istoriei
celui de-al III-lea Reich.
VOR SEMNA :
Constantin Daicoviciu Andrei Otetea Petre Con-
,
Zaharia Stancu C. C. Giurescu
Mihai Berza Augustin Deac Vasile Maciu
Carol Gollner A. Tatu-Jianu Mihail Guboglu
Damian Hurezeanu Gheorghe Cantacuzino
1. Demenyi Ion Ardeleanu Aron Petric Horia
lovinescu Dumitru Tudor Tudor Teodorescu-
H. H. Stahl