Sunteți pe pagina 1din 96

ANUL 1

Nr. 2
MAl 1967
..
-
-
SUMAR
P:H!'.
7 Aducem Columna ! HADRIAN DAICOV/CIU
7 T ar fi o
(lntelectuolii romni Ion Antonescu)
70 Amurgul jolnicilor zei (Agonia Reichului fascist ) GH. LIV
16 romni /o Zimmerwold NICOLAE COPOfU
19 Flovio Biondo, 7 453 : Acei daci core vorbesc o
...
22 Enigme ale istoriei : A participat Monfred von Killinger la
complotul impotriva lui Hitler ?
26 Soarele in intuneric (Astronomul N. Coculescu in
Senegal)
31 Conferinta de /o lo/to (11)
42 Pe urmele lui Sadoveanu /o Hanul
44 Din istoricul de sociologie
47 "Coloana cerului" /o romni
53 vulturului pe stincile din Sfinta Elena
59 Arta izotopii rodiooctivi
61 O in Dacia
6.3 Domnitorul Cuza in exil. .. ales in
66 Memorii (11)
77 Din cronica celui de-o/ doilea mondial : Cele 7 6 zile
ale Singapore
81 Parola : "Prefer trondofirii albastri"
84 De ce om scris drama "Petru
86 Panoramic editorial
89 Mozaic.

PETRE ILIE, N. MEIANU
N. AURELIU
SAVA IANCOVICI
ALEXANDRU GONT A

H. H. STAHL
R.
GEBHARD BLOCHER
DUMITRU TUDOR
1. DORNEANU
C. ARGETOIANU
NICOLAE MINEI
NICOLAE GOLDBERGER
HORIA LOVINESCU
Coperta
Hi stria
magazin
istoric
,----- COLEGIUL DE REDACTIE ----..
DE
SOCIETATEA DE ISTO-
RICE FILOLOGICE DIN REPU-
BLICA ROMANIA
Dumitru {director}, Constantin Antip
Virgil Cndea, Hadrian Dai-
coviciu, Ion Dragomirescu ad-
junct}, Titu Georgescu, Dinu C. Giurescu,
Nicolae Minei {secretor general de redac-
Cristian Popi,teanu, Al. Gh. Savu (re-
adjunct},
HADRIAN DAICOVICIU
u de mult, la-
a aducerii n

a mulajelor Columnei lui
Traian a avut darul
un larg ecou
un mare interes, ba
chiar nchi-
puirea. Revistele de cul-
ziarele au nceput
fie asaltate de tele-
foane scrisori cernd
;
n paginile
noastre zilnice sau
mnale frec-
vent loc materiale pri-
vind celebrul monument
de la Roma. Interviuri,
Jrticole sau scurte note
nsotite de imaginea Co-
lumnei celor
cteva care re-
veneau mai des n slo-
vele scrisorilor sau se
ceau mai des auzite n
receptoarele aparatelor
telefonice : de ce aducem
n aceste mulaje ?
cnd vor sosi ? ce vom
face cu ele ?
1

O : sub ochii lui Trai an, romani o
; pe zidurile dace snt nfipte n pari capet eLe unor
Cea dintii dintre aceste ar f i putut fi acum trei decenii, in clipa
cind, la Roma, Mercatall i ncepea toarne n ciment armat reliefurile de
ale Columnei Traiane. De pe atunci se aducerea n a copi i lor,
a executare fusese de din capitala Italiei ; de pe
atunci se putea pune intrebarea : de ce ?
ne cu aproape mii de ani n cnd a
pentru prima n mintea unui artist de geniu ideea de a n de
Carrara, pe fusul unei coloane onorare, imaginile unui eveniment de
al istoriei romane. Artistul se numea Apollodor ; era un grec n Siria, la Da-
masc, Traian i misiunea ridice n capitala Imperiului un
for mai decit toate celelalte. Evenimentul pe care Apollodor, n
legere cu eternizeze n dura a pietrei era cucerirea
Daciei lui Decebal. astfel, n Forul lui Traian, spre nord-vest de Basilica Ulpia,
de-a dreapta de-a st nga de biblioteci cu volume s-a
zvelte ce avea poarte peste veacuri amintirea vie a celor
dacice.
Nu era singurul rost al Columnei. de pe soclul ei ne spune
de 39,83 m a monumentului trebuia aminte locuitorilor Romei de co-
linei excavate pentru construirea grandioasei publice. Iar mai trziu, 117 e. n.,
n interiorul bazei avea din porunca
Hadrian, urna de aur cu biruitorului Daciei. Dar pe cnd amintirea de
2
Brundistum, vara anutui 105 e.n. : T ratan se pentru at dollea rdzbot
dacic
amenajare a forului s-a din mintea oamenilor, pe cnd urna de aur a fost
cndva, n evul mediu, din camera pe cnd statuia lui Traian, care-
ncununa Columna, a fost pe la 1589- 1590, cu o statuie a aposto-
l ului Petru, rel iefurile au generatiilor ce se petreceau, imaginile
cumpl ite dintre legiunile Romei lui Decebal.
Col umna e un monument remarcabil din toate punctele de vedere. Ea te impresio-
mai nti prin constructori lor care au la aproape patruzeci de
metri deasupra datelor forului, amenajnd n interior nu numai un mic vestibul, un condor
mai sus, ci o n ce n vrful monu-
mentului. Apoi, privitorul e uluit de sculpturilor : ochiul i ntrzie pe de
trofee care mpodobesc soclul paralel ipipedic mai departe, cei 200
de metri ai spiralei sculptate cu scene din dacice, cuprinznd 124 de episoade-
peste 2500 de figuri.
Ca monument sculptura!, Columna un loc de frunte i n istoria artei romane.
Ea apogeul reliefului istoric a consti tuit un izvor de pentru ar-
romani di n deceni i le : n special , ea a servit drept model pentru coloana
tot la Roma, de Marcus Aurelius (161- 180) ntru celebrarea
boaielor sale victorioase cu marcomanii alte "barbare". istoricr
de s-au ocupat de reliefurile monumentului ridicat de Apollodor, subl inii nd unitatea
rit mul viu tonul poetic ridicol al naratiunii, realismul personajelor gran-
doarea, desigur, a faptelor grija pent ru cu o
3


...
Mtdajele snt controlate cu mt,Ltd grtjd
v1z1une de ansamblu, cal itatea executiei. Valoarea a Co-
lumnei ar putea explica ea interesul moderni faptul mai de
mult au fost executate reliefurile ei mulaje, aflate azi n mari muzee din
Roma, Paris Londra.
Dar valoarea Columnei Traiane n calitatea ei de izvor istoric. Tn
rile vitrege care au nu mai la noi nic1 Comentariile lui Tra1an
asupra dacice, nici Geticele medicului Criton, nici scrierile retorului Dia
Chrysostomus, care ne-ou nchinate acestor evenimente de istoricul Dio
Cassius doar n slabe rezumate bizantine, scenele Columnei o
Reliefurile aveau menirea ilustreze o carte - mai sus pomenitele
Comentarii ale cartea s-a pierdut, dar au nfruntat
secolele, porvenindu-ne ntr-o stare multumitoare ne facem o idee
despre text. Desigur, interpretarea reliefurilor nu e Columna nu e un film
documentar, nu e o fotografie, ci un monument artistic. a lui Apoilo-
dor a ajutoarelor sale, lor, caracterul oficial, de curte, al
monumentului menit pentru imperiu n-ou putut
pecetea pe modul de a episoadele din Dacia.
uneori cu simboluri faptul acesta
nu ne vedem n o absolut a evenimentelor. Ea
totusi, ca izvor istoric, pe de o parte pentru multe alte izvoare
s-au pierdut, iar pe de parte pentru n ultimii ani, scenele Columnei pot fi
4
tot mai bine confruntate cu rezultatele arheologice din Dacia in primul
rnd, din -centrul statului lui Decebal.
Tocmai din acest punct de vedere, istoric, Columna o
tate pentru noi romnii. Tn pentru ea unul din
episoade ale istoriei romane, una din numeroasele biruinte cuceriri dobin-
dite de armatele Romei, not ea un eveniment de funda-
lui Traian cu Decebal au schimbat soarta
Daciei : in locul civilizatiei dace de tip Latene s-a implontal pe meleaguri le noastre cul-
tura a Romei imperiale ; statul liber al dacilor a fost in
provincie ; treptat, limba a fost de graiul latinesc. Cuceri rea
a fost premisa a Daciei deci, a poporului nos
tru in fiinta lui de azi. trecerea de armata ciocnirea de
la T apae, inaugurarea podului de la Drobeta, nchinarea unor triburi dacice, asediu!
cucerirea Sarmizegetusei, din munti la cmpie, in noua provincie, a unor
daci etc., Columna tocmai de aceea, constituie
un dar veritabil act de al poporului romn.
de ce Columna lui Traian e un monument al propriului nostru trecut de ce
11u s-au nici nici mijloace pentru executarea mulajelor aducerea
lor i n
Poate n clipa n care cititorii Magazinului istoric parcurg aceste rnduri, cele
-peste 160 de piese de ciment armat au ajuns la T n orice caz, e sigur au
pornit la drum, capitala cu un tren special, nu vor ntrzia so-
Acesta este rezultatul unei de prof. univ.
Virgil membru corespondent al Academiei, din care semnatarul acestor
rnduri a avut cinstea parte ; a vizitat Roma n februarie-martie a.c.,
luind pentru ambalarea transportul mulajelor.
O sosite pe meleagurile de lui Traian, ce
vor avea copiile Columnei ? Si nt aceia care le vedeau ridicate ntr-o
a sau a altui mare al Dar lucrul acesta nu este posibil din punct
.de vedere tehnic cum se va vedea r.ar fi nici potrivit. Tn mon-
tarea Columnei ar face ca reliefurile ei fie numai cu greu vizibile imposibil de
studiat, in timp ce expunerea a pieselor care o compun ne scu-
de asemenea neajunsuri . va deveni acum una din cele patru ale
lumii n care reliefurile Columnei vor putea fi lesne cu studiate de spe-
n istorie, arheologie, istoria artei, etnologie. Mai mult, vom fi singura unde
-copiile Columnei vor putea fi expuse cu materiale dacice originale
n (arme, unelte, vase, etc.) sau cu mochete ale
lor din Dacia. lmportanja pentru arheologi, istorici alti oameni de
a acestei e nu mai cere comentarii.
AU ne gindim insii numai la ; ne aducem aminte expu-
nerea a copiilor Columnei va permite multor mii chiar zeci de mii de oa-
meni le le admire. Mii de vizitatori vor putea contemple chipul dirz al
lui Decebal sau scena a sinuciderii sale, vor putea vedea cu ochii lor
a dacilor armatelor romane. Admirind ndeaproape scenele Co-
lumnei Traiane, mii de oameni vor in ele nu numai o de a tre-
cutului, ci un izvor de fierbinte patriotism de m ndrie pentru faptele
Columna e un indemn la dregoste devotament pentru pe care dacii
romanii I-au stropit cu singele lor.
Cunoscind acestea, inchipuirea voda mulajele Columnei lui
Traian mpodobind o dintr-un mare Mur:eu a.l istoriei pat riei.
5
..
.,
6

Armata roman<'! trece Dun<'!rea sub pri-
virea prieLnic<'! a z2uLui Danubtu
INTELECTUALII ROMNI ION ANTONESCU
" "
"TAC
A A
ar insemna o
anului 1944, Armata hitle-
suferea nfrngeri nfrngeri n-
deosebi pe frontul de din partea
armatei sovietice. Trupele r omne conti-
nuau sngereze pentru scopuri
interE'feh,r aversiunea IO-
porului mpotriva fuscistoanto-
nescian.
Romnia se afla n ajunul unor eveni-
mente cruciale pentru soarta sa. In aceste
Partidul Comunist Romn des-
o activitate
propriile ac\io-
nnd cu vigoare pentru Fron-
tului l,;nic Muncitoresc pentru crearea
unui front al tuturor patrio-
tice, antifasciste, antihitleriste n vederea
dictaturii militaro-fasciste a
scoaterii Romniei din hitlerist.
In rndurile acestor animate de o
stare de spirit se
aflau la rgi cercuri ale O
expresie a atitudinii potrivnice
hitler ist politicii de cu Germania
a fost memoriul celor 65 de in-
telectuali, adresat guvernului - Ion
Antonescu.
Rolul de ai ntocmirii memo-
riului a unor oameni de
sau partidului comu-
nist. Este semnificativ lor li s-a
turat un mare grup de intelectuali cu cele
mai diferite convingeri politice, dar
cu de convingerea
trebuie de dezastrul national care

o ameninta.
Un act de mare curaj era de ex-
ai Romniei, con-
fiind atitudinea lor, contra poli-
ticii dictatorului Antonescu i era
adresat memoriul, putea duce la represalii.
Memoriul a avut o n
rndUl ile ntregii a n
rndul maselor populare.
Memoriul intelectualilor, al text
complet l se nscrie printre ac-
importante de realizare a Frontului
Unic al tuturor patriotice, antifas-
ciste pentru Romniei din
hitlerist dictaturii militaro-
fasciste.
O. SORESCU
Domnule
Pentru ce
aceste j ertfe
care nu
1n clipa in core un cumplit dezastru neamu-
lui nostru, noi, membrii oi Academiei Romne profesori oi
din Ctu;, martori oi exodului
oi satelor trans-
formate in cimpuri de om
apelul de
cu nimic
realitatea

1n actualele or insemna o
Avem datoria rostim gindul nostru cinstit in fato
statului. nostru cu Rusia, Marea Bri-
tanie Statele Unite, trebuie punem de
Activitatea trecutul nostru snt mortore acest demers nu
din sau interese personale.
Domnu/a temeiurile apelului nostru.
patru ani de ormoto se intr-o de-
A pierdut cele moi bune trupe olionfa
7
Inter esele
vitale ale
statului
poporului
nostru cer
imediata
ncetare a


Italiei, a fost ocupe Ungaria, a pierduf
spatiul cucerit n more parte a uzine/ar de armament
din Europa, submarin suprematia aerului. 1mpotrivo
Germaniei aliatilor ei trei sferturi din populatia globu-
lui, patru cincimi din industria lumii. Raportul de forte este
atta de categoric n favoarea puterilor aliate nct nimic nU'
moi poate schimba
Guvernul german ca printr-o va
sparge alianta Pentru
i lipsesc resursele materiale morale. Un de
ani dus n acest scop, nu poate fi conceput n situatia
a celui de-al treilea Reich.
interesele Germaniei cer, poate, aceste sacrificii, noi
nu ne putem resemna ca statul romn fie desfiintat - fapt
inevitabil Germania nemoiputnd Romnia. ce a
pieraut liniile Niprului, Bugo/ui, Nistrului, Prutului, nu se vede
unde s-ar putea stabili o linie de inainte de
Continuarea ar insemna in mod necesar evacuarea
ntregii volide pe de n Ardea(
distrugerea a Pentru ce aceste jertfe core nu
cu nimic realitatea
ln aceste momente pentru existenta poporulur
romn, guvernul sovietic, de comun acord cu guvernele Morii
Britanii al Statelor Unite, in fato lumii nu
statul romn, onexeze teritorii dincoace de fron-
tierele din 1941 nici modifice regimul social actual al
Poe de parte, prin marele nostru prieten D. Eduard'
om aflat guvernul rus este contribuie la
realizarea noastre sprijinind reluarea Ardea-
lului deslipit de prin dictatul de la Viena.
Examinnd politice core ou determinat luarea
acestor angajamente, om ajuns la concluzia ele nu p.ot fi
considerate expresie a unei politici de duplicitate.
interesele Rusiei cer ca alianta cu Anglia Statele Unite nu
fie prin onexiuni teritoriale sau fortote
de regimuri sociale politice. Prin urmare, nu avem nici un
motiv nu ne ncredem in cuvintul guvernelor aliate. Conti
nuoreo n aceste de obiectiv-
politic.
Domnule
Sombordoreo Capitalei, distrugerea altor overtismen-
tele de la Londra, Washington Moscova, transformarea Mol-
dovei in teatru de sunt semne prevestitoare ale de-
zastrului.
Poporul romn, sleit de un prea lung de puterile
lui, nu se moi poate bate. Coboriti in intrebati tre-
n sote ascultati glasul poporului.
Pretutindeni vedea in ochi :.
NU!
Pentru ce moi ? Interesele vitale ale statului po-
porului nostru cer imediata ncetare a oricare ar
acestui pas. Sacrificiile pe core Romnia or trebui
le vor fi incomparabil moi mici moi putin dureroase
decit continuarea
Semnat : profesorii : D. Danielopolu ; Dan Theodorescu
; N. G. Lupu ; Gr. T. Popa ; C. Parhon
; F. Pr. Reiner ; P. P. ; C. Borde-
ianu ; Al. RoseHi ; M. Ralea ; Eug. Hero-
vanu ; 1. Amza Jianu ; S. Stoilov ; Al. Ghica
; Gheorghe Vrinceanu ; Gh. Demetrescu ;
Gh. Banu ; lstrate Micescu ; C. Popovici ;
Asistent Ed. Mezincescu ; Profesori : Bazil Munteanu ;
N. Profiri ; N. Cernescu ; C. Mihu ; Al. Claudian
; Dan ; A. ; C. ; Gh. Zane
; 1. Botez ; C. Daicoviciu (Cluj) ; Emil Petro-
vici (Cluj) ; D. Popov1ci (Cluj) ; Tiberiu (Cluj) ; Gh. Popovici (Cluj) ;
C. Pirvulescu (Cluj) ; Al. Pantazi (Suc.) ; : Dr. M.
(Buc.) ; Dr. D. Bagdasar (Buc.) ; D. D. Gerota (Buc.) ; Vencov (Buc.) ;
Radu (Buc.) ; Dr. 1. Jovin (Buc.) ; 1. Zamfirescu (Buc.) ; Dr. Marcel
Capri ; Aurel Potop ; Emil Stihi ; Prof. Mircea Birsan ;
Asistenti : M. Neculce (Buc.) ; Anton Dumitru (Buc.) ; V. Gorciu (Buc.) ; G.
Constantinescu (Buc.) ; FI. Mezincescu (Buc.) ; Eug. Davidescu (Buc.) ; M. Par-
hon (Buc.) ; Gh. Agavriloaiei (Buc.) ; Profesorii : C. (Buc.) ; V.
canu ; Dr. C. Angelescu (Buc.) ; V. Pavelcu ; Al. Myller ;
Jlie Popa ; Caraman ; Asistent : Dr. N. Popa
Aprilie 1944
P1otestut intelectuaULor romdni mpotriva dfctatu1'it mWtaro-fas-
ciste a a mbrdcat forme variate. Reproducem tn
facsimiL pagina 1-a a ziarutui .. zilei" din 1 Octombrie 1943,
tn care a fost nserat celebrut pamflet ,.Baroane" al poetulut Tudor
Arghezi, ndreptat mpotriva lut von Ktlltnger, ministrul plenipo-
at Germaniei naziste La
9

. '
"Mai o, rege
viteaz prin
care treci vor lua nu
peste mult timp. de pc
acum, soarele norocului
n spatele norilor
curnd va liber pe
e
"
c r ...
Pasajul de mai sus a-
lui Carlyle. .
lui Frederic cel
Mare". Autorul e britanic,
dar eroul lui e german,
mai mult - prusac,
mai mult - regele care a
pus temeliile puterii mili-
tare a statului
i ul de ani pe care 1-a
purtat a avut schim-
la un moment dat,
monarhul era att de de-
moralizat nct a declarat
se va o-
Replica i-a fost
de unul dintre ei
cele ce-au urmat au dove-
dit sfetnicul avea drep-
tate : Frederic cel Mare a
la
tor.
,
10
1
' 1
.. . .GH.
1
\


Aprilie 1945... "Mai rab-
o, rege viteaz" ...
Citind cu glas tare aceste
rnduri de
Goebbels, schilodul minis-
tru al propagandei naziste,
avea un singur auditor: pe
Hitler. I-a devotat
fiihrerului care de la
16 ianuarie n-a mai
apr oape din bun-
ke1ul l ui blindat, aflat la
cincizeci de picioare sub
Cancelariei. Berli-
nul era practic incercuit de
trupele sovietice si obuzele

artileriei alternau cu bom-
bele lansate de avioane,
n ruine,
ruinele n informe
de moloz, molozul ntr-o
pulbere care ntuneca
cerul.
Ascultndu-! n
Hitler din cnd
n cnd din cap, n vreme
ce ochii i se umpleau de
lacrimi. era mai
dect aceea n
care se aflase predecesorul
cu
BerLin, mai 194.5
nu putea admite ca desti-
nul nu ia n cele din
o favora-
ca de
ani al Germaniei cu zvas-
nu se termine la fel
de glorios ca de
ani al Prusiei de o-
Lacrimile lui
Hitler erau lacrimi de n-
credere n vii tor de du-
de fidelitatea bu-
nului prieten, doctorul
Paul Joseph Goebbels.
scris n stele ...
Patetic tablou ! Desprins
direct din drama
"Amurgul zei-
lor", cu un Wotan-Hitler
nfruntnd drz vicisitudi-
nile temporare din Wal-
lhala-Berlin, n convingerea
finalul va fi de
Incontestabil, tabloul e im-
presionant, zgudui-
tor. Pe attea
el are un singur cusur : e
fals.
Cel care l-a
contele Lutz Schwerin von
Krossigk, a fost ministru de
n cabinetul lui von
Papen n 1932 a
ministru de
torii treisprezece ani. Pre-
pentru
de
re a unui portofoliu a fost
a
tilor. Penttu a pierde
probabil el a
continuat se n
lor n jurnalul
personal pe care-1 cu
scrupulozitate. In
paginile acestui caiet intim
minciunile oficiale ale ce-
lui de-al III-lea Reich au
fost reproduse cu fidelitate,
furniznd post-
belici ai nazismului o bo-
de materie pri-
pentru reabilitarea lui
Hitler a ciracilor
In aprilie 1945, realitatea
era cu totul alta dect cea
de Krossigk. Asu-
pra acestui lucru snt de
acord, chiar
tele ntructva de la
unul la croni-
carii demni de luat n sea-
ai celui de al doilea
mondial - america-
nii W. Shirer, C. Wilmot
sau C. Ryan, englezii A.
Bryant, A. Bullock sau P.
H. Liddell Hart, sovieticii
G. Deborin, S. sau
O. Melnikov, francezul R.
Cartier etc. etc. Din cele
scrise de ei n
acel nceput de
Hitler nu avea nici timpul,
nici asculte
extrase din opera lui Car-
lik. lui erau
de : n
ocuparea Vienei, ar-
matele sovietice urcau de-a
lungul ; n sud,
aliate naintau pe
valea Padului, n apus bri-
tania.ii se aflau la
Hamburgului Bremenu-
lui si americanii asediau
Nurnhergul ; n ini-
ma Germaniei, pe Elba, era
dintre
trupele sovietice ameri-
cane.
tn de dezastre
care-I pe fUhrer,
o - dar mare
bucurie :
moartea lui Roosevelt. In
noaptea de 12 spre 13 apri-
lie, Goebbels, aflnd de n-
cetarea din a
dintelui S.U.A., i telefona
lui Hitler :
- Mein Filhrer! fe-
licit 1 Roosevelt a murit !
scris n stele cea
de a doua a lunii
aprilie va fi martora unei
n destinul nos-
tru... A sunat ceasul !
Cele spuse de ministrul
propagandei nu reprezen-
tau o de stil : Goeb-
bels se referea concret la
o prezicere a ce-
din compa-
rarea a horoscoape.
Faptul este caracteristic
pentru dementul obscuran-
tism al Reichului nazist :
cu mai de o na-
inte de capitulare,
niile lui puneau
dile n promisiunile
ale unor ghicitori n
stele.
Cteva zile mai trziu, la
20 aprilie, Hitler
torea ziua de In
subteran, erau
marii
ai partidului (Goering,
Himmler. Goebbels, Bor-
mann, Ribbentrop}
militari (Kei-
tel, Jodl, Doenitz, Krebs).
Riclicnd paharele, ei au
nchinat, rnd pe rnd, n
fuhrerului , expri-
ncrederea n vic-
toria "Era o
ca un frag-
ment dintr-un neverosimil
: toastau,
unii pe
ca cum izbnda nu ca-
tastrofa ar fi la
li R. Trevor-Roper
n "Ultimele zile ale lui
Hitler".
I n noapte, "opti-
ai fuh-
rerului dovedeau erau
mult mai dect ar
fi se pom-
poasele lor fraze. Himmler
Goering au pe
Berlinul, ultimul nso-
de o cttre
transporta mare parte din
bijuteriile, tablourile ta-
piseriile jefuite de el n
timpul Ribben-
trop fugea tot n :
creditul pe care-1 acorda
pronosticurilor de
stele nu-l mpiedica
dea seama ct de aproape
era regimului care
dintr-insul, fost co-
mis-voiajor de spir-
toase, ambasador apoi
ministru de externe al
Germaniei.
Hitler continua
se ilu7..ioneze. In mintea lui
luau tot
felul de planuri, unul mai
abswd dect La
21 aprilie, el a ordonat, de
generalului SS Felix
Steiner contraatace n
suburbiile de sud ale Ber
linului, .Jolosind
valizi, ia clusiv avia-
torii avioane".
pentru mentalitatea
l ui este dispo-
pe care a dat-o de "a
se imediat orice
care va
menii".
patru de ore
mai trziu, el afla n
ciuda drasticelor sale or ..
dine, contraatacul nu avu-
sese loc. cum aveau
declare mai trziu cei care
au acestei sce-
ne, Hitler a n ziua
aceea celei mai cum-
11

-
Cancetaria Reichulul primul bomba1dament (in dt eapta - Hitler}
plite furii din cariera sa:
nvrtindu-se n lung n
lat prin bunker, el urla
l nu mai
are ncredere n nimeni
va la Berlin
pentru a salva Germania.
Hitler a
la moartea sa n capitala
a Reichului. Pen-
tru a explica atitudinea lui ,
comentatorii au furnizat o
serie de motive,
ncepnd cu comple-
din cu
"vitejia
n ult ima Pe aceas-
din publ i-
vestger-
"Oeutsche Soldaten-
Zeitung" a recent o
teorie,
din CGhrer un .. cavaler
legendar, demn figureze
n galeria Nibelungilor".
istorici care nu pot
fi de simpatii pen-
tru el , au scris ,.unul
din merite ale lui
Hitler a fost asemenea
unui de vas naufra-
giat, a la ca-
pe puntea de
dndu-se la fund cu epava''
(A. Bullock).
este de
data aceasta cu totul altul.
Orict ar de ciu-
dat la prima vedere, Hitler
se mai n
n Berlinul sub bombe, ele-
cit n oricare din refugiile
pe care i le propuneau a-
12
cum vom
vedea imediat, nu se
atunci cnd i suspecta de
; or, el pe
dreptate, cea mai co-
cale pentru ca un
Goering sau Himmler
intre n
rilor, era de a-1 preda pe
Hitler pachet n minile lor.
I n acest caz, soarta i-ar fi
fost deoarece ju-
decarea lui a clicii sale
era un lucru pe care
l n mod oficial
n repetate rnduri.
dar, Hitler a
la Berlin mai ales de
ntre diversele va-
riante ale fatal ,
cea mai inadmi-
i se cea a pri-
zonieratului urmat de ine-
vitabila condamnare la
moarte.
acestui motiv i s-au
gat altele lui
de luciditate se pierdea n-
tr-un ocean de besmetice
ntr-un "miracol".
23 aprilie -
cascada
La 23 aprilie, postul de
radio Berlin pe to-
nul utilizat de obicei pentru
clamarea victoriilor ,,ma-
rele iubitul nostru fUhrer
va n pe
care o va la

Cornelius Ryan
ascultnd
berlinezii n
n culoarele U-
Bahn-ului (metroul), s-au
ntrebat : la
cui ? Al lui sau al
nostru?
Pentru Hitler, nu
nici o -
sacrificat urma fie po-
porul. Keitel
generalul Jodl au fost tri-
n sudul Germaniei ,
pentru ca cu ma-
Kesselring .,or-
ganizeze o linie de
de pe care se ori-
cind porni la A-
cesta era pretextul oficial.
De fapt, sarcina celor trei
era reprime-
cu ferocitate orice
de a
lui. ObergruppenfUhrerul
SS Gottlob Bergen, care 1-a
pe Hitler n ziua de
23 aprilie, relata ulterior
acesta uriase la un momen 1.
dat : lumea m-a
dat !" Fi:threrul se referea
la care, n
Austria si Bavaria, curen-
tul n faZoarea
era foarte puternic. Reme-
diul pe care 1-a pen-
tru
a fost
tea tuturor".
In principiu, SS-ul n-ar
fi avut nimic
la n
n r ndurile austriecilor
bavarezilor. Singura pie-
era faptul trupele
cu cap de mort la reverele
tunicii mai puteau
face mendrele din cauza
vertiginoase a
aliate.
In schimb, Hitler avea
dreptate se considere
Cei care-1 njun-
ghiau pe la spate n aceste
ultime momente erau
ciracii cei mai apro-
Ca ntr-o lra-
gicomedie, n zi de
23 aprilie, Gocring Him-
mler - fiecare pe
contul lui - abando-
neze "cauza a
iului la
Goering s-a folosit de un
pretext juridic. In casa lui
de fier se afla o copie a de-
cretului semnat de Hitler
la 29 iunie 1941. prin care
i se succesiunea
n caz de moarte sau inca-
pacitate a fi.'threrului. La
Berchlesgaden, unde se re-
fugiase, Goering s-a
tuit cu membri ai
anturajului a ajuns
la concluzia i-a
ceasul mult de a
ajunge el suprem. Drept
care a trimis lui Hitler o
care ncepea
astfel :
"Mein Fuhrer,
Ca urmare a deciziei dv.
de a n
Berlinului. de acord
imediat
postul de tor al
Reichului, cu libertate to-
de pentru afa-
cerile interne ca pen lru
cele externe?... nu
primesc de la dv
cel mai trziu la ora
22, voi considera nu mai
de nici o liber-
tale de ... tre-
buie iau eu n m1 ini
soarta poporului patriei
t " noas re ...
Exact n la
cteva sute de kilometri de-
n portul Liibeck,
Himmler mai lua os-
teneala
formal pe Hitler de prelua-
rea puterii, ci se autopro-
clama suprem
al Germaniei'. Intr-un beci
n care se ascundea de
bombardamentele avioane-
lor britanice, el s-a ntlnit
cu contele suedez Berna-
dotte, care dorea joace
rolul de intermediar al hit-
pe Marele
cartier general anglo-ame-
rican. Himmler a redactat
n la lumina plpi-
toare a unei un
proiect de capi tulare pe
frontul de vest,
.Ja mpotriva
sovieticilor, mili-
tare vor continua, ce
anglo-americanii .,vo-r pre-
lua ei dirijaTea lor"
Trecind peste sinistra ab-
surditate a proiectului, se
poate constata doi din-
tre cei mi intimi prieteni
ai lui, l pe Hitler
simultan : der dicke He1-
mann ul de IIcr-
mann) der treue Hein-
1'ich (fidelul Heinrich) pro-
filau de
agonie a Germaniei pentru
a acapara puterea. Hda i-
moralitate a nazismului nu
se nici n ulti-
mele clipe ale
sale.
Despre Goering, Hitler a
imediat, tele-
gramei primite.
coruptul vicio-
sul !", a fuhre-
rul, spumegnd de furie, ca
cum atunci ar fi aflat ctl
der dicke Hermann nu e
un nger nevinovat. Riposta
a fost : n di-
de 24 aprilie, Goe-
ring era arestat de corpul
de SS de la Berchtes-
gaden. lui Himmler
a n
Cancelaria Reichului cu n-
trziere : la 28 aprilie era
o emisiune a postu-
lui de radio Londra, care
senzationala
inevitabila de
furie, care nu-l
putea atinge pe IIimmler.
s-a asupra agentului
de pe
CadavruL Lui GoebbeLs, pe care n-au izbutit consume n intregime.
13
..
'\
Hitler, generalul SS Fege-
Cu zile nainte,
acesta ncercase din
bunker pentru salva
pielea, dar fusese prins.
Acum, lui subalterni,
ce 1-au supus torturii
vreme de cteva ceasuri,
1-au n
Cancelariei.

La 26 aprilie, Cancelaria
era din plin de un
obuz sovietic. Zidurile
postului subteran s-au cu-
tremurat, dar lui
a rezistat. Hitler continua
viseze la fantoma-
lice trupe, care urmau
despresureze: armata Hein-
ri ci, armata \Venck, armata
a IX-a... Din ele nu mai
dect numele
grupuri izolate de sol-
da istovit i,
de atacurile din
ce n ce mai violente
ra trebuiau le
Ostasii sovietici care se n-
dreptau spre Potsdammer-
platz urmau asalteze,
imediat aceea, Cance-
laria.
ct se pare, la 29
aprilie, Hitler dat
14
n - seama
totul era pierdut. In dimi-
aceea, el s-a ocupat
de probleme :
ria sa redactarea testa-
mentului.
Mi reasa era Eva Braun,
amanta lui de doisprezece
ani, o
pe care o cunos-
cuse ca a foto-
grafului oficial, Hoff-
mann. Despre "doamna
Hitler" s-a scris, de la
boi incoace, o
care s-o
prezinte in cele mai vari-
ate fav-orabile culori : ba
ca o femeie de o

ba ca o
adora
nul, ba ca o Walkirie 1 up-
care s-a jertfit pen-
tru Reich... O ati-
tudine a sa e
pentru a o defini : Fegelein
era cu propria ei
care a rugat-o ex-
plice fUhrer ului genera-
lul SS se vinovat de
dar nu de
dare, nefiind la curent cu
lui Himmler. Eva
Braun a refuzat
cererea surorii ei, suspi-
nnd:
-
Adolf ! de
! Mai bine
zece mii de oameni, dect
pe el Germa-
nia.
Era o tipic
: zece mii de
ba chiar sute de mii mi-
hoane, nu valorau ct per-
soana lui Hitler. Acesta

S-au n zo-
rii zilei, n cadrul unei ce-
remonii neuitnd
jure sint "ar ieni puri"
"nu de nici o
maladie
mpiedice unirea lor ".
Martori au fost Goebbels
Martin Bormann, rivalul
lui Himmler.
n testamentul pe care
1-a dictat numaidect
fUhrerul a tur-
nat, expresia istoricu-
lui american William Shi-
rer, "toate balivernele
din Mein
Kampf, n plus
cteva minciuni, n chip de
Era demnul epi-
taf al unui tiran nsetat de
putere, cu co-
rupt n cele din n-
vins.
.
Printre minciunile la care
se Shirer, se
e con-
form Hitler ar fi do-
rit totdeauna pacea nu
ar fi nceput dect
silit de Prin-
tre - exis-
din acestea ! - ar pu-
fi citate
pe care le face lui Goering
Himmler, .,nume care vor
acoperite de
o al
guvernului era numit ami-
ralul Doenitz - "care va
continue cu
orice considera el,
o mai
mult, n pragul

l n amiaza zilei de
30 aprilie, Hitler s-a sinu-
cis, un glonte
n cap, iar Eva Bnnm
vi ndu-se. Cadavrele lor au
fost transportate ntr-un
crater de obuz din curtea
Cancelariei, stropite cu 180
de litr i de arse.
La 1 mai, Goebbels i imi-
ta, mai nti
cei copii punnd a-
poi un SS-ist
pe el lui , n
membri ai antura-
jului au ncer cat pe
toate scape cu via-
unii din ei au
Guvernul Doenitz a avut
o foarte ceea
ce nu 1-a mpiedicat de-
biteze un maximum de
minciuni ntr-un minimum
de timp. Radio Hamburg,
aflat sub controlul a
pretins, de Hitler
,,a eroic. luptnd
la ultima sa suflare". Doe-
nitz a declarat, n
aceluia$i microfon. la
2 mai, ger-
va continua cu dir-
zenie ... sintem siguri
Dumnezeu nu ne va
pierdem

Inrolarea ce-
resc nu a servit la nimic.
La 4 mai capitulau arma-
tele naziste di n nord-vestul
Germaniei, Olanda Da-
nemarca. La 5 mai, Kessel-
ring ridica el steagul alb,
ncetnd lupta n Alpi. La
7 mai, ultime-
lor sale de per-
tradare, Doenitz l autori7a
pe J odl semneze capitu-
larea a tutu-
ror trupelor germane.
Miezul dintre 8
9 mai 1945 ... Tunurile, mi-
tralierele, mortierele ce-
lelalte a rme au pe
frontul european. Lua sfr-
un care durase
exact cinci ani, opt luni
opt zile. In acest interval
milioane de oa-
meni - pe fronturi, n ora-
bombardate, n
le de exterminare - iar
Europa pierduse
rate din comorile sale ma-
teriale culturale acumu-
late de-a lungul veacurilor.
Lua cel
de-al III-lea Reich. care.
fondatorii lui. ur ma
dureze un mileniu
care nu dect doi-
sprezece ani, patru luni
zile. A fost cea mai
a isto-
net contemporane.
tica domnie a zvasticii a
unora in-
Dar de li-
bertate a popoarelor s-a
dovedit mai
punnd, o eroi-
sacrificii
fiara Fierea astfel
cel mai mare du;;man
pe care-1 cunoscuse
atunci Germania, cel mai
mare pe care-I cu-
noscuse atunci ome-
nirea.
... ii...
15
-
SEPTEMBRIE

ROMANI
dr. N. COPOtU
LA
ZIMMERWALD
Mica localitate Zimmerwald, din
apropierea capitalei a intrai pe
poarta n istorie,
o celebritate cum de talia
ei din lume dobndii n decursul
timpurilor. Dat, ce s-a ntmplat la Zim-
lncrwald, pentru ca acest sat se acopere
de glorie ? !n Zimmerwald din
neutra n-a curs nici o
de snge, nici un gPneral nu dovedit
aici capacitatea de comandant, un tratat
de pace semnat la Zimmerwald nu e cu-
noscut n istorie. numele acesta
pe o de istorie
n luna septembrie a anului 1915, peste
care nu poate trece, s-o semnaleze,
nici un istoric al primului mondial.
Numele Zimmerwaldului tuturor vo-
cea a proletariatului european,
care prin cei mai con-
secventi n frunte cu Lenin, a adus la
lumii ntregi convingerea ho-
sa de a lupta mpotriva
imperialist.
Este cunoscut faptul la nceputul pri-
mului mondial, Internationala a II-a
din cauza adoptate de
partidele din principalele beligerante,
nu '--a la ti mea pro-
leladatului, a n pro-
blema adoptate la congre ele
anterioare de la Stuttgart (1907). Copen-
haga (1910) Basel (1912). Biroul Socialist
- organul executiv al Inter-
- ncetat activitatea n 1914,
ceea ce a produc, mari n rn-
dul acelor partide social iste care
credincioase principiilot generale ale
!n falimentului
Tn ternaUonalei a II-a, aceste partide, prE--
cum de stnga ale pattidelot
socialiste din beligeranle, au
]6
o din impas,
de la Zimmerwald fiind tocmai una dintre
cele mai importan le n

Convocarea Conferintei de la Zimmer-
wald a fost rezul tatul unor ndelungate
eforturi ale mai multor partide,
ca partidul partidele socialiste
din Norvegia
Un rol important, mai relevat n
istoriografia l-a avut Parti-
dul Social Democrat din Romnia. "Co-
mitetul executiv al partidului nostru
- scria secretarul acestuia, Dumitru Ma-
rinescu, n Lupta din 9 aprilie
1915 - ntr-o din luna ianuarie,
preocupat de soarta
znd lipsa a Biroului So-
cialist pentru a reuni ntr-o
pe membrii Biroului, cu scop
de a se intreprinde o actiune n
favoarea ncheierii a trimis o
scrisoar e Biroului, cerndu-i convoace
o
aceasta nu era posibil, se cerea Bi-
roului convoace o a socia-
listilor din neutre, este
inadmisibil impasibili de n-
tinderea lui". O
scrisoare au trimis ro-
mni partidelor ocialiste din celelalte
cu de a ntreprinde ele demer-
suri In luna februarie, Co-
mitetul Executiv al P.S.D. R. a delegat pe
un membru al n Italia
n scop. Inlruct.
lui s-a ntlnit cu o a
italienilor elvet ienilor n-
deputatului Morgari, secretarul
socialiste parlamentare din Italia,
s-a de acord intre partide-
lor din Romnia, Tlalia se
mai o prin elve-
Bi roului Socialist con-
vocat' ea unei socialiste interna-
ln adresa de
Biroul Socialist
nal se clar, demersul se n
urma scrisorilor primite din Romnia
Bulgaria.
Intr-o elvetienii anunvau
la 7 aprilie, Biroul Socialist
nu un pozitiv
referitor la convocarea unei pe
baza pnindpiilor de 1a Stuttgart Basel,
ei, vor convoca o a
din neutre, pentru care
s -a primi.,t 'adez:.iunea din Italia, Rom-
nia Bulgaria.
Oum era de Biroul Socialist I n-
sub partidelor so-
din beligerante care spriji-
neau guvernele burgheze n im-
perialist, nu a dat curs cere.rii elvetieniJ.or.
In au
.adresat partidelor socialiste din
Italia, Romnia Bulg,aria pentru o con-
ce urma se Ja Zi.irtch, la
:30 mai 1915. Comentnd primirea acestei
D. Marinescu scria, n Lupta zil-
la 5 mai, P.S.D.R., care a
mult pentru convocarea unei atari con-
va fi . reprezentat prin 3 sau 4

Dar in t11area Italiei in a scos de
la ordinea zilei conferinta din
neutre. "Regretnd noile piedici ce
s -au pus n calea noastre, pentru
pace - scria Lupta din 14 mai -,
popoarele belige-
rante vor s qi n vreme guvernele
respective nceteze groaznica
d
"
e s111ge ...
In o a fost
la 15 mai, de comitetul de conducere al
Parlidului Socialist Italian, nt11unit la Bo-
logna. Acesta, pe baza raportului lui Mor-
gari, raport pus de acord cu de
stinga din alte printre care P.S.D.R.,
.a adr'eSat tuturor par;tidelor, or-
grupurilor des-
pre care se respectau prinrCipiile
internationalismului proletar, pentru a par-
ticipa la o interna-

Aceasta avea fie de la
Zimmerwald. Pentru din Ro-
mnia, care a ttea initiative, nici
nu se punea, problema
participe sau nu la o asemenea
Activitatea lor pe linia luptei mpotriva
imperialist care, cw11 se
2 - Magazin istoric nr. 2
er-a foarte n reprezenta
ea un mandat onor.abil la o con-
al obiectiv era
lupta mpobriva purt.at n in-
teresul marilor puteri imperialiste.
romni nu au pasivi.
participarea 1or la din
Ei au continuat militeze pentru refa-
cerea dintre
partidele folosind n acest
sco.p prilejul celei de a doua
socialiste interbaloanice (prima
avusese l.oc n decembrie 1909).
ce au publicat un manifest, la 27
iunie 1915, partidele social-democratice din
Romnia, Serbia, Bulgaria Grecia au ho-
nscr.ie pe ordinea de zi a con-
de la problema solida-
a luptei comune a
partidelor mpotriva
lui imperi,aHst.
La care a fost de
un gpandios miting muncihoresc n Capi-
bala Romniei, au luat parte
ai proletariatului din Romn'ia
(C. Dobrogeanu-Gherea, I. C. Frimu, Du-
mitr-u Marinescu, C. Racovski, Al Cons tan-
tinescu, Gh. Cristescu), Bul garia (Gh. Di-
mitr-ov, V. Kola rov) Grecia (Sideris). De-
srbi, neputnd fl din cauza
au aderat la Con-

In de principii se so-
din Balcani, la
adoptnd principiul luptei de ireduc-
tibile ca a lor, se ridicau
ou energie impotriva civile", con-
damnnd colaborarea de ; ei dezapro-
bau inactivitate-a Biroului Socialist I nter-
n lipsa initiativei acesluia, an-
gajau partidele sociali ste din Balcani
dea concursul lor socia-
liste care ar ncetarea
Trei luni mai trziu, n
romni, de ceilalti la
di1n
iulie 1915, veneau in ntmpinarea celor
discutate la de la
Zim.merwald.
de la Zimmerwald, care
ntre 5-8 seplembrie,
a reunit din 11 : Germania,
Italia, Rusia, Romnia, Bulgaria,
Suedia, Norvegia, Olanda, Po-
lonia. Trebuie remarcat faptul numai
din Rusia, Italia, Romnia Bul-
garia reprezentau partide socialiste, cei-
angajau doar grupuri sau a le
partidelor respective. Mai trebuie
de asemenea, Partidul Social Democrat
17
-
din Romnia, fiind n perioada
WliC'Ul prutid al clasei muncitoare din ta1a
reprezenta ntregul proleiariat ro-
mn, spre deosebire de alte unde
exi6tau mai multe partide sooialiste ca
unnare, ola.sa muncitoare era ea divi-
Printre se aflau V. I. Lenin
(Rusia), V. Kolarov (Bulgaria), H. Roland-
Holst (Olanda), C. Racovski (Romnia),
G. Ledebur (Germania)
La V. I. Lenin ca reprezen-
tant al aripii stngi, pornind de la ideea
cA imperialist crea o re-
ntteaga eoono-
a statelor imperia-
liste ducea la a subli-
niat IIlecesi Latea de a masele pentru
lupta n vederea transfor-
mArii imperialist n civil
contra claselor explE)atatoare.
Dezbaterile au fost foarte vii, reflectind
lupta intre curentele din sinul conferin-
ndeosebi ntre alipa curen-
tul centnist. de Lenin nu
a ntrunit majoritatea. (Reprezentantul
P.S.D.R. nu s-a nici el acestei re-
Cu toate acestea, n adop-
de au fost introduse o serie
de idei inspirate de Len.in. De cri-
ticind-o pen.tru Lenin a vo-
tat-o, ccmsiderind ea un pas
nainte pe calea duptei mpotriva qportu-
nismului. a avut ade-
ziunea Pal1.idului Social-Democrat din
Romnia.
din toate p8.l'ticipante au
9eiD.nat ManjfestuJ.
nale SociaHste de ia Zimmerwald. "In
care nu mai este de n-
durat - se spunea n manifest - noi, re-
ai partidelor socialiste ai
acestor iTlOi -
genmani, francezi, italieni, polonezi,
lituanieni', romni, bulgar.i, suedezi, norve-
g.ian1, olandezi noi care nu
ne-am pus pe terenul
cu olasele exploatatoare, noi care am
solida"i a
proletariatuJui luptei de ne-am
adun.at ca din nou inter
ntre muncitonii din diferite
ca clasei mun-
citoaa-e, s-o la lupta pentru pace".
Mantlestul seama de acuitatea pro-
blemei ntr-o serie de cerea
se dreptul ca popoarele
singure asupra soartei Lo-
zinca asup..a se insista era aceea
privind pacea ntre popoare : n
istoria omenirii n-a fost de realizat o ac-
18
mai dect aceasta. Orict de
multe orict de multe jertfe ar
nu vor fi prea multe pen-
tru acestui scop :
intre popoare".
Documentele de la Zimmer-
wald au o n
carea
au constituit un stimulent pen-
tru din
in special pentru partea cea mai nain-
n lupta sa mpotriva im-
perialist pentru rezolvarea unor pre-
bleme fundamentale ale poporului romn.
cum erau,
de democratice.
la 15 septembrie, n roJ.oanele zia-
.rului Lupta e despre
"o
iar pe prima publicat textul integral
al "M.anifesbuJ.ill
socialiste din La 29 30 septem-
brie, ziar a reprodus raportul ofi-
cial din Buletinul Comis iei Socialis te In-
cu privire la Do-
cumentele au noeput fie folosite n ac-
de a maselor asupra carac-
terului imperialist al Cunoscu-
tul socialist, devenit mai trziu
comunist, Gh. Vasilesou Vasia cerea, de-
oa manifestele Zimmerwaldului
f ie multipldcate de fiecare a
P.S.D.R. pentru ca "cuvntul lor de
-
de n fundul ulti-
mei de muncitor".
La numai Citeva
Congresul al IV-lea al Pwti-
dUJlui social-democrat, problema
proletariatului romn de
boiul care se ducea ntre cele grupuri
de state imperialiste, exprimat n una-
nimitate, printr-o ade-
ziunea sa la principiile Manifesiului de la
Zimmerwald. Dumitru Marinescu,
dintele Congresului, a adresat o
Comisiei Sooialiste de la
Berna prin oare promitea n numele n-
tregului Congres "iot concursul moral
material", "mpotriva pentru
ilriumiul socialismului
ntreprinse de
snt
ale procesului de maturizare a muncitori -
mii romne, ale spiritului de solidaritate
care anima mun-
din Romnia, ale cu
oare partea cea mai a proletaria-
tului, problemelor
fundamentale sociale poli tice.
FLAVIO
BIONDO
ACE 1
DAC 1
CARE
VORBESC
O

LAT 1 N A ...
Prof. univ.
Membru corespondent al Academiei
Moldot: enL l a Conciliul de ta
( H15)
2
De cind
la romni ? Oare
ea a expresie o
cu Grigore Ureche, cronica-
rul care cu argu-
mente filologice "de la
Rim ne tragem" sau este
mult mai veche ?
Problema o
pentru
evidente. a
avea despre ceva,
o lua
de acel ceva ; apoi,
- fi e ea
sau fie
sau -
este implicind o
spre a-
tunci cercetarea mai
o lucrurilor nu-i de loc lip-
de interes ;
rezolvarea ei ar
putea ajuta la o interpre-
tare mai o evo-
noastre istorice ca po-
por, la idee despre ni-
velul lui cultural chiar la
o despre
mai veche o
la romni.
Lund n considerare toate
acestea preocupati de a
scoate la un
deosebit de important, pre-
mai jos un text latin
de la nceputul secolului al
XV-lea, pentru a vedea
nu cumva contine elemente
precise despre existenta con-
la romni
cu mai bine de sute
de ani nainte de Grigore
Ureche.
*
din 1923 s-a
la noi n "Ephemeris Daca-
Romana" un text dintr-o
scrisoare o lui Flavio
Biondo, n 1453 lui
Alfons de Aragon, regele
Siciliei, de pro-
blema unei cruciade o
ni/ar contra turcilor. Textul
dar neinterpretal
acum, spune
toarele :
19

" ... Et qui e regione Do
nubi i item adiacent Ripen
ses Daci (Doni in ms.} sive
Volochi, originem, quom se
decus proe se ferunt proe-
dicantque Ro"Tlonom, lo-
quela ?Stendont, quos ca-
tolice christionos R')mom,
quotonnis et Ap-::>s+olorum
limino invisente$, aliquondo
govisi sumus ita !oquentes
oudiri, ut, quoe communique
gentis suoe more dicunt rus
t icam mole gromoticom re-
doleont lotinitotem". (" ...
acei Daci Ripensi sau Va-
lahi din regiunea
ca o onoare
originea lor ro-
pe core ntrodins o
foc se din vorbirea
lor, pe core
obiceiul catolic vin n
fiecare an viziteze Roma
bisericile apostolilor, odi-
ne-am bucurat mult
i-om auzit vorbind in
chip, incit cele ce ei le
rosteau obiceiul nea
mului lor, aveau o
de

Acesta este textul, clar,
precis elocvent, core pri-
una din cele moi im
portonte probleme din isto-
ria culturii poporului romn,
constituind o inde-
pentru con-
originii romane o po
parului limbii
la nceputul secolului al
XV-lea. moi
de aproape.
Textul ncepe cu preciza-
rea este vorba de "acei
Daci Ripensi sau Valahi
din regiunea pre-
cizare de o more importan-
n ea Flovio
Biondo n mod indu-
bitabil, oportenenfa o
interlocutorilor scriind ca
ei erau daci sau valahi. Tn
fel ul acesta, orice incercare
de o se demonstra
vizitatori ar fi fost de olt
neom se exclude, iar faptul
precizarea etniei lor se
20
face prin doi termeni- daci
sau valahi - este ea

o aici e vorba
de romni locuind din ve-
chime in
Tot de
este precizarea
daci sau valahi erou din re-
giunea de pe
malurile fluviului, ceea ce
ipoteza
erou din
Banatului sau ale
Textul este foarte
clar nu permite, credem,
nici o interpretare.
Primul pasaj se comple-
cu of doilea, in core
se spune " ... (acei Daci
sau Valahi) ca
o onoare ori-
V -
g1neo romana pe core m-
tr-odins o foc se
din vorbirea lor ... " Acest
text e deosebit de inte-
resant,. probind multe. Mai
intii acel " ... ca o
onoare ori-
ginea lor intr-a-
dins ... " in mod indu-
bitabil ne n Iafo
unor oameni de
ong1neo o neamu-
lui limbii lor. 1 n
ei sint tot de
categoriei ca Grigore
Ureche, core, peste
veacuri, avea scrie "de
la Rim ne tragem". Ba ceva
moi mult : acel pro-
ca o onoare" i
pe valahi ca firi sensibile
de originea lor, stare
de suflet care un
anumit nivel spiritual, o fi-
o con-
de neom -
psihice core
cini adnci moi vechi in
lor, chior o
de mase.
Pe toate acestea,
acel originea
lor pe core n-
tr-adins o foc se ... "
interlocutorii
lui Flavio Biondo nu s-au
limitat la o convoroire sim-
la vagi,.
ci ou procedat la exprima-
rea unor convingeri adinci.
La rindul ei, formula "o foc
se din vorbirea lor",
ei bazau
pe in-
tre cele limbi, deci pe
dovezi de ordin filologic.
atunci, textul duce
la concluzia va-
lahi aveau convingeri ferme
despre originea o
neamului limbii lor
convingerile n astfel
de materie se pe
argumente, pe probe de or-
din intelectual, core presu-
pun este de conchis
valahi implicind
n lor probe de fi-
lologie - oricit
de reduse vor fi fost aces-
tea - erou oameni
prin Altfel,
o atare inte-
o astfel de conver-
nici nu ar fi putut o-
vea loc, iar Flovio Biondo,
n-or fi fost impresio-
nat de logica
n-or fi avut nici un motiv
25-
30 de ani, intr-o co-

1 n privinta
se observe perfecta iden-
titate de procedeu dintre
valahi Grigore
Ureche : peste sute de
ani, cronicarul moldovean
va urma tot drumul filolo-
giei - al din-
tre vocabularul romn cel
latin - spre a proba ace-
istoric, latinita-
tea limbii romne. atunci,
n lui Grigore
Ureche se vine cu explica-
perfect
de cer
este cazul ca, procedind
prin analogie, conchidem
capacitatea acestof
valahi de o purta astfel de
o fost tot de

acea con-
versatie dintre Flovio Biondo
valahi trebuie fi fost
destul de Numai o
astfel de convorbire i-a pu-
tut da primului posibilitatea
de a trage concluzii ca, de
exemplu, acelea pro-
clamau ca o onoare" origi-
nea o
ntr-adins", limba lor era
o cu
etc. Or, ca
astfel de concluzii
trebuie timp iar
ca consumi vremea n
trebuie ai
potrivite : in-
terlocutori isteti
la minte, cu un capital de
idei capabili de a lua
n diferite probleme.
astfel toate datele
pentru a conchide va-
lahii aveau o vie
a originii romane
a neamului limbii lor, o
concreti-
ntr-o atitudine :
proclamarea ei ca o onoare
originii lor ro-
ma ne.
Alt fragment interesant
din acest text este cel ce
V .,
urmeaza mat fOS cu pnvne
la dotarea evenimentului.
Din el evenimen-
tul a avut loc
"aliquando" potrivit cu fra-
za : ne-am bucu-
rat mult i-am auzit vor-
bind ... " Acest rnd spune
el ceva : eveni-
mentul s-a produs nu n mo-
mentul n care se redacta
scrisoarea (1453), ci cu mult
mai nainte de
Dar, autorul scrisorii
.... V ,.. ...,
n-o prectzeaza, sa tncercam
s-o facem noi. Fla-
vio Biondo se n 1388
a murit n 1463. Mai
apoi acest eveni-
ment a avut loc


"aliquando". Aceasta poate
nsemne e vorba de un
moment cu mult nainte de
1453, data scrisorii. Cunos-
cnd toate acestea am putea
conchide
s-a produs cu circa 25-30
de an.i n 1n acest caz,
e posibil ca ea fi avut
loc cu romni
la conciliul din Constanta
(1415-1418) sau, mai pro-
babil, cu cei la con-
ciliul din (1439),
cnd din ro-
mne snt prezenti la adu-
respective. tex-
tul scrisorii : " ...
tini, care obiceiul ca-
tolic vin n fiecare an
viziteze Roma ... ",
ipoteza valahii
vizitau Roma deosebit
de delegatiile la congresele
citate. Faptul aici
este acela la data cnd
s-a produs, probabil, eveni-
mentul, pe la 1425-1430,
exista la
romni ca un fapt spiritual
cert, indelebil.
1n final, textul contine a-
precierea lui Flavio Biondo
asupra limbii noastre spu-
nndu-ne atunci cnd va-
lahii o "rosteau obi-
cei", limba are
"o de
grama-

Aci se o n-
trebare : se putea vorbi la
acea vreme de o
de neam ? Ce spun faptele
din
La ntrebare pu-
tem :
lui Flavio Biondo
valahi la
Roma obiceiul cato-
lic" pentru afir-
marea unei reli-
gioase ; n
acestui gen de con-
este destul de
1n schimb, n ceea ce pri-

textul este mult mai preei>
mai probant : ea este
prin
ferme cu detalii,
acestei
nu permite nici un dubiu.
afirmnd origi-
nea for ca pe o
onoare, valahi
n mod evident dovada unei
vii a
o intrebare
: era un astfel de
gest cu la acea
de vreme ce despre o edu-
in spirit
ncepe a se vorbi
mult mai trziu, abia spre
finele secolului al XVIII-lea ?
Deja la acea vreme se
vorbea de o de
neam. Aceasta reiese din
St. d'lrsay, care, ntr-o ches-
tiune scrie :
" ... la Ptago, fa 1384, se ma-
(la studenji) un viu
sentiment amestecat
cu chestiuni religioase po-
litice ... " Chiar mai nainte.
sentimentul unei apartenente
etnice se manifestase la Ox-
ford, la Bologna ceva
mai tirziu, la
germane.
Deci, manifestarea con-
de neam la valahi se
perfect n for-
mele de manifestare spiri
ale epocii. Iar faptul
constituie o
valahii despre care
Biondo nu puteau fi oamenr
simpli, ci, oa-
meni cu o
La acestor rinduri
putem conchide
le : n scris n mod
argumentat latini-
a o cu cro-
nicarul Grrigore Ureche, eo
era la romni,
cum o documen-
tul analizat, cu mai bine de
sute de ani nainte.
2!


ae s
PETRE ILIE
NICOLAE MEIANU
NICOLAE AURELIU

"Misi unea cu core l trimit ca ministru al meu ... este nu numai de o fi
reprezentantul oficial al Reichului pe rege, ci aceea de o fi pentru dumnea-
... un fidel loial ajutor ... o doriti, fie de asemenea ...
l n caz ... de core s-ar putea ivi din tensiuni interne ale regimului dumnea-
... v6 va sta la dispozitie ntotdeauna, ca fidel devotat intermediar. .. Este omul
cel moi leal pe core snt n trimit".
Semnotorul scrisorii : Adolf Hitler. Adresantul : Ion Antonescu. Obiectul ei : nu-
mi rea lui Monfred von Kitlinger ca ministru al Germaniei naziste la Bucuresti. Dota :
ianuarie 1941.
Hitlerismul este pe cale opt ani de cnd se la putere, dor
dictotur<? de la o.bio o intrat n o de guvernare.
Sub poltteteo dtplomottco o meso1ulu1 se s1mte aroganta tutorelut de la Berlin de
11
protejotul" din : Killinger fie nu numai un al ger-
mane, ci unul n core fuhrerul poate avea incomparabi l mai ncredere dect
n autohton.
Creditul de se n o.chii lui . Hitler. e pe deplin justificat.
Comandant al unu1 dtstrugator tn timpul pnmulut razbot mondtal, el a devenit nazist
di n 1928, diverse posturi de n celebrele batalioane de asalt.
Ajuns concelar a Germaniei, fuhrerul 1-a numit consiliului de a1
Soxoniei comi sar al Reichului n acest land, functie pe care n
1937. Ulterior, a trecut n aparatul ministerului de externe, in august 1940, cind a
devenit ministru n Slovacia, organiznd de fapt protecto-
ratul german asupra acestui teritoriu. Dor sa la Bratislava nu a durat nici cinci
luni : ordinul pr.in core Hitler l trimite la data de 24 decembrie 1940.
La venirea sa n capitala Romaniei , Killinger are aproape 57 de ani. E un om
voinic, predispus la obezitate, cu aparente de jovialitate bonomie, sub care se ascund
caracteristice nazist : cruzimea, oportunismul, lipsa de scrupule, goana
Ziaristul american Cyrill Breodness, care 1-o ntlnit cu un an
nainte la Berl in, il descrie astfel : ,.Aere de aristocrat de mitocon, ochi mici
scormoni tori, care se mereu cum ar putea posesorul lor
pe interlocutorul, probabil n corset piept umflat cu tot dina-
di nsul, Killinger are unui individ cu care e preferabil nu te
noaptea pe o Tn orice caz, rar nume mai bine alesN
1
lor Renoto Bova Scoppa,
ministrul Italiei la i scrie lui Ciano, n noiembrie 1941 : ,.Am avut o ntre-
vedere cu von Ki llinger, n cursul am resi mtit dezgust - aproape fizic -
t J oc de cuvinte : in limba to kilt a uclde.
22
?
1
de persoana lui, de felul cum de siguranta de sine pe care o efi.
... Nu ct e de fanatic, e calculat, perfid, amator de aur, femei,
mincare - toate acestea patru in imense".
il cei ce I-au cunoscut pe Homul cel mai leal " pe care a fost n
Hitler. Misiunea la care face aluzie acesta este arbitrajul
ntre Ion Antonescu Horia Sima : lupta dintre ei pentru monopolul puterii a atins
punctul unde ruptura e Sima se bizuie pe sprijinul ReichsfUhrerului S. S. Hlm-
mler al reprezentantului la Peter Geissler, Gestapoului din
Romnia, prin intermediul legionarii au 5 000 de pistoale Walter. Armele
sint folosite cu prilejul rebeliunii izbucni te la 21 ianuarie 1941, cind confliclul
Antonescu Horia Simo forme violente singeroase.
Killinger, in schimb, este unor instructiuni core direct
de la fuhrer : Antonescu trebuie sprijmit, spre a se asigura Germaniei conditii
favorabi le pentru realizarea proiectelor naziste n tara Rebeliunea t'e-
este deci ceea ce i atrage lui Killinger o contradictorie
: stima lui Hitler ura lui Himmler. primeia, Geissler e rechemat la
Berlin, pus sub destituit, trei de Killinger nu negli -
toarne gaz peste focul rugului pe care arde adversarul Tntr-un raport
din februarie 1941, adresat ministerului de externe german, el : .. Kriminalsrot
Geissler, care a jucat un rol destul de a fost omul de al politiei le-
gionare. El o declarat n mod public, pe core ou aflat-o romnii,
uciderea celor 72 de prizonieri de la Jilavo o constituit o manifestare absolut justificata
a justitiei populare. Cnd l-am ntrebat lucrul acesta este el o remorcat
de altfel, este fUhrerului . L-am asupra acestui
fapt, chior aceasta este realitatea".
Dor ura lui Himmler nu este ni-ci ea un obstacol peste care se poate trece cu
,.Gdele cu ochelari", cum l Goering (dar numai cnd nu e de fato)
subolternul : singura ce i se lui Geissler este de a fi trimis
discipl i nar n Spania. Dor nici acolo nu mult. La 27 decembrie 1942, un
Heine face la Tn luna el se J.o pe str.
Sf. Spiridon nr. 8. Tn apartamentul 3 de la etajul 1, care numel e unuia
din cei mai mori germani vizite mult mai numeroase dect ar justifica-o
gradul sau nu KiJi i nger uniforma houptmonn e de Geissler,
care o primit din partea lui Himmler misiunea de o "studio" probl ema ?
Probabil da. pentru o se de Gestapoului, ministrul plenipo-
din iunie 1941, propriul lui serviciu de informajii contra-
23

'
...
,


e
It
e re
.spionaj, a carui activitate e de S.S., Abwehr si comandamentul
militar german din Romnia.
lui Kill inger nu e de prisos. Att Gestapoul, ct generalul Gersten-
.berg, misiunii militare aeriene germane din trimit sistematic la Berl i n
note, rapoarte chiar mpotr iva lui. 1 se aduc cele mai diverse :
"politicii nefaste duse, a izgonit rnd pe rnd pe prietenii Germaniei
n americanilor englezilor" ; n-a o serie de
politici" ; " nu a fost omul de forte de care era nevoie n Romnia" etc., etc.
Killinger se el " a procedat ntocmai, conform
lor primite personal de la fUhrer". Ceea ce este, desigur, cum este
rat frictiunile sale cu Gestapoul nu snt dect o reeditare a ciocniri dintre
naziste diferitelor servicii, organisme ministere, un episod din
acest neintrerupt al tuturor mpotriva tuturor. Atitudinea lui Killinger nu are la
nici cea mai de legionari, pentru a apropiere utilizare
cu ndrjire. La nici o de la rebeliune (17 februarie 1941 ), el :
"Germania nu va uita Legiunea a fost aceea care,
pentru prima n Romnia a luat atitudine de Reich ... ns6,
aceste trebuie - pentru interesele
i ului - trebuie sustinut regimul generalului Antonescu". Mai trziu, Killinger va declara
"viitorul germane n Romnia nu poate fi asigurat dect pe baza unor
ideologice ntre cele cu ajutorul legionare" " n orice
caz nu va trebui ea reprezenti nd n Romnia o pentru
Germania. Va trebui deci o pentru ntre Ger-
mania legionari ... "
revenim la serviciul personal de informatii contraspionaj, creat de
Killinger. Materialele adunate cu de special instruiti nu se
aprovizioneze dosarul de al ministrului Ele snt transmise
n1ai departe, de un consilier al Hermann von Ritgen. Mai departe -
unde ? La Berlin, unde ele aj ung n mi ni le unor ofiteri superiori, pe care modul cum
- mai ales de pe frontul de - ii
tot mai mult. au se cu victori ile dobindite, rapid i n
faza a - profite din pli n de pe urmo lor -, acum nu vor
fie la dezastru. O serie din ei se treptat complotului pe care- I
conduce din colonelul Klaus Philip Schenk, conte de Stauffenberg i s-a
printre Rommel. Se evenimentelor :
la 20 iulie 1944, Stauffenberg duce n servieta sa o cu explozie pe
care o n subteran al cartierului general al fuhrerului de la Rastenburg
(Prusia La ora 12.42 bomba dar Hitler cu
unui concurs de Primul act fiind ratat, tot restul complotului
Gestapoul n represaliile cele mai crunte se abat asupra con-
spira tori lor.
Dar acestora, lor, jocul dublu al multora dintre ei fac ca
lui Himmler inainte de explozia bombei lui Stauffenberg, pe
participanti la complot. Adolf Reichwein, de este arestat la Berlin pe
la mijlocul lui iunie. La 20 iunie se la din doi func-
superiori - Joseph Stadbuchl er Konrad Schmidt - de la " Praesidi um Ber-
liner Kriminal Palizei" . Asupra lor au un mandat de aducere "sub a dom-
nului consilier Hermann von Ri tgen". Tn noaptea de 21 spre 22 iunie, domnul consilier,
ajuns intr-o stare de prin administrarea unei puternice doze de nar-
coti ce, este introdus ntr-un sicr iu transportat cu o a de unde e
imbarcat pe un avion cu Berlin. TI toate obiectele documentele
la descinderea ce s-a efectuat la locuinta l ui.
Arestarea lui Ri tgen nu-l poate indiferent pe Ki ll inger. Acesta e prieten nu
numai cu ocupantul sicriului, ci cu fratele lui, Otto von Ritgen, di rectorul
de fasciste D.N.B. E un lucru pe care-I Gustav Richter, reprezentantul lui
Himmler n Romnia pentru problemele de al legatiei. El e
cel care 1-a pe Ritgen. Ce I-ar impiedica procedeze la fel de Killinger ?
Ministrul care e la curent cu metodele de interogare ale
Gestapoul ui, seama supus unor torturi Ritgen poate spune despre
24

el orice doresc inchi zitorii care snt oamenii lui Himmler. Perspectiva e cu att mai
de temut, cu ct, numai cu cteva luni inainte de data atentatului - la 31 martie 1944 -
Killinger a expus membri lor l egatiei n codrul unei conferindte,
core le-o cerut se ntr-o de politice in
Romnia, ct de poporului romn", stabilind ca orice raport pentru
Berlin referitor la f ie supus spre aprobare.
Mai mult, la el o ntrebat pe consulii germani din Romnia
sol idari cu el, n orice o preciza despre-
ce este vorba. consulilor a fost afirmativ.
qup? 20 iulie, multi di.n. care lui Killinger - printre care
probabil de - deduc ca el de complotul ce se si
sentimentele care trebuie fi fost cumplite
pentru ,,fidelul devotatul i ntermediar" al fUhrerului, pus ntre ciocanul unei eventuale
n gheara lui Himmler nicovala politice din tara n care este repre-
zentant diplomatic .
. ot.t. ca mi nist.ru ct ca .<?1 unui serviciu propriu
de sp1ona1, Kdl1nger e bme mformat despre 1mpotnv1n1 r:oporului romn
de dictatura de trupelor hitlerista pe teritoriul de
impus de ele. Ca n ianuarie 1943, la o n
sediul se preciza Germania "a luat toate pentru o prentmpi na
orice n Romnia". Generalul Gerstenberg, "regimentul 67 S.S., ce
stationa n Cehia, va fi trimis n Romnia, c.amuflat n elemente ale organizatiei
TODT al e f erate germane". De asemenea urmau fie aici agenti
ai Gestapoului din Austria, "Schwortzes Korps", cu sediul la Viena. Ctev'Ei:l
luni moi tirziu, el "situatia a Romniei merge spre o dezagre-
gare deci constituie o o intereselor Germaniei ... Ro-
mnia ar putea deveni n once moment a doua ltalieH
1

Pe ce zilele trec, atentatului, spaima lui Killinger
Tot ce din Romnia i spune vulcanul ontifascist se apropi e vertiginos de
punctul critic n care se va produce eruptia. Tot ce din Germania i spune cea
mai de participare la complot e pentru ca un om fie ucis
n chinuri groaznice. Primele procese ale conspiratorilor ncep la 7 august, n unei
speciale, prezidate de un maniac sngeros, Rolond Freizler, nazist din 1924.
Executarea acuzatilor are loc a doua zi, la 8 august, prin spinzurarea cu corzi de
pian, atrnate de belciuge de n pivnita nchisorii Ploetzensee.
rile se la peste 7 000. Pe frontul de est se sinucid generalii von Treschow
Wagner. Pe frontul de vest, generalul von Stulpnagel, fostul guvernator militar al
Parisului, trage un glonte n cap : spre nenorocul lui, nu e
judecat pe spnzurat la 30 august. La 17 august, von Kluge, a
refuzat ia parte la complot, e rechemat la Berlin, ceea ce-l face
soarta i e ; n zi el se Rommel l va imita
mai de luni.
proaste repede nu-i deloc exclus ca ele la
lui Killinger. din Romnia l ia complet prin surprindere.
att de evenimentului, nct n seara de 23 august trimite,
printr-un agent al Gestapoului pe care a apropie, un l ingou de aur in
greutate de 12,5 kg lui Mihai Antonescu, cu fie mai trziu restituit familiei
sale. Killinger nici nu M. Antonescu fusese arestat.
a Romnia este acum
la antihitlerist.
Manfred von Killinger, reprezentantul oficial al Reichului la se sinucide
n de pe Calea Victoriei 174. E nevoit klse totul, indoiala
care asupra : a participat sau nu la complotul mpotriva lui Hitler?
1 Al uzie la semnat de Italia cu aliate la 9 septembrie 1943.
25
.,... ..
. ..

+
--


" V
\

'
:4
@ '
'
"
.. -.:: .

'
..

Nicolae Coculescu asistentul sdu Jokph
luneta de
1
,.
1n
SENEGAL
26::
'
.

:('.">
,.
..
&
- Cnd ca soarele se-ntu
nece pentru
vreme, ceea ce voi numiti atunci
noi stim soarele se din calea
lui cea zi de zi n
din core nu poate lesne Tn
acele clipe noi ne lui Dumnezeu el
readuce soarele pe drumul ntunericul
se
Aceste cuvinte erou rostite n ziua de
31 martie 1893 de din Fun-
diun (Senegal), care explicou astfel,
credinta lor, astronomului Nicolae Coculescu
cauzele eclipselor. Ascultndu-i, ostronomul
romn o cu multa
interlocutorilor n
care putu de
oameni foarte inteligenti, cauzele eclip-
selor.
Momentul ntr-un chip ct se
poate de sugestiv primul contact
romno-african, realizat de cel dinti
romn, Nicolae Coculescu, ntr-o
moi de pe continentul afri-
can. lui precede cu ani
efectuate n interiorul conti nentului
african de alti romni, ca : Sever Pleni-
SOARELE IN INTUNERIC
ceonu, Nicolae Rosetti
altii despre care s-a scris acum.
Nicolae Coculescu a ntre anii 1866
1952 a fost, timp de peste patru decenii,
profesor de astronomie geodezie la Uni-
versitatea din Bucuresti. el este
intemeietorul (1908) ani indelungati di-
rectorul Observatorului Astronomic din ca-
pitala Pe
fice, Nicolae Coculescu a adus contributii
tnsemnate l a cunoasterea mecanicii
,
a calculului planetare. De
aceea, numele lui a fost inclus n calendarul
U.N.E.S.C.O. pe anul 1966, consacrat cinsti-
rii memoriei marilor ale lumii.
Afirmndu-se ca valoros pe
cind studiile la Pari s, ca discipol
al lui Poincare, N Coculescu a fost
de Biroul longitudinilor din Franta Mi-
siunii astronomice n Africa pentru obser-
varea eclipsei de soare din 4/ 16 aprilie 1893.
Ministerul Instructiunii Publice a Romniei
o pus la dispozitia romn mij-
loacele necesare acestei

Rezultatele n observarea ecl ipsei
amintite au fost comunicate de
N. Cocul escu snt cunoscute. Ceea
ce nu s-a n prezent, este faptul
investigatiile lui Nicolae Cocul escu n
Senegal au fost mult mai largi variate.
aceasta din de
ale astronomului nostru, un jur-
nal intim, inedit necunoscut
in prezent. Tn cele 61 de file ale acestui do-
cument pretios, scrise pe ambele pagini n
limba cuprinznd perioada 14 de-
cembrie 1892-8 mai 1893, autorul descrie
sa i n Senegal,
observati i pretioase privind diverse aspecte
din viata populatiei Un
de 70 de f otografi i, de asemenea inedite,
cu imagini din cele mai suges-
tive din jurnal.
Din aceste materiale se vede Nicolae
Coculescu a cunoscut bine Fundiun,
dinta Misiunii astronomice franceze di n care
parte a multe in
diferite ale Senegalului, vizitnd loca-
: Dakar, Saint-Louis, Peuhl, Si ne-Sa-
loum, Fatick, Diakao Kaolak.
Interesul lui Coculescu pentru
din Senegal se a fi
fost multilateral. Tn general,
cuprind, sub multiple aspecte, specificul vie-
tii materiale spi ritual e a populatiei se-
negaleze. Numeroase sint de
ordin etnografic, ele referindu-se la costu-
SAVA IANCOVICr
mul podoabele sau la
capului. .
El este atent la flora n jurnalul
descriind arbori i fructiferi exotici : po-
pay, colo, toba, rhannier. Tntr-o fotografie,
ne imaginea a
unui monument milenar oi naturii africane,
un boobab de proportii nct
nu poate fi cuprins nici de zece oameni.
Exploratorul romn analogii si-
militudini ntre Romnia Senegal le
n ciuda distantei de mai multe
meridiane care desparte cele
Astfel, melodiile cntecelor senegaleze "se
adesea, foarte mult, cu melodiile
care se puteau auzi la din cmpiile
Romniei". O cu "e la fel ca
n de soare snt
"la fel ca cei de la noi care cresc pe su-
prafete necultivate".
Nicolae Coculescu a stabilit relatii cu nu-
senegalezi. El ne nu-
mele ctorva uregi", de triburi, cu care
a : Limba Ghialo din
Peuhl fiica acestuia Kumba Ghialo,
M'Bake N' Laye din Diakao altii, pe care
i -a fotografiat.
cu prilejul sale, Co-
culescu a a stabilit re-
latii de prietenie cu mai europeni. O
pentru el a fost ntlnirea,
n Senegal, cu Lamoke, fostul
corespondent n Romnia al ziarului pari-
zian " Le Temps" n vremea de
Acesta i -a vorbit n termenii
cei mai despre tara
Coculescu avea in el adnc sentimen-
tul umane, indiferent de
nationalitate. La reuniunea ami -
de plecarea sa n Senegal,
el are ca invitati : cinci romni, doi fran-
cezi, un italiar:t, un negru din Martinica
coreianul Ling-Theng-Fong. Subiectul prefe-
rat al purtate cu acest prilej poate
fi dedus din pe care amicii le
drept amintire n carnetul astronomu-
lui romn. Unul scrie n limba :
"Idealul suprem al vietii mele este pot
lucra cndva pentru fericirea celor oprimati".
impuls nobil 1-a determinat pe N
Coculescu, cum am caute a-i
apropia pe senegalezi de tai-
nele cerului, de fenomenele cosmice. Inte-
resul primului sol al poporului romn
de poporul senegalez, pentru o
este n pagi nile jurna-
lului din care cteva fragmente,
i nsotita de imagini datorate tot lui.
27

r
...
....
ULtima din ju.TnaLuZ tu i
Nicolae Cocu.tescu.
Miercuri, 7 4 decembrie 7 892
Iau masa la dl. Noirot,
administratorul lui Sine-Sa-
loum (Senegal), care mi
- n cu viitoarea
mea n re-
giune - toate
despre precum cele
mai sfaturi.
OI. Noirot, care locuieste
de multi ani n aceste re-
giuni, imi despre
lucruri le interesante ce se
pot ntlni acol o, mi
o colectie cu diferite obiecte
ornamente ale indigeni-.
1or, care constituie aproape
un muzeu, precum si foto-
grafii mai ales, pic-
turi de el, repre-
zentnd St. Loui s, diferite
s.ate, peisaje posturi (mi-
litare) din Senegal. O parte
din tablourile lui au figurat
la expozitia din 1889, unde
dl. Noi rot instalase o expo-
care a
funct ionat sub conducerea
1 u i.
11 mar tie 7893
Pe bordul vasului " La Plata"
. . . . . . . .
E departe, foarte departe de
capitala mele. Snt si n-
gurul romn pri ntre nume-
28
n costum
de
care navighea-
acum spre nde-
( ... ]
Seara privim apusul soa-
relui, care e minunat; moi
trziu ne cum opun
Jupiter Marte, lumina zo-
ca cea
este deja foarte Mai
trziu, de balustra-
Marchand *
cu mine, amndoi amatori
de trecem n
aproape toate operele, fre-
doni nd ariile pe care le cu-
noaste fiecare dintre noi.
,
Luni, 13 martie 1893
ln roda portului Dokor
Am sosit la Dakor (sau,
mai bine zis, am cobort pe
uscat) pe la ora 11. Ce cu-
impresie mi-au
negri, aproape goi,
cu capul ras, care
iesc n jurul vasului abia
sosit, sau boy care
l ustruiesc pantofi ca
Aut orul a ulte-
rior, n s usul paginii,
t oarea d espre Ma-
rehand : "Este acela care,
mai t rziu, avea fie erol:l
de l a Fachoda, maior ul Mar-
chand, general n timpul Ma-
relui (Giin 1914-1919).
K umba Ghial o fiica de
t rib din Peuhl
pentru o mo-
de 1 O sous. Pentru ase-
menea ei se
V A A
m apa, 1n grup, nu se m-
s-o scape
... cum spuneam adinea-
ori, snt aproape goi, nu au
pe ei dect de
culoare sau albe
pe care le i n
jurul trupului ca o
... Cei mai mult i
din ei nu au nici a-
de -
o de
ntre picioare le
drept costum.
mai cu capul gol, ras,
expus la razele soarelui,
a se teme de ...
Femei le
de n loc de
sau
turi ciudate. lor este
transformat ntr-o mie de
care n
jurul capului ; le trebuie
probabil mult timp ca se
pieptene, att de
pare ciu-
Femei le (unele
din el e) Clll
nomazi pe care i-am
adesea la noi n
III
De la Dakar la St. Louis cu
trenul
14 martie 1893
Drumul de la Dokar la
St. louis cu trenul
12 ore (de la 6 1/2
la 6 1/ 2 seara, n fie-
care zi) ; este de
'263 km. De la periferiile
Dakar la oa-
recare cmpiile snt
foarte oride (cel n pe-
rioada aceea). Tntreoga ve-
getarie se reduce la
cum se vede chiar la noi
prin locurile necultivate) ;
nu pot
te prea din cauza
soarelui dogoritor, n
de anotimpul ploilor carac-
teristice regiunilor tropicale,
ntre lunile august oc-
tombrie, cnd este,
se spune, mult mai
Se pot vedea m1c1 pal-
mieri, foarte mici, mai curnd
Dar, mai ales,
se pot vedea baobabi,
copaci cu scoarta
; ai zice snt cu
totii morti, n perioada
aceea nu ou nici o
pe crengile lor, din cnd n
cind se poate vede cte un
fruct care un fruct
care cu o


Hainele ale acelora
<are snt pe ca-
re i n t ren n
snt dint r-un f el de
halat de toate cul orile nu-
mit boubou. Snt confectio-

note in general n ; fe-
meile le le vopsesc
aceea cu indigo. Ce-
lelalte "costume" snt
de Att
ct femeile, iau
de le n-
in jurul corpului
in jurul capului , snt
musulmani).
Ei mai ales un fel
de pe care le nu-
mesc gris-gris - la n
jurul gtului al gleznelor.
Gris-grisul este un fel de ta-
lisman care mpotri-
va nenorociril or. Musulma-
nii mai n
l oc de gris-gris - coranul
nchis ntr-o cutie de piele.
Ei fac la orele
stabilite ori unde se Am
unul care pe la ora
a profi-
tat de o oprire a trenului ca
Era
foarte
ciune - ba ngenunchia, ba
se mo-
da spunn-
tot-
pe nisip semne
abracadabrante
cu fruntea. Era din-
tre cei mai bine
E singurul om pe care 1-am
purtnd cizme,
mai toti umblau
unii papuci
galbeni, verzi, sau
rosii . Dar cele mai ciudate
snt ; mai n-
ti, cei mai au capul
complet ras sub
razele soarelui a 5e
sinchisi ; altii cte o
de in mijlocul
capului, ntr-o
parte a capului un cerc cu
in fel nct ai putea
crede o t ichie ;
unii fac o de
ca Femeile,
mai ales, au coafuri
foarte variate ;
rile lor snt nemaipomenit
de variate, deoarece
pierd ore chiar zile n-
tregi ca coafura.

-
' y_,,",.......,.._,... . ____ . l
Senegalezil cu copil
'

<:
l
!

i
l
St. Louis, 15 martie 1893
mi se pare destul
de : e un ade-
cu cteva edificii si
frumoase curate.
cu palmieri, o alee
de cocotieri - toti
copaci dau o oparte
acestui african l fac
Un glup de senegalezi din
Fattck
mult mai interesant. Casele
sint paral elipipede
{sau mai bine zis
cu netede). Ce-
rul e limpede, vremea e
nu e foarte
cald, mai ales la umbra
unui copac sau cnd o
adiere. Un
negru trece pe mine
imi cteva cu-
vi nte pe care nu le inteleg.
E probabi l un salut " ban-
mazdn vaps". Ne ducem a-
poi masa de seara
la domnul de Lamothe, gu-
vernatorul Senegalului, care
ne-a invitat. Am discutat mai
ales cu guvernatorul, care
cu de tara
mea, pe care a avut prilejul
s-o in timpul
boiului din 1877, cind era
corespondent al ziarului " Le
Temps".
14 martie 1893
(La
Snt singur n camera mea,
ntruct nu se poate din
cauza soarelui a
dogoritoare. La ter-
mometrul s-a ridicat la
peste +35.
Am ascultat adesea, cu
atentie, cntecele negrilor ;
unul din ele, de pe
care-I muncitorii nos-
tri, nu departe de mine,
cnd Cntecul, des-
tul de monoton, mi aduce
foarte mult aminte de cnte-
cele orientale, turce, mace-
donene chiar de melo-
diile pe care le adesea
ciobanii din satele noastre.

Vineri 31 martie
Satul Fundiun este pa-
voazat n cinstea guver-
natorului, care trebuie so-
pe la ora zece. Fac
o fotografie in grup la dom-
nul Maillerat. Am stat de
mult timp cu sa-
tului, cu ajutorul locti itoru-
l ui care ne
drept interpret. Mi se par
amndoi, interpretul mai
ales, oameni inteligenti.
observatorul nos-
tru, ce vrem
Le spun cteva
cuvinte despre i
ntreb ce au de gnd
atunci cnd va avea loc
eclipsa. Ei imi spun so-
cot aceasta un drum
al soarelui, care, n loc de a
urma mersul lui se
ei l vor ruga
pe Dumnezeu i-1 dea n-
apoi. Cnd le spun nu e
nevoie ne ntruct
dinainte el va dis-
pare ct timp va
ascuns, ei mi
printre negri snt oameni
care au studiat lucrurile
astea, arabii, dar majorita-
tea nefiind civilizati vor face
vor face daruri
pentru cei Un admi-
nistrator mi-a spus preo-
t ii musulmani de a-
situatie pentru a-i
spolia pe Le-am
promis am fotogra-
fiez am le intr-o
Saturn ; sint mirati
cnd le spun vor vedea o
stea cu luneta.

2 aprilie
prin locui-
torilor. cu inter-
pretul meu negru intru in-
tr-un sat de peuhli unde,
ce parlamentez ctva
timp cu pot fotografia
Etevtt dtn Fundtun cu lor.
satul coliba Ac-
pozeze n grup cu
lui. Ti promit am
dau lui o A-

a peuhlilor nu este origina-
din parte a Afri-
ci i. Unii spun a venit din
Egipt se pare nu a
nici cea mai
in Egipt), altii ea
vine din India. Asta imi a-
originea tiganilor
nomazi de prin
noastre, despre care se spu-
ne cite cam ace-
lucru i n ce ori-
ginea lor care
foarte mul t la cu peuhlii
din Africa : au nasul mai cu-
rind acvilin si nu turtit ca
acela al negrilor, fata mai o-
culoarea pielii mai
ales modul de a se
ca al femei lor imi amintesc
- prin culorile stofelor, po-
doabele lor etc. - ti ganii
Ca ei, peuhlii (fe-
meile) in jurul gitului
al picioarelor} tot felul de
coliere, care mpodobesc
pieptul lor gol sau aproape
gol.
n loc de a fi foarte
cret, cum l au negrii, e
n mici cosite cu to1
felul de podoabe, de mo-
nezi mai ales de aur ar-
gint, atrnate de pan-
glici .
Un exemplu n
l constituie Kumba-
Ghialo, fiica de tri b
Limba-Ghialo, despre care
am vorbit mai sus.

P.S. culegere suc-
de note cuprinzind a-
mintirile mele personale, la
care se mai ales
frumoasa colectie de foto-
grafii (1 00 pe care
am adus-o din in-
- este
ntr-o
zi (care, sper, nu este prea
o
a misi uni i a
lucrare care va fi
persoanelor care
m-au ajutat nu numai
pet rec o parte din
mea n capitala Frantei
drogi, ci vizitez una din
cele mai importante colonit
ale sale.
DIN DOCUMENTELE SECOLULUI XX

4- 11 FEBRUARIE 1945
stenograma (11)
Palatut de la Livadia, in care s-a


Traducerea de mai jos este
revista "Mejdunarodnaia Jizn'',
numerele 6-9 din 1965, care repro-
duce stenogramele delegatiei sovie-
tice. Ele au fost completate cu frag-
mente din stenogramele delegatiei
americane - minutele Bohlen, minu-
tele Statukli Major Combinat Aliat Ji
minutele Matthews, publicate n "Fo-
reign Relations of the United States.
Diplomatic Papers. The Conferences
at Malta and Yalta. 1945". United Sta-
fes Government Printing Office Was-
hington, 1955 (in text cu
sigla F.R.). Deosebirile notabile dintre
stenogramele americane cele so-
vietice snt semnalate cu
sigle : M.B. (minutele Bohlen), M.M.
(minutele Matthews), M.S.M.C. (minu-
tele Statului Major Combinat Aliat).
Notele redactiei romne snt nsofite
de sigla N.R.R.
EUGEN BANTEA
l\tiRCEJ\ IOANID
31

'\
[Churchill] Germania nu mai poate duce
admitem propunerea de co-
pitulare va fi de Hitler sau Himmler.
Este evident le vor nu
vor duce tratative cu ei deoarece s nt cri -
mi nali de acesti oameni vor
fi si ngurii din Germania, vor conti-
nua Este moi proba-
bil Hitler va sau va f i
ucis n urma unei lovituri de stat di n Ger-
mania se va constitui acolo un olt guvern
core va propune copi tuloreo. Tn acest caz
va trebui ne imediat pent ru o
putem sta de cu
oameni . decidem putem, atunci
trebuie le de capi -
tulore. vom considera acest
grup de oameni nu este demn pentru o se
duce tratative cu el , vom continua
vom ocupa ntreaga
1

1) l n acest punct, stenogramele americane n-
o a Stalin,
care in M.B. are r edactare : .,Ma-
Stalin cei trei u r-
ridice ptoblema in mo-
mentul cind vor prezenta termenii
De !apt , el, n-ar fi mai
i ntelept o la termeni,
care Ger mania va f i dezmcm-
a intra i n detalii ?" In M.M. inter-
Stalin este ast-
fel : ,,Stalin : Cind vom r idi ca acestor oameni
noi chestiunea nu
o prevedere despre dezmembrare (in termenii
? Nu vom termenilor de capi-
tulare o ptevedere despre dezmembrare ?" Am-
bele stenograme similar
l ui w. Churchill, care in M. B. are
red actare : "Primul Minis tru spune nu simte
nici o nevoie se discute cu vreun german
orice chestiune asupra viitor ul ui lor ntruct
capltularea ne dreptul
hotarim v!ltoJul Germaniei, ceea ce, probabil,
se poate mal bine face ntr-o a doua
capitularea El spune
oameni noi se vor ivi vor semna capitu-
loreo pe bazele ce le vor fi
dictate, nu va fi necesar li se
de viitorul lor. Copituloreo
posibi l itatea n fato
o dezmem-
Germaniei.
Stalin cerinta
nu este o ci una esen-
2.
Churchill desigu:- este vorba de
o Dor el nu crede
ea trebuie n prima
trebuie la o
gere n chestiune.
Stalin tocmai de aceea o
puc; ntrebare.
Churchill spu."'e noi putem studia
problema el nu crede ar
fi posi bi l se acum la o
in chesti une. Ea
studiu. lui este moi potrivi t
ca o ca aceasta f ie
la 3.
Roosevelt cit i se pare,.
Stalin nu o primit la i n-
trebarea pe core a pus-o noi vom dez
membra sau nu Germania. El
acum problema trebuie i n pr in-
potrivit termenilor ei, noi ne toate
drepturile asupra acti-
d in Germania" (N.R.R.).
2) Ambele stenograme americane
simil ar cu stenograma inter-
nu la inter-
anterioare a lui W. Churchill expresia
(N.R. R.).
3) M.B. nu frad.
M.M. idee (N.R.R.).
I n pauzele plenare. F. D Roosevelt w. ChurchtlC.
32
ctptu, iar pot fi aminate pentru
viitor
1

Stalin e
5

Roosevelt : Primul Ministru
este imposibil se n pre-
zent frontierele diferitelor ale Germa-
niei
studiu. Asta-i drept. Dar lucrul cel mai im-
portant tocmai in a se la
problema
anume : sntem de acord sau nu dezmem-
Germania ? Roosevelt crede ar fi
bine se prezinte clauzele capi-
n de aceasta li se de-
clare Germania va fi
6
La
Teheran, Roosevelt se pronunta n favoarea
administratiei i n Germania
7

Acum de ani, cnd s-a afl at n
descentralizarea era o realitate :
Bavaria sau Hessen aveau propriile lor gu-
verne. Acestea erau guverne. Cu-
vntul "Reich" nu exista Dar n ulti-
mi i 20 de ani descentralizarea administra-
tiei a fost treptat conduce-
rea a fost la
Berlin. ne utopii-
lor am vorbi n zilele noastre de pla-
nurile unei a Germaniei.
de ce, n actuale, el nu vede
dect dezmembrarea. Dar n cte
4) M.B. M.M. nu i n-
(N.R.R.).
5) M.B. M.M. nu i n-
(N.R.R.).
6) M.B. nu parte a in-
terventiei (N.R.R.).
7) M.B. inscrie in loc de ,.descentralizar e"
cuvntul .,dezmembrare". M.M.
termen ca stenograma (N.R.R.).
? Tn 6-7 sau mai ?
8
Acum et
n-or putea spune nimic concret in
Problema de mai sus trebuie stu-
chiar aici, n Crimeea, trebuie
ne punem de acord asupra unui lucru
- anume vom spune sau nu nem-
tilor, Germania va fi
0
.
Churchill lui nu
e nevoie ca nemtii fie informati despre
politica care va fi n vii tor
de tara lor. Este necesar se declare nem-
ei trebuie se la noi ce-
rinte din partea ce Germa-
nia va fi capitulat. Aceste cerinte ulterioare
vor fi prezentate nemtilor pe baza consen-
sului aliatilor. Tn ce dezmembrarea,
el o asemenea nu
poate fi n decurs de cteva zile. Alia-
au de-o face cu un popor de 80 de mi -
lioane iar privi nd soarta lui nece-
desigur, mai mult dect 30 de minute.
Comisia va avea probabil nevoie de o
pent ru elaborarea problemei in detalii
10

8) M.B. astrel propozi-
: ,, A este acum de
o a Germaniei n cinci sau state
este o idee M.M. n
parte in intr-o
textului sovietic (N.R.R.).
9) M.B. o a lui Chur-
chill, care il intrerupe pe Roosevelt : .,sau mat
rererindu-se la statelor n care
fie Germania. Tot i n M.B. se men-
Roosevelt. s-a declarat de acord cu
remarca lui Churchill. M.M. nu
ntrerupere (N.R.R.).
10) Cam n acest. moment Harry Hopklns n-
lui F.D. Roosevelt un cu ur-
: .. Domnule
sugera ca aceasta este o ches-
tiune foarte cei trei
de externe prezi nte mine o pro-
punere att n ce procedura prin care
se poate ajunge cit mai curnd la o
nare, ct modul Harry".
este reprodus n F.R. pag. 633 (N.R.R.).
1. V. Stalin V. M. Molotov, intr-o pauzll a Conterintef
3 - Magazin istoric nr. 2
33
Roosevelt Primul Ministru in-
troduce in elementul timp.
probl ema ar fi
in public, s-ar propune sute de planuri . De
aceea, el propune ca cei trei ai afa-
cerilor in termen de
24 de ore un plan cu privire l a procedura
studierii Germaniei
aceea, n decurs de 30 zile s-ar putea n-
tocmi un plan de dezmembrare
a Germaniei .
Churchill guvernul britanic
este gata accepte principiul
rii Germaniei si se creeze o comisie n-
cu studierea procedurii de dez-
membrare
11

Stalin spune a ridicat chestiune
ca fie foarte clar ceea ce vrem. Eveni -
mentele se vor dezvolta n unei ca-
tastrofe pentru Germania. Germania este pe
cale de a fi infringere
va fi ca urmare a rapidei ofen-
sive a
12
Tn de catastrofa mi -
Germania poate suferi o catas-
ca urmare a faptului nu
va avea nici nici pi ine. Germa-
nia a pierdut bazinul carbonifer din
Dombrowa: iar Ruhrul se va afla in curnd
sub focul artileriei aliatilor. fiind des-

a evenimentelor, el nu ar
vrea ca fie luati pe de
evenimente. El a ridicat chestiune
pentru ca aliatii fie intimpine
evenimentele. El intelege pe deplin consi-
derentele lui Churchill n sensul acum
este greu se un plan de dez-
membrare a Germaniei. El
nici nu propune ca acum se
un pl an concret. Dar problema trebuie re-
n principiu n pre-
vederile
1
:1.
Churchill capitularea necondi-
11) ln M. B. Interventia lui Churchill se in-
cheie cu cuvinte : " ... dar nu poate
rt de acord cu otice n acest
domeniu" (N.R.R.).
12) ln acest punct M.M. se ntrerupe cu
toarea : "Am din ca
aduc un pahar de am
pat cele ce s-au spus n citeva
minute" (N.R.R.).
a in limba 1'1 unc1a rlintre lo-
bazinului carbonlfer silezhm (N.R. R.).
1:\) De In M.B. tn contanuare
text : ,.El a spus pe de-
plin la care se Primul Mi-
nistru cu privire la elabot'area unul plan detal-
Iat de aceea crede sugestia
poate fi anume :
1) acord in principiu ca Germania fie dez-
;
2) se o comisie a
cie externe cu perfect are a detaliilor ;
:t) se adauge la termenii o cla-
st11tund GermaniA va fi
a se dtl vreun A spus soco-
acest ultim punct este :-ltt de important,
nct trebuie categoric se aducA la
grupului aflat la putere ce va nccepta
necondi\I0'1:tt rapitularea, fiP. va fi vorb:-l
de generali snu allatilnr este
cic a de?.membra Germnnin. Prin sa
Acest vn lega poporul germal'\ de aceastA
A spus este fonrte ris-
cant sl\ se umeze planul Primului Ministru
nu se nimic poporului german des-
34
exclude vreun acord de armistitiu.
Capitularea este premisa 'i n-
Cine termenii
se supune
1
4

Stalin spune termenii
se
1
=>.
Churchill afirmativ
se acorde atentie articolului 12 din clauzele
a Germaniei ela-
borate de Comisia
Roosevelt n acest articol nu
se nimic despre dezmembrarea
Germaniei
16

Stalin spune este
17

Churchill : se pu-
blicarea clauzelor armistitiului ?
Stalin aceste
clauze nu -vor fi publicate
1
, ele pen-
tru vor fi prezentate la timpul po-
trivit guvernul ui german. vor stabili
data cnd vor fi publicate.
de altfel in momentul de n Ita-
lia : clauzele acestei vor fi
publicate atunci cnd ei vor socoti aceasta
necesar.
Roosevelt : vor din
partea guverne sau o administra-
tie ? Germania va fi
atunci in fiecare din ei va exista o
administratie comandamentului
al Hl.
Churchill spune nu acest lucru. Ti
este greu adauge ceva la pe
care a potrivit guvernul bri-
tanic este gata principiul dez-
Germaniei crearea unei comi-
sii elaboreze planul de dez-
membrare.
Roosevelt : Churchill este de
acord se adauge la articolul 12 citeva
cuvinte despre dezmembrarea Germaniei ?
20
pre dezmembrarea de
Spunndu-se aceasta dinainte, se va crea avar..-
tajul de a facilita acceptarea de ntregul
popor german a ceea ce i se M.M.
reproducind unei.:! din interven-
tie, de o cu M.B. se dis-
de M.B. n pasajul privitot la dez-
membrarea Germaniei, care este consemnat
astfel : .,Cred propunerea de compromi s a
ar putea fi Se cade
oare de acord : 1)
imputernicim o comisie care elaboreze
planuri concrete ? 2) la cl?uzele
Germania va urma fie dez-
a spune in cite state ?"
(N.R.R.) .
14) M. B. nu
M.M. o n termeni
textului sovietic (N.R.R.).
15) M.B. M.M. nu in-
terventie (N.R.R.).
lfi) tn M.B. este ast-
fel : .. A spus ideea
lui Stalin este oportun ca in momentul ce>.pi-
popot' lll german fie informat ccspte
ceea ce 1 se (N.R.R.).
17) M.B. nu
(N.R.n.).
M. B. ntribulc ACCA!'I:\ a
lui Roosevclt si Stalin (N.R.R.).
19) M.B M.M. nu aceastA in-
terventie (N.R. n .).
20) M.R. nu consemneaz Interventia. M.M. o
(N.R.R.).
Churchill el este dispus ca
cei trei ministri ai afacerilor
examineze articolul 12 pentru a clarifica
este posi bil se n acest ar-
ticol cuvintele "dezmembrarea Germaniei "
sau vreo formulare.
(S-a ca afacerilor externe
fie cu examinarea acestei
probleme.)
( ... ) :! t Churchill spune acum poate fi
problema guvernului di n Germa-

naa. --
Stalin se discute
problema .
Roosevelt se de acord sa
problema reparatiilor are laturi.
Tn primul rnd, mici ca Danemarca, Nor-
vegia, Olanda vor voi ele re-
paratii din partea Germaniei. Tn al doil ea
rnd, se problema folosirii fortei de
germane. Ar vrea ntrebe ce con-
21) t n acest loc unde ,.Mejdun arodnala Jizn"
un fragment din nu
este reprodus, M.B.
:
a spus apoi se
chestiunea zonei franceze. El a spus
a de la Stalin francezii nu
doresc categoric anexeze in ntregime te-
ritoriul german la Rin.
Stalin a lucrurile nu
stau deoarece n timpul vizitei genera-
lului De Gaulle, (francezii) au cit se
poate de clar anexeze
permanent teritoriul la Rin.
Primul Ministru a spus nu po-
sibil sli se discute frontierele posibile, de-
oarece el acum problema zonelot
temporare de El a
este de se acorde o
care poate fi pe seama celei
britanice posibil a celei americane,
tot ceea ce dnsul aici este ca gu-
vernul sovietic de acord guver-
nele britanic american au dreptul de a
distribui francezilor o de A
nu va afecta n nici
un fel zona ce at urma fie so-
vletlcilor.
Stalin a intrebat acordn-
du-se o aceasta nu va servi
cumva drept precedent pentru alte state.
Primul Ministru a eli ocuparea Ger-
maniei poate fi de guver-
nul britanic nu este sigur va fi n stare
suporte singur sarcina pentru o
de timp mai pe cind francezii
pot fi in dea o de
ajutor pe acest
Stalin a intrebat : se va da
francezilor o atunci controlul tripartit
asupra Germaniei nu se va schimba oare
intr-unul cvadripartit ?
Primul Ministru a guvernul bri-
tanic i se va da o
el vor participa, desigur, la mecanismul
de control, dar n altor ce
at putea contr ibui la cum ar n
Belgia sau Olanda, nu s-ar pune problema
unei zone separate deci nici ia parte
la participarea la mecanismul de control (sic).
Stalin a remarcat el crede
ar insemna se dea loc la multe compli-
la rezolvarea problemelor germane
ar participa patru n loc de trei.
Crede ar trebui Q prin
care Anglia permite francezilor,
belglenilor olandezilor sti contribuie la
dar dreptul de a participa J:l
celor trei puteri cu priire ta Gf"r-
mania. El a spus s-ar accepta aceasta,
titate de de ar vrea
capete Uniunea Tn ce
Statele Unite ale Americi i ele nu au nevoie
nici de germane, naca de de
23
Stalin guvernul sovietic are
un plan pentru reparatiile materiale. ln ce
folosirea fortei de germane,
guvernul sovietic nu este
aiscute chestiune.
Churchill : nu se poate afla ceva
despre planurile sovietice de ?
24
Stalin spune asupra acestei chestiuni
cuvntul lui Maiski.
Maiski planul reparatiilor ma-
teriale se pe cteva teze funda-
mentale.

Prima n faptul
nu trebuie percepute Germaniei n bani ,
cum s-a ntmplat trecutul mon-
dial, ci n
guvernul sovietic ar dor i sollcite a l te
state ajute in exercitarea in
zona nici un drept de a participa
la deciziile Comisiei de control.
Primul Ministru a are impresia
aceasta intreaga a
rolului viitor al n Europa el
personal are impresia ar trebui
joace un rol foarte important. El a
are o in ce
cu Germania, ei fran-
cezii snt o putere foarte mare ar
putea f1 de un mare ajutor in administrarea
Germaniei. A continuat prin a spune Marea
Britanie nu suporte ntreaga pre-
siune a unui viitor atac din partea Germaniei
din acest motiv ar dori o
n posesia unei armate mari. A
spus nu se poate ct timp vor mal !1
in Statelor Unite
in Europa de aceea, este se
conta pe n exerci-
tarea unui control pe terme:t lung asupra
Germaniei.
a nu crede tru-
pele americane :1 Europa cu
mult peste durata de 2 ani. A continuat prin
a spune sprijin n Congres
n ntreaga pentru orice tezo-
salvgardeze pacea viitoare,
dar nu crede va fi dispus o
n Europa.
Primul Ministru a spus este de
trebuie sli o mare
deoarece ea este singurul allat pe care Ma-
rea Britanie il are i n vest, n timp ce Uni-
unea pe puternicul ei or-
ganism militar, se poate bizui pe sprijinul
polonezilor.
Stalin a spus din plin
necesitatea unei put ernice, ca una care
a semnat recentul tlatat de cu Uni u-
nea El a a discutat
chestiune nainte de cu Dal adier
recent la Moscova cu generalul de Gaulle.
a remarcat este de sA
se acorde o el personal este
de ar fi o ca al te
fie n cadrul problemei generale
a controlului asupra Germaniei.
Stalin a Fran-
t se va da dreptul de a participa la mecanis-
mul de control asupra Germaniei, va fi greu
se refuze al te A repetat cA do-
i n o mare putere, dar
nu poate nesocoti Franta a con-
tribuit la acest rtlzboi a
inamicului. lui, co-
misia de control pentru Germania treb uie al-
din cel care au rezistat ferm Germa-
35

l
1
1
1
j
1

'
A doua n faptul Germa-
nia trebuie efectueze in
sub forme anume : o)
uni ce - la termi narea - din
a Germaniei atit
pe teritoriul ei, ct n afara acestuia (fa-
brici, uzine, vase, porc rulant
feroviar, investitii in intreprinderi
; b) anuale de
terminarea
A t reia n faptul cd n cadrul
reparatiilor Germania trebuie fie
de asemenea din punct de ve-
dere economic, altminteri nu se poate
asigura securitatea n Europa. Tn mod con-
cret, aceasta se preia 80/o din
utilojul industriei grele o Germaniei (me-
talurgie, constructi i de meta-
lurgie chimie
de avioane produc-
niei au cele mai mari sacrificii pen-
tru victoriei. El nu crede
ar putea listei unor asemenea puteri
ci aceasta trebuie fie la cele
trei reprezentat e aici.
Primul Ministru a fiecare na-
a avut l a nceputul dificul-
a comis A spus s-a
in atacurilor noilor tancuri
aeriene germane este
rat nu a fost de mare ajutor in
ea cel mai apro-
piat vecin al Germaniei fie de mare
pentru Marea Britanie. S-a de-
clarat de acord n-ar fi oportun ca
fie actualului grup al marilor
dar opinia bri-
nu va de ce a f ost
de l a o care o
direct. A destinul mari-
lor nu este de de mo-
ment a aparaturii lor tehnice. A spus
mai curnd sau mai trziu va trebui ac-
A a fost
!mpotriva la prezenta con-
ceea ce ctt se a fost si
rerea seama aici este
a Stalin. A conchis spunnd
noi trebuie ca n viitor
stea de la flancul stng al Germaniei,
altminteri Marea Britanie se va trezi din nou
cu spectrul Germaniei la Marea Minecii, tn
porturilor Minecii.
Stalin a repetat n-ar dori
participnd l a mecanismul de con-
t;-ol as.lpra Germaniei, nu are vreo
mpotriva propunerii ca ei 1 se
acorde o n cadrul zonelor

Primul Ministru a comisia de con-
trol va fi un organism extraordinar aflat sub
ordinele guvernelor respective nu este
nici un motiv se temeri poli-
tica de n ceea ca Germania va
fi de comisie. /Cam n
acest moment Hopkins i lui Roose-
velt un biletel , al este reluat de
n ce
a n acestui as-
pect de fapt este membru plin al
Consiliului consultativ european, care este sin-
gurul organism aliat, in afara acestei confe-
care problema
a spus e n favoarea
rii franceze referitoare la dar
este de acord cu Stalin ca
nu ia parte la mecanismul de control, n truct
altminteri alte vor cere o participare.
A continuat prin a spune, drept exemplu,
tn urma faptului germanii au distrus tn
36
tia de combustibil sintetic trebuie
1 00/o. Tot astfel vor sub actiunea pre-
n proportie de 1 00/o toate ntre-
prinderile mi litare specializate (uzine de ar-
moment, uzi ne de muni tii etc.) exi stente na-
i nte de sau construite n timpul
boiului. Guvernul sovietic cele
20/o din industria grea dinai nte de
care vor Germaniei vor fi ntru totur
suf iciente pentru acoperirea realelor necesi-
economice interne ale
A patra n faptul termenul
pentru plata reparati ilor este stabil it la 1 O
ani ; din
trebuie efectuate ntr-un termen de doi ani
de la terminarea
A cincea in faptul pentru
a se asigura ndeplinirea de
Germania a privi nd
precum n interesul
mod deliberat cligurile, intinderi mari de su-
agricole din Olanda au fost inundate
cu ar fi necesar se dea
agricultorilor olandezi pe ter i toriul
german, o de timp. A spus
el crede vor trebui cel
5 ani ce terenurile acoperite de vor
reaeveni cultivabile. st au lucrurile,
iar el personal este convins da, olandezii
au tot dreptul revendice o n me-
canismul de control asupra Germaniei.
Dl. Eden a apoi n-a fost nici un
moment vorba de zone pentru alte puteri cu
dar nu va accepta
o de zonelor brita-
nu va participa la
comisia de control.
Stalin a remarcat Marea Bri-
tanie ar putea vorbi n comisia de control
in numele
Primul Ministru a sprijinit spusele d-lui
Eden a spus va o
va trebui i se acorde dre ptul de re-
prezentare n comisia de control, altimin-
teri ar fi imposibil se problema
zonei franceze a r apor turilor
ei cu celelalte zone. A din nou co-
misia de control va fi un organism subordo-
nat, similar Consiliului consultativ european.
Stalin a s pus mecanismul de
control asupra Germaniei nu va fi un orga-
nism consultativ ci va fi angajat n mod
activ, zi de zi, n administrarea Germaniei.
A este de o pa rticipare
va constitui un precedent pentru

Primul Ministru a sugerat atunci ca celor
trei de externe li se cead
studieze chestiunea referitoare la
dintre zona comisia de control.
Dl. Molotov a spus Consiliul consultativ
european a elaborat un acord precis asu-
pra tripartite a Germanie).
Dl. Eden a c!i nu de
a se reveni asupra ace-stei decizii dar consi-
practic se problema
zonei franceze cu comisia de control.
unei a d-lui Molotov,
Primul Ministru a repetat nu inten-
de a se acorda o belgientlor sau
olandezilor.
D1. Eden a repetat Franta un
caz diferit ea nu va accepta o zonn
controlului britanic.
Stalin a spus atunci trage
concluzia s-a de acord ca Frantei
1 se acorde o nu i se dea drept
de participare la comisia de control. Cei trei
de externe studieze
chestiunea raporturilor zonei franceze cu a-
comisie.
in Europa, trebuie se un strict
control anglo-sovieto-american asupra eco-
nomiei Germaniei. Formele acestui control
vor fi elaborate ulterior. Dar indiferent de
trebuie se ntreprin-
derile industriale, de transport altele ce
vor n Germania care
cel mai mare pericol sub aspectul posibili-
eventuale a potentialului mi-
litar german, trebuie fie internationali-
zate, urmnd ca la conducerea lor parti-
cipe U.R.S.S., S.U.A. Marea Bri tanie. Con-
trolul asupra economiei Germaniei se
expirarea termenului de
a primii 10 ani de
la terminarea
A n faptul avn-
du-se n vedere amploarea precedent
a prejudiciilor pricinuite de agresiunea ger-
ele nu vor putea fi compensate n n-
tregi me, chiar obtinndu-se plata reparatiilor
de Germania cu cea mai mare severi-
tate. Guvernul sovietic a ncercat eva-
lueze cu aproximatie valoarea acestor pre-
judicii s-a ajuns la cifre absolut as-
tronomice. de ce guvernul sovietic a
ajuns la concluzia vrem fim rea-
trebuie sub actiunea compen-
numai acele categorii de prejudicii ce
pot fi caracterizate drept pierderi materiale
directe (distrugerea sau avarierea de case,
uzine, ferate, institutii confis-
carea a cereafelor, a avutul ui par-
ticular al Dat fi i nd
potrivit calculelor noastre prealabile,
suma a pagubelor aferente
rubricii pierderi materiale directe ntrece
suma reparatii l or ncasabile sub forma de
de anuale postbelice tre-
buie evident se o ordine de
privind care au
acest drept. La baza acestei ordini de ur-
trebuie doi indici : a} cuan-
tumul respective la cauza
victoriei asupra b} cuantumul
pierderilor materiale directe ale res-
pective. avind indicii cei mai
inalti la ambele rubrici vor repa-
ntr-o toate celelalte
ntr-o a doua
1\ n faptul U.R.S.S.
echitabil cu titlu de
compensatie pentru pierderile sale mate-
riale directe, n cadrul
22) M.B. nu
(N.R.R.).
2:1) M.B. nu ultima a in-
M.M. o (N.R.R.).
24) M.B. n u
M.M. o consemneazA (N. R.R.) .
25) M.B. prescurtat in-
FatA de s tenograma sint
omise mai ales aspecte : a) prima
etc vorbitor ; b) incheierea la cea
de-a cincea referitoare la con-
trolului asupra economiei germane primii
10 anl de la (N.R.R.).
ri lor anuale, mi nimum 1 O miliarde dolari.
Aceasta, desigur, constituie doar o parte cu
totl!l din suma a pier-
derrlor materrale di recte ale Uniunii Sovie
tice.' n existente guvernul
sovret1c este gata se cu

n a opta n faptul
pentru a se elabora i n detaliu planul de re-
al a.l iatilor, pe baza principiilor men-
ma1 sus, trebuie o Comisie
de din repre
zentant1 ai U.R.S.S., S.U.A. Marii Britanii
cu sedi ul l a Moscova.
este, succint, planul repara/iilor
rr.aterrale pe core guvernul sovietic su-
pune conferintei pentru discutare apro-
bare.
Churchill aduce foarte bine
aminte de ultimului nu
a luat parte nemijlocit l a elaborarea condi-
tiilor de pace el a avut acces la toate con-
Reparatiile au provocat atunci o
mare Cu greutate s-a pu-
tut obtine din partea Germaniei abia un
mili ard de l ire sterline.
2
' Dar nici
nu s-ar fi putut obtine din
partea Germaniei S.U.A. Anglia 27
n-or fi efectuat investitii in Germania.
Anglia a confiscat Germaniei cteva trans-
atlantice vechi, iar cu banii pe care i-a pri-
mit din partea Angliei, Germania Ji-a con-
struit o El de ata asta
Anglia nu va ntmpina ca acestea.
Churchill nendoielnic sacri-
ficiile Rusiei snt mai mari dect ale ori-
alte El a admis ntotdeauna ri-
dicarea uzinelor din Germania ar fi o
Dar este
convms ca dmtr-o Germanie
nu se vor putea obtine de
valori care compenseze nici pier-
derile pe care le-a suferit Rusia. El se ndo-
de fapt se va se
Germaniei cte 250 de milioane de lire ster-
line pe an. La trecut en-
glezii visau ei cifre astronomice, dar
ce s-a ales din toate acestea ?
Marea Britanie a suferit ea foarte mult
n acest O mare parte din imobile
snt distruse sau avariate. Angl ia vndut
toate investitiile din Anglia tre-
bui e exporte ca importe ali-
mente, ea este cumpere din
din alimentele necesare.
Luptnd pentru cauza s-a
ndatorat cu sume mari, a ma1 se tine
seama de lend-lease. Datoria a An-
gliei se la 3 miliarde de lire sterline.
Nici o dintre cele nu
se va afla la ntr-o situa-
tie att de
ca Marea Britanie. el ar vedea pasi-
26) M.B. cifra de 2 miliarde lire sterline
M. M. ca stenograma sovie-
(N.R.R.) .
27) M.B. M.M. nu Anglia
(N.R.R.).
37

bilitoteo de o sustine economia
J>rin perceperea de reparatii din partea
Germaniei, ar cu pe
cale. Dar se de succes.
alte au avut mori distrugeri.
Olanda este Norvegia a suferit
puternic. Ce-i drept, lor nu e
mare.
Tn de aceasta, ce se va ntmpla cu
Germania ? Spectrul unei Germanii
de, cu cei 80 de milioane de locuitori ai ei
apare n ochilor lui Churchill. Cine o
va ? cine va aceasta ? la urma
urmelor n-o cumva lucrurile nct
aliatii acopere partial
chiar din punga lor ?
Stalin mai devreme sau mai
trziu, toate aceste chestiuni se vor pune de-
sigur.
28
Churchill spune vrei mergi
lare trebuie calul cu fin
cu orz.
Stalin nu trebuie calul
dea peste noi .
Churchill n-a prea nimerit-o
cu metafora lui spune s-ar n-
locui pentru calul cu un automo-
bil, atunci afirma pentru o-1 fo-
losi e nevoie de
29
Stalin nu vreo analo-
gie. nu snt ci oameni. ao
Churchill este de acord cu acestea. Re-
venind la el se n favoa-
rea unei comisii de reparatii care
n secret. 3t
Roosevelt si el aduce aminte
bine de aduce aminte
Statele Unite au pierdut o
de bani . Ele au mprumutat Germaniei peste
zece miliarde de dolari, dar de data aceasta
nu vor mai repeta trecutului . Sta-
tel e Unite nu au de gnd
de Statele Unite n_u vor
germane. termtnoreo
trecut in Statele Unite se
multe active bunuri proprietate
Toate ou fost restituite nemtilor.
El crede actual altfel
vor sta lucrurile. Va f i cazul probabil,
se ::> lege potrivi t
toate averile germane din Statele Unite vor
n minile americanilor. Roosevelt
este de acord cu Churchill trebuie ne
gndim la viitorul Germaniei. Dar cu
generozitatea Statelor Unite core
ajutor altor Statele Unite nu pot
garanta viitorul Germaniei. Statele Unite nu
vor ca n Germania nivelul de trai al popu-
latiei f ie mai ridicat decit n U.R.S.S. Sta-
teie Unite doresc ajute Uniunea
din Germania toate cele ne-
cesare. Americanii vor ajute pe englezi
28) M.B. nu
(N.R.R.).
29) M.B. nu
(N.R.R.) .
30) M.B. nu (N.R.R.).
31) M.B. nu (N.R.R.).
38
exportul noi
piete de desfacere in locul Germaniei.
Roosevelt crede a sosit vremea se
infiinteze o comisie de pentru stu-
dierea U.R.S.S. ale altor
europene. Este de acord ca comi sie
la Moscova.
Roosevelt foarte mult se va putea
reconstrui tot ce a fost distrus n Uniunea
dar este convins nu
se vor putea acoperi toate acestea pe seama
Tn Germania va trebui fie
atta industrie cit e necesar pentru
ca nemtii nu de foame.
Churchill nu are obiectii mpo-
triva ideii ca sediul comisiei de reparatii
fie la Moscova. az
Maiski 33 spune ar vrea
n citeva cuvinte lui Churchill lui Roose-
velt. Tn observatiile sale se va referi la
trei aspecte principale.
Tn primul rnd, la o asupra
reia Churchill s-a oprit in mod deosebit :

Do, de atunci s-a dovedi! extrem
de Dar de ce ? Pncino nu
n faptul suma a repa-
ratiilor cerute Germaniei era prea
De fapt, era foarte
treizeci de miliarde de dolari pe termen de
58 de ani. Asta-i mult ? Germania putea
greutate o asemenea avn-
du-se n vedere ei veni-
tul ei national.
34
Nenorocirea a fost
aceea aliatii ou cerut Germaniei nu re-
n ci mai ales n bani. Ger-
mania a trebuit mijloacele de
procura necesare de devize.
Acest lucru, dintr-o serie de cauze,
s-a dovedit a fi foarte greu. aliatii
ar fi fost reparatiile in
nu s-ar fi ivit niciun fel de compli-
catii. Dar aliatii n-ou vrut aceasta.
35
Ca ur-
mare, s-a creat problema a trans-
ferului, a convertirii ger-
mane in l ire sterline, dolari franci. Aceasta
a ucis problema
trecut. A mai existat o mpre'\urare care
o contribuit considerabi l la reparatii-
lor 1914-1918, anume politica
S.U.A., Angliei Frantei. Aceste ou i n-
vestit in Germania copitoluri mori
36
prin
aceasta i-au ncurajat pe nemti res-
pecte privind Tn ul-
Germania a restituit
sub de reparatii , doar aproximativ un
sfert din suma pe core englezii, americanii
francezii o Germaniei n
primii ani de din 1914-1918.
unde e reparatiilor
32) M.B. M.M. nu ln-
tetven\ie (N .R.R.).
3:l) M.B. interventie ntt-o
considerabil (N.R.R.).
34) M.B. M.M. nu nceste pre-
(N.R.R.).
35) M.B. M.M. nu Idee
(N.R.R.).
pentru trecut. Pentru o se evita difi -
transferului, se propune acum ca
toate fie percepute n
de asemenea, Statele Unite
Anglia nu vor finanta de data aceasta
Germania terminarea
(Roosevelt Churchill se
prin gesturi nu au nicide-
cum de gnd ceva).
37
Tn aceste
nu vreun temei ca din ex-
perienta a din trecut
se concluzii pesimiste n
actualelor
ln al doilea rnd, Churchill a se
cifra pe care o
pretinde U.R.S.S. va fi peste puterile Ger-
maniei. E ndoielnic lucurile stau astfel.
ln fapt ce cifra de 1 O miliarde
de dolari ? Ea constituie doar 1 00/o din bu-
getul Statelor Unite pe anul 1944/ 45 (Stetti-
nius : Absolut exact !} Ea este de asemenea
cu o un sfert bugetul
S.U.A. din timp de pace (de exemplu, n
perioada 1936-1939). ne referim la
Anglia, vom vedea de
10 miliarde de dolari este abia
cu cheltui-:-lile Marii Britani i in decurs de
6 luni de sau de ori
tate bugetul ei din t imp de pace (1936-
1938).
ln acest caz se poate oare vorbi de carac-
terul exagerat al ridicate de Uni-
unea ? Tn nici un caz. Mai curnd
se poate vorbi de lor
moderotie decurge din ten-
dinta guvernului sovietic ca,
antrenat de fantezie, pe terenul
sol id al posibilului. :JS
ln al trei lea rnd, Churchill
ou subliniat necesi tatea de o se prentmpina
foametea n Germania. Guvernul sovietic
propune deloc ca scop transforme
Germania intr-o
si elaborind planul
de guver;,ul sovietic o avut con-
tinuu i n vedere crearea unor conditii n care
poporul german n anii
postbelici lo nivelul de trai mediu al Europei,
iar planul sovietic de r eparatii o
atare posibilitate. Germania ore toate san-
sele -:ie construi e::onomia postbelica pe
baza extinderii agriculturii a industriei
toate necesare pen-
tru aceasta. Planul sovietic de reparatii nu
prevede nici un fel de speciale n
celor ramuri ale economiei
germane
36) M.B. M.M. nu inregistreazA problema in-
vestitiilor aliate n economia ; M.B.
de exemplu acest aspect astfel : " a
spus trebuie adauge politlca
a Statelor Unite a Marii Britanii au contri-
buit la refuzul Germaniei de a (N .R.R.).
37) M.B. M.M. nu inregistreazA nici fraza
lul Maiski, nici referitoare la
lui Roosevelt Chu.rchill (N.R.R.).
38) Argumentarea l ui Maiski indeosebi. ul-
timul aliniat nu sint nregistrate de M.B.
M.M. (N.R.R.).
Apoi, trebuie se in vedere Ger-
mania va fi integral de
cheltuiel i le de i narmare, ntruct va fi com-
plet Aceasta va reorezento o
mare economie, in anii dinainte de
Germania cheltuia sub diferite forme,
pentru inarmare la 6 miliarde de do-
lari pe an. (Churchill : Do, acesta
este un considerent foarte important 1) 3
9

de ce guvernul sovietic este convins
chiar planul de reparatii ar fi rea-
lizat integral, poporului german i s-ar asi-
gura o
Atit Churchill ct Roosevelt pot da
seama din cele expuse mai sus planul
sovietic pentru reparatii a fost gin-
dit fundamentat pe calcule ct se poate
de lucide si realiste.

Churchill declorc5 lui,
toate aceste chestiuni trebuie examinate in
codrul comisiei.
Stalin : unde ?
4
0
Churchill spune trebuie o co-
misie nu trebuie se publice
nimic despre ei.
41
Stalin nu se va publica ni-
mic despre comisiei. Dor trebuie
se stie : unde doreste Churchill se
infiinteze comisie ? Aici, la con-
feri 2
42
. .
Churchill nu e nevoie de
aceasta acum. La este necesar
se trebuie o comtste
de reparatii, care va examina ulterior pre-
tentiile precum si activele de care va dis-
pune Germania si va stabili de asemenea
de apficot la repartizarea lor. Ar
fi de dorit ca la stabilirea ordinei de ur-
se seama nu numai de con-
respective la cauza victo-
riei, ci de suferintele pe care le-a indu-
rat. Sub aspectul din indici
U.R.S.S. primul loc. Orice fel de di-
vergente se vor ivi in comisie vor trebui
f ie aplonate de guverne. Tn ce
planul rusesc de reparatii e nevoie de timp
pentru examinarea lui. El nu poate fi adop-
tat imediat.
4
3
Roosevelt comisia de
trebuie fie din
celor trei puteri.
Churchill propunere a lui
Roosevelt.
Stal in infiintarea unei comisii

de la Moscova - lucru cu care
toti cei prezenti sint de acord - este o
foarte Dar osta e putin. Chiar
cea mai comisie nu va putea face
mare lucru, nu va dispune in activita-
39) M.B. M.M. nu reproduc
(N.R.R.).
40) M.B. M.M. nu
(N.R.R.).
41) M.B. nu M.M. o
inregistreazA (N.R.R.).
42) M.B. nu M.M. o
(N .R.R.).
43) M.B. nu inregistreazA (N.R.R.).
39
,
1
1
'\
tea ei de liniile cuvenite. De
pe acum, la prezenta trebuie tra-
SQte aceste linii
El socoate principiul fundamental al
trebuie fie
torul : primesc reparatii in primul rind sta-
tele care ou purtat pe umerii lor povara
a au organizat vic-
toria asupra Aceste state sint
U.R.S. S., S.U.A. Marea Britanie.
biri trebuie nu numai ci
americanii englezii n
maxime posibile. Statele Unite,
cum a spus Roosevelt, nu sint interesate
din Germania sau
de se pot alte forme de repa-
ratii , mai convenabile, de materii
prime etc. Tn orice caz, trebuie se stabi-
ferm au drept la n pri-
mul rnd cei care ou adus cea mai mare
la zdrobirea Roose-
velt Churchill snt oare de acord cu
aceasta ?
4
"
Roosevelt este de acord.
Churchill de asemenea nu
45
Stalin spune apoi la estimarea acti-
velor de care va dispune Germania pentru
plata nu trebuie se ia ca
ci se i n ve-
dere resursele de care va dispune Germania
terminarea cind ntreaga
ei se va fi intors in iar fa-
bricile uzinele vor fi nceput
neze. Atunci Germania va avea mai multe
active decit acum statele despre care o
vorbit vor putea conta pe o compensare
de;tul de a pagubelor suferite. Ar
fi bine cei trei ministri ai afacerilor
,
externe ar sta de despre
toate acestea ar raporta aceea
conferintei.
Churchill este de acord conferinta tre-
buie traseze punctele principale ale
directivelor necesare comisiei.
4
6
Stalin el aceasta
just.
47
Churchill mai mult in
la discutarea problemei reparatiilor
s-a cam neconci liant, aceasta se da-
doar faptului la el
44) M.B. ntr-o con-
siderabil M.M. in ncheierea in-
fragment : " Nu includ
'in prima categorie nendoielnic
nu are de ce din
partea Trebuie spun, pentru res-
pectarea nu poate fi
cu noi. Ea ia parte la cu
opt divizii citeva nnve. IugoslavU, ca nu
vorbesc dect de ei, au divizil ;
Polonia de la Lublin are 10 divizll , ceea ce
este mal mult deci t are De Gaulle" (N.R.R.).
45) M.B. nu (N.R.R.).
46) M.B. nu (N.R.R.).
47) M.B. nu
(N.R.R.).
40
un pariGlment, un cabinet. ele
nu vor fi de acord cu ceea ce Churchill o
acceptat la conferinta din Crimeea, atunci
ar putea alunge.
Stalin pe ton cu Churchill
asta nu-i chiar de simplu :
tarii nu sint 48
ChlH'chill cei trei
ai afacerilor externe ar putea discute
miine problema reparatiilor apoi
un raport conferintei. Lui i place principiul
nevoi, iar de la Germania
puterile ei. Acest principiu ar t rebui
pus la baza planului de reparatii.
Stalin el un alt prin-
cipiu : merite.
41
..
A TREIA A
N
PALATUL LIVADIA
6 FEBRUARIE 1945
.
LISTA
STATELE UNITE
Roosevelt
Secretarul de Stat Stettinius
Amiralul flotei Leahy
Dl. Hopktns
Dl. Byrnes
Dl. Harriman
01. Matthews
01. Hiss
01. Bohlen
REGATUL UNIT
Primul Minis tru Chur chill
Ministrul Afacerilor Externe Eden
Sir Archibald Cla rk Kerr
Sir Alexande r Cadogan
Sir Edward Brldges
OI. Dixon
Dl. Wilson
Maior Birse
UNIUNEA SOVIETICA
Stalin
Comisarul Afacerller Externe Molotov
01. Visinskl
01. Maiski
Dl. Gusev
Dl. Gromiko
Dl. Pavlov
'
( ... )
51
Roosevelt s-ar pu-
tea t rece la discutarea problemei organiza-
de securitate. Roosevelt
sarcina este se asi-
48) M.B. M.M. nu
(N.R.R.).
49) M.B. M.M. nu
(N.R.R.).
50) Lista este
F.R. pag. 611
51) !naintea acestei M.B. consem-
alte cinci n or-
9ure pacea pentru cel 50 de ani. Tn-
iruct nici el, nici Stalin, nici
Churchill nu ou fost prezenti la Dumborton
Ooks, ar fi indicat ca Stettinius pre-
zinte un raport n
SteHinius cum s-a
de acord la Dumborton Ooks, anumite pro-
bleme urmau fie deoparte pentru
o fi examinate ulterior si rezolvate n viitor.

Printre aceste probleme, cea moi
-este procedura de vot core se va aplica n
Consiliul de securitate. Cele trei au
discutat problema de moi sus la
Dumborton Ooks. De atunci, ea a
obiectul unei continue intense studieri din
partea din cele trei guverne.
la 5 decembrie 1944, o trimis
Maresalului Stalin si Primului Ministru Chur-
. .
chil! o propunere ca pro-
fie formulndu-se
cum paragraful C, din capito-
lul VI al propunerilor adoptate la Dumbar-
ton Ooks :
"C. Votul.
1. Fiecare membru al Consiliului de se-
curitate dispune de un vot.
2. Consi liul ui de securitate n
problemele de se cu ma-
joritatea de 7 voturi ale membrilor
3. Pentru toate celelalte probleme,
rile Consiliului de securitate se cu
majoritatea de 7 voturi inclusiv voturile con-
cordonle ale membrilor partea
in litigiu obtin ndu-se de la vot cind
o fi adoptate conform A,
din capitolul VIII conform frazei a doua
din primul aliniat al C din capitol ul
VIII ".
Textul el i-a dat acum citire con-
!ine redactionale nensemnote,
introduse potrivit sovietice
britanice la textul propus de Pre-
sedinte.

Propunerea este ntru totul con-
cu ce revine
marilor puteri pentru ge-
dlne : Roosevelt, Stettinius, Molotov, Stettinius,
Churchill, care o interven-
tie a lui Roosevell a incheiere este
in stenograma de o ma-
cu cea a stenogramelor
americane. Primele trel se
la aspecte procedurale la rezultatele activi-
comitetului de externe. A pa-
tra (Stettlnius) se la
de externe de a li se acorda un
pentru a dezbate in continuare problema
Jeparatiilor raporturile zonei franceze cu
comisia de control. In sa, Churchill
n ceea ce zona in
viitor va spori rolul Frantei termenu-
lui limitat al trupelor americane n
Europa, cu o zi inainte de Roosevelt.
nerole. propunerea
unonimitoteo o membri-
lor permanenti oi Consiliului n toate
rrile capitole referitoare la mentinerea
inclusiv toate de constrngere,
economice militare.
propunerea recu-
este de dorit ca membrii perma-
nenti o declaratie n sensul

reglementarea a litigiu
eventual este o care un
interes comun despre care statele suve-
rane, ce nu snt membri permanenti, au
dreptul punctul de vedere
nici o nu se va garanta o
asemenea libertate de discutie n snul Con-
siliului, crearea organizatiei universale, pe
care o dorim cu totii, poate fie serios n-
sau deveni chiar cu totul imposi-
dreptul deplin de o se discuta n
mod liber aceste probleme n snul Consiliu-
lui, organizatia de securitate,
chiar s-ar fie s-ar de-
osebi considerabil de ceea ce am avut noi
n vedere.
Documentul pe core delegatia
1-a prezentat celorlalte delegatii ex-
pune textul tezelor, e.l, Stettinius le-o
dat citire, lista o Con-
siliului, care potrivit propunerii americane
vor necesita neconditionat unanimitate, pre-
cum separat, lista problemelor (n do-
meniul litigiilor al lor
nice) asupra orice participant la liti-
giu trebuie se de la vot.
Din punctul de vedere al guvernului Sta-
telor Unite problema procedurii de votare
elemente importante.
Primul n faptul pentru menti-
nerea generale, despre core o amin-
tit, este unonimitotea membrilor
permanenti.
Al doilea n faptul pentru po-
porul Statelor Unite este exceptional de
important se echitatea pentru
membri i organizatiei.
Sarcina n a aceste
elemente principale. Propunerile prezentate
maresalului Stalin Primului Ministru
Churchill la 5 decembrie 1944 de Pre-
dau o solutie echita-
in mod aceste
elemente.
Roosevelt lui,
ar fi util Stettinius ar enumera tipurile
de care se n Consiliul de
securitate pe de unanimitate.
-Va urma-
41

-------
..

a o vea nu
El
. .
. . - .
Printre legendele descrise cu o
strie de marele nostru
seriilor Mihail Sadoveanu n Hanul Ancu-
se povestea lui Haralambie.
dintr-o n-
tr-un volum do.:! literare, tragedia lui
Haralambie a ajuns la publi-
cului cititor romnesc din anul 1928, iar
mai trziu, prin traducerea lui Yves Auger
(L' Auberge d' Ancoutza, Paris, 1943), a n-
ceput circule peste hotare.
Legenda, de
de pe meleagurile moldovene,
cum la Curtea din n epoca
au fost ca neferi sau
n garda doi Unul
se numea Haralambie, Gheorghe.
Cel dinti a simplu ncfer, cel
de-al doilea a devenit cu gradul de
comandant al

Ghet man, n gura pune
Mihail Sadoveanu povestea de la Hanul
Ancutei, ar fi fost fiul nelegitim al lui H i-1-
ralambie. care, orfan tragica
moarte a a ajuns monah !a
Biserica Sf. HaraLamoie din zidttcl de
Gheorghe
42
ALEXANDRU 1. GONI A
Schitul de sub muntele
Trecnd pe la Hanul
n drum spre unde mergea n peleri-
naj la Sf. Haralambie po-
el cum Ha-
ralambic, n urma unui incident avut la
Curte cu un boier sau poate,
de de de la o
vreme meseria armelor ncepuse
prade casele marilor toieri ale negustc.;-
rilor din de autori-
el s-a retras n aJe
Moldovei. Acolo, fiind vreme de
sec2U't, a
cu care o
de haiduci. Cu dar
Haralambi e lovea une')ri
de pnn sate
Curtea de la m-
averile la Alteori, mai
ales n timpul verii, cutreiera drumut ile
care duceau spre munte cal<..'a
marilor boieri, ce mergeau n pelerinaj
spre bagajele go-
lindu-le pungile de bani.
lnir-o zi, adunndu-se di\anul
la sfat, a fost n printre alte
treburi ale aceea a
ordinii sociale publice. Domnul, fiind
mat ales din cauza Dum-
i-a cerut marelui vornic s:\
viu sau mort, pc Haralambie.
naltul propuse domniei n-
cu prinderea haiducului pe fr:J-
tele acestuia, Gheorghe, comandantul
zii singurul considerat n stare
pc haiducilor.
Gheorghe, primi ordinul cu strngere
de fiind vorba de prin-
derea naintarea spre judecata scaunu-
lui domnesc a propriului unicului
frate, alese, cincizeci din cei mai
\'itcji neferi cteva ceasuri
porni spre drumurile de munte. Trupa
lare repede locunlc pe unde
Haralambie, t"asele boieresti
n curnd, ncepu de
n
strmtorat n raza lui de acthitate oboc;il,
Haralambie fu n cele din nconju-
rat, cu ntreaga sa n satul
Bozieni, din la una di 'l
gazde - mama povestitl") t'
Gherman. mai multe schimburi de
focuri, ncercui t somat se predea,
Haralambie n
pistolul asupra care nu cru
altul dect fratele Gheorghe. Dar, n
timp ce haiducilor, de
nesomn tinta, coman-
dantul
trase n plin Haralambie se la
apoi capul fratelui
Gheorghe l se cu el la
Curtea n sala tronului , n
ntregului Divan, Gheorghe, n-
genuncheat in Scaunului domnesc, a
depus capul fratelui spunnd :
ria Ta, am ndeplinit ordinul, am
am adus capul fratelui meu. Dar
pentru mi-at poruncii de am
sngele mei curgea n el,
depun, o cu capul fratelui meu,
armele melc cu care l-am ucis, iar mic
dai voie ret rag din oaste !?i
Scena a fost de
duitoare, nct a plins ntregul Divan rl
smuls lacrimi chiar domnului.
prin natura ci, drama, ai
actori au fost cei doi s-a
pndi t repede in popor, intrind curind n
legendele populare, iar de aici n literatura

Dar tragedia din prin natura
ei, de popor de la o
la alta, trebuie por-
de la un eveniment is toric. Zgudui t
personal de povestire din
curiozitate din de a
ana istoric, am ntreprins cer-
pentru a stabili care este faptuj is-
CLopot bisericii SJ. Haratambie de
Gheorghe Leondarie
toric unde legenda. osteneala
nu mi-a fost Cercetnd
eul Sf. Haralambie, am
noi dovezi despre ditorul e i, Gheorghe
Leondarie, care tlin de-
" ine Cine era acest Gheorghe:
Leondar ie? Ne spune cronicar ul Manolachi
n I st oria Moldovei pe timp de
500 de ani 1857, pag. 63-64), care
scrie domnul Moldovoi Constantin I psi-
lante, (domn ntre 7 martie 1799 28 iunie
1801) a luj o
"pentru au pe
Acolo s-a retras Gheorghe Leondarie.
meseria de
veniturile, el a zidit biserica din cu
hramul Sfntului Haral ambie la
ce se zice de
N A. Bogdan, n Monografia
1913, pag. 236, editia a Il-a),
cndu-i multe acareturi mprejur pentru
purtare de a slujitoril or. a
ars n mai multe rnduri, as-
numai biseri ca. "Putem dar venim
a crede - adaug5 cronicarul - sta-
rea zid urilor nsemnate, o fatalitate <,e
de dnsele necurmat, fiind fondate
din sngelui".
Condica Yislieriei d in anii
1795-1796 mcn un G hcorghc
era n ani, plecnd la
Constantinopol cu un 28 nebri,
cu garda la mazilirea lui Mi-
hail ConsLantin voieYod veni rea n
a lui Alexandru Calimah voievod.
un sinodic n arhiva bisericii,
s-ar putea spune acesteia
ar fi fost n 1797. Majoritatea do-
ridicarea ci intre
anii 1800-180-l, marea 1 a
19 martie 1805, biserica era gala
Gheorghe Leondarie cerea
domn ici aprobe nchiderea unei stra-
dele spre a curtea bi seri ci i. Biseri ca
a fost cu trei clopote; pc unul
din clopote se o din care
se Gheorghe si,
deci, fratele sau Haralan1bie, erau fiii lt1i
Leondade. ca Cain.
de sa, pentru crima el
spune "a aceste trei clopote
din banii lui, in bisC'rica pe care a ridicat-o
cu pe cei ce \'Or
auzi lor, cei mi c i cei mari
spuic cu glas tarc --Dumne7eu
ierte" (YC/"i N. Iorga din biseri-
cile Romniei, volumul TI, i 1908,
pag. 120).
terminarea bisericii. Gheorgl:e
Leondarie a mai treizeci de ani.
A murit n vara anului 18:35 a fo<;t n-
humat, la 27 august, in curtea biseritii.
Prin pre7entarea a cestor probe documen-
tare s-a putut dovedi persoanele n ju-
rul s-a formal ntreaga au
exi stat n realitate faptele s-au pe-
trecut aidoma.
43
DIN ISTORICUL

DE SOCIOLOGIE
ln sociologice care se
azi, pe i n lumea, si nt di n
ce in ce mai des folosite
" achi pe interdisciplinare", socot ite a f i cea
mai modalitate de organizare o muncii
de singura n stare asigure
o cuprindere a ansamblului de
aspecte care se n analiza
fenomen social, f ie el cit de
Nu se de pract icienii
acestor tehnici de "team-work" cel di n-
ti n lume care a gndit realizat aseme-
nea prin echipe complexe a fost
profesorul Dimitrie Gusti (1880-1956). Soco-
Prof. univ. HENRI H. ST AHL
tese de aceea poate f i uti l reconstitui,
amintiri l e notele mele, felul i n care
de sociologie o
se situeze, in perioada dintre cele dou
mondiale, n fruntea creatorilor
de tehnici de cercetare deschi-
znd n acest domeniu prti i pe care
se - desigur cu mi jloace mai com-
plete dec t atunci - sociologii di n
lumea.
Cred n anal iza genezei echi pelor
complexe de cercetare sint
citeva idei prealabi l e care trebuie scoase n
rel ief.
Ideea sociale particulare i'ntr-o
sociologie
Tn anii cind profesorul Di mitrie Gusti n-
la germane, prin 1900-
1919, sociale particulare aveau,
toate, de cimpul de cer-
cetare, margi nil e strmte ale
pl i nelor de cu dorinta de a
inl r-o n-
treaga Se astfel dis-
cipline care nu numai interferi ndu-se,
acopereau sau mai multe domeni i
dintr-o dar se declarau a fi , pur
simplu, "sociologii ", teorii despre an-
samblul vietii sociale.

Cercetind istoria doctrinelor, se poate
astfel constata sociologia, ca au-
s-a de multiple ori ,
f iind strns de disci plinel e particulare care
serveau acest ei " sociol ogii " drept de
plecare. Toate erau acuza te de a fi
a acorda rol de
a vietii sociale globale, exclusiv
fenomenului care forma obiectul special de
44
cercetare al discipl i nei particulare profe-
anterior de fiecare di n sociologi
n devenire.
de lucrarea unuia di n
prof esorii lui Dimitrie Gusti, anume " Die Phi-
l osophie der Geschichte al s Soziologie"
1
a lui
Paul Barth, vom constata acest autor se
impotri va tuturor acestor de
sociologii t i nzind le
sintetic, ntr-un singur sistem de f i lozofie o
i storiei, i se acorda titlul de "socio-
logie". Este suficient a enumera capitolele
acestei pentru a ne da seama de
scopul ei. Barth pe
rind : sociologia in-
a istoriei, conceptia etnogro-
a istoriei, istoriei culturale,
conceptia a istori ei,
a istoriei, conceptia
1
Dr. P aul Ba rth : ,,Die P hllosoph ie der Ge-
schichte als Soziologie. Ers t e Tei l. Einleitung
und Kritiken "Obe r s icht", Leipzig, 1897.

UN VJLLAGf: ouNE uf:<UQN
' ARCHAIQUF. ...
t':'-'
l

Pagina de titlu a uneia dfntrP. primele
de sociologie : "Un sat at unei re-
gtuni arhaice : N ereju"
a istoriei, cri ti cndu-le pe toate ca fiind
uni late ro le.
Tn prima editie o sale, Borth,
ce cit de erou
toate aceste despre le-
gile n capitole
finale, o proprie, potrivit
o v1z1une o filozofiei istoriei ar
fi trebuit rezulte din sinteza tuturor
punctelor de vedere atunci
elaborate, core, afirma el, era sin-
gura cale prin core se putea constitui o
"sociologie". Borth un al doilea
vol um al sale, n core
urma
fie sistematic. Tn ulterioare
aceste ultime capitole ou fost
suprimote, Borth nemaifiind poate de acord
ntru totu 1 cu ele ; ct despre cel de-o 1 doi-
lea volum, acesta nu o moi lumina ti-
parului. Ne deci n unu1 cert

Tn tot cazul , putem faptul Borth
considera sociologia ca o filozofie o isto-
riei, pe core o concepeo "determinist
11
, n
sonsul dezvoltarea
urma fie prin ca
,,factori o seriei ntregi de
fenomene analizate de sociale par-
ticulare. Criticate deci, una cte una, i n pre-
lor de o explica exclu-
siv prin factori biologici , isto-
r ice, etnografice rosiol e, cul-
turale, pol itice, ideologii sau mani-
economice, aceste sociologii par-
erou primite n bloc.
Profesorul Dimitrie Gusti o preluat de la
Paul Borth acest punct de plecare, constind
ntr-o inventariere critico o dis-
ciplinelor sociale particulare, pe core le
acuza, de asemenea, o avea n mod nejusti-
ficat de o do unor con-
sociologice de sine TI
anima, ca pe Borth, de o le cu-
prinde apoi pe toate, ntr-o Dor
Dimi trie Gusti completa seria par-
ticulare, cu iz de sociologie, enumerate de
Borth, pri n preocuporil e noi ale psi hologiei
sociale, ale geografiei umane ale drep-
tului social.
Ne putem do seama de aceasta,
r ind capitolelor cursurilor de soci olo-
gie pe core le-o profesat. n ele ur-
capitole : sociologia ontropogeo-
sociologia biologico, sociologia is-
sociologia sociologia
economico, sociologia culturolo, sociologia
sociologia
pentru concep-
tiei gustiene este el se moi desparte de
Borth prin faptul nu moi o
identitate ntre filozofia istoriei si sociolo-

gie, pe temeiul societatea nU'
este numai un fapt al trecutului, ci un fapt
al contemporanului, al actualului. Ca atare,.
snt cu de o se
a junge la l egilor sociale : cea
o trecutului cea o cercetori i ac-
tualului.
Tmbinoreo acestor idei de
o de o tuturor dis-
ciplinelor sociale particulare ntr-o sociolo-
gie de aplicare o acestei sinteze
n cercetarea actualului, va constitui germe-
nele viitoarei " monografii
Ideea experimentale a teoriilor sociologice
prin cercetare
Borth, reducnd sociologia la o filozofie o
istoriei, nu putea, n tentativa lui de o cons-
titui o soci ologie, la cale
dect cea o criticii ermeneutice o
discipline particulare n parte, de
doar prin folosirea
unui material de o doua necontrolat
necontrolobil prin cercetare
45


.
Aceasta de ce incercarea lui a fost
unui fatal
Gusti, a-
supra actuale, avea n
calea directe.
Tn indelungata activitate din timpul
studiilor sale in germane, pro-
fesorul Dimitrie Gusti urmase sistematic pe
marii ai tuturor "sociologi ilor par-
Jiale" pe atunci existente. Fusese
rul elev al psihologului W. Wundt, al lui
Karl Bucher von Schmoller pentru econo-
mie al lui Fr. von liszt pentru
juridice, Karl lamprecht pentru. isto-
rie, Fr. Ratzel pentru antropogeografte, F.
Poulsen pentru filozofie, Ferdinond Tonnies
Paul Barth pentru ansamblul disciplinelor
-etnografice sociologice.
Nefiind deci un specialist al unei singure
-discipline, ci un polispeciolist al tuturor
sociale particulare, lui, explicit
exprimat de la prima sa lectie inaugu-
la n 191 O, a fost deci de a
elabora o o tot ceea ce de
Jo n forma unui "sistem gene-
rol de sociologie" care toate
sociologiile
2

Dar, spre deosebire de Barth, critica pe
core dorea o disciplinelor
nu moi era se la o
ci putea deveni o
Gndul 1-o expri-
mat astfel : moi multe teorii so-
ciologice in rivalitate, fiecare
prioritatea, controversa dintre ele nu poate
fi dect prin confruntarea lor cu
realitatea experimental
logic.
directe efectuate asupra reali-
sociale, moi Dor e!e
drept scop ilustreze anume teo-
rii preconcepute critice anume de
lucruri, solJ se la o "sociogrofie",
descriere a unor de fapt,
strngnd, foctologic, un material neteoreti-
zat. Nici una din aceste nu
se unei suma teoriilor
exi!Otente, in vederea experimen-
tale a unor controverse teoretice.
E!ite se
a profesorului Gusti pentru a putea
analiza just geneza a echipelor inter-
discipl i nare. n profesorul
Gu!;ti a astfel : sarcina pe
care ne-o este de a verifica toate teo-
riile sociologice prin confruntarea
lor cu realitatea, atunci mijlocul concret de
a P.fectuo este de a orga-
niza o n care figureze
cte un reprezentant al teorii socio-
logicP. Cercetnd simultan
realitate fiecare din
: D. Gusti : "Introducere la cursul de istoria
tilozoflel sociologie", Bucu-
1910.
46
sociologiilor n
va putea aduce argumentele sale in spriji-
nul propriei teorii prin discufii purtate n
colectiv, avnd la material
strins in comun, se va putea care
este partea de care revine
din teoriile aflate in
Practic vorbind, profesorul Gusti or-
ganizat echipa grupnd lao-
o serie de subechipe, cte una pentru
fiecare sociologie Colectivul de
cercetare a fosr, astfel, structurat n
toarele subechipe : de antropogeografie,
biologie-demografie, psihologie, i$torie,
economie drept, filozofie a culturii

S-a ajuns astfel la schema care va
forma ulterior teoria celor 4 "cadre" 4

a
fost nu numai de Gusti, ci
n de el, pentru prima
n istoria doctrinelor sociologice n
anul 1925, cnd a plecat cu seminarul
de sociologie n cea dintii campanie de
monografie cu ajutorul al
unor altor dect
cea de litere Filozofie. Tn anii
au nceput a participa la spe-
de profesori ai altor facul-
activitatea pur
transformndu-se astfel ntr-o activitate de
cercetcre ale
roade s-au extins apoi la formarea
de sociologie rom-
u
neasca.
o :
ril e interdisciplinare care se azi in
Occident se deosebesc de tehnicile de
cercetare ale de sociologie,
prin faptul diverselor dis-
cipline care la ele sec-
tor, fiecare potrivit unui plan de lucru in-
dependent, rezultatele acestor ur-
mind a fi juxtapuse abia in redactarea fi-
Le deci o de organi-
zare a muncii n colectiv, pe celei
folosite de noi, care ne propuneam,
ca prim tel, menajarea unei
efective asigurate n toate fazele
ncepnd de la alegerea temei,
trecnd prin elaborarea uneltelor de lucru,
executarea la sinteza fi-
la acest rezultat se ajungea prin f()(-
marea unei echipe unice, membrii ei lucrnd
cot la cot pe parcurs re-
zultatele atinse, n zilnice de
a muncii.
desigur cteva ti-
mide, de sociologii occidentali pentru
a ajunge la formula
de profesorul Gusti de acum 40 de
ani. nici una din ele nu atinge gra-
dul de maturitate al tehnicilor de cerce-
tare ale de sociologie.
''
o o ana ceru
u i"
A
a romant
ROMULUS
Unul dintre monumente-
le cu un
original mitolo-
gic pentru poporul romn
a fost "coloana cerului",
,.stlpul ce-
resc".
1
element mitologic. care,

servea de supor t central al
de
s1mbol al puterii <:osmice.
La com
1
.mei pri-
mi ti ve n imagina a mi to-
2 3
cerului n
lui necontenit :
soarele, luna stelele, co-
mctele pul berea
lactee.
Printr-un proces creator
de reducere la
1) arbore cu. efigia a soaretui (Banat, 1920) : 2) cu efigia soaretui coarnele de consa-
(MoLdova. 1920) ; 3) cu efigta soa1etu.i n de disc (OUenia-Go1j, 1920) ; 4) cu efi.gia
soarelui n de 19:10)
Termenul, cunoscut n
formularea lui din
povestirile etiologice de <'i r-
despre
structura a lumii eli
naintea erei noastre, den u-
n fapt un monument
fantastic n de arbo-
re mirHic, n de
trunchi de copac de<>coronat
sau n de
Fiecare din
aceste trei figuri, reprezen-
tau stadii diferite de stili-
zare a aceluia'?i
a po!'loru-
lui romn - n amestecul
confuz de
practici mitologice - a pre-
dominat cultul arborelui
cosmic, att n forma lui
de produs botanic
al naturii, ct n deriva-
tele succedaneele lui ar-
tistice, de trunchi descoro-
nat de ornamen-
de care am amintit
mai nainte. Pe coroana a-
cestui arbore mirific se cre-
dea se mijlocul
ele simplifienre a complexu.-
lui cultural referitor la ar-
borele cosmic, din figurarea
lui se nti
monumentalizarea schemei
lui mitice printr-un trunchi
de copac descoronat. care

le nfipte adnc n sol
apoi, monumentalizarea
simbolului lui ntr-o coloa-
Cerul n-
treg n aceste ulti-
me forme de mon u-
men talizare un fel de co-
47
ce nconjoa-
material monumentul
propriu-zis Cu toate
acestea, nu dispare, ci dim-
se n m-
podobirea trunchiului des-
coronat a coloanei rudi-
mentare, simbolu-
rilor Filia unea de
la arborele cosmic la trun-
chiul descoronat de la
acesta la coloana cerului se
n paleofolclorul
carpato-balcanic, din care
cel prehelenic
este mai bine cunoscut, ca
n folclorul contemporan
carpato-balcanic. n
poporul romn
o
5
zodiacale antropomorfizate
apoi transimbolurile lor
echivalente de
fapt care a ca,
n unele din
ei monumentale. coloana
cerului fie cu
un succeda-
neu religios al acestui mo-
nument mitologic an-
cestral.
Formele cele mai
dite de monumente
de tipul coloanei cerului
snt stlpii n de T,
n de Y n
de Q - fiecare din aceste
forme simboli?.nd o repre-
zentare a ace-
idei arhitectonice de
6
'
din care facem
parte, par a fi cele prero-
Aces-
te forme arhitectonice rele-
n lor unele
aspecte importante din in-
strumentarul mi-
tologii uraniene locale, care-
premerge mitologiei daca-
romane.
Intuitiile artistice ale lui
Constantin n .. Co-
loana ale lui Ion
n "Stlpii tate-
mici" merg pe linia acesteL
mitologice locale
numai acestei tra-
ditii mitologice, pe linia u-
nei expresii plastice a c:rca-
autentice aderente la
8
5) arbore descoronat cu disc solar n mijtoc (Oltenia- Gorj, 1910) ; 6) simulacru de arbore
descoronat cu. coarne de (Moldova. l!JlO) ; 7) simulacru de a1bore descoronat ctt.
coa1ne de (Moldova, 1910) ; 8) in tormd de teu. cu. capitetu.t recu.rbat (Muntenia - Rmnl-
de folclor mitic de cea mai
valoare.
ln reprezentarea
mai a
coloanei cerului s-au
trat elemente cosmogonice
transmise prin or-
din figurarea
arborelui cosmic. Pe coloa-
na cerului au fost nchipui-
te nti astrele im-
portante pentru omu-
lui : soarele. luna stele-
le, ca simbolurile lor
48
cu.t Sdrat, 1920)
suport mitic al
sau de suport mitic al unui
element important al bol-

comparativ-
istorice, nti ale artei pri-
mitive apoi ale celei
populare carpato-balcanice
pe material nord sud-du-
au scos n
o de aseme-
nea monumente n
care formule cele mai com-
plexe mai reprezentative
pentru ntreaga regiune et-
culturale rom-
,,Coloana pe-
de o parte, "Stlpii tate-
mi ci", pe de parte, po-
pe planul artei
culte, la formele ei
cele mai abstracte posibile.
idee
a unei
mitologice de an-
de care nu se
poate concepe reconstitui-
rea mitologiei populare ro-
mne.
Medalion de aur, a unei arte rafinate din
Callattsut epocii hetenistice.
DouCf din cetebrete exemplare de plasticCf antropo-
morjiJ. striJ.vechit cutturi neotittce HamoQ.n-
gia, nfloritoare pe piJ.mntut dobrogean n urmiJ. cu
cinci milenii .


Una dintre incintete fortt.ficate din suduL Transilvaniei, n a t n mai muLte
etape intre secolele XIII-X V : Ctnicut.

"Demn de cei mai socotea istoricut transilvllnean
Sulzer la sec. XVIII Patatut de ta ridicat de
Constantin Brincoveanu in 170Z, n apropierea Capitalei. E poate
cel mat grllitor monument al artei de ev mediu ro-
manesc.
Danteta de piatrll a cotoanetor ce mpo-
dobesc toggia PaLatului
Brincovenesc de la

..
ei extertoard e cu o ce mintea vizita
4
torului... Aceasta e sirian Paul din Alep despre Biserica
Trei Ierarhi n 1.639 de Vasile Lupu n capitala Moldovei.
A
UNA

DIN
PROBLEMELE
VULTURULUI
CONTROVERSA TE
A 'V
ALE
INLANTUIT
ISTORIEI
'
A
PE ST 1 NCILE
A
DIN SFINTA ELENA
lnsufo Sf. Elena : o de bozolt verde
n mijlocul Atlanticului, la 15
1
/-J
0
sud de
Ecuator, la 2 000 km de Africii, aco-
cu un sol fertil, cu o vege-
de ploile abun-
dente de temperatura propice - o me-
die de 21 , urce mult peste
24 coboare sub 18. Suprafata
- 122 km
2
Din Europa, la inceputul veacu-
lui al XIX-lea, nu se putea ajunge aici
decit n 2-3 luni de plutire prin toate furtu-
nile oceanului.
Tn 1816, un comisar al lui Ludovic al
XVIII-lea descria ca pe " l ocul
cel moi izolat din lume, cel moi inabordabi/,
cel moi dificil de atacat, cel moi cel
moi nesociabil. .. "
Aici guvernul englez deborce, la
15 octombrie 1815, de pe bordul fregotei
"Northumberlond" pe Napoleon 1.
TI prea putini : ma-
Bertrond cu generalul conte de
Montholon cu generalul Gourgoud
Las Cases cu fiul, !ervitori devotati,
ntre core Morchond Sontini, corsicon de
origine, ca
Aici o indurat Napoleon morile
giri ale umane, moi ales,
tot aici s-a certat cu "temnicerii" : amiralul
Cockburn, la 14 aprilie 1816, apo1
Hudson lowe, n moi 1821.
I storia va vorbi
n chip foarte diferit ...
Napoleon infimo-i ncercau
t reze pe moi ca o
de nobil eticheta pompa
din Tuileries. Nu la titlul
de : l unsese doar ... popa
coroana pus-o singur pe cap.


Pentru guvernotorii englezi, prizonierur
era doar "generalul Bonaparte". Nici nu i
se odresou "maiestate", ci "domnule", pur
simplu.
Hudson lowe, noul guvernator oi insulei,
ofiter de era un om de sta-
mic la suflet : orgolios, pedant, ne-
ndemnatic. O minte ciudat pen-
tru un brit, iritabil. Englezii spuneau
despre el : "era sir, dor nu era un gentle-
men". Avea un oarecare palmares militar,
recoltat cam prin preajma epopeii nopoleo
niene. Wellington, biruitorul lui Napoleon la
Woterloo, deci englez ca lowe, il cunos-
cuse grotulase cu epitetul de
"imbecil". ca o ironie o istoriei,
pe Hudson lowe il trimitea guvernul englez
n Sf. Elena pe Napoleon.
intercepteze corespondenta, supra-
vegheze pas cu pas. Seara, sentinelele gu-
vernatorului aveau ordin n
nconjoare casa prizonieru-
lui. lor l-or fi ispitit cumva evadarea,
aveau arunce n Cv
alte cuvinte, "imbecilul " era trimis umi -
scurme ulcerotio mn-
driei jignite, astfel moartea mo-
o acestui genial general om
polit i c al epocii moderne. "intoar-
cerii din Elbo" "zborul vulturului " nu-;
pe guvernantii din londra doarma
cind o aflat Cockbum
avea f ie schimbat cu Hudson lowe, Na-
poleon o de bucurie :
- E militar o A fost
cu Blucher la Woterloo. l n
de osta, a comandat regimente de corsiconi
o cunoscut dintre prietenii mei.
Ajuns n longwood, sir Hudson lowe o
cerut ilustrul prizonier. Dor apele
s-au tulburat din primul ceas. '
Tn de mpodobit cu
rii penoje, n ziua de 16 aprilie, pe o
ploaie de de ami-
53
..,
Casa de la Longwood - cum este azi.
: !" .. ... \:& '. !. fi<,

rolul Cockburn de un grup de
britanici, n uniforme Lowe 1-a
rugat pe de Montholon, anunte "gene-
ralului Bonaparte" . Marele Bertrand
a venit repede cu :
- Maiestatea Sa e si nu s-a
sculat
'
Aceasta 1-a intrigat grozav pe Lowe. A
fie primit .
- Sale, face orice

Ce Lowe ? S-a dus n casa "ma-
relui Bertrand protesteze", n
rimp ce obloanelor trase, prin-
tr-o nadins, prizonierul n-
cerca descifreze de caracter
ole noului "paznic".
S-a fixat totusi o ntrevedere. Dar acum,
valetul Noverraz nu i-a lui Cockburn
intre la A fost introdus doar
Lowe, . singur. A avut loc o discutie despre
cunosti ntele comune.
' '
- plac corsicanii ? cu pum-
nal e ! Nu sint oameni ?
- Au pierdut acest obicei, de cnd au
intrat n serviciul noitru, a replicat Lowe cu
demnitate.
Tntruct noul guvernator a luptat n
Egipt n fruntea lui "Corsican Rangers", Na
pol eon a adus vorba despre cam-
pani e, regretind :
- Menou era lin om slab. Kleber
ar fi fost acolo, toti ati fi fost pri -
zonieri !
Apoi, o ntrebare despre vechimea
ca militar.
- de ani, a spus Lowe.
- Sint deci un ostas mai vechi decit
dumneata.
- Istoria va vorbi n chip foarte diferi!
despre activitatea -
Lowe un compliment.
s-a multumit confirme, zm-
bind.
ce a plecat Lowe, aflind afrontul
adus amiralului Cockburn, Napoleon
frecat m inile bucuros si a exclamat :
'
- Ah ! bunul meu Noverraz, oi avut si tu
'
minte ... De altfel, amiralul a avut de
cu fi apostro-
fat de toti compatriotii : fi
om fost debarcat la Sf. Elena,
ca un din Botany-Bay.
Confruntarea
lmitndu-1 pe suita SQ se purta
cu cea mai lowe
la realitate :
1

...
--


1
1

Prtzonien1.L temniceru.t
. . ' .. n ' ( ....._ .
o ,, "" ' ., '" r.". .. , .. 1 .. . .; -?'
- Nu dati bine seama de
? credeti in polotiJI
Tuileries? Credeti puteti ca Na-
poleon ? Domnul de Montholon s-a pl ns zi-
lele trecute vinul pe core-I trimite guver-
nul meu este dintr-acela pe care, n Franta:
il beau doar cele mai de jos ale
poporului. guvernul meu este ca
guvernul vostru ?
Informat de comportarea noului guverna-
tor, Napoleon o interzis anturajului s
semneze textul unei declaratii cerute de lor-
dul Bathurst, ministrul de al Angliei,
o dictat el altul : " Noi, subsemnatii, care
vrem n continuare n serviciul
Napoleon, orict de
ar fi pe insula Sf. Elena,
aici, supunndu-ne restrictiilo,
injuste arbi trare, impuse
Sale persoanelor aflate n serviciul
Hudson Lowe, a respins n
care se folosea titlul de
multe proteste, francezii au semnat, cu chiu
cu vai, o declaratie, n care prizonierul era
numi t Napoleon Bonaparte.
Mirat de devotamentul unanim manifestat
de suita Hudson Lowe a stat
personal de cu servitorii,
afle nu cumva vreunul din ei a semnat
n urma constrngerii lui Napoleon sau de
Montholon.
O de politist care-l
jignea cumpl it pe
Dor Lowe s-a tot timpul ,
considere pe doar "generalul Bona-
parte', prizonierul Angliei nimic altceva.
Drept la o doua Napoleon
permis musafirul intins
pe o canapea. 1-o cu :
- Am ntr-o n core
credeam legeo-i la un po-
por timp de de ani, i-am
fost cel mai more lor voi, ce-ati
...
A de P'"' canapea s-a o!=jitot prin
cu mari. Vijelia de
cutremura casa, iar ploaia biciuia fe-
restrele.
- Am fost dus n partea cea moi
de pe Mereu vnt, ! T atul
aici e o ! Peisaj dez-
agreabil, insalubru, ... Un colt de
pustie, nelocuit !
Hudson Lowe scuza guvernul : depune
toate eforturile ca situatia prizonie-
rului ct moi
- Aceste eforturi se reduc la prea .
am rugat fiu abonat la " Morni ng Chro-
nicle" la "Stotesmon", dar n-am fost
abonat. Am cerut singura mea conso-
lare ; s-au scurs luni nu le-om pri -
mit. Am cerut de la f iul meu, de lo
55

sot ia mea. N-om primit n1c1 un
Dor si r Hudson nu in!elegeo more lucru
d i n orgoliului
Zece zile moi trziu, i comunica noile
ale guvernului englez : "genera-
lul" trebuia f ie in fiecare zi de
tre un englez ; i n t i mpul
"generalul " nu putea l i mi tele terito-
rial e stabilite, insotitori .
- Cind om oftat de sosirea dumitole -
o i zbucnit Napoleon - m-om bucurat
om de-o face cu un general, core vo
trateze numai cu
de ! M-om i n mod gro-
solan. ZICi pui lo in-
sul a co plimb, dor prea bine
obligatia de o fi de unul din
dumitole reduce la o
de joc.
l or ' moi tirziu, cind i s-o adus la
Lowe i-o confiscat pentru
era Napoleon" ,
demnitatea cumpl it
dat friu liber mniei.
sau inger?
Cei moi multi istorici cred Lowe era
d epo::rte de o intruchioo cumpl it de-
scri s de lui Napoleon.
Contele de Montholon, care bine
si temperamentul lui Napoleon,
atmosfera din Sf. Elena, avea drepto1e
constate i n acele " chiar un in
ger di n cer, ar fi fost guvernatorul
insulei Sf. Elena, n-or fi putut fi pe placul
nostru''.
Dor Hudson Lowe nu era un inger, ci un
sec, lipsi t de orice subti -
li tate, de o simplitate o de-
TI paraliza de paznic
n Sf. Elena al omului pe core, de
oni , nu-l Europa. Tremura. Intra n
pentru orice fleac. Se ogito mult
nici un folos.
La citeva zi le co s-o
o invite lo pe "generolui
Bonaparte".
- Nu nimic - s-o incruntat
Napoleon Bertrond. E o neghiobie 1
- Mi s-o ct se poate de f iresc, o
ncercat Lowe expl ice, fistcit moi
<:o uniforma pe core o purta. Treceam chior
peste consemnul pe core-I om, i ntrucit, ac-
ceptind o la generalul Bo-
naparte or fi avut astfel impresia este
liber. O i ntilnea pe lody Loudoun ... "
gafele guvernatorului Hudson Lowe ou
continuat , agravante. Cind guvernul englez
o trimis materi ale de constructie pentru noua
Lowe o
spre Longwood. A i ntrat i n salon s-a adre-
sat neprotocolor :
- Tnointe de o lua vreo in pri-
vi nta cosei, om vrut
56
vreti unele propuneri. " Nu
o facut nici o n1ci nu o
- o raportat Lowe descriind mo-
mentul intilnirii.
- Am crezut, domnule, vreo sau
trei saloane n plus alte fo-
cute cosei actuale - o re-
luat Hudson Lowe cuvintul , co i ntrerupa
- v-or f i pe plac ar
putea fi efectuate intr-o de timp
moi decit construirea unei noi
- Cum tratezi ? o expl odat, furios,
Napoleon. rnsulti lo
insulji spunndu-mi generalul Bonaparte.
Nu sint generalul Bonaparte ... Sint
tul Napoleon. Ai venit oare aici fi tem-
nicerul, ori meu ?
"Tn timp ce rostea aceste cuvi nte - ra-
porta Lowe, deprins acum cu
impulsive dor, desigur, studiate ale lui Na-
poleon - el inainte na-
poi ; trupul i i ; ochii
fizionomi a aveau expresia unei persoane
care intimideze sau enerveze
pe cineva. Nu o depune un efort ca
1-om
o Cind s-o oprit, om
spus :
- Domnule, nu om venit ai ci ca f ru
i nsultat, ci ca di scut despre o problem.J
core ntr-o mo1 more
dect pe mi ne. nu sinteti dispus
plec" .
Stiu am ...

Roederer, ca nopo-
leoni eni, vorbesc de de mel anco-
lic, de lui Bona-
parte. " Oameni i plicti sesc. Am nevoie
de de izolare. Onorurile
Inima mi -o secat. Gloria e
Lo 29 de ani, om eouizot totul," scria el
ntr-un moment ferici t din vremea
compani ei egiptene.
Tn Sf. Elena o avut destule prilejuri
f ie n rirnp de oameni cum-
pli t de sinqur. Mica lui avea sufi Ptul
tare Ti numai
Se invidiou. Se Se p rau. De-
geaba le atentia :
- Nu moi sinteti dect o de oameni
la
Doamna Bertrond prefera la
ea decit cineze cu Moi
l vizita pe Hudson Lowe ; o dis-
tra moi mult cu "temnicerul " ,
decit cu prizonierul.
- om dor aflu osta
chiar de la oamenii mei ? L o
Napoleon profund jignit. Cind cineva nu
este atent cu mine aici, la Longwood,
doare moi mult deci t lo Paris. De acum
nai nte voi lua masa la mine, de un
s1ngur negru.
lnfluentaj i de lor, de Montholon
Bertrand se gindeau la plecare, din
1816. Daca au marele a
din pudoare, iar marele
di n i nteres.
Cel mai bine tratat la Sf. Elena se pare
a fost Las Cases. Era un om supus, as-
cuvi incios. ii dicta me-
moriiie. Di scutau mult Dar cei-
lal ti din l i nvidiau amarnic. Gourgaud
J eti cheta, n jurnalul "iezui tul ". Al-
tii I-au cal i f icat drept un arivist intrigant,
care n-or fi stat n Sf. Elena dect ca ...
material, scrie celebrul " Le me-
morial de Sainte Helene" .
o dospire n invidie int rigi, in
ofense, n parapon ambitii
ofuscate, n mica din Long-
wood s-a o
Tn nutrind iluzia
'Se puteau purta ca in vremea cnd erau n
palatul Tui l leries, prizonierii des-
de real i tate, cont inuau o ri-
Servitorii permiteau
chiar o parte din ali mentel e fur-
nizate de Hudson Lowe, ca procure
veni turi supl i mentare. Asta 1-a silit pe gu-
vernatorul prob englez ordone redu-
cerea ratiil or a chel-
tuiel i lor.
Dar pri zonierii, toti, au exploatat, cu des-
asemenea pripite ar-
b i trare. Ca cheltuiel i lor de n-
a procedat la o vin-
zare o propri i.
afle lumea ce meschi n e quvernul lon-
donez cu acela care n-a transformat
de l a Boulogne ntr-o mare invazie n Ma-
rea Britanie. Atunci i -au l i psi t cele trei zile
de Acum l avea pe Lowe, "temni-
cerul ", n
Uiti ma intilni re,
ultimul afront
Dar toate au dus la ceea ce de mult era
inevitab1l. Tn ziua de 16 august 1816, ntre
Bertrand guvernator, au izbucnit
otit de vi ol ente, nct marele maresal a
declarat nu vrea mai nici' o le-
cu Lowe. Cind guvernatorul s-a re-
pezi t la Longwaod, se lui Napo-
leon, 1-a insotit amiralul Malcolm, coman-
dantul militare de pe S-au
n tlnit n
aici trebuie spus
garnizoane1 de pe Sf. Elena, lui Na-
poleon, fostul de moarte al An-
gl iei, respect chiar simpatie. i
trimiteau f lori se rugau de cei din suita
le favoarea de a-1 privi pe
ascuns.
La nceputul intrevederii, relatarea
l ui Hudson Lowe, Napoleon, a nde-
lung, de ndelung nct "am crezut
se nu nici o
Dor, tot ca de obicei, s-a vor-
bind iritat, cu o voce 1-a comunicat ri-
tuos, marele Bertrand nu voia
moi vreo cu Lowe explicn-
du-i :
- A fost mare al Coroanei , a co-
mandat armata, a luptat n fruntea corpu-
lui de mpotriva ar matei n care
te aflai dumneata, n suita statului major,
cu grad de col onel. Iar dumneata i scri i
cum vorbeai caporalilor
din rindurile armatelor corsicane, pe care
le-oi comandat care erau cu
dezertori de Marele
se jignit nu vrea
mai nici o cu dumneata. Ori-
care din oamenii mei ar prefera stea
patru zile numai cu pii ne
din camera lor, dec t mai discute
cu dumneata.
Intimidat, Lowe a ncercat diminueze
conflictul. escamoteze cauzele aspri-
mea. n problema chel -
tuielilor. Dar Napoleon 1-a ntrerupt, dojeni-
tor, cu slogan grandi l ocvent gran-
doman:
- Cit de ! Trupul meu
se n mi ni le unor nemernici, dar sufle-
tul mi-i iiber. Snt tot atit de mndru acum,
ca atunci cnd luptam in fruntea a
sute de mii de oameni, ca atunci cind
eram pe tronul meu, cnd numeam regi
coroane. Tmi mereu de
pe care le oi . Nu cred
vreo care te oblige sa
foci ceea ce faci.
Nu s-a putut de a-i arunca n
vorbele pe care, cndva, era bucuros nu
le spusese l ui Cockburn :
- tratezi ca pe un criminal de la
Botany-Boy... Europa va afla a-
ceasta !
Lowe s-a fi e calm se a-
rate :
- fi foarte bucuros toate lucru-
r i le privitoare l a comportarea mea ar fi
publicate nu numai i n ziarele engleze, ci
n presa de pe continent.
Dar replica lui Lowe o fost departe de a
furia lui Napoleon :
- Am domni t misiuni
instructiuni care nu se dect
unor oameni Iar dumitale ti s-a
incredi ntat rolul de
- necinstiti n ochii Europei. Nu me-
r it asa ceva. Am instructiuni care mi ...
, .
- Instructiuni le dumitale ? N-oi decit
le executi in pace. nu
vrei ne dai de mincare, n-oi dect nu
ne dai. Att timp cit vom fi vecini cu regi -
mentul 53, soldati i nu ne vor muri m
de foame.
Napoleon s-a adresat amiralului Malcolm,
pl ngndu-se Lowe, temnicerul , i-a
uiat n-are nici un dram de sensi -
bil itate.
57
- Tn schimb regimentului 53 cnd
t rec prin apropierea mea, pri vesc cu
compasiune pling. el, Lowe o re-
tinut o carte core mi-o fost de un
'
membru al Parlamentului apoi s-a
de ?
cu un ton din ce n ce moi nalt, moi
iritat, o continuat protesteze i se spu-
nea "general " nu conchiznd cu
nu 1-o nici n ceasul
mon1 m1zeru.
- Dor cine v-o dat dreptul des-
de acest titlu ? Peste ani lordul
vostru Costlereogh, lordul vostru Bat husst
toti ceilalti, dumneata core-mi
fi acoperiti de pulberea ; sau
vor mai numele voastre, va fi
numai prin impotri va
mea ; n timp ce Napoleon va
mne totdeauna, omul , po-
doaba istoriei, popoarelor civi-
lizate. Batjocoro nu ati nge.
chel tuit milioane cu ce v-ati ales ? Ade-
norii ori ct de el
ca soarele ca el, este nepieritor.
S-a repezit apoi direct asupra lui Lowe,
batjocoritor cum numai el fie :
- Vrei poate te mituiesc? N-om bani .
Sint la prietenii mei. Dar nu pot trimite scri-
sori le cer ...
cnd guvernatorul o un gest de
invectivele au curs potop : .. N-oi
comandat vreo N-oi fost
moi mult dect scribul unui stat
major. Am crezut am fiu bine tratat
la englezi, dor dumneata nu un en-
1 " g ez .
- zimbesc, domnule, - o
cutezot " temnicerul " fie guvernator ; dor
n-o nimerit tonul , nu I-au nervi i s-a
trezi t vorbind ofensat furios : gre-
pe care format-o despre caracte-
rul meu asprimea monierel or dumnea-
strnesc milo mea. ziua !. ..
Ului t de violenta scenei, amiralul Mal -
calm scos s-a nclinat ur-
mat seful.
Tn cu sinceri-
tate, spun s-a purtat foarte
urt cu sir Hudson.
- Nu trebuie moi pa
acest din pricina lui enervez.
osta nu-i de demnitatea mea. Tmi din
cuvinte care ar fi fost de neiertat la
Tuilleries. Am o : aflu n
minile lui sub puterea l ui.
s-a tinut de cuvnt.
T n acea zi de 16 august 1816 jucase
ultima "comedieN.
n cei patru ani luni ct o
moi Napoleon, martori,
n-o trecut nici o i n core "temni-
cerul " fi chinuit prizonierul
ca prizonierul nu tot ce-i n
ca fie chinuit.
Judecata multor contemporani se
foarte cu sir Hudson lowe.
"Cu greu ne putem nchi?ui, scria austria-
eul Sturmer, cum au putut englezi
manifeste o asemenea pentru
un om ca nu era nevoie dect de
un simplu temnicer, se putea foarte
Dor pune
recore pe judecata Istoriei, nu se putea
face o alegere mai
Tncetul cu ncetul, suita s-a
Printre cei dinti o plecat Las
Coses, ducnd cu el comoara "Memorialu-
lu i".
Napoleon o cu singur,
n insula de bozolt de un verde sumbru, m
Se gndea adesea
la fiul lui, cel pe care i storia 1-a numit Na-
poleon al 11 -leo, n-o urcat niciodot6
pe un tron. Gindi ndu-se la el imagina
domnind "cu sprij i nul maselor", ntr-o repu-
sau o monarhi e TI vizita,
cte o mica Betsy, unui antre-
prenor englez de pe Ea i spunea tot
felul de iar el voia s-o invete
limba Tntr-o zi, Betsy 1-o n-
trebat :
- E dumneata oa-
meni?
Doctorul O' Meoro Napoleon
o conti nuat regrete :
- Am scump
pe core mi-om format-o
despre voi, domnilor englezi.
Guvernatorul Hudson Lowe nu 1-o moi
putut vedea pe T decit cnd se afla
ntins, suflare, pe acel mic pot de fier
purtat cu dinsul n toate companiile. Tn acel
moment funebru, guvernatorul insul ei Sf. E-
lena o de om
nimos ca n istoriei :
- Do, domnilor, a fost cel moi more
man al Angliei al meu personal ; dor ii
iert totul. La moartea unui om att de more
nu poti dect o durere pro-
funde reg rete.
Napoleon putea fi un "comediante", un
"actor" juca
rolul in istoriei. Dor nu putea fi un
ipocrit. Napoleon era sincer pentru juca
rolul lui Napoleon. lor ci ne
imite, in jal nica De aceea
istoria a t rebuit dea dreptate lui Wel -
l i ngton : temnicerul lui Napoleon din Sr. E-
lena o fost un imbecil.
Dar cum ar fi putut fi Napoleon ceea ce
o fost, contemporanii lui , celebri intru
geniol itote intru imbecili tate, in
t imp?
Acest reportaj istoric se
pe "Le Memorial de Sainte Helime" a
lui Las Cases, pe memoriile lui Roderer,
ale lui Gourgand, ale d-nei de Remmsat,
ale doctorului O'Meara, pe lucrarea lui
G. Laco-Gayet "Les merveilles de !'Epo-
pee napoleonienne" pe un articol
semnat de Andre Castelot, din revista
"Historia", nr. 234 din 1966.
T
'A A 1 B
J
SI
..,.
IZOTOPII
RAI>IOACTIVI
Ing. GEBHARD BLOCHER
M
aterialele de scris constituie suportul
celor mai variate ale civili-
umane. O istorie
au materialele de scris de origine
Precursorii hrtiei, frunzele de pal-
mier pa11irusul egiptean de au struc-
tura unui natural. Spre deosebire de
aceste materiale, hrtia un produs
mai fin, mai uniform, prin prepararea
unui artificial, a unei " psle" din fibre
vegetale prin materiilor
p1 ime. Inventarea n anul 105 e. n. a proce-
deului de fabricare a hrtiei se
atribuie chinezului Tsai Lun. anul 751
prepararea hrtiei este de arabi. de
la care aceste ajung n Italia
Spania n secolele XI-XII. ln anul 1276
este fabricarea hrtiei la Fabiano
(Irolia), n secole
n Europa. Umanismul de
reformare snt greu de conceput "arta
tiparul, bazat pe "arta
fabri carea hrtiei.
Hrtia spre deosebire de hrtia
de la nceput
insigna sale, filigranul.
rea n ntreaga a obiceiului de a
marca originea hrtiei cu ajutorul filigranului
un fapt caracteristic evului mediu
trziu - de individuali-
zare, n semnarea picturilor
gravUlilor sau obiectelor de aur,
argint, cositor,
Hrtia se fabrica n Europa din
crpe de de
Primul filigran foLosit de moara
de h1tie din (I546-J547)
care cu ajutorul unor mori cu ciocane de
lemn de apei erau zdrobite
transfom1ate ntr-o in sus-
pensie De la acest procedeu provine
termenul de de hrti e". Faza cea mai
n producerea hrtiei urma imediat
prin scoaterea a unui strat de
de hirtie din cu ajutorul unei site spe-
ciale de hrtie, prin ale
goluri se scurgea apa, pasta depunndu-se pe
ntr-un strat moale umed. In
acest strat se imprima forma filigranului dato-
unei figurine confectionate din
pe care determina o
n locul respectiv. Filigranul astfel
nu stnjenea folosi rea hrtiei, devenind
vizibil ca pe fond nchis
hrtia era n coul
Dat fiind faptul formele de hrtie se
uzau repede, cu ele se schimbau
filigranele 1 2 ani de folo:> ilc>. Pe
de parte, deoarece n faza de
fabrica re a hirtiei 1 uc1 .w doi oameni, unul
scotind pasta cu sita, iar desprinznd
stratul format , se foloscan concomitent
forme, fiecare avnd de 0bicei filigran,
n variante distincte prin mici modifi-
Astfel, n de obicei
variante ale tip de filigran aproxi-
mativ n Mori ce hrtie de am-
ploare mai mare foloseau
urmarE>, n lot de hrtie apar 4-6 va-
riante de filigrane. Mai multe pC'rcchi dC' fi-
Ugrane alternativ n
59
\
pot indica fHigranel or prin
schimbarea sitelor folosite.
Avnd n vedere aceste n
fabricarea hh-tiei cont de
mereu crescnd de mori de hrtie dalorat
necesarului de hirtie, la un
extrem de mare de fili grane folosite, compara-
bil cu cel al timbrelor Ca fiJatcl ia,
s-a dezvoltat fi.li granologia, care se cu
hrt iilor cu diferite filigrane sau
a copiilor de filigrane prin di ferite
procedee. de filigrane poate
tot attea ca filatelistul. In
de aceste aspecle, fi.ligranologia
date va]Qroase cu privire la
istoria hrtiei poate fi n datarea
manuscriselor turi lor \echi, dovedind
astfel autenticitatea actelor sau declarind
uneori falsificarea lor.
fHigranelor, din
anul 1708 apar primele reproducefi de fili-
grane, culminnd n secolul nostru n publica-
tiile volumW1oase, cum ar fi "Les Filigranes"
de Ch. M. Briquet n 1907, colet:: tie
ncepnd cu anul 1282, din care se
primul filigran, terminnd cu anul J 600 si C' U-
prinznd peste 16 000 de filigrane.
faptului acest an, la introduce-
rea procedeului industrial de fabricare a hr-
tiei pe de n secolul al XIX-lea,
de fili grane a devenit nu s-a
Di) ai putut pub1ica o colectie com-

In ultimul deceniu au ale
colectiilor mai importante, precum mono-
cuprinznd filigJ=anele unor sau
regiuni n seria " Monumenta chartae papyra-
ceae historiam illustrantia" la Hilver-
su.m-Olanda de Societatea a
istoricilor hrtiei.
I n aceste publicatii, filigranele apar de
obicei copiate cu mna pe hh.tie de calc,
reproduend n linii mari forma filigranului.
Metoda fiind de dexteritatea executan-
tului, copiile astfel nu pot reda cu
fidelitate toate necesare unei
precise. Reproducerea se
poate aplica cu succes numai la hrtii nefolo-
site. Singura posibilitate de a evita reprodu-
cerea scrisului sau tiparului, numai
filigranul , este "radi ografierea" hrtiei cu
potri vite, cum le )n epoca
unii izotopi radioactivi pe cale arti-
n reactoruJ nuclear. nucleare
fitnd absorbite de materie, de gro-
sime a hrtiei cu fi ligran o absorb-
iar scrisul tiparul avnd o gro-
sirAe practic nu radiatia.
Alegind un izotop cu sufi-
cient de un strat de hrtje, cum ar
fi de a calciului-45, se pot
iidele ale fi ligranelor, inclu-
siv structura hrtiei analizate, imaginea
sltei folosi te. a fost
pentru prima de un colecti v de
60
tori din Leningrad, rezultate ncu-
rajaloare. Meloda a fost modifi-
la Laboratorul de din
n scopul sludierii hrliei
din secolul al XVI-l ea.
Moara de hlrtic de la
n 1546, este prima el e pe teritoriul
noastre. I ntemeierea timpurie a morii
vene se cum am mai nainte,
tendintelor epocH, care au culminat n activi-
tatea cunoscutului umanist Johanncs Honterus.
Activitatea a acestui om de-
care a fondat liceul ce-i numele
care a la ncepnd din anul
1535, manuale , colare, publ icatii -:; i
reformatoare, a ca necesarul de hrtie
n nct unei
mori Doi
ai Hans Fuchs Johann Benckner
s ... au asociat pentru a moara de hrtie,
aducnd un cu numele de Han Fri..ih
(FIUe) "polacul". La 7 martie 1546, cu ocazia
primei hrtii produse,
a primit o de 2 fl orioi .1in partea
conducerii orasul ui. hrtiei a
brusc, de la 2 fl orini ct costau 50(J coli
hrtie din import, la 1 florin 12-15
pentru hirtia cont de faptul
pe vremea aceea o pereche de ciz111e costa
un florin, se h rtia bn1.50-
repede fiind comer-
n toate cele trei rom:1 ti,
precum n Ungaria. Mult t imp mai trziu,.
chiar morilor de hrtie <.le la
Cluj (1563) Sibiu (1573), consumatot:ul
principal de hrtie, cancelaria principelui
Transilvaniei, n mod constant
preponderent hrtia A Lfel, nll
este de mirare activi tatea n
limba se la
mare de peste 20 de tilluri cunoscute
ele diaco"1ul CoFesi, dintre
care llumai 2-3 au in alte

Multe coresiene existnd numai ca
fragmente, ]j se anul
se impune st udierii filigranelor
din pentru a
punete de sprijin n vederea
rile despre valoarea fi ligr anelor pentru
snt Avind la o
a reproducerii lor, stu-
diului ne-am propus
unui repertoriu ct mai complet al filigrane-
lor pentru pet"ioada 1546- 160{),
anul cnd s-a distrus pri-ma de hrtie.
la acest repertoriu fiind destul de
avansate - acum am depistat pesre
50 de perechi de forme, circa o pereche
pe an - am ajuns la concluzia d datele
filigranologice vor avea o mare
pentru ulterioare.
Astfel, utilizarea mijloacelor oferite de teh-
nica va aduce valoroase
n bibliografice.
o


A
IN
DAC 1 A
Prof. univ. dr. docent
DUMITRU TUDOR
5 - Magazin istoric nr. 2
P
roblema cu a
antice a preocupat pe multi
tehnicieni, legiuitori , m-
gnditori din lumea
Legile lui Solon acordau o
fintinil or publice din Atena (Clepsydra,
Callirrhoe dotate cu speciale,
cu monui):1ente cu caracter religios puse
sub protectia Nympheelor. La plecare,
lui grec i se adresau cuvintele : "Drum bun.
Filozoful Aristotel era pre-
ocupat de problema apei igienice n
urbane.
In antichitate, romanii au cunoscut cel mai
mare consum de p
publice sau particulare,
nimfeelor etc. In lucrarea sa despre
Vitruviu ne-a capitole (VIII. 1-6)
cu indicatii tehnke privitoare la descoperi rea
folosirea apei potabile.
acestui arhi tect din vremea lui Augustus
privesc mai ales Roma, unde consumul de
ajunsese (ncepulul secolului al II-lea
e.n.) la 540 litri zilnic pe cap de locuitor.
Unele provincii ale imperiului, cu o
au construi t apeducte
pentru transportul apei. Lugdunum (Lyon) se
alimenta cu printr-un apeduct
lung de 50 km, iar Cartagina con-
struise ea unul, cu o lungime de 132 km.
Pe teritoriul noastre, numai
de pe (Histria, Tomis,
Callatis) au dus lipsa apei bune de ceea
ce le-a silit apeducte sub-
terane, prin care capteze izvoare din interi-
orul Dobrogei. Dacia de la
cu o retea a fost
mai de atare
Citeva ale ei, ca Sarmizegetusa
Romula, avnd izvoare mai slabe ca debit
cu zidit modeste apeducte
subterane a lungime nu a 5 km.
Sucidava (comuna Celei, raionul Corabia),
pe malul la o
adncime o de
rece, prin nisipurile
aluvionar e de sub de loess.
arheologice din ultimii 30 de ani au descoperit
acum cinci antice acolo
de romani. Numai
a Sucidavei, pe o nu
putut fntni n interior. Ca nu
de n timpul asediilor, garni-
zoana folosea o din afara
zidurilor, la care se ajungea printr-un gang
acoperit cu cu izvorul cap-
tat).
arheologice de acum trei ani au
descoperit in interiorul Sucidava o
veche
61
!intina e.cae si ...
la 25 m spre de
actualei generalf' din Celei, exact n ace-
loc unde din Celei proiectase
rea unui put pentru elevii
Fntna n 1964 a fost
tot un (puteus) n ceea ce
modul de functionare
<: u cele de azi. El avea o adncime de 15 m
o circulaJ Se zidise n ntregime
din ntr-o
umai partea a lui (pe o
de 2 m) fusese cu timpul. Putul
are diametru) de 1,16 m, deschiderea gurii
de 0,84 m zidul inelar gros de 0,16 m.
din care e zidise peretele
au o cu bazele arcuile,
snt lungi de 0,220 0,260 m. late de 0,1-lO m
groase de 0,055 m. Cu 13 atari
bine ar:se se reali za un inel complet, din zid,
i ar pe un metru se foloseau 18 rn-
duri de
ln timpul de g0lire a acestui put
roman, s-au o serie de materiale arheo-
:ugice in cu care
fusese nfundat. Din punct de vedere cro-
nologic, cele mai importante resturile
ccramice monedele care din secolele
II 111 e.n. Putul fusese construit n prima
a secolului II e. n., cum o
o de la mril ratul Aurelius,
care poarta su-
a roman pornea n sus, pe malul
62
arheologice din
au dovedit aici s-au primii
romaui la Sucida..,a, n interiorul unui fost
castru de ce fusese folosit pentru
cantonarca provizorie a armatei romane care
pornise pe Olt n al doilea al . lu 1
Traian cu Decebal. Este foarte probabil c:a
fi fost construit de folosit
mai trzi u de
Buna stare de con ervare a fntnji nevoia
de a scolii din Celei au impus restaurarea
darea n a ei. Pe ct a fo t posibil ,
refacere a avut n vedere elementele
vechii Cura a fntnii
permitea fu ncti onarea cu o
a nu se deosebea de cea de azi.
Apa se scotea cu ajutorul unui ax nvrti t ca
o (sucula}, cu o la unul din
capete, element ce s-a putut readapta azi.
Pentru ridicarea cu
romanii se foloseau de o funie (funis)
n jurul axului. Folosirea a fntnii
nu mai azi unei atari
frnghii ea s-a nlocuit cu un Partea
de la a fusese
din cu din !n lu-
de restaurare s-a forma
dar materialele lemnoase s-au
nlocuit cu beton
O de pe un stlp al
vechimea anul
celei mai vechi fntni repuse n pe
teritoriul noastre.
Z idliria a fintinii romane
Domnitorul
1870. Alegeri de deputati pentru Parla-
mentul Romniei . Compania se
sub semnul coalitiei bur-
de Carol
de Hohenzollern.
cinci ani de la detronarea lui
Cuza de la aducerea n o unui print
Tn memoria poporului vii
domnului, ott de iubit moi ales
de nu numai de EJceosto ...
Ce se va fi petrecind n satele Mehedin-
tului, ce vor fi
olteni din jurul Turnu-Severin?
Au pe fostul domnitor
Cuza, aflat n exil, n Parlament
ca deputat al lor, al poporului, socotindu-1
mai departe ca Sa".
Semnificatia acestui act ost i li-
tatea n felurite forme de
de Hohenzollern. Era un aver-
tisment al poporului romn
dat ntregii oligarhii core adusese
german n relevarea unei perma-
nente n maselor de o merge pe
drumul democratice o patriei.
muncitori din port,
negustori, vor n acei ani sprijin pen-
tru o do gndurilor lor pentru domnul
Cuza, n prietenul lui Mihail
avocatul Grigore Miculescu.
Cunoscut pentru idei le sale naintate
in epoca revolutiei de la 1848, Miculescu va
fi unul din ferventii oi Unirii de
la 1859. Deputat apoi senator n timpul
domniei lui Cuza, el va reformele,
inclusiv pe acelea core vizau diminuarea
sale.
Lovitura "monstruoasei coal itii" prin care
Cuza era detronat, exilat, Carol de Ho-
uza n exil ...
1. DORNEANU
henzollern instalat domnitor, 1-o situat
pe baricada Propogind n cercu-
rile intelectuale din Bucuresti, Craiova si
' .
Turnu Severin orientarea profran-
Grigore Miculescu va
cu os-
onitcorlist, mpotriva politicii bismor-
kiene o lui Carol cu orientare
Austro-Ungariei, prin sustinerea ideilor de
emanci pare o romnilor slovil or
din i mperiu.
Carol nu va dator
lui Miculescu ncep fie tinta
pri melor atacuri . Boncherul Eschenozi, adus
de Carol din Germania, i va ipoteco o
parte din Revista
este sub Fiii core-I spri -
jineau n activitatea revistei, vor resimti di n
plin pentru atitudinea de animata i
ai alegerii lui Cuza ca deputat de Mehe-
dinti.
Trei feciori vor muri n miste-
rioase. Primul, un istoric-arheolog, ine-
cat n ; nu vreme, cei -
doi, tineri avocati, vor fi inecoJi
intr-o de vor. Represaliile se vor
drepte in cele din direct contra l ui:
Grigore Miculescu. Cind, in 1881 , Cuza vo
f1 ales pentru o treia deputat de Me-
hedinti, Miculescu va fi silit se exileze
n Franta. Aproape intreaga avere i-a fost
A cu cteva pogoane
o fosta n core poposise Tudor
Vlodimirescu naintea anului
Tn focsimil copia documentu-
lui original pus la de
lui Gr. Miculescu - Dara Romcescu, oie
plus memoriile lui Sturdzo
ale dr. Severeonu, ou nlesnit
unor detalii.
63
Hn"t:. ; '...t&l) uw
. 'f.) .. .....,, .. . l.::. 4t, . .. : t:..-l1."7) ..... t..w
;J( __ ; /' ..,J;(. ... .... "'"" <)c t"'(J" !'.,' < r.t> ,-,14 ....
._.l.f'J' ' <l., J<;


<_...,.. J;? t.r .,._,. ; Jr ,;, , r. 4
.. .. ,. t1ft4J,. f .. ..-"" .... 't.7.Ja \.
C. v< .. CA ,Jt
11
.. p U.
J .. r .... ,a../A"' ,.., J.;. , .,. t .. '
_,.vd..:. .,,, . &A < '-' 'J,.;
[; . , ;., ( 1\ u . J f ... ... "'L;. h 7
f. ' \ 1
.: 0'\ tlJE , .. ; ; Jl'...,...,c. t . J
r .... c..i

... , t44 , ,,. ; lf '


1 .. r- , '._< .... e
() __, 1 J J(-
-

"lp
....
64
ROMNIA
BIROUL DEFINITIV AL
COLEGI ULUI AL I V-LEA DIN
DISTRICTUL MEHEDINTI

Mandat
Azi la 25 ianuarie, anul 1870,
f iind convocat prin decret dom-
nesc colegiul al IV-lea din dis-
trictul Mehedint i a alege deputa-
tul procednd la despoie-
rea scrutinului in ziua de 26 la
patru ore a pro-
clamat cu majoritate de 396 vo-
turi din 544 prezenti pe
Sa Alexandru Cuza de de-
putat al acestui colegiu .
Biroul definitiv al colegiului,
pe de o parte de lega-
alegere, iar pe de al -
ta acest mandat cu mult res-
pect la mina a-
lesului deputat Cuza, ru-
gndu- / cu supunere cu-
vie in snul natiunii ro-
...
mane, pe care a dezrobit-o
care-i e t ocmai pentru-
crede om n1are, devot at
credincios stiu din
1857.
Asemenea mandat s-a
la dosarul alegerilor, spre a
se inmina principelui Cuza
prin competente.
biroului: preotul
Gh. Ionescu
Secretar: Gh. Burileanu
Scrutatore: N. Negoitescu
!n textul prin care
pnmana Severin legaliza copia
mandatului (N.R.).
CONSTANTI ARGETOIANU
(Confinuare din trecut)
Fragmentele pe care le reproducem despre in care a
avut loc a de la 8 iunie 1930, revenirea lui Carol in
proclamarea sa ca rege.
Deoarece in zilele cnd s-au petrecut a ce te evenimente C. Argetoianu e afla
intr-o in Iugoslavia, memoriile sale reproduc pe care le-a avut
la ntoarcere cu lideri ai unor partide politice burgheze. Ele oglindesc deruta care
s-a produs n rindul conducerilor P.N.L. P. la aflarea de pre ntoar-
cerea lui Carol. C. Argetoianu un interesant tablou al inceputului
domniei lui Carol al II-lea, fizionomia a regelui a altor
per oane cu care acesta s-a inconjurat, persoane care, de fapt, au format camarila

La Zag-reb ma intimpina Son rru, trrmis d
euca Ma .napoie-z cu dinsul la BuG:U'fCSt
Prima intrevedere cu IDuca imi povesteste
sosir printului Carol si evenim ntelc cot'e
au urmat S1nt chemat de prin 1 N.icte
de r e Revedere em ion nta ou regele
Carol 4p A hrdin CI lui Vintila a Br tiemlor
La l-iberali t ti s1 nt cu oc upra mea
Atitudin c lua G Brat anu
Conduc; seara n alai la
de mei de
drum, am ajun. dimi-
neata la Za-
greb, unde am (oc;t ne-
voit din nou
seara trziu ;,irnplo-
nul care trebuia
Ia [ ... ]
Cobornd n Pa-
lace >: am ntlnit pe
amicul meu Soneriu,
trimis mine de la
care
Hotel n Zagreb (N .R.)
66
ce cu telefo-
nul pc drumuri le Dal-

tit n Zag-reb. Plecase de
scara din Bucu-
nu mai ce se
ntmplase dar
avusese
discursul lui Duca cu
dezonoarea , liri ca ie-
a lui Sassu care pro-
Duca declarase pu-
blic l se taie
mina decit accepte dezo-
noarea de a o ntinde "a-
venturierului" Carol (N.R.)
M. C.
punea revolutia s.au si-
nuciderea n ma pros-
ti ile lui Xeni , care
exagera nota lui Duca,
lui Costi-
nescu (Dr. I.) care injura
ca la cort ului. Sone-
riu mi mai tot
ce in
seara de vineri 6 iunie
la Duca unde fu-
sese mai tot timpul,
unde se perindau venind
plecnd venind ia-
cu tot felul de
Franasovici,
Budurescu, generalul Ni-
coleanu, Bebe
Tntr-o at-
de se
afla rnd pe rnd prin-
Carol debarca..,e,
nu debarca e - fu-
sese primit aclam6l l de
regimente (al lui
Marinescu al
lui Paul Teodore cu}.
fu ese arestat cum pu-
se e piciorul la Pipera.
lui Nico-
leanu capul, tr-
ziu, tuturor nedumeriri-
lor, atunci ncepu ca
.la o -
cu invective reci-
proce asupra responsabi-
n tre-
.cut, as upra programului
.de ndeplinit " tante
pede". protes teze?
? se ?
Toate au
fost examinate toale
trecute prin
ciur r ... J
Am sosit n
n ziua de miercuri 11
iunie, pe la 7
l n ajun, prin ziarele
la
luasem de
discursurile de la cl ubul
liberal din 9 iunie, de
excluderea din partid a
lui George La
gara de Nord, pe
prieteni personal i,
doi emisari :
Franasovici, din partea
lui Duca colonelul Ma-
nolescu, n civil, din
partea printului Nicolae.
Duca ruga prin Fra-
nasovici nu vorbesc
cu nimeni nu-l
pe el - se era
aproape gala venea
numaidect la mine. Am
asigurat pe Franac;ovici
.., . . ..
ca mc1 nu aveam pe cme
la o dr.:
matinala,
cu pe Duca. Co-
lonelul Manolescu venise
pue,
Nicolae
la ora 10
1
12 la
Cotroceni mi mai
la ureche : "Va fi
Maiesta le-a Sa regele
.acolo ... ". Bine
am colon('lului
voi fi exact la ntl-
nire. Manolescu, sincer
devotat regelui
mi vorbea din
ochi ca pricep avea
multe
dar nu putea naintea
iumii. In tot cazul,
un om fericit, l? i
a aghiotanlu-
lui princiar mai
de mu-
t ra de un cot a calfei
liberale. Franasovici
cea o de un col,
nmormntase
mi-a permis
judec numaidect de-
s pre starea de spirit din
partid din anturajul
lui Duca. "Numai d-ta
dregi lucrurile
scapi partidul !" -
"Voi ncerca, dar cum a
putut Duca ... " - "Nu
nu au nebunit
!".
Ajuns abia apu-
casem
pe Duca. Era fiert. "Vezi
tot eietul a
avut dreptate !". a
nceput poves-
pe cnd m-
Nu nimic
vineri, 6 iunie,
cnd a fost aler-
lat prin telefon de Vin-
care aflase
din sursa
Carol sosise cu
un aeroplan n Ardeal.
S-a dus numaidect la
Ministerul de Interne
unde n-a pe ni-
meni, de acolo la Mad-
gearu, care i-a spus
nu nimic, at
fi ceva ar
el desigur - prin
urmare zvonurile snt
din domeniul fanteziei.
de altminteri,
ceva s-ar ntmpla,
toate snt luate
pentru ca Carol
fie imedi at arestat.
De la Madgearu, Duca
s-a dus la principesa
Elena, convins aceasta
va spune tot ce va
cineva trebuia
ceva, era dnsa.
Printesa 1-a primit ime-
diat i-a povestit
zvonurile unei sosiri a
Carol cu avio-
nul ajunsese la
urechile ei, de la
chemase pe
Nicol ae, ca re a
spunndu-i
nu poate fi
i-a dat chiar cuvntul de
onoare nu nimic
despre un asemenea eve-
niment. De la principesa
Elena, Duca s-a dus la
de
unde a mai telefonat o
lui Madgearu, care
i-a repetat nimic din
cele zvonite nu erau ade-
Generalul Nico-
leanu. n fine, prins el
la telefon, a dat
dezmint ire chiar n
numele lui Vaida, pe ca-
re-i cu cteva
minute nainte. Oamenii
se cnd,
10 seara, se ves-
tea ca un fulger : a sosit
Carol n Bucu-

de planurile de
rntoarcere ale
erau trei categorii de oa-
meni : erau oamenH care
nu nimic (printre
erau cei mai
membri ai gu-
vernului, orict se va
ulterior Maniu
a Re erau
apoi oamenii care
vrea
e care
vorbi sau chiar ne-
cu dnsul , dar
care nu erau n curent
cu datele cu preciza-
rea momentului (nu erau
prea nici
mult mai dect
s -au pe -
ii era n fine mna de
oameni care a
lovitura, anturajul ime-
diat al colo-
nelului
t ul mil itar la Paris,
va aviatori co-
loneii Paul Teodorescu
Marinescu la
Complotul,
a fost un
complot, a fost condus
realizat cu atta dis-
cretie, nct nimeni n-a
ceva la ult imul
mi nut. La gu-
vernul
s-au it brusc n
faptul ui mpl ini t.
ce a sosit, Vaida

67
Nicoleanu,
,,pretendent.ul" a dat.
e ascunde,
s-au repezit pe urmele
lui aresteze.
sindu-! pe unde-1
s-au dus la Cotro-
ceni, se
Nict>lae. Acolo au
fost intimpinat i,
cum se de Regi-
mentul 6 Mi hai
informati Maies-
tatea Sa regele Carol al
II-lea se afla n
cu fratele
fostul regent.
Actul
cum a fost a fo t
cu mult curaj ,
dar cu muJ t noroc. A
fost un moment cnd
totul era fi e compro-
mis. Complicii din Bucu-
la aero-
drom vreo trei ceasuri
n:ai mult dect ora con-
Pe la 9 eara -
6e noapte - con-
nu va
mai sosi (fie nu ple-
case conform
fie fusese oprit n
drum), n-
tru ntmpinarea l ui ple-
destul de
de propria lor
Avionul
lui, condus de la Cluj de
aviatorul .ntr-
n fapt enorm, ba
eta chiar se
n cu o te-
pe care a
putut n cele din
o Pe la
9
1
/2, nu mai era la aero-
port dect diJ"ectorul a-
cestuia, Cantacuzino-
t, gala plece
1
Fiul natural al l ui Ale-
xandru
canu, nababul de l a Baia.
n anii din
chema ce
s-a ins urat , a nceput se

canu. care nu-l
putea s uferi, i-a pro-
ces l-a in primn
dar fiul 1-a
gat apoi tn apel. l ntre in-
a cerut adopte ;
Zizi a refuzat , dar a scris
de la Constan-
tei Cantacuzino adopte
ea !
68
el. Luminil e
stinse toate, era
r egula pe atunc.i. De-
un zbirnii t de mo-
tor pe sus atrase atentia
lui Cantacuzino. fi e
avionul plecat la Con-
stanta care trebuia
se inapoieze a doua zi
In or ice caz,
era un avion
aeroportul. Lumi-
J:lile au fost aprinse din
nou un avion necu-
noscut a cobort
din cer. Din avion au
cobori t doi tineri, pilotul
un
era imbrobodit de nu i
se vedeau dect ochii ,
pilotul s-a numit - era
-
znd nu era altcineva
de a rugat pe Can-
tacuzino pe el
pe n
Abia n automobil
fu recunoscut de
Cantacuzino, un sincer
carlist de altmintreli,
dar care nu parte
din complot.
printul erau foarte de-
prin lipsa ofite-
rilor pe aerodrom.
nu le spuse
ntre care
Paul Teodorescu,
vreme mai inainte, dar
Porum-
beii se
; ba chiar
vorbea despre predare
cerea fie dus la Co-
t roceni. Canta-
cuzino c;e
t onvin la
Cantacuzino e
se vor
muri lucrurile. Acolo, la
fu
de coloneii Paul
Teodorescu Gav. Mari-
nescu dus cu alai, n-
tre regimen tele lor, la
Cotroceni. n locul
celor doi colonei 1-ar fi
generalul Nicolea-
nu, c foarte probabil
nu s-ar fi
I uliu Maniu
s-ar fi cu fidel i-
tatea lui de
mntui depus
Sale regelui Mihai 1.
Nu numai n-am
luat vreo parte la
reinstalarea ui
Carol pe tron, dar
cum se vede, nici n-am
fost n cnd a
so it nct
am fost sili t cred ce
rn.j-au spus Am
consemnat aci ce mi-a
spus Duca, cred
mi-a spu -
n care m-au n-
ulte-
rioare de
Nicolae, care au confir-
mat toate cele povestite
de Duca. Cum n-am
o de
despre exactitate a ver-
siunii Duca,
mai sus, socotesc ca o
datorie de
dau versiunea Ma-
niu, cu totul de
a lui Duca, cu att mai
mult cu cit Maniu n me-
moriul scris cinci
ani mai trziu
2
, se
mai mult de cele petre-
cute nainte so-
sirea
numai se
a fost n curent cu
sosir ii. A-
versiune "Maniu'
mi-a dat-o confidentul
primului ministru de a-
t unci, Virgil Madgea ru,
n 1936.
dl. Madgeartt,
a fost nu numai
n curent cu toate
rile printului, dar chiar
l-a pus pe d-sa, pe dl.
Madgearu, n curent cu
aceste Pe d- a
numai pe d-sa - n tot
cazul nu pe dl. Vaida
2
Memori ul din 1935, trl
mis i n plic cu o
de dinsul,
de pa rtide.
a ln momentul in care
Madgearu mi-a povestit a-
ceste lucruri, Vaida nu mai
parte din partidul l ui
era certat
cu Maniu. Nemaillind si
gur de el, nemaifiind si
gur s-ar i n li-
mitele tegendet create de
Maniu, Madgearu 1-a scos
din
Maniu ar fi fost chiar n
tele pe
(fapt pe care Maniu l a-
n memoriul
dar numai cu con-
ditia de d-na
Lupescu cu
principesa Elena. Cum
a ceastA nu fu-
de
dect n principiu,
cum nu fu e e reali-
Maniu nu socotise
(!) napo-
ierea Astfel se
Mad-
gearu, lipsa lui de
n evenimentele
imediatei a a-
cestei napoieri debar-
Dar dl. Maniu,
nu lua ni ci o
ce mo
de din ul nu
e ra dl. Ma-
niu era n schimb foarte
exact informat despre
fiecare a printu-
lui. Joi seara, 5 iunie, a
chemat pe Madgearu
li o veste
Ca-
rol, cu un
avion spre sosise la
Munchen ! Ce-o mai fi
vorbil cu Maniu n acea
nu nu-a spus, att
mi-a povest it amicul
Madgearu, ce
i -o dedese primul mi-
nistru l-a de
mult, nct n-a putut
noaptea.
Nedormit, la 7 dimineata
(vineri) ajunsese printul
la Munchen,
seara trebuia
la Maniu ar fi
fost ziua de
vineri n curent cu eta-
4, ar fi
pe generalul
Nicoleanu
la aerodrom, roage
nu la Cotro-
ceni si la
Consiliului,
unde solicitudinea d-lui
' ln
cu Ni-
colae principesa Ele-
na, n acea zi de 5, mai
tirziu mine.
Prezident i un
corfortabil "pied a ter-
re'' (c'est le cas de le
dire !). Maniu voia
pe naintea
tuturor, n1ai ales nain-
tea Nicolae, ca
... se cu el
i impue cu
principesa Elena. Planul
lui Maniu a fost nu-
pe Carol
intii regent (n locul luri
care ar fi de-
misionat) procla-
me rege numai ce
ar fi executat condi

tarea d-nei Lupescu, m-
cu principesa
Elena anularea divor-
t ului). Din nefericire,
idiotul de Nicoleanu
(Madgearu s-a
pe aerodrom in
loc la cel mi-
li tar de la Pipera, s-a dus
la cel civil de la
neasa, unde, natural, n-a
sosit nici un print. Gu-
vernul a pie rdut,
firul de-
barcarea lui Madgearu
de la 8 la
11 (o cam fi uitat orele,
alte versiuni prin-
a fost ascuns de la
9
1
h. la 12) nimeni n-a
unde
La observatia pe care
am lui Madgearu
Duca mi-a afirmat
n
amiaza zilei de vineri 5,
el, Madgearu, i
declarase nu a b-
solut nimi c despre o
sosire a prin
dndu-i chiar cu-
vintul de onoare, zisul
Madgearu, cu obicinui ta
lui de limbagiu,
mi-a ripostat : "Duca a
! Nu l-am
dect seara, tocmai n
momentul n care pier-
dusem urma printul ui
debarcarea lui, n-
tr-un moment, prin ur-
mare, n care Duca
deja sosise.
Era att de n-
cit abea vorbea. M-a n-
trebat ce aveam de gnd
facem, iar eu i-am
punndu-i la rn-
dul meu ntrebarea ce ar
fi el cu
ar fi fost
La guvern. Duca mi-a
l
pot la Marele Stat
Major, ntr-un plic, n
care a fost
ipoteza sosirii inopinate
a Acesta tre-
buia imediat arestat, dus
la Giurgiu, pus ntr-o
(sic) expediat
la pe
n sus, de unde o
urma
transporte mai departe
spre Viena. Cnd am spus
lui Maniu ce ne
liberalii facem
a rs cu Maniu n-a
putut dea de de-
cL pe la 11
1
12 a stat cu
el de la 1 di-
L-a convins
s-a cu dnsul
intre mai nti n Regen-
fie proclamat
rege mai trziu (faimoasa
De la Cotro-
ceni, pr imul ministru a
veni t la
unde-I
ne-a adus vestea
se ntelesese cu printul
Carol. S-a ne
ntrunim a doua zi, la
orele 9 ca
procedura pro-
tocolul
n
Madgearu mi-a mai
povestit Maniu i-ar
fi s pus atunci : "Ei, vezi
de ce am pe
teanu n ? Ca
am un loc vacant n ori-
ce moment- de
de Nicolae nu
eram igur". !n timpul
a mai
zut n oameni
politici, a fost lucrat de
Nicolae, a doua
:li se schimbase
cu totul. Madgearu pre-
tinde au fost violente
n Consili u,
ou, omul rege-
69
lui de mai trziu, ar fi
decla rat nici o
nu \'a primi fi e mi-
nistrul reqeJui Caro],
cte mai ctE'.
"Canalia dE' Manoilescu
s-a dus chiar n noap-
tea aceea spue
regelui eu (Madgearu)
am pus la cale a asina-
rea lui. Mi-au trebuit ani
de zile ca disculp
n ochii re,gclui ! Toate
lichelele din anturaj
forfoteau n jurul prin-
ca re ma i de care
cu minciuni, cu brfeli,
cu intrigi !".
Din toate cte n1i le-a
pove tit nu
cred deplin dccl'l n
istorioara cu Statul Ma-
jor n cea cu intriga
lui Manoil escu. Amn-
snt croite pe ca-
lapodul celor n sarcina
au fost puse. Tot
restul este me-

rolul lui Maniu, arate
a fost pentru re ta-
urarea regel ui, pentru
principesa Elena, con-
tra n trea-
s-a justifi cat in-
justificabila alegere a lui
n
Asupra acestei c;os1n
a regelui
mne ca viitorul

ce Duca mi-a
povestit cele ntmplate,
depresiunea lui
lui
Gheorghe
5
, l-am intre-
bat: "Toate bune. Dar
pentru ce cuvintele ire-
mediabile pe care
spus pe care
nu le-a s pus ;
pentru ce confirmarea
lor luni , ce Carol
al II-lea fusese procla-
mat r ege ; pentru ce
de a exclude
pe Gh. din par-
tid ? Te previn
voi duce cu, chiar azi,
$ Gheorghe fiu l
lui Ionel al sa re
prime -
Maria Moruzi (Cuza}.
70
Ia rege - ex-
clu<Je pe mine ?" -
"Doamne mi
Duca, e chiar
foart e bine te duci
de aia am venit
vorbesc [ ... ]"
Pentru norocul regelui
Carol, Partidul Liberal
nu mai avea n fruntea
lui pe Ionel, ci pe Vin-
Eu unul eram ho-
fac tot ce-mi sta
n pentru a
apropia momentan - pe
ct se putea - partidul
de rege. de Partidul
Liberal aveam o
destul de pe
care am din pri-
mele vorbe de pe buzele
lui Duca : teama de o
dezmembrare a partidu-
lui. Sosirea Ca-
rol, lucrul trebue
risit, zguduP.>e partidul
din temelie. Corabia lua
din toate
multi
Nepoliti ca exclude-
re a lui Gheorghe
tianu aruncac;e untde-
lE-mn pe foc ; se n-
trebau oamenii
vi itorul nu era
de acesta
cei mai int imi prieteni
ai lui Duca, ca Ata
Constantinescu (fiul Por-
cului) Vasilescu-Val-
jan, cu ple-
carea.
pe nline. cumva
luam cauza lui Gheorghe
n brate, soli-
dari7.am plecam cu el
ne urma
partidul. Vedeam n
ochii lui Duca ct de
mult
mea. Il rugai
imediat la
eram gata
solidarizez cu el, prin
scl'isoare
nici o re-
la o
schimbare de orientare
a partidului n chestia
Carol, auto-
fac demer urile
necesare pentru o nor-
malizare a raporturilor
di ntre partid.
1ncntat, Duca mi mul-
cu efuziune
imediat la de
nu se
ndoia. l -am
acest na-
in te de 10, tre-
buia am nainte de
a vedea pe rege.
Duca s-a ntors
o de
mi-a comuni cat Vin-
era de
acord nici o
asupra celor propuse de
mine. Am di ctat imediat
lui Duca tE-xtul scrisorii
mele de olidarizare cu
Directia partidului, scri-
soare care a ime-
diat n zia re : ea a pus
nceputului de
din
dar a mirat pe unii, care
ent imentele
mele de dar
i gnorau cele pertractate
intre
Duca mine.
La orele 10 am pornit
spre Cotroceni, foa r te
Nico-
lae m-a primit imediat;
era radios, ncntat
de povara Regen-
primele lui cu-
vinte au fost ca mi-o
spue. A scuzat apoi pe
care v.oi ll'ld
so-
sirea mea, n particular,
mi fixase acea ntl-
nire la Cotroceni, dar
nu putea veni, fiind
nut de diferite
.n cu constitui-
rea noului minister si

ruga merg la
121 '
4
la Palatul regal, dar
intru prin dos, prin
Cineva va
la
va conduce. Am
voi con-
forma dorintei regelui
am vrut plec. Amicul
Nicolae avea n mn-
la m-a
ncepnd
povc LOt ce
el pent ru a nlesni
inapoierea lui Carol.
De mai bine de 6 luni
dedese seama nu
era se ho-
o sprijine cu
t oate mijloacele de care
dispunea ca ca
regent. era
ca
trebuia se
lucreze cu mult tact,
n secret. Nu s-a deschis
la nimeni, dect
Eli sabeia. Mi-a reamin-
tit ceaiul nostru n t rei,
la n ianuarie tre-
cut, s-a scuzat n-a
putut fi atunci mai co-
municativ. Vedea el,
ca mine, toate mer-
geau pe dos, dar din ne-
norocire nu-mi putea
vorbi despre lui.
nceput-o
prin sondaje n
cu prilejul ctorva mese
la regimente, organizate
sub cuvnt de a strnge
n t re ofiteri
dinastie. se com-
afirme
nimic, a putut constata
pretutindeni, n arma-
napoierea
Carol ar fi fost bine pri-
r ... ]
ce a fost sigur de
spiritul armatei, s-a pus
n cu
informndu-1 poate
conta pe dnsul, cu con-
lucreze amndoi
n
nu se nimic despre
atitudinea lui. Pe fiecare
zi simiea cum i fuge te-
renul de sub picioare, ca
regent; nu era
pentru meserie,
la care nimic nu-l pre-
Ceilalti doi re-
erau mai
dect dnsul,
mai
nu tara, riscam
punem n primejdie Co-
roana". Planul lui era
totul n
fel, nct Carol fie che-
mat cu
sau tacit al tuturor.
Baza o punea pe ar-
Era n curent cu
toate tratativele lui Ca-
rol - cu A verescu, cu
Iunian, cu Goga cre-
dea lucrurile se vor
nvrti astfel, nct totul
fie gata pentru
Despre venirea
lui Carol, cum s-a
n-a nimic.
Chiar n ziua de 6 iunie
primise o scri-
soare de la Paris n care
i vorbea de
planurile lor, dar din
car e nu n tru ni -
mic unei ac-
imedi ate (probabil
pe baza acestei scri-
sori putuse dea cu-
vintul de onoare
sei Elena nu ni-
mic despre venirea lui
Carol). n-am
nimic despre pleca-
rea, nici despre
lui Carol, nici despre so-
sirea lui n Ardeal. Am
aflat eu venise,
ce venise, ca
lumea. Prima mea
care a fost de necaz,
mi-a fost nu fie
totul pierdut. cum
am aflat? Am auzit
jos am n
capul ce
este. Manolescu era ple-
cat, am pe Vaida
pe Nicoleanu
8
, care se
certau cu feciorii,
nu-i se u11ce la
minE>. l-am poftit sus.
- .,Unde e Ca-
rol? pe
Carol !" - "Cum ? le-am
. ?" Tl
spus, pe Cine . - "re
Carol, a sosit cu
avionul nu-l ni-
- "Aic.i nu e,

ce-l "tn
acel moment am crezut
totul era pierdut. De
ce venise pe
previe, atunci
cnd eu i
tesc calea ? Nu m-am li-
dect ce am
Aceasta a fost o
a lui Vaida a lui
Nicoieanu la Cotroceni. Au
mai venit o au
acolo pe Carol incon-
jurat de
pe Carol n
la mine cu ar-
mata la
zHiunea
Printul Nicolae mi-a
vorbi t apoi de frumoa-
sele planuri pe care le
de rea-
ce trebuesc fie
imediate, de o
n viata a Ro-
mniei. In ,tot cursul
conversati ei, ti-
cea ' 'om face, vom re-
face, ' om drege, vom
vorbea n conti-
nuu n doi, ca Puiu Du-
mi tre cu luni mai
trz-iu. Eram n faza
a Restauratiei
confidenlul colabora-
torul era un
de snge - "Un mare
rol le Argeto-
ianu, Nicolae.
Ai yezi, are spu-
Carol ; dai seama
nu mai poate mear-
Trebuie o ter-
o cu min-
ciunil e demagogice,
punem la zid 1"
- dea Dumnezeu" fu
concluzi a mea, seu-
lai plec. !nainte de a
ne imi
;mai spuse
.mpace pe Elena cu
Carol. "Lucrul nu e
dar snt foarte mul-
tumit de ce s-a
acum. Snt sigur
voi Vreau o mai
fac pe asta apoi voi
putea zice rni-am n-
deplinit datoria. Nu uita
la 12 un sfert!".
La 12 zece minute
prezentam la poarta
din do a Palatului, n
casei de
Dro so pe vremuri, de
ntreb acum
pent ru ce m-a primit
atunci prin dos ; i fi
fost deja de Ma-
niu ? ntreb cu att
mai mult, cu ct m-au
pofti t la plecare ies
prin n tutu-
ror. ntreb acum",
dar nu m-am ntrebat
atunci, eram prea
71

...

ait de de-
parte de odce
de Un ofi-
de - mi se
pare - m-a dus
prin culoarele de jos di-
rect la cabinetul cel mic
de lucru, n care m-a
gat prin intrarea din-
spre sera pa!mierilor.
Cabinetul era gol.
cteva minute s-a de chis
dinspre
Carol, cum
l ultima
n 1925, aproape ne-
schimbat, era n fata
mea. M-au podidit la-
si lui i s-au mu-
iat o: hii - a venit la
mine m-a
- "De mult nu
te-am au fost pri-
mel e cuvinte pe care le-a
spus. - "De mult, i-am
dar nu este vina
mea : de ce ai plecat ?''
- "A trebuit plec". -
"Nu putea exista nici un
mot iv valabil, nu
nic-i o justificare pentru
gestul pe care l-ai
Ne-ai pe
noi, care pusesem
n Ta"
- voi spune tot,

7
, vei vedea
nu puteam fac altfel.
Snt sigur imi vei da
dreptate. Dar acum,
m-am ntors vreau
mai pot conta
pe d-ta ?".-"Ori ce s-ar
ntmpla, conta pe
tot devotamentul meu,
pe tot concursul meu".
- de
azi nainte contez pe
mata. Azi te rog
ierti, am peste cap
cu reconstituirea
guvernului, am vrut nu-
mai strng mna
din primul moment. In-
ce voi fi mai liber,
peste 2-3 zile, am
fac semn, mai
mult de
Am reprodus aici, a-
proape textual, primul
' Nu mi-a mai spus nici-
!
72
meu dia log cu M.S. re-
gele Carol al II-lea. Am
crezut nimerit o fac
pentru a n aceste
amintiri, de la nceput.
atmosfera de cordiali tate
de ncredere care a
domnit n
mele cu rege. Am
din
convins n-
vremuri noi
ncep pcn tru tara noa-
regele s-a
dat de toate cte le
cuse ne-a
pus Dumne-

zeu mma m cap.
Abia ntorsesem
m-am pome-
nit cu Franasovici, venit
din partea
lui Duca. l-am spus ce
puteam spun,
audienta mea la rege fu-
sese foarte mai
mult o luare de contact,
nu putusem vorbi
nimic despre Partidul Li-
beral. voi vorbi,
desigur, in prima au-
mai care
mi se va acorda, probabil
peste cteva zile. Frana-
sovi ci a plecat oftnd,

vrea I-am
mea
de a-l vizita chiar n
acea zi.
Franasovici a
venit la mine Gheorghe
cu o de
copil Se
mira el de ce i se n-
tmplase arunca tot in
spinarea lui Duca,
nici o iluzie
asupra entimentelor
unchilor Dinu
de dnsul.
tn realitate, Gheorghe
fusese luat de
valuri, nvrtit aruncat
la mal aproape voia
lui. sa (Elena Stur-
za, fata lui Dimitrie
Sturza, de la Dieppe, cu
care

Maria Moruzi l logo-
dise pe patul ei de moar-
te), femeie

se cam ncurcase n ul-
t ima vreme a
n cuconetul carlist din
condus de fetita lui
Nicu
pentru a t reia cu
Dim. Sutzu. colonel de
cavalerie n
fost al Elenei Chris-
soveloni, apoi:
cu Paul Morand. Prin-
tesa Yalent ina Sutzu.
printesa Alice Sturza.
Cantacuzino (fa-
ta a lui
Olga Sturza.
Mavrocordat.
printesa Claire Mavro-
cordat (sotia lui Wladi-
de DLvoune,
Sturza.
Gheorghe
- formau un grup de
al intime, n crezute,
bune de dar rele
de
regenereze tara prin
procedee sumare. Prin
nrwirea Ca-
(Dim. Sutzu a
fost ntotdeauna printre
cei mai devotati ai prin-
tului), grupul a alunecat
fncetul cu ncetul s pre
carlism. A ceva
Gheorghe des-
pre politice
care, "fa-
miliei", pe
a n 1 ndudle crimina-
Jilor? Probabil da,
dar nu o putea
Faptul este n antura-
jul e conta pe
Gheorghe se
punea pe numele
lui. In caz de un
de pre-
tendent ar fi bine-
fn Cu
cu obi ci-
nuita confuzie a france-
zilor n afacerile orien-
tale, Parisul ar fi putul
chiar crede Ion
tianu redivivus era
turi de Carol,
ce
a sosit la Bucu-
plini
de zel au telefonat lui
Gheorghe la
vie imediat
regele. Chemat,
s-a urcat ntr-un aero-
plan a sosit. Prima vi-
a
pentru a-1 infor-
ma despre cele petrecute.
1-a tratat de car-
list, l-a afurisit i-a
defins se apropie de
satana. Era tocmai n
ziua de 7 iunie,
cnd Ne-
potul Gheorghe a
respectuos unchiului
nu putea refuza se
prezinte regelui
cnd acesta-1 chema.
s-a dus. Blestemul
excl uderea care au ur-
mat snt cunoscute( ... ]
s-osirea d-nei Lupescu Regele
Carol al 11-lea temperamentului
Anturaiul Sale Aristid
Blank, Tabacovici, Malaxa, Mavrodi, Nae
Ionescu regelui cu d-na Lupescu
Ce se schimbase din
iunie n august
n ce
se ntmplase n acest
scurt n care
avnturile primelor cea-
suri loc celei mai
de ?
Venise Lupeasca. Res-
tauratia trecuse brusc
din faza n faza
compromisurilor a
oomprom i terilor.
Istoria ne
amestecul fustelor n po-
e ntotdeauna fatal
cuiva, mai ales cnd sub
fuste se o
d-nei Lu-
pescu n
noastre politice ne-a n-
curcat mai mult soco-
telile dect ni le-ar fi
ncurcat 7 ani de
rea n-ar fi
prins probabil cu .att
succes n-ar fi
pe un teren admirabil
adaptat pentru
ei. Scriu aceste rnduri
aproape ani
8

suirea regelui Carol pe
t ron, enigmatica sa
personalitate e tot att
de pentru cei
mai multi, ca n mo-
mentul n care a
tara, n 1925. ln lunga
mea an1 cunoscut
oameni de tot felul ;
n-am ntlni t nki o
o fire mai in'lpre-
CISa, mai mai
- o
att de de
de
ntre
... ]
Ma rea deceptiune pP.
care ne-a dat-o regele
Carol, absoluta lui im-
de a real iza
ceva, incoerenta politi cii
sale - se
pot nW11i zigzagurile
dibuielile n mnuirea
inte1eselor politice
n-ar fi ,
unora, dect
unei sexuale pa-
tologice.
Desigl:lr,
vointei sale poate
la un oarecare punct
fie
de la defunctul
rinte, Ferdinand "abu-
licul". Ereditatea nu este
o su-
ea n-ar
put.ea dect
ciunea nu in-
succesivelor n-:
de lna-
' In februar-ie 1936.
'
in te de a cerceta
de or-
din psihologic, cred util
spun cteva cuvinte
despre pe
mna re-
gele Carol, ce i
1 ui, Coroana pe
cap. N-am cunoscut
nu cunosc personal pe
d-na- El ena
Duduia, s-a
s pus jucam regulat
bridge cu dnsa
mini sterul din aprilie
1931, l-am constituit la
orele 2 noaptea n casa
ei. N-am cunoscut-o nici
din vedere,
n momentul cnd
scriu aceste
n-am nllnit-o nici o da-
pare fiind-
astfel -un
important element de
a celor ntm-
plate
Cele nsemnate n aceste
amintiri despre dnsa
snt di.n domeniul celor
auzite, iar nu din al
celor
Sosirea Duduei n
a fost' de
mister. Numai ini-
t iati - astfel a luat
faimoasa cama-
- au de
ei. luni
ce sosise la Sinaia
erau oameni jurau
nu era n $pe-
de vlva
se n jurul nume-
lui ei, dama de
sta per-
dele. vreme nimeni
n-a nu ni-
; ntre
Manoilescu
mult suspecta pereche
Wider - membri
fondatori ai Camarilei,
cea mai
a domniei regelui C{a rol
al II-lea, succesiv corn-

cu trei
Aristid Blank,
vi ci Malaxa un
Scris n septembrie 1934.
73


'
Alecu Mavrodi,
plus satelitii lor.
Sosirea Duduei n
a fost evenimentul
minant al
regelui Carol. Pare
de principalii cola-
boratori ai
principele Carol
se angajamentul nu
pe d-na Lupescu
1n cel pentru
moment. angaja-
ment se pare luase
de militarii care
i-au dat concursul n
inclusiv Ni-
colae. se
faptul n iulie
un aghiotant al regelui
nti-a declarat d-na
Lupescu va fi
vine n
Din tot ct am putut
d escurc am con-
vins n-a adus-o re-
gele : i-a adus-o altul.
a fost bine-
Inteles cu dra-
goste, dar fiind-
ei nu co-
r espundea cu angaja-
mC'niele luate.
vreme am cre-
zui a adus-o spurcatul
de Puiu Dumitrescu.
Maniu, care era n acel
moment prim-ministru,
111i-a povestit mai trziu
a adus-o Manoilescu,
pe pe ascuns,
astfel se fa-
voar-ea oare s-a
peste capul lui
cu ntrziere nu din
primul moment al Res-
- cu
pe care o ndurase
n 1927 pentru sfnta
Colonelul
ranu fusese la Paris
. . .., .... ....
cu mtstunea sa pazeasca
pc d-na Lupescu n-o
lase plece n In-
tr-o zi, dama a
fugi t de a
pornit spre cu Ma-
noilescu, trecnd la gra-
drept doamna Ma-
noilescu. a
telegrafiat numaidect
ref!elui, care a pe
a njurat de
74
pe P uiu Dumi-
trescu, nevinovat
tul ca copilul n S-a
regele, dar a de-
corat pe Manoilesou cu
"Coroana de Spini", care
nu justi-
ficat mai bine ca n acea
zi t itulatura
: "La Couronne des
p ... " !
Duduei a fost
un dezastru pentru rege,
nu numai prin
ci dar prin
faptul pre-
l-a izolat de ele-
mentele cinstite pe care
le-ar fi putut a trage
l-a dat pe mna lichele-
lor escrocilor.
Elementele bune care
luase parte la n-
tronarea regelui, ca colo-
nelul
concursul
n-ar fi putut nici o
sau colo-
nelul Paul Teodorescu,
loiali ca Gatoschi
sau ca colonelul Dim.
Sutzu, cap sec dar om
cinstit, au fost n-
la index, ba unii
din ei chiar deadreptul
In cteva
banda a
pus pe rege --
gratie madamei, a iz-
butit izoleze com-
plet, un din
ce n ce mai adnc n
jurul 1 ui.
Echipa
n realitate de
Wider, cel mai inteligent
dintre aceste haimanale)
joc de
trei ani
n cap, la
detronarea lui Puiu
mitrescu prin maiorul

cum 1-a poreclit printul
Nicolae), "ntmplare ciu-
cum zicea Iulian
n Zigeunerbaron.
zgomotos al bandei se
P uiu Dumitres-
cu, "l'enfant cheri de la
Victoire" ntr-o in
care se dau n
jurul unui Dar n
fapt, cel care toate
scandaloasei
a fost Felix Wi-
der ( ... ]
Cwn a ajuns n con-
taot cu Duduia cu Du-
Am auoi t
tot prin Aristid Blank,
ceeace ar dovedi
nu mai mult - potlo-
constituie
cea mai recoman-
ntr-o lu-
me. cu acest prilej,
cuvinte despre ami-
cul A ristucheles.
Aristid Blank este
unul din oamenii cei
mai din
am ntlni t. L-am cu-
noscut mai de aproape la
J - eram vecini n
- n timpul
Locotenent de
ciinilor
frunze, se tria n
pe
ncanu, gfia se
Se lupta de moarte ou
accesele zilnice de
admirabil simulate (du-
n-a mai avut
niciunul), pe care le n-
,ingea succesiv, ca un
voinic. Aceste
rate victorii 1-au dus la
demobiJizare la Paris,
unde o
ne l chema se devo-
ie7.e cauzei
t<,oar le inteligent, price-
p1nd toale din zbor,
mntat de
dar
crezut ca nimeni,
tindu-se bun la toate[ ... ]
Influenta lui Aristid
Blank asupra regelui Ca-
rol se desigu r,
nainte de toate, inteli-
sale. Carol a fost
totdeauna sensibil la ar-
gumentele bine prezen-
tate di n
p 1 in. Fa rsorii sonori au
avut totdeauna
trecere la el.
pe rare a acordat-o mai
trziu lui
nu s-a ntemeiat pe
ceva.
aerele de

de sinceritate - jongle-
riile teoretice cu care
Aristid ademenea de
obici numai pe
cum
am putut o cons ta t
personal, O im-
presie asupra regelui,
care nu era prost deloc,
dar lipsit de cele mai
elementare n
materie
In de
de
ordin spiritual, existau
alte de ordin
material, ntre rege
bancher. Deja nainte de
plecarea lui din
cnd printul se ocupa cu
pasiune de nceputurile
noastre
aeronautice, Aristid se
apropiase mult de sufle-
tul pe
Mecena tele
lund initiativa
Aero-clubului. Ct timp
a fost n
tate, Fouquet-ul nostru
- mai mult din spit' it
de (a se
vedea mai sus), dect din
dragoste - a n
termenii cei mai buni
cu oropsit
i-a importante
"servicii" de ordin ban-
car. I mprietenit cu
Lupeasca( ... ], Aristid a
simtit numaidect punc-
tul nevralgic al ntregii
"chestii" a tras n plin.
Arunca mai
trziu regelui praf n
ochi, cu fel de fel de
combinatii ncurcate, ca
nu le clien-
tul, care nici nu prea
le
raportau
sumele n a veci-
era. Lumea
n-a priceput de ce regele,
chiar ce a trebuit
iluziile asu-
pra finan-
ciare ale lui Blank, n-a
ncetat ascul te. Cum
era o cnd de
exemplu (ca nu n-
semnez aci dect ceea ce
pozitiv) cele 11 mi-
\
lioane pentru
rea casei (ne-
vasta generalului Dumi-
trescu nu dat dect
numele, pentru contrac-
tul ntre au
din punga lui Aristid
de ram-
bursare ?
mi-
nisterului Iorga, Anistide
a domni t n rom-
Intra la rege
cnd vrea, n jurul r e-
gelui tot ce
era de I n
de militari,
erau ai lui.
pe Plasase n
intimitatea lor a Du-
duei perechea Wider
o serie de javre, slugile
lui plecate[ ... ]
O
printre aventurierii care
a u acaparat pe rege
so!:>irea lui o Ma-
laxa Alecu Mavrodi
(acesta defini-
tiv ceva mai trziu). Ma-
vrodi a fost o
lichea ca individ n-ar
merita nici rnduri
n acestea,
n ultimul an al
sa le n-ar fi ajuns
la o
re. Malaxa,
a fosl o personalitate n
puterea cuvntului.
Tip de levantin
provoca la
pr imul contact un senti-
ment de repulsiune, ca
a nimalele cu snge rece,
dar, de cu el, acest
sentiment se topea nce-
tul cu ncetul omul te
prin
lui prin cuvP-
tul lui concis precis.
Inginer ob cur, a nceput
cu nimic protec-
nici
re la ochi, numai prin
puterea lui de
mai al es prin arta lui de
a se nvrti a ajuns n-
tr-un deceniu ceva n
frunte-a industriei a
oamenil or de afa-
ceri. din
lui a altora n
totul se
n materie
de trebue
dai la timp g.ros. l n-
ce a putut, con-
stituit un fond de rul-
ment al pe
1-a manevrat cu
Mi
s-a spus de un spe-
cialist, pri n 1931, n:
casa de f.ier di n biroul
lui avea ntotdeauna n
numerar o de 4
la 5 milioane, gala
pentru atac. la ve-
nirea regelui operase-
aproape exclusiv cu
ferate- cu imense be-
neficii. Restauratia l-a
deja bine
n plin al ta-
lentului cu care-1 nzes-
trase Dumnezeu. Nu cu-
nosc exact pe
care s-a apropiat de ban-
da dar presupun
amicul Nae Ionescu
(pe care-I ajuta cu ge-
nerozitate "Cu-
vntul") i-a dat o
de ajutor. O
n intimitatea Camarilei,.
a umplut pe cu bani
i-a mai acoperit cu
daruri
Mai ales pe Sa
Duduia. Pentru Madarn
Jeny, pentr'U Madarn
Wieder, chiar pentru
Madam Gica punea la:
la fiecare
serbare, praznic sau an
nou, giuvaergiu-
Lui Weis, t ransferat dinn-
di ns de la la:
.,adusum ca-
mar illae". Lui Puiu Du-
mitrescu, ntre multe al-
tele, i-a un loc de
pe care del icatul
Puiu se zice I-ar fi
restituit n momentul ex-
sale ca
ami ntire, numai celelalte-
daruri (mai convertibile).
Nici Nicolae n-a
la un moment
dat. de genero7-itatea lui
Malaxa : i-a
pe 12 milioane cac: a di n
parcul Filipescu, pe ca"e-
printul o luase cu 4 mi-
75

lioane. P.rin astfel el
metode a devenit n cte-.
va luni sfetnic a scultat
n materie

care putea piept n
cercul Camarilei geruia-
l ului Aristide. La umbra
teoriilor dezinteresate
pe urma francilor
in batalioanele de asalt
s-a aruncat n toate com-
posibile
imposibile [ ... ]
la aceste cteva
persoane mai
pe Nicolae, cu
care la inceput regele
Carol s-a perfect,
pe printul Nicolae cu sau
pe
Friedl de Hohenlohe-
Langenburg (nepotul re-
ginei, fiul sur-orii sale
Alexandra), care n pr i-
mii ani a1
ne-a cinstit n continuu
cu sa de
o serie de afaceri proiec-
tate, mai mult sau mai
veroase -
va w11ili spora-
dici drept de
de cuvnt, am nchis
cercul pe-r-
sonale care nconjurau
pe rege. Dintre prietenii

Dinu Cesianu era depar-
te, oa Nindi Romalo,
Puiu Filitti, Lambrino,
Davila, nu mai
erau iar dintre
devotatii de pe vremea
pribegiei, Dim. Sutzu,
Gatoschi, Barbu Ionescu
indezirabili
erau ei la di -
... ]
Ca ministru de I nter-
ne n 1'931 f usesem pus
n curent cu noc-
turne ale regelui, m-a
mirat ct de bine era in-
format A verescu,
credeam nwnai cei
care trecusem p rdn mi-
nister eram n curent cu
aceste I nforma-
era ct
se de ; de
4-5 ori pe
76
Prefectul trecea
prin regele
o pornea pe din dos, m-
civil, singur n-
tr-un mic Ford cu
locuri, prin Brezoianu,
prin de
rindar, aborda cte o
o ducea la
Palat (ce cu ea nici
h-am ncercat ct
am fost ministru de I n-
terne ipoteza lui A ve-
rescu
o
sau mai i
da drumul cu un bilet
de 500 sau de 1000 lei.
La din Pa'lat, pa-
era de
politiei
la Marinescu,
care i mai da 5.000 lei
o cu moartea
spune ceva. Cu
timpul, organi-
zase serviciu, n-
din drumul re-
gelui libera
trotuarele
n jurul Palatu-
lui cu clientele lui. Prin
cu
care ndeplinea acest ser-
viciu, Marinescu
asigurat ncrederea
regelui permanenta la
Prefectura cu
toate abuzurile pe care
le-a Nu pot
la ce punct ipoteza
cu convingere
de A verescu corespundea
cu ; ea ar fi
putut explice
multe nu ar fi fost n
cu fapte ce
ar dovedesc
contra riul. Ea ar putea
explice, de exemplu,
tot att de bine ca ipo-
teza contrarie, aversiu-
nea principesei Elena, fe-
meie neobici-
cu anor-
male ale unui pervertit
sexuaL Ea ar explica
.,pasadele" zil nice cu pri-
ma
pentru r iturile
tice, pasade care nu in-
fluentau n lor
raporturile ncoronatului
degenerat cu lui

Cer iertare celor care
vor ceti pentru
mocirla prin care i-am
plimbat. dar
nea pe care mi-am luat-o
de mine nsumj,
de a nsemna aci tot
ce am n jurul
meu, tot ce am
mi-a mpins con-
deiul de-a lungul ul-
timelor foi. Pe de
parte, politica regelui
Carol al II-lea a fost att
de nct de-
ei n ici n-ar
putea f i pricepute
atmosferei
a mediului n care
descoperirea re-
sorturilor secrete care
comandau actele omului.
In rezumat, Carol s-a
napoiat n s-a
suit pe tron cu
de a fi un mare rege, de
a ref orma toiul, de a
pune mna la toate de
a imprima pecetea "ge-
niului" n toate ra ..
murile noastre
nationale. Din acest pro-
gram, rege n-a
realizat dect schimbarea
uniformelor
a schim-
bat panglicile larnpa-
surile, a o serie
de medalii de ordine
- de la
de s pini la cele 8
sau 10 Culturale,
pe bresle -
a cret doi
Dar pe do-
nostru s-a
mai napoiat n cu
de a

lui cu Lupeasca aceas-
parte a programului
a realizat-o pe de-
p] in, n mare parte mul-
celor
care trebuiau i re-

Z!Sle.
(Va urma}

*
a
"- ... ,
A

de
for! ificaf ie
0
J)epozit de
O o Eetrol
,
a :radio

a e oras_u u1
-
5 F Rl
NICOLAE MINEI
2 octombrie 1938. T n
pagina edito-
rialelor con-
form traditiei, l a mijlo-
cul ziarului, "Times" pu-
blica un l ung articol
pentru a explica de ce
premierul Chomberlain a
cedat lui Hitler la Mun-
chen. Unul din argumente
suna astfel : "Cei ispititi
de critici facile tina
seama de faptul Ma-
rea Britanie nu dispune
nici de propriile ei insule,
cu att moi putin pe
continentul european de
un bastion comparabil
Singoporelui. Este poate
o o tre-
cutului, dor o incontes-
realitate o prezen-
tului : nu avem n ime-
diata apropiere
inexpugnobile
asemenea celei plasate
la extremitate o
imperiul ui ... " .
Istoria anilor
luat sar-
cina de o do o
dezmintire celor afirmate
n editorialul
respectotului cotidian
britanic : Singapore,
Marea Britanie o rezistat
cu succes, n 1940, asal-
tului masinii de
germane; cu Singapore,
posesiunile sale din Ex-
tremul Orient s-au
ca un costel de
de joc, n 1941 -
1942, sub loviturile ofen-
sivei japoneze.
UN COLT DE RAI
#
INTR-O LUME

Dor n 1938 - ca
mai trziu, de altfel -
motive pentru o orgo-
ncredere n
nicio din
Baza con-
pe litoralul strm-
torii Johore, este prote-
de cele moi puternice
Sosi'rea la Singapore a
cuirasatuLui ,.P1ince of
Wales" - prima do-
cu.
te avind de vas
invulner abil
77
piese de artilerie din lu-
me : cinci tunuri de 15
toli, cu o de
35 km, poreclite !)
" Jupiter tonans" . Tn
de ele, mai est e
de 18 baterii de
9,2 toli de alte 34 baterii
de 6 toli, repartizate de-a
l ungul
Tn decembrie 1941 ,
" Jupiter tonans"
la rangul
de linie a doua, de-
oarece n strmtoarea Jo-
hore fac aparit ia cru-
" Repulse" si
cuirasatul " Prince of Wa-
les". Acesta din
recorduri
mondiale : este cel mai
modern "d read noug ht"
din lume si ngurul n-
7estrat cu patru bateri i
de cte 25 de cap a
bile debiteze 60 000 de
proiectile pe mi nut. T ri-
miterea lui " Prince of
Wales" este opera di-
a lui Churchill .
o analogie cu
pe care le
n snul amirali-
engleze marile va-
se de germane,
Churchill : " Un
singur cuirasat modern
cu baza la Si ngapore va
imobiliza ntreaga
V -o obsedat
78
Bismark, acum ob-
Tirpitz. lnver-
situatia
pe japonezi cu Prince of
Wales.
Pe frontul maritim, Sin-
gapore este deci supra-
asigurat. Dar pe uscat ?
Nu cumva ar trebui luate
n senos criticile lui John-
stone acum, la
lui 1941 , doi
ani de plini de
surprize pen-
tru Anglia ?
cartierul ui general brita-
nic la ntrebare
este fortelor te-
restre puse la dispozi jia
lui sir Brooke Popharn,
comandantul suprem al
din Asia de sud-
est : indieni, australieni
englezi din
n minoritate)
n total peste
1 000 000 de oameni. Un
pl an secret (operatia Ma-
tador) prevede chiar e-
ventualitatea unei
deri pe teritoriul Tailon-
dei, n cazul cnd
rile de trupe japoneze ar
deveni suspecte.
Dar n prima
a lunii decembrie
nimic nu de
celor din Singapore. Mi-
litarii aci din
Anglia camuflajului, a re-
Evacuarea el-
vile, naintea atacnlui
Japonez la Singapore
mici a alarme-
lor aeriene. un
paradis al belsu-
gului.
Partea cea mai intere-
e la fel de ig-
noranti asupra i ntentiilo1
nipone snt, la acea
lor
si frati de arme" - na-
, .
germani. De la n-
ceputul anului, Hitler se
convinga pe
japonezi atace
pore. La '23 februarie, Rlb-
bentrop se lh-
Salzburg cu ambasa-
dorul japonez Hiroshi Os-
hima pe
el din par-
tea guvernului de-
clansarea unei
mpotriva bazelor mili -
tare britanice din Extre-
mul Orient. La 5 marti e,.
ami1 a lui Raeder i spune
fuhrerului : " A sosit or-:>
fie atacat Singapore.
nu se vor ma;
ntlni attea conditii fa-
vorabile pentru o aseme-
nea la 26 mar-
tie, ministrul de externe
Yosuke Matsuoka e pri-
mit de omol ogul Ri b-
bentrop, care i
" zilele Angliei snt nu-

pentru a le mai
mult e imperios
Un depozit de cauci.uc,

lf"'ecesar ca Japonia ia
-cu asalt Hong Kong
Singapore. A doua zi,
Hitler acest cuplet
n fata sef al
diplomatiei nipone.
Dar guvernul de la To .
kio nu se
-dea curs ger
mane. Luni le trec si na
'
zistii
' '
iul de agresiune mpotriva
U.R.S.S. Dar operatia Bar-
barossa nu se
-conform planului, iar ar-
mata departe
-de a capitula, contra-
victorios n mpre-
jurimile Moscovei. ia-
Berlinul la
T okio, de data aceasta
pentru a intrarea
Japoniei n anti -
Dar noua mane
ea Mai
mult, aliati ''
din Germania snt infor-
mati, destul de vag, pe la
lui noiembrie, de
ale Japoniei
de a invada Tailanda si
de petrol o-
'landeze din Borneo. Ni
mic despre iminentul atac
de la Pearl Harbour, ni
mic despre la fel de imi
nenta intrare n Malaezia,
cu obiectiv final Singa-
pore.
IN SUNET
DE CIMPOI
7 decembrie pentru
Pea.rl Horbour, 8 decem-
brie pentru T okio, ca ur-
mare o diferentel or de
fus orar. Pentru generalul
Tomoyuki Yamoshito, co-
mandantul armatei a 25-a
este, tot 8 decem-
brie. Pe bordul vasului
uRuyjo Maru", care na-
spre Maloezio,
el isi statul
major despre atacul m-
potriva bazei navale a-
mericane despre sar-
cina care le n :
planul Sud, ocupa-
rea Singaporelui.
Japonezii n
douo puncte de pe coasta
Taikmdei la Kota
Bharu, n Malaezia. Ba
talioonele indiene de oei
cu dor
Douglos Allenby, coman-
dantul australian al aero-
portului local , pierde
capul evacua-
rea Simultan,
primele valuri de avioane
cu semnul soarelui pe ari-

Singapore. Generalul Ar-
thur Percival , core diri-
britanice din
Moloezia, cere apl icarea
planului Matador, dar
Londra nu afir-
mativ dect 13 ore,
cnd e prea trziu.
Ofensiva lui Yamashita
se cu o ului
toare repeZICI Une. Tn
frunte merg
{pe biciclete rechizitio-
nate n cuce-
rite !), de tancuri
de infanteria motori-
lagunele
rul Perak, obstacole
naturale pe care englezii
contau, snt -
e cu
unor mari sacrificii. La 7
ianuarie, invadatorii a
jung la r ul Slim, aflat
cam la mijlocul Maia
eziei . Podul, care urma
fie aruncat n aer, e
sat intact, deoarece bri-
tanicii au intrat n
auzind camioanele japo-
neze apropiindu-se : cu
cauc1ucurile sparte, vehi -
culele nainfau numai pe
gentile rotilor, un
zgomot cumplit dnd
impresia e vorba de
un corp blindat. Imediat
aceea cade Kualo
Lumpur, centrul admini s-
trativ al Moloeziei.
Ultima din pe-
se pe
r ul Muar. Percivol, core
1-o nlocuit pe Pophom,
79

..
in rezervele
sale terestre aeriene.
Dar avioanele de
toare " Hurricane" bom-
bardierele " Hudson" snt
de pe cerul malaez
de buretele al
tirului escadrilelor japo-
neze. Rul Muor e aban-
donat n n
noaptea de 29 spre 30 ia-
nuarie, britanicii se re-
trag pe podul core, pes-
te strimtoarea Johore,
peninsula cu Sin-
gapore. Regimentele de
Argyll Suther-
lond, care O
riergorda, tre-
cerea in sunetul cimpoa-
ielor.
Au trecut de la debar-
care 54 de zile, n care
Yamoshito a parcurs 1 100
km, capturnd 8 000 de
orizonieri, 330 de tunuri,
280 de tancuri , 400 de
mitraliere grele etc. Tncep
ultimele 16 zile ale Sin-
goporelui.

IN GENUNCHI ... "
Ce s-a ntmplat cu
.,Prince of Wales" ,,Re-
pulse" ? l a 8 decembrie,
ele ou n larg, n-
de patru
toare, dar nici o a
coperire deoare-
ce port-avionul "lndomi-
table", ca re trebuia
le-o furnizeze, a
pe un recif coralier in
Jamaica.
Tn amiaza acele-
iasi zile, convoiul e de-
tectat de un submarin ja-
ponez, dar avioanele flo-
tilei o 22-a i l n
zadar. Nici viceamiralul
Tom Phi l lips, comandan-
tul care patru-
n golful Siam, nu
inamicul ho-
se inapoieze la
Din nou cuirasatul
e reperat de un sub-
monn japonez. care lan-
mpotriva lui tor-
pile, dor ele
tinta, astfel nct englezii
nici nu
au fost obiectul unui
atac. la 9 decembrie, flo-
80
tila a 22-a e iar n
: de dota
asta intilnirea ore loc.
,. Repulse" mai nti,
" Prince of Woles" ime-
diat aceea, devin
tinto bombardierelor ori-
zontale si a avioanelor
torpiloare. du-
exact 200 de minu-
te, la cele
vase, cu
aproape 900 de
matrozi , inclusiv viceomi-
rolul Phillips, zac n fun-
dul Contra-amira-
l ul Motsunago, coman-
dantul floti lei a 22-a de
T okio prin
radio de rezultatul
liei . Transmisia ncepe cu
formula :
n genunchi o
mare victorie ... "
Prin urmare, Singapore
e vulnerabil acum de
pe litoral. Yamashita,
care dispune de numai
3D 000 de soldati, de
cei aproape 80 000
lui Percival, e tentat
ajutorul flotei
japoneze, pentru un asalt
pe fronturi.
lui la 8 fe-
bruarie, cnd se decide
atace singur. divizii
ale armatei o 25-o lro-
n somoone
strmtoarea Johore, ur-
mate, 48 de ore moi tir-
ziu, de restul trupelor. En-
glezii ou impresia sint
de forte mult su-
perioare
rapid terenul.
Singapore e su-
pus de la 1 februarie
unor continue bombarda-
mente aeriene, li
se curnd tirul
...
artileriei . nu mai
incap n spitale iar
zile gem de
bolnavilor de dizenterie

mintot de ampl oarea pe
care o ia dezastrul, Per-
civol cere Londrei prin
intermediul suoeriorului
generalul Wavell ,
permisiunea de o capi-
tula. Churchill isi seo-

ma pe plan mil i tar,
partida e Dor
presiunile exercitate de
primul-ministru australian
John Curtin teama de
reactia opiniei publice
(Singapore a costat n ul-
timii ani 63 de milioane
de lire sterline pe con
tribuabili i britanici) l fac

va fi cu orice
se vor n-
gropa sub ruinele ei".
E ceea ce se si intim-
,
- nu numai cu osta-
ci cu copiii
ofiterilor, cu intreaga
la
12 februarie, cnd sar in
aer ultimele cisterne de
de
la londra o radio-
: "Onoarea rasei
noastre e n joc... Nu se
pune problema nici o sal-
trupelor, nici o me-
civile".
Dar onoarea rasei albe e
acum n mii nile dezerto-
rilor din trupele britani-
ce, care, cu pi stoalele n
miini, jefuiesc depozitele
de alcool, fe-
mei le sau
scape pe amborcotiunile
aflate n port. Tn sfirsit,
la 15 februarie Percivar e
autorizat copituleze.
Dor Yamashita nu
trateze cu emisarii con-
de maiorul Wil de,
cernd se prezinte n
fato lui Percival
Acesta se supune, sperind
.... . . . .
va convmge maml-
cul acorde un
de zile, pentru a
evacua familiile ofiterilor.
Yomoshita
orice " Capitu-
i mediat ? ef
i nterpretului. ros-
prin do sau nu !"
Percival nu poate
punde dect prir. do
cu o tre-
hirtia care i se
ntinde. Este actul de
deces nu numai al unei
"i nexpugnabile"
ci al unui mit, pen-
tru care s-au irosi t sume
mii de vieti o-

General ul britanic e
de cnd Yamas-
hita ncepe dicteze ro-
diagrama pentr.u T okio :
n genunchi
marea victorie ... "
- Ce tramvai iau ca ajung la Gara
de Nord?
- tramvaiul 6 !
... Schimb de cuvinte ntre un pro-
vincial un n anii 30-40. Att
de nct nimeni nu se gndea
interpreteze altfel dect ca o intre-
bare o unui om nu trenul
un tot af't de banal al unui bucu
binevoitor. Cit n-or fi dat a-
gentii ca in unele cazuri cu-
identitatea celor doi interlocutori ...
Tn anii grei ai sub aceste ne-
se ascundea
adesea stabilirea unor importante contacte
intre cadrele comuniste core luptau in ne-
gura Munca grea, de o
more de o stabili, pdntre altele,
contacte intre de partid,
revenea unor
adesea chior in zilele noos-
,, E
-- .. - -
tre, pe core literatura despre ilegalitate ii
cu termenul de "aparat tehnic",
ori, pe scurt, "tehnicul".
Organele de partid, ncepnd cu Biroul
politic of Comitetului Central, Secretariatul
Comitetului Central, organele de conducere
ale de ilegale, ca
U.T.C.-ul, Ajutorul celelalte organi-
revolufionare, organele lor regionale,
locale aveau, fiecare dintre ele,
cte un aparat tehnic.
De aparatul tehnic se ocupa cu
asigurarea caselor conspirative pentru
dinfe, case de locuit pentru acei
core erau - cum s-ar spune as-
"activ scos din -, cu
nerea intre organele de partid
organizafiile pe care le conduceau.
Permanenta pericolului pe care-I prezen-
tau organele represive obliga la o foarte
in cele moi mici
o cum stabilirea contac-
telor era o in core
rea, inventivitotea conspirotivitoteo se-
intr-un tot organic, munca teh-
nicului era deosebit de grea. De aceea, co-
core aveau sarcina de o octivo rt
aparatele tehnice, erou
serioase dintre oameni
foarte inventivi, cu o
dintre cei core nu erou cu-
noscuti de
Seriozitatea cu core erou acti-
din aparatul tehnic era de-
faptul prin forta prirr
caracterul muncii lor, acestora fi se ncre-
dintou secrete atit de mari incit, de multe-
ori, divulgoreo lor putea in pericol
de o fi arestati de frunte, iar in ca-
zul tehnicii interne o Secretariatului C C.,
unul sau moi secretari oi Comitetului
Central al Partidului.
N. GOLDBERGER
_.<f
Multe sarcini importante de partid ou fost
duse la indeplinire de "tehnici", revo-
inventivi, a-
de linie o frontului ,
core aveau de luptat cu aparatul represiv
al statului
*
De in munca de stabilire o
turii directe dintre organele de partid cen-
trale cele din erou folosite
necunoscute bine
comportindu-se (in timpul actiunilor) ca
cind ar fi avut o intilnire, pentru o nu da de
de
7n munca aparatului tehnic se mai petre-
ceau care
din fericire, se in majoritatea ca-
zurilor cu bine. 1mi aduc aminte de
asemenea : uno cu un
81
delegat al Comitetului de partid din Mol-
dova alta cu mine nsumi.
Delegotului din Moldova i se fixose locul
intilnirii, ora, semnul de (par-
desiu/ pe mino un trandafir
in mina parola :
ofer acest trandafir !" la care
drept contraparola :
" Prefer trondoliri1 !"
Totul in Numai la ora
pe strada pe delegat
1-o intimpinat. inainte de din "teh-
nic", o ploaie
un om plimbindu-se, sub aversele de
cu pardesiu/ pe mina in loc im-
brace, ar fi dat de unui agent de
care I-ar fi putut aresta
imed10l. Aiungind n cu membrii Se-
cretariatului, delegotul a cerut cu
se io impotriva aceluia care i-a
trim1s acel semn de spunind :
- in s-ar fi a fl at un agent
al Sigurantei, li fos t, in mod sigur, ares-
tat. Or eu eram obligat plimb peste
cinci minute pe in aceste
Dor, intrucit totul s-a terminat cu bine,
nu s-a luat nici o Nu
era vorba de 1 ea ci de o comci-
core se putea termina,
e foarte prost.
A doua in!mplare, cu mine, mi-a
omintit de materiale ale celor
core lucrau in aparatul ilegal de partid.
c:;m s-au lucrurile :
Primisem pnvitoore la locul
oro intilnirii, avind drept semn de
tere, eu un pachet o cutie cu chibrituri
in miini, iar din "tehnic", un co-
vrig in mina Intrind in la
oro om pe respectivei,
covrigul in
eu fiind sigur trebue intilnesc cu
pe core o bine,
intrucit lucrosem cu ea, m-am apropiat, i-om
spus parola la core om primit cu-
venit, d01 i n adaos scuze :
., Ce bine ai venit tu la intilnire. M-om
speriat pierd intilnirea. dau
seama, de foame, om mincat acum citeva
secunde covrigul. nu te apropioi tu
de mine, cu incredere, o more gre-

"OARTEA TOVULUI fiLIP
Partidul C{)munt.t din Rem,nia fl
nnmdt"QA.re a pierdut
un llo(JJtltor u.n actftst te
votu(ioDU de v&lo:are dfn categoria
cttlof' tari. nettJutf decAt de un na
m6r de nvotatl
onart cu u d
cu zt, in eondi(htnile tteaaUt6tU et
contplratJ.:i petmnente mal
mari, dldtsc dt
'a (lOl'Cruti dela Ji
sate de tllb j1.1gul tl
boit>dlor.
Ct l t i e.eatn de- dtl mun-
t i mlgulouA, dt
ri margtrtt m.dta poporutld
muncitor, atentie, iac.ordaU
petroaut.p.t ltt t i de tAti
rtc dt" fi ile rt"
votniionatl treb" ai dea dova4&
Cd c.I;JA un ,ef tedlnlc mal a.-
liet al Comttetutul Central 1 partf ..
dcatuJ ooetrll, v-f>r valoarea
celut care t'a arltat U
nul din potturfle de cea mat mare
cUn miJ
etlfl)6 Jn ti.ltp
compUutul apatat
rHc tov. "fiUp t.l'ktepUnca ,1
tnstnu:tor al
munca AMI.
tecMil:el
a Cottu.\nls.f uht
Romlnhs, a (b"rtt. de-
asptA tn ulr& a trebttlt
s:t tt de,1 munca entutlA$11
cau.za puporuhaf tDPiltJtort tllef
ele a ia ca ..
re ,. dat ob!ttt.wl ne
de a atll.ta iatregU tbtse
mundMart num.Se ftat al ee-t
s'a et -r; ce a trebuit ti
stta la fat lttMUIOr h.ral
ct timp a tt1it/ fnel erou.
anonim eJ 110atte.
el rt-.6ne t tt. c l erosa
aaonhn, pent,.. ette aprype 1faa
In eare 1)tolittartat\tl. mobtlitlncl tn

jiltUl tia toate pitutl:lt-
atopdte. ti f0Ud*lo4a .. te in lui)
ti, va tlltUIU mma eP,Itaifttl\or
ti f)Ofet\lor tl cSOPlJtla 'po
pqtdtlll llhtndtor .. ,..._
liQA Jee1i ;' C\ldt eo <
an .-crtbcar d t1f it 1n pl
rdtelt ntr
vtt fi pllmlnil a. prea.ltttea de eU.
,.a ca. enpl -'
..,., ta
maU.Ior.
dar, de prevedere
inventivitate trebuiau dea tova-
din aparatul tehnic.
lmi fac o datorie de onoare relatnd
o intimplare pe care n-am s-o uit
care spiritul de sacrificiu devo-
tamentul margini al din
aparatul tehnic.
Citeva luni din anul 1935, tehnicii
interne a Secretariatului Comitetului Central
era un inginer, Filip", al
rui nume din imi
Se lntr-o cind m-am n-
tlnit cu el i-am dat mna, am
are mare. L-am dus la un me-
dic, simpatizant, care a constatat necesita-
tea a sale in spital, pen-
tru era grav bolnav de tifos. 1 nainte de
a se interna, mi-a predat toate intil-
nirile sarcinile lui, pentru a-1 putea in-
locui.
cind Fi-
lip" trecuse de s-a intimplat ceva ne-
Uitind probabil predea una
dintre sarcini, o ntlnire a unui comitet re-
gional de partid aminte,
era foarte periculos pentru
lui, a convins personalul spitalului i se
dea hainele, a trimis pe respectiv
la casa s-a reintors
la spital. 24 de ore de la ntlnire, O
cest erou necunoscut al clasei noastre mun-
citoare a decedat. cum afirma medkul
nostru simpatizant, plecarea lui din spital,
atit de cu i-a
fost
ce caractere de oameni au lucrat in
aparatele tehnice ilegale ale partidului co-
munist ale
pierdere, grea pen-
tru noi atunci, comportarea a "to-
Filip", au o impresie
asupra ln zi am scris un
necrolog pe care 1-a publicat "Scinteia" ile-
Tn necrolog nu am putut atunci
in care a acest erou
din rndurile noastre. Relatarea acestor m-
ar fi pus, evident, n pericol pe
medicii care /-au primit
in spital I-au ngrijit. Din nici
cind au trecut ani de la dis-
lui, nu-mi aduc aminte de numele
al Filip".
Aprecierea de atunci asupra muncii apa-
ratului tehnic a celor din "teh-
nic" se poate deduce din rndurile necro-
logulvi reprodus
-
ROLUL GENERALILOR N BRAZI LI EI
Istoria a Braziliei,
volumul semnat de eminen-
tul istoric si sociolog Nelson
Werneck Sodre n
editura Brazi-
leira", nu este, cum ar
putea se
titlul, o a
purtate de armatele acestei
Autorul un
olt fenomen:- anume ro-
lul jucat de mi litari, cu
de ofiterii supe-
riori - n viata a
Braziliei.
Sodre gene-
ralii si coloneii au avut tot-
deauna o more pondere pe
arena luptel pol itice din Bra-
zi lia. Tn repetate rnduri,
att n secolul trecut, ct
n epoca ei au
cut ca balanta se incline
de partea reactiunii,
6*
a claselor dominante, a re-
sau de-
ghizati oi monopolurilor
nord-americane. Dar
aceste snt mai cu-
noscute de marele publ ic,
gratie i nformatii l or publicate
n un aspect n gene-
ral ignorat este cel pe care-I
Sodre n l ucra-
rea lui : rolul progresist al
armatei brazil iene n diferite
momente ale istoriei sale.
Printre exemplele citate i n
acest sens de autor se nu-
de la
Copocobana din 1922, re-
volta matrozilor ofiterilor
de pe cuirasatul " Sao Paul o"
(1924) in an, in-
surectia garnizoonelor din
statul Rio Grande do Sul. Tot
la activul armatei broziliene
se i nscrie trimiterea n
Europa a unui corp expedi-
care a participat la
antihitlerist,
de vitejie
spirit de sacrificiu.
Tn "Clubul mili tar",
o organizatie a ofi-
terilor a dus n ultimii ani o
pentru a-
de stat
asupra petro-
lifere impotriva penetra-
crescnde a marelui ca-
pital din Statel e Unite.
Numeroasele date noi, pe
care le aduce Nelson
neck Sodre, ca si modul l u-
cid n care el le
constituie un
aport pentru
terea uneia din cele mai
complexe laturi ale istoriei
contemporane a Braziliei.
M.V.
83
84
DE
CE
motivatia
ramaturgului
AM
SCRIS
DRAMA
,,PETRU
R A R E
HORIA LOVINESCU
De ce am scris o despre Petru Ra-
ntrebarea mi s-a pus de a ttea ori,
nct am fost constrns mi-o pun eu
la
la nu de la nceput. Pentru
ceea ce te pe tine, dmma-
turgul, alegi un personaj ,istoric ca erou
e un lucru mai complicat mai subtil
dect pare la prima vedere. O parte din
motive plutesc, ca plantelor ac-
vatice, n zona ln orice
caz, considerentele de ordin artistic pre-
sau trebuie predomine net asu-
pra tuturor celorlalte, pentru oa opera
de mplinire.
dar, de ce Petru ? Pentru
a fost incontestabH un principe de
ca re a juoat un rol mai important dect
cel cunoscut din manualele att
pe plan ct n po1itioa
a vremii. nu (sau n
el a introdus n ;
a limitat privilegiile marii boierimi ; a n-
n Transil-
vania - unde tot t impul domniei sale a ju-
cat rolul unui veritabil arbitru ; a
cum scrie arhlepiscopul Veranci ci,
istoric contemporan cu el, cele
trei provincii pentru a face din
ele o de atac mpotriva Constanti-
nopolului ; a rjpostat att de viguros
de arbitrariul Coroanei poloneze, nct re-
gele Sigismund s-a ne-volt apeleze
la sultan, pentru a de el ; a
Sfntului Imperiu contra Budei ;
a mai reali zat sau realizeze
multe altele.
Se mai spune despre el era "filozof
doctor
printre Ivan Peresvetov,
diplomatul rus care a stat cinci luni la
curtea de la Suceava, cartea
de pentru !van cel
Groaznic tocmai pc preceptele lui
Peresvetov nu se pe ascuns de
lui, ci l n nenu-
rnduri ca mentor : "Astfel
Petru, voievodul valah".
legenda domnul romn s-a
ocupat de asirologie alchimie. Cronicarii
contemporani, relatnd ntll1lirea sa cu So-
liman Magnificul la Constantinopol, cnd
s-a dus tronul napoi, atribui e
succesul demersului nu numai excep-
lui de in-
ci unui remarcabil di-
plomatric.
deci o de interes, oare,
prin sale, mi s-a
rut solicite condeiul unui
scriitor. Dar pentru a fi corect cu istoria
trebuie n clipa
cnd m-am scriu piesa "Petru
nu sau
foar te vag faptele pomenite mai sus. Munca
de documentare a fost
subiectului , de care m-am apropiat deci
din alte motive. Mai exact spus - di :1
motive artistice. Legenda unui pes -
car, fi u ilegitim al lui cel Mare,
prelund n maturitate sarcina de a
purta mai departe cu cinste o
lui fuga
n unde a fost salvat de pes-
cari - ntmplare care vrnd-nevrnd ca-
simbolice - n
stoicismul eroului, fi del la mi-
siunii asumate, au fost argu ....
mente ale .alegerii mele.
Pretextul istoric mi s-a foart e po-
trivit pentru a dezbate din plin problema
puterii , att de pentru epoca
precum cea a raportului dintre.
individ istorie. De asemenea - chiar
n mod deosebit - am crezut de
sugerez o idee care mi-e anu-
me aceea a unei misiuni istorice
a noastre E vorba de
la destinclor
Europei pe care o
ntr-o cu ilustrul
rinte. Di n dintre
tori i de state contemporani cu el au
sizat p e deplin principatelol'
romne9ti ca de ocrotire pentru n-
tregul <:ontinent.
E lesne de plecnd de la aceste
date, pi esa nu pretinde de
fi e o evocare : ea este nainte
de toate cu toate
de interpretare fantazare pe care le fin-
orice lucrare De altfel,
lelalte personaje principale menite
ajute la defi nirea eroului - e vorba de
iiul lui , - snt
fi e total imaginate (n cazul celui dinti),
f ie interpretate cu atta libertate
nct nu mai au dect foarte n co-
mun cu personajele istoriei reale.
calea pe care am mers nu este.
ni ci pe departe singura pe care se ponie
angaja dramaturgul pentru a aborda teme
istori ce. mi se pare
lui la subiect, dragostea de eroii pe.
care i-a ales, prezentarea
lor de pe contemporane. I n orice
caz, bogatul trecut al noastre, isto:ia
ei, cu care, orict am vrea fim de mo-
nu putem nu ne mndrim, con-
stituie un inepuizabil temur de subiecte,
o de pentru
scriitorii Romniei de azi.
85.
CONTROVERSE ALE ISTORIEI
Autor a numeroase studi i
de istorie Jocques de
Lounoy este cunoscut prin
sa pentru abordarea
ficote sau moi putin eluc1dote dtn IS-
toria Istoria dipl oma-
tiei
istoriei decenulor mterbel1ce,
gordiene n primul al doilea
mondial, snt pistele pe Lounoy
se cu competenta.
Recenta sa lucrare "Morile contro-
verse ale istoriei contemporane", cir-
cumscrie evenimentele de more dis-
din istoriografia pen-
tru perioada 1914-1945.
pe studi erea unei vaste documentatii
edite inedite, autoruJ expune c.u
obiectivitate concluziile pentru eveni-
mentul respectiv. dintre aces-
tea : atentatul de la Sarajevo,
iul de pacea de la Versailles,
ascensiunea fasci smului , asasinarea
lui Dollfuss, atentatul de la Marsilia,
cauzele imediate ale celui de-al doi-
lea mondial , fulqer,
planul Borbarosa, lui Mihai-
lovici, copituloreo l ui Bodoglio,
lia conferinta de la Pots-
dam al tele.
Recunosc nd la cartea lui J. de Lau-
nay, modalitatea de a face
o serie de probleme n?d.ale
ale istoriei contemporane, subltn1em
lipsa de informare o au-
torului pentru unel e din sud-estul
Europei, n mod direct privind
Romni ei, se resimte n lucrare, amin-
tind fie si numai astfel de probleme
ca prezenta coloanei o 5-a n Ro-
mnia, epoca Titulescu,
frontului din (insurectia rom-

o datorie, aceea de a pune
la dispozitie istoricului francez cuce-
ririle i storiografiei noastre, spre a n-
tregi capitole ale i storiei contempo-
rane moi cunoscute n Occident.

istoricilor pentru epoca celor
mondiale cea n-
tre ele s nt extrem de numeroase.
a socoti studiile articolele pu-
blicate n reviste de specialitate, au
pentru epoca istoriei contem-
porane (1914-1945) peste 11 000 de
t itluri de cu cele mai feluri te
Se cuvine a acorda noi
o atentie acestei perioade,
prilej pentru o expune punctul de ve-
dere al istoriografiei n pa-
sionantele att de controversotele
probleme ale istoriei contemporane.
G.T.
.....
<(
-
o
-
o
""
u
-
E
<1:
a:
o
z
A

-

o
....
-
o
w

...
..(
-
o
...
-
u
-
:J:
..c
o
%

A
O COLECTIE VALOROASA
" Lumea hititilor", " Dacia. Civi l i-
antice di n carpato-
donubiene",
numai cteva titluri de ce vor
putea fi n curnd de cititorii
din tara prin intermediul co-
" Popoare, culturi, civilizd;i i "
initiata de Editura
editate n colectie
vor urma o
cuprinznd - n decursul anilor -
prezentarea diferitel or civi l izatii core
s-au succedat pe ntinsul globul ui. O
preocupare a editorilor a-
cestei n subl iniereo
di-
verselor civi lizatii n procesul dezvol-
umane.
Di ntre enumerate, " Etruscii "
a de curnd l umina t iparului .
Etruscii - cuvnt ce din
adncurile popor ce
nea n secolele VII-VI .e.n. aproape
ntreaga care a
omenirii o
constituie subi ectul lui
Raymond Bloch.
Rod al propriilor arheolo-
gice timp de peste 1 O ani pe
anticei Etruri i (actuala re-
giune Toscana, din Italia), ca al
anal izei aproape exhaustive a biblia-
grafiei, cartea profesorului Roymond
Bloch, etruscolog de renume mondial,
o de asupra mis-
terului istoriei acestui popor.
Lucrarea principalele
aspecte ale istoriei anticei Etrurii : ori-
ginile poporului, enigma l imbii sale,
n prezent
perioada de nflorire ca declinul
statului etrusc, nceput o cu pier-
derea hegemoniei asupra Romei (sfr-
secolului al VI-lea), precum o-
bicei urile, religia arta locuitori lor
Etruriei .
Beneficii nd de ngrijirea
si f rumoaso o profesorului
universitar Nicolae Lascu, editia n
limba a acestei o fost
de publicul cititor din
tora
' Seria publjcate n codrul
colectiei va fi de clasica
l ucrare o romn Vasile
Prvon, "Dacia. antice di n
corpoto-donubiene". O lu-
crare va face n curnd loc n vi-
tri nele este " Lumea hititi-
l or" de Morgorete Reimschneider, in
traducerea lui Paul B. Morion. Pre-
zentnd o a istoriei a civi-
lizatiei populatiilor de indo-
core ou in Asia
n mileniul al Il-lea .e.n., au-
tooreo o lume prea
cunoscuta.
noii colectii satisfac n
att setea de
tere o cit itorului ct exi-

C.M.
RAZBOIUL TN IMAGINI
Unul din evenimentele editoriale
cele moi comentate ale anului core o
trecut, 1-o constituit la Paris
o reportojului istoric n volume :
"Cel de-al doilea mondial", a-
partinind cunoscutului publicist Roy-
mond Cartier. Personalitate de prim
plan o l umii li terare istorice fran-
ceze din ultimele trei decenii (o fost
rnd pe rnd redactor la Echos de
Paris, l 'Epoque, Sept Jours, iar de
moi multi ani este directorul celei moi
reviste ilustrate, Paris
Motch), Roymond Cartier este auto-
rul multor in core
reportajul istoric. Cteva titluri
dintre acestea : l ' Europe la Con-
quete de I'Amerique ; Japon, Archi-
pelague des hommes ; Les 48 Ame-
riques ; les secrets de guerre. Cel
de-al doilea mondial, publicat
de editura Lorousse in colaborare cu
Paris Motch, i n format album, recon-
stituie morile epopei de pe fronturile
celor trei continente - Europa, Asia,
Africa - culisele politice diploma-
tice ale schemele ser-
vicii l or de spionaj contraspionaj.
expresia presei franceze, este
lucrarea cea moi interesant
fotografic despre ultimul
boi mondial, core o fost n

I.N.
NOUTATI EDITORIALE TN U.R.S.S.
Tntre recentele editoriale
sovietice nt lnim volumul al Xli-lea
de Documente ale politicii externe a
stotulu_i sovietic (perioada de-
cembne 1938), culegere de
Mini sterul Afacerilor Externe al
U.R.S.S. ; o lucrare a istoricului
Poltorok, n editura "Nou-
ko", este problemelor ju-
ridice ale Procesului de la
Nurnberg, de la core s-au implinit
toamna decenii. Un de-
osebit interes publicarea de
editura "Misti" a operei
fice cunoscutului istoric
M. N. Pokrovski ; primul volum, nsu-
mnd 725 de pagini, a lumina
tiparului. Editura " Nouko"

unei monografii privind le-
-
o
1.-
-
o
III
-
t.a.e
o

-
o
-
c
w
-
o
z

0..

-
-
u
-
X
. -
z
<
internationale ale Rusiei in
secolele XVII-XVIII.
de istorie contempo-
se oglindesc ntr-o serie de lu-
dintre core cartea lo4
S. K. Melnik, referitoare la Victoria
puterii sovietice n sudul Ucrainei
manualul universitar al istoricului 1. B.
Berhin care sintetic Istoria
U.R.S.S. (1917- 1964).
O.L.
REEDITARI DE MEMORII
Tn ultima vreme, cu o
editori reediteo-
sistematic vechi jurnale de
torie, scrieri istorice din epoci nde-
memorii ale unor oameni de
mult core ou o
la un public tot moi nume-
ros. Printre acestea se car-
tea Imperi ul turc de un supus al
lui Ludovic of XIV-lea, Jean Thevenot,
core di ntr-o
la mijlocul seco-
lului al XVII-lea n Turcia, Egipt, Pa-
lestina, India ...
Decenii le veacurile core s-alt
scurs de la prima editie o nu
au putut stinge interesul pentru un
jurnal de erudit, dor plin
de savoare. Spre deosebire de Can-
temir, care imperiul ot.o-
mon cu ochiul savantului,
Thevenot nu propune analiza
nici El
imagi nile vii, aspectele sen-
zationale care foc deliciul contempo-
ranilor. noii editii fran-
ceze, Billocois o accentuat
moi mult o e-
vitind pasajele oride, inserind comen-
tarii necesare cititorului modern, or-
donnd-o n capitole ce nlesnesc lec-
tura.
Cititorul este plimbat prin vechiul
Constantinopol , splendorile
care i-au adus fai ma, moravuri
obiceiuri necunoscute n alte
Viata crestinilor i n lumea musulma-
obiceiuri religioase, moravuri po-
litice, Seroiul, cu intri-
gile ei sau mori, curtea sul -
tanului alte numeroase aspecte sint
redate ntr-o
care tine atentia cititorului de
la un la altul al De no-
tat Thevenot este la rndul lui sur-
prins de acea ui mitoare "ca-
feaua" - pe atunci in
Occident- core de altfel 1-o ne-
pe obilul
Reeditarea acestei ne ndeam-
la o sugestie : texte con-
temiriene, editate cndva, ar putea fi
republicote ntr-o
87

publicului nostru att de
dornic care au
cut la vremea lor. Ne referim
nu la critice, savante, cu
a necesi -
tate nici nu este cazul o mai su-
bliniem, ci la special
pentru masele . largi de cititori, bogat
!lustrate, insotte de comentarii vii
tnteresante. astfel de
nu se vor mult
tate.
-
taj despre Africa de sud" (1952),
Noua de vestH (1953),
Africii" (1955), " Redescope-
rirea Africii" (1959 - si la
noi), "Mama (1961 ), "Africa,
ncotro?" (1964), " Istoria Africii de
vest" (1966), Davidson i nscrie con-
tributii interesante,
intr-o viziune a
istorii africane.
I.R
CRONICA AFRICII
-

u
Africanologul de reputatie interna-
Basil Davidson
n studii le sale anuale in
Africa analiza unor importante capi-
tole ale istoriei africane din
trecut de azi . Tn articole de
reportaje - unele cunoscute citi-
torilor romni - prin publicarea unei
ontologii a cronicilor despre Africa,
prin sale cele mai cunoscute
(traduse in mai multe limbi) : "Repor-
-
Tn lucrarea "Mama a
traducere va apare cu-
rind in Editura Basil David-
son explice natura
t uri lor existente intre Africa Europa
n per ioada influenta
acestei asupra continentului
negru. Acum aproape 500 de ani, ntre
Europa Africa s-au infiripat
comerciale mai ntinse. Timp de patru
secole descoperire re-
destinele celor conti-
nente s-au legat, impletindu-se din ce
n ce ma i strins, dnd la relatii
felurite de prietenie ostil itate, de
avantaje dezavantaje.
I.N.
ISTORIA IN ANECDOTE
I n timpul ultimul ui
boi mondi al, n Anglia
S.U. A. s-a larg
salutul cu ridicarea a
degete de la mna
mijlociu!) n
de "V", salut care
si mboliza vi ctoria. Sosit
n 1942 pe aeropor tul din
Moscova. Churchill a
surprins cnd a
zul
cnd acest gest att de popu-
lar la Londra.
- Cum se poate la
Moscova s-a atit
dP repede ar est salut ? a
ntr ebat Churchill pe mem-
brii ambasadei, veni
nt mpine.
- O nu, Si1', a
repede unul din diplomatii
britanici, semnul e o alu-
zie la deschiderea cel ui
de-al doilea f ront.
*
tn n Romnia.
Louis Barlhou a fost pri-
mit cu de
La un moment
dat, un grup de tinere fete,
88
n straie popu-
lare, i-a inminat fl ori. Plin
de ncntare, Louis Barthou
- ca1e era foa rte sensibil
la femi nine - l-a
ntrebat pe secretar ce tre-
buie
- florile
fetele ! i-a

*
Mihnit indignat de
atacurile nedemne ale scri-
bilor care declarau
ca orice
de progr es nnoire
condamnau
cultura, Mi hail Sadoveanu
s-a adresat astfel unuia din
dreptei :
- Cnd Pitagora a de-
monstrat o
de geometrie, a adus
zeilor o de boi. De
atunci. de cte ori se lumi-
n lume un
nou, boii rag de
*
n timpul cnd era pdn-
cipe al Prusiei, Frederic
Wilhelm al IIlea, aflat in
la Petersburg, a fost
invitat la o a Aca-
demi ei de n timpul
pri ncipele a
subit o a le-
de acest in-
cident, Ecale-
r ina a II-a l-a ntrebaL pe
de Ligne, aflat
el la Petersburg, ce se n-
tmplase cu Frederic Wil-
helm.
- Ceva foarte natural -
a de Ligne - prin-
s-a aflat
n mijlocul Academiei.
*
de observa-
critice pe care i le
cuse ministrul de externe a l
Arislidc Briand, n
timpul unei conferinte.
premierul br itanic Lloyd
George i s-a adresat cu

- Voi, fr ancezii,
Ar trebui,
seama
ntre vanitate ridicol nu
dect un pas !
- Da, Pas-de-Calais, a
replicat prompt Briand.

Z A 1 C
a:t.f MAl VECHt
Prima cea mai
a fost cea din Paris sau ma1
curind ca atare prin anul
1160. Cam n ti mp a fost
universitatea din Bologna, Universitatea
din Oxford, de fapt o a celei din
Paris a fost n anul 1167,
cea d'in Combri dge n 1209. Apoi au ur-
mat din Padova n 1222,
din Neapole in 1224, din Salamanca
1227, din Praga n 1347, di n Cracov1a
n 1364, di n Viena n 1367 etc.
p '1' 1 T n:1 0 f
n ziua de 23 septembr ie 1859, un
de vreo treizeci de ani, modest
cu se pre-
zenta la redactia ziarului "Clarion" din
San Francisco. Intrnd in biroul lui
Sam Fitch, el depuse pe
biroul acestuia o hirtie cu un
scr is :
- publica acest comunicat?
mai el
Intrigat, redactorul
ochii pe foaia de hirtie
citi cu : "La cer erea expresa
a marii a State-
lor Unite, subsemnatul Joshua Norton
proclam al Statelor Unite.
In virtutea cu care snt in-
vestit, ordon diferitelor
state ale S.U.A. se adune n sala de
concerte dzn San Francisco, la data de
1 februarie 1860, pentru a aduce legi-
lor noastre toate necesare
noului regim".
Fitch ntreprinse rapid o
Norton, originar din Capetown,
debarcase la San Francisco cu zece ani
nainte. Era n a goanei
aur. Dar imigrant nu
se sedus de metalului
gal ben, ci preferase se ocupe de afa-
ceri, terenuri imobiliare
revnzndu-lc apoi la ntreite.
In ani agonisise o avere respecta-
cu care ncercase dea lovitura
cea mare, cu orez. El
achizitionase o cantitate din
acest produs alimentar, sperind dic-
teze apoi de desfacere. Din
nefericire pentru planurile lui, o mare
de orez, unor
sosise n por t exact n ziua
in care el vinza-
rea. n fusese nevoi t
lichideze stocurile la
ceea ce l ruinase, zdruncinindu-i pro-
babil mintea.
ca bun gazetar ce era, Fitch se feri
cit itorilor toate
nuntele, publice pro-
clamatia lui Norton. Ea strni, bine n-
o E cii
cea mai mare parte a publicului se
.
amuza pe socoteala lut, ceea ce nu lm-
a ti-
rajului n care era scos Ziarul "Cla-
r ion" : l umea
noi decrete "i mperiale".
nu f u La c-
teva pr ima
Norton I, cum se autointitulase el,
emise o a doua, prin care dizolva Con-
gresul pentru fraude. Dale
iind scandalurile financiare n care
erau pe atunci sena-
tori membri ai Camerei reprezentan-
americanii o
- fie ea pur - nu
era opera unui nebun, iar popularitalca
lui Norlon crescu.
ncetul cu ncetul el deveni una din
cele mai figuri de pe coasla
Pacificului. Cu lor al
profitului, patronii multor ntreprinderi
i pentru a
de la el permisiunea de pune pe
"Furnizori ai Maies-
- sptts eu sd tai iedera!
89
..
MOZAIC
Sale 1". Yn schimb
el se putu bucura de dreptul de a con-
suma cte un fel de mncare de cteva
ori pe n diverse restaurante
din San Francisco, de a ocupa,
o la un hotel ce
mna a treia de a primi, din cnd n
cnd, o sau un pantalon vechi
de la magazinele de
lucr urile au mers ntr-o
zi de ianuarie a anului 1880, cnd "dom-
nia" lui Norton se ncheie brusc, o
cu lui : alunecnd pe care
acoperea el se lovi la cap de
marginea trotuarului muri o
agonie. Ziarul "Clarion"
tristul eveni ment c:u un ti tlu n limba
care se intindea pe pa-
gina ntia: "L'empe1eur est mort". La
nmormntarea sa peste
30.000 de persoane.
In 1930, cnd cimitirul n care era
ngropat a fost
sale au fost transportate spre
un nou de veci. Ceremonia s-a

cu mare cortegiul fu-
nebru fiind precedat de opt fanfare mi-
litare.
Partea cea mai din tragi-
comica a lui Norton I este
o s-a vorbit de s-a
scris n ziare) er a nebun. Asta s-a
ntmplat atunci cind a propus ca de-
asupra strmtorii Poarta de Aur, care
nchide intrarea n golful San Francis-
co, se un pod. spe-
au fost de acord n a
este un proiect imposibil de realizat.
Dar exact n locul indicat de
Norton I, se "Golden Gate Brid-
ge", cel mai mare pod din lume.
DF li'J E) e tnMtU - OM?
O veche face din nde-
- oamenii pre-
istorici - niste fiinte n care

bestiale net pe cele umane.
Imaginea cea mai i
sub un aspect foarte favorabil : un
fel de gorile hirsute, cu tru-
purile goale sau acoperite cu grosolane
piei de animal e, luptndu-se din greu cu
locuind numai n ntu-
necoase.
De pe urma acestei
nu numai de profani, ci adesea
90
'
de au avut de suferit, la vre-
mea descoperiri i lor, omul de Neander-
thal, sinantropul australopitecul - cu
alte cuvinte marile stadii fosile care au
precedat tipul uman modern : toate trei
au fost considerate la nceput ca
nnd mai curnd maimutel or.
recente, ntreprinse n diferite
ale lumii, au dovedit omul
este om de mult mai multe milenii dect
se crede n general. Se acum
una din cele mai geniale
- cea a focului de 500.000 de
ani. Vestigii la Kish Suza (Me-
ropotania) stabilesc vrsta la aproxi-
mativ mi lenii. Se presupune pri -
mele ale Pacificului au fost
efectuate cu 2.000-3.000 de ani nai ntea
erei noastre.
Dar dovezile despre ingeniozitatea
spi ri tul constructiv al oameni lor preistorici
nu se la att. Asa cum au

de la Arcy s:Jr Cure (Franta),
erau amenajae de locuitorii lor,
pentru a oferi confortabile :
erau cu un fel de pene-
Juri din de mamut iar solul era po-
dit cu brne piei de animale.
Cei mai vechi nceput
activitatea n cu cel 25.000 de
ani . Descoperiri de curnd n
Ucraina ei se pricepeau nalte
cabane din oase de mamut, avnd o
cu diametrele de 10/7 metri.
n materie omul
preistoric nu cum nchipuie
unii dintre noi Un mormnt datnd
di n paleol iticul superior, descoperi, la
Sungi r (200 de km. nord-est de Moscova),
contine nu numai 7.500 de piese ornamen-
tale, ci unui pantalon de
si a unei veritabi l e bl uze, ambele
'
cu o vechime de 33.000-40.000 ani. Bine
conservat sub un strat de sol permanent
acest " costum"
capaci tatea omului preistoric de a
pieile de a le coase.
Snt numai cteva exemple din multele
care s-ar putea cita n acest sens.
ne !", ne ar-
heologul francez Henri de Saint-Bianquat,
pe baza unor asemenea probe. Reabili-
tndu-i pe ei, n timp
ct de e perioada de cnd omul a
devenit o
bunuri
materiale.

Multumim pe cale marelui
de ai tinerei noas.tre rev1ste,
pentru frumoasele si caldele cuvmte de sa-
lut, pentru su:
gesti i propunen .. Vom f1 foar.t.e
primim n continuare. sugestule pro-
punerile cititorilor, lor despre re-

1. - Am
sugestiile dv., care snt mteresante con-
forme profilului revi stei.
ALEXANDRU CRAIUJ, activist de partid-
Cimpulung Vof!l public? .n nu-
merele noastre vi1toare, art1cole pnv1toare
la temele care Tn ceea ce
istoria dv.,
cititi lucrarea lui T eodor "Om IS-
toricul Cmpulungului Moldovenesc",
la Editura n 1960.
TOADER C. PIRCU - ; TOMA G.
COMANESCU - Vom fa ce
ca revista fie bine variat
cu concursul tipografilor,
DANIEL TOPESCU - Vom publica
episoade din _:eJe . mon-
diale, nceputul fac1ndu-l ch1<?r tn acest nu:
(vezi articolul "Cele 16 ztle ale
Singapore"). Tn posibilului. vom. pu.-
blica memorii ale unor oamen1 pol1tiC1,
comandanti militari etc. din
SEVER POPESCU, profesor -
Nu n competenta problema
de subfiliale ale de
istorice filologic7". Transm1tem,
pe cale, dez1deratul dv. con-
ducerii
ION LAZARESCU - reg.
Hunedoara. Nici o care se
nu va face vreo concesie afirmatiilor ne-
controlate, cu att mai mult o de cul-
Vom deci pozitiv
cerintelor dv. Vom studia ?v.
ele vor unor soltc1tan ma1
generale, le vom da curs.
LIVIU BALESCU - Tn ceea ce
istoria
un loc important va ocupa 1stona popoare-
lor statelor cu care romnii ro-
mne au venit n contact. Ceea ce, credem,
va satisface.
TUDOR TERRA - Roman ; MIHAIL BALA-
NUCA - Gh. Gheorghiu-Dej. Re-
vista nu versuri.
eventual de cazul cnd se penei
tJnor care apartin... istoriei.
GH GORUN - Gh. Gheorghiu-
Dej. Articolul dv. " Pe urmele lui cel
More", interesant ca e prea ge-
neral, lipsit de fundamentare etc.
PETREA TANASELEA - Constanta. l u-
crarea pe care o recenzati nu e un roman.
Un rezumat, asemenea celor 32 de pagini
trimise de dv. nu constituie de fapt o re-
cenzie. Tn "Panoramicul editorial
recenzii, scurte consem-
ale recent editate ; cea de
a in anii trecuti.
NICOLAE M. ISAC - Hunedoara. Nu des-
chidem o de folclor. Tn mod spe-
cial se de aceasta "Revista de etno-
grafie folclor", care apare sub egida Ed i
tu rii Academiei.
GEORGE BADESCU - Tn privinta
dimensiunilor articolelor, datele vi le
ultima a revistei . Vom publica in
si articole - desigur, ilustrate -
despre i'mportante monumente istorice (deci
despre "Biserica Neagrq..!).
PAVEL BARBULESCU, asistent medical -
Constanfa. Revista va publica materiale
referitoare la viata opera marilor
istorici.
E. BUNGARDI, 1. NEMETHY, GH. TIRUl -
Mangalia ; DUMITRU PETRESCU - . Bucu-
; IOAN FR. MAHALA - reg.
; ADAM HUC - ; Lt.
maj. GEORGE TOMOLICI- Turnu Severin;
SABIN GHERGARIU, asistent universitar -
Cluj ; ILIE BOLCHIS, preot - Copalnic, reg.
; OCTAVIAN POPA - Hune-
doara VASILE DABIJA - ; IOSIF
IVANOVICI, muncitor - ; MA-
RIANA MIHAILESCU, -
Ne vom cu timpul,
tuturor cerintelor dv., ma! .ales
pe care cu amabtl1tate nt le facett
corespund intentiilor noastre.
ne comunicati dv. despre pn-
mele numere ale revistei.
ADAM ANESCU, de rangul III -
Mangalia. Vom publ ica arti-
cole pe teme de istorie veche, ma
teria!e etc. Dar cum nu donm
pe alti cititori ?i revistei ,
tem matenolele, acordnd
o atentie cel putin altor perioade
ale istoriei, lucru care sntem nu
V V
va va supara.
GH. BUZOIANU, medic primar -
Tntr-unul din numerele viitoare ale
revistei, vom satisface 1), intere-
sul pentru puternica personalitate a Doam-
nei Chiajna.
MIRCEA elev - Zi mni cea. Fi-
vom publica articole despre morii
haiduci, precum despre istoria unor
poate a dv.
91
l


O. NED!LEA - fiind
de teme pe care o avem de trotot nu
re-
vista pe rubrici. revista va
publica articol e al e muzeogrofilor - cu
fie scrise pe profilul ei - pre-
cum informatii privind activitatea muze-
elor de istorie.
AUREL SMARANDA, economist - Bucu-
Sugestiile dorintel e dv. snt
aproape in unani mitate, de alti
ci titori ; ele coincid, n cea moi ma,re parte,
cu tematica revistei . Vom st udio pro-
pu-nerile privind infiintarea unor rubrici ca
?", "De pretuti ndeni", " Mo-
zaic" etc.
ILEA TUDOR, comitetului
executiv al Sfatului Popular raional -
regiunea Cri,ana. Materialul documentar
pe care ni-l referitor la
din comuna n 1904, ni
s-a nu numai plin de interes, ci
profund impresionant. Cei 33 de
romni maghiari sub
represive n ziua de 24 aprilie o
acel ui an snt o a uni-
care s-a ntre cei exploatati,
indiferent de lor, n lupta
pentru o mai Greva
de cei 12.000 de muncitori din Orodea, n
semn de protest de din
este, cum subl inioti dv., un admirabil
exemplu de solidaritate a proletariatului cu
cauza pentru
de informatii pe care ni l e-ati
oferit. primim de la alti
corespondenti asemenea cont ri-
buti i la istoria comunei, raionului sau re-
giunii lor.
ION NEDELESCU - Revista
deschidoe coloanele tuturor celor care doresc
colaboreze. Cri terii le de selectie snt :
interesul pe care-I tema, 'valoarea
realizarea a mate-
rialelor.
ALEXANDRU HARHOS - Bucuresti. Re- ,
tinem propunerile dv. : Romnia n primul
mondial, natio-
nale a poporului nostru ; lui Mi -
hail Eminescu la (1876) despre
romnilor din Transilvania ; Al. Ioan Cuza
la Viena, abdicare.
le curs tuturor, n numerele noastre
viitoare.
rul t la C
92
IOAN -- Am
citit cu interes comuni carea
"Unde au ?" Si n-
cere pent ru pasiunea cu care ur-
literatura de specialitate n
Apreciind unele date
cuprinse n comunicare -
un punct de vedere personal -
vor interesa alti cititori ai revistei, re-
producem mai jos unele fragmente :
"Ne - marea majoritate a po-
porului gepid ce s-a nu
scrie ca ei f i fost complet. Tn
Ardeal, n Banat mor-
mi nte, urne stau in cimiti re,
de urnele daco-roma-
ni l or, descoperite cu ocazia
heologice ... Un fapt pe care
consider oarecum revelator s-a ivit cu
zia unei a subsemnotului prin mun,
Ciucului, la Bicazul ardelean, in vara
anului 1948, cnd am mai multe fa-
milii purtnd denumirea Andaric.
Andaric nu e un nume de familie rif'.nesc
nici nu poate avea o origine ...
Deci se impune concluzia gepizii
statului lor au
mai departe de masa
autohtonilor daco-romani, n care s-au con-
topit. noi s-ar impune de
istorici f i l ologi , cred nu
vor fi surprize". n nume-
rele viitoare ale revistei putem publica
unor
P. A. MIHAILESCU - ru--
ne faceti o la redactie pentru
a discuta n cu articolul pe care
ni -l propuneti spre publicare.
- Articolele pentru revista " Magazin.
istoric" se trimit pe adresa redactiei in
trei exemplare dactilografiate. Reco-
ca volumul unui articol nu
5 pagi ni dactilografiate.
Se scrie pe o la
rnduri (2 000 semne pe Ele
vor f i de ilustratii,
este cazul.
Manuscrisele nepubl i cate nu se res-
tituie.
Autori i
pentru al materia
le lor.
Articolele se trimit cu o
pe adresa Tn se
lilumele, pronumele, profesia,
nr. de telef on.
ADRESA

vor indica
domiciliul,.
Str. Academiei n r. 39-41 Raion\11
30 Decembrie tel. 15.09.91
tul P .,CatJ.2 Ser teii"'
IMPORTANTE REDUCERI DE :
1 1
1

. ,
la 15 iunie - 30 lei pe zi de - cazare n hoteluri.
De la 15 la 30 iunie - 40 lei pe zi de - cazare n hoteluri.
la 15 iunie - 11 lei pe zi de ; de la 16-30 'iunie - 17 lei pe zi de
cazare - n hoteluri.
la 15 iunie - 5 lei pe zi de ; de la 16-30 iunie - 1 O lei pe zi de
n corturi.
la 15 iunie la EFORIE NORD EFORIE SUD Vile confort 1 30 lei pe zi de per-
pensiune
Vile confort 11 25 lei pe zi de - pensiune
Vile confort III 22 lei pe zi de - pensiune
50/o reducere la transporturile pe C.F.R. I.R.T.A.
EXCURSII N DELTA EXCURSII DE O ZI (CU AUTOCARUL)
LA VARNA (R.P. BULGARIA}
suplimentare nscrieri la filialele O.N.T. din fara.
RETINETI DIN TIMP BILETE
magazin
istoric
DIN SUMARUL
NUMERELOR VIITOARE:
"Domnule MareJal, nu sntem de
acord ... " Turnul Londrei Stolnicul
Cantdcuzino despre America de Sud
Unde petrecem
Gaius ? Ilie Cristea : File din jur-
nalul inedit Mircea cel
Sarmizegetusa - 'inima regatului dac
Pagini de epopee :
JeJti-Oituz Ion Ghica - print de
Samos Un de curte in seco-
lul al XVII-lea Romni in maquis
Mari bibtioteci ale lumii : Bagdad,
Cairo, Cordoba Culise, moravuri Ji
oameni politici arheologic :
Cernica - cel mai mare cimitir ne-
olitic din sud-estul Europe'i
Ji realitate Pearl Harbour
Acordul de la Drumuri
romane n Dacia Cum a fost asa-
sinat 1. G. Duca C. Dobrogeanu
Gherea - inedit Imperiul Marilor
Moguli Pacea de la Buftea
de contemporani Duelul Ferdin::.nd
Lassalle - Iancu
cel Mare n artiJtilor vre-
m'ii Un romn la curtea "fiului
cerului
11
sub fo-
cului grecesc Romnia Ji "pactul
celor patru" Nicolae Iorga - Ar-
mand scrisori inedite
Metode fizico-chimice n cercetarea
istoriei
MAGAZIN ISTORIC, se
de vnzare la chiofcur'ile de difuzare a presei.
Abonamentele se fac la oficiile poftale, factorii
poJtali, difuzorii din ntreprinderi, institutii ti de
la sate.
Pretul unui 5 lei ; abonamentul pe
6 luni - 30 lei, pe 1 an - 60 let

S-ar putea să vă placă și