Sunteți pe pagina 1din 5

10 profetii implinite de catre Domnul Isus

1. mantuirea va ajunge pana la capatul lumii


Isaia 49:6 El zice: Este prea pu!in lucru s" fii #o$ul %eu ca s" ridici semin!iile lui Iacov &i s" aduci 'napoi
r"m"&i!ele lui Israel. De aceea( te pun s" fii )umina neamurilor( ca s" duci m*ntuirea p*n" la marginile
p"m*ntului.+
,cris pro$a$il intre -01.6/1 i0r
Implinita in anul 12 d0r.
In versetul din Isaia( profetul vor$este despre un slujitor al Domnului care va sluji poporului lui Iuda si Israel 3
cele doua regate ale israelitilor . ( insa va fi o lumina si pentru neamuri 3 cei care nu sunt evrei 3 astfel incat
mantuire lui Dumnezeu sa ajunga pana la capatul pamantului. Domnul Isus si cei care ).au urmat raspandind
evang4elia acum 2000 de ani( au reprezentat intr.adevar o lumina pentru neamuri. In prezent( in intreaga lume
sunt 2 miliarde de crestini. 5restinii cred ca mantuirea este oferita oricarei persoane care Il accepta pe Domnul
Isus ca %antuitor.
2. Dumnezeu a promis un alt profet ca %oise
Deuteronom 1/:16.1/ Domnul( Dumnezeul t"u( '!i va ridica din mijlocul t"u( dintre fra!ii t"i( un prooroc ca
mine: s" asculta!i de el7 8stfel el va r"spunde la cererea pe care ai f"cut.o Domnului( Dumnezeului t"u( la
0ore$( 'n ziua adun"rii poporului( c*nd ziceai: ," nu mai aud glasul Domnului( Dumnezeului meu( &i s" nu
mai v"d acest foc mare( ca s" nu mor.+ 8tunci Domnul mi.a zis: 5e au zis ei( este $ine. )e voi ridica din
mijlocul fra!ilor lor un prooroc ca tine( voi pune cuvintele %ele 'n gura lui( &i el le va spune tot ce.i voi porunci
Eu.+
,cris in jurul anului 1400 i0r
Implinita intre 6 d0r si 10 d0r.
In Deut( %oise le spune evreilor ca Dumnezeu va ridica un alt profet ca %oise. Dupa %oise( a urmat o
succesiune de profeti( inclusiv Isaia( Ieremia si Ezec4iel( si( la sfarsit( Isus 0ristos. Isus a fost foarte asemanator
lui %oise: amandoi au fost scapati de la moarte cand erau mici copii. 8mandoi au fost profeti. 8u facut minuni(
au fost lideri si au jucat rolul de intermediari intre Dumnezeu si oameni. 9ici un alt profet nu s.a mai asemanat
cu %oise sau cu Domnul Isus. %oise I.a scos pe evrei din ro$ia din Egipt si I.a indreptat catre tara promisa.
%oise a murit la scurt timp dupa ce poporul a intrat in Israel. Domnul Isus ii conduce si E) pe oameni( pe aceia
care Il primesc si accepta ca %antuitor. El poate sa ne conduca afara din ro$ia pacatului inspre tara lui
Dumnezeu. Domnul Isus este 5el care a murit pentru pacatele noastre pentru ca oamenii sa intre in Imparatia
lui Dumnezeu.
1. Isaia a profetit nasterea Domnului dintr.o virgina
Isaia -:14 De aceea Domnul 'nsu&i v" va da un semn: Iat"( fecioara va r"m*ne 'ns"rcinat"( va na&te un fiu( &i.i
va pune numele Emanuel :Dumnezeu este cu noi;.+
,crisa intre -01.6/1 i0r
1
Implinita in anul 6 i0r
In acest verset profetul face o du$la profetie( una care s.a implinit sim$olic in urma cu 2-00 de ani si una care
s.a implinit la nasterea Domnului in urma cu apro<imativ 2000 de ani. =artea sim$olica a profetiei declara ca o
alianta politica ce ameninta suveranitatea Israelului va cadea intr.o perioada scurta de timp. 8cest interval de
timp a fost definita ce cel necesar unui copil sa invete sa faca deose$irea intre $ine si rau. Insa crestinii cred ca
este vor$a despre un al doilea sens al profetitiei: cineva( nascut dintr.o fecioara( care va purta denumirea de
Emanuel+( care inseamna Dumnezeu este cu noi+. Domnul Isus s.a nascut din fecioara %aria si este >iul lui
Dumnezeu( cel care implineste e<presia Dumnezeu este cu noi+. 9ecrestinii au incercat sa ofere si o alta
interpretare. Ei spun ca termenul e$raic alma4+( termenul pe care ?i$liile crestine l.au tradus prin virgina+( ar
insemna de fapt tanara femeie+. Este adevarat ca termenul inseamna si femeie tanara+ insa ?i$lia nu foloseste
niciodata cuvantul alma4+ pentru a face referire la o femeie tanara casatorita. Iar ?i$lia spune in numeroase
locuri ca femeile tinere care nu sunt casatorite tre$uie sa ramana virgine.
4. %esia va iesi din tri$ul lui Iuda
@eneza 49:10 Aoiagul de domnie nu se va dep"rta din Iuda( nici toiagul de c*rmuire dintre picioarele lui( p*n"
va veni Bilo( &i de El vor asculta popoarele.+
,crisa pro$a$il in jurul anului 1400 i0r
Implinita in jurul anului 6 i0r.
In acest verset aflam ca un om pe nume Iacov( cunoscut si su$ denumirea de Israel( ii $inecuvanteaza pe cei 12
fii ai sai. 8ceasta $inecuvantare este o profetie. Iacov ii spune fiului sau Iuda ca descendentii sai vor domni
pana in momentul in care domnia va ajunge in mana celui careia ii apartine iar natiunile vor asculta de el.
5restinii cred ca este vor$a despre o referire clara la Domnul Isus( un descendent al lui Iuda( care va domni intr.
o Imparatie vesnica.
6. %esia se va naste in ?etleem
%ica 6:2 Bi tu( ?etleeme Efrata( cu toate c" e&ti prea mic 'ntre cet"!ile de c"petenie ale lui Iuda( totu&i din tine
Cmi va ie&i 5el ce va st"p*ni peste Israel( &i a c"rui o$'r&ie se suie p*n" 'n vremuri str"vec4i( p*n" 'n zilele
ve&niciei.+
,crisa intre -60 si 6/6 i0r
Implinita in jurul anului 6 i0r
In acest verset este o profetie despre care toti crestinii cred ca este dovada ca Isus este %esia. In acest pasaj
$i$lic( %ica spune ca un mare domnitor sa va naste in ?etleem( un mic orasel din Israel. Isus s.a nascut in
?etleem( asa cum s.a inregistrat de catre evang4elistul %atei la cap 2:1( in urma cu mai $ine de 2000 de ani. =e
langa faptul ca este liderul spiritual a peste 2 miliarde de pamanteni in lumea intreaga( crestinii cred ca Isus se
va reintoarce in viitorul apropiat si va domni intr.o imparatie vesnica. E<ista neintelegeri cu privire la modul in
care este interpretat acest verset. Dnii sunt de parere ca nu este decat o referire la linia urmasilor regelui David.
8ltii spun ca este o referire la orasul ?etleem. 5u toate acestea( asa cum este e<plicat in evang4elia lui %atei(
Domnul Isus a indeplinit am$ele conditii: este un descendent al regelui David si s.a nascut in ?etleem.
2
6. %esia va fi precedat de un mesager
Isaia 40:1 Dn glas strig": =reg"ti!i 'n pustie calea Domnului( netezi!i 'n locurile uscate un drum pentru
Dumnezeul nostru7+
,crisa intre -01 si 6/1 i0r
Implinita in anul 2- d0r.
=rofetul scrie despre o persoana din desert care va pregati intrarea Domnului. De.a lungul istoriei( crestinii au
spus ca acest paragraf vor$este despre viata pe care a dus.o pe acest pamant Ioan ?otezatorul( cea care a jucat
un rol important in pregatirea terenului pentru lucrarea desfasurata de Domnul Isus. Domnul Isus s.a nascut la
scurt timp dupa Ioan ?otezatorul( in urma cu apro<imativ 2000 de ani. Evang4elia lui %atei inregistreaza
numeroase evenimente din viata am$ilor. In %atei 1:1(2 ?i$lia spune: Cn vremea aceea a venit Ioan
?otez"torul( &i propov"duia 'n pustia Iudeii. El zicea: =oc"i!i.v"( c"ci Cmp"r"!ia cerurilor este aproape.+
-. Daniel a profetit ca cel uns va fi respins.
Daniel 9:24.26 Baptezeci de s"pt"m*ni au fost 0ot"r*te asupra poporului t"u &i asupra cet"!ii tale celei sfinte(
p*n" la 'ncetarea f"r"delegilor( p*n" la isp"&irea p"catelor( p*n" la isp"&irea nelegiuirii( p*n" la aducerea
nepri4"nirii ve&nice( p*n" la pecetluirea vedeniei &i proorociei( &i p*n" la ungerea ,f*ntului sfin!ilor. ," &tii(
deci( &i s" 'n!elelgi( c" de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului( p*n" la Dnsul :%esia;( la
5*rmuitorul( vor trece &apte s"pt"m*niE apoi timp de &aizeci &i dou" de s"pt"m*ni( pie!ele &i gropile vor fi zidite
din nou( &i anume 'n vremuri de str'mtorare. Dup" aceste &aizeci &i dou" de s"pt"m*ni( unsul va fi st'rpit( &i nu
va avea nimic. =oporul unui domn care va veni( va nimici cetatea &i ,f*ntul )oca&( &i sf*r&itul lui va fi ca printr.
un potopE este 0ot"r*t c" r"z$oiul va !ine p*n" la sf*r&it &i 'mpreun" cu el &i pustiirile.+
,cris in jurul anului 610 i0r
Implinita in anul 26 d0r
=rofetul Daniel a fost un evreu care a trait in perioada captivitatii in ?a$Flon( in jurul anului 600 i0r. In
perioada vietii lui Daniel( $a$ilonienii au distrus Ierusalimul si Aemplul si au dus multi evrei in captivitate.
Daniel( in vreme ce era in ?a$Flon( a profetit in legatura cu ceea ce se va intampla in secolele care aveau sa
vina. Iata sumarul pasajului din Daniel:
va fi dat un decret de reconstruire a Ierusalimului
Ierusalimul si Aemplul vor fi reconstruite
8poi( unsul lui Dumnezeu va fi respins
8poi Ierusalimul si Aemplul vor fi din nou distruse.
Aoate acestea s.au intamplat in e<act ordinea in care le.a profetit Daniel:
dupa ce medo.persanii au cucerit imperiul neo.$a$ilonian( cu 2619 de ani in urma(ei au domnit intr.un
mare imperiu care a inclus si Israelul. In urma cu 2446 ani( regele persan 8rta<er<e le.a permis evreilor
sa reconstruiasca Ierusalimul( care se afla inca in ruine dupa ce fusese distrus de catre $a$ilonieni.
1
Evreii au reconstruit Aemplul si cetatea Ierusalim
8poi( in urma cu 2000 de ani( isus a intrat in Ierusalim in calitate de %esia( 5el promis de catre profetii
Gec4iului Aestament. Insa multi ).au respins pe Isus 3 %esia si El a fost crucificat de catre romani.
)a 40 de ani dupa ce Domnul Isus a fost crucificat( romanii au distrus Ierusalimul si Aemplul. De atunci
Aemplul nu a fost reconstruit.
/. %esia va intra in Ierusalim calare pe un magar.
Ha4aria 9:9 ,alt" de veselie( fiica ,ionului7 ,trig" de $ucurie( fiica Ierusalimului7 Iat" c" Cmp"ratul t"u vine la
tineE El este nepri4"nit &i $iruitor( smerit &i c"lare pe un m"gar( pe un m*nz( pe m*nzul unei m"g"ri!e.+
,crisa in perioada 620.61/ i0r
Implinita in jurul anului 12 d0r
In acest pasaj profetul vor$este despre un viitor imparat care se va prezenta in fata portilor Ierusalimului calare
pe un magar. 8cest verset vor$este despre ceva ce avea sI se intample dupa trecerea a 600 de ani. Dupa cum ni
se e<plica in )uca 19:16.1-( Isus a intrat in Ierusalim pe un magarus. =rezentandu.se in calitate de %esia(
Imparatul. Bi au adus m"g"ru&ul la Isus. 8poi &i.au aruncat 4ainele pe el( &i au a&ezat pe Isus( c"lare deasupra.
=e c*nd mergea Isus( oamenii '&i a&terneau 4ainele pe drum. Bi c*nd ,.a apropiat de Ierusalim( spre pogor*&ul
muntelui %"slinilor( toat" mul!imea ucenicilor( plin" de $ucurie( a 'nceput s" laude pe Dumnezeu cu glas tare
pentru toate minunile pe care le v"zuser".+
8lfred Eders4eim( un evreu mesianic care a trait in anii 1/00( a studiat vec4ile scrieri ra$inice( a declarat ca
Ha4aria 9:9 era un verset interpretat adesea in legatura cu %esia.
9. Domnul Isus avea sa fie tradat de catre un prieten
=salm 41:9 54iar &i acela cu care tr"iam 'n pace( 'n care 'mi puneam 'ncrederea &i care m*nca din p*inea mea(
ridic" &i el c"lc*iul 'mpotriva mea.+
,cris in jurul anului 1000 i0r
Implinita in anul 12 d0r
#egele David scrie o rugaciune prin care cere indurare in ultimele sale zile de viata. In aceasta rugaciune despre
care credem ca este inspirata de catre Dumnezeu( David vor$este despre tradarea din partea unui pritene cu care
a impartit painea. Este vor$a despre ceva ce s.a intamplat dupa multi ani cu Domnul Isus. 8sa cum se e<plica in
%atei 26:4-.60( Domnul Isus a fost tradat de catre Iuda( unul dintre cei 12 apostoli( la ascurt timp dupa ce Isus
si apostolii luasera parte la 5ina cea de Aaina. Isus avea sa fie crucificat de catre romani la scurt timp dupa
aceea. =e c*nd vor$ea El 'nc"( iat" c" vine Iuda( unul din cei doisprezece( cu o gloat" mare( cu s"$ii &i cu
ciomege( trime&i de preo!ii cei mai de seam" &i de $"tr*nii norodului.+ G*nz"torul le d"duse semnul acesta: =e
care.l voi s"ruta eu( acela esteE s" pune!i m*na pe el7+ Cndat"( Iuda s.a apropiat de Isus( &i I.a zis: =lec"ciune(
Cnv"!"torule7+ Bi ).a s"rutat. Isus i.a zis: =rietene( ce ai venit s" faci( f"7+ 8tunci oamenii aceia s.au apropiat(
au pus m*inile pe Isus( &i ).au prins.+
4
10. Domnul Isus a fost tradat pentru 10 de arginti.
Ha4aria 11:12.11 Eu le.am zis: ...Dac" g"si!i cu cale( da!i.%i plataE dac" nu( nu %i.o da!i7... Bi %i.au c*nt"rit(
ca plat"( treizeci de argin!i. Dar Domnul %i.a zis: ...8runc" olarului pre!ul acesta scump( cu care %.au
pre!uit7... Bi am luat cei treizeci de argin!i( &i i.am aruncat 'n casa Domnului( pentru olar.+
,cris intre 620 si 61/ i0r
Implinita in anul 12 d0r
=rofetul vor$este despre o persoana care a fost platita cu suma de 10 de arginti pentru a trada pe cineva. Este
vor$a despre un eveniment care avea sa fie inregistrat la multi ani distanta de anul in care profetia a fost facuta
iar cel tradat a fost Domnul Isus. %atei e<plica in evang4elia sa in 26:16. &i le.a zis: 5e vre!i s".mi da!i( &i.)
voi da 'n m*inile voastreJ+ Ei i.au c*nt"rit treizeci de argin!i.+ Iuda le.a spus romanilor unde si cand sa Il
aresteze pe Domnul Isus pentru a nu fi impiedicati de masele mari de oameni care Il inconjurau mereu pe
8cesta. 5e s.a intamplat dupa aceea aflam tot din evang4elia lui matei 2-:6.- Iuda a aruncat argin!ii 'n
Aemplu( &i s.a dus de s.a sp*nzurat. =reo!ii cei mai de seam" au str*ns argin!ii( &i au zis: 9u este 'ng"duit s".i
punem 'n vistieria Aemplului( fiindc" ,unt pre! de s*nge.+ Bi dup" ce s.au sf"tuit( au cump"rat cu $anii aceia
Karina olarului+ ca loc pentru 'ngroparea str"inilor.+
6