Sunteți pe pagina 1din 205

Leo Taxil - Biblia hazlie

Leo Taxil !i Biblia hazlie1. Facerea Lumii !i a Omului
2. C"derea n P"cat a Primilor Oameni
3. Scurt Istoric al Primilor Oameni
4. Aventurile Amoroase ale ngerilor pe P"mnt
5. Potopul Mondial
6. Preadreptul Noe !i Urma!ii lui, Blagoslovi#i de Dumnezeu
7. Cucernica Via#" a Sfntului Patriarh Avraam
8. Sfntul Str"bun Lot
9. Sfr!itul Cuvioasei Istorii a lui Avraam, Sfntul Prieten al lui Dumnezeu
10. Sfntul Str"bun Isaac !i Copiii D"rui#i lui de Dumnezeu
11. Sfntul Str"bun Iacob !i P"c"tosul lui Frate Esau
12. Ame#itoarea Carier" a Sfntului Iosif cel Frumos
13. Cuvioasa R"zbunare a lui Iosif
14. n#eleapt" Crmuire a lui Iosif n Egipt
15. Moise, Sfntul V!z!tor de Dumnezeu, Noul Favorit al Domnului
16. Cuvioasa Istorie a Celor Zece Pl"gi ale Egiptenilor
17. Evreii R"t"cesc 40 de Ani prin Pustiu, potrivit Cuvntului Domnului
18. Cartea a Treia a lui Moise, Leviticul
19. Cartea a Patra a lui Moise, Numerii
20. Cartea a Cincea a lui Moise, Deutoronomul
21. Sfintele Ispr"vi ale Preadreptului Iosua, Fiul lui Nun, C"petenia lui Izrail
22. Cuvioasa Introducere n Sfnta Istorie a Judec"torilor Izrailului
23. Sfin#ii Judec"tori Ieftae !i Samson
24. Evlavioasa !i Morala Istorie a unui Levit
25. Mi!c"toarea Idil" a lui Rut - Sfnta Str"buna a unui Isus Hristos
26. Sfntul Proroc Samuil
27. Urcarea pe Tron !i Sfnta ncoronarea a Regelui Saul, Unsul Domnului
28. P"catul Regelui Saul !i Pedepsirea lui de c"tre Preamilostivul Dumnezeu
29. Sfnta Legend" despre Sl"vit" Biruin#" a lui David asupra Necredinciosului
Goliat
30. Lupta Pentru Tron !i Semnul Domnului Dumnezeu
31. Tristul Sfr!it al Nelegiuitului Saul
32. Urcarea pe Tron !i Glorioasa Domnie a Sfntului !i Blajinului Rege David
33. Aventurile Amoroase ale Sfntului David, Proroc !i Rege al Evreilor
34. Ultimele Zile !i Piosul Sfr!it al Sfntului Rege David
35. Pioasa !i n#eleapt" Domnie a Maiest"#ii-Sale Regele Solomon
36. Expresia suprem" a n#elepciunii Biblice
37. Sfinta Istorie a Regilor lui Izrail !i al lui Iuda
38. R"zboinicele Ispr"vi ale Prorocului Ilie cel cu Tr"snetul in Mn"
39. Prea Minunata Via#" a Sfntului Proroc Eliseu !i Sfir!itul Regatului lui Izrail
40. Sfr!itul Regatului lui Iuda
41. Sacrele Istorii Amoroase Tobit !i Iudita
42. Profetul Daniil !i Sacrele sale Memorii
43. Al#i Profe"i, alte Minuni
44. Sfin#ii P"rin#i: Mult ncercatul Iov !i Iona
45. Vitejii Fra#i Macabei

Leo Taxil !i Biblia hazlie
Leo Taxil, n"scut Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pags (n. 21 martie 1854,
Marsilia d. 31 martie 1907), a fost un jurnalist $i scriitor francez care a devenit
cunoscut datorit" anticatolicismului $i anticlericalismului s"u.
Pseudonimul Leo Taxil este format din cuvintele Leo, prenumele bunicului s"u,
$i Taxil, numele unui aliat hindu al lui Alexandru cel Mare.
Leo Taxil s-a n"scut n Marsilia $i la vrsta de 5 ani a fost plasat n cadrul unui
seminar iezuit. Dup" ce $i-a petrecut anii copil"riei n cadrul seminarului a devenit
dezam"git de credin%a catolic" $i a nceput s" vad" ideologia cre$tin" ca fiind
d"un"toare.
Taxil este cunoscut datorit" c"r%ilor sale anticatolice precum Biblia hazlie (La Bible
amusante) $i Via%a lui Iisus (La Vie de Jesus), n care satirizeaz" ceea ce el
considera erori $i credin%e false n aceste lucr"ri religioase. n celelalte c"r%i ale
sale, Les Debauches d'un confesseur (Dezm"%ul unui duhovnic), Les Pornographes
sacrs: la confession et les confesseurs (Pornografii sacre: m"rturisire $i
m"rturisitori), $i Les Matresses du Pape (Amantele Papei), Taxil portretizeaz"
liderii Bisericii Catolice ca fiind creaturi hedoniste care $i exploreaz" feti$urile n
modul Marchizului de Sade. n 1879 el a fost judecat la Seine Assizes pentru
scrierea unui pamflet, A Bas la Calotte, n care a fost acuzat c" insult" o religie
recunoscut" de stat, dar a fost achitat.

1 CAPITOLUL
Facerea Lumii !i a Omului
Dumnezeu a existat dintotdeauna. La nceputul timpurilor el era singur. In afar" de
el nu exista nimic. Nici m"car lumina, bun"oar". &i pe vremea aceea dumnezeu
se numea Elohim. A!a se spune n textul ebraic vechi al c"r#ii Facerea. Textual,
cuvntul elohim nseamn" zei, !i este destul de curios c" Biblia l nume!te a!a
pe un domn care era cu des"vr!ire singur.
A!adar, Elohim, sau Iahve, Savaot, Adonai, cum i mai spune Biblia n
diverse pasaje, se plictisea (sau se plictiseau) de moarte n mijlocul haosului
nconjur"tor, sau tohu vabohu, cum numea Biblia haosul, ceea ce n traducere
liber" ar nsemna talme#-balme#. &i fiindc" ve!nicia-i nesfr!it de lung", de bun"
seam" c" elohimii s-au plictisit a!a milenii !i milenii f"r" num"r.
1. Haosul.
Pn" la urm", !i-a zis dumnezeu (a!a i vom spune de acum ncolo, n spiritul
vremurilor noi) c", devreme ce este dumnezeu !i care va s" zic" atotputernic, nu se
cade s" se pr"p"deasc" de dor !i de urt, ci trebuie neap"rat s" fac" o treab"
oarecare. &i s-a apucat mo!neagul s" creeze.
Ar fi putut, ce-i drept, s" le fac" pe toate dintr-o dat". Ei bine, nu! &i-a zis c" n-are
rost s" se gr"beasc": Toate la timpul lor. &i a f"cut, la nceput, numai cerul !i
P"mntul. Mai bine zis, materia a ap"rut de la sine ndat" ce !i-a manifestat el voia.
Ce-i drept, o materie la nceput inform", pustie, plin" de umezeal", un talme#-
balme#. $i p!mntul era f!r! chip #i pustiu #i ntuneric era deasupra adncului, iar
duhul lui dumnezeu se purta pe deasupra apelor, spune versetul 2 din primul
capitol al c"r#ii Facerea.
Care-i tlcul acestor cuvinte, cititorul Bibliei n-are cum !i nici nu trebuie s" !tie.
&i ca s" nu fac" boroboa#e dumnezeu s-a gndit c"-i trebuie lumin". Ceea ce
nseamn" - nu-i a!a? - c", nainte de asta, milenii !i milenii de-a rndul a orbec"it n
ntuneric. Noroc c" n-avea de ce se lovi, pentru c" de jur mprejur nu era nimic.
$i a zis dumnezeu: S! fie lumin!! $i s-a f!cut lumin! (Facerea 1:3).
Ce fel de lumin" era aceea, Biblia nu spune. Spune doar att: #i a v!zut dumnezeu
c! lumina este bun!. A r"mas adic" ncntat de realizarea lui. Prima lui grij" a fost
s! despart! lumina de ntuneric. Ce nseamn" asta, iar"!i n-are rost s" ncerc"m
a n#elege. $i a numit dumnezeu lumina ziu!, #i ntunericul l-a numit noapte. $i a
fost sear!, #i a fost diminea"!: ziua nti (Facerea 1:5).
2. S" fie lumin"!
Dup" aceea mo!neagul s-a apucat s" creeze... ghici#i ce? Iar"!i cerul! Iat" cum
descrie sfnta scriptur" aceast" opera#ie prin care dumnezeu a creat pentru a
doua oar" cerul: $i a f!cut dumnezeu t!ria cerului #i a desp!r"it apele care snt
dedesubtul t!riei de apele care snt deasupra t!riei. $i s-a f!cut a#a. $i a numit
dumnezeu t!ria cer; #i a fost sear!, #i a fost diminea"!: ziua a doua (Facerea 1:7-
8).
Povestea aceasta cu apa de deasupra !i de dedesubtul t"riei oglinde!te o
eroare profund" a tuturor popoarelor primitive. Intr-adev"r, oamenii din vechime
credeau c" cerul este masiv, tare, de unde !i denumirea de t!rie. Se presupunea
c" de partea cealalt" a t"riei se afl" un uria! rezervor de ap", al c"rui fund este
cerul. Ast"zi orice om cu carte !tie c" ploaia provine din apa care se evapor" de pe
P"mnt. Vaporii de ap", condensndu-se, formeaz" norii, din care umezeala cade,
sub form" de precipita#ii, pe suprafa#a P"mntului. Intr-o vreme se credea ns" c"
ploaia este apa care curge din rezervorul acela de deasupra prin ni!te ferestre
special f"cute n acest scop. Aceast" p"rere, care acum ne face s" zmbim
comp"timitor, s-a men#inut mult" vreme. O mp"rt"!eau to#i nv"#a#ii teologi din
primele veacuri ale cre!tinismului.
3. Crearea atmosferei.
Dar s" trecem mai departe. Ziua a treia dumnezeu a folosit-o pentru o munc" ale
c"rei roade au fost !i mai pre#ioase dect cele dinainte. &i-a cobort privirile asupra
apelor de jos !i !i-a zis c" ar fi bine s" le adune laolalt" !i s" lase astfel s" ias" la
iveal" p"r#ile de uscat. Supunndu-se voin#ei sale, apele s-au unit n v"ile formate
instantaneu pentru a le primi. Tot instantaneu s-au format !i ntinderile de uscat,
n"l#imile de pe care apele au nceput s" curg" sub form" de praie !i ruri spre m"ri
!i lacuri.
$i a numit dumnezeu uscatul p!mnt, iar adunarea apelor a numit-o m!ri. $i a
v!zut dumnezeu c! este bine (Facerea 1:10).
4. Crearea continentelor !i a m"rilor.
Dup" cum se vede, de cele mai multe ori mo!ul era tare ncntat de treaba lui.
- Ia te uit", #i zicea el, de ce nu mi-a dat n gnd s" m" apuc mai de mult de toate
astea?...
In ziua aceea dumnezeu a fost att de mul#umit de uscatul !i de m"rile lui, nct nu l-
a r"bdat inima s" nu mai fac" ceva pn" la c"derea nop#ii. $i a zis dumnezeu: S!
odr!sleasc! p!mntul paji#te verde, ierburi avnd s!mn"! n ele #i pomi roditori,
care s! fac!, dup! soiul lor, roade cu s!mn"! n ele pe p!mnt. $i s-a f!cut a#a
(Facerea 1:11).
5. Crearea arborilor !i a plantelor.
Nici nu !tii cum s" te minunezi de n#elepciunea creatorului! E greu de nchipuit
mai mult" migal" !i mai mult" prevedere. Gndi#i-v" numai ce-ar fi fost pe p"mnt
dac" dumnezeu ar fi s"dit pomi care s" rodeasc" altceva dect li-i soiul. S"
mul#umim grijuliului dumnezeu c" nu ne-a dat meri care s" fac" portocale, portocali
care s" fac" pere !i peri care s" fac" agri!e. Ce ncurc"tur" ar fi ie!it!
Cnd P"mntul i s-a supus !i merii au crescut, dnd mere !i nu altceva, dumnezeu
iar"!i !i-a zis c! este bine. $i a fost sear!, #i a fost diminea"!: ziua a treia
(Facerea 1:12-13).
Dar iat" o alt" poveste ciudat": f"cndu-se lumin", trecuser" trei zile cu dimine#ile !i
serile respective. &i aceast" lumin", care la sfr!itul zilei ceda locul ntunericului
nop#ii, nv"luia lumea ce se n"!tea f"r" a porni de la vreo surs" vizibil"; de Soare
nu era nc" nici po- meneal". Aici este cazul s" reproducem un citat lung din Biblie:
$i a zis dumnezeu: S! fie lumin!tori pe bolta cerului, ca s! despart! ziua de
noapte #i s! fie semne ale anotimpurilor, ale zilelor #i ale anilor. $i s! fie lumin!tori
pe bolta cerului ca s! lumineze pe p!mnt. $i s-a f!cut a#a. Deci a f!cut
dumnezeu cei doi lumin!tori mari: lumin!torul cel mai mare, ca s! st!pneasc!
ziua, #i lumin!torul cel mai mic, ca s! st!pneasc! noaptea, precum #i stelele. $i i-a
pus dumnezeu pe bolta cerului ca s! lumineze pe p!mnt. $i s! st!pneasc! peste
zi #i peste noapte #i s! despart! lumina de ntuneric. $i a v!zut dumnezeu c! este
bine. $i a fost sear!, #i a fost diminea"!: ziua a patra (Facerea 1:14-19).
6. Crearea astrelor.
Nu ncape nici un fel de ndoial", nu-i a!a? Este vorba de Soare !i de Lun". Prin
urmare, potrivit Bibliei, separarea zilei de noapte !i alternarea lor existau nc"
nainte de ivirea Soarelui, care a fost creat de dumnezeu n a patra zi dup"
apari#ia luminii.
Atunci de ce i-a dictat sfntul duh lui Moise acele n"scociri uluitoare cu privire la
Soare !i lumin"? Explica#ia este foarte simpl": pn" la sfr!itul secolului al 17-lea,
chiar !i nv"#a#ii credeau c" nu Soarele d" lumin", ci c" lumina exist" de la sine, iar
Soarele numai o las! s! treac!. Pn" !i vestitul gnditor francez Rene Descartes
mp"rt"!ea aceast" eroare.
&tiin#a i datoreaz" astronomului danez Olaus Romer (1644 - 1710) descoperirea
unui adev"r important, complet opus celor ce se spun n Biblie, !i anume c" lumina
care se revars" asupra lumii noastre provine de la Soare, iar propagarea ei nu este
instantanee. Romer a determinat viteza luminii, stabilind - !i pn" ast"zi lucrul
acesta a fost dovedit de nenum"rate ori - c" lumina str"bate distan#a de la Soare la
P"mnt n 8 minute !i 18 secunde, adic" are o vitez" de aproape 300 000 km pe
secund". El a ajuns la aceast" descoperire observnd !i studiind eclipsele sateli#ilor
lui Jupiter, planet" care face parte din sistemul nostru solar. Romer locuia pe atunci
n Fran#a !i, la 22 noiembrie 1675, a prezentat Academiei din Paris o comunicare
despre descoperirea sa.
Autorul rndurilor respective din Biblie a fost, desigur, un ignorant des"vr!it n
materie de astronomie. Dumnezeu ns" ar fi trebuit s" !tie totul, chiar !i pe vremea
cnd a fost scris" Biblia.
Izbitor este !i rolul extrem de nensemnat pe care Biblia l atribuie stelelor n
programul f"uririi lumii. Cei doi lumin!tori mari snt considera#i Soarele !i Luna.
Dar Luna nu este dect un satelit nensemnat al P"mntului nostru! Obscurantista
carte a Facerii nici nu b"nuie!te c" Luna, P"mntul !i chiar Soarele nu nseamn"
mare lucru n raport cu universul! Pn" !i Soarele orbitor, principalul astru din lumea
noastr" solar", nu este dect o modest" stea, una dintre zecile de miliarde de stele
care alc"tuiesc un uria! sistem stelar, galaxia noastr". Autorul sfnt nu vede dect
P"mntul !i reduce totul la P"mnt. P"mntul ns" nu este dect una dintre planete.
El se mi!c" n jurul unei stele relativ mici. Ignorantul autor al c"r#ii Facerea
consider" c" aceast" stea - Soarele nostru, care este totu!i de 1 300 000 de ori
mai mare ca P"mntul - ar fi total dependent" de satelitul ei P"mntul.
Autorul naivelor fantezii din Biblie ar nlemni dac" ar nvia n zilele noastre. Ce ochi
ar deschide dac" ar citi orice carte de popularizare din domeniul astronomiei sau
dac", nimerind ntr-un observator astronomic, ar vedea printr-un bun telescop
mun#ii din Lun", petele din Soare, sateli#ii planetei Jupiter !i alte corpuri cere!ti, pe
care dumnezeu cic" le-a pus pe bolta cerului!
S" ne ntoarcem la Biblie:
$i a zis dumnezeu: S! mi#une apele de sumedenie de jivine cu via"! n ele #i
p!s!rile s! zboare pe p!mnt #i pe ntinsul cerului. $i a f!cut dumnezeu chi"ii cei
mari #i toate viet!"ile viermuitoare de care mi#un! apele, dup! soiul lor, #i toate
p!s!rile zbur!toare, dup! soiul lor. $i a v!zut dumnezeu c! este bine. $i le-a
binecuvntat dumnezeu zicnd: Pr!si"i-v! #i v! nmul"i"i #i umple"i apele m!rilor #i
p!s!rile s! se nmul"easc! pe p!mnt. $i s-a f!cut sear!, #i s-a f!cut diminea"!:
ziua a cincea.
$i a zis dumnezeu: S! scoat! p!mntul fiin"e vii dup! fel #i fel: dobitoace, trtoare
#i fiare, dup! soiul lor. $i s-a f!cut a#a. $i a f!cut dumnezeu fiarele p!mntului
dup! soiul lor #i dobitoacele dup! soiul lor #i toate trtoarele de pe p!mnt dup!
soiul lor. $i a v!zut dumnezeu c! este bine (Facerea 1:20-25).
7. Crearea animalelor.
Mai bine nici c" se putea! &i atotputernicul me!ter !i freca minile mul#umit, l
a!tepta ns" ceva !i mai bun.
- Totu!i, nici unul dintre aceste animale nu seam"n" cu mine - !i-a f"cut el
socoteala. - Ce p"cat! Eu am cap frumos, urechi potrivite, privire vioaie, nas drept
!i, n sfr!it, din#i s"n"to!i. Fire!te, a! putea s" creez cu u!urin#" !i o oglind" ca s"
m" uit n ea, dar cred c" ar fi mult mai bine s" m" admir privind pe cineva care s"
semene cu mine. Stra!nic" idee! Pe p"mnt trebuie s" existe un animal dup" chipul
!i asem"narea mea.
n vreme ce b"trnul cugeta astfel, cteva dintre maimu#ele pe care le z"mislise cu
pu#in nainte se d"deau tumba la picioarele lui.
- Ele au ceva din chipul meu - !i-o fi zis, probabil, dumnezeu. - Dar asta nc" nu e
ceea ce mi-ar trebui. Ele au coad", pe cnd eu nu am a!a ceva. Ce-i drept, !i
printre ele snt unele f"r" coad", dar... tot nu-i ceea ce-mi trebuie!
Maimu#ele continuau s" se zbenguie !i s" se strmbe.
Atunci dumnezeu a luat o bucat" de p"mnt jilav !i s-a apucat s" mocfeleze un om.
Se mai poate oare afirma, dup" toate astea, c" dumnezeu este numai duh !i nu are
mini? Biblia spune de asemenea c", dup" ce l-a zidit pe om, dumnezeu a suflat n
n!rile lui suflare de via"! #i s-a f!cut Adam fiin"! vie (Facerea 2:7).
8. Facerea omului
n capitolul nti al c"r#ii Facerea (v. 27) exist" un pasaj confuz din care s-ar putea
conchide c" omul a fost z"mislit hermafrodit (de ambele sexe) !i c" abia mai trziu
dumnezeu #i-a corectat crea#ia. ntr-adev"r, despre crearea femeii se vorbe!te
abia la sfr!itul capitolului al 2-lea, iar n versetul 27 din primul capitol al Bibliei se
spune: $i a f!cut dumnezeu pe om dup! chipul s!u, b!rbat #i femeie 1-a f!cut,
dup! chipul lui dumnezeu. A!a sun" versetul cu pricina, tradus textual din ebraica
veche. El a !i determinat apari#ia legendei foarte r"s- pndite despre zeii
hermafrodi#i. Pe de alt" parte, tocmai datorit" sensului s"u echivoc, acest verset a
fost ntotdeauna denaturat de t"lm"citorii cre!tini bine inten#iona#i.
Totu!i, ar fi o gre!eal" s" d"m prea mult" nsemn"tate acestei fantezii biblice; n
Biblie exist" !i destule alte pasaje care nu trebuie n#elese de loc !i, de altfel, nici
nu ai ce s" n#elegi. S" examin"m mai bine ceea ce se consider" admis de toat"
lumea.
De ndat" ce l-a z"mislit pe om, dumnezeu l-a proclamat rege al crea#iei !i a
organizat imediat pentru el o parad" a tuturor animalelor. C!ci domnul dumnezeu
f!cuse din p!mnt toate vie"uitoarele cmpului #i toate p!s!rile cerului #i le adusese
la Adam ca s! vad! cum le va numi; #i pe fiecare vietate, cum era s-o numeasca
Adam, a#a era s! fie numele ei (Facerea 2:19).
9. Omul trece n revist" animalele.
Trebuie s" fi fost, desigur, o parad" foarte amuzant". Nici cel mai nv"#at naturalist
nu s-ar fi ncumetat s" ia, n cazul acesta, locul lui Adam.
- Umple"i p!mntul #i supune"i-l - i-a spus dumnezeu lui Adam - #i st!pni"i peste
pe#tii m!rii #i peste P!s!rile cerului #i peste toate viet!"ile care se mi#c! pe p!mnt
(Facerea 1:28).
Nu stric" s" subliniem c", n ciuda acestei porunci a domnului, regele naturii -
omul - a fost nevoit s" lupte, !i nu ntotdeauna cu succes, mpotriva leilor, tigrilor,
ur!ilor, crocodililor, lupilor etc. Dar nu numai fiarele snt du!manii omului, ntreaga
omenire are de suferit !i din pricina numero!ilor parazi#i - pureci, p"duchi, plo!ni#e -
, precum !i a microbilor aduc"tori de boli.
10. Omul, regele crea#iei.
Ba mai mult, dumnezeu, care a creat animale de prad" amatoare de biftec din
carne de om, i-a poruncit n schimb omului s" fie vegetarian. Cit"m din Biblie:
Iat!, v! dau vou! toate ierburile care au s!mn"! n ele, de pe toat! fa"a
p!mntului, #i to"i pomii care au roade cu s!mn"! n ele. Acestea s! fie hrana
voastr! (Facerea 1:29).
V" rug"m s" re#ine#i aceast" particularitate a alimenta#iei primilor oameni.
n sfr!it, n seara zilei a !asea, cnd totul fusese terminat sau aproape terminat,
dumnezeu, nespus de ncntat de munca sa, sim#indu-se obosit, s-a gndit s" se
odihneasc". Cit"m: $i a sfr#it dumnezeu n ziua a #aptea lucrarea sa pe care o
f!cuse #i s-a odihnit n ziua a #aptea de toat! lucrarea sa pe care o f!cuse
(Facerea 2:2).
11. Domnul se odihne!te
Mai departe: $i a s!dit domnul dumnezeu o gr!din!, n Eden, spre r!s!rit, #i a
s!l!#luit acolo pe omul pe care l zidise... $i un fluviu ie#ea din Eden ca s! ude
gr!dina #i de acolo se desp!r"ea n patru bra"e. Numele celui dinti este Fison.
Acesta nconjur! tot "inutul Havila; acolo se afl! aur. $i aurul acestui "inut e de mare
pre". Acolo se afl! bdeliul #i onixul. $i numele fluviului al doilea este Ghihon: acesta
nconjur! tot "inutul Cu#. $i numele fluviului al treilea este Tigru, care curge la
r!s!ritul Asiriei. Iar al patrulea fluviu este Eufratul (Facerea 2:8, 10-14).
Prin aceste am"nunte, autorul vrea s" indice precis locul unde se afl" raiul pe
p"mnt. Dar mai bine s-ar fi l"sat p"guba!, c"ci n felul acesta se las" prins
proste!te cu m#a-n sac.
To#i comentatorii recunosc c" Fisonul este rul Faz, denumit mai trziu Araks. Acest
ru se afl" n Armenia !i !i are izvoarele ntr-unul dintre cele mai inaccesibile
defileuri din Caucaz. S" admitem c" n aceste locuri se g"se!te aur !i onix, dar, n
orice caz, nimeni nu !tie ce este bdeliul.
Pe de alt" parte, nu poate exista nici un fel de eroare n privin#a fluviilor Tigru !i
Eufrat. De aici reiese limpede c", potrivit c"r#ii Facerea, raiul p"mntesc se afla n
regiunea cuprins" ntre Armenia !i Irak (Mesopotamia). De!i izvoarele Araksului,
Tigrului !i Eufratului snt situate relativ aproape unele de altele, totu!i aceste fluvii
au fiecare izvorul lui propriu. Araksul, cel mai mare afluent al rului Kura, izvor"!te
de lng" Binghiol-Dagh (n Turcia) !i curge spre Marea Caspic". Ct prive!te Tigrul
!i Eufratul, aceste fluvii nu au izvoare comune, ci se unesc departe de izvor,
v"rsndu-se n Golful Persic.
n privin#a fluviului pe care cartea Facerea l nume!te Ghihon, gre!eala autorului
sfnt este de-a dreptul fantastic". Acesta - spune el - nconjur! tot "inutul Cu#.
Dar, chiar potrivit Bibliei, #inutul lui Cu! (fiul lui Ham !i tat"l lui Nimrod) nu este
altceva dect Etiopia. Prin urmare, Ghihonul este Nilul, care, dup" cum se !tie, nu
curge n Asia, ci n Africa !i ntr-o direc#ie opus" Tigrului !i Eufratului, adic" de la
sud la nord. ntruct izvoarele lui se afl" n mun#ii Africii ecuatoriale, n regiunea
lacului Victoria-Nyanza, rezult" c" ntre izvoarele sale !i ale celorlalte trei fluvii este
o distan#" de aproape 3000 km. Cartea Facerea declar" ns" c" toate ud" una !i
aceea!i gr"din", gr"dina Edenului. E drept, izvoarele a dou" din aceste fluvii -
Tigrul !i Eufratul - se afl" la o distan#" de cel mult 100 km unul de cel"lalt, dar chiar
!i aceast" distan#" este prea mare pentru o gr"din". &i apoi cum poate fi numit
gr"din" acest teritoriu imens, cu mun#i !i stnci abrupte, situat ntr-una din cele mai
vitrege regiuni ale globului?
S" l"s"m gndul s" ne duc" spre acest rai minunat, unde patru mari fluvii izvor"sc
din acela!i loc !i !i poart" apele n diferite direc#ii. Adam se plimb" pe mo!ia lui !i
gust" din plin desf"tarea trnd"viei. Iat" ce-!i zice, probabil, n gnd:
Snt om #i m! numesc Adam; se pare c! asta nseamn! p!mnt ro#u, pentru c!
am fost f!cut din lut, ca un urcior oarecare. C"i ani oi fi avnd? M-am n!scut acum
cteva zile, dar, dup! cum spune o zical! b!trneasc!, un b!rbat are at"ia ani ct l
arat! fa"a. Iat! de ce pot spune c!, la drept vorbind, m-am n!scut la vrsta de 28 de
ani, avnd toate m!selele... Ba nu, nc! nu toate m!selele, mi lipsesc deocamdat!
m!selele de minte.
Snt bine legat, nu? $i apoi cum a# putea s! nu fiu b!iat frumos din moment ce, cu
excep"ia vrstei #i a b!rbii, snt o copie fidel! a domnului, a celei mai vestite fiin"e
din tot universul? Admira"i-mi, v! rog, s!n!tatea, privi"i aceste bra"e, picioarele
zvelte, mu#chii, bujorii din obraji... Nici urm! de reumatism! Nu-mi pas! de nici un
fel de boal!, nici m!car de v!rsat: t!ticul m-a z!mislit gata vaccinat. F!r! ndoial!,
snt b!iat frumos!
$i duc o via"! de huzur n acest rai minunat. M! duc unde vreau, rup din copaci
orice fructe #i m!nnc ct ncape n mine. Nu simt nici cea mai mic! oboseal!,
pentru c! nu fac nimic. M! t!v!lesc pe iarb! numai din pl!cere.
n ziua a treia, amabilul meu amfitrion, dumnezeu, mi-a organizat o mic! distrac"ie,
despre care voi p!stra o amintire pl!cut! toat! via"a. Toate animalele au defilat prin
fa"a mea: $i pe fiecare vietate cum o vei numi, a#a va fi numele ei, mi-a spus
mo#neagul. A#a ospita- litate mai zic #i eu!
Nici nu v! nchipui"i cte vie"uitoare au defilat prin fa"a mea! N-am crezut vreodat!
c! exist! attea fiin"e pe lume. Totu#i, nu mi-a fost greu s! le dau nume la fiecare.
Limba pe care o vorbesc ct se poate de curg!tor, de#i n-am nv!"at-o niciodat! #i
nic!ieri, este o limb! neobi#nuit de bogat!, cu nenum!rate expresii. F!r! s! stau o
clip! pe gnduri, mi-am dat seama ce nsu#iri are fiecare animal, privindu-l doar, #i
am definit printr-un singur cuvnt particularit!"ile fiec!rei specii. Prin urmare, numele
dat de mine este n acela#i timp #i o defini"ie precis! #i complet!. S! lu!m, de
exemplu, animalul care mai trziu va fi denumit equus n latin!, cheval n
francez!, cal n romn! etc. Ei bine, eu i-am dat un nume care define#te cu
precizie acest patruped, cu p!rul, coada #i hamul lui. Ah, limba pe care o vorbesc
nu-#i are seam!n #i ce r!u mi pare cnd m! gndesc c! ntr-o zi ea va disp!rea
pentru totdeauna!
Parada tuturor fiin"elor vii a fost admirabil!. $i cnd spun admirabil! nc! n-am spus
totul. Am avut #i un num!r comic n program, #i anume cnd au ap!rut pe#tii.
Gr!dina noastr! se afl! pe uscat, departe de "!rmul m!rii. Aici snt numai ruri,
adic! ap! dulce. V! nchipui"i ce mutr! f!ceau pe#tii de mare, nevoi"i sa urce n sus
pe Tigru #i Eufrat pentru a mi se nf!"i#a? Lipsa apei s!rate i sup!ra teribil. Am rs
cu hohote! Dar din cale-afar! de r!u au dus-o mamiferele acvatice! Din fericire,
t!ticului i-a venit ideea s! l!rgeasc! n mod excep"ional, pentru ziua aceea, rurile
din gr!dini"a mea, c! altminteri nici o balen! n-ar fi putut s! treac! vreodat! prin
ele... Numai ct le-am dat numele #i s! fi v!zut cum au #ters-o, dnd de zor din
not!toare pentru ca s! ajung! ct mai curnd n oceanul lor. M! "ineam cu minile
de burt! nu alta!
Poate c! se vor g!si unii care nu vor crede aceast! poveste. Nelegiui"ii vor t!g!dui
c! focele, morsele, ur#ii albi, pinguinii au putut s! coboare pentru aceast! parad!
n valea Tigrului #i Eufratului, c! tot aici s-au adunat cangurul, ornitorincul, stru"ul #i
emuul din Australia, elefan"ii, rinocerii, hipopotamii #i crocodilii din Africa, papagalii,
lamele, aligatorii, anacondele din America de Sud etc. Ei #i ce-i cu asta? Critica nu
are nici o importan"!. Pe cuvntul meu c! am v!zut aici, n gr!dina Edenului, foci,
reni, balene, vulpi polare #i alte animale din toat! lumea.
Crcota#ii vor spune: Dar cum au ajuns acolo specii unice de pe#ti din diferite
lacuri, de pild! pe#tele fera, care nu se g!se#te dect n lacul Constan"a? Ace#ti
pe#ti au primit permisie special! de la dumnezeu #i s-au prezentat la parada din
Eden... pe calea aerului. Afurisi"i s! fie pagnii care nu se declar! mul"umi"i cu
aceast! explica"ie!
$i, la urma urmelor, la ce naiba m! angajez eu ntr-o disput! n leg!tur! cu toate
acestea? Cu att mai r!u pentru cei care nu-rni vor da crezare cnd afirm c! prin
fa"a mea s-au perindat toate animalele: vertebrate, nevertebrate, reptile. Nu exist!
o singur! insect! c!reia s! nu-i fi dat nume. Dar ceea ce m-a uimit cel mai mult a
fost un vierme mare, alb, lung #i plat, care a ie#it u#urel chiar din mine, un vierme
resping!tor, numit ulterior de naturali#ti tenie. Acest prost!nac lung ct toate zilele,
cum a ie#it, mi-a f!cut ndat! o plec!ciune adnc!. I-am dat un nume, dup! care el
s-a b!gat din nou n mine #i s-a instalat n!untrul meu. Pomenesc toate acestea
numai pentru a fi precis. Ca s! spun drept, nici nu #tiam c! snt locuit pe din!untru.
De altfel, locatarul meu nu m! stinghere#te ctu#i de pu"in. Nimic nu tulbur! via"a
ncnt!toare pe care o duc de cinci zile.
Adam !i prive!te chipul oglindit n apa limpede a izvorului celor patru fluvii, apoi se
lunge!te alene pe iarb".
- Ce frumoas"-i via#a! murmur" el.
Dar iat"-l pe Adam c"scnd !i ntinzndu-se. O mole!eal" necunoscut" pune treptat
st"pnire pe el. Ce-o mai fi !i asta? Nu simte nici urm" de oboseal". Atunci ce se
ntmpl"? Nu pricepe nimic, ncearc" un sim#"mnt tainic, mpotriva c"ruia nu poate
lupta. Pleoapele i se lipesc. Adam doarme. Este primul somn al omului.
12. Primul somn al omului
n timp ce Adam sfor"ie de rupe p"mntul, vine Dumnezeu-tat"l. Privirea lui se
opre!te ndelung asupra lene!ului adormit.
- Trebuie s" recunosc totu!i c", atunci cnd m" apuc de o treab", o fac stra!nic -
spune mo!neagul plin de mul#umire. - Fl"c"ul e bine legat. A! putea s" jur c" snt
chiar eu n persoan". ... pe cnd eram mai tn"r cu cteva miliarde de veacuri.
Dumnezeu se apleac" !i l ciupe!te pe Adam de pulp". La aceast" glum" divin",
Adam r"spunde printr-un sfor"it !i mai puternic.
- Minunat - continu" maestrul Elohim -, nu e nevoie de nici un fel de anestezie.
V"d c" tn"rul meu Adam doarme destul de adnc: s" tragi cu tunul !i nu-l treze!ti!
Iar acum, hai s" m" apuc de lucru, c"ci am venit aici cu o treab" foarte important".
Ct nu m-aude nimeni, pot s" m"rturisesc c" ast"zi-diminea#" am b"gat de seam"
c" uneori o fac totu!i de oaie. Unde mi-a fost capul cnd am z"mislit omul f"r" o
tovar"!"? Fiec"rui animal i-am dat o femel" sau, n orice caz, exist" foarte pu#ine
excep#ii de la aceast" regul". Tenia, ce-i drept, este hermafrodit", !i asta-i firesc,
pentru c", dac" ar tr"i n perechi, nici nu s-ar numi taenia solium. Dar omul de
treab" nu e o tenie! Care va s" zic" trebuie s"-i fac o soa#" !i i-o voi face din
propriul lui trup.
Rostind aceste vorbe, dumnezeu-tat"l a luat una din coastele lui #i a strns carnea
la loc. $i a f!cut domnul dumnezeu coasta pe care a luat-o din Adam femeie #i a
adus-o c!tre Adam (Facerea 2:21-22).
13. Crearea femeii.
Parc"-l aud urlnd pe omul trezit prin surprindere:
- Valeu, valeu! Mi-a rupt o coast"!
nchipui#i-v" ns" mirarea lui cnd a v"zut al"turi o p"pu!" vie !i dr"g"la!".
- Asta ce mai e?
- Asta? E femeia ta. Am onoarea s" v" felicit cu prilejul c"s"toriei legitime, i-a
r"spuns dumnezeu. ndr"zne!te numai s" spui c" nu-#i place!
- Ba, drept s" spun, e dr"gu#".
- Cred !i eu! Ai baft"! &i unde mai pui c" o cape#i f"r" soacr"! N-am ce zice, ai
noroc, nu glum"!
Biblia spune c" Adam a exclamat: Aceasta este acum os din oasele mele #i carne
din carnea mea. Aceasta se va chema femeie, c!ci din b!rbat a fost luat!. Pentru
aceea va l!sa omul pe tat!l s!u #i pe mama sa #i se va lipi de femeia sa, #i vor fi
amndoi un trup (Facerea 2:23-24).
Nu mai este cazul s" coment"m aceast" exclama#ie a proasp"tului nsur"#el Adam.
Nici n-ar fi putut spune alte vorbe mai curtenitoare.
Ct despre coasta ce-i fusese scoas", trebuie amintit c", potrivit afirma#iei fericitului
Augustin, dumnezeu nu i-a mai napoiat-o lui Adam. Prin urmare, pn" la urm",
Adam a r"mas invalid, f"r" o coast". Era vorba, probabil, de o coast" fals!,
subliniaz" cu ironie mu!c"toare Voltaire, c!ci lipsa unei coaste adev!rate ar fi fost
ct se poate de vizibil!.
Cartea Facerea mai spune (2:25): $i Adam #i femeia lui erau amndoi goi #i nu se
ru#inau.
Comentatorii cuvio!i afirm" c" aceast" goliciune f"r" ru!ine este o dovad" a
nevinov"#iei str"bunilor no!tri, un semn al des"vr!irii lor suflete!ti. Potrivit acestui
ra#ionament al teologilor, ar urma s" socotim c" n des"vr!ire sufleteasc" au tr"it
to#i oamenii primitivi, care nu purtau nici un fel de ve!minte, de pild" inca!ii din
America, unele triburi din Africa, locuitorii Polineziei, Melaneziei !i al#ii. Totu!i, cnd
au cotropit aceste #"ri, coloniali!tii spanioli, portughezi, francezi, englezi au
exterminat triburile b"!tina!e care tr"iau n deplin" nevinov"#ie, iar preo#ii cre!tini
au binecuvntat masacrele, n"scocind justific"ri teoretice pentru monstruoasele
atrocit"#i ale civilizatorilor. Pe de alt" parte, se afirm" c" numai frigul i-a silit pe
oameni s" foloseasc" mbr"c"mintea, deoarece numai locuitorii #"rilor c"lduroase
umblau goi. n afar" de aceasta, cnd to#i umbl" goi, nim"nui nu-i este ru!ine.
Ro!e!ti numai dac"-#i descoperi vreun defect trupesc pe care ceilal#i nu-l au.

2 CAPITOLUL
C"derea n P"cat a Primilor Oameni
Am ajuns acum la o aventur" uimitoare care - vai! - a pus cap"t fericirii lui Adam !i
so#iei sale.
Apoi domnul dumnezeu a poruncit s! r!sar! din p!mnt tot felul de pomi, frumo#i
la vedere #i buni la mncare; iar n mijlocul gr!dinii erau pomul vie"ii #i pomul
cuno#tin"ei binelui #i r!ului (Facerea 2:9). $i a poruncit domnul dumnezeu lui
Adam, zicnd: Din to"i pomii gr!dinii vei mnca; Dar din pomul cuno#tin"ei binelui #i
r!ului s! nu m!nnci, fiindc! n ziua cnd vei mnca din el vei muri! (Facerea 2:16-
17).
14. Fructul oprit.
n primul rnd, trebuie s" ar"t"m c" pentru nv"#"mntul religios exist" numeroase
manuale, n care pasajele sup"r"toare din Biblie snt trecute sub t"cere. Astfel,
credincio!ilor li se vorbe!te, de obicei, numai despre pomul cuno#tin"ei binelui #i
r!ului. Vom vedea ndat" de ce clericii nu sufl" un cuvnt despre pomul vie"ii.
Pentru aceasta vom cita versetul 22 din cap. 3, care, de obicei, este omis n c"r#ile
destinate oamenilor creduli. Dar deocamdat" s" ne ocup"m de fructul care a fost
cauza c"derii n p"cat a omului. Vom aminti c" mp"ratul Iulian Filozoful, a c"rui
memorie este odioas" popilor, a f"cut n leg"tur" cu acest pom minunat cteva
observa#ii.
Credem - scria el - c! dumnezeu ar fi trebuit, dimpotriv!, s! porunceasc! omului,
creaturii sale, s! m!nnce ct mai multe roade din pomul cuno#tin"ei binelui #i
r!ului. Din moment ce i-a dat un cap care gndea, era necesar s!-l #i nve"e, #i era
#i mai necesar s!-l fac! s! cunoasc! binele #i r!ul pentru ca s!-#i ndeplineasc!
ndatoririle cum se cuvine. Interdic"ia este absurd! #i crud!. Este de o sut! de ori
mai r!u dect dac! dumnezeu i-ar fi dat omului un stomac care nu ar fi putut s!
primeasc! hran!.
O alt" concluzie care se impune este c" dumnezeu a avut, pare-se, un gnd ascuns
!i, de fapt, s-a bucurat de c"derea omului n p"cat. In general, Adam ar fi fost
ndrept"#it s"-i spun":
- Scumpul meu t"tic, dumnezeu! Dac" nu m"-n!el binele reprezint" ceea ce este
frumos din punct de vedere moral, ceea ce-#i place; iar r"ul, dimpotriv", ceea ce
este urt, ceea ce nu-#i place. Am sau n-am dreptate?
- Ai perfect" dreptate, feciora!ule, i-ar fi r"spuns creatorul.
- n acest caz - ar fi putut continua Adam - d"-mi posibilitatea s" aflu ce este r"ul,
ca s"-l pot evita. C"ci ce caut" pomul acesta aici dac" n-am voie s" m" ating de
el?
Dar, n locul lui dumnezeu, r"spunsul l dau cei care-i invoc" numele.
- Dumnezeu - spun ei - l-a pus la ncercare pe omul abia n"scut. El voia s" vad"
dac" Adam i se va supune atunci cnd i va cere s" renun#e la un lucru nensemnat.
Dar !i aceast" afirma#ie poate fi comb"tut" cu u!urin#". Potrivit specula#iilor
teologice, dumnezeu este atot!tiutor: el cunoa!te !i viitorul. Prin urmare, el ar fi
trebuit s" prevad" ce se va ntmpla. &i cum nimic nu se face f"r" voia lui,
nseamn" c" dumnezeu personal a vrut ca oamenii z"misli#i de el s" cad" n p"cat;
n aceast" privin#" nu poate exista nici o ndoial".
In cele ce urmeaz", ntreaga poveste se ntoarce ntr-adev"r mpotriva lui
dumnezeu. Iat" ce spune cartea Facerea:
Ci #arpele era cel mai viclean dintre toate fiarele cmpului pe care le f!cuse
domnul dumnezeu. $i el a zis c!tre femeie: Adev!rat este c! a spus dumnezeu s!
nu mnca"i din to"i pomii gr!dinii? $i a r!spuns femeia #arpelui: Din roadele
pomilor gr!dinii avem voie s! mnc!m. Dar din rodul pomului care este n mijlocul
gr!dinii a spus dumnezeu: S! nu mnca"i din el, nici s! nu v! atinge"i de el, ca s!
nu muri"i! (Facerea 3:1-3)
15. Eva tentat" de !arpe.
Atunci #arpele zise c!tre femeie: Nu ve"i muri deloc!. Dar dumnezeu #tie c!, n
ziua cnd ve"i mnca din el, deschide-se-vor ochii vo#tri #i ve"i fi ca dumnezeii,
cunoscnd binele #i r!ul. $i femeia, v!znd c! rodul pomului este bun de mncare
#i ispititor la vedere #i de dorit, ca unul care d! n"elepciune, a luat din roadele lui #i
a mncat #i a dat #i b!rbatului ei care era cu ea, #i a mncat #i el (Facerea 3:4-6).
16. Neascultarea lui Adam !i a Evei.
In toat" aceast" istorisire este uimitor, n primul rnd, c" discu#ia #arpelui cu
femeia, nsu!i faptul c" #arpele vorbea n limba primilor oameni, nu este prezentat
de autor ca ceva supranatural, miraculos, nici m"car ca o alegorie. Cartea
Facerea l prezint" pe #arpe toc- mai ca atare. Aceast" reptil", plin" de viclenie
!i ispit", devine seduc"torul femeii, exprimndu-se cu o u!urin#" pe care ar invidia-o
orice crai care are de gnd s" profite de credulitatea unei feti!cane naive.
&arpele este descris n mod att de natural n Biblie, nct teologii cre!tini, g"sind
versiunea neverosimil", au socotit necesar s" corecteze basmul biblic. Dar
rectific"rile aduse de ei schimb" tot ce se spune n cartea Facerea n aceast"
privin#" !i se afl" n total" con- tradic#ie cu Biblia. Potrivit afirma#iilor lor pe ct de
!irete pe att de evlavioase, diavolul a fost cel care !i-a luat chip de !arpe !i a dus-o
n ispit" pe so#ia lui Adam. Iat" deci cum au ntors lucrurile teologii, iat" ce
propov"duiesc ei ast"zi.
Aceast" t"lm"cire reprezint" o evident" falsificare a c"r#ii Facerea. In primul rnd,
nici un cuvnt din textul original nu ofer" temei pentru o asemenea interpretare, n al
doilea rnd, ntre diferi#ii autori ai c"r#ilor care alc"tuiesc Vechiul testament, numai
doi amintesc de diavol: autorul C"r#ii lui Iov, potrivit c"ruia diavolul s-a apucat ntr-o
bun" zi s" se certe cu dumnezeu n ceruri, precum !i autorul C"r#ii lui Tobit; acesta
vorbe!te despre duhul r"u Asmodeu, ndr"gostit de o oarecare Sara, c"reia i-a
sugrumat rnd pe rnd !apte b"rba#i. Dar aceste dou" c"r#i apar la sfr!itul Bibliei, !i
nici n ele, nici n alte c"r#i nu se pomene!te nimic despre satana-Lucifer, diavolul
pe care popii l pun s" intervin" de fiecare dat" cnd vor s" dea un caracter mai
picant legendelor religioase !i s" m"reasc" interesul fa#" de ele. n Biblie nu exist"
nic"ieri nici povestea popeasc" despre satana care s-a r"zvr"tit mpotriva lui
dumnezeu !i a fost nvins de arhanghelul Mihail. Cele spuse mai sus, ca de altfel
tot ce se refer" la diavol, au fost n"scocite mult mai trziu, dup" alc"tuirea c"r#ilor
Vechiului testament.
Pe de alt" parte, unii comentatori glume#i, filozofi sceptici, n goan" dup" un simbol
oarecum u!uratic, au transformat vestitul pom al cuno#tin"ei binelui #i r!ului n
m"r; ei presupuneau c" ntregul episod urm"re!te s" arate c" madam Adam, care
nc" nu cunoscuse dragostea, a primit cea dinti lec#ie n acest domeniu de la un
diavol seduc"tor, transformat ad-hoc n !arpe.
Orict am rde de aceast" glum", care de altfel nu este cu nimic mai prejos de alte
t"lm"ciri evlavioase, trebuie s" renun#"m la ea, ca !i la textul falsificat de clerici.
Trebuie s" lu"m Biblia ca atare. In episodul de care ne ocup"m aici este vorba
tocmai de un !arpe !i nu de un diavol. Ct prive!te aluziile amoroase atribuite
#arpelui seduc"tor, ele lipsesc cu des"vr!ire din textul c"r#ii Facerea.
Este vorba deci de un !arpe sadea. Autorul vede acest animal cu ochii adep#ilor
diferitelor religii, n antichitate, !arpele era socotit un animal foarte viclean, de!tept
!i r"ut"cios. Unele triburi africane se nchinau !arpelui.
Pe de alt" parte, ntmplarea cu #arpele vorbitor este foarte r"spndit" n literatura
oriental": n toate mitologiile care au nflorit n Asia abund" animalele vorbitoare. La
caldeeni, de pild", pe!tele Oannes !i scotea n fiecare zi capul din apele Eufratului
!i ceasuri ntregi #inea predici poporului adunat pe mal. Pe!tele d"dea diferite
sfaturi !i nv"#a poporul s" cnte cntece !i s" cultive p"mntul.
$arpele din Biblie nu avea de loc nevoie ca s" se cuib"reasc" n el diavolul. De
altfel, ei era mult mai pu#in !iret dect ncearc" s"-l zugr"veasc" cartea Facerea.
Povestea #arpelui se distinge printr-o naivitate neobi!nuit" !i este plin" de
contradic#ii. Astfel, n textul original al Bibliei !arpele roste!te cuvintele: ve"i fi ca
dumnezeii. Expresia, care arat" c" este vorba de mai mul#i dumnezei, nu se
ntlne!te numai n acest pasaj din cartea Facerea; vom vedea mai departe c"
pn" !i dumnezeul vechilor evrei, Iahve, n cuvnt"rile sale, nu se socote!te drept
singurul dumnezeu. Exege#ii cre!tini, pu!i n ncurc"tur" de vorbele !arpelui, afirm"
c" prin cuvntul dumnezei reptila i-a avut n vedere pe ngeri. Li s-a obiectat c"
!arpele n-avea de unde s" !tie de ngeri. Dar, de fapt, din acela!i motiv el n-avea
de unde s" !tie nici de dumnezei. Naivitate, contradic#ii, confuzie - iat" prin ce se
caracterizeaz" Biblia. Nu, !arpele acesta nu este chiar att de !iret. Sfaturile lui snt
foarte incomplete. Un !arpe cu adev"rat inteligent ar fi trebuit s"-i spun" femeii:
- M"nnc" din fructul oprit, iar dup" aceea, imediat, m"nnc" din pomul vie#ii, care
nu-#i este de loc oprit.
Dar dumnezeu? N-a fost oare chiar el cauza ini#ial" a ispitei? De ce a nzestrat el
!arpele cu darul vorbirii? F"r" acest dar, !arpele n-ar fi putut s" se n#eleag"
niciodat" cu femeia.
Biblia nu citeaz" cuvintele prin care madam Adam 1-a convins pe so#ul s"u s"
m"nnce mpreun" cu ea din fructul oprit. S" ncerc"m s" ndrept"m aceast" lips".
nchipui#i-v" pe prima femeie, a c"rei curiozitate fusese strnit" de !arpe. Ea se
apropie de pomul cuno#tin"ei, aflat n mijlocul gr"dinii, al"turi de pomul vie"ii, l
prive!te ndelung !i nu f"r" o oarecare !ov"ial".
- &arpele acesta, care s-a ag"#at adineauri de mine, nu-i chiar att de frumos - !i
spune femeia. - ns", pe cinstea mea, are maniere distinse !i un limbaj ncnt"tor.
Cred c" a! putea s"-i urmez sfatul, pentru c", z"u, e destul de stupid s" nu !tii
nimic. Tr"im cu Adam ca ni!te g!te, n timp ce am putea s" fim ca dumnezeii!
Ademenitor fruct! Nu exist" altul mai minunat n toat" gr"dina. Totu!i, dac" !arpele
m-a tras pe sfoar", are s" fie foarte r"u. Via#a e att de pl"cut"! Tare a! avea poft"
s" m"nnc un m"r! Dar dac", din pricina l"comiei mele, va trebui s" mor? N-ar fi de
loc pl"cut.
Ea d" mereu trcoale pomului; !arpele, pitit n apropiere, n tufi!uri, i urm"re!te
toate mi!c"rile.
- Nu, e cu neputin#" s" murim din pricina unui fleac! Dumnezeu-tat"l ne p"c"le!te.
La urma urmei, mo!neagul are o nf"#i!are destul de viclean". Dar !arpele?
&arpele are un c"p!or mic !i dr"g"la!, o expresie blajin", iar ochii i scnteiaz" de
inteligen#". Mo!neagului, fire!te, i convine ca noi s" tr"im a!a toat" via#a, f"r" s"
!tim nimic despre minunatele lucruri care reprezint" un privilegiu al dumnezeilor.
Prin amenin#"rile lui a urm"rit, probabil, s" ne nsp"imnte. Nu vrea s" !tim totul.
Of, ce #i-e !i cu b"trnii "!tia! To#i snt la fel! Nu trebuie s" le dai crezare!
Femeia pune mna pe o banc" din gr"din", o trage sub pom, se ca#"r" pe ea !i
rupe un m"r (spunem m!r, de!i Biblia nu d" nici un fel de indica#ii n aceast"
privin#"; dar, la urma urmelor, n-are nici o importan#" cum numim fructul). Prive!te
m"rul !i se linge pe buze. &arpele vede totul; se salt" pe coad" napoia tufi!ului !i
joac" un cadril vioi.
Madam Adam duce m"rul la guri#".
- Oare cum s-o fi mncnd fructul "sta? Trebuie cur"#at sau poate fi mncat cu
coaj"? Oricum, trebuie s" fie tare gustos.
Madam Adam mai !ov"ie pu#intel.
- A !ti totul sau a nu !ti nimic? Aceasta e ntrebarea. Cnd ne juc"m de-a v-a#i
ascunseiea cu Adam, e bine ceea ce facem sau e r"u? Ce enigm" chinuitoare!
Oare oile trebuie tunse sau facem r"u dndu-le jos lna? - i vjie capul. - Dar
obiceiul lui Adam de a se scobi cu degetul n nas este bun sau este r"u? Pe legea
mea, ce via#"-i aia dac" nu !tii toate acestea!
Prinznd curaj, mu!c" din m"r.
- Vai, vai, vai, ce gustos e! Ce zemos! Ah, !mecher b"trn, ne-ai interzis s" mmc"m
un lucru att de bun!
Se lunge!te pe banc" !i mu!c" cu !i mai mare poft" din fructul oprit. Vine Adam,
vorbind de unul singur:
- De plictiseal" am prins adineauri cara!i n Tigru, dar, cum snt vegetarian, i-am
aruncat pe dat" n Eufrat.
!i vede nevasta.
- Ei, nevast", ce ron#"i acolo? Madam Adam sare n picioare ca ars":
- Vai, s" nu m" cer#i, e un fruct... din pomul... !tii, dintr-unul din cei doi pomi din
mijlocul gr"dinii...
- Asta v"d eu, fir-ar s" fie! E tocmai fructul de care ne e interzis s" ne atingem. Da
proast" mai e!ti, femeie! Ai uitat ce ne-a spus b"trnul?
- Care b"trn? T"ticu? 'la de-!i bag" nasul n toate? Ia uite! Aceast" maimu#"
b"trn" !i bate joc de noi.
- Ce-ai spus?
- Ne-a amenin#at cu moartea, #i-aduci aminte?
- Mi-amintesc, fire!te, chiar m" furnic" pe spinare.
- Ha-ha-ha, prostu#ule! Amenin#area lui a fost un simplu !iretlic.
- Ce tot ndrugi acolo? (i-ai pierdut min#ile de-a binelea!
- E un !iretlic, te asigur. Afl" c", de cnd am mncat din m"r, am !i ajuns s" !tiu o
mul#ime de lucruri.
- &tii ce e bine !i ce e r"u? &tii ce e voie !i ce nu e voie s" faci? &tii absolut totul,
!tii cauzele !i rosturile fiec"rui lucru?
- Da, ncep s" !tiu, dragul meu. Stai pu#intel; uite, !tiu cte fire de sare se pun la un
ou.
- Nu se poate!
- &tiu de ce coco!ii nchid ochii cnd cnt".
- Uluitor! Dar de ce broa!tele n-au coad" !tii?
- Am aflat-o chiar adineauri.
- Ia spune-mi!
- Pentru c" le-ar mpiedica s" stea jos.
- M-ai f"cut praf!
- Mai mult dect att! &tiu, snt convins", auzi ce-#i spun? Snt convins" c" e!ti
cuminte !i c" nu m-ai n!elat niciodat".
Adam este de-a dreptul buim"cit.
- Mii de draci, ia uite ce nv"#at" e nevast"-mea! Are perfect" dreptate, n-am
n!elat-o niciodat". Dar dac" te-a! fi n!elat, ar fi fost bine sau r"u?
- Ar fi fost foarte r"u, domnule! Foarte r"u! l trage c"tre ea pe banc".
- De altfel, dragul meu Ad"mel, numai de tine depinde ca s" ajungi tot a!a de
nv"#at ca mine !i tot att de repede !i de ieftin. Mu!c" din m"r l &i-i ntinde m"rul.
- Chiar c" mi-era poft", scump" nevestic". Dar la ce ne va folosi s" fim nv"#a#i ca
ni!te academicieni dac" vom muri chiar ast"zi? La urma urmelor, s" st"m !i s"
judec"m: s" mori, de pild", peste vreo mie de ani, asta mai treac"-mearg"; dar s"-#i
frngi gtul ast"zi, nu, asta ar fi prea stupid!
Doamna Adam ridic" din umeri.
- Ai aerul c" nu-#i vine s" crezi, draga mea, dar eu mi-aduc perfect aminte tot ce ne-
a spus t"ticul dumnezeu. Am discutat personal cu el !i te asigur c" a vorbit foarte
serios, ng"duie- mi s"-#i repet ntocmai cuvintele lui: Dar din pomul cuno#tin"ei
binelui #i r!ului s! nu m!nnci, fiindc! n ziua cnd vei mnca din el vei muri!. Dup"
cum vezi, e foarte clar. Dac" nu #ii la pielea ta, te prive!te. Eu pe-a mea o pre#uiesc.
- Adame, Adame, m" faci s" rd! P"i ce, eu am murit, ia spune?
- Nu, e!ti nc" vie, dar nici ziua nu s-a sfr!it, p"ze!te-te!
- Ah, ce nc"p"#na#i snt b"rba#ii! Po#i s" fii mndru, dragul meu: e!ti nc"p"#nat ca
un m"gar. E de-a dreptul uimitor ct timp mi trebuie s" te conving c" mo!neagul !i-
a b"tut joc de noi. Uite, tu adineauri ai pomenit de academicieni.
- Am pomenit, !i ce-i cu asta?
- P"i ei snt adev"rate izvoare de n#elepciune, tu ce crezi?
- Fire!te!
- Ei bine, tocmai de aceea academicienii snt nemuritori.
Acest argument l-a ncurcat pe Adam. So#ia lui insista cu duhul blnde#ii, dar
perseverent:
- Hai, f"-mi pl"cerea, dragul meu, m"nnc" din m"r! Dup" ce ai s" m"nnci, o s" fim
amndoi ca dumnezeii!
- Ca dumnezeii?
- Nu mai tot pune ntreb"ri! A!a a spus !arpele. Adam se hot"r. Dac" !i !arpele
spune...
- Bine, d"-mi m"rul!
Mu!c" cu l"comie din el. Dou" minute se scurser" n t"cere; se auzea cum zburau
mu!tele. Deodat" Adam scoase un strig"t: ncepuse s" cunoasc", s" !tie...
- Mii de draci! - exclam" el. - Sntem goi ca ni!te viermi! Ce ru!ine! Femeia b"tu din
palme: - Eu n-am nici m"car jartiere, vai, ce necuviincios e!
- S" ne-mbr"c"m, s" ne-mbr"c"m, s" ne-mbr"c"m ct mai repede...
Atunci li s-au deschis ochii la amndoi #i #i-au dat seama c! snt goi #i au cusut
frunze de smochin #i #i-au f!cut pestelci (Facerea 3:7).
17. Adam !i Eva devin con!tien#i de goliciunea lor.
Re#ine#i c" primul costum omenesc nu era din frunze de vi#": meritul de a cultiva
vi#a de vie i-a revenit, potrivit Bibliei, mai trziu patriarhului Noe.
Odat" mbr"ca#i, so#ii s-au privit unul pe altul.
- Nu ne st" chiar a!a de r"u, observ" b"rbatul.
- Ai dreptate, frunza de smochin mi vine de minune. Ve!mintele acestea snt cam
pr"fuite, fiindc" n-au mai fost scuturate de cnd dumnezeu a s"dit copacii. Ia o
perie, Adame!
Dar bucuria lor n-a #inut mult.
$i au auzit umbletul domnului dumnezeu, care se plimba n adierea serii prin
gr!din!, #i s-au ascuns Adam #i femeia lui, de fa"a Domnului dumnezeu, printre
pomii gr!dinii (Facerea 3:8).
18. Adam !i Eva se ascund la chemarea lui Dumnezeu.
Dup" cum vedem nc" o dat", nu ncape nici o ndoial" c" dumnezeul biblic este o
f"ptur" cu trup: el se plimb", discut" ca un om. Cartea Facerea l prezint" pe
dumnezeul s"u exact a!a cum l prezint" !i legendele p"gne. ntr-adev"r, diferite
popoare din antichitate !i nchipuiau pe zei ca pe fiin#e asem"n"toare cu oamenii.
Criticii se ntreab" n ce chip i s-a nf"#i!at dumnezeu lui Adam !i, mai trziu, celor
cu care a stat de vorb" personal. Clericii afirm" c" el a avut chip de om !i c" nici nu
putea fi altminteri de vreme ce pe om l-a z"mislit dup! chipul #i asem!narea sa.
Atunci prin ce se deosebe!te felul n care vechii evrei !i-l nchipuiau pe dumnezeu
de felul n care l v"d alte religii, denumite cu dispre# p"gne de propov"duitorii
cre!tinismului? Vechii romani, care au adoptat credin#a grecilor, !i-i nchipuiau de
asemenea pe zei cu chip omenesc. Acest lucru ne face s" credem c" nu dumnezeu
l-a creat pe om dup" chipul !i asem"narea sa, ci omul !i l-a nchipuit dup"
asem"narea sa pe dumnezeu. Dar nu vom insista, c"ci a ajunge la aceast" p"rere
nseamn" a-#i asigura un loc n focul Gheenii. Amintim numai observa#ia spiritual" a
unui filozof: Dac! pisicile ar avea dumnezeul lor, ele i-ar atribui obiceiul de a prinde
#oareci.
Am"nunte ca aceast" plimbare a lui dumnezeu prin gr"dina Edenului
demonstreaz" evident c" aici nici nu poate fi vorb" de o alegorie mistic": ntreaga
relatare este f"cut" ntr-un stil ct se poate de realist.
$i a strigat domnul dumnezeu pe Adam #i i-a zis: Unde e#ti? (Facerea 3:9).
Cum"trul Adam era fstcit !i avea o mutra jalnica; nici soa#a nu se sim#ea la largul
ei. Nu !tiau unde s" se ascund". &i apoi cum s" te ascunzi de un ochi
atotv!z!tor. n urma lor, n sus, pretutindeni, r"suna chemarea domnului, aidoma
glasului unui st"pn autoritar !i aspru, care se preg"te!te s" pedepseasc" pe robul
sau neascult"tor. N-aveau ncotro. I-a prins, vor trebui sa recunoasc". Cu capetele
plecate, i cer iertare.
Atunci el a r!spuns: Auzit-am pa#ii t!i n gr!din! #i m-am temut, fiindc! snt gol,
#i m-am ascuns (Facerea 3:10). lat"-i n fa#a st"pnului, n fa#a acestui dumnezeu
care cunoa!te viitorul, care a prev"zut ntmplarea cu !arpele !i cu m"rul !i care se
sup"r" ca !i cum n-ar fi b"nuit nimic, ca !i cum totul s-ar fi petrecut nu din voia lui
atotputernic". Cum erau tulbura#i, Adam !i Eva nu s-au gndit la asta. Ei se
comport" ca ni!te copii prin!i cu m#a-n sac.
- Nu eu am nceput, ea e de vin", alt" dat" nu mai fac! Z"u c" nu mai fac!
$i a zis (domnul): Cine "i-a spus "ie c! e#ti gol? Nu cumva ai mncat din pomul din
care "i- am poruncit s! nu m!nnci?. Atunci Adam a zis: Femeia pe care mi-ai
dat-o s! fie cu mine, ea mi-a dat din pom #i eu am mncat! (Facerea 3:11-12).
Adam se pricepe s"-i fac" repro!uri lui dumnezeu pentru atot!tiin#a lui:
- Doar tu, dumnezeul meu, mi-ai dat femeia. Oare tu nu !tiai pe cine-mi dai s"-mi
fie tovar"!" de via#"?
$i a ntrebat-o domnul dumnezeu pe femeie: Pentru ce ai f!cut aceasta?. Iar
femeia a r!spuns: $arpele m-a am!git #i eu am mncat (Facerea 3:13).
B"trnul va mp"r#i ndat" pedepsele. El procedeaz" dup" regula: cine a nceput
primul, acela o s-o !i p"#easc" primul. P"zea!
Zis-a domnul dumnezeu c!tre #arpe: Pentru c! ai f!cut aceasta, blestemat s! fii
tu ntre toate dobitoacele #i ntre toate fiarele cmpului; pe pntece s! te tr!#ti #i
pulbere s! m!nnci n toate zilele vie"ii tale! Du#m!nie voi pune ntre tine #i femeie,
ntre semin"ia ta #i semin"ia ei; aceasta "i va zdrobi capul, iar tu i vei mpunge
c!lciul (Facerea 3:14-15).
19. Dumnezeu i ceart" pe Adam !i pe Eva pentru p"catul s"vir!it
Pedeapsa dat" !arpelui dovede!te, f"r" putin#" de t"gad", c" teologii spun
minciuni gogonate atunci cnd, cu mania lor de a vedea pretutindeni diavolul, sus#in
c" acesta ar fi dus-o pe femeie n ispit". Dac" satana ar fi fost vinovatul, desigur
dumnezeu l-ar fi pedepsit pe el !i nu pe !arpe.
Or, pedeapsa pentru ducerea n ispit" l love!te numai pe !arpe ca animal, ca
fiar! a cmpului. Ai putea crede c" acest r"u sfetnic a avut cndva picioare, c"
dumnezeu i-a t"iat picioarele !i l-a silit s" se trasc". Pedeapsa ar fi ct se poate de
nedreapt" dac" !arpele nu ar fi fost personal complice la fapt".
S" presupunem c" un punga! oarecare se deghizeaz" ntr-o bun" diminea#" n om
obi!nuit, s" zicem ntr-un slujitor al bisericii din localitate, !i sub masca lui
s"vr!e!te cine !tie ce escrocherii. Ce se va ntmpla dac" va fi prins, demascat !i
dus n fa#a judec"#ii? Va con- damna oare judecata pe slujitorul bisericii?
Binen#eles c" nu. Ea l va pedepsi pe adev"ratul vinovat. Asta-i clar ca lumina zilei.
A!adar, teologii ar face bine dac" ar renun#a la povestea lor cu diavolul seduc"tor
al primei femei; aceast" poveste nu rezist" criticii. Totu!i, dac" ei doresc s-o
men#in", trebuie s" admit" c" dumnezeu nu a v"zut n aceast" afacere uneltirile
diavolului, ci numai ale !arpelui, !i cu totul pe nedrept l-a l"sat pe el, nevinovatul,
f"r" picioare.
Dac" e adev"rat c" oamenii nutresc un sim#"mnt de repulsie fa#" de !arpe, dac" e
adev"rat c", atunci cnd ntlnesc un !arpe, ei caut" s"-i striveasc" capul, iar
!arpele ncearc" s! le mpung! c"lciul, n schimb un punct al pedepsei r"mne
nendeplinit: !erpii nu se hr"nesc cu pulbere. Nu ne r"mne dect s" presupunem
c" dumnezeu a aplicat aici o condamnare cu suspendarea pedepsei. E de mirare
c" Biblia a uitat s" men#ioneze acest lucru.
&i nc" o ntrebare: ce fel de !arpe a jucat rolul de seduc"tor? &arpele de cas"?
Pitonul? &arpele cu ochelari? Vipera? Speciile de !erpi snt foarte numeroase!
S" admitem c" pe madam Adam a ispitit-o !arpele de cas"; s" admitem, chiar c"
ar fi just ca pedeapsa dat" !arpelui de cas" s" fie aplicat" tuturor urma!ilor acestui
!arpe !i, pe viitor, to#i !erpii de cas" s" r"mn" f"r" picioare pentru a r"scump"ra
vina str"bunului lor. Dac" ns" femeia nu ar fi izbutit s"-l mping" pe b"rbat la
p"catul neascult"rii, ar fi fost pedepsit" numai ea, nu-i a!a? Dar bie#ii !erpi! A gre!it
un singur !arpe de cas", !i iat" c" cecilizul, boa constrictor, !arpele cu clopo#ei,
pitonul, vipera !i multe alte specii au r"mas f"r" picioare !i se tr"sc pe pntece,
de!i nevinov"#ia lor este evident"!
Apoi a zis femeii: Voi nmul"i foarte suferin"ele sarcinii tale! Intru dureri vei na#te
fii; #i dorul t!u va fi dup! b!rbatul t!u #i el te va st!pni (Facerea 3:16).
To#i comentatorii snt de acord c" aceast" pedeaps" nu se refer" numai la doamna
Adam, ci la toate femeile pn" la sfr!itul lumii. F"r" a mai ar"ta ct" nedreptate !i
nesocotin#" e aici din partea domnului, subliniem n primul rnd c" dac" prima
femeie ar fi izbutit s" reziste la vorbele ademenitoare ale !arpelui, pe ct se pare, ea
nu ar fi n"scut n chinuri, nseamn" c" pn" n ziua aceea ea fusese alc"tuit" cu
totul altfel de cum avea s" fie n zilele primei na!teri. Prin urmare, ntr-o singur"
clip", adic" exact n momentul cnd a fost pronun#at" sentin#a, dumnezeu a
transformat cu totul organismul femeii. Iat", ntr-adev"r, ce nseamn" mna
domnului!
Este cazul s" ar"t"m de asemenea c", n ciuda atotputerniciei sale, dumnezeu nu
a reu!it s" aduc" la ndeplinire pedeapsa pe care el a dat-o ntregului sex feminin:
foarte multe femei nasc f"r" dureri, n al doilea rnd, nenum"rate femei nu numai c"
nu se supun b"rba#ilor lor, ci chiar i duc de nas !i-i #in sub papuc!
Iar lui Adam i-a zis: Pentru c! ai ascultat de ndemnul femeii tale #i ai mncat din
pomul din care "i-am poruncit: S! nu m!nnci din el!, blestemat s! fie p!mntul din
pricina ta! Cu trud! s! te hr!ne#ti din el n toate zilele vie"ii tale! Spini #i p!l!mid!
s!-"i aduc! #i s! m!nnci buruienile cmpului. Intru sudoarea fe"ei tale s! m!nnci
pine, pn! cnd te vei ntoarce n p!mnt, c!ci din el ai fost luat, c!ci pulbere e#ti #i
n pulbere te vei ntoarce! (Facerea 3:17-19).
Trebuie s" facem acelea!i observa#ii ca mai sus. Pedeapsa dat" lui Adam trebuia
s" fie extins" asupra tuturor b"rba#ilor: n aceast" privin#" to#i teologii snt de acord.
Cea mai cumplit" dintre pedepse este condamnarea la moarte. Ce-i drept, acest
dumnezeu admirabil uitase amenin#area pe care o formulase cu pu#in timp n urm",
!i anume c" cel care va mnca din fructul oprit va muri chiar n ziua cnd va s"vr!i
fapta. Dar fiindc" dumnezeu uitase de aceast" amenin#are, condamna#ii s-au
bucurat de o amnare destul de lung". Dac" e s" d"m crezare Bibliei, Adam a tr"it
nc" 930 de ani (Facerea 5:5). Dar dac" Adam n-ar fi mncat din m"r, el n-ar fi murit
niciodat", iar noi am fi fost de asemenea nemuritori.
Dac" dumnezeu este ntr-adev"r a!a cum ni-l nf"#i!eaz" Biblia, el a procedat bine
l"sndu-l de atunci pe !arpe mut, c"ci altfel acesta ar fi putut s" dea n vileag
anumite lucruri. Trebuie s" subliniem totu!i c" luarea darului vorbirii nu figureaz"
printre pedepsele date !arpelui.
Vrnd-nevrnd se mai impune o observa#ie. Este vorba de pinea cu un mare adaos
de sudoare. Foarte probabil c" n vremurile primitive nu exista pine !i oamenii se
hr"neau cu ce le c"dea n mn". Dar s" nu c"ut"m nod n papur"! S" admitem, c"
dumnezeu a avut n vedere viitorul civilizat. Evreii, pentru care au fost scrise
legendele biblice, mncau ntr-adev"r pine atunci cnd au trecut la o viat"
sedentar" !i au nceput s" se ocupe cu agricultura. Dar clericii sus#in c" Biblia nu a
fost scris" numai pentru evrei, c" ea ar fi o lege pentru ntreaga lume. Dar oamenii
m"nnc" pine numai n #"rile unde cresc cereale. Eschimo!ii nu cunosc f"ina, n
multe regiuni din India, America, Africa central" !i de sud, oamenii se hr"nesc cu
fructe !i cu animalele vnate.
Se va spune poate c" dumnezeu a folosit cuvntul pine la figurat, subn#elegnd
orice fel de mncare. Atunci de ce aceast" pedeaps" nu s-a extins ntr-adev"r
asupra tuturor? Dac" oamenii muncii trudesc ca s"-!i agoniseasc" hrana, dac" cei
care tr"iesc din roadele muncii lor trag astfel ponoasele p"catului lui Adam, acest
lucru nu este ctu!i de pu#in valabil pentru oamenii boga#i, care se desfat" cu
milioanele mo!tenite! Dar ce s" mai spunem despre slujitorii religiei? Eforturile
pentru agonisirea hranei nu-i silesc s" stropeasc" cu sudoare pinea cea de toate
zilele!
Versetul 18 este foarte r"uvoitor fa#" de spi#a omeneasc". In afar" de pine, omul
este condamnat s" se hr"neasc" numai cu buruienile cmpului, deopotriv" cu
animalele. Ce urmeaz" s"-i dea lui p"mntul? Spini #i p!l!mid!, l amenin#" Biblia.
Totu!i, dumnezeu a dat gre!. In ciuda poruncii lui mnioase, oamenii mai m"nnc"
!i altceva n afar" de pine !i ierburi. De ce nu trimite dumnezeu fulgerele sale
asupra restaurantelor, care-!i ng"duie s" nscrie n meniurile lor mnc"ruri cu
carne?
Dar iat" ce s-a ntmplat dup" pronun#area sentin#ei: $i a pus Adam femeii sale
numele Eva, c!ci ea a fost mama tuturor celor vii (Facerea 3:20).
Acest so# atent nu se ngrijise pn" acum s" dea un nume so#iei sale; el i spunea
pur !i simplu femeie, a!a cum se vede din versetul 23, cap. al 2-lea al c"r#ii
Facerea.
Acum vom vedea c" dumnezeu nu a izgonit chiar pe loc pe Adam !i pe Eva din
raiul p"mntesc, n ciuda p"rerii r"spndite n aceast" privin#". Mai nti, dumnezeu,
g"sind c" ve!mintele lor din frunze de smochin snt prea u!oare, s-a f"cut croitor:
$i a f!cut domnul dumnezeu lui Adam #i femeii sale ve#minte de piele #i i-a
mbr!cat cu ele 13 (Facerea 3:21).
Pentru confec#ionarea, acestor ve!minte au trebuit ucise ni!te animale cu totul
nevinovate; nseamn" deci c" primul abator a fost sfin#it !i inaugurat de nsu!i
dumnezeu. Cum s" mai pretindem, dup" toate acestea, ca str"mo!ii no!tri s" nu fi
dorit s" foloseasc" drept hran" carnea animalelor att de repede !i pe nea!teptate
ucise !i jupuite? La naiba cu regimul vegetarian!, !i-au spus ei, probabil, unul
altuia.
Iar dumnezeu i-ar fi l"sat pn" la urm" pe Adam !i pe Eva s" tr"iasc" !i s" moar"
n rai, dac", ntlnindu-i dup" un timp mbr"ca#i, nu !i-ar fi adus aminte de ves-titui
pom al vie"ii din ale c"rui roade b"rbatului !i femeii nu le venise ideea s"
m"nnce.
$i a zis domnul dumnezeu: Iat!, Adam s-a f!cut ca unul dintre noi, cunoscnd
binele #i r!ul. $i acum s! nu ntind! mina #i s! ia #i din pomul vie"ii #i s! m!nnce #i
s! tr!iasc! n veci! (Facerea 3:22).
A!a gl"suie!te versetul 22, pe care manualele de istorie sfnt! l trec cu totul sub
t"cere.
A!adar, e limpede: cei doi g"g"u#i, Adam !i Eva, c"rora roadele pomului vie"ii nu
le erau interzise, le-au neglijat n chipul cel mai prostesc. Dar dac" b"rbatului !i
femeii le-ar fi venit ideea fericit" de a mnca din roadele minunate, n timp ce
dumnezeu le croia mbr"c"minte din piei de animale, ce stra!nic" p"c"leal" i-ar
mai fi tras asprului lor judec"tor! Sentin#a nu ar mai fi putut fi adus" la ndeplinire !i
Dumnezeu s-ar fi dovedit neputincios.
Nu-i a!a c"-i destul de comic" sfnt! Biblie cnd o cite!ti cu aten#ie?
Acest dumnezeu unic, pe care deodat" l ia gura pe dinainte !i vorbe!te despre
existen#a ctorva dumnezei, f"r" ndoial" c" bate cmpii. Dar, n afar" de aceasta,
el, atotputernicul, !i recunoa!te neputincios incapacitatea de a duce la ndeplinire
condamnarea la moarte, pe care tot el o pronun#ase. Ia gndi#i-v", numai, ce-ar fi
putut s" ias" de aici! Pu#in" prezen#" de spirit, pu#in" perspicacitate, !i Adam !i Eva
ar fi devenit nemuritori, n ciuda lui dumnezeu !i chiar mpotriva voin#ei lui.
&i cum trebuie s" se fi felicitat, n cele din urm", b"trnul dumnezeu, cnd !i-a adus
aminte, n sfr!it, de acest blestemat pom al vie"ii!
Deci l-a scos domnul dumnezeu din gr!dina Edenului, ca s! lucreze p!mntul din
care fusese luat. $i l-a gonit pe Adam #i l-a a#ezat la r!s!ritul gr!dinii Edenului.
Apoi a pus heruvimi cu sabie de flac!r!, ca s! p!zeasc! drumul spre pomul vie"ii
(Facerea 3:23-24).
20. Adam !i Eva alunga#i din paradisul terestru.
E limpede, nu-i a!a? Tocmai funestul pom al vie"ii l preocupa cel mai mult pe
b"trnul Elohim. Adam !i Eva nu trebuiau s" se napoieze n nici un caz acolo.
Dar, la urma urmelor, ce idee absurd" avusese dumnezeu s" creeze acest pom?
Intr-adev"r, fiind n stare sa cunoasc" viitorul, dumnezeu nu putea, desigur, s" nu
!tie c" unul dintre str"mo!ii no!tri ndep"rta#i va trebui s" cad" n p"cat !i c" va fi
nevoit s"-l condamne la moarte pe ei !i ntregul neam omenesc, n aceste condi#ii,
pomul vie"ii nu putea s" constituie pentru dumnezeu dect o piedic". Nu ar fi fost
mai bine pentru el s" nu s"deasc" de loc acest pom?
Dar heruvimul cu sabie de flac"r", instalat la poarta gr"dinii Edenului, ce n"zbtie
mai e !i asta? Oare dumnezeu nu putea s" doboare !i s" nimiceasc" cu un singur
cuvnt, cu un singur efort de voin#" pomul vie"ii, care de aici nainte !i pierduse
orice sens? Ei bine, lui dumnezeu nu i-a venit nici aceast" idee!
Se caut" voluntari curajo!i! Cine dore!te s" se nscrie ntr-o expedi#ie pentru
c"utarea raiului? De vreme ce dumnezeu s-a ngrijit de paza por#ilor Edenului, de
vreme ce el a mers pn" acolo nct a luat m"suri de ap"rare att de primitive
mpotriva ncerc"rilor omenirii de a p"!i pe calea ce duce spre pomul vie"ii,
nseamn" c" raiul p"mntesc !i acest pom minunat mai exist" pe undeva. Dac",
cercetnd regiunea Tigrului !i a Eufratului, vom vedea un nger cu sabie de flac"r"
stnd de paz" la ni!te por#i, vom putea s" exclam"m: - Am ajuns! Iat" raiul creat de
dumnezeu!
De altfel, cine este acest p"zitor? n vechiul text evreiesc al c"r#ii Facerea este
folosit cuvntul herub. Acest cuvnt nseamn" bou !i provine de la cuvntul
harab, care nseamn" a ara. Vechii evrei i imitau n mare m"sur" pe babiloneni
- vecinii !i, mai trziu, nrobitorii lor - n privin#a tradi#iei, inclusiv a celei religioase.
De pild", ei s-au apucat s" sculpteze boi uria!i, din care au f"cut ceva asem"n"tor
cu sfinc!ii, animale cu chip de om, pe care le-au a!ezat n l"ca!urile lor sfinte.
Aceste sculpturi aveau dou" fe#e: una de om, alta de bou, precum !i aripi, picioare
de om !i copite de bou. Teologii cre!tini au modificat cuvntul herub n heruvim.
Heruvimii snt ngera!i tineri, cu bujori n obraji, care nu au trup !i, n genere, nu au
nimic n afar" de un cap de copil !i dou" aripioare. n pictura bisericeasc" se
ntlnesc mul#i ngera!i dintre ace!tia. Se prea poate ca ngerul portar de la intrarea
raiului p"mntesc s" nu corespund" ntru totul imaginii pe care !i-au format-o
credincio!ii naivi despre heruvimi !i dimpotriv", s" fie un herub n vechiul n#eles
al cuvntului ebraic, cu un cap cu dou" fe#e, dintre care una de bou. Acest am"nunt
i va ajuta pe exploratori s"-l recunoasc" de la distan#". Sau, dac" este un heruvim
de tip cre!tin, f"r" trup !i f"r" mini, nseamn" c" el #ine sabia de flac"r" n din#i,
ceea ce va atrage cu att mai mult aten#ia asupra sa.
Personal, nclin"m mai curnd c"tre un chip de portar cu un cap jum"tate omenesc,
jum"tate bovin.
nainte deci, n c"utarea raiului! Chiar dac" nu vom reu!i s" p"trundem n el,
c"l"toria va fi interesant": vom putea, cel pu#in, s" d"m ocol gr"dinii !i s" trecem
raiul pe h"r#ile geografice, care pn" n prezent au aceast" lacun" esen#ial".

3 CAPITOLUL
Scurt Istoric al Primilor Oameni
Capitolul al 4-lea al c"r#ii Facerea ncepe prin a ar"ta concis !i clar c", dup"
izgonirea din rai, str!mo#ii biblici s-au ngrijit n primul rnd s" lase dup" ei urma!i.
$i Adam a cunoscut pe Eva, femeia sa. $i ea a z!mislit #i a n!scut pe Cain #i a
zis: Dobndit-am un om de la dumnezeu. Apoi, a doua oar!, a n!scut pe fratele
s!u, Abel (Facerea 4:1-2).
Teologii no!tri, r"st"lm"cind n fel !i chip Biblia, au g"sit !i aici un motiv de dispute.
Unii dintre ei, n ciuda textului reprodus mai sus care nu li se p"rea destul de
limpede, snt de p"rere c" primii oameni au cunoscut dragostea trupeasc" nc" n
Eden. Al#ii sus#in c" Eva !i-a pierdut fecioria de ndat" ce a fost f"cut". Al#ii,
invocnd rndurile citate mai sus din cartea Facerea, afirm" c" Adam nici nu se
gndise s-o cunoasc" pe Eva nainte ca ei s" fi fost izgoni#i din rai.
Divergen#ele nu s-au oprit ns" aici. Teologii s-au mp"r#it n tabere !i din pricina
urm"torului pretext uimitor: dac" se consider" c" contactul conjugal dintre primii
oameni a avut loc dup" plecarea lor din Eden, nu exist" nici un temei s" se afirme
c" lucrul acesta s-a ntmplat imediat. Dar, n acest caz, cnd s-a ntmplat? Teologii
vor s" !tie totul. Au o curiozitate de nepotolit, ndeosebi n probleme de felul
acesta. Ei sus#in c" Adam a amnat timp de 15 !i chiar de 30 de ani s" fac" pa!i
hot"rtori fa#" de so#ia sa. Unii afirm", cu aerul cel mai serios cu putin#", c" Adam !i
Eva, de comun acord !i pentru a-!i r"scump"ra p"catul, au nc"lcat abstinen#a
sexual" abia dup"... 150 de ani.
Crede#i c" disputa s-a ncheiat? Ah! ce pu#in i cunoa!te#i pe teologi! Unii dintre ei
au descoperit o legend" potrivit c"reia Adam !i-a p"strat virginitatea timp de 150 de
ani, tot din pricina funestului fruct oprit, !i n tot acest timp a tr"it cu o oarecare
Lilit, care, ca !i el, fusese pl"smuit" din lut. Din concubinajul cu aceast" femeie s-
au n"scut c#iva diavoli. Abia dup" mul#i ani, cnd dumnezeu i-a ridicat
excomunicarea, Adam s-a c"s"torit cu Eva !i atunci a z"mislit copii-oameni. In
sfr!it, au existat !i comentatori care afirmau c", dup" izgonirea din Eden, diavolul a
tr"it un timp cu Eva ca so# cu so#ie.
Dar cum stau lucrurile cu na!terile Evei? Dr"gu#ii de teologi au g"sit !i aici un
material inepuizabil pentru ra#ionamente cucernice !i cercet"ri #tiin"ifice. Ei au
analizat, de pild", cu toat" seriozitatea problema dac" Adam !i Eva au avut buric
sau nu.
Dar acestea nu snt dect am"nunte comice. S" trecem la ceea ce pare ct se poate
de serios !i de esen#ial. C"ci !i ceea ce este serios n Biblie poate s" str-neasc"
hazul !i s" te fac" s" te t"v"le!ti de rs.
$i Abel era p!stor de oi, iar Cain era muncitor de p!mnt (Facerea 4:2).
V" rog s" v" gndi#i o clip" !i s" spune#i care dintre cei doi fii ai lui Adam l-a
ascultat, dup" p"rerea dumneavoastr", pe dumnezeu n alegerea profesiunii sale?
Fire!te, Cain, pentru c" domnul a poruncit omului s" munceasc" p"mntul !i s" se
hr"neasc" exclusiv cu ceea ce produc ogoarele. Abel ns" era p"stor. Dac" el
cre!tea o turm" de oi, o f"cea, binen#eles, nu pentru ca s" le admire cum pasc, iar
el s" cnte din cimpoi. El !i cre!tea oile pentru friptur". Dup" cum vedem, Abel a
nc"lcat prescrip#iile categorice !i clare ale lui dumnezeu. Aceasta ns" nu l-a
mpiedicat s" devin" favoritul domnului. Z"u, scumpi teologi, dumnezeul vostru
trebuie #inut nu n chiliile m"n"stirilor, ci ntr-o institu#ie medical", destinat"
persoanelor care se poart" ca el.
$i dup! ct!va vreme Cain a adus din roadele pamntului prinos lui dumnezeu. $i
Abel a adus #i el din cele nti-n!scute ale oilor sale #i din gr!simea lor. Iar
dumnezeu a privit cu ndurare pe Abel #i jertfa lui. Iar la Cain #i la jertfa lui nu s-a
uitat. $i Cain s-a aprins de mnie #i fa"a lui s-a posomort (Facerea 4:3-5).
21. Abel aducind jertf" lui dumnezeu.
Avea ntr-adev"r de ce s" se ntristeze, c"ci dumnezeu se ar"tase n acest caz
nedrept !i capricios.
$i a ntrebat domnul pe Cain: De ce te-ai aprins de mnie #i de ce s-a posomorit
fa"a ta? Oare dac! "i-e bun! inima, nu "ii fruntea sus? Iar dac! ti-e inima hain!,
p!catul st! la pnd! la u#a ta. $i pofta lui d! n!val! spre tine, dar tu pune st!pnire
pe el! (Facerea 4:6-7).
22. Cain aducind jertf".
Biblia nu arat" ce i-a r"spuns Cain lui dumnezeu. Trebuie s" recunoa!tem c"
vorbele f"r" !ir din versetul 7 ar fi putut s" pun" n ncurc"tur" pe oricine, ntr-
adev"r, era cam greu s" dai un r"spuns. Cain nu era proroc, altminteri el ar fi putut
s" spun":
- nseamn" deci, b"trne dumnezeu, c" prefera#i prinoasele de carne? Bine! Dar n
acest caz dumneavoastr" da#i un exemplu pe care l vor urma to#i preo#ii p"gni.
Manifesta#i gusturi pe care le vor avea to#i idolii. Mai trziu, aceste gusturi vor fi
declarate grosolane $i nedemne de o divinitate... &i !ti#i cine va face acest lucru?
Chiar adep#ii Bibliei, slujitorii bisericii! Dar Cain n-a r"spuns nimic. Omul acesta,
care depusese atta trud" s" cultive dovleci, care aducea prinos domnului cei mai
buni dintre pepenii s"i galbeni !i-i vedea respin!i, !i-a dat seama c" dumnezeu !i
rde de el !i s-a sim#it att de jignit, nct pentru o clip" !i-a pierdut capul. &i, n loc
s" se mnie pe dumnezeul despot, capricios !i grosolan, a t"b"rt asupra fratelui
s"u. $i a zis Cain lui Abel, fratele s!u: S! mergem pe cmp!. Iar cnd erau pe
cmp, Cain a t!b!rt pe Abel, fratele s!u, #i l-a omort (Facerea 4:8).
23. Omorrea lui Abel de c"tre Cain.
Scurt !i cuprinz"tor-! Cain nu era omul care s" stea mult n cump"n". El !i pofte!te
fratele la plimbare, l duce sub un pretext oarecare n cmp, de pild" sub pretextul
de a prinde fluturi, !i, cnd ajunge departe, angajeaz" cu Abel o ceart" stupid", apoi
i arde una cu trn"copul peste sc"frlie !i gata! Reiese deci c" din ntreaga omenire
primul care a murit a fost chiar Abel, favoritul lui dumnezeu.
Ce se petrece dup" aceea n mintea lui Cain? Este el oare ngrozit de crima sa?
Ctu!i de pu#in. El se transform" imediat ntr-un tlhar nr"it, ntr-un adev"rat ocna!.
Nu are nici cele mai mici mustr"ri de con!tiin#". Se poart" deodat" cu o cutezan#"
neobi!nuit" cu dumnezeu, nemaisim#ind n fa#a lui nici un fel de spaim".
Atunci a gr!it domnul c!tre Cain: Unde este Abel, fratele t!u?. Iar el a r!spuns:
Nu #tiu! Nu cumva snt paznicul fratelui meu? (Facerea 4:9).
24. Cain, ce-ai f!cut tu cu fratele t!u?
Parc" vezi acest tablou n fa#a ochilor: dumnezeu se ive!te de dup" un nor !i-l
ntreab" pe uciga!, iar acesta trnte!te un scuipat printre din#i, cu senin"tatea
des"vr!it" a criminalului de profesie convins c" a !ters urmele crimei !i c" va duce
de nas organele de anchet". Dumnezeu nu a sc"pat ns" din vedere nici unul
dintre am"nuntele ntmpl"rii: ochiul lui divin a fost !i de ast" dat" la n"l#ime.
Atunci domnul zise: Ce-ai f!cut! Glasul sngelui fratelui t!u strig! c!tre mine din
p!mnt (Facerea 4:10).
25. Singele victimei se ridic" impotriva uciga!ului
E limpede: Cain va fi pedepsit cu asprime. Dumnezeu l blestem" !i declar":
Cnd vei munci p!mntul, s! nu-"i mai dea vlaga lui! Zbuciumat #i fugar s! fii pe
p!mnt! (Facerea 4:12).
Cain este condamnat s" plece n bejenie, s" nu aib" nici cas", nici mas", s"
pribegeasc" !i s" se zbuciume ve!nic. Dar ng"dui#i, v" rog, scumpe dumnezeu!
Dac" n pribegia sa el nu va cunoa!te nici odihna, nici lini!tea, cum va putea el s"
fie n acela!i timp agricultor? Se !tie doar c" aceast" ndeletnicire cere ca omul s"
stea ntr-un loc. Cum va putea el s" munceasc" p"mntul chiar dac" presupunem
c" nu se va bucura de roadele lui? Totu!i Cain cel biblic a luat toat" povestea n
serios, s-a speriat de mama-focului !i, de spaim", a uitat chiar c" omenirea e
alc"tuit" n total din trei oameni: p"rin#ii lui !i el. Lui i se !i n"zare c" n timpul
pribegiei ar putea fi ucis, de dup" col#, de niscaiva criminali.
Si a zis Cain c!tre domnul: F!r!delegea mea este prea mare ca s! mi se mai
ierte! Iat!, ast!zi tu m! alungi de pe fa"a acestui p!mnt #i trebuie s! m! ascund de
tine. R!t!citor #i fugar voi fi pe p!mnt, iar cine va da peste mine m! va ucide!
(Facerea 4:13-14).
&i deodat" mnia domnului se mai potoli. Pierznd sim#ul realit"#ii, dumnezeu l ia pe
Cain sub protec#ia sa, mpotriva unor uciga!i inexisten#i. Dac" nici asta nu e
aiureal", ar fi interesant de !tiut ce este?
Ci i-a r!spuns dumnezeu: Nu a#a! Oricine va ucide pe Cain va c!dea sub
n#eptit! r!zbunare! $i a pus dumnezeu lui Cain un semn, ca nimeni care-l va g!si
s! nu-l omoare (Facerea 4:15).
26. Cain este marcat cu un stigmat.
Acum, f"r" s" vrei, te a!tep#i s" urmeze povestirea p"#aniilor lui Cain din timpul
pribegiei. Dar nu se ntmpl" a!a. Dimpotriv", iese la iveal" c" nimeni nu se #inea
mai mult de cas" dect acest pribeag.
$i a purces Cain din fata lui dumnezeu #i s-a s!l!#luit n p!mntul Nod, la r!s!rit
de Eden. $i a cunoscut Cain pe femeia sa #i a z!mislit #i a n!scut pe Enoh. $i s-a
apucat #i a zidit o cetate #i cet!"ii i-a pus numee Enoh, dup! numele fiului s!u
(Facerea 4:16-17).
Din versetele de mai sus afl"m c" Cain s-a c"s"torit; autorul nu ne spune ns" cu
cine. Un lucru e limpede: Adam !i Eva au avut fiice, c"rora Biblia nu le-a f"cut
cinstea s" le pomeneasc" numele, iar Cain s-a c"s"torit cu una dintre surorile sale.
Nu-i vom face ns" nici o vin" din asta: judecnd dup" sfnta scriptur!, incestul era
obligatoriu n primele vremuri ale omenirii.
Dar ceea ce ne face s" s"rim n sus de uimire este ora!ul ntemeiat de Cain. Asta-i
prea de tot! Un vagabond construie!te un ora!! &i de unde, m" rog, a luat el
muncitori? Ce unelte a folosit pentru lucr"rile de construc#ie? &i, n sfr!it, de unde a
luat Cain locuitori pentru a popula vestitul s"u ora!? Cuviosul autor al sfintei
scripturi nu s-a sfiit s" mint" aici cu cea mai mare neru!inare.
In versetele urm"toare snt enumera#i urma!ii lui Cain. So#ia lui Enoh l-a n"scut pe
Irad; Irad a fost tat"l lui Mehuiael; lui Mehuiael i s-a n"scut Metu!ael. n leg"tur" cu
aceste persoane se cunosc numai numele lor. Lui Metu!ael i s-a n"scut un
oarecare Lameh, care n materie de c"s"torie a fost mai nes"#ios dect nobilii lui
str"mo!i. Venerabilul Lameh este inventatorul poligamiei; pentru nceput, el !i ia
dou" so#ii. De la so#ia sa Ada are doi fii, pe nume labei !i lubal, iar de la so#ia sa
(ila a avut un fiu, pe Tubalcain, !i o fiic", Naama. Se pare c" fiii lui labei au
preferat, n locul ora!ului construit de str"mo!ul lor Cain, aerul curat al cmpului,
pentru c" ei snt primii de pe p"mnt care au s"l"!luit n corturi (v. 20). Cit despre fiii
lui lubal, lor, dimpotriv", le-a pl"cut ora!ul; tot ei au fost !i cei mai veseli din familie:
iubeau muzica. lubal a fost p!rintele tuturor celor ce cnt! din chitar! #i din flaut (v.
21).
Poligamul Lameh era, pe ct se pare, cam s"rac cu duhul. Cartea Facerea citeaz"
una dintre cuvnt"rile lui, care, ce-i drept, are calitatea c" e scurt". Totu!i, nici un
comentator n-a putut s-o explice vreodat" ca lumea:
Ci Lameh zis-a c!tre femeile sale: ...Femei ale lui Lameh, lua"i aminte la spusa
mea: am ucis un om pentru rana mea #i un b!ietan pentru vn!taia mea! $i dac! va
fi de #apte ori r!zbunat Cain, atunci Lameh va fi de #aptezeci #i #apte de ori
(Facerea 4:23-24).
Aceast" cuvntare a impresionat n cel mai nalt grad pe cele dou" doamne. Fiind,
pesemne, cu totul uluite, ele nu au cerut nici cea mai mic" explica#ie la aceast"
nentrecut" l"ud"ro!enie.
In continuare, scriptura trece direct la nregistrarea actului de na!tere al lui Set,
cel de-al treilea fiu al lui Adam.
$i Adam a cunoscut iar!#i pe femeia sa #i ea a n!scut un fiu #i i-a pus numele Set,
c!ci - a zis ea - mi-a dat dumnezeu alt! odrasl! n locul lui Abel pe care l-a omort
Cain. $i lui Set de asemenea i-a n!scut un fiu, c!ruia i-a pus numele Eno#. Atunci
au nceput oamenii s! cheme numele domnului (Facerea 4:25-26).
Capitolul urm"tor, al 5-lea, este consacrat exclusiv genealogiei lui Noe, care se
trage din Adam prin Set. Urma!ii lui Cain snt l"sa#i deoparte !i ulterior nu se mai
vorbe!te de ei.
G"sim urm"toarea dezvoltare a arborelui genealogic, n care snt date numai
numele fiilor mai mari: Set, Eno!, Chenan, Mahalaleel, lared, Enoh, Matusalem,
Lameh, Noe. Cel mai interesant lucru din acest capitol snt datele referitoare la
longevitatea neobi!nuit" a tuturor acestor patriarhi: Adam avea 130 de ani cnd i s-
a n"scut Set !i a mai tr"it nc" 800 de ani; Set a murit la vrsta de 912 ani; Eno! a
tr"it 905 ani, Chenan 910 ani. Cel mai tn"r a murit Lameh, tat"l lui Noe; acest
Lameh (care nu trebuie confundat cu bigamul Lameh cel plin de ciud"#enii) !i-a dat
sfr!itul n cea de-a 777-a prim"var" a vie#ii sale.
Enoh, fiul lui lared, a fost cel mai abil dintre to#i: el nici n-a mai murit.
$i Enoh era n vrsta de #aizeci #i cinci de ani cnd i s-a n!scut Matusalem. $i
Enoh a umblat n c!ile domnului, dup! ce i s-a n!scut Matusalem, trei sute de ani #i
a avut fii #i fiice. Deci au fost toate zilele lui Enoh trei sute #aizeci #i cinci de cini. $i
fiindc! Enoh umbla n c!ile domnului, nu s-a mai v!zut, c!ci dumnezeu l-a luat la
sine (Facerea 5:21-24).
27. B"trinul patriarh Enoh se nal#" la ceruri
E un caz de toat" minun"#ia! N-are importan#" cum l-au explicat teologii: nimic nu
ne mai mir".
Cupa de onoare pentru longevitate i-a revenit lui Matusalem, fiul lui Enoh, cel care
a fost luat de viu n Ceruri: "sta a avut o s"n"tate de fier, nu alta! A tr"it n
abstinen#" sexual" 187 de ani, !i numai dup" asta !i-a permis s"-l aduc" pe lume
pe Lameh al doilea. Apoi a mai tr"it nc" 782 de ani, de ast" dat" dnd dovad" de
virilitate pn" la sfr!itul vie#ii sale:
28. Matusalem devine tat" la vrsta de 187 ani
$i a mai tr!it Matusalem, dup! ce i s-a n!scut Lameh, #apte sute optzeci #i doi de
ani #i a avut fii #i fiice (Facerea 5:26).
n total, 969 de ani! V" rog s" nu v" ndoi#i: pe atunci aceasta era durata vie#ii.
Dar ce ve#i spune despre Noe, fiul lui Lameh? Lameh i-a pus fiului s"u numele Noe,
zicnd: Acesta ne va mngia de munca #i de truda minilor noastre, c!#unate de
p!mntul pe care l-a blestemat dumnezeu! (Facerea 5:29).
$i Noe era n vrst! de cinci sute de ani #i i s-au n!scut lui Noe: Sem, Ham #i lafet
(Facerea 5:32).
S" tr"ie!ti pn" la vrst" de 500 de ani !i abia atunci s" te apuci s"-#i s"ru#i
nevasta? De altfel, mai bine mai trziu dect niciodat"!
Mult" cerneal" a fost risipit" n leg"tur" cu longevitatea neobi!nuit" a patriarhilor
din cartea Facerea. Teologii catolici, dndu-!i seama ct de greu vor fi nghi#ite
aceste gogo!i, s-au str"duit s" fereasc" povestirile din cartea sfnt! de diverse
n#ep"turi ironice; ei afirm" c" prin ani trebuie s" se n#eleag", poate, doar
perioadele de revolu#ie ale Lunii, pentru c", zice- se, n epoca aceea timpul se
socotea numai n luni. n felul acesta ar reie!i c" Matusalem a tr"it numai 80 de ani.
Dar fanaticii turba#i, care vor s" cread" n minunea longevit"#ii primilor oameni, i-au
pus la respect pe ace!ti comentatori. Ei sus#in sus !i tare c" anii biblici trebuie
socoti#i de cte 12 luni, c"ci altminteri legendele biblice ar deveni cu totul ridicole.
De pild", potrivit c"r#ii Facerea, Avraam a murit la b!trne"e fericite, b!trn #i s!tul
de zile, la vrst" de 175 de ani (Facerea 25:7-8). Dac" am socoti ace!ti ani dup"
perioadele de revolu#ie ale Lunii, ar rezulta c" Avraam a tr"it numai 14 ani !i 7 luni.
Sau s" lu"m alte exemple: Biblia spune c" Eno!, Chenan !i Mahalaleel au avut
primii fii la vrst" de 90, 70 !i, respectiv, 65 de ani. Dac" am socoti dup" perioadele
de revolu#ie ale Lunii, ar trebui s" admitem c" ace!ti str"buni au avut copii la vrst"
de 7 ani !i jum"tate, 5 ani !i 10 luni !i, respectiv, 5 ani !i 5 luni. In sfr!it, potrivit
textului biblic, Nahor a avut urma!i la vrst" de 29 de ani. Se poate oare admite,
exclam" unul dintre cuvio!ii exege#i, ca Nahor s" fi avut numai 2 ani !i 5 luni cnd i
s-a n"scut primul fiu?
Binen#eles, stima#i slujitori ai cultului, c" Biblia socote!te anul de 12 luni. Dar n
acest caz e ct se poate de amuzant c" n"tngul de Noe a a!teptat s" mplineasc"
500 de ani pentru ca, n sfr!it, s"-!i nceap" via#a sexual".

4 CAPITOLUL
Aventurile Amoroase ale ngerilor pe P"mnt
Ne apropiem de unul dintre cele mai interesante pasaje din Biblie, a c"ror
suprimare din scurtele manuale de istorie sfnt! caracterizeaz" cum nu se poate
mai bine neru!inarea clericilor !i ndemnarea cu care falsific" dogmele credin#ei.
Sfin"ii p"rin#i ai bisericii sus#in sus !i tare c" Biblia este o carte divin!, c" ea a
fost scris" direct dup" dictarea lui dumnezeu, c" tot ce st" scris n ea este adev"rul
adev"rat, adev"rul cel mai des"vr!it, adev"rul suprem, !i c" aceast" carte merit"
cea mai sincer" venera#ie. Atunci se pune ntrebarea: de ce clericii nu dau
credincio!ilor posibilitatea s" cunoasc" n ntregime aceast" carte, f"r" s" suprime
din ea nici un verset? C"r#ile sfinte trebuie citite a!a cum snt. C"ci dac" e vorba
s" se scoat" un pasaj sau altul care vine n contradic#ie cu unele puncte din
!tiin#ele teologice proclamate dogme ale credin#ei, atunci ar fi mai simplu s" fie
aruncat" la co! toat" cartea. Ea nu mai este atunci o carte sfnt", ci o carte demn"
de dispre#. O minciun" dintr-un pasaj oarecare constituie un argument suficient
pentru a dezmin#i originea divin" a ntregii c"r#i.
&i iat" c" propov"duitorii religiei, dup" ce pomenesc numele lui Noe, trec imediat la
povestea cu potopul, afirmnd c" desfrnarea oamenilor l-a sup"rat pe dumnezeu !i
l-a f"cut s" trimit" potopul asupra tuturor, cu excep#ia unei singure familii al c"rei
cap ar fi r"mas om drept. Dar cele de mai sus nu corespund de loc cu Biblia! Ea
spune altceva. In primele patru versete din capitolul al Vl-lea al c"r#ii Facerea se
arat" care a fost adev"rata pricin" a stric"ciunii oamenilor. Domnilor clerici, nu ave#i
dreptul s" trece#i sub t"cere acest episod din a voastr" sfnt! scriptur!! Dac" el v"
pune n ncurc"tur", cu att mai r"u: sfntul duh n-ar fi trebuit s" dicteze asemenea
lucruri autorului Pentateuhului. Hapul este amar, dar sfin#ii !i nv"#a#ii p"rin#i ai
bisericii l-au nghi#it o dat"; acum e rndul dumneavoastr" s"-l nghi#i#i.
Hapul pe care teologii din zilele noastre se str"duiesc s" nu-l nghit", ci s"-l scuipe
pe furi!, const" din primele versete ale capitolului al Vl-lea din cartea Facerea.
Iar dup! ce oamenii au nceput s! se nmul"easc! pe fa"a p!mntului #i li s-au
n!scut fete, Atunci au v!zut fiii lui dumnezeu c! fetele oamenilor snt frumoase #i
#i-au luat de neveste, din toate, pe acelea pe care #i le-au ales. $i a zis domnul:
Nu va r!mne duhul meu n oameni pururea, fiindc! snt trup. Drept aceea zilele
lor s! fie o sut! dou!zeci de ani! Iar n vremea aceea erau pe p!mnt uria#ii, mai
ales dup! ce fiii lui dumnezeu intrar! la fiicele oamenilor #i le n!scur! fii. Ace#tia
snt vitejii cei vesti"i din vechime (Facerea 6:1-4).
De!i cartea Facerea nu ne-a istorisit povestea z"mislirii ngerilor, iat" totu!i c"
este a doua oar" cnd ea aminte!te despre aceste fiin#e des"vr!ite: prima dat" a
fost vorba de herubul pus de santinel" la por#ile Edenului. De aceea nu stric" s"
spunem cteva cuvinte despre credin#a n ngeri la vechii evrei.
Cre!tinii, a c"ror religie e preluat" din credin#a evreilor, au n"scocit dogme noi,
despre care n Biblie nu exist" nici urm". Astfel, pe de-a-ntregul n"scocit" este
povestea r"zvr"tirii diavolului Satana !i a nfrngerii lui de c"tre arhangelul Mihail.
Intruct noi examin"m aici Biblia mai ales din punctul de vedere al credin#ei cre!tine,
nu putem trece cu vederea aceast" problem".
Potrivit dogmelor teologilor cre!tini, ntr-o bun" zi st"pnul cerurilor, dumnezeu, !i-a
f"cut socoteala c" nu se cuvine ca el, atotputernicul, s" se mul#umeasc" numai cu
crearea cerului !i a p"mntului. De vreme ce a populat p"mntul, de ce n-ar popula
!i cerul? Pe timpuri i se urse cu haosul. Dar !i mai mult i s-a urt cu singur"tatea
din rai. &i ntruct era me!ter n a crea, literalmente din nimic, o mul#ime de lucruri
amuzante !i chiar fiin#e nsufle#ite, a pl"smuit ngeri meni#i s"-i alc"tuiasc" o
societate pl"cut". Dumnezeu !i-a comandat, de asemenea, un fotoliu cu blazon, ca
s" aib" pe ce sta cnd prezida adunarea cereasc". Pentru a-l distra pe dumnezeu,
ngerii cnt" nencetat. Ca fiin#e supranaturale, binen#eles, nu obosesc niciodat" !i
snt totdeauna n voce.
29. Jhovah cre des anges pour se distraire.
Dar iat" c" unul dintre ngeri, un fl"c"u pe care clericii l-au poreclit Lucifer-satana, a
pus ochii pe tronul preasfntului !i !i-a f"cut socoteala c" n-ar fi r"u s" ocupe el
fotoliul preziden#ial n locul atotputernicului creator. Aceast" inten#ie criminal" a
p"rut o glum" foarte reu!it" unora dintre ngeri, care, pesemne, se saturaser" s"
tot fac" necontenite vocalize !i astfel s-au al"turat ndr"zne#ului, n timp ce
majoritatea covr!itoare a ngerilor erau mpotriva uneltirilor lui.
30. Lucifer, ange orgueilleux, veut prendre la place de Jhovah. (francez!)
Un oarecare Mihail, numit arhangelul, adic" mai- marele peste ngeri, !i-a asumat
sarcina de a ap"ra interesele domnului. El a preluat comanda o!tii cere!ti !i i-a tras
o chelf"neal" zdrav"n" satanei. ngerul r"zvr"tit a fost aruncat n iad, o mp!r!"ie
subteran" creat" instantaneu pentru el. Tot acolo s-au pr"bu!it !i complicii lui, iar
dumnezeu !i-a reluat locul n fotoliul preziden#ial.
31. L'ange Michel chasse Lucifer du paradis.
Aceasta este legenda pe care clericii au transformat-o n dogm" a credin#ei pentru
enoria!ii lor nfiora#i de groaz", c"ci, la urma urmelor, episodul urm"re!te mai ales
s" insufle spaim" oamenilor credincio!i: p"zi#i-v", oi#e evlavioase! Dac" nu v" ve#i
supune poruncilor domnilor clerici, ve#i zbura pe urma ngerilor r"i, de-a dreptul n
iad.
n vechiul text ebraic al Bibliei, acolo unde se vorbe!te despre diavol, adic" n acele
c"r#i care au fost scrise, indiscutabil, dup" captivitatea din Babilon (la mai bine de o
mie de ani dup" legendara existen#" a lui Moise), principalul demon este satana.
Ct prive!te diavolii, ei snt pur !i simplu duhuri rele, avnd ns" aceea!i nf"#i!are
ca dumnezeu !i cei din preajma lui. Alt" explica#ie nu se mai d". Ei nu snt ctu!i de
pu#in prezenta#i ca ni!te r"zvr"ti#i, izgoni#i din raiul ceresc !i prin!i n lan#uri de
zidurile iadului de foc. Astfel, n legenda lui Iov, duhul r"u, satana, se plimb" prin
cer ca la el acas" !i chiar, cnd i vine chef, se ia la har#" cu dumnezeu. V"znd c"
ace!ti diavoli din ultimele c"r#i ale Bibliei se simt att de bine !i nu sufer" din pricina
chinurilor din iad, criticii au remarcat c" aceasta corespunde credin#elor caldeenilor
!i per!ilor, ale c"ror c"r#i dateaz" dintr-o perioad" anterioar" c"r#ilor evreilor. De
aici s-a tras concluzia c" evreii, n timpul ndelungatei captivit"#i din Babilon, au
ad"ugat la credin#ele lor unele din credin#ele popoarelor n mijlocul c"rora le-a fost
dat s" tr"iasc". De altfel, nsu!i numele pe care evreii l-au dat diavolului principal
poart" pecetea religiei caldeene sau a celei babilonene: satana nu este un cuvnt
ebraic, ci un cuvnt caldeean !i nseamn" ur!.
Prin urmare, dumnezeu a ascuns poporului evreu ales de el nu numai povestea
cu complotul de la curte pus la cale de un num"r de ngeri, ci chiar !i numele
adev"rat al c"peteniei r"zvr"ti#ilor. Biblia nu-i spune nic"ieri Lucifer. Numele acesta
i l-au dat cre!tinii. Dar p"rin#ii !i nv"#a#ii bisericii s-au str"duit n fel !i chip s"
g"seasc" vreo indica#ie cu privire la Lucifer n Vechiul testament. Pentru aceasta ei
au recurs la un fals, reu!ind s"-i p"c"leasc" destul de bine pe credincio!i, care nu
citesc Biblia personal, ci numai o ascult" cnd le-o citesc !i le-o r"st"lm"cesc
oamenii de profesie. Falsul trebuie dat n vileag !i l rug"m pe cititor s" ne ierte c"
vom face o digresiune scurt", dar necesar".
Teologii afirm" c" n prorocirea lui Isaia (14:12) este vorba de Lucifer, sub numele
lui adev"rat, !i citeaz" nceputul versetului, falsificndu-l ns" cu ajutorul traducerii
latine a Bibliei.
n acest capitol, Isaia, nfuriat c" babilonenii #in att de mult poporul lui n captivitate,
d" fru liber mniei sale patriotice !i prezice regelui Babilonului c" mp"r"#ia lui se va
pr"bu!i !i praf !i pulbere se va alege de ea.
ns! domnul se va ndura de lacob - exclam! Isaia - #i va alege nc! o dat! pe
Izrail, pe care l va statornici n patria lui... Tu vei cnta cntecul acesta de ocar!
mpotriva mp!ratului Babilonului #i vei zice: Cum s-a sfr#it cu tiranul #i cum s-a
curmat cu chinul nostru?. Domnul a sf!rmat toiagul celor f!r!delege #i sceptrul
st!pnitorilor... Cum ai c!zut tu din ceruri, stea str!lucitoare, fiu al rev!rsatului
zorilor? Ai fost dobort la p!mnt, tu care a#terneai la p!mnt toate neamurile?... $i
numai tu ai fost zvrlit departe de mormntul t!u ca un strv urcios, acoperit cu
r!m!#i"ele celor uci#i #i ciopr"i"i de sabie; tu zaci, altfel dect cei pogor"i n gropni"e
de piatr!, ca un strv storco#it n picioare. Tu nu te vei pogor cu ei n mormnt,
fiindc! tu ai pustiit "ara ta #i pe poporul t!u l-ai m!cel!rit. Niciodat! nu va mai fi
vorba despre odrasla f!r!delegii! (Isaia 14:1, 4-5, 12, 19-20).
Trebuie s" fii de o neobr"zare f"r" margini pentru a afirma c" aici Isaia vorbe!te
despre Lucifer-satana. Este vorba, fire!te, despre regele Babilonului !i numai
despre el; pasajul v"de!te o explozie de mnie, ur" !i amenin#"ri la adresa lui
Nabucodonosor, nrobitorul poporului evreu.
S" vedem acum n ce chip sfntul leronim, care a tradus Biblia n limba latin", a
falsificat textul. Profitnd de faptul c" Isaia compar" pe regele Babilonului cu
Luceaf"rul (planeta Venus), c"ruia la evrei i se spunea Helel (Zori) !i la romani
Lucifer (D"t"tor de lumin"), el !i-a permis s" expun" prima parte a versetului 12 n
latin" n felul urm"tor: Quomodo cecidisti de coelo Lucifer, qui mane oriebaris
(Cum ai c!zut tu din ceruri, Lucifer, tu care te ridicai diminea"a).
Textul evreiesc autentic, men#ionnd numele lui Helel, vorbe!te despre regele
Babilonului. Regele este comparat cu Luceaf"rul, cu planeta Venus. Teologii
exclam" ns" cu un aer triumf"tor: Dec!derea lui Lucifer este men"ionat! n Biblie!
nsu#i Isaia vorbe#te despre asta. Ce nemaipomenit" neobr"zare! Repet"m: n
vechile c"r#i sfinte ale evreilor nu este pomenit nimic care s" semene cu legenda
r"zvr"tirii !i nfrngerii lui Lucifer!
Revenim la ngerii din capitolul al !aselea al c"r#ii Facerea !i recurgem din nou la
izvoare tot att de sfinte ca cele de mai nainte, n care vom g"si unele am"nunte cu
privire la concubinajul acestor locuitori cere!ti cu frumoasele fiice ale oamenilor.
Manualele !colare de istorie sfnt!, alc"tuite spre folosin#a muritorilor de rnd, nu
con#in, binen#eles, nici cea mai mic" aluzie cu privire la aventurile pe care le dau n
vileag cele patru versete citate mai sus, dar aceste patru versete nu snt !terse din
Biblie. Asta nc" nu-i totul; slujitorii religiei au pentru ei, !i numai pentru ei, nc" o
carte, pe care o #in n mare cinste, f"r" a o r"spndi ns" pe larg. Este Cartea lui
Enoh.
Enoh - cred c" n-a#i uitat de el - este patriarhul care a tr"it 365 de ani, pe care
dumnezeu l-a ndr"git !i l-a ridicat la ceruri n carne #i oase, ca Jupiter pe
Ganimede. Totu!i, potrivit unei legende, Enoh a scris, zice-se, o carte pe care, din
fericire, n-a luat-o cu el n rai. Enoh a l"sat cartea prin testament fiului s"u
Matusalem, iar Noe a luat pre#iosul manuscris cu el n corabie.
E drept, vreme ndelungat" nimeni nu a v"zut aceast" carte a lui Enoh. Se afirm"
c" pe timpul apostolilor (adic" cu nou"sprezece veacuri n urm"), ea exista, dar
nu se !tie unde. O dovad" n acest sens exist" n Noul testament. Epistola
soborniceasc" a apostolului Iuda spune urm"toarele (v. 14-15):
Dar #i Enoh, al #aptelea de la Adam, a prorocit despre ace#tia (despre p!c!to#i. -
Nota trad.), zicnd: Iat!, venit-a domnul ntru zecile de mii de sfin"i ai lui, ca s! fac!
judecat! mpotriva tuturor #i s! mustre pe to"i necredincio#ii... .
Din moment ce sfntul apostol citeaz" aceast" carte, nseamn" c" o cunoa!te! &i
vreme de cteva veacuri teologii !i-au pus ntrebarea: Ce s-a ntmplat cu cartea lui
Enoh? n cele din urm", sco#ianul Jacob Bruce, un c"l"tor destul de cunoscut, a
g"sit aceast" vestit" carte n Abisinia (Etiopia). De fapt, el a dat peste o legend"
etiopiana, pentru c", la urma urmelor, e pu#in probabil ca legendarul Enoh s"-!i fi
scris istorisirile n limba etiopiana. Dar vede#i ct e de bine s" ai o providen"!
divin! cnd te ocupi de teologie! Minunata carte scris" de Enoh n limba vorbit"
nainte de p"#ania cu turnul lui Babel a avut o soart" fericit". De!i aceast" limb"
primitiv" a disp"rut pe nea!teptate !i pentru totdeauna, ea !i-a g"sit un traduc"tor
n rndurile vechilor evrei. Apoi aceast" traducere ebraic", cunoscut", zice-se, de
apostoli !i de p"rin#ii bisericii, a disp"rut f"r" urme. &i deodat" un sco#ian oarecare
g"se!te, la sfr!itul secolului al 18-lea, manuscrisul ei complet n Abisinia. I#i
mul#umim mult, providen"! divin!! #i mul#umim din suflet!
Bruce a donat manuscrisul descoperit bibliotecii Universit"#ii Oxford, spre bucuria
de nedescris a teologilor. Au nceput s" apar" traduceri, n 1838 a fost editat" o
traducere englez", f"cut" de arhiepiscopul irlandez Richard Lawrence.
Cartea lui Enoh se mparte n 11 capitole. Povestirea despre dragostea ngerilor
pentru fiicele oamenilor se afl" n cap. 2.
Cum num!rul oamenilor crescuse mult, ei aveau fiice foarte frumoase. $i cei mai
str!lucitori dintre ngeri s-au ndr!gostit de ele #i din pricina asta au fost tr"i n
multe gre#eli. $i nfl!c!rndu-se ei, #i-au zis: S! mergem pe p!mnt #i s! ne
alegem femei dintre cele mai frumoase fiice ale oamenilor. Atunci Semiazas, pe
care dumnezeu l f!cuse prin" peste ngerii cei mai str!lucitori, le-a zis: gndul
acesta este bun, dar m! tem c! voi nu ve"i cuteza s!-l nf!ptui"i #i voi fi nevoit s!
am eu singur copii de la frumoasele fiice ale oamenilor. $i to"i i-au r!spuns: jur!m
s! aducem la ndeplinire gndul nostru #i blestema"i s! fim dac!-l vom nc!lca. $i s-
au legat ei prin jur!mnt. $i au fost ei la nceput dou! sute. $i s-a ntmplat asta pe
vremea cnd tr!ia lared, tat!l lui Enoh. $i au purces ei laolalt!, #i s-au pogort din
ceruri, #i au urcat pe muntele Hermon, muntele jur!mintelor. $i iat! numele celor
dou!zeci mai de seam! dintre ei: Semiazas, Atarcuf, Arasiel, Hobabiel, Horamam,
Ramiel, Sampsih, Zachinel, Balchiel, Azachiel, Farmar, Amariel, Anaghemas,
Thauzail, Samiel, Sarinas, Eumiel, Tiriel, lumiel, Sariel. Ei #i al"ii, #i mul"i al"ii nc!,
#i-au luat femei de neveste n anul 1170 de la facerea lumii. $i din aceste cununii s-
au n!scut uria#i...
32. Les anges descendent sur la terre.
Aici, fire!te, nu se spune nici un cuvnt despre r"zvr"tirea mpotriva lui dumnezeu:
pur !i simplu, c#iva crai cere!ti, n frunte cu prin#ul Semiazas, care nu este nici
Lucifer, nici satana, au plecat n c"utare de aventuri amoroase pe p"mnt !i nimic
mai mult.
E drept c", atunci cnd exemplul lor a fost urmat de mul#i ngeri, dumnezeu,
v"zndu-se p"r"sit, a nceput s" bomb"ne. Dar el a mai r"bdat nc" mult" vreme !i
nu s-a nfuriat. Ct despre pricina marii lui mnii, care n cele din urm" a r"bufnit, n
aceast" privin#" cartea lui Enoh !i cartea Facerea se contrazic. Aici e ceva putred.
Ia s" vedem!
Potrivit c"r#ii Facerea, n urma rela#iilor dintre ngeri !i frumoasele femei
p"mntene, oamenii au devenit peste m"sur" de robi#i c"rnii. Acesta este, dup"
p"rerea noastr", un domeniu n care teologii se pricep. ntr-adev"r, dac"
frumoaselor fete le-a pl"cut hrjoneala !i erau att de nes"#ioase, ngerii, ca fiin#e
supranaturale, puteau s" le satisfac" ntr-o m"sur" tot supranatural"; acest lucru ar
ti trebuit s"-i determine pe rivalii ngerilor, muritorii de rnd, s" le urmeze pilda, ceea
ce nu ar fi fost tocmai u!or. Dar ce-l prive!te asta pe dumnezeu? am ntreba noi.
Nu le-a poruncit oare el oamenilor s" se nmul#easc"?
Cartea lui Enoh prezint" lucrurile n alt" lumin", ngerii, ajungnd t"tici ferici#i pe
p"mnt, au prins s" se intereseze de odraslele lor !i s-au dovedit mentori cu totul
neobi!nui#i. Ei i-au deprins pe copiii lor nu numai s" !lefuiasc" pietre pre#ioase, dar
i-au nv"#at !i magia, !i arta de a prezice viitorul dup" a!trii cere!ti. n afar" de
aceasta, ei le-au ini#iat !i pe ibovnicele lor n tainele cele mari. Urm"rile snt limpezi:
domni!oarele ibovnice ale ngerilor !i fiii lor nelegitimi - uria!ii - s-au ridicat curnd
deasupra celorlal#i oameni. Inchipui#i-v" cte po#i face cnd cuno!ti magia!
$i p!mntul plngea, #i se umpluse de strig!te de durere.
Mi!ca#i de suferin"ele p"mntului, patru dintre ngeri l-au rugat pe dumnezeu s"
pun" cap"t acestor nenorociri. ntre timp, domnul Azazel - un nger c"s"torit cu o
fat" de pe p"mnt - s-a certat cu Semiazas, i-a tras un toc de b"taie !i a luat locul
c"peteniei haimanalelor cere!ti. Dumnezeu l-a trimis pe ngerul Rafael s"-l nfrng"
pe ngerul Azazel, !i Azazel al nostru a fost nchis de Rafael ntr-o pe!ter" din
pustiul Dodoel.
Pn" la urm" dumnezeu a g"sit c", oricum ai suci-o, e nevoie de vin potop. Pentru
a-i mpiedica pe uria!i s" se ndeletniceasc" cu magia, el a hot"rt s" nece toat"
lumea, inclusiv pe oamenii simpli, care nu aveau dect de suferit din pricina acestor
vr"jitori. n ce-i prive!te ns" pe ngeri, care se duseser" s" hoin"reasc" !i s" se
dedea la desfru pe p"mnt, el i-a rechemat n ceruri !i le-a poruncit pe viitor s" stea
locului !i s" nu se mai #in" de blestem"#ii.
33. Jhovah est dlaiss
E de presupus c" tocmai atunci ngerii au devenit fiin#e f"r" sex. Pentru a se
asigura mpotriva unor noi !otii posibile din partea lor, dumnezeu i-a obligat,
pesemne, s" renun#e la organele respective, a!a cum f"ceau regii orientali cu to#i
cei care ndeplineau o anumita func#ie n haremurile lor. Degeaba elimin" clericii
acest episod din scurtele lor manuale de istorie sfnt!. E bine ca oamenii s" !tie,
cel pu#in, de ce au devenit ngerii eunuci.
Nenorocitul Azazel, uitat n pe!tera unde-l aruncase Rafael, s-a necat, binen#eles,
n timpul inunda#iei universale. S" v"rs"m deci o lacrim" pentru trista lui soart".
Mai pute#i spune oare c" nu ns"!i providen#a a fost aceea care a ajutat s" fie
reg"sit" Cartea lui Enoh! Pe scurt, ea nu i-a stnjenit de loc pe primii cre!tini:
apostolul Iuda o citeaz"; unii dintre p"rin#ii bisericii au vorbit !i ei despre ea ca de o
carte foarte cunoscut". Cartea lui Enoh a fost n mare cinste la cre!tini pn" n
secolul al 4-lea. Mai trziu ns", v"znd c" Enoh confirm" !i explic" bine cele patru
versete sup"r"toare din capitolul al !aselea al c"r#ii Facerea, clericii au eliminat
cartea lui Enoh din Biblie.
Dup" ce am v"zut cum !i-i nchipuiau evreii pe ngeri, reiese limpede c" biserica
cre!tin" a adus modific"ri importante acestei teorii. Cu toate acestea, ea
recunoa!te c" poporul evreu a fost ales de dumnezeu !i socote!te c"r#ile lui
religioase drept sfinte !i indiscutabile.
Evreii i mp"r#eau pe ngeri dup" o scar" ierarhic" cu zece trepte:
1) cado!imii, sau preasfin#ii;
2) ofamimii - cei iu#i;
3) oralimii - cei puternici;
4) !asmalimii - ngerii-fl"c"ri;
5) serafimii - ngerii-scntei;
6) malahimii - solii;
7) elohimii - divinii;
8) benelohimii - fiii domnului
9) heruvimii - ngerii-boi;
10) ie!imii - cei nsufle#i#i.
Dar papa Grigore I i-a mp"r#it pe ngeri cu totul altfel. Din porunca lui prea-sfnt!,
cre!tinismul a adoptat mp"r#irea ngerilor n trei trepte cu cte trei ranguri fiecare:
prima treapt" - serafimii, heruvimii !i ntiist"t"tori; a doua treapt" - for#ele, puterile
!i st"pnirile; !i a treia treapt" - principiile, arhanghelii !i ngerii simpli. De aici se
vede ct de mare este puterea papii: nu e glum" s" ai dreptul de a schimba
rnduiala rangurilor cere!ti.
Preo#ii cre!tini afirm" c" evreii nu n#elegeau c"r#ile lor sfinte !i c" nici acum nu-!i
n#eleg religia, nu cunosc credin"a adev!rat!. Ia gndi#i-v" !i dumneavoastr",
evreii n-au b!nuit niciodat! c" Isaia, r"stindu-se la regele Babilonului, du!manul
lor, !i prezicndu-i ziua cnd i se va n"rui puterea, a avut n vedere nu c"derea
acestui rege, ci legenda str"veche a r"zvr"tirii lui Lucifer mpotriva lui dumnezeu! &i
ce g"g"u#i erau rabinii dac" nu au izbutit s" citeasc" acest lucru printre rnduri!
&i-apoi, n afar" de asta - spun popii cre!tini -, n Biblia evreilor mai exist" o
mul#ime de lucruri pe care ei nici nu le b"nuiesc.
De pild", sfnta treime. ncerca#i s" convinge#i pe un evreu credincios s" se
nchine unui dumnezeu cu trei fe#e. O s" v" pierde#i timpul de poman": are s" v"
rd" n nas. Are s" v" r"spund" c", dac" dumnezeu ar fi fost o trinitate, ar fi
m"rturisit acest lucru lui Moise, patriarhilor, prorocilor. El va sus#ine, cu Biblia n
min", c" nici un cuvnt din ea nu face aluzie la existen#a sfintei treimi, pe care el o
socote!te de nen#eles, !i c", dimpotriv", sfnta scriptur! prezint" persoana lui
dumnezeu ca unic" !i indivizibil".
n fa#a acestei lipse de perspicacitate, teologul cre!tin zmbe!te cu
condescenden#" !i ridic" din umeri. Lui, vede#i dumneavoastr", i snt de ajuns
primele dou" versete din cartea Facerea pentru a dovedi c" sfnta treime a
existat n toate vremurile !i c" lucrul acesta este cu des"vr!ire limpede. El are s" vi
le citeze cu un aer triumf"tor:
La nceput, a f!cut dumnezeu cerul #i p!mntul. $i p!mntul era f!r! chip #i pustiu
#i ntuneric era deasupra adncului, iar duhul lui dumnezeu se purta pe deasupra
apelor.
Aceasta este traducerea fidel" a textului ebraic. Dumneavoastr" nu vede#i aici pe
dumnezeu- tat"l, dumnezeu-fiul !i dumnezeu-duhul? ntr-adev"r, la prima vedere
nu prea se z"resc, dar pune#i-v" ochelari de teolog !i ve#i deslu!i, cu foarte mult"
u!urin#", sfnta treime. Cu ng"duin#a dumneavoastr" vom folosi ca ochelari
ra#ionamentul fericitului Augustin din minunata lui carte De cantico novo (cap. 7).
Nu exist" nimic mai conving"tor dect acest ra#ionament. To#i clericii l socotesc pe
Augustin f"clia teologiei.
Expresia la nceput, care este nceputul vremurilor !i al lucrurilor, nseamn"
dumnezeu- fiul. Vre#i o dovad"? Deschide#i Apocalipsul sfntului loan Teologul,
carte din Noul testament, cap. al 3-lea: Hristos este numit aici nceputul zidirii lui
dumnezeu (v. 14). Des- chide#i Evanghelia lui loan, cap. al 8-lea: ntrebat de evrei
cine e#ti tu?, lisus a r"spuns;
Ceea ce v! spun de la nceput (v. 25).
Prin urmare, primul verset din cartea Facerea ar trebui citit n felul urm"tor: n
dumnezeu- fiul, care este nceputul, dumnezeu-tat!l a f!cut cerul #i p!mn- tul.
A"i v!zut, primele dou" personaje ale sfintei treimi, dar nc" nu-l vede#i pe al
treilea, nu-i a!a? Ave#i pu#intic" r"bdare! Pune#i-v" din nou ochelarii sfntului
Augustin. Al treilea personaj, dumnezeu-duhul, se g"se!te n versetul al doilea, la
sfr!it: duhul lui dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Acest duh nu v" spune
nimic? Duhul acesta este dumnezeu sfntul duh.
De aceea traducerea textului ebraic ar fi urm"toarea: n dumnezeu-fiul, nceputul
tuturor lucrurilor, dumnezeu-tat!l a f!cut cerul #i p!mntul; dar p!mntul era n haos,
ntunericul l nv!luia, #i dumnezeu-duhul se purta pe deasupra apelor.
&i gndi#i-v" numai c" evreii n-au fost n stare s" vad" asta n primele dou" versete
din propria lor Biblie! O asemenea miopie este cu adev"rat neobi!nuit"!
Admira#i pe dumnezeu-duhul, care n epoca haosului !i pierdea vremea numai
pentru a se purta pe deasupra apelor. Vrnd-nevrnd, se impune totu!i ntrebarea:
este oare ntr-adev"r sfntul duh porumbel?
Dup" p"rerea noastr", e o cioar" vopsit"!

5 CAPITOLUL
Potopul Mondial
Cartea Facerea este foarte rezervat" n descrierea am"nuntelor referitoare la
crimele !i p"catele s"vr!ite pe p"mnt de c"tre urma!ii lui Adam n timpul
convie#uirii ngerilor cu femeile. Ea spune doar att:
$i... a v!zut domnul c! s-a nmul"it r!utatea oamenilor pe p!mnt #i c! toat!
nchipuirea cugetelor inimii lor este numai #i numai spre r!utate n toat! vremea...
(Facerea 6:5).
S-o spunem f"r" nconjur: urma!ii lui Adam uitaser" pesemne s"-!i fac" cu
regularitate rug"ciunile de diminea#" !i de sear", c"ci nimic nu sup"r" atta pe
dumnezeu ca neglijarea rug"ciunilor. De altfel, orice preot are s" v" spun", dac" n-
o !ti#i, c" cine uit" s" se roage este gata s" cad" n orice p"cat.
I-a p!rut r!u lui dumnezeu c! a f!cut pe om pe p!mnt #i s-a mihnit n inima sa.
Atunci a rostit domnul: Nimici-voi, de pe fa"a p!mntului pe omul pe care l-am zidit,
#i pe om #i dobitoacele #i trtoarele #i p!s!rile cerului, c!ci mi pare r!u c! le-am
zidit (Facerea 6:6-7).
Dumnezeu se c"ie!te! Iat" un lucru nu tocmai obi!nuit. Durerea mo!neagului era
din cale- afar" de mare, c"ci i-a ntunecat mintea !i l-a f"cut s" ia hot"rrea de a
nimici nu numai pe om, dar !i toate dobitoacele, care erau cu des"vr!ire
nevinovate !i nu p"c"tuiser" n nici un fel. S-ar p"rea c" pentru dumnezeu, avnd
n vedere atotputernicia lui, cel mai simplu ar fi fost s"-i schimbe pe oameni; dar,
dup" cum vom vedea, el prefer" s"-i nece. Trebuie s" recunoa!tem c" purtarea lui
nu e tocmai p"rinteasc"!
Ci Noe a aflat har n ochii domnului (Facerea 6:8).
El era om drept #i f!r! prihan! n veacul s!u... (v. 9). &i iat" c" dumnezeu a venit
n vizit" la Noe, ca s"-l previn" asupra catastrofei pe care o punea la cale !i s"-i
dea posibilitatea s" se salveze.
Atunci a gr!it dumnezeu c!tre Noe: Sfr#itul a toat! f!ptura st! gata n fa"a mea,
c!ci p!mntul s-a umplut de silnicie. Deci iat! eu i voi nimici o dat! cu p!mntul. F!-
"i o corabie din lemn de chiparos. Corabia s-o faci cu c!m!ru"e #i s-o ungi pe
din!untru #i pe din afar! cu smoal!. Iat! #i m!sura dup! care s-o faci: trei sute de
co"i s! fie lungimea cor!biei, cincizeci de co"i l!rgimea #i treizeci de co"i n!l"imea
ei. S! faci cor!biei r!sufl!tori #i s! le croie#ti la un cot de la acoperi# n jos, iar u#a
cor!biei s-o pui ntr-o latur!. S-o faci cu trei rnduri de c!m!ri: rndul de jos, al
doilea #i al treilea.
34. Projet d'un dluge et d'une arche.
$i eu iat! voi aduce potopul apelor pe p!mnt, ca s! pr!p!desc tot trupul de sub
cer, care are n el duh de via"!, #i tot ce se afl! pe p!mnt s! piar!. $i eu voi
ncheia leg!mntul meu cu tine! Iar tu intr! n corabie, tu #i feciorii t!i #i femeia ta. $i
din toate vie"uitoarele, din toat! f!ptura, cte dou! din toate s! bagi n corabie, ca
s! r!mn! n via"! cu tine; parte b!rb!teasc! #i parte femeiasc! s! fie! Din tot soiul
de p!s!ri #i de dobitoace #i din tot soiul de trtoare ale p!mntului: cte o pereche
din toate s! vie la tine ca s! r!mn! n via"!. Iar tu ia cu tine din orice fel de hran!
care e bun! de mncat #i adun-o n corabie, ca s! ave"i de mncare voi #i
dobitoacele.
$i Noe a f!cut toate ntocmai a#a cum i-a poruncit dumnezeu (Facerea 6:13-22).
Construirea cor"biei a durat o sut" de ani. Dumnezeu nu i-a poruncit lui Noe s"
previn" !i pe ceilal#i oameni asupra celor ce urmau s" se ntmple. Prin urmare, e
de presupus c" patriarhul !i familia lui au f"cut preg"tirile n secret. Oamenii trebuie
s" se fi mirat, fire!te, v"znd c" Noe construie!te n mijlocul cmpului o corabie
uria!" de 300 de co#i, cea ce reprezint" cam 150m, adic" lungimea unui vapor
destul de mare. Unii l socoteau, probabil, pe mo!neag nebun !i-l luau peste picior.
Dar b"trnul nu se sup"ra de loc de glumele lor !i lucra de zor.
35. No construit son arche.
Cei o sut" de ani ct a durat construirea cor"biei nu ni se vor p"rea un termen prea
lung dac" ne vom gndi la miile de probleme legate de aceast" construc#ie, pe care
Biblia le trece sub t"cere. Astfel, cei trei fii ai lui Noe au fost, probabil, nevoi#i s"
ntreprind" c"l"torii foarte lungi, n diferite col#uri ale lumii, pentru a aduce de acolo
animale care nu tr"iau prin partea locului. Intruct trebuiau s" aib" grij" s" nu fie
mnca#i de lei, tigri, crocodili !i de alte animale nfrico!"toare, ei au fost nevoi#i s"
nve#e me!te!ugul mblnzitorilor !i dresorilor. Trebuia, de asemenea, preg"tit" o
cantitate nsemnat" de produse alimentare, inclusiv carne pentru nenum"ratele
animale de prad", fn, grne, fructe etc.
E de presupus c" lemnul din care a fost f"cut" corabia era de cea mai bun"
esen#". Dac" cineva s-ar apuca acum s" iroseasc" o sut" de ani pentru construirea
unei cor"bii, nu s-ar g"si un lemn att de rezistent nct s" nu putrezeasc" nainte
de terminarea construc#iei; pupa s-ar face praf !i pulbere pn" ar fi construit" prora,
astfel c" totul ar trebui mereu luat de la nceput.
Cnd corabia a fost gata, dumnezeu i-a spus lui Noe: Intr! tu #i toat! casa ta n
corabie, c!ci numai pe tine te-am cunoscut drept naintea mea n neamul acesta
(Facerea 7:1). Din cele ce-a spus mai departe reiese c" dumnezeu a dat uit"rii
dispozi#iile sale ini#iale. Dup" cum se vede din citatul de mai sus, dumnezeu i
spusese patriarhului s" nu ia cu el mai mult dect o pereche din fiecare specie de
animale, n ultima clip" ns", mo#ul a modificat programul:
Din toate dobitoacele cele curate ia cu tine cte #apte perechi, parte b!rb!teasc! #i
parte femeiasc!, iar din dobitoacele necurate cte o pereche, parte b!rb!teasc! #i
parte femeiasc! (Facerea 7:2).
36. Noe aduce pe corabie din toat! f!ptura cte dou!
Biblia nu arat" dac" dumnezeu i-a explicat lui Noe dup" ce semne a f"cut aceast"
mp"r#ire n curate !i necurate. O alt" carte ns", Leviticul, care este atribuit"
lui Moise, arat" (cap. 11) care dobitoace erau socotite de c"tre evrei curate !i
necurate. Dintre patrupede, curate erau acelea care au copita despicat" !i care
rumeg". C"mila !i iepurele, care, de!i rumeg", nu au copita despicat", snt socotite
animale necurate; porcul, care, de!i are copita despicat", nu rumeg", este socotit
!i el un animal necurat. Dintre p"s"ri, dumnezeu a declarat necurate: vulturul,
uliul, zgrip#orul !i !oimul, corbul, stru#ul, huhurezul, pesc"ru!ul, eretele, bufni#a,
leb"da, pelicanul, strcul !i alte cteva.
Dumnezeu-tat"l l-a anun#at pe Noe c" potopul va ncepe dup" !apte zile. Patriarhul
urma s" mai toceasc" pu#intel !tiin#ele naturale pentru a !ti dac" s" ia cu el doi sau
!apte cocori, doi sau !apte elefan#i, doi sau !apte rinoceri, doi sau !apte
hipopotami etc.
Iar cnd s-au mplinit #apte zile, apele potopului au pornit pe p!mnt. In anul #ase
sute al vie"ii lui Noe, n luna a doua, n ziua a #aptesprezecea a lunii, n ziua aceea
"#nir! toate izvoarele marelui adnc #i st!vilarele cerului se cr!par! (Facerea 7:10-
11).
De aici se vede limpede c" duhul sfnt st"ruia s" nt"reasc" credin#a c" exist" un
mare rezervor de cealalt" parte a cerurilor care se gole!te printr-un fel de ecluze.
37. Les cluses du ciel sont ouvertes.
$i a "inut ploaia pe p!mnt patruzeci de zile #i patruzeci de nop"i. n ziua aceea a
intrat Noe n corabie #i mpreun! cu el: Sem, Ham #i lafet, feciorii lui Noe, femeia lui
Noe #i cele trei femei ale fiilor s!i. Apoi tot felul de fiare #i tot felul de dobitoace #i
tot soiul de trtoare care se tr!sc pe p!mnt #i tot felul de p!s!ri #i tot felul de
p!s!rele #i de zbur!toare (Facerea 7:12-14).
Ce mai corabie, ce mai corabie! Dac" adun"m toate zilele indicate n capitolul
acesta !i n capitolele urm"toare, reiese c" Noe, familia lui !i toate dobitoacele pe
care le salvase au stat pe corabie 393 de zile. Teologii nu arat" n ce fel opt oameni
au putut s" hr"neasc" !i s" adape, timp de mai bine de un an, toat" aceast"
gr"din" zoologic" !i s" ntre#in" !i boxele curate. Unde mai pui c" trebuiau s" aib"
grij" !i de pr"sil"! Inchipui#i-v" numai de ct" carne a fost nevoie pentru hrana
tuturor acestor animale! Ce munc" extraordinar" trebuie s" fi depus Noe, so#ia, fiii
!i nurorile lui ca s" cure#e corabia de gunoi!
Dumnezeu personal a ferecat u!ile cor!biei: Apoi dumnezeu a nchis u#a dup!
el (Facerea 7:16).
38. La colombe. Inquitude des habitants de l'arche.
Cnd corabia a nceput s" pluteasc", apele au crescut uria#e pe p!mnt, afar! din
cale, nct to"i mun"ii cei mai nal"i, de sub tot cerul, fur! acoperi"i. Cu cincisprezece
co"i deasupra lor se ridicar! apele... (Facerea 7:19-20).
E greu s"-!i fac" cineva o idee precis" despre aceast" cantitate de ap", ndeosebi
dac" se #ine seama c" cea mai mare adncime cunoscut" nou" din Oceanul Pacific
(depresiunea din regiunea insulelor Mariane) dep"!e!te 11 km, iar cel mai nalt
munte de pe globul p"mntesc, Ciomolungma (Everest) din Himalaia, !i are vrful la
8 880 m deasupra nivelului m"rii.
Atunci pieri toat! f!ptura care se mi#c! pe p!mnt: p!s!ri, dobitoace #i fiare, ct #i
toate viet!"ile care mi#un! pe p!mnt, precum #i to"i oamenii. Toate vie"uitoarele de
pe uscat cu suflare de via"! n n!rile lor, toate pierir!. Astfel au fost strpite toate
f!pturile de pe fa"a p!mntului, de la om pn! la dobitoc, pn! la trtoare, pn! la
p!s!rile cerului; strpite au fost de pe p!mnt #i au r!mas numai Noe #i cu cei ce se
aflau cu el n corabie. $i au crescut apele pe p!mnt vreme de o sut! cincizeci de
zile (Facerea 7:21-24).
Numai pe!tii, ferice de ei, pluteau f"r" grij" n viitoarea dezl"n#uit"! Dar toate au un
sfr!it:
$i dumnezeu #i-a adus aminte de Noe #i de toate fiarele #i de toate dobitoacele
care erau cu el n corabie, #i dumnezeu a l!sat s! bat! vnt pe p!mnt #i apele au
nceput s! scad!. $i s-au nchis izvoarele adncului #i st!vilarele cerului #i ploaia
din cer a contenit. $i apele de pe p!mnt au dat napoi pu"in cte pu"in, #i dup! o
sut! #i cincizeci de zile au sc!zut de tot. Iar n luna a #aptea, n ziua a
#aptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe muntele Ararat. $i apele au sc!zut
mereu-mereu, pn! n luna a zecea, iar n luna a zecea, n cea dinti zi a lunii, s-au
ar!tat vrfurile mun"ilor (Facerea 8:1-5).
39. L'arche s'arrte au sommet du mont Ararat.
Cte minuni surprinz"toare cuprind aceste cteva rnduri! Mai nti avem pl"cerea s"
rennoim cuno!tin#a cu acest agreabil vnt al domnului, care nu mai avusese nimic
de lucru de cnd nu mai era haos !i pe care exege#ii l identific" cu duhul
domnului. La nceput, a!a cum se spune n Biblie, el se purta pe deasupra
apelor. Acum ns", pentru a zvnta apele potopului, dumnezeu-tat!l a dat drumul
sus-amintitului duh sfnt (vnt al domnului), pe care scriptura ni-l nf"#i!eaz" n
chip de porumbel divin (sau, dac" vre#i, cioar" vopsit" divin") !i i ncredin#eaz" o
sarcin" cu totul irealizabil": s" zvnte apele aduse de potopul mondial.
De altfel, era absolut necesar s" intervin" cineva din preasfnta treime, deoarece
nici unul dintre vnturile obi!nuite n-ar fi reu!it s" sece vreodat" o cantitate att de
mare de ap". De vreme ce pe timpul potopului nivelul apei dep"!ise cu 15 co#i cei
mai nal#i mun#i de pe p"mnt, reiese, dup" unele calcule, c" n total se adunase o
cantitate de ap" echivalent" cu volumul a 12 oceane mondiale ngr"m"dite unul
peste altul. A!adar, potopul poate fi socotit drept cea mai extraordinar" dintre
minunile s"vr!ite de dumnezeu, c"ci dup" ce a creat aceste noi oceane de
necuprins (ceea ce nu se poate spune c" ar fi o scamatorie obi!nuit"), le-a zvntat
numai cu simpla lui suflare, nchipui#i-v" ce pl"mni trebuie s" fie avut acest
porumbel!
O alt" minune care, nici ea, nu poate trece neobservat": n a !aptesprezecea zi din
luna a !aptea, corabia lui Noe s-a oprit pe vrful muntelui Ararat, care are o n"l#ime
de 5 156 m, n timp ce mun#ii mai nal#i dect Araratul, ca, de pild", cele 14 vrfuri
ale Himalaiei, cu o n"l#ime de peste 8 000 m, !i alte vrfuri din America de Sud, din
Africa, au ie!it deasupra apelor abia n ziua nti a lunii a zecea, adic" cu !ase
s"pt"mni mai trziu. O minune cu totul remarcabil"!
Povestirea biblic" despre sfr!itul potopului cuprinde, n afar" de aceasta, !i basmul
ct se poate de naiv cu corbul !i porumbelul, care, de altfel, nu prezint" nici un
interes. Noe a dat drumul mai nti corbului, care a ie#it, ducndu-se #i ntorcndu-
se, pn! ce s-au uscat apele de pe p!mnt. Apoi el a dat drumul unui porumbel,
care n-a g!sit unde s!-#i odihneasc! talpa piciorului #i s-a ntors la Noe n
corabie. Noe i-a dat drumul din nou, dup" 7 zile, !i de ast" dat" porumbelul s-a
napoiat, #innd n cioc o ramur" de m"slin. Noe a priceput atunci c" apele au
sc!zut de pe p!mnt. Patriarhul, spune Biblia, mplinise atunci 601 ani.
Dumnezeu i-a spus c" e timpul sa ias" din corabie. Debarcarea animalelor a avut
loc, probabil, ntr-o ordine exemplar", n afar" de aceasta, e de presupus (de!i
Biblia n-o spune) c" apa s"rat" s-a desp"r#it pe loc de apa dulce (o nou" minune!),
pentru ca rurile, lacurile !i m"rile s" poat" reintra n albiile lor, a!a cum fusese mai
nainte. Ct prive!te pe!tii, ei s-au napoiat din nou n apele respective, potrivit cu
cerin#ele naturii lor.
$i a zidit Noe un jertfelnic lui dumnezeu #i a luat din toate vie"uitoarele curate #i din
toate p!s!rile curate #i le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. $i a mirosit dumnezeu
mirosul cu bun! mireasm! #i a zis dumnezeu n cugetul s!u: De acum nainte nu
voi mai blestema p!mntul din pricina omului, pentru c! pl!smuirile inimii omului
snt rele din tinere"ea lui #i nu voi mai nimici toate vie"uitoarele precum am f!cut
(Facerea 8:20-21).
Cu acest prilej, mo!neagul a catadicsit s"-i dea lui Noe !i copiilor lui o
binecuvntare clasa nti !i le-a ng"duit pe viitor s" m"nnce, n afar" de cereale, !i
orice alt" hran".
$i dumnezeu a binecuvntat pe Noe #i pe feciorii lui #i le-a zis: Fi"i roditori #i v!
nmul"i"i #i umple"i p!mntul. $i team! de voi #i groaz! de voi s! domneasc! peste
toate vie"uitoarele p!mntului #i peste toate p!s!rile cerului. Tot ce mi#c! pe p!mnt
#i to"i pe#tii m!rii snt da"i n mna voastr!. Tot ce se mi#c! #i ce tr!ie#te s! v! fie
vou! de mncare, precum v-am dat #i toat! iarba verde. Numai carnea, cu puterea
ei de via"!, adic! cu sngele ei, s! n-o mnca"i. $i negre#it, pentru sngele vostru,
pentru via"a voastr!, voi cere r!zbunare; de la oricare fiar! voi cere acest snge,
chiar #i din mna omului, din mna fratelui s!u, cu r!zbunare voi cere via"a omului.
Cine vars! snge omenesc, prin mna de om sngele lui se va v!rsa, c!ci dup!
chipul s!u a f!cut dumnezeu pe om (Facerea 9:1-6).
Cum mo#neagul !i luase angajamentul s" nu mai nece oamenii, trebuia pus" o
semn"tur" sub aceast" tranzac#ie. Semn"tura divin" a fost curcubeul, inaugurat
pentru prima dat" n aceast" zi memorabil".
Pus-am n nori curcubeul meu, ca s! fie semnul leg!mntului ntre mine #i p!mnt.
Iar cnd voi gr!m!di nori deasupra p!mntului #i se va ar!ta curcubeul n nori,
atunci mi voi aduce aminte de leg!mntul care este ntre mine #i voi #i toate
vie"uitoarele de tot soiul... (Facerea 9:13-15)
40. Inaugurarea curcubelului
Precau#ia nu era de prisos, c"ci nici dumnezeu nu trebuie s" se bizuie prea mult pe
memoria sa! Subliniem, n treac"t, c" textul sfnt spune: curcubeul meu, pus-am
n nori curcubeul meu. Toate acestea arat" limpede c" pn" atunci nu existase nici
un fel de curcubeu. &i cum curcubeul se formeaz" prin refrac#ia !i reflec#ia razelor
solare n pic"turile de ap", este limpede c" n decursul veacurilor care se
scurseser" ntre perioada facerii lumii !i potop nu se practicase de loc udarea
p"mntului cu ajutorul ploii; copacii !i plantele cre!teau de la sine !i fie c" le era
suficient" sudoarea care picura de pe fruntea omului, fie c" vagabondul de Cain,
cel care zidea ora!e, construise pe ntregul glob p"mntesc o re#ea de iriga#ie
artificial".

6 CAPITOLUL
Preadreptul Noe !i Urma!ii lui, Blagoslovi#i de Dumnezeu
Istoria potopului este completat" cu dou" episoade interesante: be#ia lui Noe !i
turnul Babel.
$i a nceput Noe s! munceasc! p!mntul #i a s!dit vie. $i a b!ut vin #i s-a mb!tat
#i s-a dezvelit n cortul s!u. $i a v!zut Ham, tat!l lui Canaan, goliciunea p!rintelui
s!u #i s-a dus s! le spun! celor doi fra"i ai s!i, care erau afar!. Atunci au luat Sem
#i lafet o mantie #i, punnd-o amndoi pe umerii lor, au mers de-a- nd!ratelea #i au
acoperit goliciunea p!rintelui lor, iar fe"ele lor erau ntoarse, a#a nct n-au v!zut
goliciunea p!rintelui lor (Facerea 9:20-23).
41. Noe s"deste vi#a de vie !i inventeaz" vinul
A!adar, Sem !i Iafet s-au purtat respectuos, a!a cum se cuvine s" se poarte ni!te
fii de treab" care !i-au v"zut tat"l beat. Ham, dimpotriv", s-a purtat ca un mitocan.
&i, binen#eles, blestemul nu s-a l"sat mult a!teptat; dar s" vede#i asupra cui a
c"zut.
42. Ivresse du patriarche No.
$i s-a trezit Noe din be"ia lui #i a aflat ceea ce i f!cuse lui feciorul s!u cel mai
tn!r. $i atunci Noe a zis: Blestemat s! fie Canaan! S! fie robul robilor fra"ilor s!i!
$i a ad!ugat: Binecuvntat s! fie domnul, dumnezeul lui Sem, #i Canaan s! fie
robul lui! Dumnezeu s! dea ntindere lui Iafet #i s! locuiasc! n corturile lui Sem, iar
Canaan s! fie robul lui! (Facerea 9:24-27).
43. Cham et Canaan sont maudits.
A!a a fost blestemat tn"ral Canaan, cu toate c" el nu-!i b"tuse de loc joc de
bunicul s"u. E de presupus c" Noe nc" nu se trezise complet din be"ia lui cnd a
rostit blestemul. Cu toate acestea, dumnezeu 1-a confirmat.
Teologii sus#in c" Noe a dat Asia lui Sem, Europa lui Iafet, iar Africa lui Ham.
Canaan !i Ham au dat na!tere negrilor !i negroizilor. Tocmai de aceea, zice-se,
urma!ii lor au trebuit s" devin" robi ai europenilor. Se pune ntrebarea: n ce fel cei
trei fii ai lui Noe, n"scu#i din acela!i tat" !i din aceea!i mam", au putut s" devin"
ntemeietorii a trei rase diferite? Totu!i, trebuie s" ne ploconim n fa#a lui dumnezeu
!i n fa#a sfintei scripturi !i s" socotim c" din Sem se trag asiaticii cu pielea
galben", din Iafet europenii cu pielea alb", iar din Ham !i Canaan africanii cu pielea
neagr". Dar atunci din cine se trag pieile ro!ii din America? Sau sfntul duh a uitat
s" divulge aceasta autorului c"r#ii Facerea sau trebuie s" admitem c" aztecii !i
mohicanii din America n-au avut tat".
44. Les effets d'une maldiction.
Le chapitre 10 donne la gnalogie de Japhet, de Sem et de Cham, et fait
connatre les premires villes bties. De tous les noms cits, le plus connu est celui
de Nemrod, qui fut El a fost vn!tor vestit naintea Domnului Dumnezeu
(Facerea 10:9).
45. Nemrod.
S" trecem acum la vestitul basm cu turnul Babel.
$i tot p!mntul avea un singur grai #i acelea#i cuvinte. $i s-a ntmplat c!, pornind
oamenii din r!s!rit, au g!sit un #es n "inutul $inear #i s-au s!l!#luit n el. $i #i-au
zis ei ntre ei: Veni"i ncoace! S! facem c!r!mizi #i s! le ardem n foc! $i s-au
slujit de c!r!mizi n loc de piatr! #i de catran n loc de muruial!. $i au zis: Haidem
s! ne cl!dim o cetate #i un turn al c!rui vrf s! ajung! pn! la cer...
46. Construction de la tour de Babel.
Atunci s-a pogort domnul ca s! vaz! cetatea #i turnul pe care l zideau fiii
oamenilor. $i a zis domnul: Iat!, ei snt un singur popor #i o singur! limb! au cu
to"ii. $i acesta e numai nceputul lucr!rilor, dar nimic nu le va r!mnea nef!cut din
toate cte #i vor pune n minte s! fac!. Haidem s! ne pogorm #i s! amestec!m pe
loc graiul lor, astfel ca s! nu se mai n"eleag! n limb! unii cu al"ii!
$i i-a mpr!#tiat dumnezeu pe ei de acolo pe toat! fa"a p!mntului #i ei au contenit
cu ziditul cet!"ii. De aceea i s-a pus numele Babel, de vreme ce acolo amestecat-a
dumnezeu graiul a tot p!mntul #i de acolo i-a risipit dumnezeu pe fa"a p!mntului
ntreg (Facerea 11:1-9).
47. La confusion des langues.
Unii teologi afirmau cu t"rie !i plini de sine c", n momentul cnd fusese distrus de
dumnezeu, turnul Babel atinsese o n"l#ime de un kilometru !i jum"tate, adic" ar fi
fost de zece ori mai nalt dect cea mai mare piramid" din Egipt, piramida lui Keops
(147 m). Cu toate acestea, piramidele s-au p"strat, pe cnd din grandioasa
construc#ie care poart" denumirea de turnul Babel nu a r"mas nici urm". Pentru o
n"l#ime de l 500 m ar fi fost necesar !i un fundament neobi!nuit de mare. Se pune
ntrebarea: cum a putut s" dispar" o cl"dire att de uria!"? Autorul c"r#ii Facerea
a uitat s" dea o explica#ie n aceast" privin#".
&i nc" ceva: pe atunci, potrivit Bibliei ns"!i, nu puteau s" existe un num"r suficient
de oameni care s" nal#e o construc#ie att de important" !i nici care s" cunoasc"
me!te!ugurile necesare acestei lucr"ri. Aceast" istorisire trebuie privit" drept una
dintre cele mai mari minuni religioase!
O minune tot att de uluitoare o constituie apari#ia pe nea!teptate a unui mare
num"r de limbi !i dialecte. Comentatorii - spune Voltaire - au cercetat ce limbi s-au
n!scut n urma acestei dispers!ri a popoarelor, dar n-au dat niciodat! aten"ie
limbilor vechi vorbite de oa- menii de pe teritoriul ce se ntinde din India pn! n
Japonia. Ar fi foarte interesant s! num!r!m cte dialecte se vorbesc n prezent pe
suprafa"a globului, n ce prive#te America, cunoa#tem peste 300 de dialecte, iar pe
continentul nostru peste 3000. Fiecare provincie chi- nez! are limba sa proprie.
Locuitorii Pekinului n"eleg greu pe cei din Kanton, iar un indian de pe coasta
Malabar nu n"elege pe un indian din Benares. De altfel, popula"ia p!mntului n-a
avut habar de minunea cu turnul Babel; ea a fost cunoscut! doar de scriitorii
evrei antici.
Strne!te cea mai mare mirare faptul c" importantele evenimente istorice, pe care
Biblia le pune la baza na!terii omenirii, nu snt de loc cunoscute de nici unul dintre
celelalte popoare. Ar fi de n#eles ca grecii, romanii, egiptenii, caldeenii, per!ii,
indienii, chinezi s" nu fi !tiut nimic de Ghedeon, Samson sau despre vreun alt erou
al unui trib evreiesc. Dar dac" acestor popoare le snt necunoscute pn" !i numele
lui Adam !i Noe, asta e cu totul altceva.
De vreme ce potopul a nimicit tot ce era pe p"mnt !i Noe a perpetuat semin#ia
omeneasc", acest patriarh ar fi trebuit s" fie cunoscut de istoricii tuturor popoarelor.
Cum se face c" numele lui Adam !i al Evei, al lui Cain !i Abel, al lui Enoh !i
Matusalem, al lui Lameh Noe, Sem, Ham !i Iafet nu au fost nscrise pe toate
pergamentele, ci figureaz" numai n c"r#ile micului popor evreu? Cnd veteranii
marii naviga#ii din timpul potopului s-au mpr"!tiat n diferitele col#uri ale p"mntului
!i au dat na!tere unor noi popoare, ei au uitat ntr-un mod ciudat, absolut totul: !i
cum a f"cut dumnezeu cerul #i p!mntul, !i cum au tr"it n rai primii oameni. Mai
mult chiar, au uitat pn" !i numele primilor oameni Numai evreii au #inut minte totul,
iar de la ei pove!tile biblice s-au transmis !i celorlalte popoare Nici meritul de a fi
cultivat vi#a de vie nu 1-a putut salva pe Noe de uitarea general", c"ci un num"r
uria! de oameni l cinstesc pe Bachus ca p"rinte al vinului.
n ce prive!te potopul, criticii snt de acord c" a fost o calamitate local" ct se poate
de fireasc". Ei afirm" c" au existat probabil multe alte inunda#ii de acest gen,
dovad" mitul lui Deucalion la grecii antici.
Dac" potopul ar fi fost o catastrof" de propor#ii mondiale, cuteaz" s" afirme criticii,
numele lui Noe ar fi fost !i el cunoscut n toat" lumea, pe cnd numele lui Deucalion
!i Utnapi!tim - eroul unei legende caldeene - ar fi fost date uit"rii. Este de
asemenea curios c" Hesiod !i Homer nu pomenesc nici un cuvnt nici despre
Adam, nici despre Noe, de!i unul a fost p"rintele, iar cel"lalt salvatorul neamului
omenesc.
Aceast" rezerv" este mai mult dect uluitoare, c"ci, pe bun" dreptate, nu se poate
admite ca porumbelul divin s" fi mers cu mistificarea pn" acolo nct s" dea
primului om, precum !i salvatorului omenirii de la nec, nume cu totul ntmpl"toare,
n"scocite, care au devenit cunoscute numai din Biblie.

7 CAPITOLUL
Cucernica Via#" a Sfntului Patriarh Avraam
Cititorul !i aminte!te, desigur, hot"rrea lui dumnezeu ca via#a omului s" nu
dep"!easc" 120 de ani (Facerea 6:3). In ciuda acestei hot"rri categorice a
domnului, Sem s-a nc"p"#nat s" tr"iasc" 600 de ani (Facerea 11:10-11),
Arpac!ad 438 de ani (v. 12-13), &elah 433 de ani (v. 14-15), Eber 464 de ani (v.
16-17), Peleg !i Reu fiecare cte 239 de ani (v. 18-21), Serug 230 de ani (v. 22-23),
Nahor 148 de ani (v. 24-25), Terah 205 ani (v. 32). Prin ace!ti opt descenden#i ai lui
Sem ajungem la Avraam, care are un rol uimitor de mare n legendele despre via#a
poporului evreu.
Biblia nu arat" de ce dumnezeu-tat"l 1-a ndr"git pe nea!teptate pe acest Avraam,
care la nceput se numea, simplu, Avram (cu un singur a). Avram ducea o via#"
lini!tit" n #ara Haran, cnd, ntr-o bun" diminea#", i s-a nf"#i!at dumnezeu !i i-a
poruncit s"-!i fac" bagajul.
$i dumnezeu a zis lui Avram: Ie#i din "ara ta #i din nemetul t!u #i din casa tat!lui
t!u #i du-te n "ara pe care "i-o voi ar!ta. $i voi face din tine popor mare #i te voi
binecuvnta #i voi m!ri numele t!u, nct vei fi binecuvntare #i pentru al"ii. $i voi
binecuvnta pe cei ce te binecuvnteaz!, iar pe cine te blestem! i voi blestema, #i
se vor binecuvnta ntru tine toate neamurile p!mntului (Facerea 12:1-3).
48. Avraam caut" #ara Canaan
De!i avea 75 de ani, Avram era att de credul, nct n-a cerut nici un fel de explica#ie
n leg"tur" cu aceast" propunere surprinz"toare. &i-a adunat boarfele !i a pornit la
drum f"r" s" !tie ncotro se duce. l nso#eau so#ia sa S"rai, nepotul s"u Lot cu
so#ia !i cteva slugi.
Caravana urma s" fac" un drum de cteva sute de kilometri nainte de a ajunge n
#ara Canaanului. Aceasta era #ara pe care dumnezeu voia s" i-o arate neap"rat lui
Avram, ca s"- !i mplineasc" f"g"duiala c" ea va apar#ine urma!ilor lui. C"l"torii
no!tri au umblat mult" vreme pe ntinderi nisipoase, f"r" pic de verdea#". Ca s" mai
prind" curaj !i s"-!i nt"reasc" credin#a, patriarhul nomad a n"l#at un jertfelnic n
mijlocul pustiului !i a nceput s" se nchine lui dumnezeu, rugndu-1 s"-1 duc" ct
mai curnd la destina#ie, c"ci picioarele lui b"trne se resim#eau, pesemne, destul
de tare de pe urma acestui drum lung.
49. Sacrifice d'Abraham dans le dsert.
Dup" ce a str"b"tut #inutul Canaanului !i alte #inuturi caravana s-a ndreptat spre
miaz"zi !i n cele din urm" a ajuns n Egipt.
Iar pe cnd se apropia ca s! intre n Egipt, zis-a c!tre S!rai, femeia sa: Ascult!,
eu #tiu c! tu e#ti femeie frumoas! la chip. Iar cnd te-or vedea egiptenii vor spune:
Asta e femeia lui. $i pe mine m! vor omor, iar pe tine te vor l!sa cu via"!. Spune
deci c! e#ti sora-mea, ca s!-mi mearg! bine, n hatrul t!u, #i s! scap cu via"!
mul"!mit! "ie!.
$i, ajungnd Avram n Egipt, egiptenii prinser! de veste c! femeia era tare mndr!.
$i au v!zut-o dreg!torii lui faraon #i au l!udat-o naintea lui #i femeia a fost luat! n
casa lui faraon. Iar pe Avram 1-au nc!rcat de daruri, n hatrul ei, #i i-au dat turme
#i cirezi, asini, robi #i roabe, asine #i c!mile (Facerea 12:11-16).
50. Abraham prsente sa femme au roi d'Egypte.
Aceasta este, fire!te, o aventur" evlavioas" !i plin" de nv"#"minte: sfnta
scriptur! nu-1 condamn" de loc pe str"bunul ntre#inut. Unii exege#i au condamnat
cu asprime purtarea lui Avram, dar sfntul Augustin 1-a luat pe patriarh sub
protec#ia sa. Men#ion"m n treac"t c" S"rai avea pe atunci 65 de ani: nici vrsta
naintat", nici lunga c"l"torie prin pustiu nu-i !tirbiser", binen#eles, ctu!i de pu#in
nurii. Aceasta este, fire!te, o nou" minune religioas". Mai trziu, cnd S"rai va
avea 90 de ani, vom vedea c" ea va mai fi r"pit" de un rege !i tot din pricina
frumuse#ii ei uimitoare.
Numai ce a pus faraonul mna pe bine conservata b"bu#", preg"tindu-se s"-i pun"
coarne so#ului ei, c" de ndat" ochiul atotv"z"tor al lui dumnezeu a b"gat de seam"
ce se ntmpla n haremul m"riei-sale regele Egiptului.
Dar dumnezeu a b!tut cu pedepse grele pe faraon #i casa lui, din pricina femeii lui
Avram, S!rai. Atunci a chemat faraon pe Avram #i i-a zis: Ce este aceasta ce mi-
ai f!cut? De ce nu mi-ai spus c! ea este femeia ta? De ce ai rostit: Este sora
mea? $i eu era s-o iau de so"ie! $i acum iat!-"i femeia! Ia-o #i du-te! $i i-a dat
faraon omeni care s!-1 petreac! #i 1-au petrecut afar! din Egipt, pe el #i pe femeia
lui #i toat! averea lui (Facerea 12:17-20).
Avram al nostru a pornit iar"!i la drum. Acum ns" era tare bogat: avea turme,
argint #i aur (Facerea 13:2), lucru ct se poate de firesc, deoarece nu napoiase
faraonului nimic din ceea ce primise cnd !i pusese la mezat nevasta.
51. Le roi d'Egypte comble Abraham de prsents
$i a mers din popas n popas, dinspre miaz!zi pn! la Betel, pn! la locul unde
fusese cortul s!u la nceput, ntre Betel #i Ai (Facerea 13:3).
In timpul acestei noi peregrin"ri a avut loc o ceart" ntre p"storii lui Avram !i cei ai
lui Lot. Bunicul !i nepotul !i-au mp"r#it bog"#iile, continund totu!i s" men#in" cea
mai strns" prietenie. Avram s-a hot"rt s" se a!eze n #inutul Canaanului, n timp
ce Lot a cobort n valea Iordanului !i s-a a!ezat n Sodoma, unde #i-a ntins
corturile.
52. Sparation d'Abraham et de Loth.
Dup" ctva timp, ni!te regi, printre care !i cel al Sodomei, au pornit r"zboi ntre ei.
In cursul acestei nc"ier"ri Lot a fost luat prizonier. Bunicul Avram, care ntre timp
!i schimbase nc" o dat" domiciliul, mutndu-!i corturile n Hebron, a aflat aici
aceast" veste trist" pentru el. Inima i s-a umplut de o sfnt" indignare !i a hot"rt
s"-!i elibereze ruda. Cu acest prilej a ie!it la iveal" de ce era n stare patriarhul
nostru. Acest nomad, care nu avea nici un petic de p"mnt propriu, #inea, pe ct se
vede, un mare num"r de slugi: n Biblie se spune c" el a narmat din rndurile lor
318 oameni !i cu aceast" mn" de slugi a f"cut zob armatele celor mai puternici
patru regi de prin partea locului: Amrafel, regele &inearului, Arioc, regele Elasarului,
Chedarlaomer, regele Elamului, !i Tidal, regele din Gutim. Nimic de zis! Biruin#a a
fost att de mare, nct el a urm!rit pe du#mani pn! la Dan (care, n treac!t fie
spus, pe vremea, aceea nc! nu exista). $i acolo, dup! ce #i-a mp!r"it oamenii n
cete, noaptea, el #i robii s!if au izbit pe regi #j i-au fug!rit... $i au luat napoi toat!
prada, #i au luat napoi #i pe Lot, nepotul s!u, #i tot avutul lui, a#ijderea #i pe femei
#i poporul (Facerea 14:14-16).
53. Abraham dlivre Loth prisonnier.
Anii se scurgeau !i pe Avram l cuprindea tot mai mult ngrijorarea. El se fr"mnta
mereu ntrebndu-se cum ar putea s" aib" urma!i? Cnd se va mplini f"g"duiala
dat" de dumnezeu potrivit c"reia el trebuia s" devin" p"rintele unui popor mare?
Dup! aceste ntmpl!ri, cuvntul domnului s-a descoperit lui Avram n vedenie #i i-a
zis: Nu te teme, Avrame! Eu snt scutul t!u #i r!splata ta va fi mare foarte!. Atunci
Avram i-a r!spuns: Doamne dumnezeule, ce-mi vei da tu mie, fiindc! eu m! trec
din via"! f!r! copii, iar sluga mea n!scut! n cas!, Eliezer din Damasc, va fi
mo#tenitorul meu? $i a ad!ugat Avram: Iat!, tu nu mi-ai dat urma# #i acum un
rob din cas! va fi mo#tenitorul meu! Dar iat! cuvntul domnului c!tre Avram, #i i-a
spus: Nu acesta va fi mo#tenitorul t!u, ci acel ce va ie#i din m!runtaiele tale, acela
va fi mo#tenitorul t!u! $i 1-a scos din cort afar! #i i-a zis: Ia uit!-te la cer #i
num!r! stelele dac! po"i s! le numeri! $i a mai zis: Att de mul"i vor fi urma#ii
t!i! (Facerea 15:1-5).
Avram i-a dat crezare domnului !i s-a hot"rt s" mai a!tepte. S!rai, femeia lui
Avram, nu-i n!scuse nici un fiu #i avea o roab! egipteanc! pe care o chema Agar.
$i S!rai i-a zis lui Avram: Iat!, dumnezeu m-a ngr!dit ca s! nu nasc; intr! deci la
roaba mea. Poate c! voi avea copii de la ea. $i, Avram a ascultat de ndemnul
femeii sale S!rai (Facerea 16:1-2).
nseamn" c" ea avea de gnd s" nfieze pe copilul roabei sale. Potrivit unui obicei
oriental, tat"l sau mama luau copilul respectiv pe genunchi. Actul acestea servea
ca ritual al nfierii.
Deci S!rai, femeia lui Avram, a luat pe Agar egipteanca, roaba sa, cnd se
mpliniser! zece ani de cnd Avram locuia n p!mntul Canaan, #i a dat-o b!rbatului
ei Avram, ca so"ie. $i a intrat la Agar #i ea a z!mislit. Cnd a v!zut c! a r!mas grea,
st!pn!-sa a sc!zut n cinste n ochii ei. Atunci S!rai a zis c!tre Avram: Ocara
mea s! cad! asupra ta! Eu nsumi am pus pe roaba mea la snul t!u, #i dac! a
v!zut c! a r!mas grea, eu am ajuns de nimica toat! n ochii ei! Dumnezeu s! fie
judec!tor ntre mine #i tine! Dar Avram i-a r!spuns femeii sale S!rai: Iat! roaba
ta e n mna ta! F! cu ea cum crezi c! e mai bine! $i S!rai a strunit-o aspru #i ea a
fugit din fa"a ei (Facerea 16:3-6).
54. Rivalit de Sara et d'Agar.
Nu-i a!a c"-i tare cuvioas" !i plin" de nv"#"minte via#a acestui sfnt str!bun? Din
fericire, un nger a ntlnit-o pe Agar n pustiu !i i-a dat curaj.
Intoarn!-te la st!pna ta - i-a spus ngerul domnului - #i smere#te-te sub mna ei!..
Voi nmul"i cu prisos s!mn"a ta, nct s! nu se poat! num!ra de mult! ce va fi! ...
Iat! tu por"i n sn #i vei na#te un fiu #i-i vei da numele Izmail, fiindc! auzit-a domnul
necazul t!u (Facerea 14:9-11).
55. Agar et le jeune Ismal chasss par Sara.
$i cnd Avram a fost n vrst! de nou!zeci #i nou! de ani i s-a ar!tat dumnezeu #i i-
a gr!it: Eu snt dumnezeul cel atotputernic; umbl! ntru lumina fe"ei mele #i fii f!r!
prihan!! Voi statornici leg!mntul meu ntre mine #i tine #i te voi nmul"i din ce n ce
mai mult! Atunci a c!zut Avram cu fa"a la p!mnt #i domnul a vorbit cu el #i i-a
spus: Eu nsumi, iat!, fac leg!mntul meu cu tine: vei fi p!rintele a mul"ime de
popoare. $i de aici nainte nu te va mai chema Avram, ci va fi numele t!u Avraam,
c!ci "i-am h!r!zit s! fii p!rintele a o mul"ime de popoare. $i-"i voi da "ie road!
trupului numeroas! foarte #i voi ridica din tine noroade, #i regi vor ie#i din coapsele
tale. $i voi statornici leg!mntul meu ntre mine #i tine #i urma#ii t!i de dup! tine n
veacurile lor, spre ve#nic leg!mnt, ca eu s! fiu dumnezeul t!u #i al semin"iei tale
de dup! tine. $i-"i voi da "ie #i urma#ilor t!i "ara pribegiei tale, tot p!mntul Canaan,
n st!pnire ve#nic!, #i eu voi fi dumnezeul lor!
Apoi zis-a domnul c!tre Avraam: Iar tu p!ze#te leg!mntul meu, tu #i urma#ii t!i, n
veacurile lor. Acesta este leg!mntul meu ntre mine #i voi #i urma#ii t!i de dup!
tine, pe care s!-1 p!stra"i: toat! partea b!rb!teasc! s! se taie mprejur. $i anume
s! t!ia"i mprejur trupul vostru #i acesta s! fie semnul leg!mntului dintre mine #i
voi. Cnd va fi de opt zile, orice prunc de partea b!rb!teasc! dintre voi s! fie t!iat
mprejur n neam de neam, att robul n!scut n cas! ct #i cel cump!rat cu argint din
orice neam str!in #i care nu este din semin"ia ta: S! fie t!iat mprejur robul n!scut
n casa ta, ca #i cel cump!rat cu argintul t!u. Astfel semnul leg!mntului meu s! fie
pe trupul vostru semn al unui leg!mnt ve#nic. Iar b!rbatul net!iat mprejur, care nu
#i-a t!iat mprejur trupul s!u, acest suflet s! fie strpit din poporul s!u, ca unul care
a stricat leg!mntul meu!
56. Dieu institue la circoncision.
$i a zis iar!#i domnul c!tre Avraam: S!rai, femeia ta, s! nu se mai cheme S!rai,
ci Sara s! fie numele ei. $i eu voi binecuvnta-o, #i-"i voi da din ea un fecior; voi
binecuvnta-o #i va fi matc! de noroade #i st!pnitori de neamuri vor odr!sli din ea.
Atunci Avraam a c!zut cu fa"a la p!mnt, a zmbit si a zis n inima sa: Oare cuiva
de o sut! de ani s!-i mai vin! fecior #i Sara, la nou!zeci de ani, o s! mai fie
mam!? $i a gr!it Avraam c!tre domnul: Fie ca Izmail s! aib! zile n fa"a ta! Dar
domnul i-a r!spuns: Cu adev!rat Sara, femeia ta, "i va na#te un fiu #i-i vei pune
numele Isaac, #i eu voi ncheia leg!mntul meu cu el, leg!mnt ve#nic pentru
urma#ii lui de dup! el. $i cu Izmail te-am ascultat! Iat!, 1-am binecuvntat #i-i voi da
road! trupului, #i-1 voi nmul"i peste m!sur!; #i va odr!sli doisprezece voievozi #i
voi face din el un popor mare. Dar leg!mntul meu l voi ncheia cu Isaac, pe care "i-
1 va na#te Sara la anul pe vremea aceasta! $i a sfr#it de vorbit cu el #i s-a n!l"at
domnul de ling! Avraam (Facerea 17:1-22).
Nu po#i citi f"r" sentimentul celei mai profunde venera#ii aceast" descriere a
apari#iei dumnezeului omniprezent n fa#a lui Avraam. Autorul ei a fost, cu siguran#",
inspirat de sfntul duh! Clericii nu mai trebuie s" se mai str"duiasc" s"
demonstreze acest lucru, c"ci gndul domnului atinge aici culmi la care nici un
muritor de rnd nu ar putea visa vreodat". Lui Alexandru Macedon, de pild", nu i-ar
fi trecut niciodat" prin minte, atunci cnd a ncheiat alian#a cu regii indieni, s" le
propun" s" se taie mprejur !i s"-i taie mprejur pe to#i supu!ii lor n semn de
prietenie ve!nic". Iar cnd Napoleon 1-a mbr"#i!at, la Tilsit, pe #arul Alexandru I, el
s-a gndit s" consfin#easc" prietenia sa cu Rusia numai prin ura comun" fa#" de
Anglia. Dac" mare!alul Murat, care l nso#ea pe st"pnul de atunci al Europei, i-ar fi
spus: Sire, n loc de a-1 ruga pe "ar s!-#i pun! semn!tura pe tratatul de alian"!
militar!, cere"i-i ca mine el s! s!vr#easc! asupra sa #i asupra tuturor membrilor
statului s!u major ritualul t!ierii mprejur, c!ci prepu"urile lor vor fi cea mai bun!
chez!#ie a unei alian"e trainice ntre cele dou! imperii, Napoleon ar fi b"nuit c"
Murat !i-a ie!it din min#i !i 1-ar fi dat n grija celor mai buni medici ai s"i. Dar
Alexandru Macedon !i Napoleon nu erau dect simpli oameni. Numai ra#iunea
divin" poate s" conceap" ideea unei alian#e ve!nice bazate pe t"ierea mprejur a
organelor sexuale, ritual care s" se transmit" din neam n neam.
Dar dac" t"ierea mprejur este de origine divin", atunci de ce cre!tinii au renun#at
totu!i la ea?
n ce-1 prive!te pe sfntul patriarh, el a ndeplinit f"r" !ov"ial" cererea
preanaltului.
Atunci a luat Avraam pe Izmail, fiul s!u, #i pe to"i robii n!scu"i la el n cas! #i pe to"i
cei cump!ra"i cu argintul s!u, toat! partea b!rb!teasc! din gloata casei lui Avraam,
#i a t!iat mprejur trupul lor, chiar n ziua aceea, precum vorbise dumnezeu cu el. $i
Avraam era n vrst! de nou!zeci #i nou! de ani cnd a fost t!iat mprejur. Iar Izmail,
fiul s!u, era n vrst! de treisprezece ani cnd a fost t!iat mprejur. n una #i acea#i
zi, au fost t!ia"i mprejur Avraam #i Izmail, fiul s!u. $i to"i b!rba"ii casei sale, robi
n!scu"i n cas! sau robi cump!ra"i cu argint de prin str!ini, au fost t!ia"i mprejur
mpreun! cu el (Facerea 17:23-27).
Cum mai pot afirma acum cre!tinii c" religia lor se bazeaz" pe religia poporului
evreu dac" ei nu ndeplinesc toate prescrip#iile sfinte ale acestei religii? Pn" !i
Iisus a fost supus ritualului t"ierii mprejur. Prepu#ul lui este venerat ca una dintre
cele mai pre#ioase relicve n catedrala sfntului loan de Lateran din Roma. Mai mult
chiar: acest prepu# s-a nmul#it printr-o minune ct se poate de enigmatic", dar cu
att mai surprinz"toare: n prezent aceea!i relicv" se g"se!te la Charroux (lng"
Poitiers), la Puy-en-Velay, la Coulombes (n apropiere de Chartres), la Chlons-sur-
Marne, la Anvers !i la Hildesheim; n afar" de aceasta, ziua n care domnul a fost
t!iat mprejur este s"rb"torit" de biseric", potrivit calendarului gregorian, n prima
zi a anului: l ianuarie.
n critica sa la adresa cre!tinismului, mp"ratul Iulian Filozoful a remarcat c" adep#ii
noului cult ncalc" prescrip#iile religiei mozaice !i, cu toate acestea, se socotesc fii
credincio!i ai acestei religii. El a ar"tat c" exist" o deosebire n ritualuri, c" au fost
desfiin#ate jertfele, c" a fost nc"lcat" legea cu privire la consumarea c"rnii,
s"rb"torirea smbetei a fost mutat" pentru ziua urm"toare etc. etc.
In leg"tur" cu t"ierea mprejur, el scrie:
V! ntreb, galileeni, de ce nu s!vr#i"i asupra voastr! ritualul t!ierii mprejur? Nu a
poruncit oare Iisus ca legea s! fie mplinit! ntocmai? S! nu socoti"i c! am venit s!
stric legea sau prorocii; n-am venit s! stric, ci s! mplinesc (Evanghelia de la
Matei, 5:17). $i n continuare tot el a spus: ...Cel ce va strica una din aceste
porunci, foarte mici, #i va nv!"a a#a pe oameni, foarte mic se va chema ntru
mp!r!"ia cerurilor (v. 19). Or, dac! Iisus a poruncit ntr-adins s! fi mplinit!
ntocmai legea #i a statornicit pedepse pentru cei care ncalc! cea mai mic! cerin"!
a legii, atunci cu ce v! justifica"i voi, galileeni, care nc!lca"i aceast! lege? Ori Iisus
nu a spus adev!rul, ori voi nc!lca"i legea.
mpotriva acestei observa#ii a lui Iulian a f"cut obiec#ii sfntul Chiril. Trebuie s"
recunoa!tem c" argumentele acestui sfnt snt slabe !i vrednice de mil".
T!ierea mprejur este de prisos - spune el - dac!-i respingem n"elesul spiritual.
Dac! este nevoie ca oamenii s! se supun! t!ierii mprejur #i dac! dumnezeu
blameaz! #i condamn! prepu"ul, de ce nu i-a f!cut pe oameni chiar de la nceput
a#a cum dore#te s!-i vad!? La aceast! prim! cauz! a inutilit!"ii t!ierii mprejur
ad!ug!m pe a doua: nici un trup omenesc care nu este schilodit de boli sau de o
diformitate nu are nimic de prisos #i nimic care s!-i lipseasc!; natura a f!cut totul n
mod ra"ional, perfect #i necesar. $i cred c! trupul omenesc ar suferi dac! i s-ar t!ia
vreuna dintre p!r"ile sale naturale. Oare creatorul universului nu #tia ce este
folositor #i bine? Oare nu dup! asta s-a c!l!uzit el atunci cnd a f!cut trupul omului
de vreme ce toate celelalte f!pturi au fost f!cute perfecte? Care este folosul t!ierii
mprejur? Poate c! unii, pentru a lua ap!rarea acestui obicei, vor spune ceea ce
spun evreii #i unii idolatri: t!ierea mprejur, zic ei, se face pentru a men"ine trupul
curat #i ngrijit. Eu nu mp!rt!#esc aceast! p!rere. Cred c! ritualul acesta jigne#te
natura, care nu a creat nimic de prisos #i nefolositor. Dimpotriv!, tot ce ni se pare n
ea vicios #i necinstit este necesar #i cuviincios, mai ales dac! temper!m patimile
trupe#ti; trebuie s! suport!m toate poverile trupului #i s! l!s!m prepu"ul s! acopere
izvorul na#terii; c!ci mai bine este s! nchi- dem cu totul acest izvor p!c!tos dect
s! png!rim natura prin interven"ia cu"itului. Natura trupului nu tulbur! mintea.
A!adar, sfntul Chiril ntreab" la ce folose!te t"ierea mprejur dac" i se respinge
sensul mistic, mp"ratul Iulian ar fi putut s"-i r"spund" cu u!urin#" episcopului
Alexandriei urm"toarele: nu folose!te la nimic, dac" dori#i, dar nu despre asta-i
vorba, ntrebarea este dac" a poruncit dumnezeu patriarhului Avraam s"
s"vr!easc" t"ierea mprejur ca un semn ve!nic !i trainic al alian#ei sale cu el !i cu
adep#ii credin#ei lui. Din textul rsfintei scripturi reiese c" aceasta a fost inten#ia lui
dumnezeu !i c" el a exprimat-o ct se poate de precis !i de limpede. Mai trziu,
Moise, urmnd porunca domnului, a rennoit legea t"ierii mprejur 86. Iisus Hristos,
care spunea c" a venit pentru a mplini legea !i nu pentru a o nc"lca, n-a afirmat
niciodat" c" ar fi necesar s" se desfiin#eze t"ierea mprejur. Evangheli!tii nu scriu
nic"ieri c" el s-ar fi pronun#at vreodat" pentru desfiin#area acestui ritual. Dac" a!a
stau lucrurile, de ce cre!tinii s-au socotit scuti#i de aceast" lege scurt timp dup"
moartea dumnezeiescului lor legiuitor?
Teologii cre!tini invoc" cele spuse de sfntul apostol Pavel, !i anume c" t!ierea
mprejur este trebuincioas! numai n inim!. Dar Pavel nsu!i, dup" cum spune n
cartea Faptele sfin"ilor apostoli (16:3), 1-a t"iat mprejur pe ucenicul s"u grecul
Timotei, respectnd ntocmai indica#iile legii evreie!ti. A!adar, el socotea c" t"ierea
mprejur este necesar" !i folositoare? Atunci de ce mai trziu sfntul Pavel !i-a
schimbat p"rerea?
O fi fost la mijloc o revela#ie divin"? Pavel nu ne spune nimic n aceast" privin#". O
fi devenit el pe urm" mai nv"#at? Dac" e s" admitem asta, trebuie s" admitem, de
asemenea, c" vreme destul de ndelungat" el a fost un ignorant, chiar pe cnd era
apostol.
Voltaire spune: nv!"a"ii nu au dat nici un fel de justific!ri plauzibile t!ierii mprejur.
Unii consider! c! acest ritual contribuie la men"inerea cur!"eniei trupe#ti. Pesemne
c! n-au asistat niciodat! la acest ritual. Altminteri ar #ti ct de nensemnat este
rezultatul opera"iei #i ct de u#or ar putea ea s! fie nlocuit! cu o sp!l!tur!
obi#nuit!, care este mult mai la ndemn! #i mai pu"in primejdioas!, c!ci se ntmpl!
ca copiii s! moar! de pe urma acestei opera"ii. Se mai spune c!, ntruct evreii
tr!iau ntr-o clim! foarte cald!, legea voia s! prentmpine urm!rile c!ldurii excesive
care ar fi putut s! duc! la apari"ia unor pl!gi pe organul sexual. Nu este exact! In
Palestina nu e mai cald dect n sudul Europei, n Persia e mult mai cald, iar n India
sau n Africa e #i mai cald #i totu#i locuitorii acestor "!ri nu s-au gndit niciodat! s!
se supun! t!ierii mprejur din motive de s!n!tate.
Adev!rata cauz! a t!ierii mprejur este c! preo"ii din diferite "!ri, n inten"ia de a
aduce jertf! zeilor o anumit! parte a trupului, #i fac pe corp crest!turi, ca, de pild!,
preo"ii Bellonei sau ai lui Marte; al"ii se scopesc, ca preo"ii Cibelei; al"ii #i bat cuie
n dos; fachirii #i pun inele pe organele sexuale; al"ii i biciuiesc pe credincio#i, a#a
cum f!cea, de pild!, iezuitul Girard cu Catherine Cadiere. Preo"ii hotento"i #i taie,
n cinstea zeilor lor, unul dintre testicule #i pun n locul lui un ghemotoc de ierburi
aromate. Egiptenii supersti"io#i se mul"umeau s! aduc! jertf! lui Osiris numai o
bucat! din prepu". Evreii, care au preluat de la egipteni foarte multe ritua- luri, au
introdus ritualul t!ierii complete mprejur #i continu! s!-1 practice #i n ziua de
ast!zi. Arabii #i etiopienii au practicat acest lucru n vremuri str!vechi. Turcii,
nving!torii arabilor, au preluat de la ei obiceiul, n timp ce cre#tinii obi#nuiesc s!
cufunde copilul n ap! sau s!-1 stropeasc!. Toate acestea snt la fel de logice #i
trebuie s!-i plac! foarte mult celui de sus, ncheie Voltaire.
Dar s" nu mai insist"m. S" revenim la patriarhul nostru. El trebuie s" fi fost destul
de nedumerit de hot"rrea ciudat" pe care o luase dumnezeu de a schimba numele
lui !i pe-al so#iei sale. Era cu att mai ciudat, cu ct schimbarea n sine era foarte
nensemnat": Avraam n loc de Avram, Sara n loc de S"rai. Dumnezeul evreilor !i
al cre!tinilor este ntr-adev"r !ugub"#!
&i, ntr-adev"r, din acest moment Biblia devine din ce n ce mai amuzant".
Domnul s-a ar!tat iar!#i lui Avraam, la stejarul Mamre, pe cnd el st!tea la u#a
cortului, sub z!pu#eala zilei. $i ridicndu-#i ochii #i privind, iat! trei b!rba"i st!teau
naintea lui; #i cnd i-a v!zut, a alergat din u#a cortului ntru ntmpinarea lor #i s-a
nchinat pn! la p!mnt (Facerea 18:1-2).
Discu#ia care a urmat dup" aceea este destul de interesant": e aici un amestec att
de nea!teptat al singularului cu pluralul, nct e de presupus c" patriarhul nu-!i
cuno!tea bine limba sau ntr-adev"r i era foarte cald!
$i a rostit: Doamne, dac! am aflat har n ochii t!i, nu trece cu vederea pe robul
t!u! ng!dui"i s! v! aduc! pu"in! ap! #i sp!la"i-v! pe picioare; apoi odihni"i-v! sub
copac. Iar eu v! voi aduce un codru de pine ca s! v! nt!ri"i inimile; pe urm!
vede"i-v! de drum. Altfel, de ce v-a"i fi ab!tut pe la robul vostru? Iar ei au r!spuns:
A#a s! faci precum ai zis (Facerea 18:3-5).
Teologii presupun c", dac" Dumnezeu a venit n ziua aceea la Avraam nso#it de
doi ngeri, el a f"cut asta pentru a nf"#i!a toate cele trei fe#e ale sfintei treimi.
Avraam nu poseda ns" subtilitatea teologilor !i nu a n#eles acest lucru, dup" cum,
de altfel, pn" la teologii cre!tini nu 1-a n#eles nici unul dintre prorocii evrei.
$i Avraam a intrat n srg n cort, la Sara, #i i-a gr!it: Ia degrab! trei #ea de
lamur! de f!in!, fr!mnt! #i f! turte! (Facerea 18:6).
Unii traduc"tori contemporani ai Bibliei scriu: Ia trei m!suri de f!in!. Ei folosesc
ntr-adins aceast" expresie nebuloas", c"ci ceea ce sfntul duh i-a dictat autorului
c"r#ii Facerea e de-a dreptul nemaipomenit. In textul ebraic se spune: efa, iar efa
are peste 25 de litri. Ce cantitate neobi!nuit" de pine! Ce-i drept, n Orient exista
obiceiul de a osp"ta pe musafiri cu un singur fel de mncare, care, n schimb, era
servit din bel!ug; totu!i, pe ct se pare, patriarhul i-a luat pe oaspe#ii s"i drept ni!te
mnc"i nentrecu#i.
Dar asta nc" nu e totul: Apoi Avraam a alergat la cireada, a luat un vi"el tn!r #i
gras #i 1-a dat slugii ca s! dea zor s!-1 preg!teasc!; A luat unt #i lapte #i vi"elul pe
care-1 g!tise #i le-a pus naintea drume"ilor, iar el a stat n picioare n fa"a lor, sub
copac, pe cnd ei mncau.
Ci ei 1-au ntrebat: Unde este Sara, femeia ta?. $i el a r!spuns: nl!untru, n
cort. Atunci a zis unul: Voi veni negre#it iar la tine, cnd va fi anul, #i iat! Sara,
femeia ta, va avea un fiu. Dar Sara asculta din u#a cortului, n dosul lui. $i Avraam
#i Sara erau b!trni, nainta"i n vrst!, iar cu Sara contenise rostul z!miislirii. $i
Sara a rs n inima ei #i a zis: Dup! ce am ajuns b!trn!, s!-mi mai fie a zburda?
Iar st!pnul meu e un mo#neag! Atunci domnul a gr!it lui Avraam: Pentru ce a rs
Sara #i a zis: Cu adev!rat na#te-voi eu un fiu a#a b!trn! cum snt? Este la
dumnezeu vreun lucru cu neputin"!? Pe vremea aceasta, cnd se va mplini anul,
voi veni iar la tine, #i Sara va avea un fiu!
Sara a t!g!duit #i a zis: N-am rs, c! o apucase frica; dar el i-a r!spuns: Ba nu!
Ai rs! (Facerea 18:7-15).
57. Les anges annoncent Sara qu'elle aura un fils.
E destul de interesant s" urm"rim aceast" discu#ie dintre dumnezeu !i Avraam,
c"ci am"nuntele ei pot, ntr-adev"r, s" te nveseleasc" prin naivitatea lor. Autorul
c"r#ii Facerea descrie cu atta precizie tot ce s-a ntmplat !i tot ce s-a spus de
parc" ar fi fost de fa#". E limpede c" a fost inspirat de sus, altminteri ar fi un simplu
mincinos.
Unii comentatori contemporani, pe care ridicolul !i naivitatea tuturor acestor
am"nunte i-a pus n mare ncurc"tur", se str"duiesc s" demonstreze c" ntreaga
povestire are un caracter alegoric; ei propun s" se n#eleag" c" dumnezeu !i ngerii
care s-au nf"#i!at lui Avraam ar fi simulat poft" de mncare, dar c" n-au mncat
nimic, pref"cndu-se numai c" m"nnc". L"sa#i- o balt"! Biblia trebuie luat" a!a
cum este, le r"spundem noi; c"ci dac" am accepta t"lm"cirile teologilor, c"rora
unele pasaje din Biblie li se par de necrezut, ar trebui s" vedem numai alegorii n
ntreaga sfnta scriptur!, nseamn" atunci c" nimic din ceea ce poveste!te
porumbelul nu s-a petrecut n realitate? C" totul nu este dect o aparen#"? C"
Biblia divin" este un vis, o n"scocire? Iat", domnilor propov"duitori, unde v" duc
aceste ra#ionamente! E mult mai simplu s" admitem c" dumnezeu, despre care
!tim c" zide#te din "!rna p!mntului, d! suflare de via"! !i umbl!, are de
asemenea obiceiul de a mnca, de a bea, de a mistui hrana etc., ba chiar nu este
scutit de suferin#ele pe care le pricinuie!te z"pu!eala, aidoma prietenului s"u
Avraam, care, adineauri, i vorbea att de ncurcat, adresndu-i-se cnd la singular,
cnd la plural.
Dup" mas" au f"cut cu to#ii o mic" plimbare:
Apoi acei oameni se scular! de acolo #i-#i ndreptar! ochii n partea Sodomei, iar
Avraam mergea cu ei ca s!-i petreac!. $i domnul a zis n sine: Ascunde-voi de
Avraam ceea ce snt pe cale s! fac. O dat! ce Avraam va fi negre#it un popor mare
#i vajnic #i ntru el binecuvnta-se-vor toate popoarele p!mntului (Facerea 18:16-
18).
Toate popoarele p"mntului snt binecuvntate ntru Avraam! Att comentatorii evrei
ct !i cei cre!tini v"d n acest text afirma#ia c" exist" un singur dumnezeu al
ntregului p"mnt, care, ce-i drept, este dumnezeul lui Avraam, dar cre!tinii nu-1
cedeaz" pe patriarh evreilor.
Dar ce anume planuri !i f"cuse dumnezeu-tat"l n privin#a c"rora se ntreba dac"
este sau nu este cazul s" i le dest"inuie patriarhului favorit? Dup" ce s-a gndit bine
!i a cump"nit totul, dumnezeu a hot"rt c" nu face s" se joace cu Avraam de-a v-a#i
ascunselea. &i iat" c" atunci Avraam, zice-se, !i-ar fi dat seama c" cei trei c"l"tori,
care i nfulecaser" un vi#el !i 80 kg de f"in", f"r" a mai pune la socoteal"
produsele lactate, erau fiin#e supranaturale !i c" printre ei se afla !i vechiul lui
prieten, dumnezeu n persoan".
Atunci domnul a gr!it: De vreme ce strig!tul mpotriva Sodomei #i Gomorei este
mare #i p!catul lor grozav de greu, M! pogor acum s! v!d dac! faptele lor snt
ntocmai precum arat! strigarea ajuns! pn! la mine, iar de nu, voi vedea!
(Facerea 18:20-21).
Dumnezeu nu era un administrator de duzin": nu-i pl"cea s" se ncread" orbe!te n
rapoartele poli#iei sale. Se va spune, poate, c", n calitate de dumnezeu atot!tiutor,
lui nu putea s"-i scape nimic !i, prin urmare, !tia ntotdeauna cum s" procedeze,
f"r" s" mai aib" nevoie de vreo anchet". Dar s" nu uit"m c" toate acestea se
petrec la o or" foarte c"lduroas" a zilei !i c" mistuirea mesei copioase care-i
fusese servit" adineauri sub ochii no!tri ar fi putut ntr-adev"r s" ntunece ntructva
mintea lui divin".
De acolo, ceilal"i doi b!rba"i se ndreptar! #i luar! calea spre Sodoma. Dar Avraam
mai r!mase pe loc n fa"a domnului. $i Avraam s-a apropiat #i a gr!it: Nimici-vei tu
pe cel drept o dat! cu cel p!c!tos? Poate c! se afl! cincizeci de drep"i n!untrul
cet!"ii; oare pr!p!di-vei tu #i nu vei cru"a locul pentru cei cincizeci de drep"i
din!untru? Departe de tine s! faci un lucru ca acesta... s!-i mearg! celui drept la fel
cu nelegiuitului! Departe de tine! Judec!torul a tot p!mntul oare nu va face
dreptate?
Atunci domnul a zis: Dac! la Sodoma g!sesc cincizeci de drep"i n!untrul cet!"ii,
eu voi cru"a tot "inutul n hatrul lor! Dar Avraam a r!spuns #i a zis: Iat! am
cutezat s! vorbesc cu domnul, de#i nu snt dect pulbere #i cenu#!! Poate c! din
cei cincizeci de drep"i vor lipsi cinci. Pierde-vei tu, pentru lipsa acestor cinci, toat!
cetatea? $i domnul a gr!it: Nu o voi pierde dac! g!sesc n ea patruzeci #i cinci
(Facerea 18:22-28).
Discu#ia continu" pe acela!i ton (v. 29-32). Avraam se str"duie!te s" smulg" noi !i
noi concesii: de la 45 de drep#i el trece la 40, la 30, apoi la 20. n cele din urm",
dumnezeu nu vrea s" mai lase nimic !i declar" c" nu se face ali!veri!ul cu mai
pu#in de 10 drep#i. Acesta este ultimul lui cuvnt!
$i a purces domnul, dup! ce a sfr#it de vorbit cu Avraam, iar Avraam s-a ntors la
cortul s!u (Facerea 18:33).

8 CAPITOLUL
Sfntul Str"bun Lot
Dumnezeu, care adineauri voise s" vad" totul personal, nu s-a dus cu nso#itorii s"i:
din expunerea care urmeaz" reiese c" s-a ntors acas!.
$i cei doi ngeri au sosit n Sodoma c!tre sear!. Iar Lot #edea n poarta Sodomei.
Cum i-a v!zut, Lot s-a sculat ca s!-i ntmpine #i s-a nchinat pn! la p!mnt. $i a
gr!it: Rogu-v!, st!pnii mei, abate"i-v! n casa robului vostru #i mne"i noaptea #i
sp!la"i-v! pe picioare, iar mine scula"i-v! #i merge"i n calea voastr!. Dar ei au
zis: Ba nu, ci vom mnea pe uli"!.
Dar el a st!ruit mult de ei #i s-au ab!tut la el #i au g!zduit n casa lui. $i le-a
preg!tit cin! #i le-a copt azime, #i ei au osp!tat. Nu apucaser! ns! s! se culce,
cnd oamenii din cetate, adic! din Sodoma, nconjurar! casa de la tn!r pn! la
b!trn, tot poporul, din toate fundurile. $i au chemat pe Lot #i i-au spus: Unde snt
oamenii care au venit la tine n gazd! acum noaptea? Adu-i la noi ca s!-i
cunoa#tem!
$i Lot a ie#it la ei la u#! #i u#a a tras-o dup! el. $i a zis Lot: V! rog, fra"ilor, nu
s!vr#i"i vreo urgie! Iat!, am dou! fete care nu #tiu de b!rbat. Pe ele le vom scoate
la voi #i face"i cu ele ce ve"i vrea, numai nu pricinui"i acestor oameni nici o
sup!rare, o dat! ce au venit la umbra acoperi#ului meu!
Iar ei strigar!: D!-te napoi!. $i ad!ugar!: Acesta, singur, care s-a aciuat la noi
ca venetic, vrea s! ne fie judec!tor! Te vom struni mai zdrav!n dect pe aceia! $i
d!dur! buzna peste Lot #i se apropiam s! sparg! u#a. Atunci cei doi b!rba"i
ntinser! mna #i b!gar! pe Lot la ei n cas! #i nchiser! u#a.
Iar pe cei de la u#a casei i lovir! cu orbire, de la cel mai mic pn! la cel mai mare,
a#a nct ei se istovir! c!utnd u#a (Facerea 19:1-11).
58. Lot i ap"r" pe ngeri mpotriva locuitorilor Sodomei
A fost necesar s" reproducem n ntregime si ntocmai tot acest pasaj din cartea
Facerea: s" nu uit"m c" aceste rnduri au fost scrise dup" dictarea sfntului duh
n persoan"!
Pe de alt" parte, nu stric" s" reproducem !i comentariile lui Voltaire: Acest pasaj
din textul biblic pune la ncercare mintea omeneasc! mai mult dect oricare altul.
Dac! ace#ti doi ngeri sau doi dumnezei erau f!r! trup, nseamn! c! ei luaser! o
nf!"i#are trupeasc! de o frumuse"e irezistibil!, din moment ce au reu#it s! inspire
unui popor ntreg o dorin"! att de oribil!, ntr-adev!r, gndi"i-v! numai: b!trni #i
copii, adolescen"i #i maturi, to"i locuitorii de sex b!rb!tesc, f!r! excep"ie, s-au
adunat gr!mad! n jurul casei pentru a s!vr#i un p!cat odios cu cei doi ngeri. Nu
este n firea omului s! s!vr#easc! de-a valma aceast! blestem!"ie, pentru care, de
obicei, se caut! un loc retras #i lini#tit. Locuitorii Sodomei ns! i cer pe cei doi
ngeri a#a cum r!zvr!ti"ii cer pine n timp de foamete. n mitologia p!gn! nu exist!
nimic asem!n!tor cu aceast! tic!lo#ie de nen"eles. Teologii care afirm! c! cei trei
c!l!tori cere#ti, dintre care doi au venit n Sodoma, erau dumnezeu-tat!l,
dumnezeu-fiul #i dumnezeu-sfntul duh, fac ca crima locuitorilor Sodomei s! fie #i
mai resping!toare, iar toat! povestea #i mai de nen"eles.
Propunerea f"cut" de Lot locuitorilor cet"#ii de a lua pe cele dou" fiice ale sale
nevinovate n locul acestor ngeri sau a acestor dumnezei nu este mai pu#in
revolt"toare. Totul dovede!te imoralitatea omului drept !i sfnt, despre care pn"
acum nu vorbe!te nici una dintre c"r#i.
Teologii g"sesc c" exist" ceva comun ntre aceast" ntmplare !i legenda lui
Filemon !i Baucis. Dar aceast" legend" nu are nimic indecent; ea este mult mai
instructiv". Zeus- Iupiter !i Hermes-Mercur pedepesesc un ora! pentru c" locuitorii
nu au fost ospitalieri; legenda ne aminte!te c" avem datoria de a fi buni !i omeno!i;
ea nu are nimic r"u sau urt.
Unii afirm" c" sfntul autor a vrut s" scrie ceva mai tare dect legenda lui Filemon
!i Baucis, pentru a inspira !i rnai mult dezgust fa#" de un p"cat foarte r"spndit n
#"rile calde. Dar arabii din pustiul Sodomei afirm" c" toate caravanele care trec pe
acolo le ofer" destule fete !i ei nu cer niciodat" b"ie#i.
Povestea cu cei doi ngeri nu este prezentat" aici ca o alegorie; nu, ctu!i de pu#in,
totul, absolut totul este precis! De altfel, nici nu se vede ce alegorie s-ar putea
extrage de aici n favoarea Noului testament, pentru care, potrivit afirma#iilor
p!rin"ilor bisericii, Vechiul testament serve!te drept prototip.
S" urm"rim n continuare textul sfnt al c"r#ii divine, pe care sntem datori s-o
socotim adev"rat", c"ci altfel am s"vr!i un p"cat de moarte. Vom g"si pasaje !i
mai teribile dect cel de mai sus!
Atunci cei doi b!rba"i gr!ir! c!tre Lot: Dac! mai ai pe cineva aici - vreun ginere,
fiii t!i #i fiicele tale #i pe c"i ai n cetate - scoate-i din acest loc (Facerea 19:12).
Ce rost aveau aceste ntreb"ri? Oare ngerii nu !tiau din cine era alc"tuit" familia
lui Lot?
C!ci noi vom nimici locul acesta, fiindc! strig!tul mpotriva locuitorilor lui s-a nte"it
naintea domnului #i domnul ne-a trimis ca s!-l pierdem! $i a ie#it Lot #i a nceput
s! vorbeasc! cu ginerii s!i, care erau s! ia pe fetele sale, #i le-a spus: Scula"i!
Ie#i"i din locul acesta, fiindc! domnul e gata s! pr!p!deasc! cetatea! Dar ginerii
s!i credeau c! Lot glume#te. Ci cnd s-au rev!rsat zorile, ngerii d!dur! zor lui Lot
zicnd: Scoal!-te! Ia pe femeia ta #i pe cele dou! fiice ale tale, care se afl! aici, ca
s! nu pieri #i tu pentru f!r!delegea cet!"ii!
Dar Lot z!bovindu-se, cei doi b!rba"i l apucar! de mn! pe el #i pe femeia lui #i pe
cele dou! fete ale lui, c!ci dumnezeu voia s!-l cru"e, #i-l scoaser! afar! #i-l l!sar!
n fa"a cet!"ii. Iar dup! ce i-au scos afar!, a zis unul: Fugi ca s! scapi cu via"!! Nu
te uita nd!r!t #i nu te opri nic!ieri n acest timp! Fugi la munte ca s! nu pieri!
Dar Lot le-a gr!it: Nu a#a, st!pne! Iat! a aflat robul t!u har n ochii t!i #i tu ai
m!rit milostivirea ta, pe care mi-ai ar!tat-o mie, sc!pndu-mi via"a, dar eu nu voi
putea s! fug la munte f!r! s! nu m! ajung! pieirea #i s! nu mor. Ci iat!! Cetatea
aceasta aproape este ca s! fug n ea #i e foarte mic!. ng!duie#te-m! s! fug ntr-
nsa. A#a e c! e mic!? $i voi sc!pa cu via"!!
$i i-a r!spuns: Iat! c!-"i mplinesc #i aceast! rug!minte, ca s! nu pr!p!desc
cetatea de care mi-ai gr!it. D! zor #i fugi acolo, fiindc! nu pot s! mplinesc porunca
pn! cnd nu vei ajunge tu n cetate! Pentru aceea s-a numit numele cet!"ii: %oar.
Cnd soarele a r!s!rit deasupra p!mntului, a intrat #i Lot n %oar.
Atunci domnul a turnat asupra Sodomei #i asupra Gomorei ploaie de pucioas! #i de
foc de la domnul din cer. $i a pr!p!dit cet!"ile acelea #i tot "inutul #i pe to"i locuitorii
cet!"ilor #i tot ce cre#tea pe cmpie. Ci femeia lui Lot s-a uitat nd!r!t #i s-a pref!cut
n stlp de sare. $i s-a sculat Avraam a doua zi de diminea"! #i s-a dus la locul unde
st!tuse naintea domnului. $i a c!utat spre Sodorna #i Gomora #i spre toat! cmpia
"inutului, #i a privit, #i iat!: fum gros se ridica de pe p!mnt ca fumul dintr-un cuptor
(Facerea 19:13-28).
59. Incendie de Sodome.
In ce prive!te Gomora, teologii recurg la argumentele cele mai ciudate, c"utnd s"
demonstreze c" p"catul acestui ora! era diametral opus p"catului Sodomei. In
Biblie nu exist" nic"ieri nici cea mai mic" aluzie n aceast" privin#". Totul este pur !i
simplu o n"scocire a teologilor.
Acum putem n#elege ce strig!t se ridicase din Sodoma !i din Gomora pn" la
ceruri, cum spusese dumnezeu-tat"l n discu#ia cu Avraam: n Sodoma se v"itau
femeile p"r"site; n Gomora, dimpotriv", urlau b"rba#ii p"r"si#i. Dar atunci se pune
ntrebarea: de ce mnia cereasc" a pr"p"dit pe femeile din Sodoma !i de ce
b"trnul dumnezeu nu i-a cru#at pe nenoroci#ii b"rba#i din Gomora, care !i a!a erau
destul de mhni#i din pricina nclina#iilor nefire!ti ale nevestelor lor?
n acela!i timp, e limpede c" cei doi domni din Sodoma, care se preg"teau s" se
c"s"toreasc" cu fiicele lui Lot, nu c"zuser" n p"catul pederastiei !i c"s"toria lor
fusese att de ferm stabilit", att de aproape de a fi celebrat", nct omul sfnt le !i
spunea gineri.
Sfntul autor nu arat" nic"ieri c" ginerii lui Lot ar fi c"zut m"car ct de ct n p"catul
ru!inos din pricina c"ruia au pierit sodomi#ii mpreun" cu cetatea lor; ei nu figureaz"
n gloata care a vrut s"-i siluiasc" pe ngeri. Biblia, dimpotriv", ne face s" credem
c" ei, ca oameni cumsecade, au stat amndoi acas", c"ci Lot s-a dus s"-i trezeasc"
pentru ca s"-i ia cu el. Totu!i, !i ei au pierit mpreun" cu to#i ceilal#i.
Ct despre femeia lui Lot, trebuie s" recunoa!tem c" ea a pl"tit scump pornirea ei
de comp"timire care a f"cut-o s" se uite nd"r"t la ora!ul natal, n care, poate,
r"m"seser" p"rin#ii ei.
60. La femme de Loth change en statue de sel.
Prefacerea ei ntr-un stlp de sare a fost confirmat" de unii scriitori evrei !i cre!tini
din primele veacuri ale erei noastre. Istoricul evreu losif Flaviu ne asigur", n cartea
sa Antichit!"i iudaice, c" a v"zut acest stlp !i c" pe vremea lui stlpul putea fi
v"zut de oricine. Scepticii presupun c" evreii din partea locului au cioplit pur !i
simplu o statuie de sare, lansnd versiunea c" este femeia lui Lot. S-au g"sit destul
de multe sculpturi din sare care au d"inuit vreme ndelungat". Pe de alt" parte,
sfntul Irineu a mers prea departe cnd a afirmat c" femeia lui Lot nu este un trup
pieritor; ci, de#i r!mne ve#nic n form! de stlp de sare, ea continu! totu#i s! aib!
periodul obi#nuit. Tertulian, un teolog vestit !i care se bucur" de foarte mult"
autoritate la catolici, afirm" n Poemul Sodomei acela!i lucru !i cu tot atta
certitudine.
Aceast" minune a r"mas ns" necunoscut" romanilor cnd au venit n Palestina:
cnd au cucerit Ierusalimul, ei nu au manifestat nici cea mai mic" dorin#" de a
merge s" vad" miraculosul stlp de sare, !i aceasta din simplul motiv c" un
asemenea stlp nu exista. Nici Pompei, nici Titus, nici Adrian nu au auzit vreodat"
despre Lot, despre so#ia lui, despre cele dou" fiice, despre Avraam, !i, n general,
despre nici un membru al acestei preacuvioase familii. Iar n prezent pelerinii care
se duc s" se nchine relicvelor biblice nu g"sesc n mprejurimile M"rii Moarte nici
un fel de statuie: nici de sare, nici de bitum. Musulmanilor de prin partea locului nu
le-a dat n gnd s" fabrice una ca s" le fac" pe plac pelerinilor, n schimb, ei le arat"
stejarul Maunre la a c"rui umbr" dumnezeu !i cei doi ngeri au mncat un vi#el
ntreg !i o imens" cantitate de pine, brnz", unt !i smntn".
Marele geograf grec Strabon, care a tr"it n epoca n care cre!tinii plaseaz"
legenda na!terii lui lisus, a studiat n am"nun#ime Asia Mic" !i ndeosebi Palestina,
descriind-o ct se poate de exact. Printre altele, el a studiat regiunea Sodomei !i a
M"rii Moarte. Dar el nu men- #ioneaz" nimic despre stlpul de sare pe care losif
Flaviu se zice c" l-ar fi v"zut cu c#iva ani mai trziu. Ceea ce descrie nep"rtinitorul
c"l"tor Strabon este foarte interesant:
Exist! destul de multe temeiuri pentru a trage concluzia c! aceast! regiune a
c!zut prad! focului: stnci arse, numeroase cr!p!turi, p!mnt prjolit, ruri care
r!spndesc o miasm! resping!toare #i pretutindeni, n mprejurimi, ruine de
locuin"e. Toate acestea te fac s! dai crezare celor ce povestesc locuitorii, #i anume
c!, pe vremuri, aici au fost treisprezece ora#e cu capitala Sodoma. Dar, din pricina
unui cutremur, a erup"iei vulcanilor #i a unor torente de ap! sulfuroas!, lacul a
nghi"it aceast! "ar! #i au r!mas doar stncile ca martori ai catastrofei. Unele ora#e
au fost nghi"ite de ape, altele au fost p!r!site de locuitori, care, c!utndu-#i
salvarea, s-au mpr!#tiat (Strabon, Geografia, cartea a 17-a, cap. 2). Cele de mai
sus nu seam"n" de loc cu povestirea din cartea Facerea: Atunci domnul a turnat
asupra Sodomei #i asupra Gomorei ploaie de pucioas! #i de foc de la domnul din
cer.
Merit" s" fie subliniate cele ce se spun n cap. al 14-lea al c"r#ii Facerea: Dar
valea Sidim era plin! cu pu"uri de smoal!. $i au mpuns la fug! regii Sodomei #i
Gomorei #i au c!zut n ele, iar c"i au mai r!mas au fugit n mun"i (v. 10). Biblia
recunoa!te c" solul de aici era plin de smoal" nc" nainte de catastrof".
nv"#a#ii au prilejul s" constate nc" o dat" c" porumbelul divin !i-a b"tut joc r"u
de tot de autorul sfnt. ntreaga natur" din acest pustiu poart" pecetea unei
catastrofe geologice, de pe urma c"reia trebuie s" fi suferit tot ce era viu, n cazul
cnd acolo tr"ia ceva. Astfel, Marea Moart", n care se vars" Iordanul, are o
suprafa#" de 920 km2, o lungime de 100 km !i m"soar" 20 km n partea ei cea mai
lat". Apele Iordanului snt nghi#ite n ntregime de Marea Moart", care nu are nici
un fel de scurgere. (Arabii o numesc Bahr-Lut.) Apa aceasta se evapor", c"ci altfel
nu se poate explica unde dispare, avnd n vedere c" nivelul ei r"mne acela!i.
Marea se afl" cu 392 m sub nivelul oceanului !i are o adncime maxim" de aproape
400 m. Aerul fierbinte !i uscat din aceast" depresiune, unic" n felul ei (793 m),
poate absorbi o cantitate uria!" de vapori de ap". Straturile de p"mnt ml"!tinos
din mprejurimi, !isturile bituminoase mpr"!tiate pretutindeni, desele cutremure,
toate acestea arat" c" regiunea respectiv" nu a fost, probabil, locuit" niciodat", n
Marea Moart", care este uimitor de s"rat" (circa 26% sare), nu exist" via#"
organic". Geologii consider" c" aceasta e una dintre cele mai adnci depresiuni de
pe uscat, o pr"bu!ire a scoar#ei p"mnte!ti cu aproape un kilometru fat" de
regiunea nconjur"toare. Aceast" depresiune nu a fost provocat" de o cauz"
exterioar", ci de una interioar".
Dac" #inem neap"rat s" credem c" porumbelul nu a putut s"-!i bat" joc de
sfntul autor al c"r#ii Facerea, dac" vrem cu orice pre# s" socotim veridic" istoria
cu ploaia de foc c"zut" din cer pentru a nimici oamenii vinova#i, ntr-un loc, de
pederastie !i, n cel"lalt, de lesbianism, trebuie totu!i s" recunoa!tem c"
dumnezeu, de!i etern, s-a cam apucat totu!i s" n!ire gogo!i. Intr-adev"r, oare nu
el a jurat lui Noe c" ndurarea lui nu-i va mai ng"dui niciodat" s"-i nimiceasc" pe
oameni? Oare nu el a jurat cu mna pe curcubeu c" nu va mai trimite vreodat"
potopul? Dar a jura c" renun#i la potop !i pe urm" s" nlocuie!ti torentele de ap" cu
torente de foc este oare o politic" cinstit" din partea lui dumnezeu?
S" urm"rim mai departe extraordinara povestire din cartea Facerea. Sfntul
autor spune c" Lot, care nu c"zuse n p"catul concet"#enilor s"i, a fost salvat de la
pieire, ca !i neprih"nitele lui fiice-fecioare. Dar tot aici autorul ne d" admirabile
exemple de virtute pe care le ofer" aceast" sfnt! familie. Subliniem c" noul
episod biblic nu con#ine nici un cuvnt de reprobare la adresa celor trei fugari din
Sodoma. Porumbelul divin are specialitatea sa: el poveste!te cele mai
resping"toare necuviin#e cu atta senin"tate, de parc" n-ar exista nimic mai simplu
pe lume. Sub pana sfntului autor, pn" !i incestul pare un obicei patriarhal et se
poate de obi!nuit.
S" ne ierte cititorul c" mai reproducem un citat, dar el este necesar, !i trebuie s"-l
d"m n forma cea mai exact", pentru a demonstra ce este sfnta scriptur!, cea
mai sfnt" dintre toate c"r#ile, temelia !i reazemul celei mai evlavioase credin#e !i a
trei religii: mozaismul, cre!tinismul !i islamismul.
Ins! Lot a plecat din %oar #i s-a s!l!#luit n munte, mpreun! cu cele dou! fiice ale
sale, c!ci se temea s! mai locuiasc! n %oar. $i s-a a#ezat ntr-o pe#ter! cu cele
dou! fiice ale sale. Atunci fiica cea mai mare a zis c!tre cea mai mic!: Tat!l
nostru e b!trn #i nu e nici un b!rbat n vecin!tate, care s! vie la noi dup! obiceiul a
tot p!mntul. Haidem s! mb!t!m cu vin pe tat!l nostru #i s! intr!m la el, ca s!
avem de la tat!l nostru urma#i!
$i au mb!tat cu vin pe tat!l lor n noaptea aceea #i a intrat fata cea mare #i s-a
culcat cu tat!l s!u #i el n-a #tiut nici cnd s-a culcat ea, nici cnd s-a sculat. Apoi, a
doua zi, fata cea mare a zis c!tre mezina ei: Iat! m-am culcat ast!-noapte cu tat!l
meu. S!-l mb!t!m cu vin #i la noapte, #i intr! #i tu #i culc!-te cu el, ca s! avem de
la tat!l nostru urma#i. Deci ele mb!tar! cu vin #i n noaptea aceea pe tat!l lor #i
s-a dus fata cea mai mic! #i s-a culcat cu el, #i el n-a #tiut nici cnd s-a culcat ea,
nici cnd s-a sculat. $i amndou! fetele lui Lot au r!mas ns!rcinate de la tat!l lor.
$i cea mai mare a n!scut un fiu #i i-a pus numele Moab. Acesta este p!rintele
moabi"ilor de ast!zi. Iar cea mai mic! a n!scut #i ea un fiu #i i-a pus numele Amon.
Acesta este p!rintele amoni"ilor de ast!zi (Facerea 19:30-38).
Chiar dac" textul a fost dictat de sfntul duh de sus, asta nu-l mpiedic" s" fie
odios.
Aventura lui Lot !i a fiicelor lui nu a putut s" scape criticii juste a lui Voltaire. S" ne
retragem !i s"-i d"m lui cuvntul. Ideile acestui mare om snt utile !i n prezent,
deoarece nc" mai d"inuiesc prejudec"#ile religioase, dogmele credin#ei !i adep#ii
activi ai religiei care venereaz" Biblia ca pe cuvntul sfnt al domnului.
Textul biblic - scrie Voltaire - nu spune ce a f!cut Lot cnd #i-a v!zut so"ia
pref!cut! n stlp de sare; de asemenea el nu men"ioneaz! numele fiicelor lui Lot.
Ideea de a-#i mb!ta tat!l pentru a se culca cu el n pe#ter! este destul de
original!. Biblia nu arat! de unde au g!sit ele vin, dar n schimb afl!m c! Lot le-a
posedat pe amndou!, f!r! s! fi b!gat de seam! nici cnd au venit, nici cnd au
plecat. E foarte greu s! posezi o femeie, ndeosebi o fecioar!, f!r! s!-"i dai seama,
Este un caz pe care nu ne ncumet!m s!-l explic!m.
E de nen"eles, de asemenea, de ce fiicele lui Lot erau att de ngrijorate de viitorul
omenirii, c!ci lui Avraam i se n!scuse deja Izmail de la Agar, popoarele erau
mpr!#tiate, iar ora#ul %oar, din care plecaser! cele dou! fete, era la o arunc!tur!
de b!".
&i de la cine au procurat ele vin dac" nu de ia crciumarii de prin partea locului?
Voltaire atrage aten#ia asupra asem"n"rii dintre aceast" istorisire !i legenda
Myrrhei, care l-a dobndit pe Adonis de la tat"l ei Cyniras. n cazul acesta - spune
el - avem de-a face cu o imita"ie a legendei antice a lui Cyniras #i a Myrrhei. Dar n
timp ce Myrrha a fost pedepsit" pentru crima ei, fiicele lui Lot au fost r"spl"tite cu
cea mai mare binecuvntare din punctul de vedere al teologiei: ele au devenit
mame ale unei numeroase posterit"#i.

9 CAPITOLUL
Sfr!itul Cuvioasei Istorii a lui Avraam, Sfntul Prieten al lui Dumnezeu
T"mia#i! Intr" din nou n scen" Avraam, patriarhul ntre#inut, dispus oricnd s" reia
procedeul care l-a ajutat s" se mbog"#easc" att de repede n Egipt.
$i a pornit Avraam de acolo spre plaiurile de miaz!zi #i s-a oprit ntre Cade# #i Sur
#i vremelnic #i-a ntins corturile n Gherar. Ci Avraam zicea despre Sara, femeia sa:
Ea este sora mea! (C!ci i era team! s! spun! c! este so"ia lui, ca s! nu-l ucid!
locuitorii cet!"ii din pricina ei.) Atunci Abimelec, regele Gherarului, a trimis #i a luat-
o pe Sara. Dar dumnezeu a venit la Abimelec noaptea n vis #i i-a vorbit: Iat! tu
vei muri, din pricina femeii pe care ai luat-o, c! ea este legat! cu b!rbat!
Ci Abimelec nu se apropiase de Sara #i a r!spuns: Doamne, oare ucide-vei tu #i
pe omul cel drept? Nu mi-a spus chiar el: ea e sora mea, #i ea n-a zis a#ijderea:
el e fratele meu? F!r! inim! viclean! #i cu mini curate am f!cut aceasta! Atunci
i-a r!spuns dumnezeu n vis: $tiu #i eu c! f!r! inim! viclean! ai f!cut-o, de aceea
te-am p!zit s! nu p!c!tuie#ti mpotriva mea #i nu te-am l!sat s! te atingi de ea.
Deci acum d! napoi pe femeie b!rbatului ei, c!ci el este proroc #i se va ruga
pentru tine ca s! r!mi cu via"!; iar dac! n-o vei da napoi, s! #tii c! vei muri f!r!
gre#, tu #i to"i ai t!i.
$i Abimelec s-a sculat dis-de-diminea"! #i a chemat la sine pe to"i dreg!torii s!i #i a
povestit, n auzul lor, toat! aceast! pricin!. Iar ace#ti oameni s-au sp!imntat
grozav. Apoi Abimelec a chemat pe Avraam #i i-a zis: Ce treab! ne-ai f!cut? $i cu
ce am p!c!tuit eu mpotriva ta ca s! aduci asupra mea #i asupra st!pnirii mele o
vin! att de mare? Fapte care nu se fac ai s!vr#it fa"! de mine!
$i a mai zis Abimelec lui Avraam: Ce ai socotit tu cnd ai f!cut lucrul acesta?
Atunci a r!spuns Avraam: M-am gndit a#a: de bun! seam! c! fric! de dumnezeu
nimeni nu are n "inutul acesta #i m! vor omor din pricina femeii mele. De alt!
parte, ea este cu adev!rat sora mea, c!ci este fiica tat!lui meu, dar nu #i fiica
mamei mele; #i a putut s! fie femeia mea. Iar cnd dumnezeu m-a mnat s!
pribegesc din casa tat!lui meu, atunci i-am spus ei: F! pentru mine aceast!
bun!tate #i, pretutindeni pe unde vom ajunge, s! zici despre mine: el e fratele
meu! $i a luat atunci Abimelec vite mici #i vite mari, #i robi #i roabe #i le-a d!ruit
lui Avraam #i i-a dat napoi pe Sara, femeia lui.
$i i-a mai zis Abimelec: Iat!, "ara mea st! n fa"a ta; locuie#te unde vei socoti c! e
mai bine. Iar Sarei i-a spus: Iat!, d!ruit-am fratelui t!u o mie de sicii de argint;
aceasta s!-"i fie desp!gubire pentru toate cte "i s-au ntmplat; #i fa"! de to"i te-ai
dovedit dreapt!! Atunci Avraam s-a rugat lui dumnezeu #i dumnezeu a t!m!duit
pe Abimelec #i pe femeia lui #i pe roabele lui; #i ele au avut copii. Fiindc!
dumnezeu oprise de istov orice z!mislire n casa lui Abimelec, din pricina Sarei,
femeia lui Avraam (Facerea 20:1-18).
S" nu uit"m c" pe vremea aceea frumoasa Sara avea 90 de ani b"tu#i pe muche
(Facerea 17:17).
Se impun cteva observa#ii: a spus oare Avraam adev"rul asigurndu-l pe Abimelec
c" Sara este n acela!i timp !i so#ia !i sora lui? Dac" da, nseamn" c" avem de-a
face cu nc" un incest cuvios. Halal sfnt! scriptur!!
Dar rnai este ceva: dac" n toat" afacerea asta Abimelec face impresia unui om
cumsecade, Avraam, dimpotriv", indiferent sub ce unghi l-am privi, ne apare ca un
individ dubios. Chiar dac" e frate de snge cu Sara, acest am"nunt tot nu justific"
codo!lcul !i minciunile lui. Pentru el, sora-so#ie este o surs" de venituri. El a min#it
t"inuind calitatea sa de so#. Iar explica#ia pe care o d" cnd josnicul lui !iretlic iese
la iveal" ni-l arat" ca pe un cazuist dibaci, demn de a purta titlul de candidat sau
chiar de doctor n teologie. In ochii oamenilor cinsti#i el nu g"se!te nici o scuz",
chiar dac" avea dezlegare de p"cat fiind oarecum constrns de evenimente.
Pe de alt" parte, acest patriarh favorit al domnului, acest om norocos ocrotit de
nsu!i dumnezeu, este el oare ntr-adev"r fratele Sarei, a!a cum a declarat
deodat"? Toate celelalte pasaje din Biblie par s" dovedeasc" contrarul. In episodul
cu faraonul din Egipt, Avraam recurge pentru prima dat" la stratagema care l-a
mbog"#it. Dar cnd faraonul i arunc" n fa#" c" l-a n!elat, lui nu-i dau prin minte
justific"rile invocate ulterior: cinstea de a le auzi pentru prima dat" i revine lui
Abimelec. Ai zice c" nu este dect o n"scocire ne- a!teptat", cea dinti idee care i-a
trecut prin cap sfntului proroc la auzul acuza#iilor aspre pe care i le aducea regele
Gherarului. De ce nu s-a justificat n acela!i mod fa#" de faraon?
Mai mult, sfntul duh se contrazice categoric. In cap. al 11-lea el ne-a f"cut
cuno!tin#" cu familia lui Terah, tat"l lui Avraam: Terah a avut pe Avram, pe Nahor
#i pe Haran; Haran a avut pe Lot. Dar Haran a murit n zilele lui Terah, tat!l s!u, n
patria sa, n cetatea Ur din Caldeea. Iar Avram #i Nahor #i-au luat so"ii. Pe femeia
lui Avram o chema S!rai #i pe femeia lui Nahor o chema Milca, fiica lui Haran - tat!l
Milc!i #i tat!l Isc!i (v. 27-29). Cu alte cuvinte, Nahor s-a c"s"torit cu nepoata sa.
Dac" Sara ar fi fost fiica lui Terah !i sor" cu Avraam, Nahor !i Haran, autorul n-ar fi
pregetat s" ne spun" !i acest lucru, enumernd att de am"nun#it leg"turile de
rudenie din familia lui Terah.
n afar" de aceasta, Biblia spune de-a dreptul c" Sara este nora lui Terah: $i
Terah a luat pe Avram, fiul s!u, #i pe Lot, fiul lui Haran, nepotul s!u, #i pe S!rai,
nora sa, femeia lui Avram, fiul s!u #i a plecat cu ei din cetatea Ur a caldeilor, ca s!
se duc! n p!mntul Canaan; dar ajungnd n Haran, s-au a#ezat acolo. Iar zilele lui
Terah au fost dou! sute #i cinci ani. $i a murit Terah n Haran (Facerea 2:31-32).
A!adar, f"r" s" se sfiasc" ctu!i de pu#in de a ap"rea ca so# incestuos n ochii lui
Abimelec, Avraam a min#it pentru a g"si o justificare aventurii sale. Iar dac" el s-a
hot"rt s" dezv"luie regelui Gherarului adev"rul pe care i-l ascunsese faraonului, !i
toate acestea constituie realitatea, nseamn" c" sfntul duh, dictnd cartea
Facerea, s-a mpotmolit n minciuni !i contradic#ii.
Binen#eles c" toate acestea snt pur" n"scocire, iar sfntul autor un cretin stngaci.
In goan" dup" mistific"ri !i compl"cndu-se n pove!ti imorale !i ambigue, sfntul
duh dicteaz" tot ce- i trece prin cap, iar prost"nacul de autor nregistreaz"
imperturbabil tot ce aude - mr!"vii !i basme grote!ti -, f"r" s"-i pese ctu!i de pu#in
de contradic#iile !i confuziile evidente, ba chiar de situa#iile imposibile din punct de
vedere fizic.
Cum se face c" autorul tuturor acestor rnduri din Biblie nu !i-a dat seama c"
vicleanul porumbel !i bate joc de el punndu-l s" numeasc" p!mntul Gherar
regat. Potrivit descrierilor f"cute de geografii din antichitate, Gherarul este o mic"
vale nisipoas", f"r" pic de vegeta#ie, un pustiu ngrozitor, n care n-a putut tr"i
niciodat" un suflet de om. nseamn" deci c" Abimelec era regele unui pustiu? &i
ct" vreme a #inut-o el pe Sara n casa lui f"r" ca doamna Abimelec s" ncerce s"-i
scoat" ochii?
Iat" nc" un episod care ilustreaz" ct de neru!inate snt glumele sfntului duh.
Acest episod a avut loc dup" distrugerea Sodomei !i nainte ca dumnezeu s"-!i fi
#inut f"g"duiala dat" la stejarul Mamre. Cap. al 21-lea ncepe n felul urm"tor: $i
domnul a cercetat pe Sara, precum a fost vorbit, #i a mplinit fa"! de ea ceea ce
f!g!duise. Deci ea a z!mislit #i i-a n!scut lui Avraam un fiu, la b!trne"e, la vremea
pe care i-o sorocise dumnezeu (v. 1-2).
61. Naissance d'Isaac.
Cum aceast" na!tere a avut loc la un an dup" ce dumnezeu !i cei doi ngeri se
nf"#i!aser" la stejarul Mamre, nseamn" c" Avraam a fost n Gherar n perioada
primelor trei luni dup" potopul de foc, dac" socotim c" Sara a avut o sarcin"
normal" de nou" luni. &i chiar dac" admitem c" Avraam a stat n Gherar n tot
decursul acestor trei luni, se pune ntrebarea cum a fost cu putin#" ca so#ia !i
roabele m"riei-sale regele Abimelec s" bage de seam", ntr-un r"stimp att de
scurt, c" au devenit sterpe, c" dumnezeu le nchisese pntecele oprind de istov
orice z!mislire, ca s" folosim limbajul elegant al autorului sfnt. Po#i oare s" te
convingi dintr-o dat" c" nu mai e!ti n stare s" faci copii?
Trebuie s" recunoa!tem mpreun" cu teologii, pe care nu-i mir" nici o minune orict
ar fi de dezgust"toare, c" dumnezeu a f"cut o glum" destul de sinistr", de!i, ce-i
drept, foarte original". nchipui#i-v" ce mutr" au f"cut regele pustiului !i supu!ii lui
cnd au v"zut c" nevestele lor au pntecele nchise! Gluma aceasta trebuie s" li se
fi p"rut foarte r"ut"cioas". E lesne de n#eles de ce Abimelec, pentru a pune cap"t
acestei calamit"#i, i-a dat lui Avraam tot ce !i-a putut el dori !i a spus prorocului !i
so#iei-surorii lui: C!ra"i-v! ct mai repede de-aici!.
Dup" minunea cu pntecele nchise, inepuizabila carte Facerea ne ofer"
minunea cu lehuzia Sarei, doamna n vrst" de nou"zeci de ani, care de mult"
vreme pierduse capacitatea de a avea copii.
&ugub"# mai e porumbelul acesta!
Iar acum alt" poveste: Avraam, c"p"tnd un fiu legitim, l d" pe u!" afar" pe Izmail,
pe care l avusese cu #iitoarea sa.
$i Avraam a pus fiului s!u care i se n!scuse, pe care Sara i-l n!scuse, numele
Isaac. $i Avraam a t!iat mprejur pe fiul s!u Isaac cnd a fost n vrst! de opt zile,
precum i-a fost poruncit dumnezeu. Iar Avraam era n vrst! de o sut! de ani cnd a
avut pe Isaac, fiul s!u. $i Sara a gr!it: dumnezeu m-a f!cut prilej de petrecere.
Oricine va auzi va rde pe socoteala mea! $i a mai zis: Cine ar fi putut s! spun!
lui Avraam c! Sara va mai al!pta copii? Si totu#i i- am n!scut un fecior la
b!trne"e!
$i pruncul a crescut #i a fost n"!rcat. Iar Avraam a f!cut un osp!" mare n ziua cnd
a fost n"!rcat Isaac. Ci Sara a v!zut pe fiul Agarei egiptencei, pe care ea i-l
n!scuse lui Avraam, cum se zbenguia cu fiul s!u Isaac. $i a zis lui Avraam:
Izgone#te pe roaba aceasta #i pe fiul ei, c!ci nu se cuvine ca fiul roabei acesteia
s! fie mo#tenitor mpreun! cu fiul meu, cu Isaac! $i cuvntul acesta i-a c!zut foarte
greu lui Avraam cu privire la fiul s!u.
ns! dumnezeu i-a vorbit lui Avraam: Nu te am!r n tine din pricina b!iatului #i a
roabei tale. Tot ceea ce "i va spune Sara, ascult! de glasul ei, c!ci numai cei din
Isaac se vor socoti urma#ii t!i. Dar #i pe fiul roabei l voi face popor, c!ci este tot
s!mn"a ta.
Atunci s-a sculat Avraam dis-de-diminea"! #i a luat pine #i un burduf de ap! #i i le-
a dat Agarei, punndu-le pe um!rul ei o dat! cu copilul, #i a izgonit-o. Iar ea a plecat
#i s-a r!t!cit n pustiul Beer#eba. $i cnd s-a sfr#it apa din burduf, a lep!dat pe
copil sub un stuf de m!r!cini. $i a pornit #i s-a a#ezat n preajma lui, dep!rtare ca
la o b!taie de s!geat!, fiindc! zicea ea: S! nu v!d cum moare copilul! $i stnd n
preajma lui, a ridicat glasul #i a plns. $i a auzit dumnezeu durerea copilului #i
ngerul lui dumnezeu a strigat pe Agar din cer #i i-a zis: Ce ai, Agar? Nu te teme!
C!ci a auzit dumnezeu durerea copilului acolo unde se afl!. Scoal!-te, ia copilul #i
"ine-l bine de mn!, c!ci voi face din el un popor mare! $i dumnezeu deschise
ochii ei #i v!zu un izvor de ap!. $i ea se duse #i umplu burduful cu ap! #i d!du
copilului s! bea. Iar dumnezeu fu cu acest copil; #i el se f!cu mare #i locui n pustie
#i fu un arca# iscusit. $i a locuit n pustia Paran; iar maic!-sa i-a luat lui femeie din
"ara Egiptului (Facerea 21:3-21).
Izgonirea primului n"scut !i a mamei sale Agar cu un col#uc de pine !i un burduf de
ap" - aceast" fapt" cu adev"rat inuman", josnic" - apare ca deosebit de
revolt"toare din partea unui domn att de puternic, care biruise cinci regi cu ajutorul
a 318 slugi !i care se m- bog"#ise de pe urma cuvioaselor leg"turi ale so#iei sale cu
regii Egiptului !i Gherarului. Iat" cum arat" poruncile n leg"tur" cu bun"tatea !i
moralitatea propov"duite de sfnta scriptur!!
n continuare, cartea Facerea ne relateaz" c" marele patriarh a tr"it vreme
ndelungat" n #ara filistenilor.
Dar Avraam, care era att de fericit dup" ce c"p"tase un fiu de la b"trna !i mult
iubita lui Sara, nu se a!tepta la farsa urt" pe care se preg"tea s" i-o joace
ocrotitorul lui, atotputernicul !i atot!tiutorul dumnezeu. I"i iube#ti nespus odrasla, o,
prorocul inimii mele? Ei bine, pentru ca s!-mi fii pe plac, o vei ucide. Iat" surpriza
nea!teptat" pe care dumnezeu i-a rezervat-o alesului s"u. E drept, totul fusese o
glum"; preanaltului i pl"cea s" se mai distreze cte un pic! Mo!neagul voia,
probabil, s" vad" ce mutr" va face Avraam, uluit la auzul acestor cuvinte. S"
reproducem textul original, c"ci prea e frumos!
Iar dup! acestea, dumnezeu a pus la ncercare pe Avraam #i i-a gr!it:
Avraame!. Iar el a r!spuns: Iat!-m!!. $i a rostit domnul: Ia pe fiul t!u, pe
singurul t!u fiu, acela pe care l iube#ti, pe Isaac, #i du- te n "inutul Moria #i adu-l
acolo jertf!, ardere de tot, pe unul din mun"ii pe care "i-l voi ar!ta. $i s-a sculat
Avraam n zorii zilei #i a pus samarul pe asinul s!u #i a luat pe doi robi ai s!i #i pe
Isaac, fiul s!u, #i a spart lemne pentru arderea de tot #i a pornit #i a venit la locul pe
care i l-a ar!tat dumnezeu.
62. Dieu ordonne Abraham de lui immoler son fils.
Iar a treia zi, Avraam, ridicndu-#i ochii, a v!zut locul de departe. $i a zis Avraam
c!tre oamenii s!i: Sta"i voi aici, lng! asin, iar eu #i b!iatul vom merge pn! acolo
#i ne vom nchina, apoi ne voin ntoarce la voi!
$i a luat Avraam lemnele pentru jertf! #i le-a pus n crc! fiului s!u #i a luat n mna
sa focul #i cu"itul #i au pornit amndoi mpreun!. Atunci Isaac a deschis gura c!tre
Avraam, tat!l s!u, #i a zis: Tat!!. $i el i-a r!spuns: Da, fiul meu?. Apoi a zis
Isaac: V!d focul #i lemnele, dar unde este oaia pentru jertf!? R!spus-a Avraam:
Dumnezeu va avea grij! de oaia pentru jertf!, copilul meu!. $i au mers nainte,
amndoi, mpreun!.
$i a ajuns la locul pe care i l-a ar!tat dumnezeu; #i a cl!dit Avraam acolo jertfelnic
#i a a#ezat lemnele; apoi a legat pe Isaac, fiul s!u, #i l-a pus pe jertfelnic deasupra
lemnelor. Apoi Avraam #i-a ntins mna #i a apucat cu"itul ca s! junghie pe fiul s!u.
Dar atunci ngerul domnului a strigat c!tre el din cer #i i-a zis: Avraame!
Avraame!. $i el a r!spuns: Iat!-m!!. $i i-a gr!it: Nu ntinde mna ta asupra
copilului #i nu-i face nici un r!u! C!ci acum #tiu c! te temi de dumnezeu #i n-ai
cru"at, pentru mine, pe fiul t!u, pe singurul t!u fiu!
63. Sacrifice d'Isaac.
Atunci Avraam, ridicndu-#i ochii, s-a uitat #i iat! n dosul s!u un berbec, care se
prinsese cu coarnele ntr-o leas! de m!r!cini; #i s-a dus Avraam #i a luat berbecul
si l-a adus ardere de tot n locul fiului s!u. $i a numit Avraam locul acela: Iahvehire,
de unde se zice #i ast!zi: n muntele unde domnul se arat!. $i a strigat ngerul
domnului, din cer, pe Avraam a doua oar!. $i i-a zis: M! jur pe mine nsumi - gr!it-
a domnul -, de vreme ce tu ai f!cut lucrul acesta #i n-ai cru"at pe fiul t!u, pe singurul
t!u fiu: Te voi binecuvnta cu prisosin"!... $i se vor binecuvnta ntru semin"ia ta
toate popoarele p!mntului, pentru cuvntul c! ai ascultat de glasul meu! Apoi s-a
ntors Avraam la oamenii s!i #i s-au sculat #i au plecat cu to"ii pn! la Beer#eba. $i
a locuit Avraam n Beer#eba (Facerea 22:1-19).
Criticii subliniaz" c" Avraam, care l implorase pe dumnezeu s" cru#e pe locuitorii
Sodomei !i ai Gomorei ce-i erau str"ini, nu i-a n"l#at nici o rug" ca s"-i cear"
ndurare !i ocrotire pentru fiul s"u. Ei l nvinuiesc pe patriarh c" ar fi min#it din nou
cnd a zis c"tre oamenii s"i: eu #i b!iatul vom merge pn! acolo #i ne vom nchina,
apoi ne vom ntoarce la voi!. De vreme ce Avraam se preg"tea s" urce pe munte
pentru a-l njunghia !i a-l arde pe Isaac, nu putea s" aib" n acela!i timp inten#ia de
a se ntoarce cu el. Era o minciun" a unui barbar, n timp ce n cazurile anterioare
am avut de-a face cu minciunile unui codo! nes"#ios care-!i d"dea nevasta pe
bani.
Pe de alt" parte, afl"m cu mirare c", nainte de a porni la drum, b"trnul de o sut"
de ani sparge singur o cantitate de lemne suficient" pentru un rug: ca s" arzi un om
pe rug, e nevoie nu de un bra# de lemne ude, ci de cel pu#in un car de lemne
uscate. nseamn" deci c" lemnele necesare care fuseser" sparte de Avraam au
fost mai nti nc"rcate pe asin !i pe cele dou" slugi, care au c"rat aceast" povar"
mai bine de dou" zile. &i chiar dac" lemnele au fost nc"rcate numai pe asin, se
pune ntrebarea: cum a putut, dup" aceea, Isaac, un b"iat de 13 ani, s" ia n crc"
o asemenea povar" !i s-o duc" singur? Se mai spune c" fo- cul - un mangal
oarecare - pe care Avraam l-a luat cu sine pentru a aprinde rugul nu putea,
binen#eles, s" cuprind" at#ia c"rbuni nct s" nu se sting" pn" n momentul cnd
aveau ei s" ajung" la locul arderii-de-tot, c"ci n clipa cnd patriarhul !i fiul s"u !i-au
luat r"mas bun de la slugi muntele Moria abia se z"rea n dep"rtare. n sfr!it, se
mai face observa#ia c" acest vestit munte Moria, pe care mai trziu a fost construit
templul din Ierusalim, nu este dect o stnc" gola!"; pe ea n-a crescut niciodat" nici
cea mai mic" tuf", iar tot #inutul din jurul Ierusalimului era plin de bolovani !i
ntotdeauna lemnele se aduceau acolo din alte p"r#i, ns" toate acestea nu l-au
mpiedicat pe dumnezeu s" pun" la ncercare credin#a lui Avraam, iar pe Avraam
s" c!tige, prin ascultarea sa, o bun"voin#" deosebit" din partea lui dumnezeu.
Vom vedea mai departe c", atunci cnd judec"torul Ieftae va aduce jertf" pe fiica
sa, nici un nger nu va interveni. Ce-i drept, Ieftae nu se ndeletnicea cu codo!lcul
!i, probabil, din aceast" pricin" nu a fost vrednic s" dobndeasc" sfin"enia aceea
deosebit" prin care se remarc" n religia cre!tin", mozaic" !i musulman" Avraam,
prietenul lui dumnezeu.
Cap. al 23-lea ne istorise!te c" Sara a murit n vrst" de 127 de ani n Hebron, n
#ara Canaan. Ca s-o poat" nmormnta, Avraam a cump"rat de la un oare care
domn Efron pe!tera Macpela !i a pl"tit scump pentru ea. Efron i-a spus: O "arin!
care pre"uie#te patru sute de sicii de argint, ce poate ea s! nsemneze pentru noi
amndoi? Deci ngroap! pe moarta ta! Atunci Avraam a ascultat de Efron #i a
cnt!rit lui Efron ctimea de argint pe care o spusese n auzul fiilor lui Het, adic!
patru sute de sicii de argint, dup! pre"uirea negu"!toreasc! (Facerea 23:15-16).
Strne!te mirare c" Avraam, despre care Biblia spune n repetate rnduri c" era un
om foarte bogat, nu are nici un petic de p"mnt propriu. Criticii remarc", de
asemenea, ca destul de ciudat faptul c" se pomene!te de o moned" b"tut", care
are pre"uire negu"!toreasc!. Nu numai pe vremea biblicului Avraam nu a existat
moned" n #ara Canaan, dar n genere evreii din antichitate n-au b"tut niciodat"
monede.
Din capitolul al 25-lea vedem c" str"bunul nostru mpov"rat de ani a hot"rt s" se
consoleze, lundu-!i o nou" soa#", pe Chetura. Patriarhul avea pe atunci cel pu#in
140 de ani. Nu stric" s" amintim c" Sara l socotise de mult pe Avraam prea b"trn
pentru a mai fi n stare s" fac" copii, chiar !i atunci cnd el avea numai 100 de ani,
!i c" a fost nevoie de un miracol ceresc pentru ca el s" devin" tat". &i, totu!i, cu
aceast" Chetura Avraam a avut, f"r" nici un fel de interven#ie divin!, nc" !ase fii:
Zimran, Ioc!an, Medan, Midian, I!bac !i Suah.
In sfr!it, ntr-o bun" sear", n cel de-al 175-lea an al vie#ii (Facerea 25:7), patriarhul
!i-a dat ob!tescul sfr!it, l"snd toat" avu#ia lui Isaac. Celorlal#i copii le-a f"cut
numai unele daruri.
Sfntul codo! a fost nmormntat al"turi de Sara, n pe!tera Macpela.

10 CAPITOLUL
Sfntul Str"bun Isaac !i Copiii D"rui#i lui de Dumnezeu
Vom vedea ndat" cum s-a mplinit fag"duiala domnului cu privire la marea
nmul"ire a urma!ilor lui Avraam. Dup" moartea Sarei !i nainte de a se c"s"tori cu
Chetura, patriarhul s-a ndeletnicit cu rostuirea fiului s"u preferat. Acest eveniment,
extrem de important pentru cercet"rile evlavioase !i pentru educa#ia religioas" !i
moral", este descris n cap. al 24-lea al c"r#ii Facerea.
Nahor, fratele lui Avraam, se c"s"torise cu nepoata sa, Milca (Facerea 11:29).
Acestui domn Nahor nu-i pl"cea s" r"t"ceasc" prin pustiu, ca fratelui s"u, !i s-a
s"l"!luit n roditoarea Mesopotamie. Acolo Milca i-a n"scut opt feciori. Dar cum
ace!ti opt plozi nu-i erau de ajuns, !i-a luat !i o #iitoare, pe nume Reuma, care i-a
mai adus patru fii (Facerea 22:20-24). La rndul lor, ace!ti copii s-au nmul#it. Unuia
dintre ei, Betuel, i s-au n"scut Laban !i Rebeca. Celei din urm" i-a fost dat s"
devin" mai trziu, din mila lui dumnezeu, doamna Isaac.
ntr-o bun" diminea#", b"trnul Avraam a chemat la sine pe starostele slugilor sale,
care era totodat" !i administratorul principal al ntregii sale averi. Cartea Facerea
i spune numai o dat" pe nume, Eliezer, iar mai departe l nume!te pur !i simplu
rob. Iat" ce i-a spus Avraam robului: Pune mna ta sub coapsa mea #i jur!-mi
pe domnul dumnezeul cerului #i dumnezeul p!mntului cum c! nu-i vei lua femeie
fiului meu dintre fiicele canaani"ilor, n mijlocul c!rora s!l!#luiesc, ci te vei duce n
"ara mea, la neamurile mele, #i c! de acolo pe"i-vei femeie fiului meu Isaac!
(Facerea 24:2-4).
Comentatorii sceptici s-au distrat mult pe seama acestui ritual al jur"mntului. ntr-
adev"r, textul ebraic vechi al acestei p"r#i din Biblie spune f"r" ocol: Ia n mna ta
organele mele genitale, nv"#a#ii etnografi explica acest lucru prin faptul c"
organele genitale b"rb"te!ti erau n mare cinste nu numai datorit" ritualului t"ierii
mprejur, care le lega de dumnezeu, ci !i pentru motivul c" ele, ca izvor al nmul#irii
semin#iei omene!ti !i chez"!ie a binecuvnt"rii dumnezeie!ti, erau un semn al
for#ei, al puterii. Orict de ciudat ar p"rea acest ritual al jur"mntului, trebuie s" ne
ploconim cu respect n fa#a lui, pentru c" nu putem s" ne ndoim c" toate acestea
au fost dictate de sfntul duh.
De fiecare dat" cnd n edi#iile moderne ale Bibliei se ntlne!te cuvntul coaps!, el
trebuie n#eles n sens alegoric. Astfel, citind c" unul dintre conduc"tori a ie!it din
coapsa sau din semin#ia lui Iuda, avem de-a face cu o denaturare inten#ionat" a
textului, c"ci copiii nu se nasc din coaps!. In afar" de aceasta, dup" cum am
observat n repetate rnduri, porumbelul divin nu se sfie!te niciodat" s" spun"
lucrurilor pe adev"ratul lor nume, orict de tari ar fi cuvintele la care trebuie s"
recurg".
$i robul a pus mna sa sub coapsa lui Avraam, st!pnul s!u, #i s-a jurat n pricina
aceasta (Facerea 24:9).
Dup" aceasta, lund zece c"mile, el a plecat n Mesopotamia. Avea ceva de mers!
Cnd Eliezer a ajuns aproape de cetatea n care socotea s" g"seasc" pe rudele
st"pnului s"u, era istovit de oboseal" !i de sete. Din fericire, a ntlnit o brunet"
dr"g"la!" care se ducea la o fntn" de dincolo de por#ile cet"#ii. Aceast" tn"r"
amabil" i-a venit n ajutor lui Eliezer !i i-a dat s" bea !i lui, !i c"milelor lui. Acum e
rndul nostru s" ne nduio!"m de providen#a divin": bruneta cu pricina nu era alta
dect Rebeca, fiica lui Betuel, nepoata lui Avraam.
Eliezer !i Rebeca
Dup" ce i-a d"ruit un inel de aur !i dou" br"#"ri, Eliezer s-a informat cu cine are
onoarea. Cnd a auzit cine este, Eliezer a r"mas buimac! Rebeca l-a condus acas"
!i i-a f"cut cuno!tin#" cu tat"l !i cu fra#ii ei. Administratorul lui Avraam le-a explicat
c" a s"vr!it lunga lui c"l"torie cu scopul de a g"si n Mesopotamia o soa#" pentru
Isaac. Binen#eles, Betuel !i Laban au exclamat:
- Aici se vede mna domnului! Fie ca Rebeca s" plece ct mai curnd cu tine !i s"
devin" soa#a fiului st"pnului t"u.
Eliezer, bucuros c" a ndeplinit att de repede !i de u!or ns"rcinarea primit", i-a dat
Rebec"i inele de aur !i ve!minte bogate; totodat" a umplut de daruri pe fra#ii ei !i
pe maic"-sa.
65. Elizer chez Bathuel et Laban.
Mama fetei voise s" amne plecarea cu vreo zece zile, dar Rebeca a declarat c" se
gr"be!te !i c" dore!te s" ajung" ct mai curnd la logodnicul ei necunoscut. E greu,
fire!te, s" admitem c" Eliezer ar fi avut asupra sa o fotografie a tn"rului Isaac. Cu
toate acestea, ct ai bate din palme Rebeca s-a ndr"gostit de el pn" peste cap. La
rndul s"u, Isaac, de!i nu !tia ce soa#" i va aduce Eliezer, !i n genere nu !tia
dac"-i va aduce o soa#", era nespus de ndr"gostit: zi !i noapte st"tea la drumul
mare n a!teptarea caravanei. Ne putem nchipui ce bucurie pe capul lui cnd, ntr-o
bun" diminea#", Eliezer s-a napoiat, !i nu cu minile goale. Administratorul a
prezentat un raport complet asupra c"l"toriei sale, iar tinerii s-au aruncat unul n
bra#ele celuilalt.
66. Elizer ramne Rbecca au jeune Isaac.
$i Isaac a dus-o pe Rebeca n cortul Sarei, maic!-sa; #i a luat-o pe Rebeca #i a
fost femeia lui #i a iubit-o. $i astfel s-a mngiat Isaac dup! moartea maicii sale
(Facerea 24:67).
La nceput, toat" srguin#a !i toate sfor#"rile prea-dreptului Isaac se pierdeau n
zadar: el nu izbutea s" devin" tat" att de repede cum ar fi dorit-o. Aceasta a fost
de ajuns pentru ca, n cartea Facerea, Rebeca s" fie nvinuit" de sterpiciune.
ntotdeauna femeile snt vinovate!
$i s-a rugat Isaac domnului pentru femeia sa, c!ci era stearp!, #i domnul i-a
ascultat rug!ciunea lui, #i Rebeca, femeia lui, a z!mislit (Facerea 25:21).
Intre noi fie vorba, dumnezeu, pe ct se vede, f"cea fasoane, c"ci oare nu el i
f"g"duise lui Avraam nenum"ra#i urma!i? &i oare nu providen#a i-o alesese pe
Rebeca de so#ie fiului lui Avraam? De aici reiese c" dumnezeu nu putea s"-i fi dat
lui Isaac o so#ie stearp" f"r" a-!i fi c"lcat cuvntul. Dac" el a nchis pntecele !i
acestei nefericite, tot el l va deschide, silindu-l mai nti s" se chinuiasc" pu#intel !i
pe urma!ul lui Avraam, favoritul s"u ntre#inut.
Totu!i au fost !i complica#ii: Dar pruncii se mpungeau n pntecele ei #i ea a zis:
Dac! e a#a, de ce mi-a mai venit aceast! sarcin!? $i s-a dus s! caute r!spuns
la domnul (Facerea 25:22).
Sfntul autor a uitat s" arate unde anume s-a dus Rebeca s" stea de vorb" cu
domnul. Sfnta sfintelor, o desp"r#itur" a templului asem"n"toare altarului din
bisericile cre!tine, nu fusese nc" inventat". Pn" acum dumnezeu ap"rea unde
voia !i cnd voia. Pe p"mnt nu existau filiale ale birourilor lui cere!ti. Cu toate
acestea, Rebeca a izbutit s"-l ntrebe pe dumnezeu !i el nu a pregetat s-o
l"mureasc":
Dou! neamuri snt n pntecele t!u #i dou! popoare desp!r"i-se-vor chiar din
m!runtaiele tale; #i unul din cele dou! popoare va fi mai zdrav!n dect cel!lalt, iar
cel mai mare va sluji celui mai mic! (Facerea 25:23).
n cele din urm" a venit momentul na!terii. Rebeca a sim#it, fire!te, dureri drept
pedeaps" pentru l"comia Evei.
Iar cnd s-a mplinit sorocul s! nasc!, iat! c! avea n pntece doi gemeni. $i a ie#it
cel dinti - ro#cat, p!ros peste tot ca un cojoc; #i i-au pus numele Esau. $i dup!
aceea a ie#it fratele s!u, care se "inea cu mna de c!lciul lui Esau, #i i-au pus
numele Iacob. Iar Isaac era n vrst! de cincizeci de ani cnd Rebeca i-a n!scut
ace#ti copii (Facerea 25:24-26).
Foarte rar se ntmpl" ca un copil, cnd se na!te, s" se #in" cu mna de c"lciul
celuilalt. Att de rar, nct acesta este pn" acum singurul caz cunoscut. Dar dac"
asemenea lucruri nu se mai ntmplaser" niciodat" !i nic"ieri, nu trebuie s" tragem
concluzia c" nu se puteau ntmpl" pe acea vreme. Aceste capricii ale domnului nu
reprezint" mare lucru n compara#ie cu minunile pe care le vom ntlni mai departe.
Esau a fost declarat copilul cel mai mare. Se !tie c", n unele cazuri juridice
complicate, se stabile!te c" primul n"scut dintre gemeni este cel care apare pe
lume al doilea. n sprijinul acestei solu#ii se aduce urm"torul argument: cel care a
fost conceput primul trebuie, n mod firesc, s" ocupe un loc mai ndep"rtat n
pntecele mamei. Prin urmare, Iacob trebuia socotit cel mai mare. Dar ace!ti copii
se b"tuser" atta n pntecele mamei, nct, probabil, !i schimbaser" nu o singur"
dat" locurile!
Nim"nui nu i-a dat prin cap s" rezolve problema prin tragere la sor#i. Au g"sit c" e
mult mai simplu s" fie socotit ca ntiul-n"scut acela care a v"zut primul lumina zilei.
De altfel, n scurt timp, Iacob i-a smuls lui Esau dreptul de nti-n"scut.
67. Enfance d'sa et de Jacob.
$i pruncii s-au f!cut mari; #i a fost Esau me#ter vn!tor, un r!scolitor al cmpiei, pe
cnd Iacob a fost om pa#nic, locuitor n corturi. Ci Isaac iubea pe Esau fiindc!-i
pl!cea vnatul, iar Rebeca iubea mai mult pe Iacob. ntr-o zi, pe cnd Iacob #i
fierbea o fiertur!, Esau a venit de pe cmp sfr#it de oboseal!. Atunci Esau a zis lui
Iacob: D!-mi s! m!nnc, te rog, din aceast! fiertur! ro#cat!, c!ci snt sfr#it de
oboseal!!. Pentru aceea s-a numit el Edom.
Dar Iacob a r!spuns: Vinde-mi ast!zi mie dreptul t!u de nti-n!scut. Esau i-a
r!spuns: Iat!, snt gata s! mor, c!ci la ce-mi folose#te acest drept de nti-
n!scut?.
I-a zis Iacob: F!-mi ast!zi jur!mnt!. $i el s-a jurat #i #i-a vndut dreptul s!u de
nti-n!scut lui Iacob. Atunci Iacob i-a dat lui Esau pine #i fiertur! de linte. $i el a
mncat #i a b!ut #i apoi s-a sculat #i a plecat. Astfel a dispre"uit Esau dreptul s!u de
nti-n!scut (Facerea 25:27-34).
68. Esa cde Jacob son droit d'anesse.
Nu ne vom opri asupra ciud"#eniei acestui soi de disput" ntr-o epoc" n care nu
exista dreptul primului n"scut: abia mult mai trziu dumnezeu a poruncit ca fiul cel
mai mare s" primeasc" o parte dubl" din mo!tenire. Trebuie ns" s" subliniem ct
de josnic" a fost comportarea lui Iacob: potrivit textului sfnt, Esau murea de
foame !i Iacob pur !i simplu a abuzat de situa#ia grea n care se g"sea fratele s"u.
Purtarea aceasta nu are nici o justificare. De altfel, nsu!i numele de Iacob
nseamn" cel care a n#elat. Pe ct se vede el !i-a meritat din plin numele, c"ci,
ntr-adev"r, i-a dat la cap lui Esau ca s"-i ia locul. Iacob nu s-a mul#umit s"-!i vnd"
att de scump fiertura de linte: ca un tlhar, care caut" s" stoarc" de la victima sa
pre#ul de r"scump"rare, el smulge de la fratele s"u de snge jur"mntul c" acesta
renun#" la drepturile sale; el l ruineaz" pentru un blid de linte. Dar acesta nu este
singurul r"u pe care i-l va face. &i iat" c" trgul acesta, n urma c"ruia fl"mndul a
fost n!elat n chip att de cinic, aceast" tranzac#ie nul" n sine, aceast" renun#are
pe care orice tribunal ar anula-o ca fiind ob#inut" prin !antaj, a fost aprobat" de
dumnezeu, de dumnezeul drept"#ii, ocrotitorul celor slabi !i r"zbun"torul celor
asupri#i. El l-a recunoscut pe Iacob ca de#in"tor legitim al faimoaselor drepturi de
nti-n"scut !i a aprobat ruinarea lui Esau.
Dup" ctva timp, Isaac s-a dovedit un fiu vrednic al lui Avraam, continuatorul
tradi"iilor pioase ale prea-dreptului ales al lui dumnezeu.
n #ar" a izbucnit foametea !i Isaac a plecat n Gherar, unde, orict ar para de
ciudat, continua s" domneasc" acela!i Abimelec pe care Biblia, nu se !tie de ce, l
nume!te deodat" rege al filistenilor. Evident, dumnezeu ar fi putut s" dea lui Isaac
!i familiei lui pine, dar a preferat s"-i ofere numai o apari#ie a sa, n timpul c"reia l-
a tratat cu o cuvntare asem"n"toare acelora cu care l tratase n repetate rnduri
pe Avraam: $i voi nmul"i semin"ia ta ca stelele cerului #i voi da semin"iei tale toate
aceste locuri #i se vor binecuvnta ntru semin"ia ta toate noroadele p!mntului.
Intr-un cuvnt, acela!i cntec vechi !i cunoscut! Deci Isaac a locuit n Gherar. $i l-
au ntrebat oamenii din partea locului despre femeia sa, ns! el a r!spuns: Ea este
sora mea.
Iar dup! ce a petrecut el acolo zile ndelungate, Abimelec, regele filistenilor, s-a
uitat afar! pe fereastr! #i iat! c! Issac mngia pe Rebeca, so"ia sa. Atunci
Abimelec a chemat pe Isaac #i i-a zis: F!r! ndoial!, ea este so"ia ta, atunci de ce
mi-a spus: ea este sora mea? Dar Isaac i-a r!spuns: Fiindc! m-am gndit ca nu
cumva s! fiu ucis din pricina ei. Atunci i-a zis Abimelec: De ce ne-ai f!cut una ca
aceasta? Pu"in ar fi lipsit ca vreunul din popor s! se culce cu femeia ta #i ar fi adus
peste noi o vin! grea! Atunci Abimelec a dat ntregului popor porunca aceasta:
Oricine se va atinge de omul acesta #i de femeia lui va fi pedepsit cu moartea
(Facerea 26:4, 6-11).
Vedem deci c" Abimelec nu a uitat minunea cu pntecele nchise, de!i de la
ntmplarea cu Sara se scurseser" aproape 80 de ani. Este ns" destul de ciudat c"
Biblia, de!i subliniaz" c" filistenii i venerau pe zeii lor !i nu pe dumnezeul lui
Avraam $i al lui Isaac, afirm" totu!i c regele lor p"gn recuno!tea pe dumnezeul
evreilor !i sfin#enia poruncilor lui. Ce ncurc"tur" mai e !i asta? $i Isaac a sem!nat
n "inutul acela #i a scos n acel an de o sut! de ori mai mult, fiindc! domnul l
binecuvntase (Facerea 26:12).
&i a!a e prea de tot c" Isaac a putut s" semene ntr-o #ar" n care nu st"pnea nici
o palm" de p"mnt. Dar dac" ne amintim c" #inutul Gherar e un pustiu n care nu
exist" nimic n afar" de nisip !i pietre, minunea ne apare ca fiind !i mai mare: s"
ob#ii pe nisip o recolt" de o sut! de ori mai mare dect ceea ce ai ns"mn#at! Cele
mai roditoare p"mnturi din lume dau arareori chiar !i o recolt" de dou"zeci !i cinci
de ori mai mare dect cantitatea de gr"un#e ns"mn#at". Nimic de zis: lui Isaac i
mergea din plin! Biblia spune c" s-a mbog"#it repede. Cu asemenea recolte nici
nu-i de mirare!
Filistenii au nceput s"-l pizmuiasc" pe sfntul str!bun !i au nfundat cu pietre
toate fntnile s"pate odinioar" de Avraam. S-au iscat certuri !i Abimelec l-a rugat
pe Isaac s"-!i ia t"lp"!i#a. Acesta a plecat, s-a s"l"!luit n vale !i a s"pat din nou
fntnile pe care le s"pase tat"l s"u. Noi certuri, o nou" nf"#i!are a lui dumnezeu,
care i-a dat curaj lui Isaac; un nou tratat de pace cu Abimelec, n sfr!it, un chef
stra!nic. Cititorul n#elege c" l scutim de am"nunte plictisitoare, de!i ele snt,
binen#eles, sfinte.
Ct despre Esau, cnd a fost n vrst" de 40 de ani, #i-a luat de so"ie pe Iudita, fiica
lui Beeri Heteul, #i pe Basemat, fiica lui Elon Heteul (Facerea 26:34-35).

11 CAPITOLUL
Sfntul Str"bun Iacob !i P"c"tosul lui Frate Esau
Isaac ajunsese la b!trne"e #i ochii lui sl!biser!, c! nu mai putea s! vad!; atunci a
chemat pe Esau, fiul s!u cel mare, #i i-a gr!it: Fiul meu!. $i Esau i-a r!spuns:
Iat!-m!!.
Zis-a el: Vezi! Am ajuns la b!trne"e #i nu #tiu ziua cnd voi muri. Deci acum ia-"i
armele tale, tolba ta cu s!ge"i #i arcul t!u #i ie#i pe cmp #i vneaz!-mi ceva vnat.
$i f!-mi o mncare gustoas!, cum mi place mie, #i adumi-o s! m!nnc, ca sufletul
meu s! te binecuvnteze mai nainte de a muri!
$i Rebeca a auzit ce a vorbit Isaac cu Esau, fiul s!u, $i Esau a pornit pe cmp, ca
s! vneze vnat #i s!-l aduc!. Atunci Rebeca a zis lui Iacob, fiul-s!u: Ascult!! Am
auzit pe tat!l t!u vorbind cu Esau, fratele t!u, #i spunndu-i a#a: Adu-mi vnat #i
preg!te#te-mi o mncare gustoas! ca s! m!nnc #i s! te binecuvntez, n fa"a
domnului, mai nainte de a muri! Ci acum, copilul meu, ascult! de glasul meu #i f!
a#a cum "i voi porunci! Du-te la turm! #i ia-mi de acolo doi iezi frumo#i din care s!
g!tesc mncare gustoas! tat!lui t!u, a#a cum i place. Iar tu vei duce-o tat!lui t!u
s! m!nnce, ca el s! te binecuvnteze mai-nainte de a muri!
Dar Iacob a r!spuns maicii sale Rebeca: Vezi c! Esau, fratele meu, este p!ros, pe
cnd eu snt neted. Tat!l meu poate c! m! va pip!i #i voi trece n ochii lui drept un
n#el!tor #i voi aduce peste capul meu blestem #i nu binecuvntare. Dar maica lui
i-a r!spuns: Blestemul t!u s! vin! peste mine, fiule, tu numai ascult! de cuvntul
meu #i du-te #i adu-mi!
$i el s-a dus #i a luat iezii #i i-a adus maic!-si. Iar maic!-sa a g!tit o mncare
gustoas!, a#a cum i pl!cea lui Isaac. Apoi Rebeca a luat ve#mintele cele mai bune
ale fiului s!u mai mare, Esau, pe care le avea la ea n cas!, #i a mbr!cat cu ele pe
Iacob, feciorul ei mai mic. Iar pieile iezilor le-a nf!#urat pe minile lui #i pe partea
neted! a gtului. Apoi a dat n mna fiului ei Iacob mncarea cea gustoas! #i pinea
pe care o f!cuse.
$i el s-a dus la tat!-s!u #i i-a zis: Tat!!. Iar el i-a r!spuns: Iat!-m!; cine e#ti tu,
fiul meu? R!spuns-a Iacob tat!lui s!u: Eu snt Esau, ntiul t!u n!scut. Am f!cut
precum mi- ai zis; scoal!-te, acum, #i m!nnc! din vnatul meu, ca s! m!
binecuvnteze sufletul t!u! Atunci Isaac a zis fiului s!u: Cum de ai g!sit a#a
degrab! vnat, fiul meu?. Zis-a el: Fiindc! domnul dumnezeul t!u mi-a scos
vnatul nainte! $i Isaac a zis lui Iacob: Apropie-te s! te pip!i, fiul meu. Oare tu,
acesta, e#ti fiul meu Esau sau nu? $i s-a apropiat Iacob de Isaac, tat!l s!u, iar el
l-a pip!it #i a zis: Glasul este glasul lui Iacob, dar minile snt minile lui Esau!
Astfel el nu l-a cunoscut, fiindc! minile lui erau p!roase ca minile fratelui s!u
Esau. Atunci l-a binecuvntat. $i i-a zis: Tu e#ti cu adev!rat fiul meu Esau? $i el
i-a r!spuns: Eu snt!. Apoi a zis: Vino aproape de mine ca s! m!nnc din vnatul
fiului meu #i ca s! te binecuvinteze sufletul meu! $i s-a apropiat de el #i a mncat.
$i i-a turnat lui vin #i a b!ut. Dup! aceea i-a zis Isaac, tat!l s!u: Apropie-te #i m!
s!rut!, fiul meu!.
$i el s-a apropiat #i l-a s!rutat. $i Isaac a mirosit mirosul ve#mintelor lui #i l-a
binecuvntat #i a zis: Iat!, mirosul fiului meu este ca mirosul unei "arine pe care a
binecuvntat-o dumnezeu. Dumnezeu s!-"i dea "ie din rou! cerului #i din gr!simea
p!mntului #i bel#ug de gru #i de vin. ...S! fii st!pn peste fra"ii t!i #i s! se nchine
"ie feciorii mamei tale. (Facerea 27:1-29).
69. Iacob prime!te binecuvintarea lui Isaac.
Tout ceci mrite quelques observations; mais voyons d'abord la lin de cette
difiante histoire.
Cele spuse mai sus merit" cteva observa#ii. Dar s" vedem mai nti sfr!itul acestei
povestiri instructive.
Cnd Isaac ispr!vise cu binecuvntarea lui Iacob #i Iacob de-abia ie#ise din fa"a
tat!lui s!u Isaac, a sosit #i Esau, fratele s!u, de la vn!toare. $i a f!cut #i el o
mncare gustoas! #i a adus-o tat!lui s!u #i i-a spus: S! se scoale p!rintele meu #i
s! m!nnce din vnatul fiului s!u, ca s! m! binecuvinteze inima ta.
Dar Isaac, tat!l s!u, l-a ntrebat: Cine e#ti tu?. Iar el i-a r!spuns: Eu snt feciorul
t!u, ntiul t!u n!scut, Esau!
Atunci Isaac fu cuprins de spaim! #i de cutremur mare #i gr!i: Cine a fost atunci
acela care a vnat vnatul #i mi l-a adus #i am mncat din toate mai nainte ca s! vii
tu #i eu l-am binecuvntat? $i binecuvntat va r!mnea!
Auzind Esau cuvintele tat!lui s!u, a strigat cu strig!t mare #i am!rt peste m!sur!
#i a zis p!rintelui s!u: Binecuvnteaz!-m!, tat!, #i pe mine!.
Ci el a r!spuns: Fratele t!u a venit cu vicle#ug #i a luat binecuvntarea ta!
$i a zis Esau: Cu drept cuvnt se nume#te el Iacob, c!ci m-a n#elat de dou! ori cu
asta: mi-a luat dreptul de nti-n!scut #i iat!, acum, mi-a luat binecuvntarea mea!.
Apoi a ntrebat: N-ai p!strat #i pentru mine o binecuvntare?
Isaac i-a r!spuns #i a zis lui Esau: Iat!, l-am pus st!pn peste tine #i pe to"i fra"ii lui
i-am f!cut robii lui #i l-am d!ruit cu gru #i cu vin. %ie acum ce pot s!-"i mai fac, fiul
meu?
Dar Esau i-a r!spuns tat!lui s!u: Oare numai aceast! singur! binecuvntare ai tu,
tat!? Binecuvnteaz!-m! #i pe mine, p!rintele meu!. $i Esau #i-a ridicat glasul #i a
plns.
70. Fureur d'Esa.
Atunci Isaac, tat!l s!u, i-a r!spuns #i a gr!it: Iat!, departe de "arinile grase fi-va
palo#ul t!u #i departe de rou! cerului de sus; Cu sabia ta "i vei agonisi traiul #i vei fi
rob fratelui t!u; #i va veni o vreme cnd, adunndu-"i puterile, vei scutura jugul lui de
pe grumazul t!u (Facerea 27:30-40).
&i cu asta, basta! Esau n-a mai primit binecuvntarea.
Fac apel la papa de la Roma !i la to#i patriarhii cre!tini: ori povestea cu Isaac,
Rebeca, Esau !i Iacob este o minciun" ridicol" !i sfntul duh, inspiratorul Bibliei,
caut" s"-i induc" n eroare pe credincio!i, dndu-le un exemplu de glume proaste !i
ar"tndu-le c" n materie de religie unor oameni naivi po#i s" le spui tot ce pofte!ti;
ori toat" aceast" istorisire este adev"rat", !i atunci dumnezeu nu este dect un
g"g"u#", pentru c" nimic nu-l silea s" lege binecuvnt"rile sale de binecuvnt"rile
acestui ramolit de Isaac, pe care Iacob l-a tras pe sfoar". In ambele cazuri, liber-
cuget"torii n-au de ce se sfii: ei pot s"-!i bat" joc ct poftesc de teologi, de episcopi,
de papa, de patriarhi, de sfin#i, de proroci !i chiar de dumnezeu-tat"l, care este cel
mai zaharisit dintre to#i.
Intr-adev"r, dup" cum reiese din textul sfnt, binecuvntarea dat" de Isaac nu a
fost o binecuvntare p"rinteasc" obi!nuit", adic" o urare de fericire pe care un tat"
o face fiului s"u; dimpotriv", ea a fost un act solemn !i formal, cu consecin#e ct se
poate de precise, asemenea oric"rui act religios !i juridic, avnd valoarea unui act
de notariat. De!i binecuvntarea a fost numai verbal", ea avea valoarea unui
document scris n favoarea aceluia c"ruia i fusese adresat". &i asta indiferent cine
era aceast" persoan", c"ci o binecuvntare religioas" nu poate fi nici anulat", nici
luat" napoi.
Sfnta scriptur! ne spune c" Isaac a fost profund mhnit cnd a aflat c" este
victima unei n!el"ciuni. El a fost foarte ntristat de fapta tic"loas" a lui Iacob, dar
nu putea ndrepta ceea ce fusese s"vr!it. Iacob a furat !i a luat cu el
binecuvntarea destinat" lui Esau; cu att mai r"u pentru Esau.
Avem de-a face aici cu un evident delict de drept comun. Orice tribunal l-ar declara
pe Iacob vinovat de n!el"ciune. El ar fi condamnat, dup" cum ar fi condamnat" !i
mama sa, Rebeca, care a fost nu numai complice, ci !i instigatoare la un delict
s"vr!it cu premeditare.
Pe de alt" parte, orict de condamnabil" !i pasibil" de pedeaps" penal" ar fi
n!el"ciunea care a avut drept scop !i consecin#" privarea lui Esau de un bun att
de nsemnat ca o binecuvntare bogat" n bunuri ip"mnte!ti, s" vedem n ce mod
!i de ce a c"zut Isaac atit de u!or n capcan". Curn s-a putut ntmpla asta? Biblia
spune c" b"trnul recunoscuse glasul lui Iacob: el !ov"ie, se ndoie!te, ciule!te
urechile !i, cu toate acestea, se las" n!elat, ca cel din urm" n"t"r"u, printr-un truc,
printr-un artificiu ct se poate de simplu. El a!teapt" s" i se aduc" vnat, i place
vnatul, vnatul este mncarea lui preferat", !i aceasta este una dintre pricinile
pentru care el l iube!te mai mult pe vn"torul Esau; dar cnd i se serve!te carne de
ied, limba lui, att de sensibil" la gustul vnatului, nu e n stare s" deosebeasc" o
ciozvrt" de oaie de o aripioar" de fazan. M"i dr"cie! Grozav" buc"t"reas" trebuie
s" fi fost Rebeca asta! Pe ct se pare ns", nu numai gustul b"trnului Isaac s-a
alterat brusc; i s-au tocit !i sim#ul mirosului !i sim#ul pip"itului. Rebeca acoperise
minile !i gtul lui Iacob cu o blan" de ied, dar, orict de p"ros ar fi fost Esau, nu
putea s" fie la fel de p"ros ca un animal. Lui Isaac nu-i d" prin gnd s" pip"ie restul
trupului: el simte mirosul mbr"c"mintei lui Esau !i nimic mai mult. Totu!i, ar fi
trebuit s" simt" numai mirosul bl"nii unui animal proasp"t ucis.
Att despre ramolitul Isaac.
Dar cum se face c" dumnezeu a legat binecuvnt"rile sale sacre !i inviolabile de
binecuvnt"rile ntmpl"toare, gre!ite ale lui Isaac, extorcate printr-o n!el"ciune pe
care numai cel din urm" pap"-lapte n-ar fi putut s-o descopere !i s-o n#eleag"?
Dumnezeu ni se nf"#i!eaz" aici ca sclav al unei simple formalit"#i, lipsit" de orice
nsemn"tate, !i aceast" mprejurare face din atotputernicul crmuitor al ntregii
lumi un vrednic tovar"! al ramolitului pap"-lapte Isaac.
Aceste observa#ii snt valabile numai n cazul cnd admitem c" ntregul episod este
verosimil. Dar toat" povestea este pur" n"scocire, de aceea biserica nu trebuie s"
ni- l prezinte pe porumbelul ei ca pe un autor serios, cerndu-ne s" ne nchin"m
lui; aceast" zbur"toare, fie c" biguie ca un papagal care a dat n mintea copiilor, fie
c"-i o cioar" vopsit" care n!ir" cai verzi pe pere#i. Personal, nclin"m spre aceast"
din urm" versiune.
Esau, sup"rat (avea !i de ce!) de faptul c" binecuvntarea nou-nou#" f"g"duit" lui
str"lucea pe capul unui tic"los, s-a jurat s"-l ucid" pe Iacob. nsp"imntat, Rebeca
l-a sf"tuit pe Iacob s"-!i ia picioarele la spinare ct mai e timp. Iacob, care nu era un
mare viteaz, n-a a!teptat s" i se spun" de dou" ori. Rebeca i-a propus s" se
refugieze la fratele ei, Laban, iar b"trnul Isaac l-a sf"tuit s" profite de acest prilej !i
s" se nsoare cu una dintre veri!oarele lui (Facerea 27:41-46, 28:1-5).
In timp ce Iacob a plecat n Mesopotamia, Esau s-a dus n "ara lui Izmail !i s-a
nsurat acolo cu fiica lui Mahalat; dup" ct se vede, primele dou" sau trei neveste
nu- i erau de ajuns! &i iat"-l pe Iacob n drum spre Haran.
$i a ajuns intr-un loc #i a mas acolo, c!ci soarele asfin"ise, #i a luat o stan! de
piatr! din pietrele locului #i a pus-o c!p!ti #i s-a culcat s! doarm! n locul acela. $i
a visat un vis; #i iat!, n visul s!u, o scar! era proptit! de p!mnt, iar cu vrful ei
atingea cerul, iar ngerii domnului se suiau #i se pogorau pe scar!. $i deodat!
domnul a stat deasupra ei #i a gr!it: Eu snt domnul dumnezeul lui Avraam,
p!rintele t!u, #i dumnezeul lui Isaac. P!mntul pe care stai tu culcat "i-l voi da "ie #i
semin"iei tale. ...$i iat! eu voi fi cu tine #i te voi p!zi n toate c!ile tale #i te voi duce
napoi n "inutul acesta #i nu te voi p!r!si pn! ce nu voi mplini cele ce "i-am
f!g!duit.
71. L'chelle de Jacob.
$i s-a de#teptat Iacob din somnul s!u #i a zis: Cu adev!rat domnul este n locul
acesta #i eu n-am #tiut! $i s-a cutremurat Iacob #i a rostit: Ct este de nfrico#at
locul acesta! Aici este cu adev!rat casa lui dumnezeu #i aici este poarta cerului!.
Iar diminea"a Iacob s-a sculat #i a luat piatra care-i slujise de c!p!ti #i a pus-o ca
stlp de pomenire #i a turnat untdelemn n vrful lui. $i a pus locului aceluia numele
Betel, ns! numele cet!"ii, la nceput, fusese Luz. $i Iacob a f!cut domnului aceast!
juruin"!: Dac! domnul dumnezeu va fi cu mine #i m! va p!zi pe calea aceasta pe
care merg #i-mi va da pine #i ve#minte s! m! mbrac. $i de m! voi ntoarce
s!n!tos n casa tat!lui meu, domnul va fi dumnezeul meu. Iar piatra aceasta pe
care am n!l"at-o stlp de pomenire va ajunge loca#ul lui dumnezeu #i din toate cele
ce mi vei da mie "i voi da zeciuial! (Facerea 28:11-22).
Nu ne vom apuca s" contest"m existen#a ora!ului Luz sau Betel; ne vom mul#umi
doar s" spunem n treac"t c" nici un geograf n-a auzit niciodat" de asemenea ora!.
Dar ceea ce ne strne!te, ntr-adev"r, o uimire plin" de respect este iste#imea !i
spiritul practic al acestui uluitor Iacob: el l-a tras pe sfoar" pe fratele s"u mai mare,
Esau, pe b"trnul s"u tat" orb, Isaac, !i, indirect, chiar pe dumnezeu; dar, n acela!i
timp, el nu vrea ca acesta din urm" s"-l duc" cumva de nas si de aceea i pune
condi#ii precise !i clare n privin#a viitoarelor rela#ii dintre ei. Dumnezeul str"mo!ilor
i oferise chiar adineauri un spectacol senza#ional: ngeri f"cnd exerci#ii acrobatice
pe o scar" !i i f"g"duise, ntr-o cuvntare frumoas", mun#i de aur, marea cu sarea.
Primul sentiment pe care l-a avut Iacob a fost o team" amestecat" cu respect; dar
el se lini!te!te repede la gndul c" totul nu e dect un vis. &i atunci i spune
dumnezeului str"mo!ilor s"i: dac" mi vei da hran" !i mbr"c"minte, vei fi
dumnezeul meu !i m" voi nchina #ie. Aceast" idee poate fi expus" !i n felul
urm"tor: Dac! nu-mi vei da nimic, atunci, amice, ai s! r!mi #i tu cu buzele
umflate. El i f"g"duie!te domnului zeciuial": o s"-i dea coarnele cu condi#ia ca
dumnezeu s"-i dea boul. S" fie ntr-un ceas bun!
Criticii compar" aceast" atitudine a lui Iacob cu obiceiurile unora dintre popoarele
din antichitate care !i aruncau idolii n ru atunci cnd ace!tia nu le trimiteau ploaie
la vreme sau nu-i ajutau la vn"toare. Am cunoscut personal o b"trn" credincioas"
care l pedepsea pe sfntul Iosif cnd nu c!tiga la loterie. Ea ntorcea chipul lui cu
fa#a la perete; aceast" cre!tin" bun" era foarte pioas", dar !ireat", !i se tr"gea,
probabil, n linie direct" din Iacob.
Dup" aceast" p"#anie, Iacob !i-a continuat drumul. Intr-o bun" zi, pe cmp, la o
fntn" unde se ad"pau vitele, i s-a oferit prilejul de a face cuno!tin#" cu o ciob"nit"
dr"g"la!". &i cnd colo, ce s" vezi: ciob"nita era tocmai Rahila, veri!oara lui. Biblia
se repet" destul de des cnd fantezia autorilor ei se epuizeaz": Eliezer, tot datorit"
amestecului providen"ei, a ntlnit-o la fntn" pe Rebeca, pe care nu o cuno!tea,
dar pe care plecase s-o caute.
Rahila, fiica mai mic" a lui Laban, l-a condus pe curtenitorul ei v"r la tat"l s"u.
Acolo a f"cut cuno!tin#" cu ntreaga onorat" familie. Fiica mai mare, Lia, spune
Biblia, avea ochi stin#i si nu a tulburat ctu!i de pu#in inima lui Iacob. Rahila,
dimpotriv", i-a pl"cut din capul locului; ea, a!a cum o descrie gra"ios scriptura
inspirat! de dumnezeu, era mndr! la f!ptur! #i frumoas! la chip. Iacob !i-a
mp"rt"!it impresiile unchiului Laban !i acesta i-a spus cteva vorbe d"t"toare de
speran#e. Dar acest Laban era un om nu mai pu#in practic dect Iacob. El i-a spus-o
lui Iacob pe fa#":
- Dragul meu! Vrei s" te c"s"tore!ti cu Rahila? N-am nimic mpotriv", dar mai nti
trebuie s-o c!tigi!
72. Jacob demande Laban la main de sa fille Rachel.
- &i cum s" fac asta, unchiule?
- S" sluje!ti la mine ca servitor vreme de !apte ani, ca s"-mi pot da seama dac"
e!ti b"iat muncitor !i om cumsecade.
Trgul s-a f"cut. Vreme de !apte ani, unchiul l-a pus la ncercare pe nepot, dndu-i
s" fac" toate muncile mai grele de pe lng" cas".
73. Jacob prend du service chez Laban.
Termenul a expirat. A venit ziua nun#ii. Potrivit obiceiului evreilor, fa#a miresei era
acoperit" cu un v"l des. Iacob tresalt" ca un pe!ti!or. Laban, cu un aer solemn, plin
de importan#", a ndeplinit personal n afacerea asta ndatoririle de ofi#er al st"rii
civile, ca !i pe acelea de rabin. El a declarat c"s"toria s"vr!it", spre marea
satisfac#ie a lui Iacob; ceremonia a fost ct se poate de solemn".
74. Premier mariage de Jacob.
Acum e bine s" cit"m textul autentic, dictat de sfntul duh:
Atunci Laban a adunat pe to"i oamenii din partea locului #i a f!cut osp!". Dar seara
Laban a luat pe Lia fiica sa #i a dus-o la Iacob; iar el a intrat la ea. $i Laban i-a dat
pe Zilpa, roaba sa, fetei sale Lia ca roab!. Ci f!cndu-se ziu!, iat!: era Lia. Atunci
Iacob a zis lui Laban: Ce e aceasta ce mi- ai f!cut? Oare nu "i-am slujit pentru
Rahila? Atunci de ce m-ai n#elat?
75. Iacob bag" de seam" c" i-a fost dat" in c"s"torie Lia.
ns! Laban i-a r!spuns: Aici la noi nu este obiceiul s! m!rit!m pe mezina naintea
celei nti-n!scute. mpline#te aceast! s!pt!mn! de nunt! #i "i voi da #i pe
cealalt!, pentru slujba pe care vei face-o la mine nc! #apte ani de aci nainte!
76. Jacob reprend une seconde fois du service chez Laban.
$i Iacob a f!cut a#a #i a mplinit acea s!pt!mn! de nunt!, Iar Laban i-a dat lui pe
Rahila, fiic!-sa, de femeie. $i Laban i-a dat pe Bilha, roaba sa, fiicei sale Rahila ca
roab!. $i Iacob a intrat #i la Rahila #i a iubit-o pe Rahila mai mult dect pe Lia #i a
slujit lui Laban nc! al"i #apte ani (Facerea 29:22-30).
77. Jacob pouse enfin Rachel.
Astfel, Iacob, care l n!elase pe tat"l !i pe fratele s"u, a fost el nsu!i n!elat, pe
merit, de c"tre unchiul s"u. Ce-i drept, e cam greu de n#eles cum se face c" Iacob,
care, n decursul celor !apte ani ct a stat acolo, avusese timpul s" cunoasc" destul
de bine pe amndou" veri!oarele sale, !i ndeosebi pe cea iubit", a petrecut o
noapte ntreag" cu Lia f"r" s" b"nuiasc" n!el"ciunea !i creznd c" se afl" cu
Rahila. Dar nu se cade s" ne ndoim n privin#a celor de mai sus: doar ni le spune
sfnta scriptur!!
Dar v!znd domnul c! Lia este oropsit!, a deschis pntecele ei, pe cnd Rahila era
stearp! (Facerea 29:31).
Nu e r"u! Dar lucrul cel mai interesant ni-l spune Biblia n urm"toarele patru
versete. Am aflat mai sus c" Iacob !i-a ndeplinit ndatoririle conjugale fa#" de Lia
numai n decursul primei s"pt"mni dup" cununie; cu toate acestea, Lia i-a adus,
unul dup" altul, patru fii: Ruben, Simeon, Levi !i Iuda.
Iar cnd a v!zut Rahila c! nu face copii lui Iacob, ea a prins pizm! pe sor!-sa #i a
zis c!tre Iacob: D!-mi copii, iar de nu, eu mor!. Atunci Iacob s-a aprins de mnie
mpotriva Rahilei #i a certat-o: Snt eu oare n locul lui dumnezeu, care "i-a oprit
road! pntecului?. Ci ea a zis: Iat! roaba mea Bilha. Intr! la ea #i va na#te pe
genunchii mei #i astfel voi avea #i eu copii de la ea.
$i i-a dat pe Bilha roaba ei de femeie #i Iacob a intrat la ea. Iar Bilha a z!mislit #i i-a
n!scut lui Iacob un fecior. Atunci zis-a Rahila: Dumnezeu mi-a dat dreptate #i a
ascultat de glasul meu #i mi-a d!ruit mie un fiu; pentru aceea i-a pus numele Dan.
$i iar a z!mislit #i a n!scut Bilha, roaba Rahilei, al doilea fecior lui Iacob. $i a zis
Rahila: Lupte pentru binecuvntarea lui dumnezeu am dus cu sor!-mea #i am
biruit!. $i i-a pus numele Naftali. Dar v!znd Lia c! a stat #i nu mai na#te, a luat pe
Zilpa, roaba sa, #i a dat-o lui Iacob de femeie. $i a n!scut Zilpa, roaba Liei, un
fecior lui Iacob. Iar Lia a zis: Noroc!. $i i-a pus numele Gad. $i a n!scut Zilpa,
roaba Liei, al doilea fecior lui Iacob. Iar Lia a zis atunci: Ferice de mine, c!ci fetele
m! vor ferici!. $i i-a pus numele A#er (Facerea 30:1-13).
Oare acest text edificator mai are nevoie de comentarii? Totul este limpede!
Continuarea este !i mai instructiv". Pentru a o n#elege trebuie s" ar"t"m c",
potrivit unor credin#e vechi, r"spndite pe alocuri !i n zilele noastre, r"d"cina de
mandragor" ar fi eficace mpotriva impoten#ei. Aceast" r"d"cin" cu form" bizar" se
preteaz" cu u!urin#" la cele mai obscene compara#ii. De acest lucru au profitat
!arlatanii din toate timpurile pentru a recomanda r"d"cina de mandragor" ca
talisman; din ea se mai prepara o licoare care trebuia s" serveasc" drept elixir al
dragostei. Sfntul duh nu a sc"pat ocazia de a se distra !i i-a dictat autorului c"r#ii
Facerea o nou" n"scocire, menit" s" nt"reasc" credin#a n pretinsele calit"#i
afrodiziace ale mandragorei.
$i Ruben s-a dus la cmp, la seceri#ul griului, #i a g!sit meri#oare de mandragor!
#i le-a adus mamei sale, Lia. Atunci Rahila a zis c!tre Lia: D!-mi te rog din
mandragorele aduse de fiul t!u!
Ci Lia i-a r!spuns: Oare nu e destul c! mi-ai luat pe b!rbatu-meu? Acum vrei s!
iei #i mandragorele fiului meu? Dar Rahila i-a zis: Bine atunci: s! doarm! cu tine
n noaptea aceasta, n schimbul mandragorelor fiului t!u!
$i Iacob venind seara de la cmp, Lia i-a ie#it ntru ntmpinare #i i-a spus: Intr! la
mine, c!ci te-am cumparat cu mandragorele fiului meu!. Si el a dormit cu ea n
noaptea aceea. Iar dumnezeu a auzit pe Lia #i ea a z!mislit #i i-a n!scut lui Iacob al
cincilea fecior. $i a zis Lia: D!ruitu-mi-a dumnezeu plata mea, fiindc! am dat
b!rbatului meu pe roaba mea. $i i-a pus numele Isahar (Facerea 30:14-18).
Dr"gu#, nu-i a!a?!
Lia a mai avut un fiu, c"ruia i-a pus numele Zebulon, !i o fiic", Dina, de!i Biblia nu
arat" n ce mprejur"ri !i datorit" c"rui fapt Iacob !i-a mai biruit de dou" ori repulsia
pe care o nutrea fa#" de aceast" so#ie a sa. Ct despre Rahila, e de presupus c" ori
mandragora !i-a f"cut efectul, ori dumnezeu s-a hot"rt chiar el s!-i deschid!
pntecele; fapt e c" !i ea a z"mislit !i a n"scut un fiu, pe Iosif.
Nu trebuie s" ne nchipuim c" Iacob a suportat resemnat cei 14 ani ct a sp"lat
vasele !i a frecat du!umelele n casa domnului Laban: Biblia poveste!te c" mult"
vreme a clocit el r"zbunarea mpotriva lui Laban, unchiul !i socrul s"u, !i n cele din
urm" i-a copt-o.
n primul rnd, i-a jucat unul din vestitele sale renghiuri tic"loase: i-a cerut lui Laban
s"-i dea lui to#i mieii !i iezii care se vor na!te brum"rii, v"rga#i !i t"rca#i, !i Laban a
consim#it, fiind ferm convins c" Iacob va trebui s" a!tepte mult !i bine ca s" se
petreac" asemenea minuni. Dar el nu a #inut seama de sfnta !i biblica viclenie a
iubitului s"u ginere. Acesta, dup" cum spune sfnta scriptur!, a luat nuiele de
plop, de migdal !i de paltin, le-a jupuit de coaj" !i a pus apoi nuielele n
ad"p"toarele cu ap" unde veneau oile s! se adape; #i ele se mperecheau cnd
veneau s! se adape (Facerea 30:38). Urmarea a fost c", n turmele lui Laban,
mieii !i iezii se n"!teau brum"rii, v"rga#i !i t"rca#i. Laban nu pricepea cum se
ntmpl" asta, dar pentru c" f"g"duise a fost nevoit s"-i d"ruiasc" lui Iacob to#i
ace!ti miei neobi!nui#i.
Ne consider"m obliga#i s" recomand"m amatorilor de oi v"rgate acest mijloc de
selec#ie, extrem de simplu !i care nu d" gre!. Miraculoasa re#et", ca !i modul ei de
ntrebuin#are, snt garantate de marca porumbelul sfnt.
Nemul#umindu-se cu trucul prin care-l deposedase pe Laban de nou" zecimi din
turmele lui, ntr-o bun" diminea#" vicleanul Iacob, f"r" s"-i dea de !tire, a luat-o din
loc !i dus a fost. A fugit cu toat" familia lui tn"r", dar destul de numeroas". So#iile
lui Iacob i-au aprobat planurile, ba chiar mai mult: Rahila, plecnd de acas", i-a
!terpelit tat"lui s"u to#i idolii.
78. Dpart de Jacob; regrets de Laban.
Laban era desperat. El porne!te n urm"rirea ginerelui !i a fiicelor sale !i-i ajunge
din urm". Cu toat" elocin#a sa, nu reu!e!te s"-l conving" pe Iacob s" se ntoarc".
Cel pu#in napoiaz"-mi idolii, i spune el, de ce ai furat terafimii mei (Facerea
31:30). Iacob nu n#elege despre ce-i vorba. El propune lui Laban s"-i cerceteze
bagajul. n timp ce tat"l cerceta geamantanele Liei, Rahila a b"gat idolii sub !aua
c"milei, s-a urcat n !a !i l-a rugat pe taic"-s"u s-o ierte c" nu s-a sculat naintea
lui, spunndu-i:
S! nu fie cu b!nat n ochii domnului meu c! nu pot s! m! scol naintea fe"ei tale,
fiindc! tocmai acum mi-a sosit necazul obi#nuit al femeilor. Laban a c"utat, a
c"utat cu de-am"nuntul, dar n-a g"sit terafimii. n cele din urm", dup" o scen"
destul de furtunoas", ginerele !i socrul s-au desp"r#it, f"r" a uita totu!i s" adune o
movil" de pietre, pentru ca ele s" stea m"rturie n#elegerii lor reciproce ca pe viitor
s" nu-!i mai fac" r"u unul altuia. Descrierea fugii lui Iacob, a urm"ririi lui de c"tre
Laban !i, n sfr!it, a acordului de pace ocup" tot capitolul al 31-lea.
In urm"toarele dou" capitole este descris" c"l"toria lui Iacob la napoiere n #ara
Canaanului. Iacob l ntlne!te pe Esau !i ntre ei are loc o mp"care mi!c"toare.
Biblia descrie un nou truc al celui de sus. Pasajul acesta merit" reprodus; aici se
arat" cum dumnezeu, vrnd s"-l bat" pe Iacob, ncaseaz" el nsu!i un toc de b"taie
n ciuda atotputerniciei sale.
So#ul Liei, al Rahilei, al Zilpei !i Bilhei !i-a condus caravana prin vadul rului Iaboc.
Lucrurile s-au petrecut noaptea.
$i Iacob a r!mas singur. Atunci un om s-a luptat cu el pn! la rev!rsatul zorilor. $i
dac! a v!zut c! nu poate s!-l biruiasc!, atunci l-a lovit peste ncheietura #oldului #i
s-a scrntit ncheietura #oldului lui Iacob n lupt! cu acel b!rbat. $i i-a zis acela:
D!- mi drumul, c!ci se lumineaz! de ziu!. Ci Iacob a r!spuns: Nu-"i voi da
drumul pn! ce nu m! vei binecuvnta! Atunci acela l-a ntrebat: Care este
numele t!u?. Iacob a spus: Iacob!. Zis-a acela: Numele t!u nu va mai fi Iacob,
ci ail, pentru c! te-ai luptat cu dumnezeu #i cu oamenii ai biruit l. Dar Iacob a
ntrebat #i a zis: Spune-mi, te rog, numele t!u!. R!spuns-a: De ce ntrebi de
numele meu? $i l-a binecuvntat pe el acolo. Atunci Iacob a pus acelui loc numele
Peniel, fiindc!, zicea el: Am v!zut pe dumnezeu fa"! c!tre fa"! #i am sc!pat cu
via"!!. $i soarele r!s!rea n fa"a lui cnd el a trecut de Peniel #i Iacob #chiop!ta
din #old (Facerea 32:25-31).
Criticii subliniaz" c" numele de Izrail pe care dumnezeu l-a dat lui Iacob era numele
unuia dintre ngerii din mitologia caldeean". Legenda ebraic" spune c" acest nume
nseamn" tare mpotriva lui dumnezeu. Filon, un scriitor evreu foarte nv"#at
(secolul I, e.n,), afirm" c" acesta este un nume caldeean, nu evreiesc, !i nseamn"
cel ce a v!zut pe dumnezeu. Oricum ar fi, nu po#i s" cite!ti aceast" povestire f"r"
s" zmbe!ti. E greu s" admi#i ca ntr-o mitologie oarecare, n afar" de cea mai
absurd" dintre ele, omul s" fie nf"#i!at att de puternic nct s"-i poat" trage o
b"taie zdrav"n" unui zeu. Si unde mai pui c" Iacob nu numai c" a rezistat, dar a !i
biruit, n ciuda faptului c" dumnezeu i-a scrntit ncheietura !oldului. S" trecem la o
alt" aventur" cuvioas" !i instructiv".. Cititorul a v"zut c" Lia a n"scut !ase feciori,
iar a !aptea oar" a n"scut o fat", Dina. Pe de alt" parte, cunoa!tem cu precizie ct
a stat Iacob n casa lui Laban. Cu prilejul certei care a avut loc n timpul fugii, el i-a
spus socrului s"u: ...Am slujit paisprezece ani pentru cele dou! fiice ale tale, iar
#ase ani pentru turmele tale... (Facerea 31:41). Primul fiu de la Lia, Ruben, a putut
s" se nasc" numai n anul al optulea. Iar dac" ne amintim c" Lia nu a n"scut cel
pu#in vreme de doi ani (pentru perioada aceasta ea i-a mprumutat-o lui Iacob pe
slujitoarea sa, Zilpa), trebuie s" presupunem c" Dina s-a n"scut n al
!aisprezecelea an al !ederii lui Iacob n casa lui Laban. Prin urmare, n momentul
cnd Iacob l-a p"r"sit pe socrul s"u, Dina avea cel mult patru ani. Aceast" remarc"
este necesar" pentru c" Biblia ne va ar"ta ndat" ce pasiune violent" a strnit Dina
n inima unuia dintre fiii regelui dup" sosirea n #ara Canaanului, adic" ndat" dup"
faimoasa lupt" dintre Iacob !i dumnezeu !i dup" mp"carea cu Esau.
$i a ajuns Iacob cu pace la Sihem, n "ara Canaanului... #i #i-a a#ezat tab!ra la
r!s!ritul cet!"ii. Iar peticul de p!mint unde #i-a nfipt "!ru#ii cortului l-a cump!rat din
mina fiilor lui Hemor, p!rintele lui Sihem, pe pre" de o sut! de chesite (Facerea
33:18-19).
Tocmai acest Sihem s-a ndr"gostit lulea de Dina, care nu avea dect patru ani.
Dina, fata Liei, pe care ea o n!scuse lui Iacob, a ie#it ntr-o zi ca s! vaz! pe fetele
din partea locului. $i v!znd-o Sihem, fiul lui Hemor Heveul, st!pnul "inutului, a
r!pit-o #i s-a culcat cu ea #i a umilit-o.
$i inima lui s-a lipit de Dina, fata lui Iacob, #i i-a c!zut drag! fata #i i-a vorbit copilei
de la inim!. $i a vorbit Sihem cu Hemor, tat!l s!u, astfel: Pe"e#te-mi de femeie pe
aceast! fat!! (Facerea 34:1-4).
Regele Hemor s-a dus n petit la Iacob. La drept vorbind, Sihem ar fi trebuit s"-!i
cear" iertare pentru c" procedase cu atta brutalitate. Dar el era hot"rt s"
mplineasc", n schimb, toate cererile pe care i le va formula Iacob. Biblia las" s"
se n#eleag" c" Iacob nu era pus pe har#" !i ar fi fost gata s" se mpace, dar fra#ii
Dinei nici nu voiau s" aud" de propunerea lui Sihem de a-!i r"scump"ra p"catul
prin c"s"torie.
Iar feciorii lui Iacob, venind de la cmp #i auzind vestea, s-au mhnit oamenii #i s-au
aprins groaznic de mnie c! acela f!ptuise a#a ocar! n Izrail, culcndu-se cu fata lui
Iacob, lucru care nu se cuvenea s!-l s!vr-#easc!. $i a intrat Hemor n vorb! cu ei
#i le-a spus: Sufletul fiului meu Sihem se sfr#e#te dup! fata voastr!; da"i-i-o, v!
rog, de femeie. $i v! ncuscri"i cu noi! Pe fetele voastre da"i-ni-le nou! #i pe fetele
noastre lua"i-vi-le voi. $i locui"i cu noi! $i p!mntul s! fie la ndemna voastr!;
s!l!#lui"i-v! n el, face"i nego" n el #i c#tiga"i n el mo#ii.
Atunci a gr!it Sihem c!tre tat!l fetei #i c!tre fra"ii ei: De a# afla har n ochii vo#tri,
#i orice mi ve"i spune v! voi da, Cere"i de la mine ct de mult pre" de r!scump!rare
#i daruri de nunt! #i eu vi le voi da ntocmai cum ve"i spune, ns! da"i-mi pe fat! de
femeie!. Atunci fiii lui Iacob r!spunser! cu vicle#ug lui Sihem #i lui Hemor, tat!l
s!u, vorbind a#a fiindc! Sihem necinstise pe Dina, sora lor. Deci ei au zis c!tre
aceia: Noi nu putem s! facem acest lucru ca s! d!m pe sora noastr! dup! un om
net!iat mprejur, fiindc! ar fi o ru#ine pentru noi. Numai ntr-un fel putem s! ne
nvoim cu voi, dac! ve"i face ca noi #i ve"i t!ia mprejur pe to"i b!rba"ii vo#tri. Atunci
v! vom da pe fetele noastre, iar pe fetele voastre le vom lua noi #i vom locui
mpreun! cu voi #i vom ajunge un singur popor. Iar de nu ne ve"i da ascultare ca s!
v! t!ia"i mprejur, noi vom lua pe fata noastr! #i vom pleca.
$i cuvintele lor pl!cur! lui Hemor #i lui Sihem, feciorul lui Hemor. $i tn!rul nu
z!bovi s! ndeplineasc! lucrul, c!ci iubea pe fata lui Iacob #i era cel mai cu vaz!
din toat! casa tat!lui s!u (Facerea 34:7-19).
Dup" aceasta, Hemor !i fiul s"u au adunat poporul lor !i i-au adus la cuno!tin#"
propunerea ce li se f"cuse. Alian#a cu familia lui Iacob a fost acceptat" n
unanimitate, n aceea!i zi, to#i b"rba#ii s-au t"iat mprejur.
79. Rconciliation d'Esa et de Jacob.
Totu!i, a treia zi, pe cnd ei se aflau n dureri, cei doi feciori ai lui Iacob, Simeon #i
Levi, fra"ii Dinei, puser! mna pe sabie #i intrar! cu ndr!zneal! n cetate #i uciser!
pe to"i b!rba"ii, Iar pe Hemor #i pe Sihem, fiul s!u, i trecur! prin ascu"i#ul s!biei;
apoi luar! pe Dina din casa lui Sihem #i plecar!. Feciorii lui Iacob t!b!rr! pe cei
uci#i #i pr!dar! cetatea, fiindc! necinstiser! pe sora lor. Deci luar! turmele #i
cirezile lor #i asinii lor #i tot ce g!sir! n cetate #i tot ce g!sir! n "arin!: Toat!
averea lor; #i pe to"i copiii lor #i pe femeile lor i luar! robi #i pr!dar! tot ce era prin
case. (Facerea 34:25-29).
Vorbind omene!te, iar nu n limbaj biblic, toate acestea nseamn" o tic"lo!ie
ngrozitoare. Att fiii ct !i oamenii lui Iacob s-au purtat ca ni!te tlhari !i nemernici
fa#" de poporul care i primise fr"#e!te !i care din prietenie acceptase pn" !i
t"ierea mprejur, cel mai absurd dintre ritualurile religioase. Nici un uciga! nu a fost
vreodat" mai perfid, mai tic"los !i mai crud. Dar groz"via crimei trece pe planul al
doilea fa#" de neverosimilitatea ei. Aici scepticii v"d nc" o dat" o mistificare din
partea sfntului porumbel. Simeon !i Levi, care puseser" la cale acest m"cel
resping"tor, erau doi b"ie#a!i cu ca! la gur" nc": Simeon se n"scuse la nou" ani
dup" ce Iacob se angajase la Laban, iar Levi la zece ani; prin urmare, ei aveau
zece !i, respectiv, unsprezece ani cnd, potrivit Bibliei, au m"cel"rit singuri, cu
spadele, pe regele Hemor, pe prin#ul Sihem !i pe to#i supu!ii lor de sex b"rb"tesc.
Ce-i drept, Simeon !i Levi aveau n vinele lor sngele unui om care izbutise s"-i
trag" o ciom"geal" chiar !i celui atotputernic! Trebuie s" fi fost, probabil, ni!te
!trengari grozav de voinici. Cu o asemenea c"lire !i putere fizic" ar fi fost n stare
s" fac" !i mai mult.
Cap. al 35-lea din cartea Facerea poveste!te c" Iacob, ntristndu-se deodat" de
faptul c" femeile lui erau idolatre !i zicndu-!i c" acest lucru ar putea s"-i aduc"
nenorocire, a zis casnicilor s!i #i tuturor celor ce erau cu el: Lep!da"i pe
dumnezeii cei str!ini care srit n mijlocul vostru #i v! cur!"a"i #i v! primeni"i
ve#mintele voastre.
Zis !i f"cut! Rahila, Lia, Zilpa, Bilha !i ceilal#i au dat idolii lor lui Iacob, care i-a
ngropat sub un stejar din apropierea ora!ului devastat cu pu#in timp n urm".
Dumnezeul Iahve, ncntat de aceast" fapt" minunat", a tulburat min#ile locuitorilor
#"rii !i ei nu i-au urm"rit pe fiii lui Iacob.
n acest capitol l vedem nc" o dat" pe dumnezeu ar"tndu-se !i #innd un discurs,
dar avem de-a face cu o reluare a aceluia!i cntec vechi !i plicticos. Apoi, spre
prim"var", Iacob ajunge cu chiu cu vai pe drumul mare care duce la Efrata. Aici
Rahila a n"scut !i a murit n chinurile facerii. Iar cnd a fost s!-#i dea sufletul, c!ci
a murit, i-a pus numele: Ben-Oni (fiul durerii mele). Dar tat!l s!u l-a numit
Veniamin (fiul coapsei mele drepte).
Iacob a ngropat-o pe scumpa sa Rahila !i a pus pe mormntul ei o piatr" pe care
musulmanii o arat" !i n zilele de ast"zi. Iar n timp ce Iacob o jelea pe Rahila,
tn"rul Ruben, fiul cel mai mare al Liei, a profitat de starea de deprimare a tat"lui
s"u !i s-a furi!at la una dintre femeile patriarhului. El a izbutit s-o seduc" pe Bilha.
Cnd Iacob a aflat c" fiul lui i-a pus coarne, a nchis ochii !i nu s-a mniat, cel pu#in
nu !i-a dat mnia pe fa#" (#i a primit vestea cu mhnire). n cele din urm", Iacob a
ajuns n valea Mamre !i a g"sit acolo pe tat"l s"u, Isaac. Acesta a murit la vrsta de
180 de ani. Inmormntarea i-au f"cut-o Esau !i Iacob, consemneaz" pe scurt Biblia.
A!adar, Iacob era capul unei familii mari, ca !i Esau. Cap. al 36-lea al c"r#ii
Facerea ne ofer" un !ir de date, de o importan#" covr!itoare !i care necesit" s"
fie profund studiate de teologi, cu privire la genealogia acestuia din urm". Este o
list" uria!" de nume dintre cele mai nea!teptate !i nemaiauzite.
80. Jacob, bni de Dieu, a une nombreuse famille.
Criticii semnaleaz" n acest capitol, ca !i n cel anterior, dou" versete care
dovedesc o dat" mai mult c" primele cinci c"r#i din Biblie nu pot fi atribuite n nici un
caz lui Moise. Versetul 19 din cap. al 35-lea spune: Rahila a fost nmormntat! pe
calea c!tre Efrata, adic! la Betleem. Dar ora!ul despre care este vorba nu putea
s" poarte numele de Efrata pe vremea lui Moise: aceast" denumire i-a fost dat"
ora!ului de c"tre un oarecare Caleb, care a numit astfel micul or"!el ntemeiat de el
n cinstea so#iei sale Efrata, iar Caleb a fost contemporan cu Iosua, succesorul lui
Moise. Prin urmare, Moise nu putea s" cunoasc" ora!ul Efrata. Cu att mai pu#in
putea s" cunoasc" Moise ora!ul Betleem, deoarece aceast" nou" denumire a
ora!ului Efrata a ap"rut cu cteva veacuri mai trziu.
Versetul 31 din cap. al 36-lea al c"r#ii Facerea demonstreaz" evident ntreaga
falsitate a afirma#iilor teologilor, care sus#in c" Moise ar fi autorul acestor c"r#i.
Acest verset, care vine dup" o n!iruire a urma!ilor lui Esau, sun" astfel: Iat! acum
regii care au st!pnit "ara Edomului mai nainte ca s! fi st!pnit vreun rege peste fiii
lui Izrail.... Este evident c" aceste rnduri nu au putut s" fie scrise dect dup" ce a
domnit m"car primul rege evreu, adic" dup" Saul. S" admitem c" ntr-un document
oarecare s-ar descoperi urm"torul pasaj: Prin"ii men"iona"i au crmuit cu mult
nainte ca Fran"a sa fi devenit republic!. Evident, nimeni nu s-ar ndoi c" aceast"
nsemnare a ap"rut, n orice caz, dup" r"sturnarea puterii regale din Fran#a.

12 CAPITOLUL
Ame#itoarea Carier" a Sfntului Iosif cel Frumos
S" trecem acum la istoria lui Iosif, al c"rei nceput este expus n cap. al 37-lea din
cartea Facerea.
Dintre to#i fiii lui Iacob, copilul preferat era Iosif, c"ruia el i-a d"ruit ni!te ve!minte
foarte frumoase. Iosif a l"sat n urm" o reputa#ie de t"lm"citor de vise. El a p"!it
foarte devreme pe aceast" cale. nc" la vrsta de 17 ani, Iosif !i uimea rudele. Din
nefericire pentru el, Iosif a avut naivitatea de a t"lm"ci cu glas tare propriile sale
vise, iar din visele acestea ie!ea ntotdeauna c" soarta trebuia s"-l ridice n sl"vi pe
el !i s"-i umileasc" pe cei unsprezece fra#i ai lui. O dat" a visat c", pe cnd legau
snopi la cmp, snopul lui s-a ridicat !i a continuat s" stea n picioare, iar snopii
fra#ilor s"i s-au prosternat n fa#a snopului s"u. Alt" dat" i s-au ar"tat n vis soarele,
luna !i unsprezece stele, care veniser" ca s"-l asigure de respectul lor cel mai
profund.
81. Joseph, ds sa jeunesse, a le don de la divination.
Aceast" manie a iui Iosif a nceput n cele din urm" s"-i scoat" din s"rite pe fra#ii
s"i. &i cnd ntr-o bun" diminea#" Iacob l-a trimis la ei n valea Dotan, unde p"!teau
vitele, nou" dintre fra#i !i-au pus n gnd s"-i fac" de petrecanie l"ud"rosului. Dar
Ruben s-a mpotrivit omorului. De aceea Iosif a fost numai dezbr"cat !i aruncat n
fundul unei fntni secate.
82. Joseph mis dans un puits par ses frres.
Intre timp s-a apropiat o caravan" de negu#"tori. Potrivit obiceiului biblic, sfntul
autor ncurc" lucrurile mimindu-i cnd izmaili#i, cnd fliadiani#i, ceea ce nu e nici pe
departe acela!i lucru, dar asupra acestui punct nu ne vom opri. Avnd mustr"ri de
con!tiin#" la gndul c" tn"rul ar putea s" moar" de foame n fundul fntnii, Iuda le-a
propus fra#ilor s"i s" ncheie o mic" afacere comercial" al c"rei obiect s" fie Iosif:
nesuferitul palavragiu s" fie vndut rob. Ar fi un act relativ umanitar !i totodat"
avantajos.
83. Des marchands ismalites proposent d'acheter Joseph.
Zis !i f"cut! Izmaili#ii, sau madiani#ii, l-au cump"rat pe tn"r pentru dou"zeci de
monede de argint. Iosif a fost scos din fntn", negu#"torii !i-au luat n primire marfa
!i au dus-o cu ei.
84. Joseph tir du puits et vendu.
Ruben !i Veniamin n-au participat la aceast" tranzac#ie. Veniamin, fiind prea tn"r,
r"m"sese acas"; ct despre Ruben, el s-a ndep"rtat de fra#ii s"i - autorul nu spune
n ce scop - de ndat" ce Iosif a fost aruncat n fntn" !i, n momentul cnd a fost
ncheiat" afacerea cu negu#"torii afla#i n drum pe-acolo, el nu era de fa#".
Povestirea biblic" ne permite s" tragem concluzia c" Ruben avea inten#ia tainic" de
a-l scoate pe Iosif din fntn" !i de a-l readuce n casa p"rinteasc". A fost foarte
mhnit cnd a g"sit fntn" goal". A venit fuga la fra#ii s"i !i le-a spus: B!iatul nu mai
este! $i eu ncotro s-o apuc?. Dar ei, f"#arnici !i vicleni ca ni!te slujitori ai religiei,
reu!iser" s" stropeasc" cu snge proasp"t de ied frumoasa mbr"c"minte
multicolor" a fratelui lor !i au trimis-o lui Iacob cu urm"torul mesaj: Iat! ce am
g!sit. Vezi dac! este tunica fiului t!u sau nu!.
Iacob a exclamat: E tunica fiului meu! O fiar! s!lbatic! l-a mncat! Iosif a fost
sf#iat, a fost sf#iat!...
85. On fait croire Jacob que Joseph est mort.
B"trnul era desperat. La nceput, el !i-a rupt ve!mintele, apoi #i-a pus sac n jurul
coapselor sale #i a jelit pe fiul s!u zile multe. Cu lacrimi n ochi, el nu mai contenea
s" repete: Voi plnge pn! m! voi pogor la fiul meu n $eol! (Facerea 37:33-35).
86. Jacob dsespr, dchire ses vtements.
Intre timp, negu#"torii l-au dus pe Iosif departe, n Egipt, !i acolo l-au vndut unui
dreg"tor sus-pus. Sfntul autor i spune astfel: Putifar, dreg!torul lui faraon,
c!petenia eunucilor. n continuare, ntr-unul din capitolele urm"toare, Facerea ne
arat" c" acest eunuc avea so#ie !i o fiic".
87. Joseph achet comme esclave par Putiphar.
Dar s" nu anticip"m, n timp ce Iosif tr"ia n robie la Putifar, a avut loc n familia lui
Iuda, cel de-al patrulea fiu al lui Iacob, o serie ntreag" de evenimente foarte
importante, cuvioase !i edificatoare din punct de vedere religios:
n vremea aceea, Iuda s-a desp!r"it de fra"ii s!i #i n urm! s-a aciuat pe lng! un
om din Adulam pe care l chema Hira. $i Iuda a v!zut acolo pe fata unui canaanit
cu numele $ua #i a luat-o de femeie #i a intrat la ea (Facerea 38:1-2).
Atrage luarea aminte faptul c" orict le interzisese dumnezeu patriarhilor s"-!i ia
femei din rndurile idolatrelor, !i ndeosebi din rndurile afurisitelor de canaanite,
patriarhii se nc"p"#neaz" totu!i s" fac" ce-i taie capul. Aceasta nu-i mpiedic"
ns" ctu!i de pu#in s" r"mn" favori#ii lui Dumnezeu. Ulterior, cre!tinii, nsu!indu-!i
toate absurdit"#ile !i imoralit"#ile din Biblie, au f"cut, pentru genealogia lui Iisus,
alegerea cea mai uluitoare: ei au umplut lista str"mo!ilor lui cu idolatri !i adulteri.
$i ea a z!mislit #i a n!scut un fiu pe care Iuda l-a numit Ir. $i a z!mislit iar!#i #i a
n!scut alt fiu #i rnaic!-sa i-a pus numele Onan. $i a mai n!scut nc! un fiu #i ea l-a
numit $ela. $i Iuda, cnd femeia i-a n!scut acest fiu, era la Chezib. $i Iuda a luat
femee ntiului s!u n!scut Ir #i numele ei era Tamara. ns! Ir, ntiul-n!scut al lui
Iuda, a fost r!u n ochii domnului #i domnul l-a ucis (Facerea 38:3-7).
Teologii au dat dovad" de mult" perspicacitate n leg"tur" cu faptele lui Ir, despre
care Biblia vorbe!te att de pu#in; #innd seama de sfr!itul acestei istorisiri !i avnd
n vedere c" dumnezeu voia s" aib" de la Iuda pe mesia al s"u, Hristos, teologii
presupun cu evlavie c" Ir a tr"it cu femeia lui... dup" moda locuitorilor Sodomei.
Dumnezeu l-a ucis pe Ir, spun ei, pentru c" el proceda astfel ca s" nu aib" copii. O
dovad" n acest sens o ofer" chiar textul sfintei scripturi: A fost r!u n ochii
domnului. Or, tocmai aceasta este expresia pe care a folosit-o dumnezeu cnd !i-a
rev"rsat mnia asupra sodomi#ilor.
Oricum ar fi, Tamara n-a avut noroc cu so#ii ei. Atunci Iuda a zis lui Onan: Intr! tu
la femeia fratelui t!u #i o ia dup! datoria leviratului #i ridic! urma#i fratelui t!u!
(Facerea 38:8).
Potrivit unui obicei evreiesc, copiii care se n"!teau dintr-o asemenea leg"tur" erau
socoti#i urma!i ai celui mort !i nu ai adev"ratului tat".
Dar Onan #tia c! ace#ti urma#i nu vor fi ai lui; de aceea, de cte ori intra la femeia
fratelui s!u, #i risipea s!mn"a pe p!mnt, ca s! nu dea urma#i fratelui s!u. Ci fapta
pe care o f!cea el a fost urcioas! n ochii domnului #i domnul l-a ucis #i pe el
(Facerea 38:9-10).
Iat" de unde se trage !i cuvntul onanie. ntemeitorul acestei perversit"#i este unul
dintre eroii biblici.
Atunci Iuda a zis c!tre Tamara, nora sa: R!mi v!duv! n casa tat!lui t!u pn!
cnd se va face mare $ela, fiul meu! C!ci se gndea el: Nu cumva s! moar! #i el
ca fra"ii s!i!. Deci Tamara s-a dus #i a locuit n casa tat!lui ei. $i dup! ce a trecut
mult! vreme, a murit fata lui $ua, femeia lui Iuda, iar Iuda, mngindu-se, s-a suit la
Timna, la tunz!torii oilor sale, el #i Hira, prietenul s!u din Adulam.
$i i s-a spus Tamarei astfel: Iat!, socrul t!u se suie la Timna, la tunsul oilor!.
Atunci #i-a dezbr!cat ve#mintele de v!duvie #i s-a acoperit cu un v!l #i s-a
nf!#urat n el #i s-a a#ezat la r!spntia satului Enaim, care se afl! pe drumul spre
Timna; c!ci ea v!zuse c! $ela s-a f!cut mare #i ea nu i-a fost dat! lui ca so"ie. Iar
dac! a v!zut-o Iuda, el a luat-o drept o desfrnat!, fiindc! ea #i acoperise fa"a. $i el
s-a ab!tut la ea din cale #i a zis: Haide, vreau s! intru la tine!, fiindc! el nu #tia
c! este nor!-sa. Dar ea i-a r!spuns: Ce-mi vei da mie ca s! intri la mine? Atunci
el a zis: "i voi trimite un ied din caprele turmei mele. Ea a ad!ugat: Dar s!-mi
la#i vreun z!log, pn! ce-mi vei trimite. A ntrebat Iuda: Ce z!log s!-"i las? Zis-a
ea: Inelul t!u cu pecete #i brul t!u #i toiagul t!u din mna ta. $i el i le-a dat. $i a
intrat la ea #i ea a r!mas grea cu el. Apoi ea s-a sculat #i s-a dus #i, lep!dndu-#i
v!lul, s-a mbr!cat iar!#i n ve#mintele ei de v!duvie. Ci Iuda a trimis iedul, dndu-l
n mna prietenului s!u Hira din Adulam, ca s! ia z!logul de la acea femeie. Dar el
n-a g!sit-o. Atunci el a ntrebat pe oamenii locului zicnd: Unde este acea femeie
desfrnat! care #edea lng! Enaim n drum?. Dar ei i-au spus: Pe aici n-a fost nici
o femeie desfrnat!!. Atunci Hira Adulamitul s-a ntors la Iuda #i i-a spus: N-am
g!sit-o! Ba nc! oamenii din partea locului m-au ncredin"at c! pe acolo n-a fost nici
o femeie desfrnat!!. Atunci a zis Iuda: S! #i le "ie! Numai s! nu m! fac! de
ocar!, c!ci, iat!, eu i-arn trimis iedul acesta #i tu nu ai g!sit-o!.
ns! dup! vreo trei luni de zile, i s-a adus lui Iuda aceast! veste: Tamara, nora ta,
a c!zut n desfrnare. $i iat! a r!mas grea din desfrnare. Atunci a gr!it Iuda:
Scoate"i-o afar! ca s! fie ars!. Dar pe cnd ea era scoas! afar!, a trimis socrului
s!u aceast! vorb!: Eu am r!mas grea cu omul care este st!pnul acestor lucruri.
$i a mai zis: Uit!-te, te rog, bine ale cui snt: acest inel #i acest bru #i acest
toiag!. $i Iuda s-a uitat bine #i a rostit: Ea este mai dreapt! dect mine, de vreme
ce nu am dat-o de so"ie lui $ela, fiul meu!. Ins! el nu a mai cunoscut-o. $i cnd a
fost ca s! nasc!, iat! n pntecele ei erau doi gemeni. $i n ceasul na#terii, unul
dintre gemeni #i-a scos mna afar!. Atunci moa#a a apucat- o #i a legat de ea un fir
de a"! ro#ie, zicnd: Acesta a ie#it cel dinti. Iar dup! ce el #i-a tras mna napoi,
iat! c! a ie#it #i frate-s!u. Atunci a zis moa#a: Ce sp!rtur! ai f!cut!. $i i-au pus
numele Fares.
Dup! aceea a ie#it fratele s!u, care avea la min! firul stacojiu, #i i-au pus numele
Zerah (Facerea 38:11-30).
Nu putem fi nvinui#i c", sub pretextul de a expune esen#a vreunui eveniment
oarecare, ne-am limita la o relatare succint" care ar denatura textul sfnt.
Dimpotriv", se vor g"si, probabil, destui cititori care vor spune c" ar fi fost mai bine
dac" am fi relatat evenimentul pe scurt, n tr"s"turile lui esen#iale, !i n schimb am fi
dezvoltat mai amplu critica. Dar, avnd n vedere caracterul operei care constituie
obiectul analizei de fa#", credem c" un scurt rezumat !i are sensul numai atunci
cnd este vorba de episoade ale c"ror am"nunte nu prezint" mare importan#". Cnd
ns" sfnta scriptur! citeaz" cazuri ca aventurile Tamarei, este absolut necesar s"
le reproducem f"r" a omite absolut nimic. Nu trebuie s" uit"m c" totul a fost dictat
de sfntul duh n persoan"! &i e nevoie de mai mult" lumin" pentru a scoate la
iveal" toate perlele cuprinse n textul sfnt. Critica nu trebuie s" ofere teologilor
posibilitatea de a le spune cititorilor c" snt n!ela#i prin denaturarea sfintei
scripturi.
Toate cele relatate n povestea cu Tamara constituie o parte integrant" a c"r#ii
sfinte !i biserica nu le reneag", n ciuda caracterului lor urt, neverosimil !i
indecent.
La urma urmelor, este foarte ciudat c" Tamara, c"reia i mersese att de prost cu
primii doi so#i, a #inut s" fie a tat"lui lor numai pentru motivul c" acesta uitase s"-i
dea de so# pe cel de-al treilea fiu al s"u, a!a cum f"g"duise. Ea #i pune v!lul ca
s! semene cu o femeie desfrnat! - spune Voltaire -, pe ct! vreme #tim c! v!lul a
fost ntotdeauna un ve#mnt al femeilor cinstite. Este adev!rat c! n ora#ele mari,
unde desfrul este foarte r!spndit, prostituatele a#teapt! trec!torii pe str!zi, a#a
cum se ntmpl! la Londra, la Paris, la Vene"ia, la Roma; dar e cu totul de necrezut
ca n pr!p!dita #i s!raca "ar! Canaan femeile desfrnate s! fi a#teptat pe trec!tori
la r!spntie de drumuri. n afar! de aceasta, e foarte ciudat ca un patriarh s! fi
acceptat s! se dea n dragoste cu o femeie desfrnat! n plin! zi, la drumul mare,
riscnd s! fie v!zut de to"i trec!torii. $i, n sfr#it, e cu totul de necrezut ca Iuda, care
era un str!in n Canaan #i nu avea acolo nici cea mai mic! proprietate, s! fi avut
cutezan"a de a porunci s! fie ars! nora lui pentru motivul c! e gravid! #i ca imediat,
tot din porunca lui, s! fie ridicat un rug, ca #i cum el ar fi judec!torul #i st!pnul
acestei "!ri.
Dup" povestea cu Tamara, Biblia revine la Iosif. G"sim aici un episod care
seam"n" uimitor cu legenda lui Teseu, Fedra !i Hipolit. Autorul sfnt ne relateaz"
c" Putifar, bogatul eunuc !i dreg"tor care l cump"rase pe Iosif, era c"s"torit !i c",
de!i nu se nchina dumnezeului lui Iosif, nu a ntrziat s" recunoasc" c" acest
dumnezeu l ajuta pe robul s"u n toate treburile: $i st!pnul s!u vedea c! domnul
este cu Iosif, c!ci orice ncepea el, domnul prin mina lui aducea la bun sfr#it
(Facerea 39:3).
Aceast" constatare nu l-a f"cut pe dreg"tor s" treac" la credin#a evreiasc", dar el
a l!sat pe mna lui Iosif tot ce avea #i, avndu-l pe el, nu se ngrijea de nimic
altceva dect de mncarea pe care o mnca. Iar Iosif era mndru la f!ptur! #i frumos
la chip. $i dup! toate aceste fapte petrecute, femeia st!pnului s!u #i-a pus ochii pe
Iosif #i i-a spus: Culc!-te cu mine! El ins! n-a voit, ci i-a r!spuns femeii st!pnului
sau: Iat!, st!pnul meu, de cnd m! are pe mine, nu mai duce grij! de ce este n
casa lui #i toate cte are le-a dat pe mna mea. Nu este nimeni mai mare dect mine
n casa aceasta #i nu m-a oprit de la nimic, doar numai de la tine, fiindc! e#ti
femeia lui. Deci cum s! s!vr#esc eu aceast! mare nelegiuire #i s! p!c!tuiesc
naintea lui dumnezeu?. $i m!car c! ea st!ruia de Iosif zi cu zi, el nu-i d!dea
ascultare s! se culce lng! ea sau s! stea cu ea. Iar ntr-o zi, intrnd el n cas! ca
s!-#i ndeplineasc! lucrul s!u #i fiindc! nimeni dintre oamenii casei nu era acolo
n!untru. Ea l-a apucat de hain! #i i-a zis: Culc!-te cu mine!. Atunci el a l!sat
haina n rnna ei #i a fugit afar! (Facerea 39:6-12).
88. Iosif cel virtuos
Cnd s-a napoiat Putifar, so#ia lui i-a povestit toat" t"r"!enia pe de-andoaselea: A
venit peste mine robul evreu pe care ni l-ai adus n cas!, voind s!-#i bat! joc de
mine, dar cnd am nceput s! strig din r!sputeri #i s! chem ajutor, atunci el a l!sat
haina lui lng! mine #i a fugit afar!! (Facerea 39:17-18).
89. Joseph accus d'attentat la pudeur de madame Putiphar.
Putifar, aflnd despre acest pretins atentat, s-a nfuriat att de r"u, nct, nemaivoind
s" aud" nici un fel de explica#ii din partea lui Iosif, a poruncit imediat ca el s" fie
aruncat n nchisoarea unde erau #inu#i ntemni#a#ii mp"ratului. Dar - o, sfnt"
providen#"! - s-a ntmplat c" mai-marele nchisorii l-a ndr"git pe robul evreu, n
scurt timp, el a mbun"t"#it soarta lui Iosif, numindu-l mai mare peste ceilal#i osndi#i,
astfel c" nimic nu se f"cea n temni#" f"r" !tirea lui Iosif.
90. Joseph en prison.
Mai trziu, dup" un timp pe care sfntul autor nu-l precizeaz", pitarul !i paharnicul
regelui au c"zut n dizgra#ie !i au ajuns tovar"!i de nchisoare cu Iosif. ntr-o bun"
diminea#", g"sindu-i am"r#i, Iosif i-a ntrebat ce-i apas". Ei au r"spuns: Am visat
fiecare cte un vis #i nu e nimeni care s! ni le tlcuiasc!!. Dar Iosif a gr"it c"tre ei:
Oare tlcuirile nu vin de la dumnezeu? Spune"i-mi visele voastre!
Atunci c"petenia paharnicilor povesti visul s"u lui Iosif vorbind a!a: Se f!cea, n
visul meu, c! n fa"a mea era un butuc de vie. $i butucul avea trei curpeni #i mi se
p!rea ca nmugure#te #i d! floare, iar ciorchinii ajunser! struguri cop"i. $i se f!cea
c! am n mna cupa lui faraon #i luam struguri #i-i storceam n cup! #i d!deam cupa
n mna lui faraon!. Atunci Iosif i-a spus: Iat! tlcul visului: cei trei curpeni de vi"!
snt trei zile. Peste trei zile faraon va n!l"a capul t!u #i te va pune iar n dreg!toria
ta #i vei da cupa lui faraon n mna lui, precum f!ceai mai nainte cnd erai
paharnicul lui. Ci tu adu-"i aminte de mine cnd "i va merge iar!#i bine #i arat!-mi-te
milostiv, vorbind despre mine lui faraon, #i scoate-m! din temni"a aceasta; C!ci eu
am fost furat din "ara evreilor, iar aici n-am f!cut nimic r!u, de#i m-au vrt n
aceast! temni"!.
$i v!znd mai-marele pitarilor c! tlcuirea era bun!, a gr!it lui Iosif: $i mie, n
somnul meu, mi se p!rea c! duc pe capul meu trei panere cu pine alb!. Iar n
panerul de deasupra erau tot felul de lucruri de mncare pentru faraon, f!cute de
pitar, iar p!s!rile ciuguleau din panerul de pe capul meu. Atunci Iosif i-a r!spuns #i
i-a zis: Iat! tilcuirea visului t!u: cele trei panere snt trei zile; Peste trei zile, faraon
va n!l"a capul t!u #i te va pune n spnzur!toare, iar p!s!rile vor sf#ia carnea de
pe tine! . (Facerea 40:8-19).
91. Joseph explique les songes des prisonniers.
Prezicerile lui Iosif s-au mplinit ntocmai, dar fericitul paharnic nu !i-a mai amintit
de el.
Au trecut doi ani; regele Egiptului a avut !i el un vis care l-a intrigat grozav de
tare. El a visat c" st" pe malul unui fluviu din care au ie!it !apte vaci grase, iar
dup" ele !apte vaci slabe, !i vacile slabe le-au nghi#it pe cele grase. Trezindu-se, a
adormit clin nou !i a visat !apte spice frumoase, crescute pe un singur pai, !i alte
!apte spice seci, care le-au nghi#it pe cele dinti.
92. Visul faraonului.
Faraonul !i fr"mnta creierii, c"utnd s" g"seasc" tlcul tainic al acestui vis dublu.
El a cerut p"rerea tuturor n#elep#ilor !i vracilor din #ara lui; r"spunsul unanim a fost
c" visul regelui este tot att de nen#eles pe ct este de neobi!nuit. Atunci paharnicul
!i-a amintit de tovar"!ul s"u de nchisoare, i-a vorbit faraonului despre el !i acesta
l-a chemat ndat" la sine.
Iosif a t"lm"cit ct se poate de simplu !i aceste vise. Amndou" visele au un singur
tlc. Cele !apte vaci grase !i cele !apte spice pline nseamn" !apte ani de bel!ug;
cele !apte vaci slabe !i cele !apte spice seci nseamn" !apte ani de secet". &i
trebuie ca regele s" caute un om n#elept !i priceput care s" crmuiasc" regatul
Egiptului !i s" numeasc" slujba!i obliga#i s" p"streze n fiecare an a cincea parte
din ntreaga recolt". Sfatul a pl"cut faraonului !i mini!trilor lui.
93. Joseph prdit l'avenir au Pharaon.
&i atunci regele le-a spus: Putea-vom oare s! g!sim un alt b!rbat la fel cu acesta
ntru care s!l!#luie#te duhul lui dumnezeu?. Apoi, adresndu-se lui Iosif, a
ad"ugat:
De vreme ce dumnezeu "i-a descoperit "ie toate aceste lucruri, nimeni nu este mai
priceput #i mai n"elept dect tine!. Cu acest prilej, el i-a dat lui Iosif inelul s"u, l-a
mbr"cat n hain" de vison, i-a pus n jurul gtului un lan# de aur !i a poruncit s" fie
urcat n tr"sura sa, iar oamenii s"i s" strige: n genunchi!. Astfel l-a pus pe el
st!pn peste toat! "ara Egiptului (Facerea 41:38, 39, 42, 43).
Dar asta nc" nu-i totul: la cererea regelui, Iosif !i-a schimbat numele !i de atunci s-
a numit %afnat-Paneah. Apoi faraonul l-a c"s"torit, !i nu ve#i ghici niciodat" pe
cine i-a dat de so#ie maiestatea-sa. Biblia ne-a oferit ceva mai sus prilejul de a ne
uimi de faptul c" Putifar avea o so#ie, cu toate c", dup" cum gl"suie!te textul ebraic
vechi, autentic, el era eunuc. Dar porumbelul ne-a rezervat nc" o surpriz": n
timpul ct Iosif a fost ntemni#at, acest eunuc, care avea o so#ie att de focoas", !i-a
schimbat cariera. n cap. al 37-lea !i al 39-lea l vedem c"petenie a g"rzii
mp"r"te!ti, iar n cap. al 41-lea l reg"sim preot la Heliopolis !i tat" al unei fete.
Reiese deci c" n acest timp doamna Putifar devenise mam"? Aceast" mprejurare
ne face s" presupunem c" zeii egiptenilor se pricepeau !i ei s" fac" minuni. Cnd
ai de-a face cu c"r#i sfinte, indiferent de mitologia c"rora le apar#ine, trebuie s" te
a!tep#i la orice. S" nu ne mir"m deci c" uluitoarea Biblie nu-l mai trateaz" pe
Putifar drept eunuc.
Probabil c" o rug"ciune adresat" sfntului Anton i-a dat posibilitatea de a reg"si
ceea ce pierduse pe vremuri. A!a se face c" Putifar, ajuns preot ntr-un ora!
egiptean deosebit de sacru, Heliopolis, n ora!ul consacrat zeului Soarelui, devine
tat"l unei feti#e ncnt"toare, pe nume Asineta. Crescnd !i devenind an de an tot
mai frumoas", micu#a se mplinise, exact la vremea cnd urma s" fie nsurat Iosif,
primul- ministru al Regatului Egiptului. Astfel ea a devenit doamna (afnat-Paneah.
Nici nu mai !tii cum s" cum s" te minunezi de prea-dreapta judecat" a faraonului:
virtuosul Iosif suferise crncen din pricina prostiei lui Putifar !i a tic"lo!iei focoasei
lui neveste. Nici c" putea fi n"scocit" o satisfac#ie mai mare, o repara#ie mai
echitabil" pentru jignirea adus" sim#"mintelor lui Iosif, care suferise f"r" vin", dect
aceea de a-l c"s"tori cu fiica lor.
Aceast" parte a istoriei lui Iosif ne ng"duie s" facem unele reflec#ii care confirm" o
idee expus" la nceputul c"r#ii de fa#". Am remarcat c" Biblia folose!te cuvntul
elohimi, dumnezei, cnd descrie facerea lumii !i n multe alte ocazii. Evreii din
antichitate se nchinau numai unui singur zeu, c"ruia i spuneau Iahve, socotindu-l
mai presus de to#i zeii. Ei nu-l mpart pe acest zeu suprem n trei p"r#i, a!a cum fac
cre!tinii. Folosirea cuvntului dumnezei arat" ns" c" evreii recuno!teau odinioar"
existen#a !i a altor zei n afar" de Iahve. Alte popoare credeau n zeii lor proprii, de
trib. Evreii credeau !i n puterea supranatural" a acestor zei, f"r" s" vad" n ei
diavoli !i alte duhuri necurate. Dar mndria na#ional" i-a f"cut s" afirme c" Iahve
era mai puternic dect to#i ceilal#i zei. Iat" de ce Biblia scoate n eviden#" puterea
neobi!nuit" a dumnezeului lui Iosif.
Putifar, paharnicul, faraonul !i mini!trii lui, ntr-un cuvnt to#i egiptenii amesteca#i n
aceast" afacere, au o credin#" care nu se aseam"n" cu credin#a lui Iosif. Dar ei nu-i
p"r"sesc pe zeii lor pe motiv c" Iosif, inspirat de dumnezeul Iahve, este mai
clarv"z"tor dect preo#ii egipteni. Fiecare r"mne cu religia lui: credin#a unora nu
vine n contradic#ie cu credin#a celorlal#i. Iosif r"mne credincios lui Iahve chiar dup"
ce se c"s"tore!te cu fiica unui preot p"gn !i face cas" bun" cu Asineta, de!i ea
nici nu are de gnd s" mbr"#i!eze credin#a mozaic". Din acest punct de vedere,
episodul de mai sus este foarte semnificativ. Iosif nu se folose!te de puterea lui,
aproape suprem", n scopul de a recruta noi adep#i pentru religia sa. E mul#umit s"
!tie c" Iahve posed" o for#" supranatural" !i c" este mult mai puternic dect toate
divinit"#ile poporului de sub administra#ia lui.
Arabii !i evreii au avut un izvor comun al legendelor din care se trag istoriile sfinte
ale religiilor lor. Minunata poveste a lui Iosif era cunoscut" n Palestina !i n Arabia
nainte de a fi fost scris" Biblia. Cu timpul, s-au schimbat doar unele am"nunte, dar
legenda ca atare s-a p"strat !i la popoarele care se trag din Arabia. Astfel, potrivit
Coranului, Putifar nu era eunuc, iar Asineta exista, dar era un prunc cnd mam"-sa
l-a nvinuit pe Iosif c" a atentat la cinstea ei. Aceast" feti#" s-a dovedit foarte
n#eleapt" nc" din fraged" copil"rie. ntr-un rnd, tat"l i-a povestit fetei ntmplarea
cu nevasta lui !i cu Iosif. Amintirea acestui incident l-a chinuit mult" vreme. El
p"strase chiar !i vestita hain" pe care so#ia lui o smulsese de pe Iosif !i care se
cam rupsese n timpul nc"ier"rii. Una dintre slugi l-a sf"tuit pe Putifar s-o ntrebe
pe Asineta ce p"rere are ea despre toat" aceast" poveste. Feti#a, care abia
ncepea s" vorbeasc", a spus: Ascult!, tat!! Dac! mama a rupt ve#mntul lui Iosif
n fa"!, e o dovad! c! Iosif a vrut s-o siluiasc!, iar dac! ve#mntul este rupt la
spate, nseamn! c! mama mea a alergat dup! Iosif.
Biblia !i Coranul recunosc ntr-un glas c" Asineta a fost o so#ie model. In cursul
primilor !apte ani de bel!ug ea i-a n"scut lui Iosif doi fii: Mnase !i Efraim. Apoi au
venit cei !apte ani de foamete, dar egiptenii n-au avut de suferit, pentru c" Iosif,
prev"z"tor, construise hambare n diferite col#uri ale #"rii !i le umpluse cu grne n
anii de bel!ug. Egiptul a fost att de bogat n ceasul ncerc"rilor, nct din diferite
alte #"ri, lovite !i ele de foamete, oamenii veneau acolo dup" grne.

13 CAPITOLUL
Cuvioasa R"zbunare a lui Iosif
La sfatul tat"lui lor, to#i fiii lui lacob, cu excep#ia lui Veniamin, au plecat n Egipt
dup" grne. Cu o ncnt"toare naivitate, Biblia las" s" se n#eleag" c" losif,
crmuitorul marelui stat egiptean, asista personal cnd se mp"r#eau grnele la
caravanele de str"ini, care veneau de pe toat" fa#a p"mntului. Cum se face c"
primul ministru izbutea s" se ocupe de asemenea am"nunte, Biblia nu ne-o spune.
In orice caz, losif i-a recunoscut pe fra#ii s"i, dar ei nu l-au recunoscut. El s-a purtat
cu ei destul de aspru, iar n tot timpul ct au stat n #ar" nu s-a g"sit nici un egiptean
care s" le spun" c" cel mai popular om de stat, binef"c"torul Egiptului, este un
compatriot de-al lor. &i nici el nu s-a dat n vileag.
94. Joseph, premier ministre, empche une famine.
P"strndu-!i incognitoul, losif i-a nvinuit mai nti pe cei zece fra#i ai s"i de spionaj.
Ace!tia, binen#eles, au respins acuza#ia.
- Am fost doisprezece fra#i - au spus ei -, unul a murit, iar al unsprezecelea, cel mai
mic, a r"mas acas" cu tata.
- A!! Vorb" s" fie! - a replicat losif. - A#i venit aici ca spioni, ca s" cerceta#i punctele
slabe prin care poporul vostru ar putea s" dea n"val" aici !i s" cucereasc" #ara.
Nu prea e de n#eles cum ar fi putut poporul evreu - alc"tuit pe atunci dintr-o singur"
familie, cea a lui lacob, c"ci Esau, deposedat de binecuvntare, devenise c"petenia
edoini#ilor - s" pun" st"pnire pe Egipt, un stat ntins, cu o popula#ie dens", !i
puternic, care, datorit" rezervelor sale de grne, ajunsese, dup" cum arat" n
scornelile lor autorii biblici, grnarul ntregii lumii. Dar s" urm"rim n continuare
cuvntarea lui losif.
- Ca s" vedem dac" spune#i adev"rul - a zis el - am s" v" bag pe to#i la nchisoare,
cu excep#ia unuia dintre voi, care va pleca acas" ca s"-l aduc" aici pe fratele mai
mic.
&i losif i-a b"gat la nchisoare pe to#i zece. Dup" trei zile, fra#ii au fost adu!i din nou
n fa#a lui.
- M-am r"zgndit - le-a spus el. - Numai unul dintre voi va r"mne aici ca ostatic, iar
ceilal#i ntoarce-#i-v" acas". Pute#i s" lua#i !i grnele pe care le-a#i cump"rat. Dar s"
v" napoia#i nentrziat cu fratele vostru mai mic, c"ci altfel ostaticul va muri n
nchisoare.
Ca ostatic a fost ales Simeon. losif l-a legat n lan#uri n prezen#a celorlal#i fra#i, iar
lor le-a dat drumul, n acela!i timp, el a poruncit oamenilor s"i s" le pun" pe furi!, n
sacii cu gru, banii cu care ei pl"tiser" grul cump"rat. Pe drum, unul dintre fra#ii lui
losif, desf"cnd sacul ca s" dea de mncare asinului, a r"mas uimit cnd !i-a g"sit
banii n gura sacului; la fel s-au petrecut lucrurile !i cu ceilal#i fra#i !i uimirea lor s-a
transformat n spaim". Ajun!i n Canaan, ei i-au povestit lui lacob toat" p"#ania lor.
La nceput, lacob a refuzat s" se despart" de tn"rul Veniamin, dar cnd s-au
terminat bucatele aduse din Egipt s-a l"sat nduplecat de st"ruin#ele lui Iuda.
- Dac"-i nevoie s"-l trimit pe acest fiu, face#i cum vre#i voi. Lua#i roadele cele mai de
fal" ale #"rii !i duce#i ceva balsam, ceva miere, smirn" !i t"mie, fisticuri !i migdale;
totodat" lua#i de dou" ori mai mul#i bani dect a#i g"sit n sacii vo!tri, c"ci, pe
semne, aici e o gre!eal", !i da#i toate acestea n dar omului acela.
&i iat"-i din nou n Egipt. Cnd losif a v"zut c" Veniamin este cu ei, le-a f"cut o
primire foarte frumoas", l-a pus n libertate pe Simeon !i a organizat n cinstea lor
un osp"# bogat. Ei au vrut s" napoieze banii cuveni#i pentru prima cump"r"tur",
dar losif nu i-a primit, sus#innd c" nu are lips" la cas".
- Dumnezeu - le-a zis el pref"cndu-se c" nu !tie nimic - e cel care a pus banii n
sacii vo!tri.
95. Joseph fait bon accueil ses frres, cause de Benjamin
Acest basm banal este expus n cap. al 43-lea al c"r#ii Facerea. Cu toat"
bun"tatea !i m"rinimia sa, losif era nclinat spre vicle!uguri !i mistific"ri, n timp ce
fra#ii lui chefuiau !i nchinau n s"n"tatea m"rinimosului ministru, el a poruncit
ispravnicului casei sale s", bage pe furi! minunata lui cup" de argint ntre lucrurile
lui Veniamin. Dup" aceasta li s-a ng"duit s" plece.
96. La coupe cache dans la malle de Benjamin.
Dar cnd caravana ajunsese destul de departe, losif a trimis n urma lor un
deta!ament de jandarmi c"l"ri, nso#it de ispravnicul s"u. Acesta le-a repro!at celor
11 evrei c" au r"spl"tit binele cu r"u.
- Voi a#i furat - le-a spus el - cea mai pre#ioas" cup" a crmuitorului, cu care el
ghice#te! (Facerea 44:5).
Cele de mai sus ne dau dreptul s" presupunem c" sfntul losif a fost inventatorul
ghicitului n cafea.
Fiii lui lacob resping nvinuirea !i arat" c" ei, care aii adus napoi din Canaan banii
g"si#i n sacii lor, nu s-ar fi murd"rit furnd o cup". Ei se nvoiesc s" r"mn" robi n
Egipt dac" funesta cup" va fi descoperit" la vreunul dintre ei !i chiar propun ca cel
vinovat s" fie sortit mor#ii. Se face o perchezi#ie general". V" pute#i nchipui uimirea
!i spaima c"l"torilor no!tri cnd cupa a fost descoperit" ntre lucrurile lui Veniamin.
Nu era nimic de f"cut: furtul era evident!
97. Benjamin et ses frres arrts pour vol.
Adu!i napoi la curte, fra#ii lui losif erau despera#i. Din fericire pentru ei, losif
consider" c" p"c"leala durase destul. El le dezv"lui cine este !i le declar" c" le
iart" totul. A fost o nemaintlnit" explozie de bucurie. &i nu e nevoie s" ne
ncord"m prea mult mintea ca s" ne nchipuim ce chef a tras ministrul cu prilejul
deznod"mntului fericit al ntregii ntmpl"ri.
98. Joseph se fait reconnatre de ses frres.
n toat" povestirea asta, interesant este un am"nunt: Biblia l nf"#i!eaz" tot timpul
pe Veniamin ca pe un b"ie#a!, ca !i cum n-ar fi crescut. Cu toate acestea, dac"
revenim la istoria na!terii lui, care a costat via#a Rahilei, devine limpede c"
Veniamin era mai tn"r dect losif cu cel mult patru sau cinci ani. ntr-adev"r, losif
avusese 17 ani cnd l vnduser" fra#ii lui n robie; episodul cu Tamara, care a fost
rnd pe rnd so#ia celor doi fii ai lui Iuda, mai mbr"#i!eaz" un interval de vreo 25 de
ani. Prin urmare, pe vremea cnd fra#ii lui losif l-au g"sit n Egipt, acesta avea
aproape cincizeci de ani. Micu#ul Veniamin nu mai era nici pe departe mic. Dar
Biblia este de obicei foarte slab" n materie de socoteli Acesta este punctul ei cel
mai vulnerabil.
Faraonul biblic a fost foarte fericit cnd a aflat c" premierul s"u !i-a ntlnit fra#ii. losif
i-a rugat s" plece ct mai curnd !i s"-l aduc" pe lacob cu ntreaga lui familie, pe
care el avea de gnd s-o instaleze n Gosen, cel pu#in pentru urm"torii cinci ani de
foamete. Regele a aprobat aceast" idee.
$i faraon zise lui losif: Spune fra"ilor t!i: face"i astfel! nc!rca"i dobitoacele voastre
#i pleca"i #i v! duce"i n "ara Canaanului; $i lua"i pe p!rintele vostru #i familiile
voastre #i veni"i la mine, #i v! voi da vou! partea cea mai bun! din p!mntul
Egiptului #i ve"i mnca gr!simea "!rii. Iar tu ai porunc! s! le spui: lua"i-v! care din
"ara Egiptului pentru copiii vo#tri #i pentru femeile voastre #i, lund pe p!rintele
vostru, veni"i! $i s! nu v! par! r!u dup! gospod!riile voastre, c!ci partea cea mai
bun! din toat! "ara Egiptului va fi a voastr!! (Facerea 45:17-20).
Nici nu mai e nevoie s" spunem ct de bucuros a fost lacob cnd a aflat c" fiul lui
este viu !i ce via#" duce! La vestea aceasta, lacob a c"zut n nesim#ire, iar cnd !i-a
revenit a exclamat: M! voi duce s!-l v!d nainte ca s! mor!.
Nu se poate s" nu-l socotim ntructva ciudat pe acest faraon care f"g"duie!te s" le
dea unor str"ini tot ce este mai bun n Egipt. Dar, cel pu#in, nimeni nu-l va nvinui c"
a fost nerecunosc"tor fa#" de losif.
&i iat"-l pe b"trnul lacob pornind spre #ara n care iubitul lui fiu, losif, era crmuitor.
losif i-a ie!it n ntmpinare n tr"sura lui cea mai luxoas" !i ei s-au mbr"#i!at unul
pe altul, v"rsnd lacrimi de bucurie. Toat" povestea aceasta este att de mi!c"toare,
nct, citind-o, e greu - nu-i a!a? - s"-#i st"pne!ti lacrimile!
Sosirea lui Iacob in Egipt
In continuare urmeaz" un mic calcul: Toate sufletele care au intrat cu lacob n
Egipt, urma#ii ie#i"i din coapsele lui lacob, peste tot au fost #aizeci #i #ase
(Facerea 46:26).
Mai re#ine#i nc" !i urm"toarele: losif le-a spus fra#ilor s"i !i tuturor rubedeniilor sale:
$i dac! o fi s! v! cheme faraon #i va zice: Care este ndeletnicirea voastr!?, voi
s! r!spunde"i: Robii t!i snt cresc!tori de vite, din tinere"ile noastre #i pn! acum,
att noi ct #i p!rin"ii no#tri, ca voi s! pute"i s! locui"i n p!mntul Go#en. C!ci
pentru egipteni urciune este orice cioban de oi (Facerea 46:33-34).
Iar faraon i-a spus lui losif: Tat!l t!u #i fra"ii t!i au venit la tine! P!mntul Egiptului
st! naintea ta. S!l!#luie#te n partea cea mai m!noas! a "!rii pe tat!l t!u #i pe
fra"ii t!i: s!l!#luiasc! n "inutul Go#en. $i dac! #tii c! se afl! ntre ei oameni
destoinici, pune-i scutari peste turmele de pe mo#iile mele! (Facerea 47:5-6).
Prin urmare, faraonul avea vite. Iar mai departe vom vedea c" !i poporul lui are
destule vite. De unde a luat-o deci Biblia c" egiptenii i urau att de mult pe
cresc"torii de vite? lacob, fiind prezentat faraonului, l-a binecuvntat; mo!neagul
avea pe atunci 130 de ani. losif a dat tat"lui s"u !i fra#ilor s"i cele mai m"noase
p"mnturi !i i aproviziona mereu cu alimente, c"ci n toat" lumea era lips" de
bucate, dar cel mai r"u, zice-se, foametea lovise Egiptul !i Canaanul.

14 CAPITOLUL
n#eleapt" Crmuire a lui Iosif n Egipt
Dori#i s" !ti#i cu ct" n#elepciune a crmuit Iosif statul? Este o istorie foarte
cuvioas".
$i Iosif a adunat to"i banii care se g!seau n "ara Egiptului #i n "ara Canaanului pe
grul pe care-l cump!ra lumea #i el a adus argintul n casa lui faraon. Dar cnd banii
din Egipt #i din Canaan s-au ispr!vit, atunci au venit to"i egiptenii la Iosif, strignd:
D!-ne pine! De ce s! murim n fa"a ta? Fiindc! bani nu mai avem!.
Dar Iosif le-a r!spuns: Aduce"i vitele voastre #i v! voi da vou! gru pentru vitele
voastre, dac! banii s-au ispr!vit!.
Deci au adus vitele lor la Iosif #i Iosif le-a dat bucate drept pre"ul cailor #i al turmelor
#i al cirezilor #i al asinilor. Astfel Iosif i-a "inut cu pine n anul acela n schimbul
vitelor lor (Facerea 47:14-17).
Lua#i aminte c" ac#iunea se petrece n al treilea an de foamete: seceta era att de
n"prasnic", nct grnele nu mai cresc de trei ani. Dac" p"mntul refuz" s" dea gru,
binen#eles nu d" nici ierburi. Atunci se pune ntrebarea: cu ce s-au hr"nit toate
aceste vite, pe care, potrivit Bibliei, egiptenii, care urau cre!terea vitelor, nici n-ar
fi trebuit s" le aib"?
&i mai uimitor este c" sfntul autor nu pomene!te nici un cuvnt despre rev"rs"rile
periodice ale Nilului, pe care se bazeaz" agricultura n Egipt. Aceast" omisiune
este ns" suficient" pentru a ne da seama c" toat" istoria cu cei #apte ani de
secet! este pur" n"scocire.
E cu neputin#" ca Nilul s" nu se fi rev"rsat vreme de !apte ani la rnd. Dac" s-ar fi
ntmplat astfel, nf"#i!area #"rii s-ar fi schimbat pentru totdeauna !i ar fi trebuit ca
tot cursul superior al Nilului, care n fiecare an se umple din bel!ug cu ap" de pe
urma ploilor tropicale toren#iale, s" fi fost barat cu un st"vilar uria!. Dar n acest caz
toat" Etiopia s-ar fi transformat ntr-o mare mla!tin". Sau, dac" ploile care cad
anual n zona cald" ar fi ncetat pentru !apte ani, atunci zona tropical" !i
ecuatorial" a Africii ar fi devenit de nelocuit. Evident aceasta ar fi fost o catastrof"
care ar fi schimbat multe regiuni de pe planeta noastr". Despre ea ar fi trebuit s" se
pomeneasc" ceva n istoria egiptenilor, popor mult mai vechi dect evreii, care nota
am"nun#it evenimentele din trecutul s"u.
Iar cnd s-a sfr#it anul acela, au venit la el, n anul al doilea, #i au gr!it c!tre el:
Nu vorn ascunde de st!pnul nostru c! o dat! ce banii s-au ispr!vit #i turmele #i
cirezile au trecut n mna st!pnului nostru, nu ne mai r!mne altceva n fa"a lui dect
trupurile noastre #i ogoarele noastre. De ce s! pierim sub ochii t!i noi cu
p!mnturile noastre? Cump!r!-ne pe noi #i ogoarele noastre, pe bucate, a#a nct
s! fim cu "arinile noastre robi ai lui faraon, #i d!-ne s!mn"! de sem!nat, ca s!
tr!im n loc s! murim, iar ogoarele s! nu r!mn! pustii!.
Astfel Iosif a cump!rat pentru faraon tot p!mntul Egiptului, c!ci egiptenii vindeau
fiecare ogorul s!u, deoarece foametea i bntuia cumplit. $i p!mntul a ajuns al lui
faraon. Ct despre popor, el l-a f!cut iobag de la o margine pn! la cealalt! a
Egiptului. Numai mo#iile preo"ilor nu le-a cump!rat, c!ci preo"ii aveau venituri
rnduite de c!tre faraon #i se ntre"ineau din aceste venituri pe care le d!duse lor
faraon. Pentru aceea n-au vndut mo#iile lor.
Atunci Iosif a rostit c!tre popor: Iat!, v-am cump!rat pe voi ast!zi mpreun! cu
"arinile voastre pentru faraon. Iat! la ndemna voastr! s!mn"!; apuca"i-v! #i
sem!na"i "arinile! Ins! la seceri# s! da"i a cincea parte lui faraon, iar patru p!r"i s!
fie ale voastre, pentru sem!natul ogorului #i pentru demncarea voastr! #i a celor
din gospod!riile voastre #i pentru hrana copiilor vo#tri! Atunci ei au r!spuns: Tu
ne-ai sc!pat via"a! De am g!sit har n ochii st!pnului nostru, s! fim robii lui
faraon! (Facerea 47:18-25).
Aceast" manier" de a crmui #ara ar fi trebuit, la drept vorbind, s"-i asigure lui Iosif
faima de exploatator crud !i nu pe aceea de binef"c"tor, cum l nf"#i!eaz" Biblia.
Dac" toat" aceast" poveste este adev"rat" !i dac" egiptenii crezuser" ntr-adev"r
n binefacerile crmuitorului Egiptului n primii ani de foamete, mai trziu, cnd
exploatarea c"reia ei i-au c"zut victim" atinsese culmile ar"tate mai sus, naivitatea
lor n-ar mai fi avut nici un fel de scuze.
Istoria omenirii nu cunoa!te nici un exemplu de asemenea ac#iuni din partea unui
om de stat. Un ministru care ar proceda n felul acesta, indiferent de #ara n care s-
ar ntmpla lucrurile, ar strni o revolt" general" !i nu ar sc"pa de mnia dreapt" a
poporului.
Din fericire, aceast" istorie crud" nu este dect un simplu basm stupid. Ar fi fost
prea absurd s" cumperi toate vitele din #ar" ntr-o vreme cnd p"mntul nu d" iarb"
pentru hrana lor. Iar dac" p"!unile ar fi putut s" dea ceva iarb", atunci !i ogoarele
ar fi putut s" produc" recolt". Solul Egiptului este nisipos !i numai rev"rs"rile Nilului
pot face s" creasc" vegeta#ia. Dac" admitem c" vreme de !apte ani aceste
rev"rs"ri nu au avut loc, atunci ar fi trebuit s" piar" !i toate vitele. Mai mult, pe
vremea aceea era abia al patrulea an de foamete, !i atunci ce rost ar fi avut s" i se
dea poporului semin#e care nu puteau s" rodeasc" nimic vreme de nc" trei ani la
rnd? Ace!ti !apte ani de secet" reprezint" una dintre cele mai fantastice minciuni
pe care ni le ofer" !iretul porumbel n cartea Facerea.
Remarcabil mai este !i respectul pe care sfintul autor l nutre!te fa#" de preo#ii
egipteni: ei snt singurii pe care Iosif i menajeaz"; p"mnturile lor snt libere. Dup"
c"derea n robie a ntregului popor, numai ei se hr"nesc pe spinarea poporului
nfometat. Dar Biblia cuprinde nv"#"minte religioase pe care reprezentan"ii lui
dumnezeu pe p!mnt caut" s" le bage n capul oamenilor. &i n acest episod Biblia
ncearc" s" insufle popoarelor respect fa#" de preo#ii oric"rui cult !i ai oric"rei
religii. Preo#ii nu trebuie s" se m"nnce ntre ei. O mn" spal" pe alta!
Porumbelul cel cu gogori#e poveste!te mai departe c" Iacob a stat n Egipt 17 ani,
unde a !i murit, !i c" el a tr"it n total 147 de ani. Dou" capitole ntregi (Facerea 48
!i 49) snt consacrate binecuvnt"rilor pe care patriarhul le-a mp"r#it cu d"rnicie de
pe patul s"u de moarte. El a binecuvntat pe to#i cei 12 fii ai s"i care se adunaser"
la c"p"tiul lui. Observnd n odaie doi necunoscu#i, a ntrebat cine snt. Iosif i-a
r"spuns c" snt fiii s"i. Ca s" vede#i: n cei 17 ani ct a tr"it patriarhul n aceast"
#ar", lui Iosif nu i-a dat prin cap s"-i prezinte familia!
Binecuvnt"rile pe care Iacob le-a dat fiilor s"i nu snt lipsite de unele repro!uri !i de
spirit de r"zbunare. Astfel, Ruben, care-i pusese coarne tat"lui s"u, a pierdut n
ziua aceea drepturile sale de nti-n"scut.
Ruben, tu e#ti nti-n!scutul meu: mndria mea #i prga puterii mele; cel dinti n
cinste #i cel dinti n virtute! Clocotitor ca marea, nu vei avea ntietatea, c!ci te-ai
urcat n patul tat!lui t!u. $i atunci l-ai png!rit! S-a suit n a#ternutul meu! (Facerea
49:3-4).
n ziua aceea b"trnul Iacob a mai l"sat nc" o dat" s" se vad" c" el fusese adept
al c"s"toriei micu#ei sale Dina cu prin#ul &ihem !i c" n sinea lui dezaprobase
m"celul s"vr!it de Simeon !i Levi, c"ci nu a trecut asupra lor drepturile de nti-
n"scut, pe care le luase lui Ruben, !i, n afar" de aceasta, a condamnat cu asprime
silniciile lor.
Simeon #i Levi - ce mai fra"i! Palo#ele lor snt sculele cruzimii. Suflete al meu, nu te
b!ga n punerile lor la cale! Nu te uni cu adunarea lor, tu, slava mea! C!ci n mnia
lor ucis-au oameni #i, ca s!-#i fac! cheful lor, au ologit tauri! Blestemat! fie mnia
lor, c!ci a fost vijelioas!, #i turbarea lor, c!ci a fost crncen!! mp!r"i-i-voi pe ei ntru
Iacob #i-i voi mpr!#tia ntru Izrail! (Facerea 49:5-7).
Teologii consider" profetice toate cuvintele rostite de Iacob pe patul de moarte. Cu
att mai interesant este s" vedem mai departe c" a!a-numi#ii urma!i ai lui Levi nu
au fost de loc vitregi#i de soart". Tocmai ei au fost aceia care au c"p"tat ca
mo!tenire Izrailul, cu toate avantajele !i privilegiile.
La drept vorbind, cel preferat ar fi trebuit s" fie Iosif, ntiul-n"scut de la mult iubita
Rahila, Iosif, mngierea b"trne#ilor lui Iacob, izvorul bucuriei lui, izvorul bel!ugului
ntregii lui case. &i, cnd colo, lucrurile s-au petrecut exact pe dos: cel ales a fost
Iuda. Iuda, care i a#tase pe fra#ii s"i s"-l vnd" pe Iosif negustorilor afla#i n trecere
prin partea locului. Iuda-incestuosul s-a dovedit mai apropiat inimii p"rinte!ti dect
virtuosul Iosif.
Lui i-a transmis b"trnul Iacob patriarhatul, care constituia o parte a mo!tenirii sale
divine.
Pe tine, Iudo, l!uda-te-vor fra"ii t!i. Mna ta va sta grea pe grumazul du#manilor t!i.
Iar fiii tat!lui t!u nchina-se-vor "ie. Pui de leu e#ti tu, Iudo, cnd te ridici de pe
prad!, fiul meu! El ndoaie genunchii #i se culc! aidoma leului #i leoaicei. Cine l va
scula pe el! Sceptrul din Iuda nu va lipsi nici toiagul crmuirii dintre picioarele sale,
pn! ce nu va veni mp!ciuitorul #i de el asculta-vor popoarele. El va lega de
butucul de vi"! asinul s!u #i de coarda vi"ei mnzul asinei sale; el va sp!la n vin
ve#mntul s!u #i mantia sa n sngele ciorchinilor. Ochii s!i vor fi ro#ii ca vinul #i
din"ii s!i albi ca laptele (Facerea 49:8-12).
Ceilal#i au primit binecuvnt"ri destul de simple. Ct despre Iosif, de!i el nu a
mo!tenit titlul de patriarh al lui Iacob, totu!i a avut parte de cteva vorbe bune.
De la dumnezeul p!rin"ilor t!i - el s! fie ajutorul t!u! - #i de la cel atotputernic - el
s! te binecuvinteze! - veni-vor asupra ta binecuvnt!ri din naltele ceruri,
binecuvnt!ri din adncul cel dedesubt, binecuvnt!rile sinilor #i ale pntecelui! Iar
binecuvnt!rile tat!lui t!u covr#esc binecuvnt!rile str!mo#ilor mei, pn! la vrfurile
colinelor celor ve#nice! Fie ele asupra capului lui Iosif, asupra cre#tetului celui ce
este principe ntre fra"ii s!i! (Facerea 49:25-26).
In sfr!it, Iacob i-a pus pe fiii s"i s"-i promit" c" vor scoate r"m"!i#ele lui p"mnte!ti
din Egipt !i-1 vor nmormnta n pe!tera Macpela, n #ara Canaan, al"turi din
Avraam, Sara, Isaac, Rebeca !i Lia. $i dup! ce a ispr!vit Iacob aceste porunci
c!tre fiii s!i, #i-a strns picioarele n pat #i, dndu-#i duhul, a fost ad!ugat la poporul
s!u (Facerea 49:33).
Patriarhului poligam i s-au f"cut onoruri neobi!nuite: a fost mb"ls"mat, transportat
n Canaan !i i s-a f"cut o nmormntare clasa nti. Dac" e s" d"m crezare cap. al
50-lea !i ultimul din cartea Facerea, egiptenii au purtat doliu dup" el timp de 70 de
zile.
100. Magnifiques obsques de Jacob.
Iosif a tr"it pn" la sfr!itul zilelor sale n m"re#ie, ntre#innd pe fra#ii s"i !i
numeroasele lor familii. El era-nconjurat de nepo#i !i str"nepo#i !i a murit n vrst"
de 110 ani. n religia cre!tin", lui Iosif i se spune sfnt #i drept.

15 CAPITOLUL
Moise, Sfntul V!z!tor de Dumnezeu, Noul Favorit al Domnului
Ie!irea este cartea care ne relateaz" fuga evreilor din Egipt !i ndelungata lor
pribegie pe ntinderile nisipoase ale peninsulei Sinai; ea este completat" de c"r#ile
Leviticul, Numerii !i Deuteronomul. Biblia spune c" ndelungata c"l"torie a
evreilor a durat 40 de ani. Privi#i harta Arabiei !i Palestinei. Evreii au p"r"sit Egiptul
n fa"a Baal"efonului (Ie!irea 14:2, 9), care n zilele noastre se nume!te Suez. n
acest loc se zice c" ei ar fi trecut Marea Ro!ie. In continuare, au mers de-a lungul
malului r"s"ritean al golfului Suez !i au cobort pn" la Rafidim, traversnd masivul
muntos Sinai. n partea de miaz"zi a peninsulei Sinai au cotit spre miaz"noapte-
r"s"rit, c"tre Ha#erot (n prezent Ain-el-Ahdar). Pornind de aici spre miaz"noapte,
au ocolit Marea Moart" pe la r"s"rit !i au ajuns n cele din urm" la Ierihon.
Tot acest drum nu are nici o mie de kilometri. Unui olog nu i-ar fi trebuit nici trei luni
pentru a-l str"bate, chiar dac" ar fi f"cut popasuri destul de dese prin hanurile
ntlnite n drum. Evreii ns" au pierdut 40 de ani pentru aceast" c"l"torie. Nu ne
r"mne dect s" lu"m lucrurile a!a cum snt !i s" rdem de minciunile gogonate pe
care divina cioar! vopsit! le serve!te credincio!ilor.
Credincio!ii nu stau sa analizeze lucrurile !i nghit f"r" !ov"ial" toate gogo!ile.
Dac", citind cartea Ie#irea, ei !i-ar da osteneala s" judece un pic, ar g"si cel pu#in
surprinz"tor c" Moise - a!a-numitul autor al acestei c"r#i -, care, zice-se, a fost
crescut n Egipt !i a tr"it acolo mul#i ani, nu a spus n ea nici un cuvnt despre
monumentele, moravurile, legile, religia, politica, istoria acestui stat vestit, care n
vremurile acelea ndep"rtate se afla pe culmile civiliza#iei. Egiptenii contemporani
cu Moise se situeaz" n primele rnduri ale popoarelor civilizate din antichitate. n
epoca aceea, ora!ele Teba !i Memfis, despre a c"ror existen#" se pare c" autorul
Ie#irii nu !tie nimic, erau n plin" str"lucire. El nici nu pomene!te despre aceste
ora!e frumoase !i bogate, care n epoca aceea erau foarte cunoscute. Ct despre
crmuitorii care domneau pe atunci n Egipt, autorul sfnt i nume!te pe to#i, f"r"
deosebire, faraoni, ne!tiind, probabil, c" acesta nu este un nume. Prin cuvntul
faraon egiptenii desemnau pe regii lor, a!a cum japonezii folosesc pentru a
denumi pe suveranii lor cuvntul mikado.
Vorbind despre diferi#i regi egipteni !i atribuindu-le evenimente situate n timp la
distan#" de veacuri ntregi, Moise nu-i pomene!te dect cu numele global de
faraon. El procedeaz" ca un pseudoistoric care, n n"scocirile sale referitoare la
istoria Rusiei, de exemplu, i-ar spune simplu maiestatea-sa "arul !i lui Ivan cel
Groaznic, !i lui Petru I, !i lui Nicolaie I, f"r" a le men#iona numele; un asemenea
istoric ar fi pur !i simplu un ignorant, care ar strni rsul tuturor. Atunci cum putem
privi cu seriozitate pe autorul Facerii sau al Ie#irii? El cunoa!te !i n!iruie cu
precizie pe to#i suveranii cei mai m"run#i !i mai nensemna#i cnd este vorba de
regate complet necunoscute, cu neputin#" de verificat, iar n unele cazuri cu totul
n"scocite, ca, de pild", Sodoma, Gomora !i Gherarul. Dar cnd este vorba despre
un stat istorice!te important, care a existat ntr-adev"r, cum a fost Egiptul,
cuno!tin#ele lui divine snt att de minime, nct nu se ncumet" s" spun" dac"
faraonul despre care vorbe!te se numea Tutmes, Amenhotep sau Ramses. El vine
cu date am"nun#ite atunci cnd nu e cu putin#" s" fie controlat !i vorbe!te n fraze
generale cnd trebuie s" evite orice preciz"ri care ar putea s"-i dema!te scornelile.
Teologii, care au proclamat Pentateuhul drept expresie suprem" a adev"rului, nu
au prev"zut descoperirile savan#ilor egiptologi !i au stabilit lini!ti#i durata existen#ei
ntregii lumi pe baza pove!tilor biblice. Astfel, dup" num"r"toarea anilor adoptat"
de romano-catolici, facerea lumii a avut loc cu 4004 ani nainte de a!a-numita
na!tere a lui Hristos, iar potopul mondial n anul 3296. Or, Menes, un comandant
de o!ti egiptean care a ntemeiat prima dinastie de faraoni cunoscut", a unit Egiptul
ntr-un regat puternic cu 3 200 de ani nainte de nceputul erei cre!tine.
Monumentele istorice din Egipt au fost scoase la iveal" !i descifrate, cronica
veacurilor nscris" pe pietrele templelor !i obeliscurilor a fost citit", se cunoa!te
istoria marilor faraoni, a templelor, a ora!elor.
Ie#irea' evreilor din Egipt, pe care teologii o plaseaz", n timp, c"tre nceputul
secolului al 15-lea .e.n., ar fi trebuit, s" aib" loc pe timpul domniei faraonului
Tutmes al 3-lea sau Amenhotep al 3-lea. Dar istoria acestor domnii, nu corespunde
de loc cu pove!tile din cartea Ie#irea. Ace!ti crmuitori puternici au supus Etiopia,
Arabia, Mesopotamia, Canaanul, Ninive !i insula Cipru. Ei luau tribut de la
babiloneni, fenicieni, armeni. Armatele lor repurtaser" victorii pn" departe n Asia
apusean". Se cunoa!te o list" lung" de regi !i popoare subjugate de faraonii
egipteni n acele vremuri. Nici unul dintre faraoni nu a avut o moarte att de lipsit"
de glorie cum ar reie!i din scornelile Bibliei.
Aceste considera#ii preliminare ne vor ajuta s" n#elegem mai bine legenda lui
Moise.
A!adar, cei 66 de evrei s-au nmul#it foarte mult n Egipt #i "ara s-a umplut de ei
(Ie!irea 1:7). Faraonul care domnea pe acele vremuri biblice uitase cu des"vr!ire
serviciile pe care Iosif le adusese odinioar" Egiptului. Acest faraon era foarte crud.
(l vom indica prin numele pe care i l-a dat autorul sfnt.) El a chemat pe cele
dou" moa!e evreice - doamna &ifra !i doamna Pua -, care aveau de cliente pe
toate compatrioatele lor, !i le-a ordonat ca, atunci cnd mo!esc prunci evrei de sex
b"rb"tesc, s"-i omoare. Moa!ele nu s-au supus ordinului dat de faraon, iar cnd
acesta le-a ntrebat de ce au l"sat b"ie#ii n via#", ele au r"spuns: Fiindc! femeile
evreice nu snt ca femeile egiptence; ele snt zdravene: mai nainte ca s! vin! la ele
moa#a, ele au #i n!scut (Ie!irea 1:19).
Atunci faraonul a dat ordin ca b"ie#ii evrei nou-n"scu#i s" fie neca#i.
102. Edit ordonnant la mort des enfants mles.
Nu e greu s" ne nchipuim ct" desperare a strnit acest ordin n familiile evreie!ti.
El era cu att mai u!or de realizat, cu ct neferici#ii urma!i ai lui Iacob se aflau n
stare de robie, fiind lipsi#i de orice ap"rare: purtarea crud" a slujba!ilor faraonului le
r"pea drepturile omene!ti obi!nuite; ei ndeplineau muncile cele mai grele (Ie!irea
1:11-14).
101. Travaux pnibles des Isralites.
&i iat" c" o mam" evreic" din semin#ia lui Levi a izbutit s" ascund" vreme de trei
luni pe fiul el nou-n"scut. Neavnd posibilitatea s"-l #in" ascuns mai departe !i
temndu-se s" nu fie prt", a luat un co! de papur", l-a uns cu smoal", a pus
copilul n co!, a a!ezat co!ul n stuf, pe malul fluviului !i a poruncit surorii mai mari
a copilului s" supravegheze din dep"rtare co!ul. n timpul acesta, fiica faraonului,
nso#it" de prietenele sale, a venit la Nil s" se scalde.
103. Mose expos sur le Nil.
Sfntul autor uit" s" pream"reasc" eroismul tinerei prin#ese !i tare-i p"cat c" n-o
face: sc"ldatul n Nil, care mi!un" de crocodili, nsemna din partea tinerei fete o
fapt" de eroism demn" de toat" admira#ia cititorului. In afar" de aceasta, curtea
faraonului se g"sea la Memfis (pe cursul mijlociu al Nilului), iar de la Memfis pn" n
"inutul Go#en (la nord-est de Memfis), unde tr"iau evreii, e o distan#" de peste 80
km. Orice s-ar zice, prin#esa a ap"rut tocmai la momentul potrivit!
Deoarece nimic nu se face f"r" voia lui dumnezeu atot!tiutorul, nseamn" c" to#i
micii evrei au fost mnca#i de crocodili cu consim#"mntul lui; ct despre copilul
acesta, el l-a salvat avnd n vedere planurile sale de viitor. Se n#elege c"
dumnezeu n persoan" a trimis pe fiica faraonului s" se scalde att de departe,
dup" ce mai nti i-a insuflat un dispre# regesc fa#" de crocodili !i de hipopotami. &i
lucrurile s-au ntmplat a!a cum a dorit providen"a: prin#esa a g"sit leag"nul
plutitor, a fost mi!cat" de plnsul copilului !i a b"nuit pe dat" c" este vorba de un
micu# evreu. Atunci s-a apropiat mama copilului. Fiica faraonului i-a ncredin#at
pruncul ca s"-l al"pteze, f"g"duindu-i s"-i pl"teasc" pentru asta !i s-a ndep"rtat
fericit" c" a f"cut o fapt" bun".
Fiica faraonului g"se!te co!ul in care se afla Moise
Mai trziu, dup" ce a n#"rcat copilul, mama l-a adus prin#esei. Aceasta s-a ata!at
de copil, i-a dat numele de Moise, ceea ce, zice-se, ar nsemna cel scos din ap!,
!i a intervenit cu atta c"ldur" pentru el la rege, nct faraonul, cu toat" cruzimea lui,
a consim#it ca micu#ul s" fie crescut la curte.
105. Enfance de Mose la cour de Pharaon.
Moise strnea admira#ia regelui, a fiicei lui !i a curtenilor. F"r" ndoial", l a!tepta un
viitor str"lucit. ntr-un rnd ns", v"znd c" un egiptean b"tea pe un evreu, Moise l-a
ucis pe egiptean. Gndindu-se la urm"rile pe care putea s" le aib" crima, Moise a
hot"rt s" se ascund" n #ara Madian. Aceast" #ar" se afla n partea de sud-est a
peninsulei Sinai. Ea nu trebuie confundat" cu alte dou" provincii care n Biblie
poart" aceea!i denumire. Despre ele se va vorbi mai departe. Pe acestea Biblia le
plaseaz" pe una la miaz"noapte de Marea Elat (n prezent golful Akaba), iar pe
cealalt" la r"s"rit de Marea Moart". Aceste #"ri Madian snt ncurcate r"u de tot n
Biblie. Ai zice c" sfntul duh a pierdut harta geografic" !i s-a bizuit numai pe
memoria sa, evident foarte slab", !i mai ales pe credulitatea !i pe naivitatea
credincio!ilor.
In Madianul nr. 1, Moise a f"cut cuno!tin#" cu un preot p"gn, pe nume Ietro, tat" a
!apte fete, dintre care una, frumoasa Sefora, l-a captivat pe tn"rul fugar. Nunt", o
lung" lun" de miere !i iat"-l pe Moise al nostru tat" fericit al unui b"ie#el dolofan,
c"ruia i se d" numele de Gher!om.
Intre tirnp, faraonul se transformase n mumie, dar succesorul lui continua politica
sa crud" fa#" de evrei !i chiar n"sprise poverile robiei lor. Atunci dumnezeu, care,
ca !i Moise, uitase m"car s" se gndeasc" la nenorocirea evreilor, !i-a adus aminte
deodat" de alian#a pe care o ncheiase cu Avraam, Isaac !i Iacob.
Preotul Ietro avea o turm" !i uneori l trimitea pe ginerele s"u s" pasc" vitele. ntr-
un rnd, Moise ajunse cu turmele sale pe muntele Horeb, aflat pe podi!ul Sinai, dar
destul de departe de muntele Sinai. Deodat" a v"zut n fa#a lui, la marginea
drumului, un desi! de m"r"cini cuprins de fl"c"ri. Totu!i, m"r"cinii cu pricina nu se
mistuiau. Moise st"tea cu gura c"scat". &i a strigat c!tre el dumnezeu din mijlocul
desi#ului (Ie!irea 3:4) !i i-a poruncit s"-!i scoat" nc"l#"mintea. Moise s-a supus.
Atunci dumnezeu l-a vestit c"-i d" o misiune nalt", !i anume l trimite la faraon ca
s"-i propun" s" le dea libertate evreilor !i s"-i lase s" plece din Egipt, lucru la care,
de altfel, faraonul nu va consim#i nainte de a vedea minunile s"vr!ite de Moise.
Moise urma de asemenea s" ridice moralul compatrio#ilor s"i. El a ntrebat ar"tarea
cum se nume!te. Atunci dumnezeu a rostit c!tre Moise: Eu snt cel ce snt. Apoi
a ad!ugat: A#a s! spui fiilor lui Izrail: cel ce se nume#te Eu snt m-a trimis la
voi (Ie!irea 3:14).
106. De!isul de m"r"cini in fl"c"ri
Printre sfaturile referitoare la viitoarea plecare din Egipt, dumnezeu i-a dat !i
urm"torul: Ci fiecare femeie s! cear! de la vecina sa #i de la aceea cu care
petrece n cas! odoare de argint, #i odoare de aur, #i mbr!c!minte cu care s!
mbr!ca"i pe fiii vo#tri #i pe fiicele voastre, #i a#a s! pr!da"i pe egipteni! (Ie!irea
3:22).
Dup" aceea, cnd Moise !i-a exprimat temerea c" numai pe cuvnt nu-l vor crede
nici evreii !i cu att mai pu#in faraonul, dumnezeu, f"r" s" stea pe gnduri, l-a
nzestrat cu darul de a face minuni. Toiagul pe care ginerele lui Ietro l #inea n
mn" s-a pref"cut n !arpe !i apoi din nou n toiag. &i dumnezeu i-a mai zis lui
Moise: Vr! mna ta n sn!. Moise s-a supus, dar, cnd a scos-o afar", a constatat
c", de lepr", mna se f"cuse alb" ca z"pada. Dup" aceasta, din porunca domnului,
el a vrt iar"!i mna n sn !i de ast" dat" a scos-o complet s"n"toas". De
asemenea, dumnezeu l-a nv"#at pe Moise s" prefac" apa n snge !i sngele n
ap".
107. Le bton de Mose est chang en serpent.
Totu!i, Moise mai !ov"ia: el i-a spus domnului c" blbiala sa l mpiedic" s" fie un
bun orator !i s" nsufle#easc" poporul. Dumnezeu a nceput s" se mnie, dar nu a
vindecat blbiala lui Moise, ceea ce ar fi fost mai bine, ci i-a dat n ajutor pe Aaron,
fratele lui. Remarc"m n treac"t c" Aaron tr"ise n Egipt f"r" s" se ascund" !i nu se
!tie de loc n ce fel mama lui l-a salvat pe acest fiu.
In urma tratativelor duse cu ar"tarea, Moise !i-a luat r"mas bun de la socrul s"u !i
a plecat de la el, lund cu sine pe so#ia sa !i pe copiii s"i.
$i pe drum s-a ntmplat c!, fiind ntr-un han, domnul a dat peste Moise #i a c!utat
s!-l omoare. Atunci Sefora a luat o piatr! ascu"it! #i a t!iat mprejur pe fiul s!u #i,
atingnd picioarele lui Moise, i-a zis: Cu adev!rat tu e#ti pentru mine un so" de
snge (Ie!irea 4:24-25).
Acest gest l-a dezarmat pe dumnezeu !i Moise a putut s"-!i continue drumul.

16 CAPITOLUL
Cuvioasa Istorie a Celor Zece Pl"gi ale Egiptenilor
Aaron, prevenit probabil de dumnezeu, a ie!it n ntmpinarea lui Moise, a aflat de la
el am"nuntele misiunii ncredin#ate lor !i apoi au plecat amndoi la faraon. Dar
regele n-a #inut seama de loc de spusele celor doi fra#i; dimpotriv", persecu#iile
mpotriva evreilor s-au nte#it. In continuare, cartea Ie#irea relateaz" c" Aaron,
venind din nou la faraon, a aruncat, potrivit sfatului pe care i-l d"duse domnul,
toiagul s"u la p"mnt. Pe dat" toiagul s-a pref"cut n !arpe. Dar preo#ii egipteni,
convoca#i de urgen#" la fa#a locului, !i-au aruncat !i ei toiegele la p"mnt !i toiegele
lor s-au pref"cut !i ele n !erpi. &arpele lui Aaron a nghi#it ns" pe !erpii vr"jitorilor
de la curte. Dar nici dup" aceast" minune faraonul nu s-a ar"tat dispus s" redea
libertatea evreilor. A doua zi, Aaron, lovind cu toiagul s"u, a pref"cut apele Nilului
n snge, naintea ochilor lui faraon. Biblia adaug" c" vr"jitorii de la curte au reu!it
s" fac" !i ei acela!i lucru. To#i pe!tii au murit, iar egiptenii s-au apucat s" sape
fntni n preajma Nilului ca s" g"seasc" ap" de b"ut, dar f"r" succes. Autorul
sfnt uit" s" explice cum !i procurau ap" evreii.
Apoi a avut loc o invazie a broa!telor, dar vr"jitorii de la curte, probabil din ambi#ie,
au f"cut !i ei aceast" scamatorie. Broa!tele au acoperit tot p"mntul Egiptului.
Dup" broa!te au urmat #n#arii. Toat" suprafa#a Egiptului era acoperit" de #n#ari.
Apoi #ara a nceput s" mi!une de t"uni. De ast" dat", vr"jitorii de la curte n-au mai
reu!it s" repete minunile cu #n#arii !i cu t"unii.
Totu!i, inima faraonului s-a nvrto!at ca piatra !i el nu i-a l"sat pe evrei s" plece
(Ie!irea 8).
Pl"gile Egiptului. Ploaia de broa!te
A cincea plag" a fost o cium" care a cur"#at to#i caii, asinii, c"milele, boii !i oile
egiptenilor. Dar faraonul nici gnd s" se nduplece. A !asea plag": Moise !i Aaron
au azvrlit un pumn de funingine naintea faraonului !i pe dat" to#i egiptenii s-au
acoperit de buboaie. A !aptea plag": un uragan de grindin" !i de foc a distrus toate
sem"n"turile !i ntreaga vegeta#ie de pe tot p"mntul Egiptului, cu excep#ia #inutului
Go!en, unde tr"iau evreii. Dup" fiecare n"past", faraonul se nvoia s" le dea
drumul evreilor, dar apoi !i retr"gea cuvntul (Ie!irea 9).
A opta plag": nori de l"custe au pustiit tot ceea ce mai r"m"sese dup" grindin". (E
greu totu!i s" ne nchipuim ce-ar fi putut s" mai r"mn".) Faraonul se c"ie!te !i,
drept urmare, vntul ridic" stolurile de l"custe !i le arunc" n Marea Ro!ie. Faraonul
!i mai calc" o dat" cuvntul !i iar nu le d" evreilor drumul. A noua plag": Egiptul
este cufundat ntr-un ntuneric att de des, nct puteai s"-l pip"i cu mna. Faraonul
se hot"r"!te s"-i dea drumul lui Moise !i compatrio#ilor lui, dar vrea s" p"streze
pentru sine turmele lor, care nu suferiser" de loc de pe urma acestui torent de
calamit"#i (Ie!irea 10).
Ca s" termine odat", dumnezeu trimite ngeri pierz!tori cu porunca s" nimiceasc"
pe to#i nti-n"scu#ii egipteni. Dar, pentru a evita eventualele gre!eli (conform
programului, m"celul trebuia s" aib" loc noaptea), n fiecare cas" evreiasc" s-a
mncat miel !i evreii au f"cut pe u!ile locuin#elor lor semne cu snge de miel. A!a a
fost statornicit" s"rb"toarea evreiasc" a pa!telui. E de presupus c" ngerii, care au
trecut pe la miezul nop#ii prin ora!ele egiptene, trebuie s" fi avut asupra lor spade
pentru m"cel"rirea pruncilor !i felinare pentru cercetarea u!ilor. Nu noi, ci ns"!i
Biblia i zugr"ve!te att de realist pe ngeri. Ce stra!nic trebuie s" fi rs divinul
porumbel dictnd aceste gogom"nii!
109. Les anges exterminateurs.
&i iat" c", la miezul nop"ii, domnul a lovit pe to"i nti-n!scu"ii din "ara Egiptului, de
la nti-n!scutul lui faraon, st!t!tor pe tronul lui, pn! la nti-n!scutul ntemni"atului,
care st! n temni"!, #i toat! prga dobitoacelor. $i s-a sculat noaptea faraon, el #i
to"i sfetnicii s!i #i to"i egiptenii, #i a fost jelanie mare n Egipt, c!ci nu era nici o cas!
n care s! nu fie un mort (Ie!irea 12:29-30).
Faraon a trimis dup" Moise !i Aaron !i a nceput s"-i roage s" plece ct mai curnd
din Egipt, mpreun" cu toat" semin#ia lor.
Pe de alt! parte, fiii lui Izrail, f!cur! dup! cuvntul lui Moise: cerur! cu mprumut de
la egipteni vase de argint #i vase de aur #i ve#minte. Iar domnul a dat poporului har
n ochii egiptenilor, ca s! le dea ce au cerut. $i astfel au jefuit pe egipteni (Ie!irea
12:35-36).
110. Les Isralites obtiennent le droit de quitter l'Egypte.
n continuare, Ie#irea poveste!te c" familiile evreilor, care de pe vremea lui Iacob
continuaser" s" tr"iasc" n Go!en, s-au adunat, nainte de plecare, la Rameses.
De acolo s-au ndreptat spre miaz"zi, c"tre Sucot. In total erau ca la 600 000 numai
b"rba#i, afar! de copii. Evreilor li s-a al"turat !i a plecat cu ei o gloat! mare #i
amestecat!. &i aveau ei multe vite de tot soiul. Moise n-a uitat s" ia cu el !i
osemintele lui Iosif.
Dup" aceea evreii au ajuns la Baal#efon (Suez), unde s-au oprit pe malul m"rii.
Locul indicat de Biblie este extremitatea de miaz"noapte a golfului Suez. A!adar,
chiar dac" evreii ar fi avut de trecut vreo ap", nu putea fi vorba dect despre apa
din canalul faraonilor, care unea pe atunci Nilul cu "ara lacurilor amare.
Cnd Moise !i compatrio#ii lui au pornit la drum, pe faraon, care avea o minte de o
inconstan#" cu adev"rat biblic", l-a apucat din nou p"rerea de r"u c" a r"mas f"r"
ni!te supu!i att de buni, care i aduseser" attea n"paste. Atunci faraon a pus s!
nhame carul s!u #i lu! oastea cu sine. $i mai lu! #ase sute de care alese, precum
#i toate celelalte care ale Egiptului, #i n toate erau lupt!tori viteji... Astfel egiptenii i
urm!rir! cu to"i caii #i carele lui faraon #i cu to"i c!l!re"ii #i armata lui #i i ajunser!
acolo unde erau t!b!r"i aproape de Pihahirot, lng! mare, n fa"a Baal"efonului
(Ie!irea 14:6-7, 9).
Se pune ntrebarea: de unde au ap"rut aceast" cavalerie !i toate aceste care dup"
ce plaga a cincea nimicise, f"r" nici o excep#ie, to#i caii, asinii, c"milele !i boii
egiptenilor? Continund s" n!ire verzi !i uscate, Biblia relateaz" c" Moise i-a trecut
repede pe evrei peste mare ca pe uscat: printr-o simpl" ridicare a toiagului, el a
despicat apele n dou".
111. Les Isralites passent la mer Rouge.
n simplitatea sa biblic", faraonul !i-a zis c" poate s-o ia !i el pe acela!i drum. El a
p"!it pe fundul m!rii cu toat" oastea lui, dar a p"#it-o! Moise a lovit nc" o dat" cu
toiagul, exact n clipa cnd to#i egiptenii se aflau n mijlocul m"rii. Iar apele, venind
napoi, au acoperit carele #i pe c!l!re"i #i toat! oastea lui faraon care intrase dup!
Izrail n mare, #i din ei to"i n-a mai r!mas nici unul (Ie!irea, 14:28).
112. L'arme gyptienne est engloutie.
Subliniem c" faraonul pornise n urm"rirea evreilor nu ca s"-i nimiceasc", ci cu
inten#ia de a-i ntoarce napoi. Evreii num"rau 600 000 de oameni s"n"to!i !i
narma#i, iar n total - dac" punem la socoteal" b"trnii, femeile, surorile, copiii !i
gloata mare #i amestecat! care li se al"turase - erau, probabil, nu mai pu#in de 3
000 000 de oameni. Pentru a lua n captivitate o asemenea mas" de oameni, ar fi
fost nevoie de o armat" !i mai numeroas". E de presupus c" faraonul se afla n
fruntea unei o!tiri uria!e. Ce-i drept, dumnezeu nimicise pe nti-n"scu#ii din fiecare
familie, dar !i cei mai mici ar fi putut s" poarte arme. Dup" cum spune Biblia,
masele poporului !i-au urmat regele. S" nu uit"m c", nainte de plecare, evreii i
jefuiser" pe egipteni !i e foarte pu#in probabil ca vreunul dintre cei jefui#i s" fi stat la
gnduri !i s" nu fi pornit n urm"rirea ho#ilor. E de presupus deci c" milioane de
egipteni s-au necat mpreun" cu faraonul lor.
Dar nici unul dintre autorii egipteni nu pomene!te nic"ieri vreun cuvnt despre
aceast" calamitate ngrozitoare, dup" cum nu pomene!te nici despre vreuna dintre
cele zece pl"gi care au lovit regatul Egiptului. Unii teologi ncearc" s" spun" c" aici
ar fi o chestie de mndrie na#ional". S" admitem c" ar fi a!a! Dar cum stau lucrurile
cu celelalte popoare ale lumii? Cum s-a putut ntmpla ca nici ele s" nu fi auzit
vreodat" nimic despre aceste evenimente ngrozitoare? S" nu uit"m c" acest potop
gigantic a dezrobit dintr-o dat" 115 regi care pl"teau tribut faraonului Amenhotep!
Pn" !i Herodot, c"ruia i se spune p!rintele istoriei !i care citeaz" attea date din
via#a Egiptului, pe care l-a studiat admirabil, nu pomene!te nici un cuvnt despre
tragica pieire a acestei uria!e armate egiptene.
Biblia, f"r" a se sfii ctu!i de pu#in de absurditatea v"dit" a minunatei ie#iri,
istorise!te c" urma!ii lui Iacob, bucurndu-se !i veselindu-se, erau ct pe-aci s"
plesneasc" de atta rs. Maria, sora lui Moise !i a lui Aaron, a luat dairaua !i a
nceput s" cnte. Dup" ea, toate femeile s-au pornit s" d"n#uiasc" de bucurie. Cap.
al 15-lea relateaz", de asemenea, c" Moise a alc"tuit numaidect, chiar n timpul
mar!ului, un cntec n cinstea lui dumnezeu, pe care l-a cntat ntregul Izrail.
S" nu uit"m c" dansatorii !i cnt"re#ii Izrailului reprezentau n total o echip" artistic"
cu un efectiv de vreo 3 000 000 de oameni. Cuvintele !i melodia au fost nv"#ate
ntr-o clipit". P"cat pentru cine n-a asistat la acest concert! Trebuie s" fi fost
admirabil.

17 CAPITOLUL
Evreii R"t"cesc 40 de Ani prin Pustiu, potrivit Cuvntului Domnului
&i iat"-i pe evrei r"t"cind prin acea parte a Arabiei care este acoperit" cu pietre !i
bolovani. (inta c"l"toriei este Canaan-ul, acela!i vechi Canaan care-i atr"sese nc"
pe primii patriarhi. n definitiv, de ce s" nu se statorniceasc" undeva ca s" duc" o
via#" sedentar", cel pu#in acum, cnd se strnseser" to#i laolalt"? Invocnd spusele
lui dumnezeu, Moise i-a asigurat c" p"mntul acesta este neobi!nuit de roditor. Att
doar c" aceast" #ar" era greu de g"sit, pentru c" drumuri nu existau, iar busola
nc" nu fusese inventat". Din fericire, un nor ceresc a trecut n fruntea poporului
evreu !i l-a c"l"uzit zi !i noapte: ziua c"l"uza era un stlp de ntuneric, iar noaptea
un stlp de foc. Sfnta scriptur! spune c" n ace!ti stlpi se ascundea nsu!i
dumnezeu. Acest procedeu de conducere prin pustiu avea, binen#eles, multe
avantaje, dar n acela!i timp prezenta !i unele inconveniente. ntr-adev"r, adeseori
evreii ar fi avut, poate, chef s" se !i odihneasc", dar nu era chip: norul !i vedea de
drum mai departe. Ce era de f"cut? S" piard" o c"l"uz" att de pre#ioas"? C"ci un
nor nu poate fi #inut cu mna. Deci, vrei, nu vrei, bate drumul zi !i noapte!
Acest b"trn !ugub"# - dumnezeu - !i-a g"sit o nou" distrac#ie pl"cut". S" vede#i ce
i-a tr"snit prin cap. Ca s" mearg" de la Suez la Ierihon, c"l"uza divin" ar fi trebuit
s" se ndrepte spre miaz"noapte, c"tre #"rmurile M"rii Mediterane. Dar, n loc s"-i
dirijeze spre miaz"noapte, dumnezeu i-a purtat pe evrei prin partea de miaz"zi a
peninsulei Sinai. Exact ca !i cum, vrnd s" conduci pe cineva de la Paris n Belgia,
l-ai urca n trenul Lyon-Marsilia.
113. Marche des Isralites dans le dsert.
Dar s" fim drep#i: de!i dumnezeu a lungit nenchipuit de mult drumul poporului
evreu, n schimb i-a oferit unele distrac#ii. Astfel, din Baal#efon el i-a condus pe
evrei n partea de apus a pustiului Sur, unde ei au r"t"cit vreme de trei zile f"r" s"
g"seasc" nici o pic"tur" de ap". ntr-un loc, numit Mara, evreii au fost pl"cut
surprin!i de susurul unui izvor bogat. S-au repezit s" bea, dar - vai! - apa era
amar".
$i poporul a prins a crti mpotriva lui Moise, zicnd: Ce vom bea?. Atunci el a
strigat c!tre domnul, #i domnul i-a ar!tat un lemn #i Moise l-a aruncat n ap! #i
apele s-au ndulcit. Acolo, domnul a dat poporului rnduieli #i porunci #i acolo l-a
pus la ncercare. $i a rostit: Dac! vei asculta cu luare-aminte de glasul domnului
dumnezeului t!u #i vei face ceea ce este drept n ochii lui #i vei asculta de poruncile
lui #i vei p!zi toate legile lui, eu nu voi aduce asupra ta nici una din b!t!ile pe care
le-am adus asupra Egiptului, c!ci eu snt domnul, cel ce te vindec! pe tine.
$i au ajuns la Elim #i erau acolo dou!sprezece izvoare de ap! #i &aptezeci de
palmieri. $i ei #i-au a#ezat tab!ra acolo lng! ap! (Ie!irea 15:24-27).
Ca s" ad"posteasc" micu"ul grup de oameni, printre care numai b"rba#i narma#i
erau 600 000, ace!ti 70 de palmieri trebuie s" fi fost destul de departe unul de altul
!i trebuie s" fi avut ni!te frunze nenchipuit de mari. A!a ies uneori la iveal"
nemaipomenitele gogori#e ale sfin"ilor autori, care nu se dau n l"turi de la nici un
fel de exager"ri.
P"r"sind Elimul, evreii !i-au continuat drumul spre miaz"zi pn" au ajuns n pustiul
Sin, care se afl" pe pantele de miaz"zi ale colinelor de pe #"rmul golfului Suez. n
urma acestei deplas"ri spre miaz"zi au ajuns lng" muntele Sinai. Acolo natura
este deosebit de m"rea#", dar cu des"vr!ire s"lbatic".
Rezervele de alimente pe care evreii putuser" s" le ia cu ei se epuizaser" de mult,
iar n acest pustiu p"c"tos nu exista nici o crcium" !i nici o ber"rie. Cei 3 000 000
de emigran#i au nceput s" crteasc": Ci toat! ob#tea fiilor lui Izrail crti n pustie
mpotriva lui Moise #i a lui Aaron. Astfel fiii lui Izrail ziceau c!tre ei: Mai bine
muream de mna domnului n "ara Egiptului, cnd #edeam lng! oalele cu carne #i
mncam pine de ne s!turam! Dar voi ne-a"i adus n pustietatea aceasta ca s!
moar! de foame toat! gloata (Ie!irea 16:2-3).
114. Cerul hr"ne!te poporul lui dumnezeu
Evreii i-ar fi f"cut, cu siguran#", de petrecanie lui Moise dac" dumnezeu nu i-ar fi
dat putin#a s" mplineasc" dorin#ele acestor nenoroci#i prin ni!te minuni pe care n
zilele noastre nici un scamator nu ar putea s" le repete. Deodat", n acest pustiu au
ap"rut prepeli#e, stoluri ntregi de prepeli#e. &i cum evreii nu aveau cu ei cuptoare, e
de presupus c" prepeli#ele acestea le c"deau pe mas" gata fripte.
Dar asta nc" nu-i totul: ...Iar a doua zi diminea"a, mprejurul taberei c!zuse un
strat de rou!. Ci, dup! ce s-a ridicat stratul de rou!, iat! pe fa"a pustiei ceva
m!run"el #i gr!un"os, m!run"el ca chiciura cnd este pe p!mnt. Deci, v!znd-o fiii lui
Izrail, au zis unii c!tre al"ii: Ce e aceasta?, c!ci nu #tiau ce este. Dar Moise le-a
r!spuns: Aceasta este pinea pe care dumnezeu v-a dat vou! s-o mnca"i!... $i fiii
lui Izrail i-au pus numele man!, #i ea sem!na cu s!mn"a de coriandru: era alb! #i
avea gust de turt! cu miere (Ie!irea 16:13-15, 31).
Din acela!i capitol afl"m c" poporul evreu a nceput s" primeasc" n fiecare
diminea#" ra#ia zilnic" de man" n to#i cei 40 de ani de pribegie !i to#i se lingeau pe
degete. Venera#ia pe care o nutrim fa#" de sfntul duh nu trebuie s" ne mpiedice
s" preciz"m c" man" nu se g"se!te numai n peninsula Sinai, ci !i n multe alte
p"r#i ale globului, !i anume: n Calabria, Persia, Turcia etc., fiind folosit" ca un
purgativ destul de bun. Reiese deci c" dumnezeu se ngrijea nespus de s"n"tatea
evreilor: mbuibndu-i, el veghea totodat" ca nu cumva s" se constipe. Dar s"
administrezi oamenilor purgativ zi de zi vreme de 40 de ani, cum se arat" limpede
n versetul 35 din cap. al 16-lea de a!a ceva nu poate fi n stare dect inima plin" de
dragoste a tat!lui ceresc!
Evreii s-au pomenit acum lng" stnca Horeb !i din nou au nceput s" sufere de
sete. Asediat de compatrio#ii s"i, Moise a lovit cu toiagul n stnca. Pe dat" de acolo
a #!nit ap" !i cei 3 000 000 de emigran#i, dup" ce !i-au potolit setea, s-au apucat
s"-!i instaleze corturile. Dar i a!tepta o surpriz" nepl"cut". Prin p"r#ile acelea se
afla Amalec !i poporul lui, c"rora nu le-au pl"cut urma!ii lui lacob. E cazul s"
ar"t"m c" Amalec era urma!ul lui Esau: de la prima lui so#ie, Ada, Esau a avut pe
fiul s"u mai mare, Elifaz, iar Elifaz l-a avut pe Amalec de la #iitoarea sa Timna.
Cum se face c" acest Amalec r"m"sese n via#" pn" atunci?
Porumbelul a uitat s" dea sfntului autor cuvenita explica#ie, iar acesta nu s-a
gndit c" lucrurile ar putea s" strneasc" mirare. ns"!i existen#a acestui Amalec
este un lucru ct se poate de ciudat, c"ci, pentru ca urma!ii celor 12 fii ai lui Iacob
s" fi apucat s" devin" un popor care s" poat" s" dea din rndurile sale 600 000 de
oameni narma#i, ar fi trebuit s" se succead" multe genera#ii. n sfr!it, ns"!i Biblia
spune c" ntre sosirea lui Iacob !i a fiilor lui n Egipt !i evenimentele expuse n
cartea Ie#irea s-au scurs 430 de ani. Prin urmare, !i Amalec ar fi trebuit s" aib"
vreo 400 de ani cnd i-a atacat pe evrei n pustiul Sinai. Dar se pare c" sfntul
autor nu se mpiedic" de acest am"nunt: povara unei vrste naintate. F"r" pic de
mirare, cu aerul cel mai netulburat !i mai lini!tit, el tr"nc"ne!te despre aventurile
r"zboinice ale lui Amalec !i ale semin#iei lui.
Orice s-ar zice, acest Amalec a fost, f"r" ndoial", un om ngrozitor. El a b"gat o
spaim" de moarte n evreii no!tri. Ca s" resping" atacul du!manului, Moise i-a
ordonat lui Iosua, fiul lui Nun, care comanda ntreaga oaste a emigran#ilor, s"
adune pe cei mai buni solda#i ai s"i, iar el, mpreun" cu Aaron !i Hur, s-au retras pe
un deal din vecin"tate. Tot timpul ct a durat b"t"lia, Moise a stat cu bra#ele ridicate.
Ct" vreme st"tea el n aceast" pozi#ie, biruiau evreii, dar de ndat" ce #i l!sa
minile n jos, biruiau amaleci"ii (Ie!irea 17:11). n cele din urm", obosind s" #in"
mereu minile n sus, a rugat pe Aaron !i Hur s"- i sprijine bra#ele pn! la apusul
soarelui (v. 12). Pn" la sfr!it, Iosua a tras domnului Amalec !i semin#iei lui o
ciom"geal" zdrav"n".
Iar Iosua a trecut pe amaleci"i #i pe poporul lor prin ascu"i#ul s!biei (Ie!irea
17:13).
115. Mose obtient du ciel de grandes victoires.
In cap. al 18-lea l vedem pe preotul Ietro din Madian n vizit" la ginerele s"u
Moise. Moise i-a povestit socrului s"u minunile !i p"#aniile din timpul fugii evreilor
din Egipt !i asta l-a ispitit pe preot s" treac" la credin#a lui Moise. Acum cunosc #i
eu c! domnul este mai mare dect to"i dumnezeii... (v. 11). &i Ietro a adus o jertf"
dumnezeului Iahve. nainte de a se napoia acas", Ietro i-a dat ginerelui s"u cteva
pove#e, recomandndu-i, printre altele, s" renun#e la o parte din atribu#iile sale,
trecndu-le n seama unor subordona#i care s" fie c"petenii peste mii, peste sute
etc. Moise a g"sit sfatul admirabil !i a statornicit imediat o scar" ierarhic". Aceasta
este epoca n care Moise, imitnd tot pe egipteni !i alte popoare, a nfiin#at tagma
slujitorilor cultului, c"rora le-a acordat o mul#ime de privilegii. Semin#ia lui Levi, din
care f"cea parte !i el, a devenit o cast" preo#easc", iar Aaron, fratele lui mai mare,
a devenit cel dinti mare- preot. A!a a fost organizat, potrivit Bibliei, cultul mozaic.
116. Invention du sacerdoce: Aaron premier prtre.
Toate cele ar"tate mai sus au fost ndeplinite, zice-se, din porunca lui dumnezeu,
cu care Moise a stat de vorb" pe muntele Sinai. Ginerele lui Ietro s-a c"#"rat singur
pn" n vrf !i acolo b"trnul dumnezeu i-a dat zece porunci, care aveau s" devin"
mai trziu temelia credin#ei religioase a poporului evreu. In acele momente, muntele
Sinai era nconjurat de str"lucirea unor focuri cere!ti nfrico!"toare !i din toate
p"r#ile se auzeau tunete !i zgomote de nenchipuit, semne v"dite c" se s"vr!eau
evenimente importante. Dumnezeu i-a dictat lui Moise !i legile civile.
Tratativele dintre Moise !i dumnezeul evreilor au #inut cteva zile. $i domnul a dat
lui Moise, dup! ce a sfr#it vorbirea cu el pe muntele Sinai, cele dou! table ale legii,
table de piatr!, scrise cu degetul lui dumnezeu (Ie!irea 31:18).
117. Moise pe muntele Sinai
n timp ce avea loc audien#a pe care dumnezeu i-o acordase lui Moise, evreii,
nerecunosc"tori, uitnd cu des"vr!ire m"re#ul repertoriu de minuni care fuseser"
s"vr!ite n folosul lor, ba dnd uit"rii pn" !i faptul c" li se nf"#i!ase dumnezeu
nsu!i, au turnat un vi#el de aur !i au nceput s" i se nchine. n toat" povestea asta
cel mai ciudat este c" vi#elul de aur a fost f"cut pentru ei chiar de fratele lui Moise,
marele-preot Aaron. Aaron a cerut n acest scop de la femei !i fete toate
giuvaerurile !i toate podoabele lor de aur. Nu se arat" ce sculptori, turn"tori !i
bijutieri au lucrat n pustiu pentru sfin#ia-sa preotul renegat. Acest idol colosal,
pentru a c"rui construire ar fi fost nevoie de luni de munc" din partea unei fabrici
serioase, a fost f"cut de pribegii no!tri din pustiu numai ntr-o singur" noapte. Nu e
greu s" ne nchipuim ndrept"#it" mnie care l-a cuprins pe Moise cnd, cobornd de
pe munte cu documentele divine - cele dou" table ale legii - la subsuoar", a v"zut
vi#elul de aur !i pe evrei aducndu-i jertfe n acompaniament de cntece !i dansuri,
!i toate acestea sub conducerea sfntului s"u asociat, Aaron. ...Atunci a izbucnit
mnia lui Moise #i a zvrlit din mn! tablele #i le-a f!cut "!nd!ri la poalele muntelui
(Ie!irea 32:19).
118. Le veau d'or.
Descrierea procesului de distrugere a odiosului vi#el merit" s" fie citat" textual:
Moise a luat vi"elul pe care-l f!cuser! #i l-a ars n foc #i l-a sf!rmat pn! l-a f!cut
pulbere; dup! aceea l-a risipit n ap! #i cu apa aceea a ad!pat pe fiii lui Izrail
(Ie!irea 32:20).
Trebuie s" recunoa!tem c" nu oricui i este dat s" poat" preface aurul n pulbere
aruncndu-l n foc. Secretul acestei opera#ii a fost cunoscut, pe ct se pare, numai
de Moise !i de nimeni altcineva. n afar" de aceasta, Biblia ne ncuno!tin#eaz" c"
pulberea de aur se poate bea dizolvnd-o n ap", ceea ce iar nu-i o treab" prea
simpl". n general, aurul se dizolv" cu sulf. Nu e greu s" ne nchipuim ct de
gre#oas" era aceast" b"utur"! Dar cel mai minunat este aici faptul c" Moise nu s-a
apucat s"-l nvinuiasc" pe Aaron, care f"cuse idolul, ci a poruncit levi#ilor - care
mpreun" cu fratele lui erau, la urma urmelor, mai vinova#i dect ceilal#i pentru ceea
ce se ntmplase - s" se narmeze !i s" dea iama prin tab"r", ucignd fiecare pe
fratele s!u #i fiecare pe aproapele s!u, fiecare pe ruda sa!. Biblia spune c" preo#ii
au ucis, pentru propriile lor p"cate, vreo 3 000 de oameni (Ie!irea 32:27-28).
Dup" ce s-a potolit, dumnezeu i-a poruncit lui Moise s" construiasc" un tabernacol
- un fel de cort - !i s"-l a!eze n afara taberei, pentru ca prorocul s" poat" s" stea
la taifas cu dumnezeu ori de cte ori va avea chef, f"r" ca s" fie nevoie s" se ca#ere
de fiecare dat" pe munte. Iat" cum s-au petrecut lucrurile.
$i dup! ce Moise intra n cort, stlpul de nor se pogora #i st!tea la u#a cortului; iar
n vremea aceasta, domnul vorbea cu Moise. $i tot poporul "inea ochii la stlpul de
nor care st!tea la u#a cortului, apoi tot poporul se scula n picioare #i se nchina
pn! la p!mnt, fiecare la u#a cortului s!u. $i domnul vorbea cu Moise fa"! c!tre
fa"!, precum vorbe#te un om cu prietenul s!u (Ie!irea 33:9-11).
Devenind prieten apropiat al lui dumnezeu, Moise a hot"rt s" trag" foloase de pe
urma rela#iilor de prietenie cu atotputernicul creator al ntregii lumi. El a prins curaj
!i l-a rugat pe dumnezeu s" i se arate n toat" m"re#ia lui. Cum a ntmpinat
dumnezeu aceast" rug"minte? Manualele de istorie sfnt! ocolesc cu grij" acest
pasaj din Biblie. Noi vom recurge nc" o dat" la un lung citat.
Moise i-a spus lui dumnezeu: Atunci te rog arat!-mi slava ta!. Domnul l-a
ntmpinat cu vorba: Desf!#ura-voi m!re"ia mea n fa"a ta #i voi striga numele
domnului naintea ta, c!ci snt ndur!tor cu cine vreau s! fiu ndur!tor #i miluiesc pe
cel pe care vreau s!-l miluiesc. Apoi a zis domnul: Tu nu po"i s! vezi fa"a mea,
c!ci nu se poate om care s! m! vad! #i s! r!mn! viu. $i a mai zis domnul: Iat!
aici un loc n preajma mea. Tu s! stai ntre stnci, #i cnd va trece slava mea, te voi
pune n cr!p!tura unei stnci #i voi pune mna mea n dreptul t!u pn! ce voi trece.
Iar dup! ce voi lua mna mea, atunci tu m! vei vedea din spate, dar fa"a mea nu
poate s- o vad! nimeni (Ie!irea 33:18-23).
Acest pasaj din sfnta scriptur! ar trebui s" fie citit cu deosebit" aten#ie de to#i cei
care ascult" cu smerenie ce tr"nc"nesc propov"duitorii religiei despre dumnezeu n
general !i despre dumnezeul biblic n special.
Intruct Moise sp"rsese tablele legii, dumnezeu a binevoit s" graveze altele. Nu se
!tie de ce a doua edi#ie nu a fost scoas" n cortul descoperirii; probabil din punct de
vedere tehnic aceast" munc" nu putea fi ndeplinit" dect n vrful muntelui Sinai,
unde Moise a fost nevoit s" se ca#ere din nou. El a petrecut acolo alte 40 de zile !i
40 de nop#i, f"r" s" m"nnce !i f"r" s" bea.
Iar cnd Moise s-a pogort din muntele Sinai #i cele dou! table ale legii erau n
mna lui, pogorndu-se din munte Moise, el nu #tia c! obrazul lui str!luce#te, fiindc!
vorbise dumnezeu cu el. Deci v!zndu-l pe Moise Aaron #i to"i fiii lui Izrail, iat! c!
obrazul lui str!lucea. Atunci ei s-au temut s! se apropie de el (Ie!irea 34:29-30).
Acela!i lucru se ntmpla !i de fiecare dat" cnd ie!ea din cortul descoperirii: din
aceast" pricin", Moise este nf"#i!at de obicei cu dou" fascicule de raze pe frunte,
sem"nnd cu dou" coarne.
Cartea Ie#irea se ncheie cu !ase capitole (35-40) n care snt expuse nenum"rate
legi evreie!ti m"runte !i foarte m"runte, care i-au fost dictate lui Moise de c"tre
dumnezeu n persoan".

18 CAPITOLUL
Cartea a Treia a lui Moise, Leviticul
Cartea Leviticul, alc"tuit" din 27 de capitole, nu prezint" nici un interes. Dintre
episoade, ea con#ine numai descrierea sfin#irii lui Aaron !i a fiilor lui ca preo#i (cap.
8), precum !i cuvioasa istorie a lui Nadab !i Abiu care !i-au aprins c"delni#a
naintea lui dumnezeu cu foc str"in, lucru pentru care dumnezeu i-a ars de vii n
fa#a templului (cap. 10). Cartea Leviticul este, n fond, o n!iruire lung" !i
plicticoas" a tot felul de jertfe, slujbe religioase !i ritualuri ale evreilor. Sfntul autor
!i expune vederile asupra preo#iei, asupra dobitoacelor curate !i necurate,
asupra diferitelor feluri de spurc"ciuni. Printre altele el vorbe!te mult despre lepr" !i
despre lepro!i, atest" sfin#enia preo#ilor, porunce!te din nou s" fie respectate
s"rb"torile, s" fie aduse jertf" cele dinti roade, analizeaz" am"nun#it diferite
cur"#iri, !i mai ales cur"#irea femeilor dup" na!tere (cap. 12), vorbe!te despre
hulirea domnului, cernd ca ea s" fie pedepsit" cu moartea etc. etc. Un loc
important este acordat pravilelor vie#ii civile. E un amalgam de prescrip#ii
inconsecvente !i ciudate, la a c"ror lectur" te apuc" un c"scat de-#i trosnesc f"lcile.
Tocmai n aceast" carte iepurele este declarat dobitoc necurat, pentru c" el, de!i
rumeg", totu!i nu are copita despicat" (11:5-6):
sfntul autor a luat cu naivitate mi!carea iute a buzelor !i nasului iepurelui drept
ac#iune de rumegare.
In cartea Leviticul snt explicate, din punct de vedere religios, diferite boli. In
examinarea acestei probleme, sfntul autor este pe ct de inepuizabil, pe att de
resping"tor. Unele dintre revela#iile lui snt cu totul monstruoase: ...Dac! cel ce are
scurgere va scuipa pe unul care e curat, acesta s!-#i spele ve#mintele #i s! se
scalde #i va fi necurat pn! seara (Leviticul 15:8). Dar un domn care sufer" de
scurgere se poate cur"#a cu ajutorul... credin#ei. V" nchipui#i, poate, c" Biblia i
prescrie vreun tratament? N-a#i ghicit! Cnd cel care are scurgere se va vindeca de
scurgerea sa, s! numere #apte zile pn! la cur!"irea sa #i s!-#i spele ve#mintele #i
s! se scalde la ru #i va fi curat. Apoi a opta zi s!-#i ia dou! turturele sau doi pui de
porumbel #i s! vin! n fa"a domnului, la u#a cortului descoperirii, #i s! le dea
preotului (Leviticul 15:13-14).
Biblia i spune bolnavului cum s" procedeze dup" ce se va ns"n"to!i, dar este
neputincioas" s"-l ajute n vreun fel s" se vindece de boal".
Interesante snt unele opreli!ti. Trebuie s" recunoa!tem c" sfntul legiuitor arat"
deschis ct de revolt"toare erau pe atunci moravurile urma!ilor lui Iacob. In cap. al
20-lea snt n!iruite toate soiurile de desfru posibile !i pentru fiecare dintre ele
pedeapsa cu moartea.
n acest capitol, dumnezeu spune pn" !i urm"toarele: ...Cine se va culca cu o
femeie care are obiceiul ei firesc #i va descoperi goliciunea ei, atunci el a dezgolit
scurgerea ei #i ea #i-a dezgolit izvorul sngelui ei. Amndoi s! fie strpi"i din mijlocul
poporului lor (v. 18).
Iat", n ncheiere, cteva recomand"ri care pot servi drept model n ce prive!te stilul
c"r#ii Leviticul, inspirat de dumnezeu. Pasajul acesta trebuie citit cu cea mai
mare venera#ie, c"ci cuvintele respective le roste!te nsu!i dumnezeu: Nimeni s!
nu se apropie de nici una din rudele sale ca s!-i descopere goliciunea. Eu snt
domnul!
Goliciunea p!rintelui t!u, adic! goliciunea mamei tale, s! n-o descoperi, c! e mama
ta. S! nu descoperi goliciunea ei.
Goliciunea femeii tat!lui t!u s! n-o descoperi, c!ci este goliciunea tat!lui t!u.
Goliciunea surorii tale, fiica tat!lui t!u, sau fiica maicii tale, fie n!scut! n cas! sau
afar! din cas!, s! nu descoperi goliciunea lor.
Goliciunea fetei fiului t!u sau goliciunea fiicei fiicei tale, s! n-o descoperi, c!ci este
goliciunea ta.
Goliciunea fetei femeii p!rintelui t!u, n!scut! din p!rintele t!u #i deci sor! cu tine,
goliciunea ei s! n-o descoperi.
Goliciunea surorii p!rintelui t!u s! n-o descoperi, c! este de un snge cu p!rintele
t!u.
Goliciunea surorii mamei tale s! n-o descoperi, c! este de un snge cu mama ta.
Goliciunea fratelui p!rintelui t!u s! n-o descoperi #i de femeia lui s! nu te apropii,
c!ci este m!tu#a ta.
Goliciunea nurorii tale s! n-o descoperi, c!ci este femeia fiului t!u; s! nu descoperi
goliciunea ei.
Goliciunea femeii fratelui t!u s! n-o descoperi, c!ci este goliciunea fratelui t!u.
Goliciunea unei femei #i a fiicei ei s! nu descoperi; pe fiica fiului ei #i pe fiica fiicei ei
s! nu le iei, ca s! descoperi goliciunea lor, c!ci snt rude de snge #i este
nelegiuire.
Femeie, o dat! cu sora ei, s! nu iei, ca s! le faci du#mance, descoperind goliciunea
uneia lng! cealalt! care este nc! n via"! (Leviticul 18:6-18).
Ct" cucernicie !i nalt" #inut" moral" n toate cele expuse mai sus! Att doar c"
ns"!i Biblia spune nu o dat" c" preacuvio#ii sfin"i !i prieteni ai domnului
nc"lcau destul de des aceste prescrip#ii.

19 CAPITOLUL
Cartea a Patra a lui Moise, Numerii
Cartea Numerii se nume!te astfel pentru c" primele patru capitole cuprind
num"r"toarea evreilor n a doua lun" a celui de-al doilea an al pribegiei lor.
Num"rul total al evreilor narma#i se ridica la 603 550 (Numerii 1:46). Celelalte 32
de capitole ale c"r#ii continu" descrierea r"t"cirii evreilor prin pustiu. Totu!i, !i n
aceast" carte se ntlnesc tot soiul de pravile, pe ct de nensemnate !i m"runte, pe
att de monotone. Jum"tate din cap. al 8-lea se ocup", de pild", de felul n care
trebuie aprinse candelele. In cartea Numerii se pot g"si, printre altele,
recomand"ri pentru so#ii gelo!i care-!i b"nuiesc so#iile c" le pun coarne, dar care,
din diferite motive, nu le-au prins asupra faptului.
Discutnd din nou cu Moise, dumnezeu i-a spus: ...Dac! o femeie m!ritat! va
ajunge desfrnat! #i necredincioas! fa"! de so"ul ei #i un altul se va culca cu ea #i
lucrul va fi t!inuit fa"! de b!rbatul ei, #i ea s-a ntinat n ascuns f!r! s! fi fost vreun
martor #i nici s! fi fost prins!..., atunci s! vin! cu femeia lui la preot #i s! aduc! dar
o zecime dintr-o ef! de f!in! de orz... Preotul s! ia ap! sfin"it! ntr-un vas de lut #i
pulbere de pe pardoseala sfntului loca# #i s! o pun! n ap!... Apoi preotul s! jure
pe femeie #i s! spun!: Dac! nu s-a culcat nimeni cu tine #i dac! nu te-ai desfrnat
ca s! te ntinezi fiind cu b!rbat, s! r!mi nev!t!mat! de aceast! ap! amar!
aduc!toare de blestem; iar dac! tu te-ai desfrnat fiind cu b!rbat #i te-ai spurcat #i
un alt b!rbat s-a culcat cu tine dect b!rbatul t!u - #i preotul s-o jure cu jur!mntul
aduc!tor de blestem #i s!-i spun! femeii -: s! te blesteme #i s! te fac! de batjocur!
domnul n mijlocul poporului t!u, s!-"i sl!beasc! #oldurile #i pntecele s! "i se umfle,
iar apa aceasta aduc!toare de blestem s! intre n m!runtaiele tale... Iar femeia s!
r!spund!: Amin! Amin!. Apoi preotul s! dea femeii s! bea apa cea aduc!toare
de blestem... ca s!-i aduc! v!t!mare... $i pe cnd ea va bea ap!, se va ntmpla -
dac! s-a ntinat #i n-a fost credincioas! b!rbatului ei - c! apa cea aduc!toare de
blestem va intra ntr-nsa ca s!-i aduc! v!t!mare: pntecele ei se va umfla, #oldurile
i vor c!dea, iar ea va fi blestemat! n mijlocul norodului ei (Numerii 5:12, 13, 17,
19-22, 24, 27).
Aceast" rnduial" divin" este numit" de dumnezeu rnduiala slujbei pentru
b!nuial!.
S" revenim acum la evrei, care, sub conducerea lui Moise, !i continu" drumul prin
pustiu. Potrivit poruncii domnului, Moise !i-a comandat dou" trmbi#e de argint, cu
care se d"deau semnalele de plecare. n aceast" perioad" a c"l"toriei, evreii
socotind, pe bun" dreptate, c" mana singur" nu este suficient" pentru hran", ntr-o
bun" zi au nceput s" crteasc" !i au cerut carne. Da-#i-mi voie! Oare nu ne-a spus
porumbelul sfnt n cartea Ie#irea (12:38) c" emigran#ii no!tri, p"r"sind Egiptul,
au luat cu ei nenum"rate turme? Au fost, ce-i drept, cteva cazuri cnd dumnezeu a
cerut s" i se aduc" jertf" nti- n"scu#ii de la oi, pe timpul cnd evreii s-au tot nvrtit
vreme de vreun an pe la poalele muntelui Sinai. E drept, de asemenea, c" Aaron !i
levi#ii (preo#ii) au sacrificat vite, aducndu-le jertf" n cinstea vi#elului de aur. Dar au
fost t"iate ntr-adev"r toate vitele?
Trebuie s" recunoa!tem c" cele ar"tate mai sus snt absolut de nen#eles: cnd
sfntul duh descrie jertfele aduse n pustiu, evreii au toate vitele pe care le luaser"
din Egipt. Dar de ndat" ce povestirea lui trece la alte fapte, aceia!i evrei sufer" de
foame !i se hr"nesc numai cu mana purgativ". Nu ne vom ng"dui s" insinu"m c"
porumbelul sfnt se contrazice: ar nsemna s" def"im"m, s" hulim pe dumnezeu!
Sntem doar nevoi#i s" tragem concluzia c", probabil, nenum"ratele turme fuseser"
mncate de dumnezeu n timpul jertfelor !i c" sfntul duh a uitat s" ne vorbeasc"
despre asta. Oricum ar fi fost, de vreme ce evreii, dup" ce au pr"sit regiunea
muntelui Sinai, au cerut carne tnguindu-se amarnic nseamn" c" nu mai aveau nici
un bou, nici o oaie, nici un berbec, nici un miel.
Moise a adus aceste revendic"ri la cuno!tin#a lui dumnezeu. Atunci s-a pornit o
viforni"! de la domnul #i a adus prepeli"e de la mare #i le-a trntit la p!mnt lng!
tab!r! cale de o zi ntr-o parte #i cale de o zi n cealalt! parte, n vecin!tatea
taberei, strat ca de doi co"i pe fa"a p!mntului (Numerii 11:31).
Se n#elege de la sine c" dumnezeu-tat"l a trebuit s" fac" aceast" concesie
poporului s"u, c" doar pentru el hr"niser" evreii nenum"ratele lor turme ca s" i le
aduc" jertf". Nu e greu s" ne nchipuim ce chef s-au preg"tit s" trag" evreii! Dar
carnea era nc! ntre din"ii lor #i nu ispr!viser! nc! de mncat cnd mnia domnului
se aprinse mpotriva poporului #i b!tu domnul poporul cu b!taie mare foarte. $i
numele locului aceluia s-a chemat Chibrot-Hataava, c!ci acolo a fost ngropat
poporul cel nt!rtat de poft! (Numerii 11:33-34).
nt"rtarea a constat n faptul c" au vrut s" m"nnce carne! Pentru asta au fost
pedepsi#i evreii.
Dup" aceea c"l"torii s-au ndreptat spre miaz"noapte. Regiunea n care au intrat
emigran#ii este numit" n Biblie pustiul Paran: ea este situat" n partea de nord-est
a peninsulei Sinai. Sfntul autor a f"cut ce-a f"cut !i a plasat !i n aceast" regiune
o #ar" Madian. Moise a poruncit evreilor s" se opreasc" !i a trimis iscoade cte una
din fiecare semin#ie. Aceste iscoade au ajuns pn" la Hebron, la apus de Marea
Moart", n inima Canaanului, care n vremea aceea era locuit de amori#i. Dup" 40
de zile, iscoadele s-au napoiat, prezentndu-!i raportul, iar pentru a-!i adeveri
spusele, au adus roade minunate: rodii, smochine !i struguri. Ciorchinii de struguri
erau att de mari, nct era nevoie de c#iva oameni ca s"-i duc". Era o dovad"
indiscutabil" a fertilit"#ii #"rii pe care visau s" pun" mna emigran#ii no!tri (cap. 13).
119. Roadele p"mintului f"g"duin#ei.
Dar continuarea raportului prezentat de iscoade a avut asupra evreilor efectul unui
du! rece, care a potolit pe dat" poftele lor.
- Nic"ieri nu am v"zut roade att de minunate - au spus iscoadele -, numai c"
locuitorii #"rii snt ni!te voinici grozav de puternici, iar ora!ele lor snt mprejmuite cu
ziduri tari.
Acolo am v!zut uria#i, pe feciorii lui Erac din neamul uria#ilor. $i noi eram n ochii
no#tri ca #i n ochii lor ca ni#te l!custe! (Numerii 13:33).
Zece dintre iscoade sus#ineau c" ar fi mai bine s" nu se mearg" n aceast" #ar"
minunat". Poporul era cu totul de p"rerea lor. Numai Iosua !i Caleb socoteau c"
#ara pe care au v"zut-o era prea minunat" ca s" nu ncerce s-o cucereasc". Ei au
declarat c" ar merita s"-!i ncerce norocul !i c", la urma urmei, cine nu risc" nu
c!tig". Dar cum poporul nu mp"rt"!ea entuziasmul lor, dumnezeu a declarat c"
to#i evreii, cu excep#ia lui Iosua !i Caleb, vor muri nainte de a ajunge la #inta
c"l"toriei lor. Cteva zile mai trziu au ap"rut amaleci#ii !i canaani#ii, care le-au tras
evreilor o b"taie sor" cu moartea (cap. 14).
Printre evenimentele descrise n cartea Numerii merit" s" fie amintit complotul
pus la cale de Core, Datan !i Abiram, care, mpreun" cu 250 de p"rta!i de-ai lor, au
hot"rt c" Moise !i Aaron nu snt vrednici s" r"mn" n fruntea levi#ilor. Pe cei trei
comploti!ti i-a nghi#it deodat" p"mntul, care s-a cr"pat sub ei; au disp"rut !i ei !i
familiile lor, iar cei 250 de evrei p"rta!i de-ai lor au fost mistui#i de focul ie#it de la
domnul. In afar" de aceasta, dumnezeu a ab"tut o urgie peste capul a 14 700 de
emigran#i care nu luaser" parte la complot: ace!ti nenoroci#i au murit !i ei. &i atunci
levi#ii au aprins t"mie ca mul#umire domnului (cap. 16-17).
Dup" aceasta, potrivit poruncii domnului, Moise a rugat pe voievozii semin#iilor s"-i
aduc" cte un toiag de lemn uscat, aidoma toiagului pe care Aaron l avea
ntotdeauna asupra sa; pe fiecare toiag era nscris numele semin#iei respective.
Toate toiegele au fost a!ezate n cortul descoperirii, iar la gr"mada lor a fost
ad"ugat cel de-al doisprezecelea toiag, adus de semin#ia lui Levi, pe care era scris
numele lui Aaron. A doua zi, spre marea mirare a tuturor, toiagul lui Aaron nflorise,
n timp ce restul toiegelor nu se schimbaser" de loc. Acest toiag era nc"rcat cu flori
!i chiar cu migdale coapte!
Minunea a ar"tat limpede c" dumnezeu sprijin" preo#ia lui Aaron. Poporul s-a
socotit convins !i a f"g"duit ca pe viitor s" nu-i mai pizmuiasc" pe levi#i (cap. 17).
Se pune ntrebarea: dac" minunea a fost att de conving"toare, de ce a ab"tut
dumnezeu urgia !i moartea peste 14 700 de oameni care nu fuseser" vinova#i de
nici un complot?
Cap. 19 din cartea Numerii este consacrat n ntregime unui episod foarte
important: dumnezeu a cerut s" fie njunghiat" pentru el o juncan" ro!ie, f"r"
cusur !i f"r" racil", !i care s" nu fi fost njugat". S-a g"sit juncana, a fost adus" la
preotul Eleazar, iar cu sngele juncanei t"iate el a stropit de #apte ori partea de
dinainte a cortului descoperirii (v. 4).
n cap. al 20-lea se spune c" drume#ii au ajuns din nou n pustiul Sin. Prin partea
locului nu era pic de ap". Din nou crtire !i r"zvr"tire n popor, o nou" lovitur" cu
toiagul n stnc", din nou ap" - o nou" minune! $i a ridicat Moise mna sa #i a
lovit stnc! de dou! ori cu toiagul #i a ie#it ap! mult! din care a b!ut ob#tea #i
dobitoacele (v. 11).
Nu poate fi vorba de o gre!eal", nu-i a!a? De!i emigran#ii duceau lips" de carne,
totu!i aveau turme berechet!
In continuare, dumnezeu le-a poruncit lui Moise, Aaron !i Eleazar, fiul lui, s" urce
pe muntele Hor. Dup" ce a ajuns n vrf, Moise, conformndu-se dispozi#iilor primite
de sus, l-a dezbr"cat pe Aaron de ve!mintele lui !i a mbr"cat cu ele pe Eleazar, iar
Aaron a murit pe dat". El avea atunci 123 de ani.
n acest pustiu domnea un oarecare Arad. Aflnd de apropierea evreilor, el a pornit
cu r"zboi mpotriva lor, a zdrobit numeroasa lor armat" !i a luat prizonieri. Adnc
ndurerat, poporul evreu a adresat domnului urm"toarea rug": Dac! tu vei da
poporul acesta n mna mea, atunci eu "i voi afierosi cet!"ile lui. $i domnul a
ascultat de glasul lui Izrail #i i-a supus pe canaani"i... (21:2-3).
n a doua b"t"lie, emigran#ii no!tri i-au nvins pe canaani#i, i-au trecut prin ascu#i!ul
s"biei !i au distrus ora!ele lor, a!a cum i f"g"duiser" lui dumnezeu. Dup" aceea s-
au ndreptat c"tre miaz"zi !i din nou s-au afundat n pustiul Paran. De ast" dat",
pentru c" au nceput s" crteasc" iar"!i, milostivul dumnezeu a slobozit asupra lor
#erpi venino#i care au mu#cat poporul #i mul"ime de lume a murit din Izrail.
Atunci Moise a f"cut un !arpe de aram" !i l-a atrnat sus pe un stlp. &i fiecare
dintre cei mu!ca#i, cnd se uita la !arpele de aram", se vindeca pe dat" (21:6-9).
Dup" ce au mai r"t"cit un timp prin pustiu, evreii s-au pomenit din nou n partea de
miaz"noapte, n apropiere de amori#i, care tr"iau sub st"pnirea regelui Sihon.
Evreii i-au organizat ntregului popor amorit o cuvioas" baie de snge, trecndu-i
prin ascu"i#ul s!biei. Regele Basanului, Og, a fost !i el nfrnt !i omort, ca !i to#i
supu!ii lui. Poporul domnului a mai pus st"pnire pe un teritoriu (v. 21-35).
Emigran#ii din Egipt au ajuns acum pe #"rmurile de miaz"zi ale M"rii Moarte. Ei
aveau de trecut un mic lan# de mun#i care forma grani#a #"rii urma!ilor lui Moab, fiul
patriarhului Lot, pe care el l-a avut de la fiica sa dup" o minunat" noapte de be#ie.
Dar #ara Moab se nvecina la r"s"rit cu #ara Madian (pentru a treia oar" Madian!),
iar madiani#ii !i fiii Moabului tr"iau n bun" vecin"tate.
Regele Moabului, pe nume Balac, aflnd c" evreii se apropie de capital", s-a gr"bit
s" se sf"tuiasc" cu mini!trii s"i !i cu al#i c#iva n#elep#i. Iat" ce hot"rre au luat. Pe
vremea aceea, n ora!ul Petor tr"ia un oarecare Bileam, fiul lui Beor, a c"rui
meserie era s" prezic" viitorul !i s" nduplece soarta nendur"toare. Balac a hot"rt
s" trimit" o delega#ie la Bileam ca s" capete de la el o binecuvntare pentru
moabiteni !i pentru alia#ii lor, madiani#ii, f"r" a uita s"-i cear", totodat", blestem
stra!nic mpotriva evreilor.
La nceput Bileam a refuzat s" plece ca s" dea binecuvntarea regelui Balac,
poporului s"u !i alia#ilor lui. Cu toate acestea, mai trziu i s-a p"rut c" dumnezeu i
ng"duie s" satisfac" cererea lui Balac. Bileam a pornit la drum, mpreun" cu
delega#ia care venise dup" el. &i iat"-l mergnd iava!-iava! pe asina lui, cnd
deodat" aceasta a v"zut un nger, narmat cu o sabie, care-i t"ia drumul. Asina a
luat-o razna peste cmp ca s" evite ntlnirea cu ngerul.
Atunci Bileam a lovit asina ca s! se ntoarc! iar pe drum. ns! ngerul i-a ie#it
nainte pe un drumeag ngust ntre vii, cu zid de o parte #i de alta. $i cnd asina a
v!zut pe ngerul domnului, s-a mpins n perete #i a strns piciorul lui Bileam de
perete, iar el a nceput s-o bat!.
Atunci ngerul domnului a trecut mai departe #i a stat ntr-un loc #i mai strmt, f!r!
potec! de crmit nici la dreapta, nici la stng!. Asina ns!, cnd a v!zut pe ngerul
domnului, s-a cinchit sub Bileam. $i Bileam s-a aprins de mnie #i a nceput s!
loveasc! asina cu toiagul. Domnul atunci a deschis gura asinei #i ea a zis c!tre
Bileam: Ce "i- am f!cut "ie de m-ai b!tut de trei ori?.
$i Bileam a r!spuns asinei: Fiindc! "i-ai ar!tat zburd!lnicia cu mine, de-a# fi avut o
sabie n mn! te-a# fi omort!. Asina a zis lui Bileam: Oare eu nu snt asina ta pe
care ai c!l!rit din tinere"ile tale #i pn! n ziua de azi? Fost-am eu deprins! s! m!
port a#a cu tine? $i el a r!spuns: Nu!. Atunci domnul a deschis ochii lui Bileam
#i, cnd a v!zut pe ngerul domnului stnd n drum, cu sabia scoas! n mn!, a c!zut
n genunchi #i s-a nchinat cu fa"a la p!mnt. $i ngerul domnului a zis c!tre el:
Pentru ce ai b!tut asina ta de trei ori? Iat! eu "i-am ie#it nainte ca un potrivnic ca
s!-"i tai drumul. Dar asina ta m-a v!zut #i s-a dat n l!turi din fa"a mea de trei ori.
De nu s-ar fi dat n l!turi, te-a# fi omort pe tine, iar pe ea a# fi l!sat-o cu via"!!.
$i Bileam a zis c!tre ngerul domnului: P!c!tuit-am fiindc! n-am #tiut c! tu stai
naintea mea n drum. $i acum, dac! acesta este lucru r!u, m! voi ntoarce. $i
ngerul domnului a spus lui Bileam: Du-te cu b!rba"ii aceia #i numai ce-"i voi spune
"ie, aceea s! gr!ie#ti!. $i Bileam a plecat cu voievozii Moabului (Numerii 22:23-
35).
Urmarea a fost c" poporul evreu a primit o tripl" binecuvntare din gura lui Bileam,
spre marea furie a regelui Moabului, care a exclamat:
Eu te-am chemat s! blestemi pe du#manii mei, dar iat! c! tu i-ai binecuvntat pn!
acum de trei ori! Fugi deci n "inutul t!u! Am zis c! te voi nc!rca de cinste, dar iat!
c! domnul te-a lipsit de ea! (Numerii 24:10-11).
Vom vedea ndat" cum l-au r"spl"tit evreii pe Bileam pentru binecuvnt"rile lui.
Regele Balac a dat uit"rii mnia !i s-a f"cut bun ca pinea cald": cap. al 25-lea ne
relateaz" c" urma!ii lui Iacob s-au instalat foarte lini!ti#i printre fiii Moabului !i
madiani#i. Armata de 600 000 de o!teni narma#i, care fusese gata s"-i nimiceasc"
att pe supu!ii ct !i pe alia#ii regelui Balac, nici nu se mai gndea la b"t"lii. F"r"
armisti#iu, f"r" tratative, s-a nsc"unat pacea: poporul evreu s-a contopit prietene!te
cu vecinii s"i, madiani#ii !i fiii Moabului. Dup! ce Izrail s-a a#ezat n Sitim, a
nceput poporul s! se desfrneze cu fiicele Moabului. Ele pofteau poporul la jertfele
dumnezeilor lor, iar el mnca #i se nchina dumnezeilor lor (Numerii 25:1-2).
Lucrul acesta, binen#eles, nu convenea levi#ilor, c"rora preo#ii pagni le luau pinea
de la gur". Atunci, Fineas, fiul marelui preot Eleazar, v"znd c" un evreu, pe nume
Zimri, intrase n casa frumoasei madianite Cozbi, a intrat dup" el n c!mara cea
pentru femei #i i-a str!puns pe amndoi n pntece, pe izrailitean #i pe femeia lui (v.
8). Cu pu#in nainte, dumnezeu trimisese pe capul poporului s"u drept pedeaps" o
nou" molim": 24 000 de oameni apucaser" s" moar". Lovitura de spad" a lui
Fineas l-a bucurat nespus pe dumnezeu !i el a st"vilit nentrziat epidemia. Atunci
dumnezeu i-a poruncit f"r" ocol lui Moise s" preg"teasc" exterminarea general" a
fiilor Moabului !i a madiani#ilor (v. 16-18).
nainte de a aduce la ndeplinire acest plan al domnului, Moise a f"cut un nou
recens"mnt, c"ci trecuser" mai bine de 38 de ani de cnd evreii plecaser" din
Egipt. n decursul acestor 38 de ani, poporul evreu se nnoise, c"ci, a!a cum am
subliniat mai nainte, dumnezeu i avertizase pe emigran#i c" nici unul dintre cei
care au p"r"sit Egiptul nu va intra n p!mntul f!g!duin"ei, cu excep#ia lui Iosua !i
Caleb. Statistica lui Moise a anun#at din nou un num"r de 601 730 de oameni de la
dou!zeci de ani #i mai vrstnici n stare s" poarte arme, de ast" dat" f"r" a-i mai
pune la socoteal" pe levi#i, al c"ror num"r se ridica la 23 000 (cap. 26).
Izrail a dus la ndeplinire porunca domnului, n acest scop au fost ale!i cte 1 000
de oameni din fiecare semin#ie, n total 12 000 de r!zbun!tori ai domnului (cap.
31). Cel mai r"u au p"#it-o madiani#ii: au fost nimici#i to#i b"rba#ii acestui popor,
printre care !i cinci regi ai lor. Evreii au trecut prin ascu"i#ul s!biei !i pe Bileam,
fiul lui Beor, acest minunat proroc care doar cu pu#in timp n urm" le d"duse
binecuvntarea sa.
Apoi fiii lui Izrail au luat n robie pe femeile #i pe copiii madiani"ilor, iar vitele,
turmele #i toat! bog!"ia lor le-au jefuit. Ora#elor din a#ez!rile lor #i taberelor lor de
corturi le-au dat foc (Numerii 31:9-10).
Dar lui Moise i s-a p"rut c" m"celul acesta nu este de ajuns !i el s-a sup"rat pe
c!peteniile o#tirii, pe voievozii cei peste mii #i pe #uta#i, care se ntorceau de la
lupt!, #i i-a ntrebat Moise: Snt vii toate femeile?... Acum omor"i to"i copiii,
precum #i toate femeile care au cunoscut b!rbat, iar toate fetele care n-au cunoscut
b!rbat s! le l!sa"i cu via"! pentru voi (Numerii 31:14-15, 17-18).
S-a f"cut num"r"toarea pr"zii !i s-a constatat c" se capturaser": oi !i capre - 675
000 de capete, vite mari - 72 000 de capete, asini - 61 000 de capete, !i femei
care nu cunoscuser! b!rbat - 32 000 (v. 31-35). O parte din aceast" prad" a fost
l"sat" lui dumnezeu, printre care !i 32 de fete madianite (v. 40).
Celelalte capitole ale c"r#ii Numerii nu cuprind nimic interesant: pravile referitoare
la mo!tenire, reguli pentru aducerea jertfelor n zilele de s"rb"toare !i prescrip#ii
referitoare la viitoarea mp"r#ire a p!mntului f!g!duin"ei. Toate acestea snt
repetate n Cartea lui Iosua, fiul lui Nun, cu am"nunte !i mai plictisitoare.

20 CAPITOLUL
Cartea a Cincea a lui Moise, Deutoronomul
Deuteronomul, cartea a cincea !i ultima din Pentateuh, prezint" !i mai pu#in
interes dect c"r#ile Leviticul !i Numerii. Aici snt repetate, sub form" de cuvnt"ri
rostite, zice-se, de Moise, diferite legi care au fost expuse anterior. n prima
cuvntare, care se ntinde pe parcursul a 4 capitole, se rezum" tot ce s-a ntmplat
din momentul ie!irii din Egipt !i li se reaminte!te evreilor ce torent de binefaceri a
rev"rsat dumnezeu asupra lor. n cuvntarea a doua, care este expus" n 21 de
capitole, se repet" ceea ce pentru poporul evreu constituie codul lui de legi civile !i
religioase. Apoi urmeaz" un !ir ntreg de condi#ii privind ndeplinirea legilor; evreii
vor fi binecuvnta#i !i totul le va merge din plin dac" vor asculta de poruncile
domnului; dimpotriv", toate blestemele vor c"dea pe capetele lor !i cele mai felurite
!i numeroase pedepse se vor abate asupra lor dac" vor nc"lca poruncile lui.
Deoarece sfntul autor a avut grij" s" atrag" luarea-aminte c" prin gura lui Moise
vorbe!te nsu!i dumnezeu, trebuie s" d"m cteva exemple de elocin#" divin".
Ve#mintele tale nu s-au nvechit #i picioarele tale nu s-au bobotit vreme de
patruzeci de ani (Deuteronomul 8:4). Iat" o minune care, desigur, nu este mai
pu#in admirabil" dect toate celelalte minuni religioase !i despre care nu s-ar
putea spune c" nu este amuzant".
Potrivit celor dou" recens"minte amintite de noi mai sus, printre emigran#i se
num"rau 600 000 de o!teni, att n momentul ie!irii din Egipt ct !i n momentul cnd
au sosit n #ara lui Moab. n Moab nu au mai ajuns cei care ie!iser" din Egpit, ci
urma!ii lor. Genera#iile mai vrstnice muriser", potrivit cuvntului domnului. (innd
seama de num"rul celor narma#i, se poate socoti c" din Egipt au plecat 3 000 000
de oameni, dac" ad"ug"m b"trnii, femeile, fetele, b"ie#ii.
Dac" aceste 3 000 000 de oameni !i-au g"sit moartea n pustiu n decursul celor
patruzeci de ani nseamn" c" !i cele 3 000 000 de rnduri de ve!minte, schimburi
de rufe !i perechi de nc"l#"minte au fost transmise de la unii la al#ii. Dar, dup"
ultimul recens"mnt, o!tenii erau 601 730, f"r" a-i mai pune la socoteal" pe levi#i, al
c"ror num"r se ridica la 23 000 de oameni.
Dac" presupunem c" fiecare o!tean !i fiecare levit avea numai cte o singur" so#ie,
c" fiecare familie avea doar cte trei copii, c" numai jum"tate dintre so#i aveau ta#i !i
mame, reiese c" num"rul celor care sosiser" n Moab se ridica la vreo 4 500 000
de oameni. Ei to#i trebuiau mbr"ca#i !i nc"l#a#i. Acest calcul face ca minunea s"
fie cu att mai m"rea#" !i mai enigmatic", deoarece nseamn" c" a fost nevoie ca
b"trnul dumnezeu s" fac" rost de undeva din pustiu, pentru poporul s"u, de circa 1
500 000 de perechi de nc"l#"minte de gata, f"r" a mai pune la socoteal" acela!i
num"r de rnduri de haine b"rb"te!ti !i femeie!ti.
De altfel, sfntul Iustin, r"spunznd la aceste observa#ii ale scepticilor, sus#ine, n
Dialog cu iudeul Trifon, nu numai c" ve!mintele evreilor nu s-au uzat n timpul
r"t"cirii lor de 40 de ani prin pustiu, pe ar!i#" !i pe ploaie, ci chiar, mai mult, c"
ve!mintele copiilor lor cre!teau pe ei !i se l"rgeau ca prin minune pe m"sur" ce, o
dat" cu vrsta, li se dezvoltau trupurile. Iar sfntul Ieronim spune, n epistola a 38-
a, chiar urm"toarele: n van #i nv!"aser! b!rbierii meseria; ei nu au f!cut uz de ea
vreme de patruzeci de ani petrecu"i n pustiu, pentru c! evreilor nu le cre#tea nici
p!rul, nici unghiile. Poate c" cel pu#in aceste cuvinte au s" v" conving", n sfr!it,
!i au s" v" fac" s" crede#i n minunile dumnezeie#ti!
Men#ion"m acum o porunc" a domnului care nu va strni mirarea nim"nui:
P!ze#te-te ca nu cumva s! treci cu vederea pe levit n toate zilele vie"ii tale de pe
p!mntul t!u! (Deuteronomul 12:19). Dac" ne amintim c" levi#ii snt fe#e biserice!ti,
sensul celor spuse aici devine cum nu se poate mai limpede!
Cnd vei porni la r!zboi mpotriva vr!jma#ilor t!i #i domnul dumnezeul t!u "i-i va da
n mna ta #i-i vei duce n robie. Dac! printre roabe vei vedea o femeie frumoas! la
chip #i te vei ndr!gi de ea ca s-o iei de nevast!. Ad!-o n casa ta #i ea s!-#i tund!
p!rul #i s!-#i taie unghiile. S!-#i lepede haina de roab! de pe ea #i s! locuiasc! n
casa ta. Apoi s! plng! pe tat!l s!u #i pe mama sa o lun! de zile, dup! care s! intri
la ea #i tu s! fii so"ul ei, iar ea s!-"i fie so"ie. $i dac! nu-"i va mai fi drag!, s!-i dai
drumul, dar s! n-o vinzi pe argint, nici s! te por"i r!u cu ea, fiindc! ai umilit-o
(Deuteronomul 21:10-14).
E ct se poate de cuvios, nu-i a!a?
Famenul #i scopitul s! nu intre n ob#tea domnului (Deuteronomul 23:2). Orice
comentarii snt de prisos!
Cnd (n timpul unei campanii militare) se va afla cineva din ai t!i necurat din
pricina unei ntmpl!ri de noapte, s! ias! afar! din tab!r! #i s! nu mai intre n ea,
iar cnd va da ndesear! s! se spele cu ap! #i la asfin"itul soarelui s! intre n
tab!r! (Deuteronomul 23:11-12).
Cu alte cuvinte, nseamn" c" el nu va lua parte la b"t"lie. Voltaire a socotit c" nu
stric" s" fac" unele observa#ii n leg"tur" cu aceasta.
Mul"i cunosc!tori ai artei militare afirm! - spune el - c! mai ales oamenii tineri,
s!n!to#i au visuri erotice #i c! ordinul de a-i ndep!rta pentru o zi ntreag! din
armat! ar fi fost foarte nechibzuit #i primejdios, deoarece, de obicei, tocmai n
timpul zilei aveau loc luptele. Un ordin de acest fel ar fi ncurajat la#itatea. n sfr#it,
e mult mai u#or s! te speli n cortul t!u sau chiar n tab!r!, unde po"i s! g!se#ti
ap!, dect s! pleci din tab!r! #i s! cau"i ap! dumnezeu #tie unde.
Dumnezeu rnduie!te pentru poporul s"u pn" !i felul n care s"-!i fac" nevoile n
timp de r"zboi: La o parte din tab!r! s! fie un loc unde s! te duci afar!. S! ai la
ndemn! o lopat! #i, cnd te vei duce afar!, s! sapi undeva #i acolo s! acoperi
necur!"ia ta. C!ci domnul dumnezeul t!u cutreier! tab!ra ta ca s! te ocroteasc! #i
s! dea pe vr!jma#ii t!i n mna ta; de aceea tab!ra ta s! fie sfnt! #i s! nu se vad!
ntr-nsa nimic de ocar!, ca s! nu-#i ntoarc! fa"a de la tine (Deuteronomul 23:13-
15).
&tim deja c" dumnezeu are mini de care se serve!te pentru a crea, c" are picioare
pentru a se plimba pe planeta noastr" oricnd g"se!te de cuviin#"; nu cu mult n
urm" am aflat c" are un spate !i c" i l-a ntors lui Moise; el are un nas cu care
simte mirosurile pl!cute. Acum afl"m c" nasul domnului nu serve!te numai ca
podoab" a fe#ei creatorului lumii, pentru a evita s" strneasc" rsul prin lipsa
acestui detaliu natural al obrazului. Nu, este un nas adev"rat! Dup" cum lui
dumnezeu i place s" m"nnce zdrav"n (aminti#i-v" de vestitul prnz oferit de
Avraam), el, ntr-una din zilele facerii, !i-a creat pentru propriile sale nevoi un nas
care simte mirosurile pl!cute !i nu sufer" mirosurile urte.
S" nu nchidem cartea Deuteronomul, n care snt expuse poruncile domnului,
nainte de a ne opri !i asupra urm"torului pasaj: Cnd se vor lua la har"! doi
oameni, oarecine cu fratele s!u, #i femeia unuia se va apropia s! scape pe
b!rbatul ei din mna celui care-l bate #i va ntinde mna #i-l va apuca de partea
ru#inoas!, s!-i tai mna f!r! mil! (Deuteronomul 25:11-12).
Iat" ce nseamn" s" fii dumnezeu atot!tiutor! El a prev"zut totul, absolut totul!
Dumnezeu i-a mai declarat lui Moise c", dup" ce vor intra n p!mntul f!g!duin"ei,
compatrio#ii lui vor trebui s" consacre doi mun#i unui ritual destul de ciudat: pe unul
dintre ei, numit Garizim, va fi binecuvntat poporul; pe cel"lalt munte, care se
nume!te Ebal, se vor rosti tot soiul de blesteme.
&i acum iat" cteva exemple de amenin#"ri dumnezeie!ti, extrase din cap. 28: S!
trimit! domnul peste tine blestem, aiurire #i amenin"are n tot lucrul pe care-l vei
ncepe, pn! ce vei pieri #i curnd nu vei mai fi, din pricina faptelor tale, c!ci m-ai
p!r!sit (v. 20); S! te bat! domnul cu oftic!, cu friguri, cu aprindere, cu ar#i"!, cu
r!zboi, cu t!ciune #i cu ng!lbenirea holdelor #i s! te urm!reasc! pn! te vor nimici
(v. 22) S! te bat! domnul cu buboaiele Egiptului, cu trnji, cu lepr!, cu rap!n, de
care s! nu te po"i t!m!dui (v. 27) S! te bat! domnul cu nebunie, cu orbire #i cu
n"epenirea inimii (v. 28); S! te logode#ti cu femeie #i altul s-o ia de so"ie (v. 30);
S! te bat! domnul cu bube rele peste genunchi #i peste #olduri, din t!lpi #i pn!-n
cre#tet (v. 35); S! fii de spaim!, de poveste #i de batjocur! pentru toate
neamurile (v. 37); S! semeni mult! s!mn"! pe ogor, dar s! aduni pu"in, #i
l!custele s! aib! parte de ea (v. 38); Fii #i fiice s! ai, dar s! nu fie ai t!i, ci s! se
duc! n robie (v. 41); S! porneasc! domnul mpotriva ta un neam de departe, de
la marginile p!mntului, precum vine vulturul n zbor, neam a c!rui limb! n-o
n"elegi, neam crunt, care s! nu-#i ridice ochii spre b!trn, iar de cel tn!r s! nu-i fie
mil! (v. 49-50) !i a!a mai departe pn" la sfr!itul capitolului.
Dintre toate aceste pedepse cu care dumnezeu amenin#" poporul s"u, nici una nu
este o pedeaps" spiritual". Evident, poporul domnului nu cuno!tea pedepsele
bisericii cre!tine. Acest lucru trebuie subliniat, dup" cum trebuie subliniat !i faptul
c" nic"ieri n Vechiul testament nu se vorbe!te despre iad, nici despre purgatoriu.
Am v"zut mai nainte c" dumnezeu avea grij" de latrinele evreilor, n schimb nu am
observat nic"ieri ca el s" se fi preocupat de sufletele lor. Cuvintele nemurirea
sufletului nu se ntlnesc n nici una dintre c"r#ile sfinte din care !i- au mprumutat
cre!tinii religia.
Dup" amenin#"ri urmeaz" un fragment istoric: Moise, care atinsese vrsta de 120
de ani, renun#" la mputernicirile sale n favoarea lui Iosua, fiul lui Nun, spre
deosebita nemul#umire a marelui preot Eleazar, !i-i porunce!te lui Iosua s"-i duc"
pe evrei n #ara Canaan. l scutim pe cititor de cntarea pe care-o intoneaz" Moise
cnd !i ia r"mas bun de la compatrio#ii s"i. Vom trece, de asemenea, !i peste
binecuvnt"rile pe care el le d" fiec"reia dintre semin#iile lui Izrail. Supunndu-se
poruncii primite de sus, eroul biblic urc" n cele din urm" pe muntele Nebo, unde-l
a!teapt" moartea, dar de unde, nainte de a-#i da ob#tescul sfr#it, el poate s"
vad" p!mntul f!g!duin"ei.
120. Mose institue Josu son successeur.
Religia cre!tin", ca !i cea mozaic", sus#ine ntr-un glas c" Pentateuhul este opera
lui Moise. S" nu cumva s" v" dea prin gnd s" afirma#i c" cele cinci c"r#i comentate
de noi au fost scrise de altcineva. Dac" v" va trece prin minte s" afirma#i asemenea
lucruri, ve#i fi excomunica#i. Aceste cinci c"r#i, sus#in cu nc"p"#nare teologii, au
fost scrise, de la primul !i pn" la ultimul rnd, de Moise dup" dictarea porumbelului
divin.
O carte obi!nuit", o carte omeneasc", s-ar fi ncheiat n acest caz n momentul n
care Moise a urcat pe muntele Nebo. n ultim" instan#", un om obi!nuit ar fi scris
urm"toarele rnduri: Simt c! m! duc; pun pana jos, c!ci mi se apropie sfr#itul. Dar
Moise este un scriitor sfnt. El nu putea s" fac" a!a ceva. De aceea, n ultimul
capitol al c"r#ii Deuteronomul el nsu!i eternizeaz" moarta sa, nmormntarea sa,
durerea poporului !i chiar adaug", cu amabilitate, cteva cuvinte de laud" postum"
la adresa sa.
$i a murit Moise, robul lui dumnezeu, n "ara Moabului, dup! porunca domnului. $i
a fost ngropat n vale, tot n "ara Moabului, n dreptul Bet-Peorului, #i nimeni nu #tie
mormntul lui pn! n ziua de azi... $i fiii lui Izrail au plns pe Moise n b!r!ganul
Moabului treizeci de zile. $i dup! ce au sfr#it zilele de jelire pentru Moise, Iosua,
fiul lui Nun, s-a umplut de duhul n"elepciunii, fiindc! Moise #i pusese minile peste
el. $i au ascultat de el fiii lui Izrail #i s-au purtat precum poruncise lui Moise domnul.
$i nu s-a mai sculat n Izrail profet ca Moise, pe care s!-l fi cunoscut domnul fa"!
c!tre fa"!... (Deuteronomul 34:5-6, 8-10).
Citind aceste rnduri, unii ar putea s" clatine din cap nencrez"tori: s-ar p"rea c" nu
Moise le-ar fi scris. Dar gre!it! Teologii v" vor demonstra c" acesta este stilul lui
Moise, ba chiar !i n capitolele anterioare el nu a folosit niciodat" persoana nti, ci
ntotdeauna persoana a treia cnd a vorbit despre sine.
Din moment ce biserica !i-a spus cuvntul, nu mai ncape nici o obiec#ie! Iar p"rerea
precis" a bisericii a fost expus" de nv"#atul teolog Paul Guerin n urm"toarele
cuvinte: Pentateuhul este denumirea general" a primelor cinci c"r#i din Biblie.
Autorul Pentateuhului este Moise. Pentateuhul este autentic !i autenticitatea lui
este tot att de incontestabil" ca !i autenticitatea celor mai autentice c"r#i. Ea este
tot att de incontestabil" ca ns"!i existen#a lui Moise. Nu putem s" neg"m
autenticitatea unei c"r#i pe care o socote!te ca atare credin#a str"veche a unui
popor ntreg, a c"rui istorie ea a descris-o, ale c"rui legiuiri !i al c"rui cult ea l-a
creat, ndeosebi cnd aceast" carte are caracterul de antichitate care i este atribuit.
E cu neputin#" ca ea s" fi fost conceput" !i scris" de altcineva dect de autorul al
c"rui nume l poart". Acesta este Pentateuhul. Credin#a str"veche a poporului
evreu, spiritul antichit"#ii prin care se distinge aceast" carte, imposibilitatea unei
substituiri, toate acestea demonstreaz" autenticitatea ei. Moise a scris
Pentateuhul sub inspira#ia sfntului duh (Enciclopedia catolic", ed. francez", vol.
5, pag. 690).
S" ne nclin"m, fra#ilor, !i s" nu ne mai mir"m de nimic!

21 CAPITOLUL
Sfintele Ispr"vi ale Preadreptului Iosua, Fiul lui Nun, C"petenia lui Izrail
Dup" moartea lui Moise, conduc"tor al poporului evreu a ajuns Iosua, fiul lui Nun.
Ca evreii s" mai prind" ni#ic" inim", dumnezeu a venit ndat" n vizit" la Iosua !i i-a
f"cut cteva f"g"duin#e tipice pentru Biblie.
121. Josu proclam chef des Hbreux.
...Ci tu scoal!-te #i treci acest Iordan, mpreun! cu tot poporul, n "ara pe care eu
voi da-o fiilor lui Izrail. Tot "inutul pe care-l va c!lca talpa piciorului vostru vi-l voi da
vou!, precum am f!g!duit lui Moise; Din marginea pustiului #i a acestui Liban, pn!
la fluviul cel mare al Eufratului, toat! "ara heti"ilor #i pn! la uria#a mare spre soare-
apune: acestea vor fi hotarele voastre. Nimeni nu va putea s!-"i stea "ie mpotriv! n
toate zilele vie"ii tale! Precum am fost cu Moise, voi fi #i cu tine; nu te voi l!sa #i nici
nu te voi p!r!si. Fii tare #i b!rb!tos, pentru c! tu vei da n st!pnire acestui popor
"ara pe care, cu jur!mnt, am f!g!duit p!rin"ilor lor c! le voi da-o (Cartea lui Iosua
1:2-6).
Nu era prima dat", dup" ie!irea din Egipt, cnd dumnezeu repeta f"g"duiala dat"
odinioar" lui Avraam, Isaac !i Iacob. Ce mp"r"#ie uria!" f"g"duise el cu jur"mnt
poporului s"u! Toate p"mnturile hot"rnicite de peninsula Sinai, Marea Mediteran"
!i Eufrat! Aceast" mp"r"#ie trebuia s" fi fost mai mare chiar dect Asiria. Dar ce
faliment r"sun"tor a dat dumnezeu, ct de josnic !i-a nc"lcat el cuvntul! Evreii au
pus st"pnire pe un teritoriu infim, !i asta dup" nenum"rate chinuri. Ct despre
malurile Eufratului care le fusese f"g"duit, ei au tr"it acolo nu ca st"pni, ci ca jalnici
prizonieri de r"zboi, n grea robie la babiloneni. Iar marele lor fluviu n-a fost dect
nenorocitul Iordan.
Ce a f"cut succesorul lui Moise drept r"spuns la porunca Domnului?
Dup! aceea, Iosua, fiul lui Nun, a trimis n tain! din $itim, doi oameni, iscoade, #i
le-a poruncit a#a: Duce"i-v! #i iscodi"i "ara #i Ierihonul!. Iar ei s-au dus #i au intrat
n casa unei femei desfrnate pe care o chema Rahab #i au mas acolo (Cartea lui
Iosua 2:1).
122. Cei doi spioni trimi!i la Ierihon.
Unele traduceri ale Bibliei o numesc pe doamna Rahab hangi#", ns" textul biblic
autentic arat" c" Rahab tr"ia din venitul pe care i-l aduceau farmecele ei femeie!ti.
De ce aceast" inexactitate n traduceri? Oare nu pentru c" sus-pomenita Rahab
figureaz" n evanghelie printre str"mo!ii lui Isus Hristos?
Atunci regele Ierihonului i-a trimis femeii Rahab aceast! porunc!: Scoate afar!
pe oamenii care au venit la tine #i au intrat n casa ta, c!ci ei au venit s!
iscodeasc! toat! "ara!. Atunci femeia aceea a luat pe cei doi oameni #i i-a ascuns,
apoi a zis: Adev!rat este c! ace#ti oameni au venit la mine, dar n-am #tiut de
unde snt. Iar cnd a venit vremea s! se nchid! por"ile #i s-a ntunericit, oamenii au
plecat, ns! ncotro au apucat ace#ti oameni nu #tiu; lua"i-v! dup! ei degrab!, c!ci
i ve"i ajunge! (Cartea lui Iosua 2:3-5).
123. La police de Jricho chez Raab.
Dup" plecarea poli#iei regale, Rahab a ncheiat o n#elegere cu cei doi spioni. Ea le-
a comunicat c" #ara a !i auzit despre minunile ie#irii evreilor din Egipt !i c"
locuitorii se tem nespus de armata evreiasc".
124. Raab fait un pacte avec les deux espions.
Cei doi spioni i-au dat, la rndul lor, un semn distinctiv care avea s"-i serveasc"
pentru salvarea vie#ii ei !i a casei ei n timpul viitoarei cuceriri !i distrugeri a
Ierihonului. Apoi spionii au cobort pe o frnghie pe fereastr", deoarece casa
Rahabei se afla n zidul cet!"ii (v. 9-24).
125. L'vasion des espions.
Ce l-a determinat (pe Iosua) - remarc! Voltaire - s! recurg! la serviciile acestei
nenorocite, din moment ce dumnezeu i f!g!duise cu gura lui s!-i dea sprijin #i
ajutor, din moment ce el nu putea s! nu fie sigur c! dumnezeu se va lupta pentru
el? El era n fruntea unei armate de 600 000 de oameni #i a trimis 40 000 de
oameni s! cucereasc! Ierihonul, un ora# care n-a fost niciodat! nt!rit #i care
apar"inea unui popor att de neexperimentat n me#te#ugul armelor, nct pn! #i
capitala #i-o a#ezase n vale, neavnd n felul acesta posibilitatea de a o ap!ra n
mod serios. Din Ierihon au mai r!mas n prezent doar cteva colibe jalnice, care
servesc drept ad!post celor 300 de locuitori ai s!i.
n leg"tur" cu Rahab, teologul Calmet a pus, la timpul s"u, urm"toarea ntrebare: s-
a f"cut oare ea vinovat" de minciun" atunci cnd a afirmat c" iscoadele evreie!ti
plecaser" n timp ce acestea se g"seau nc" la ea? El g"sea c" Rahab procedase
bine.
Fiind informat! - scrie acest teolog - asupra planurilor domnului de a-i nimici pe
canaani"i #i de a da p!mntul lor evreilor, ea nu putea s! se mpotriveasc! acestor
planuri f!r! a p!c!tui n fa"a domnului; n afar! de aceasta, ea era convins! de
bunele inten"ii ale domnului #i cuno#tea faptele nedrepte ale canaani"ilor. Prin
urmare, ea nu ar fi putut s! procedeze nici mai drept, nici mai n"elept.
nv"#atul Freret i-a r"spuns: Dac! lucrurile stau a#a, nseamn! c! femeia Rahab a
fost #i ea inspirat! de dumnezeu, ca #i Iosua, ceea ce este destul de ciudat. Mai
curnd ar trebui s! recunoa#tem c! aceast! Rahab, tr!dndu-#i patria #i dnd-o pe
mna unui popor str!in #i barbar, a fost pur #i simplu o creatur! criminal!, vrednic!
de cea mai aspr! pedeaps!.
Mai departe Iosua a poruncit evreilor s" porneasc" mpotriva Ierihonului; pentru
aceasta ei trebuiau, n primul rnd, s" treac" Iordanul. Preo#ii, care purtau chivotul
leg!mntului, mergeau n fruntea poporului. Ei au p"!it cu curaj n ap", ca ni!te
oameni profund ncredin#a#i c" nu se poate s" nu se ntmple o minune. De ndat"
ce !i-au udat picioarele, apele fluviului s-au oprit, parc" ar fi fost z"g"zuite de un
st"vilar nev"zut.
Preo#ii au r"mas n mijlocul fluviului pn" a trecut tot poporul evreu. n amintirea
acestei minuni, 12 pietre mari au fost a!ezate pe malurile Iordanului. Apoi, de
ndat" ce chivotul leg!mntului a ajuns pe malul drept, apele au nceput s" curg"
din nou prin albia fluviului (cap. 3 !i 4). Aflnd despre aceste minuni, regii diferitelor
popoare din vecin"tate, pn" la #"rmurile M"rii Mediterane, au fost cuprin!i de
desperare.
n momentul acela, dumnezeu i-a atras luarea-aminte lui Iosua c" de pe vremea
ie#irii din Egipt ritualul t"ierii mprejur, statornicit de dumnezeu pentru vecie, nu
mai fusese practicat. Biblia nu l"mure!te cauzele acestui fenomen ciudat, ci se
mul#ume!te s" ne pun" n fa#a unui fapt mplinit. Nici unul dintre copiii de sex
b"rb"tesc care se n"scuser" n pustiu nu fusese supus opera#iei. Or, pe atunci
poporul evreu num"ra n total vreo 4 000 000 de suflete de ambele sexe, deci
aproximativ 2 000 000 de b"rba#i. Inchipui#i-v" ce cantitate uria!" de piele a fost
t"iat", dup" porunca lui Iosua, de pe membrele procreatoare! Biblia nume!te destul
de plastic locul unde a fost s"vr!it" aceast" opera#ie: Dealul t!ierii mprejur.
Dup" 14 zile a fost pa!tele, !i evreii au avut destule grne pentru a-!i preg"ti azime;
de atunci s-a oprit #i mana (5:12).
Potrivit instruc#iunilor divine, armata evreiasc" a mpresurat Ierihonul !i vreme de
!ase zile solda#ii au m"r!"luit amenin#"tor pe sub zidurile ora!ului, iar preo#ii au
cntat din trmbi#e. Asedia#ii erau extrem de mira#i de acest procedeu de lupt", dar
nu s-au predat.
126. Premier tour des Hbreux autour de Jricho.
n ziua a !aptea, potrivit acelora!i instruc#iuni, au mai ocolit de !apte ori, cu tot
echipamentul de lupt", zidurile cet"#ii, de ast" dat" n acompaniamentul unei alte
muzici, mai puternice, nso#ite de strig"tele ntregului popor, !i atunci zidurile
Ierihonului s-au pr"bu!it.
129. Zidurile Ierihonului se surp"
Iosua a dat porunc" s" fie extermina#i to#i locuitorii: b"rba#i !i femei, copii !i b"trni,
ba chiar !i boii, oile #i asinii. Au fost cru#a#i numai femeia Rahab !i rudele ei, pe
care le adunase n casa sa. Iar cetatea au ars-o cu foc mpreun! cu tot ce era ntr-
nsa, afar! de argint #i de aur #i de sculele de aram! #i de fier, pe care le-au v!rsat
n visteria casei domnului (Cartea lui Iosua 6:24).
130. Massacre des habitants de Jricho
E cu putin"! oare - scria lordul Bolingbroke - ca dumnezeu, p!rintele tuturor
oamenilor, s! fi c!l!uzit un barbar setos de snge? Dac! aceast! poveste n-ar fi att
de absurd!, ar fi din cale-afar! de odioas!.
S" nu uit"m c" autorul acestor cuvinte a fost unul dintre cei mai de seam" !i mai
respecta#i b"rba#i de stat ai Angliei. In calitate de ministru de externe, lordul
Bolingbroke a fost adev"ratul inspirator !i f"uritor al vestitei p"ci de la Utrecht, care
a pus cap"t ndelungatelor r"zboaie sngeroase ale lui Ludovic al 14-lea. Se poate
spune c" aceasta a fost o fapt" m"rea#", mndria vie#ii lui. El a redat Europei
pacea, crend totodat" condi#ii ct mai drepte cu putin#" pentru toate statele. E bine
s" amintim meritele acestui om respectabil, care face cinste omenirii !i care a
folosit geniul s"u pentru a pune cap"t extermin"rii reciproce a popoarelor; e
necesar s" facem acest lucru pentru a nchide gura fanaticilor care ar vrea s" vad"
n citatul reprodus mai sus cuvinte de hul" la adresa domnului rostite de un
nelegiuit obscur. Lordul Bolingbroke a spus despre Biblie: Ar nsemna s! hulim pe
dumnezeu #i s!-i jignim pe oameni dac! am privi cu seriozitate aceast! jalnic!
mpletire de gogori"e, n care fiecare cuvnt este ori culmea ridicolului, ori culmea
ororii.
Dup" spusele sfntului autor, cucerirea !i distrugerea Ierihonului au avut ca
rezultat organizarea unor comploturi mpotriva lui Izrail. V"znd ce n#elege
poporul evreu prin cucerire !i cum se poart" el cu ora!ele cucerite, regii de prin
partea locului s-au gndit c" e mult mai bine s"-i nimiceasc" pe cotropitori dect s"
a!tepte pn" ce cotropitorii i vor nimici pe ei. n consecin#", ei au ncheiat o alian#"
!i au luat un !ir de hot"rri foarte importante (cap. 9).
131. Cinq rois conspirent contre les Hbreux.
Lor le-a sc"pat ns" un am"nunt care avea o nsemn"tate sacr!: dumnezeu era
de partea lui Iosua. Dumnezeu a sem"nat panic" n rndurile trupelor lor !i Izrail i-a
nfrnt cu grea nfrngere la Ghibeon #i i-a urm!rit pe drumul de costi#! c!tre
Bethoron #i i-a m!cel!rit pn! la Azeca #i pn! la Macheda (10:10). Mai mult dect
att, milostivul dumnezeu, mpins, pe ct se pare, de ambi#ie, a luat parte personal la
b"t"lie: $i pe cnd ei fugeau de dinaintea fiilor lui Izrail pe povrni#ul de la
Bethoron, domnul a pornit peste ei grindin! mare din cer pn! la Azeca, a#a nct
cei care au murit, au murit mai mul"i de grindin! dect cei pe care fiii lui Izrail i-au
ucis cu sabia (v. 11).
132. Dieu combat pour son peuple en faisant pleuvoir des pierres sur l'arme
ennemie.
Dar Iosua a g"sit c" biruin#a lui nu este deplin".
Atunci a gr!it Iosua c!tre domnul - adic! n ziua cnd domnul a dat pe amori"i n
mna fiilor lui Izrail - gr!it-a n fa"a lui Izrail: Soare, stai n loc deasupra Ghibeonului
#i tu, Lun!, n valea Aialonului!.
$i soarele s-a oprit #i luna a stat n loc, pn! ce poporul s-a r!zbunat mpotriva
du#manilor s!i! Oare acestea nu stau scrise n Cartea Dreptului? Deci soarele a
stat n loc n mijlocul cerului #i nu s-a zorit s! apun! aproape o zi ntreag!. $i n-a
mai fost alt! zi ca aceea, nici mai nainte, nici pe urm!, ca domnul s! dea ascultare
unui glas de om. Vezi c! domnul se lupta pentru Izrail (10:12-14).
133. Josu arrte le soleil.
Citind aceast" povestire, r"mi mirat c", dup" grindina de pietre care a c"zut peste
capetele du!manilor, Iosua a mai avut nevoie s" recurg" la o nou" minune !i s"
opreasc" n loc Soarele !i Luna. Povestirea spune c" astrul zilei era nc" destul de
sus pe cer. S-ar p"rea c" ar mai fi fost destul timp pentru a-i nimici pn" la c"derea
nop#ii pe to#i fugarii pe drumul c"tre Bethoron, chiar dac" am admite c" unii dintre ei
sc"paser" nelovi#i de pietrele cere!ti. Ce-i drept, s-ar putea ca teologii s" obiecteze
c" unii fugari alergau att de repede nct ar, fi trebuit mai mult de !apte ceasuri
pentru a-i ajunge din urm". Dar !tiin#a nu a izbutit nc" s" explice n ce fel Soarele,
care, dup" cum se !tie, nu se nvrte!te n jurul P"mntului, !i-a oprit mersul. De
asemenea e cu neputin#" de n#eles cum se face c" o zi care a fost de dou" ori mai
lung" dect toate celelalte n-a provocat nici cele mai mici tulbur"ri n mi!carea
planetelor !i n regularitatea eclipselor.
Aceast" m"rea#" minune a lui Iosua a strnit multe rsete n rndurile oamenilor
cul#i.
Se spune c" un om de !tiin#" nvinuit c" sus#ine nv"#"tura lui Copernic despre
mi!carea P"mntului n jurul Soarelui ar fi dat inchizitorilor urm"torul r"spuns plin de
iste#ime: Probabil c! tocmai dup! minunea nf!ptuit! de Iosua, fiul lui Nun, Soarele
nu se mai mi#c! n jurul P!mntului.
n fruntea armatei amori#ilor care a fost nimicit" n timpul acestui dezastru biblic, se
aflau cinci regi. Ei s-au salvat, nefiind lovi#i nici de grindina de pietre, nici de s"biile
evreilor, !i s-au ascuns ntr-o pe!ter" (v. 16). Aflnd despre aceasta, Iosua a
poruncit ca intrarea n pe!ter" s" fie astupat" cu pietre mari (v. 18). Cei cinci regi
au fost prin!i ca ntr-o curs". Apoi Iosua a poruncit ca pietrele s" fie date la o parte
!i cei cinci regi s" fie sco!i afar". Dup" aceea Iosua a dat c"pitanilor s"i
urm"toarea porunc": Apropia"i-v! #i pune"i picioarele voastre pe grumajii acestor
regi!. Regii nfrn#i au fost uci!i, iar cadavrele lor ridicate n cinci spnzur"tori. Seara
ele au fost transportate din nou n pe!ter", care a fost iar"!i nchis" cu pietre mari.
Sfntul autor ne ncredin#eaz" cu toat" seriozitatea c" aceste pietre a!a au r"mas
pn! n ziua de ast!zi (v. 22-27).
Ct despre Iosua, el a continuat cuvioasele sale ispr"vi: Astfel Iosua a supus tot
"inutul, muntele, Neghebult, #esul, poalele mun"ilor #i pe to"i regii lor, nel!snd pe
nimeni s! scape #i nimicind toat! suflarea, a#a precum poruncise domnul
dumnezeul lui Izrail (10:40).
Pe to#i regii care mai r"m"seser" el i-a urm"rit pn" la Sidon !i i-a m"cel"rit, nct n-
a mai sc"pat nici unul. ...Cailor le-a t!iat vinele de la picioare, iar carelor le-a dat
foc. Apoi Iosua s-a ntors napoi #i a cuprins Ha"orul, iar pe regele lui l-a ucis cu
sabia. - Hatorul mai nainte fusese ora#ul de frunte din toate acele regate. - $i au
trecut prin ascu"i#ul s!biei toate sufletele din cetate, dndu-le pieirii, f!r! s! mai
r!mn! nici o suflare, iar cetatea Ha"orului a nimicit-o cu foc (11:9-11). Mult!
vreme a dus Iosua r!zboi cu regii ace#tia (v. 18). Tot atunci a purces Iosua #i a
strpit pe enachi"ii de la munte... (v. 21).
$i n-au mai r!mas enachi"i n "ara fiilor lui Izrail, att c"i au mai r!mas acolo, dect
numai n Gaza, n Gat #i n A#dod (v. 22). ...Peste tot: treizeci #i unu de regi,
ncheie Biblia descrierea acestor cuvioase ispr"vi ale sfntului preadrept Iosua, fiul
lui Nun (12:24).
M"i, dr"cie! S" nfrngi 31 de regi! E destul de mult pentru o #ar" care se ntinde
doar pe c#iva zeci de kilometri!
Cnd, n sfr!it, popoarele care tr"iau pe p!mntul f!g!duin"ei au fost nimicite
complet, evreii au ajuns singurii lui st"pni. Nu le mai r"mnea dect s"-l mpart",
lucru pe care l-au !i f"cut. De la cap. al 13-lea pn" la cap. al 21-lea inclusiv,
Cartea lui Iosua descrie pn" n cele mai mici am"nunte teritoriile care au fost date
fiec"rei semin"ii. n aceste capitole snt n!irate un num"r imens de ora#e. Ca s"
ne d"m seama de num!rul lor e destul s" ar"t"m c" numai semin#ia lui Iuda a
primit mai bine de 100 de ora!e, f"r" a mai pune la socoteal" satele. Biblia
precizeaz" denumirile tuturor acestor ora!e (15:20, 63). Levi#ii au primit 48 de
ora!e, dintre care !ase a!a-numite cet!"i de sc!pare (cap. 20-21). Dumnezeu a
stabilit personal aceast" cifr" pentru ei: levi#ii, spusese el, vor ocupa 48 de ora!e
mpr"!tiate pe p"mntul celor 12 semin#ii; ei vor tr"i n aceste ora!e, iar
mprejurimile lor s" le fie izlazuri pentru vite. n afar de aceasta, izlazurile ora!elor
pe care le vor c"p"ta levi#ii se vor ntinde pn" la 2 000 de co#i n jur (cap. 35). Cele
!ase cet!"i de sc!pare erau destinate s" serveasc" drept ad"post pentru uciga!ii
care au s"vr!it un omor f"r" premeditare.
134. mp"r#irea #"rii Canaan ntre cele 12 triburi
Lordul Bolingbroke presupune c" aceste pasaje din Biblie nu au putut s" fie scrise
dect de un levit nes"#ios !i ignorant !i numai n perioada interregnului, adic" mult
mai trziu dect pe vremea lui Iosua, fiul lui Nun. Iat" cum !i formuleaz" acest
gnditor considerentele: poporul evreu n-a avut niciodat!, nici chiar n anii de cea
mai mare putere, 48 de ora#e nt!rite. E pu"in probabil ca m!car Irod, singurul rege
puternic s! le fi avut. Ierusalimul de pe vremea lui David era singura a#ezare a
evreilor care ar fi putut s! poarte denumirea de ora#. Micul popor nomad al evreilor
nu a avut nici un fel de ora#e, nici pe vremea lui Iosua, nici chiar pe vremea
judec!torilor. Lunga list! de ora#e din Cartea lui Iosua nu este dect o minciun!
ridicol!... Levitul, care a f!cut un fals scriind cu mult! importan"! toate acestea,
pretinde c! n st!pnirea levi"ilor au mai fost date alte 6 ora#e care serveau de
ad!post pentru uciga#i. Ce ncurajare minunat! #i nea#teptat! pentru criminali! Nu
#tii de ce s! te revol"i mai mult: de repartizarea inutil! a 48 de ora#e preo"ilor n
inima pustiului, ori de absurditatea pe care o reprezint! construirea a #ase ora#e
care trebuiau s! serveasc!, n acela#i pustiu, drept refugiu pentru uciga#i.
Aceast" faimoas" mp"r#ire presupune aproximativ 600 de ora!e pentru toate
semin#iile lui Izrail. n ce prive!te scornelile religioase, ntr-adev"r nici chiar sfntul
duh, inspiratorul Bibliei, nu cunoa!te m"sura! Re#ine#i, totodat", c" ntregul acest
teritoriu are dou" grade longitudine n partea sa cea mai lat" !i dou" grade !i
jum"tate latitudine n partea sa cea mai lung", !i asta ntr-o epoc" n care evreii se
aflau n culmea puterii, adic" nicidecum pe vremea lui Iosua.
Cnd mp"r#irea a fost terminat", Iosua !i-a considerat misiunea ndeplinit" !i a
murit n vrst! de o sut! #i zece ani (24:29).
Capitolele c"r#ii lui repet" ntr-una c" dup" biruin"ele lui str!lucite, el nu a l"sat n
via#" nici un om din rndurile popoarelor nfrnte.
Dar !i mai interesant este c", dup" moartea lui Iosua ntlnim n Biblie pe to#i ace!ti
du!mani - care au fost nimici#i pn" la unul - mai puternici dect oricnd !i chiar mai
numero!i.

22 CAPITOLUL
Cuvioasa Introducere n Sfnta Istorie a Judec"torilor Izrailului
Cartea Judec!torilor, urm"toarea dup" Cartea lui Iosua (21 de capitole), ncepe
s" descrie, chiar din primul capitol, r"zboiul dus de semin#iile lui Iuda !i Simion
mpotriva a 10 000 de canaani#i, care erau condu!i de un rege pe nume Adoni-
Bezec. Binen#eles, sabia lui Izrail a nfrnt toate aceste hoarde care nu se !tie de
unde ap"ruser". Ct despre Adoni-Bezec, nainte de a muri, a fost supus unei
cazne: i s-au t"iat degetele mari de la mini !i de la picioare. Atunci Adoni-Bezec a
zis: $aptezeci de regi cu degetele cele mari t!iate, de la mini #i de la picioare,
strngeau firimituri sub masa mea! Dup! cum am f!cut eu, a#a mi-a r!spl!tit #i mie
dumnezeu. Apoi l-au dus n Ierusalim #i a murit acolo (Cartea Judec"torilor 1:7).
Acest Adoni-Bezec trebuie s" fi fost, pe ct se pare, un monarh extrem de puternic,
de vreme ce el luase n captivitate !i nrobise 70 de regi. Capitala lui, dup" cum
spune Biblia, se numea Bezec. &i iat"-ne din nou n fa#a unui fapt curios: nici acest
ora!, nici acest st"pnitor teribil, nici ntreaga lui mp"r"#ie nu snt cunoscute de
istorici. Este un lucru ct se poate de surprinz"tor, deoarece uria!a mas" sub care
cei 70 de regi schilodi#i adunau firimituri ar fi putut s"-i aduc" lui Adoni- Bezec o
faim" ve!nic" !i s"-l fac" cunoscut n ntreaga lume.
Oricum ar fi, dac"-i ad"ug"m pe ace!ti 70 de regi la cei 31 de regi care fuseser"
nimici#i mai nainte de Iosua, vom c"p"ta n total un num"r de 102 regi, n afar" de
crudul Adoni-Bezec, !i, prin urmare, 102 regate n #ara Canaanului. Dac" arunc"m
o privire pe hart" !i mp"r#im acest mic teritoriu n 100 de p"r#i, fiec"ruia dintre cele
102 regate le revin nu mai mult de 100-200 de kilometri p"tra#i. Ar p"rea cam pu#in
pentru un regat. Ins" cum sfnta scriptur! spune numai adev"rul, e de presupus
c" ace!ti 102 regi trebuie s" fi fost tare strmtora#i n teritoriile lor !i, prin urmare,
evreii aveau datoria s" fac" rnduial" !i s" se a!eze n p!mntul f!g!duin"ei n
locul canaani#ilor.
Dar mai e !i altceva care i contrariaz" pe sceptici: cum se face c" dumnezeu, de!i
atotputernic, nu a reu!it s" le vin" de hac unora dintre canaani#i? Dup" ce Iosua i
exterminase pe to#i pn" la unul, ei au crescut din nou, ca din p"mnt, n aceast"
#ar" extraordinar".
Iar domnul era cu Iuda, #i el a pus st!pnire pe partea muntoas!, dar pe locuitorii
din #es n-a putut s!-i goneasc!, fiindc! ei aveau c!ru"e de fier (1:19).
Probabil c" rezervele de pietroaie pe care dumnezeu le avusese n ceruri se
epuizaser" pn" atunci. Dac" examinezi mai temeinic acest pasaj din Biblie, vrnd-
nevrnd trebuie s" te ntrebi cum ar fi putut canaani#ii, care se salvaser" datorit"
carelor de lupt", s" se foloseasc" de ele, c"ci n aceast" #ar", acoperit" n
ntregime de mun#i !i de stnci, deplasarea n carele de lupt" era cu des"vr!ire
imposibil". Dup" cum se !tie din istorie, carele de lupt" au fost inventate n
regiunile de !es. Cei dinti au folosit aceast" inven#ie babilonenii !i per!ii, dar mult
mai trziu, abia la trei veacuri dup" perioada lui Iosua, fiul lui Nun.
Cap. al 2-lea !i al 3-lea ale c"r#ii Judec!torilor arat" c" evreii nu-i erau nici acum
recunosc"tori lui dumnezeu, motiv pentru care n scurt timp el i-a pedepsit cu o
nfrngere !i cu robia. Dup" moartea lui Iosua, evreii au ales judec"tori care
trebuiau s"-i crmuiasc". Aceast" perioad" din istoria lor nu a fost dintre cele mai
str"lucite.
135. Gouvernement des Juges.
Fiii lui Izrail au p!r!sit pe domnul dumnezeul p!rin"ilor lor, care-i scosese din "ara
Egiptului, #i au pornit dup! al"i dumnezei dintre dumnezeii popoarelor vecine #i s-au
nchinat acestora #i au nt!rtat pe domnul. Deci au p!r!sit pe domnul #i au slujit lui
Baal #i astartelor (2:12-13).
136. Les Isralites se mettent adorer les idoles.
Astfel, fiii lui Izrail au locuit n mijlocul canaani"ilor #i heti"ilor, #i amori"ilor, #i
perezi"ilor, #i hevi"ilor, #i iebusi"ilor; #i au luat fetele acestora de femei... #i s-au
nchinat dumnezeilor lor (3:5-6).
Pentru a aprecia mai bine aceste c"s"torii ciudate, amintim nc" o dat" c" armata
de 600 000 de oameni a evreilor, condus" de Iosua, exterminase pe to#i locuitorii
acestei #"ri pn" la unul. Dac" Moise odinioar" mai cru#ase via#a a 32 000 de
fecioare, succesorul lui n-a l"sat n via#" nici o fiin#": nici om, nici vit!.
Atunci aprinsu-s-a mnia domnului mpotriva lui Izrail #i i-a dat vndu"i n mna lui
Cu#an-Ri#ataim, regele Mesopotamiei, #i au robit fiii lui Izrail lui Cu#an-Ri#ataim
timp de opt ani (3:8).
n leg"tur" cu acest pasaj din Biblie, criticul englez Wolston declara c" trebuie ales
ntre istoria judec"torilor !i istoria lui Iosua, fiul lui Nun, una dintre ele fiind inevitabil
fals", c"ci ntre aceste dou" c"r#i sfinte exist" contradic#ii b"t"toare la ochi !i
pasaje care se exclud reciproc.
E cu neputin"! - scria el - ca evreii s! fi c!zut n robie ndat! dup! ce armata lor de
600 000 de oameni a nimicit pe to"i locuitorii Canaanului. Cine este acest Cu#an-
Ri#ataim, regele Mesopotamiei, care pune deodat! n lan"uri pe fiii lui Izrail? Cum a
venit el din ndep!rtata lui "ar!? De ce nu se #tie nimic despre campania lui? E
drept, n textul sfnt se spune c! aceasta a fost o pedeaps! pe care dumnezeu a
trimis-o evreilor pentru c! se c!s!toreau cu femei din neamul canaani"ilor #i le
d!deau pe fiicele lor de so"ii b!rba"ilor canaani"i. Dar nu este de loc suficient s! se
spun! c! nving!torii au biruit datorit! faptului c! au r!mas credincio#i #i c! nfrn"ii
au fost nvin#i numai pentru p!catele lor. Nu exist! popor napoiat care s! nu poat!
invoca acela#i lucru. $i niciodat! n-o s! putem n"elege cum un popor, care num!ra
4 000 000 de oameni #i avea o armat! de 600 000 de osta#i, a putut s! fie trt n
robie pe acela#i teritoriu pe care nu de mult l cucerise. La fel e cu neputin"! ca
aceste impresionante mul"imi de r!zboinici s! fi nimicit f!r! urm! pe to"i vechii
locuitori, iar dup! aceea s! se fi stabilit, prin c!s!torii, leg!turi strnse ntre
cotropitori #i popoarele exterminate. Nimeni n-ar putea s! se ridice n ap!rarea unui
asemenea noian de contradic"ii.
n continuare, n cartea Judec!torilor se spune c" dup" 8 ani judec"torul Otniel i-a
scos pe evrei din robie !i c" ei l-au ucis pe Cu!an-Ri!ataini, regele Mesopotamiei
(v. 9-10). Dar Biblia nu d" nici un fel de indica#ii cu privire la aceast" lupt", care
trebuie s" fi fost foarte crncen" !i despre care, de altfel, nici un istoric n-a auzit
vreodat" ceva.
Patruzeci de ani mai trziu (v. 11-14), evreii au c"zut n robia regelui Moabului,
Eglon, de!i potrivit aceleia!i Biblii, regatul Moabului ncetase de mult s" mai existe,
iar locuitorii lui - madiani#ii !i moabi#ii - fuseser" n repetate rnduri extermina#i de
evrei pn" la unul.
137. Les Isralites, asservis, apportent le tribut au roi Eglon.
Robia la moabi#i a durat 18 ani. Acestei robii i-a pus cap"t Ehud, despre care Biblia
spune doar c" era stngaci. Aducnd ntr-o zi dajdia lui Eglon, l-a rugat pe rege s"-
l primeasc" singur n biroul lui, sub pretextul c" are s"-i mp"rt"!easc" un secret.
Dndu-i crezare, Eglon s-a nchis cu el n camer", iar Ehud i-a nfipt n pntece
pumnalul !i a plecat, f"r" s" fi fost observat de cineva (v. 21-22). Acest act terorist
i-a nsufle#it pe evrei; ei s-au r"zvr"tit !i au ucis dintre moabi#i ca la zece mii de
oameni. Pentru o perioad" de 80 de ani n #ar" s-a statornicit pacea.
138. Aod immole le roi Eglon.
Iar dup! el (Ehud) a fost $amgar, fiul lui Anat, care a ucis #ase sute de filisteni cu
o tnjal! de boi. $i a fost #i el un liberator al lui Izrail (3:31).
Evreii au fost, dup" aceea, robii regelui Iabin, al Canaanului. Din fericire, o oarecare
doamn" Debora, o venerabil" profet", l-a poftit la ea pe unul Barac, i-a a##at
b"rb"#ia, ca !i eroismul a 10 000 de solda#i din semin#ia lui Zebulon !i Neftali, !i i-a
condus la lupt". Trupele lui Iabin, care erau comandate de generalul Sisera, au
fost c"s"pite chiar de la prima ciocnire cu trupele conduse de Barac !i Debora.
139. La prophtesse Dbora appelle les Hbreux la libert.
Comandantul suprem Sisera a fugit !i s-a ascuns n cortul Iaelei, femeia lui Heber,
despre care sfntul autor spune c" era chenit. Amabila Iaela, c"reia dumnezeu i
!optise cteva vorbe calde, i-a oferit chiar ea ad"post lui Sisera. Ea a ie!it n
ntmpinarea lui !i i-a spus:
Intr!, st!pne, intr! la mine, fii f!r! team!! (4:18). Ea l-a acoperit pe Sisera cu o
velin#" !i i-a dat s" bea lapte. Sisera a adormit. Atunci Iaela a luat un #"ru! de cort
!i un ciocan, s-a apropiat tiptil de el !i i-a b"tut #"ru!ul n tmpl", nct l-a #intuit la
p"mnt. Atunci iat! s-a ivit Barac, care urm!rea pe Sisera, #i Iaela a ie#it ntru
ntmpinarea lui #i i-a zis: Vino s!-"i ar!t pe omul pe care-l cau"i (4:22).
140. Jahel, inspire par Dieu, tue le gnral Sisara.
Ct despre regele Iabin, evreii nu au ntrziat s"-l ucid" prin acela!i procedeu
cunoscut !i consfin#it n repetate rnduri de dumnezeu. Cu acest prilej, doamna
Debora a intonat unul dintre cele mai minunate cntece ale sale (cap. 5). l scutim
pe cititor de aceast" plicticoas" !i evlavioas" tr"nc"neal" r"zboinic".
Necazurile evreilor nu s-au terminat nici de ast" dat". Au ap"rut madiani#ii (alte
fantome!), care-!i puseser" n gnd s" otr"veasc" via#a neferici#ilor urma!i ai lui
Iacob. Ace!tia, de!i nu robeau propriu- zis la madiani#i, erau totu!i mpila#i !i obidi#i
n fel !i chip de ei: cnd sem"nau !i munceau ndelung n n"dejdea s" culeag" o
recolt" mbel!ugat", madiani#ii n"v"leau pe ogoarele lor, c"l"ri pe nenum"rate
c"mile, !i le pr"p"deau sem"n"turile. Madiani#ii luau cu ei boii, asinii, vitele mici !i
le pustiau gr"dinile. Neferici#ii de evrei au fost nevoi#i, zice-se, s" se s"l"!luiasc" n
pe!terile din mun#i ca s"-!i pun" la ad"post via#a amenin#at" de turba#ii prigonitori
(6:1-7).
141. Les mchants Madianites perscutent les enfants dIsral.
Toate aceste necazuri au #inut vreme de !apte ani, pn" cnd, n cele din urm",
bunul dumnezeu, f"cndu-i-se mil" de poporul s"u, a hot"rt s" scoat" la iveal" un
nou erou. Iar pentru ca exemplul s" fie !i mai uluitor, el s-a oprit asupra unui tn"r
pl"pnd, pe nume Ghedeon, care era att de slab !i de pipernicit, nct abia de putea
s" fac" fa#" muncii acas" la taic"-s"u. &i iat" c" ntr-o bun" diminea#" ngerul
domnului i s-a ar"tat lui Ghedeon #i i-a spus: Domnul este cu tine, viteaz plin de
putere! (6:12).
142. Le jeune Gdon se fait remarquer par sa faiblesse musculaire.
Ghedeon nu l-a crezut pe cuvnt, mai ales cnd a aflat c" el urmeaz" s" elibereze
pe Izrail de sub jugul madiani#ilor. Dac! ntr-adev!r am aflat har n ochii t!i, atunci
d!-mi un semn de ncredin"are c! tu e#ti cel ce vorbe#ti cu mine. M! rog s! nu pleci
de aici pn! ce nu voi veni la tine #i-"i voi scoate darul meu #i-l voi pune naintea
ta. $i a zis domnul: R!mnea-voi pn! ce te vei ntoarce!.
$i Ghedeon s-a dus acas! #i a g!tit un ied #i azime dintr-o ef! de f!in!. $i carnea a
pus-o ntr-un paner, iar zeama a turnat-o ntr-o oal! #i le-a adus la el, acolo sub
stejar, #i i le-a pus dinainte. Atunci ngerul domnului a rostit c!tre el: Ia carnea #i
azimele #i pune-le pe stnca aceasta, iar! zeama vars-o peste ele. $i el a f!cut
ntocmai. Atunci ngerul domnului a ntins vrful toiagului care era n mna lui #i a
atins cu el carnea #i azimele. $i a izbucnit foc din stnca #i a mistuit carnea #i
azimele. Iar ngerul domnului a pierit din ochii lui (6:17-21).
143. Un nger l tranform" pe Ghedeon ntr-un b"rbat voinic
Atunci Ghedeon a chemat zece dintre cele mai bune slugi ale tat"lui s"u !i,
noaptea, a plecat s" d"rme altarul lui Baal !i s" taie copacii dintr-o dumbrav"
consacrat" zeilor madiani#ilor; din aceste lemne el a f"cut un jertfelnic !i pe el a
adus jertf" lui dumnezeu un taur ntreg. Mare a fost mnia locuitorilor ora!ului cnd
au v"zut c" jertfelnicul lui Baal este d"rmat, iar p"durea sfnt" este t"iat". Dar
ntruct Ioa!, tat"l lui Ghedeon, n-a vrut s"-l dea pe fiul s"u pe mna lor, o mnie
crunt" a cuprins pe to#i du!manii lui Izrail !i to"i madiani"ii #i amaleci"ii #i fiii
R!s!ritului s-au unit, au trecut Iordanul !i au t"b"rt n !esul Izrael. Ci duhul
domnului l-a nt!rit pe Ghedeon... (6:34).
146. Gdon renverse les idoles.
Totu!i, Ghedeon mai !ov"ia, ntrebndu-se dac" dumnezeu l-a ales ntr-adev"r pe
el ca s" nfrng" pe vr"jma!ii lui Izrail. El a adunat semin#iile lui Manase, A!er,
Zebulon !i Neftali, pe care se bizuia cel mai mult, !i l-a rugat pe dumnezeu s" fac"
o minune care s"-i dovedeasc" nendoielnic c" l protejeaz" ntr-adev"r.
144. Dieu explique Gdon qu'il a des desseins sur lui.
Iar Ghedeon a gr!it c!tre dumnezeu: Dac! ntr-adev!r tu vrei s! mntuie#ti prin
mna mea pe Izrail dup! cum ai rostit. Iat! eu voi pune pe arie un bra" de ln!. Dac!
rou! va c!dea numai pe bra"ul de ln! #i tot p!mntul va fi uscat, atunci voi #ti c! tu
vrei s! mntuie#ti prin mna mea pe Izrail dup! cuvntul t!u!.
$i a#a s-a ntmplat: cnd el se scul! diminea"a #i strnse bra"ul de ln! #i stoarse
rou! din ln!, ie#i o cup! plin! de ap!. Atunci Ghedeon gr!i c!tre dumnezeu: S!
nu se aprind! mnia ta mpotriva mea dac! voi mai vorbi nc! o dat! #i dac! voi mai
face nc! o ncercare cu lna; s! r!mn! uscat! numai lna, iar pe tot p!mntul s!
cad! rou!. Iar dumnezeu, n noaptea aceea, a f!cut ntocmai, #i bra"ul de lna a
r!mas uscat; el singur, iar pe tot p!mntul c!zuse rou! (6:36-40).
145. Miracle de la toison humide.
Iat" ni!te minuni ntr-adev"r supradumnezeie!ti! B"nuiesc c" !i dv. snte#i plini de
admira#ie.
Vestea despre aceste admirabile minuni s-a r"spndit n Izrail !i ntregul popor !i-a
exprimat dorin#a de a merge s" lupte al"turi de Ghedeon. Dar entuziasmul n-a #inut
mult. Deoarece ntr-una din chem"rile sale eroul spusese: Cui i este fric! #i
tremur! se se ntoarc!, n total r"m"seser" cu el doar 10000 de oameni, iar ceilal#i
profitaser" de aceast" ng"duin#" !i se ntorseser" la vetrele lor.
147. Les anges arment Gdon.
Dar dumnezeu socotea c" !i ace!ti 10 000 snt prea mul#i, !i, urmndu- i sfatul,
Ghedeon a ales o mn" de viteji care trebuiau s"-l nso#easc" n lupt". El a poruncit
la to#i cei 10000 de solda#i s" coboare la izvor !i s" bea ap" din el. n timp ce
o!tenii beau ap", el i urm"rea cu aten#ie ncordat". Iat" despre ce era vorba:
Domnul gr"ise c"tre Ghedeon:
Pe to"i cei ce vor linchi ap! cu limba precum linche#te cinele s!-i pui la o parte; pe
to"i cei ce se vor pune n genunchi ca s! bea s!-i pui iar!#i la o parte. $i num!rul
celor ce au linchit apa din pumnii du#i la gur! a fost trei sute de in#i, pe cnd to"i
ceilal"i din gloat!, ca s! bea ap!, s-au pus n genunchi. $i Domnul a rostit c!tre
Ghedeon: Cu cei trei sute de in#i care au linchit apa v! voi mntui pe voi #i eu voi
da pe Madian n mna ta; iar tot norodul cel!lalt duc!-se fiecare la vatra sa! (7:5-
7).
A!adar, Ghedeon a oprit numai pe cei 300 de in!i care lincheau precum linche#te
cinele, contnd, probabil, c", n momentul cnd va fi nevoie, ei vor avea col#i de
cine. &i acum, v" rog, aten#ie! S" nu pierde#i nici un rnd din povestirea care ne
relateaz" despre noile ispr"vi biblice: ve#i vedea c" Alexandru Macedon, luliu
Cezar, Napoleon au fost ni!te pap"-lapte pe lng" Ghedeon, c"petenia armatei
maiest"#ii-sale mp!ratul ceresc.
Tab"ra madiani#ilor se afla jos n vale. Eroul nostru i-a mp"r#it pe cei 300 care
linchiser" n trei cete !i a dat fiec"ruia cte un bucium, un urcior !i o tor#". $i
Ghedeon le-a spus: Uita"i-v! la mine #i face"i ntocmai; #i iat! cnd eu voi ajunge la
cap!tul taberei, atunci precum voi face eu ntocmai face"i #i voi. Cnd eu voi suna
din bucium cu to"i cei de lng! mine, #i voi s! suna"i la fel din bucium de jur
mprejurul taberei #i s! striga"i: pentru domnul #i pentru Ghedeon! (7:17-18).
148. Gdon rassemble les Isralites et leur explique son plan.
Apoi au a!teptat c"derea nop#ii. Ghedeon, mpreun" cu cei 300 de in!i, au cobort
spre tab"ra madiani#ilor. Ei s-au strecurat tiptil pn" la avanposturi. Apoi, dup" ce
fiecare dintre ei !i-a aprins tor#a !i a pus-o n urcior, Ghedeon !i solda#ii lui au
nceput deodat" s" sune din buciume !i s-au apucat s" sparg" cu zgomot
urcioarele, nso#ind aceste opera#ii cu strig"te, printre care cel mai tare r"suna
lozinca sfnt! amintit" mai sus. Trezi#i de aceast" larm", madiani#ii s-au
nsp"imntat peste m"sur" !i, nen#elegnd ce se petrece, s-au m"cel"rit unii pe al#ii
aproape n ntregime.
149. Les Madianites sont surpris dans leur camp.
n continuare, Biblia face num"r"toarea victimelor acestui m"cel: doi generali
madiani#i - Oreb !i Zeeb - au fost uci!i de b"rba#ii din Efraim, iar pe doi regi -
Zebah !i Talmuna - i-a ucis Ghedeon cu mna lui. Iat" ce spune textul sfnt: Iar
Zebah #i Talmuna erau n Carcor, mpreun! cu o#tirile lor, ca la cincisprezece mii
de oameni, to"i c"i mai r!m!seser! din toat! tab!ra fiilor R!s!ritului, c!ci c!zuser!
o sut! dou!zeci de mii de oameni purt!tori de sabie (8:10).
Reiese c" madiani#ii, amaleci#ii !i celelalte popoare r"s"ritene care t"b"rser" n
valea Izrael num"rau n total 135 000 de oameni. Era deci o tab"r" destul de
ntins"! O tab"r" pentru o sut" de mii de oameni necesit" o suprafa#" de peste 15
kilometri p"tra#i. Solda#ii lui Ghedeon au stat fiecare la locul lui. Prin urmare,
pentru ca s" fi mpresurat tab"ra, cei 300 de in!i care linchiser! precum linche#te
cinele au trebuit s" se n!ire la intervale de cel pu#in 50-70 m. Lucrurile se
petreceau noaptea. Se pune ntrebarea: cum au putut ei s" se vad" unul pe altul la
o asemenea distan#" !i s" repete mpreun" gesturile domnului Ghedeon cnd
acesta s-a apucat s" sparg" urciorul? &i, la urma urmelor, ce impresie lamentabil"
trebuie s" fi produs spargerea a 300 de urcioare de-a lungul unei linii de 15-20 km!
Trei sute de oameni, chiar dac" ar fi intrat n tab"r" n rnduri strnse, tot nu ar fi
produs un efect prea mare pe o suprafa#" de 15 kilometri p"tra#i. Or, oamenii lui
Ghedeon erau mpr"!tia#i !i au stat pe linia exterioar" a nt"riturilor. Deci cu att mai
mult nu s-a putut ob#ine nici un efect. Iste#ul plan al lui Ghedeon nu a jucat, n toat"
povestea asta, nici cel mai mic rol. &i dac" el a putut s" duc" ntr-adev"r la vreun
rezultat, aceasta este pur !i simplu una dintre cele mai mari minuni religioase !i
nimic mai mult. Probabil c" dumnezeu a strnit cu cele 300 de buciume o larm" tot
att de mare ca !i cu 300 000 de buciume, a intensificat de mii de ori zgomotul
urcioarelor sparte !i a multiplicat strig"tele celor 300 de r"zboinici, prin ecouri,
aidoma unor tunete. De altfel Biblia nu d" nici o l"murire n aceast" privin#". E
limpede c", a!a cum se prezint", povestirea porumbelului divin este un basm
neverosimil !i, n acela!i timp, ridicol.
Oricum ar fi, dup" aceast" neobi!nuit" fapt" de arme, Ghedeon a ajuns extrem de
popular n Izrail. Compatrio#ii lui i-au propus s" domneasc" peste ei. Dar eroul
nostru s-a dovedit o fire pe ct de modest", pe att de practic". El a renun#at la
onorurile de suveran !i, n schimb, le-a cerut cu modestie: ...Da"i-mi fiecare cerceii
pe care i- a"i luat prad!.... &i greutatea acestor cercei, care nu i-au fost refuza#i, a
fost de 1 700 de sicii de aur (8:22-26).
150. Gdon refuse la royaut.
n continuare afl"m c" Ghedeon a fost poligam !i a avut 70 de copii (v. 30). De la o
#iitoare care st"tea n Sihem, el a avut un fecior pe nume Abimelec. Biblia ne
relateaz" c" acest Abimelec a c"s"pit ntr-o bun" zi pe to#i fra#ii s"i pe aceea#i
piatr!, cu excep#ia celui mai mic, Iotam, care a izbutit s" se fac" nev"zut.
151. Abimlec gorge soixante-neuf de ses frres.
Locuitorii Sihemului, foarte mndri de acest concet"#ean al lor, fiul lui Ghedeon, l-au
proclamat rege. Dar dup" trei ani, Abimelec !i-a pierdut popularitatea. n capitala lui
au nceput tulbur!ri revolu"ionare, a##ate de un oarecare Gaal. Abimelec a ocupat
ora!ul r"zvr"tit !i a m"cel"rit ntreaga popula#ie. C"peteniile r"scoalei s-au ascuns
n turnul Sihemului !i el l-a mpresurat, apoi i-a dat foc.
152. Incendie de la tour de Sichem.
Ctva timp mai trziu Abimelec a mpresurat !i ora!ul Tebe#; dar acolo el a fost
pocnit n cap cu o piatr" de moar", pe care o femeie a aruncat-o asupra lui de pe
zidul cet"#ii. Dup" cum b"nuie!te oricine, acest pietroi a f"cut terci capul regelui.
Totu!i, Abimelec a reu!it s" cheme pe scutierul s"u !i s"-i spun": Scoate sabia #i
ucide-m!, ca s! nu zic! lumea despre mine: L-a omort o femeie!! (9:54). Ca s"-
i fac" pe plac regelui, tn"rul l-a str"puns cu sabia. Dup" cum se vede, Abimelec
nu era lipsit de ambi#ie !i a #inut s" !i-o manifeste chiar !i cu #easta sf"rmat".
153. Mort d'Abimlec.
A!a !i-a sfr!it zilele vestitul fiu al lui Ghedeon. Dup" el, Biblia i men#ioneaz" pe
domnii Tola !i Iair, care au fost judec"tori ai Izrailului: unul timp de 23 de ani, altul
timp de 22 de ani. Despre ultimul, Biblia spune c" avea 30 de fii, care c"l"reau pe
30 de asini tineri. n afar" de acest am"nunt sfnt, nu se mai spune nimic de spre
ei.

23 CAPITOLUL
Sfin#ii Judec"tori Ieftae !i Samson
Nenum"ratele lec#ii pe care le primiser" nu le-au fost de folos evreilor: ei aveau
mereu nclina#ii p"gne !i adeseori p"r"seau cultul dumnezeului lor - Iahve - !i se
nchinau altor dumnezei, de!i se pare c" n-ar fi trebuit nicidecum s" uite ct de
scump i costase nchinarea la Baal, Astarte, la vi#el !i la al#i idoli, pe care b"t"iosul
dumnezeu biblic era extrem de gelos. C"znd din nou n idolatrie, ei au fost iar"!i
pedepsi#i cu robia; acum au fost da#i pe mna amoni#ilor. A!adar, pentru a !asea
oar" evreii cad n robie chiar n #ara pe care armata lor de 600 000 de oameni o
cucerise, n #ara a c"rei popula#ie Iosua o nimicise odinioar" pn" la ultimul om.
Dup" 18 ani de robie, evreii au aflat din nou ndurare n ochii domnului !i el i-a
c"p"tuit cu un nou eliberator. Ieftae galaaditul era viteaz mare, dar era feciorul
unei femei desfrnate. $i Galaad era tat!l lui Ieftae. Ins! #i femeia lui Galaad i
n!scuse lui feciori; #i cnd feciorii ei se f!cur! mari, alungar! pe Ieftae, spunndu-i:
Tu nu vei mai avea parte de mo#tenire n casa tat!lui nostru, fiindc! tu e#ti feciorul
altei femei!. Atunci Ieftae fugi din fa"a fra"ilor s!i #i se s!l!#lui n "inutul Tob; #i se
aciuar! lng! Ieftae oameni f!r! c!p!ti, care ie#eau cu el dup! plea#c! (11:1-3).
Aceast" c"petenie de tlhari deveni alesul lui dumnezeu.
155. Jepht, chef de bandits.
Trebuie s" recunoa!tem c" Ieftae avea totu!i o calitate: era un p"rinte admirabil.
Avea o singur" fat" !i f"cea s" vezi cum o r"sf"#a, ct de mult o iubea, ct o diviniza
!i cum o cople!ea n fiecare zi cu daruri de pre#. ntre noi fie vorba, pe el, ca bandit,
aceste daruri nu-l costau prea scump.
156. Jepht a une immense affection pour sa fille.
Intr-o zi, concet"#enii lui l-au rugat s"-!i ia sarcina de a scutura jugul n care i
#ineau amoni#ii. El a primit propunerea !i a pornit la lupt". &i cum nici un fel de
tlh"rie nu exclude pietatea, Ieftae s-a rugat lui dumnezeu !i i-a f"cut juruin#" s"-i
aduc" jertf", dac"-i va d"rui biruin#a, pe cel dinti om pe care-l va ntlni la
napoierea n ora!ul s"u.
157. Jepht, partant en guerre, fait un vu.
Pentru dumnezeu, fire!te, nu era nimic mai simplu dect s" aranjeze o biruin#"
pentru protejatul s"u. &i cum, pe de o parte, b"trnul Savaot l ndr"gise pe Ieftae,
iar pe de alt" parte i l"sa gura ap" cnd se gndea la jertfa ce-i fusese juruit", el a
nzecit puterile voievodului evreu !i acesta i-a f"cut f"rme pe amoni#i. Au fost
distruse 20 de ora!e!
158. Ecrabouillade complte des Ammonites
Mare a fost ns" uimirea eroului biruitor cnd s-a napoiat n ora!ul s"u Mi#pa. Un
cor de fete tinere, cu chimvale #i d!n"uind n hor!, a ie!it s" salute pe biruitor, iar
n fruntea fetelor se afla fiica iubit" a lui Ieftae, care, binen#eles, nu b"nuia nimic
despre juruin#" pe care o f"cuse tat"l ei.
159. Fiica lui Ieftae iese n ntmpinarea tat"lui ei victorios
Un tlhar nu are nimic n afar" de cuvntul s"u de onoare. Soarta fetei era hot"rt".
De altfel, ea ns"!i se resemna repede s" fie adus" jertf"; l rug" doar pe tat"l ei
s"-i h"r"zeasc" dou" luni ca s!-#i plng! fecioria !i le primi, c"ci pentru fetele
acestui popor se socotea ca cea mai mare nenorocire s" moar" f"r" s" se fi d"ruit
vreodat" unui b"rbat.
160. Jepht sacrifie sa fille l'Eternel.
Dar cum mai cuteaz" clericii s" afirme, dup" aceast" istorie, c" poporul lui
Dumnezeu nu aducea ca jertf" oameni? Ca !i Moloh al fenicienilor !i al
cartaginezilor, dumnezeul evreilor, adic" dumnezeul oficial de ast"zi al cre!tinilor,
primea cu pl"cere jertfe de carne !i snge omenesc, f"r" s" simt" repulsia !i
oroarea fireasc" pe care trebuie s-o trezeasc" jertfele de acest fel.
Ieftae nu s-a m"rginit s" se r"fuiasc" cu amoni#ii. El i-a mai f"cut domnului pl"cerea
de a nimici !i 42 000 de in!i chiar din semin#ia lui, care aveau o pronun#ie diferit".
Efraimi#ii, se spune n Biblie, rosteau sa, se, si n loc de #a, se#i. Ieftae !i-a
adunat solda#ii lng" un vad al Iordanului !i acolo... Dar, s" cit"m textul autentic,
c"ci prea e frumos pasajul!
Apoi galaadi"ii au pus st!pnire, n partea efraimi"ilor, pe vadurile Iordanului; #i cnd
unul din fugarii efraimi"i zicea: Las!-m! s! trec dincolo, atunci l ntrebau
galaadi"ii: Ce e#ti tu? Efraimit? Dac! el zicea: Nu snt!, ei i spuneau: Atunci
ia zi $ibbolet, iar acela zicea Sibbolet, fiindc! nu putea s! rosteasc! ntocmai.
Atunci puneau mna pe el #i-l junghiau la vadurile Iordanului. Astfel au c!zut n
zilele acelea dintre efraimi"i patruzeci #i dou! de mii de oameni (12:5-6). Simplu,
frumos !i evlavios!
154. Le massacre de Schiboleth.
Ieftae a fost judec"tor vreme de !ase ani, apoi a murit. Succesorii lui au fost Ib#an,
Elon !i Abdon. Despre ei se spune doar c#i copii au adus pe lume: Ib#an, de pild",
avea 30 de feciori !i 30 de fete!
Acum ne-am apropiat de istoria vestitului Samson, Hercule biblic. Filistenii, despre
care pn" acum n-am auzit aproape nimic, apar pe nea!teptate n scen" !i ncep s"
dea mult de furc" poporului ales. Ace!ti necredincio#i n primul rnd i robesc pe
evrei pe o perioad" de 40 de ani !i le pricinuiesc o mul#ime de suferin#e. Cnd
dumnezeu hot"r c" e timpul s" se ocupe din nou de eliberarea fiilor lui Izrail, el s-a
apucat de treab", folosind acela!i vechi procedeu: a trimis un nger la un oarecare
domn Manoe din semin#ia lui Dan, a c"rui femeie era stearp". Dup" vizita ngerului,
doamna Manoe s-a sim#it ns"rcinat". ngerul a pus pe viitoarea mam" s" jure c"
fiul ei nu-!i va tunde niciodat" p"rul. Doamna Manoe a n"scut. Nu sntem n stare
s" descriem fericirea domnului Manoe. El i-a dat acestui fiu numele de Samson
(cap. 13).
nc" din fraged" copil"rie, b"ie#a!ul a dat dovad" de o for#" supranatural". Intr-un
rnd, din pur amuzament, a ucis un leu care sem"na groaz" n toat" regiunea.
Ajuns la maturitate, a hot"rt s" se nsoare !i, orict de ciudat ar p"rea acest lucru
pentru un ales al domnului, !i-a exprimat dorin#a s" ia de so#ie o filisteanc". Ct nu
i-au amintit p"rin#ii c" legea lui Moise opre!te c"s"toriile cu fete idolatre! Samson o
#inea pe-a lui, spunnd c" fiecare regul" trebuie s" aib" !i o excep#ie !i, pn" la
urm", s-a c"s"torit cu aleasa inimii sale.
161. Samson copil omoar" un leu
n timpul osp"#ului de nunt", care a #inut cteva zile, el le-a spus o ghicitoare
tinerilor din familia so#iei sale. Au pus r"m"!ag pe 30 de c"m"!i !i pe acela!i
num"r de rnduri de haine pe care trebuia s" le dea cel care pierdea. Tn"ra
mireas", care #inea tare mult ca rudele ei s" c!tige acest num"r important de
ve!minte, noaptea, pe cnd era n pat cu Samson, l-a tras de limb", a aflat
r"spunsul !i l-a comunicat tinerilor filisteni.
Pierznd r"m"!agul, Samson n-a avut ce face !i a trebuit s" pl"teasc". Pentru
aceasta, el a plecat la Ascalon; acolo s-a luat la har#" cu 30 de filisteni, i-a ucis -
ceea ce pentru el, ca ales al domnului, n-a constituit, binen#eles, nici o greutate -,
le-a luat mbr"c"mintea !i !i-a achitat cinstit datoria de onoare. n ceea ce o privea
pe so#ia lui, care ncepuse s"-l duc" de nas, aici pe Samson l a!tepta o surpriz".
Nunta!ii erau abia n a !aptea zi de chef. Socrul, f"r" s"-l previn" pe Samson, o
d"duse pe tn"ra mireas" altui fl"c"u, pe care Samson l socotea drept cel mai bun
prieten al s"u (cap. 14).
162. Samson embroche trente Philistins.
Neb"nuind tr"darea, Samson, care umblase hoinar vreme de c#eva zile, a venit la
so#ia lui cu gndul s"-i d"ruiasc" un ied. Dar n pragul od"ii i-a ie!it n cale socrul
s"u !i nu l-a l"sat s" intre n"untru:
...Am gndit cu temei n mintea mea c! n-o mai iube#ti #i atunci am dat-o de so"ie
vornicelului t!u de la nunt!. Dar sora ei mai mic! nu este oare mai frumoas! dect
ea? S! fie so"ia ta n locul ei!. ns! Samson i-a r!spuns: De data aceasta voi fi
f!r! vin! fa"! de filisteni dac! le voi face r!u! (15:2-3).
&i Samson a nceput s" se r"zbune cu evlavie pe ntregul popor filistean. Iat" care
a fost prima r"zbunare a alesului lui dumnezeu: a prins 300 de vulpi (nici mai mult,
nici mai pu#in!), a luat apoi tor"e #i, punnd vulpile coad! la coad!, a legat cte o
tor"! la mijloc, ntre cozi. Apoi a aprins tor"ele #i a dat drumul vulpilor n holdele
filistenilor #i a prjolit astfel #i snopii #i grul nc! nesecerat, ba #i viile #i m!slinii
(15:4-5).
163. Les renards enflamms.
ndurera#i de nenorocirea care-i lovise, filistenii, aflnd adev"ratele cauze ale
acestei r"zbun"ri, s-au dus la socrul lui Samson !i l-au ars de viu pe b"trn
mpreun" cu fiica lui, creznd c" astfel vor mai potoli mnia lui Samson. Nici
pomeneal": el le-a declarat c" r"zbunarea lui este ndreptat" mpotriva tuturor
filistenilor, f"r" deosebire, !i c" acesta este abia nceputul.
Apoi... i-a b!tut crncen peste fluiere #i peste coapse (v. 8). Biblia nu ne spune
unde, cnd !i n ce mprejur"ri a avut loc b"taia !i dac" Samson a f"cut aceast"
isprav" singur sau mpreun" cu al#i evrei. Oricum, situa#ia se complic": acum
filistenii - probabil cei care sc"paser" cu picioarele tefere - se preg"tir" s"-i
m"cel"reasc" pe evrei.
Intre timp, Samson !i mutase s"la!ul pe o stnc". Trei mii de oameni din semin#ia
lui Iuda venir" la el !i-i repro!ar" c" a adus noi nenorociri pe capul poporului evreu
!i c" din pricina lui i-au mpresurat filistenii, mpotriva c"rora evreii nu snt n stare
s" lupte.
164. Les Isralites bloqus par les Philistins.
- &ti#i ce? - le-a spus Samson. - Lega#i-m" zdrav"n !i da#i-m" pe mna du!manilor
no!tri. Atunci ei au s" v" lase n pace. Zis !i f"cut. Filistenii au fost tare bucuro!i
cnd le-a fost predat fl"c"ul care le f"cuse attea necazuri.
165. Samson livr aux Philistins.
Dar abia apucaser" du!manii triumf"tori s" pun" mna pe Samson, c" el a rupt
lan#urile care l legau, a luat de jos o falc" de m"gar !i i-a f"cut terci pe cei 1 000 de
filisteni care-l p"zeau.
166. Falca de m"gar
Dup" acest exerci#iu atletic, Samson a sim#it o oarecare oboseal" !i sete. Dar
lucrurile se petrecuser" n cmp deschis !i, de jur mprejur pn" la orizont, nu se
z"rea nici o fntn".
Ci Samson murea de sete. $i a strigat c!tre domnul #i s-a tnguit: D!ruit-ai prin
mna robului t!u aceast! mare izb!vire #i acum s! mor de sete #i s! cad n mna
celor net!ia"i mprejur?. Atunci dumnezeu despic! pe#tera din Lehi #i din ea "#ni
ap! #i Samson #i stmp!r! setea #i duhul lui se nvior! #i el prinse putere (15:18-
19).
167. Samson se dsaltre.
Aceste ispr"vi i-au adus lui Samson postul de judec"tor suprem al Izrailului !i el a
ndeplinit aceast" func#ie vreme de 20 de ani.
E cazul s" subliniem c", n func#ia sa de judec"tor, Samson nu a manifestat nici un
fel de austeritate n materie de moravuri: acest ales al domnului frecventa casele de
toleran#" n v"zul tuturor. ntr-o bun" zi, el a avut o aventur" care ar fi putut s" se
sfr!easc" foarte prost pentru el dac" dumnezeu nu l-ar fi protejat... chiar !i n
timpul aventurilor amoroase. Iat" despre ce este vorba. Samson continua s"
ndr"geasc" filistencele. ntr-un rnd el s-a dus la Gaza, ora! nt"rit, care apar#inea
du!manilor lui Izrail, !i a v!zut acolo o femeie desfrnat! #i a intrat la ea. $i ea a
spus locuitorilor din Gaza: Samson a venit aici!. Iar! ei l-au nconjurat de toate
p!r"ile #i s-au a"inut toat! noaptea aceea la poarta cet!"ii #i au stat lini#ti"i toat!
noaptea, zicnd n gndul lor: Cnd s-o lumina de ziu!, s!-l omorm!. ns! Samson
a dormit pn! la miezul nop"ii, iar la miezul nop"ii s-a sculat #i a nh!"at cele dou!
canaturi ale por"ii cet!"ii, mpreun! cu amndoi stlpii lor, #i, sco"ndu-le cu z!vor cu
tot, le-a pus pe um!r #i le-a dus pe vrful muntelui din fa"a Hebronului #i le-a l!sat
acolo (16:1-3).
168. Samson enlve les portes de Gaza
Ca un muieratic incorigibil, ntr-o bun" zi Samson s-a ndr"gostit din nou, !i de ast"
dat" tot de o filisteanc", pe numele Dalila, pe care a cunoscut-o n timp ce se
plimba pe malul rului Sorec. Cnd du!manii lui au aflat c" el s-a ndr"gostit de
aceast" frumuse#e, i-au oferit fetei o sum" uria!" pentru ca ea s" dea pe mna lor
pe iubitul ei ct mai vl"guit cu putin#".
169. Dalila face cuno!tin#" cu Samson
Dalila n-a ncercat s" umble cu dedesubturi: ea l-a ntrebat f"#i! pe Samson care
este secretul puterii lui. Hercule al evreilor s-a lsat prins n curs" att de proste!te,
nct este absolut necesar s" reproducem din nou, ntocmai, pasajul respectiv din
textul sfnt:
Atunci Dalila a gr!it c!tre Samson: Spune-mi, te rog, n ce st! puterea ta cea
mare #i cu ce ar trebui s! fii legat ca s! te domole#ti?. $i Samson i-a r!spuns:
Dac! m-ar lega cu #apte coarde crude #i nc! neuscate, a# pierde puterea #i a#
ajunge ca ori#icare om!. Atunci c!peteniile filistenilor i-au adus #apte coarde
proaspete #i nc! neuscate #i ea l-a legat cu ele. $i du#manii care l pndeau
#edeau la ea ntr-o odaie. Atunci ea i-a strigat Samsoane, filistenii dau peste
tine!. Dar el rupse coardele, cum se rupe o sfoar! de cl"i cnd d! de para focului.
Astfel puterea lui r!mase necunoscut!.
Zis-a Dalila lui Samson: Iat! tu m-ai am!git #i mi-ai spus minciuni. Spune-mi, te
rog, acum cu ce ar trebui s! te lege?. R!spunsu-i-a Samson: Dac! m-ar lega cu
funii noi care n-au slujit nc! la nimic, a# ajunge f!r! putere #i m-a# face ca orice
om. Atunci Dalila a luat funii noi #i #-a legat cu ele #i i-a strigat: Samsoane,
filistenii dau peste tine!. Iar du#manii st!teau la pnd! ntr-o odaie. Dar el le-a rupt
de pe bra"ele sale ca pe o a"!.
Zis-a iar Dalila lui Samson: Pn! acum m-ai am!git #i mi-ai spus minciuni; spune-
mi, te rog, cu ce ar trebui s! te lege?. R!spuns-a el: Dac! ai "ese n pnza ta cele
#apte #uvi"e din capul meu #i le-ai bate cu v!talele, a# pierde puterea mea #i a#
ajunge ca orice om. $i ea l-a adormit #i a "esut cele #apte #uvi"e din capul lui n
pnza ei; $i le-a b!tut cu v!talele #i pe urm! i-a strigat: Samsoane, filistenii dau
peste tine!. $i el s-a de#teptat din somnul lui #i a smuls #i r!zboiul #i "es!tura. Iar
puterea lui a r!mas necunoscut!.
Atunci i-a zis Dalila: Cum zici tu: Eu te iubesc, cnd inima ta nu este a mea? Iat!
c! de trei ori pn! acum m-ai am!git #i nu mi-ai spus n ce st! puterea ta cea
mare!. Deci ea, h!r"uindu-l cu vorbele ei toate zilele #i chinuindu-l, sufletul lui s-a
am!rt de moarte. $i-i deschise toat! inima lui #i-i spuse: Briciul n-a trecut peste
capul meu, fiindc! eu snt nazireu al lui dumnezeu din pntecele maicii mele; dac!
mi-ar rade cineva p!rul capului, atunci puterea mea s-ar duce de la mine #i a# sl!bi
#i a# ajunge ca ori#icare om!. Deci v!znd Dalila c! el i-a dezv!luit toat! inima lui,
a trimis #i a chemat pe voievozii filistenilor, spunndu-le: De data aceasta veni"i
ncoace, c!ci mi-a dest!inuit toat! inima lui!. $i au venit la ea voievozii filistenilor
#i i-au adus, n minile lor, siclii de argint. Apoi ea a adormit pe Samson pe
genunchii ei #i a chemat pe un om care a ras cele #apte #uvi"e de pe capul lui
Samson. $i Samson prinse a sl!bi #i puterea lui l p!r!si.
170. Les Philistins rasent Samson pendant son sommeil.
Atunci a strigat Dalila: Samsoane, filistenii dau peste tine!. $i el s-a de#teptat din
somnul lui #i s-a gndit: Voi sc!pa din capcan! #i de ast! dat! #i m! voi libera!.
Dar el nu #tia c! domnul l p!r!sise. Deci filistenii au pus mna pe el #i i-au scos
ochii #i l-au pogort la Gaza #i l-au ferecat n lan"uri de aram!. $i el acum nvrtea la
o r#ni"! n nchisoare (16:6-21).
171. On crve les yeux Samson.
E greu s" ticluie!ti o poveste mai stupid". n acest episod, de la primul !i pn" la
ultimul rnd, totul este absurd. O asemenea poveste nu amuz" nici chiar pe copiii
cei mai prostu#i.
Lordul Bolingbroke afirma c" falca de m"gar, care figureaz" n povestirea despre
Samson, apar#inea, probabil, autorului sfnt. Avem de-a face cu o imita#ie
grosolan" !i stngace a legendei p"gne a lui Hercule. Tot astfel, legenda sacrific"rii
Ifigenieiei l-a inspirat pe autorul basmului despre Ieftae, care a adus-o jerft" pa fiica
sa. Ce-i drept, teologii insinueaz" c" mai curnd mitologia greac" a copiat !i a
denaturat Biblia. Dar acest neru!inat fals al unor mincino!i de profesie este infirmat
de date precise, dintre care unele snt furnizate chiar de ei.
Dup" propriile lor afirma#ii, cartea Judec!torilor a fost scris" de Samuil pe timpul
regelui Saul. Or, la greci mitul lui Hercule circula cu mult nainte de r"zboiul Troiei,
iar ntre r"zboiul Troiei !i alegerea lui Saul ca rege a trecut o perioad" de mai bine
de 200 de ani.
In afar" de aceasta, legenda p"gn" este conceput" !i expus" ntr-o alt" manier":
sfr!itul lui Hercule este mai pu#in absurd dect sfr!itul lui Samson. Semizeul din
mitologia greac" fusese att de captivat de frumuse#ea Omfalei, nct nu se mai
gndea la faptele sale de arme !i d"duse uit"rii obi!nuin#a de a umbla hoinar. El s-a
statornicit lng" iubita sa, care a c"p"tat o mare influen#" asupra lui. n timp ce
regina Lydiei se amuza g"tindu-se cu ve!mintele celui ce sugrumase leul din
Nemeea !i narmndu-se cu ghioaga teribil" a eroului, acesta, a!ezat la picioarele
frumoasei !i mbr"cat cu ve!minte femeie!ti, ncerca s" toarc" ln", rupea fusele !i
primea rznd palmele cu care-l gratifica voioasa lui ibovnic". Acest episod
caracterizeaz" n destul" m"sur" influen#a pe care o poate c"p"ta femeia iubit"
asupra b"rbatului, chiar cnd acesta este un erou. Dar alegoria nu dep"!e!te
limitele posibilului !i r"mne pn" la sfr!it verosimil".
Chiar dac" Hercule d" uit"rii demnitatea sa, trebuie s" recunoa!tem c" este vorba
de rela#iile dintre doi ndr"gosti#i care se amuz". Ei c"l"toresc travesti#i: Omfala uit"
!i ea unde i este regatul !i-l duce pe Hercule s" petreac" noaptea cu ea ntr-o
pe!ter", aflat" departe de palatul ei. ntr-o bun" zi, Hercule o n!al" pe Omfala !i se
ndr"goste!te de o confident" a ei. Apoi urmeaz" alte aventuri amoroase ale
eroului mitologic. n cele din urm", Dejaneira, so#ia lui Hercule, cuprins" de
desperare pentru c" el nu mai contenea s-o n!ele, i trimite tunica centaurului
Nessus, socotind-o un talisman care ar fi n stare s"-i redea b"rbatul u!uratic !i s"-l
fac" s"-!i ndeplineasc" ndatoririle de so#. &i Hercule, chinuit de suferin#ele pe
care i le pricinuie!te tunica lipit" de trup !i pe care nu poate s" !i-o mai scoat",
hot"r"!te sa se sinucid" ca s" pun" cap"t chinurilor: el nal#" un rug uria!, i d" foc
!i se arunc" n fl"c"ri.
Este nendoielnic c" povestea lui Samson !i a Dalilei reprezint" o imita#ie a
aventurilor lui Hercule !i Omfalei. Cu toate acestea, ne ng"duim s" presupunem c"
sfntul duh ar fi putut s"-i prezinte pe eroii s"i mult mai bine dect a f"cut-o.
Samson, pe ct se vede, nu are ncredere n ibovnica sa !i, n r"spunsurile pe care i
le d" cu privire la adev"ratele izvoare ale puterii lui, o minte n trei rnduri. Dar de!i
v"zuse de trei ori c" dest"inuirea adev"rului ar putea s"-l duc" la o ciocnire
adev"rat" cu du!manii, cnd ibovnica l ntreab" a patra oar", el dezv"luie acestei
femei tic"loase !i perfide taina lui cea mai scump". E aici o absurditate care bate la
ochi sau acest judec"tor al Izrailului a fost cel din urm" dintre n"t"r"i. Nu mai
vorbim de faptul c" e de nen#eles de ce, dup" ce !i-a pierdut puterea, Samson a
fost silit, n captivitate, s" nvrteasc" zi de zi o grea piatr" de r!ni#". S-ar p"rea c",
dimpotriv", acum ar fi fost prilejul s" fie umilit, punndu-l s" fac" o treab"
femeiasc", cum s-a ntmplat cu Hercule, care a fost pus s" toarc".
172. Samson tourne la meule.
Dar cu ct mergi mai departe, cu att lucrurile se ncurc" mai r"u !i descoperi n
aceast" legend" tot mai multe gugumanii. De vreme ce filistenii aflaser" c" puterea
prizonierului lor st" n chica lui, dac-ar fi fost ct de ct precau#i, ar fi trebuit s"-l rad"
n cap cel pu#in o dat" pe s"pt"mn". Dar ei nu s-au gndit s" fac" lucrul acesta. I-
au l"sat s"-i creasc" din nou p"rul !i nici c" le p"sa. ns! p!rul capului s!u, dup!
ce fusese ras, a nceput s! creasc! (16:22).
Curnd dup" aceea filistenii organizeaz" o mare festivitate n cinstea dumnezeului
lor, Dagon. Samson este adus din temni#" n uria!ul palat n care erau trei mii de
suflete, b!rba"i #i femei. Prizonierul a fost plasat ntre doi pila!tri care sus#ineau
cl"direa (!).
$i Samson apuc! pila#trii cei doi, de la mijloc, pe care era cl!dit templul #i s-a
proptit n ei, de unul cu mna dreapt! #i de altul cu mna sting!. $i a strigat Samson:
Piar! via"a mea o dat! cu filistenii!. $i cu toat! puterea a dat brnci stlpilor #i
templul s-a pr!bu#it peste voievozi #i peste tot norodul care se afla acolo, a#a nct
mor"ii pe care i-a ucis la moartea sa au fost mai mul"i dect aceia pe care i-a ucis pe
cnd era n via"! (16:29-30).
173. Samson meurt en se vengeant.
Nu trebuie s" ai nici un fel de atrac#ie pentru credin#ele p"gne pentru a recunoa!te
c" moartea lui Hercule este mai poetic" !i mai interesant" dect moartea lui
Samson. Iar dac" e s" compari via#a celor doi eroi, ispr"vile lui Samson apar ct se
poate de lamentabile. Cum ar putea ele sa bucure inima unui credincios care le
consider" din punct de vedere religios? C"ci dac", potrivit Bibliei, Samson i
snope!te n b"t"i pe filisteni !i d" foc holdelor lor, el nu o face ctu!i de pu#in din
pricin" c" n el clocote!te ura na#ional" mpotriva poporului care asupre!te pe fra#ii
lui !i nici pentru a r"zbuna pe dumnezeul biblic, pus n umbr" de zeul Dagon al
filistenilor. El d" curs unui sentiment de ur" personal" !i face acest lucru dup" ce
vreme ndelungat" a tr"it n cele mai bune rela#ii cu asupritorii fra#ilor s"i.
Atins la punctul cel mai sensibil prin faptul c" filisteanca de care era ndr"gostit
fusese so#ia lui numai !ase zile, iar apoi, dintr-un capriciu al socrului, devenise so#ia
unuia dintre cei mai buni prieteni ai s"i, din r"zbunare revars" asupra filistenilor
veninul urii personale. Mai mult, el dispre#uie!te fecioarele lui Izrail !i !i caut"
mereu femei printre filistence. De dumnezeu nici c"-i pas" lui Samson.
Hercule, dimpotriv", este un adev"rat erou na#ional al Greciei. Chiar dac" nu
socotim reale faptele lui eroice, totu!i legendele despre aceste fapte snt inspirate
de cele mai nobile sentimente. Faptele lui eroice nu snt ctu!i de pu#in numai o
manifestare a for#ei brutale: Hercule folose!te ntotdeauna aceast" for#" pentru a
lua ap"rarea celor slabi, !i face acest lucru cu o m"rinimie care strne!te toat"
admira#ia. n tinere#e, Hercule a ntlnit n drumul s"u Viciul !i Virtutea, care, lund
chipul a dou" femei frumoase, c"utau fiecare s"-l atrag". Ce alegere a f"cut
Hercule? Una dintre ele i-a fluturat prin fa#a ochilor mii de ispite capabile s"
ademeneasc" pe un tn"r; ea i-a ndreptat privirile spre un drum larg, b"t"torit !i
pres"rat cu flori, n timp ce cealalt" a c"utat s"- l atrag" pe o c"r"ruie ngust",
cotit" !i pr"p"stioas". Cu un discern"mnt nefiresc pentru vrsta lui, fiul Alcmenei a
preferat poteca Virtu#ii, n ciuda greut"#ilor ei. El a n#eles c" aceasta este calea
spre fericire, n timp ce la cap"tul drumului larg !i ispititor l-ar fi a!teptat remu!c"ri
dureroase.
Chiar dac" to#i papii !i patriarhii infailibili !i-ar sparge pl"mnii urlnd c" p"gnismul
este opera diavolului, ei nu vor putea totu!i nega c" aceast" alegorie p"gn" este
p"truns" de la un cap"t la altul de cea mai nalt" moralitate.
Apoi Hercule !i petrece toat" via#a n lupt" cu titanii !i cu mon!trii !i ac#ioneaz"
ntotdeauna spre binele oamenilor. El lupt" mpotriva a tot soiul de calamit"#i care
lovesc omenirea !i nimice!te pe cei mai cruzi tlhari. Aceast" paralel" este
zdrobitoare pentru eroul Bibliei. Trebuie s" fii plin de idei religioase preconcepute
sau s" fii un pios cretin ca s"- l preferi pe Samson lui Hercule. n"l#ndu-l pe acesta
din urm" pe altarele lor, p"gnii se nchinau unui erou simpatic. Biserica ns",
punndu-i pe credincio!i s" venereze pe ibovnicul Dalilei ca pe un sfnt, ca pe un
ales al domnului, le ntunec" mintea, i n!al" cu cinism, plasnd n ultim" instan#"
aureola sfin#eniei pe capul unui individ resping"tor !i dubios.

24 CAPITOLUL
Evlavioasa !i Morala Istorie a unui Levit
Cartea Judec!torilor se ncheie cu o istorie evlavioas". Un levit (slujitor al religiei)
avea o #iitoare. Pornind la drum, aceast" preacinstit" pereche s-a oprit n ora#ul
veniaminit Ghibeea, n casa unui mo!neag care i-a poftit primitor pe cei doi str"ini
s" prnzeasc".
S" citim acum textul sfnt. Dar pe cnd ei #i veseleau inima, iat! c! locuitorii
cet!"ii, oameni spurca"i, au nconjurat casa #i, izbind n u#!, au prins s! strige c!tre
b!trn, st!pnul casei: Scoate afar! pe omul care a venit n casa ta, ca s!-l
cunoa#tem!. Atunci st!pnul casei a ie#it la ei #i le-a vorbit: Nu a#a, fra"ilor, v! rog
nu s!vr#i"i aceast! blestem!"ie. De vreme ce omul acesta a intrat n casa mea, nu
s!vr#i"i asemenea tic!lo#ie! Iat!, fata mea care e fecioar! #i "iitoarea lui, le voi
scoate afar!, s! le smeri"i #i s! face"i cu ele ce ve"i vrea; dar cu omul acesta s! nu
face"i aceast! nelegiuire!. ns! acei oameni nu voir! s!-l asculte. Atunci omul a
luat pe "iitoarea sa #i a scos-o afar! la ei; #i ei au cunoscut-o #i au batjocorit-o toat!
noaptea pn! diminea"a. $i cnd s-au rev!rsat zorile, au l!sat-o. $i a venit femeia,
n faptul dimine"ii, #i a c!zut la u#a omului unde se afla st!pnul ei #i a r!mas acolo
pn! la ziu!.
Iar diminea"a, cnd s-a sculat st!pnul ei #i a deschis u#a casei #i a ie#it ca s!
porneasc! la drum, iat! "iitoarea lui z!cea la u#! cu minile pe prag. $i el i-a zis:
Hai s! mergem. Dar nu i-a r!spuns nimeni. Atunci el a pus-o pe m!gar #i a
plecat #i s-a dus omul n "inutul s!u. Ajungnd n casa sa, a luat cu"itul #i, punnd
mna pe le#ul "iitoarei sale, a mbuc!t!"it-o m!dular cu m!dular n dou!sprezece
buc!"i #i a trimis-o n tot cuprinsul lui Izrail (19:22-29).
174. Levitul efraimit
Lordul Bolingbroke, comentnd acest episod, spune c" el este la prima vedere o
copie a pove!tii cu locuitorii Sodomei care au voit s" siluiasc" doi ngeri.
Se pune ntrebarea: unde se mai poate g"si oare, n afar" de cartea atribuit"
sfntului duh, ceva mai resping"tor dect cazul acestui preot care, dup" obiceiul
slujitorilor orientali ai bisericii, avea probabil o barb" mare !i r"sfirat", acoperit" de
praful drumului lung pe care l str"b"tuse, !i care totu!i inspira patimi nes"n"toase
ntregii popula#ii b"rb"te!ti a ora!ului?
Ct prive!te hot"rrea de a trimite cte o bucat" din trupul femeii moarte fiec"ruia din
cele 12 triburi evreie!ti, ea este, de asemenea, f"r" precedent !i nu strne!te dect
dezgust. Prin urmare, trebuiau echipa#i 12 soli !i trimi!i cu aceste daruri
ngrozitoare. Dar unde se aflau cele 12 semin#ii? Cui urma s"-i fie nmnat", n
cadrul fiec"rei semin#ii, a dou"sprezecea parte din cadavru, de vreme ce semin#iile
tr"iau n robie, sub jugul filistenilor, f"r" s" aib" c"petenii oficiale?
Atunci au ie#it to"i fiii lui Izrail #i ob#tea s-a adunat toat! ca un singur om, din Dan
pn! n Beer#eba #i "inutul Galaad, naintea domnului la Mi"pa. $i s-au nf!"i#at
naintea domnului to"i voievozii poporului - toate semin"iile lui Izrail - n adunarea
poporului lui dumnezeu, patru sute de mii de pedestra#i mnuitori de sabie (20, 1-
2).
N-a#i uitat, desigur, c" toate acestea se petrec imediat dup" moartea lui Samson,
cnd filistenii i mai #ineau pe evrei n cea mai crunt" robie. Cum s-au adunat cele
12 semin#ii? Cum au ng"duit nrobitorii s" aib" loc o adunare att de numeroas" de
oameni narma#i? Biblia nu l"mure!te acest lucru; ai zice c" porumbelul sfnt a
uitat cu des"vr!ire de situa#ia de plns a poporului ales. Cu toate acestea, pentru a
pronun#a o sentin#" mpotriva unei crime s"vr!ite pe p"mntul filistenilor, evreii ar fi
trebuit s" cear" ng"duin#a lor; acesta este un drept al st"pnitorilor, pe care ei l-au
p"zit ntotdeauna cu str"!nicie.
Ceva mai departe Biblia spune c" 25 700 de in#i purt!tori de sabie (v. 15) din
semin#ia lui Veniamin s-au ridicat n ap"rarea vinova#ilor. Celelalte 11 semin#ii au
trimis 400 000 de oameni mnuitori de sabie !i to#i r"zboinici (v. 17).
Dac! ad!ug!m la acest num!r de o#teni - spune Voltaire - b!trnii, femeile #i copiii,
trebuie s! consider!m c! num!rul tuturor evreilor se ridica la 1 700 000 de oameni,
f!r! a mai pune la socoteal! pe preo"i. Dar pentru a #ine n robie un num"r att de
mare de oameni, printre care erau 426 000 de in!i narma#i, ar fi fost necesar" o
armat" de cel pu#in 800 000 de oameni. &i apoi cum au l"sat st"pnii armele robilor
lor, cnd n Cartea nti a Regilor (13:19) se arat" c" filistenii nu ng"duiau evreilor
s" aib" nici un fierar, de team" s" nu-!i fac" s"bii !i l"nci, !i c" to#i fiii Izrailului erau
nevoi#i s" se adreseze st"pnilor lor - filistenii - de fiecare dat" cnd aveau nevoie
s"-!i ascut" uneltele gospod"re!ti?
n care dintre aceste dou" pasaje contradictorii a f"cut porumbelul divin o glum"
mai reu!it"? n care anume din versete !i bate joc sfntul duh mai r"u de
credulitatea !i de naivitatea credincio!ilor?
Vom vedea ndat" ce !ir de m"celuri a provocat aceast" siluire n mas" a #iitoarei
levitului. La adunarea celor 400 000 de oameni narma#i, preotul evreu a povestit tot
ce s-a ntmplat. Subliniem n treac"t c", pentru a lua cuvntul la o adunare att de
numeroas", ar fi trebuit s" ai un glas destul de puternic.
Biblia citeaz" cuvntarea cu pricina. Amintind n treac"t !i n expresii voalate
excita#ia locuitorilor Ghibeii, c"reia era ct pe-aci s"-i cad" victim" el nsu!i, levitul a
cerut s"-i fie r"zbunat" ibovnica. Pe "iitoarea mea au chinuit-o, nct a #i murit, a
exclamat el.
Nu stric" s" subliniem c" n prima povestire se spune c" to#i b"rba#ii din ora! ar fi
siluit-o pe femeia aceea nenorocit", iar n cuvntarea ibovnicului p"guba!
porumbelul relateaz" c" din tot acest norod erau #apte sute de in#i osebi"i, #i
anume stngaci; to"i ace#tia nimereau cu piatra din pra#tie firul de p!r #i nu d!deau
gre# (20:16). Admirabil! Nu-i a!a?
Revolt"toarea siluire s"vr!it" de c"tre to#i b"rba#ii din ora!ul Ghibeea a durat toat"
noaptea, !i numai o singur" noapte! Dac"-i socotim vinova#i numai pe ace!ti pe
dumnezeu s" d"ruiasc" fiilor Izrailului biruin#" asupra fiilor Veniaminului nu este
altul dect Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron....
nc" nu pricepe#i despre ce este vorba? Atunci face#i socoteala pe degete !i ve#i
r"mne ului#i.
Este acela!i Fineas despre care am citit c" n timpul vie#ii lui Moise i-a str"puns cu
lancea pe evreul Zimri !i pe frumoasa madianit" Cozbi n clipa n care aceast"
pereche scotea suspine amoroase. Cartea Numerii, care n cap. al 25-lea ne
prezint" o dare de seam", oficial" asupra faptei eroice a acestui levit, l !i nume!te
Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron... (v. 7 !i 11). Dup" cum !i aminte!te cititorul,
faptele acestea s-au petrecut n Moab, nainte de sosirea evreilor n p!mntul
f!g!duin"ei, cu mult nainte de trecerea Iordanului. Prin urmare, de atunci - de pe
timpul mor#ii lui Zimri pn" la m"celul organizat mpotriva semin#iei lui Veniamin - a
curs mult" ap". Acest m"cel a avut loc dup" moartea lui Samson. Cu el se ncheie
cartea Judec!torilor.
nc" nu a#i uitat, desigur, c", dintre evreii care atinseser" vrsta de 20 de ani n
momentul ie!irii din Egipt, generalul Iosua !i domnul Caleb fuseser" singurii c"rora
dumnezeu le f"g"duise c" vor p"!i pe p"mntul Canaanului. Pe de alt" parte, Biblia
spune c" Iosua a tr"it 110 ani. Dac" adun"m cei 40 de ani ct a r"t"cit el prin pustiu
cu cei 20 de ani pe care-i avea n momentul trecerii prin Marea Ro!ie, rezult" c",
atunci cnd i-a luat locul lui Moise, Iosua avea 60 de ani. Prin urmare, el i-a
comandat !i i-a crmuit pe evrei vreme de vreo 50 de ani.
Dar ct timp s-a scurs de la trecerea evreilor peste Iordan, sub conducerea lui
Iosua, !i pn" la nimicirea fiilor Veniaminului?
Crmuirea lui Iosua a durat 50 de ani. n cartea Judec!torilor, cap. al 2-lea, v. 10,
se spune c" a tr"it o genera#ie ntreag" care nu cuno#tea nici pe domnul #i nici
faptele pe care le f!cuse domnul. S" socotim, pentru aceast" genera#ie, 20 de ani.
Urmeaz" apoi prima robie a evreilor sub regele Mesopotamiei: 8 ani. Eliberarea,
crmuirea judec"torului Otniel: 40 de ani. A doua robie, pe timpul regelui Eglon:
18 ani. Datorit" judec"torului Ehud, jugul a fost scuturat !i poporul evreu a c"p"tat
un lung r"gaz: 80 de ani. Urmeaz" a treia robie, pe timpul regelui Iabin: 20 de ani.
Victoria lui Debora !i a lui Barac !i un nou r"gaz: 40 de ani. O nou" apari#ie a
madiani#ilor, a patra robie: 7 ani. Fapta eroic" a lui Ghedeon !i eliberarea de sub
roadiani#i: 40 de ani de pace. Evreii cad din nou n robie, dar de ast" dat" sub jugul
propriului lor tiran, Abimelec: 3 ani. Crmuirea judec"torului Tola: 23 de ani.
Crmuirea judec"torului Iair: 22 de ani. A !asea robie, la amoni#i: 18 ani. Eliberarea
datorit" lui Ieftae !i crmuirea acestui judec"tor: 6 ani. Crmuirea pa!nic" a celor trei
judec"tori: Ib#an - 7 ani, Elon - 10 ani !i Abdon - 8 ani. A !aptea robie, la filisteni: 40
de ani. Faptele eroice !i crmuirea lui Samson: 20 de ani. n total: 480 de ani! Iat"
ct timp s-a scurs de cnd au trecut peste Iordan evreii, n rndurile c"rora se afla !i
Fineas, care-l nso#ea pe tat"l s"u Eleazar, !i pn" la moartea lui Samson.
Concluzie: preotul Fineas a avut cel pu#in 500 de ani cnd a n"l#at domnului ruga
pentru fiii Izrailului mpotriva fiilor Veniaminului, implornd r"zbunarea lui
dumnezeu pentru #iitoarea levitului, pe care masculii turba#i din ora!ul Ghibeea o
siluiser" de !apte sute de ori n decursul unei singure nop#i!
Dar de ce textul biblic uit" s" men#ioneze vrsta precis" a marelui preot Fineas?
Pu#in" exactitate ar fi prins tare bine aici. Altfel, scepticii ar putea s" spun" c"
porumbelul sfnt, certndu-se cu aritmetica, a uitat !i cronologia - cronologia
oficial" !i sacr"! Mai mare ru!inea!
Cele 11 semin#ii ale Izrailului, dup" ce au trecut prin sabie semin#ia Veniaminului, s-
au c"it n scurt" vreme pentru ac#iunile lor distrug"toare. Evreii se tnguiau zicnd:
Pentru ce, doamne dumnezeul lui Izrail, s-a ntmplat aceasta n Izrail, ca s!
lipseasc! ast!zi din Izrail o semin"ie?
Dup" aceea !i-au adus aminte de cei 600 de fii ai Veniaminului, care duceau o
via#" searb"d", ascun!i pe stnca Rimon. De ce s" nu devin" ei s"mn#a din care
s" creasc" din nou copacul Veniaminului? Bun" idee, dar... chiar n momentul cnd
ncepuser" ac#iunile du!m"noase din Mi#pa, evreii f"cuser" pe negndite leg"mnt
s" nu dea niciodat" fiicele Izrailului de so#ii celor din semin#ia Veniaminului (21:1).
S-au apucat atunci s" caute o ie!ire din aceast" situa#ie dificil". &i iat" c" un om
de!tept le-a dat o sugestie: s" se intereseze, s" caute !i de bun" seam" c" se vor
g"si familii care n-au fost la Mi#pa n clipa n care a fost f"cut leg"mntul.
Au nceput cercet"rile. S-a descoperit c" evreii din ora!ul Iabe! nu luaser" parte la
mitingul care adoptase rezolu#ia cu privire la exterminarea fiilor Veniaminului.
Atunci a nceput exterminarea bunilor evrei care locuiau n Iabe!, !i oamenii trimi!i
acolo cu aceast" cuvioas" misiune s-au potolit numai dup" ce din toat" popula#ia
ora!ului n-au r"mas dect 400 de fecioare pe care le-au trimis pe stnca Rimon.
Locuitorii stncii au b"gat ns" de seam" c" num"rul de femei pe care l primiser"
era prea mic, c" dou" sute dintre fiii Veniaminului fuseser" nedrept"#i#i la
mp"r#eal". Se crea din nou o situa#ie ncordat". Atunci b"trnii !i-au adus aminte
de marea s"rb"toare care urma s" se pr"znuiasc" n cinstea domnului n ora!ul
Silo !i au luat urm"toarea hot"rre n#eleapt": fiilor Veniaminului care nu
c"p"taser" neveste s" li se ng"duie s" r"peasc" femei n timpul ceremoniilor
religioase !i a serb"rilor populare din Silo. Ace!tia au r"pit, pentru a-!i satisface
pl"cerile, 200 de d"n#uitoare din Silo. Ta#ii !i mamele fetelor nu aveau dreptul s"
protesteze !i, cu excep#ia lor, toat" lumea a fost mul#umit". ndat" dup" aceasta,
urma!ii Veniaminilor au ref"cut !i au rezidit ora!ele lor arse.
Acest mod de refacere a unui trib ntreg a p"rut destul de ciudat tuturor criticilor.
Dar cum criticii snt nelegiui#i, ce valoare pot avea observa#iile lor? Chivotul
leg!mntului se g"sea la Silo n timpul serb"rii, deci nsu!i dumnezeu fusese de
fa#". &i dac" el nu s-a apucat s" verse foc !i par" care s"-i fi nghi#it pe criminali,
mai e oare nevoie de vreo alt" dovad" a bun"voin#ei lui fa#" de r"pitorii
ncnt"toarelor fete?
(ine#i-v" gura, criticilor! Ploconi#i-v" n fa#a c"ilor necunoscute ale proniei divine!