Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL

SCELE [BV]
COMUNA
VALEA DOFTANEI [PH]
ORAUL
PREDEAL [BV]
ORAUL
PREDEAL [BV]
ORA
BUTENI [PH]
S
P
R
E
B
R
A

O
V
S
P
R
E
B
U
C
U
R
E

T
I
S
P
R
E
C
A
B
A
N
A
C
IO
P
L
E
A
STUDIU PEISAGISTIC - ORA AZUGA
IDENTIFICAREA I EVALUAREA PEISAJELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV
data: august 2011
EXPERIMENT PROIECT SRL
proiectant de specialitate:
Calea Mntur nr. 89 ap. 6, Cluj-Napoca
arh. Corina POPSE
dr. arh. Vasile MITREA
ing. Clin ROMAN
dr. geogr. Viorel PUIU
dr. geogr. Vasile ZOTIC
ing. Adrian PODARU
beneficiar:
Primria - Ora Azuga
Str. Victoriei nr.61, Azuga, jud. Prahova
STUDIU PEISAGISTIC
ORA AZUGA
denumire proiect:
scara: 1 : 25.000 plana: 02
FACULTATEA DE ARHITECTUR I URBANISM
Str. ObservatoruIui 34-36, CIuj-Napoca, Romnia
proiectant general:
Acest document este proprietatea firmei Experiment Proiect srl i nu poate fi folosit, transmis sau reprodus
total sau par|iaI, fr autorizarea expres i scris; utilizarea sa trebuie s fie conform celei pentru care a fost
elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturiIe i tampiIele n originaI, de cuIoare aIbastr i verde.
PRORECTOR:
prof. dr. ing. Mircea PETRINA
DIRECTOR DE CONTRACT:
conf. dr. arh. Mihaela Ioana Maria AGACHI
denumire plan:
IDENTIFICAREA I EVALUAREA
PEISAJELOR DIN TERITORIUL
ADMINISTRATIV
contract nr. 20072 / 2011
VALEA AZUGA
D
N
1-E60
VA
LEA
G
LO
D
U
LU
I
VA
LEA
LIM
B

EL
VALEA CRIEI
VALEA GRECULUI
CAZACU
VALEA SEAC
VALEA AZUGA
DC 129
DC 129
DN1-E60
CF 300
VALEA M
RULUI
VALEA DUTCA
VALEA FETEI
C
EA
U
O
A
IA
FR
U
M
O
A
SA
UNGHEA MIC
TEVIA
VALEA ROIE
CENUEROAIA
VALEA STNEI
VALEA LACUL ROU
DC 129A
D
C
129A
D
C
129A
Trasee turistice
Traseu montan Mun[ii Bucegi (Azuga - Valea Grecului
- Vrful Leuca Mic - Saua Baiului)
Traseu Valea Azugii - Cabana Susai
Traseu Predeal - Clbucetul Taurului - Azuga
Traseu Vf. Zamora - Vf. Cazacu - Muntele lui Petru -
Culmea Orjogoaia - Valea Doftanei
Traseu Azuga - Vf. Grecul - Clbucetul Baiului - Predeal
Cod Culoare Tipuri de peisaj
Suprafaa
(ha)
% din
total TA
Valoare
pe|sag|st|c
Msur| de |nterven|e
A - LlSA!L nA1u8LL 5l CvASlnA1u8ALL
a1 elsa[ de pa[l;Ll subalplne 69,54 0,84 mare
Conservare, declarare zon naLural
de interes jud. prin HCJ.
a2 elsa[ de mla;Lln ollgoLrof 0,30 0,00 mare
Conservare, declarare zon naLural
de interes jud. prin HCJ.
a3 elsa[ de pdurl amesLecaLe (molld ;l fag) pe culml 162,80 1,96 mare
roLe[are ;l declarare pdurl cu val.
ecolog. ;l pelsag., Lrecerea lor la grupa
I de exploat. ec.
a4 elsa[ de pdure de molld ;l brad pe versan(l umbrl(l 286,13 3,45 f. mare
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a5 elsa[ de pdurl de molld pe versan(l insorl(l 473,39 5,70 mare
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a6 elsa[ de pdurl de molld pe versan(l umbrl(l 924,39 11,13 mare
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a7
elsa[ de pdurl amesLecaLe (molld ;l fag) pe
versan(l insorl(l 1296,28 15,61 mare
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a8
elsa[ de pdurl amesLecaLe (molld ;l fag) pe
versan(l umbrl(l 1645,57 19,82 mare
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a9
elsa[ de pdurl amesLecaLe cu predomlnarea fagulul
pe versan(l insorl(l 383,69 4,62 moderaL
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a10
elsa[ de pdurl amesLecaLe cu predomlnarea fagulul
pe versan(l umbrl(l 217,54 2,62 moderaL
LxploaLare economlc ra(lonal ;l
evlLarea defrl;rll pe suprafe(e marl.
a11 elsa[ de pdurl de foloase 11,89 0,14 f. mare ueclarare pdure-parc de agremenL.
a12 elsa[ de vale monLan dezvolLaL (lunc) 129,66 1,56 f. mare
lnLerzlcerea Llerll arlnl;urllor ;l
lnsLlLulrea zonelor de proLec(le
sanlLar a cursurllor de ap. a13 elsa[ de vale monLan nedezvolLaL 140,45 1,69 f. mare
B - PEISAJE ANTROPIZATE
b1
elsa[ de pa[l;Ll secundare pe Lerenurl defrl;aLe in
perloada lsLorlc 1447,00 17,43 moderaL 8eglemenLarea p;unaLulul.
b2 elsa[ de Lranzl(le de la pa[l;Le la pdure 187,98 2,26 f. mare
lnLerzlcerea p;unaLulul ;l exploaL.
silvice.
b3
elsa[ de p;unl secundare pe Lerenurl recenL
defrl;aLe 21,18 0,26 redus lnLerzlcerea p;unaLulul.
b4
elsa[ de Lufrl;url plonlere pe Lerenurl recenL
defrl;aLe 11,87 0,14 redus lnLerzlcerea p;unaLulul.
b5 elsa[ llnlar de Lerenurl defrl;aLe sub LLA 16,42 0,20 redus Nu e cazul.
b6 elsa[ sllvlc de planLa(le de molld 407,00 4,90 mare
ueclareare pdurl cu valoare ecologlc
;l pelsaglsLlc ;l Lrecerea lor in grupa l
de exploat. ec. b7 elsa[ sllvlc de planLa(le de pln 64,11 0,77 f. mare
b8 elsa[ degradaL (de Loren(l) 59,53 0,72 redus Lucrrl de amellorare.
C - PEISAJE ANTROPICE
c Peisaje antropice 347,28 4,18 vezl plan;ele 03 ... 10
TOTAL 8304,00 100,00
Legend
Limite
Limit teritoriu administrativ ora
Ci de comunica|ie
Drum na[ional
Drum comunal
Drumuri / strzi
Cale ferat
Autostrad propus Bucureti - Braov
CF 300

Elemente ale peisajului
Noduri orografice - Puncte belvedere
Linii orografice (interfluvii)
Talveguri
Izvoare
Stne
Drumuri-poteci
a1 a2 a3 a4 a5 + a6
a7 + a8 a9 + a10 a11 a12 a13
b1 b2 b3 b4 b5
b8
b6
ROSCI0013 - BUCEGI