Sunteți pe pagina 1din 6

DANIEL YENDA-IOANA

MUPP

BOLINTIN VALE -

ANALIZA PRINCIPALELOR DISFUNCTIONALITATI SI


DIRECTII DE DEZVOLTARE DURABIL PENTRU UN ORAS SUB 50 000 DE
LOCUITORI DIN ROMANIA

Orasul se afla in nordul judetului, pe malurile Argesului i ale Sabarului. Pe la marginea de nord a
orasului trece autostrada BucurestiPitesti.Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia orasului
Bolintin-Vale se ridica la 12.929. La sfaritul secolului al XIX-lea, Bolintin-Vale avea statut de comuna
rurala.In 1950, comuna a fost transferata raionului Racari si apoi (dup 1952) raionului Titu din regiunea
Bucureti. In 1968, a revenit la judetul Ilfov. In 1981, o reorganizare administrativa regionala a dus la
transferarea comunei la judeul Giurgiu.Comuna a devenit oras in 1989.

Implementarea principiilor dezvoltarii durabile la nivel local se face prin identificarea


problemelor sociale, economice si de protectie a mediului astfel vom porni prin principalele
disfunctionalitati existente la nivelul habitatului:
1.Capitalul antropic reprezentat de activitati economice si mediul de afaceri:
Marea disfunctionalitate este ca desi zona Bolintin-Vale are un specific agricol, veniturile din
acest domeniu sunt reduse, ponderea fiind de numai 3% din totalul activitilor cu specific economic.
Cauza principala fiind lipsa propietatilor cu o suprata mare unde poate fi aplicata o tehonologie avansata,
dupa retrocedarea terenurilor au aparut propietari cu suprafete mici;
Deasemenea se pot observa investitii reduse de capital strain in economia locala cat si un buget
local auster, insuficienta resurselor bugetare, slaba capitalizare a intreprinderilor;investitii reduse in
segmentele cu valoare adaugata; se apeleaza la serviciile A.F. i P.F;
Se observa lipsa spatiilor comerciale si a capitalului impiedica dezvoltarea in continuare a
comertului, o slaba exploatare a resusrselor naturale si agricole existente cat si pe ramura turistica o
stare proasta a drumurilor care nu favorizeaza cresterea econimca pe acest palier;
2. Infrastructura reprezentata de reeaua de alimentare cu apa si canalizarea:
Una din marile disfunctionalitati pe acest palier a aparut datorita extinderii localitatii si cresterii
numarului de locuinte, astfel reteaua de canalizare si apa nu mai corespunde necesitatilor, iar in zonele in
care exista racordarea la acest sistem, exploatarea nu se mai face corespunzator, deoarece se afla intrun grad avansat de degradare;
Astfel in concluzie alimentarea cu apa i racordarea la reeaua de canalizare se
realizeaza, in prezent, doar la blocurile de locuinte din centrul orasului. Lungimea reelei de alimentare cu
apa si canalizare este de 6 km. La aceasta sunt arondate un numr de 505 gospodarii (ceea ce
reprezinta 15% din totalul gospodariilor) restul de 85% din populaie nefiind racordata. Deasemenea

evacuarea apelor uzate din localitate se face centralizat doar pentru un numr de 432 gospodarii. Exista
si o statie de epurare care nu mai lucreaza la parametrii tehnici proiectati si nu mai este autorizata pentru
functionare.
Sistemele rutiere sunt necorespunzatoare (imbracamintea asfaltica sau din beton
deteriorata).
Alimentarea cu energie electrica se face prin intermediul unei retele de distributie
rurala, compusa dintr-un ansamblu de linii de medie tensiune astfel retelele de joasa tensiune sunt, in
unele cazuri, subdimensionate n raport cu consumul real de energie electrica, fapt ce explica desele
deteriorari ale cablurilor, cu interventii costisitoare si disconfort pentru abonati.
Deasemenea o mare disfunctionalitate pe acest palier sunt riscurile antropice care se refera la
comportamentul locuitorilor in raport cu depozitarea si inlaturarea deseurilor menajere care pot genera
poluarea solului, apei freatice si a aerului, precum si epidemii cat si poluarea mediului generata de
materiale greu biodegradabile necolectate selectiv in vederea reciclarii.
3.Populatia:
Populaia prezinta o structura echilibrata, cu un maxim pentru segmentul ce constituie forta de
munca actuala si viitoare (20 - 50 ani) i cu o tendinta medie de imbatranire (media segmentului 0-20 ani
mai mic decat media segmentului > 50 ani).
Deasemenea exista o problema in randul populatiei tinere care migreaza din cauza economiei
locale care nu poate asigura locuri de munc pentru absolventii invaamantului liceal, profesional i
superior astfel vorbind de cresterea ratei de somaj care este mult mai ridicat in randul fortei de munca
feminine.
4. Mediul social:
Putem vorbi de inexistenta unui cabinet de psihiatrie, ecografie, endocrinologie, boli de nutrititie;
unei sectii de boli infecto-contagioase in cadrul spitalului orasenesc cat si a unui camin-spital de batrani si
a unui centru de plasament al copiilor abandonati, crese;
Din cauza fondurilor alocate de stat care sunt insuficiente zona studiata tragem
urmatoarele concluzii cabinetele medicale cat si a echipamentului necesar;
Ca si disfunctionalitati pe palierul educatie putem vorbi de lipsa a
cabinetelor de orientare profesionala, de lipsa unui process instructiv care sa asigure o corelare
corespunzatoare intre fondul teoretic si formarea deprinderilor si viitoarele meserii cat si a unor Scoli
postliceale care sa asigure o calificare in anumite domenii. Lipsa fondurilor duce si la o dotare a
laboratoarelor cat si a cabinetelor pe care o putem caracteriza ca fiind una depasita moral, precare sau
inexistenta;
O alta disfunctie ar fi aceea a insuficientei mijloacelor i
resurselor (umane, materiale) pentru activitatea de educaie ecologic cat si lipsa unui program de
colaborare intre unitatile cu profil de mediu si sanatate si unitatile scolare, vizand problemele specifice de
educatie ecologica;
1. Directiile de Dezvoltare Durabila conin un set de politici pe domenii de activitate
ce se aplica intr-un termen determinat n scopul realizarii obiectivelor generale
fixate intr-o Strategie Locala de Dezvoltare Durabila.
Aceste obiective se realizeaza prin actiuni precum:
pastrarea si imbunatatirea cadrului natural;
dezvoltarea de zone de recreere, loisir si agrement;
dezvoltarea zonelor comerciale central cat si a pietelor cu bucuri specific zonei;
participarea la schimbari economice, sociale intre oras si piata internationala.
2. Structurile Institutionale de Monotorizare si Evaluare a acestor strategii sunt
urmatoarele:
OFERTANTUL care este in stransa relatie cu PRIMARIA care colaboreaza direct cu CONSILIUL
LOCAL. Deasemenea Directia subordonata Primarului care colecteaza si transmite mai departe
portofoliul de propuneri este COMPARTIMENTUL DE PROGRAME SI PROIECTE. Portofoliul de
propuneri este transmis serviciilor Primariei: COMPARTIMENTUL TEHNIC, BIROUL ECONOMIC,

OFICIUL JURIDIC, COMPARTIMENTUL DE MEDIU si COMPARTIMENTUL SOLIDARITATE SOCIALA


care analizeaza si intocmesc un raport de specialitate.

3. STABILIREA PRIORITATILOR:
Asigurarea cresterii calitatii vietii si a dezvoltarii durabile care se realizeaz pe baza resurselor
naturale, financiare si umane locale, prin desfasurarea de activitati care pastreaza si maresc viabilitatea
orasului.Acestea asigurand mentinerea unei infrastructuri moderne,pastrand calitatea peisajului urban.
4. MASURI DE NTARIRE A CAPACITATII INSTITUTIONALE
Realizarea programelor si proiectelor se face cu respectarea urmatoarelor principii:
Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia pentru ca programul sa corespunda;
Dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se utilizeze resursele financiare;Intarirea capacitatii
institutionale, prin management eficient,;
Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;
Realizarea programelor si proiectelor pe care sectorul privat nu le poate realiza;
5.OBIECTIVE GENERALE (Programe) :
1. Dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului populatiei si consumatorilor industriali
la aceast infrastructura (apa, electricitate, distribuie gaze, cai de transport, infrastructura de comunicatii
moderne, informatii publice);
2. Protectia mediului prin asigurarea unui management eficient al deseurilor urbane,
reducerea emisiilor de noxe in atmosfera si in apele de suprafata, reabilitarea habitatului urban si natural;
3. Regenerarea urbana - imbunatirea capitalului natural a terenurilor, florei si faunei
specifice, renovarea cladirilor) ;
4. ntarirea coeziunii sociale, a solidaritatii comunitare, reducerea saraciei,
ridicarea gradului de cultura si educatie;
6.OBIECTIVE:
Mediul natural:
Obiective pe termen mediu:

Reabilitarea i extinderea reelei de alimentare cu apa potabila a oraului Bolintin-Vale;


Modernizarea si asfaltarea drumurilor stradale;
Crearea unui sistem de colectare selective, reciclare si reutilizare a deseurilor urbane si
industriale prin propunerea unui depozit de deseuri menajere cat si derularea de activitati
educative pe tematica proteciei mediului prin implicarea activa a cetatenilor ;

Obiective pe termen lung:

Incurajarea imbunatairii calitatii resurselor de apa prin construirea unei statii pentru tratarea
apelor uzate;

Mediul economic

1. Agricultura
Obiective pe termen mediu:
Reabilitarea sistemului de irigatii, pentru suplimentarea rezervei de apa din sol;
Orientarea activitatii agricole spre culturi profitabile care se preteaza la tipul solului;
Infiintarea de exploatatii agricole;

Obiective pe termen lung:


Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne si performante;

2. Economic
Obiective pe termen mediu:
Modernizarea si extinderea infrastructurii orasului;
Crearea unui centru de afaceri si informare local;
Obiective pe termen lung:
Infiintarea unei piete en-gross, dotata cu capacitati de sortare i preambalare, care sa preia
marfurile de la producatorii individuali si sa le distribuie spre marile piese, inclusiv in Bucuresti;
Stimularea i atragerea investitiilor publice i private in scopul crearii de noi locuri de munca;
3. Comer
Obiective pe termen mediu:
Construirea unui centru comercial;
Atragerea unor investitii in sistem franciza;
4. Turismul
Obiective pe termen mediu:
Asocierea activittatii turistice cu educaia si protectia mediului;
Dezvoltarea ecoturismului si a agroturismului, zonelor de agreement, loisir si de agrement de-a
lungul raurilor Args si Sabar;
Mediul social
1. Educatie
Obiective pe termen mediu:
Dezvoltarea unui invatamant deschis, racordat la nevoile actuale de calificare care sa corespund
standardelor de formare europene si care sa sprijine furnizoriii de programe de formare in scopul
dezvoltarii profesionale pe diverse calificari;
Obiective pe termen lung:
Crearea unui parteneriat durabil intre Administratia Publica Locala si furnizorii de formare a
resurselor umane de pe teritoriul localitatii;
2. Imbunatatirea starii de sanatate a populaitiei
Obiective pe termen mediu:
Crearea unui sistem sanitar local eficient;
Accesul la serviciile de sanatate si dezvoltarea unor programe de educatie pentru sanatate;
Obiective pe termen lung:
Dotarea unitatilor medicale cu aparatura si echipament de inalta performanta;
Marirea numrului de cabinete medicale cu personal de specialitate si diversificarea serviciilor
oferite populatiei;

BIBLIOGRAFIE:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bolintin-Vale
http://www.bolintin.net/index.htm#
http://www.ncsd.ro/documents/local_agenda_21/AgLoc21
Breviar Dezvoltare spatiala durabila 2014-2015 CURS
PPT 09 Dezvoltarea Durabila a Asezarilor Umane - CURS

DANIEL YENDA-IOANA
MUPP

BOLINTIN VALE

- ANALIZA PRINCIPALELOR DISFUNCTIONALITATI SI


DIRECTII DE DEZVOLTARE DURABILA PENTRU UN
ORAS SUB 50 000 DE LOCUITORI DIN ROMANIA -

DANIEL YENDA-IOANA
MUPP