Sunteți pe pagina 1din 13

26.12.

2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Florin Rooga

Blog

Produse

Contact

Evolutie Personala & Antreprenoriat Online

101 filme motivationale care trebuie


vazute intr-o viata
Publicat: 3-Aug-2012

EXISTA FILME MOTIVAIONALE CARE TE ATING i i dau noi sen


suri. Care odat ce leai vzut te vor influ
ena pen
tru res
tul vie
ii tale. Dure
rea lor sea
mn cu ceva din dure
rea ta interioar.

141

5.4k

8
merite

Like

Merit
citit

Altele le vezi cu zm
be
tul pe buze i te fac s ne
legi dife
rit lucruri pe care nu le ne
le
geai pn atunci.
mi doream de ceva vreme sa scriu o list cu filme moti
va
tio
nale care tre
buie vzute. Este ns difi
cil s alegi
care filme sunt moti
va
io
nale sau de dezvol
tare per
so
nal i care nu.
Orice ale
gere ar fi subiec
tiv. Eu unul am ajuns ntr-un punct n care nu m mai inte
re
seaz fil
mele (sau alte
mate
ri
ale) care au not moti
va
io
nal sau de dezvol
tare per
so
nal, ci ace
lea care ne ajut s cre
tem, s ne
dezvoltm.

Deta
lii i comenzi

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

1/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Email
Nume
Aboneaza-te

Unde ncep?
Top cele mai bune filme moti
va
tio
nale de vazut intr-o viata
Ca urmare am mbr
i
at con
cep
tul de men
ta
li
tate a cre
te
rii ("growth min
d
set") a lui Carol Dweck i mi se pare
fantastic.
Am obser
vat c acele mate
ri
ale - cri, filme, blo
guri, arti
cole, etc - care ne ajut s cre
tem pe ter
men lung sunt
mai utile dect cele care ne gene
reaz emo
ii ime
di
ate, care ne umfl moti
va
ia de moment.
Iar pen
tru a crete pe ter
men lung tre
buie s tre
cem i prin mate
ri
ale nepl
cute - cri care ne fac s ne explo
rm i par
tea nega
tiv, filme dificile.
Am vzut filme care sunt drame de la nce
put pn la sfr
it i care m-au influ
en
at mai mult dect altele cu
happy end. i GARANTEZ ns c dac vezi toate fil
mele de mai jos, viaa ta se va schimba pen
tru totdeauna.
Lista fiind foarte lung (din cu
t
rile mele e cea mai com
plex list de acest gen) am pro
ce
dat astfel:
Am ps
trat la fie
care film numele, un link spre un tra
i
ler sau spre o des
cri
ere a lui i la cteva am ad
u
gat
o scurt des
cri
ere. Vreau ca tu s le explo
rezi, s le des
co
peri pe cele care te vor influ
ena pen
tru tot
dea
una, iar nu eu s-i spun care s le vezi. Nu am de unde s tiu ce i se potri
vete i ce nu
http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

2/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Unele sunt filme online sub


ti
trate (am spe
ci
fi
cat la ele), n spe
cial la cele docu
men
tare. Le poi vedea direct
online.
Tra
i
le
rele incluse am ncer
cat s fie High Defi
ni
tion, cea mai bun cali
tate. n majo
ri
ta
tea cazu
ri
lor i-am
pus lin
kuri spre tra
i
lere de cea mai bun cali
tate pe care am gsit-o de pe youtube.
Ah, i am pre
fe
rat sa ps
trez tra
i
le
rele n limba ori
gi
nal a fil
mu
lui, am evi
tat s dau ver
siu
nea englez.
Deci dac fil
mul e ita
lian am lsat denu
mi
rea i tra
i
le
rul ita
lian amd. Am spe
ci
fi
cat ns i denu
mi
rea
englez (i va fi de folos cnd o s le caui pe torente :).
Dac ai pro
fil pe Face
book, poi gsi aceste reco
man
dri i pe pagina de Face
book 101 filme moti
va
tio
nale de
vazut (dai Like la pagina (in dreapta sus, sub ima
gi
nea mai mare), apoi buto
nul Like se va schimba in Liked.
Click acum pe Liked si alege si bifeaza "Get Noti
fi
ca
tions" ca sa acce
sezi toate nou
ta
tile care vor fi pos
tate acolo).
S lsm acum pove
tile: mai jos ai lista ntreag. Ordi
nea lor este pur aleatoare.

101 filme moti


va
tio
nale care tre
buie vzute ntr-o
via
1. Good Will Hunting
2. Tues
days with Mor
rie. Poves
tea seri
lor petre
cute de Mitch Albom, mpre
un cu pro
fe
so
rul su Mor
rie
Schwartz. E genul de film care impre
sio
neaz ntot
dea
una. i reco
mand i "The 5 peo
ple you meet in hea
-

ven" dup o alt carte scris tot de Mitch Albom.


3. The curi
ous case of Ben
ja
min But
ton - Tra
i
ler
4. Sea
bis
cuit - Tra
i
ler
5. The Pur
suit of Happy
ness - Tra
i
ler
6. Secon
dhand Lions - Tra
i
ler
7. Invic
tus - Tra
i
ler
8. The Buc
ket List - Tra
i
ler
9. A River Runs Thro
ugh It - Tra
i
ler
10. Door to Door. Poves
tea vie
ii lui Bill Por
ter unul din
tre cei mai de suc
ces ageni de vn
zri. Ns
cut n San
Franci
sco, cu para
li
zie cere
bral, Bill Por
ter a trit ntre
i
nut toat viaa de mama sa. Nu a reu
it s se
anga
jeze vreo
dat dato
rit pro
ble
me
lor sale medi
cale. Res
tul pove
tii n film.
11. Mr Nobody
12. Hotel Rwanda
http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

3/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

13. Mag
no
lia - Tra
i
ler. Pove
tile ntre
e
sute ale mai mul
tor oameni, n cu
ta
rea feri
ci
rii, a fami
liei si a unor sen
suri. Mi-a pl
cut n mod spe
cial dezvol
ta
rea rela
iei fiu din
tre cei doi eroi prin
ci
pali. Fil
mul l poi vedea inte
gral aici cu sub
ti
trare n romn.
14. What Dreams May Come - Tra
i
ler
15. Mil
lion Dol
lar Baby - Tra
i
ler
16. Any Given Sun
day - Tra
i
ler
17. Don Juan de Marco - Tra
i
ler. Ver
siu
nea online cu sub
ti
trare o gseti aici.
18. Mar
tian Child - Tra
i
ler
19. Field of Dreams - Tra
i
ler
20. Boi
ler Room - Tra
i
ler
21. Radio - Tra
i
ler
22. Facing the giants - Tra
i
ler
23. The Legend of Bagger Vance - Tra
i
ler
24. City of Angels - Tra
i
ler
25. The Worlds Fas
test Indian - Tra
i
ler
26. La Vita e Bella ("Life is beau
ti
ful" titlul englez) - Tra
i
ler
27. Babel - Tra
i
ler
28. Gan
dhi - Tra
i
ler
29. The Great Deba
ters - Tra
i
ler
30. Crash - Tra
i
ler
31. The Sha
w
shank Redemp
tion - Tra
i
ler
32. Fight Club - Tra
i
ler
33. Schindler's list - Tra
i
ler
34. The Boy in the Stri
ped Pyja
mas - Tra
i
ler
35. The Horse Whis
pe
rer - Tra
i
ler
36. For
rest Gump - Tra
i
ler
37. Angel-A - Tra
i
ler
38. The King's Spe
ech - Tra
i
ler
39. What the Bleep Do We Know. Ver
siune inte
gral
online aici. - Tra
i
ler
40. A walk in the clo
uds - Tra
i
ler
41. Meet Joe Black - Tra
i
ler
42. August Rush - Tra
i
ler
43. Deb
bie Ford Sha
dow Effect: Illu
mi
na
ting the Hid
den Power of Your True Self. - Tra
i
ler. Fil
mul l poi vedea
http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

4/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

inte
gral online cu sub
ti
trare n romn aici.
44. The gre
a
test game ever pla
yed - Tra
i
ler
45. Octo
ber Sky - Tra
i
ler
46. Eat Pray Love - Tra
i
ler
47. Louis Hay - You can heal your life - Tra
i
ler. l poi vedea inte
gral aici.
48. Slu
m
dog Mil
li
o
naire - Tra
i
ler
49. The Greek Tycoon - Tra
i
ler
50. La leggenda del pia
nista sull'oceano (sau "The legend of 1900", titlul englez) - Tra
i
ler
51. The way back - Tra
i
ler
52. Mar Aden
tro (titlul englez "Sea Inside") - Trailer
53. Color of Fre
e
dom (fil
mul mai este cunos
cut i sub numele "Goo
d
bye

Bafana") - Tra
i
ler. Des
crie viaa lui Nel
son Man
dela, poves
tit de ctre unul
din
tre gar
die
nii care l-au pzit de-a lun
gul ani
lor de nchisoare.
54. Zorba the Greek - Tra
i
ler. Film deve
nit isto
ric, pro
ba
bil ai vzut scena dan
su
lui lui Zorba.
55. The five peo
ple you meet in hea
ven - Tra
i
ler
56. The blue but
ter
fly - Tra
i
ler
57. The Air I Bre
a
the - Tra
i
ler
58. Rab
bit Proof Fence - Tra
i
ler
59. Save Pri
vate Ryan - Tra
i
ler
60. The desert flower. The Extra
or
di
nary Jour
ney of a Desert Nomad - Tra
i
ler.
Poves
tea mode
lu
lui soma
lez Waris Dirie.
61. Spring, Sum
mer, Fall, Win
ter. And spring again - Tra
i
ler
62. Things we lost in fire - Tra
i
ler

La leggenda del pia


nista sull'oceano (The
legend of 1900)

63. 21 Grams - Tra


i
ler
64. Hereafter - Tra
i
ler
65. In The Name Of The Father - Tra
i
ler
66. The Green Mile - Tra
i
ler
67. Ciu
dad de Dios (titlu englez "City of God") - Tra
i
ler
68. The Natu
ral - Tra
i
ler
69. When a man loves a woman - Tra
i
ler
70. The tree of life - Tra
i
ler
71. Gran Torino - Tra
i
ler
72. The flying Scots
man - Tra
i
ler
http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

5/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

73. We Bou
ght a Zoo - Trailer
74. Mona Lisa Smile - Tra
i
ler
75. Cin
de
re
lla Man - Tra
i
ler. Poves
tea boxe
ru
lui James Bra
d
dock, czut i
rens
cut pe culmi. O des
cri
ere a fil
mu
lui gseti aici.
76. Ordi
nary Peo
ple - Tra
i
ler
77. Life in a day - Tra
i
ler
78. Modi
gli
ani - Tra
i
ler
79. The pia
nist - Tra
i
ler
80. The Ron Clark Story - Tra
i
ler
81. River Queen - Tra
i
ler
82. Band of bro
thers - Tra
i
ler
83. Pay it forward - Tra
i
ler
84. Extre
mely loud and incre
di
bly close - Tra
i
ler

Ciu
dad de Dios (City
of God)

85. Pea
ce
ful War
rior - Tra
i
ler
86. Seven Pounds - Tra
i
ler
87. The Kid - Tra
i
ler
88. Along came Polly - Tra
i
ler
89. The Secret - Tra
i
ler. l poi vedea inte
gral online aici.
90. Antwone Fisher - Tra
i
ler
91. Kill the Irish
man - Tra
i
ler
92. Employee of the Month - Tra
i
ler
93. Dead Poets Soci
ety - Tra
i
ler. Vezi i scena "Oh Cap
tain, my cap
tain"
94. How To Lose Friends And Ali
enate peo
ple - Tra
i
ler
95. Train de vie ("Train of life" titlul englez) - Tra
i
ler
96. Click - Tra
i
ler
97. Fre
e
dom Wri
ters - Tra
i
ler
98. Good Luck Chuck - Tra
i
ler
99. A beau
ti
ful mind - Tra
i
ler
100. Dee
pak Chopra- The 7 Spi
ri
tual Laws of Suc
cess. Ver
siu
nea inte
gral audio
o gseti online aici.
101. Feast of love - Tra
i
ler
A include ntr-o ast
fel list cam toate fil
mele regi
zate de Clint Eas
twood,

Dead Poets Society

Roberto Benigni, Ale


jan
dro Gon
z
lez Ir
ritu sau Giu
se
ppe Tor
na
tore pre
cum i majo
ri
ta
tea fil
me
lor n care
http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

6/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

joac Mor
gan Fre
e
man, Javier Bar
dem sau Anthony Hopkins. Poate i alii.
i reco
mand s par
curgi i lista de muzic moti
va
io
nal, vezi i cita
tele cele
bre din filme, res
pec
tiv cli
pu
rile
moti
va
tio
nale. Supli
men
tar, nu uita s arunci un ochi peste pagina de Face
book 101 filme moti
va
tio
nale de
vazut.
Iar acum am nevoie de pre
rea ta: care sunt fil
mele tale favo
rite din
tre cele de mai sus? Care filme mi-au sc
pat i ar tre
bui incluse NEAPRAT aici? Las mai jos un comen
ta
riu cu fil
mele tala moti
va
tio
nale pre
fe
rate i
hai s facem lista asta i mai com
plet. Ce zici?
141

5.4k
Like

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

7/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Vezi i

91 de filme pe care le-am

35 Site
uri unde poti Vedea

vazut in 2012

Filme Docu
men
tare Online

Anul tre
cut am vzut (sau rev
zut)

Sub
ti
trate

des
tul de multe filme. n spe
cial n

Cea mai Mare Colec


tie de Site-uri cu

peri
oa
dele de []

Filme Docu
men
tare Online Sub
ti
trate:
documentare []

17 cele mai bune cli


puri moti
va
tio
nale
IAR PENTRU C SUNTEM IMEDIAT N
WEEEKEND, am fcut o list cu cli
puri
moti
va
tio
nale din []

Filme care trebuie vazute - Mr


Nobody online subtitrat, trailer
si imdb

Filme care trebuie vazute: A


river runs through it

Filme ce trebuie vazute: Hotel


Rwanda

Load more posts

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

8/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata
201comments

Addacomment...

AlsopostonFacebook

PostingasTiureanHaralambie(Notyou?)

Comment

IuliaMoiseiUniversityofBucharest
LifeofPi!Meritasieunuldinfilmelemelepreferate!Mesajemotivationalesispiritualedin
plinalaturideimaginiincredibile!Listarealizatadetineeformidabila!
ReplyLike

3FollowPostOctober5at2:49pm

DanaRoscaWorksatIntegraDocumentManagement
AthousandwordscuEddyMurphyeunfilmcaremeritavazutcusiguranta
ReplyLike

5FollowPostJuly10at9:42pm

ArdeleanAlinIoanWorksatTuristSuior
BigFish
ReplyLike

3FollowPostJune15at2:27pm

EmilMeteaSeminarulTeologicOrtodoxClujNapoca
imulumescpentrulistaastaipentruefortuldepusnalctuireaei.Aidreptatecndspui
coricelistesubiectivicedificilsialctuietiuna.Amvzutdejactevadinfilmele
demaisusdaroricummambucuratcamgsitlaunloctoateacestetitluri!
ReplyLike

2FollowPostFebruary6at9:48am

RoscaVasilica

FollowUniversitateaAlexandruIoanCuza

...doarolista,nuLISTA.Adaugacevreilaeasau...faalta.Darsuntfilmeexcelente!
ReplyLike

3FollowPostJanuary7at12:52pm

NouredineLariouat

FollowPatronatCalais448followers

canyouinvitemetoyourlistfriendsplease?
ReplyLikeJanuary8at4:53pm
View149more
Facebooksocialplugin

Comments
moniq says
22-Nov-2014 at
As ada
uga "don t let me go"
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

9/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Reply

Codru Iuliana says


23-Oct-2014 at
Reco
mand fil
mul You're Not You (2014) un film moti
va
tio
nal de exceptie
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

Mihaela says
20-Oct-2014 at
ma bucur foarte tare ca am gasit aceasta lista si blo
gul dume
a
voas
tra :)abia astept sa le explo
rez!!!:)
multumesc!
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

alexa maria says


20-Oct-2014 at
as ada
uga WINTER FALL, este exceptional
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

raluca says
3-Oct-2014 at
Salut! Oare cum as putea sa vad si eu fil
mul tues
days with mor
rie? Se gaseste cu alt nume p tor
rente? Sau online tra
dus daca

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

10/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata
poti sa imi dai un link. Ms
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

Florin Rosoga says


3-Oct-2014 at
Raluca, citeste comen
ta
ri
ile de aici http://florinrosoga.ro/blog/tuesdays-with-morrie-mitch-albom/ , am pus acolo un link.
Nu e cea mai buna ver
siune si nu are sub
ti
trare, dar e sin
gura pe care am gasit-o online. Fil
mul este foarte greu de gasit.
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

Madalina says
22-Sep-2014 at
Gifted hands nu este i mie per
so
nal mi se pare super
Comen
ta
riu apre
ciat de citi
tori:

Reply

Florin Rosoga says


23-Sep-2014 at
Mul
tu
mim Mada
lina. Tra
i
ler aici https://www.youtube.com/watch?v=31kep9XRHcU
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

11/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

Lacrimioara Karacs says


8-Sep-2014 at
As ada
uga "State buoni se potete".
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

ana says
6-Sep-2014 at
Bro
ther Bear si Spi
rit Sta
l
lion of the Cimar
ron sunt ani
ma
tii, dar pe mine m au impresionat
Cum apre
ciezi acest comen
ta
riu?

Reply

Older Comments

Incepe o discutie:
Nume
Nume sau prenume
Adres de email
Adresa de email nu va fi publicat
Comment

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

12/13

26.12.2014

101filmemotivationaledevazutintroviata

i mulumesc pentru c ai decis s lai un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am
rugmintea s NU foloseti cuvinte cheie n nume, oricum nu va exista nici un link. mi doresc s avem aici doar o conversaie plcut i
personal.

Trimite Comentariul

Despre mine
Salut, sunt Flo
rin Rooga auto
rul cr
ii "Arta Dezvol
t
rii Per
so
nale". Cu
peste 120.000 de citi
tori lunari i

Mai multe
Des
pre mine Par
te
neri Scrie un arti
col
Arhiva Pro
mo
vare pe blog

Caut pe site
Cauta pe site...

Caut

40.000 de abo
nai la blog sunt apre
ciat ca fiind unul din
tre cei mai citii blo
ggeri de
dezvol
tare i evo
lu
ie per
so
nal. Mai multe des
pre mine

Copyright 2010-2014 Florin Rooga Toate drepturile rezervate

http://florinrosoga.ro/blog/filmemotivationalecaretrebuievazute/

13/13