Sunteți pe pagina 1din 3

-JUDECATORIA RM.

VALCEA-Reactualizare pensie de intretinere si majorare pensie de intretinere-

DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatii
____________________________________
jud.Valcea,
in
contradictoriu cu ______________________________________, jud.Valcea, in temeiul
art.194 noul cod de procedura civila formulam prezenta:
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
Prin care solicitam urmatoarele:
- prelungirea pensiei de intretinere datorata de paratul _______ subsemnatiilor conform
art.499 alin.3 din noul cod civil tinand cont ca acesta a fost obligat sa ne achite pensia de
intretinere pana la varsta majoratului conform Sentinteti civile nr._______________
pronuntata de Judecatoria Rm.Valcea in cauza ce a format obiectul dosarului
nr.___________
- obligarea paratului la plata pensiei de intretinere datorate incepand cu data de
01.01.2014-data de la care paratul nu ne-a mai achitat pensia de intretinere
- actualizare pensiei de intretinere cu indicile de inflatie incepand cu data de 1 octombrie
2011 conform prevederilor art.531 alin.2 din noul cod civil
- majorarea pensiei de intretinere datorata de paratul ________________ in cuantumul
prevazut de art.529 alin.2 din noul cod civil
In fapt:
In anul 200 paratul a divortat de mama noastra, asa cum rezulta din Sentinta civila
nr.________________ pronuntata de Judecatoria Rm.Valcea in cauza ce a format obiectul
dosarului nr..
Prin aceasta sentinta paratul a fost obligat sa ne presteze pensie de intretinere in suma
totala de AAAAAAAAAA ROL-70 RON pana la data implinirii majoratului.
Incepand cu data de 01.01.2014 acesta nu a mai dorit sa ne achite pensia de intretinere
desi prevederile legale, in speta art.499 alin 3 din noul cod civil prevad in mod explicit faptul
ca acesta ne datora in continuare pensie de intretinere intrucat amandoi suntem studenti in
cadrul facultatii+____________ din Bucuresti.
Intrucat pensia pe care acesat ne-o datora este infima, neacoperind nici macar costurile
unui manual de studii (fara sa mai vorbim de cazare, masa, transport in Bucuresti) solicitam
onoratei instante sa dispuna majorarea pensiei de intretinere pe care paratul ne-o datoreaza si

aceasta sa fie recalculata odata la 3 luni cu indicele inflatiei asa cum prevede art. art.531
alin.2 din noul cod civil.
Rugam onorata instanta cand va dispune recalcularea pensiei sa tina cont de faptul ca
paratul este angajat si in acelasi timp patronul societatii la care lucreaza-respectiv
__________SRL, CUI _______________ si ca aceasta societate a raportat in ultimii ani
fiscali profit dupa cum urmeaza:
2011 proft net in valoare de 27.397 lei
2012- profit net in valoare de 10.069 lei
2013-profit net in valoare de 4.821 lei
Urmand ca in calculul veniturilor paratului in vederea stabilirii pensiei de intretinere
sa fie luate si o medie a profitului societatii (profit ce-i revine in intregime paratului) .
Mentionam ca inainte de promovarea prezentei cereri am incercat rezolvarea pe cale
amiabila a conflictului prin mediere, insa, asa cum rezulta din procesul verbal incheiat de
mediatorul Istratescu Razvan, paratul s-a eschivat si nu a dorit medierea.
Fata de cele aratate mai sus va rugam sa ne admiteti actiunea asa cum a fost formulata.
In drept :art 499 alin.3, art 529 alin.2 si art 531 alin.2 din noul cod civil.
Solictam sa ne admiteti proba cu acte.
In dovedirea actiunii depunem urmatoarele documente:
Sentinta civila nr._________ pronuntata de Judecatoria Rm.Valcea in cauza
ce a format obiectul dosarului nr.___________
Copii dupa buletinele subsemnatiilor si ale paratului
Adeverinte din care rezulta faptul ca subsemnatii suntem studenti in anul II
ai ______________ Bucuresti
Furnizare informatii de baza nr.__________ eliberata de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Valcea cu privire la societatea
__________ SRL
Extras de pe site-ul Ministerului Finantelor cu rezumatul bilantului societatii
_____________A SRL pentru anii 2011;2012 si 2013 ;
Process verbal prin care s-a constatat esuarea medierii ca urmare a
neprezentarii la mediere
Taxa de timbru in valoare de 20 lei
Depunem prezenta in doua exemplare, unul pentru instanta si unul in vederea comunicarii
catre parat.
Xxxxxxxxxx

yyyyyyyyyyyyyy

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI RAMNICU VALCEA