Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr. din 24.03.2010

ncheiat astzi 24.03.2010 la sediul U.A.T. COMUNA COTNARI

I. PRILE CONTRACTANTE

1.1. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cotnari , cu sediu inlocalitatea Cotnari


judeul/Iasi, reprezentata prin dl.CRETU VASILE ,avand functia de PRIMARn calitate de
concedent, pe de o parte, i

1.2.DORNEANU LIVIU DORIN, domiciliat in sat Hodora ,com.Cotnari, CNP-1750803220017


jude/Iasi n calitate de concesionar, pe de alt parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract l constituie preluarea, n concesiune, a suprafetei de 17900


mp luciu de apa situat in extravilan sat Hodora ,com.Cotnari in T-278,P-5735, avand
urmatoarele vecinatati ;

Nord-Ciubotariu Vasile

Sud -Pasune comunala

Vest Pasune comunala

Est -Pasune comunala

Bunul ce face obiectul concesiunii este destinat pentru realizarea decolmatarii acestei suprafete si
popularea cu puiet din diferite specii de peste .

2.2. a) Descrierea obiectului i a concesiunii sunt stabilite n caietul de sarcini anex, care face
parte integrant din prezentul contract i pe care concesionarul l accept integral.

b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completndu-se cu cele convenite de
pri
2) .2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz de proces-verbal care se
va ncheia pn la data de 01.04.2010 i va constitui anexa care face parte integrant din
prezentul contract.

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar n derularea concesiunii sunt


urmtoarele:

a) Bunuri de retur constand in terenul concesionat in suprafate de 17900 mp luciu de apa situat in
T-278, P-5753, IN EXTRAVILAN SAT HODORA ,comuna Cotnari care revin de plin drept,
gratuit i libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune.

b) Bunuri proprii constand din bunuri utilizate de concesionar pe durata concesiunii care la
expirarea contractului de concesiune rmn n proprietatea concesionarului: 24.03.2030.

2.5. La ncetarea contractului de concesiune, din orice cauz, bunurile prevzute la pct. 2.4. se
vor repartiza potrivit destinaiilor artate la acest punct, concesionarul fiind obligat s restituie, n
deplin proprietate, liber de orice sarcin, bunul concesionat inclusiv investiiile realizate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata concesiunii este de 20 ani ncepnd de la data semnrii prezentului contract.3.2.
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel mult o jumtate din
durata sa iniial prin simplul acord de voin al prilor care vor ncheia un act adiional cu cel
puin 2 ani nainte de ncetarea lui.

IV. PREUL CONCESIUNII

4.1. Preul concesiunii este de 44.300 lei indexabili n raport de rata inflaiei, cu o redeven
anual n numerar, n valoare de 2215 lei, care va fi pltit de ctre concesionar concedentului,
anual, in doua transe din care 50% pana la 30 iunie si 50% pana la 15.12.2010.

4.2. Neplata redevenei sau executarea cu ntrziere a acestei obligaii conduce la retragerea
concesiunii, cu toate consecinele ce decurg din aceasta, aa cum se prevede n caietul de sarcini.

V. OBLIGAIILE PRILOR

5.1. Relaiile contractuale dintre concedent i concesionar se bazeaz pe principiul echilibrului


financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egaliti ntre avantajele care i sunt
acordate concesionarului i sarcinile care i sunt impuse.

5.2. n consecin, concesionarul nu este obligat s suporte creterea sarcinilor legate de


executarea obligaiilor sale, n cazul n care aceast cretere rezult n urma:a) unei aciuni sau a
unei msuri dispuse de o autoritate public;b) unui caz de for major sau unui caz fortuit.
5.3. Concedentul se oblig s pun la dispoziia concesionarului, la data nceperii concesiunii,
inventarul complet, liber de orice sarcini, aa cum se prevede n caietul de sarcini.

5.4. Concesionarul i execut obligaiile potrivit termenilor i condiiilor prevzute n prezentul


contract i n acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de
instituiile legal abilitate n acest scop, precum i cu cele prevzute n caietul de sarcini.

5.5. Concedentul are dreptul s verifice, n perioada derulrii contractului de concesiune, modul
n care se respect condiiile i clauzele acestuia de ctre concesionar, acesta din urm avnd
obligaia de a pune la dispoziia concedentului toate informaiile, documentele i evidenele
solicitate.

5.6. Responsabilitile de mediu se mpart ntre prile contractante astfel:

a) Toate obligatiile privind protectia mediului ,stabilite conform legislatiei in vigoare pe


parcursul derularii contractului de concesiune ,atat in faza de executie a obiectivului de investitii
cat si in faza desfasurarii activitatilor propuse cad in sarcina concesionarului ,motiv pentru care
acesta va obtine pe cheltuiala sa avize ,acorduri si autorizatii de functionare pe care are obligatia
sa le respecte.

5.7. Concesionarul nu poate n nici un caz subconcesiona, n tot sau n parte, unei alte persoane,
obiectul concesiunii.

VI. GARANII

6.1. Concesionarul se oblig ca n termen de 90 de zile de la data semnrii prezentului contract s


depun cu titlu de garanie suma de 2215 lei reprezentnd cota-parte din suma obligaiei de plat
ctre concedent, stabilit de acesta i datorat pentru primul an de activitate .

VII. RSPUNDERI

7.1. n cazul nerespectrii totale sau pariale ori a executrii necorespunztoare a obligaiilor
stabilite n caietul de sarcini i a clauzelor prezentului contract, partea n culp este obligat la
plata penalitilor prevzute n caietul de sarcini, iar dac acestea nu acoper paguba, pentru
partea neacoperit este obligat la daune-interese.

7.2. Denunarea unilateral a contractului atrage, de asemenea, dup sine, daune-interese, astfel:
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementar a prezentului contract, cu


notificarea prealabil a concesionarului, din motive excepionale legate de interesul naional sau
local, dup caz.

8.2. a) n cazul n care modificarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu,


concesionarul are dreptul s primeasc n mod prompt o despgubire adecvat i efectiv.

b) n caz de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la valoarea despgubirii, aceasta


va fi stabilit de instana judectoreasc competent.

c) Dezacordul dintre concedent i concesionar cu privire la despgubiri nu poate s constituie un


temei pentru concesionar care s conduc la sustragerea obligaiilor sale contractuale.

IX. NCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoarele situaii:

a) la expirarea duratei concesiunii;

b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea unilateral de ctre
concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n sarcina concedentului;

c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, cauz ce conduce la


rezilierea unilateral a contractului de ctre concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina
concesionarului;

d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin rezilierea unilateral a


contractului de ctre concesionar, cu plata de despgubiri n sarcina concedentului;

e) la dispariia dintr-o cauz de for major a bunului concesionat sau n cazul imposibilitii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare, fr plata unei despgubiri.

f) rezilierea contractului intervine pronuntata in instant de judecata , la initiative concedentului


,in cazul nerespectarii obligatiilor contractual de catre concesionar.
X. FORA MAJOR

10.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza
prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective
a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.

10.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 15 zile
producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.

10.3. Dac n termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au


dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.

XI. NOTIFICRI

11.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
prezentului contract.

11.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

11.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

11.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
XII. LITIGII

12.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi
supuse spre soluionare instantei judecatoresti de drept comun.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.

13.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau
ulterioar ncheierii lui.

13.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.

13.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .3 exemplare, astzi 24.03.2010 data
semnrii lui.

CONCEDENT

U.A.T. COMUNA COTNARI

PRIMAR-CRETU VASILE

Contabil- Guguianu Ioan

CONCESIONAR

DORNEANU LIVIU DORIN

S-ar putea să vă placă și