Sunteți pe pagina 1din 3

Domnule Presedinte,

Subsemnatul, formulez prezenta

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

la procesul verbal seria CP nr 1334272 din data de 20.10.2012 incheiat


de catre agent constatator Floarea Cornel din cadrul Politiei or. Brezoi, prin care
am fost amendat, in mod nelegal si netemeinic, cu suma de 630 lei, precum si
mi s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule, in conformitate cu art
121 alin 1 din HG 1391/2006 si sanctionata de art 102 alin 3 lit e din OUG
195/2002, proces verbal a carui anulare o solicit in totalitate.

Motivele plangerii

In fapt, in timp ce conduceam autoturismul marca Peugeot cu numar de


inmatriculare VL- in apropierea localitatii Brezoi respectiv DN71A km 4 am fost
oprit pentru control de catre un echipaj de politie care mi-a comunicat ca as fi
depasit viteza legala prin localitate avand 103 km/h.
Declar ca viteza inregistrata de autovehiculul Peugeot la momentul
inregistrarii vitezei de aparatul radar era sub pragul de 100 km/h incadrandu-se
la 41-50 km/h si ma aflam in afara localitatii Brezoi. In concluzie suspendarea
permisului este netemeinica iar acuzatia agentului de politie este nefondata.
In procesul verbal incheiat agentul constatator nu a aplicat toleranta
prevazuta de art 3.1.1. din Norma Metrologica legala 021-05.
In masura in care se aplica toleranta legala prevazuta de aceasta
norma sanctiunea aplicata noua era prevazuta de art 108 alin 1 lit d punct 3 din
OUG 195/2002 care prevede ca depasirea vitezei legale admise de 50 km/h in
localitate cu 41-50 km/h se sanctioneaza doar cu 9 puncte amenda si nu se
suspenda dreptul de a conduce pe drumurile publice.
In mod cert agentul constatator nu a aplicat toleranta legala si am fost
sanctionati in mod nelegal si netemeinic cu 9 puncte amenda si retinerea
permisului de conducere conform art 102 alin 3 lit e din OUG 195/2002.
Aceasta toleranta a fost motivul anularii de catre mai multe instante a unor
procese verbale identice ca forma si continut cu cel incheiat noua a carui anulare
o solicitam. Mentionam decizia din 19 mai 2009 a Tribunalului Buzau si sentinta
nr 2427 din 12 septembrie 2008 a Judecatoriei Campina.
De asemenea Tribunalul Pitesti prin decizia nr 159/RC din 13 februarie
2009(anexata la prezentele concluzii) a anulat procesul verbal de contraventie
intrucat in acesta trebuia facuta o mentiune clara, expresa a faptului ca s-a
aplicat toleranta prevazuta de Norma legala. Procesul verbal a fost anulat pentru
ca nu a facut aceasta mentiune si a intocmit gresit procesul verbal.
Procesul verbal de contraventie trebuie sa aiba la baza intocmirii sale
mijloace de proba temeinice in ceea ce priveste vinovatia petentului in
savarsirea faptei, mentiunile agentului constatator inserate in actul sanctionator
neputand singure servi drept temei pentru aplicarea sanctiunii contraventionale
in absenta altor mijloace de proba.
Consideram ca in cauza nu se poate proba faptul ca am condus cu
103 km/h si nici faptul ca am savarsit contraventia in localitate.
Practica judiciara interna este in contradictie cu prevederile C.E.D.O. in
sensul ca se pleaca in principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001 care
trimit la prevederile Codului de procedura civila si, avand in vedere art. 1171
Cod civil se retine de regula ca procesul verbal intocmit face dovada pana la
proba contrarie iar in temeiul art. 1169 Cod civil sarcina probei revine celui care
contesta realitatea consemnarilor din procesul verbal.
Insa, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutie dreptul european are prioritate
fata de dreptul sau practica interna asa incat persoana sanctionata care introduce
o plangere contraventionala trebuie sa faca dovada celor consemnate in procesul
verbal doar in situatia in care probele administrate de organul constatator pot
convinge instanta in privinta ,,vinovatiei`` sale dincolo de orice indoiala
rezonabila.
CEDO a considerat ca sistemul procedural roman in materia
contraventionala, avand la baza principii de procedura civila ce impun celui ce
deschide o procedura judiciara contravenientul in speta sa probeze
verdicitatea spuselor este contrar prezumtiei de vinovatie. Curtea a considerat ca
prezumtia de legalitate si de adevar a procesului verbal de contraventie este o
prezumtie lipsita de rezonabilitate, punand un acuzat contraventional(situatie
similara cu acuzatia penala) intr-o situatie prea dezavantajoasa. In consecinta s-a
decis ca art 6, cu privire la prezumtia de nevinovatie, a fost incalcat.
In conformitate cu prevederile art 34 alin 1 din OG 2/2001 va rugam
a admite plangerea si a anula procesul verbal de contraventie mentionat
mai sus.
In subsidiar, in cazul in care considerati ca sunt indeplinite cerintele
legale pentru a fi amendati, va rugam a schimba sanctiunea amenzii cu cea a
avertismentului si sa anulati masura suspendarii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice intrucat sanctiunea primita este cu mult mai
mare fata de gradul de pericol social al faptei savarsite(conform art 5 alin 5 din
OG 2/2001 sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol
social al faptei savarsite).
Pentru a schimba sanctiunea amenzii cu avertismentul si anularea masurii
suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice va rugam
a lua in considerare urmatoarele:
- nu am mai fost sanctionati in acest domeniu, organul constatator prin
reprezentantii sai neputand sa aduca nici o dovada in acest sens;
- viteza cu care s-a depasit baremul pentru retinerea permisului de
conducere este de 3(trei) km/h daca nu aplicam toleranta prevazuta de Norma
Legala 021-05, caz in care coboara sub limita la care se aplica aceasta sanctiune,
fapt pentru care masura avertismentului si anularea masura suspendarii dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile publice este mai mult decat suficienta
pentru a realiza pericolul social dealtfel redus aferent faptei si a respecta
prevederile legale in viitor;
- sanctiunea trebuie sa tina cont de imprejurarile in care s-a savarsit fapta, modul
si mijloacele de savarsire a faptei, scopul urmarit prin savarsirea faptei, urmarile
acesteia, circumstantele personale ale contravenientului in conformitate cu art 21
alin 3 din OG 2/2001, toate aceste aspecte fiind in favoarea noastra pentru a fi
suficient avertismentul si a se anula masura complementara a retinerii
permisului ca si sanctiune;
- formularul procesului verbal prevede, in principal, sanctiunea avertismentului
si in conformitate cu art 95 din OUG 195/2002 se legifereaza ,,nclcarea
dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, altele dect cele care ntrunesc
elementele constitutive ale unei infraciuni, constituie contravenie i se
sancioneaz cu avertisment..;
- conform celor mentionate la punctele anterioare dispozitiile art 7 alin 1 din OG
2/2001 sunt suficiente pentru ca noi sa respectam dispozitiile legale prin
atentionarea noastra scrisa asupra pericolului social al faptei savarsite si
recomandarea de a se respecta prevederile legale.
In drept, imi intemeiez prezenta plangere pe OG 2/2001, OUG 195/2002
si legislatia in vigoare.
Solicit prezentarea probelor(fotografie, inregistrari, etc.) precum si a
urmatoarelor documente prevazute de Normele metrologice legale pentru
functionarea cinemometrelor(radarelor) publicate in Monitorul Oficial nr 1102
bis din 07.12.2005: certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de
verificare metrologica a aparatului radar in termen de valabilitate si autorizatia
de operator radar pentru agentul constatator.
Probele care imi sustin nevinovatia le voi prezenta in instanta.
Anexez la prezenta procesul verbal mentionat si dovada retinerii
permisului.

24.10.2012