Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Presedinte Subsemnatul ,, domiciliat n ..., nscut la ....n ., posesor al CI seria..., permis de conducere seria...nr.... eliberat de .....

formulez PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesul-verbal seria .nr. .din data de .., ntocmit de agent ... din cadrul brigazii de politie rutiera ... Va rog sa dispuneti constatarea nulitatii procesului-verbal seria ..nr. .si dispunerea anularii efectelor produse de respectivul procesul-verbal (amenda de ...., suspendarea permisului pe o perioada de 30 de zile) MOTIVARE

n fapt. In data de ..., in jurul orei ..., in timp ce conduceam auto nr. .... am fost oprit de un echipaj al brigazii de politie rutiera in zona ... . [descrii fapta, bolduiesti cand scrii SENS OPUS, cand scrii ca pietonul NU SE ANGAJASE IN TRAVERSAREA STRAZII PE SENSUL TAU DE MERS] In drept.

In primul rand, imi bazez prezenta plangere contraventionala impotriva pv seria ...nr... pe faptul ca dispozitiile legale au fost gresit aplicate in speta. Agentul constatator a considerat ca fapta intra sub incidenta art 100 din O.U.G. 195/2002 actualizata (ce a zis el, la neacordare prioritate) . Consider ca fapta intra sub incidenta art. 100 alineatul 3, litera b, unde se mentioneaza expres urmatoarea fapta care constituie contraventie: b) neacordarea prioritii de trecere pietonilor angajai n traversarea regulamentar a drumului public prin locurile special amenajate i semnalizate, aflai pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului. Per a contrario, reiese faptul ca neacordarea prioritatii de trecere pietonilor aflati pe sensul opus nu constituie contraventie, astfel aplicarea dispozitiei legale la situatia de fapt prezenta in cauza fiind nelegala.

In al doilea rand, conform art 16 din O.G. 2/2001 actualizata, nearatarea tuturor mprejurrilor ce pot servi la aprecierea gravitii faptei i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite constituie motiv de nulitate absoluta a procesului verbal. Analizand procesul verbal nr., reiese ca agentul constatator nu a descris fapta in intregimea ei, optind pentru o descriere vaga a faptei, fara a descrie locul, imprejurarile si modul de infaptuire. Avand in vedere cele prezentate va rog rog sa dispuneti anularea procesului verbal seria ...nr.... si a efectelor produse de procesul verbal in cauza, respectiv amenda de .... si suspendarea permisului de conducere. Solicit judecata in lipsa.

Anexez urmatoarele documente: - copii dupa CI si dupa permisul de conducere ; - copie dupa procesul-verbal de constatare a contraventiei, seria ..nr. ...din data de ..... - copie dupa buletinul de analiza nr..... eliberat de IML Data Semnatura Domnului Presedinte al Judecatoriei..