Sunteți pe pagina 1din 4

27.03.

2015

ScopulEvaluarii
Impozitulpecladiri
CalcululImpozituluipe
Cladire
Impozitesitaxe20132014
Nouimpozitpecladiri
2014Constructiispeciale
CONSTRUCTIISPECIALE
Evaluare
Procesuldeevaluare
Proceduradelucru
Actenecesarepentruevaluare
Raportdeevaluare
Etapederealizare
StandardeInternationalede
Evaluare
STANDARDELE
INTERNATIONALEDE
EVALUARE2011
VALOAREADEPIATA
IVSC
Conceptefundamentalein
evaluare
ANEVAR
CodDeontologic
InfiintareANEVAR
Contact

Ordonanta24din30.08.2011privindmasuriindomeniulevaluariibunurilor

InfiintareANEVAR
OrdonanaNr.24din30.08.2011
privindunelemsurindomeniulevaluriibunurilor
ACTEMISDE:GuvernulRomaniei
ACTPUBLICATNMONITORULOFICIALNR.628din02septembrie2011

Contact:
Telefon: Telefon:0740.764.119
Email:

vittasebastian@yahoo.com
vittasebastian@gmail.com

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.1pct.I.12dinLegeanr.131/2011privindabilitarea
Guvernuluideaemiteordonane,GuvernulRomnieiadoptprezentaordonan.CapitolulIDispoziiigenerale
Articolul1Prezentaordonanreglementeazactivitateadeevaluare,precumimodalitateadeorganizarei
funcionareaprofesieideevaluatorautorizat.Articolul2(1)Activitateadeevaluarepoatefidesfuratdeorice
persoancarearecalitateadeevaluatorautorizat.(2)Prinevaluare,nsensulprezenteiordonane,senelege
activitateadeestimareavalorii,materializatntrunnscris,denumitraportdeevaluare,realizatnconformitatecu
standardelespecificeacesteiactivitiicudeontologiaprofesionaldeunevaluatorautorizat.(3)Evaluatorul
autorizatestepersoanacareadobnditaceastcalitatedupparcurgereaetapelorreglementatedeprezenta
ordonan.(4)Rapoarteledeevaluareseelaboreazlasolicitareaoricreipersoanefizicesaujuridice,dedrept
publicoriprivat.Articolul3(1)SenfiineazUniuneaNaionalaEvaluatorilorAutorizaidinRomnia,denumitn
continuareUniunea,persoanjuridicautonom,potrivitlegii,carefuncioneazcaorganizaieprofesionalde
utilitatepublicfrscoppatrimonial,dincarefacparteevaluatoriiautorizai,ncondiiilestabilitedeprezenta
ordonan.(2)Uniuneaesteautoritateacompetentcareorganizeaz,coordoneaziautorizeazdesfurarea
activitiideevaluatorautorizatnRomnia.Uniuneareprezintintereseleprofesieideevaluatorautorizatlanivel
naionaliinternaional.(3)Evaluatoriiautorizai,membriaiUniunii,nexercitareaindependentaprofesiei,
desfoar,nprincipal,urmtoareleactiviti:a)evaluridebunuriimobileb)evaluridentreprinderic)evaluride
bunurimobiled)evalurideaciuniialteinstrumentefinanciaree)evaluridefonddecomerialteactive
necorporalef)verificriderapoartedeevaluare.(4)Evaluatoriiautorizai,nexercitareaindependentaprofesiei,
trebuiesfiepercepuiafiliberideoriceconstrngerecarearputeaaduceatingereprincipiilordeobiectivitatei
integritateprofesional.CapitolulIIOrganizareaifuncionareaUniuniiArticolul4(1)Uniuneaaresediulcentraln
municipiulBucuretiiipoateconstituifiliale,cupersonalitatejuridic,nreedineledejude,ncondiiileprevzute
nregulamentulpropriudeorganizareifuncionare.(2)OrganizareaifuncionareaUniuniisestabilescprin
regulamentuldeorganizareifuncionarealacesteia,aprobatprinhotrreaGuvernului.(3)ActivitateaUniuniise
finaneazdinurmtoarelesurse:a)taxedenscriereideexaminareb)cotizaiianualealemembrilorc)fonduri
rezultatedinmanifestritiinifice,tarifepentruserviciideformareipregtireprofesionalcontinuprestaten
conformitatecuprevederilelegaled)drepturieditorialespecificee)donaii,sponsorizriialtevenituri,potrivit
dispoziiilorlegalenvigoare.Articolul5(1)Uniuneaareurmtoareleatribuii:a)atribuiecalitateadeevaluatorautorizat
iemiteautorizaiipentruexercitareaacesteiprofesiincondiiilestabilitederegulamentuldeorganizarei
funcionareb)organizeazexamenelepentrudobndireacalitiideevaluatorautorizatc)adoptstandardelede
evaluareobligatoriipentrudesfurareaactivitiideevaluared)monitorizeazaplicareandesfurareaactivitii
deevaluareaevaluatorilorautorizaiastandardelordeevaluareadoptatedeaceastae)adoptregulileiprincipiile
deontologicecareguverneazactivitateaevaluatorilorautorizai,nconformitatecuresponsabilitileidemnitatea
profesieif)monitorizeazrespectareareguliloriprincipiilordeontologicecareguverneazactivitateaevaluatorilor
autorizaig)sprijinformareaiperfecionareaprofesionalaevaluatorilorautorizaih)organizeazevidena
evaluatorilorautorizai,prinnscriereaacestoranTabloulUniuniii)asigurbunadesfurareaactivitiide
evaluarej)aprprestigiuliindependenaprofesionalamembrilorsinraporturilecuautoritilepublice,
organismelespecializate,precumicualtepersoanefiziceijuridicedinaridinstrintatek)colaboreazcu
organismeprofesionaledinaridinstrintatel)elaboreazipublicghiduriprofesionalendomeniulevalurii
m)editeazpublicaiidespecialitaten)organizeazmanifestritiinificendomeniulstudieriiidezbateriiproblemelor
teoreticeipracticealeevaluriio)organizeazsauparticiplaconferine,congrese,colocvii,seminaresaualte
manifestriprofesionalecucaracterinterniinternaionalcutematicidindomeniulsudeactivitateoridindomenii
conexep)elaboreazpropuneridemodificareicompletareaactelornormativedindomeniuldeactivitateal
evaluatorilorautorizaiilenainteazinstituiilorabilitatepentrupromovareq)ndeplineteoricealteatribuii
prevzuteprinlegesauregulamentulpropriudeorganizareifuncionarer)editeazperiodicunbuletininformativ
destinatevaluatorilorautorizaipentrucomunicareatuturoractelornormative,hotrrilorideciziiloradoptatede
organelesaledeconducere.(2)nexercitareaatribuiilorsalelegale,Uniuneaadopt,prinorganelesale,ncondiiile
prezenteiordonane,hotrri,regulamente,coduldeeticalprofesieiiproceduradisciplinar.Hotrrilei
regulamenteleaprobatedeConferinanaional,coduldeeticalprofesiei,precumioriceactedeinteresgeneral
aleUniuniisaualeorganelorsaledeconduceresepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.Articolul6(1)
OrganeledeconducerealeUniuniisunt:Conferinanaional,Consiliuldirectoripreedintelenexerciiu,denumitn
continuarepreedinte.(2)nafaraorganelorprevzutelaalin.(1),ncadrulUniuniifuncioneazComisiadeetici
disciplin,Comisiadecalificareiatestareprofesional,Comisiatiinificidestandarde,Comisiadeevidena
membrilor,Comisiadeverificareimonitorizare,ComisiaderelaiiinterneiinternaionaleiComisiajuridic.
ComisiileidesfoaractivitateapotrivitregulamenteloraprobatedeConferinanaionalsaudeConsiliuldirector,
dupcaz.Articolul7(1)Conferinanaionalesteorganulreprezentativdeconducere,careseconstituiedinmembrii
Consiliuluidirector,fotiipreediniaiUniunii,precumidincteunreprezentantla20demembrititularidesemnatde
adunareageneralafiecreifilialenfiinatepotrivitart.4alin.(1).(2)Conferinanaionaliadunrilegeneraleale
filialelorsereunescodatpeanioridecteoriseconsidernecesar,ncondiiileprevzutenregulamentulde
organizareifuncionarealUniunii,respectivdeorganizareifuncionarealfilialelor.(3)Conferinanaionalare
urmtoareleatribuii:a)stabiletestrategiaiobiectivelegeneralealeUniuniib)aprobbugetuldevenituriicheltuieli
isituaiilefinanciareanualec)aprobraportuliprogramuldeactivitatealeConsiliuluidirectord)alegeirevoc
preedinteleimembriiConsiliuluidirectore)aprobirevocauditorulstatutarf)numeteirevocmembrii
Comisieideeticidiscipling)aprobmembriideonoare,lapropunereaConsiliuluidirectorh)aprob,la
propunereaConsiliuluidirector,nfiinareaidesfiinareafilialelor,precumiregulamentuldeorganizareifuncionare
alacestorai)aprobcoduldeeticalprofesiei,regulamentulComisieideeticidiscipliniregulamentulde
organizareifuncionarealConsiliuluidirector,lapropunereaConsiliuluidirectorj)aprob,prinhotrre,standardele
deevaluare,obligatoriipentrumembriiUniunii,lapropunereaConsiliuluidirectork)hotrtesancionarea
disciplinaramembrilorConsiliuluidirectoralUniunii,lapropunereaComisieideeticidisciplin,potrivit
regulamentuluiComisieideeticidisciplinicoduluideeticalprofesiei.Contestareasanciuniloraplicatese
poateface,ncondiiilelegii,lainstanadecontenciosadministrativl)decidedizolvareailichidareaUniunii
m)stabiletedestinaiabunurilorrmaseduplichidare,potrivitlegiin)ndeplineteoricealteatribuiiprevzutede
prezentaordonanideregulamentuldeorganizareifuncionarealUniunii.(4)TermenuldereunireaConferinei
naionalenupoatefistabilitmaidevremede30deziledeladatapublicriiconvocriintrunziardelargrspndire
naional,iar,daclaprimaconvocareConferinanaionalnupoatefiinutdincauzalipseicvorumului,adoua
convocaresepoatefixadupminimum10ziledelaprimaconvocare.Convocareavacuprindeloculidata
desfurriiConferineinaionale,precumiordineadezi.(5)PentruvaliditateadeliberrilorConferineinaionale,la
primaconvocareestenecesarprezenaajumtateplusunudinnumrulparticipanilorcudreptdevot,iar
hotrrileseadoptcuvotulmajoritiimembrilorprezeni.(6)LaadouaconvocareConferinanaionalpoates
deliberezeoricarearfinumrulcelorprezeni,iarhotrrileseadoptcuvotulmajoritiiparticipanilor.(7)Conferina
naionalestecondusdepreedintesau,nlipsaacestuia,deprimvicepreedinte.(8)Fiecareparticipantare
dreptullaunvot.Membriideonoarenuaudreptdevot.(9)Alegereairevocareapreedintelui,membrilorConsiliului
director,membrilorComisieideeticidisciplin,precumialegereairevocareaauditoruluistatutarsefacnumai
prinvotsecret,nconformitatecuproceduradealegeriaprobatdeConsiliuldirector.Articolul8(1)Consiliuldirector

http://www.expertevaluare.ro/index.php?page=Mjc=

Stiri
GHEORGHEMARINESCU:
\"Noul Cod Fiscal ar putea intra n
vigoaren2016\"
Duppatruanidescdere,
chiriile pe piaa de birouri din
Romniaarputeascreasc
Celmaimarebrokerdecredite:
Preurileimobiliareauintratnzona
investiional
Mega proiectul imobiliar de pe
TractorulBraovprindecontur
Immochan, divizia imobiliar a
grupului Auchan, a anunat c se
apropie de finalizarea primei etape
de construcie a proiectului Coresi
dinBraov
Tranzaciile cu spaii de birouri
sub3.000mpaudominatprimul
semestrudin2013
Numrul tranzaciilor realizate pe
piaa de birouri din Capital a
crescutcu22%,nprimulsemestru
dinacestanfadesemestrulIdin
2012
BILANNPIAABIROURILOR
Tranzaciileausczutcu10%anul
trecut
Paradox. Romnii triesc n cele
maiproastelocuinedinEuropa
de Est dar pltesc cel mai mult
pentrumetrulptrat
Peste 95% dintre romni sunt
proprietaridarmaibinedejumtate
triescnlocuinesupraaglomerate
i de proast calitate , relev o
analizaBnciiNaionaleaAustriei
NOUA CRIZ IMOBILIAR:
Costuldeconstruciealcaselor,
mai mare dect valoarea lor de
pia
Dezvoltatorii americani concentrai
pe construcia de locuine trec
printro perioad foarte dificil.
Costul ridicrii locuinei este mai
mare dect valoarea de pia dat
de evaluatori, aceasta este
concluzia surprinztoare a celui
mai recent raport al National
Association of Home Builders
(NAHB)
Din 2012, firmele vor plati
impozitemaimari
pentrucladirilepecarenuleau
reevaluat
Reevaluarea cladirilor poate
aduce companiilor un impozit
maimicl
Persoanelor juridice li se aplica o
cota de impozitare stabilita prin
hotararea Consiliului Local, ce
poate fi cuprinsa intre 0,25% si
1,5% din valoarea de inventar
pentru cladirile aflate in patrimoniu,
pentru care persoanele juridice au
efectuat cel putin o reevaluare in
ultimii trei ani anteriori anului fiscal
dereferinta.

1/4

27.03.2015

Ordonanta24din30.08.2011privindmasuriindomeniulevaluariibunurilor
esteorganulexecutivdeconducerecarendeplineteobiectiveleUniuniiiasigurpunereanexecutarea
hotrrilorConferineinaionaleiestealctuitdin11membri.(2)StructuraConsiliuluidirectoreste
urmtoarea:a)preedinteleb)primvicepreedintele,careesteviitorulpreedintec)fostulpreedinte,imediatanterior
preedinteluid)6vicepreedinie)secretarulgeneralf)trezorierul.(3)VicepreediniiUniuniisuntpreedinii
urmtoarelorcomisiidespecialitate:Comisiadecalificareiatestareprofesional,Comisiatiinificidestandarde,
Comisiadeevidenamembrilor,Comisiadeverificareimonitorizare,Comisiaderelaiiinterneiinternaionalei
Comisiajuridic.(4)MandatulmembrilorConsiliuluidirectorestede2ani,cunceperedeladataConferineinaionale
ncareacetiaaufostalei.(5)Funciadepreedintevafiocupatdeprimvicepreedinte,la2anidelaalegereasa
naceastdinurmfuncie.(6)OpersoanpoatefialeasmembrunConsiliuldirectorpentrumaximumdou
mandateconsecutive.(7)Persoanacareaexercitatfunciadepreedintenumaipoatecandidapentruunnou
mandatdeprimvicepreedintedectdupexpirareauneiperioadede2anidelancheiereamandatului.(8)Consiliul
directorareurmtoareleatribuii:a)prezintConferineinaionaleraportuldeactivitate,executareabugetuluide
venituriicheltuieli,situaiilefinanciareanuale,proiectulbugetuluidevenituriicheltuieliiprogrameleUniunii
b)aprobncheiereadeactejuridicennumeleipeseamaUniuniic)propunespreaprobareConferineinaionale
standardeledeevaluare,caredevinobligatoriipentrudesfurareaactivitiievaluatorilorautorizaid)aprob
afiliereaUniuniilaasociaiiiorganismedeprofil,naionaleiinternaionalee)aproborganigramaipoliticade
personalaUniunii,stabilindanualnumruldeposturiisalariilepersonaluluiangajatdeaceastaf)aprobprogramul
anualdepregtirecontinuaevaluatorilorautorizaipersoanefizice,pebazapropuneriiComisieidecalificarei
atestareprofesionalg)stabileteanualcuantumultaxelor,cotizaiiloriindemnizaiilor,precumitermeneledeplat
aleacestorah)elaboreazpropunericuprivirelanfiinareaidesfiinareafilialelori)elaboreazregulamentul
propriu,regulamentulComisieideeticidisciplin,regulamentuldeorganizareifuncionarealUniuniii
regulamentuldeorganizareifuncionarealfilialelor,pecarelesupuneaprobriiConferineinaionalej)aprob
regulamenteledeorganizareifuncionarealecomisiilordespecialitate,regulamentuldeacreditare,regulamentulde
derulareifinalizareastagiaturii,proceduriledealegeripentruorganeledeconducere,regulamentuldeorganizarea
examenuluideatribuireacalitiidemembrustagiar,altereguliiprocedurik)acord,prinhotrre,calitateade
evaluatorautorizat,pebazapropuneriiComisieideevidenamembrilorl)hotrtesancionareadisciplinara
evaluatorilorautorizai,aliidectpropriimembri,lapropunereaComisieideeticidisciplin,potrivitregulamentului
Comisieideeticidisciplinicoduluideeticalprofesiei.HotrrileConsiliuluidirectorsuntdefinitive.Contestarea
sanciuniloraplicatesepoateface,ncondiiilelegii,lainstanadecontenciosadministrativm)hotrteschimbarea
sediuluiUniuniin)organizeaz,lanivelnaional,exameneledeatribuireacalitiidemembrustagiaridedobndire
acalitiideevaluatorautorizato)aprobcursuriledeformarendomeniulevaluriiprevzutelaart.15alin.(6)
p)comunicinstituiilorpubliceinteresatepunctuldevedereasupraconformitiicustandardeledeevaluareadoptate
deUniunearapoartelordeevaluarerealizatedectreevaluatoriiautorizaincondiiileprezenteiordonane
q)intervinepentruaconciliai,lacerere,pentruaarbitralitigiileprofesionaledintremembriiUniuniir)elaboreaz
propuneripentrumodificareaicompletareaactelornormativendomeniuldeactivitatealevaluatorilorautorizai
s)ndeplineteoricealteatribuiistabilitedeConferinanaionalsaudeprezentaordonan.(9)Vacantareafunciilor
depreedinteiprimvicepreedinteseconstatcaurmareademisiei,revocrii,imposibilitiidefinitivedeexercitare
afunciei,decesului,precumiaoricrorcauzecareconduclancetareacalitiideevaluatorautorizat,potrivit
prezenteiordonane(10)ncazulvacantriifuncieidepreedinte,primvicepreedinteledevinepreedinte,durata
mandatuluisuprelungindusededreptcuperioadarmasdinmandatulpreedinteluinexerciiu.(11)ncazul
vacantriifuncieideprimvicepreedinte,sevororganizaalegeripentruaceastfuncienmaximum90deziledela
datalacarefunciaadevenitvacant.Duratamandatuluiprimvicepreedinteluialesvafiegalcuperioadarmas
dinmandatulprimvicepreedinteluipecarelnlocuiete.(12)FunciiledevenitevacantenConsiliuldirectorvorfi
ocupateiexercitateinterimarconformprevederilorregulamentuluideorganizareifuncionarealConsiliului
director,aprobatdeConferinanaional.(13)Consiliuldirectorsentrunetecelpuinodatpetrimestru,la
convocareapreedintelui.(14)PentruvaliditateadeliberrilorConsiliuluidirectorestenecesarprezenaajumtate
plusunudinnumrulmembrilorsi,iarhotrrilevorfiluatecuvotulmajoritiimembrilorprezeni.(15)edina
Consiliuluidirectorestecondusdepreedintesau,nabsenapreedintelui,deprimvicepreedinte.(16)La
edineleConsiliuluidirectoraudreptulsparticipe,frdreptdevot,unreprezentantalMinisteruluiFinanelor
Publice,desemnatdeministrulfinanelorpublice,precumialtepersoanereprezentndasociaiiprofesionalei
patronate,nfunciedeordineadezi,lainvitaiapreedintelui.DataedineiConsiliuluidirectoresteadusla
cunotinaMinisteruluiFinanelorPublicecu10zilenaintededesfurareaacesteia,reprezentantulministerului
avndposibilitateasparticipedinoficiulaedineleConsiliuluidirector.(17)FotiipreediniaiUniuniipotparticipala
edineleConsiliuluidirectorinuaudreptdevot,cuexcepiafostuluipreedinteimediatanterior,carearedreptde
votncalitatedemembrualConsiliuluidirector.(18)Consiliuldirectorvasolicitanscrismembrilorcarelipsesc
nemotivatdela3edineconsecutivesdemisionezedinfuncie,iar,dacacetianudaucurssolicitrii,vapropune
Conferineinaionalerevocarealordinfuncie.Articolul9(1)PreedinteleUniuniiestepreedinteleConsiliuluidirector.
(2)PreedintelereprezintUniuneanraporturilecuterii.Articolul10(1)Comisiadeeticidisciplinestecompus
din5membrititularii3membrisupleani,aleideConferinanaionalpentruoperioadde4anidintreevaluatorii
autorizainscriinTabloulUniuniicaresebucurdeautoritateprofesionaliprobitatemoral.(2)Comisiadeetic
idisciplinidesfoaractivitateanconformitatecuprevederileregulamentuluiComisieideeticidisciplin,
elaboratdeConsiliuldirectoriaprobatdeConferinanaional,iaplicsanciuniledisciplinareprevzutelaart.26
potrivitcoduluideeticalprofesieiiproceduriidisciplinare,precumiregulamentuluideorganizareifuncionareal
Uniunii.Articolul11SituaiilefinanciareanualealeUniuniisuntsupuseaudituluistatutar,conformlegii.Capitolul
IIIOrganizareaiexercitareaprofesieideevaluatorautorizatSeciunea1Dobndireacalitiideevaluatorautorizati
formeledeexercitareaprofesieiArticolul12(1)Activitateadeevaluarepoatefidesfuratnumaidepersoanelece
aucalitateadeevaluatorautorizat,dobnditncondiiileprezenteiordonane,caresuntnscrisenTabloulUniuniii
dovedescaceastaculegitimaiademembrusauautorizaiavalabilladataevalurii.TabloulUniuniisepublicanual
nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.(2)InformaiileidatelecaresenscriunTabloulUniuniivorfistabiliteprin
regulamentuldeorganizareifuncionarealUniunii.TabloulUniuniicuprindeoseciunededicatevaluatorilor
autorizaiinactivi.Articolul13(1)Formareaprofesionaliniialicontinuaevaluatorilorautorizaiseasigurprin
cursurideformareprofesionalorganizatedeUniune.(2)Cursurileiprogrameledeformareprofesionala
evaluatorilorautorizaivorfiaprobatedeConsiliuldirector.Articolul14Uniuneaarencomponenasaurmtoarele
categoriidemembri,evaluatoriautorizai:a)membristagiari,persoanefiziceb)membrititulari,persoanefizice
c)membriacreditai,persoanefiziced)membricorporativi,persoanejuridicee)membriinactivif)membrideonoare.
Articolul15(1)ExamenelepentruatribuireacalitiidemembrustagiaralUniuniiseorganizeazdeConsiliuldirector,
nconformitatecuprevederileregulamentuluideorganizareaexamenuluideatribuireacalitiidemembrustagiar
adoptatdeacesta.(2)Pentrudobndireacalitiidemembrustagiar,persoanafizictrebuiesndeplineasc
urmtoarelecondiii:a)saibstudiiuniversitarefinalizatecudiplomeliberatdeoinstituiedenvmntsuperior
dinRomniasaudintrunaltstatmembrualUniuniiEuropene,recunoscutdeautoritileromnecompetente,
potrivitlegii,careatestncheiereadectretitularacicluluidestudiiuniversitaredelicen,ndomeniilepropusede
ctreConsiliuldirectoriaprobateprinregulamentuldeorganizareaexamenuluideatribuireacalitiidemembru
stagiarb)snufifostcondamnatpentrusvrireauneiinfraciunicuintenie,pentrucarenuaintervenit
reabilitareac)sfiedeclaratadmislaexamenulorganizatpotrivitalin.(1)d)sachitetaxadeexamenncuantumul
intermenelestabilitedeConsiliuldirector.(3)Perioadadestagiusencheiecuexamendefinalizareastagiaturiin
termendemaximum2anideladataatribuiriicalitiidemembrustagiar.(4)Desfurareastagiuluipresupune
parcurgereaunorcursuridepregtireirealizareaunorrapoartedeevaluarenconformitatecuregulamentulde
derulareifinalizareastagiaturii,adoptatdeConsiliuldirector.(5)nperioadadestagiu,taxadestagiuseachitn
cuantumulilatermenelestabilitedeConsiliuldirector.(6)Potdevenimembristagiarifrsusinereaexamenului
prevzutlaalin.(1)persoanelecarendeplinesccondiiileprevzutelaalin.(2)lit.a),b)id)icareauabsolvit
cursurideformarespecificendomeniulevalurii,aprobatedeConsiliuldirector.Articolul16(1)Poatefimembru
titularnumaiaceapersoancareapromovatexamenuldefinalizareastagiaturii.(2)Calitateademembrutitularse
pierdedacpersoanaseaflnoricaredintreurmtoarelesituaii:a)nuurmeazanualunprogramechivalenta
minimum20deoredepregtirecontinub)nuncheieuncontractdeasigurarederspunderecivilprofesional
pentruactivitateadeevaluarec)nuachitcotizaiaanualncuantumulilatermenelestabilitedeConsiliuldirector
d)estecondamnatdefinitivpentrusvrireauneiinfraciunicuintenie.(3)Calitateademembrutitularse
dovedeteculegitimaiademembruiparafacaresevizeaz,respectivseemiteanual.Articolul17(1)Poate
dobndicalitateademembruacreditatoricemembrutitularcuovechimenprofesiadeevaluatordecelpuin3ani
careapromovatunexamennconformitatecunormelespecificedeacreditarestabiliteprinregulamentulde
acreditare,aprobatdeConsiliuldirector.(2)NumaimembriiacreditaipotfialeinComisiadeverificarei
monitorizare.(3)Calitateademembruacreditatesteacordatpentru5anideladatasusineriiexamenuluide
acreditare.(4)Calitateademembruacreditatsepierdedacpersoanaseaflnoricaredintreurmtoarele
situaii:a)nuurmeazanualunprogramechivalentaminimum20deoredepregtirecontinub)nuncheieun
contractdeasigurarederspunderecivilprofesionalpentruactivitateadeevaluarec)nuaachitatcotizaiaanual
ncuantumulilatermenelestabilitedeConsiliuldirectord)estecondamnatdefinitivpentrusvrireaunei
infraciunicuinteniee)nupromoveaz,lafiecare5anideladatadobndiriicalitiidemembruacreditat,unexamen
nconformitatecunormelespecificedeacreditarestabiliteprinregulamentuldeacreditare,aprobatdeConsiliul
director.(5)Calitateademembruacreditatsedovedeteculegitimaiademembruacreditatiparafacarese
vizeaz,respectivseemiteanual.Articolul18Membriititularicarelasfritulanuluicalendaristicnuauurmat
programulobligatoriudepregtiresuntsuspendaipnlaefectuarea,ntruntermendemaximum2anideladata
suspendrii,aprogramuluiechivalenta25deorepean.Dacnacesttermennusefacedovadandepliniriiacestei
condiii,calitateademembrualUniuniinceteazdedrept.ConstatareancetriicalitiidemembrualUniuniiseface
prinhotrreaConsiliuluidirector.Articolul19(1)Potdevenimembrideonoarepersoanelefizice,personaliti
marcanteromnesaustrinecuactivitiprestigioasendomeniulevaluriisaundomeniicomplementareprofesiei
deevaluatorautorizaticareauavutocontribuieimportantlaconsolidareaprestigiuluiUniuniiiaprofesieide
evaluatorautorizat.MembriideonoaresuntdesemnaiprinvotdeConferinanaional,lapropunereaConsiliului
director.(2)Calitateademembrudeonoarenuconferpersoanelorrespectivedreptuldeaprofesacaevaluator
autorizat.(3)CalitateademembrudeonoaresedovedetecudiplomaeliberatdeUniune.Articolul20(1)Pot
desfuraactivitatedeevaluareipersoanelejuridicecusediulnRomniasauntrunaltstatmembrualUniunii
EuropenesaualSpaiuluiEconomicEuropean,membricorporativiaiUniunii.(2)Pentrudobndireacalitiide
membrucorporativ,persoanajuridictrebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:a)saibcaobiectde

http://www.expertevaluare.ro/index.php?page=Mjc=

2/4

27.03.2015

Ordonanta24din30.08.2011privindmasuriindomeniulevaluariibunurilor
activitateexercitareaprofesieideevaluatorautorizatb)majoritateaacionarilorsauasociailorsfieevaluatori
autorizaiisdeinmajoritateaaciunilorsauaprilorsocialec)consiliuldeadministraiealsocietiicomerciale
sfiealesnmajoritatedintreacionariisauasociaiievaluatoriautorizaid)sfiebeneficiaraunuicontractde
asigurarederspunderecivilprofesionalpentruactivitateadeevaluaree)sachitetaxadenscrierenUniunen
cuantumulilatermenelestabilitedeConsiliuldirector.(3)Condiiileprevzutelaalin.(2)lit.a)d)trebuiendeplinite
petoatperioadadeineriicalitiidemembrucorporativ.(4)Membrulcorporativvaachitacotizaiaanualn
cuantumulilatermenelestabilitedeConsiliuldirector.(5)Calitateademembrucorporativsedovedetecu
autorizaiaeliberatdeUniune.Articolul21Uniuneaesteautoritateacompetentpentrucoordonareaactivitiide
verificarearapoartelordeevaluarenvedereaasigurriicalitiiserviciilorprestatedeevaluatoriiautorizai.
Seciuneaa2aStatutulevaluatoruluiautorizat.DrepturiiobligaiiArticolul22(1)Uniuneaarecamembrievaluatori
autorizaipersoanefizicecare,dinpunctuldevederealdreptuluideexercitareaprofesiei,suntactivisauinactivii
persoanejuridice.(2)Esteevaluatorautorizatinactivpersoanacarenuaredreptulsexerciteprofesiadeevaluator
autorizatdeoareceseaflnunadintreurmtoarelesituaii:a)afostsancionatdisciplinarcususpendareadreptului
deexercitareacalitiidemembrupeoperioaddepnla12luni,conformprezenteiordonaneb)areatribuiide
controlfinanciarncadrulMinisteruluiFinanelorPublicesaualaltorinstituiipublice,cuexcepiasituaiilorprevzute
expresdelegec)seaflntrosituaiedeincompatibilitateprevzutdeolegespecial.(3)Schimbareacalitii
declaratedeevaluatorautorizatactivsauinactivsevacomunicanscrisUniuniidectrepersoanancauz,n
termende10ziledelamodificareasituaieisale.Articolul23Evaluatoriiautorizaiaudreptul:a)sperceaponorarii
pentruactivitateadesfurat,onorariicarenusestabilescprocentualdinvaloareaestimatprinraportulde
evaluareb)sparticipelatoateactivitileimanifestrilecareconstituieobiectuldeactivitatealUniuniic)s
consultebazelededate,lucrrile,publicaiileimaterialeledocumentaredecaredispuneUniuneaisbeneficieze
detoatecondiiilepuseladispoziiedeUniunepentruridicareaniveluluidepregtireprofesionald)sfiealein
organeledeconducereincomisiileUniuniie)sfienscriinTabloulUniunii.Articolul24MembriiUniuniiau
urmtoareleobligaii:a)splteasccotizaiaanual.Neplataacesteiancuantumulilatermenelestabilitede
ConsiliuldirectoratrageexcludereadedreptdinUniuneb)selaborezerapoarteledeevaluarepotrivitstandardelor
deevaluareadoptatedeUniunec)srespectecoduldeeticalprofesieideevaluatorautorizat,precumi
regulamenteleadoptatedeorganeledeconducerealeUniunii.Articolul25Evaluatoriirspundndesfurarea
activitiilordisciplinar,civilsaupenal,dupcaz.Articolul26Sanciuniledisciplinarecareseaplicevaluatorilor
autorizai,nraportcugravitateaabaterilorsvrite,sunturmtoarele:a)avertismentscrisb)avertismentcu
aciunecorectivprofesionalc)suspendareacalitiidemembrupeoperioaddepnla12lunid)retragerea
calitiidemembrualUniunii.Articolul27Abaterilenfunciedecareseaplicsanciuniledisciplinaresestabilescprin
regulamentuldeorganizareifuncionarealUniunii.Articolul28(1)Persoanelefiziceijuridicestrinecarenuau
domiciliulnRomniapotdobndicalitateadeevaluatorautorizatipotexercitaaceastprofesie,potrivitprevederilor
prezenteiordonane,dacnrilencareiaudomiciliulsau,dupcaz,sediulprofesionalauaceastspecializare,
certificatdeorganismeleprofesionalerecunoscutesau,dupcaz,deautoritilepublicecareleautorizeazin
condiiilestabiliteprinconveniibilateralencheiatenacestscopdeUniunecuorganismelesimilaredinstatele
respective.(2)Persoanelefizicesaupersoanelejuridiceavndcetenia,respectivnaionalitateaunuistatmembrual
UniuniiEuropenesauaunuistataparinndSpaiuluiEconomicEuropeanpotdobndicalitateadeevaluator
autorizat,potrivitprevederilorprezenteiordonane,naceleaicondiiicaiceteniiromni,respectivpersoanele
juridiceromne.(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),ceteniiunuistatmembrualUniuniiEuropenesaual
SpaiuluiEconomicEuropeancareaudobnditcalitateadeevaluatorautorizatnunuldintreacestestatesepot
nscrienTabloulUniunii,nvedereaexercitriiprofesieinRomniancondiiileprezenteiordonane,fiindexceptai
delaproceduradeexaminare.Uniunearecunoateautomatdocumentulemisdeautoritateacompetentdinstatul
membrualUniuniiEuropene,respectivstatulaparinndSpaiuluiEconomicEuropeannbazacruiaceteanul
acestorstateexercitlegalprofesiadeevaluatorautorizat.(4)Persoanelejuridicestabilitentrunstatmembrual
UniuniiEuropenesaualSpaiuluiEconomicEuropeanundeexercitnmodlegalactivitateadeevaluatorautorizatse
potnscrienTabloulUniunii,nvedereaexercitriiprofesieinRomniancondiiileprezenteiordonane,fiindule
recunoscutcalitateadeevaluatorautorizatdobnditnstatuldeorigine.(5)Persoanelefizicesaujuridiceevaluatori
autorizaiavndcetenia,respectivnaionalitateaunuistatmembrualUniuniiEuropenesauaunuistataparinnd
SpaiuluiEconomicEuropeanpotexercitaprofesiadeevaluatorautorizatinmodtemporarsauocazional.n
aceastsituaie,evaluatorulautorizatesteexceptatdelaproceduradenscrierenUniune.(6)ncazulncare,n
vedereaexercitriitemporaresauocazionaleaprofesieideevaluatorautorizat,solicitantulprevzutlaalin.(5)se
afllaprimaaplicaienRomniasaudacintervineomodificaresubstanialasituaieisale,acestavanainta
Uniuniiodeclaraieprivindserviciilepecarelevapresta,nsoitdeurmtoareledocumente:a)dovadaceteniei,n
cazulpersoaneifizice,respectivanaionalitii,ncazulpersoaneijuridiceb)denumireaiformajuridic,ncazul
persoaneijuridicec)dovadacalificriiprofesionale,ncazulpersoaneifizice,iaautorizriifuncionrii,ncazul
persoaneijuridiced)oatestarecaresconfirmefaptulcsolicitantulpersoanfizicestelegalstabilitntrunstat
membrunscopuldesfurriiprofesieideevaluatorautorizaticnuiesteinterzisspracticeprofesia,chiaricu
caractertemporar,lamomentuleliberriiatestatului.(7)Declaraiaprevzutlaalin.(6)poatefinaintatprinorice
mijloaceiserennoieteanual,dacprestatorulintenioneazsexercite,nmodtemporarsauocazional,ncursul
anuluirespectiv,profesiadeevaluatorautorizatnRomnia.(8)Dispoziiileprezentuluiarticolsuntaplicabilei
ceteniloraparinndConfederaieiElveiene.Articolul29Persoanelefizicecare,prindobndireauneialtecaliti,
devinincompatibilecuexercitareaprofesieideevaluatorautorizatpotrivitdispoziiilorlegalenvigoaresaupotrivit
statutelordeorganizarealealtorprofesiisuntnscrisenTabloulevaluatorilorinactivi.Situaiiledeincompatibilitatese
stabilescprinregulamentuldeorganizareifuncionarealUniunii.Articolul30Activitateadeevaluareestecompatibil
cudesfurareaurmtoareloractiviti:a)consultandeafaceriimanagementb)elaborareadeproiectede
finanarec)evaluareadeproiectedefinanared)expertizcontabil,auditfinanciar,reorganizarejudiciari
lichidare,consultanfiscal,curespectareareglementrilorspecificefiecreiadintreactivitilerespectiveia
principiuluiindependenei,dupcaz.CapitolulIVDispoziiitranzitoriiifinaleArticolul31ConsiliuldirectoralAsociaiei
NaionaleaEvaluatorilordinRomnia,asociaieprofesionalneguvernamental,independent,nfiinatnanul
1992,declaratdeutilitatepublicprinHotrreaGuvernuluinr.1.447/2004,denumitncontinuareANEVAR,
organizeaziconduceprimaadunaregeneralnaionaliprimaConferinnaionalaUniuniiiverific
ndeplinireacondiiilordeparticiparelaacestea,precumicondiiilededobndireiniialacalitiideevaluator
autorizat,prevzutelaart.32.Articolul32(1)MembriiANEVAR,persoanefizice,precumiaialtororganizaiialcror
profildeactivitatefacepartedindomeniuldereglementarealprezenteiordonanecarendeplinesccondiiilede
dobndireacalitiideevaluatorautorizat,prevzutedeart.15alin.(2)lit.a)ib),respectivart.17alin.(1),devin
membrititulari,respectivacreditaiaiUniunii,potrivitdispoziiilorprezentuluiarticol.(2)Pentrudobndireacalitiide
membrutitular,respectivacreditatsepotdepunecereri,nmaximum30deziledeladataintrriinvigoarea
prezenteiordonane,lasediulANEVARdinstr.Scrltescunr.7,sectorul1,municipiulBucureti.(3)ndeplinirea
condiiilorprevzutedeart.15alin.(2)lit.a)ib),respectivdeart.17alin.(1)esteverificat,nmaximum30dezile
deladatadepuneriicererii,deocomisieformatdin5membridesemnaideConsiliuldirectoralANEVAR,pebaza
documentelorstabiliteprinhotrreaConsiliuluidirectorafiatlasediulANEVAR.(4)Listapersoanelorcare
ndeplinesccondiiilededobndireacalitiideevaluatorautorizatseafieazlasediulANEVARnmaximum30de
ziledelaexpirareatermenuluiprevzutlaalin.(2).Articolul33(1)Adunareageneralnaionalamembrilorcare
ndeplinesccondiiilededobndireacalitiideevaluatorautorizat,potrivitart.32,seorganizeaznmaximum30de
ziledeladataafiriilisteipersoanelorcarendeplinesccondiiilededobndireacalitiideevaluatorautorizat.n
cadrulacesteiadunrisealegparticipaniilaprimaConferinnaionalaUniuniiilaConferinanaionalprevzut
laart.43,astfelnctsfierespectatnormadereprezentareprevzutlaart.7alin.(1).(2)Pentruvaliditatea
deliberriloradunriigenerale,laprimaconvocareestenecesarprezenaajumtateplusunudinnumrul
persoanelorcroraleafostadmiscerereadedobndireacalitiideevaluatorautorizat,ncondiiileart.32,iar
hotrrilevorfiluatecuvotulmajoritiiparticipanilor.(3)Laadouaconvocareadunareageneralpoates
deliberezeoricarearfinumrulcelorprezeni,iarhotrrilevorfiluatecuvotulmajoritiiparticipanilor.Articolul
34PrimaConferinnaionalaUniuniiseorganizeazdeConsiliuldirectoralANEVARnmaximum30deziledela
dataadunriigeneralenaionalencareaufostaleiparticipaniilaaceastconferin,iarncadrulacesteiasealege
primulConsiliudirectoralUniunii.Articolul35MembriiANEVAR,persoanefizice,precumiaialtororganizaiialcror
profildeactivitatefacepartedindomeniuldereglementarealprezenteiordonanecarendeplinesccondiiilede
dobndireacalitiideevaluatorautorizat,potrivitart.15alin.(2)lit.a)ib),icarenuaudepuscererincondiiile
art.32alin.(2)potdepuneastfeldecererinmaximum60deziledeladataprimeiConferinenaionale.Dup
expirareaacestuitermen,calitateadeevaluatorautorizatsedobndetenumaincondiiileart.1517.Articolul
36PersoanelecaresuntmembriaspiraniaiANEVARdevinmembristagiariaiUniuniiintermendemaximum2ani
delaintrareanvigoareaprezenteiordonanevorsusineexamenuldefinalizareastagiaturiipentruadeveni
membrititulari.Articolul37PrimulConsiliuldirectoralUniuniivafiformatdin10membri,lipsindfunciadefost
preedinte.LadataalegeriiprimuluiConsiliudirector,alturideceilalimembrivorfialeiattpreedintele,cti
primvicepreedintele.Articolul38MembriiinactiviaiANEVARvorfinscriinTabloulUniunii,nseciuneainactivi\",
urmndsredobndeasccalitateademembruactivdoarduprespectareacondiiilorprevzutederegulamentul
adoptatnacestscopdeConsiliuldirector.Articolul39MembriiacreditaiaiANEVARdevinmembriacreditaiai
Uniuniinsensulprezenteiordonane.Articolul40Persoanelempotrivacrorasadispussanciuneasuspendriidin
calitateademembrualANEVARsaualaltororganizaiialcrorprofildeactivitatefacepartedindomeniulde
reglementarealprezenteiordonanecarendeplinesccondiiilededobndireacalitiideevaluatorautorizatnupot
devenimembridedreptaiUniuniidacnuaexpirattermenulpentrucaresadispussanciuneapnladataintrrii
nvigoareaprezenteiordonane.Articolul41MembriifondatoriimembriideonoareaiANEVARdevinmembride
onoareaiUniunii.Articolul42Oridecteorincuprinsulunuiactnormativsefacereferirelaevaluatoriautorizaisau
evaluatorimembriaiANEVARsaumembriaiuneiasociaiideutilitatepublicdindomeniulevalurii,referireaseva
nelegecestefcutlaevaluatoriautorizainconformitatecudispoziiileprezenteiordonane.Articolul
43Prevederileart.12alin.(1)intrnvigoarentermende10ziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,ahotrriiGuvernuluideaprobarearegulamentuluideorganizareifuncionarealUniunii,ahotrrilor
Conferineinaionaleprivindstandardeledeevaluareprevzutelaart.7alin.(3)lit.j),aRegulamentuluiComisieide
eticidisciplin,precumiacoduluideeticalprofesiei.Articolul44HotrreaGuvernuluiprevzutlaart.4alin.
(2),precumiregulamenteleprevzutelaart.43seadoptnmaximum6lunideladataintrriinvigoarea
prezenteiordonane.Articolul45Procedurileiformalitilecaretrebuiendeplinitepentruexercitareaprofesieide
evaluatornRomniapotfindepliniteiprinintermediulpunctuluidecontactunic,nconformitatecuprevederile

http://www.expertevaluare.ro/index.php?page=Mjc=

3/4

27.03.2015

Ordonanta24din30.08.2011privindmasuriindomeniulevaluariibunurilor
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.49/2009privindlibertateadestabilireaprestatorilordeserviciiilibertateade
afurnizaserviciinRomnia,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.68/2010.Prevederileprezentului
articolseaplicdeladataoperaionalizriipunctuluidecontactunic.Articolul46Dispoziiileprezenteiordonanese
completeazcuprevederileLegiinr.200/2004privindrecunoatereadiplomeloricalificrilorprofesionalepentru
profesiilereglementatedinRomnia,cumodificrileicompletrileulterioare,ialeOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.68/2010.PRIMMINISTRUEMILBOC
Contrasemneaz:Ministrulfinanelorpublice,GheorgheIalomiianuMinistruleconomiei,comeruluiimediuluide
afaceri,IonAritonMinistruleducaiei,cercetrii,tineretuluiisportului,DanielPetruFuneriuMinistrulmuncii,familieii
protecieisociale,LaureniuSebastianLzroiu
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro

Copyright2008expertevaluare.ro.Toatedrepturilesuntrezervate.

http://www.expertevaluare.ro/index.php?page=Mjc=

webdesign&webdevelopment:impactsolution

4/4