Sunteți pe pagina 1din 3

Consiliul Local al comunei -Judetul .

Nr din..

CONTRACT DE ARENDARE
CAPITOLUL I Partile contractului
Art. 1. Contractul de arendare se ncheie si se executa pe baza prevederilor Legii nr. 287/2009
Art. 2. 1. ntre ., domiciliat n
, posesor al . seria nr. ...
eliberat de la data de , CNP,
titular(a) al/a dreptului de proprietate conform
..
denumit/denumit n continuare arendator, si
2 cu sediul social n
, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
sub nr. ., CIF , reprezentat de cu
funcia de ., denumit n continuare arendas, a intervenit prezentul contract
de arendare.
CAPITOLUL II Obiectul contractului
Art. 3. (1) Obiectul contractului de arendare l constituie terenul n suprafat de ha,
situat n extravilanul (intravilanul) localittii . judetul , n :
T, P, S = .. ha Vecini:N ..., S , E ..., V ..
T, P, S = .. ha Vecini:N ..., S , E ..., V ..
T, P, S = .. ha Vecini:N ..., S , E ..., V ..
(2) Categoria de folosint a terenului face obiectul contractului de arendare este aceea de arabil.
(3) In cazul in care pe baza unor masuratori, se constata diferente ale suprafetei supuse arendarii, partile
vor aduce corecturile necesare prin act aditional la prezentul contract. Predarea unei suprafete mai mici
decat cea mentionata in contract ofera arendasului optiunea de a rezilia contractul sau de a reduce
proportional arenda.
CAPITOLUL III Scopul arendrii
Art. 4. Terenul arendat va fi folosit de ctre arendas doar n scopul exploatrii agricole.
CAPITOLUL IV Durata contractului
Art. 5. (1) Prezentul contract de arendare se ncheie pentru o durat de 10 ani, incepand cu anul 2015.
(2) Prezentul contract este reinnoit de drept, pe aceeai durat pe care s-a contractat iniial, dac nici unul
dintre contractani nu-i comunic refuzul nnoirii cu cel puin 1 an nainte de expirarea contractului
(3) Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostinteze in scris cealalta parte, cu cel putin 1 an inainte
de expirarea duratei contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.
(4) Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.
CAPITOLUL V Nivelul arendei, modalitti si termene de plat
Art. 6. (1) Nivelul arendei este de .
(2) Plata arendei n natur se face imediat dup recoltarea culturii, dar nu mai trziu de 45 de zile.
Produsul livrat ctre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.
(3) Plata arendei n bani se face la pretul practicat de arendas la vanzarea produselor dupa recoltare.
Plata se face pn la 31 decembrie a fiecarui an. Plata n bani se va face direct la sediul arendasului sau
prin mandat postal la adresa arendatorului.
(4) Contractele de arendare ncheiate n scris si nregistrate la consiliul local constituie titluri
executorii pentru plata arendei la termenele si n modalittile stabilite n contract si sunt opozabile tertilor.
(5) In cazul in care, inainte de a fi culeasa, recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea,
ca urmare a unui caz fortuit sau de forta majora, arendasul poate obtine o reducere de pret, daca va face
dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
1

a) cauza pieirii totale sau partiale a recoltei sa se datoreze cazului fortuit sau de forta
majora;
b) pieirea recoltei sa fie anterioara culegerii ei;
c) cel putin o jumatate din recolta sa fi pierit in mod fortuit sau din forta majora;
d) pieirea suferita de arendas sa nu fi fost compensata din anii precedenti sau din anii urmatori.
CAPITOLUL VI Drepturile si obligatiile prtilor
Art. 7. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmtoarele:
a) s predea terenul agricol arendasului la termen si n conditiile stabilite de prezentul contract;
b) s l garanteze pe arendas de evictiune total sau partial, precum si de viciile ascunse ale
lucrului pe care l arendeaz. In cazul constituirii unei noi arendari a unei parti sau a intregului teren
arendat in beneficiul unui tert, de catre arendator, anterior incetarii prezentului contract, arendasul este
indreptatit sa solicite anularea contractului, cu daune interese egale cu dublu valorii echivalente in lei a
arendei pentru perioada ramasa pana la incetarea contractului prin ajungerea la termen, calculate prin
raportarea la cel mai mare pret obtinut de arendas la produsele cultivate in perioadele trecute pe acel teren.
c) prin semnarea contractului sa declare pe proprie raspundere sub sanctiunea prevazuta de Codul
Penal pentru declaratii neadevarate ca este singurul mostenitor/reprezentantul mostenitorilor /proprietarilor
in ceea ce priveste suprafetele de teren arendate si detinute conform actului de proprietate enuntat la art. 2
(1).
d) s nu ia niciun fel de msuri n legtur cu exploatarea terenului arendat, de natur s-l tulbure
pe arendas, iar n caz de tulburri ale tertilor n exploatarea normal a terenului, s actioneze mpreun cu
arendasul, potrivit legii, pentru ncetarea actelor de tulburare;
e) s plteasc taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate si veniturile obtinute;
f) s l ncunostinteze n scris pe arendas de intentia sa de a rennoi sau nu contractul cu cel putin
un an nainte de a expira prezentul contract;
g) s primeasc, la ncetarea contractului, terenul care a fcut obiectul acestuia.
h) sa respecte ferm durata prezentului contract intelegand sa isi exprime acordul ca terenul arendat
sa fie folosit in cadrul unei exploatatii agricole care acceseaza un proiect cu sprijin financiar de la bugetul
Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) prin intermediul
Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020 (PNDR), in caz de instrainare a terenului suportand
plata daunelor si prejudiciilor rezultate din nefinalizarea proiectului.
i) arendatorul garanteaza ca in cazul instrainarii cu titlu gratuit a terenului ce face obiectul arendarii,
contractul de arenda va continua cu dobanditorul.
Art. 8. Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmtoarele:
a) s primeasc terenul arendat la termen si n conditiile stabilite de prezentul contract;
b) s ntrebuinteze terenul pe care l-a arendat n conditiile stabilite prin contract;
c) s mentin potentialul de productie si s nu degradeze terenul arendat;
d) s nu schimbe categoria de folosint a terenului arendat fr acordul scris al arendatorului;
e) s plteasc arenda;
f) s suporte taxele de redactare si nregistrare a contractului;
g) n vederea recuperrii daunelor produse de calamitti naturale, s ncheie contracte de asigurare
a culturilor pe care le nfiinteaz pe terenul arendat;
h) s comunice arendatorului si s solicite acestuia s intervin n cazurile n care este tulburat de
terti n exploatarea terenului arendat;
i) la ncetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat n starea n care l-a primit de la
arendator si are dreptul de a i se restitui contravaloarea investitiilor facute pe teren cu acordul
arendatorului, la valoare actualizata;
j) are dreptul, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, sa beneficieze de toate facilitatile
(subventii, plati directe, etc.) acordate producatorilor agricoli;
k) are dreptul de preemptiune n cazul nstrinrii prin vnzare de ctre arendator a terenului
prevzut prin prezentul contract.
2

l) beneficiaza de drept de retentie asupra terenului pana la plata efectiva si integrala a oricarei
creante detinute impotriva arendatorului.
m) nu poate, in nici un caz, sa subarendeze partial sau total bunurile care fac obiectul prezentului
contract.
n) arendasul, cu acordul scris al arendatorului, poate sa cesioneze contractul de
arendare sotului/sotiei, coparticipant/coparticipanta la exploatarea bunurilor agricole arendate sau
descendentilor sai care au implinit varsta majoratului.
CAPITOLUL VII Rspunderea
Art. 9. (1) Partile sunt exonerate de raspundere in cazul in care clauzele nu se executa din cauza de
forta majora sau caz fortuit dovedite cu inscrisuri.
(2) In situatia daunelor produse ca urmare a fenomenelor naturale si boli care genereaza calamitati,
partile convin ca plata arendei sa se reduca proportional cu procentul de daune dovedit cu inscrisuri.
Fenomenele si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva, temperaturi ridicate care
determina sterilitatea plantelor, inundatii din revarsari de ape si ruperi de baraje, ploi abundente si de
durata, temperaturi excesiv de scazute, sub limita biologica de rezistenta a plantelor, stratul gros de zapada
care produce pagube in sectorul vegetal, topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii, precum si alte
dezastre si catastrofe.
(3) Arendasul este exonerat de la plata arendei n cazuri de fort major (de exemplu: radiatii,
rzboi, cutremure devastatoare, si altele care afecteaz terenul arendat).
Art.10. In cazul rezilierii contractului arendasul este in drept sa culeaga recolta aferenta anului
agricol respectiv si pe care a infiintat-o cu obligatia de a achita arenda cuvenita arendatorului daca acesta
nu i-a impiedicat folosinta terenului.
Deasemenea arendasul este in drept sa primeasca contravaloareea ingrasamintelor administrate in
sol si al caror efect este ulterior rezilierii, pentru a caror administrare anuala este prezumat acordul
arendatorului si a altor cheltuieli generate pentru infiintare cultura.
In toate situatiile arendasul este in drept sa solicite sporul de valoare al terenului dobandit de acesta
ca urmare a amenajerilor facute de arendas, pe perioada arendarii, daca prin aceasta se aduce o imbogatire
a fondului funciar.
CAPITOLUL VIII ncetarea contractului
Art. 11. (1) Contractul nceteaz de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.
(2) n cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua dac mostenitorii majori
vor comunica n scris intentiile lor n acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte prti, n termen de 30
de zile de la data decesului.
(3) Contractul de arendare poate fi cesionat sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la
exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au mplinit vrsta majoratului.
(4) La data ncetrii contractului, acesta poate fi rennoit prin acordul prtilor. Daca nici una dintre
parti nu solicita expres in scris incetarea contractului, acesta se considera reinoit pentru o perioada de timp
egala cu cea initiala, arendasul comunicand reinoirea la Consiliul local unde a fost inregistrat.
CAPITOLUL IX Alte clauze
Art. 12. (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea
prezentului contract se suport de ctre arendas.
(2) Comunicrile judiciare si extrajudiciare n legtur cu prezentul contract se vor face la
domiciliul prtilor.
(3) Eventualele nentelegeri se vor rezolva pe cale amiabil, n caz contrar fiind supuse
solutionrii instantelor de judecat.
ncheiat astzi, ................................., n 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul
la arendas si unul la Consiliul Local unde a fost nregistrat contractul.
Arendator,
Arendas,
.
..