Sunteți pe pagina 1din 1

N-A MURIT CI DOARME(somn si moarte)

Sunt cuvintele lui Hristos Iisus despre moartea prietenului Lui Lazăr. Nu
spunea acestea doar pentru că Îi era prieten ci pentru că moartea nu este moarte
ci somn. Moartea nu este trecere în nefiinţă,aşa cum se afişeză pe toate posturile
de televiziune şi în necrologurile di ziare, ci moartea este stare de somn.
Psalmistul David scrie într-unul din psalmi săi despre somn ca dar al lui
Dumnezeu.Degeaba vă sculaţi dis de dimneaţă, degeaba vă culcaţi târziu,voi
care mâncaţi pâinea durerii dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi.Somnul
este prezentat ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Şi aşa este. Ce ne-am face
dacă nu am adormi? Ce grele sunt insomniile. Parcă a doua zi nu mai eşti înstare
de nimic, nici să munceşti, nici să te rogi, parcă nici măcar să leneveşti.
Dacă Domnul Dumnezeu nu ar trimite somnul peste noi, dacă nu l-ar trimite
pe Ene pe la gene, atunci cu siguranţă vom fi epuizaţi, şi în cele din urmă vom
muri. Se aratăprin aceasta neputinţa firii omeneşti. Mai mult , se arată dependenţa
noastră de Dumnezeu, Domnul atot-ţiitorul, ţiitorul oamenilor.
Somnul este blagoslovenie dar este şi moarte parţială. Când dormi mori
câte puţin. Somnul este o moarte scurtă, moartea este un somn prelungit.iar dacă
după un somn revigorator te simţi ca nou, tot astfel ne vom trezi din moarte, noi,
renăscuţi. Va fi un cer nou şi un pământ nou, dar vom fi şi noi oamenii înnoiţi
pentru o nouă viaţă împreuă cu Hristos dacă vom sta dea dreapta Lui.
Criteriul judecăţii Lui este dragostea faţă de El şi faţă de ceilalţi oameni.
Dacă am îmlinit acestea nu ne vom teme de moarte. Nu s-a temut nici Lazăr, nici
Părintele Teoctist, nici Maica Domnului Iisus. De ce ? Pentru că L-au iubit. La fel
voi face şi eu, şi tu. Vom striga morţii la fel ca fericitul apostol Pavel:unde este
,moarte, boldul tău.Hristos a înviat şi mă va învia şi pe mine împreună cu El.
Biruitu-te-a.