Sunteți pe pagina 1din 1

EXPANSIUNEA

Expansiunea - constă în transformarea unei părţi de propoziţie în propoziţie


subordonată corespunzătoare ( S SB, n.p.  PR, A  AT, C.d.  CD, ... ).

Mod de lucru:
• introducerea unui element de relaţie subordonator;
• introducerea unui predicat sau verb copulativ;
• păstrarea întelesului:

vb.cop. n.p. PP PR
El a rămas neschimbat. El a rămas / cum l-am ştiut. /

C.d. PP CD
Doresc o carte de aventuri. Doresc / să cumpăr o carte de aventuri. /

( Expansiunea = dezvoltarea, extensia,... )

CONTRAGEREA

Contragerea - constă în transformarea unei propoziţii subordonate în parte de


propoziţie corespunzătoare ( SB  S, PR  n.p., AT  A, CD  C.d., ... ).

Mod de lucru:
• eliminarea elementului de relaţie subordonator;
• eliminarea predicatului / verbului copulativ;
• păstrarea înţelesului:

SB PP S
Cine câştigă / primeşte totul./ Câştigătorul primeşte totul.

AT PP
Satul / în care s-a născut Creangă / este Humuleşti. /

A
Satul natal al lui Creangă este Humuleşti.

( Contragerea = restrângerea, ... )