Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

SEWS ROMANIA
CUI 13276556
Nr. inreg. J20/468/2000

C O N T R AC T I N D I V I D U AL D E M U N C
ncheiat i nregistrat sub nr. ..../...n registrul general de eviden a
salariailor
A. Prile contractului
Angajator SEWS ROMANIA DEVA, cu sediul/domiciliul n DEVA , CALEA
ZARANDULUI NR 166, judetul HUNEDOARA, nregistrat la registrul comerului sub
numr J20/468/2000, cod fiscaL RO 13276556, telefon 0254206600
i
salariatul/salariata domnul/doamna IBNESCU BIANCA PATRICIA, domiciliat()
n localitatea DEVA, str. DUILIU ZAMFIRESCU bl AB5 , SC 1 , AP 16 , judeul HUNEDOARA,
posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria HD, nr. 633287,
eliberat/eliberat de SPCLEP DEVA. la data de 13.12.2012, CNP 2931216205565, am ncheiat
prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit:
B. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract il constituie prestarea muncii pentru angajator de catre
salariat/salariata si plata in schimb a unei renumeratii ( denumite salariu) de catrea angajator
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ..................................... urmnd s nceap
activitatea la data de .......................;
b) determinat, de 3 luni, pe perioada cuprins ntre data de 17-05-2015 i data de 28-082015 pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Locul muncii este in judetul Hunedoara la sediul angajatorului sau la punctele de lucru
deschise de catre acesta in judetul Hunedoara
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel: in sectii de
productie, birouri
E. Felul muncii
Funcia/meseria MUNCITOR NECALIFICAT ( COD COR 932007) conform Clasificrii
Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
.

G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr.
31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit
Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile
ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi 40 ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore
zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de ore/zi , ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore zi/ore
noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte
lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de 21 zile lucrtoare, n raport cu durata muncii
(norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: 809 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri b). indemnizaii b1). Prestaii suplimentare in bani b2). Modalitatea prestaiilor
suplimentare in natura c). alte adaosuri3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal
de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore
libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil
sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este prevazuta in Regulamentul Intern al societatii .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie conform prevederiilor legii romane;
b). echipament individual de lucru conform prevederiilor legii romane;
c). Materiale igienico-sanitare conform prevederiilor legii romane;
d). alimentaie de protecie conform prevederiilor legii romane;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc conform prevederiilor
legii romane .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 5 zile lucratoare;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 15 zile lucrtoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 15 zile lucrtoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de
munc aplicabil;

d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul
individual de munc;
e). alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior
nceperii activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie
si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr.

10135947./07 iunie 2015 la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeului/municipiului


Deva /Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de
munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia
situaiilor in care o asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc
competent material i teritorial, potrivit legii.

Angajator,
SEWS ROMANIA DEVA
Semnatura

Salariat,
IBNESCU BIANCA PATRICIA
Data

.
Reprezentant legal,
..
Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. ..
din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii
procedurii legale.
Angajator,

Am primit un exemplar,
Nume si prenume .
Semnatura Data .