Sunteți pe pagina 1din 19

TESTE DE AUTOEVALUARE

1.

Hemoragia subperiostal. se intalnete la nou-nscutul cu:

a.

bosa serosangvin;

b.

cefalhematom;

c.

torticolis muscular.

2.

Alege|i afirmafia falsa. privind hemoragia

meningocerebralS:
a.

este favorizata de prematuritate, postmaturitate, pre- zentajii

distocice;
b.

punc^ia lombarS arat& LCR normotensiv;

c.

poate debuta dup& un interval liber de 2-5 zile.


3.

La nou-nscut, scorul Apgar = 3-6 semnific:

a.

asfixie albastr;

b.

asfixie neo-natal;

c.

apnee tranzitorie.

4.

In care din urmStoarele afectiuni nou-nSscutul este aezat

in decubit lateral pe partea afectat^:


a.

cefalhematom;

b.

fractursi de clavicul&;

c.

torticolis.
5.

La nou-n&scut, scorul Apgar = 1-2 semnificS:

a.

asfixie aM;

b.

asfixie albastra;

c.

apnee tranzitorie.

6.

Alege^i afirmafia corecta privind masajul cardiac extern la

nou-nascutul in apnee: rr
a.

se face cand alura ventriculara este mult sub 100 batai/ min;

b.

sefacefolosindpodulpalmei;

c.

deprimarea trebuie sa depaeasca 0,5 cm.

7.

Care afec^iune endocrina se caracterizeaza prin triada

simptomatica exoftalmie, tireotoxicoza, gua:


a.

mixedemul dobandit;

b.

mixedemul congenital;

c.

boala Graves-Basedow.

8.

Care dintre urmiitoarele glande endocrine este situata in

aua turceasca:
a.

epifiza;

b.

tiroida;

c.

hipofiza.

9.

Afec^iunea definita ca tulburare produsa prin absenta sau

insuficien^a secretiei de hormoni tiroidieni'este:


a.

acromegalia;

b.

boala Basedow;

c.

mixedemul.

10.

Referitor la exoftalmie, alegeti afirma^iile corecte:

a.

semnifica protuzia globilor oculari;

b.

se intalnete in hipersecretia de hormoni tiroidieni;

c.

se intalnete in hiposecrefia de hormoni tiroidieni.

11.

Factorul determinant in producerea guei endemice este:

a.

carenfa de vitamina D;

b.

carenfa de fluor;

c.

carenja de iod.

1.Examenul paraclinic care poate stabili etiologia BDA este:


a.

examenul coproparazitologic;

b.

coprocultura;

c.

urocultura.

2. Care simptom nu* apare in sindromul de deshidratare acute:


a.

poliuria;

b.

persistenfa pliului cutanat;

c.

uscaciunea mucoasei bucale.

3.In MPC de gradul I, indicele ponderal este:


a.

0,89-0,76;

b.

0,90-1;

c.

0,75-0,61.

4.In MPC de.gradul II tesutul celular subcutanat este diminuat


pe:
a.

bula lui Bichat;

b.

membre;

c.

torace si abdomen.
5.MPC de gradul III se caracterizeaza prin:

a.

IP >0,60;

b.

IN <0,70;

c.

DP >40%.

6.In etiologia glomerulonefritei acute streptococice este


incriminat:
a.

gonococul;

b.

stafilococul auriu;

c.

streptococul beta-hemolitic.

7.Anemia feripriva este:


a.

mai frecventa la prematuri, gemeni, dismaturi;

b.

determinate de excesul de fier;

c.

microcitara, hipocroma.

8.Fierul se administreaza in:


a.

anemia megaloblasticS;

b.

anemia hemoliticS;

c.

anemia feripriva.
9.Care semn nu se intalnete in anemiile hemolitice:

a.

scaderea sideremiei;

b.

splenomegalie;

c.

subicter.

10.Care din urmatoarele simptome se intalnesc in leucemii:


a.

febra, paloare, icter;

b.

purpura, splenomegalie, otalgii;

c.

paloare, icter, cretere ponderala.

11.In leucemiile la copil numarul leucocitelor este:


a.

normal;

b.

crescut;

c.

scazut.

'X\

12.

Hemofilia tip A este determinate de deficitul de:

a.

fibrinogen;

b.

factor VIII;

c.

trombocite.

13.

Hematiile in semn de tras la $inte se intalnesc in:

a.

leucemia acute limfoblastica;

b.

anemia prin carenja de acid folic;

c.

anemia caren^iaia feripriva.

14.

Sugarii cu MPC de gradul III au rezistenta la infecjii:

a.

normala;

b.

scazute;

c.

crescuta.

15.

Un sugar in varsta de 6 luni cu greutatea de 5 800 g (Gn = 3

500g) este:
a.

distrofic gradul I;

b.

distrofic gradul II;

c.

distrofic gradul III.

16.

Convulsiile febrile sunt:

a.

generalizate;

b.

parfiale;

c.

ocazionale.
17.

Medicamentul de elecfie in criza convulsiva este:

a.

diazepam;

b.

fenobarbital;

c.

aspirina.
18.

Care sunt manevrele interzise in criza convulsiva:

a.

administrarea de diazepam;

b.

palmuirea copilului;

c.

aezarea copilului in picioare.

19.

In profilaxia rahitismului carenjial se administreaza:

a.

vitamina D per os, zilnic pana la varsta de 2 ani;

b.

vitamina D intramuscular zilnic panS la varsta de 1 an;

c.

vitamina A.

20.

Calciul gluconic se administreaza in:

a.

convulsii ocazionale;

b.

convulsii febrile;

c.

convulsii hipocalcemice.

21.

Care din urmatoarele investigafii dovedesc o infectie

streptococica in antecedentele copilului:


a.

creterea VSH;

b.

creterea ASLO;

c.

creterea fibrinogenului seric.

22.

Perioada embrionarS este cuprinsS intre:

a.

0-9 luni de viafS. intrauterina;

b.

0-3 luni de viafa intrauterina;

c.

3-9 luni de viafa intrauterina.

23.

Perioada de nou-n&scut este perioada cuprinsa intre:

a.

0-40 zile;

b.

0-28 zile;

c.

1-3 luni.

24.

La natere nou-nascutul la termen are o lungime de:

a.

50-55 cm;

b.

48-52 cm;

c.

45-48 cm.

25.

Prima masura de ingrijire acordata imediat dupa natere

este:
a.

sectionarea i ligaturarea cordonului ombilical;

b.

dezobstruarea cailor aeriene superioare;

c.

aprecierea scorului Apgar.

26.

Icterul neo-natal este:

a.

afectiune majora hepatica;

b.

hepatita infec|ioasa;

c.

niciuna.

27.

Meconiul este:

a.

malformatie anala;

b.

primul scaun al nou-nascutului;

c.

secrefia glandelor sebacee.

28.

Dintre functiile vemixului caseosa se numara toate de mai j

os cu excepfia:
a.

protecfie antiinfecfioasa;

b.

protecfie mecanica;

c.

protecjie termica.

29.

Printre particularit&file funcfionale ale nou-n&scutului se

num&ni toate de mai jos, cu excepfia:


a.

rise crescut la infecjii;

b.

rise scSzut de hiperbilirubinemie;

c. rise crescut de colaps.

30.

Evalurea stSrii clinice a nou-n&scutului la natere se face

dup&:
a.

1 minut;

b.

5 minute;

c.

20 minute.

31.

Profilaxia oftalmiei gonococice se face dup& natere, in-

stiland in sacul conjunctival 1-2 picaturi de:


a.

nitrat de Ag 1%;

b.

colir;

c.

nitrat de argint 5%.

32.
a.

Infaatul strans peste picioare:

previne deformarea picioarelor m 0;

b.

previne deformarea picioarelor in X;

c.

favorizeaza luxafia congenitala de old.

33.

Alimentafia ideala a nou-nascutului este:

a.

cu lapte adaptat;

b.

naturals;

c.

mixta.

34.

Avantajele laptelui matem sunt:

a.

protecfia impotriva hemoragiilor;

b.

protecfia impotriva infecfiilor bacteriene;

c.

protecjia impotriva infecfiei tuberculoase.

35.

Sugarul ii fine capul la varsta de:

a.

3 luni;

b.

6 luni;

a.

7 luni.

36.
a.

La ce varsta sugarul sta in ezut nesprijinit:

la 9 luni;

b.

la 4 luni;

c.

la 6 luni.

37.

Alimentare mixta inseamna:

a.

introducerea altor alimente in afara laptelui;

b.

alimentarea concomitenta in primele 4 luni cu lapte matem i lapte

de vaca;
c.

introducerea branzei de vaci in alimentare.

38.

Reprezinta un obstacol pentru alimentafia la san:

a.

buza de iepure;

b.

cefalhematomul;

c.

tuberculoza mamei.

39.

Alimentare artificiala inseamna:

a.

alimentafia sugarului cu alt lapte decat cel matem;

b.

alimentafia sugarului cu alte alimente in afara laptelui;

c.

alimentafia sugarului cu preparate de lapte uma- nizate.

40.

Diversificarea alimentafiei sugarului inseamna:

a.

alimentarea cu diverse tipuri de lapte;

b.

introducerea in alimentafie a altor alimente in afara laptelui;

c.

hranirea sugarului cu alimente din masa adulfilor.

41.

Supa de morcovi este:

a.

lichid de dilutie;

b.

aliment obinuit pentru sugarul sanatos;

c.

aliment de tranzifie in BDA.

42.

Candidoza bucala de regula nu necesita:

a.

tratament local cu apa bicarbonatata 4%;

b.

tratament local cu nistatin;

c.

tratament sistemic cu nistatin.

43.

Agentul etiologie cel mai frecvent implicat in producerea

infecfiilor cutanate la nou-nascut este:


a.

streptococul de grup B;

b.

stafilococul;

c.

colibacilul.
44.

Cea mai frecventa etiologie a unei angine pultacee o

reprezinta:

a.

virusurile;

b.

stafilococul;

c.

streptococul beta-hemolitic.

45.

Antibioticul de elecfie in angina pultacee este:

a.

penicilina;

b.

augmentinul;

c.

ampicilina.

46.

Care sunt obligafiile asistentei medicale de pediatrie la

primirea unui copil (precolar sau colar) cu astm bronic in criza:


a.

va aeza copilul in salon separat, in pozifie ezand&, pe un pat

fara peme de puf sau pene;


b.

va administra din proprie inifiativa medicafia adec- vata;

c.

va urmari starea generala a copilului, frecvenfa respi- ratorie,

pulsul, TA, temperatura, ce vor fi prezentate medicului.

47.

Defectul septal interventricular este o cardiopatie

congenitala:
a.

necianogena, cu unt arteriovenos (stanga-dreapta);

b.

necianogena, fara unt;

c.

cianogena, cu unt veno-arterial (dreapta-stanga);

48.

Degetele hipocratice se intalnesc in:

a.

defectul septal atrial;

b.

tetralogia Fallot;

c.

coarctafia de aorta.

49.

Care este forma de oc cea mai frecventa la copil:

a.

ocul hipovolemic;

b.

ocul septic;

c.

ocul anafilactic.

50.

In insuficienta cardiaca acuta, dezvoltarea sugarului sub

aspect ponderal este aparent buna, dei are dificultafi de alimentafie.


Acest aspect se datoreaza:
a.

hepatomegaliei;

b.

timpului de umplere capilar lent;

c.

retenfiei hidrice.

51.Care dintre urmatoarele tipuri de hepatita acuta virala nu


produce hepatita cronica:
a.

HAVtipA;

b.

HAVtipB;

c.

HAVtipC.

52.

in tratamentul giardiozei se folose^te:

a.

Metronidazol;

b.

Cotrimoxazol;

c.

Danazol.

53.

La examenul coproparazitologic se cauta:

a.

oua sau fragmente de parazifi in scaun;

b.

oua sau fragmente de parazifi in sucul duodenal;

c.

oua sau fragmente de paraziti in sange.

54.

Care este etiologia glomerulonefritei acute poststrepto-

cocice:
a.

streptococica dupa o infecfie cu streptococ beta-hemo- litic de

grup B;
b.

mixta, dupa o infecfie cu streptococ i stafilococ;

c.

streptococica dupa o infecfie cu streptococ beta-he- molitic de

grup A.

55.

Care sunt caracteristicele edemelor din glomerulonefrita

acuta poststreptococica:
a.

discrete sau moderate, moi, pufoase, albe;

b.

dure i cianotice;

c.

importante, pot capata aspect de anasarca.

56.

Care este regimul alimentar al unui bolnav care primete

corticoizi:
a.

desodat, cu aport suplimentar de proteine;

b.

aport normal de sare, hipoglucidic;

c.

desodat, hipoglucidic i hipolipidic.

57.

Care este investigatia utila diagnosticului de ITU:

a.

examenul sumar de urinS;

b.

ecografia renala;

a.

urocultura.

b.

RASPUNSURI

c.
1 - b; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - c; 9 - c 10 - a, b; 11 - c; 12 - a; 13
- b; 14 - a; 15 - b; 16 - b, c 17-a, b, c; 18-c; 19-a, c; 20 -c, 21 -a; 22-a, 23-b; 24-b 25 c; 26 - b; 27 - b; 28 - c; 29 - a; 30 - b, c; 31 - a; 32 - c 33 - a, b, c; 34 - b; 35 - b; 36 b; 37- b; 38 - c; 39 - b; 40- b 41 - c; 42 - a, b; 43 - a; 44 - c; 45 - b; 46 - b; 47 - a; 48 c 49 - b; 50 - a, c; 51 - a, c; 52 - b; 53 - c; 54 - c; 55 - b; 56 - c 57 - a; 58 - a, c; 59 a; 60 - b; 61- - a; 62 - c; 63 - a; 64 - a 65 - a; 66 - a; 67 - a; 68 - c; 69 - c.,d