Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZAT ,

INSPECTOR DE SPECIALITATE
FISA DE AVIZARE
A. Avizul gradinitei
Denumirea
optionalului ........................................................................................
.........................
Tipul

de

optional ..............................................................................................
................................
Grupa .................................................................................................
................................................
Durata ................................................................................................
................................................
Numar

de

activitati

pe

saptamana ..........................................................................................
.....
Autorul ...............................................................................................
...............................................
Abilitatea

pentru

sustinerea

cursului..............................................................................................
Institutia de invatamant

GRADINITA

Dumbrava minunata

CONSTANTA
B. Avizul Consiliului de Curriculum al Gradinitei (CCG)
CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE
DA NU
Da cu
recomandare
I.RESPECTAREA STRUCTURII STANDARD A PROGRAMEI
ARGUMENT
OBIECTIVE SPECIFICE
ACTIVITATI DE INVATARE(cel putin una
pentru obiectiv)
CONTINUTURI
MODALITATI DE EVALUARE
II. EXISTENTA UNEI BIBLIOGRAFII
III. ELEMENTE DE CALITATE
RESPECTAREA
PARTICULARITATIOR
DE
VARSTA
CONCORDANTA CU ETOSUL GRADINITEI,CU

INTERESELE PARINTILOR,SI CU NEVOILE


COMUNITATII
CONTINUTUL ARGUMENTULUI
OPORTUNITATEA OPTIONALULUI
REALISMUL IN RAPORT CU RESURSELE
DISPONIBILE
CORELAREA OBIECTIVELOR CU ACTIVITATI
DE INVATARE
CORELAREA OBIECTIVELOR CU UNITATILE
DE CONTINUT
ADECVAREA MODALITATILOR DE EVALUARE
LA DEMERSUL DIDACTIC PROPUS
AVIZUL CCG
DA
DA, CU RECOMANDARI
NU
AVIZUL CONDUCERII GRADINITEI
Nota : Pentru a fi acceptat proiectul de programa trebuie sa
intruneasca DA la punctele I si II si ce putin DA/DA cu recomandari la
punctul III.
AN SCOLAR

2015 - 2016