Sunteți pe pagina 1din 3

Adjectivul

Adjectivele in limba engleza au urmatoarele caracteristici:


a) nu variaza dupa gen si numar
b) se aseaza inaintea substantivelor

Exemplu:
a good cake ---> good cakes

A. Tipuri de adjective
opinion adjectives (adjective de opinie): descriu ceea ce credem despre cineva sau ceva.

Exemple: beautiful, great, nice, expensive, cheap, ugly etc.

fact adjectives (adjective de fapt): descriu ceea ce fiintele sau obiectele determinate sunt cu
adevarat

Exemple: short, large, long, green, round etc.


! Adjectivele de opinie stau inaintea adjectivelor de fapt

B. Adjectivul demonstrativ
Desemneaza fiinte sau lucruri pe care le aratam precizand in acelasi timp apropierea sau
departarea in timp sau spatiu.
Forme:
singular:
- this (acest, aceasta)
- that (acel, acea)
plural:
- these (acesti, aceste)
- those (acei, acele)

Exemple:
This man is a doctor.
That girl is a pupil.
These children are small.
Those boys are playing in the scoolyard.

C. Adjectivul posesiv (adjectiv provenit din pronume personal, cazul Genitiv)


Desemneaza raportul de posesie dintre un posesor si ceea ce acesta poseda:

Forme:
singular:
- my (meu, mea, mei, mele)
- your (tau, ta, tai, tale)
- his (lui, sau, sa, sai, sale)
- her (ei, sau, sa, sai, sale)
- its (lui, ei, sau, sa, sai, sale)
plural:
- our (nostru, noastra, nostri, noastre)
- your (vostru, voastra, vostri, voastre)
- their (lor)
Exemple:
This is my house.
It is his car.
That is our shop.
Those are your books.

D. Comparativul adjectivelor
a) Comparativul de egalitate / inferioritate:
"as ... as" (tot atat de / la fel de)
"not as ... as" (nu atat de / nu la fel de)
"not so ... as" (nu atat de / nu la fel de)

Exemple:
She is as pretty as her mother.
He is not as tall as his brother.

b) Comparativ de superioritate:
- pentru adjective scurte (monosilabice) se adauga terminatia "-er" la finalul adjectivului
respectiv
- pentru adjective lungi, acestea sunt precedate de adverbul "more"

Exemple:
a. o singura silaba:
tall ---> taller
(inalt ---> mai inalt)
slim ---> slimmer
(slab ---> mai slab)
fast ---> faster
(rapid ---> mai rapid)
big ---> bigger
(man ---> mai mare)

b. mai mute silabe:


beautiful ---> more beautiful
(frumos ---> mai frumos)
interesting ---> more interesting
interesant ---> mai interesant
difficult ---> more difficult
dificil ---> mai dificil

E. Superlativul adjectivelor
- pentru adjective scurte (monosilabice) se adauga terminatia "-est" la adjectivul precedat de
"the"
- pentru adjective lungi, acestea vor fi precedate de "the most"

Exemple:
a. o silaba
the tallest (cel mai inalt)
the slimmest (cel mai slab)
the fastest (cel mai rapid)
the biggest (cel mai mare)

b. mai multe silabe


the most beautiful (cel mai frumos)
the most interesting (cel mai interesant)
the most difficult (cel mai dificil)

F. Comparative si superlative neregulate


good better the best (bun mai bun cel mai bun)
bad worst the worst (rau - mai rau cel mai rau)
little less the least (mic mai mic cel mai mic)
much more the most (mult mai mult cel mai mult)
old older the oldest (batran mai batran cel mai batran)
far farther the farthest (departe mai departe cel mai departe)
near nearer the nearest (apropiat mai apropiat cel mai apropiat)

Exercitii:
1. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
a) Aceasta masina este rosie.
b) Acele fete sunt in clasa intai.
c) Acei barbati sunt doctori.
d) Aceasta este clasa mea.
e) Acela este cainele ei.
f) Acestea sunt caietele noastre.

2. Completati spatiile goale cu adjectivul posesiv corespunzator:


Betty plays with sister.
You are in.garden withbrothers.
He learnslessons every day.
I write..lessons.
Name is a word;first letter is n.