P. 1
atestat A

atestat A

|Views: 1,069|Likes:
Published by Ursache Ionela

More info:

Published by: Ursache Ionela on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2015

pdf

text

original

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava

PROFILUL: Resurse naturale şi protecţia mediului SPECIALIZARE: Tehnician în chimie industrială

LUCRARE DE SPECIALITATE

Îndrumător: Profesor Mateescu Pamfilia

Candidat: Mateiuc Andreea Clasa a XII a G

FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE

SUCEAVA 2006

OBŢINEREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE

2

15 4..22 7.. Îngrăşămintele cu azot………………………………………………10 Capitolul 4……………………………………………………………. Îngrăşăminte complexe……………………………………………15 4.23 3 . Generalităţi………………………….3 1.21 6.1.. Îngrăşăminte cu potasiu………………………………………. Norme de protecţia muncii în domeniul “Fabricarea îngrăşămintelor chimice”……………………………………………………..2. Memoriu justificativ…………………………………………………….3..4 2.…….…15 4. Îngrăşăminte minerale…………………………………………….FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CUPRINS: Capitolele pag.……………………………. Controlul fabricaţiei în domeniul industriei îngrăşămintelor complexe…………………………………………………………... Compostul – îngrăşământ din deşeuri complexe………………….18 5. Îngrăşămintele simple cu fosfor……………………………………6 3.

Importanţa lucrării în studiu este legată de importanţa îngrăşămintelor chimice.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Bibliografie ……………………………………………………………25 MEMORIU JUSTIFICATIV Lucrarea de titlu “Fabricarea îngrăşămintelor chimice” a fost întocmită în vederea susţinerii examenului pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. în filiera tehnologică. cu aplicaţiile şi utilizările lor în viaţa de toate zilele. a produselor finite. Lucrarea îşi propune studiul mai aprofundat al temei “Fabricarea îngrăşămintelor chimice” punându-se accent pe îngrăşămintele chimice folosite la noi în ţară. meseria. “Tehnician în industria chimică”. 4 . Lucrarea este stucturată pe mai multe capitole şi subcapitole. profilul “Resurse naturale şi protecţia mediului”.

Raportul dintre cele trei tipuri de îngrăşăminte cu azot. Fe. la Făgăraş. care conţin un singur element nutritiv. Primele îngrăşăminte folosite de om au fost cele naturale organice. ureea. După starea de agregare. îngăşămintele se împart în: − directe. Victoria. sulfatul de amoniu. iar elementele nutritive pe care le conţin se numesc microelemente (de exemplu: Ca. etc. datorită structurii culturilor agricole şi a condiţiilor pedoclimatice. După rolul agrotehnic. Craiova. care conţin mai multe elemente nutritive şi pot fi mixte (amestecuri mecanice de substanţe diferite) sau complexe (elemente nutritive care sunt obţinute în urma unei reaţii chimice). cu fosfor şi cu potasiu este diferit de la ţară la ţară. − indirecte. Îngrăşămintele simple cele mai folosite sunt: − cu azot: azotatul de amoniu. Piatra Neamţ. − compuse. apo cele naturale de origine neorganică. − cu potasiu: clorura de potasiu. fosfor. etc. îngrăşămintele se clasifică în: − simple. care se administrează sub formă de pulbere sau granule. când servesc la îmbunătăţirea proprietăţilor fizice. 5 . etc. potasiu) sub o formă asimilabilă. când constituie sursa de elemente nutritive pentru plante.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Tratarea subiectului fiecărui capitol s-a realizat în scopul înţelegerii acestei lucrări care îmbină partea teoretică cu cea aplicativă. care se administrează sub formă de soluţii apoase. Valea Călugărească. TârguMureş. Slobozia. − lichide. CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI Îngrăşămintele chimice sunt substanţe de natură organică sau minerală care conţin elemente nutritive pentru plante (azot. Arad şi Bacău. evidenţiind rolul şi locul acestei tematici în industria chimică. Zn).. care stimulează creşterea acestora se numesc microîngrăşăminte. sub o singură formă (de exemplu: azot în NaNO₃). După compoziţia lor.). sulfatul de potasiu. îngrăşămintele se împart în: − solide. la noi. Mg. Îngrăşămintele se obţin. Turnu-Măgurele. chimice şi biologice ale solului (de exemplu: neutralizarea acidităţii. Îngrăşămintele cu elemente cerute de plante în cantităţi mici.

odată cu recolta.minerale În fiecare an.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE O altă clasificare a îngrăşămintelor se mai poate face tinând seama de provenienţa lor în felul următor: solide chimice cu azot cu fosfor cu microelemente complexe si mixte − − − simple lichide Îngrăşăminte − − concentrate diluate − − − complexe − − − − cu azot cu azot şi fosfor cu azot. 6 . se aplică şi îngrăşăminte chimice. fosfor şi potasiu locale naturale Turba verzi gunoi de grajd gunoi de păsări must de gunoi ape uzate Bacteriene organo . Chiar dacă solurile conţin cantităţi mari de elemente nutritive. Pentru asigurarea recoltelor bogate. insuficient. pentru asigurarea unor recolte bogate este necesară tratarea solului cu elemente nutritive sub forma de îngrăşăminte. se îndepărtează din sol milioane de tone de elemente nutritive. fiind astfel bogate chimic încât combinaţiile lor nu sunt solubile. pe lângă cunoscutul gunoi de grajd. nu sunt accesibile rădăcinilor plantelor. Rolul folosirii îngrăşămintelor chimice este creşterea rapidă a plantelor cultivate. De aceea.

Continutul în fosfor al solului este relativ mic. precipitat si amofos. acidului fosforic. sfecla de zahăr şi altele au nevoie de cantităţi mari de fosfor. îngrăşămintele şi fosforii se clasifică astfel: − îngrăşăminte obţinute prin atacul fosfaţilor naturali cu acizi. Materialele prime pentru fabricarea fosfatului. a îngrăşămintelor cu fosfor şi a altor compuşi ai fosforului sunt fosfaţi naturali. fie la însămânţare. El influenţează creşterea şi coacerea fructelor sau a cerealelor şi prin aceasta măreşte recolta şi îmbunătăţeşte calitatea ei. Descompunerea ei are loc conform reacţiei: a) Ca₅F(PO₄)₃ + 5H₂SO₄ = 5CaSO₄ + 3H₃PO₄ + HF Ca₅F(PO₄) + 7H₃PO₄ + 5H₂O = 5Ca(H₂PO₄)H₂O + HF 7 . ca fosfatul simplu. se aplică fie înainte de însămânţare. − îngrăşăminte obţinute prin procedee termice aplicate fosfaţilor naturali. umiditate. lucerna. acid fosforic sub formă neasimilabilă (apatite. obţinut prin atacul cu H₂SO₄.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 2 ÎNGRĂŞĂMINTE SIMPLE CU FOSFOR Fosforul este un element chimic la fel de important pentru viaţa plantelor la fel ca şi azotul. impurităţi. După modul de obţinere. − îngrăşăminte obţinute prin macinarea fină a fosfaţilor naturali. apatitele şi fosforitele. plantele se deyvoltă greu sau deloc. Cele mai importante îngrăşăminte cu fosfor sunt cunoscute sub numele de super fosfat. iar restul fosfat dicalcic. denumite şi îngrăşăminte fosfatice. Îngrăşămintele cu fosfor. superfosfatul concentrat. fosforite cu acid sulfuric). rezultat prin atacul cu H₃PO₄ şi precipitatul obţinut prin tratarea cu HCl. Dacă fosforul lipseşte. iar plante ca: trifoiul. termofosfaţii. Superfosfatul simplu – se prezintă sub formă de pulbere de culoare cenuşie în care principalii componenţi sunt: fosfatul monocalcic Ca(H₂PO₄)H₂O şi sulfatul anhidru de calciu CaSO₄. De aceea este necesar să se introducă în sol îngrăşăminte minerale cu fosfor.

Malaxorul este o cameră prevăzută cu trei agitatoare. Sfărâmarea se realizează cu ajutorul concasoarelor cu fălci sau giratorii. Amestecarea fosfaţilor cu acid sulfuric este însoţită de degajare de căldură. În malaxor se petrece rapid prima etapă a reacţiei (4 –5 min. la fabricarea superfosfatului rezultă şi produse secundare. împărţită în mai multe compartimente. Timpul de amestecare este de câteva minute (1.5 – 3min). un material semifluid. Diluarea se face în vasul amestecător 9 în care intră şi apa. din beton armat. Descompunerea acidă a silicaţilor din minereu este: 6HF + H₂SiO₃ = H₂SiF₆ + 3H₂O 2H₂SiF₆ + H₂SiO₃ ↔ 3H₂SiF₆ + SiO₂ + H₂O Fabricarea superfosfatului în această instalaţie are loc după următorul flux tehnologic. măcinarea fină şi uscarea minereurilor. se face pe platforme deservite de excavatoare.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE La pregătirea superfosfatului simplu se disting urmatoarele faze principale de fabricaţie: − pregătirea materiilor prime − fabricarea propriu-zisă − sfărâmarea superfosfatului − granularea Pregătirea materiilor prime constă în sfărâmarea.2 Anexa 2) este un corp cilindric vertical. Prin conducte de plumb în malaxor intră şi H₂SO₄ de 68 %. cu ajutorul cărora se învârteşte în jurul unei conducte fixe de oţel care trece 8 . Camera de reacţie (fig. care trece apoi în camera de reacţie 11 ca şi gazele (conţinând compuşi cu flor).1 (Anexa1). Fabricarea superfosfatului constă în dozarea minereului fin măcinat şi a acidului sulfuric. Din amestecător H₂SO₄ trece într-un dozator automat 10 şi apoi în malaxorul 8. îmbrăcat într-o manta de oţel. Acidul sulfuric de concentraţie 76% se diluează la 68%. şi în amestecarea rocii fosfatice cu acidul sulfuric. căptuşite cu zidărie antiacidă. Depozitarea fosfaţilor naturali sub forma de bulgări. apatita sau fosforitul cade în buncărul mare 2. De pe banda rulantă 1 venind din depozit materia primă.) la o temperatură de 105ºC. care face ca temperatura să depăşească 100ºC. Din buncăr trece într-un dozator gavimetric 6 şi mai departe într-un transportor elicoidal 7. în cazul fosforitelor. Când minereurile conţin oxizi de fier şi aluminiu se aplică şi o îmbogăţire prin flotaţie. obţinându-se superfosfatul. Din acesta. ajutorul unui snec 3 trece în cupele unui elevator 4care o ridică în buncărul 5. X 1. Camera se sprijină pe 16 razime cu role. în cazul apatitelor care au structura minerologică compactă şi cu mori cu ciocan sau mori cu impact. Pe lângă fosfatul monocalcic şi sulfatul de calciu. reprezentat în figura V. care o împinge într-un malaxor 8. cu o temperatură de 50ºC. care se realizează automat în instalaţii cu funcţionare continuă. Amestecarea se realizează în amestecătoare metalice de formă ovală.1.

în care circulă în echicurent cu gazele de ardere provenite din camera de combustie 6. granulatoarele cu tobă şi cu taler înclinat. Bazele din uscător sunt aspirate de ventilatorul 12 prin bateria de cicloane 10. cu viteză variabilă. Superfosfatul concentrat se obţine prin atacul rocii fosfatice direct cu acid fosforic de 45 – 50%. în care se separă trei clase de granule: cele mai mari de 4mm sunt sfărâmate in concasoarul cu valţuri 9 şi trimise din nou la baza elevatorului. prin rostogolirea acestora materialul fin aderă la ele mărindu-le. Superfosfatul aglomerat intră în uscătorul 5. În timpul rotaţiei camerei masa de superfosfat se întăreşte şi când ajunge la sfârşitul cursei. la temperaturi de 100ºC conform reacţiei: Ca₂F(PO₄)₃ + 7H₃PO₄ + 5H₂O = 5Ca(H₂PO₄)₂∙H₂O + HF 9 . b) Superfosfatul concentrat Pentru fabricarea superfosfatului concentrat (lipsit de CaSO₄) atacul fosfaţilor naturali se face cu H₃PO₄. Caruselul se roteşte cu o viteză de 8 – 10 ture/minut. intră printr-un tub introdus în deschizătura capacului. De capacul camerei este suspendat un perete despărţitor vertical 1. fix.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE prin garnitura de la baza camerei. alcătuit dintr-un cilindru care se roteşte pe un ax vertical în sensul iners de rotaţie a camerei. Apa de spălare este reciclată cu pompa 16. pe cilindru fiind fixate tot vertical cuţitele. folosite în ţara noastră.este târâtă de un carusel 2. cele cuprinse intre 1 si 4mm sunt duse cu banda transportoare 15 la însăcnire.2 Anexa 3) superfosfatul măcinat şi neutralizat este adus într-un buncăr de alimentare 1. iar cele mai mici de 1mm sunt duse cu transportorul elicoidal 11 la buncărul de alimentare 1. Gazele degajate în timpul reacţiei sunt evacuate prin orificiul din capacul camerei în conducta ce le duce la instalaţia de absorbţie cu apă. iar de acolo cade pe banda transportatoare care duce procesul la depozit pentru maturare. Picăturile de apă formează prin umezirea superfosfatului nuclee de granulare. Într-o instalaţie care foloseşte granulatorul tobă (fig. După sfărâmarea superfosfatului este granulat prin super siropare cu apă. Superfosfatul obţinut are un conţinut în P₂O₅ asimilabil de 16% la ieşire din camera de reacţie şi de 18% după maturare. Cu utilajul folosit la granularea superfosfatului se pot obţine îngrăşăminte granulate mixte. de unde o bandă tranportoare 2. Superfosfatul cu o umiditate sub 3% este ridicat de decantorul 7 la sita dublă 8. cu dipozitivul de dozare 4 aducându-se superfosfatul la o umiditate de 16 – 19%. Superfosfatul tăiat de cuţitele caruselului ajunge în conducta centrală printro deschidere largă a acestora. Materialul semifluid. După acest principiu funcţionează. care conţine circa 4 – 6% aciditatea şi 9 – 11% umiditate. spălătorul 13 si separatorul de picături 14 si reluate în atmosferă. este introdus împreună cu calcarul necesar neutralizării în concasoare cu valţuri. îl dozează în granulatorul tobă 3. Se pulverizează apa. Superfosfatul maturat. care desparte zona de încărcare de cea de descărcare. Între cameră şi capac se află o garnitură de cauciuc.V 1.

depozitare.4 (Anexa 4). Instalaţia de obţinere pe cale uscată a superfosfatului concentrat este redată in fig. 1. Instalaţiile de obţinere a suprfosfatului concentrat pot fi cu camere. este mai puţin hidroscopic. când se foloseşte acid de 45 – 50%. este mai rentabil decât superfosfatul simplu. încorporare în sol. Superfosfatul concentrat se bazează numai sub formă granulată mai mare în substanţă activă.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Superfosfatul concentrat conţine circa 45 – 50% P₂O₅ asimilabil. având aciditate liberă de 1.5 – 2% şi umiditatea 2 – 4%. deoarece scad cheltuielile de transport. 10 . folosind acid fosforic cu 38% sau procedee fără camere (metoda uscată). etc.

cu amoniac sintetic şi bioxid de carbon rezidual. este incoloră. fără miros. La temperaturi şi nivele de umiditate optime. Procesele industriale de obţinere a ureei se deosebescnu numai prin parametrii tehnologici. hidroliza ureei se termină după 3 – 6 zile de la încorporarea în sol.5%. iar biuretul este dăunător plantelor. Peste temperatura de 130°C se descompune în amoniac (NH₃) şi alioxid de C (CO₂). Granularea se realizează în turnuri de granulare sau în granulatoare cu taler. hidroscopică. Ureea se fabrică în cadrul uzinelor complexe de produse cu azot. Se dizolvă bine în apă. se obţine uree cristalizată. ● Cristalizarea şi granularea ureei Cristalizarea se efectuează în răcoritoare su şnec cu manta de răcire cu apă (sau aer direct). rezultat la purificarea gazului de sinteză. iar în prezenţa azotatului de amoniu solubilitatea creşte. Din soluţiile de 90 – 98% prin răcire. ●Fazele de obţinere a îngrăşămintelor sunt: − sinteza ureei − evaporarea soluţiilor de uree − cristalizarea − granularea ureei Sinteza ureei : dioxidul de carbon (CO₂) şi amoniac (NH₃) are loc în două faze: formarea carbonului de amoniu şi deshidratarea acestuia: 2NH₃ + CO₂↔ NH₂COONH₄ – Q₁ NH₂COONH₄ ↔ CO(NH₂)₂ + H₂O + Q₂ Se lucrează între 135 şi 380 da N_/cm² la 5 temperatură de 180° – 190°C. care este instabil şi eliberează amoniacul. Pentru a fabrica ureea granulată. deoarece se pierd cantităţi mari de NH₃ şi CO₂. care asigură o viteză satisfăcătoare a reacţiei de transformare a carbonatului de amoniu de uree. în carbonat de amoniu. dar şi prin modul cum se realizează amoniacul şi dioxidul de carbon nereacţionat. Evaporarea soluţiilor trebuie să se efectueze astfel încât să se evite reacţiile de formare a biuretului şi hidroliza ureei. Ele se clasifică în: − procedee fără reciclare (circuit deschis) − procedee cu reciclare parţială (circuit semideschis) 11 . reprezintă 40 – 46% din totalul acestora. În sol ureea este cu uşurinţă transformată de către bacterii ureolitice.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 3 ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOT Ureea [CO(NH₂)₂] – este cel mai răspândit îngrăşământ cu azot. soluţiile trebuie concentrate până la 99.

dar altă parte se degajează în atmosferă. În cazul agriculturii moderne. însă cea mai mare nevoie imperioasă de azot o au plantele pentru nutriţia lor. azotul ca şi oxigenul fac un circuit în natură. se recirculă. a clorofilei.6 (anexa 6). care ajung din nou în pământ. dintre îngrăşămintele minerale cu azot. Cu această concentraţie trece intr-un rezervor de aici fie în tunul de concentraţie 6. − ÎNGRĂŞĂMINTE SIMPLE CU AZOT Azotul este unul din elementele chimice principale care intră în corpurile plantelor. După moarte organismele animale şi vegetale se descompun. îngrăşămintele minerale cu azot se aplică mai ales în prima jumătate a perioadei de creştere şi dezvoltare a plantelor. cu toate că în atmosferă există o mare cantitate de azot. În acest scop se folosesc îngrăşăminte cu azot. animalelor şi oamenilor. cantităţile de azot luate de plante din terenurile cultivate trebuie redate acestor terenuri. Gazul reţinut în absorbant. se folosesc în prezent azotatul de amoniu si nitrocalcomoniul. imporatanţa utilizării îngrăşămintelor este de necontestat. Amoniacul şi bioxidul de carbon comprimate. Aceasta are efecte dăunătoare mai ales asupra plantaţiilor de pomi fructiferi şi asupra cerealelor de toamnă. În atmosferă. carbonat şi carbonat de amoniu netransformat. Azotul intră în compoziţia protidelor. Din reactor rezultă o soluţie care conţine uree.5 C Anexa 5. Pentru descompunerea carbonatului soluţia se destinde şi se încălzeşte într-o coloană 2. Pentru a asigura o producţie calitativă şi cantitativă bună. Soluţia de uree care depăşeşte coloana de distilare este încălzită în preîncălzitorul 3 şi apoi concentrată (până la 90 – 98%) în evaporatorul 4. se recuperează apoi prin desorbţie în coloana 5 şi după comprimare. a alcoloizilor şi a unor glucezizi şi fosfatici. care este un amestec de azotat de amoniu şi calcar. Rezultatele obţinute pe plan mondial demonstrează că fertilizarea 12 . folosesc direct azotul din aer pentru hrana lor. Cele mai multe plante iau azotul din rădăcinile lor din sol. Într-un sol lipsit de combinaţiile azotului. O altă schemă de principiu a unei instalatii pentru fabricarea ureei se reprezintă în figura1. numai unele plante. sub influenţa descărcărilor electrice. Când plantele ajung spre maturitate o nutritie abundentă a lor cu azot întârzie coacerea. unde se găseşte sub formă de diferiţi azotaţi solubili în apă.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE procedee cu reciclare totală (circuit închis) Schema procesului de obţinere a ureei prin procedeul cu circuit închis este redată în figura 1. fie într-un cristalizator. cum sunt leguminoasele. La noi în ţară. azotul este recombinat în parte sub formă de acid azotic şi azotiţi. Deşi în atmosferă se găseşte o uriaşă rezervă de azot. respectiv în coloana 4. O parte din azotul pe care îl conţin acesta se întoarce în sol. Deoarece azotul ia parte activă la procesul de creştere a plantelor. se introduc continuu în reactorul 1 (numit şi coloană de viteză). plantele se ofilesc cu timpul şi mor. Astfel.

Apare aici folosirea unor plante cu potenţial ridicat de producţie şi asigurarea celor mai bune condiţii de dezvoltare a culturilor prin tehnologii agricole superioare. Ponderea cea mai ridicată se găseşte în profunzimea potasiului. în exclusivitate sub formă gazoasă. dar consumul de hidrocarburi necesare reducerii azotatului atmosferic rămâne încă ridicat şi cu mare probabilitate s-a atins în această direcţie o anumită limită. Dintre îngrăşăminte. dacă fertilizarea cu azot este măsura cea mai importantă pentru sporirea productiei agricole. Toate aceste probleme sunt legate de asigurarea unei eficienţe sporite a fertilizării minerale cu azot. Se atrage în special atenţia fertilizarii corespunzătoare cu fosfor. iar producţiile obţinute în diferite ţări ale lumii sunt strâns corelate cu cantităţile de îngrăşăminte folosite. ca rezultat al proceselor de spălare de la suprafaţa pământului. la nivelul rocilor primare. Într-un anume sens se poate afirma chiar că îngrăşămintele minerale azotate reprezintă energie concentrată. Este cunoscut faptul că industria producătoare de îngrăşăminte cu azot este o mare consumatoare de energie. În scoarţa terestră. azotul ocupă rolul principal atât aportul său în determinarea sporului de recoltă. reprezintă de asemenea un rezervor important de azot mineral. În astfel de condiţii este necesar să se examineze cu atenţie condiţia valorificării îngrăşpmintelor minerale. asigurarea fosfatului reprezintă o investiţie pe termen lung. cât şi prin ponderea sa. celelalte elemente componente îşi au rolul nutriţia plantelor şi în sporirea cantităţii şi calităţii producţiilor. prin legătura sa directă cu sporirea potenţialului de fertilitate al solurilor şi totodată o măsură de prevedere dat fiind epuizarea de resurse de rocă fosfatică. O cantitate importantă de azot conţine apa oceanelor şi mărilor. precum şi a unora dintre materiile prime necesare industriei.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE contribuie cu 40% la creşterea recoltelor pe unitatea de suprafaţă. O însemnată cantitate de azot mai ales sub formă de nitraţi este conţinută în apele freatice. iar restul se găseşte în humusul din sol şi în substanţa organică parţial descompusă. a căror concentraţie în azotul dizolvat poate fi apreciat la 5 – 10mg/l. Azotul este răspândit în natură fiind întâlnit în toate mediile naturale. Apa râurilor şi fluviilor. Satisfacerea plenară a nevoilor alimentare ale populaţiei mereu crescânde. Se întelege că alături de azot. Din această cantitate. a zecea parte intră în structura organismelor vii vegetale şi animale. pentru a obţine randamentul maxim posibil în urma folosirii lor. La nivelul superior al scoartei terestre cantitatea de azot reprezintă în jur de 100*10³ tone. Fără o fertilizare corespunzătoare nu se poate realiza valorificarea potenţialului productiv al noilor orgamisme biologice create de geneticieni si amelioratori. depind însă în mare măsură de asigurarea cantităţii corespunzătoare de azot.2% din cantitatea totală. 13 . Este adevărat că unele procese industriale dezvoltate mai ales în ultimul timp în Japonia au putut scădea temperatura cerută pentru sinteza amoniacului la 300% şi presiunea la 30 de atmosfere. azotul intră în cea mai mare parte în constituţia rocilor sedimentare în proporţie de aproximativ 0.

Prin incălzire la peste 32ºC cristalele îşi măresc volumul cu 3%. soluţie şi ca amoniacaţi. Azotatul de amoniu (Amoniacul): Amoniacul este cel mai răspândit şi bogat îngrăşământ cu azot (82. Este un compus stabil. având un continut total de azot de 38%. în timp ce agricultura le administreayă de două ori pe an. Azotul amoniacal se poate găsi în sol sub formă schimbată sau neschimbată. Fabricarea azotatului de amoniu se bazează pe neutralitatea acidului azotic cu bamoniu conform reacţiei: HNO₂ + NH₃ → NH₄NO₃ – Q Amoniacul se poate aplica ca îngrăşământ lichid sub trei forme: anhidru. Caracterul neschimbabil este mai ales determinat de includerea ionului în silicaţii primari. Sulfatul de amoniu [(NH₄)₂SO₄] a fost o lungă perioadă îngrăşământul cu azot dominant. este solubil în apă. cristalină. solubil în apă şi cristalizează în sistemul cubic. Are o reacţie fiziologică acidă din care cauză se recomandă numai pe terenurile saturate în baze. unde ocupă această formă şi în solurile cu conţinut ridicat de argilă de tipul ititului sau vermiculitului. Amoniacul în soluţie apoasă de 20 – 25% este numit apă amoniacală. Utilizarea îngrăşămintelor lichide cu azot. dar şi dezavantajul necesităţii depozitării lui la presiune. pentru dezvoltarea NH₃ în apă. bioxidul de azot (NO₂). Conţinutul său redus în azot nu-l mai face însă astăzi competitiv. Apa amoniacală (NH₄OH) conţine 16 – 22%N. Cel schimbabil are o existenţă limitată. Amoniacul anhidru prezintă avantajul unui conţinut ridicat de azot. 14 . fiind rapid transformat de unele microorganisme nitrificatoare (nitribacterii) în nitriţi sau absorbite ca atare de plante. iar peste 300ºC. Mai poate fi întâlnit şi azot sub formă gazoasă ca: protoxidul de azot (NO). Ca(NO₃)₂ sau uree. Azotatul de amoniu (NO₃NH₄) este o substanţă albă. care se cristalizează în funcţie de temperatură în cinci sisteme.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE În atmosferă azotul ocupă 78% din volum şi este uniform răspândit până la înalţimea de 16 km. Amoniacaţii sunt ape amoniacale în care s-au diyolvat şi săruri cu azot ca NH₄NO₃. se recomandă administrarea în sol la adâncimea de minimum 6 – 8cm. toamna si primăvara.25%N). de nitriţi (NO¯) şi nitraţi (NO₂¯). Pentru evitarea pierderilor prin volatilizare. monoxidul de azot (NO) şi azotatul molecular (N=N). Formele minerale sunt în principal reprezentate de sărurile de amoniu (NH₄). apare pericolul de explozie. începând cu 100ºC se descompune. prezintă dificultatea depozitării deoarece industria îngrăşăminte tot timpul anului. Producţia sa reprezenta în anul 1975 numai 8% din totalul producţiei mondiale de îngrăşământ mineral cu azot având şi în conţinut tendinţa de scădere. Formele neschimbabile pot fi întâlnite frecvent în sol. În sol azotul se găseşte sub formă minerală cât şi organică. Se obţine. Clorura de amoniu (NH₄Cl) are un conţinut de 26%N.

15 .FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Folosirea clorurii de amoniu este limitată şi de tonicitatea ionului de clor foarte energică asupra bacteriilor nutrificatoare. În aceste condiţii trecerea ionilor de amoniu în ioni nitrici se desfăşoară foarte bine.

10% potasiu este codificat 20-10-10. În special cenuşa tulpinii de floarea-soarelui conţine o cantitate mare de săruri de potasiu faţă de cenuşa de plante sau aceea pe care o avem in gospodărie. inul. cânepa şi altele absorb în cantităţi mari sărurile de potasiu din sol.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 4 4. de plante textile. În acelaşi timp a crescut şi ponderea unor elemente încorporate în aceste îngrăşăminte şi în primul rând a azotului. costuri. planta de cultură.2. în ultima perioadă o importanţă tot mai mare o capătă îngrăşămintele mixte. Îngrăşămintele potasice sunt săruri minerale ca de exemplu: clorura de potasiu. de exemplu: floarea-soarelui. sfecla de zahăr. Potasiul este un element chimic foarte imporatnt pentru nutriţia plantelor. Îngrăşămintele mixte sunt solicitate 16 . Ele se folosesc la culturile de floarea-soarelui. Unele plante cum sunt. etc. Această proporţie interesează producţia natională care stabileşte raportul în funcţie de tehnologia de fabricaţie. pomii fructiferi şi viţa de vie consumă săruri de potasiu. De asemenea. care conţin saruri de potasiu se pot spori recoltele culturilor agricole. 4. Lipsa sărurilor de potasiu din sol întârzie creşterea şi dezvoltarea plantelor. a tulpinii si a frunzelor plantelor şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii recoltelor. Îngrăşămintele potasice ridică producţia agricolă atât calitativ. condiţiile pedoclimatice specifice. rezultată din arderea lemnelor sau a altor substanţe vegetale. cartofi. după coasă. Un îngrăşământ cu 20% azot. Codul îngrăşămintelor complexe se bazează pe mărimea concentraţiei individuale. El ajută la creşterea şi la dezvoltarea rădăcinilor. Plantele iau. structura culturilor. săruri de potasiu din sol.ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE Îngrăşămintele complexe sunt compuşi minerali ce conţin două sau mai multe elemente nutritive (azot. azotatul de potasiu. Nu există o standardizare pe plan mondial în ceea ce priveşte raportul dintre elementele îngrăşămintelor. Agrotehnica modernă foloseşte într-o măsură mare îngrăşămintele cu potasiu care se fabrică în uzinele chimice. de rapiţă. fosfor. Dacă îngrăşămintele complexe se produc numai pe baza unor reacţii chimice.ÎNGRĂŞĂMINTE CU POTASIU Îngrăşămintele cu potasiu mai pot fi denumite îngrăşăminte potasice. prin rădăcini. cât şi cantitativ. sulfatul de potasiu. de sfeclă de zahăr.1. etc. Ponderea îngrăşămintelor complexe a crescut in ultimii ani substanţial. Încă de mult s-a cunoscut de către agricultori că prin folosirea cenuşii plantelor. potasiu). Îngrăşămintele potasice se aplică şi pe păşuni şi pe fâneţe. cartofii. Acestea se realizează în forma unor amestecuri organiceîntre ingrăşăminte simple sau între cele simple şi cele complexe.

pentru aceasta. Maşinile speciale folosite în acest scop permit administrarea îngrăşămintelor odată cu sămânţa la o distanţă laterală de 3-5 cm şi la 2-4 cm sub nivelul acestuia. Este recomandată îmbinarea metodei de administrare prin împrăştiere a îngrăşămintelor cu aplicarea localizată pe rând. d) Aplicarea extraradiculară (foliară) a îngrăşămintelor 17 . Din acest punct de vedere. a) Administrarea îngrăşămintelor prin împrăştiere Este cea mai răspândită şi se foloseste la majoritatea formelor de îngrăşământ. − administrarea localizată pe rând. Astfel de probleme ridică în primul rând ureea şi îngrăşământul cu azot amoniacal. tipul de îngrăşământ etc.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE din ce în ce mai mult de agricultori. − administrarea fracţionată. Prin aplicarea unor doze succesive de azot la semănatul şi înfloritul hibrizilor de porumb “Fundulea 330” şi “Fundulea 335” autorii au obţinut sporuri de recoltă superioară comparativ cu cele obţinute doar prin aplicarea îngrăşămintelor la semănat. planta de cultură. Principalele metode de administrare a îngrăşămintelor sunt: − prin împrăştiere la suprafaţa solului şi încorporarea lor prin lucrare. Rolul principal al îngrăşămintelor. ca urmare a avantajelor oferite în posibilitatea de realizare a unor raporturi NPK cât mai apropiate de cerinţele fiecărei culturi în parte. − administrarea cu apă de irigare. Această metodă este condiţionată uneori de încorporarea imediată a îngrăşământului în sol. este acela de suplimentare a cerintelor nutritive vegetale. b) Administrarea localizată a îngrăşămintelor Se execută în scopul de a asigura plantele încă din primele faze de vegetaţie cu elementele nutritive necesare unei creşteri şi dezvoltări normale. la semănat sau în cursul perioadei de vegetatie la culturile prăşitoare. atât pe adâncime cât şi ca mod de distribuire. sau odată cu semănatul sau plantatul. Prin această metodă s-au obţinut cele mai ridicate recolte de porumb. si. Metodele de aplicare a îngrăşămintelor trebuie să ia în considerare o serie de factori importanţi ca: tipul de sol. precizarea metodei de încorporare are o importanţă deosebită. În astfel de situaţii trebuie luate măsuri speciale de reglare a debitelor şi concentraţiilor de îngrăşământ din apa de irigare pentru diminuarea sau evitarea totală a acestor pierderi. − fertilizarea extraradiculară sau foliară. Împrăştirea îngrăşămintelor la suprafaţa solului se face înainte de semănat (îngrăşarea de bază) când este asociată cu lucrările mecanice de bază ale solului. c) Administrarea cu apă de irigare La administrarea cu apa de irigare a îngrăşămintelor volatile cum este amoniacul şi apele amoniacale pot surveni pierderi ale acestora prin volatizare. pentru a se evita pierderile prin volatizare. trebuie să fie cât mai aproape de zona activă de absorbţie a rădăcinilor.

În figura 1. În amortizor (2) are loc netralizarea cu amoniac la 90-100°C. Sunt două categorii de îngrăşăminte complexe: nitrofosfaţii obţinuţi prin descompunerea fosfatilor cu acid azotic sau în amestec cu alţi acizi (sulfuric. de obţinere a unui randament de producţie superior celui obtinut convenţional. − fertilizare foliară. sulfaţi de amoniu sau potasiu. etc. După metoda de înepărtare a azotului de calciu procedeele de obţinere a îngrăşămintelor complexe se împart în: − procedeul nitric. Tot de la baza de neutralizare se adaugă si cristale de clorură de clorură de potasiu pentru obţinerea raportului N:P:K stabilit. nichel. Acestea pot fi pulverizate fin la cerealele păioase. după care se sortează pe sitele vibratoare (6). 17:17:17. Granulele între 2 si 4 mm reprezintă produsul finit cu un conţinut de N:P₂O₅:K₂O. sau chiar la pH=9. acid fosforic de concentraţie 40-50% şi fosfat. − procedeul nitrocarbonic. magneziu.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Această metodă este nouă şi a apărut ca o preocupare a creşterii coeficientului de utilizare a îngrăşămintelor. Excesul de azotat de calciu se elimină înainte de neutralizarea cu amoniac. Aplicarea foliară a îngrăşămintelor nu rdică probleme tehnice dificile. Metoda poate avea diferite variante: − fertilizare foliară (extraradiculară) integrală. reacţionează în reactoarele în serie (1). deoarece este higroscopic. se aplică atât foliar cât şi la sol. la 35-45°C sub agitare timp de 1-2 ore. în cazul când se adaugă inhibitori de retrogradare (compuşi cu fier. În timpul neutralizării are loc evaporarea soluţiei. fosforic). Aceste îngrăşăminte sunt asociate cu diferite substanţe fitofarmaceutice. 18 . Granulele se usucă în uscător (4). Amestecul de acid azotic. obţinându-se o pulpă. până la pH=4. 10:15:20. în care separarea Ca(NO₃)₂ se face prin cristalizarea la rece. Obtinerea nitrofosfaţilor Obţinerea nitrofosfaţilor poate fi exprimată prin reacţia: Ca₅F(PO₄) + 10HNO₃ = 5Ca(NO₃)₂ + 3H₃PO₄ + HF La valorile pH-ului mai mare de 6.7 (Anexa 7) se prezintă schema tehnologică a procedeului nitrofosforic. 1. precum şi fosfaţii de amoniu obţinuţi din acid fosforic şi amoniac. aluminiu). care se poate granula în tambur (3).5 apare fosfatul tricalcic neasimilabil (retrogradarea îngrăşământului). − fertilizare foliară suplimentară. buruienilor sau dăunatorilor. mangan. în care întreaga doză de îngrăşământ se aplică numai foliar. care poate varia astfel: 14:14:14. Granulele peste 4mm se mărunţesc în concasor (7) şi se reintroduc la faza de neutralizare împreună cu partea finală de la sortare. − procedeul nitrosulfuric în care excesul de azotat de calciu se leagă sub formă de sulfat de calciu cu acid sulfuric. în care azotatul de calciu este eliminat sub formă de CaCO₃ cu ajutorul dioxidului de carbon în faza de neutralizare. folosite în combaterea bolilor. se aplică în caz de nevoie. se răcesc în uscătorul cu aer (5).

de 19 . Anexa 8) constă din neutralizarea acidului fosforic la fosfat monoamoniacal în vasul de reactie (1).1. 4. Se folosesc însă în cantităţi tot mai mari substanţe chimice. prin rădăcini. Îngrăşămintele naturale mai au proprietatea că măresc rezistenţa plantelor la ger. Partea fină se returnează la granulator. Procedeul industrial (fig.7 la temperatura de 125°C. Ele sporesc producţia agricolă şi îmbunatatesc calitatea plantelor cultivate. Din amortizorul granulator. materialul se asortează pe sitele vibratoare (5).5 – 5.ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE Pentru viaţa. azot. care se numesc îngrăşăminte minerale. după lipsadin sol a substantelor nutritive şi după felul plantelor care se însămânţează. Aşa. Îngrăşămintele minerale sunt substanţe chimice fabricate care se introduc în sol pentru a îmbunătăţi nutritia plantelor. După uscare.. Aici se continuă neutralizarea până la pH=9. sunt luate de plante. iar fosfatul monoamoniacal până la 125°C.3. iar utilul. plantele iau bioxidul de carbon prin procesul asimilaţiei clorofiliene si oxigenul prin procesul respiraţiei.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE 2. În sol există aproape toate substantele necesare pentru nutriţia plantelor. creşterea şi dezvoltarea lor. în cantităţi mari din soluţiile sărurilor care se află în pământ.. unde se recirculă produs uscat în proporţie dublă faţă de cantitatea de reactanţi. Alte substanţe ca: potasiu. Pentru ca să se inlocuiască substanţele consumate de plante şi pentru ca să se mărească cantitatea substanţelor nutritive din sol. Unele substanţe sunt consumate de plante în cantităţi mici. Pulpa rezultată se introduce în granulator (2). vânt. care este un îngrăşământ agricol natural. Fosfaţii de amoniu Fosfaţii de amoniu se obţin prin neutralizarea acidului fosforic de extracţie cu amoniac în două faze: H₃PO₄ + NH₃ = NH₄H₂PO₄ – Q₁ NH₄H₂PO₄ + NH₃ = (NH₄)₂HPO₄ – Q₂ Fosfatul diamoniacal este stabil până la 70°C. se utilizează gunoiul de grajd fermentat. Astfel. fosfor etc. secetă. prin barbotare cu amoniac gazos până la pH=5. plantele îşi iau hrana din aer prin frunze şi din sol prin rădăcini. Îngrăşămintele minerale se aplică în cantităţi diferite.8. între 2 si 4mm se ambalează. Refuzul pe sitele de 4mm se concasează în concasor (6) şi se resitează. boli sau la alte condiţii nefavorabile pentru creşterea şi dezvoltarea lor. în agricultură se folosesc îngrăşăminte. Din aer. materialul intră în uscătorul (3) încălzit cu aer la 130°C în contracurent cu produsul. când se formează fosfat diamoniu (temperatura de 90°C).

îmbrăcămintea şi pielea persoanelor care manipulează aceste îngrăşăminte. Sunt unele îngrăşăminte minerale care contin acizi liberi de care trebuie să tinem seama la depozitarea ţi manipularea lor (superfosfatul de exemplu). părtile metalice ale maşinilor cu care se împrăştie pe sol. Ridicarea temperaturii poate fi provocată şi de unele impurităţi cu care. prin încălzire se descompun şi produc gaze toxice. industria de îngrăşăminte 20 . azot şi fosfor. dezvoltă căldură. Când temperatura este mai mare (300°C). productia de grâu la hectar creşte considerabil. Unele îngrăşăminte minerale absorb umiditatea din aer. Deoarece sporirea producţiei agricole este legată de folosirea unor cantităti corespunzătoare de îngrăşăminte organice şi minerale. greu de sfărâmat (de exemplu azotatul de amoniu). Îngrăşămintele minerale sunt îndeosebi săruri ale acizilor: azotic. Astfel de îngrăşăminte minerale. Fosforic. floarea-soarelui şi altele. a fost amestecat azotatul de amoniu (de exemplu cu paie. azotatul de amoniu se descompune cu explozie. În practică s-a constatat că prin aplicarea de îngrăşăminte minerale. fosfor. Cele mai importante proprietăţi privind păstrarea şi amestecarea îngrăşămintelor sunt: higrocospicitatea. Aglomerarea este proprietatea unor îngrăşăminte minerale care.o masă umedă. sulfuric şi clorhidric. fiind higroscopice. Pe de altă parte. sfeclă de zahăr. cum sunt azotaţii. potasiu. greu de răspândit. iar când temperatura din depozit se ridică pierd surplusul de umiditate şi se transformă într-o masă compactă bolovănoasă. Ele conţin în molecula lor elementele chimice de care au nevoie plantele pentru creşterea şi dezvoltarea lor: azot. calciu.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE exemplu. duşumeaua. care se degajă în atmosferă. care sunt spălate mai mult de ploi şi sunt mai sărace în substanţe nutritive. aglomerarea. conţinutul în acizi liberi şi proprietatea de a se descompune. natriu etc. pleavă sau frunze) şi care putrezind. se transformă cu timpul într. sunt culturile de porumb. Când acelasi îngrăşământ mineral conţine două sau mai multe elemente chimice cu rol în nutriţia plantelor. adică ele sunt higroscopice. Acizii liberi din aceste îngrăşăminte atacă ambalajul. De aici se observă necesitatea împrospătării acestor rezerve prin adaosuri de îngrăşăminte minerale. În cursul transportului si în timpul depozitarii se pot pierde etichetele ambalajelor îngrăşămintelor minerale şi astfel să nu se cunoască felul îngrăşământului mineral. el poartă numele de îngrăşământ mineral complex sau mixt. mijloacele de transport. Unele îngrăşăminte minerale. absorb umiditatea din aer. din neglijenţă. dacă sunt păstrate în încăperi uscate şi în anumite condiţii. care cer cantităţi mai mari de îngrăşăminte minerale. Importanţa producerii îngrăşămintelor minerale în tara noastră Culturile intense epuizează repede rezervele soluluiîn potasiu. Cantităţi tot mai mari de îngrăşăminte minerale sunt indispensabile obţinerii unei recolte bogate superioare. nevoie mai mare de îngrăşăminte minerale au terenurile de deal şi munte.

S-au construit uzine de îngrăşăminte minerale. Cele mai naturale îngrăşăminte sunt: gunoiul de grajd. dotate cu instalaţii moderne. Procesele de fabricaţie în aceste uzine sunt mecanizate şi automatizate. compostul şi altele. 21 .FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE minerale a cunoscut o mare dezvoltare la noi în ţară.

FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 5 COMPOSTUL – ÎNGRĂŞĂMÂNT DIN DEŞEURI ORGANICE Efectele compostului bine fermentat şi încorporat în sol se manifestă printr-o serie de calităti la nivelul produselor obţinute. aceste denumiri desemnând procesul de fermentare (compostare) a gunoiului de grajd în forma lor tradiţională. adică de descompunere a proteinelor şi a altor compuşi organici). Din acest gunoi recolta va rezulta mai repede şi mult mai bună. Gunoiul de grajd este foarte bun pentru pământ. Produsul obţinut prin compostare se numeşte compost. 22 . Compostul miroase a pământ reavăn. Gunoiul de grajd supus procesului de fermentaţie este tot un compost. În stil ştiinţific. pentru desemnarea produselor de descompunere a deseurilor organice şi a dejecţiilor animalelor circulă doi termeni: fermentaţie (când este vorba de gunoi de grajd) şi compostare (atunci când alte materiale organice sunt aşezate în grămezi pentru a începe procesul de fermentare. dar în vorbirea curentă I se spune gunoi fermentat sau putrezit. Compostarea este procesul de transformare pe cale biologică a deşeurilor din surse menajere sau industriale.

când se neutralizează 1/3 din cantitatea de acid conform ecuaţiei: H₃PO₄ + NaOH = NaH₂PO₄ + H₂O Titrându-se în continuare în prezenţa fenolftaleinei. potasiu. sau ca produs intermediar la prepararea sarurilor cu fosfor şi a ăngrăşămintelor simple sau mixte. etc. Cel tehnic conţine cantităţi mai mici sau mai mari de acid sulfuric sau acid azotic (rămaşi de la dezagregarea materiei prime). 23 . magneziu. aluminiu.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 6 CONTROLUL FABRICAŢIEI ÎN DOMENIUL “INDUSTRIEI ÎNGRĂŞĂMINTELOR COMPLEXE” Analiza acidului fosforic În industria îngrăşămintelor cu fosfor.225VT 2· MNaOH în care: M – este masa moleculară V – volumul de NaOH utilizată (m³) T – titrul soluţiei de NaOH utilizată în g/cm³ Impurităţile se determină calitativ şi cantitativ prin metodele cunoscute în chimia analitică. acidul fosforic este utilizat ca produs finit de industria alimentară şi de alte ramuri industriale. Acidul fosforic este un lichid siropos. calciu. Conţinutul de acid fosforic se determină prin titrare cu hidroxid de sodiu în prezenţă de metioranj. La fabricarea acidului fosforic prin tratarea apatitelor cu acid azotic se vor determina urmele de oxizi cu permanganat de potasiu. acid clorhidric. se înlocuieşte şi al doilea atom de hidrogen rezultând fosfat disodic conform reacţiei: NaH₂PO₄ + NaOH = Na₂HPO₄ + H₂O Cantitatea de acid fosforic conţinută în proba de analizat x calculează cu relaţia: xH₃PO₄ = M H₂PO₄ _ V·T = 1. sodiu. urme de flour si metale ca fier.

Toate clădirile industriale. cei care sunt în fabrică. 24 . Curăţirea şi pansarea rănilor are ca scop împiedicarea producerii unor infecţii. iar pe timp umed atacă îmbrăcămintea şi încălţămintea. Rana se curăţă cu un tifon. pentru spălarea lor se procedează turnând în continuu apă timp de zece minute. În cazul intoxicaţiilor cu gaze accidentatul se scoate de sub acţiunea gazelor toxice. laboratoarele. şi nu trebuie îndepărtate de pe rană cheagurile de sânge. potasiul sau sunt arsuri termice. Este necesar să se ia măsuri de securitate pentru a proteja muncitorii şi îmbrăcămintea lor în timpul manipulării îngrăşămintelor. Respiraţia artificiala se aplică în toate cazurile de asfixiere şi intoxicatiile cu gaze. Pentru ca îngrăşămintele să-şi păstreze proprietătile fizice şi chimice este necesar ca ele să fie adăpostite până la folosire în depozite minerale. depozitele. radiul. În lipsa acestor substanţe nu se va întârzia spălarea din belşug cu apă. Rana se acoperă cu material sterilizat şi se pansează cu tifon. prin care să se schimbe aerul din încăperi. Respiraţia artificială se face continuu în ritm de 15-20 respiraţii pe minut şi se observă mereu faţa accidentatului.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE CAPITOLUL 7 NORME DE PROTECŢIA MUNCII ÎN DOMENIUL “FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE” Primul ajutor care se acordă în caz de accidentare constă în măsuri preventive şi de imediate până la intervenţia medicului. trebuie să-şi acopere gura şi nasul cu bandaje de tifon şi să poarte ochelari de protecţie. fosforul. Se deschid ferestrele şi uşile pentru a intra aerul. În cazul otrăvirilor se îndepărtează substanţa din organism prin spălături stomacale prin supravegherea medicului. Dacă accidentatul nu respiră i se face respiraţie artificială şi i se va da inhalare de oxigen. Stropirea pielii cu acizi sau baze concentrate produce întâi usturimi şi înroşirea pielii şi chiar a ţesutului în adâncime. trebuie să fie prevăzute cu ventilaţie naturală sau mecanică. îndepartând praful. după care se va merge la medic. gazele sau vaporii nocivi. iar peste hainele obisnuite să pună haine de protecţie sau cel puţin halate. Dacă acesta mişcă pleoapele. Din cauza prafului sau a gazelor care se degajă şi irită mucoasele ochilor. respiraţia artificială se întrerupe. La arsuri cu alcolii se spală locul cu o soluţie de aci acetic 1-2%. Este necesar ca muncitorii să poarte mănuşi. În cazul arsurii ochilor. Îngrăşămintele fosfatice irită pielea. Arsurile pot fi provocate de substante chimice ca acizii şi bazele tari. buzele sau face o mişcare de înghiţire. nasului şi a gurii.

Ventilaţia mecanică se realizează cu exhaustoare. aşezate astfel încât pe de o parte să intre aerul proaspăt. luminatoarea. care aspiră aerul viciat prin guri de aspiraţie amplasate în locuri potrivite. Ventilatia mecanică are scopul de a ajuta şi completa ventilaţia naturală sau de a realiza singur schimbul de aer în acele încăperi care nu pot fi ventilate în mod natural. guri de aerare. ejectoare sau orice alt aparat acţionat mecanic. ventilatoare. iar pe de altă parte să iasă aerul viciat.FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE Ventilaţia naturală seface prin ferestre. 25 . deflectoare.

2. Iovu – Industrii chimice – Editura Didactică şi Pedagogică. 5. Gheorghe Ştefanic – Compostulîngrăşământ din deşeu organic – Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prof. Dr. Partenie Silvia. ing. 1980 (pagina 139-144). Gheorghe Vlânţoiu. Gheorghe Vlântoiu. Bucureşti..FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE BIBLIOGRAFIE 1. 4. Petre Papacostea. 26 . – Manualul Laboratorului Chimist – (pagina 338-349). Bucureşti. Mărinescu M. ing. Tiberiu Rodeanu – Tehnologia fabricării şi prelucrării produselor chimice – (pagina 65-75). 1972 (pagina 257-271). Bucureşti. Apostolache S. Ileana Nicilescu. Ing. Virginia Maria. Vlad Ionescu – Sisesti. M. Constantin Petrescu – Chimie analitică – Editura Didactică şi Pedagogică. 3. 1980. Dr. ing.

FABRICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE 27 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->