Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnaţii
..............................................................., născută la ....................., domiciliat
în ............................., CNP: .................................................... şi
..............................................................., născută la ....................., domiciliat
în ............................., CNP: ....................................................

în calitate de părinţi ai copilului ................................................................., elev la


şcoala dumneavoastră,

Suntem pe deplin informaţi asupra riscurilor administrării, cât şi


neadministrării vaccinurilor asupra copilului nostru, motiv pentru care vă facem
cunoscută decizia noastră fermă conform căreia NU SUNTEM DE ACORD cu
administrarea asupra acestuia a vaccinului ROR şi a niciunui alt vaccin.

Considerăm neglijabile riscurile la care se expune un copil nevaccinat (boli


minore ale copilăriei), pe lângă riscurile la care se expune în urma vaccinărilor
(boli deosebit de grave neurologice, imune şi autoimune, autism, ADHD, creşterea
riscului diferitelor forme de cancer, intoxicaţii acute şi cronice cu metale grele)

Refuzul nostru expres pe propria răspundere, astfel exprimat în scris, este un


drept conferit în baza articolului 13 din Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003
privind drepturile pacientului.

În spiritul respectării legislaţiei din domeniu, personalului medical îi este


opozabilă îndeplinirea – în caz contrar cu riscul sancţiunilor – a prevederilor Legii
nr. 649/20.11.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 53/30.01.2000
(art.1 alin.1 privind obligaţia asigurării vaccinării corecte a copiilor), inclusiv cu
informarea părinţilor asupra caracterului non-obligatoriu al acestor vaccinuri,
conform Anexei aceluiaşi act normativ (privind schema de vaccinare recomandată
pentru copii).

DATA: SEMNĂTURI:

S-ar putea să vă placă și