Sunteți pe pagina 1din 2

Principalele operatii care trebuie executate sunt: In montajul ingropat, tuburile PEL se

INSTALAŢIA DE ILUMINAT 1. Trasareasarea pe tavanul si pe peretii incaperilor a fixeaza in mod asemanator tuburilor IP
După modul de producere a radiaţiilor luminoase, instalatiei electrice, indicate pe planul de executie, montate ingropat, iar montajul aparent
sursele de lumină (lămipile) se clasifică în saparea santurilor in pereti, a locasurilor pentru doze, este asemanator celui folosit in cazul
următoarele categorii: dibluri, prize, intrruptoare, si fixarae acestora in montaj tuburilor P.
A)Lămpi cu incandescenţă, la care energia electrică aparent sau ingropat; Instalatile electrice in tevi de otel se
este folosită pentru încălzirea filamentului până la 2. tragerea conductoarelor intuburile de protectie, executa in mod asemanator instalatiilor in
temperaturi ridicate. Filamentul incandescent emite executarea legaturilor intre conductoare si izolarea lor ; tuburi PEL pozate aparent sau montate
energie sub formă de radiaţii, a căror putere şi Montarea aparatelor de comutare, a consumatorilor de sub pardoseala.
compoziţie spectrală sunt determinate de legile radiaţiei energie electrica si a tablourilor de distributie; Tevile de otel se pot monta pe console si
termice; Verificarea instalatiei ni canale vizitabile din beton, executate in
B)Lămpi cu descărcări în care lumina este produsă Procesul tehnologic difera de o lucrae la alta si uneori pardoseala. In aceste canale tevile se
printr-o descărcare luminescentă într-un amestec de mai de la un santier la altul, in functie de materialele si aseaza la circa 10 cm deasupra fundului
multe gaze şi vapori metalici; utilajele folosite, de specificul cladirilor in care se canalului.
C)Lămpi fluorescente, în care lumina este emisă în executa. - Montarea tuburilor de protectie in
principal de un strat de substanţă fluorescenţă; constructiile din elemente prefabricate
D)Lămpi cu arc, la care se produc atât radiaţii termice TRANSPUNEREA SCHEMEI ELECTRICE DUPA Executarea instalatiilor electrice folosind
cât şi efecte de luminescenţă; PROIECT tehnologia de inglobare in panourile de
E)Lămpi speciale, după tip şi utilizare. Aceasta este operatie importanta, care consta in beton a dozelor si tuburilor de protectie
indentificarea si transpunerea cu precizie pe teren, a din PCV prezinta avantajul ca o parte din
LAMPI FLUORESCENTE continutului planurilor. Cu aceasta ocazie se va insemna manopera executata pe santier este
Lampile fluorescente emit radiatii luminoase convertite locul unde se monteaza: corpurile de ilumunat, transferata in fabrica si in acest fel se
de catre luminofor din radiatii ultraviolete puternice nitreruptoarele, prizele, dozele, masinile electrice, reduce timpul de executie in santier, se
care caracterizeaza descarcarea in vapori de mercur. precum si tablourile de distributie, tuburile de protectie, asigura o calitate mai buna a lucrarilor de
Lampile fluorescente se prezinta sub forma unor tuburi casi locurile unde se vor executa strapungerile prin instalatii electrice si o crestere a
lungi, de diametru mic, cu axa dreapta sau, mai rar ziduri si plansee. productivitatii.
circulara, sau in forma de U. Trasarea circuitelor se efectueaza cu ajutorul sforii de Racordarea tuburilor din pereti cu cele din
Luminoforul este construit dintr-un amestec de trasat, inegrite de negru de fum. plansee este o operatie care se executa pe
substante de baza (fluorescenta), substanta activatoare La instalatiile ingropate, circuitele se traseaza pe santier si la care se cere foarte multa
si fondant. constructia netencuita. atentie.
Substanta de baza, care transforma lungimea de unda a Trasarea se face cu creta sau carbune, folosindu-se Dupa montarea panourilor, inainte de
radiatiilor, trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: semnele conventionale pentru aparatele respective. monolitizare este necesara executaraea
sa absoarba intreaga energie ultravioleta si sa o Orientare orizontala asforii inainte de trasare se verifica lucrarilor de racordare a instalatiei intre
converteasca in energie lumunoasa cu randament cat cu nivela cu bula de aer, cu metrul sau cu compasul de pereti si plansee.
mai mare; sa absoarba cat mai putina radiatie vizibila; lemn, masurandu-se de circa 30-50 cm de la tavan. Dupa operatia de racordare a intregii
sa aiba o inertie luminoasa mare, pentru a produce Directia verticala a traseelor se verifica in prealabil cu instalatii urmeaza tragerea conductoarelor
palpairea luminii (efectul stroboscopic); sa reziste bine cu firul de plumb sau cu nivela cu bula de aer. si executarea legaturilor care se face ca la
efectelor ce au loc in cursul functionarii lampii; lumina instalatiile sub tencuiala.
emisa sa aiba o compozitie spectrala corespunzatoare. SAPAREA SANTURILOR SI EXECUTARE
Lampile fluorescente au urmatoarele caracteristici: STRAPUNGERILOR MONTAREA CONDUCTOARELOR
-luminanta redusa (3…10); Saparea santurilor se executa cu dalta lata, dalta cu varf, Conductoarele electrice care compun
- eficacitate luminoasa mare, de 50 – 70 lm/W; si cu ciocanul pneumatic sau masini electrice de gaurit circuitele instalatiilor electrice au caracter
-durata de functionare mare (7500 ore), care scade insa si frezat santuri. de lunga durata, trbuie protejate prin
cu cresterea numarului de conectari; In tavane nu se daltuiesc santuri.Tubul de protectie se tuburi protectoare.
-temperatura tubului este redusa circa 40 grade C; monteaza peste planseu. Cand instalatiile electrice au caracter de
-prezinta un efect straboscopic, adica valoarea La planseele din prefabricate, gaurile se dau de obicei scurta durata, fiind destinate diferitelor
momentana a fluxului luminos trece prin zero la inainte de montarea elementelor pe plansee la locul lor. constructii de pe santiere, iluminarii
finalele fiecarei semiperioade a curentului absorbit. Grinzile prefabricate nu se strapung. incaperilor in timpul tencuirii sau
Acest efect este neplacut atunci atunci cand se zugravirii lor, conductoarele se monteaza
lumineaza obiecte in miscare, care par ca se misca MONTAREA TUBURILOR DE PROTECTIE aparent, fixandu-se direct pe pereti sau pe
sacadat sau, la obiectele in rotatie, se produce impresia Operatiile de montare si fixare a tuburilor de protectie tavan, cu ajutorul rolelor.
ca acestea se retesc invers sau stau pe loc. Efectul sunt precedate de unele lucrari pregatitoare, in cadrul Conductoarele utilizate in mod normal in
straboscopic poate fi sursa accidentelor de munca; carora se confectioneaza unele piese care asigura astfel de instalatii sant cele cu izolatie de
-fluxul luminos al lampii depinde de temperatura innadirea tuburilor si fixarea lor, se efectueaza unele cauciuc precum si conductoarele ilolate
mediului ambiant: el este maxim pentru temperatura de operatii de taiere si indoire. rezistente la intemperii
20 – 40 grade C a mediului. Cu scaderea temperaturii Tuburile IP se innadesc intre ele cu mansoane din tabla Conductoarele care coboara spre motoare
ambiante fluxul scade, iar la temperaturi sub 5 grade C plumbuita. Imbinbinarea tuburilor PCV-IP se face cu electrice, intreruptoare, comutatoare, prize
aprinderea lampii este grea sau chiar imposibila; ajutorul diferitelor piese auxiliare: curbe (90), se introduc in tuburi de protectie,
-pentru arderea stabila a lampilor fluorescente, acestea semicurbe (45), si mansoane. Aceste piese auxiliare incepand de la o inaltime de circa 2, 5
se monteaza in serie cu o bobina de balast. Circuitul sant prevazute la ambele capete cu portiuni largite, mdeasupra podelei.
functioneaza, deci cu factor de putere subunitar (circa astfel incat sa fie posibila imbinarea cu tubul de acelasi Trecerea conductoarelor prin perete, prin
0,5); de aceea este necesara in general ameliorarea diametru. planseele dintreetaje se face
factorului de putere cu ajutorul unei capacitati introducandu-se conductoarele in tuburi
conectate in paralel cu circuitul; Taierea, indoirea, si filetarea tuburilor de protectie. de protectie.
-aprinderea lampii fluorescentese face cu ajutorul unei Inainte de a fi taiate, tuburile de protectie se masoara,
supra tensiuni, care se aplica intre electrozi in potrivit traseului stabilit prin proiectul de executie. Se - Tragerea conductoarelor in tuburi de
momentul aprinderii. In acest scop circuitul lampii se tine seama de curbele ce urmeaza a se face, de protectie si executerea legaturilor intre
echipeaza cu un dispozitiv de aprindere denumit starter. amplasarea dozelor de protectie, se foloseste ferastraul conductoare
Starterul este o lampa cu lumina catodica, unul dintre pentru taiat metale sau clestele cu role. Conductoarele se introduc in tuburi numai
electrozi fiind format dintr-o lama bimetalica. In cursul Tuburile de protectie IP montate aparent se fixeaza cu dupa ce tencuiala in care sunt ingropate
descarcarii lampa se incalzeste, electrodul format din ajutorul unor bratari sau scoabe, care sunt prinse la tuburile s-a uscat.
lama bimetalica se indoaie si face contact cu electrodul randul lor in dibluri. Cand sunt montate ingropat, Conductoarele aceluiasi circuit trifazat,
fix, la racirea lampii contactul se desface. Pentru tuburile IP se fixeaza in santuri prin agrafe. Fiecare inclusiv conductorul neutru, se introduc in
preintampinarea parazitilor radiofonici la functionare agrafa este confectionata dintr-o bucata de sarma de acelasi tub. In instalatiile pentru curent
starterului, in paralelcu cu acestea se leaga de obicei un otel de circa 1mm grosime, legata de capatul unui con tinuu se poate introduce cate un
condensator. cui.Cuiul se bate in fundul santului daltuit, in dreptul conductor in tub separat.
unui rost dintre doua caramizi. Dupa ce se introduce
EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE tubul insan, capetele sarmei se impletesc. Montarea - Tragerea conductoarelor de cupru
INTERIOARE tuburilor P comporta operatii asemanatoare celor Inainte de introducerea conductorului in
Orice instalatie electrica se executa dupa un proiect de necesare in cazul montarii aparente a tuburilor IP. tub, capatul conductorului se indoaie,
executie intocmit de proiectantii de specialitate. Daca tuburile P trebuie montate pe grinzi, fermesau pentru a nu se agata de izolatia interioara
Instalatiile electrice de iluminat sant alimentate de la daca se monteaza mai multe tuburi pe acelasi traseu, se a tubului sau de asperitatile existente in
tablouri de distributie separate de cele care alimenteaza folosesc diferite scoabe fixate direct pe dibluri in zid interiorul tubului. Se introduce apoi
instalatiile electrice de forta. sau pe console. conductorul printr-un capat si se impinge
Succesiunea tuturor operatiilor necesare pentru cu atentie in tub pana cand conductorul
executare unei instalatii electrice formeaza procesul apare la celalalt capat al tubului.
tehnologic de executie al instalatiei respective.
Daca instalatiile se executa in tuburi pozate Comutatoarele se folosesc atunci cand se urmareste sa Lampa fluorescenta se fixeaza in cele doua dulii
aparent, conductoarele pot fi trase in tuburi odata se aprinda o parte sau toate lampile unei lustre, unul sau de la capetele corpurilor de iluminat, rasucindu-
cu montarea acestora.In acest scop, inainte de a fi mai multe corpuri de iluminat. se usor pasna cand contactele lampii au intrat in
introduse in tub, conductoarele se taie la Montarea aparenta sau ingropata a comutatoarelor, locasurile duliilor.
lungimea necesara. precum si fixarea conductoarelor circuitului in Corpurile de iluminat fluorescente se
Legaturile conductoarelor de cupru in doze se locasurile clemelor respective, se face in mod monteaza fie la distanta unul de altul, fie cap
executa prin lipire, uneori prin sudare saucu asemanator ca la intreruptoare. la cap.
ajutorul clemelor speciale, prevazute cu suruburi. In cazul comutatoarelor, sant necesare insa, pe langa Montarea lor la tavanul incaperii respective
- Tragerea conductoarelor de aluminiu conductorul de faza si cel de nul, inca unul sau doua se poate face prin suspendarea cu tije sau cu
conductoare suplimentare de nul, dupa tipul lanturi metalice sau prinse direct pe tavan.
Intrducerea conductoarelor de aluminiu in tuburi comutatorului folosit, ca de exemplu comutator serie, Montajul corpurilor de iluminat fara distanta
se executa numai prin impingere, si nu prin de scara sau comutator cruce. fata de tavan se face prin fixarea cu suruburi
tragere. a fundului carcasei, de diblurile introduse in
Conductoarele de aluminiu se instaleaza in tuburi MONTAREA PRIZELOR prealabil in tavan.
bine uscate si curatite in interior.Pentru aceasta se Prizele bipolare se monteaza aparent sau ingropate sub Dupa aceasta se fixeaza cu suruburi corpul
introduc in tub, cu ajutorul unei sarme de otel, un tencuiala, in mod asemanator intreruptoarelor si lampii pe carcasa.
dop de cauciuc, o perie cilindrica de sarma sau, la comutatoarelor.La prizele prevazute cu contact de
nevoi, numai un somoiog de calti. protectie, acestea se leaga printr-un conductor de cupru MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
Legaturile dintre conductoarele de aluminiu se F-500, de minim 2, 5 mm patrati, de cea mai apropiata In timpul executarii instalatiilor electrice,
fac cu ajutorul clemelor de legatura prevazute cu conducta metalica de apa calda, sau la nulul firidei de muncitorii electricieni trebuie sa respecte
saiba arcuita sau cu ajutorul altor dispozitive de bransament. Legatura se face prin lipire sau printr-o anumite reguli de protectie a muncii, pentru
stingere, care sa asigure o presiune permanenta bratara metalica. a evita diferite accidente cu urmari grave.
intre conductoare si clemele de legatura. Prizele nu se monteaza in camerele de baie. Prizele Astfel:
pentru masinile electrice de barbierit se pot monta in 1. La executarea gaurilor in ziduri (caramida
- Montarea conductoarelor INTENC camerele de baie langa chiuveta numai daca sunt sau beton) se folosesc ochelari de protectie,
Conductoarele INTENC se monteaza aparent, sau alimentate printr-un transformator special de separare pentru a feri ochii de praf, aschii de
ingropat, fara a se mai introduce in tuburi de protectie. cu o putere de cel mult 15 w. caramida.
La traversarile peretilor sau planseelor mai groase de 7 In camerele de locuit si birouri prizele se fixeaza la o 2. In cazul in care muncitorul electrician
cm, conductele INTENC se protejeaza in tuburi IP sau inaltime de4 0, 15-0, 30m de la pardoseala. Incaperile foloseste scara pentru executarea lucrarilor
PCV-IP. cu pardoseli neizolate (cu mozaic, beton) ca de exemplu sale, el trebuie sa aiba grija sa prevada la
Conductoarele INTENC montate peste plansee se ateliere, bucatarii inaltimea de montare a prizelor va fi capetele de jos ale scarilor rezemate, varfuri
protejeaza cu un strat de mortar de ciment sau cu alt de 1, 20-1, 40 m, iar in gradinite, crese prizele se ascutite sau talpi de cauciuc, pentru a
material protector. monteaza la 1, 50 m inatime de podea. impiedica eventuala lor alunecare. Treptele
scarilor de lemn trebuie sa fie totdeauna
- Montarea aparenta a cablurilor MONTAREA CORPURILOR DE ILUMINAT incadrate in cadru si nu batute in cuie.
Fixarea acestor cabluri pe pereti se face fie cu ajutorul PENTRU LAMPI CU INCANDESCENTA Scarile rezemate trebuie sa fie asezate sub un
scoabelor, fie cu ajutorul consolelor metalice, in mod unchi de 60 grade fata de orizontala. Nu este
asemanator fixarii tuburilor de protectie. Corpurile de iluminat se pot instala fie prin suspendare permis sa se aseze scarile pe suporturi
de tija lor metalica fie prin fixarea directa pe pereti sau instabile.
In incaperile permanent umede, unde distanta dintre tavan. 3. Cand se lucreaza pe scari rezemate la o
cablu si perete trebuie sa fie de minim 1 cm, fixarea - La montajul suspendat, corpul de iluminat se agata de inaltime mai mare de 4 m, trebuie folosita si
cablurilor se face pri bratari speciale, montate in perete. un carlig fixat mai de dinainte de tavanul centura de protectie, care se leaga de stalpul
incaperii.Acest carlig numit carlig de plafon, se prinde sau de constructia de care este rezemata
MONTAREA APARATELOR DE CONECTARE, de tavan cu ajutorul unui diblu de lemn sau scara. In cazul in care se folosesc scarile
COMANDA SI PROTECTIE metal.Carligul de plafon se fixeaza apoi cu mortar de duble, este bine ca ele sa fie prevazute cu un
ciment. lant sau cu un alt dispozitiv, care sa
Aparatele electrice de conectare si protectie pentru Legaturile intre instalatia interioara si corpul de impiedice desfacerea scarii in timpul
instalatii iluminat se executa fie cu ajutorul clemelor, fie prin lucrului.
interioare au o constructie simpla care asigura o rasucirea conductoarelor cu clestele plat. Legaturile 4. Instalatorii electricieni vor avea grija sa nu
manevrare usoara. trebuie bine izolate cu banda izolanta, pentru a nu se aseze niciodata scarile in apropierea locurilor
Printre cele mai utilizate aparate de conectare se produce scurtcircuite prin atingerea capetelor sau instalatiilor care se gasesc sub tensiune si
mentioneaza : conductoarelor insuficient izolate de carligul de plafon care nu sunt protejate impotriva atingerilor
1.intreruptoarele, care inchid sau deschid unul sau mai sau de corpul de iluminat. Legarea conductoarelor la accidentale. De asemenea, scarile nu se
multe circuite electrice sub sarcina; dulia corpurilor de iluminat se face in modul urmator: aseaza langa masini, angrenaje cu curele de
2.comutatoarele, care servesc la modificarea, in mod se desurubeaza inelul de portelan 1 si mantaua duliei 2, transmisie aflate in functiune.
sucesiv, a conexiunilor unuia sau mai multor circuite ajungandu-se in acest fel la miezul de portelan 4, pe 5. Folosirea uneltelor electrice portabile ca :
electrice; care sunt fixate clemele de legatura 6 si 7. Se leaga apoi masini electrice de daltuit si frezat ziduri, de
3.prize de curent cu fisa, care leaga un receptor de conductoarele corespunzatoare, indoindu-se in forma de gaurit etc, alimentate la o tensiune de 220 v,
energie electrica ochi capetele dezizolate ale conductoarelor dupa care se este permisa numai in locuri uscate si numai
strang suruburile clemelor 8. Se izoleaza portiunea 5 a cu conditia de a se lega la pamant partile
MONTAREA INTRERUPTOARELOR conductoarelor, care iese din dulie, se verifica daca metalice ale acestor utilaje.
firele dezizolate nu se ating intre ele sau nu ating 6. In incaperile umede se folosesc unelte
1. Se demonteaza mai intai placa sau capacul mantaua duliei si apoi se monteaza dulia. electrice care functioneaza la tensiunea de
aparatului, desfacandu-se in acest scop suruburile.Prin Conductoarele 3 se trag in interiorul tijei de sustinere a 36, 24 sau 12 v. In timpul manipularii
aceasta, clemele de legatura ale intreruptorului devin corpului de iluminat.Nici corpurile de iluminat, nici sculelor electrice nu este permisa apucarea
acesibile. macar duliile simple, nu trebuie sa fie atarnate de uneltelor de partea lor actica sau de
2. Se dezizoleaza apoi capetele conductoarelor conductoare, deoarece acestea se pot deforma sau se pot conductoarele de legatura cu sursa de
circuitului pe o lungime de circa 1 cm, atat cat este rupe. La montarea corpurilor de iluminat, conductorul alimentare, deoarece se pot produce
necesar pentru axecutare legaturii la borne. de nul se leaga totdeauna de filetul duliei, respectiv la accidente prin electrocutare.
3. Se introduc capetele conductoarelor astfel pregatite contactul exterior al duliei, din care cauza se recomanda 7. Instalatorul electrician care lucreaza cu
in locasurile bornelor si se strang bine suruburile de a se folosi drept fir de nul un conductor care are o uneltele electrice de gaurit sau de sapat
contact. culoare deosebita a imbracamintei exterioare sau un fir santuri in zid, precum si cu dalti pneumatice,
4. Se slabesc suruburile care tin desfacute ghearele de de control diferit de conductoarele de faza. nu va sta pe o scara rezemata sau pe o scara
fixare, se introduce aparatul in doze si se strang - Montarea corpurilor de iluminat pe pereti, in dubla, deoarece exista pericolul de a se
suruburile pana cand ghearele desfacandu-se fixeaza incaperi uscate, sau umede cuitermitenta, se face prin rasturna. De aceea, in cazurile in care
intreruptorul pe peretii dozei. fixarea lor cu suruburi in dibluri de lemn ingropate sub urmeaza sa lucreze la inaltimi mai mari,
5. Se monteaza placa sau capacul intreruptorului, tencuiala. electricianul care manuieste unelta electrica
fixandu-se prin suruburi. In incaperi umede, cu gaze corozive, se folosesc corpuri sau pneumatica va sta pe schele sau pe
Intreruptoarele se monteaza dupa necesitati, pentru a de iluminat imprmeabile sau etanse. esafodaje construite in prealabil.
actiona unul sau mai multe corpuri de
iluminatdeodata.Ele se conecteaza la conductorul de
faza, nu la cel de nul, pentru ca atunci cand aparatul -MONTAREA CORPURILOR DE ILUMINAT
este deschis, lampa sa nu se mai afle sub tensiune. PENTRU LAMPI CU LUMINISCENTA
(FLUORESCENTE, CU DESCARCARI IN GAZE SI
MONTAREA COMUTATOARELOR VAPORI DE MERCUR)

S-ar putea să vă placă și