Sunteți pe pagina 1din 104

_____________l(l tn| _ ouo 4usac l \ t man4alt ptm blatereactoeaaJ.upbdu1petocnuup.clteulvor11cotansettueepplatdodsseteee )_;______ m Z. Se ex 1J3 , pnt an la cota prevt in proiectul de q '!

i COnSO e. ' C CW C U P e n a e S 3 1 S e S P a C U C t d e Q a s 4 p r af e e l e 3- Se c de pt supra daei esn si apoi se buciarde / decopenate , sau se 3piNie3 pen reea ei su pre e ct m goase c ar e s ' 4 s e m o n t ' "' ' Onl U M ' 3' ^^SV"' ' 3' '' f^'aV ig o b aderen a nul pro pt la cel vec. D este cul d t ( mul 3 b / ) E. ..a e m um U C P e e C ar e a tw . e n l S e r e al e az d M execu 3i al luc vedeea ,e ei m be conlucr a d v b t f d L . , O nn e P r e V 4 e C U C l O C a U n S M 3u C a a t. R am 4 r a ei nOi ca cea exisn (' oducerea de n, crrea 4nor c tv d. d d e U e S P r e V Z U a C U C l O C V a V C r S a l a m a e 2 l d V e, f ,x l' fO de cO de d etc.). d v g d 2 o n D v lu a - mm C r e a a C e as t U p a m O n t e a e e O T, , W 4. Se cwcu pena de suprta daei esten 3i se sp cu jet a p .t f 3 ' O Z 1 l e 1 S e a S O n e C l O C U a t am e C ar e n U - a U vu t r e V U t de ap. \ s. s e 4 d b e g e d _ _ 2 o 3 l d u p z, ann t ar e a , af e e. a, e s C S. Se exu coaJul r daei noi. pu cu mo M 2oo b- e m a t t 6. Se ra d c. 16 D4 p um 2 4 o, e s e e x e c u c 'OaJUpeOMeeCCa.m 7, Se n 3i se comp cu pembTatol (' de mea 7.se ben, av d J ca su p,e tele p e, e - o r d e c d av s tonului, suprafele daei esn men' ede cu ' mum 2 men ede 2 o,e an de e l ar l a un e, e a n o e, v ore, ad J c ele s ne tate omenl pei lucre a a acesia ee s ne annte. tonului). cul ce Mdaa nOu este de 6pul blOc d betDn g. s e, o m p a, te az b e t o n u , e plu 3i cwet d ton at se va execu la ceput b0cuI 3i apOi e mn d e 2 g , n e d e p, e f e, a t c u p e fv l b r a t o nl p r e v t c u an c e ' el ^ ce sevor^globated inbca. g. s e al t c o a J u p e o 6l e d e c c a 3, o m s e, e l , u o ! 8. Dup N 24 ore de la ea benul se vor scOate cOba3ele pe ucte a betonuu1 es o pera tt Te pe n d _ s e p ann av a lare. r e aM ar e a s tQ p u u a c o ta d o t . . 9. Se execut plura de pt ad J s aMeze O b 2o.Du p m 24 o, e d e a p 4n e T e a n M u c, camacte a esia pm barea q cu ul de le. d e p c o 6 a J e e , u ann d u _ s e t o a t e m e p e n a s l g 3u a wn p d e lO.Se dep ncuia de pe suprele pereOr (depdu-se cu m 7 ze o m pera, a m e u, U b ; an t d e um + su c 100 de O p 3i de ta lae spului) deschid precum 3i o ume,te a ,4p,eo, de beton p m , o p e a c a p v a o T rose e ci, p dpea mol d- ele pe O . 21.se r e f ac e te n c u al a. ame de 10 - 15 cu jutoTul unei scoaece. l1.Se iie preele pereOr. s. 4 g c o 3 d ar e z d r a v an - a te a n v e u p 3 e u 1.v l 2 ea o2i ' - -. ' a3''' 'U ''U -- Pm'^''" 'a e e'e) cu ajutol unei bOa rOtOpercu. es din lemn (ani1e dtorn ru-se m o d d e o s e b t p s e 4n o, c e n , e z e m anv - ; ,16' ! - - -17- I

I * *r~=ri_ ,, A V I x I 2: 3 locale a grmznlor pe ziduri s1 lipsei ancorelor de legatura a gnnzilor cu z1dulI' . " . care acestea reazema), solutiile de consolidare constau in: , _ $*1 holsuwbun s f dm . d d t $,,,9 it mr i t - . I 1 S1 e a a e rc : . I re acerea z gf me it _ mdcsmla I I es tut I creearea unor centuri de beton armat sau introducerea unor manu I ; ...... _ ?;l r;ir I g ***7- ` aim ____ " 1n* 3 . ._ 2 I- " "`-$-.;:-.; -.`.;..;,;.k, 1 metalrcx, 4 3 ...4-`ipte I 6 1 - 1p,%_.q;,*_;_.;?;;_,. I _ _ ____, rs g _ . rr ' 1 ~ prevederea de ancore metahce (tig. 5.24.) mtre grmzi sr zidurik milim _z' i' - - 11 . exterioare pe care acestea reazema, sau mtre grmzile aferentecg me Q; : . R 11 I or m :2 ""ML 3 I I doua camere alaturate si care reazema pe acelasi zid interior. F . KQ `Li I 5 -: *P 1 Operatiilor tehnologice sunt asemanatoare cu cele descrise la solugiile dc l U .; I consolidare prezentate anterior. ii . Zid exterior zid int erior 5 I Y~ 5.4.10. Consolidarea peretilor de caramida nepomnti - I I Operatiile tehnologice sunt: I js I I re. . I 1. Se indeparteaza tencuiala pe ambele fete ale zidului in dreptul zonclm . 2 I I _ _ _ _ Elg. 5.2io. Detalii ancorare grinzi de lenm, = 1 degradate, la partea superioara a zidului si lateral, la ambele capete, peo . = lagime de cca. 0,90 m. e I 2. Se inlocuiesc caramizile degradate cu altele noi, care se rezidcsc, . - _ I e-1 I respect`mduse operatiile tehnologice corespunztoare. _ . I . . . . . . . r mgm d"B''/'}GaSxze 5 I 3. Se mdeparteaz mortarul existent mtre capatul superior al z1dulu1g I planseu, se ud piin. la saturatie suprafetele adiacente acestui rost, se ban ` _ , p ii;] pene metalice in rost pentru impanarea zidului si apoi rostul se umplc cu l`ltt l ( mortar M 50 T bine matat prin indesare cu o vergea metalica sau cun _ $ I sipca din lemn. I na- ~ . ` I [ 4. Se deschid rosturile din zonele decopertate, de la capetele laterale al: I 1encula\5 . . . . . . . bu 4 . . - - - el I zrdului, pe o adincmie de cca, 15 mm cu ajutorul unei scoabe dm otel. .. d gl ... * and ecs .. r\lr I . _ = mm _ I 5. Se introduc in rosturile orizontale (pe ambele fete ale zidului) bare de oid I cu d = 6 mm. Aceste bare `se ancoreaza cu ajutorul unor bolguri impugcik I sau a unor ancore speciale (fixate in gauri date cu bormasina) dt . l ` I ~ . r.o I I -118- I Fig. 5.25. Detaliu ancorare zidirie la peretii desprtitcri,. I . _ -412- .

S-ar putea să vă placă și