Sunteți pe pagina 1din 12

PROGRAM

DE ACTIUNE POLITICA SI
STRATEGIE A PARTIDULUI
ECOLOGIST ROMAN
CUPRINS

CAPITOLUL 1: PRECIZARI REFERITOARE LA


CONCEPTIA DOCTRINARA
CAPITOLUL 2: ORIENTARI SI DIRECTII DE ACTIUNE
ALE PARTIDULUI ECOLOGIST ROMAN
A. Promovarea responsabilitatii fata de mediu
B. Asigurarea unui cadru democratic eficient si a libertatii prin
autodeterminare
C. Perfectionarea activitatii din domeniul justitiei. Inlaturarea
practicilor de inechitate si a abuzului
D. Promovarea nonviolentei in toate sferele si domeniile de
activitate
CAPITOLUL 3: OBIECTIVE STRATEGICE
A. Modernizarea Romaniei prin reforma institutionala
B. Realizarea competitivitatii economiei romanesti
C. Diminuarea disparitatilor sociale si regionale
D. Valorificarea eficienta a resurselor
E. Consolidarea rolului de membru activ al Romaniei in
procesul de constructie europeana
CAPITOLUL 4: OBIECTIVE OPERATIONALE
PRIVIND POLITICILE DE MEDIU
a. Exploatarea si valorificarea superioara a resurselor
regenerabile din Romania
b. Imbunatatirea sistemului de utilizare a surselor regenerabile
de energie
c. Protejarea mediului inconjurator si managementul resurselor
d. Cooperarea,legislatia de mediu si dezvoltarea durabila
e. Accelerarea tranzitiei de la combustibilii obisnuiti la energiile
regenerabile
f. O noua forma de agricultura
g. Sisteme de transport ecologice
CAPITOLUL I
PRECIZARI REFERITOARE LA CONCEPTIA DOCTRINARA

1. Partidul Ecologist Roman s-a constituit din necesitatea ca cetatenii


Romaniei sa se regaseasca doctrinar si programatic, intr-o forta politica de
centru, capabila sa pregateasca si sa ofere societatii romanesti o alternativa
ecologica pentru dezvoltare si progres.
2 Optiunea cu privire la gestiunea ecologica a intregii vieti economice si
sociale face din Partidul Ecologist Roman o forta politica in masura sa
modifice esicherul politic al Romaniei, sa determine o evolutie a institutiilor
si practicilor politice.
3 Partidul Ecologist Roman reprezinta o alternativa in sistemul partidelor
politice care isi propune in cadrul unei coalitii, sa impuna responsabilitatea
ecologica in implementarea strategiei de reforma politica economica si
sociala pe termen mediu si lung.
4 Partidul Ecologist Roman militeaza pentru o Romanie libera si
democratica, pentru o dezvoltare sociala bazata pe respectarea drepturilor
omului, asigurarea egalitatii de sanse si cultivarea egalitatii fata de mediu.
5 Obiectivul principal al Partidului Ecologist Roman il constituie
implicarea acestuia in actul educational, civic-ecologic in implementarea
unei politici de mediu adecvata nevoilor societatii romanesti.
6 Partidul Ecologist Roman isi propune sa valorifice oportunitatile create
de integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice in directia
cresterii performantei in toate domeniile de activitate, standardului de viata
al cetatenilor si intaririi statului de drept. In calitate de membru al Uniunii
Europene, Romania trebuie sa participe activ la procesul de constructie al
acestei organizatii.

CAPITOLUL2
I ORIENTARI SI DIRECTII DE ACTIUNE ALE PARTIDULUI
ECOLOGIST ROMAN

A . Promovarea responsabilitatii fata de mediu:


- protejarea elementelor naturii amenintate de exploatarea industriala si
de abuzul de resurse.
- considerarea ecologiei ca o dimensiune importanta a modernizarii
societatii romanesti.
- determinarea organismelor de decizie ca infundamentarea politicilor
economice si sociale, pentru ca factorul de mediu sa constituie o
componenta intrinseca a acestora.
- conservarea biodiversitatii ca fundamentul pe care se bazeaza o intreaga
varietate de servicii ecologice.
- masuri pentru combaterea incalzirii globale si gospodarirea atenta a
resurselor.
- identificarea unor solutii care sa contribuie la conservarea energiei,
dezvoltarea de energii alternative descentralizate si reinnoibile,
cresterea gradului de securitate in folosirea mijloacelor energetice
nucleare.
- sustinerea ca un obiectiv principal al politicii agricole
- obtinerea unor productii ecologice
- integrarea cerintelor si normelor de mediu in politici sectoriale cum
sunt: cercetarea, fondurile structurale, piscicultura, transporturile si
energia.

B. Asigurarea unui cadru democratic eficient si a libertatii prin


autodeterminare:
- respectarea dreptului fiecarei persoane de a-si exprima liber propriile
opinii si convingeri asupra oricarei probleme supusa dezbaterii publice.
- combaterea cu fermitate a incalcarii drepturilor constitutionale si legale
ale cetatenilor Romaniei si a atitudinii de neindeplinire a indatoririlor si
obligatiilor ce le revin.
- asigurarea libertatii de actiune a oamenilor prin integrarea in acest
demers a dimensiunilor culturale, intelectuale si spirituale ca o conditie
esentiala in asigurarea progresului social.
- sustinerea initiativelor cu privire la aplicarea principiului solidaritatii,
prin actiuni de educatie, cooperare, protectie fata de violenta, opresiune
si discriminare.
- imbunatatirea sistemului democratic atat la nivel national, cat si la nivel
local; eficientizarea procesului de consultare a cetatenilor; realizarea
descentralizarii; activizarea prezentei parlamentarilor in colegiile in care
au fost alesi.

C. Perfectionarea activitatii din domeniul justitiei. Inlaturarea


practicilor de inechitate si a abuzului:
- actualizarea normelor de drept in consens cu realitatile vietii sociale din
Romania si ale normelor europene.
- combaterea prin masuri eficiente si oportune a faptelor de coruptie,
finalizarea intr-un termen rezonabil a actiunilor intreprinse in acest
domeniu.
- eliminarea inegalitatii si a impartialitatii in promovarea actului de
justitie, a blocajului „artificial” ce se instituie in anumite situatii.
- accesul tuturor cetatenilor acestei tari la resursele publice vitale cum
sunt: educatie, munca si participare democratica.
- dezvoltarea cadrului institutional care sa garanteze egalitatea intre
barbati si femei, sporirea numarului de femei in functii publice.
- sprijinirea politicilor elaborate in domeniul instruirii si formarii tinerei
generatii, stimularea ei in vederea cresterii performantei profesionale,
valorificarea competentei si potentialului creator al acestei categorii
sociale in tara noastra.

D. Promovarea nonviolentei in toate sferele si domeniile de activitate:


- implementarea principiului ecologic fundamental potrivit caruia
mijloacele folosite pentru realizarea unui obiectiv trebuie sa fie
compatibila cu obiectivul insusi.
- conjugarea eforturilor partidului cu a altor organizatii si institutii care
actioneaza pentru protejarea drepturilor omului impotriva exacerbarii
injustitiei sociale si a violentei.
- vom actiona pentru limitarea interventiilor militare si aplicarea unui
concept de politica civica externa si de securitate care sa asigure
stabilitatea, pacea si bunastarea oamenilor.
- militam pentru respectarea Cartei ONU, a hotararilor Consiliului de
Securitate si a angajamentelor internationale asumate de statul roman,
pentru solutionarea tuturor conflictelor de orice natura prin mijloace
diplomatice.

CAPI TOLUL 3
OBIECTIVE STRATEGICE

A. Modernizarea Romaniei prin reforma institutionala


- implementarea creatoare a cerintelor normelor si valorilor europene in
constructia noastra insitutionala.
- realizarea unei stabilitati legislative, inlaturarea redundantei si
incoerentei legilor pentru a asigura o securitate juridica reala si
respectul fata de lege.
- sustinerea initiativei democratice pertinente si necesare cu privire la
modificerea textului Constitutiei in context cu rezultatul
referendumului.
- in procesul complex de revizuire a legii fundamentale a tarii, militam
pentru dezbateri deschise si consultare publica, pentru o analiza
temeinica si de fond a intregii problematici.
- fundamentarea constitutionala si reforma institutionala constituie un
obiectiv definitoriu in procesul de modernizare structurala a sistemului
politic si public si a institutiilor formale.

B. Realizarea competitivitatii economiei romanesti:


Partidul Ecologist Roman considera etapizarea procesului post aderare ca o
necesitate obiectiva, ce trebuie sa aiba la baza urmatoarele criterii :
- elaborarea politicilor economice in concordanta cu perioadele de
programare bugetara europeana (2007-2013, 2014-2020);
- succesiunea indeplinirii obiectivelor sa fie corelata cu cele ale Uniunii
Europene.
- Reducerea decalajului Romaniei fata de Uniunea Europeana impune
ritmuri inalte de crestere economica pe o perioada lunga de timp.
Prognozand un ritm mediu anual de crestere a P.I.B./locuitor de circa
7% si de 2% ritm anual de crestere pentru Uniunea Europeana, tara
noastra poate atinge nivelul mediu al P.I.B./locuitor din aceasta
organizatie la orizontul anului 2030. In plan economic, pe termen lung,
o atentie deosebita vom acorda cresterii productivitatii muncii si
competitivitatii ca indicatori determinanti in asigurarea unui standard de
viata compatibil cu tarile dezvoltate. In elaborarea politicilor
economice, Partidul Ecologist Roman are in vedere atragerea
investitorilor, prin a oferi o infrastructura moderna, resurse umane cu un
inalt grad de instructie, educatie si abilitati, un mediu de afaceri stabil,
capabil sa contribuie la modernizarea economiei, la cresterea acesteia pe
o perioada lunga de timp.

Strategia Partidului Ecologist Roman pentru transformarea Romaniei


intr-o tara cu o economie competitiva in cadrul Uniunii Europene
cuprinde in principal urmatoarele seturi de politici, care:
a) Sa stimuleze cele trei forte motrice ale unei cresteri in ritmuri inalte si pe
perioade lungi de timp:
- investitiile in capitalul fizic si uman;
- un sistem eficient de alocare a resurselor;
- realizarea progresului tehnologic si cresterea rolului cercetarii in
dezvoltarea si transferul in economie al tehnologiilor moderne;
b) Sa raspunda unor cerinte fundamentale fara de care aceasta strategie nu
isi poate realiza obiectivele:
- sistem echitabil de redistribuire bazat pe solidaritate si responsabilitate
sociala, care sa asigure o dezvoltare sustinabila a societatii;
- un sistem eficient de protectie si imbunatatire a mediului;
- realizarea unui sistem functional de securitate nationala, securitate a
individului, a vietii si a familiei;
- un sistem public de servicii medicale moderne, accesibil si performant;
- pastrarea, dezvoltarea si valorificarea identitatii culturale.

C. Diminuarea disparitatilor sociale si regionale:


In filozofia politica a Partidului Ecologist Roman, asigurarea unui ritm alert
constant si sustenabil al cresterii economice, contribuie la reducerea
disparitatilor sociale si regionale. Pentru indeplinirea acestui obiectiv avem
in vedere urmatoarele:
- politica echilibrata de dezvoltare regionala, care sa tina seama de
specificul si traditiile fiecarei zone;
- garantarea egalitatii de sanse si accesul la educatie;
- crearea de locuri de munca, protectie sociala si asigurarea
functionalitatii parteneriatului social;
- programe de reconversie sociala etapizate si adaptate permanent la
dinamica nevoilor economice.

D. Valorificarea eficienta a resurselor:


Avand in vedere faptul ca alocarea judicioasa a resurselor este esentiala
pentru cresterea productivitatii muncii, a competitivitatii, si pe aceasta baza
a veniturilor populatiei,Partidul Ecologist Roman isi propune sa se implice
in stimularea mecanismului de functionare a pietei libere, concurentiale si
transparente pentru produse, servicii, capital si forta de munca.

Consideram ca este necesar sa stimulam masurile de protejare a pietelor de


orice interventie, pentru a evita dezechilibrarea si obstructionarea initiativei
anteprenoriale. Deficientele existente in alocarea resurselor fac ca pietele sa
opereze cu costuri mari ale tranzactiilor, peste nivelul celor existente in
pietele din tari ale Uniunii Europene. Pentru evitarea acestei situatii, Partidul
Ecologist Roman va actiona in directia:
- mentinerii rolului statului de reglementator;
- perfectionarii sistemului national de integritate si de lupta impotriva
coruptiei;
- promovarii metodelor conducerii corporative moderne si responsabile;
- introducerii programarii bugetare multianuale,bugetarii anuale pe
proiecte;
- clarificarii termenilor relatiei contractuale intre organizatiile publice si
cetateni si implementarea principiilor managementului public bazat pe
rezultate.
E. Consolidarea rolului de membru activ al Romaniei in procesul de
constructie europeana:

Valorificarea oportunitatilor deschise de aderarea Romaniei la


Uniunea Europeana constituie o directie importanta a strategiei politice a
Partidului Ecologist Roman.
Sincronizarea intelectuala si materiala a tarii noastre cu economia
de piata europeana, stimularea interesului acesteia pentru produsele,
serviciile, munca, capitalul romanesc si facilitarea transferului tehnologic,
reprezinta o componenta de baza a integrarii Romaniei in comunitatea
europeana. Partidul Ecologist Roman va intreprinde demersuri politice
sustinute pentru intarirea rolului tarii noastre in cadrul procesului de
constructie europeana. Aceste actiuni vor avea ca finalitate participarea
activa a Romaniei in toate structurile si organismele acestui for european. O
atentie deosebita se va acorda actului de implicare in conceperea si
elaborarea deciziilor Consiliului Europei in a asigura ca, in continutul
acestora, sa nu fie afectate interesele noastre nationale.

CAPITOLUL 4
OBIECTIVE OPERATIONALE PRIVIND POLITICILE DE MEDIU

Partidul Ecologist Roman isi propune sa actioneze pe urmatoarele directii:

a)Exploatarea si valorificarea superioara a resurselor regenerabile de


energie din Romania, prin:
- cresterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie in
productia de energie electrica si termica;
- stabilirea unei cote tinta privind consumul de energie electrica produsa
din surse regenerabile de energie;
- adoptarea de proceduri adecvate pentru finantarea investitiilor in
sectorul surselor regenerabile de energie;
- simplificarea si adecvarea tehnicilor administrative de implementare a
proiectelor pentru valorificarea surselor regenerabile de energie;
- garantarea si accesul prioritar la retelele de transport si distributie de
energie;
- integrarea surselor regenerabile de energie in structura sistemului
energetic national;
- promovarea investitiilor private si crearea conditiilor pentru facilitarea
accesului capitalului strain pe piata surselor regenerabile de energie;
- asigurarea independentei consumului de energie al economiei nationale;
- asigurarea alimentarii cu energie a comunitatilor izolate prin
valorificarea potentialului surselor regenerabile locale;
- crearea conditiilor de participare a Romaniei la piata europeana de
certificate verzi pentru energie din surse regenerabile.

b) Imbunatatirea sistemului de utilizare a surselor regenerabile de


energie prin:

- transferul de tehnologii neconventionale de la firme cu traditie si


experienta in domeniu, cu norme de aplicare, atestare si certificare,
conform standardelor internationale in vigoare;
- elaborarea si implementarea cadrului legislativ, institutional si
organizatoric adecvat;
- atragerea sectorului privat si public la finantarea managementului si
exploatarea, in conditii de eficienta, a tehnologiilor energetice moderne;
- identificarea de surse de finantare pentru sustinerea si dezvoltarea
aplicatiilor de valorificare a surselor regenerabile de energie;
- elaborarea de programe de cercetare-dezvoltare, orientate in directia
accelerarii procesului de integrare a surselor regenerabile de energie in
sistemul energetic national.

c) Protejarea mediului inconjurator si managementul resurselor:

- dezvoltarea cuprinzatoare, la nivel national, a unei strategii de


monitorizare a mediului inconjurator prin coordonarea variatelor
entitati si organizatii in asemenea eforturi;
- imbunatatirea managementului resurselor naturale prin facilitarea
folosirii datelor de teledetectie si amplificarea accesului la imaginile
luate prin satelit;
- crearea si implementarea unui sistem de management al dezastrelor
naturale integral, global, utilizand capacitatile existente;
- dezvoltarea si implementarea strategiei de observare integrala, globala,
care ar facilita accesul la datele de observare asupra Pamantului si
utilizarea acestora.

d) Cooperarea, legislatia de mediu si dezvoltarea durabila.

Cooperarea :
- sustinerea initiativelor cu privire la crearea unei piete regionale de
energie in Europa de Sud-Est, care sa ajute tarile din aceasta zona,
inclusiv Romania, sa-si rezolve o parte din problemele din sistemul
energetic;
- asigurarea conditiilor pentru aplicarea conceptului de intreroperabilitate
dintre prevederile internationale si cele nationale referitoare la protectia
mediului;
- sprijinirea actiunilor cu privire la reglementarea problemelor de mediu
prin propuneri sustenabile. Studierea posibilitatilor cu privire la
implementarea proiectului „cei zece indici BENA”.
- infiintarea unei Asociatii de Reciclare a Deseurilor, pentru a asigura un
management corespunzator al acestora;
- initierea unor propuneri referitoare la crearea unui Proiect de Protectie
Nucleara in Balcani.

Legislatia de mediu:
- asigurarea stabilitatii echilibrului ecologic pe fluviul si in Delta Dunarii
si in Marea Neagra printr-o cooperare internationala pragmatica;
- reglementarea si adoptarea legislatiei referitoare la apa potabila;
- dezvoltarea retelei de zone protejate;
- imbunatatirea legislatiei de mediu privind domeniile: cosmetice,
detergenti si jucarii;
- compatibilizarea reglementarilor romanesti cu cele europene referitoare
la colectarea si tratarea apelor reziduale.

Dezvoltare durabila:
- perfectionarea legislatiei in domeniul protejarii mediului pentru a
preveni delictele de mediu;
- reducerea consumului de resurse naturale prin promovarea unor
tehnologii avantajoase din punct de vedere ecologic si economic;
- vom milita pentru ca etica dezvoltarii durabile sa includa conceptele:
responsabilitate, granite, suveranitate nationala si dezvoltare economica;

e) Accelerarea tranzitiei de la combustibilii obisnuiti la energiile


regenerabile.

- schimbarea atitudinii politice;


- realizarea corelatiei intre cresterea eficientei energetice si reducerea
consumului de resurse;
- promovarea unor proiecte de cercetare in domeniul energiei solare si
implementarea lor in scoli, universitati, colegii;
- dezvoltarea standardelor tehnice privind utilizarea energiei in cladiri,
pentru produse si servicii;
- sustinerea reformei fiscale, prin introducerea unor norme cu privire la
protejarea mediului.
f) O noua forma de agricultura.

- cultivarea ecologica a pamantului care sa contribuie la productia de


alimente sanatoase prin conservarea resurselor naturale si cresterea
animalelor in conditii adecvate pentru acestea;
- limitarea productiei intensive, poluante, agroindustriale, prin
promovarea agriculturii integrate ecologice;
- dezvoltarea pisciculturii;
- aplicarea de standarde ce garanteaza siguranta alimentelor fara a limita
flexibilitatea implementarii necesara pentru a mentine si diversifica
productia regionala si locala de alimente;
- monitorizarea informatiilor transmise consumatorilor cu privire la
originea produselor si a modului cum au fost fabricate;
- dezvoltarea agriculturii fara a utiliza tehnologii genetice;
- dezvoltarea unor activitati conexe pentru fermele ce utilizeaza metode
compatibile ecologice.

g) Sisteme de transport ecologice.

- diminuarea transporturilor rutiere si a celor aeriene si folosirea in mai


mare masura a celor feroviare, pentru a se putea obtine o reducere a
emisiilor;
- cresterea volumului de investitii si in domeniile nepoluante;
- planificarea in sectorul transporturilor trebuie facuta pe criterii de
compatibilitate ecologica, sociala si economica;
- dezvoltarea transportului in comun pe criterii ecologice;
- imbunatatirea legislatiei cu privire la reducerea poluarii fonice;
- incurajarea lansarii pe piata a motoarelor cu emisii nepoluante, care
utilizeaza sisteme solare pe baza de hidrogen, celule de combustie sau
uleiuri vegetale.