Principiul întâi al termodinamicii

Rezumat
Subiectul eseului este de a face o dezbatere pe marginea principiului întâi al termodinamicii , explicitând însemnătatea acestuia şi arătând că schimbul de căldură este de fapt o formă de transmitere a energiei . În partea de aplicaţii am expus modul în care principiul întâi este aplicat unui gaz perfect cu ajutorul dispozitivului lui Joule .

1. Introducere
Termodinamica studiază legile generale ale fenomenelor termice , fără a face apel al descrierea mişcării termice la scara microscopică . Esenţa ei este conţinută în trei legi , denumite principiile termodinamicii . Primele două principii se referă la relaţia dintre căldură şi lucru mecanic şi au fost descoperite în prima jumătate a secolului trecut . Principiul al II-lea a fost descoperit în esenţă în jurul anului 1824 de către Sadi Carnot , iar principiul întâi de-abia în 1842 de către Robert Julius Mayer , cu toate că enunţul principiului întâi este mult mai simplu . Această situaţie se explică prin faptul că s-a înţeles relativ greu că schimbul de căldură este o formă de transmitere a energiei . Principiul al III-lea a fost descoperit în 1906 de către Walter Nernst . Principiile termodinamicii au consecinţe practice şi teoretice de cea mai mare importanţă .

2. Energia termodinamicii

internă

.

Principiul

întâi

al

Fiecare sistem aflat la echilibru posedă o energie bine determinată , denumită energie internă U . Ea este egală cu suma energiilor totale , potenţială şi cinetică , ale constituenţilor săi microscopici . Energia internă este o funcţie de stare a sistemului , adică o funcţie de parametrii de stare , pentru că este bine determinată odată cu ei . Pentru un fluid la care valorile a doi dintre parametrii de stare p , V , T determină valoarea celui de-al treilea , energia internă poate fi exprimată ca funcţie de oricare dintre ei : U=U(V,T) sau U=U(p,V) sau U=U(p,T) . Relaţia care dă dependenţa energiei interne de parametrii de stare independenţi ai unui sistem se numeşte ecuaţia calorică de stare . Este extrem de mic numărul cazurilor în care ecuaţia calorică de stare poate fi dedusă pornind de la analiza sistemului la scară microscopică , deoarece fie că nu se cunosc în detaliu forţele de interacţiune ( şi deci energia potenţială ) , fie că 1

(2. Având în vedere existenţa celor două moduri de schimb de energie între sistem şi exterior .Este însă mai comod să se lucreze cu cantitatea de căldură exprimată tot în jouli .) adică : suma algebrică a lucrului mecanic şi căldurii schimbate de un sistem cu exteriorul . principiul întâi exprimă tocmai bilanţul energetic (conservarea energiei) pentru o transformare oarecare a sistemului : U 2 – U1 = L + Q .2. Afirmaţia principiului echivalenţei lucrului mecanic şi căldurii– raportul dintre lucrul mecanic şi căldura schimbate cu exteriorul într-o transformare ciclică a sistemului are totdeauna aceeaşi valoare constantă – se transcrie în forma L + JQ = 0 . (2. Vom considera de acum încolo cantitatea de căldură exprimată în jouli . Deocamdată este important să ştim doar că energia internă U este bine definită pentru fiecare stare a sistemului . Q>0 atunci când sistemul primeşte căldură din exterior .Principiul întâi al termodinamicii există dificultăţi de calcul . a căror concluzie principală era că schimbul de căldură şi de lucru mecanic cu exteriorul reprezintă cele două moduri prin care se poate modifica energia internă a unui sistem . Mărimilor de transformare Q şi L li se atribuie un semn conform următoarei convenţii . De aceea . şi atunci relaţia de mai sus se va scrie : L+Q=0 (2. iar Q în calorii .) unde L este măsurat în ergi .) adică : variaţia energiei interne a unui sistem în urma transformării din starea iniţială 1 . Conţinutul ultimei relaţii pe care am scris-o mai sus 2 . în starea finală 2 este egală cu suma dintre cantitatea de căldură Q şi lucrul mecanic L schimbate cu exteriorul în cursul transformării. L<0 atunci când interiorul efectuează lucru mecanic ( se zice că în acest caz că sistemul cedează lucru mecanic exteriorului) . este întotdeauna egală cu zero . ecuaţia calorică de stare poate fi cunoscută în general doar pe cale experimentală . într-o transformare ciclică . L>0 atunci când exteriorul efectuează lucru mecanic ( se zice în acest caz că sistemul primeşte lucru mecanic din exterior ).1. La baza formulării principiului întâi stau cunoştinţele despre echivalenţa lucrului mecanic şi a căldurii . în urma unor transformări .3. Q<0 atunci când sistemul cedează căldură exteriorului .

Egalităţile (2. Transformările cvasistatice pot fi reprezentate prin curbe care unesc punctele 1 şi 2 din diagrama Clapeyron . Este interesant acest mod de a enunţa principiul întâi .QB . Pornind de la o stare iniţială 1 . V1) şi 2(p2 . pe care le notăm cu A . în cazul unui fluid stările 1(p1 . deoarece în stările lor intermediare parametrii de stare nu sunt toţi bine definiţi . B .4. de asemenea LA .)permit enunţarea într-un nou mod a principiului întâi al termodinamicii .4. un sistem poate atinge starea finală 2 în general în mai multe moduri .3) va avea în toate cazurile aceeaşi valoare .Principiul întâi al termodinamicii poate fi formulat într-un mod mai interesant decât cel precedent .) Cantităţile de căldură QA . 2. Suma dintre lucrul mecanic şi căldura schimbate cu exteriorul într-o transformare oarecare este o mărime independentă de felul transformării .1) pot fi unite efectuând diferite transformări ( în general o infinitate ) . QC au valori diferite pentru diferitele transformări considerate . LB . 2.V1) A B C 2(p2 . C etc. Dacă se aplică principiul întâi tuturor acestor transformări . V2) (fig. dar ele nu pot fi reprezentate prin curbe în diagrama Clapeyron . deoarece justeţea afirmaţiei sale poate fi verificată fără a cunoaşte valoarea diferenţei de energie internă U2 –U1 care figurează în membrul stâng al 3 . De exemplu . V2) V Fig. adică mărimi care se schimbă în funcţie de transformarea care duce din starea 1 în starea 2 . P 1(p1 . membrul stâng al ecuaţiei (2. Există însă si transformări nestatice care duc din starea 1 în starea 2 . (2. Se spune că lucrul mecanic şi cantitatea de căldură sunt mărimi dependente de „drum” . şi deci se obţine şirul de egalităţi : LA + QA = LC + QB = LC + QC .1. pentru că este determinat doar de stările iniţială şi finală . LC . ea fiind dependentă doar de stările iniţială şi finală ale ei . mod pe care îl vom evidenţia în continuare .

Ori la scară macroscopică tocmai aceasta este situaţia : nu se cunoaşte în general energia internă .Principiul întâi al termodinamicii relaţiei (2. orice maşină suferă o transformare ciclică de durată mai lungă sau mai scurtă şi dacă vrem ca L<0. În acest caz L + Q = 0 . În transformările izocore (transformările pentru care în nici una din etapele lor nu se schimbă lucru mecanic cu exteriorul ) . fără a avea nici o cunoştinţă despre conţinutul acestei energii interne la scară microscopică . În cazul unei transformări ciclice . adică sistemul trebuie să primească căldură din exterior . când L = 0 . Experienţa confirmă fără excepţie enunţul precedent al principiului întâi . adică sistemul să cedeze lucru mecanic în exterior . spre deosebire de cazul general .Chiar din primele momente ale trecerii curentului se creează o diferenţă de temperatură intre rezistenţă şi apă şi . În cazul unei transformări adiabatice (Q = 0) principiul întâi dă : U2 – U1 = Ladiabatic (2.3) . rezistenţa cedează căldură apei . atunci obligatoriu Q>0 . fără ca starea sa internă să se schimbe . asupra rezistenţei se efectuează un lucru mecanic care duce la mărirea energiei sale . La trecerea curentului electric . În limbajul curent spunem că are loc încălzirea rezistenţei .5. ca şi la transformarea ciclică . Se pot realiza şi procese staţionare .) şi deci în asemenea transformări . Relaţia arată că este imposibilă construirea unei maşini care să se mişte continuu fără cheltuire de energie din exterior (perpetuum mobile de speţa întâi) . Într-adevăr . Atâta timp cât temperatura rezistenţei creşte . adică procese in care sistemul primeşte şi cedează energie în mod continuu . avem o dovadă a faptului că ea nu se află în regim staţionar : ea primeşte sub formă de lucru mecanic mai multă energie 4 .6. spre deosebire de cazul general . Spre exemplu luăm o rezistenţă electrică şi o scufundăm într-un vas cu apă . cantitatea de căldură schimbată cu exteriorul este independentă de transformare . Odată convinşi de independenţa de drum a mărimii L + Q . Deci fără a primi energie nici o maşină nu poate efectua lucru mecanic . putem folosi principiul întâi pentru a măsura diferenţa energiilor interne a două stări ale unui sistem . ca urmare .) şi deci în asemenea transformări . principiul întâi ne conduce la rezultatul cunoscut : L + Q = 0 . lucrul mecanic depinde doar de stările iniţială şi finală . principiul întâi dă : U2 – U1 = Qizocor (2.

a căror comunicare poate fi oprită cu ajutorul unui robinet . Dispozitivul experimental cu care a lucrat Joule constă dintr-un vas cu două compartimente egale . De fapt cele mai precise metode de determinare a echivalentului mecanic al caloriei J s-au făcut lucrând în regim staţionar . La deschiderea robinetului C . măsurat în jouli . Această a doua proprietate a gazelor perfecte nu decurge din prima . egal cu J . măsurată în calorii . În regim staţionar putem vorbi de o transformare a lucrului mecanic în căldură .) . în timp ce în compartimentul B este vid . ca şi în cazul transformărilor ciclice . Se admite atunci 5 . Vasul este scufundat într-un calorimetru cu apă (fig. În calorimetru este scufundat un termometru D a cărui indicaţie iniţială se înregistrează . În asemenea procese se poate verifica principiul echivalenţei . După un anumit timp se constă că temperatura rezistenţei nu mai creşte . gazul trece şi în compartimentul B şi după un anumit timp se atinge o stare de echilibru in care gazul umple omogen cele două vase . D C A B Fig. ceea ce înseamnă că în orice interval de timp macroscopic ulterior energia primită este egală cu energia cedată (L + Q = 0) . 3. Proprietatea a fost pusă în evidentă de Joule . Aplicarea principiului întâi la gazul perfect Experienţa arată că gazele care au o comportare apropiată de cea a gazelor perfecte au şi proprietatea de a avea energia internă determinată numai de temperatură .Principiul întâi al termodinamicii decât cedează sub formă de căldură .1. trebuie să fie întotdeauna acelaşi . deoarece şi aici raportul între lucrul mecanic (de natură electrică) primit . La începutul experienţei compartimentul A este umplut cu gaz .1. 3. S e constată că indicaţia termometrului D diferă foarte puţin de cea iniţială . dacă operăm numai cu cunoştinţele de la scară macroscopică . 3. şi cantitatea de căldură cedată apei .

) 4. n-ar exista nici o diferenţă de temperatură între stările iniţială şi finală . t ) arată că energia internă a gazului perfect este independentă de volum .7. energia internă a gazului este aceeaşi . t ) . sistemul (gazul + vasul care-l conţine) n-a schimbat căldură cu exteriorul ( calorimetrul cu apă ) . adică în starea iniţială (gaz numai în compartimentul A) şi în starea finală (gaz în ambele compartimente) . 6 . (2. deci : U = U( t ) pentru un gaz perfect . se desfăşoară întotdeauna de la stări de neechilibru spre stări de echilibru termic . ipoteza morţii termice a Universului . în sistemele termodinamice izolate .Principiul întâi al termodinamicii că dacă experienţa ar fi condusă cu un gaz perfect . t )= U( 2V . însă . Parametrii de stare pentru cele două stări sunt ( V . Deoarece nici lucru mecanic nu s-a schimbat cu exteriorul . t ) şi respectiv ( 2V . pe ansamblul transformării suferite . Concluzii Procesele termodinamice . că postulatele şi principiile termodinamicii nu pot fi extinse la Universul infinit . Fizicianul german Rudolf Clausius ( 1822 – 1888 ) a emis . Faptul că temperatura în calorimetru nu s-a schimbat oglindeşte că . Se demonstrează . pa baza acestui postulat . aplicând principiul întâi se ajunge la concluzia că U2 = U1 . Egalitatea U( V .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful