P. 1
!!!Suport Curs 80 Ore

!!!Suport Curs 80 Ore

|Views: 609|Likes:
Published by Dorel Buriu

More info:

Published by: Dorel Buriu on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

I.

SISTEMUL LEGISLATIV AL UNIUNII EUROPENE REFERITOR LA SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
1. INSTITUŢII EUROPENE 1.1 Uniunea Europeană şi instituţiile sale Uniunea Europeanã constituie rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951, între şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda).Uniunea Europeanã numãrã astãzi 27 de state membre (inclusiv ROMANIA si BULGARIA din 2007). Consiliul European Consiliul Uniunii Europene- format din miniştrii celor 27 state europene,fiecare ţarã din Uniune deţine preşedinţia pe o perioadã de 6 luni. Parlamentul European Comisia Europeană Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Consiliul Europei şi instituţiile sale Consiliul Europei este o organizaţie politică creată în 1949 de zece ţări europene in scopul promovării unei mai strânse unităţi între membrii săi. În prezent Consiliul Europei reuneşte 45 de state şi are sediul la Strasbourg. România este stat membru al Consiliului Europei din 7 octombrie 1993. Adunarea Parlamentară Curtea Europeană a Drepturilor Omului 2 PRINCIPALELE ETAPE ALE CONSTRUCŢIEI UNIUNII EUROPENE Principalele etape instituţionale ale acestei construcţii au fost: TRATATUL DE LA PARIS, din 1951, de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului( CECA); TRATATUL DE LA ROMA, din 1957, de constituire a Comunităţii Economice Europene (CEE). Art.100 şi art.118 conţin unele prevederi referitoare la domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în 1957 s-a constituit Comunitatea Europeanã de energie atomicã(EUROATOM). Aceste Tratate fundamentale au fost modificate prin urmãtoarele tratate ulterioare : • în 1987 prin ACTUL UNIC EUROPEAN, Statele membre fixând data de 01 ianuarie 1993 pentru realizarea Pieţei unice. S-au adus unele amendamente Tratatului de la Roma, foarte importante pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv prin introducerea art.100A şi art.118A; în 1992 prin TRATATUL DE LA MAASTRICHT, Statele membre decizând crearea Uniunii Europene pe baza unui sistem de cooperare interguvernamentală. Comunitatea Economică Europeană(CEE) este redenumită Comunitatea Europeană(CE) ;
• •

în 1999 prin TRATATUL DE LA AMSTERDAM, s-au consolidat cei 3 piloni ai
1

Uniunii creaţi prin Tratatul de la Maastricht: Comunităţile Europene (primul pilon), securitatea comună (al doilea pilon), cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (al treilea pilon); în 2001 prin TRATATUL DE LA NISA, prin care s-a prevăzut reformarea instituţiilor Uniunii Europene în vederea viitoarelor extinderi.

3 SISTEMUL LEGISLATIV AL UNIUNII EUROPENE Sistemul legislativ al UE este constituit din cinci surse de drept: - Tratatele europene expuse anterior şi Principiile generale ale Dreptului, care sunt reglementări cunoscute sub denumirea de legislaţie primară; - Acordurile internaţionale ale UE; - Reglementările, Directivele, Recomandările şi Deciziile generale/individuale, care sunt reglementări cunoscute sub denumirea de legislaţie secundară ; - Principiile generale de drept administrativ; - Convenţiile încheiate între Statele Membre. Legislaţia primară, Acordurile internaţionale ale UE, Principiile generale de drept administrativ, Reglementările , Directivele şi Deciziile sunt documente obligatorii a fi respectate de toate Statele membre ale UE. Recomandările nu constituie documente obligatorii. 4. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE REFERITOARE LA SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 4.1 Evoluţia reglementărilor legislative referitoare la securitate şi sănătate în muncă În Tratatul de la Roma din 1957, de constituire a Comunităţii Economice Europene, erau incluse două articole – art.100 şi art.118 – care se refereau la promovarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor şi la protecţia împotriva accidentelor, în special prin colaborări între Statele membre, ca urmare a diferenţelor existente între măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii ale fiecărui Stat membru. Ele s-au concretizat în final cu diverse avize, studii sau consultaţii. În 1974 a fost creat Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii care a avut un rol major în elaborarea primului program de acţiune al Comisiei europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care s-a desfăşurat în perioada 1978 -1982. Al doilea program coordonat de acţiune al Comisiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a desfăşurat între anii 1983-1987 . În anul 1986 s-a adoptat Rezoluţia Consiliului din 07.05.1986 referitoare la o nouă abordare în materie de armonizare tehnică şi standardizare .Conform acestui document:

2

- armonizarea tehnică este limitată la adoptarea cerinţelor esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele dacă ele vor să beneficieze de circulaţie liberă pe piaţa comunitară; - cerinţele esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele se stabilesc prin Directive; cerinţele esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele se detaliază prin specificaţii tehnice în standarde armonizate; produsele realizate conform standardelor armonizate beneficiază de prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale; standardele armonizate nu sunt obligatorii a fi respectate de produs, producătorul poate aplica alte specificaţii tehnice pentru ca produsul să respecte cerinţele esenţiale; producătorul poate alege între diverse proceduri de evaluare a conformităţii prevăzute în Directiva aplicabilă. În anul 1987 Tratatul de la Roma a fost revizuit prin intrarea in vigoare a Actului Unic European. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au introdus două noi articole – art.100A şi art.118A – prin care, pentru prima oară, securitatea şi sănătatea în muncă a fost menţionată ca o clauză directă: Prin art.100 A nou introdus s-a stipulat că: - produsele care circulă fără bariere comerciale intr-o piaţă unică a Comunităţii trebuie să prezinte un nivel de protecţie ridicat; - Comisia va adopta măsurile necesare de armonizare a legislaţiilor naţionale pentru stabilirea şi funcţionarea pieţei unice (prin Directive). Prin art.118 A nou introdus s-a stipulat că: Statele membre se vor angaja să promoveze, în special, îmbunătăţirea mediului de muncă, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor având ca obiectiv armonizarea progresivă a condiţiilor existente; Realizarea obiectivului de la alineatul precedent se va concretiza prin introducerea de cerinţe minime în Directive, aplicabile progresiv. Al treilea program de acţiune (1988 -1992) adoptat de Comisie a fost puternic focusat pe legislaţie şi a avut în vedere respectarea a trei cerinţe: necesitatea de a se promova în toate domeniile îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, obligaţia de a asigura că lucrătorii dispun de protecţie adecvată faţă de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi necesitatea de a asigura că presiunile generate de concurenţa existentă în piaţa unică nu vor afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Programul de acţiune s-a concretizat prin elaborarea de numeroase Directive - pe baza conceptului Noii Abordări şi al aplicării prevederilor art.100A şi art.118A al Tratatului de la Roma – dintre care trebuie menţionată principala Directivă derivată din art.118A, Directiva-cadru a Consiliului din 12.06.89 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ( 89 / 391 / CEE)
3

Anul 1992 a fost declarat de Comisie ca - An european pentru securitate, igienă şi sănătate la locul de muncă. Tot în 1992 se semnează Tratatul de la Maastricht de înfiinţare a Uniunii Europene. Printre punctele importante cuprinse în acest document este şi cel referitor la extinderea Europei sociale prin punerea în aplicare a prevederilor Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată deja în 1989. Această cartă conţine un capitol referitor la realizarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. În 1993 Consiliul a dispus infiinţarea Agenţiei europene pentru securitate şi sănătate în muncă având drept sarcină inventarierea şi diseminarea enormei cantităţi de cunoştinţe şi informaţii regionale în materie de securitate şi sănătate în muncă, în special în ceea ce priveşte măsurile de prevenire, contribuind astfel la ameliorarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Programul Comunităţii stabilit pentru perioada 1996-2000 a constat, în: - elaborarea unor standarde de securitate şi sănătate mai eficiente care vor conduce la creşterea competivităţii; - supravegherea transpunerii corecte şi la timp a Directivelor de către Statele membre; - evidenţierea noilor riscuri asociate noii dezvoltări economice şi elaborarea de noi reglementări legislative; - promovarea în continuare a dialogului social pentru asigurarea reuşitei acţiunilor de securitate şi sănătate în muncă. În această perioadă a fost elaborată o cantitate considerabilă de standarde de securitate şi sănătate armonizate pentru produse, standarde realizate pentru detalierea cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate enunţate în Directive. În martie 2002 a fost stabilită strategia Comisiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2002-2006, strategie care s-a axat pe cinci direcţii importante: 1. Îmbunătăţirea continuă a stării de confort în muncă, atât cea fizică, cât şi cea morală şi socială ; 2.Consolidarea culturii de prevenire a riscurilor; 3.Conjugarea tuturor mijloacelor de imbunătăţire a securităţii şi sănătăţii în muncă şi realizarea de parteneriate; 4.Pregătirea extinderii; 5.Dezvoltarea cooperării internaţionale. 4.2 Directive referitoare la securitate şi sănătate în muncă Directivele sunt reglementări obligatorii pentru Statele membre. Directivele referitoare la securitate şi sănătate în muncă sunt elaborate, fie în baza art.100A al Tratatului de la Roma, fie în baza art.118A a aceluiaşi Tratat.

4

138. cu excepţia celor acţionate de forţa umană.maşini de tuns iarba Recipiente simple sub presiune Se stabilesc limitele de emisiune sonoră (exprimate ca puteri acustice sau ca nivele de zgomot.118A devenind art. medical sau militar şi a celor le care fac obiectul directivelor specifice 89/106/CEE 93/68/CEE 84/529/CEE 86/312/CEE 90/486/CEE 68 directive cu amendamente 26 directive cu amendamente 98/37/CE 98/79/CE 79/113/CEE 85/405/ CEE 84/533/CEE 85/406/ CEE 84/534/CEE 87/405/ CEE 84/533/CEE 85/407/ CEE 84/537/CEE 85/409/ CEE 88/180/CEE 88/181 /CEE Ascensoare Vehicule cu motor Tractoare Maşini Utilaje de şantier . folosite sau recondiţionate (cu excepţia antichităţilor) pentru care nu există reglementări comunitare Produse pentru introducerea permanentă pe şantierele industriale sau de construcţii civile cu caracteristici care influenţează rezistenţa mecanică şi stabilitatea de siguranţă şi în caz de incendiu. În TABELUL NR.macarale turn -grupuri electrogene de sudură .Prin Tratatul de la Amsterdam (1999)aceste articole s-au renumerotat. la locul operatorului 87/404/CEE Recipiente sudate pentru a conţine aer sau azot la presiune de peste 50 90/488/CEE bar 93/68/CEE 5 .95 al Tratatului de la Amsterdam(exemple) Categoria de produse Produse (în general) Produse pentru construcţii An apariţie /Nr. 1. expus în continuare se prezintă exemple de Directive elaborate în baza art. a celor concepute pentru uz nuclear.ciocane de spart beton şi pickhamere . TABELUL NR.100A devenind art.95 al Tratatului de la Amsterdam. art. m e d i u a m b i a n t s a u i z o l a r e a termică/acustică a construcţiei Ascensoare (pentru transportul de persoane) instalate fix în imobile permanente şi componentele de securitate ale acestora Vehicule cu motor şi remorcile acestora precum şi componentele şi dispozitivele care condiţionează securitatea acestora.compresoare .Directivă 92/59/CEE Domeniu de aplicare Produse de consum noi. caracteristici generale şi principalele lor dispozitive de protecţie Maşini în general.95 au ca obiectiv conceperea (proiectarea) şi realizarea de produse care sã prezinte un nivel ridicat de securitate la utilizare şi sunt cunoscute sub denumirea de Directive de securitate a produselor. Se exclud tractoarele din agricultură şi silvicultură Tractoare din agricultură şi silvicultură.1 DIRECTIVE REFERITOARE LA SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ elaborate în baza art.95 iar art. Directivele elaborate pe baza art.

îmbuteliere şi marcare Substanţe şi preparate periculoase. să distrugă sau să evite creşterea plantelor nedorite Controlul. să favorizeze sau să conserve plantele sau produsele vegetale. marcare 88/379/CEE Preparate care conţin cel puţin o substanţă periculoasă şi care să fie 89/178/CEE considerate periculoase conform definiţiilor din directivă 90/492/CEE 93/18/CEE 91/155/CEE 93/112/CEE 78/63/CEE 81/187/CEE 84/291/CEE 93/15/CEE 89/686/CEE 93/68/CEE 93/95/CEE 96/58/CE Fişe cu date de securitate care trebuie aduse la cunoştinţa utilizatorului (de specialitate) odată cu fiecare substanţă sau preparat Preparate destinate să protejeze. concepute a fi utilizate în atmosferă explozivă. cu excepţia celor destinate forţelor armate sau de ordine publică. Clasificare. încălzire şi producerea apei calde şi dispozitivele şi componentele acestora care se comercializează separat Echipament electric destinat a fi utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V şi1000 Vca.Aparate cu gaz Echipament electric pentru joasă tensiune Echipament electric utilizabil în atmosferă explozivă Echipament electric utilizabil în atmosferă explozivă cu pericol de grizu Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă Compatibilitate electromagnetică Substanţe periculoase: îmbuteliere şi marcare Preparate periculoase. fişe de securitate Antidăunători (insectofungici) Explozivi utilizaţi în scop civil Echipamente individuale de protecţie 90/396/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE Aparate pentru coacere. 76/117CEE Echipament electric conceput a fi utilizat în atmosferă 79/196/CEE explozivă şi prevăzut cu anumite sisteme de protecţie. Cerinţe de protecţie a echipamentelor tehnice faţă de perturbaţiile electromagnetice Comunicarea substanţelor. evaluarea periculozităţii acestora. de autoapărare 6 . şi între 75 V şi 1500 Vcc. comercializarea şi recunoaşterea reciprocă a omologărilor de exploziv utilizaţi în scop civil Echipamente individuale de protecţie în general. îmbuteliere. cu excepţia 84/47/CEE celui conceput pentru utilizare în mine cu pericol de grizu 88/571/CEE 88/665/C EE 90/487/CEE 82/130/CEE 88/35/CEE 91/169/CEE Echipament electric conceput a fi utilizat la lucrări subterane sau la instalaţii de suprafaţă unde grizu poate ajunge prin ventilaţie subterană 94/9/CE 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE 67/548/CEE 7 modificări şi 20 de adaptări Aparate şi sisteme. electrice sau nu.

92 referitoare la aplicarea măsurilor care să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătoarele gravide şi a lucrătoarele care au născut de curând sau care alăptează (a 10-a directivă specifică în sensul art. expus în continuare se prezintă o situaţie la zi a Directivelor derivate din art. Directive care poartă şi denumirea de Directive sociale .16(1) al directivei 89/391/CEE) 92/85/CEE 7 .16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 29.Directivele elaborate pe baza art.06.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie de lucrători în muncă (a 3-a 89/656/CEE directivă specifică în sensul art.11.16(1) al directivei 89/391/CEE) 90/394/CEE Directiva Consiliului din 28.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 29.16(1) al directivei 89/391/CEE) 92/58/CEE Directiva Consiliului din 24.06.11.05.138 al Tratatului de la Amsterdam.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind utilizarea echipamentelor tehnice de lucrători în muncă (a 2-a directivă specifică în 89/655/CEE sensul art.90 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind activitatea desfăşurată prin intermediul unor echipamente cu ecrane de vizualizare 90/270/CEE (VDT) (a 5-a directivă specifică în sensul art.10.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 26. 2 DIRECTIVE REFERITOARE LA SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ elaborate în baza art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 30.a directivă specifică în sensul art.06.16(1) al Directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 19.11.11.16(1) al directivei 89/391/CEE) (a 7-a directivă specială în sensul art. TABELUL NR.directivă 89/391/CEE 89/654/CEE Denumire Directiva-cadru a Consiliului din 12.92 referitoare la implementarea cerinţelor minime de 92/57/CEE securitate şi sănătate în şantierele temporare sau mobile (a 8-a directivă specifică în sensul art.90 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi cancerigeni în muncă (a 6-a directivă specifică în sensul art.90 referitoare la protecţia lucrătorilor contra riscurilor 2000/54/CE asociate expunerii la agenţi biologici în muncă (a 7.92 referitoare la cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate în muncã(a 9-a Directivã specificã în sensul art.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă (1-a directivă specifică în sensul art. În TABELUL NR.05.89 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Directiva Consiliului din 30.138 al Tratatului de la Amsterdam au drept obiectiv ameliorarea progresivă a securităţii şi sănătăţii în muncă prin armonizarea legislaţiilor Statelor membre. 2.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 30.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 24.138 al Tratatului de la Amsterdam An apariţie/ nr.90 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor implicând pentru lucrători riscuri în special de 90/269/CEE afecţiuni ale spatelui (a 4-a directivă specifică în sensul art.06.

92/91/CEE

92/104/CEE

93/103/CEE

Directiva Consiliului din 3.11.92 referitoare Ia cerinţele minime pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din industriile extractive prin foraj (a 11-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 3.12.92 referitoare la cerinţele minime pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din industriile extractive de suprafaţă sau subteran (a 12-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 23.11.93 referitoare Ia cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (a 13-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 7.04.98 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici în muncă (a 14-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Parlamentului european şi a Consiliului din 16.12.99 referitoare la cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor potenţial expuşi riscului atmosferelor explozive (a 15-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Parlamentului european şi a Consiliului din 6.02.2003 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (zgomot) (a 17-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 27.11.80 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici, fizici şi biologici în muncă Directiva Consiliului din 28.07.82 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la plumb metalic şi compuşii săi ionici în muncă (1-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 19.09.83 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la azbest în muncă(a 2-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 12.05.86 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la zgomot în muncă(a 3-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 27.05.88 referitoare la protecţia lucrătorilor prin interzicerea anumitor agenţi specifici şi/sau a anumitor activităţi (a 4-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 29.05.91 referitoare la stabilirea valorilor limită orientative pentru implementarea Directivei 80/1107/CEE (a 5-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului referitoare la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementative şi administrative ale Statelor membre privind protecţia sănătăţii lucrătorilor expuşi la monomerul clorurii de vinil Directiva Consiliului din 25.06.91 referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrători cu contract de muncă pe perioadă determinată sau interimari Directiva Consiliului din 31.05.92 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai bune asistenţe medicale la bordul navelor Directiva Consiliului din 23.11.93 referitoare la anumite aspecte privind organizarea timpului de lucru Directiva Consiliului din 22.06.94 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

98/24/CE

1999/92/CE

2003/10/CE

80/1107/CEE 82/605/CEE

83/477/CEE

86/188/CEE 88/364/CEE

91/322/CEE

78/610/CEE 91/383/CEE 92/29/CEE 93/104/CEE 94/33/CEE

8

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

CUPRINS 1. Notiuni generale 2. Securitatea si sanatatea în munca 3. Activitatea de prevenire si protectie 4. Organizarea activitatii de prevenire si protectie 5. Serviciul intern de prevenire si protectie 6. Serviciul extern de prevenire si protectie 7. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 8. Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca 9. Lucratorii desemnati 10.Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitateşi sănătate în muncă 11.Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca 12.Obligatii generale ale angajatorilor 13. Alte obligatii ale angajatorilor 14. Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea în munca 15. Sarcinile si obligatiile conducatorului locului de munca 16. Primul-ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, 17. Echipamentul individual de protectie (EIP) 18. Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific 19. Evenimente, accidente, boli profesionale 20. Comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă 21. Raportarea, cercetarea si declararea bolilor profesionale 22. Electrosecuritatea 23. Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor 24. Agenti chimici periculosi la locul de munca 25. Ghid cercetare evenimente 26. Sanctiuni legea 319/2006 27. Documente elaborate de serviciul de prevenire si protectie 28. Legislatie in domeniul ssm 29. Bibliografie

9

1. NOTIUNI GENERALE

Eliminarea tuturor accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale cu ajutorul prevenirii reprezintă obiectivul general al securităţii şi sănătăţii în muncă. Acest obiectiv cuprinde, de asemenea, reducerea consecinţelor în cazul producerii accidentelor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale. Prevenirea trebuie să cuprindă toate situaţiile care afectează sau pot afecta integritatea sistemului de muncă şi continuitatea proceselor de muncă. Acţiunea preventivă cuprinde ansamblul de mijloace umane, tehnice, economice şi organizatorice cu efect pozitiv în rezultatul următoarei ecuaţii: Pericol/Risc + Imprejurări favorizante = Accident/Incident Aplicând acestei ecuaţii principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru, se pot determina următoarele obiective de urmărit: eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecinţelor potenţiale la sursă, - eliminarea sau modificarea împrejurărilor favorizante în vederea scăderii probabilităţii de producere, - prevederea de măsuri şi mijloace adecvate pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă. Aspecte privind stadiul actual al securităţii şi sănătăţii în muncă Activitatea de protecţie a muncii în România are o istorie de peste 100 de ani şi a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industrială care, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a atras după sine primele manifestări ale acestei activităţi. Anul 1874 consemnează apariţia şi intrarea în vigoare a unei legi ce reglementează aspecte de sănătate în muncă, “Legea sanitară”, iar în 1894 intră în vigoare “Regulamentul pentru industriile insalubre” care poate fi considerat primul act normativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deoarece cuprindea dispoziţii obligatorii privind munca femeilor şi tinerilor, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
10

O activitate susţinută de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale s-a desfăşurat între anii 1920 şi 1940 de către “Serviciul de Igienă Industrială”, organism care a funcţionat în cadrul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale. După cel de al doilea război mondial s-a înfiinţat un sistem guvernamental de instituţii cu atribuţii exprese în domeniu: în 1949 s-a înfiinţat Consiliul pentru Protecţia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, organism care cuprindea reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a Muncii, ai Consiliului de Stat al Planificării, ai Ministerului Invăţământului şi responsabili cu protecţia muncii. Un moment remarcabil îl constituie adoptarea în 1965 a “Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii” care a reuşit, într-o anumită măsură ca, prin efectele ei, să se apropie în etapa respectivă de standardele europene în materie, să contureze cadrul organizatoric şi legislativ necesar derulării activităţii de producţie în condiţii de securitate şi sănătate în muncă. Ulterior, în 1966, a luat fiinţă un organism independent al statului, Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii, cu o structură organizatorică pe două niveluri: central şi teritorial, care a manifestat preocupări deosebite pentru pregătirea specialiştilor în acest domeniu. După decembrie 1989, transformările intervenite în viaţa economică şi socială a României şi tranziţia spre o economie de piaţă au determinat apariţia unor probleme noi, ca de exemplu: creşterea rapidă a numărului de agenţi economici, apariţia sectorului privat, creşterea şomajului, intensificarea fenomenului de eludare a legilor, creşterea rolului partenerilor sociali (patronate, sindicate) ce au impus modificarea structurii şi conţinutului legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. Astfel, încă din anul 1990 s-au întreprins măsuri pentru revizuirea reglementărilor din domeniul protecţiei muncii pentru a crea un nou sistem legislativ al cărui principiu fundamental să fie armonizarea cu prevederile directivelor Uniunii Europene, cu cele ale convenţiilor si recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Tot în anul 1990 a fost reproiectată structura organizatorică şi funcţională a instituţiei protecţiei muncii, aceasta fiind integrată în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Ca urmare a ratificării, la 5.04.1993, a Acordului European, care instituia o asociere între România şi U.E. în vederea acceptării ulterioare a ţării noastre ca membru cu drepturi depline , s-a început un proces lung de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară.
11

armonizate cu cele de la nivel european. după cum este evidenţiat în tabelul de mai jos: 12 .90/1996 a Protecţiei Muncii. determinând modificări importante ale modului de abordare a problematicii prevenirii la nivel de întreprindere. Prin transpunerea Directivei Cadru (89/391/CEE) în Legea nr. preocupările privind asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos s-au concretizat în cuprinderea în acquis-ul comunitar a unui mare număr de directive europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă este o componentă a sistemului naţional de reglementări.Reglementări legale La nivel european. O mare parte dintre acestea au fost transpuse recent în legislaţia română. cadrul de înfiinţare şi organizare a activităţii în domeniu şi asigură respectarea principiilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. au reglementat. Sistemul piramidal de reglementări. Caracteristica ei fundamentală este aceea că se află într-un proces de armonizare cu prevederile directivelor europene în domeniu. precum şi o serie de măsuri care vizau îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. şi în Normele Generale de Protecţie a Muncii au fost preluate principiile prevenirii. republicată. Noul sistem de reglementări transpune integral prevederile directivelor europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. format din Legea nr. care stabileşte responsabilităţile instituţiilor implicate. care au ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă. Astfel. afirmând dreptul la protecţie socială. Constituţia României. iar Codul Muncii cuprinde prevederi care se referă la protecţia vieţii şi a sănătăţii lucrătorilor. pe o perioadă de 10 ani. angajatorii vor trebui să respecte noi cerinţe de securitate şi sănătate ale lucrătorilor.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Normele Generale de Protecţie a Muncii şi normele specifice de securitate a muncii. face referire şi la măsurile de securitate şi igienă a muncii. Legea 90/1996 şi normele metodologice de aplicare a acesteia.90/1996. ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 01 octombrie 2006. Normele metodologice de aplicare ale acestei legi. a fost integral abrogat prin adoptarea Legii nr. cadrul organizatoric al protecţiei muncii şi atribuţiile organismelor statului privind coordonarea şi controlul acestei activităţi.

90/270/CEE 7. 86/188/CEE 3. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Hotarârea nr.04. 4. 493 din 12. Directive 83/477/CEE Continut Privind protectia impotriva riscurilor de imbolnăvire si prevenirea acestor riscuri provocate de expunerea la azbest la locul de muncă privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor determinate de expunerea la zgomot în timpul lucrului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca referitoare la prescriptii minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentului individual de protectie de catre muncitori la lucru privind prescripţiile minime de sănătate şi securitate pentru manipularea manuală a maselor implicând pentru lucrători riscuri în special de afecţiuni ale spatelui privind prescripţiile minime de securitate si sănătate referitoare la activitatea desfaşurată prin intermediul unor echipamente cu ecrane de vizualizare referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni la locul de muncă privind stabilirea valorilor limită de expunere profesionala cu caracter orientativ in aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici.LISTA TRANSPUNERII DIRECTIVELOR EUROPENE IN LEGISLATIA ROMANA Nr crt 1.2006 .2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot Hotarârea nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă HOTARARE nr.03. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 2. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Hotarârea nr. în special de afecţiuni dorsolombare Hotarârea nr. 1051/9. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de muncă Hotărârea de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest Hotarâre nr. 90/394/CEE 8.08. 91/322/CEE 9. 90/269/CEE 6.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 89/654/CEE 89/656/CEE 5. 92/29/CEE 1 92/57/CEE Hotarârea nr. 300/02. fizici şi biologici în timpul lucrului cu privire la prescriptiile minime de securitate şi sănătate pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor privind cerinţele minime de 13 Legislatia nationala Hotarare de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor Hotarare de Guvern nr.

04. 2002/44/CE 1 9. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 98/24/CE 1 6.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot Hotarârea nr. 1 2. 1050 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj Hotarârea nr.1 1.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă Hotarârea nr. 2000/54/CE 1 8. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Hotarârea nr. 2004/40 .07. 493 din 12. 971/26. 1092 din 16/08/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Hotarâre nr. 93/103/CE securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile cu privire la prescriptiile minime de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca cu privire la prescriptiile minime vizand ameliorarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industriile extractive prin foraj privind prescriptiile minime pentru imbunatatirea conditiilor de munca ale lucratorilor din industriile extractive de suprafata sau subteran (minerit) privind prescripţiile minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit cu privire la securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici la locul de muncă privind prescripţiile minime pentru ameliorarea protecţiei securităţii şi sănătăţii muncitorilor susceptibili a fi expuşi riscului datorat atmosferelor potential explozive privind protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă privind prescripţiile minime de securitate si sanatate in munca legate de expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (vibratii) privind prescripţiile minime de securitate si sanatate in munca legate de expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (zgomot) referitor la cerintele minime de securitate si sanatate privind expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (câmpuri electromagnetice) 14 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Hotărârea de Guvern nr. 92/104/CEE 1 4. 1999/92/CE 1 7. 1 5. 92/58/CEE 92/91/CEE 1 3. 1049 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran Hotarârea nr. 2003/10/CE 2 0. 1135 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit HOTARARE nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive Hotarârea nr.

2006. Legea de baza in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Activitatea de prevenire si protectie are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de munca.Conditiile în care se desfasoara procesele de munca. precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. întelegere si aplicare a standardelor si normelor de securitate si sanatate a muncii. protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.646 din 26 iulie 2006 si a intrat în vigoare incepand cu data de 01. Conceptul de securitate si sanatate constituie un ansamblu de activitati institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfasurarea procesului de munca. nr. In conformitate cu aceste reglementari. revine conducatorului unitatii iar obligatiile lucratorilor nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatorului. obligatia de a asigura securitatea si sanatatea. volumul din ce în ce mai mare si complexitatea informatiilor necesare de receptionat si prelucrat necesita organizarea si desfasurarea muncii si a activitatilor social-administrative pe baza noilor principii de cunoastere. transpune Directiva Consiliului nr. consultarea.89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.10. eliminarea factorilor de risc şi accidentare. integritatii corporale si sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. apararea vietii. în toate aspectele referitoare la munca. participarea echilibrată potrivit legii. instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor. informarea. intensitatea efortului mental. Legea securitatii si sanatatii in munca stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. Legea securitatii si sanatatii in munca are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.319 denumita Legea securitatii si sanatatii in munca Legea securitatii si sanatatii in munca a fost adoptata in data de 14 iulie 2006. 15 . prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul lucratorilor si adaptarea la progresul stiintei si tehnicii. complexitatea echipamentelor de munca. publicata in Monitorul Oficial nr. Legea securitatii si sanatatii in munca. Normele si standardele de securitate a muncii reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli de prevenire si protectie aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. este Legea nr.319/2006.

. exploatarea în conditii de siguranta a echipamentelor de munca în scopul evitarii producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale. 3.mijloace de productie . cum ar fi forţele armate sau poliţia. SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA Obiectivele securitatii si sanatatii .mediul de munca). . Legea securitatii si sanatatii in munca se aplică în toate sectoarele de activitate. informarea. vin în contradicţie cu legea securitatii si sanatatii in munca. atât publice. 2.aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individuala. consultarea si participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora. protectia mediului înconjurator.eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala existenti în sistemul de munca (executant . precum şi cazurile de dezastre. .sarcina de munca . securitatii si sanatatii angajatilor. dotarea locurilor de munca. Prevederile legii securitatii si sanatatii in munca se aplică angajatorilor. Fac excepţie de la prevederile legii securitatii si sanatatii in munca cazurile în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice.armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene pe probleme privind calitatea vietii. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.constientizarea lucratorilor în cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de securitate si sanatate a muncii în amenajarea. vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă. cât şi private. în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări. asigurarea vietii. ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI PROTECTIE 16 . inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă.Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini.

3. 9 alin. . respectiv executant. în toate aspectele referitoare la munca. mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu vor afecta principiul responsabilitatii angajatorului. (4) din Legea 319/2006. c) prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie. La nivelul angajatorului activitatea de prevenire si protectie se organizeaza având la baza principiile: . . în conditiile art. a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege: b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie. Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute mai sus în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele: 1. revine angajatorului. . . în urmatoarele moduri: a) prin asumarea de catre angajator. . precum si ale locurilor de munca/posturilor de 17 . identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca. indiferent de natura sau durata contractului de munca etc. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator.obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor. tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii. sarcina de munca.evitarea riscurilor. 2. d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca.combaterea riscurilor la sursa.asigurarea aceluiasi nivel de protectie a muncii pentru toti angajatii.

monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie. 4. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. 319/2006. avertizare. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. evidenta posturilor de lucru care. propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite. 14. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca. conform prevederilor art. stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 10. semnalizare 18 . 15. 6. 13. ce revin lucratorilor. 9. cu aprobarea angajatorului. pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor. la recomandarea medicului de medicina muncii. 8. stabilite prin fisa postului. 11. corespunzator functiilor exercitate. stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca. întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica. precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 16. 12. precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca. 5. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare. a aparaturii de masura si control. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. care se consemneaza în fisa postului. 7. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie.lucru.

146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. în conformitate cu prevederile art. 21. . 23. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor. conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. urmarirea întretinerii. 1. 18. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau unitate. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca. d) din Legea nr. 26. (1) lit. informarea angajatorului. precum si a sistemelor de siguranta. daca este cazul. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 24. în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în 19 . 20. medicul de medicina muncii. cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. b) din LEGEA nr. încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si. 319/2006. serviciile externe de prevenire si protectie. 319/2006: 25. în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie. conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 17. 27. 1. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 319/2006. 22. vibratii. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori. 51 alin. inclusiv cele referitoare la azbest. manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite. 319/2006. asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.de urgenta. întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art.048/2006. precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. în scris. (1) lit. 19. 12 alin. zgomot si santiere temporare si mobile.

47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. conform prevederilor art. daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. 30. 4. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori. a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare. În cazul întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. 319/2006. si/sau sa apeleze la servicii externe. inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini. conform prevederilor art. 20 . întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 29. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori. 20-22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE I.acelasi loc de munca. 31. 28. 23-27. corespunzatoare cel putin nivelului de baza. din aceeasi norma . 319/2006: b) angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate. sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie. urmarirea actualizarii planului de avertizare. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus. conform prevederilor art. 319/2006. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. c) angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

conform prevederilor art. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus. sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie. 319/2006 si/sau sa apeleze la servicii externe. 2327. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul întreprinderii. care desfasoara activitati dintre cele prevazute în anexa nr. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. 5. dar angajatorul nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006. daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie. În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor prevazute mai sus. conform prevederilor art. În cazul întreprinderilor care au între 10 si 49 de lucratori inclusiv. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori. 319/2006. c) angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave. respectiv deces sau invaliditate. angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. 21 . pentru activitatile pe care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor între 50 si 149 de lucratori. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. ireversibile. 20-22. III.În situatia în care sunt îndeplinite conditiile de mai sus. dar angajatorul. conform prevederilor art. angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. 319/2006. lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie. În situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus. d) angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza. angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie. II.

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior. si. angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si protectie. dupa caz. alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza în subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta. 22 . Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. În cazul în care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie. Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior. Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere.În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori. Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. 5.

47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior. alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. 319/2006. dupa caz. Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice. cu respectarea prevederilor art. b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. conform prevederilor art. 6.Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii. SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE Serviciul extern de prevenire si protectie este o prestare de servicii care asigura. Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru. pe baza de contract. si. acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii. În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne. Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea medicală. 18 alin. (3) lit. serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice. dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate. d) din Legea 319/2006 Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: a) sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea. Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca 23 . activitatile de prevenire si protectie în domeniu. Angajatorul apeleaza la serviciile externe.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării. se efectuează în temeiul Legii nr. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 1. Cererea va fi însoţită de următoarele acte: 24 . Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. cu modificările şi completările ulterioare. 7.corespunzatoare nivelului superior. AUTORIZAREA A FUNCŢIONĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale. conform modelului prevăzut în anexa nr. În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana. angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere. la sediile secundare sau în afara acestora. conform prevederilor art. completată în două exemplare semnate în original de către angajator. aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior. 319/2006. înainte de începerea oricărei activităţi. 319/2006. potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.la Normele Metodologice. persoanele fizice. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. Nu se autorizează. înregistrarea fiscală a acestora. conform prevederilor art.

2. precum şi declaraţia pe propria răspundere. angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform Normelor Metodologice. În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. b)verifică actele depuse în susţinerea acestora. conform modelului prezentat în anexa nr. cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial.. Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare.. (5)Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării activităţii. IMPORTANT: (1)În cazul în care în cadrul controalelor se constată abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b)declaraţia pe propria răspundere. (2)Inspectoratul teritorial de muncă menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. 25 . (4)În situaţia prevăzută la alin. inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează: a)înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Certificatul constatator. conform modelului prezentat în anexa nr. e)asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare. d)asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate. (1) în certificatul constatator. conform modelului prezentat în anexa nr. calculat de la data înregistrării cererii. 3 la Normele Metodologice. dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.a)copii de pe actele de înfiinţare. în original. 4 la Normele Metodologice. c)completează şi emit certificatul constatator. (3)În situaţia prevăzută mai sus. inspectorul de muncă sistează activitatea şi propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea menţiunii în certificatul constatator. emis în baza declaraţiei pe propria răspundere. (3). din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

cu o durata de cel putin 80 de ore. sunt urmatoarele: a) nivel de baza. c) nivel superior.8. cu o durata de cel putin 40 de ore. 26 . b) nivel mediu. b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. necesare pentru dobândirea capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie. Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt: a) studii în învatamântul postliceal în profil tehnic. Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului de baza sunt: a) studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic. CERINTELE MINIME DE PREGATIRE ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. lucratorul desemnat trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. 9. c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore. 10. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SECURITATEŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători. 27 .Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt: a) studii superioare tehnice. b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. inclusiv cu capital străin. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. Cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca. republicata. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. cu o durata de cel putin 80 de ore. prevazute mai sus se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. 375/2002. LUCRATORII DESEMNATI Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului.

5 reprezentanţi. atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă revin reprezentanţilor lucrătorilor. pe de o parte.Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate. e)de la 2.000 de lucrători . după cum urmează: a)de la 50 la 100 de lucrători .3 reprezentanţi.000 de lucrători . Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă. În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. c)de la 501 la 1. f)de la 3.001 la 3. respectiv cu o durată mai mare de 3 luni. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani. b)de la 101 la 500 de lucrători . pe de altă parte.6 reprezentanţi.000 de lucrători .000 de lucrători . cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor Componenta comitetului de securitate si sanatate in munca Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători.4 reprezentanţi.001 la 4. 28 . se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă.2 reprezentanţi. g)peste 4. şi angajator sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii. Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.8 reprezentanţi. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.7 reprezentanţi. d)de la 1. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar.001 la 2. numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.000 de lucrători .

Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor. c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători. regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare. d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1. reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi. Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu. e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia. 29 . (2)Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin: a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători. serviciului extern de protecţie şi prevenire.499 de lucrători. inspectoratului teritorial de muncă şi. cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului. cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor. şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă.Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă. în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie. dacă este cazul. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar.500 de lucrători şi peste. b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi. IMPORTANT: (1)Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. (3)Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii. reprezentanţii acestora: pot fi invitaţi să participe si inspectori de muncă.

indicând locul. cumpărarea. întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă. în termen de 10 zile de la data întrunirii. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat. înlocuirea acestuia. lucrătorilor. precum şi menţinerea sau. conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare. data şi ora stabilite. 16. d)analizează alegerea. b)urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie. 30 . e)analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie. o copie a procesului-verbal încheiat. f)propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă. dacă este cazul. c)analizează introducerea de noi tehnologii. alegerea echipamentelor. şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe. consultării şi participării lucrătorilor. ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice. inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. în conformitate cu art. a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală.Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă Pentru realizarea informării. La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii: a)analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie. 17 şi 18 din lege. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă. luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie. măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari. avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă. inspectoratului teritorial de muncă. Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală. a. Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate. măsurile de prevenire şi 31 . Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare. h)urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. l)dezbate raportul scris. cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. (1). în vederea selecţionării echipamentelor optime. cel puţin o dată pe an. b. Angajatorul trebuie să prezinte. c. e. j)analizează cauzele producerii accidentelor de muncă. prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an. i)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. k)efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute. îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării. comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză. d. la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat. precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. în termen de 10 zile. Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă.g)analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern. precum şi pr opunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat.

instruire asistată de calculator. Angajatorul trebuie să dispună de un program de instruire . metode şi tehnici de instruire. asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile. proiecţii. diapozitive. 11. cum ar fi: expunerea. INSTRUIREA LUCRATORILOR ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca are ca scop însusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate în munca. studiul de caz. demonstraţia. de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.protecţie atât la nivel de unitate. b) instruirea la locul de munca. La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace.testare. serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie. dacă este cazul. f. măsurile de prim ajutor. pe meserii sau activităţi. cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru. Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la nivelul întreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza în timpul programului de lucru si este considerata timp de munca. al medicului de medicina muncii. 32 . c) instruirea periodica. Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala. Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau. vizionări de filme. Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.

Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini. angajatorul stabileşte. d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective. conform modelului prezentat în anexa nr. 12la Normele Metodologice. în general si se va în fişa de instruire colectivă. reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALA Instruirea introductiv-generala se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau. fără a se întocmi fişă de instructaj. fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. b) lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. c) lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator. Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului. în cazul vizitatorilor. 33 . Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou. 5 lit. cu indicarea materialului predat. de către conducătorul grupului. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare. prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. a) din LegeA 319/2006. imediat după verificarea instruirii.Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. După efectuarea instruirii. conform modelului prezentat în anexa nr. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator. a duratei şi datei instruirii. completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. 11.

Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductivgenerale. aceasta nu va fi mai mica de 8 ore. Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii.Instruirea introductiv-generala se face de catre: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. sau b) lucratorul desemnat. . sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie. Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste.Nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca se poate datora necunoasterii acestei legislatii sau nerespectarii cu buna stiinta. Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală. în general. Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator. 34 . În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune. Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire. urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate în munca. b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în munca: .Atat persoana juridica cat si lucratorii pot fi sanctionati contraventional sau penal in cazul nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. în principal. sau d) serviciul extern de prevenire si protectie.

. c) riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii: In activitatea societatii factorii de risc cei mai frecventi sunt : 35 .000– 10.VIII-Infractiuni si cap.suferinta de pe urma unui potential accident ce poate avea urmari grave (deces.inchisoare intre 3 luni si 3 ani.In cadrul societatii la propunerea persoanei desemnate cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau a sefului ierarhic superior in cazul nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca se pot aplica sanctiuni stabilite de societate prin Regulament Intern. .Inchisoare sau amenzi contraventionale in functie de gravitatea faptelor savarsite. aceea de producere a unui accident . invaliditate) atat pentru accidentat cat si pentru familie.pierderea unor sume importante din salariul cuvenit pe perioada de intrerupere a perioadei de munca. astfel: .319/2006 cap.Amenzile contraventionale sau penale se pot aplica de catre inspectorii de munca sau de catre organele procuraturii in conformitate cu Legea nr.Necunoasterea si nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca poate avea cea mai grava consecinta.soldat cu pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca sau deces. dupa cum urmeaza: Pentru angajator: . Pentru angajat: .amenzi contraventionale in functie de gravitatea faptei. Pentru ambele parti: .judecarea in instanta a unor potentiale procese cauzate de nerespectarea legislatiei cu urmarile cuvenite conform codului penal civil. . .IX-Contraventii.. .000 lei.amenzi contraventionale intre 5.Necunoasterea si nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca poate avea consecinte imprevizibile atat pentru angajator cat si pentru angajat. .

efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca: - stationarea in zone periculoase .ritm mare de lucru .Factori de risc care depind de executant prin: a) actiuni gresite. b) omisiuni in efectuarea sarcinii de munca.neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa lucratorului : .efortul prea mare al personalului . a) Actiuni gresite pot fi: - executarea defectuoasa de operatii: comenzi.operatii de lucru gresite .omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa . manevre gresite.suprafete periculoase (intepatoare. taioase) 36 .solicitarea lucratorului peste posibilitatile acestuia Factori de risc care depind de mijloacele de productie : a) Factori de risc mecanic . - . alimentarea sau oprirea de curent electric cadere la acelasi nivel sau de la inaltime. utilizarea gresita a mijloacelor de protectie desi executantul a fost instruit. b) Omisiuni pot fi: .operatii de lucru fortate .organe de masini in miscare neprotejate . intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca.

umiditatea ridicata a aerului Pentru diminuarea acestor riscuri in cadrul societatii se iau urmatoarele masuri: . d) masuri la nivelul întreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor. • Caile de acces.cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre lucratorii societatii (conducatori si executanti) .temperatura ridicata a aerului .libere .atingerea directa a obiectelor sau suprafetelor cu temperatura ridicata. Factori de risc care depind de mediul de munca : . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor: • Activitatile de prevenire si stingere a incendiilor desfasurate de angajati.organizarea primului ajutor. 37 .dotarea corespunzatoare cu mijloace de protectie a echipamentelor de munca si verificarea periodica a acestora din punct de vedere ethnic .de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta .in orice anotimp .atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice aflate in functiune si neprotejate.dotarea cu echipament de protectie a lucratorilor .instruirea lucratorilor si verificarea insusirii cunostintelor de catre acestia .realizarea unei semnalizari de securitate la locurile de munca - verificarea medicala a lucratorilor in vederea asigurarii starii de sanatate corespunzatoare sarcinii de munca .practicabile si curate. c) Factori de risc termic: .b) Factori de risc electric: .sunt obligatorii si fac parte din sarcinile de serviciu aferente postului.

. • Caile de acces . .gaze toxice.asfixieri cu fum.gaze naturale sau alte fluide combustibile existente in instalatii sau utilaje. -sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si sa nu schimbe locul de amplasare al acestora in spatiul afectat .verificarea altor locuri de munca sau spatii in care se poate prognoza sau apare focare de incendiu.protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative provocate de incendiu(arsuri.de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie.evacuarea bunurilor materiale periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei . .)prin manevrare manuala .asigurarea si urmarirea salvarii rapide si in siguranta a salariatilor . are in vedere realizarea imediata a urmatoarelor proceduri : . • Lucratorii sunt obligati : -sa respecte regulile stabilite privind fumatul sau executarea de lucrari care pot provoca incendii . .• Este interzisa blocarea cailor de acces .anuntarea incendiului la fortele de interventie specializate in stingerea incendiilor(pompierii). -sa cunoasca procedura de manevrare a stingatoarelor in caz de necesitate . . -sa verifice .) .etc.etc. .conform reglementarilor in vigoare. 38 .actionarea imediata asupra focarului cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor din dotare(stingatoare portabile. • Organizarea si interventia efectiva in cazul izbucnirii unui inceput de incendiu in spatiile obiectivului.carosabile.anuntarea persoanelor cu acces la intreruperea alimentarii cu energie electrica .existenta unor eventuale surse de incendiu .de evacuare si de interventie se marcheaza cu indicatoare de securitate vizibile.hidranti.alarmarea imediata a salariatilor prin mijloace specifice existente.la inceperea si terminarea programului . . -sa anunte imediat seful ierarhic despre orice situatie pe care o considera un potential pericol de incendiu .

Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. sau b)lucrătorul desemnat. sau d)serviciul extern de prevenire şi protecţie. Instruirea la locul de muncă va cuprinde: 39 . în grupe de maximum 20 de persoane. a) din LegeA 319/2006. Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. sau c)un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. c) lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. împreună cu: a)angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii. 5 lit. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Instruirea la locul de munca se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art.INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca. b) lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.

succesiunea gresita a unor operatii 40 .procedee gresite in solutionarea unei operatii . manevre. .executant.alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric) . Executant : a) executarea defectuoasa de operatii (comenzi. Sarcina de munca : a) continutul necorespunzator al sarcinii de munca : . îmbolnăvire . . .mediul de munca.mijloacele de productie .neutilizarea mijloacelor de protectie(aparatorile si dispozitivele de protectie ale echipamentelor de munca) B. pozitionari. .operatii care depasesc capacitatea de pregatire a lucratorului . c) omisiuni : . fixari. .Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala pot fi cauzate de una sau mai multe din componentele sistemului de munca si anume : . .informaţii privind riscurile de accidentare şi profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru: a. .pornirea echipamentelor de munca .sarcina de munca.deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin alunecare. impiedicare sau dezechilibrare . reglaje) b) efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca : .Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice profilului activitatii societatii noastre sunt urmatoarele : A.

prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru. Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul .a celor din jur. Fiecare salvator trebuie sa insiste ca si colegii sai sa se pregateasca pentru a fi salvatori . -el este colegul de munca al victimei.) Factori de risc electric : - curentul electric prin :atingere directa si atingere indirecta Factori de risc termic : . Mijloace de productie : Factori de risc mecanic : .pozitii de lucru vicioase datorate particularitatii procesului de munca si anume pozitia ortostatica c) solicitare psihica : . măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor. In toate cazurile .manipulate in procesul de munca. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta(salvator).deoarece poate fi victima unui accident si viata sa poate depinde de interventia prompta si competenta a colegilor sai de munca.suprafete sau contururi periculoase (intepatoare si taioase ale cuterelor.etc.deoarece : -el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului . 41 . c.obligatia suprema care revine salvatorului este aceea de a preveni agravarea starii victimei .lucrul cu banii C.deoarece acordarea unor ingrijiri necorespunzatoare poate complica sau chiar compromite interventiile ulterioare de specialitate ale medicului.accesoriilor din sticla-abajururi. Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit .temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor b.b) solicitare fizica .

-sa actioneze energic. In cazul in care victima prezinta mai multe semne .ei insisi.avand in minte si faptul ca victimele in stare grava nu pot solicita ajutor. -protejarea victimei. -acordarea primului ajutor.pe cand accidentatii cu leziuni mai usoare cer.in functie de organizarea primului ajutor in unitatea respectiva si de locul accidentului. -sa-si pastreze calmul .el isi defineste ordinea de prioritate a interventiilor si a rezultatelor pe care asteapta sa le obtina. Victima va fi deplasata de la locul accidentului numai daca pericolul de accidentare continua sa existe si ii agraveaza starea .In cazul producerii unui accident .Salvatorul trebuie sa actioneze cu sange rece . -examinarea victimei.salvatorul va efectua triajul acestora . -anuntarea accidentului. Salvatorul va anunta accidentul personal sau prin alta persoana .pe baza unei examinari rapide.eficace si rapid in luarea unor masuri. In cazul existentei mai multor victime .sa analizeze fiecare caz in parte . -supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate. Apelul de prim ajutor trebuie sa contina urmatoarele informatii : -unde este locul accidentului .pentru a putea actiona corect si a obtine rezultatul asteptat. 42 .ajutor si evacuarea din zona producerii accidentului.interventia imediata a salvatorului are in vedere: -analizarea situatiei. -ce s-a intamplat . Avand grija sa nu-si pericliteze propria sanatate .salvatorul trebuie: -sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor . In orice situatie de accident salvatorul trebuie sa examineze victima inainte de a efectua interventia adecvata de prim ajutor.

starea de constienta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: .restabilirea respiratiei si circulatiei.-cate victime sunt .rivanol . Pana la sosirea echipei de specialitate. -dezinfectarea ranii cu cloramina. -spalarea pielii din jur cu apa si sapun . -turnarea de apa oxigenata pentru dezinfectie si pentru antrenarea corpilor straini .starea pansamentelor. -prevenirea socului. .imobilizarea fracturilor. -prevenirea infectiei .de la margine spre pielea sanatoasa . -ce tipuri de leziuni s-au produs . .salvatorul : -va urmari semnele vitale ale victimei .oprirea hemoragiilor. . Interventie la locul accidentului : -curatirea zonei cu o compresa sterila . PLAGILE Ce se urmareste prin acordarea primului ajutor : -oprirea hemoragiei . -calmarea durerii .prezenta respiratiei. a pulsului. -cine face apelul.pozitia de siguranta etc. 43 . -va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei. .

-infasurarea accidentatului in cearsafuri curate . -indepartarea hainelor de pe suprafata arsa .-acoperirea plagii cu compresa sterila si bandajarea ei.piept si zona abdominala . -administrarea de apa minerala sau ceai. -desfacerea hainelor la gat. FRACTURILE Interventie la locul accidentului : -asezarea victimei la loc sigur . -aplicarea unor comprese sterile . -transportarea de urgenta la spital. -oprirea hemoragiei si pansarea ranii . ELECTROCUTAREA Interventie la locul accidentului : -scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric . ARSURILE Interventia la locul accidentului trebuie sa asigure : -stingerea focului . -transportarea de urgenta la spital.antinevralgic). -administrarea unui calmant pentru diminuarea durerii. -verificarea respiratiei si a pulsului . -imobilizarea focarului fracturii in atele improvizate sau speciale . 44 .cand arsura este extinsa. -administrarea de medicamente antialgice(algocalmin. -anuntarea echipei medicale de interventie.

prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru: -H. intervenţie.G.G.LESINUL Interventia de prim ajutor : -se verifica daca victima respira .1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -H.cu capul mai jos.membrele inferioare ridicate cu 15-30 cm .G. -se slabeste stransoarea hainelor la gat.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -H.in special de afectiuni dorsolombare -H. 45 .pe spate. nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca -H. evacuare şi de prim ajutor.G.nr. -se asigura aerisirea incaperii (se deschid geamurile si ferestrele). nr. d.Anexa 2 -H.nr 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. -se aseaza victima in pozitia culcat. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele temporare sau mobile e.nr.piept si talie .nr.G.G.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca -H. a mijloacelor de alarmare.G. instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori .

46 . inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate. Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie. d) la executarea unor lucrări speciale. e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent.Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de cate şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală. şi nu va fi mai mare de 6 luni. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. c) la reluarea activităţii după accident de muncă. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare. care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor. confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător. Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. INSTRUIREA PERIODICA Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii. b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii. Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice. în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru.

sau d) serviciul extern de protecţie şi prevenire. sau b) lucrătorul desemnat. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. sau c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire. împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Durata instruirii periodice in cazurile a)-g) de la paragraful anterior nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. 47 .

OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORILOR Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca. In cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe. b) prevenirea riscurilor profesionale. În cadrul responsabilitatilor sale. c) combaterea riscurilor la sursa. Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de prevenire si protectie pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. a metodelor de munca si de productie. d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii în munca. în vederea reducerii monotoniei muncii. 48 .12. d) adaptarea muncii la om. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. alegerea echipamentelor de munca. acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale în acest domeniu. c) informarea si instruirea lucratorilor. angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor. în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca. e) adaptarea la progresul tehnic. a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii.

c) sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca. conditiile de munca. relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca. i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate. angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: 3 500-7 000 a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. în mod prioritar. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala. d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure îmbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate în ansamblul activitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice. atunci când în acelasi loc de munca îsi desfasoara activitatea lucratori din mai multe întreprinderi si/sau unitati. atunci când îi încredinteaza sarcini.f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. a) si daca este necesar. inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. organizarea muncii. luând în considerare natura activitatilor. angajatorul are obligatia: 3 500-7 000 a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. masurile de prevenire. h) adoptarea. e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca. tinând seama de natura activitatilor din întreprindere si/sau unitate. ulterior evaluarii prevazute la lit. determinate de alegerea echipamentelor. b) ca. în zonele cu risc ridicat si specific. de conditiile si mediul de munca. 49 . g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile. sanatatea si igiena în munca. a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca.

obligatii financiare pentru lucratori. angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe. precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii se impune ca: 3 000-6 000 a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate. în nici o situatie. atributii complementare. Daca în întreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent. 3 500-7 000 Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea îndeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. Lucratorii desemnati trebuie sa aiba. 50 . sanatatea si igiena în munca nu trebuie sa comporte. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie în numar suficient. în principal. tinând seama de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi lucratorii. luând în considerare natura activitatilor.b) sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectie. Masurile privind securitatea. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. atributii privind securitatea si sanatatea în munca si. denumiti în continuare lucratori desemnati. În cazul în care angajatorul apeleaza la serviciile externe.c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. 3 500-7 000 Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori. pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere si/sau unitate. Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la informatiile specifice. În toate cazurile. cel mult. d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

a echipamentelor de munca. 2 000-4 000 d) sa elaboreze. 2 000-4 000 În vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate în munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. pentru autoritatile competente si în conformitate cu reglementarile legale. 4 000-8 000 c) sa tina evidenta accidentelor de munca. rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai. în care se desfasoara activitati fara riscuri deosebite. a accidentelor usoare. pe care sa îl aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii. solutii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea si sanatatea în munca. sanitare. din faza de cercetare. de un serviciu sau de servicii distincte. 4 000 8 000 b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si. daca are capacitatea necesara în domeniu. înainte de începerea oricarei activitati. angajatorul îsi poate asuma atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. bazat pe evaluarea riscurilor.Prevenirea riscurilor. prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de îmbolnavire profesionala a lucratorilor. din interiorul sau din exteriorul întreprinderii si/sau unitatii. 5 000-10 000 51 . a incidentelor periculoase. precum si a accidentelor de munca. precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie. dupa caz. In cazul micro-întreprinderilor si al întreprinderilor mici. ALTE OBLIGATII ALE ANGAJATORILOR Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca. a bolilor profesionale. inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. trebuie sa fie asigurate de unul sau mai multi lucratori. 4 000-8 000 b) sa întocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice. 13. 5 000-10 000 c) sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor. proiectare si executie a constructiilor. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. conform prevederilor legale. asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat. organizatorice si de alta natura. ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

în spiritul prezentei legi. 2 000-4 000 h) sa asigure informarea fiecarei persoane. în urma examenului medical si. de catre toti lucratorii. prin fisa postului. a masurilor prevazute în planul de prevenire si de protectie stabilit. 4 000-8 000 l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie. 4 000-8 000 k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. cum ar fi afise. prin lucratorii desemnati. prin propria competenta sau prin servicii externe. 4 000-8 000 i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica.d) sa stabileasca pentru lucratori. 4 000-8 000 j) sa angajeze numai persoane care. precum si a prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii în munca. dupa caz. ulterior angajarii. filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea în munca. 7 alin. a testarii psihologice a aptitudinilor. 4 000-8 000 f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea. dupa caz. tinând seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate în esponsabilitatea lor. precum si-a instalatiilor de captare.8 000 m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca în timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor. 4 000-8 000 e) sa elaboreze instructiuni proprii. lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. pliante. (4) lit. la solicitarea inspectorului de munca. asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de . control-psihologic periodic. 4 000-8 000 g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor. a aparaturii de masura si control. atributiile si raspunderile ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 4 000-8 000 n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca. e). cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. munca. 3000-10 000 o) sa desemneze. anterior angajarii în munca. precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare. 4 000-8 000 52 . pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca. corespunzator functiilor exercitate. 4 000 . retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate în desfasurarea proceselor tehnologice. corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si.

5 000-10 000 s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. de catre angajatori. precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora. obligatoriu si gratuit. 3500-7 000 r) sa asigure echipamente individuale de protectie. 3 000-6 000 Categoriile de materiale igienico-sanitare. si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. 3500-7 000 Alimentatia de protectie se acorda obligatoriu si gratuit de catre angajatori.p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv. 3 000-6 000 53 . în cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. 3 000-6 000 Materialele igienico-sanitare se acorda. în afara de cazurile în care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. persoanelor care lucreaza în conditii de munca ce impun acest lucru. 5 000-10 000 q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

54 e. la modificarea. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. să utilizeze corect maşinile. Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. d. f. c. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. aparaturii. după utilizare. uneltele. substanţele periculoase. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora b. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. în special ale maşinilor. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. în scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. . lucrătorii au următoarele obligaţii: a. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.I. aparatura. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. SANATATEA ÎN MUNCA SI P. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune.14 SARCINILE SI OBLIGATIILE LUCRATORILOR PRIVIND SECURITATEA . uneltelor. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. echipamentele de transport şi alte mijloace tehnice. În mod deosebit. g. atât timp cat este necesar. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii.S. să îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare.

să participe la instructajele de prevenire.) are obligatia de a face instruirea la locul de munca si cea periodica. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. inginer etc. i. trebuie sa fie autorizat conform normelor specifice pe aceasta linie. o. responsabil lucrare. in situatia ca lucratorul este conducator de loc de munca (director directie. in situatie ca lucratorul este sofer profesionist sau conduce ocazional masina proprietatea firmei. în lipsa şefului ierarhic . technician. sef lucrare. sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă . 55 . atât timp cat este necesar. să coopereze. dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa. sef santier. r. q. are obligatia de a respecta instructiunile proprii de securitatea muncii pentru soferi. sef compartiment. j. coordonator proiect etc. l. director divizie. precum şi cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu (sudură. să respecte regulile instituite pe teritoriul societatii privind fumatul. sa aiba dovada medicala ca poate lucra la inaltime si/sau tensiune si sa foloseasca obligatoriu echipamentul de protectia muncii conform legii. in situatia ca lucratorul este personal de executie (muncitor. in situatia ca lucratorul utilizeaza tehnica de calcul are obligatia de a respecta normele specifice pe aceasta linie. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si cercetare in domeniul securitatii si sanatatii muncii. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. folosirea aparatelor electrice de încălzire) . m. p. s. angajatul este obligat să ia măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi k.) si lucreaza la inaltime sau sub joasa tensiune. n. la exerciţiile de stingere a incendiilor şi cele specifice şi locului de muncă . să cunoască şi să aplice normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi cele specifice la locurile de muncă . în domeniul sau de activitate.h. asistat si ajutat de lucratorul desemnat cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca. să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă. în caz de pericol iminent .

daca nu are efectuate instruirile in domeniul securitatii si sanatatii in munca (instruirea introductiv generala. z. nici un angajat nu isi poate desfasura activitatea daca nu are dovada ca este apt medical pentru locul de munca la care este angajat.t. să cunoască funcţionarea şi să întreţină în bună stare de utilizare mijloacele de protecţie împotriva incendiilor din dotare . înlăturarea efectelor incendiilor sau ale calamităţilor naturale şi catastrofelor cu mijloace aflate la dispoziţie. evacuarea oamenilor şi a bunurilor materiale. adica sa aiba intocmita si semnata fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca. să controleze la începerea şi încheierea programului. v. să fie în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare . toti lucratorii au obligatia si responsabilitatea de a respecta si aplica instructiunile. normativele sau normele interne de securitate si sanatatea in munca 56 . în vederea depistării şi înlăturării cauzelor de incendiu . y. u. x. instruirea la locul de munca si instruirea periodica) si daca nu este admis la lucru de catre angajator. să participe la stingerea incendiilor. locurile de muncă.

în toate locurile de munca sa afiseze. . Conducatorii locurilor de munca asigura si raspund de luarea tuturor masurilor pentru ca echipamentele tehnice din dotare sa fie exploatate in conditii de deplina siguranta. privitor la circulatia si stationarea persoanelor în cadrul unitatii. .sa întocmeasca instructiuni proprii de securitate a muncii specifice locurilor de munca. iar la locurile de munca se vor afisa tablite avertizoare si afise sugestive. . în dreptul fiecarei echipament de munca. în functie de caracteristicile echipamentelor existente. sa nu admita la lucru nici o persoana care nu a fost instruita sau care nu si-a însusit cunostintele necesare de securitate a muncii.sa efectueze instruirea la locul de munca si pe cea periodica potrivit normelor si masurilor de protectie specifice locurilor de munca respective.sa asigure o buna functionare a dispozitivelor de protectie. pentru echipamentele de munca noi. 57 .15.sa anunte conducerea unitatii în legatura cu orice accident de munca. . instructiuni de folosire a acestuia si de securitate a muncii. SARCINILE SI OBLIGATIILE CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA Conducatorul locului de munca raspunde de respectarea si aplicarea legislatiei si a normelor de securitate a muncii având urmatoarele sarcini si obligatii: . a echipamentului individual de protectie. . se vor elabora instructiuni proprii. precum si de conditiile concrete în care se desfasoara activitatea respectiva. în timpul pauzelor regulamentare se vor respecta prevederile regulamentului de ordine interioara. raspunzând de aplicarea tuturor masurilor de protectie individuala la locurile de munca. in care scop: a) organizeaza procesul de productie si repartizeaza sarcinile de munca pe intreg personalul din subordine. .sa interzica angajatilor parasirea sau schimbarea locului de munca fara aprobarea sa.sa asigure însusirea de catre angajati a cunostintelor si formarea deprinderilor practice profesionale.

microclimat. raspunde de pregatirea instalatiei in vederea executarii reparatiilor si controleaza asigurarea tuturor masurilor de securitate a acesteia. aerisire. i) organizeaza instruirea personalului salariat cu privire la functionarea. h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii si reparatiilor planificate ale echipamentelor tehnice. de prevenire si stingere a incendiilor si a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor. avariilor. precum si intretinerea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare. exploatarea si intretinerea echipamentelor tehnice in conditii de siguranta. k) asigura conditiile de munca (iluminat. exploatare si intretinere a instalatiilor. d) asigura stabilirea si aducerea la cunostinta fiecarei persoane a atributiilor si raspunderilor ce-i revin la locul de munca. cunoasterea si aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca. respectarea normelor de exploatare a acestora si a regimului de lucru. 58 . a accidentelor tehnice si uzurii premature.b) iau masuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a echipamentelor tehnice . verifica modul cum acestea au fost insusite si se indeplinesc de intregul personal. intreruperi sau avarii. f) controleaza si raspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie si incendii. In caz de avarii sau alte accidente tehnice. umiditate) si materiale igienico-sanitare corespunzatoare. g) controleaza zilnic starea echipamentelor tehnice. c) stabilesc masurile ce trebuie luate in caz de dereglari. sefii de sectii sau compartimente sunt obligati sa participe nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora. potrivit prevederilor documentatiilor tehnice. utilajelor si masinilor incredintate. Conducatorii locurilor de munca. j) organizeaza un numar eficient de posturi de prim ajutor si dotarea corespunzatoare a acestora cu materiale conform necesarului prescris de organele sanitare. de la inceperea pana la terminarea programului de lucru. personalul angajat sa utilizeze echipamentul de protectie specific acestor locuri. e) elaboreaza programe de fabricatie care sa asigure functionarea instalatiilor la parametrii normali si in deplina securitate. temperatura. raspund pentru organizarea si desfasurarea activitatii de productie in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor privind buna functionare. la cercetarea cauzelor si stabilirea masurilor pentru repunerea in functiune a instalatiilor si la conducerea operatiilor pentru intrarea in regim normal de functionare.

a prescriptiilor de exploatare si intretinere a echipamentelor tehnice. respectarea periodica a instruirilor si verificarea insusirii acestora de catre toti lucratorii. participarea la reviziile tehnice si reparatiile planificate. supravegherea executarii operatiilor pe intreg timpul desfasurarii lucrarilor. i) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv. c) organizarea fiecarui loc de munca . a regulilor de igiena a muncii si de prevenire si de stingere a incendiilor. si pe salariatii formatiei de lucru conform calificarii acestora. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata sau accidentarea si altor persoane participante la procesul de munca. b) d) insusirea de catre membrii formatiei de lucru a reglemetarilor privind ordinea si disciplina tehnologica si de munca. urmarirea efectuarii controlului medical stabilit personalului din subordine. sesizarea sefului ierahic pentru inlocuirea celor care lipsesc. urmarirea realizarii lucrarilor de securitate si sanatate in munca si de prevenire a incendiilor. e) instruirea salariatilor din subordine si supravegherea aplicarii stricte a prescriptiilor privind securitate si sanatate in munca. g) efectuarea la timp a operatiilor de intretinere. dotarea locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare. precum si a regulilor de manipulare. f) asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de securitate a muncii si a utilizarii echipamentelor de protectie si de lucru prevazute de normele specifice fiecarui loc de munca.In acest scop sunt obligati sa ia masuri pentru: a) respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie si a instructiunilor privind intretinerea echipamentelor tehnice . 59 . repartizarea lucrarilor/serviciilor pe fiecare echipa. prevenirea si eliminarea intreruperilor sau deficientelor in functionarea acestora. functionarea echipamentelor tehnice in conditii de deplina siguranta. transport si depozitare a materiilor prime si produselor. supravegherea si indrumarea fiecarui angajat in vederea insusirii cunostintelor si deprinderilor necesare executarii in bune conditii a sarcinilor de serviciu. h) interzicerea participarii la lucru a celor care nu sunt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit . Avand grija sa nu-si pericliteze propria sanatate . -supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate. -acordarea primului ajutor. -anuntarea accidentului. STINGEREA INCENDIILOR. -examinarea victimei. -el este colegul de munca al victimei. EVACUAREA LUCRATORILOR Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul .16. 60 . PRIMUL-AJUTOR.salvatorul trebuie: -sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor .deoarece acordarea unor ingrijiri necorespunzatoare poate complica sau chiar compromite interventiile ulterioare de specialitate ale medicului.deoarece : -el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului .obligatia suprema care revine salvatorului este aceea de a preveni agravarea starii victimei . Victima va fi deplasata de la locul accidentului numai daca pericolul de accidentare continua sa existe si ii agraveaza starea . In toate cazurile . In cazul producerii unui accident . Fiecare salvator trebuie sa insiste ca si colegii sai sa se pregateasca pentru a fi salvatori .interventia imediata a salvatorului are in vedere: -analizarea situatiei. -protejarea victimei.de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta(salvator).a celor din jur.deoarece poate fi victima unui accident si viata sa poate depinde de interventia prompta si competenta a colegilor sai de munca.

sa analizeze fiecare caz in parte .pe baza unei examinari rapide.salvatorul va efectua triajul acestora . .pentru a putea actiona corect si a obtine rezultatul asteptat.prezenta respiratiei.avand in minte si faptul ca victimele in stare grava nu pot solicita ajutor. .pozitia de siguranta etc. -ce tipuri de leziuni s-au produs .imobilizarea fracturilor.restabilirea respiratiei si circulatiei. -cate victime sunt . Apelul de prim ajutor trebuie sa contina urmatoarele informatii : -unde este locul accidentului .in functie de organizarea primului ajutor in unitatea respectiva si de locul accidentului.salvatorul : -va urmari semnele vitale ale victimei . -va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei. . -ce s-a intamplat . In cazul existentei mai multor victime . 61 .ajutor si evacuarea din zona producerii accidentului. In orice situatie de accident salvatorul trebuie sa examineze victima inainte de a efectua interventia adecvata de prim ajutor. In cazul in care victima prezinta mai multe semne .ei insisi.pe cand accidentatii cu leziuni mai usoare cer. Salvatorul va anunta accidentul personal sau prin alta persoana .eficace si rapid in luarea unor masuri.Salvatorul trebuie sa actioneze cu sange rece . Pana la sosirea echipei de specialitate.oprirea hemoragiilor. -cine face apelul. starea de constienta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: . a pulsului. -sa actioneze energic.el isi defineste ordinea de prioritate a interventiilor si a rezultatelor pe care asteapta sa le obtina.starea pansamentelor.-sa-si pastreze calmul . .

-dezinfectarea ranii cu cloramina. -administrarea unui calmant pentru diminuarea durerii. -calmarea durerii . Interventie la locul accidentului : -curatirea zonei cu o compresa sterila . FRACTURILE Interventie la locul accidentului : -asezarea victimei la loc sigur . -acoperirea plagii cu compresa sterila si bandajarea ei.PLAGILE Ce se urmareste prin acordarea primului ajutor : -oprirea hemoragiei . -oprirea hemoragiei si pansarea ranii . -prevenirea socului. -imobilizarea focarului fracturii in atele improvizate sau speciale .rivanol .de la margine spre pielea sanatoasa . -anuntarea echipei medicale de interventie. -spalarea pielii din jur cu apa si sapun . ELECTROCUTAREA Interventie la locul accidentului : -scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric . 62 . -turnarea de apa oxigenata pentru dezinfectie si pentru antrenarea corpilor straini . -prevenirea infectiei .

-verificarea respiratiei si a pulsului . explozii sau accidente tehnice.membrele inferioare ridicate cu 15-30 cm . -transportarea de urgenta la spital. -se aseaza victima in pozitia culcat. -transportarea de urgenta la spital. -se slabeste stransoarea hainelor la gat. pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie.cand arsura este extinsa. -administrarea de medicamente antialgice(algocalmin.-desfacerea hainelor la gat. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca. precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii. să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. -aplicarea unor comprese sterile . ARSURILE Interventia la locul accidentului trebuie sa asigure : -stingerea focului .pe spate. -administrarea de apa minerala sau ceai. -infasurarea accidentatului in cearsafuri curate . Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: 63 . evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei.antinevralgic). LESINUL Interventia de prim ajutor : -se verifica daca victima respira . evacuarea bunurilor materiale. -se asigura aerisirea incaperii (se deschid geamurile si ferestrele).cu capul mai jos. -indepartarea hainelor de pe suprafata arsa .piept si zona abdominala .piept si talie .

precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă. b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului. Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. c) întreruperea alimentării cu energie electrică. conform planurilor stabilite. d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei. f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură. a conducătorului locului de muncă. Intervenţia la locul de muncă presupune: a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. d) organizarea efectivă a intervenţiei. anunţarea incendiului la forţele de intervenţie. b) stabilirea sistemelor. pe schimburi de lucru şi în afara programului. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă. Observatie: Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus. proprietarului/patronului/ administratorului. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. fum. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor. precum şi în afara programului de lucru. prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi. la echipamente şi utilaje tehnologice. în zilele de repaus şi sărbători legale. iar în încăperi. acţionarea lor manuală. precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor. a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii. pe căile de acces şi în locurile vizibile. precum şi la dispecerat. a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului. c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor. indiferent de numărul de locuri. pe partea interioară a uşilor. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele.a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă. b) pe încăperi. gaze toxice. după caz. nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi. dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane. 64 . după caz. acolo unde acesta este constituit. acţionându-se pentru stingerea acestora. c) pentru încăperile destinate cazării. gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate.

produsele de stingere recomandate. încăperi speciale. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi. Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. periodic. acolo unde acesta este constituit. astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie. hidranţi interiori. în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare. se marchează cu indicatoare standardizate. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective. c) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică. Căile de evacuare. Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi. precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere. pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii. La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu. conform reglementărilor tehnice. Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi. atât ziua cât şi noaptea. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor. conform reglementărilor tehnice specifice. în condiţiile legii. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde. coridoare şi case de scări sau scări exterioare. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă. precum şi la dispecerat. 65 .Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii. de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii. inclusiv cele care duc pe terase. e) organizarea şi desfăşurarea. d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate. cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol. b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă. terase. posibilităţile de refugiu. de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. se verifică periodic şi se menţin în stare de funcţionare. sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi. 66 . În casele scărilor. rezervoare şi castele de apă. stingătoare. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. hidranţi de incendiu. b) instalaţiile tehnologice şi anexe. bazine. în caz de incendiu. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. produse finite şi auxiliare. staţii de pompare a apei. benzi transportoare şi altele asemenea. precum şi accesul personalului de intervenţie. Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor. precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de funcţionare. de forţă şi de siguranţă. g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile.. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. c) depozitele închise şi deschise de materii prime. de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie. semifabricate. precum şi la punctele de comandă ale acestora. precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu. amplasarea de maşini de fotocopiat. au rolul de a opri pătrunderea fumului. Dispozitivele care asigură închiderea automată a uşilor. cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor. e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de siguranţă. panouri de incendiu. Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu. gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor. Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu. cele de acţionare a trapelor şi clapetelor.Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. Este interzisă blocarea căilor de acces. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea. rampe ale surselor de apă naturale. depozitarea de materiale. dozatoare pentru sucuri/cafea etc. trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate: a) construcţiile şi încăperile acestora. mobilier sau obiecte. f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat. a celor de pe coridoare. pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru.

• Caile de acces .existenta unor eventuale surse de incendiu . instalaţiile. explozie. Căile de acces şi de evacuare din clădiri. utilaje. care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.libere . se menţin. traversările de cale ferată şi altele asemenea. prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor. • Lucratorii sunt obligati : -sa respecte regulile stabilite privind fumatul sau executarea de lucrari care pot provoca incendii .h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport. râuri. zăpadă şi altele asemenea. Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare. şi se marchează corespunzător. lacuri. indiferent de sezon. radiaţii. potrivit reglementărilor tehnice specifice.in orice anotimp . ambalaje. Concluzii: • Activitatile de prevenire si stingere a incendiilor desfasurate de angajati. -sa verifice . în caz de incendiu. curate şi libere de orice obstacole.de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie.de evacuare si de interventie se marcheaza cu indicatoare de securitate vizibile. sistemele. electrocutare. cum sunt reţele. Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora. se asigură şi se marchează.conform reglementarilor in vigoare. În cazul în care acest lucru nu este posibil. la racordurile de alimentare cu apă. presupun manevre obligatorii se marchează vizibil.de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta . prezenţa mijloacelor de mai sus şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate. cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. cum ar fi: materiale. potrivit reglementărilor tehnice specifice.sunt obligatorii si fac parte din sarcinile de serviciu aferente postului. prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii. limitele zonelor periculoase de incendiu. • Este interzisa blocarea cailor de acces . pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate. practicabile. dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare. • Caile de acces. Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi. bazine. locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care.la inceperea si terminarea programului . Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile. 67 . căi de acces şi circulaţii ocolitoare.practicabile si curate. se marchează corespunzător şi se menţin libere. potrivit reglementărilor tehnice specifice.

-sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si sa nu schimbe locul de amplasare al acestora in spatiul afectat ; -sa cunoasca procedura de manevrare a stingatoarelor in caz de necesitate ; -sa anunte imediat seful ierarhic despre orice situatie pe care o considera un potential pericol de incendiu .

Organizarea si interventia efectiva in cazul izbucnirii unui inceput de incendiu in spatiile obiectivului, are in vedere realizarea imediata a urmatoarelor proceduri : 1. alarmarea imediata a salariatilor prin mijloace specifice existente; 2. anuntarea incendiului la fortele de interventie specializate in stingerea incendiilor(pompierii); 3. anuntarea persoanelor cu acces la intreruperea alimentarii cu energie electrica ,gaze naturale sau alte fluide combustibile existente in instalatii sau utilaje; 4. asigurarea si urmarirea salvarii rapide si in siguranta a salariatilor ; actionarea imediata asupra focarului utilizandu-se dupa caz apa, pulberi stingatoare, nisip, in functie de natura materialului si substantelor incendiate; 5. evacuarea bunurilor materiale periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei ; 6. protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative provocate de incendiu(arsuri,asfixieri cu fum,gaze toxice,etc.) ; 7. protectia impotriva temperaturii, a bunurilor din cladire care nu se pot evacua precum si elementele portante ale cladirii. 8. verificarea altor locuri de munca sau spatii in care se poate prognoza sau apare focare de incendiu.

Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii întreprinderii si/sau unitatii, tinând seama de alte persoane prezente; 3 000-6 000 b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveste primul-ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. 3 000-6 000

68

c) sa informeze, cât mai curând posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate sau care trebuie sa fie luate pentru protectia lor; 3 500-7 000

17. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP) Echipamentul individual de protectie reprezinta orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile ,metodele sau procedurile de organizare a muncii. Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate , fara sa conduca el insusi la un risc marit ; b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca ; c) sa ia in consideratie cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului ; d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta,dupa toate ajustarile necesare ; In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie , aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie , in special durata purtarii, sunt determinate in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie. Echipamentul individual de protectie este,in principiu,destinat purtarii de catre o singura persoana. Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane , se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.
69

Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de catre angajator ,care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii , repararii si inlocuirilor necesare. Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de instructiuni. 18. PERICOL GRAV ŞI IMINENT ŞI ZONE CU RISC RIDICAT ŞI SPECIFIC Definitii: 1. loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 2. pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment 3. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate 4. loc de munca cu pericol deosebit = locul de munca cu nivel ridicat de accidentare sau imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, ireversibile(deces sau invaliditate) 5. fenomenul periculos = o sursă potenţială de producere a unor daune. În domeniul riscurilor industriale de origine accidentală, acest termen face cel mai frecvent raportare la fenomene fizice de tipul incendiilor, exploziilor, dispersiei gazelor toxice etc. 6. accidentul major = ,,orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, sau în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase″ . Pericol grav si iminent de accidentare Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, aşa cum este el definit la art.5 lit.l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
70

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate: -oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii; -evacuarea personalului din zona periculoasă; -anunţarea serviciilor specializate; -anunţarea conducătorilor ierarhici; - eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent. În vederea realizării măsurilor, în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora. În vederea realizării măsurilor precizate mai sus referitoare la evacuarea lucratorilor, în prealabil angajatorul trebuie să: - întocmească planul de evacuare a lucrătorilor; - afişeze planul de evacuare la loc vizibil; - instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi să verifice modul în care şi-au însuşit cunoştinţele. În vederea realizării măsurilor privind anuntarea serviciilor specializate, în prealabil angajatorul trebuie să: - desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să-i instruiască în acest sens; - asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate. În vederea realizării măsurilor privind anuntarea conducatorilor ierarhici, în prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior. În vederea realizării măsurilor privind eliminare cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent , în prealabil angajatorul trebuie: - să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei; -să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
71

Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la ţinând seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

Zone cu risc ridicat şi specific Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit.k) din lege, trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone. Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţă conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor. Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire. Lucratorii care, în cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa, nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati împotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia . Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane atunci când seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, în conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol. Sesizare si identificare Sesizarea locurilor de munca cu pericol deosebit si/sau cu pericol iminent se poate face de catre orice salariat care are acces la echipamentele de munca sau in alte locuri de munca apartinand societatii. Persoana care a sesizat un astfel de loc este obligate sa aduca la cunostinta acest fapt conducatorului locului de munca, cel care are in exploatare si/sau gestiune echipamentele sau zona respective Locul de munca cu pericol deosebit validat de catre comisia de specialisti care analizeaza si stabilesc daca sesizarile conducatorilor de munca intrunesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, se inregistreaza ca atare
72

Prin loc de munca cu pericol deosebit se intelege locul de munca cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, ireversibile (deces sau invaliditate). Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa identifice si sa evidentieze locurile de munca cu pericol deosebit din activitatea proprie. Conducerea persoanelor juridice si persoanele fizice au obligatia de a intocmi, pentru fiecare loc de munca cu pericol deosebit, o fisa care va cuprinde date concrete privind criteriile care stau la baza stabilirii locurilor de munca cu pericol deosebit. Lista locurilor de munca identificate si fisele acestora vor fi tinute in evidenta si vor fi reactualizate ori de cate ori intervin modificari ale proceselor si parametrilor care caracterizeaza locul de munca respectiv. Fisele se intocmesc in 2 exemplare, dintre care un exemplar la conducerea unitatii si un exemplar, la conducatorul locului de munca respectiv. La stabilirea locurilor de munca cu pericol deosebit se vor avea in vedere urmatoarele criterii: a) identificarea factorilor de risc de accidentare si de imbolnavire profesionala, precum si consecintele actiunii acestora asupra organismului uman (deces sau invaliditate); b) nivelul cantitativ al factorilor de risc in cazul imbolnavirilor profesionale; c) durata de expunere la actiunea factorilor de risc; d) nivelul morbiditatii prin accidente si boli profesionale. Locurile de munca cu pericol deosebit se caracterizeaza prin existenta unuia sau a mai multor factori de risc prezentati in continuare: a) factori de risc care pot genera explozii: b) factori de risc care genereaza incendii: c) factori de risc mecanic si termic: d) factori de risc chimic: e) factori de risc fizic: f) factori de risc biologic: g) factori de risc datorati caracterului special al mediului: h) factori naturali de risc: i) factori de risc psihic: Identificarea locurilor de munca cu pericol deosebit se face la nivelul unitatii de catre o comisie mixta formata din specialisti desemnati de conducatorul unitatii, reprezentanti ai sindicatelor sau/si reprezentanti ai salariatilor ; unitatile pot solicita,
73

dupa caz, asistenta tehnica de la institutele de specialitate sau experti abilitati in acest sens. La locurile de munca cu pericol deosebit se iau una sau mai multe dintre urmatoarele masuri de ssm, organizatorice sau tehnice: a) adoptarea tehnologiilor de lucru cu risc minim; b) dotarea cu aparatura de control, semnalizare si avertizare a depasirii parametrilor de securitate; c) selectia personalului de decizie si operativ pe baza verificarii pregatirii profesionale si a examinarii medicale si psihologice; d) elaborarea programelor de lucru specifice pe baza fiselor tehnologice si a instructiunilor de lucru; e) instruirea si testarea personalului cu privire la cunostintele de protectie a muncii specifice locurilor de munca; f) repartizarea sarcinilor si supravegherea indeplinirii acestora conform instructiunilor tehnologice; g) verificarea dotarii si folosirii echipamentului individual de protectie; h) dotarea cu sisteme de protectie colectiva (de exemplu: ventilatie, captare noxe etc.); i) organizarea sistemului informational si luarea deciziei de prevenire; j) alte masuri. Masurile de prevenire care se stabilesc vor fi adaptate specificului locului de munca si vor fi aprobate si avizate o data cu lista locurilor de munca cu pericol deosebit. Situatia locurilor de munca cu pericol deosebit de accidentare si imbolnavire profesionala si masurile de prevenire aferente constituie prioritate pentru controalele preventive. Evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit constituie obligatia persoanelor juridice si a persoanelor fizice. Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav si iminent; 2 500-5 000
74

asiguratorului. la confirmarea acestora. invaliditate sau deces. invaliditate ori deces. EVENIMENTE. după cum urmează: . Boală profesională . 75 . produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.vătămarea violentă a organismului. în procesul de muncă Orice eveniment. cauzată de agenţi nocivi fizici. Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele. . Orice medic. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie.3 500 -7 000 19. de îndată. va fi comunicat de îndată angajatorului. precum şi intoxicaţia acută profesională. ACCIDENTE.b) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului în situatia în care înca exista un pericol grav si iminent.inspectoratelor teritoriale de munca. . care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. evenimentele urmate de incapacitate temporară de munca. incidentul periculos. Accident de muncă . precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. conform prevederilor legale. depistata cu prilejul prestaţiilor medicale. inclusiv medicul de medicina a muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.organelor de urmărire penală. potrivit Legii nr. va semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesională sau legată de profesiune. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale. cu modificările şi completările ulterioare. în afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate. după caz. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. BOLI PROFESIONALE Eveniment . în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.

de către inspectoratele teritoriale de munca. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: . inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. . un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. prevăzute anterior la comunicarea evenimentelor. precum avariile sau exploziile. . în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. respectiv a municipiului Bucureşti. sunt de asemenea considerate accidente de munca urmatoarele situatii: .Semnalarea prevăzută anterior se efectuează către autoritatea de sănătate publica teritorială sau a municipiului Bucureşti. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.de către angajator. de îndată. accidente colective. organele de poliţie rutiera competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice.de către autorităţile de sănătate publica teritoriale. în ţara sau în afară graniţelor tarii.accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere şi/sau unitate. sportive. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. generate de unele evenimente deosebite. în termen de 7 zile de la data decesului. în termen de 5 zile de la data solicitării. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. cu permisiunea angajatorului. deces. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. în cazul accidentelor colective. incidente periculoase. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. instituţia medico-legală competenta este obligată sa înainteze inspectoratului teritorial de munca. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmată. . . la constatarea cazului. în cazul suspiciunilor de boala profesională şi a bolilor legate de profesiune.de către Inspecţia Muncii. o copie a raportului de constatare medicolegală.accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. Accidente de munca In afara de accidentele suferite de lucratori in timpul desfasurarii procesului de munca sau in indeplinirea indatoriilor de service. 76 .

. dacă schimba îmbrăcămintea personală. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca organizat de angajator şi invers. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. utilajul ori materialele. ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea.accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul.accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieţi omeneşti.accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară graniţelor tarii. .accidentul suferit de personalul roman care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor tari. . în calitate de angajator. în baza unor contracte. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. pentru îndeplinirea sarcinilor de munca.accidentul suferit de orice persoana. în timpul programului de munca. pe durata normală de deplasare.accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. locul de munca. dacă se afla în baie ori în spalator sau dacă se deplasa de la locul de munca la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. . . . ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public şi privat. pentru îndeplinirea unei sarcini de munca. .. la o alta persoana juridică sau fizica. ori în alt loc de munca organizat de aceştia. 77 . precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice.accidentul cauzat de activităţi care nu au legatura cu procesul muncii. .accidentul de traseu. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. . încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi.accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane.accidentul suferit de orice persoana.accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. .

transportul sa se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în munca sau de circulaţie în vigoare. trasnet (electrocutare). ca urmare a unei agresiuni. În situaţiile precizate cu deplasarea lucratorilor. acestea trebuie sa se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. dacă victima se afla în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale. . când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauza. Accidentul de munca înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de munca. cutremur. 78 . accidente colective. precum şi la asigurator. potrivit legii. viscol.disparitia unei persoane. inundaţie. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. cum ar fi furtuna. .accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. . recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. accidente mortale. Înregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de cercetare.accidentul suferit de o persoana aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. în condiţiile unui accident de munca şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia. Accidentele de munca se clasifica. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practica. alunecări de teren. - accidente care produc invaliditate. de asemenea.. în: accidente care produc incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile calendaristice.

ocupaţia. denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul.20. • data comunicării.COMUNICAREA ŞI CERCETAREA EVENIMENTELOR. • numele şi prenumele victimei. copii în întreţinere. • numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul. dacă este cazul. vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă. • data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul. • unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul. Comunicarea evenimentelor Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: • denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi. • sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului. • împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive. starea civilă. alte persoane în întreţinere. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A INCIDENTELOR PERICULOASE. • datele personale ale victimei: vârsta. 79 . • consecinţele accidentului. • locul unde s-a produs evenimentul.

ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii. serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs. a reglementărilor legale încălcate. schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs. pentru determinarea caracterului accidentului. într-un proces-verbal. a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu. Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. în conformitate cu prevederile art. (1) din lege. toate modificările efectuate după producerea evenimentului. Cercetarea se face imediat după comunicare. în scris. Unitatea sanitară . în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora. pe propria răspundere. 80 . obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului. în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente. va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator. precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă. soldate cu decesul victimelor. respectiv. Cercetarea evenimentelor Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora. Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice. se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a evenimentului. Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului. se vor face. În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa. angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna. 29 alin. până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea. cu privire la diagnosticul provizoriu. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului. după posibilităţi.

Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului. Persoanele împuternicite. în comisia de cercetare numită de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori. 81 . Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi. Specialiştii şi experţii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului. reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern. se efectuează în condiţiile legii. Cercetarea evenimentului . una dintre acestea trebuie să fie lucrător desemnat. Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane. comisia de cercetare a evenimentului. potrivit legii. să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise. Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice. să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului. urmat de incapacitate temporară de muncă. Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului. iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile legii. cu respectarea. în acest caz urmând să apeleze la servicii externe. atunci când este cazul. să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării. cu pregătire de nivel superior. Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii. Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul. prin decizie scrisă. Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit legii să efectueze expertize tehnice.Angajatorul are obligaţia să numească de îndată. Angajatorul care nu dispune de personal competent sau nu are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi protecţie.dacă acesta a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legătură cu aceasta. iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.

modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie. în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii. procesul-verbal de cercetare. existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie. la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei. încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă. accident colectiv sau situaţie de persoană dată dispărută. Fac excepţie de la prevederile paragrafului anterior situaţii cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal. conform competenţelor. evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de muncă ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă Dosarul de cercetare va cuprinde: a. c.Fac excepţie de la prevederile paragrafului anterior situaţii cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize. nota de constatare la faţa locului. ridicarea de documente sau prelevarea de probe. 82 . pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris. în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului. şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal. Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces. Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului. închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură. starea echipamentelor de muncă. prevăzut la paragraful anterior se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal. la Inspecţia Muncii. În cazul evenimentului a cărui consecinţă este invaliditate evidentă. care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei. b. prelungirea termenului de cercetare. precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora. inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat. În cazul accidentului cu incapacitate termporară de muncă. opisul actelor aflate în dosar. prelevarea de probe sau efectuarea de expertize. argumentat şi în termen. pentru care se poate solicita în scris. invaliditate evidentă. argumentat şi în termen. sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie. prelungirea termenului de cercetare.

încheiat de serviciile poliţiei rutiere. orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului. în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original. f. h. l. e. cum ar fi: 1. copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului. p. în cazul accidentului mortal. declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului. copie a autorizaţiei. copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea. q. după caz. n. în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. din care să rezulte data. întocmite conform legii. în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare. în cazul accidentului urmat de invaliditate. copie a certificatelor de concediu medical. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice. k. schiţe şi fotografii referitoare la eveniment. copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor. Dosarul va mai cuprinde. g. i.d. în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate. copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor. 83 . actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă. copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. concluziile raportului de constatare medico-legală. copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul. declaraţiile accidentaţilor. copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. m. copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine. în cazul persoanelor date dispărute. în cazul accidentelor de traseu. ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul. j. o.

adresele de prelungire a termenelor de cercetare. denumit în continuare FIAM. 120 alin. 9. (2) şi (4). întocmite cu ocazia cercetării evenimentului. semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare. şi ştampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului. fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi însoţite de explicaţii. solidarităţii sociale şi familiei. fiecare document. 3. 4. copie a diplomei. 6. în conformitate cu art. g. formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă. corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate. să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă. c. cu excepţia procesului-verbal de cercetare. emise de organe autorizate. 5. 8. procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului. să fie însoţite de explicaţii. numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menţionate în opis. acte de expertiză tehnică. 111. în condiţiile prevăzute la art. acte doveditoare. f.2. actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă. filele dosarului să fie numerotate. anexate la dosar. aprobat prin ordin al ministrului muncii. 7. e. numită de angajator. b. data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul. 10. 84 . paginile şi spaţiile albe să fie barate. schiţele referitoare la eveniment. d. din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare. documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu. formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut în anexa . adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei. IMPORTANT: Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a. ora şi data producerii evenimentului. din care să se poată stabili locul.

într-un exemplar. în trei exemplare. originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori. pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie. deces. dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul. un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel: a. b. originalul se înaintează organelor de urmărire penală.h. pentru incidentele periculoase. pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă. în două exemplare. în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul. în mai multe exemplare. f. va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. originalul fiind înaintat organului de urmărire penală. declaraţiile aflate la dosar să fie tehnoredactate. certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare. potrivit legii. pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi. într-un exemplar. pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil. dosarul de cercetare se încheie în două exemplare. pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii. în două exemplare. 85 . d. e. pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă. originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. Dosarul de cercetare. c. accidente colective. IMPORTANT: În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni. se înaintează pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de muncă. dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. întocmit de comisia numită de către angajator. originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul.

În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător. numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii. Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare organelor de urmărire penală.dupa caz. în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit. Inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul şi va întocmi noul procesverbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. înaintat organelor de urmărire penală. Completarea dosarului mentionat la paragraful anterior şi întocmirea noului procesverbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă. IMPORTANT: Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane. după caz. pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare. se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii. 86 . Comisia de cercetare va completa dosarul şi va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. Dosarul mentionat la paragraful anterior se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia. acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii. după completarea dosarului. poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare. Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate. conform prevederilor legale în vigoare. până la emiterea hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute. Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii. ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora. poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou procesverbal de cercetare. confirmat în baza unui act medico-legal. În cazul în care Inspecţia Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător. va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.

ocupaţia în momentul accidentării. de asemenea. data şi ora producerii evenimentului. de asemenea. cetăţenia. numele reprezentantului său legal.se va indica. data încheierii procesului-verbal. obiectul cercetării. Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conţină următoarele capitole: a. perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea. profesia de bază. prenumele. vârsta. . precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări. în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă. adresa punctului de lucru. h. data decesului. pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment. vechimea în muncă.se vor indica. prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea. datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele. b. de asemenea.se vor indica. După avizarea de către Inspecţia Muncii. domiciliul. numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor. locul producerii evenimentului. numărul de copii minori. .se vor indica. următoarele: numele. . motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare. numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. e. de asemenea. f.Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecţia Muncii. . datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul. c. de asemenea.se vor indica. locul de muncă la care este încadrat. d. datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor. data efectuării ultimului 87 . . numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului. care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii. starea civilă. dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă. g.

se va schimba în "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare". . k). cauza producerii evenimentului. persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale. alte cauze care au concurat la producerea evenimentului. s. urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate. desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare. k. . cu redarea integrală a textului acestora n. q. I) şi m). caracterul accidentului. din capitolele de la lit. p. j. propuneri pentru cercetare penală. . angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos. iar pentru persoanele care. cu redarea integrală a textului acestora m. în cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator. i.se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. cu redarea integrală a textului acestora l. c)descrierea detaliată a împrejurărilor. . alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului. b)descrierea detaliată a echipamentului de muncă. a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul. descrierea detaliată a locului. se va face referire şi la aceasta.instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.va conţine următoarele subcapitole: a)descrierea detaliată a locului producerii evenimentului. sancţiunile contravenţionale aplicate. d)descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora.se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. 88 . echipamentului de muncă. r. în momentul accidentării. o.

Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative. w. inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător. numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora. pentru angajatorul care înregistrează accidentul. În situaţiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă. pe care le va menţiona în procesul-verbal de cercetare. conform competenţelor . termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. b. avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă.in cazul accidentelor cu ITM.t. procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul "Viza angajatorului" x. inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător. pentru fiecare angajator. 2. viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. v. 5 exemplare. c. Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în: a. . 3 exemplare. în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate. se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la lit. în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă.se va regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii. conform competenţelor IMPORTANT: 1. organul de urmărire penală. s). Inspecţia Muncii şi asigurător. 89 .se va regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii. u. în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă pentru lucrători cu angajatori diferiţi. . mai multe exemplare. numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea. pentru angajatorul care înregistrează accidentul. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.

altul decât cel care îl înregistrează. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. 3. domiciliul sau reşedinţa angajatorul. organul de urmărire penală. alta decât cea la care este încadrată victima. în cazul incidentului periculos. în cazul accidentului de muncă mortal sau al celui colectiv. pentru angajatorul care înregistrează accidentul. un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia. 5 exemplare. comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator. În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate. 2. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.d. domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul. 90 . Inspecţia Muncii şi asigurător. 5 exemplare. IMPORTANT: 1. precum şi în cazul accidentului mortal în afara muncii. se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate. Inspecţia Muncii şi asigurător. organele de urmărire penală. se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia are sediul. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract. angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acesteia o declaraţie scrisă privind modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul. pentru angajatorul care înregistrează incidentul. În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul. dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de muncă". e. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase a) Inregistrarea Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.

În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană.În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens. accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităţilor cultural-sportive. se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. conform concluziilor cercetării. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. din proprie iniţiativă. ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională. produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legătură cu acesta. studenţi. 91 . înregistrarea se face conform legii. clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice. Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat. Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. din proprie iniţiativă. Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. după caz. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă. conform concluziilor cercetării. după caz. se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă. Accidentele suferite în timpul stagiului de practică profesională de către elevi. la domiciliul clientului.

Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.Accidentul produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii. Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături. Dispariţia unei persoane în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal. numărul şi data hotărârii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de muncă. după caz. precedent. Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări. b)inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. 92 .. în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate. prin care este declarat decesul. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului.R. prevăzut la alin. 2. cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă. angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM. imediat. Data producerii accidentului de muncă mortal. potrivit legii. În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege.F. angajaţi ai unor angajatori care. se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul. după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului. pe mijloace de transport ce nu le aparţin. sunt obligaţi să delege însoţitori pentru astfel de încărcături. Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica. ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator. conform prevederilor legale. personalul de poştă de la vagoanele C. se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau. FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează: a)inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului. 3. Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesuluiverbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă. 4. inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare. IMPORTANT: 1. 5.

IMPORTANT : 1. 93 . 17 la Normele Metodologice. domiciliul sau reşedinţa. invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul. Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare. Registrele de evidenţă trebuie să fie actualizate. cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă. 18 la Normele Metodologice. se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. 2. c.Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată. fără a lua în calcul ziua producerii accidentului. Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru. În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea. Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase. inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul. d) se va ţine evidenţa accidentaţilor în muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru. b. 16 la Normele Metodologice. conform modelului prevăzut în anexa nr. b)Evidenta Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în: a. d. conform modelului prevăzut în anexa nr. domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul judeţului respectiv. conform modelului prevăzut în anexa nr. Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă. conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Normele Metodologice. În registrul prevăzut la lit. În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase. În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate. Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă. inspectoratul teritorial de muncă şi asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social.

având în vedere ruta profesională. în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii acestuia. prevăzută în anexa. CERCETAREA SI DECLARAREA BOLILOR PROFESIONALE Bolile profesionale.(1). respectiv a municipiului Bucureşti. victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite in procesul-verbal de cercetare a evenimentului. Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective. a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale . în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate. după caz. la cerere. inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. 94 . indiferent de specialitate şi locul de muncă. respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor. cauzele îmbolnăvirii profesionale. inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera. 4. stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la Autoritatea de sănătate publică judeţeană. medicul specialist de medicina muncii din cadrul Autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 21. o copie a procesului verbal de cercetare a evenimentului.3. prevăzut în anexa. cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice. cercetează. în termen de 7 zile. în vederea precizării diagnosticului de boală profesională. cât şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri. Cercetarea se face în prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia sau. consultaţii medicale de specialitate. la Inspecţiei Muncii. şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii. după caz. 5. conform competenţelor. se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă sau. Procesul verbal de cercetare este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare. şi se finalizează cu redactarea şi semnarea Procesului verbal de cercetare. În situaţia în care angajatorul. Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă. RAPORTAREA. (2) din lege.conform art. lucrătorii implicaţi. menţionându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii. Medicul care suspectează o boală profesională completează fişa de semnalare BP1. În situaţiile prevăzute la alin. Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul. 34 alin. După primirea fişei de semnalare BP1.

Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii. prevăzută în anexa Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente: opisul documentelor din dosar. se pot adresa. document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor. precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare sau cu măsura tehnică sau organizatorică formulată. sau inspectorul de muncă sau lucrătorul sau asigurătorul. în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei. după caz. pentru prevenirea unor boli profesionale similare. nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată. medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea. istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesionala şi anume copie după carnetul de muncă) şi după caz. Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi. completând fişa de declarare BP2 . în scris.responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice. în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate. persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale. sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională. 95 . solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice. în termen de 30 zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare. declară cazul de îmbolnăvire profesională. Procesul verbal de cercetare se înmânează angajatorului. sau. medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise. la Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii. copie după fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii. istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă). Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii. În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia.

care se reactualizează lunar cu datele din fişele BP2. precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică. Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale. cazul respectiv se poate declara prin Fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la . Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale reprezintã forul metodologic care asigurã asistenţã şi îndrumare tehnicã profesionalã în domeniul bolilor profesionale. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. pe baza documentelor precizate la prin Fişa de declarare BP2 care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale noudeclarate. cu excepţia procesului verbal de cercetare a cazului. la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti. la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Declararea bolilor profesionale se face de către Autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicină a muncii care a efectuat cercetarea. La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale.- procesul verbal de cercetare a cazului de boală profesională. În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată. de către autoritatea de sănătate publică judeţeană respectiv a muncipiului Bucureşti. sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională. respectiv a municipiului Bucureşti este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2. 96 . ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află agentul economic respectiv. Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs îmbolnăvirea. O copie a fişei BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii. Cazurile de pneumoconioze. copie după fişa de semnalare BP1.

cât şi ca accident de muncă. Intoxicaţia acută profesională se declară. Structurile de medicina muncii din autorităţile de sănătate publică judeţene vor raporta cu o periodicitate anuală Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile noi declarate în anul respectiv. Bolile legate de profesie nu se declară. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activitãţi cu impact asupra sãnãtãţii lucrătorilor. Lista bolilor profesionale a cãror declarare. acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor. cercetare şi evidenţã sunt obligatorii este prevăzută în anexa. în vederea luării măsurilor tehnico – organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Autorităţii de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii Publice. 97 . Bolile legate de profesie Lista bolilor legate de profesie este prezentată în anexa.

cu două trepte de aplicare. Aceste norme sunt cuprinse în tratate sau sunt emise de instituţiile comunitare. ELECTROSECURITATEA Legislatie – Terminolgie I. iar pentru fiecare domeniu au fost adoptate Hotărâri de Guvern. unde apare ca instrument de colaborare între acestea. Directivele europene „leagă orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul ce trebuie atins lăsând instanţelor naţionale competenţa referitoare la formă şi mijloace”. 319/2006. Directiva este o formă a legislaţiei comunitare derivate.1. Lista directivelor europene în domeniul electrosecurităţii şi domenii adiacente cât şi lista Hotărârilor de Guvern adoptate este prezentată în Anexa 1. atât la nivel comunitar cât şi naţional.22.2. I. Aceste directive au fost transpuse în România prin adoptarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. distribuţia şi utilizarea 98 . obiectul lor fiind Comunităţile şi exercitarea competenţelor lor. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost elaborate o serie de directive parte dintre ele vizând electrosecuritatea sau domenii adiacente. Noţiuni generale – terminologie Electrosecuritatea include totalitatea metodelor şi mijloacelor de protecţie împotriva electrocutării. Pentru aprofundarea prevederilor normelor generale de protecţie a muncii cât şi a normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul. Directive europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Dreptul comunitar reprezintă ansamblul de norme juridice care impun statelor membre reguli de urmat în vederea realizării obiectivelor pe care Comunităţile europene le au de îndeplinit. Electrocutarea este efectul fiziologic determinat de trecerea unui curent electric prin corpul omenesc. Dreptul comunitar este un drept supranaţional care în toate situaţiile are întâietate faţă de dreptul naţional al fiecărei ţări membre.

99 . în care au acces numai persoanele autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice respective şi care au responsabilităţi în acest sens. în conformitate cu documentaţia tehnică specifică în vigoare. care poate fi atinsă direct de om şi care poate fi pusă sub tensiune accidental sau voit în cazuri speciale. faţă de fiecare conductor activ (fază) sunt egale în funcţionare normală. Atingere indirectă – atingerea de către om a unor părţi intrate accidental sub tensiune datorită unui defect electric. Zonă de manipulare (volum de accesibilitate) – spaţiul în care staţionează sau circulă oameni şi care este limitat de către suprafaţa pe care omul nu o poate atinge fără mijlocirea unui obiect. Persoane avertizate – persoane informate şi/sau supravegheate de persoane calificate în scopul evitării pericolelor ce le poate prezenta un echipament electric aflat sub tensiune (personal de întreţinere.parte a echipamentului (utilajului) electric care poate fi atinsă de om. dar care poate transmite un potenţial electric (structuri metalice. direct sau cu degetul de control. execuţie sau exploatare). Încăpere (spaţiu) de producţie electrică – încăpere (spaţiu). Mijloc de protecţie – produs destinat protecţiei împotriva electrocutării. distribuţiei. conducte de apă. Sistem de protecţie – ansamblu de două sau mai multe mijloace şi/sau măsuri de protecţie. Persoane calificate – persoane având cunoştinţe tehnice sau o experienţă suficientă ca să permită evitarea pericolelor ce le poate prezenta un echipament electric aflat sub tensiune. Parte conductoare naturală – element conductor care nu aparţine instalaţiei electrice. transportului. acumulării. Echipament electric – ansamblu de elemente destinat producerii . Astfel se definesc următorii termeni: Măsură de protecţie – metodă tehnică şi/sau organizatorică de prevenire a electrocutării. Clasă de protecţie – simbol numeric convenţional care arată modul de realizare a protecţiei împotriva electrocutării. Parte sub tensiune (parte activă) – conducător sau element conducător care în regim normal de lucru se află sub tensiune. Atingere directă – atingere de către un om nemijlocită sau prin intermediul unui element conductor a părţilor active ale unei instalaţii electrice. Contact de protecţie – element care serveşte la realizarea continuităţii electrice între masă şi instalaţia de protecţie. utilizată exclusiv. Punct neutru (neutru) – punct comun al părţilor active ale sursei de tensiune ale cărui diferenţe de potenţial. gaze sau alte fluide). transformării sau utilizării energiei electrice. în valori absolute.energiei electrice e necesară definirea termenilor de specialitate conform standardelor europene şi româneşti în vigoare. pentru procese tehnologice electrice. Masă – parte conductoare a unui echipament (utilaj) accesibilă. măsurării. Parte accesibilă . Utilaj electric – ansamblu de echipamente electrice şi de accesorii ale acestora destinat unui proces de lucru.

• un conductor de nul sau cu un alt conductor legat la pământ (masă). Zonă cu circulaţie redusă – zonă îngrădită în care are acces numai personal special instruit. • o parte conductoare străină. Izolaţie de lucru (izolaţie funcţională) – izolaţie dimensionată care asigură funcţionarea normală a echipamentului. de drumuri. Bornă de protecţie – bornă prevăzută pentru legarea unui conductor de protecţie. Conductor activ – conductor destinat transportului sau distribuţiei energiei electrice. şosele. Punere la masă – atingere accidentală între o masă activă şi masă. Izolaţie suplimentară – izolaţie destinată asigurării protecţiei împotriva atingerilor indirecte periculoase în cazul deteriorării izolaţiei principale. accesibilă şi altor persoane decât cele care fac parte din personalul de exploatare. Conductor de protecţie – conductor utilizat pentru realizarea protecţiei împotriva electrocutării ţi care leagă masele cu: • alte mase. îngrădiri. Punere la pământ – atingere accidentală între o parte activă şi pământ sau o parte conductoare în contact cu pământul. Defect de izolaţie – scădere sub limita prescrisă a rezistenţei de izolaţie dintre un conductor activ şi pământ (masă) sau dintre conductoare active. • o priză de pământ. în raport cu pământul (masa). Zonă cu circulaţie frecventă – zonă neîngrădită care se află la o distanţă mai mică sau egală cu 15 m. Schemă de protecţie – schemă în care se reprezintă situaţia punctului neutru al sursei de tensiune şi a maselor echipamentelor sau utilajelor electrice. Izolaţie întărită – izolaţie principală îmbunătăţită. Izolaţie principală (izolaţie de bază) – izolaţie destinată asigurării protecţiei împotriva atingerilor directe. locuinţe sau îngrădirile acestora. şosele. care are proprietăţi mecanice şi electrice echivalente cu cele ale izolaţiei duble. Distanţa de protecţie – distanţa dintre părţi active şi carcase de protecţie. care în regim normal de lucru se află sub tensiune. bare de protecţie sau zona de manipulare. • părţi legate la pământ (masă). balustrade.Punct de nul (nul) – neutru legat la o priză de pământ printr-o rezistenţă electrică neglijabilă. Izolaţie dublă – izolaţie constituită dintr-o izolaţie principală şi o izolaţie suplimentară. de drumuri. 100 . precum şi zona aflată la distanţă mai mare de 15 m. Timp de deconectare – durata între producerea defectului şi deconectarea circuitului defect de la sursa de alimentare cu energie electrică. îngrădirile locuinţelor. Izolaţie electrică (izolaţie) – material sau ansamblu de materiale electroizolante destinate izolării părţilor active. • dispozitive de protecţie. unităţilor industriale sau agricole.

-pardoseala cu proprietăţi conductoare (beton. aflate la o distanţă de 0. Tensiune de atingere – parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ la care este supus omul aflat la o distanţă de 0. Conductor de nul de protecţie – conductor de protecţie prin care se leagă masele la punctul de nul. -pardoseală (amplasament) izolantă. pe direcţia gradientului de potenţial. Instalaţie de legare la pământ de protecţie – instalaţie cu ajutorul căreia se realizează protecţia prin legare la pământ. Priza de pământ naturală – element conductor sau ansamblu de elemente conductoare al unei construcţii sau instalaţii. Conductor de nul de lucru – conductor legat la punctul de nul destinat a transporta energie electrică. Raport dintre tensiunea instalaţiei de legare la pământ şi curentul de trecere la pământ prin priză. care îndeplineşte şi condiţiile unei prize de pământ. Rezistenţa de dispersie a unei instalaţii de legare la pământ 1. Tensiune de lucru – valoare efectivă a tensiunii electrice a unui echipament (instalaţie) electric în condiţii normale de lucru.8 m faţă de masa pe care o atinge. Priza de pământ artificială – priza de pământ construită special pentru conducerea curentului în sol. grafit) 101 . Rezistenţa de dispersie rezultantă a prizelor de pământ şi conductoarelor de legătură dintre acestea ce constituie instalaţia. -prezenţă de pulberi conductoare (pilitură de metal. Conductor de nul – conductor care se leagă la nul. Instalaţie de legare la pământ – ansamblu format din conductoare de legare la pământ şi priza de pământ prin care se realizează legarea la pământ. 2. Priza de pământ – element conductor sau ansamblu de elemente conductoare (electrozi) în contact cu pământul pentru trecerea curentului în sol. Tensiune de pas – parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ la care este supus omul când atinge simultan două puncte de pe sol. -parte conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare. max 75% la temperatura aerului cuprinsă între 1530ºC. pământ). Loc de muncă periculos (mediu periculos) – spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii : -umiditatea relativă a aerului peste 75% dar cel mult 97% la temperatura aerului peste 30º dar cel mult 35ºC.Conductor de legare la priza de pământ – conductor prin care se stabileşte legătura dintre priza de pământ şi conductorul principal de legare la pământ sau reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ. Loc de muncă puţin periculos – spaţiu care în condiţii normale este caracterizat simultan prin : -umiditatea relativă a aerului. Tensiune redusă – tensiune de lucru a echipamentelor electrice care nu depăşeşte 50 V în curent alternativ şi 120 V în curent continuu şi care se foloseşte ca măsură de protecţie împotriva electrocutării.8 m între ele.

-prezenţă de fluide care micşorează impedanţa corpului uman. -părţi conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă mai mult de 60% din zona de manipulare. Loc de muncă foarte periculos (mediu periculos) – spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii: -umiditatea relativă a aerului peste 97% la temperatura aerului peste 35º. 102 . -prezenţă de agenţi corozivi.

Personalul de deservire operativă este personalul de exploatare care execută în timpul serviciului conform atribuţiilor care-i revin. ITI-PM. încredinţate prin inventar în exploatarea şi întreţinerea unei unităţi sunt în gestiunea unităţii şi în gestiunea nemijlocită a subunităţilor de bază ale acesteia. Foi manevra. Noţiuni generale – Terminologie Pentru aprofundarea prevederilor Normelor Generale de Protecţia Muncii cât si a Regulamentului General de Manevre în Instalaţiile Electrice e necesară definirea termenilor de specialitate conform standardelor europene şi româneşti în vigoare: Gestiunea . supraveghere. element. elementelor. precum şi executarea unor măsuri speciale sau formalităţi ce derivă din aceste acţionări. celulelor. însă la care personalul nu are voie să atingă direct părţile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune. ce îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 42 . Prin manevre de execuţie se înţeleg acele manevre ale căror operaţii se desfăşoară în cadrul unei instalaţii zona de reţea şi sunt îndeplinite în totalitate nemijlocit de acelaşi personal de servire operative aflat în instalaţia respectivă. Se consideră în gestiunea unei unităţi şi instalaţiile. Prin manevre de lichidare a incidentelor şi avariilor se înţeleg manevrele care se execută cu ocazia apariţiei unui incident (avarii) pentru izolarea defectului şi restabilirea alimentaţiei consumatorilor.1. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor. elementelor sau schema de conexiuni în care funcţionează acestea. grupe distincte de operaţii prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor. etc. Prin manevră se înţelege ansamblul unor operaţii.DV. a elementelor de comutaţie secundară. operaţii distincte. consemnând activitatea depusă într-un registru operativ. echipamentele care nu sunt în inventarul unităţii dar sunt exploatate de aceasta.Manevre În Instalaţii Electrice II. Prin grupa distinctă de operaţii se înţelege ansamblul acelor operaţii din cuprinsul unei manevre ce se execută la un echipament. Prin manevre cauzate de accident se înţeleg acelea ce se execută pentru scoaterea victimei de sub acţiunea curentului electric. fiind executate în două sau mai multe instalaţii sau zone de reţea. manevre. Prin operaţie se înţelege acţionarea detaliată de către personalul de servire operative a elementelor de comutaţie primară şi reglaj ale unui echipament. de către două sau mai multe formaţii de servire operative. Prin manevre de coordonare se înţeleg acele manevre ale căror grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte afectează un ansamblu de instalaţii.Instalaţiile. control şi/sau lucrări în instalaţii electrice în baza AS. în baza unei convenţii de exploatare. echipamentele. reţelei fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. celulă. Prin manevre curente se înteleg manevrele care au ca scop modificarea regimului de funcţionare a sistemului energetic al reţelei sau a unei instalaţii sau sunt determinate de schimbarea regimului de funcţionare a sistemului energetic. Prin manevra programată se înteleg manevrele care au drept scop modificarea configuraţiei sistemului instalaţiei. pentru lucrări sau probe.

Prin operaţie distinctă se înţelege operaţia din cadrul unei menevre de execuţie care necesită coordonarea în timp cu grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte. care au loc în cadrul aceleiaşi manevre de coordonare. unde manevrele se execută numai cu întrerupătoare. poziţiile acestora se vor verifica din indicaţiile şi condiţiile prevăzute în acest scop de aparatura de telecomandă. în depline condiţii de securitate a muncii. operaţiilor distincte şi operaţiilor din cadrul manevrei în aşa fel. II. şi apoi cele de bare iar la închiderea acestora întâi se închid separatoarele de bare şi apoi cele de linie. 2. toate automatizările care pot provoca anclaşarea acestuia vor fi anulate. Pentru intervenţii în instalaţiile electrice. la deschiderea acestora întâi se deschid separatoarele de linie. transformator sau borne.  succesiunea operaţiilor din grupă nu se afectează reciproc cu succesiunea operaţiilor dintr-o altă grupă identică.  Pentru a preveni ca în momentul acţionării unui separator să se producă conectarea accidentală a întrerupătorului din circuitul respectiv.  Ca ordine de acţionare a separatoarelor. pentru efectuarea manevrelor în deplină securitate a muncii în concepţia manevrelor trebuie respectate reguli tehnice generale pe care le prezentăm succint în continuare:  Pentru acţionarea normală a separatoarelor (debroşarea normală a întrerupătoarelor debroşabile) la întreruperea unui circuit ordinea operaţiilor va fi deconectarea întrerupătoarelor şi apoi deschiderea separatoarelor respective (debroşarea întrerupătoarelor respective) iar la stabilirea continuităţilor unui circuit. Prin concepţia manevrelor se înţelege aranjarea succesiunii grupelor destinate de operaţii.  În cazul circuitelor fără întrerupător Regulamentul general de manevră stabileşte operaţiile admise a se efectua cu ajutorul separatoarelor normale. au o succesiune bine determinată în cadrul grupei respective  operaţiile din grupa respectivă se execută în totalitate de aceeaşi formaţie de servire operativă .  Este interzisă deschiderea sau închiderea unui separator prin care s-ar putea întrerupe sau stabili curenţi capacitivi. în cazul în care există o punere la pământ a unei 43 . transformator sau borne. Reguli tehnice privind concepţia manevrelor Manevrele efectuate în cadrul instalaţiilor electrice urmăresc asigurarea funcţionării continue a instalaţiilor electrice. În instalaţiile telecomandate. la parametrii nominali. încât să se asigure desfăşurarea normală a acestora. ordinea operaţiilor va fi închiderea separatoarelor (broşarea întrerupătoarelor) şi apoi conectarea întrerupătoarelor respective.  operaţiile din grupă nu necesită coordonarea în timp cu alte formaţii de servire operative. ce se efectuează în acelaşi timp de o altă formaţie de servire operativă în cadrul manevrei de coordonare respective .  Pentru preîntâmpinarea producerii unor avarii în timpul efectuării manevrelor după acţionarea fiecărui aparat de comutaţie se va verifica vizual poziţia acestora (cu ajutorul aparatelor de măsură şi a semnalizărilor de poziţie a acestora).

întâi se vor executa cele care se fac prin demontarea scurtcircuitoarelor mobile şi după aceea cele care se fac prin deschiderea cuţitelor de legare la pământ.scopul manevrei .concepţia manevrei . La conceperea tuturor manevrelor se va ţine seama în mod obligatoriu şi de prevederile NPM în vigoare. etc) . aflată în exploatarea sa. nu se vor pune sub tensiune cu ajutorul unui separator. foaia de manevră poate fi: . II.persoanele care au legătură cu manevra şi resposabilitatea acestora. care stabileşte următoarele: .faze în reţeaua respectivă. echipamentului.foaie de manevră de execuţie – folosită de personalul de servire operative.succesiunea operaţiilor sau a grupelor distincte de operaţii şi operaţii distincte ce urmează a fi efectuate . etc .  Liniile.etc.tema manevrei (starea operativă finală a instalaţiei.  Punerea sub tensiune în gol a unei bare se face prin conectarea întrerupătorului unui echipament legat la bare. echipamentului. ordinea de referinţă a execuţiei va fi: .  Fiecare unitate va stabili prin instrucţiuni tehnice interne modalitatea de execuţie a manevrelor de trecere a echipamentelor. .  La redarea în exploatare a unor linii sau echipamente după lucrări în cursul cărora ar fi putut apărea o modificare a legării fazelor.notaţiile în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor . cât şi măsurile de prevenire a apariţiei supratensiunilor de comutaţie periculoase sau pentru prevenirea funcţionării intempestive a unor automatizări sau protecţii . 3. După personalul care o foloseşte şi felul manevrei conţinute.  La executarea legăturilor la pământ la un echipament care are mai multe capete de unde se poate primi tensiunea. întâi se vor executa cele care se fac prin închiderea cuţitelor de legare la pământ şi după aceea cele care se fac prin montarea scurtcircuitoarelor mobile.pentru legările la pământ. Prin instrucţiuni tehnice interne se vor face precizări în amănunt privind concepţia manevrelor specifice fiecărui echipament sau element.  La conectarea unui întrerupător cu tensiune din ambele părţi este obligatoriu controlul sincronismului. pentru care nu există certitudinea că sunt în bună stare.  Este interzisă trecerea la executarea verificării lipsei de tensiune şi executarea legăturilor la pământ la un capăt al unui echipament fără ca în prealabil să se fi executat toate separările vizibile la toate celelalte capete ale echipamentului respectiv de unde sar putea primi tensiune.starea operativă iniţială a instalaţiei.pentru dezlegarea de la pământ. trebuie verificată succesiunea şi concordanţa acestora prin verificarea vizuală şi prin măsurători. transformatoarele. 44 . pentru executarea de manevre într-o instalaţie sau zone de reţea. elementelor de pe o bară pe alta. Reguli privind foile de manevră Prin foaie de manevră se înţelege un document scris.

. Utilizarea simulatorului de manevre – metoda teoretico-practică de formare şi pregătire a personalului cu atribuţii de exploatare şi control în instalaţii electrice În etapa actuală – de modernizare a instalaţiilor electrice. răspunde de verificarea conţinutului foii de manevră în raport cu situaţia existentă în momentul începerii manevrei şi de posibilitatea desfăşurării normale a manevrei. Persoana care verifică şi acceptă foaia de manevră (responsabilul manevrei). În acest context este foarte importantă găsirea unei modalităti de pregătire profesională interactivă care să permită o apropiere a relaţiei om-instalaţie în condiţiile deplinei securităţi în muncă. de dotare cu instalaţii complexe. de succesiunea corectă a manevrelor. 45 . 4. a tuturor actelor normative tehnice în vigoare. aprobă şi controlează foile de manevră. Prin aprobarea foii de manevră se certifică corectitudinea şi posibilitatea de folosire a acestora în condiţiile pentru care a fost concepută. Pesoana care verifică şi aprobă foaia de manevră are răspunderea şi obligaţia de a corecta eventualele greşeli. fiind ultima persoană care citeşte foaia de manevră. Persoana care controlează foaia de manevră de execuţie răspunde de corespondenţa concepţiei acesteia cu concepţia foii de manevră de coordonare. de a verifica şi aproba în timp a acestora. Persoana care întocmeşte foaia de manevră răspunde de corectitudinea concepţiei acestora. de respectarea prevederilor normelor de protecţia muncii şi a altor normative tehnice în vigoare. de respectarea prevederilor normelor de protecţia muncii.foaie de manevră de coordonare – folosită de personalul de comandă operative al unei trepte de conducere operative. de corectitudinea grupelor distincte de operaţii şi operaţiilor distincte înscrise şi succesiunea lor corectă. după care acesta coordonează executarea în timp a grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte. ce se execută în cadrul manevrei de coordonare.cuprinde înscrierea detaliată a înserierii tuturor operaţiunilor ce se execută şi se întocmeşte de regulă. a regulamentului general de manevră. la executarea şi coordonarea manevrelor care se pot face fără foi de manevră (conform PE 118-92) sau la întocmirea foilor de manevră programate normal sau accidental. urmând a fi extinsă pe o scară largă în procesul de instruire pe teme de protecţia muncii. Instrucţiunile tehnice interne pot conţine şi ghiduri de manevră pentru orientarea personalului de servire operative sau de comandă operative. Aceste persoane trebuie să dea dovadă de o pregătire tehnică de excepţie. convergente în exploatarea normală a instalaţiilor. o serie întreagă de probleme sunt generate de intervenţia factorului uman. Instrucţiunile tehnice interne pot conţine foi de manevră permanente pentru manevrele legate de lucrările care se execută în baza acestor instrucţiuni. verifică. Foaia de manevră de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte ce urmează a se coordona. pentru un singur echipament. Utilizarea simulatorului de manevre este o metodă teoretico-practică de formare şi pregătire a personalului cu atribuţii de exploatare şi control în instalaţii electrice. II. care să implice o cunoaştere temeinică a instalaţiilor şi a regulamentului general de manevră. Foile de manevră implică responsabilităţi ale persoanelor care întocmesc.

iar secţionarea sistemului II – cu o cuplă longitudinală cu întreruptor. . şi o cuplă transversală.prezentând o serie întreagă de avantaje: . Legătura între sistemele de bare colectoare se face prin două cuple transversale. În staţia de 20 kV sunt simulate cinci linii subterane şi două transformatoare de servicii interne. care poate avea rol de transfer (ocolire) sau de cuplă transversală. . şi două transformatoare de putere de 110/20 kV. Staţia A simulată conţine patru linii electrice de 110 kV.cuantifică prin sistemele de programare modul de pregătire şi intervenţie a fiecărui cursant (personal operativ) şi selecţionarea personalului operativ prin testare periodică.prezentarea panourilor de comandă (schema sinoptică.permite aprecierea modului de intervenţie individuală (al fiecărui cursant) în lichidarea avariilor apărute în sistemul energetic. 46 . indicatoare de poziţie.prezentarea panourilor de protecţie. . . Secţionarea sistemului II – cu o cuplă longitudinală cu întreruptor. . .evaluarea obiectivă a gradului de pregătire a personalului testat şi elaborarea raportului de evaluare a cursantului. manevre.admite posibilitatea exerciţiului continuu până la însuşirea corectă a modului de efectuare a manevrelor. în depline condiţii de securitate a muncii . Simulatorul pe un singur calculator este destinat antrenamentului personalului de servire operativă pentru deprinderea principiilor pe care se bazează efectuarea manevrelor într-o staţie electrică. Simultan – prin analiza unei scheme reale a unei instalaţii electrice. simulatorul de manevră asigură: . cheile de acţionare ale întrerupătoarelor şi separatoarelor. Pe partea de 20 kV barele colectoare sunt de tipul cu două sisteme secţionate. dintre care două sunt linii aeriene. considerate sursele staţiei.exemplifică practice.prezentarea schemelor monofilare ale instalaţiilor. pe foi de manevră. Barele colectoare de 110 kV sunt de tipul cu două sisteme secţionate şi cu bară de transfer (ocolire). .prezintă modul corect de aplicare a regulamentului general de manevră şi a instrucţiunilor tehnice interne de executare a manevrelor. . Sectionarea sistemului I de bare este realizată cu o cuplă de separatoare. şi pentru testarea profesională. Echipamentul de tratare a neutrului este conectat în derivaţie la bornele de 20 kV ale transformatoarelor de putere.evidentiază greşelile efectuate pe parcursul manevrelor. Neutrele înfăşurărilor de 110 kV ale transformatoarelor de putere sunt legate la pământ. accidente şi alte perturbaţii ale sistemului energetic . . Neutrul de 20 kV este tratat prin rezistenţă.simularea proceselor tehnologice în caz de avarii. . Pentru legătura între sistemele de bare colectoare de 110 kV staţia este echipată cu o cuplă combinată. succesiunea corectă a operaţiilor . Dispozitivele de acţionare al întreruptoarelor de 110 kV sunt de tipul oleopneumatic.executarea de acţionări şi manevre asupra aparatelor de comutaţie pe schemele monofilare . aparate de măsură şi semnalizări optice). iar două sunt linii subterane radiale.

Operaţiile şi manevrele executate sunt înregistrate. cu excepţia separatoarelor de legare la pământ şi a separatoarelor de bare ale descărcătoarelor cu rezistenţă variabilă. îmbunătăţirea continuă a relaţiei om-calculator. Sunt simulate manevre logice de tip închis/deschis. Sunt simulate funcţiile de comandă (comenzi mecanice de la faţa locului şi comenzi electrice de la distanţă). încadrarea în timpul alocat Evaluarea se finalizează printr-un raport de evaluare listat de imprimantă. transformatori de servicii interni.1. Executarea lucrărilor sub tensiune Lucrarea fără scoatere de sub tensiune este lucrarea care se execută în una din următoarelor situaţii (conform G. rezistenţe de tratare. precum şi defectări mecanice ale întreruptoarelor. măsură. 29): a) la distanţă faţă de părţile aflate sub tensiune la care personalul executant nu depăşeşte îngrădirile fixe de protecţie şi nu se urcă pe construcţiile de susţinere ale instalaţiilor electrice aflate sub tensiune. iar pentru comanda electrică a separatoarelor se utilizează tensiunea continuă ± BS. b) la distanţă mai mică decât distanţa de vecinătate la care personalul executant este 47 . respectarea succesiunii foii de manevră (criteriul de disciplină) 3. Formarea şi perfecţionarea personalului operativ pe simulatorul de manevră. permite dobândirea de aptitudini şi deprinderi în luarea unor decizii optime şi rapide pentru înlăturarea cauzelor defectelor apărute în funcţionarea instalaţiilor tehnologice. semnalizare. blocaje. utilizate ca etalon. Comenzile date aparatelor de comunicaţie pe schema monofilară a staţiei sunt considerate comenzi mecanice. Pentru comanda electrică a întreruptoarelor se foloseşte tensiunea continuă operativă de comandă ± BC. operaţii specifice echipamentelor de comutaţie. operaţii generale din foaia de manevră şi existenţa sau absenţa unor parametri analogici. Măsuri De Protecţia Muncii La Intervenţia In Instalaţii Electrice Aflate Sub Tensiune III. realizarea stării operative finale 4. Staţiile simulate sunt echipate cu transformatoare de forţă. corectitudinea efectuării manevrelor cu succesiunea impusă (criteriu tehnologic) 2. bobine pentru crearea nulului artificial. sau pentru evaluarea prin notă a foilor de manevre. Lista operaţiilor poate fi salvată şi utilizată pentru a crea foi de manevră standard. Se crează posibilitatea antrenării cursanţilor prin executarea de manevre. anexa 1. protecţii şi automatizări. Se pot simula scurtcircuite în diferite puncte ale reţelei.T. fiecare cursant având posibilitatea şi capacitatea de a se evalua. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor sunt electrice. transformatoare de măsură. Evaluarea cât mai exactă are în vedere patru criterii: 1.iar ale întreruptoarelor de 20 kV sunt cu resort. poz.

în condiţii de securitate. prin îngrădiri provizorii mobile.luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică. 48 .identificarea instalaţiilor în care urmează a se lucra.asigurarea de către şeful de lucrare şi de către fiecare membru al formaţiei de lucru că în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune. . .identificarea instalaţiei (locului) în care urmează a se lucra.la potenţial. Lucrările care se execută direct asupra părţilor aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice prin una din metodele „în contact” sau „la potenţial” trebuie să aibă la bază ca formă organizatorică Instrucţiuni tehnice interne de protecţia muncii (ITIPM) sau Atribuţii de serviciu (AS). prin indicatoare de securitate. Terminologie Noţiunile folosite în instrucţiunile tehnologice de lucru sub tensiune în instalaţiile electrice de înaltă tensiune au următoarele semnificaţii: a) Instalaţii electrice în exploatare – instalaţii aflate efectiv sub tensiune sau care pot fi puse sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutare precum şi a instalatiilor care au mai fost puse sub tensiune şi sunt temporar separate vizibil prin dezlegări de cordoane sau prin demontarea unor porţiuni de bare. Linia electrică aeriană de înaltă tensiune la care se lucrează şi care a declanşat prin protecţie. Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în contact trebuie să se realizeze o serie de măsuri tehnice: . trebuie să se scoată din funcţiune instalaţiile de reanclaşare automată.în contact. având în gestiune instalaţii electrice aflate în exploatare şi întreţinere. d) direct asupra părţilor aflate sub tensiune (lucrul sub tensiune) utilizând una din următoarele metode de lucru: . b) Unitatea de exploatare – unitate cu personalitate juridică.împiedicat să se apropie de părţile aflate sub tensiune. care să permită efectuarea mişcărilor necesare la lucrare. .delimitarea materială a zonei de lucru şi montarea indicatoarelor de securitate. în mod cu totul excepţional. Pentru executarea lucrărilor asupra instalaţiilor aflate sub tensiune la potenţial trebuie să se realizeze următoarele măsuri tehnice: . neîngrădite sau neprotejate.luarea măsurilor pentru a evitarea accidentelor de natură neelectrică. pe toată durata lucrărilor.utilizarea dispozitivelor şi uneltelor electroizolante speciale. care se aplică la executarea de lucrări la liniile electrice aeriene de 110750 KV şi la care personalul executant utilizează mijloace de protecţie electroizolante şi unelte electroizolate. prin carcasarea echipamentelor sau. c) în instalaţii la care s-a întrerupt tensiunea şi s-au realizat separările electrice. În cazul în care se lucrează sub tensiune pe o linie electrică aeriană de înaltă tensiune. dar care nu sunt legate la pământ şi în scurt circuit. astfel încât să existe suficient spaţiu. . care se aplică la executarea de lucrări în instalaţii electrice la care personalul executant utilizează mijloace de protecţie electroizolante sau electroizolate. nu se va reconecta decît după ce s-au clarificat motivele declanşării. . .

III.să fie sănătos din punct de vedere fizic şi psihic. . Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor tehnice de protecţie a muncii este obligatorie pentru tot personalul angrenat în executarea lucrărilor sub tensiune. lucrări de remediere a deranjamentelor sau de prevenire a acestora în scopul menţinerii instalaţiilor electrice în stare tehnică corespunzătoare. în regim normal de funcţionare.să fie calificat profesional pentru lucrările ce i se încredinţează. se permite numai personalului ce face parte din unităţile de exploatare. Responsabilitatea aplicării instrucţiunilor revine fiecărui lucrător. d) Personal de întreţinere – personalul care execută lucrări de revizii şi reparaţii. nu depăşeşte 1000 V (exclusiv). Măsuri organizatorice de protecţie a muncii pentru executarea de lucrări sub tensiune Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt necesare următoarele măsuri organizatorice: a) Îndeplinirea formelor de admitere la lucru sau dispunerea de lucrări consemnându-se într-un registru special: . la care tensiunea de lucru între fiecare fază şi pământ în regim normal de funcţionare. Condiţii ce trebuie să le îndeplinească personalul pentru executarea lucrărilor sub tensiune Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . f) Instalaţii electrice de joasă tensiune – instalaţiile legate galvanic la reţelele cu neutrul legat la pământ. .să fie autorizat pentru executarea lucrărilor sub tensiune. . e) Personal delegat – personal care nu aparţine unităţii de exploatare dar desfăşoară.instalaţiile în care urmează a se lucra. 2.să fie instruit şi verificat din punct de vedere al protecţiei muncii. Nu se admite executarea acestor lucrări de către personalul delegat. Executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune. .numele şefului de lucrare şi numărul membrilor formaţiei de lucru. 49 . o activitate temporară în instalaţii electrice aflate în gestiunea unităţii respective. controlului şi instruirii personalului. potrivit funcţiei ce o deţine. Personalul este obligat să folosească la lucrări echipamentul de lucru şi protecţie adecvat fiind obligat de a preveni sau opri orice acţiune care ar putea conduce la o accidentare proprie sau a altei persoane. Personalul cu funcţii de conducere răspunde de asigurării dotării. nu depăşeşte 250 V şi instalaţiile legate galvanic la reţelele cu neutrul izolat faţă de pământ la care tensiunea de lucru între faze.numărul Instrucţiunii tehnice interne de protecţie a muncii în baza căreia urmează a se executa lucrarea. .să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor.c) Personal de exploatare – personal care are ca sarcină deservirea operativă a instalaţiilor electrice şi/sau de întreţinere curentă. cu aprobarea acesteia. .

c) Controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului.data executării lucrărilor. la apariţia oricărui fenomen sau situaţie ce poate conduce la accidentarea personalului şi anume: . Pe toată durata desfăşurării lucrărilor. Începerea lucrărilor sub tensiune se va face numai după delimitarea materială a zonei de lucru şi luarea măsurilor tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. Executanţii de lucrări răspund de cunoaşterea şi aplicarea întocmai a normelor de protecţia muncii specifice şi de respectarea cu stricteţe a delimitărilor materiale ale zonei de lucru. . b) Admiterea la lucru. .apariţia furtunilor. Întreruperile ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrărilor se fac prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare la iniţiativa sa.persoana care admite la lucru (admitentul). Înainte de fiecare folosire a unui mijloc de protecţie personalul executant este obligat să facă o verificare a acestuia privind: .I.mănuşi electroizolante de joasă tensiune (asociate cu mănuşi din tercot. .constatarea unei situaţii în instalaţie neprevăzută în I. . Persoanele care fac parte din efectivul formaţiei de lucru (executanţii) trebuie să aibă grupele de autorizare prevăzute în instrucţiunile tehnice interne (ITI-P) specifice fiecărei categorii de lucrare şi să facă parte din unitatea de exploatare.. . . Mijloacele de protecţie electroizolante utilizate sunt: . .platforme electroizolante. de bumbac sau lână). desfăşurându-şi activitatea în limitele acestei zone. Răspunderea directă a pregătirii şi executării lucrărilor sub tensiune revine următoarelor persoane: . starea de curăţenie. . membrii formaţiei de lucru se subordonează şefului de lucrare.semnăturile persoanei care dispune executarea lucrărilor şi a şefului de lucrare. 50 .apariţia descărcărilor atmosferice în zonă.nerespectarea disciplinei sau a normelor de protecţie a muncii de către membrii formaţiei de lucru. lipsa de umiditate. etc.T. . . .şeful de lucrare. .cizme electrizolante. . La executarea lucrărilor sub tensiune se vor folosi numai mijloace de protecţie electroizolante care corespund standardelor sau normelor tehnice în vigoare..).indicatoare de tensiune de joasă tensiune.apariţia unei situaţii tehnologice ce prezintă potenţial de accidentare.covoare electrizolante mobile. sau la iniţiativa unui membru a formaţiei de lucru însuşite de şeful de lucrare.executanţii formaţiei de lucru.starea tehnică generală (lipsa defectelor exterioare.mănuşi electroizolante de înaltă tensiune.persoana care dispune executarea lucrării.

în caz de precipitaţii atmosferice slabe lucrările pot fi începute şi continuate.R.E-I42-82).casca de protecţie.Racordarea unui branşament. Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . La executarea lucrărilor sub tensiune se va ţine seama de următoarele condiţii meteorologice: . Urcarea pe stâlpii liniilor electrice aeriene cu dispozitive portative de urcat pe stâlpi (cârlige cu gheare sau cu tampoane de cauciuc) se va face numai după verificarea prealabilă a acestora la baza şi apoi pe parcursul urcării. Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.T. . autoscară sau de pe alt utilaj de urcat electroizolant.să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă. Lucrările se execută în baza Instrucţiunilor tehnice interne (conform 3. .P întocmite pentru: .centura de siguranţă.Înlocuirea unui izolator de susţinere. În asemenea situaţii lucrările de coronamente se vor executa din autotelescop. . . . Executarea de lucrări sub tensiune la coronamentele liniilor electrice aeriene prin urcare directă pe stâlpi este interzisă în cazul stâlpilor metalici de beton sau de lemn asimilate acestora.I.în caz de precipitaţii atmosferice intense ceaţa densă. precum şi de pe scara de lemn (în formaţie de două persoane). metodele sau procedurile de organizare a muncii.ochelarii de protecţie..să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului. În anexă sunt prezentate două modele de I. fără să conducă el însuşi la un risc mărit. Echipament De Lucru Si Protecţie Pentru Electricieni Prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă. descărcări atmosferice sau vânt puternic. Ca mijloc de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a traumatismelor se folosesc: . lucrările sub tensiune se execută folosind metoda de lucru în contact. lucrările nu pot fi începute şi nici continuate. precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.să fie corespunzător pentru riscurile implicate. Condiţii generale pentru executarea lucrărilor sub tensiune În instalaţiile electrice de joasă tensiune. Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile. .respectarea termenilor încercărilor periodice. 51 .I.

. angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să îl folosească îndeplineşte cerinţele esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie. organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie. în special durata purtării. Protecţia capului cu ajutorul căştilor de protecţie. Casca de protecţie protejează simultan. a). direct şi indirect. cuprinzând şi unele observaţii şi propuneri făcute în scopul îmbunătăţirii echipamentului de lucru şi protecţie. În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie. aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. frecvenţa expunerii la risc. A. Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie. caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie. Angajatorul trebuie să asigure instruirea lucrătorului şi. Ne propunem o prezentare generală a echipamentului de lucru şi protecţie folosit de electricieni. b). Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie. luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine. Acţiunea de protecţie directă constă în excluderea posibilităţii unui contact nemijlocit între agentul mecanic şi craniu. Acţiunea de protecţie indirectă constă în amortizarea complexă prin care parametrii mecanici sunt diminuaţi şi redistribuiţi. după toate ajustările necesare.să realizeze protecţia capului împotriva şocului produs de agenţii mecanici. Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni. subansamblul activ fiind calota. Angajatorul trebuie să informeze lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie. sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului. Sunt tratate următoarele capitole: A – Protecţia capului cu ajutorul căştilor de protecţie B – Protecţia ochilor cu ochelari de protecţie C – Protecţia mâinilor şi a braţelor D – Protecţia picioarelor cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie E – Îmbrăcămintea de lucru şi protecţie.să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă. 52 . c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. dacă este cazul. b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească casca de protecţie sunt: . Această evaluare cuprinde: a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace.

criteriu ergonomic. Criteriile limitative pe care trebuie să le satisfacă căştile de protecţie sunt: . Dezavantajul cozoroacelor mai lungi: mărirea greutăţii căştii dezechilibrând-o. înconjurând tot perimetrul.Nervurile rigidizează şi măreşte rezistenţa calotei la impactul întâmplător. În zona vârfului calotei. . profile) sau exfolieri.Vârful calotei acoperă creştetul capului şi poate fi dintr-un material deosebit de restul calotei. Căştile care au numai unul din aceste două elemente ale sistemului de ventilaţie rezolvă parţial problema microclimatului.Borul este evazarea plană directă a peretelui calotei.calota . spaţiul liber ajunge la cel puţin 30 mm. protejând fruntea. Borul apără şi de insolaţie. iar în mod normal să nu depăşească 20 mm pentru a nu influenţa defavorabil stabilitatea căştii pe cap.Marginea calotei este o îngroşare continuă a peretelui calotei la nivelul perimetrului acestuia contribuind la protecţia feţei şi â urechilor de căderile întâmplătoare a diverselor corpuri de la înălţime. Nu se admit proeminenţe pe faţa interioară a cozorocului (nervuri. împotriva agenţilor mecanici şi a picăturilor de ploaie.să fie fiziologice. 53 .să fie igienice. .. Calota. Lungimea cozorocului se recomandă să fie limitată la 50-55 mm. urechile. obiectele căzute pe cozoroc dau o valoare mai mare momentului învârtitor. . Lăţimea borului mai mare de 30 mm sunt jenante. . . Calota căştii de protecţie trebuie să satisfacă următoarele condiţii: . casca fiind scoasă de pe cap. sau a marginei calotei.să asigure menţinerea unui spaţiu liber între peretele interior al calotei şi banda de contur de cel puţin 5 mm. . Înclinarea cozorocului se recomandă să fie sub 30˚.protecţia faţă de agenţii mecanici . Elementele constructive ale căştilor de protecţie sunt: . . ceafa şi umerii obrajilor. cu rezistenţă superioară la impact. Nu se respectă însă gradul de expunere al regiunii lor craniene şi nici topografia contraforturilor craniene. periculoase şi inadmisibile. . Caracteristicile fiecărui tip de cască de protecţie sunt dictate de condiţiile specifice fiecărui loc de muncă nefiind posibilă realizarea unui tip universal de cască de protecţie.Cozorocul este destinat protejării ochilor şi a nasului.anexele căştii. crearea unei apăsări pe frunte. 1. înclinarea mai mare a cozorocului limitând câmpul vizual în sus.Jgeabul colector de apă obţinut prin rularea marginii perimetrului calotei în formă de jgheab. Sistemul de nervuri este amplasat de obicei după raţiunile de optimizare a tehnologiei injecţiei (la materiale sintetice) sau după criterii estetice de simetrie. a.echipamentul interior constituit din sistemul de fixare şi reglare pe cap. Cozoroacele prea scurte devin ineficiente.Sistemul de ventilare este format din orificii plasate pe suprafeţele calotei cu reglarea obturării totale sau parţiale a acestor orificii şi de spaţiul format din bride de dimensionare â circumferinţei capului şi de peretele interior al căştilor . .

se prelucreză uşor. capişonul. referitor la construcţia căştilor de textolit se constată că au calotele prea puţin adânci existând tendinţa ca purtătorul să desfacă şireturile. capacitatea de preluare a energiilor nefiind asigurată. 54 . Coafura internă de fixare a căştii pe cap este fixată de interiorul căştii prin butoni rapizi sau nituri.să asigure o bună stabilitate pe cap . Echipamentul interior trebuie să satisfacă următoarele condiţii: . . butoni. 2.să respecte înălţimile minime de purtare. c. Astfel spaţiul de amortizare subcalotor este practic desfiinţat. .să fie uşor demontabil. şireturi etc. colorată uniform în culori deschise şi fără defecte. capsele. casca purtânduse inutil. cea mai mică duritate Brinell.Sistemul de fixare este partea din ansamblul interior al căştii – coafura – constituit bride.Polietilena prin caracteristicile sale superioare este cel mai indicat material pentru înlocuirea textolitului. . piesele şi subansamblurile suplimentare necesare pentru a îmbunătăţi condiţiile de portabilitate: apărătoarea de la ceafă şi urechi. alungire şi rezistenţă la sfâşiere insuficiente în comparaţie cu celelalte materiale. precum şi capacitate de electroizolaţie. Anexele căştii de protecţie Sunt elementele. Tipuri de căşti: . . Materiale folosite pentru casca de protecţie: . . cu marginea terminală printr-un mic bor.să fie uşor reglabil şi asigurat împotriva autodereglării. proprietăţi fizico-chimice bune. .Materialele plastice prezintă o serie de avantaje: greutate specifică mică. cureaua de bărbie. b.suprafaţa de contact cu craniul să nu depăşească 10-25 mmp. dispuse simetric) brida centrală (nereglabilă).Sistemul de amortizare este format din elementele echipamentului interior care vin în contact cu capul purtătorului: banda de contur (lăţime 28-35 mm) bride radiale ( se recomandă 6 bride a 25 mm. are cea mai mare greutate specifică. .suprafaţa exterioară a calotei trebuie să fie alunecoasă. calităţi electroizolante bune.grosimea pereţilor calotei şi traseul nervurilor trebuie corelate cu topografia grosimii pereţilor calotei craniene. tampoanele din material plastic.nici un element al calotei să nu prezinte muchii ascuţite îndreptate spre interiorul calotei.. .să aibă rezistenţă la acţiunea directă â flăcării şi neinflamabilitate. inele. niturile de fixare pentru casca pentru electricieni trebuie să fie din materiale sintetice izolante. respectând în mod obligatoriu spaţiul liber de 30 mm.Cască de protecţie din textolit tip A are o calotă de formă ovală. Butoanele. 3. . .Textolitul prezintă cea mai slabă rezistenţă la şoc. Echipamentul interior al căştii.

P. Au proprietate dielectrică foarte bună. Protecţia ochilor şi a feţei cu ochelari de protecţie Ochelarii de protecţie trebuie să satisfacă următoarele calităţi: . . 55 . fără cusături. Este igiencă şi lavabilă. După depozitare îndelungată. Greutatea totală inclisiv coafura 270 gr. f = 50%).spălare cu apă şi săpun. mult sub nivelul căştii permiţând fixarea căştii mai bine pe cap. . insensibile la influenţe atmosferice. rigidizată prin 6 nervuri conexe. a umezelii şi a prafului. căştile trebuie recondiţionate înainte de folosire. să fie optic neutre. luminescentă are caracteristici identice recomandabilă pentru lucrări de întuneric. În interiorul căştii pe dispozitivul de amortizare se poate fixa o pelerină pentru protecţia urechilor şi a cefei împotriva curenţilor reci.lentilele să fie nedeformabile. . . coafura interioară reglabilă precis şi uşor pe laterale intercalată între coafură şi calotă are o bandă antişoc. Bridele dispozitivului de fixare â căştii pe cap sunt reglabile.Casca K. Căştile de protecţie se întreţin prin: . capse şi cordoane. Asigură o protecţie electrică pâna la 20. Greutatea (fără coafură) 300 gr. toate elementele sunt demontabile. f = 60 – 80%) timp de 24 ore.000 kv.Cască de protecţie din textolit tip C se prezintă sub formă de şapcă avînd un dispozitiv interior de amortizare. B. Este fabricată din materiale plastice injectabile. Asigură protecţie electrică până la 20. reglabil (prezintă 7 bride radiale).S..Căşti de protecţie din materiale termoplaste (firma Petitcollin – Franţa). Prezintă luminozitate constantă care se încarcă la lumina naturală şi artificială. are calota construită din bistan (policarbonat). Recondiţionarea constă în menţinerea în atmosferă cu t = 18 . .Cască de polietilenă de joasă presiune formată dintr-o calotă elipsoidală cu suprafaţa netedă. Este climatizabilă. Păstrarea şi întreţinerea căştilor de protecţie Căştile se păstrează aşezate în rafturi în încăperi cu temperatură şi umiditate normală a atmosferei de încăpere (t = 20˚C. . mai ales în sens orizontal.reimpregnare sau retratare cu diverse straturi de protecţie. Calota este rigidizată prin patru nervuri.dezinfectare.K.Cască dielectrică pentru muncitorii care lucrează la tensiuni înalte.000 V.20˚C. Se vor feri de radiaţiile directe ale surselor de căldură (paravane de azbest. . .Cască de protecţie din textolit tip B are o calotă de care se prinde cu ajutorul unei sârme de oţel (diametrul de 1 mm) o bandă de carton sau preşpan prevăzută cu dispozitivul interior de amortizare.lentilele să aibă o luminozitate suficientă şi un câmp vizual cât mai intens posibil. Brida de la spate a dispozitivului se aşează pe ceafă. geamuri văruite). .Casca Champion KSU are o bună stabilitate pe cap şi un jgheab de apă colector.

Caracteristicele fiziologice ale ochelarilor de protecţie.lentilele şi ramele să fie neinflamabile. Practic această situaţie nu se poate realiza.Este necesară confecţionarea ochelarilor pe mai multe mărimi. Cu cât distanţa dintre faţă şi lentile este mai mare cu atât microclimatul din spaţiul de sub ochelari este mai favorabil.lentilele nu trebuie să formeze cioburi tăioase sub efectul unui şoc. 3.sticlă minerală securizată. în scopul coordonării muncii proprii cu â celorlalţi pentru o mai bună desfăşurare a activităţii. Funcţie de aceste cerinţe pentru îmbunătăţirea microclimatului în spaţiul de sub ochelari este necesar ca la ochelarii folosiţi de electricieni să fie mărită distanţa dintre faţă şi lentile. a).materiale plastice.. vizoarele să corespundă deschiderii orbitelor iar centrul lor să coincidă pe cât se poate cu orificiul pupilelor. Este necesar un câmp vizual suficient pentru a se da posibilitatea observării mişcării persoanelor din jur. e necesar ca ochelarii să se adapteze cât mai bine pe figura purtătorului. Ochelarii închişi etanşi crează în orice condiţii de purtare un microclimat neigienic în spaţiul de sub ochelari. . Durata de apariţie a aburirii este invers proporţională cu intensitatea efortului depus. . Ochelarii cu apărătoare laterală (semideschişi) asigură un microclimat apropiat de cel al mediului exterior. Pentru asigurarea câmpului vizual. . iar pentru asigurarea unui câmp vizual corespunzător este necesară adoptarea unui model de ochelari cu protecţie panoramică. deoarece protecţia ochilor prin intermediul ochelarilor este condiţionată de necesitatea unei construcţii închise. după purtarea ochelarilor un timp îndelungat. Astfel evacuarea transpiraţiei se poate face în întregime fără să se producă o suprasaturare a aerului de sub ochelari cu vapori de apă iar diferenţa de temperatură între această regiune şi exterior să fie mică. Poziţia corectă â ochelarilor pe figură.ochelarii trebuie să se adapteze la formatul feţei. în perceperea formelor obiectelor şi în alte funcţii vizuale. Existenţa unui microclimat favorabil în spaţiul de sub ochelari este condiţionată de posibilitatea schimbului de aer dintre aceste spaţii şi mediul înconjurător. împiedicând aburirea vizoarelor. sticlă tip triplex. Câmpul vizual. 2. 1. Acuitatea vizuală trebuie urmărită în raport cu următoarele situaţii: în timpul purtării unor ochelari cu vizor dintr-un material transparent fără defecţiuni. sticlă specială. interzicându-se folosirea sticlei obişnuite. în timpul aburirii vizoarelor.Acuitatea vizuală – joacă un rol în viteza perceperii vizuale. Ochelarii de protecţie trebuie să satisfacă cerinţe legate de caracteristicile noxei oculare (arcul electric şi lovirii) caracteristicile locului de muncă (în încăperi închise sau aer liber şi la înălţime) caracteristicile organismului uman. având diferenţe mari faţă de microclimatul înconjurător. având importanţă în asigurarea vederii în profunzime. caracteristicile constructive.aerarea trebuie să fie satisfăcătoare pentru â evita aburirea părţii optice. b). 56 . Materialele folosite: . .

agăţare. Microclimatul neigienic în spaţiul dintre cizmă şi picior se caracterizează prin temperatură şi umiditate ridicată. Se păstrează în dulapuri sau lăzi închise. E. â spaţiului respectiv şi prin imposibilitatea eliminării vaporilor din exterior (din cauza impermeabilităţii cauciucului şi a formatului cizmei care nu permit aerisirea piciorului în timpul mersului). Pe lângă mănuşi. Este indicat ca mănuşile să fie spălate. După fiecare întrebuinţare mănuşile trebuie curăţate. uzură prin frecare. Când mănuşile se poartă o perioadă mai îndelungată. Umiditatea ridicată este determinată de acumularea şi suprasaturarea cu vapori de apă proveniţi din transpiraţie.să posede parametri superiori în ceea ce priveşte rezistenţa la sfâşiere. Se recomandă să fie păstrate într-un loc răcoros şi întunecos. prin lipsa lor de luciu sau alte semne distinctive speciale. sau ciorapi . arsuri. Îmbrăcămintea de protecţie şi de lucru. D. Cizmele. prin culoare. şoşonii şi galoşii electroizolanţi trebuie să difere de cizmele. Pentru â fi folosite este necesar ca mănuşile să fie verificate şi în perfectă stare. Mănuşile trebuie să fie păstrate la temperatura de 20 . atât pe partea interioară cât şi pe partea exterioară cu săpun. care determină creşterea temperaturii pielii şi senzaţia de încălzire. Actualmente echipamentul de lucru pentru electricieni este format din salopete cu cele două părţi componente pantalonul şi bluza de salopetă. Din punct de vedere al specificului activităţii electricienilor cele mai bune rezultate le oferă docul. gros care se pot utiliza sub forma de căptuşeală pentru cizme. Ţesăturile destinate îmbrăcămintei de protecţie trebuie să satisfacă următoarele condiţii de bază: . satisfăcând condiţiile de igienă şi confort.Protecţia mâinilor şi a braţelor Protecţia mâinilor se realizează folosind mănuşile de cauciuc lungi cu cinci degete. protecţia mâinilor se realizează şi cu palmare şi degetare.Protecţia picioarelor cu ajutorul mijloacelor de protecţie Două probleme de bază se pun în legătură cu asigurarea confortului în timpul purtării încălţămintei: problema microclimatului din interiorul încălţămintei şi problema formatului. talcarea lor uşurează îmbrăcarea mâinilor. Neajunsul principal este transpiraţia mâinii sub mănuşi. ele se pot îmbrăca deasupra unor mănuşi de bumbac uşoare.C. care nu satisfac întrutotul 57 . Ţesăturile cele mai bune sunt tricotajele din bumbac. . Îmbrăcămintea trebuie să păstreze corpul omului de diferite acţiuni mecanice. că contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor de răceală (să fie permeabilă pentru aer şi vapori). dielectrice. crestare. murdărie şi umiditate. şoşonii şi galoşii destinaţi altor scopuri prin aspectul lor exterior.să fie uşoare şi flexibile. împungere. Neevaporarea transpiraţiei duce la scăderea rezistenţei electrice interioare a cizme. Trebuie să realizeze starea termică a organismului prevenind supraîncălzirea şi subrăcirea lui.25˚C.

SAR – rata de absorbţie specifică a energiei medii pe întregul corp sau pe o anumită parte a corpului – debitul cu care este absorbită energia pe unitate de masă de ţesut corporal (W/Kg). Terminologie .B – inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic (B) – forţa exercitată asupra sarcinilor mobile (T). 58 . . incomodând pe cel care lucrează.Câmpuri electromagnetice – câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice. În spaţiul liber şi în materiile biologice pot fi utilizate atât inducţia magnetică cât şi intensitatea câmpului magnetic (1A/m = 4 x 10-7T) . perpendiculară pe fluxul de curent.SA – absorbţia specifică a energiei – energia absorbită pe unitate de masă de ţesut biologic (J/Kg) .Valori de declanşare a acţiunii – nivelul parametrilor direct masurabili (E.nu sunt prevăzute cu detalii auxiliare corespunzătoare (buzunare.J – densitatea de curent – curentul care traversează o unitate de suprafaţă. respectarea valorilor de declanşare asigură respectarea valorilor limită de expunere Parametri direct masurabili ce caracterizează expunerea la câmpuri electromagnetice . .B. într-un volum conductor (A/m2). Consider că rezultatele satisfăcătoare în activitatea electricienilor de exploatare ar avea adoptarea unei îmbrăcăminte de lucru tip combinezon Influenţa Cîmpurilor Electromagnetice IV 1.S) de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri de protecţie. magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz .E – intensitatea câmpului electric (E) – forţa exercitată asupra unei particule încărcate independent de deplasarea ei în spaţiu (V/m) . butoniere) pentru păstrarea sculelor.H – intensitatea câmpului magnetic (H) – împreună cu inducţia magnetică defineşte un câmp magnetic în orice punct din spaţiu (A/m) . bluza iese din pantalon.nu asigură protecţia integrală a corpului în cazul manevrelor la înălţime.S – densitatea de putere – cantitatea de putere radiantă. SAR pe întregul corp este o mărime acceptată pentru a stabili raportul între efectele termice nocive şi expunerea la câmpuri de radiofrecvenţă (RF).Ic – curentul de contact dintre o persoană şi un obiect (A) . nu este rezolvată problema fixării pantalonilor de salopetă pe corp (la brâu şi la gleznă).Valori limită de expunere – limite de expunere la câmpuri electromagnetice a căror respectare asigură protecţia lucrătorilor la câmpuri electromagnetice împotriva efectelor nocive cunoscute împotriva sănătăţii . incidentă perpendicular pe o suprafaţă împărţită la aria acelei suprafeţe (W/m2).cerinţele impuse specificul activităţii electricienilor prezentând unele lipsuri (ex: pentru electricienii de exploatare): . .H.

densitatea de putere.efectele asupra stării de sănătate şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice . inclusiv stimulatoare cardiace şi alte dispozitive implantate.informaţiile adecvate obţinute în urma supravagherii stării de sănătate. pentru întregul corp. Pentru câmpuri electromagnetice în impulsuri ori tranzitorii sau pentru expunerea simultană la câmpuri de frecvenţe multiple. Valorile limită de expunere pentru densitatea de curent trebuie să protejeze împotriva efectelor acute ale expunerii asupra ţesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului şi al trunchiului. În funcţie de domeniul de frecvenţă se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent indus în cap şi trunchi. trebuie să se aplice metode de evaluare. perpendiculară pe direcţia curentului. riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inducţie magnetică mai mare de 3 mT.valorile limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii . să masoare şi/sau să calculeze nivelurile câmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii acordând atenţie deosebită: .existenţa unor echipamente de muncă proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice . spectrului de frecvenţă. amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare. de măsurare şi de calcul adecvate.nivelului. duratei şi timpului expunerii . 2. .SAR medie pe întregul corp şi SAR locală sunt necesare pentru a evalua şi limita depozitarea excesivă de energie pe părţile mici ale corpului în condiţii speciale de expunere (expunerea unei persoane legate la pământ la frecvenţă radio inferioară din domeniul de frecvenţe în MHz sau expunerea unei persoane în câmpul apropiat unei antene . Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor În îndeplinirea obligaţiilor prevazute în Legea 319/2006 angajatorul trebuie să evalueze şi dacă este necesar. intensitatea câmpului electric (E). SAR localizata (cap şi trunchi). care permit analizarea caracteristicilor formei de undă şi a naturii interacţiunilor biologice conform standardelor naţionale în domenii armonizate cu standardele europene stabilite de CENELEC (Comitetul European pentru Standardizare şi Electrotehnică) Valorile de declanşare a acţiunii se obţin plecând de la valori limită de expunere în conformitate cu principiile stabilite de Comisia internaţională pentru protecţia împotriva radiaţiilor neionizate prin limitarea expunerii la radiaţii neionizate (ICNIRP 7/99). SAR localizate (membre). SAR medie. IV. inclusiv informaţiile publicate . intensitatea câmpului magnetic (H) şi densitatea de putere (S). Pot fi măsurate direct: inducţia magnetică (B). Datorită eterogenităţii electrice a corpului uman trebuie calculată media densităţilor de curent pe o secţiune de 1 cm2. curenţi de contact sau descărcări de scântei. curentul de contact (Ic).expuneri simultane la câmpuri de frecvenţă multiple 59 .efectelor indirecte: interferenţele cu echipamente şi dispozitive medicale electronice.sursele de expunere multiple . incendiile şi exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorită scânteielor provocate de câmpuri induse.

reducerea emisiei câmpurilor electromagnetice. circulaţia sîngelui şi activitatea nervoasă) Accidentele se pot produce fie prin atingere directă de tip bifazic(bipolar) corpul devenind altfel un şunt. 12 alin. fie de tip monofazic (unipolar) cînd corpul se interpune între două conductoare electrice sau între un conductor electric şi pământ. urmare a contactului direct sau indirect cu un conductor electric.să afecteză funcţiile vitale ale corpului (respiraţia. (1) lit. 319/2006 şi trebuie să stabilească măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în conformitate cu art. Se foloseşte termenul de electrocuţie în cazul leziunilor mortale şi de electrocutare pentru leziunile compatibile cu viaţa. În cazul depăşirii valorilor de declanşare a acţiunii angajatorul trebuie să pună în aplicare un program de măsuri tehnice şi organizatorice pentru încadrarea în valori normale prin: .) . ecranare sau mecanisme similare de protecţie a stării de sănătate .adoptarea unor metode de lucru care să conducă la o expunere mai redusă la câmpuri electromagnetice .limitarea duratei şi a intensităţii expunerii . Primul caz de electrocutare accidentală a fost semnalat în 1897. Z(se considera egală cu rezistenţa ohmică a corpului. a din Legea nr. Toate sistemele de protecţie împotriva electrocutărilor iau în calcul limitele admise pentru curent prin corpul uman.programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă.situaţii în care prin el circulă un curent capabil .alegerea unor echipamente care emit mai puţine câmpuri electromagnetice . recurgerea la mecanisme de blocare. R) este: 60 . Accidentul prin electrocutare apare atunci cînd corpul omului se intercalează accidental între două puncte cu potenţiale electrice diferite.asigurarea cu echipament adecvat de protecţie individuală Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea 319/2006. 14-20.Angajatorul trebuie să deţină o evaluare a riscurilor în conformitate cu art. tensiunile de lucru . tensiunile de atingere şi de pas. Pentru proiectarea şi stabilirea unor sisteme de protecţie împotriva electrocutărilor limita maximă admisă a impedanţei totale a corpului uman.proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru . a locului de muncă şi a posturilor de lucru . Primul Ajutor În Caz De Electrocutare Prin electrocutare se înţelege totalitatea tulburărilor provocate de trecerea curentului electric prin corp. Accidentele se pot produce şi prin atingere indirectă ca în cazul inducţiei cind un conductor electric din apropierea unui curent electric cu potenţial ridicat prezintă un curent de autoinducţie(periculos cu accidentatul atingerea apei în care au căzut fire electrice etc. tensiunile prin cuplaj inductiv în vederea realizării protecţiei împotriva electrocutărilor în instalaţii electrice de curent continuu şi de curent alternativ de frecvenţă industrială.

1s pentru tensiuni pînă la 500 V. În cazul protecţiei împotiva curenţilor capacitivi se consideră următoarele limite maxime admise ale curenţilor prin corpul omului.200 mA-fibrilaţie ventriculară . . Efectele cele mai probabile de paralizare a funcţiilor sistemului nervos le provoacă intensităţile curenţilor de tip industrial(380/220 V). Traseul străbătut de curent prin corp este uneori decisiv considerându-se foarte periculoase : mâna stîngă-piciorul drept (axa inimii) şi mâna dreaptă.200--1000mA-arsuri la punctele de intrare şi ieşire din organism .1000-4000 mA-arsuri grave Limitele maxime admise ale curenţilor prin corpul omului. Zh=R=3000Ω . şoc electric.5 – 2mA.considerate în calcule pentru stabilirea unor sisteme de protecţie împotiva electrocutărilor sunt stabilite funcţie de felul curentului. . Din motive de protecţie limitele timpului de deconectare a instalaţiilor electrice de joasă tensiune trebuie să fie de 0. înţepături. agravată de efectele termice ale curentului electric. . valoare curentului la care omul reuşeşte să se desprindă este mai mare şi invers.3 – 10 mA-convulsii.prag de senzaţie.Cu cât timpul este mai scurt.10mA-dacă se consideră R=3000 Valorile curenţilor şi efectele lor au fost grupate în zone de pericol astfel: . pentru un timp mai mare de 3 s: . pentru tensiuni pînă la 250 V şi 0.10 – 18 mA –contracţii musculare dureroase. numărul sistemelor de eliminare a defectului.25 . timpul de întrerupere la protecţia de bază t stabilit conform documentaţiilor specifice. .în cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă.18 . 61 .marginea superioară a bazinului.curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA pericolul de deces este foarte redus. . În funcţie de intensitatea curentului care străbate corpul omenesc se produc următoarele efecte: .curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA probabilitate ridicată de deces .Zh=R=1000Ω .curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA dar mai mic de 200 mA. . Timpul de expunere(timpul de trecere a curentului prin corpul omenesc) este foarte important mai ales în raport cu intensitatea curentului .2 – 3 mA-senzaţie tremur.25 mA-respiraţie grea.0.în cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere directă.75 mA-şoc electric sever.pericol de paralizare a funcţiilor sistemului nervos . . de apariţie a stopului respirator sau stopului cardiac. .2 sec.30 mA -dacă se consideră R= 0 .75 .

de zona de amplasare. Limita maximă admisă a tensiunilor de atingere şi de pas pentru instalaţiile şi echipamentele de joasă tensiune sunt stabilite în funcţie de categoria reţelei de alimentare. amorţeli. În instalaţiile electrice există un pericol de electrocutare dacă se execută lucrări în aceste instalaţii sau în vecinătatea lor fără respectarea normelor de protecţie a muncii. tulburări care influenţeză centrul generator de excitaţii al inimii. 2.Tensiunile de lucru ale instalaţiilor şi echipamentelor sunt conform STAS-93075 cu excepţia echipamentelor electrice portabile. Efectele curentului electric asupra funcţiilor vitale pot avea urmări imediate sau întrziate Urmările imediate au ca efect paralizarea funcţiilor respiratorii şi/sau circulatorie. 62 . 3. de tipul reţelei şi de timpul de întrerupere în caz de defect. MĂSURA DE PROTECŢIE APLICATĂ Separarea de protecţie Izolaţie suplimentară de protecţie(cu dublă izolare) Egalizarea potenţialelor Izolaţie întărită şi tensiune redusă Tensiune redusă + izolaţie de lucru Legare la nul(TN) sau la pământ(TT)+ echipament electroizolant TIPUL REŢELEI DE ALIMENTARE Tsau I Tsau I Tsau I Tsau I Tsau I T TENSIUNE DE LUCRU MAXIMĂ ADMISĂ (V) 400 400 400 50 24 400 Pentru lucrul în mediul minier(la suprafaţă sau subteran ) sunt prevederi specifice. 6. Limitele sunt stabilite ţinînd seama că în toate situaţiile se prevede cel puţin un sistem de eliminare a defectului cu respectarea prevederilor STAS 7334-83 privind condiţiile de întrerupere în caz de defect şi de dimensionarea instalaţiilor de protecţie. NR. Limita maximă admisă a tensiunii de lucru pentru echipamentele electrice portabile folosite în medii periculoase este stabilită în funcţie de măsura de protecţie aplicată împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă şi de tipul reţelei în care se poate aplica măsura de protecţie respectivă (STAS 2612-87). Limita maximă admisă a tensiunilor de atingere şi de pas pentru echipamentele (instalaţiile) de înaltă tensiune este stabilită în funcţie de tipul echipamentului(instalaţiei electrice). Limitele sunt stabilite ţinînd seama că în toate situaţiile se prevede un sistem de eliminare a defectului cu respectarea prevederilor din STAS 6119-79 şi STAS 6616-83 privind condiţiile de întrerupere în caz de defecte şi de dimensionarea a instalaţiilor de protecţie. corpurilor de iluminat şi utilajelor mobile de sudare. 1. 4. CRT. de zona de amplasare a echipamentului (instalaţiilor) şi de timpul de întrerupere în caz de defect. 5. Urmări întîrziate constau într-o slăbire a forţei musculare. respectiv apariţia stopului respirator şi/sau a stopului cardiac ori deces instantaneu prin fibrilaţie ventriculară.

Operaţia de respiraţie artificială nu poate fi întreruptă decît de medic. .Pentru metodele de respiraţie artificială menţionăm: 1.scoaterea accidentatului de sub tensiune prin utilizarea oricăror materiale sau echipamente electroizolante şi îndepărtarea accidentatului de zona de pericol.intervenţie după două minute crează şanse de salvare 90%. metoda Sehaefeer. În cazul instalaţiilor cu tensiuni peste 1000V apropierea de accidentat poate prezenta pericol pentru salvator din cauza tensiunii de pas. 4.m. încât să se poată acţiona în caz de nevoie. respiraţia artificială prin insuflarea cu aparate mecanice Supravegerea după readucerea la viaţă a accidentatului este obligatorie în aşa fel.deconectarea instalaţiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoană care cunoaşte bine instalaţia . Dacă accidentatul este în contact cu instalaţia electrică şi se află la înălţime trebuie luate măsuri preventive de eliminare căderii(după întreruperea tensiunii muşchii se relaxază).Intervenţia imediată şi competenţa în cazul unui accident salvează accidentatul mai ales în cazul unei electrocutări. 2.întreruperea tensiunii prin deschiderea întrerupătorului de alimentare (în lipsa acestuia prin deschiderea separatorului.iar scoaterea accidentatului din instalaţii aflate sub tensiune este permisă numai după deconectare. primul ajutor în caz de stop cardiorespirator. Primul ajutor acordat în cazul accidentatului prin electrocutare depinde de competenţa celor prezenţi în momentul accidentului . -accidentatul s-a desprins de instalaţia electrică nemaifiind în contact cu aceasta şi nici în imediata ei apropiere. scoaterea din priză etc. singurul care poate hotărâ asupra stării accidentatului.intervenţie după un minut crează şanse de salvare 95%.intervenţie după patru minute crează şanse de salvare 50% ş. Personalul încadrat în muncă indiferent de funcţie este obligat să cunoască cel puţin următoarele măsuri imediate necesare a fi luate pentru readucerea la viaţă a unuei persoane care a fost electrocutate sau axfixiate. Se vor efectua următoarele manevre: . metoda Sylvester. .).Se întîlnesc două situaţii: -accidentatul nu se poate desprinde de instalaţia electrică. oprirea unei hemoragii care insoţeşte o fractură. 63 . În ambele situaţii persoana care acordă primul ajutor trebuie să evalueze operativ şi rapid situaţia accidentatului şi să intervină astfel încât să nu se suprapună riscului de accidentare Scoaterea accidentatului de sub influienţa curentului electric impune o serie de măsuri a căror succesiune trebuie respectată : . respiraţie gură la gură şi masajul cardiac extern. Rapiditatea cu care se intervine în operaţia de salvare prin respiraţie artificială trebuie să ţină seama permanent de următoarele reguli: .a. luarea primelor măsuri în caz de incendiu sau avarii. scoaterea siguranţelor. transportarea corectă a unui rănit.d. reanimarea cardiorespirtorie. 3. .

îmbrăcămintea trebuie descheiată şi slăbită în zona gîtului.se va asigura transportul calificat (prin salvare) la un serviciu medical de urgenţă. În situaţia în care arcul electric . unde operaţia se execută de personalul special instruit în acest sens şi care utilizează mijloace de protecţie electroizolante(cizme şi mănuşi de înaltă tensiune ştanga de manevră.accidentatul va fi aşezat în poziţia culcat cu picioarele ridicate.dacă accidentatul prezintă vătămări sau răniri. Dacă starea de rău se agravează : . 64 . . acţiunile de prim ajutor fiind diferenţiate în funcţie de starea accidentatului: .scoaterea accidentatului din instalaţie aflată sub tensiune este permisă numai in staţiile electrice.(provocat de accidentat ca urmare a atingerii instalaţiei electrice ) provoacă aprinderea hainelor se va interveni pentru stingerea hainelor aprinse prin înăbuşire. . pieptului şi abdomenului. corespunzătoare tensiunii normale a instalaţiei).dacă accidentatul este conştient.dacă accidentatul este inconştient. După scoaterea accidentatului de sub tensiune se va determina starea clinică a victimei printr-o examinare rapidă. Orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicală deoarece ulterior pot surveni tulburări de ritm cardiac. el trebuie ţinut în repaus timp de aproximativ 1 oră după care trebuie supus unor cosultaţii medicale. Chiar dacă în urma electrocutării accidentatul nu acuză stări de rău.. . .

23. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ 65 .M.P.PREZENTAREA METODEI ELABORATE DE I.N.C.D.

1. 1 Relaţia risc – securitate Fig.3 Curba de acceptabilitate a riscului 66 .PREMISE TEORETICE Fig.

UTILIZATORI POTENŢIALI Metoda poate fi utilizată: 1. sectorul. sector.DESCRIEREA METODEI SCOP ŞI FINALITATE • determinarea cantitativă a nivelului de risc/securitate pentru un loc de muncă. identificarea factorilor de risc din sistem. ETAPELE METODEI definirea sistemului de analizat (loc de muncă). 67 . cât şi în tehnologia analizată (evaluatori + tehnologi). evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 2. PRINCIPIUL METODEI • identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă care constituie baza fundamentării programului de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă. ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire. pe baza analizei sistemice şi evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. • nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc. secţie sau întreprindere. în faza de exploatare pentru îndeplinirea de cǎtre personalului de la compartimentele de protecţie a muncii din întreprinderi a urmǎtoarelor atribuţii: • analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă. • fundamentarea riguroasă a programelor de prevenire. 4. în faza de concepţie şi proiectare a locurilor de muncă pentru integrarea principiilor şi măsurilor de securitate a muncii în concepţia şi proiectarea sistemelor de muncă. Aplicarea metodei necesită echipe complexe formate din persoane specializate atât în securitatea muncii. 2. • aplicarea metodei se finalizează cu un document centralizator (FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ). 3. secţia sau întreprinderea analizată.  1.

într-o formă uşor identificabilă şi comprimată.E. sarcină de muncă.5.S.  • INSTRUMENTE DE LUCRU UTILIZATE Lista de identificare a factorilor de risc (Anexa 1) → este un formular care cuprinde. grupate după criteriul elementului generator din cadrul sistemului de muncă (executant. sub forma cuplului gravitate – frecvenţă de apariţie. → clasele de probabilitate sunt stabilite prin adaptarea standardului U. • Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5) → construită pe baza grilei de evaluare a riscurilor. → cuprinde categoriile de leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman.S. funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă elaborate de M. mijloace de producţie şi mediu de muncă).S.. • Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) → cu ajutorul grilei se realizează exprimarea efectivă a riscurilor existente în sistemul analizat.F. localizarea posibilă a consecinţelor în raport cu structura anatomofuncţională a organismului şi gravitatea minimă – maximă generică a consecinţei. respectiv a nivelului de securitate. este un instrument utilizat în aprecierea nivelului riscului previzionat. → gravitatea consecinţelor se bazează pe criteriile medicale de diagnostic clinic. propunerea măsurilor de prevenire. principalele categorii de factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 3) → este o grilă de clasificare a consecinţelor în clase de gravitate şi clase de probabilitate a producerii lor. • Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 2) → este un instrument ajutător în aplicarea scalei de cotare a gravităţii consecinţelor.M. • Fişa de evaluare a locului de muncă (Anexa 6) 68 . şi M.

→ după constituirea echipei de analiză şi evaluare. descrierea condiţiilor de mediu existente.explicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc identificaţi (descriere. respectiv după însuşirea metodei.consecinţa maximă previzibilă a acţiunii factorilor de risc. a dispoziţiilor verbale date în mod curent etc. → înainte de începerea activităţii membrii echipei trebuie să cunoască în detaliu metoda de evaluare. • Fişa de măsuri propuse (Anexa 7) → este un formular pentru centralizarea măsurilor de prevenire necesare de aplicat. a operaţiilor de muncă. a ordinelor şi deciziilor scrise. se trece la parcurgerea etapelor propriu-zise. → acest formular cuprinde: . descrierea procesului tehnologic. APLICAREA METODEI PROCEDURA DE LUCRU Constituirea echipei de analiză şi evaluare  • → echipa de analiză şi evaluare va cuprinde specialişti în domeniul securităţii muncii şi tehnologi. urmărind: identificarea şi descrierea componentelor sistemului şi modului său de funcţionare: scopul sistemului. prenume. .nominalizarea factorilor de risc identificaţi. secţia (atelierul). → este necesară o minimă documentare prealabilă asupra locurilor de muncă şi proceselor tehnologice care urmează să fie analizate şi evaluate. rezultate din evaluarea locului de muncă..clasa de gravitate şi probabilitate previzionată. . unelte etc. .componentele generice ale sistemului de muncă. funcţie. parametri şi caracteristici funcţionale).date de identificare a evaluatorului: nume. .parametri şi caracteristici funcţionale.). .date de identificare a locului de muncă: unitatea.nivelul de risc. 69 . precizarea în mod expres a sarcinii de muncă ce-i revine executantului în sistem (pe baza fişei postului. buni cunoscători ai proceselor de muncă analizate. maşinile şi utilajele folosite . instrumentele utilizate şi procedurile concrete de lucru. . locul de muncă. • Definirea sistemului de analizat (loc de muncǎ) → în această etapă se efectuează o analiză detaliată a locului de muncă. .→ este documentul centralizator al tuturor operaţiilor de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.

caiete de sarcini. săptămânal. fişa postului pentru executant. prin simularea pe un model experimental sau prin procesare pe computer. → gravitatea consecinţei astfel stabilite se apreciază pe baza grilei din Anexa 3. → pentru determinarea frecvenţei consecinţelor posibile se foloseşte scala din Anexa 3. standarde şi instrucţiuni de securitate a muncii) şi din discuţiile purtate cu lucrătorii de la locul de muncă analizat. → informaţiile necesare pentru această etapă se preiau din documentele întreprinderii (fişa tehnologică.). anual etc. în toate situaţiile previzibile şi probabile de funcţionare. se utilizează ca element de 70 . buletine de analiză a factorilor de mediu. pentru ca rezultatul obţinut să reflecte cât mai exact posibil realitatea. aceasta se poate face printr-o analiză verbală cu tehnologul. unde se mai specifică. lunar. • → Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru determinarea consecinţelor posibile ale acţiunii factorilor de risc se utilizează lista din Anexa 2. se obţine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de muncă. pe bază statistică sau de calcul. funcţie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc. pe baza normelor şi standardelor de securitate a muncii. încadrarea în clasele de probabilitate se face după ce se stabilesc. pentru fiecare componentă a sistemului de muncă evaluat (respectiv loc de muncă). intervalele respective se transformă ulterior în frecvenţe exprimate prin număr de evenimente posibile pe an. şi forma lor concretă de manifestare: descrierea acestora şi dimensiunea parametrilor prin care se apreciază respectivul factor (de exemplu. în aceeaşi etapă. în baza listei prestabilite (Anexa 1) ce disfuncţii poate prezenta. → rezultatul obţinut în urma procedurilor anterioare se identifică în Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) şi se înscrie în Fişa locului de muncă (Anexa 6). → nivelul de risc global (Nr) pe locul de muncă se calculează ca o medie ponderată a nivelurilor de risc (Ri) stabilite pentru factorii de risc identificaţi. forfecare. ceea ce dă posibilitatea stabilirii unei ierarhizǎri a măsurilor de prevenire şi protecţie. prin aplicarea metodei arborelui de evenimente. norme.). → factorii de risc identificaţi se înscriu în Fişa de evaluare a locului de muncă (Anexa 6). precum şi a altor acte normative incidente. → cu ajutorul scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate se determină apoi aceste niveluri pentru fiecare factor de risc în parte. rezistenţa la apăsare. → identificarea tuturor riscurilor posibile presupune simularea funcţionării sistemului şi deducerea respectivelor abateri. greutate şi dimensiuni.precizarea cerinţelor de securitate pentru fiecare componentă a sistemului. • Identificarea factorilor de risc din sistem → în această etapă se stabileşte. cărţile tehnice ale maşinilor şi utilajelor. curba Cz etc. intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic. informaţiile pentru aprecierea cât mai exactă a gravităţii consecinţelor posibile se obţin din statisticile accidentelor de muncă şi bolilor profesionale produse la locul de muncă respectiv sau la locuri de muncă similare.

1 – 7 dacă se operează cu nivelurile de securitate... → • → Stabilirea măsurilor de prevenire pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii nivelului de securitate a sistemului de muncă analizat se impune luarea în considerare a ierarhiei riscurilor evaluate.. ri = rangul factorului de risc “ i ”. → măsurile propuse se înscriu în Fişa de măsuri de prevenire propuse (Anexa 7).. → rezultatele evaluării.... → se ţine cont şi de ordinea ierarhică generică a măsurilor de prevenire: măsuri de prevenire intrinsecă.. respectiv fişele locurilor de muncă cu nivelurile de risc.. → interpretarea rezultatelor evaluării... n = numarul factorilor de risc identificati la locul de munca respectiv. → persoanele implicate...  Aplicarea metodei se încheie cu redactarea raportului analizei care conţine: → modul de desfăşurare a analizei. care este egal cu nivelul de risc.ponderare rangul factorului de risc (ri). → atât nivelul de risc global. 71 .. → fişele de măsuri de prevenire.. cât şi nivelul de securitate se înscriu în Fişa locului de muncă (Anexa 6). formula de calcul al nivelului de risc global este următoarea: n ∑ ri R i i=1 Nr = . conform Scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5)... măsuri de protecţie colectivă. măsuri de protecţie individuală. nivelul de securitate (Ns) pe loc de muncă se identifică pe Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate (Anexa 5). Ri = nivelul de risc pentru factorul de risc “i “. n ∑ ri i=1 unde: Nr = nivelul de risc global la locul de munca.. în ordinea: 7 – 1 dacă se operează cu nivelurile de risc...

Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor) 2.utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. Comunicări accidentogene 2.asamblări .efort dynamic 72 .alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric. Operaţii. Executare defectuoasă de operaţii .pornirea echipamentelor tehnice . Absenţa unor operaţii 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.prin dezechilibrare .poziţionări .) .4. 1.prin alunecare 1.2.efort static .1.întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice . SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2. EXECUTANT 1.2.3.deplasări cu pericol de cădere: l de la acelaşi nivel: .ANEXA 1 LIS TA DE IDENT IF ICARE A FACTO RILO R DE RIS C A.alunecare .prin dezechilibrare .2.1.deplasări.fixări .prin păşire în gol . CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE 1. Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă .reglaje . fluide energetice etc.devansări 1. Neutilizarea mijloacelor de protecţie B. procedee greşite 1.manevre . OMISIUNI 2.1. Solicitare fizică: . staţionări în zone periculoase .3.întârzieri .împiedicare l de la înălţime: . Omiterea unor operaţii 2.1. reguli.poziţii de lucru forţate sau vicioase . SARCINA DE MUNCĂ 1.comenzi . Nesincronizări de operaţii .

2.jet.1.proiectare de corpuri sau particule .curgeri de fluide . Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice 2. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor 2.1. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor 2.operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc. Recipiente sub presiune 1. flame 73 .înţepătoare .ritm de muncă mare .deversare .1.adezive 1. Mişcări periculoase 1. Flăcări.monotonia muncii C MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1. prăbuşire .1 Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice: .alunecoase . FACTORI DE RISC TERMIC 2. erupţie 1.rostogolire .2.2. 1.răsturnare . . .surpare.decizii dificile în timp scurt . Suprafeţe sau contururi periculoase: .deviere de la traiectoria normală .cădere liberă .2.abrazive .scurgere liberă .alunecare .scufundare 1. fluidelor 1.recul .3.deplasări ale mijloacelor de transport etc.4.organe de maşini în mişcare .tăioase .3.balans .2 Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice sau ale .3 Deplasări sub efectul gravitaţiei: .1. .1. .4 Deplasări sub efectul propulsiei: .şocuri excesive . FACTORI DE RISC MECANIC 1.rulare pe roţi . Solicitare psihică: .1.

Vibraţii 1.5.8.pâlpâire 74 . FACTORI DE RISC BIOLOGIC 5.2. Curentul electric: .1.bacterii .2. Substanţe inflamabile 4.ridicată . Substanţe caustice 4. Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi) D MEDIU DE MUNCĂ 1.1.richeţi .1. Curenţi de aer 1.4.nivel de iluminare scăzut . Suprapresiune în adâncimea apelor 1.3. FACTORI DE RISC FIZIC 1.atingere indirectă .strălucire . Umiditatea aerului: . FACTORI DE RISC CHIMIC 4.4.ridicată .ridicată .tensiune de pas 4.spirochete . Substanţe explozive 4. Aeroionizarea aerului 1.scăzută 1. Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare) 5.3. Zgomot 1.7. Substanţe cancerigene 5. Presiunea aerului: .ciuperci .scăzută 1.9. Ultrasunete 1.scăzută 1.protozoare 5.3.10 Iluminat: .1. Temperatura aerului: . FACTORI DE RISC ELECTRIC 3.6. Substanţe toxice 4.virusuri .2. Culturi sau preparate cu microorganisme: .atingere directă .3.5.

avalanşe.cosmic etc. alunecări. 75 .acvatic .infraroşii .1 Electromagnetice: . Calamităţi naturale (trăsnet. vapori.richeţi .2.de frecvenţă joasă . Gaze.de frecvenţă înaltă . vânt. grindină.laser 1.11. aerosoli toxici sau caustici 2. .11.subacvatic . . CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI . surpări. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3.11.spirochete . 4.microunde .virusuri . viscol.protozoare etc. gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3.subteran . seisme etc. Pulberi pneumoconiogene 2.13. Radiaţii 1. FACTORI DE RISC CHIMIC 2.1.gamma 1.1.) 1.bacterii .2 Ionizante: .1.beta . Microorganisme în suspensie în aer: .de frecvenţă medie .ultraviolete .mlăştinos .12.14. Potenţial electrostatic 1. prăbuşiri de teren sau copaci.ciuperci .alfa .aerian . inundaţie. Pulberi în suspensie în aer.

Apa. 4. 10..înţepătură Contuzie Entorsă Strivire Fractură Arsură .Apa Apa Sistem osteoarticular Sis.Te...car.gu.re. 5. 6.Exnă că .loana superior inferior musrania.tăietură .Cu Ab..x x x x x x x .nal verte Braţ Palmă Coap Pi.x x x x x x .Apa.tervas brală braţ Gam nă nă bă cular D S D S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .Ci rator dio ges..tiv Ante Degete să cior ter.Organe de simţ tie tie do. 7.chimică Amputaţie Leziuni ale organelor in-terne Electrocutare Asfixie Intoxicaţie .di. 9.termică .Multi tem plă nervos 0 1.cular In. Plagă 2.x x x x ..x x x x x 52 Sis..x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .rat rat rat rat CoMembru Membru tem Ochi Nas Ureche cra.LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN (leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman) Nr crt CONSECINŢE POSIBILE LOCALIZAREA CONSECINŢELOR Cu.to men ment respi..x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . 8. 1 .acută 22 x x x x x x x - 23 x x x x x x x x x x - .. 3.x x . 11.x x x x x .

Pneumoconioză 14. 16. 19. 26. 21. surditate de percepţie Cecitate Tumori maligne. 22. osteocondili-te. cancer profesional Artroze cronice. 24.cronică 12. agravarea miopiei existen-te Cataracta Conjuctivite şi keratocon-junctivite Electrooftalmie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1 22 23 15. 18. colaps caloric.continuare 0 1 beri organice şi substanţe toxice iritante (emfizem pulmonar. bursite. 25. nodulii cântăreţilor Astenopatie acomodativă. 23. 17. dege-rături) Hipoacuzie. rinită vaso-motorie Boli prin expunere la tem-peraturi înalte sau scăzute (şoc. 27. Dermatoză 13. discopatii Boala de vibraţii Tromboflebită Laringite cronice. stiloidite. periartri-te. 20. Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pul- - - - x x - x x x x x x x - x - - - - - - - - - - - - - - - ANEXA 2 . x - x - x - x x - x x x x 53 x x x x - x - x - x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x - x x x x x x x - x x x - x - x x - x x x x - . bronşită etc. epicondilite..) Astm bronşic.

Nevroze de coordonare 32. Afecţiuni psihice 34. Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare (datorită undelor electromagnetice de înaltă frec-venţă) 33. Îmbolnăviri datorate com-presiunilor şi decompresi-unilor 30. Boala de iradiere 29.28. Alte consecinţe x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x x - x x - x x - x x x x x x x - Sursa: Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 54 . Boli infecţioase şi parazi-tare 31.

45 zile care necesită tratament medical − consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă în-tre 45 .100 % a capacităţii de muncă.180 zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare − consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de maxim 50 % (invaliditate de gradul III) − consecinţe ireversibile cu pierdere între 50 .ANEXA 3 S CALA DE CO TARE A G RAVITĂŢI I Ş I PRO BABI LI TĂŢ II CONSECINŢELOR ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN CLASE DE GRAVITATE CONSECINŢ E 1 NEGLIJABILE 2 MICI 3 MEDII 4 MARI 5 GRAVE 6 FOARTE GRAVE 7 MAXIME CLASE DE PROBABILITATE EVENIMENTE 1 EXTREM DE RARE 2 FOARTE RARE 3 RARE 4 PUŢIN FRECVENTE 5 FRECVENTE 6 FOARTE FRECVENTE Probabilitate de producere a consecinţelor extrem de mică P < 10-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mică 10-1 < P < 5-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor mică 5-1 < P < 2-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor medie 2-1 < P < 1-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor mare 1-1/an < P < 1-1/lună Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mare P > 1-1/lună 55 GRAVITATEA CONSECINŢELOR consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzi-bilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament) − consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3 . dar cu posibilitate de autoservire (invaliditate de gra-dul II) − consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de mun-că şi a capacităţii de autoservire (invaliditate de gradul I) − deces − PROBABILITATEA CONSECINŢELOR .

1) (3.3) 1.5) (4.5) (1.5) (3.4) (1.3) (2.45 ZILE (6.6) 4 MARI (4.6) .4) (4.2) (4.2) (7.2) (6.3) (6.4) (2.2 ) 56 (1.P > 1-1/ -1 1 /an 10-1/an 5-1/an 1/ an /an lună P<5 P< P<1 P<1 1 /an 2-1/ an 1/an 1/lună (7.5) (6.5) (7. I INVALIDI TATE GR.5) (2.4) (7. II INVALIDI TATE GR.6) 2 MICI (2.2) (5.6) 6 FOARTE GRAVE INVALIDI TATE GR.3) (3.4) (5.2) (2.FOAR RAR TREM TE DE RAR RAR PUŢIN FREC. III ITM 45 180 ZILE ITM 3 .FOARFREC.3) (4.1) (2.G R I L A D E E V A L U A R E A R I S C U R I L O R CO M BINAŢ IE ÎNTRE G RAVITAT EA CO NS ECINŢ ELO R Ş I PRO BABI LI TATE A P RO DUCERII LO R CLASE DE PROBABILITATE 1 2 3 4 5 6 EX.4) (3.3) (7.VENT TE VENT FRECVENT CLASE DE GRAVITATE CONSECINŢE 7 MAXIME DECES P>10 P > P > P > 2.1) (4.2) (3.6) 5 GRAVE (5.5) (5.6) 3 MEDII (3.1) (6.3) (5.P > 1.4) (6.1) ( (1.6) 1 NEGLI BILE JA (1.1) (7.1) (5.

5) (3.5) (7.5) (7.1) (2.ANEXA 5 S CALA DE ÎNCADRARE A NIVELU RILO R DE RIS C/ S ECURI TAT E NIVEL DE RISC 1 2 3 4 5 6 7 MINIM FOARTE MIC MIC MEDIU MARE FOARTE MARE MAXIM CUPLUL GRAVITATE .4) (5.3) (4.1) (2.1) (7.4) (6.1) (1.2) (4.PROBABILITATE (1.3) (1.5) (2.4) (5.6) (2.6) (3.6) (7.3) (3.5) (4.6) (6.2) (5.5) (1.3) (7.1) (3.4) (6.6) (4.2) (2.2) (4.1) (6.2) (7.4) (1.4) (4.3) (2.4) (3.3) (6.2) (5.3) (5.1) (3.6) (5.5) (6.2) (1.6) NIVEL DE SECURITATE 7 MAXIM 6 5 4 3 2 1 FOARTE MARE MARE MEDIU MIC FOARTE MIC MINIM 57 .

parametri) MAXIMĂ PREVIZIBILĂ DE DE GRAVI.PROBATATE BILITAT E PARŢIAL DE RISC 58 .ANEXA 6 UNITATEA : NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE : SECŢIA: LOCUL DE MUNCĂ: FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ FIŞA NR… DURATA EXPUNERII: ECHIPA DE EVALUARE CONSECOMPONENTA CLASA CLASA NIVEL SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC A IDENTIFICAŢ I FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA FACTORILOR DE RISC (descriere.

ANEXA 7 F IŞ A DE MĂS URI P RO P US E FIŞA DE MĂSURI PROPUSE NIVEL DE RISC 1 MĂSURI PROPUSE Nominalizarea măsurii 3 Nr. FACTOR DE RISC crt. 0 59 .

DAR PRIN MĂSURI DE PROTECŢIE COLECTIVĂ SE EVITĂ SAU DIMINUEAZĂ ACŢIUNEA LOR ASUPRA OMULUI MĂSURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei) EVITAREA RISCURILOR RISC OM INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE RISC ŞI OM SE EVITĂ PRIN MĂSURI ORGANIZATORICE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND COMPORTAMENTUL MĂSURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru) IZOLAREA OMULUI RISC OM LIMITAREA ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC SE FACE PRIN PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 60 .ANEXA 8 O RDINEA IERARH ICĂ A M ĂS URILO R DE PREVENIR E MĂSURI PRIMARE (măsuri de ordinul întâi) RISC OM ELIMINAREA RISCURILOR MĂSURILE TREBUIE SĂ ACŢIONEZE DIRECT ASUPRA SURSEI DE FACTORI DE RISC (PREVENIRE INTRINSECĂ) MĂSURI SECUNDARE (măsuri de ordinul doi) IZOLAREA RISCURILOR RISC OM FACTORII DE RISC PERSISTĂ.

NU S-AU IDENTIFICAT TOTI FACTORII DE RISC 61 .MODEL PRACTIC DEFINIREA SISTEMULUI ANALIZAT PROCESUL DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ NR. OCAZIONAL MATERIAL DIDACTIC -ATENTIE!. 1 CONDUCATOR AUTO NEPROFESIONIST.

cerinte de securitate comune. ulei transmisie.1. s-au identificat locuri de munca cu caracter general – deci care cuprind activitati comune. lichid pentru curăţare parbrize. RENAULT CLIO si RENAULT MEGAN autoutilitare tip FIAT 3 trusă de scule tip auto. ulei hidraulic. lubrifianţi (ulei motor. 1. ocazionali. Dupa analiza tabelului cu functiunile personalului. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT - MIJLOACELE DE PRODUCŢIE autoturisme DACIA.si care sunt descrise mai jos. a consultarii cu persoana desemnata cu atributii in domeniul s. a fiselor de post. dispozitive de suspendare: mecanice şi hidraulice. riscuri comune si sarcini de munca comune .m. triunghiuri reflectorizante. freon (în instalaţiile de climatizare). stingătoare portabile cu praf şi CO2.2. lichid de frână (toxic). persoane conducatori auto neprofesionisti. manometre pentru verificarea presiunii în pneuri. antigel (toxic). conditii de mediu comune. carburanţi (benzină. Deci un total de x. între diferitele puncte de lucru.s. cu ajutorul autoturismelor. motorină). din firma si impreuna cu medicul de medicina muncii. unsori). Sunt x persoane care in plus fata de sarcinile postului respectiv mai conduc ocazional. 62 - . electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4).1 PROCESUL DE MUNCĂ Procesul de muncă în cazul conducatorului auto are drept scop transportul persoanelor şi al unor cantităţi mici de materiale.

sistemelor de frânare şi direcţie. certificat înmatriculare auto. recepţionarea cheilor şi a documentaţiei de la revizor (foi de parcurs.SARCINA DE MUNCĂ - sosirea la serviciu. - incinte de unităţi. execută transport de persoane şi materiale pe drumurile publice sau în remediază în parcurs pene sau mici defecţiuni tehnice.). verificarea stării tehnice a autoturismului. ordine de deplasare etc. la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autoturismul verifică din nou starea tehnică a autoturismului. curăţare participă la reparaţii şi revizii tehnice. lichid de verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice. starea tehnică a autoturismelor. predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare. executând lucrări de complexitate frână şi electrolit în bateriile de acumulator. mică şi medie. de control. lucrările sunt atribuite de către şeful formaţiei de revizii şi reparaţii. completează nivelurile deficitare. talon PSI. 63 . lubrifianţi. lichid de răcire. talon de verificare a stării tehnice. verifică nivelurile de carburanţi.). a motorului şi a alimentează cu carburanţi dacă este cazul. etc. - la locul de parcare. se prezintă la punctul indicat în documentele primite.

La deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-niogene (praf) ce nu sunt înlăturate de autoturismele care nu au prevăzute filtre la instalaţia de climatizare. Unele autoturisme sunt prevăzute cu sisteme de climatizare. în timpul Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de Rostogoliri de piese. - cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI A. sub autoturism. 1. frânare în mers. piese. Nivelul de zgomot se plasează sub limita de 80 dB(A).Scurgere liberă de uleiuri. de la locurile de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi al reparaţiilor. materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformă.3. carburanţi. antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci. Apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor. rutier. materiale neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate în - etc. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie • Factori de risc mecanic: Organe de maşini în mişcare: prindere. - reviziilor şi al reparaţiilor. la lucrul sub autoturism. fular prindere. . curea distribuţie.MEDIUL DE MUNCĂ Conducatorul auto îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor. 64 . materiale de formă cilindrică sau a roţilor (provenite Răsturnare piese. antrenare de către polizorul electric sau bormaşină.Cădere liberă de scule.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă. cravate. .

Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili. • Factori de risc chimic: Lucrul cu substanţe toxice – antigel. Factori de risc proprii mediului de muncă - arsură chimică. Nivel de iluminare: 65 - nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului. - . .Proiectare de corpuri sau particule: la lucrul la polizorul electric.. bormaşină. • Factori de risc termic: Temperatură ridicată a unor suprafeţe. lichid de frână. • Factori de risc fizic: Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în habitaclul autoturismelor care Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele autoturisme. B. în special la operaţii de mentenanţă şi la reparaţii.Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare. înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase. uleiuri. - - unelte cu acţionare electrică. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinătatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism. la lucrul cu panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii. bloc motor etc.Tăiere.particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia. . unsori etc. • reparaţii (galerii sistem evacuare. freon. polizor electric manual. portabile (la reparaţii).). atinse accidental la inspecţii şi Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere directă: deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent. .

66 • - într-un stadiu avansat de oboseală.portabilă. ninsoare). seisme. vapori. circulaţia pe drumurile publice. Factori de risc proprii sarcinii de muncă Suprasolicitare fizică: Efort static. copaci. alunecări de teren. majoritatea autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a aerului care intră în habitaclu. Suprasolicitare psihică: Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării. prăbuşiri de Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic. decizii dificile în timp • - scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă. • C. poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi. Factori de risc proprii executantului Acţiuni greşite: Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice. D. a unor medicamente sau Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă. ploaie. . • Factori de risc chimic: Gaze. aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor - termice în incinta atelierelor. - la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire pro-vocat Calamităţi naturale – trăsnet. inundaţie.

alunecare. Depăşirea numărului maxim de persoane admis. dezechilibrare la Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub autoturism din atelierul de Omisiuni: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace instalaţia de frânare. deplasarea pedestră.- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie. neutru (la coborâre). 67 . instalaţia electrică. admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii. • - de protecţie din dotare. a sarcinii maxime Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică. revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare).

cravate. antrenare de către polizorul electric sau bormaşină. Organe de maşini în mişcare: prindere.UNITATEA: SECŢIA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers CONSECLASA CLASA CINŢA DE DE MAXIMĂ PROBA GRAVI PREVIBILITA TATE ZIBILĂ TE 3 4 5 DECES 7 1 NIVEL PARŢIAL DE RISC 6 3 DECES DECES 7 7 1 1 3 3 68 .4. 12 FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere. în timpul reviziilor şi reparaţiilor 2. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă. fular etc. antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci. curea distribuţie prindere. parametri) 2 1. ECHIPA DE EVALUARE: LOCUL DE MUNCĂ: CONDUCATOR AUTO COMPONENT FACTORI DE A RISC SISTEMULUI IDENTIFICA DE MUNCĂ ŢI 0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1 FACTORI DE RISC MECANIC FIŞA NR. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier 3.

Rostogoliri de piese. neasigurate DECES împotriva deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii 3 1 2 7 1 3 69 . Răsturnare piese.4. materiale de formă ITM 45-90 cilindrică sau a roţilor (provenite de la locurile zile de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor 5. materiale.

Proiectare de corpuri sau particule: INV gr. la lucrul cu unelte cu acţionare electrică. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice ITM 3-45 atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece zile (scule. Temperatură ridicată a unor suprafeţe. sub autoturism 7. Electrocutare prin atingere directă: DECES . carburanţi. Cădere liberă de scule.) 13. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen DECES plasate în vecinătatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism 11. înţepare la contactul cu suprafeţe ITM 3-45 periculoase.la lucrul la polizorul electric. portabile (la reparaţii) . bloc motor etc.panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii 70 Fişa nr. piese. (continuare) 4 5 6 7 1 3 2 4 1 1 1 2 2 7 2 2 7 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 . în special la operaţii de mentenanţă zile şi la reparaţii 10. 1.0 1 FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC 2 3 6. III . Tăiere. Scurgere liberă de uleiuri. bormaşină. polizor electric manual .particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia 9.deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent. dispozitive etc. materiale la lucrul DECES în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformă. atinse ITM 3-45 accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem zile evacuare.) 12. la lucrul ITM 3-45 sub autoturism zile 8.

inundaţie.la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic 21. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul ITM 45-90 bateriilor de acumulatori – arsură chimică zile 17. Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la ITM 3-45 unele autoturisme zile 20.14. Nivel de iluminare: DECES . freon. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili. prăbuşiri de copaci. (continuare) 4 5 6 7 1 3 3 7 2 2 7 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 7 1 3 71 . DECES uleiuri. DECES lichid de frână 16. 18.la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă portabilă . unsori etc. Lucrul cu substanţe toxice – antigel. seisme Fişa nr. 1. Calamităţi naturale – trăsnet. Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în ITM 3-45 habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu zile instalaţie de condiţionare a aerului 19. DECES alunecări de teren. Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia DECES 7 1 3 tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare 0 1 FACTORI DE RISC CHIMIC 2 3 15.

Efort static. Gaze. vapori.22.24. aerosoli toxici provenite de la RISC CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor SARCINA SUPRASOLICI. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a aerului care intră în habitaclu FACTORI DE 23. poziţie fixă la parcurgerea traseelor TARE FIZICĂ lungi DE MUNCĂ ITM 3-45 zile 2 1 1 DECES ITM 3-45 zile 7 2 1 1 3 1 72 .

a DECES 7 1 3 GREŞITE unor medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală 27. ploaie. Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă DECES 7 1 3 29. decizii dificile în timp scurt – intervenţii zile pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea DECES 7 1 3 manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre) 33. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de DECES 7 1 3 direcţie.0 EXECUTANT Fişa nr. 1. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 1 3 protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 73 . Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul ITM 45-90 3 1 2 TARE PSIHICĂ deplasării. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la DECES 7 1 3 starea atmosferică 31. Executarea de manevre nepermise de legislaţia DECES 7 1 3 care reglementează circulaţia pe drumurile publice 28. (continuare) 1 2 3 4 5 6 SUPRASOLICI25. a DECES 7 1 3 sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii 32. Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub DECES 7 1 3 autoturism din atelierul de revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare) OMISIUNI 35. ITM 3-45 2 1 1 dezechilibrare la deplasarea pedestră zile 34. instalaţia electrică. alunecare. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice. Depăşirea numărului maxim de persoane admis. instalaţia de frânare 30. ninsoare) ACŢIUNI 26.

= 35 ∑ ri Ri i=1 22(3x3) + 4(2x2) + 9(1x1) 223 ----------------.= ------------------------------------.= 2.Nivelul de risc global al locului de muncă este: Nrg 1.68 35 22x3 + 4x2 + 9x1 83 ∑ ri i=1 74 .= --------.

• conducerea autoturismului numai atunci când şoferul prezintă aptitudini 3 psihofiziologice şi o stare de sănătate corespunzătoare.5. MĂSURI ORGANIZATORICE: • verificarea periodică şi ori de câte ori este necesar a sistemelor şi mecanismelor autoturismelor. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. • instruirea lucrătorilor privind necesitatea respectării acestor restricţii. • verificarea sistematică a modului în care se respectă această interdicţie.1. • verificarea severă a modului în care sunt ele respectate. MĂSURI ORGANIZATORICE: • utilizarea echipamentului individual de protecţie corespunzător la lucrările de polizare şi la celelalte activităţi în care se folosesc corpuri abrazive în mişcare de rotaţie. 2 MĂSURI TEHNICE: • montarea de parbrize securizate pe maşini. 3 • interzicerea deplasării pe drumurile publice şi în incinte a autoturismelor cu defecţiuni la sistemul de frânare şi la mecanismul de direcţie. 1 MĂSURI PROPUSE Nr Crt FACTOR DE RISC Nivel de risc Nominalizarea măsurii 0 1 Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier 2 3 1 2 Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers Proiectare particule de corpuri sau 3 MĂSURI ORGANIZATORICE: • respectarea normelor de circulaţie rutieră. 75 .

• practicarea. asupra importanţei respectării regulamentului de circulaţie pe drumurile publice. atunci când se parcurg trasee lungi. 4 Electrocutare directă prin atingere 3 5 Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării. MĂSURI ORGANIZATORICE: • Instruirea lucrătorilor • Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică MĂSURI ORGANIZATORICE: • permiterea plecării pe traseu numai a conducătorilor auto care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihofiziologice şi al stării de sănătate. a stării fizice a corpului abraziv. de pauze de odihnă. de către şoferi. pe timp de noapte sau în condiţii meteo nefavorabile. • insistarea. aflate temporar sub tensiune. • realizarea controlului medical periodic în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite 2 76 . • marcarea conductoarelor dezafectate. înainte de începerea operaţiei. în cadrul instructajului de protecţie a muncii.0 1 2 3 • verificarea. MĂSURI TEHNICE: • Izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice de sudare Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare • Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare • asigurarea prin încuiere a panourilor electrice din atelierul de reparaţii.

68 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu. factori proprii executantului. Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65. iar ceilalţi 9 se încadreaza în categoria factorilor de risc minim. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 77 .6. 1”. 28.1.57 %.71 %.71% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) ceea ce indică existenţa elementelor cu pericol deosebit de accidentare şi îmbolnăvire profesională. factori proprii sarcinii de muncă. 5. 22 se încadreaza în categoria factorilor de risc mic.58 %.1 CONDUCATOR AUTO Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Conducator auto” este egal cu 2.14 %. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare nr. 17. factori proprii mediului de muncă. 4 se încadreaza în categoria factorilor de risc foarte mic. factori proprii mijloacelor de producţie. situaţia se prezintă după cum urmează : • • • • 48. din care se observă că din totalul de 35 factori de risc identificaţi. Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor care se situează în domeniul cel mai inalt sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de munca “Conducator auto”. În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare.

5 8 8% FACTORI DERISC PROPRII M LOACELOR IJ D PROD CŢIE E U 48 7 . PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ Nr.5 % FACTORI D RISC E PROPRII SARCINII D E M NCĂ U 5 % . : VIZITATOR NIVELUL DE RISC GLOBAL: 2.1 % 7 4 78 .48 F ACTORI D RISC E PROPRII EXECU TAN LU TU I 2 .Fig.71 F ACTORI D RISC E PROPRII M IU I DE ED LU M NCĂ U 1 . 46.

Conform Conform fisei nr. Conform studiului de evaluare nivel de risc la locurile de munca... fisei de fisei de 1 de masuri masuri evaluare propuse propuse a locului pentru pentru de locul de locul de munca munca munca nr... 1 3 luni Nr crt..de alta sanitare natura 5 Sapun.. lavete 6 Apa minera la vara si apa calda cu ceai iarna Persoana care raspunde de Resurse Obs realizarea RON masurii 9 Persoana desemnata SSM si director 10 1000 11 2 3 4 Conf. 1 nr..AVIZAT CSSM Planul de prevenire si protectie pe anul . 1 ADMINISTRATOR INTOCMIT: Data: 79 . inregistrat la SC XXX SRL Actiuni in Termen scopul de realizarii realizare masurii 7 8 Conform Masurile fisei de organizat masuri orice : propuse perma pentru nent locul de Masurile munca tehnice : nr. 0 1 Loc de munca/ post de lucru 1 Conducator auto Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organiza torice Masuri Masuri igienico. prosop.. hartie igenica.

disfunctiilor in 80 . Reducerea continua si eficienta a riscurilor legate de expunerea la agenti periculosi la locul de munca trebuie sa fie o preocupare majora a angajatilor.24. mentala si sociala. Agentii periculosi sunt numerosi si variati si sunt raspanditi in majoritatea locurilor de munca. biologica. fizic si/sau sociala. mentala si sociala completa si nu numai datorata lipsei bolilor profesionale sau accidentelor de munca. in timp si spatiu. cancerigeni si mutageni. In acest context. pentru care lucratorii depun efort fizic si/sau intelectual. prezenti in mediul de munca si care pot constitui un pericol pentru sanatatea angajatilor. ce pot influenta in mod negativ sanatatea in munca prin ruperea echilibrului fizic. factorii chimici. fizici sau biologici. mi putin grave sau foarte grave. sunt definiti ca agenti periculosi. Organizatia Mondiala a Sanatatii defineste sanatatea in munca drept acea stare de bunastare fizica. in cadrul unor anumite conditii date ale mediului de munca in care pot exista unul sau mai multi factori de risc care pot afecta securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor. pot fi factori de natura chimica. azbestul si agentii biologici. AGENTI CHIMICI. care pot produce imbolnaviri profesionale sau care pot genera accidente de munca. Ei prezinta pericole pentru seuritatea si sanatatea lucratorilor si riscuri ca urmare a expunerii de scurta sau lunga durata sau prin acumularea lor pe termen lung in orgnism. noxe sau agenti nocivi. de tipul cancerelor. Efectele asupra sanatatii lucratorilor expusi pot fi reversibile sau ireversibile. AGENTII PERICULOSI LA LOCUL DE MUNCA Procesul muncii presupune realizarea anumitor activitati. Factorii de risc ai mediului de munca. Agentii periculosi la locul de munca ce vor fi tratati in cadrul acestui capitol sunt agenti chimici. se poate aprecia ca mediul de munca si sanatatea in munca sunt puternic relationate si ca numai un mediu de munca sigur si sanatos poate asigura acea stare de bine fizica. mental si/sau social al lucratorilor. In conformitate cu prevederile Normeler Generale de Protectie a Muncii.

pot produc aparitia cancerului ori pot creste frecventa acestuia. aprobata cu modificari prin Legea nr. care pot manifesta asupra organismului imediat sau dupa o perioada de latenta ce poate fi uneori mai mare de 10-15 ani. datorita modului de folosire sau datorita prezentei la locul de munca. precum (anexa 1 la 81 . inregistrati la Chemical Abstract service sub diferite forme. ingestie sau penetrare cutanata.reproducere sau anomaliilor congenitale. chimice sau toxicologice. cele mai cunoscute fiind azbestul ab (crisotil). Pentru a putea asigura protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor periculosi si la locul de munca. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. deoarece pot cauza imbolnaviri profesionale sau accidente de munca. prin inhalare. inclusiv substante sau preparate degajate in urma unui procedeu.G. preparate sau procedee. 490/16 mai 2002. Agentii periculosi la locul de munca sunt… … substante sau preparate care. care. angajatorii trebuie sa cunoasca ce sunt agentii periculosi. … agentii cancerigeni. pericolele si riscurile associate. respective OUG 200/2000 privind clasificarea. Tot ca agenti cancerigeni sunt considerate si substantele sau preparatele mentionate in Lista substantelor periculoase din anexa 2 a H. datorita propietatiilor fizico-chimice. silicati fibrosi . substante. 451/2000. … substante si preparate care. indeplinesc criteriile de clasificare a substantelor periculoase in concordanta cu criteriiledin actele normative in vigoare. azbestul brun (amozit). care sunt si ce prevad rglementarile legele in vigoare pentru asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca impuse de directivele europene. cum se clasifica. … pulberile de azbest si/sau materiale cu continut azbest. prezinta un risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. azbestul albastru (crocidolit). modul de patrundere in orgnism.

precum si hormonii sau toxinele. pot cauza anomalii genetice ereditare ori pot creste frecventa acestora. 490/16 mai 2002 (anexa 6 la Directiva 67/548/CEE). stabilite in anexa 1 a H. alergie sau intoxicatie. precum si orice substanta care indeplineste conditiile de clasificare in categoria 1 sau 2 de agent mutagen. aprobat prin Ordinul nr.G. precum si orice substanta care intruneste criteriile de clasificare ca agent cancrigen de categoria 1 sau 2.15 sau chiar peste 20 de ani dupa expunere.U. nr. ciupercile (drojdii si mucegaiuri) si parazitii prezenti la locul de munca si care actioneaza asupra angajatilor ca urmare a manipularii unor produse patologice sau a unor materiale contaminate. 490/16 mai 2002. virusurile. privind clasificarea. … agentii mutageni. De asemenea. • Anexa 2. 227/13 iunie/2002 al ministrului industriilor si resurselor. Datorita implicatiilor majore pe care le au asupra sanatatii lucratorilor expusi. substante sau preparate care.G. ingestie sau penetrare cutanata. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. angajatorii pot consulta: • Inventarul European al Substantelor Chimice Existente puse pe piata – IESCE. … agenti biologici contaminanti.Directiva 67/548/CEE). 82 . aprobata prin H. definite in anexa VI la Directiva 67/548/CEE. prin inhalare. implicatii ce se pot manifesta dupa o perioada de latenta de 10. Lista substantelor periculoase – Normele metodologice de aplicare a O. culturi celulare si endoparaziti umani. care sunt susceptibili sa provoace infectie. Surse de informare Pentru a afla informatii legate de proprietatile periculoase ale agentilor periculosi si despre implicatiile asupra securitatii si sanatatii lucratorilor expusi. sunt considerati agenti biologici bacteriile.G. 200/2000. micoorganisme. in cadrul agentilor chimici periculosi se acorda o atentie deosebita azbestului si agentilor cancerigeni mutageni.

ANEXA nr.2 – Tabel cu bolile profesionale ci declarare obligatorie. ANEXA nr. 38 – Clasificrea agentilor biologici. 32 – Valori limita admisibile pentru pulberi. 34 – Interdictii. ANEXA nr. lauze si care alapteaza. . 508/933 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii si Familiei. aprobata prin Ordinul nr. ANEXA nr. 31 – Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici. 36 – Recomandari practice pentru supravegherea clinica a angajatilor expusi la azbest. Tabelul 5 – Lista de agenti. 35 – Metoda de referinta pentru masurarea concentratiilor de azbest in atmosfera locului de munca. procedee si activitati susceptibile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri. 42 – Cod de conduita recomandat pentru vaccinare (agenti biologici)’ Tabelul 3 – Lista agentilor. 33 – Limite biologice tolerabile (LBT). Tabelul 4 – Lista agentilor si conditiilor de munca interzise femeilor gravide si celor care alapteaza.41 – Izolare pentru procese industriale (agenti biologici). ANEXA nr. 39 – Recomadari practice pentru supravgherea medicala a angajatilor expusi la agenti biologici. • Normele Generale de Protectie a Muncii. susceptibile sa prezinte risc pentru femeile gravide. ANEXA nr. 83 . aprobate prin Ordinul nr. 40 – Indicatii privind masurile pe niveluri de izolare (agenti biologici). 37 – Lista indicativa a tipurilor de activitati profesionale. 608/2002 al ministrului industriilor si resurselor. procedeelor si conditiilor de munca. ANEXA nr. - ANEXA nr. ANEXA nr. Anexa nr.ANEXA nr. ANEXA nr.• Lista Europeana a Substantelor Chimice Notificate – ELINCS. ANEXA nr.

000 din acestea nu au facut obiectul unor testari toxicologice complete si sistematice. de Agentia Europeana pentru Sanatate si Securitate in Munca . mijlocii si mari. sa faca notificarea substantelor noi introduse pe piata ceea ce a presupus si evaluarea riscurilor pe care acestea le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Unde se intalnesc? Agentii periculosi se intalnesc… … in majoritatea locurilor de munca din intreprinderile mici. dar 20. din cele 100. Din statisticile comunitatii europene.000 de substante chimice. etichetarea substantelor si intocmirea Fiselor Tehnice de Securitate.000 sunt utilizate in mod obisnuit la locul de munca. iar 3000 ca factori alergeni. Dupa 1981. 350 sunt cunoscute ca substante cancerigene . 84 . circa 10. manipulator sau transportator al respectivelor substante sa cunoasca pericolele si sa previna riscurile la locurile de munca. preluat prin Ordinul nr. Aceste substante noi.astfel incat fiecare utilizator. 30. in laboratoarele dentare. angajatorii Uniunii Europene au fost obligati. sunt cuprinse in Lista Europeana a Substantelor Chimice Noificate – ELINCS. prin reglementari legislative . preluata prin Ordinul nr.000 de substante inregistrate. Ei pot fi intalniti in birouri.Inventarul European al Substantelor Chimice Existente puse pe piata.000 sunt vandute in cantitati mai mari de 10 tone. contine lista definitiva cuprinzand toate substantele chimice considerate ca se aflau pe piata comunitara la data de 18 septembrie 1981. 608/2002 al ministrului industriilor si resurselor. publicate in anul 2002 . Uniunea Europeana eleboreaza actualmente o strategie pentru evaluarea sistematica a substantelor chimice deja “existente” si 200 din acestea au fost incluse pe o lista de prioritati pentru care se va efectua evaluarea riscului si se vor pune la dispozitia consumatorilor datele de identificare. in saloanele de coafura. 227/13 iunie 2002 ai ministrului industriilor si resurselor. puse pe piata dupa 1981. din sectoare de activitate foarte variate. si atribuie numarul Comunitatii Economice Europene unui numar de peste 100.

bucatarii. in curatatoriile chimice. in saloanele de coafura (saruri de nichel din coloranti). preparatele si procedeele cancerigene: fabricarea auraminei. in marile uzine din industria chimica sau in fermele agricole si zootehnice. sunt prezentate substantele. spalatorii etc. in curatarea hainelor sau a echipamentelor d lucru poluate cu azbest. ignifug si usor de utilizat si inlobat in alte materiale) are multiple intrebuintari si poate fi intalnit in numeroase locuri de munca. operatiile de cromare si pasivare a metalelor (crom hexavalent). Azbestul. turnatorii. sectiile de boli infectioase. datorita proprietatilor lui fizico-chimice (rezistenta mecanica la uzura. in tabelul nr. Acesta poate fi eliberat sub forma pulbere in timpul lucrarilor de manipulare a azbestului tesut sau impletit (interventii asupra panglicilor. fabricarea sticlei. Agentii cancerigeni si mutageni se intalnesc in lucrarile de pulverizare a insecticidelor (compusi cu arsen). transport si manipulare a materialelor care contin azbest. pulberi de lemn. lucrari care implica expunerea la pulberi. 8. dializa sau sterilizare. vopsitorii. snururilor. gaurirea sau polarizarea elementelor de constructii din azbociment. isolator termic. in gudronul de carbune sau in smoala de carbune. fumuri si aerosoli produse in timpul prajirii si rafinarii electrolitice a minereului Cu85 . fabricarea parfumurilor . lucrari de extractie a carbunelui. electric si fonic. in ateliere de reparatii auto. dar si in santiere de constructii. in timpul lucrarilor asupra elementelor din azbociment (decuparea. industria poligrafica. cordoanelor. agricultura. ateliere de acoperiri metalice. constructii si reparatii (smoala. curatare sau demolare a cladirilor. silice cristaline) etc. lucrari care implica expunerea la hidrocarburi aromatice policiclice prezente in negrul de fum. gaurirea sau debitarea tevilor si instalatiilor din azbociment). depozitarea sau eliminarea deseurilor de azbest. brutarii. rezistenta la agresiuni de tip acid sau bazic. transportul. distilarea petrolului (benzen). in lucrarile de depozitare. in lucrari de desprafuire. manipularea covoarelor din azbest tesut destinate protectiei impotriva caldurii). In Normele Generale de Protectie a Muncii. a ceramicii sau prelucrarea cauciucului.veterinare sau de analize medicale.

praf organic (faina. etc. cabinetele veterinare.). de reparatii. paie. matreata animala). materialele de origina vegetala (fan. inclusive in unitatile de izolare si examinare post-mortem. par. drojdii). praful de hartie. brutarii. a halelor de productie. naturale sau sintetice. intretinere sau curatare a utilajelor tehnologice. argila. gunoi.Ni. etc). zone de lucru cu sisteme de aer conditionat si umiditate ridicata (mucegaiuri. paraziti si capusi). dejectii animale. bumbac. procedeu cu acid concentrat la fabricarea alcoolului izopropilic. alimente. precum si in activitatile auxiliare de reparatii ale cladirilor (fumul de sudura. de eliminare a deseurilor. acarieni si virusi ce se transmit prin intermediul animalelor. abatoare. ciuperci. silvicultura. horticultura. substante de origine animala (lana. 86 .. Agentii biologici periculosi pot afecta lucratorii ori de cate ori vin in contact cu materialele naturale sau organice. activitati in instalatiile de transport si de epurare a apelor uzate. cum sunt solul. a mijoacelor de transport etc. precum agricultura. muzee. din activitati profesionale in care exista contact cu animalele si/sau produse de origine animala (proteine. etc. in procesul direct de fabricatie unde se intalnesc ca materii prime. etc). librarii (mucegaiuri si bacterii) etc. productia de hrana pentru animale si furaje. finite sau reziduuri. bacterii. din activitatile in instalatii de productie alimentara. arhive. lucrari care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare. cresterea vitelor. etansare (adezivi sau masticuri pe baza de poliuretan) etc. produse intermediare. in lucrari de canalizare. Agentii chimici periculosi. in timpul manipularii. Agentii biologici se intalnesc in locurile de munca din serviciile de sanatate de toate tipurile. de colectare. pot afecta personalul. epitelii animale si urina. in mod accidental sau in mod current. al transportului sau al depozitarii. sange si alte lichide biologice. substante organice sau anorganice. sortare si eliminare finala a deseurilor. in activitatile in care sunt uilizate ca materiale de vopsitorie (cei mai frecventi sunt solventii organici).

cauzate de expunerea la magneziu. bioxid de siliciu. plumb etc. boli legate de profesie. cereale. bumbac. metale grele. ametelile. spre exemplu in activitati de cultivare a microorganismelor intr-un laborator de microbiologie sau atunci cand agentii biologici se utilizeaza in mod controlat pentru productia alimentara sau in mod necontrolat. aluminiu. boli le ochilor si anexelor. neintentionat si necunoscut ca o consecinta a procesului de munca. prin muscaturi de animale sau manipularea deseurilor din spitale. solventi organici. scurgeri accidentale de sange sau intepaturi cu ace de seringa contaminate. boli ale sistemului nervos. cauzate de expunerea la agenti chimici la locul de munca. de tipul anemiilor. greturile sau varsaturile. arsen si compusi de arsen. mercur. care pot dispare cand expunerea a incetat. intoxicatii acute profesionale sau vatamari violente ale organismului urmate de incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile sau invaliditate. de exemplu durerile de cap. asa cum se intampla in cazul activitatilor agricole sau al sortarii deseurilor ori al activitatilor de restructurare a cladirilor deteriorate. pulberi de fier. pot fi si afectiuni digestive. 87 . carbune. Expunerea la agenti biologici periculosi se mai poate produce in mod accidental. cauzate de expunerea la hydrogen arseniat. respiratorii cornice sau nevroze. in principal. cauzatede expunerea la trinitrotoluene. Bolile legate de profesie. cauzate.. Efectele expunerii Efectele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor expusi la agenti periculosi pot fi… … alterarea starii de sanatate pe perioade de scurta durata. boli ale sistemului respirator. tutun etc. naftalina. in canepa. de tipul catractei. sulfura de carbon.Angajatii pot intra in contact cu agentii biologici in mod deliberat. cu buna stiinta. sau boli ale pielii si tesuturilor subcutanate. Bolile profesionale care pot aparea in urma expunerii la diversi agenti chimici pot fi boli de sange. boli profesionale diverse si foarte grave . de tipul dermatitelor sau urticariei. ca urmare a unor accidente de munca. de pulberile de azbest. dinitrofenol.

provocate de expunerea la mucegaiuri. un lucrator mai putin in campul muncii datorita pensionarii anticipate. dar si a societatii. legionla. Microorganismele pot produce infectii ale cailor respiratorii superioare sau ale sistemului digestive. iar societatea poate inregistra. urmare a absentismului individului afectat sau a fluctuatiei fortei de munca. 88 . Individul este nevoit.Agentii biologici pot provoca imbolnaviri de tipul infectiilor. invaliditatii sau chiar decesului. cauzate de paraziti. care vor fi mai restranse. salmonela etc. Individul afectat va avea de suferit atat din punct de vedere fizic cat si psihic. pot provoca otravire. intoxocatii ori pot prezenta pericol potential de cancer sau de afectare e fetusului. Familia acestuia va avea de suferit alaturi de un membru al familiei afectat de boala sau de accident de munca. HIV. a angajatorului. Cele mai cunoscute boli provocate de agentii biologici sunt tubrculoza. mai grav. Clasificarea agentilor chimici periculosi… …se poate face in functie de forma de prezentare sau de efectele pe care le au asupra organismului uman. prin implicatiile materiale si sociale care intervin odata cu boala sau accidentul. enzime si acarieni sau. va inregistra o scadere a poductivitatii in munca. angajatorul va suferi pierderi materiale generate de plata concediilor medicale sau a eventualelor spitalizari. uneori. Pe de alta parte. va trebui sa-si reorganizeze cheltuielile materiale. hepatitele virale. Consecintele expunerii la agentii periculosi la locul de munca… … se rasfrang asupra individului afectat si a familiei lui. praf de natura organica – cum ai fi praful de faina si matreata animala. alergii. sa-si schimbe obiceiurile si sa-si paraseasca colegii. virusi au bacterii. uneori. turbarea. sa-si schimbe locul de munca sau sa se retraga din activitate inainte de termen.

Dupa forma de prezentare agentii chimici pot fi: • Agenti chimici in stare gazoasa, sub forma de gaze sau vapori.
Gazele se produc in general in procesele de topire, sudura, fermentatii, ca urmare a diferitelor reactii chimice. Exemple: bioxid de carbon, monoxidul de carbon, bioxidul de surf, azotul,etc.

Vaporii pot preveni de la substante lichide mai mult sau mai putin volatile sau de la solide care sublimeaza la temperatura normala, cum este de exemplu mercurul. Cele mai frecvente cazuri sunt vaporii organici care se genereaza din solventii folositi in vopsele, rasini, cerneluri, etc. In general, se produc vapori in toate procesele de distilare, fie a petrolului, gudronului, fie in cele de fabricare a polimerilor. • Agenti chimici in stare de materie in suspensie-aerosoli Prin materii in suspensie se inteleg toate tipurile de particule, solide si/sau lichide care se regasesc suspendate in aer si se pot inhala. Marimea lor poate oscila de la dimensiuni moleculare pana la 100 microni in diametru. Acestea pot fi de origine naturala sau pot fi provocate de om si generarea lor poate fi data de foc, eroziune, sublimare, condensare, frictiune intre materiale la manipulare sau transport etc. Aerosolii au mare importanta pentru mediul de munca si se pot prezenta sub forma de: • pulberi – sunt suspensii de particule solide in aer, rezultate din operatii mecanice, precum macinarea, slefuirea, manipularea materialelor solide organice sau anorganice, cum ar fi roci, lemn, carbon sau grane; • fum – suspensie de particule solide in aer, pe baza de carbon, care rezulta in urma unei combustii incomplete; • fum metalic – fumuri provenite din procesul de topire a metalelor, din operatiile de sudura sau, de exemplu, din combustia manganului; • ceata, pacla, negura – dispersii de picaturi lichide in aer, rezultate fie prin condensarea din stare gazoasa,fie prin dispersia unui lichid prin pulverizare, balbotare sau fierbere. Exemplu, ceata de ulei din operatiile de frezare si ascutire sau ceata acida sau alcalina produsa in procesele electrochimice. Agenti in stare lichida: acizi, baze, solventi; Agenti in stare solida: saruri, hidroxid de calciu, bioxid de siliciu, etc
89

In conformitate cu O.U.G. nr. 200/2000, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Legea nr. 451/2001, si cu Anexa 1 a H.G. nr. 490/ 2000, normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000, clasificarea agentilor chimici periculosi se face in functie de proprietatile lor si de efectele asupra sanatatii umane si mediului. Dupa proprietatile lor fizico- chimice,agentii chimici pot fi…  substante si preparate explosive
… substantele si preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau , sub efectul caldurii, explodeaza cand sunt partial inchise;

 substante si preparate oxidante
… substantele si preparatele care in contact cu alte substante, in special cu cele inflamabile, prezinta o reactie puternic exoterma;

 substante si preparate extrem de inflamabile
… substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scazut si cu un punct de fierbere scazut,

precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambient;  substante si preparate foarte inflamabile substantele si preparatele care pot sa se incalzeasca si apoi sa se aprinda in contact cu aerul la temperatura ambianta, fara aport de energie; substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta dupa un scurt contact cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa indepartarea sursei; - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scazut; substantele si preparatele care in contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile in cantitati periculoase;

 substante si preparate inflamabile …substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scazut. Dupa proprietatile toxicologice, agentii chimici pot fi…
90

 substante si preparate toxice si foarte toxice … substante si preparate care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in cantitati foarte mici sau reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii. Actiunea toxicelor asupra organismului poate fi locala, numai asupra anumitor organe (de ex. benzenul actioneaza asupra sistemului nervos central) sau generala, cand afecteaza toate tesuturile si organele (de ex. acidul cianhidric sau oxigenul sulfurat). Nu se poate face, insa, o delimitare precisa dupa criteriul tipului de actiune, deoarece majoritatea substantelor toxice au, in acelasi timp, si o actiune generala si una locala asupra organismului. Actiunea toxica a substantelor din aceeasi clasa variaza functie de compozitia lor chimica. De exemplu, la hidrocarburi toxicitatea creste odata cu numarul de atomi de carbon din molecula. Actiunea substantelor toxice asupra organismului variaza si in functie de microclimat. Temperaturile inalte maresc pericolul de intoxicare, pe de o parte, datorita accelerarii circulatiei sangelui in organism, iar pe de alta parte, datorita accelerarii circulatiei sangelui in organism si intensificarii patrunderii toxicelor prin piele. Umiditatea ridicata favorizeaza, de asemenea, producerea intoxicatiei.  substante si preparate nocive … substante si preparate care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii;  substante si preparate corozive  … substante si preparate care in contact cu tesuturile vii exercita o actiune distructiva asupra acestora din urma;  substante si preparate iritante
91

… substante si preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetatcu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie. Aceste substante pot produce inflamatii ale partilor anatomice cu care intra in contact si, in special, mucoaselor si sistemului respirator. Caracterul iritant al agentilor chimici se poate manifesta: • La nivelul pielii, prin senzatii de intepatura, usturime sau arsuri; • La nivelul ochilor, cu actiuni diferite in functie de produs (actiunea bazelor este mai periculoasa decat cea a acizilor), conjuctivite, cheratite si chiar perturbari ale vederii; • La nivelul bronhiilor, unde pot produce disconfort respirator insotit sau nu de tuse si chiar afectiuni mai grave cum ar fi edemul pulmonar etc.  substante si preparate sensibilizante  … substante si preparate, care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar in cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice: Sensibilizarea se poate produce ca urmare a inhalarii de substante nocive de tipul izociantilor, sau altele asemanatoare, in acest caz astmul fiind considerat ca expresie de hipersensibilitate. De asemenea, trebuie luate in considerare si alte reactii de hipersensibilitate, precum rinita si alveolita. Sesibilizarea se poate produce si ca urmare a contactului cu pielea ai substantelor iritante, in acest caz, aparitia dermatitelor de contact alergice fiind considerata expresia hipersensibilizarii. Aceste substante afecteaza in general mainile si antebratele, parti care sunt cele mai expuse contactului cutanat, dar se pot
92

putand aparea uneori si pustule. sau senzatia de mancarime sau mai grav tumefierea. In ceea ce priveste clasificarea si etichetarea si avand in vedere starea actuala a cunostintelor. pentru care exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect. Exista informatii reiesite din studii adecvate pe animale. Categoria 3: substante si preparate care provoaca ingrijorare pentru oameni din cauza efectelor cancerigene posibile. ingrosarea pielii. Categoria 2: substante care trebuie asimilate ca substante cancerigene pentru om. ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora. Dupa efectele pe care le au asupra sanatatii umane. Exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect intre expunerea omului la astfel de substante si defectele genetice ereditare. ingestie sau penetrare cutanata pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora. dar ele sunt insuficiente pentru clasificarea substantei in categoria 2. intre expunerea omului la asemenea substante si aparitia cancerului. 93 .extinde si la alte parti ale corpului. Agentii cancerigeni se clasifica pe trei categorii. craparea. roseata. aceste substante sunt impartite in 3 categorii: Categoria 1: Substante cunoscute drept mutagene pentru om. Simptomele include uscaciunea pielii. dar informatiile disponibile nu permit o evaluare satisfacatoare. pentru care exista suficiente elemente de justificare a unei prezumtii ca expunerea omului la asemenea substante poate determina aparitia cancerului.  substante mutagene … substante si preparate care prin inhalare. si anume: Categoria 1: substante cunoscute drept cancerigene pentru om. agentii periculosi pot fi …  Substante cancerigene …substante si preparate care prin inhalare.

dar ele sunt insuficiente pentru clasificarea acestor substante in categoria 2. aceste substante sunt impartite in 3 categorii: Categoria 1: Substante cunoscute pentru alterarea fertilitatii la oameni. Agenti biologici sunt clasificati in patru grupe distincte in functie de nivelul de risc pe care il prezinta: 94 . Categoria 3: Substante care pot provoca motive de ingrijorare pentru oameni din cauza posibilelor efecte mutagene. Exista suficiente elemente pentru justificarea unei prezumtii ca expunerea omului la astfel de substante poate duce la defecte genetice ereditare. Exista suficiente elemente pentru justificarea unei prezumtii ca expunerea omului la astfel de substante si alterarea fertilitatii.Categoria 2: Substante care trebuie sa fie asimilate ca substante mutagene pentru om. Exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect intre expunerea omului la astfel de substante si alterarea fertilitatii. Categoria 2: Substante care trebuie asimilate ca substante care altereaza fertilitatea la oamneni.  substante toxice pentru reproducere … substante si preparate care prin inhalare. Studii corespunzatoare de mutagenicitate au furnizat elemente. In ceea ce priveste clasificarea si etichetarea. ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creste frecventa fectelor nocive nonereditare in progenitura sau pot dauna functiilor ori capacitatiilor reproductive masculine sau feminine. Categoria 3: Substante care provoaca ingrijorare in ceea ce priveste fertilitatea oamenilor. tinand seama de starea actuala a cunostiintelor.

azbest etc). Substante periculoase pot sa patrunda pe aceasta cale de intrare sub forma de gaz (oxid de etilena. ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate. ). dar exista. o profilaxie si un tratament eficace. cum sunt bacteriile din aerul expirat de bolnavi sau animale. o profilaxie si un tratament eficace.) 95 . grupa 4 – agenti biologici care pot provoca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru angajati. in general. grupa 2 – agenti biologici care pot provoca o boala omului si constituie un pericol pentru angajati. Multi agenti biologici se transmit prin aer. toxinele din graul mucegait sau aerosolii infectiosi care contin agenti biologici (recoltarea si transportul probelor biologice fara precautii.  calea respiratorie – inhalare/inspirare. manipularea animalelor de laborator etc.• • • • grupa 1 – agenti biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala omului. schimbarea asternuturilor bolnavilor. de vapori (benzen. in general. in general. digestiva. pulberi (siliciu cristalin. grupa 3 – agenti biologici care pot provoca imbolnaviri grave omului si constituie un pericol serios pentru angajati. propagarea in colectivitate este improbabila. exista. ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate si nu exista. Caile de patrundere in organism a agentilor periculosi … … pot fi respiratorie. o profilaxie si un tratament eficace.). sau cutanata. diazometan etc. clorura de vinil etc.

Inhalarea fibrelor de azbest creste. De regula. precum si de alti factori. Pot provoca iritatii ale cailor respiratorii superioare sau vor cobori. riscul aparitiei cancerului pulmonar. inhalarea este insidioasa. cum ar fii volatilitatea sau tendinta de transformare in pulberi. poate provoca moartea. temperatura etc. gazele vor ataca caile respiratorii superioare si chiar palmanul (clorul – Cl2. Pulberile. oxidul de carbon – CO). 96 . Unele pulberi po trece dincolo de alveolele pulmonare si pot fi transportate in sange. Cand pulberea patrunde in plamani produce efecte toxice la nivel respiratoriu.Cazurile de imbolnavire produse prin inhalare sunt cele mai frecvente. Vaporii de solventi sunt mai mult sau mai putin perceputi in functie de caracteristicele solventului. Daca produsul nu are miros. Boala numita azbestoza presupune aparitia unor cicatrici la nivelui plamanilor si reducerea functie acestora pana la invaliditate sau deces. cum ar fii cantitatea utilizata. in functie de doza si durata. in primul rand. iar in stadiu avansat ea conduce la slabirea inimii si riscuri crescute de imbolnavire de tuberculoza. Inhalarea pulberilor care contin bioxid de siliciu liber cristalin (cuart) poate implica riscul distrugerii treptate a plamanilir – silicoza. de asemenea. cu efect asupra ficatului si sistemului nervos. Boala nu este vindecabile. In functie de caracterul iritant sau coroziv. silicoza se instaleaza la 10 . fiind preluati de sange. Concentratia unei substante in aerul de respirat depinde de propietatile acesteia. fosgenul. bioxidul de sulf – SO2. dar prin circulatia sanguina incarca organismul cu plumb (Pb). dureri de cap si. putand cauza boli profesionale de tipul azbestozei sau silicozei. la nivelul aparatului respirator. Oxidul de carbon (CO) intra in concurenta cu oxigenul (O 2) si hemoglobina producand intoxicatii. in functie de marimea particulelor. cum este cazul pulberii de plumb care nu are efect la nivel respiratoriu.30 de ani din momentul in care incxepe expunerea la pulberi cu continut de cuart. pot intra in bronhii si in alveolele pulmonare. nu e vizibil si nu e iritant. mai ales cazul fumatorilor. Inhalare fibrelor de azbest poate cauza modificari. prin inhalare.

De exemplu. chiar daca s-a facut 97 . Contaminarea cu agenti biologici pe cale digestiva se poate produce prin pipetarea cu gura care trebuie interzisa total in laboratoare. bautul si mancatul la locul de munca poluat. iar calea percutanata face referire la notiuna de patrundere a agentului prin piele. sau cu derma care este puternic vascularizata si. in cazul operatiilor de degresare fara manusi. dizenteria sau hepatita de tip A). prin difuziune. Ingestia de saruri anorganice de mercur poate provoca otravire cu mercur). poate produce iritatii. in care caz se produce contactul cu vasele de sange. efectele fiind locale. drumul intoxicatiei fiind gura. (de ex. sistemul digestiv. Contactul solventilor organici cu pielea. precum si dureri de cap. prin nerespectarea regulilor de igiena a mainilor si/sau prin fumatul. sistem nervos. fumatul in timpul activitatilor la patul bolnavului sau laboratoarele de analize medicale. se poate produce trecerea in sange si substanta toxica poate fi condusa la rinichi. Substantele chimice periculoase pot intra in contact cu stratul superficial al pielii sai cu epiderma. calea digestiva – ingestie (inghitire) Contaminarea pe cale digestiva cu agenti chimici este mai rara la locul de munca si se poate produce prin inghitirea accidentala a unor lichide sau solide. fara sa existe o leziune a epidermei. in acest caz.ficat. ca urmare a unei ruperi a tesutului epidermic. sistemul nervos etc. esofagul. exeme sau dermatite de contact. iar daca produsul este foarte agresiv acesta poate sa treaca prin ficat si sa intre in sistemul sanguin si de aici sa fie redistribuit catre ochi. tulburari digestive. Aceste accidente se produc. in cele mai multe cazuri. fenolul trece rapid in derma in timp ce alte substante patrund incet si dificil .  calea cutanata – transcutanata si/sau percutanata Calea transcutanata se refera la faptul ca agentul patrunde prin piele. prin refolosirea ambalajelor de produse chimice pentru ambalarea produselor alimentare. eroroile de manevrare sau prin mainile murdare (enterocolite. dar toate patrund in derma cand contactul este prelungit.

etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.protectie respiratorie. Pericolul este “proprietatea intrinseca a unui agent de a afecta negativ starea de sanatate”. Agentii biologici patrund frecvent in organism pe calea cutanata. Muscaturile accidentale ale animalelor de laborator sau ale celor domestice pot produce infectii ale zonelor muscate sau ale intregului organism. sunt cele prezentate in anexa 4 a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. este important sa se aiba in vedere ca pot ramane urme de substante chiar si pe ambalaj. 490/2002. recapisonare a acelor de seringa. 200/2000 privind clasificarea.G. In cazul utilizarii unor substante care pot cauza probleme de sanatate chiar si in urma expunerii la cantitati mici. muscaturi). Cele 10 simboluri grafice de avertizare sunt aliniate prevederilor europene in domeniu si pot fi obligatoriu plasate pe etichetele substantelor si preparatelor chimice periculoase alaturi de frazele de risc de tip R. Simbolizarea pericolelor asociate substantelor chimice periculoase … . transportul deseurilor in saci necorespunzatori. tratamentelor stomatologice. intepaturi. aprobata H.. precum si simbolurile corespunzatoare.. Trebuie sa se tina cont de faptul ca efectul unei substante se poate accentua in cazul in care utilizarea acesteia presupune incalzirea ei. Categoriile de pericol ale substantelor si preparatelor chimice periculoase. Trecerea microorganismelor prin piele se poate face prin patrunderea accidentala (rani. 98 . in timpul operatiilor de injectare.

constituit dintr-o pictograma imprimata cu negru pe fond galben – orange. prin proprietatile lor fizico-chimice. Riscurile pe care le prezinta agentii chimici si biologici periculosi pentru securitatea si sanatatea lucratorilor sunt in functie de pericolul potential al agentului si de durata si intensitatea expunerii. sunt: Riscuri fizico-chimice Aceste riscuri pot fi consecinte ale expunerii la substante care. Acest risc este luat in considerare de majoritatea angajatorilor datorita faptului ca este cel mai cunoscut prin efectele lui. arsurilor. asociate pericolelor pe care le prezinta substantele periculoase. este uneori amplu mediatizat de presa audio/scrisa si aduce atingere imaginii unitatii respective. Xn. coroziv). Consecintele asupra securitatii lucratorilor pot fi vatamari violente ale organismului de tipul leziunilor. Un incendiu sau o explozie antreneaza intotdeauna un numar mare de persoane direct sau indirect implicate la locul de munca. interventii ale unor echipe specializate din afara unitatii (echipe de pompieri profesionisti. lovirilor cu corpuri proiectate si/sau intoxicatia acuta profesionala. medici de urgenta etc). Simbolurile grafice de avertizare a pericolelor si semnificatia lor Riscurile asociate agentilor periculosi… …risc: probabilitatea ca un agent periculos sa afecteze starea de securitate si sanatate. prezinta pericol de incendiu-explozie si/sau de intoxicatii acute profesionale. Riscurile si consecintele acestora asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. Riscuri toxicologico-biologice 99 .Simbolul grafic de avertizare este compus din simbolul de pericol. in conditiile utilizarii lui si/sau expunerii la acesta (NGPM). semnul grafic exprimat printr-o litera sau doua (F.) si indicatia de pericol care se exprima prin unul sau mai multe cuvinte (foarte toxic. etc. Frazele de risc de tip R exprima riscul care poate apare in urma expunerii.

Consecintele asupra sanatatii lucratorilor expusi la acesti agenti chimici periculosi sunt imbolnavirile cronice de tipul cancerelor. un solvent utilizat la obtinerea combustibililor si diferitelor alte produse. generat de pulberile de lemn de esenta tare si praful de nichel.leucemia. in principal. care apare dupa un termen de latenta de circa 15 ani dupa expunere. Agentii sensibilizanti cei mai intalniti la locul de munca nu sunt clasificati sau etichetati ca atare. rinita sau alveolita. finisarea metalelor. .mezoteliomul. Principalele boli provocate de inhalarea fibrelor de azbest sunt: . cancer primar al pleurei. Cancerele obisnuite de origine profesionala cuprind: . .cancerul cavitatii nazale. care apare dupa mai multi ani de expunere. Agentii biologici pot provoca alergii. 3. azbest. Risc de sensibilizare Substantele iritante (Xi) provoaca sensibilizare prin contact cutanat. efectul fiind manifestari cu caracter clinic al unei reactii alergice. Substantele nocive (Xn) provoaca. Pentru prevenirea riscurilor datorate expunerii la agenti periculosi la locul de munca. un tip de fibroza pulmonara. astm. in general. care poate surveni la cativa zeci de ani dupa expunere. al prelucrarii lemnului. alergiilor. angajatorul va tine cont de toate proprietatile periculoase ale agentilor periculosi (chimici. care afecteaza lucratorii din domeniul forestier. Multi sunt de origine naturala fiind.azbestoza. .cancerul bronho-pulmonar. datorata expunerii la benzen. sensibilizare prin inhalare. agenti cancerigeni si 100 . respectiv. Prevenirea riscurilor asociate agentilor periculosi la locul de munca… … este obligatia legala a angajatorului si instrumentul principal in asigurarea obiectivului managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca. vorba de proteine si agneti biologici. efectul fiind in acest caz dermatitele de contact alergice. atunci cand doza retinuta in plamani este suficient de mare.

precum si inventarierea agentilor biologici: bacterii..  informarea lucratorilor despre substantele periculoase utilizate la locul de munca si riscurile la care sunt expusi. care pot apare in activitatile curente sau auxiliare.  evaluarea riscurilor pe care aceste substante periculoase le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. precum fumul de sudura. pulberile de lemn. presupune identificarea si inventarierea agentilor chimici utilizati in activitatile curente din unitate sub forma materiilor prime. pulberile de azbest. ciuperci. acarieni. in scopul diminuarii numarului de accidente de munca si imbolnaviri profesionale. a produselor intermediare sau finite. pulberile de faina. prin masuri tehnice si organizatorice. scapari. virusi. scurgeri. pentru activitati speciale cu azbest. incidente sau urgente.  consultarea si implicarea lucratorilor in luarea deciziilor privind prevenirea riscurilor asociate agentilor chimici periculosi. a agentilor generati din diferite activitati. vaporii de solventi. a celor proveniti accidental din emisii. ceata de ulei. precum si a masurilor speciale aplicabile cazurilor de accidente de munca.mutageni si biologici) prezenti la locul de munca.  respectarea interdictiilor privind utilizarea anumitor substante periculoase.  informarea autoritatilor competente: inspectoratul teritorial de munca.  supravegherea constinua a starii de sanatate a lucratorilor expusi in mediul de munca.  aplicarea principiilor generale de prevenire a riscurilor. Investigarea/identificarea pericolelor… … datorate prezentei agentilor periculosi la locul de munca. etc. microorganisme. de intensitatea expunerii si de conditiile de lucru.  infiintarea si actualizarea permanenta a registrelor de expunere. 101 . directia de sanatate publica. respectand urmatoarele obligatii legale:  investigarea/identificarea prezentei agentilor chimici periculosi la locul de munca.

inclusiv producerea. acesta are obligatia.De asemenea. manipularea. conform Normelor Generale de Protectie a Muncii. comenzi.  cantitatile de agenti chimici periculosi folositi sau emisi. operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc. iar in cazul in care se constata prezenta agenilor chimici si biologici periculosi la locul de munca.  lista locurilor de munca si a activitatilor care implica agenti chimici si biologici periculosi. omisiuni sau actiuni gresite (executare defectuoasa de operatii. sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor. a instalatiilor de canalizare sau a utilajelor tehnologice sau a altor activitati specifice care implica expunerea la agenti biologici la locul de munca… Angajatorul va avea in vedere si identificarea principalelor surse de risc. Angajatorul trebuie sa faca dovada ca a efectuat aceasta investigare. luand in considerare si activitatile de intretinere.. vor fi identificate activitatile care implica agenti chimici periculosi. ce vor fi folosite in etapa urmatoare de evaluare a riscurilor. adica orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza utilizarea agentilor chimici sau in care pot apare agenti biologici. care decurge din prezenta lor. de interventii. depozitarea. curatenie sau reparare a unei cladiri. efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca. decizii dificile in timp scurt. solicitare psihica (ritm de munca mare. monotonia muncii). factorii de risc proprii sarcinii de munca: solicitare fizica (effort static. luand in considerare factorii de risc proprii executantului: erori.  lista lucratorilor expusi in mod curent sau in cazul operatiilor de curatenie. neutilizarea echipamentelor de protectie). transportul. revizii si reparatii. Evaluarea riscurilor… 102 .. manevre etc. pozitii de lucru fortate sau vicioase. si anume:  lista agentilor chimici si biologici periculosi. comercializarea si tratarea reziduurilor. efort dinamic). Din activitatea de investigare/identificare rezulta o serie de date. precum si unii factori de risc proprii mijloacelor de productie.

conform prevederiloe OUG 200/2000. . si anume: .medicul de medicina muncii. . ale celui care raspunde de plasarea pe piata a substantei sau preparatului chimic periculos. despre pericolele asociate si unele masuri de prevenire consultand: . . 451/ 2001). recunoscut international. nivelul. a pericolelor si a riscurilor. importatorul sau distribuitorul. producatorul. Eticheta produselor permite identificarea agentului chimic.… pe care substantele periculoase le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. se va efectua luand in considerare proprietatile lor periculoase si informatiile date de furnizor. Eticheta substantelor periculoase care se plaseaza pe piata trebuie sa includa indicatii lizibile. precum si recomandarile emise de autoritatile competente privind protectia la expunerea la agenti biologici. atunci cand sunt disponibile.fisa tehnica de securitate. respectiv.institutii si specialisti in domeniu. 103 . valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice si concluziile referitoare la supravegherea starii de sanatate. tipul si durata expunerii. informatiile asupra bolilor ce pot fi contactate datorita activitatii profesionale. Angajatorii pot afla informatii despre proprietatile periculoase ale agentilor periculosi. dar si conditiile de lucru cu astfel de agenti. precum si a unor masuri de securitate. inclusiv numarul de telefon.numele si adresa completa.numele substantei. IMPORTANT! Agentii chimici pot fi plasati pe piata si utilizati numai daca eticheta ambalajelor include simbolurile de pericol ( Legea nr.eticheta produsului. . inclusiv informatii referitoare la cantitatile utilizate. producator sau alte surse.

necesare pentru luarea masurilor de protectie a securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substantei periculoase. recomandari privind unele masuri de prevenire si mijloace de protectie.atribuirea numarului Comunitatii Economice Europene din IESCE. daca este cazul. Eticheta preparatelor periculoase care se plaseaza pe piata va contine. denumirea chimica a componentelor clasificate ca substante periculoase precum si cantitatea nominala (masa nominala sau volumul nominal) a continutului. specifice utilizarii substantelor periculoase. de catre producator.. la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar inainte de aceasta livrare. daca acesta este alocat.frazele de risc (tip R). . . importator sau distribuitor. disponibile. indicatii despre pericolele rezultate din folosirea substantei. Informatiile continute in fisele tehnice de securitate pot constitui punctul de plecare in demersul de identificare a pericolelor la care sunt expusi lucratorii si a masurilor de tinere sub control care 104 . mijloace de interventie in caz de accident etc. EXEMPLU de ETICHETA Eticheta va fi in limba romana. in plus. indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanta periculoasa. in cazul preparatelor chimice periculoase comrcializate persoanelor fizice.simbolurile referitoare la pericol si. va fi asezata la loc vizibil si va avea dimensiuni corespunzatoare tipului de ambalaj.frazele de securitate (tip S). Fisa tehnica de securitate este trimisa. FISA TEHNICA DE SECURITATE a produselor reprezinta o alta sursa de informare pentru angajator si ofera informatii reale. Fisa tehnica de securitate a produsului ofera informatii privind proprietatile periculoase si riscurile. .

Informatiile privind transportul 15. Proprietatile periculoase 4.se impun. Alte informatii Valorile limita de expunere profesionala constituie informatii importante pentru evaluarea si managementul riscurilor. Proprietatile fizice si chimice 10. 105 . Informatiile toxicologice 12. Identificarea produsului si a societatii 2. Compozitia/clasificarea 3. Masurile in caz de incendiu 6. Masurile de securitate recomandate in fisele tehnice de securitate trebuie adaptate conditiilor specifice fiecarui los de munca. Masurile in caz de scapari accidentale 7. Stabilitatea chimica si reactivitatea 11. Fisa tehnica de securitate va fi redactata in limba romana de catre furnizor pentru fiecare substanta sau preparat periculos si va purta data ultimei actualizari. Prevederile legale in domeniu 16. Fisa tehnica de securitate contine obligatoriu 16 rubrici referitoare la: 1. Manipularea reziduurilor/deseurilor 14. Angajatorul va pune fisa tehnica de securitate la dispozitia medicului de medicina muncii care supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor expusi si la dispozitia lucratorilor pentru informare. Depozitarea si manipularea 8. Primul-ajutor 5. Informatiile ecotoxicologice 13. Limitarea expunerii/masuri individuale de protectie 9.

cromat de zinc. benzidina. obligatorii. Din cele 591 de substante pentru care sunt stabilite valori limita de expunere profesionala: . constituind o indicatie privind limitele care nu trebuie depasite.Pentru agentii chimici periculosi la locul de munca. N. bis-cloro-metil-eter. bis-cloro-metil-eter ( naftalina. Pentru agentii biologici. . nu au fost stabilite valori limita de expunere profesionala. desi unele state membre au fixat limite pentru toxinele acestora. Ele sunt utilizate in evaluarea calitatii aerului si pot constitui informatii importante in alegerea produselor. 4nitrodifenil. pentru un numar de 591 agenti chimici. hidrocarburi policiclice aromatice). nichel si compusi).7 sunt notate cu indicaticul Fp si sunt considerate substante foarte periculoase. in evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor de prevenire a inhalarii noxelor ( dimensionarea dispozitivelor de ventilatie. Diferenta esentiala intre agentii biologici si alte substante periculoase consta in capacitatea lor de a reproduce. In conditii favorabile. . benzidina. ceea ce inseamnca ca trebuie respectate intocmai. clorura de vinil. un microorganism se poate inmulti considerabil intr-o perioada foarte scurta de timp.31 valori limita de expunere profesionala. pe o perioada determinata. care nu altereaza starea de sanatate. sau indicative. O-tolidina). valorile limita de expunere profesionala reprezinta concentratia agentului respectiv in aerul respirat de lucratori in mediul de munca.32 sunt notate cu indicativul pC si sunt considerate substante potential cancerigene. in alegerea metodei de lucru. pana in prezent. Normele Generale de Protectie a Muncii stabilesc in anexa nr.nitrozo-dimetilamina. 106 .9 sunt notate cu indicativul C si sunt considerate substante cu actiune cancerigena (arsen si compusi anorganici. crom hexavalent si metalurgia cromului. de neutralizare si retinere). in anexa nr. iar in anexa 33 limite biologice tolerabile pentru 52 de agenti chimici. 32 valori limita admisibile pentru un numar de 25 de tipuri de pulberi. Valorile limita de expunere profesionala pot fi obligatorii. fractiunea extractibila in benzen (naftalina. expunerea la aceste substante trebuind practic exclusa (3-4 benzpiren. chiar daca uneori pot apare modificari fiziologice reversibile si tolerabile.

si/sau la agenti cancerigeni si mutageni. Metodele de masurare si evaluare a concentratiei agentilor chimici din aer la locul de munca trebuie sa fie standardizate. se va realiza imediat o noua masurare a concentratiei de noxe in mediul de munca. in orice caz. Pentru toate locurile de munca la care angajatii sunt expusi la agenti chimici. 35 a Normelor Generale de Protectie a Muncii sau orice alta metoda prin care se obtin rezultate echivalente. la pulberea generata din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest. aceste substante putand patrunde in organism prin pielea sau mucoasele intacte. in caz de urgenta. sub valoarea limita de expunere profesionala impusa de reglementarile in vigoare. sa informze angajatii implicati si/sau reprezentantii lor in unitate cat mai rapid posibil asupra acestei depasiri si asupra cauzelor ei. evidentiata prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic. In mod periodic si ori de cate ori se produce vreo schimbare in conditiile care pot afecta expunerea angajatilor. sau se regaseste in morbiditatea exprimata prin boli profesionale inregistrate la locul de munca in ultimii 15 ani. In conditiile in care valoarea masurata a concentratiilor de agenti chimici depaseste valoarea limita de expunere profesionala obligatorie impusa prin legislatie si noxa profesionala determinata se regaseste ca efect asupra starii de sanatate a lucratorilor. Este interzisa continuarea lucrului in zonele afectate pana la luarea masurilor adecvate pentru protectia angajatilor. acel loc de munca poate fi incadrat ca loc de munca in conditii deosebite. sa consulte angajatii si/sau reprezentantii acestora asupra masurilor ce trebuie luate sau. Pentru a verifica eficienta masurilor dispuse. iar prin masurarea continutului de azbest in aer la locul de munca se va folosi metoda descrisa in anexa nr. angajatorul trebuie sa asigure reducerea expunerii pana la cel mai scazut nivel ce poate fi practic atins si. angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea de masurari ale concentratiilor in atmosfera mediului de munca. 107 .130 sunt notate cu indicativul P (piele). angajatorul trebuie sa identifice cauzele acestei depasiri.. Atunci cand o valoare limita de expunere profesionala este depasita. sa dispuna masurile cele mai adecvate pentru remedierea situatiei in timp cat mai scurt posibil.

.  alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si recunoscute de Ministerul Muncii.Institutiile care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale sunt:  directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.Eurostat ( biroul de statistica al Comunitatii Europene). . ce pun la dispozitia angajatorilor. . . www.  Institutele de sanatate publica din Bucuresti.Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca de la Bilbao. prin intermediul paginilor de internet. .osha. Angajatorii pot accesa paginile de internet ale: . ghiduri si informatii privind bunele practici europene. www. 108 .minind. http://agency.  Inspectia Muncii.S.  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii. obligatia lui legala fiind de a reduce nivelul de expunere la cea mai mica valoare ce poate fi atinsa. prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional.  clinicile de medicina muncii sau boli profesionale.eu. Pentru fiecare angajator.Biroului European pentru Substante Chimice.Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii. Alte surse de informare despre substantele si preparatele periculoase pot fi organismele nationale si europene cu atributii in prevenirea securitatii si sanatatii la locul de munca.Ch.protectiamuncii. Cluj.N. respectarea valorilor limita de expunere profesionala trebuie sa fie un obiectiv minimal. Solidaritatii Sociale si Familiei.int. Iasi.ro.P. Timisoara. Spania. precum si studii de caz.ro ( A.).

saptamanal. Evaluarea riscului trebuie prezentata in forma corespunzatoare si actualizata permanent. azbest si/sau agentii cancerigeni sau mutageni sunt determinate alaturi de caracteristicile agentilor periculosi si de gradul de expunere. pulbere de azbest degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest. agenti cancerigeni si/sau mutageni si agenti biologici periculosi. Rezultatul evaluarii riscului poate releva un risc redus pentru securitatea si sanatatea lucratorilor expusi.obligatoriu inaintea inceperii unei acticitati noi. mecanizat. se face: .pentru toti agentii chimici prezenti. reparatii. mai ales atunci cand au intervenit schimbari tehnologice semnificative sau rezultatele starii de sanatate o impun.). ingestie.). mai multe ore pe zi etc.). Evaluarea riscului. . la cald etc. agenti cancerigeni si/sau mutageni si agenti biologici periculosi. caz in care angajatorul are obligatia de a aplica masuri generale de protectie. prin inhalare. . in vas inchis. .pentru toate locurile de munca. prezenti la locul de munca. . absortie transcutanata si/sau percutanata etc.pentru toate activitatile care implica riscul expunerii la agenti chimici. la azbest sau la agenti cancerigeni si mutageni.periodic si obligatoriu. la orice modificare a conditiilor de lucru care pot influenta expunerea angajatilor la agenti chimici. Evaluarea expunerii la substantele periculoase identificate se face luandu-se in considerare natura si tipul expunerii ( expunere la agenti chimici. in combinatie sau pentru toti agentii biologici periculosi (apartinand mai multor grupe). inclusiv cele de intretinere.pentru toate activitatile. precum si efectele combinate ale mai multor substante periculoase utilizate simultan si riscurile aferente.Riscurile generate de agentii chimici. conditiile in care se produce expunerea lucratorilor (se vor examina spatiul si modul de operare: manual. . gradul de expunere si durata (ex: zilnic. azbest. in conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii. lunar o data pe zi. prevenire si 109 .

Masurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor la care sunt expusi lucratorii la locul de munca depind de pericolul chimic sau biologic specific. Cea mai eficienta masura specifica de protectie si primul pas in prevenirea sau supravegherea riscurilor legate de expunerea la agenti periculosi este eliminarea riscului. daca valorile limita de expunere profesionala au fost depasite si s-au luat masuri tehnice pentru reducerea lor. sau un risc ridicat. aplicabile in toate cazurile de expunere la agenti periculosi. Eliminarea sau inlocuirea unui agent periculos contribuie la imbunatatirea mediului de munca si a starii de sanatate a lucratorilor expusi. cancerigen. la cresterea productivitatii muncii. prevenire si supraveghere pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscului… … sunt masurile pe care angajatorul are obligatia sa le aplice la locul de munca in cazul in care evaluarea riscului a demonstrat existenta unui risc crescut pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ca urmare a expunerii la agenti chimici. biologic) cu un agent chimic sau biologic sau cu un proces tehnologic care nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. insa. azbest. a caror ordine de aplicare este necesar a fi respectata de toti angajatorii. prin inlocuirea agentului periculos (chimic. dupa un accident sau incident periculos. se introduc agenti chimici noi sau se adapteaza un proces tehnologic.supraveghere. Evaluarea riscurilor trebuie revizuita ori de cate ori se modifica tehnologiile de lucru. unele masuri comune. 110 . azbest. la reducerea costurilor alocate masurilor speciale de protectie si platii concediilor medicale. exista. agenti cancerigeni si mutageni si agenti biologici la locul de munca. oricum. prevenire si supraveghere. periodic. caz in care angajatorul are obligatia de a aplica masuri specifice de protectie. Masurile specifice de protectie. daca rezultatele supravegherii starii de sanatate a lucratorilor au relevat alterari ale starii de sanatate si.

dotarea locurilor de munca cu materiale si echipamente adecvate pentru lucrul cu agenti periculosi. Eliminarea sau substituirea unor produse periculoase sau a unor tehnologii periculoase aduce avantaje tuturor factorilor implicati in respectivul proces productiv si pot contribui la imbunatatirea imediata sau pe termen lung a starii de sanatate a lucratorilor expusi. de noxe cancerigene si mutagene. la inlocuirea unui produs pulbere cu unul sub forma de granule. retinere si neutralizare a noxelor degajate in procesul tehnologic. Angajatorul va urmari. precum si degajarea pulberilor de azbest. 111 . de asemenea. care sa permita prevenirea sau reducerea cat mai mult posibil a generarii de noxe si/sau emiterea de noxe chimice sau biologice in atmosfera mediului de munca. compararea alternativelor din punct de vedere al riscurilor evaluate pentru fiecare si adoptarea deciziei pe baza analizei implicatiilor privind calitatea mediului de munca. capabile sa asigure protectia unui numar mare de lucratori la locul de munca. se va urmari reducerea riscului la minimum si tinerea lui sub control prin conceperea unor procese de munca si de control corespunzatoare. sau a unui produs volatil cu altul mai putin volatil etc. automatizarea proceselor. de exemplu. trei faze. In cazul in care angajatorul urmareste inlocuirea unui agent chimic periculos cu unul mai putin periculos. dotarea cu sisteme locale de captare. ventilarea generala. In cazul in care eliminarea sau substituirea pericolului nu este posibila. prin inchiderea utilajelor in carcase in care se creaza depresiune. a calitatii produselor si a mediului inconjurator. se recomanda procesarea in sistem inchis. dotarea utilajelor cu paravane si ecrane de protectie impotriva stropilor. Se va acorda prioritate masurilor colective de protectie la sursa de risc. a costurilor implicate de eventualele investitii necesare aplicarii noii tehnologii sau a celor necesare nevoilor de instruire a personalului pentru utilizarea noului produs. asa cum arata bunele practici europene puse la dispozitie angajatorilor. dotarea cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici si de prevenire si avertizare a starilor de pericol. la reducerea costurilor prin reducerea absentelor motivate de boala etc. In acest sens.Eliminarea sau substituirea unui agent periculos sau a unui proces tehnologic presupune. care sa permita reducerea expunerii. pasta sau solutie. si anume: identificarea tuturor alternativelor posibile de inlocuire sau eliminare. analiza comparativa a alternativelor se poate referi. in special.

procedura de intretinere va prevedea curatarea si intretinerea eficienta si periodica a tuturor cladirilor si/sau instalatiilor si echipamentelor utilizate in fabricarea sau tratarea azbestului. angajatorul trebuie sa stabileasca masuri de izolare in functie de gradul de risc si sa desfasoare activitatile numai in zonele de lucru corespunzatoare nivelurilor de izolare. mai ales in cazul agentilor cancerigeni unde este obligatorie curatarea regulata a pardoselilor. in functie de cantitatea inhalata. pe tipuri de operatii. Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii. interventii. reparatii. metodele si aparatele folosite pentru curatare. Pentru toti lucratorii si. precum si reducerea cantitatii de agent chimic si biologic prezent la locul de munca. Procedurile de intretinere vor stabili in mod clar intervalele de timp. angajatorul va asigura masuri corespunzatoare de igiena la locul de munca. revizii. invatamant. efecte ireversibile asupra starii de sanatate chiar dupa o singura expunere. De exemplu. diagnostic. In organizarea sistemelor de munca. angajatorul va intocmi permise de lucru. unde expunerea lucratorilor la noxe este semnificativ crescuta. specificat in permis si instruit si/sau autorizat in acest scop. revizii care prezinta risc de accidente de munca sau imbolnaviri profesionale. 3 sau 4 in scopuri de cercetare. este foarte important ca angajatorul sa asigure cadrul necesar pentru mentinerea acestora in stare de functionare si la parametrii proiectati. angajatorul va urmari si reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere. Odata implementate aceste masuri tehnice. in scopul reducerii la minimum a riscului de infectie. in cazul activitatilor de intretinere. in special. angajatorul va urmari reducerea la minimum a numarului de angajati expusi sau care pot fi expusi. tinand cont de acest lucru mai ales in cazul agentilor cancerigeni sau mutageni care pot provoca. pentru activitatile care includ folosirea azbestului. angajatorul va elabora si implementa proceduri de intretinere care sa asigure securitatea si sanatatea angajatilor in procesul de munca. care atesta realizarea masurilor de protectie necesare efectuarii operatiilor in conditiile se securitate si va desemna personalul de specialitate. delimitarea zonelor de risc ai 112 . inghitita sau patrunsa prin piele.Pentru laboratoarele care efectueaza activitati ce implica manipularea agentilor biologici din grupele 2. In acest sens. prin procedee umede sau aspiratoare de praf in locul maturatului. de dezvoltare. peretilor si altor suprafete. precum si pentru procedeele industriale care utilizeaza astfel de agenti. Prin masuri organizatorice. pentru cei expusi la riscuri chimice si biologice. in special.

pentru a depista orice tendinta de deteriorare in timp. In cazul agentilor biologici periculosi. Pentru azbestul folosit ca materie prima se va prevedea stocarea si transportul in ambalaje sigilate si etichetate in mod corespunzator. se va monitoriza din punct de vedere al eficientei. Se vor avea. angajatorul va asigura elaborarea si implementarea de proceduri adecvate de lucru. manipulare. asa cum le arata si numele. de asemenea. a mastilor de protectie respiratorie.utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate. care vor fi tratate conform reglementarilor in vigoare referitoare la deseuri toxice si periculoase. Fiecare masura generala de protectie. de tipul sarcinii de munca. inclusiv indicatorul “fumatul interzis”. daca este cazul. dupa tratarea acestora. Trebuie elaborate proceduri si asigurate conditiile pentru verificarea si curatarea echipamentului inainte si dupa fiecare utilizare. Echipamentul individual de protectie trebuie ales in functie de proprietatile periculoase ale agentilor utilizati. La locurile de munca se vor utiliza panouri de semnalizare si avertizare adecvate pentru riscurile chimice si biologice. se vor aplica masuri individuale de protectie prin acordarea de echipamente individuale de protectie adecvate si in cantitati suficiente. repararea sau schimbarea inaintea unei noi utilizari in cazul in care prezinta defectiuni si intretinerea periodica a echipamentelor individuale de protectie. prevenire sau supraveghere. Pentru cazurile in care masurile tehnico-organizatorice adoptate si puse in aplicare la locul de munca nu rezolva reducerea expunerii la valori ale agentilor chimici si biologici fara risc pentru sanatatea lucratorilor. conform prescriptiilor de semnalizare. in special. fiind interzisa folosirea acestuia si de alte persoane. in deplina securitate pentru angajati. Tot ca masuri generale de prevenire a riscurilor. in zonele in care angajatii sunt expusi sau exista probabilitatea de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni. usor identificabile. se vor utiliza mijloace ce permit colectarea. inclusiv utilizarea unor recipiente sigure. depozitarea si eliminarea deseurilor. Echipamentele de protectie individuale. care pot fi contaminate 113 . azbest si agenti cancerigeni si mutageni. trebuie utilizate de catre un singur lucrator. Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie. in vedere si deseurile care contin agenti chimici. transport in siguranta la locul de munca al agentilor chimici. implementata in procesul de munca. dezinfectarea. depozitare. controlul.

de asemenea. cum este cazul rasinilor. sa fie dezinfectate si curatate sau. precum si masurile necesare pentru asigurarea avertizarii si a sistemelor de comunicare necesare semnalarii unui risc crescut si pentru inceperea imediata a actiunilor de remediere. Pentru aceste situatii. luand in considerare tipul contaminatiilor care pot fi uleiosi. materiale igienico-sanitare. adezivilor sau lacurilor. Angajatorul va asigura conditii pentru igiena personala a lucratorilor prin amenajarea de vestiare speciale pentru echipamentul de lucru sau de protectie. care vor fi puse in practica in momentul aparitiei unor astfel de evenimente. trebuie sa fie scoase atunci cand paraseste zona de lucru si trebuie sa pastreze separat de alta imbracaminte. grasi sau lipiciosi. instruirea si informarea lucratorilor sa nu manance. inclusiv crème pentru protectia pielii. la recomandarea medicului de medicina a muncii. angajatorul are obligatia de a intocmi planuri/proceduri de urgenta.explozie. corespunzatoare si dotate cu substante antiseptice pentru piele si ochi in cazul expunerii la agenti biologici. salvare si asistenta. sala de masa. Se vor acorda. masuri de prevenire a efectelor si de informare a angjatiilor asupra efectelor. Aceste proceduri vor include exercitii adecvate fiecarei situatii. sa nu bea si sa nu fumeze in zonele de lucru in care exista riscul contaminarii cu agenti cancerigeni. folosirea manusilor de protectie. incidente sau urgente… … sunt masurile care trebuie luate de angajator in vederea interventiilor in astfel de situatii si prevenirii efectelor pe care acestea le pot avea asupra lucratorilor. 114 . protectia impotriva r4azelor ultraviolete si a stropilor de metal incins rezulatati la sudura. mutageni sau biologici. Masuri speciale pentru cazuri de accidente. sepatat de imbracamintea personala.de agenti biologici. grupuri sanitare sau dusuri curate. la nevoie. distruse. operatiunilor de evacuare. echiopamentele individuale de protectie care se vor acorda lucratorilor carora li se permite sa lucreze in zona afectata. prevederi referitoare la dotarile necesare acordarii primului ajutor si interventiilor in caz de scapari accidentale sau de incendui.

Masurile specifice riscului fizico – chimic se refera. nu poate avea loc decat daca cele 3 elemente ale triunghiului de foc sunt reunite : a) b) c) carburant – substante inflamabile : gaze. flacara. inclusuv depozitarea manipularea si izolarea agentilor chimici incompatibili. Masuri de prevenire specifice riscului fizico – chimic … … sunt masuri tehnice si/sau organizatorice corespunzatoare naturii activitatilor. la izolarea unui element astfel incat sa nu mai fie indeplinite conditiile necesare exploziei sau incendiului. sursa de initiere – suprafata fierbinte.Angajatorul trebuie sa asigure ca serviciile interne si externe pentru accidente si urgente au acces la aceste informatii. in concentratii periculoase la locul de munca. prin sisteme de ventilatie corespunzatoare. scantei de origine mecanica. curent electric. Explozia sau incendiul. Eliminarea sau evitarea surselor de aprindere care pot produce explozii sau incendii este o alta masura specifica de prevenire a riscului de incendiu-explozie care se poate realiza practic prin masuri de 115 . prin depozitarea materialelor oxidante separat de materialele combustibile etc. scantei electrice. in principal. electricitate statica sau substante explozive. In cadrul acestor masuri specifice se acorda prioritate prevenirii prezentei substantelor inflamabile sau chimic instabile. vapori. pulberi. lichide: carburant – care poate fi oxigen sau substante oxidante. in vederea asigurarii protectiei lucratorilor impotriva riscului de incendiu – explozie datorat pericolelor ce decurg din propietatiile fizico – chimice ale agentilor chimici.

De aceea. sub forma de informatii si instructiuni. si ale posibililor agenti biologici. pereti din materiale necombustibile etc.. Numai lucratorii instruiti si informati corespunzator sunt in masura sa aplice masurile stabilite si sa promoveze aplicarea in practica a masurilor pentru un mediu de munca sigur si sanatos. distantarea utilajelor periculoase de alte locuri de munca. Pentru orice situatie susceptibila de a prezenta risc de incendiu-explozie. este foarte important ca angajatii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca o pregatire suficienta si adecvata riscurilor la care sunt expusi. in principal. La fiecare loc de munca. iar angajatii trebuie sa cunoasca informatiile privind denumirea si propietatile periculoase ale agentilor chimici prezenti. tipul si durata expunerii. cu conditia pastrarii spatiului dintre ele.. a lucrului cu foc deschis sau a suprafetelor inchise in halele si instalatiile unde se lucreaza cu substante inflamabile. in special. conditiile in care se desfasoara activitatea. Instruirea si informarea lucratorilor asupra riscului … . precum si continutul fiselor tehnice de securitate date de furnizor. prin amplasarea in locuri vizibile si potrivite a mijloacelor corespunzatoare de combatere a incendiilor. este o alta componenta importanta a managementului riscurilor chimice de care depinde in mare masura realizarea obiectivelor propuse. angajatorul trebuie sa prevada masuri pentru limitarea/diminuarea efectelor wxploziilor si incendiilor. angajatorii trebuie sa difuzeze. 116 . rezultatele masuratorilor de concentratii ale noxelor in mediul de munca si valorile limita de expunere profesionala. nivelul.prevenire a formarii scanteilor de origine mecanica sau electrostatica si prin interzicerea fumatului.

inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat. instruire individuala si instruire bazata pe support scris. modul de intretinere si valabilitatea acestora. conform reglementarilor in vigoare. precum si masurile pe care trebuie sa le ia angajatii. Supravegherea continua a starii de sanatate … … a lucratorilor expusi la agenti chimici in mediul de munca se face inaintea expunerii si apoi periodic.De asemenea. este necesara purtarea echipamentului individual de lucru. care sa permita detectarea simtomelor bolii sau efectul negativ. Instruirea si informarea lucratorilor trebuie efectuate inaintea inceperii unei activitati care implica expunerea la agenti chimici si biologici. Atunci cand. cerintele de igiena ce trebuie recpectate. angajatorul trebuie se explice lucratorilor necesitatea si consecintele referitoare la purtarea echipamentelor de protectie. sa vegheze ca toate aceste recipiente. Angajatorul are obligatia de a asigura suptavegherea starii de sanatate a tuturao angajatiilor prin servicii medicale de medicina muncii. Informatiile vor fi furnizate prin comunicare orala. in special personalul de interventie. angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta lucratorilor efectele asupra sanatatii si securitatii ce decurg din aceste masuri. precautiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii. ambalaje si anstalatii sa fie etichetate clar si vizibil si sa expuna semnele de avertizare in mod cat mai vizibil. in cazul producerii unor incidente. prin controale medicale si tehnici adecvate indicate de medicul de medicina muncii. din motive intemeiate. pentru a se asigura ca se vor respecta toate masurile de prevenire adoptate. adaptate evolutiei riscurilor si aparitiei unor riscuri noi si repetate perodic. Medicul de medicina muncii trebuie sa cunoasca bine conditiile de 117 . Angajatorul trebuie sa informeze angajatii cu privire la instalatiile si recipientele auxiliare acestora care contin agenti cancerigeni sau mutageni. in functie de natura si gradul riscului.

la cabinetul de medicina muncii. in cazul pensionarii sau al somajul lucratorului. in special. mutageni si biologici . de conditiile de lucru descrise si de agentii periculosi specuficati. precum si registrul de expunere a lucratorilor la azbest. si il va insoti pe lucrator pe toata durata activitatii lui prifesionale.expunere a fiecarui lucrator. Medicul de medicina muncii va intocmi pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medicala. Inregistrarile medicale vor fi pastrate o perioada de timp cel putin egala cu perioada de expunere. Pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medicala. dosarul medical va fi pastrat o perioada de cel putin 40 de ani dupa sfarsitul expunerii. la schimbarea locului de munca. 118 . la toate locurile de munca. In cazul expunerii la agenti biologici. un dosar medical care va fi pastrat impreuna cu fisa de expunere la riscuri profesionale. la directie de sanatate publica in cazul falimentului angajatorului sau catre medicul de femilie. angajatorul va intocmi fisa de expunere la riscuri profesionale. Angajatorul nu are acces la dosarul medical al lucratorului. la locul de munca. in functie de riscurile mentionate. agenti cancerigeni. dosarul medical va fi pastrat o perioada mai mare de 10 ani de la incetarea expunerii. Dosarul cu inregistrarile medicale se transmite catre un alt cabinet de medicina a muncii . mutageni sau biologici. ca stabili tipul si periodicitatea controalelor medicale. Angajatorul pastreaza si pune la dispozitia organelor de control lista locurilor de munca cu riscuri profesionale. mutageni si agenti biologici susceptibili sa antreneze infectii. completate si parafate numai de medicul de medicina muncii. fisele de aptitudini ale angajatiilor expusi la noxe in mediul de munca. cancerigeni. a celor care sunt expusi la azbest. agenti cancerigeni. In cazul expunerii la azbest. ce va fi inaintata medicului de medicina muncii care.

folosind petrometria de absorbtie sau o metoda care sa dea rezultate echivalente. poate cunsulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.Angajatul are acces la toate informatiile privind starea lui de sanatate. dosarul medical si fisa individula de expunere vor fi actualizate. Respectarea restrictiilor si interdictiilor legale … … este o obligatie importanta a angajatilor. In functie de rezultatele controlului medical. 119 . 33 este depasita. dupa caz. va recomanda vaccinarea adecvata imunizarii impotriva agentilor biologici la care sunt expusi sau chiar schimbarea locului de munca si retragerea angajatilor de la orice expunere la pulberile de azbest sau la agenti cancerigeni si mutageni. Pentru fiecare angajat. sau cand s-a inregistrat un nivel al plumbului in sange mai mare de 20 ug Pb/100 ml sange la angajati. in urma supravegherii starii de sanatate de descopera de catre medicul de medicina muncii ca un angajat are o boala identificabile sau o afectare a starii de sanatate. Supravegherea medicala are loc atunci cand se produce expunerea la o concentratie de plumb in aer mai mare de 0. inclusiv asupra unor date si recomandari medicale pe care sa le urmeze dupa incetarea expunerii. Monitorizarea biologica a angajatilor expusi la plumb metalic si compusii sai ionici trebuie sa includa masurarea nivelului de plumb in sange (PbB).075 mg/mc. calculata ca o medie ponderata cu timpul pe o perioada de peste 40 ore/saptamana. angajatul este informat de catre medicul de medicina muncii despre rezultatul care il priveste personal. ca rezultat al expunerii in procesul de munca la un agent chimic periculos sau ca valoarea limita biologica prevazuta in anexa nr. avand in vedere propietatile tixice ale unor agenti periculosi si/sau a activitatilor care implica agenti chimici periculosi. Atunci cand. medicul de medicin muncii va recomanda masuri individuale de protectie adecvate expunerii sau.

pentru activitati destinate sa elimine agentii chimici prezenti in deseuri si produse secundare . precum si activitatile care implica in procesul de munca utilizarea unor izolatii termice sau acustice de joasa densitate (un gram/cmc) cu continut de azbest .G.pentru producerea agentilor chimici interzisi. • producerea sau folosirea agentilor chimici si activitatile prezentate in anexa nr. inclusiv analize . .G. 2 a H. fiind interzise la comercializare si utilizare. a podurilor de cale ferata. 124/2003. In aceste cazuri. carbonatul bazit de plumb. 124/2003. • vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb . a dublului fund al vapoarelor. de la 1 ianuarie 2007 vor fi interzise toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest. sulfatul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor fi utilizati sub forma de pasta sau vopsea gata preparata . • aplicarea azbestului prin procedee de stropire (sprayere). a picturii decorative. daca acestia sunt folositi ca intermediari . • munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrarile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruza). angajatorul trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile actelor normative in vigoare. In conformitate cu prevederile H. Se 120 . a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor care contin acesti pigmenti. este prevazuta in anexa nr. 34 – NGPM. .pentru scopuri exclusive de cercetare stiintifica si testare.In acest sens. privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest. pentru care se pot admite derogari in urmatoarele situati : . Lista produselor care trenuie avute in vedere in mod deosebit. care interzic : • intrebuintarea carburantului bazic de plumb (ceruza). a sulfatului de plumb si a tutror produselor continand acesti pigmenti in orice lucrare de vopsitorie cu exceptia vagoanelor de cale ferata.

dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2006. 121 . Alte restrictii sunt : • informarea in scris a inspectoratului teritorial de munca si a directiei de sanatate publica pentru activitatile de extractie. in special : .natura si durata probabila a activitatii .echipamentul de protectie individual necesar este furnizat . produselor fabricate. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2008. pe cat este posibil din punct de vedere practic . care pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestor diafragme.caracteristicile echipamentului utilizat pentru protectia si decontaminarea angajatilor care participa la activitate.metodele aplicate atunci cand activitatea implica manipularea a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest. activiatatilor si procedeelor utilizate.excepteaza diafragmele care contin crisotil. din aparate. . Ori de cate ori intervine o modificare semnificativa in activitatile de extractie. • Transmiterea catre inspectoratul teritorial de munca . angajatorul trebuie se efectueze o noua informare in scris. Planul de lucru trebuie sa contina. pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora. cu descrierea succinta a tipurilor si cantitatilor de azbest utilizate. . de fabricare si de transformare a azbestului. . . a Planului de lucru pentru demolarea sau de indepartare a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri si/sau structura acestora. . Produsele care contin azbest comercializate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.faptul ca azbestul si/sau materialele cu continut de azbest sunt indepartate inaintea demolarii propiu-zise. instalatii si vapoare. pentru instalatiile de electroliza existente. cu o luna inaintea inceperii lucrarilor.locul unde are loc activitatea . de fabricare si prelucreare a azbestului.

122 . armonizata cu prevederile directivelor europene urmareste reducerea la minim a riscurilor pentru securitate si sanatate legate de prezenta agentilor chimici. mutageni. precum si biologici la locurile de munca. dupa caz. Legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca referitoare la agenti chimici. agentul biologic la care angajatii au fost expusi si. azbest si agenti cancerigeni si mutageni Legislatia romana in domeniul securitatii si sanatatii in munca.. Legislatia romana. Angajatii si/sau reprezentantii lor in unitati au acces la informatiile colective anonime cuprinse in acest registru.caracteristicile echipamentului utilizat pentru protectia celorlalte persoane prevazute la locul sau in vecinatatea locului unde se desfasoara activitatea. • Intocmirea si actualizarea permanenta a registrelor de expunere. durata activitatii depuse si a expunerii. pentru angajatii desemnati sa efectueze activitati ce implica expunerea la azbest si/sau materiale cu continut de azbest. Registru de expunere va contine informatii privind natura activitatii si a expunerii. la agenti cancerigeni si mutageni precum si la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 . angajatorul va infiinta si actualiza permanent registrele de expunere. Medicul de medicina muncii si inspectoratul de munca au acees la acest registru. a azbestului si a agentilor cancerigeni. Registrul se pastreaza cel putin 40 de ani dupa incheierea expunerii. datele referitoare la accidente si incidente. in cadrul masurilor de protectie a lucratorilor expusi. aplica principiile generale de prevenire si acorda prioritate eliminarii si inlocuirii agentilor periculosi. asemenea celei comunitare.

privind protectia tinerilor in munca . pentru stabilirae valorilor limita indicative in scopul implementarii Directivei 80/1107/CEE. a celor care au nascut de curand sau alapteaza . despre propietatile fizico-chimice si toxicologice. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici. privind introducerea de masuri pentru incurajarea imbunatatirilor in domeniul sanatatii si securitatii muncitorilor la locul de munca. • Directiva 91/322/CEE. cu amendamentele ulterioare . 123 . privind aplicarea masurilor de promovare a securitatii si sanatatii la locul de munca a lucratoarelor gravide. • Directiva 94/33/CEE. referitoare le protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni la locurile de munca . cu privire la securitatea si protectia sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici la locurile de munca . • Directica 92/85/CEE. sunt: • Directiva cadru 89/391/CEE. deoarece acesta impune. • Directiva 98/24/CEE (amendata de D2000/39/CEE). • Directica 83/477/CEE (amendata de D 91/382/CEE). • Directiva 67/548/CEE. importanta deosebita o are si cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatorii a reglementarilor legale referitoare la clasificarea. transmiterea de informatii despre pericole si riscuri. • Directiva 90/394/CEE (amendata de D97/42/CEE si D99/38/CEE). despre masuri de prim ajutor si interventii in cazul de urgenta etc.Alaturi de legislatia referitoare la securitatea si sanatatea in munca. Directivele europene transpuse in legislatia romana. prin eticheta si fisele tehnice de securitate. fizici si biologici la locul de munca . in domeniul agentilor periculosi chimici si biologici. privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor datorate expunerii la agenti biologici la locul de munca pentru securitatea si sanatatea lucratorilor . privind protectia impotriva riscurilor de imbolnavire si prevenirea acestor riscuri legate de expunerea la azbest la locul de munca. • Directiva 2000/54/CEE.

• LEGEA nr. • NORME TEHNICE din 30 mai 2002. • ORDIN – MMPS nr. • ORDIN nr. transportul. 657/2001. pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului .G. transportul. privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a echpamentului individual de protectie . depozitarea.53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII. 572/2002. nr. experimentarea. Legislatia romana in vigoare in domeniul agentilor chimici • Constitutia Romaniei. prepararea. privind simplificarea unor formalizati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor – Republicare modificata si completata de O. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor (PROCEDURA DE AUTORIZARE a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii). • HOTARARE nr. • ORDIN nr. privind prescriptii minime de semnalizare de securiate si/sau sanatate la locul de munca. 124 .126/1995. manuirea si folosirea materilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor pirotehnisti. pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea.• Directiva 92/58/CEE.35/2003. pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor fizice si juritice din punct de vedere al protectiei muncii. prepararea. manuirea si folosirea materilor explozive utilizate in alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor. privind detinerea. precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor • ORDONANTA DE URGENTA nr.225/1996. • HOTARARE nr. 76/2001. distrugerea. privind Regimul materiilor explozive . depozitarea. distrugerea. experimentarea. 225/1995. • LEGEA nr.U.

• H.G. • ORDINUL MIR 608/2002. 125 .G. 200/2000. privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase.U. nr. • ORDIN MAPM 1215/2003. pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor. privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. 426/2001. • H. modificarile si completarile ulterioare. • ORDONANTA DE URGENTA nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. privind clasificarea. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta perricole de accidende majore in care sunt implicate substante periculoase.• HOTARARE nr. reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.347/2003. 261/2001. • OM – MIR 227/13 iunie 2002.200/2000. • O. • H.G. 451/2001. • SR13253 – Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase. aprobata prin LEGEA nr. privind aprobarea Listei europene a substantelor chimice notificate – ELINCS. etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. 490 pe 16 mai 2002.G. 1300/2002 – Notificarea substantelor chimice. • H. privind clasificarea. 78/16 iunie 2000 privind Regimul deseurilor aprobata prin LEGEA nr.200/2000. 124/2003 ( MAPM ).G. privind Inventarul european al subsantelor existente puse pe piata – IESCE. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. • H. 92 pe 23 inuarie pe 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Ordoanantei de Urgenta a Guvernului nr. privind Prevenirea. • HOTARARE nr.G. privind clasificarea.

G.4/1995 privind fabricarea. 1147/10 dec 2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor – costruirea. 172/5mai 1997. nr. comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar penru combaterea bolilor. 85/1095. • LEGEA 1022/2002. • H. monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri . • H. 466/1979 privind regimul substantelor toxice. • ORDIN MAPM 1441/2003.G. 48/1999. • ORDIN nr. preivind organizarea si functionarea a Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase . aprobata prin LEGEA nr. pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura. 126 . privind infintarea Secretariatului de risc penru controlul activitatilor care prezinta pericole de accidentare majora in care sunt implicate substante periculoase ( unitati econamice de tip SEVESO II ) . 707/3 iulie 2002. privind transportul rutier al marfurilor periculoase .• DECRET nr. • ORDONANTA nr. exploatarea. pentru infiintarea Registrului National al Substantelor Chimice Potential Toxice si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia .

M. DOCUMENTUL / ACTIVITATEA crt ANGAJATOR P.F sau P.J. in functie de situatie 127 . DOCUMENTE SI ACTIVITATI DESFASURATE LA EVENIMENTE Nr.25.T.J I.F sau P. 1 Producerea evenimentului La P.T. C.P BAZA LEG ALA Obs.

T.3 …….I. de la sediul P. de la locul evenimentului . . se comunica si organelor de urmărire penală 128 .T.1 Lg.1 Observatii: . 27 al.J C..la accidente de traseu se anunta si organul de urmarire penala precum si persoana juridica organizatoare a transportului .F / P.după caz. 319 / 2006 art. 27 al. 319 / 2006 art. Lg.2.la accidente mortale si cu persoane disparute se anunta si organul de urmarire penala . ai caror lucrători se află printre victime .numarul de comunicari este in functie de situatie .M.T.daca victima nu era in timpul programului / sarcinii de serviciu / in afara teritoriului P. 26.I.va fi comunicat de îndată .altor angajatori.2 Comunicarea operativa a evenimentului = 1. raspunde primaria pe raza careia s-a intamplat evenimentul .M.J.P.angajatorului la care s-a produs evenimentul .

usoare -A. .3 Comisia de cercetare Observatii: Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului 4 Cercetarea evenimentului: . .M.29 Acorda supraveghere Hg 1425 art.Mca -A.accidente de munca colective.se face. 120 (2) 129 . cu vatamare grava Lg. de traseu -A. prin decizie scrisa. formata din cel putin 3 persoane (una este lucrător desemnat) Hg 1425 art. 120 (1) Cerceteaza: .incidente periculoase.8) Hg 1425 art.disparuti.: -AM cu Inc. . 116 (1 .accidente de munca mortale.(1) din lege .accidente de munca cu invaliditate.termen de finalizare = 5 zile lucratoare de la data producerii Numeste comisia. 116(4) Face cercetarea pt.M. în conformitate cu prevederile art.Tp. Hg 1425 art. imediat după comunicare.29 alin.M. . 319 / 2006 art.

întocmit la data producerii evenimentului. 121 (2) 130 . 121 (1) Hg 1425 art.În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă. ITM va completa dosarul de cercetare. şi va întocmi un nou procesverbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către ITM a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal Hg 1425 art. în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei.

5 Intocmirea dosarului de cercetare Termen: maxim 5 zile de la finalizarea cercetarii. pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă.originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea. 124 Hg 1425 art. deces. pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie.originalul se înaintează organelor de urmărire penală. b) într-un exemplar. Hg 1425 art. 124 Hg 1425 art. Hg 1425 art. 122 Dosarul de cercetare se intocmeste: a) într-un exemplar. 124 d) în două exemplare. . c) în două exemplare. Observatii: Se intocmeste de catre comisia de cercetare . pentru incidentele periculoase. accidente colective. . 124 f) în mai multe exemplare. un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la ITM ă pe raza căruia s-a produs evenimentul. pentru . .originalul se 131 Hg 1425 art. pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă.dosarul se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea. pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii. 124 e) în trei exemplare. Hg 1425 art.dosarul se păstrează în arhiva angajatorului . .originalul se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul.

8 Inaintarea dosarului pentru avizare Termen: 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării Restituirea dosarului de catre ITM Termen: cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract. alta decât cea la care este încadrată victima. la domiciliul clientului. se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens. în documentele încheiate. se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima. 136 (1) Hg 1425 art. 9 10 Dosarul se intocmeste de P. 136 (2) Hg 1425 art.F / P. accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. 125 (1) Hg 1425 art. pe bază de comandă. În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens.J. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii. clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentei norme. si se inainteaza la: P. 134 Hg 1425 art. 136 (3) 132 .F / P.J. comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. 125 (2) Hg 1425 art. primeste dosarul ITM ITM avizeaza si inapoiaza dosarul Hg 1425 art.

pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. studenţi. 136 (6) Hg 1425 art. se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă. 133 Hg 1425 art. 136 (4) Hg 1425 art. 136 (7) . se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul. 136 (5) Hg 1425 art. din proprie iniţiativă. în cadrul activităţilor cultural-sportive. se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. Accidentele suferite în timpul stagiului de practică profesională de către elevi. aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator. Accidentul de muncă suferit de o persoană. Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi.Accidentul de muncă suferit de o persoană. ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.

conform concluziilor cercetării. produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nici o legătură cu acesta. ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator. 136 (8) Hg 1425 art. 136 (10) Hg 1425 art. se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. după caz. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. după caz. Accidentul produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii. 136 (9) Hg 1425 art. Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. din proprie iniţiativă. 134 Hg 1425 art. conform concluziilor cercetării. înregistrarea se face conform legii. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. 136 (11) . Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau.

R. potrivit legii..F.Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături. sunt obligaţi să delege însoţitori pentru astfel de încărcături. angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM. 140(2a) ITM care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului. se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate. în termen de 3 zile lucrătoare de 135 . după caz. inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege. personalul de poştă de la vagoanele C. sau. 140(1) Hg 1425 art. cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă. angajaţi ai unor angajatori care. 136 (12) Hg 1425 art. 137 Hg 1425 art. spre avizare Hg 1425 art. FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în parte în câte 4 exemplare ce se înaintează. Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări. pe mijloace de transport ce nu le aparţin.

Angajatorul la care se înregistrează la dosarul sau la accidentul anexează FIAM-ul procesul verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată. 140(3) la inspectoratul teritorial de muncă Hg 1425 art. 140(4) şi la asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social.Verificarea şi avizarea FIAM de către ITM se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primire formularului. la primirea avizului Hg 1425 art. cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă. domiciliul sau reşedinţa. se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate. Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în Registrul unic de evidenţă În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea. 175 136 . 140(5) Hg 1425 art. Hg 1425 art. 141 Hg 1425 art.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 analizare si avizare dosar intocmire dosar analizare si avizare dosar Comunicarea = imediat Comisie cercetare = se numeste “de indata” prin decizie scrisa Cercetare eveniment/Finalizare cercetare = max. Intocmire dosar Max.copii de pe declaraţii. 7 zile de la primirea lui Prelungirea termenului.5 zile de la producere finaliz.P. efectuarea de expertize . 3.5 zile de la Max. argumentat şi în termen.T. + C.M.T. Inapoierea dosarului de catre I. 4.T.T. se trimit: . schiţe La C.proces verbal cercetare .de cercetare a evenimentului se face în scris. ordin de deplasare. la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.M Remitere dosar de catre I. pentru: .T. 2. Producerea evenimentului Comunicare eveniment (I.T.Organigrama cercetarii accidentului de munca cu I.comunicare eveniment .M C0 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Cercetare evenim.M. Inaintarea dosarului la I. foaia de parcurs.M.T. inaintare FIAM la I.FIAM 137 .T.prelevarea de probe.T. 5 zile de la producerea evenimentului Intocmirea dosarului = max. 5 zile de la finalizarea cercetarii 5.) “imediat" Finalizare cecetare Inaintare dosar la I.P. = cel tarziu in a X-a zi de la producere 6.M. = max. cercetarii prelungire termen cercetare 1.M.

starea echipamentelor de muncă. întocmite cu ocazia cercetării evenimentului. din care să rezulte data. 138 . declaraţiile accidentaţilor. în cazul accidentelor de traseu. e. ora şi data producerii evenimentului. i. în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal. j. în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii. întocmite conform legii. copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. c. copii ale contractelor individuale de muncă al victimelor. nota de constatare la faţa locului. i) procesul verbal încheiat după producerea evenimentului. încheiat de serviciile poliţiei rutiere.copii ale certificatului constatator sau orice alte autorizaţii în baza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea. închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură. copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul. b. în cazul persoanelor date dispărute.CERCETAREA EVENIMENTELOR SE VA FINALIZA CU INTOCMIREA UNUI DOSAR. Dosarul va mai cuprinde. d. m. d) acte doveditoare. în cazul accidentului mortal. procesul-verbal de cercetare.copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor. k. conform competenţelor sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie. data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul. din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare. opisul actelor aflate în dosar. actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice. care va cuprinde: a. l. concluziile raportului de constatare medico-legală. f) corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate. în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare. cum ar fi: a) copie a autorizaţiei. în conformitate cu Error: Reference source not foundalin.copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului. b) copie a diplomei. după caz. p. declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului. c) acte de expertiză tehnică. în caz de deces se va anexa în original. emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă. n. g. ora când accidentatul s. în condiţiile prevăzute la . orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului. h) actul medical. g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare.(2) şi (4). ridicarea de documente sau prelevarea de probe. copie a certificatelor de concediu medical în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie.a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul. f. în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate. schiţe. fotografii referitoare la eveniment. copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi fişei de aptitudine. o. adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei. care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei. h. emise de organe autorizate. încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă. q. în cazul accidentului urmat de invaliditate. din care să se poată stabili locul. existenţa sau nu a echipamentului individual de protecţie. e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu.

e.cauza producerii evenimentului. k. k). s. În capitolul prevăzut la lit. a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul.urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate. i.j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă. l) şi m).alte cauze care au concurat la producerea evenimentului.viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat. solidarităţii sociale şi familiei.perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea.c) se vor indica.avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă.datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul. r.alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului.data şi ora producerii evenimentului. g.propuneri pentru cercetare penală. b.angajatorul care înregistre ază accidentul de muncă sau incidentul periculos. motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor. d. f. de asemenea.persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale. data încheierii procesului-verbal.s). t. din capitolele prevăzute la lit.numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului. l. c. echipamentului de muncă. aprobat prin ordin al ministrului muncii. prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea. numele reprezentantului său legal. de asemenea.locul producerii evenimentului..măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora. q. j. În capitolul prevăzut la lit. denumit în continuare FIAM.termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit.descrierea detaliată a locului.sancţiunile contravenţionale aplicate.b) se vor indica. h.caracterul accidentului.obiectul cercetării. n. o. PROCESUL-VERBAL DE CERCETARE A EVENIMENTELOR trebuie să conţină următoarele capitole: a.numele şi semnătura persoanei/persoanelor care au efectuat cercetarea. x. 139 . v. m. precum şi numele angajatorului şi al persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări. w. p. u.numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora.

profesia de bază. accidentat în cadrul accidentului (câmp a) 140 . datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele. de asemenea.accidentelor cercetate de către comisia numită de către angajator. PRECIZARI FIAM FIAM Nr. Capitolul prevăzut la lit. locul de muncă la care este încadrat. data efectuării ultimului instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.V.r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator. cu redarea integrală a textului acestora.descrierea detaliată a împrejurărilor. b. în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă. b – nr. d.descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul. adresa punctului de lucru.În capitolul prevăzut la lit. c – nr. ocupaţia în momentul accidentării. data decesului. de cercetare A1 – Nr.e) se va indica. c. pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare. se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la lit.k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. conform competenţelor. în momentul accidentării. În capitolele prevăzute la lit. numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor. prenumele. de asemenea.h) se vor indica. numărul de copii minori. pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment. rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă. Accident la angajator [_a_/_b_/_c_] –Semnificaţie: a – nr. desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare.o) se va schimba cu „Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare”. În capitolul prevăzut la lit.w)-x) se vor regăsi în procesul verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii.w) care va fi numit „Viza angajatorului”. – Numărul formularului FIAM se completează la sediul ITM în momentul aprobării P.g) se vor indica. persoane accidentate în accident (câmp a). În cazul accidentelor cu ITM. se va face referire şi la aceasta. numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. starea civilă.descrierea detaliată a echipamentului de muncă. În situaţiile în care. în cazul b. de asemenea următoarele: numele.descrierea detaliată a locul producerii evenimentului. vârsta.i) va conţine următoarele subcapitole: a. Capitolele prevăzute la lit. Denumirea capitolul prevăzut la lit. procesul verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la lit. domiciliul. vechimea în muncă. iar pentru persoanele care. cetăţenia. din cercetare. În capitolul prevăzut la lit. accident la angajator.

Completarea câmprilor va fi făcută conform acestei structuri şi în cazul persoanelor din afara ţării care nu au cod numeric personal pe aceeasi structură. Tabelului de mai jos. activităţi ambulante) sau lucrează la domiciliu. 04 = cod judeţ Bacău) D1. plastic Hârtie. D3 – Activit. K18. D .Invaliditate – încadrarea persoanei accidentate într-un grad de invaliditate. D4 . supraveghere.Deces . 0G. construcţii. pentru fiecare agent material. Dacă o persoană are mai multe locuri în care lucrează (transport. VALORILE CODURILOR 0X SAU 0Y 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H NATURA MATERIALULUI Piatră. minereuri Metal Lemn Cauciuc.ec. 0H) este utilizată pentru a face diferenţierea între agenţii materiali. BACĂU = 104 – 1 = cod regiune nord est. care reprezintă tipul materialului de lucru.B4 – Se codifică codul prin cod regiune + cod judeţ conform CLASIFICARE 1 prezent în ANEXĂ CLASIFICĂRI (Ex. cunoscut fiind faptul că acestea reprezintă: SAALLZZ (S = sexul. conform câmpurilor solicitate prin FIAM D1 – Activitatea economică principală – este definită ca cel mai important tip de activitate. 0B. 0E.reluarea activităţii. K20. în care este implicat accidentatul – vizează activitatea economică a unităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea accidentatul (Unitatea locală – este considerat amplasamentul geografic în care este desfăşurată în principal activitatea sau se spune că este baza operaţională a activităţii. ZZ = ziua naşterii). în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de muncă a persoanei accidentate (prin prezentarea documentelor care certifică durata incapacităţii precum şi modalitatea de terminare a acesteia: R . cu literele X şi Y este redefinită. 0D. 0F. D5 – Se bifează căsuţa corespunzătoare dimensiunii intreprinderii F3 – În cazul în care accidentatul nu are cod numeric personal se vor completa doar primele 7 poziţii ale câmpului. I . carton Textile Piele Alimente ANEXA FIAM [________/____]PENTRU ÎNREGISTRAREA FINALIZĂRII INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ – Se completează şi se transmite la ITM care a înregistrat accidentul de muncă.decesul persoanei accidentate după un număr de zile de incapacitate temporara de muncă) 141 . 0C. în termeni de cel mai mare număr de angajaţi. Această poziţie constă în clasificarea 0X. întreţinere. K22 – se completează pe baza Anexei CLASIFICĂRI – CLASIFICARE 2 (Agentul material) AGENTUL MATERIAL – Detaliere: Poziţia 4 a codului (ultimele 2 caractere – care au forma: 0A. Codificarea Agentului material. conf. Grupă respectiv Clasă. LL = luna naşterii. AA = anul naşterii. unitatea locală este considerată a fi locul de unde se dau instrucţiuni sau de unde este organizată activitatea. sau în cazul persoanelor la care nu se poate obţine CNP. D3.se completează codurile activităţilor economice la nivel de Diviziune. sau clasificarea 0Y – care prezintă tipul pachetului.

142 .

000 4. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. prin fisa postului.000 . Neadoptarea.000 4.0008. tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.00010.000 5. solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca.39(3) Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. sanitare. prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.13(n) Art.acele grupuri sensibile la riscuri specifice.13(b) Valoare 5.0008.13(e) 4. in spiritul prezentei legi.000 4. corespunzator functiilor exercitate Neelaborarea instructiunilor proprii. Nestabilirea pentru lucratori.00010.13(a) Art. Neasigurarea de echipamente individuale de protectie ART.000 Art. ART. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca. bazat pe evaluarea riscurilor.13(p) 5.13(r) Art.13(d) Art.000 5.12(1) lit.26. a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca.12(1) lit. dupa caz. conform prevederilor legale Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv. precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie. SANCTIUNI LEGEA 319/2006 CERINTA LEGISLATIVA ART. inainte de inceperea oricarei activitati.39(2) Neintocmirea de catre angajator a unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice.a Art.00010. din faza de cercetare. inclusiv pt. a echipamentelor de munca. Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate trebuie luate si.000 3.0008.0008. organizatorice si de alta natura.b Art.000 Art.000 4.securitatea si sanatatea in munca.00010.00010. ART LEGE Art.0008.39(4) Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor pt. proiectare si executie a constructiilor. asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat.13(c) Art.

consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator Art.29(1) lit.5007. a testarii psihologice a aptitudinilor.0008. prin lucratorii desemnati. Neasigurarea informarii fiecarei persoane. specifice locului de munca/postului sau.13(i) Art.000 Art.Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit.000 Art.13(j) Art.0008. anterior angajarii in munca.13(o) 4. precum si la asigurator Art.13(h) 4.a Art.13(m) 4.39(5) Nerespectarea obligatiilor ref. imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor.0008.000 4.0008.000 Art.4 lit.SSM.0008.13(k) Art. lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor Nu asigura conditii pt.000 4. retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor Nu desemneaza.0008.000 4. dupa caz.7 alin.000 4. la solicitarea inspectorului de munca. in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru.ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire in dom. dupa caz.e Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie. precum si a instalatiilor de captare. Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca. controlul psihologic.13(l) 4.7(4) 4.0008.20 Art.000 4.000 Art.0008.000 . precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care. in urma examenului medical si. prin propria competenta sau prin servicii externe.13(f) 4. a aparaturii de masura si control. asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca. precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.000 3.000 Art.0008.0008. ulterior angajarii Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art.32(2) Art. corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si.la evaluarea riscurilor.0008.

11(2) si iminent parasesc locul de munca/zona periculoasa Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent sau dau Art. competente etc.000 3.5007.0006.a Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea intrepr.7(6) Art.5007.11(3) Art.000 3.art.5lit.0006.la acordarea primului ajutor.7(5) Art.000 3.13(q) Art.8 Art.000 3.f) catre ITM Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca.Nerespectarea obligatiilor ref..5007. dispersia teritoriala.27(1) lit. contractului colectiv de munca (contr. la informarea lucratorilor privind riscurile pt.39(6)lit.34(1) Art. invaliditate sau deces asiguratorului cf.individual de munca) Neacordarea materialelor igienico-sanitare cf.000 3.a Art.) Nerespectarea obligatiilor ref.5007.16 Art.0006.Legii346/2002 Art.000 3.9(1) Art.15 Art.0006.5007.000 3.11(4) dovada de neglijenta grava .5007.11(1) Art. a acelorasi locuri de munca Implicarea financiara a lucratorilor in masurile privind securitatea. de catre angajati ai unor societati distincte.000 3.000 3.000 3.la utilizarea in comun.000 3.a fi pregatiti in situatia cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pt. in caz de pericol grav Art.13(s) Art.27(1) lit.securitatea si sanatatea lucratorilor Neacordarea echipamentului individual de protectie nou in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie Necomunicarea evenimentelor (definite cf. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice fiecarui post de lucru Art.individual de munca) Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti Art.000 3.000 2.000 3.000 2.b Art. Nerespectarea prevederilor ref.securitate si sanatate in munca.b Neacordarea alimentatiei de protectie cf.0006. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. sanatatea si igiena in munca Nerespectarea prevederilor ref.0006.5007.000 3. riscuri.la lucratorii desemnati Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent pt.5007.000 Art.5005.5005.14 Art.39(7) Prejudicierea lucratorilor care. a legaturilor cu serviciile specializate etc.10 3. contractului colectiv de munca ( contr.39(6)lit.5007. desemnarea lucratorilor care aplica masurile stabilite.

37(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în munca de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. a incidentelor periculoase.Ingradirea accesului lucratorilor desemnati/a reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de protectie.5005.000 2.000 Art.000 2. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională.36 2. cum ar fi afişe.17 Art.18(5) Art.0004. ţinerii. precum şi persoanele cu dizabilitati Art.0004. pliante.12(c) 2. (1) a produs consecinţe deosebite. evidente si rapoarte in domeniul SSM Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca Nerespectarea prevederilor ref.0004. .0004. a accidentelor uşoare.0004. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în munca Prejudicierea reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii in munca din cauza consultarii. 39(8) Lipsa evidentei accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.000 2.000 2.5005.0004. orice informatii.000 2.000 2.21 Art. precum şi a accidentelor de munca Neelaborarea pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale a rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii proprii Neluarea măsurilor pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda (2) Dacă fapta prevăzută la alin. efectuarea instruirii in timpul programului de lucru Art. informarii si participarii la problemele de ssm Neacordarea timpului adecvat reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.5005.18(6) Art.19 Art.la cheltuielile cu instruirea lucratorilor. pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. a bolilor profesionale. lehuzele sau femeile care alapteaza. fără diminuarea drepturilor salariale şi nefurnizarea mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile specifice ssm Neamenajarea locurile de munca ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice: femeile gravide.000 2.13(g) Art.12(d) Art.000 ART.

b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici. precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice. iar fapta prevăzută la alin. 39(9) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5. anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. echipamentelor de muncă noi sau reparate. . ART. depozitarea. a construcţiilor.000 lei la 10. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională. (1) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind: a) fabricarea. manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate. parţială ori totală. ART.(3) Fapta prevăzută la alin. (1) şi (3) săvârşite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. (3) Dacă nerespectarea consta în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune. e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise. precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice. exploatarea. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. iar fapta prevăzută la alin. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea. transportul. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. fizici sau biologici. 38(1) Nerespectarea de către orice persoana a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în munca. (1) a produs consecinţe deosebite. (4) Faptele prevăzute la alin. d) întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă. pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. maşinilor şi utilajelor. întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice.

m) utilizarea. s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime. a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat. . execuţia. întreţinerea. n) asigurarea. corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze. j) delimitarea. marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie. Art. întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie. r) aplicarea metodelor de exploatare minieră. l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelorbutelii cu gaze comprimate sau lichefiate. materialelor şi produselor. manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă.g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie. exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere. i) transportul. îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5. q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare. p) organizarea activităţii de păstrare. . k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.000 lei neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate. în spaţii închise şi în condiţii de izolare. h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă. 40. a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă. o) asigurarea iluminatului de siguranţă. revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă. realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj.000 lei la 10.

Documente elabor Nr Documentu crt 1 Decizie desemnare lucrator d 2 Decizie desemnare lucrator p prim ajutor.PSI. evacuare 3 Decizie CSSM 4 Decizie desemnare serviciul 5 6 7 8 9 LEGISLATIA ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Decizie desemnare lucratori p EM in caz de pericol grav si Decizie lucratori desemnati c specializate in caz de pericol Decizie comisie cercetare eve Decizie conducator loc de mu Plan actiune in caz de perico .

1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive 9. 1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit 5. în special de afectiuni dorsolombare. 1051/9. Hotarârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 8.1146/30 august 2006 . 646/26 2. Hotarârea de Guvern nr. Hotarârea de Guvern nr.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.M. H.X. Hotarârea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj 11. Of.nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 4. 319/14 iulie 2006 . 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca 7.M.G.08. 10. Hotarârea de Guvern nr. nr. Hotarârea de Guvern nr. 1425/ M. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 13. .Of. 2006 Hotarari de Guvern in domeniul protectiei muncii Hotarârea nr. Hotarârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 1. Hotarârea de Guvern nr. iul.G nr.1. 815 .2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 3. nr. Hotarârea de Guvern nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran 12. Hotarârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca 6. 2006 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – H. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 2.Of. Hotarârea de Guvern nr. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.03.882/30 oct.

557/2007 din 06/06/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara(MO nr.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 16. 407 din 18/06/2007) 27. Hotarare de Guvern nr.12. 706 din 26-09-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale(MO nr. 246 din 7 martie 2007privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite(MO nr. Hotarare de Guvern nr.01. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor 15. 64/24. Hotarare de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive 21. Ordin nr. 887 din 31 octombrie 2006 23.03. 14. Partea I nr.2006) 20. Ordonanta de urgenta nr.2006) 19. 971/26. HOTĂRÂRE nr.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. . 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca(MO nr.01. Hotarare nr.07. Ordin nr. 169 din 9 martie 2007) 25. Hotarare nr. 915 partea I din 10-11-2006) 24.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. 925 din 15/11/2006) 22. Hotarârea de Guvern nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM MO nr. Partea I nr. 81/30. Ordin nr.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 18. 753 din 16/10/2006 privind protectia tinerilor in munca ( Monitorul Oficial. 1876/22. 1875/22. 304 din 4 iulie 2000) 28. Hotarâre de Guvern nr.Hotarârea de Guvern nr. 332 din 17/05/2007 26. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca(MO nr. Ordin nr. Hotarâre de Guvern nr.12. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 17. 70 din 30/01/2007Intrare in vigoare: 30/01/2007. 300/02. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor publicata in Monitorul Oficial.

1998 . nr. dr. Dr. 2006 . Aurelia.Darabont. 2006 . Atlas Press. St. Managementul securitatii si sanatatii în munca . Toma Niculescu."Implementarea managementului securitatii si sanatatii în munca".Dr. Aurelia Dascalescu. Pece."Evaluarea riscurilor în sistemul om-masina". Pece Stefan. 646/26 iul. Ion Toma.Of. "Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca". MEDMUN. dr. Raluca Stepa. 1425/ M.c. ed. Steluta Nisipeanu. ed.882/30 oct. ed.nr. ed. ing."Medicina Muncii". 319/14 iulie 2006 .Bibliografie . Duca Pavel. ing.Of. dr. Atlas Press..G.Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – H. dr. Conf.Legea securitatii si sanatatii in munca nr.M. Prof. Stefan PECE. Libra 2003 REALIZAT DE s. ing. Agir. Dascalescu. ing.Ed. 2003 . Al. 1999 ."Costul accidentelor de munca".. Dr. 2001 . Ec Aurelia DASCALESCU. 2003 . ing.PRO RISC srl INSPECTOR PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU LULEA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->