P. 1
Proiect Educational

Proiect Educational

|Views: 657|Likes:
Published by dalma_daniel

More info:

Published by: dalma_daniel on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

LICEUL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU” TG-MUREŞ

Avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de …………

Coordonator: Prof. Unger Enikő-Erzsébet

Parteneri Biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tg-Mureş Biblioteca Judeţeană, Tg-Mureş

II. .dezvoltarea spiritului de competiţie prin activitatea pe grupe.). aflată în epoca globalizării. internet etc. Ele se află într-o aparentă contradicţie cu explozia de informaţii din toate domeniile cunoaşterii.elaborarea de către elevi a unor liste de creaţii folclorice. lăsându-se manipulat.conştientizarea importanţei păstrării tradiţiilor în viaţa omului. alimentându-le setea de cunoaştere şi cercetare.profesor de muzică. D şi XI. cooperarea prin intermediul unor activităţi comune. criza de valori – iată două din problemele tipice ale societăţii de astăzi. oferite de mijloace mass-media. sentimentelor. aşadar. casete. toate realizările din domeniul ştiinţelor. b. sub deviza. c. cu atât el le va „filtra” mai mult. E ai Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Tg-Mureş . .încurajarea exprimării libere a impresiilor. Asaltul de informaţii îl va sătura. dezvoltarea competenţelor-cheie şi profesionale ale colectivului de elevi. . . . alegându-le (pe motivul crizei de timp) doar acele câteva care i se par interesante sau utile în viaţa de zi cu zi. . I. . a omului modern: orientarea spre tradiţii şi progresul se exclud reciproc şi numai oamenii înapoiaţi fac apel la valorile trecutului. Din acest motiv am iniţiat un astfel de proiect interdisciplinar care. SCOPUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL a. OBIECTIVE GENERALE • Promovarea tradiţiilor folclorice • Dezvoltarea interesului pentru lectură • Dezvoltarea relaţiilor interumane şi a spiritului de echipă • Formarea de comportamente adecvate în societate şi în mediul şcolar II. .crearea unei atmosfere destinse. RESURSE UMANE: .profesor de desen.cultivarea gustului pentru lectură. DVD-uri. . trăirilor provocate de lectură şi cântec. emisiuni radio. OBIECTIVE SPECIFICE .dezvoltarea creativităţii.profesor coordonator. în special al celui maghiar din Transilvania.socializarea elevilor. la aprofundarea cunoştinţelor de geografie. televiziune.elevii claselor XI. tehnicii sau artei prin intermediul tuturor căilor posibile (cărţi reviste tematice.bibliotecari. . însă.dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul folclorului.spulberarea complexelor adolescenţilor vizavi de folclor. respect şi prietenie. . III. Începe astfel goana după falsele valori promovate de acestea. în opinia noastră. . d. şcoala are sarcina de a promova adevăratele valori.stabilirea unei relaţii bazate pe încredere. dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură şi cercetare. .Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet ARGUMENT Lipsa de timp. . la fel de falsă. Omului zilei de astăzi i se oferă. obţinerea performanţei şcolare. va contribui la dezvoltarea la elevi a interesului pentru tradiţii folclorice. CD-uri. Cu cât volumul de informaţii îndreptate spre individ este mai mare. şi îl va determina să facă o selecţie aspră a informaţiilor după propriile sale criterii. Pe lângă rolul de a furniza cât mai multe cunoştinţe elevilor. şi (tot din lipsă de timp) se va orienta spre spre scurtele ştiri de ultimă oră. realizarea progresului şcolar.

materialelor de specialitate. Ambianţa pozitivă existentă în şcoală facilitează comunicarea dintre factorii decizionali şi subiecţii ţintă. Domenii de referinţă PUNCTE TARI Tipuri de resurse a) resurse umane: . Pentru a recunoaşte starea de fapt internă am realizat AUDIT-ul printr-o analiză SWOT. prin generalizarea unor idei preconcepute de tipul: „Folclorul nu mai este la modă“ b) resurse materiale: . SURSA DE INFORMARE : lucrări de folclor. a) resurse umane: . ANALIZA DE NEVOI Scopul vizat de Proiectul educaţional urmăreşte antrenarea elevilor în actul lecturii şi cercetării. a) resurse umane: .lipsa facilităţilor de valorificare a activităţii desfăşurate. lucrări ştiinţifice existente în biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu“ şi la Biblioteca Judeţeană din Tg-Mureş VI. b) resurse materiale: . PERIOADA DE DESFĂŞURARE: . existente în arhive PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI V.cadre didactice şi auxiliare. a) resurse umane: .îngrădirea accesului la faptele valoroase de literatură. prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte-program de colaborare pe teme de cultură generală şi de specialitate. folclor şi geografie. Şcoala dispune de spaţiul şi mijloacele necesare demarării proiectului. astfel încât. c) resurse informaţionale: . sau culturale. Pentru a facilita conştientizarea influenţei factorilor externi.existenţa. c) resurse informaţionale: .dotarea insuficientă cu materiale auxiliare.existenţa culegerilor unei biblioteci şcolare dotate.lipsa de fermitate şi a încrederii în sine a elevilor.iunie 2011 .existenţa materialelor necesare definitivării materialelor de prezentare. precum şi pentru recunoaşterea stării de fapt s-a realizat o diagnoză obiectivă.octombrie 2010. b) resurse materiale: . c) resurse informaţionale: .elevi pasionaţi de lectură.comunitatea oferă un fond de carte bogat. dornice să supravegheze şi să îndrume activitatea elevilor b) resurse materiale: . în vederea obţinerii performanţelor. Proiectul educaţional să se realizeze fără a întâmpina bariere de mediu.neacceptarea ofertei de către unii factori externi. c) resurse informaţionale: .Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IV.dificila procurare a literaturii de specialitate. în câteva cazuri lipsa de interes pentru folclor.

Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor Capacitatea de autocunoaştere nu este suficient dezvoltată. dezvoltarea responsabilităţii. Diagnoză Nivelul performanţelor şcolare Instrumentul de evaluare diagnostică folosit la clasele implicate în proiect a avut în vedere identificarea nivelului de interes al elevilor pentru folclor şi geografie. cu precădere la cele care dezvoltă abilităţi de comunicare. precum şi pe cele decizionale.1. valenţa de monitorizare a rezultatelor şcolare impune urmărirea cu precădere a evoluţiei elevilor şi a obţinerii performanţelor şcolare în special la materiile de bază.2. Nivelul educaţiei pentru valori Elevii cunosc valorile fundamentale ale societăţii democratice. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 7. care să conducă la realizarea lor ca persoane demne ale societăţii în care trăiesc.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VII. . se impune stimularea elevilor pentru descoperirea adevăratelor valori morale. Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor În spiritul dezvoltării caracterului fiecărui individ în parte. De asemenea s-a reliefat concluzia că o parte a elevilor nu este dispus să aloce timp pentru studiu suplimentar. Nivelul educaţiei pentru valori Pe parcursul anului şcolar se va urmări armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social. precum şi cunoaşterea şi prevenirea fenomenului atac asupra personalităţii prin intermediul media. considerând familia ca un cadru propice desfăşurării lecturii active şi eficiente. urmărindu-se formarea unui stil de muncă eficient. Prognoză Nivelul performanţelor şcolare În contextul performanţelor şcolare obţinute. Nivelul educaţiei pentru securitate personală Este necesară formarea capacităţii de susţinere adecvată a drepturilor proprii. care ar permite implicarea lor activă în activităţi extracurriculare. desfăşurate în mod activ de către toţi elevii clasei. Nivelul motivaţional Chestionarul aplicat a reliefat lipsa unei motivaţii reale în ceea ce priveşte necesitatea unei lecturi conştiente. Unii manifestă încredere în sprijinul acordat de părinţi. acumularea de noi cunoştinţe prin intermediul lecturii active. prin dezvoltarea competenţelor de lectură. se va avea în vedere dezvoltarea capacităţilor de valorizare maximă a potenţialului propriu. Nivelul motivaţional Se impune cu necesitate găsirea acelor elemente motivaţionale care să ducă la creşterea interesului elevilor faţă de stabilirea unei motivaţii reale faţă de cercetare şi lectură. Considerând eficient sistemul educaţional aplicat de-a lungul anilor. pentru definitivarea materialelor necesare implicării în proiect şi în concursurile şcolare. 7. elevii nefiind capabili să evidenţieze punctele tari şi pe cele slabe ale propriei personalităţi.

Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VIII. Proiectul „Geografia în folclor” propus de noi urmăreşte tocmai punerea elevilor şi a profesorului în rolurile menţionate mai sus. pentru ca mai târziu să poată face o selecţie justă a acestora. coordonator şi colaborator în acelaşi timp. formator. ghid. îndrumător. supraveghetor. Totodată. ei vor fi instruiţi în vederea utilizării cât mai eficiente a mijloacelor de informare. consultant. elevii vor conştientiza rolul şi utilitatea învăţării permanente. Printre punctele forte ale proiectului se află şi promovarea învăţării creative. Considerăm că spiritul de competiţie şi satisfacţia unor realizări şi rezultate pozitive vor sprijini buna desfăşurare a proiectului şi îi vor îndemna pe elevi să îşi continue studiul în aceste domenii. Astfel. RELEVANŢA PROIECTULUI Învăţarea centrată pe elev reprezintă situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri cât şi individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţe şi nu sunt nişte receptori pasivi ale acestora. de a atrage atenţia elevilor asupra unor fenomene naturale şi sociale de actualitate. . acesta fiind mai degrabă instructor. mentor. cu scopul de a facilita învăţarea cu adevărat eficientă. sfătuitor. de a promova adevăratele valori şi de a le elimina pe cele false. unul din dezideratele pedagogiei moderne. rolul profesorului nu se va limita la simpla transmitere a informaţiilor. apelând la cele mai variate surse de informare. Astfel.

prezentarea unor creaţii folclorice româneşti.concurs de creaţie literară pe o temă din folclor . E populare Marea în Clasele basmul XI. Partici Activitatea Perioada crt. . ACTIVITĂŢI PROPUSE Nr.stabilirea grupelor de lucru .sesiune de referate Elemente de Clasele astronomie în martie XI. E Festival IX-XII folcloric IX-XII Încercare moarte n-are aprilie 7 .prezentarea sarcinilor şi criteriilor de evaluare .prezentări de scenete în temă 3 decembrie 4 Clasele IX-XII şi ianuarie în . PRECIZAREA INDICATORILOR DE REALIZARE IMEDIATĂ (OUTPUT) Sarcina Realizarea materialelor Vizarea materialelor Prezentarea Evaluarea Responsabil elevi coordonatori elevi elevi Data de început 1 ale lunii 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii Data de sfârşit 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii 30 ale lunii Calificativ .lectura unor basme 8 9 mai octombrie-iunie . prezentarea cântecelor.prezentarea primelor rezultate ale cercetării: lista de cântece.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IX. 1 Clasele Iniţiere în octombrie XI. naţional şi internaţional X. D creaţiile şi XI.concurs de cântece populare 5 6 IX-XII februarie . E „Geografia în folclor” 2 Clasele IX-XII Clasele IX-XII Toponime în cântecul popular Fenomene geografice descrise în balade populare Vremea clima cântecul popular Concursul condeielor noiembrie Specificări . D popular şi XI.participare la concursurile organizate la nivel judeţean. localizări pe hartă etc. ungureşti şi ţigăneşti . D proiectul şi XI.

am prevăzut ipoteze de realizare şi posibile riscuri: Avantaje: . elevii vor participa la concursuri de folclor. Dezavantaje: .atragerea de capital în vederea realizării activităţilor propuse.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet XI.răspunsuri la chestionare ce vizează utilitatea materialelor realizate de către elevi.criterii de evaluare a concursurilor organizate în cadrul proiectului. . precum şi în definitivarea materialelor pentru participarea la manifestările organizate la nivel judeţean. . . .imprimarea unui CD cu fotografii din timpul activităţilor şi a unui DVD.neacceptarea ofertei prin generalizarea ideii de ineficienţă a activităţii.sondaje de opinie în rândul beneficiarilor (elevi). PRECIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT RESULT Pentru fiecare obiectiv şi pentru activităţile scontate.conştientizarea factorilor de specialitate asupra necesităţii implicării în sprijinirea activităţilor de promovare a geografiei şi folclorului. . AUTOEVALUARE Eficacitatea proiectului propus va fi verificată prin: . de geografie sau alte manifestări culturale din judeţ sau din ţară. . XIII UTILIZARE TIC Utilizarea TIC se va realiza în definitivarea materialelor de prezentare în cadrul activităţilor propuse în proiect. naţional şi internaţional XIV. XII PRECIZAREA INDICATORILOR DE IMPACT În condiţiile în care proiectul propus va fi aprobat şi obiectivele vor fi realizate.bariere de comunicare ce vizează ridiculizarea celor care au ales folclorul şi studiul ca principală pasiune.

................................................................................................................ 2.. .......................................................... CONSIDERAŢI CĂ V-A FOST UTILĂ PARTICIPAREA LA PROIECT? ............................ octombrie 2010-iunie 2011 CHESTIONAR 1........ CU CE V-A ÎMBOGĂŢIT ACEASTĂ MANIFESTARE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3................................. LA CE AŢI FI RENUNŢAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Dacă doriţi.............................................. lăsaţi date personale ……………………………………………………………………………………………… .Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet CHESTIONAR PROIECTUL EDUCAŢIONAL „GEOGRAFIA ÎN FOLCLOR“ Tg-Mureş......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->