P. 1
Proiect Educational

Proiect Educational

|Views: 654|Likes:
Published by dalma_daniel

More info:

Published by: dalma_daniel on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

LICEUL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU” TG-MUREŞ

Avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de …………

Coordonator: Prof. Unger Enikő-Erzsébet

Parteneri Biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tg-Mureş Biblioteca Judeţeană, Tg-Mureş

elaborarea de către elevi a unor liste de creaţii folclorice. alimentându-le setea de cunoaştere şi cercetare. I. toate realizările din domeniul ştiinţelor. OBIECTIVE SPECIFICE . . va contribui la dezvoltarea la elevi a interesului pentru tradiţii folclorice. obţinerea performanţei şcolare. CD-uri. II. Ele se află într-o aparentă contradicţie cu explozia de informaţii din toate domeniile cunoaşterii. emisiuni radio. Începe astfel goana după falsele valori promovate de acestea. sub deviza. d. III.încurajarea exprimării libere a impresiilor. . . . . . sentimentelor. casete. alegându-le (pe motivul crizei de timp) doar acele câteva care i se par interesante sau utile în viaţa de zi cu zi.). în opinia noastră. E ai Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Tg-Mureş . cu atât el le va „filtra” mai mult.dezvoltarea spiritului de competiţie prin activitatea pe grupe. RESURSE UMANE: .profesor de desen. lăsându-se manipulat.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet ARGUMENT Lipsa de timp.conştientizarea importanţei păstrării tradiţiilor în viaţa omului. .profesor de muzică. .elevii claselor XI. respect şi prietenie. cooperarea prin intermediul unor activităţi comune. criza de valori – iată două din problemele tipice ale societăţii de astăzi. .crearea unei atmosfere destinse. televiziune.cultivarea gustului pentru lectură. . .spulberarea complexelor adolescenţilor vizavi de folclor. internet etc.dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul folclorului. aşadar. . Pe lângă rolul de a furniza cât mai multe cunoştinţe elevilor. şi îl va determina să facă o selecţie aspră a informaţiilor după propriile sale criterii.stabilirea unei relaţii bazate pe încredere. dezvoltarea competenţelor-cheie şi profesionale ale colectivului de elevi. şi (tot din lipsă de timp) se va orienta spre spre scurtele ştiri de ultimă oră. a omului modern: orientarea spre tradiţii şi progresul se exclud reciproc şi numai oamenii înapoiaţi fac apel la valorile trecutului. tehnicii sau artei prin intermediul tuturor căilor posibile (cărţi reviste tematice. dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură şi cercetare. la aprofundarea cunoştinţelor de geografie. trăirilor provocate de lectură şi cântec. D şi XI. Din acest motiv am iniţiat un astfel de proiect interdisciplinar care. în special al celui maghiar din Transilvania. Omului zilei de astăzi i se oferă. Cu cât volumul de informaţii îndreptate spre individ este mai mare. realizarea progresului şcolar. OBIECTIVE GENERALE • Promovarea tradiţiilor folclorice • Dezvoltarea interesului pentru lectură • Dezvoltarea relaţiilor interumane şi a spiritului de echipă • Formarea de comportamente adecvate în societate şi în mediul şcolar II. . aflată în epoca globalizării.profesor coordonator. DVD-uri. SCOPUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL a. . şcoala are sarcina de a promova adevăratele valori.bibliotecari.dezvoltarea creativităţii. însă. c. la fel de falsă. b. oferite de mijloace mass-media.socializarea elevilor. Asaltul de informaţii îl va sătura.

lipsa de fermitate şi a încrederii în sine a elevilor. în câteva cazuri lipsa de interes pentru folclor. c) resurse informaţionale: . c) resurse informaţionale: . a) resurse umane: . c) resurse informaţionale: . b) resurse materiale: .existenţa culegerilor unei biblioteci şcolare dotate. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: . astfel încât. în vederea obţinerii performanţelor.iunie 2011 .dotarea insuficientă cu materiale auxiliare. ANALIZA DE NEVOI Scopul vizat de Proiectul educaţional urmăreşte antrenarea elevilor în actul lecturii şi cercetării. existente în arhive PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI V. Pentru a facilita conştientizarea influenţei factorilor externi. Ambianţa pozitivă existentă în şcoală facilitează comunicarea dintre factorii decizionali şi subiecţii ţintă.existenţa materialelor necesare definitivării materialelor de prezentare. c) resurse informaţionale: . lucrări ştiinţifice existente în biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu“ şi la Biblioteca Judeţeană din Tg-Mureş VI. a) resurse umane: . prin generalizarea unor idei preconcepute de tipul: „Folclorul nu mai este la modă“ b) resurse materiale: .dificila procurare a literaturii de specialitate.neacceptarea ofertei de către unii factori externi. prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte-program de colaborare pe teme de cultură generală şi de specialitate. Şcoala dispune de spaţiul şi mijloacele necesare demarării proiectului. SURSA DE INFORMARE : lucrări de folclor. Domenii de referinţă PUNCTE TARI Tipuri de resurse a) resurse umane: . sau culturale. precum şi pentru recunoaşterea stării de fapt s-a realizat o diagnoză obiectivă. dornice să supravegheze şi să îndrume activitatea elevilor b) resurse materiale: .octombrie 2010.elevi pasionaţi de lectură.comunitatea oferă un fond de carte bogat. a) resurse umane: . Proiectul educaţional să se realizeze fără a întâmpina bariere de mediu.existenţa. materialelor de specialitate.lipsa facilităţilor de valorificare a activităţii desfăşurate.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IV. Pentru a recunoaşte starea de fapt internă am realizat AUDIT-ul printr-o analiză SWOT. b) resurse materiale: . folclor şi geografie.cadre didactice şi auxiliare.îngrădirea accesului la faptele valoroase de literatură.

Diagnoză Nivelul performanţelor şcolare Instrumentul de evaluare diagnostică folosit la clasele implicate în proiect a avut în vedere identificarea nivelului de interes al elevilor pentru folclor şi geografie. dezvoltarea responsabilităţii. Nivelul educaţiei pentru valori Pe parcursul anului şcolar se va urmări armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social. desfăşurate în mod activ de către toţi elevii clasei. urmărindu-se formarea unui stil de muncă eficient. Nivelul educaţiei pentru valori Elevii cunosc valorile fundamentale ale societăţii democratice. Nivelul motivaţional Se impune cu necesitate găsirea acelor elemente motivaţionale care să ducă la creşterea interesului elevilor faţă de stabilirea unei motivaţii reale faţă de cercetare şi lectură. precum şi cunoaşterea şi prevenirea fenomenului atac asupra personalităţii prin intermediul media. acumularea de noi cunoştinţe prin intermediul lecturii active. Considerând eficient sistemul educaţional aplicat de-a lungul anilor. se impune stimularea elevilor pentru descoperirea adevăratelor valori morale. Nivelul motivaţional Chestionarul aplicat a reliefat lipsa unei motivaţii reale în ceea ce priveşte necesitatea unei lecturi conştiente. . Prognoză Nivelul performanţelor şcolare În contextul performanţelor şcolare obţinute.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VII. valenţa de monitorizare a rezultatelor şcolare impune urmărirea cu precădere a evoluţiei elevilor şi a obţinerii performanţelor şcolare în special la materiile de bază. prin dezvoltarea competenţelor de lectură. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 7. se va avea în vedere dezvoltarea capacităţilor de valorizare maximă a potenţialului propriu. Nivelul educaţiei pentru securitate personală Este necesară formarea capacităţii de susţinere adecvată a drepturilor proprii. cu precădere la cele care dezvoltă abilităţi de comunicare. 7. pentru definitivarea materialelor necesare implicării în proiect şi în concursurile şcolare.2. precum şi pe cele decizionale.1. elevii nefiind capabili să evidenţieze punctele tari şi pe cele slabe ale propriei personalităţi. De asemenea s-a reliefat concluzia că o parte a elevilor nu este dispus să aloce timp pentru studiu suplimentar. care să conducă la realizarea lor ca persoane demne ale societăţii în care trăiesc. Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor În spiritul dezvoltării caracterului fiecărui individ în parte. care ar permite implicarea lor activă în activităţi extracurriculare. Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor Capacitatea de autocunoaştere nu este suficient dezvoltată. considerând familia ca un cadru propice desfăşurării lecturii active şi eficiente. Unii manifestă încredere în sprijinul acordat de părinţi.

ghid. de a promova adevăratele valori şi de a le elimina pe cele false. pentru ca mai târziu să poată face o selecţie justă a acestora. apelând la cele mai variate surse de informare. Considerăm că spiritul de competiţie şi satisfacţia unor realizări şi rezultate pozitive vor sprijini buna desfăşurare a proiectului şi îi vor îndemna pe elevi să îşi continue studiul în aceste domenii. RELEVANŢA PROIECTULUI Învăţarea centrată pe elev reprezintă situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri cât şi individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţe şi nu sunt nişte receptori pasivi ale acestora. coordonator şi colaborator în acelaşi timp. mentor. Totodată. formator. rolul profesorului nu se va limita la simpla transmitere a informaţiilor. elevii vor conştientiza rolul şi utilitatea învăţării permanente.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VIII. Proiectul „Geografia în folclor” propus de noi urmăreşte tocmai punerea elevilor şi a profesorului în rolurile menţionate mai sus. Printre punctele forte ale proiectului se află şi promovarea învăţării creative. unul din dezideratele pedagogiei moderne. cu scopul de a facilita învăţarea cu adevărat eficientă. Astfel. . ei vor fi instruiţi în vederea utilizării cât mai eficiente a mijloacelor de informare. acesta fiind mai degrabă instructor. supraveghetor. Astfel. sfătuitor. de a atrage atenţia elevilor asupra unor fenomene naturale şi sociale de actualitate. consultant. îndrumător.

ungureşti şi ţigăneşti . prezentarea cântecelor.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IX.stabilirea grupelor de lucru .lectura unor basme 8 9 mai octombrie-iunie .prezentarea primelor rezultate ale cercetării: lista de cântece. PRECIZAREA INDICATORILOR DE REALIZARE IMEDIATĂ (OUTPUT) Sarcina Realizarea materialelor Vizarea materialelor Prezentarea Evaluarea Responsabil elevi coordonatori elevi elevi Data de început 1 ale lunii 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii Data de sfârşit 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii 30 ale lunii Calificativ .concurs de creaţie literară pe o temă din folclor .participare la concursurile organizate la nivel judeţean.prezentarea unor creaţii folclorice româneşti. D creaţiile şi XI. localizări pe hartă etc. .prezentarea sarcinilor şi criteriilor de evaluare . D proiectul şi XI. E „Geografia în folclor” 2 Clasele IX-XII Clasele IX-XII Toponime în cântecul popular Fenomene geografice descrise în balade populare Vremea clima cântecul popular Concursul condeielor noiembrie Specificări . D popular şi XI. 1 Clasele Iniţiere în octombrie XI.prezentări de scenete în temă 3 decembrie 4 Clasele IX-XII şi ianuarie în . E populare Marea în Clasele basmul XI.concurs de cântece populare 5 6 IX-XII februarie . E Festival IX-XII folcloric IX-XII Încercare moarte n-are aprilie 7 . ACTIVITĂŢI PROPUSE Nr.sesiune de referate Elemente de Clasele astronomie în martie XI. naţional şi internaţional X. Partici Activitatea Perioada crt.

precum şi în definitivarea materialelor pentru participarea la manifestările organizate la nivel judeţean. XII PRECIZAREA INDICATORILOR DE IMPACT În condiţiile în care proiectul propus va fi aprobat şi obiectivele vor fi realizate. . .atragerea de capital în vederea realizării activităţilor propuse. PRECIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT RESULT Pentru fiecare obiectiv şi pentru activităţile scontate.criterii de evaluare a concursurilor organizate în cadrul proiectului. . Dezavantaje: . de geografie sau alte manifestări culturale din judeţ sau din ţară. elevii vor participa la concursuri de folclor. AUTOEVALUARE Eficacitatea proiectului propus va fi verificată prin: .sondaje de opinie în rândul beneficiarilor (elevi).imprimarea unui CD cu fotografii din timpul activităţilor şi a unui DVD.răspunsuri la chestionare ce vizează utilitatea materialelor realizate de către elevi.neacceptarea ofertei prin generalizarea ideii de ineficienţă a activităţii.conştientizarea factorilor de specialitate asupra necesităţii implicării în sprijinirea activităţilor de promovare a geografiei şi folclorului. am prevăzut ipoteze de realizare şi posibile riscuri: Avantaje: . XIII UTILIZARE TIC Utilizarea TIC se va realiza în definitivarea materialelor de prezentare în cadrul activităţilor propuse în proiect. . naţional şi internaţional XIV.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet XI. . .bariere de comunicare ce vizează ridiculizarea celor care au ales folclorul şi studiul ca principală pasiune.

....Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet CHESTIONAR PROIECTUL EDUCAŢIONAL „GEOGRAFIA ÎN FOLCLOR“ Tg-Mureş.............................................................................................................. 2........................................................................ LA CE AŢI FI RENUNŢAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Dacă doriţi........................ CONSIDERAŢI CĂ V-A FOST UTILĂ PARTICIPAREA LA PROIECT? ........................ CU CE V-A ÎMBOGĂŢIT ACEASTĂ MANIFESTARE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3.. ............ octombrie 2010-iunie 2011 CHESTIONAR 1......................................... lăsaţi date personale ……………………………………………………………………………………………… .....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->