Sunteți pe pagina 1din 2

Substantele chimice

Substanţele sunt forme de organizare a materiei.Orice substanta este compus din


particule mici numite atomi. O substanţă este materia cu aceiaşi compoziţie.
Exemple: - aerul din atmosferă;
- apa de pe glob;

Substanţele pot fi: - naturale: apa, aerul, oxigenul, aurul;


- artificiale: plasticul, sticla, hârtia;

Clasificarea substanţelor chimice


Substanţele chimice se clasifică în:
acizi – au în componenţă hidrogen;
oxizi – au în conponenţă oxigen;
baze – au în componenţă gruparea hidroxid(OH);
săruri;

Exemple:- acizi: HCl, H2S, HF, HBr, HI, HNO3, H2SO4, H2CO4, H3PO4;
- oxizi: Na2O, K2O, MgO, Cao, Al2O3, FeO, CuO, ZnO, Cr2O3;
- baze: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3;
- săruri: NaCl, AlBr3, FeS, NaNO3,CaCO3, CaSO4, Al2S3, CaS;
Substantele sunt simple si compuse.Iar cee simple sunt metale si nemetale:
Metalele care nu conţin fier se numesc metale neferoase. Acest grup include
aproximativ 70 de elemente, de la aluminiu- metalul cel mai răspândit in scoarţa
terestră - până la elementele artificiale cum este plutoniul, care nu se găsesc niciodată
in natura.
Caracteristici
majoritatea metalelor au un luciu caracteristic, deşi unele se corodează repede
majoritatea metalelor rămân in stare solida la temperatura camerei ( deşi mercurul
este lichid)
majoritatea metalelor sunt bune conducătoare de căldura si electricitate
Exemple:aluminiul,cuprul,zincul,plumbul,etc.
Pe baza cunostintelor capatate pana in prezent, metalele pot fi definite ca elemente chimice cu structura
cristalina care, spre deosebire de nemetale, prezinta proprietati fizico - chimice, mecanice si tehnologice.
Fizio-chimice:
• culoare - variaza de la cenusiu inchis la alb stralucitor ( exceptie face aurul si cuprul cu aliajele lor care sunt de
culoare galbena si roscata)
• luciu metallic
• densitatea - de la 530 kg/mc ( litiu) la 22 500 kg/mc (osmiul)
• Fuzibilitatea - proprietatea metalelor de ase topi
• Dilatarea termica
• Conductibilitatea termica
• Conductibilitatea electrica
• Magnetismul - proprietatea de a fi atras ( diamagnetice ) sau respins (paramagnetice) intr-un camp magnetic;
fierul, cobaltul si nichelul sunt feromagnetice ( isi pastreaza magnetizarea)
• Rezistanta la coroziune
• Starea de agregare - toate metalele se afla in stare solida la temperatura ambianta cu exceptia mercurului care
este lichid

Proprietati mecanice
• plasticitatea
• elasticitatea
• rezistenta la rupere (rezistenta mecanica)
• duritatea
• rezistenta la soc

Proprietati tehnologice
• capacitatea de turnare
• maleabilitatea (proprietatea de a fi tras in foi foarte subtiri )
• ductibilitatea ( prprietatea de a fi tras in fire subtiri prin trefilare )
• deformarea al cald
• sudabilitatea
• prelucrabilitatea prin aschiere ( strunjire, gaurire, frezare, etc. - operatii in urma carora rezulta aschii).
Nemetalele sunt halogeni,gazele nobile in ordinea nr. atomic:
Exemple:hidraogen(H),carbon(C),Azot(N),oxigen(O),fosfor(P),sulf(S),seleniu(Se)
Proprietati:
-la temperatura cemerei pot fi lichide,solide sau gazoase
-nu conduc curentul electric cu ex. grafitului(o forma a carbonului)
-nemetalele solide sunt sfaramicioase(casante)
-nu prezinta luicil
Cele mai multe nemeale se gasesc in dreapta sus in tabelul priodic,exceptand hidrogenul care este asezat langa
metalele alcaline
Spre deosebire de metale, care sunt conductoare electrice, un nemetal poate fi un izolator sau un semiconductor.
Nemetalele pot forma legături ionice cu metalele prin atragerea electronilor sau legături
covalente cu alte nemetale prin punerea în comun de electroni. Oxizii nemetalelor sunt acizi.

Există doar 12 nemetale cunoscute, în comparaţie cu peste 80 de metale, dar


nemetalele alcătuiesc marea parte a Pământului, în special în straturile superioare.
Organismele sunt compuse aproape în totalitate din nemetale. Multe nemetale (hidrogen, azot, oxigen, fluor,
clor, brom şi iod) sunt diatomice, iar majoritatea restului este poliatomică.