Sunteți pe pagina 1din 3

Structura unui Plan de afacere:

1. PAGINA DE GARDĂ:

Numele firmei, adresa acesteia, date de contact;

Nr. Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului / Codul unic de înregistrare fiscală;

Reprezentantul legal al firmei;

2. CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERE;

3. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERE

Acesta se scrie ultimul şi reprezintă cea mai importantă parte a planului;

4. INFORMAŢII DESPRE CONTEXT:

Obiectivele afacerii: Unde vrei să ajungi?

Despre ce tip de afacere este vorba (servicii, producţie, desfacere)?

De ce tip sunt serviciile sau produsele?

Ce este deosebit la această afacere faţă de altele?

Ce piaţă va fi deservită?

Cum vei servi piaţa mai bine decât concurenţii tăi?

În ce punct se afla afacerea în acest moment? Informaţii despre produse, producţie,


resurse umane, materiale, financiare, organizare.

Care este istoricul afacerii?

În ce mod managementul firmei va face afacerea mai profitabilă?

5. DESCRIEREA SERVICIILOR / PRODUSELOR

Caracteristicile produselor/serviciilor propuse;

Descrierea beneficiilor pe care le vor obţine clienţii;

Drepturi de proprietate;

Planul de producţie;
6. PLANUL DE MARKETING

Descrierea industriei (direcţii de dezvoltare);


Piaţa (profilul clienţilor şi a pieţei ţintă, mărimea p8ieţei, potenţialul pieţei);

Competitorii:

Competitorii direcţi (au aceleaşi produse/servicii şi aceeaşi piaţă ţintă) şi cei


indirecţi;

O evaluare a competitorilor, a punctelor tari şi slabe, mărime, timp de când sunt


pe piaţă;

Avantajul tău competitiv;

Strategia de piaţă

Poziţia pe piaţă;

Tactici de marketing;

Preţuri;

Promoţii;

Distribuţia;

Reclama;

Relaţiile cu publicurile;

Servicii pentru clienţi.

7. STRUCTURA MANAGEMENTULUI ŞI DESPRE FIRMĂ

Reprezentanţii legali ai firmei;

Management şi personal:

Cum experienţa şi expertiza ta te vor ajuta în dezvoltarea acestei afaceri;

Descrierea echipei de management;

Descrierea responsabilităţilor echipei;

Alte resurse pe care echipa le are la dispoziţie;


8. PROCESUL AFACERII

Locaţia afacerii (adresă, descrierea spaţiului, tipul de proprietate, renovări necesare,


alte tipuri de afaceri ce sunt în preajmă, despre vecini);

Licenţe deţinute;

9. PLANUL FINANCIAR

Costuri de start-up;

Lista echipamentelor necesare;

Sursa fondurilor şi sumele solicitate;

Proiecţia fluxului de numerar:

Estimări lunare ale câştigurilor şi ale costurilor;

Baza pe care sunt construite aceste estimări;

Expunerea unor venituri estimate (lunar pentru primul an, semestrial pentru al
doilea an);

Proiecţie a contului de profit şi pierderi şi a bilanţului;

Un rezumat al planului financiar şi a resurselor financiare necesare;

10. CONCLUZII

Afirmarea fezabilităţii Planului de afacere;

Planul de acţiune;

Documente anexă suport.