Sunteți pe pagina 1din 3

Fişa postului

Descrierea poziţiei, rolul Merchandiserului.

- Merchandiserul este reprezentantul Reckitt Benckiser şi produselor


Reckitt Benckiser la nivel de magazin.
- Merchandiserul va trebui să verifice zilnic in magazinul său, magazinele
de care este responsabil parametrii de baza ai activităţii detaliate mai jos:

i. Sortimentaţia de produse – Merchandiserul va verifica în magazin


situaţia fiecărui articol, dacă există produse din sortimentatăţia
permanentă care nu se mai pot comanda, sau daca de la ultima vizita
au fost listate produse noi. Orice problemă de sortimentaţie va fi
comunicată imediat superiorului.

ii. Raft – Merchandiserul are obligaţia zilnică de a verifica spaţiul de


raft al fiecărui articol Reckitt Benckiser şi să facă toate demersurile
necesare pentru mărirea permanentă a acestui spaţiu. Orice
modificare a raftului va trebui anunţată imediat superiorului direct.
De asemenea Merchandisorul are obligaţia `să se asigure că toate
produsele sunt la raft şi foarte important ca au etichetă de preţ pentru
fiecare dintre ele.

iii. Plasări secundare – Merchandiserul are obligaţia zilnică să verifice


situaţia plasărilor secundare agreeate prin contract, să se asigure că
au marfă suficientă şi sunt mercantizate conform recomandărilor
Reckitt Benckiser.

iv. Rapoarte – fiecare merchandiser va completa în raportul lunar toate


detaliile cerute şi va avea obligativitatea să le trimită la sediul RB
până la data 01 ale lunii următoare. În plus fiecare merchandiser are
obligaţia de a furniza preţurile de raft ale produselor Reckitt
Benckiser de oricâte ori acestea sunt solicitate.

v. Stoc şi comandă – demo lady are obligaţia de a cunoaşte în detaliu


nivelul de stoc la fiecare articol, situaţia comezilor si livrărilor, să
evalueze şi să evite orice posibilitate de apariţie a unui stoc zero şi să
informeze superiorul despre orice problemă aparută le nivel de
magazin. Merchandiserul are obligaţia de a se implica activ in
realizarea comenzii prin a da recomandări persoanei repsonsabile
din partea clientului privind nivelul stocului, eventualele greşeli de
stoc, viteza de rotaţie a produselor, activitaţile promoţionale, etc.

- vi. Proceduri promoţi Merchandiserul este responsabil pentru


implementarea promoţiei in fiecare magazin la nivel de excelenţă.
Merchandiserul va trebui să primească toate informaţiile legate de
promoţii de la superiorul direct – respectiv produsul în promo, perioada
promoţiei, mecanismul promoţiei (dacă există unul) cât şi tipul plasării
secundare. În perioada promoţiei merchandiserul va trebui să verifice
zilnic nivelul de stoc al produselor aflate in promoţie, disponibilitatea
produselor la raft cât şi pe capăt de raft, să se asigure că preţul este
comunicat atât la raft cât şi la plasarea secundara, să verifice
corectitudinea preţului, să depună toate eforturile necesare penru o
mercantizare corectă. In cazul in care unul dintre produsele aflate in
promotie se afla in stoc critic sau este in stoc zero va trebui sa ia legatura
cu persoana responsabila din magazin pentru a face o noua comanda cat
mai urgent posibil. Orice stoc zero în promoţie va fi comunicat imediat
superiorului. Orice problemă în implementarea unei plasări speciale
agreeate prin contract sau orice alta problemă va trebui semnalată imediat
superiorului.Merchandiserul are obligaţia de a monitoriza activitaţile
promoţianale ale concurenţei, lansările de produse, etc. şi de a le comunica
imediat superiorului.
Reguli generale privind activitatea de merchandiser :
- Ţinuta de lucru trebuie să fie decentă (exclus echipament sport) şi să
includă echipamentul RB/echipament obligatoriu client (tricou, ecuson).
- Comportamentul trebuie să fie decent faţă de angajaţii magazinului şi ai
altor firme, clienţii trebuiesc trataţi cu respect, sunt interzise acţiunile
violente, în cazul în care un reprezentant RB este agresat trebuie să
raporteze imediat incidentul.
- Relaţia cu personalul magazinului trebuie să fie cât mai bună iar orice
modificare de organizare sau schimbare de funcţie trebuie raportată
imediat superiorului.Merchandiserul este responsabil de relaţia cu
personalul din magazin.
- În cadrul magazinului se respectă normele interne de securitate şi protecţia
muncii.
- manipularea, merchantizarea sau promovarea altor produse decât cele RB
conduce la desfacerea contractului de muncă.