Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Atanase, I. Caiet de lucrări practice la merceologia


Petrescu, V. produselor din piele, Lito ASE, Bucureşti,
1972
2. Diaconescu, I. Merceologie alimentară, Editura Eficient,
Bucureşti, 1998
3. Dima, D. Îndrumător pentru determinarea calităţii
Felea, H. mărfurilor, Editura Didactică şi Pedagogică,
Onuţu, N. Bucureşti, 1977
4. Dimitriu, M. Chimia produselor alimentare, Editura
Paraschiv, E. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
5. Diaconescu, I. Analiza senzorială în societăţile comerciale,
Păunescu, C. Editura Univers, Bucureşti, 2003
6. Dinu, V. Bazele merceologiei, Editura ASE, Bucureşti,
Negrea, M. 2001
7. Dinu, V. Merceologia produselor nealimentare, Editura
ASE, Bucureşti, 2002
8. Dumitru, D. Îndrumar pentru lucrări de laborator la
Diaconescu, I. merceologia produselor alimentare, Lito ASE,
Bucur, I., ş.a. Bucureşti, 1985
9. Dumitru, D. Mărfurile alimentare în comerţul internaţional,
Pamfilie, R. Editura Economică, Bucureşti, 2001
Procopie, R.
10. Ionaşcu, I. Metode şi tehnici de asigurare şi control a calităţii
Răducanu, I. produselor industriale, Lito ASE, Bucureşti, 1989
Atanase, I.
Schileru, I.
11. Pamfilie, R. Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de
export-import, Editura Oscar-Print, Bucureşti, 1996
12. Păunescu, C. Lucrări aplicative la merceologia alimentară,
Editura ASE, Bucureşti, 2001
13. Petrescu, V. Merceologie industrială, Editura SIC, Bucureşti,
Răducanu, I. 1993
14. Pleşea, D. Mărfuri electrice şi electronice – lucrări aplicative,
Editura ASE, Bucureşti, 2001
15. Redeş, Al. Merceologie industrială, Editura Eficient,
Petrescu, V. Bucureşti, 1999
Răducanu, D.
Pleşea, D.,
16. Segal, R. Analiza senzorială a produselor alimentare,
Barbu, I. Editura Tehnică, Bucureşti, 1982
17. Stanciu, I. Calimetrie, Editura Oscar-Print, Bucureşti,
Schileru, I. 1998
Onete, B.
Atanase, A.
Stanciu, C.
Şerbulescu, L.
18. *** Colecţia de standarde române (SR) pentru produse
alimentare

S-ar putea să vă placă și