Sunteți pe pagina 1din 2

LISTĂ ABREVIERI

AELS Asociaţia Europeană a Liberului Schimb


Alin. Aliniat
ApS Autoritatea pentru Străini din România
Art. Articol
AUE Actul Unic European (1986)
BENELUX Belgium, Netherlands, Luxembourg
BNC Codul de Naţionalitate Belgiană
C.N.V. Centrul Naţional de Vize din România
DEET Departamentul de Angajări, Educaţie şi Pregătire al Australiei
DEFA Direcţia de Emigrare şi Frontiere din Angola
D.G.A.C.O. Direcţia Generală Afaceri Consulare din România
DGEP Direcţia Generală Emigrare şi Paşapoarte din Siria
DNM Departamentul Naţional de Imigrare din Argentina
EC Consiliul European
ECHR Convenţia Europeană din 1950 pentru Protecţia Drepturilor Omului şi
Libertăţilor Fundamentale
EEA Zona Economică Europeană
H.G. Hotărâre de Guvern în România
HLWG Grupul de Lucru la Nivel Înalt cu privire la Azil şi Imigraţie
ICC Instrucţiunile Consulare Comune ale Uniunii Europene
ILO Ofiţeri de Legătură de Imigraţie
IMMACT 90 Legea imigrării din 1990 din S.U.A.
INS Serviciul de Imigrare şi Naturalizare din S.U.A.
JAI Justiţie şi Afaceri Interne
J.O. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Lit. Litera
M. Of. Monitorul Oficial al României
M.A.E. Ministerul Afacerilor Externe
M.E.C.T. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
M.I.R.A. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
NAFTA Acordul Nord American de Liber Schimb (Mexic, S.U.A., Canada)
NATO Organizaţia Tratatului Nord Atlantic
OFPRA Oficiul Francez pentru Protecţia Refugiaţilor şi a Apatrizilor
O.G. Ordonanţă de Guvern în România
O.N.R. Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din România
O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite
O.U.G. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului în România
p. Pagină
para. Paragraf
pct. Punctul
SAR Regiunea Autonomă Specială (Macao; Hong Kong)
SIS Sistemul Informatic Schengen
S.U.A. Statele Unite ale Americii
TEP Permise de Intrare Temporare în Australia
TUE Tratatul asupra Uniunii Europene (Maastricht, 1993)
U.E. Uniunea Europeană
UNHCR Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
U.R.S.S. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
VIS Sistemul Informatic privind Vizele
VWPP Visa Waiver Pilot Program din S.U.A.

39
40