ACT CONSTITUTIV al ASOCIATIEI : ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA

A) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA R ACSA este persoana juridica, de drept privat , cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, al carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.522, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386839, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1610510301008. 2)BALAJ TOADER, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr. 525/A, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.386844, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1690324301010. 3) CICIOC VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.463, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387555, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1581224301013. 4)TANTAS VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, sat Racsa Vii, nr.48, jud Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.387670, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1570214301019. 5)FLUIERAS PETRE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr.518, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387662, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1790628301019. 6)CIORBA PETRU, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 245, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386834, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010,CNP 1820925303495. 7)DUBOU IOAN ,cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 588, jud. Satu Mare, idntificat cu C.I. seria SM nr. 386830, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1750603301038. 8) COSMA ION, cetatean roman, domiciliat in com, Racsa, nr.597, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386825, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1691008301053. 9)MORAR VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 484, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387663, eliberata de oras Neegresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1780307301008. 10) DUBO IOAN, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 198, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387640, eliberata de oras Negresti Oas,la data de 19.08.2010, CNP 1670115301014.

COSMA ION 9. D) Sediul Asociatiei este in comuna Racsa nr. domiciliat in com. 2. seria SM nr.04. la data de CNP B) Denumirea asociatiei este ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA . jud. BALAJ TOADER MEMBRII FONDATORI: 1. au un scop propus: -sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa -preluarea pasunii comunei in administratie -curatarea si intretinerea pasunii preluate -sprijinirea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne.97376 din 01. BETEA TOMA presedinte . domiciliat in com. Racsa. denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu nr. FLUIERAS PETRE 6. in valoare totala de G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere. Satu Mare. BETEA TOMA sau 2. eliberata de oras Ne gresti Oas. BETEA TOMA _______________________ 2. eliberata de oras Negresti Oas . identificat cu C. DUBOU IOAN 8.522.I. administrare si control ale asociatiei Consiliul Director 1. nr. CIORBA PETRU 7. MORAR VASILE ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ . seria SM nr. Jud.I. la data de CNP 12) cetatean roman. F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este format din activul initial al Asociatiei. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de produse de origine animala. nr. de cate lei fiecare asociat. identificat cu C. BALAJ TOADER 3. Satu Mare. 3. eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze .2011. H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei : 1. CICIOC VASILE 4. alcatuit din aportul in bani al asociatilor.11) cetatean roman. Satu Mare. E) Durata de functionare a Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este pe termen nedeterminat. Racsa. jud. TANTAS VASILE 5.

DUBO IOAN 11. 12. _________________________ .10.

nr. domiciliat in com.Statutul STATUTUL ASOCIATIEI: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA ART. cetatean roman. eliberata de oras Negresti Oas. jud. la data de 17. seria SM nr.2010.I. CNP 1670115301014. jud. seria SM nr.2010. la data de 19. . 198. Satu Mare.08.2010. idntificat cu C. jud Satu Mare. eliberata de oras Negresti Oas. Satu Mare.597. domiciliat in com. cetatean roman. eliberata de oras Negresti Oas. 387663.2010. ART.518.I. domiciliat in com. identificat cu C.la data de 19. Racsa nr. Satu Mare. ai carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA. identificat cu C. eliberata de oras Negresti Oas. 2)BALAJ TOADER. Satu Mare.I. CNP 1570214301019.08. 525/A. 386825.I. seria SM nr.08.2010.cetatean roman. seria SM nr.08. eliberata de oras Negresti Oas. CNP 1691008301053. Racsa. 6)CIORBA PETRU. Satu Mare.08. seria SM nr. jud. Racsa. domiciliat in com. cetatean roman. 387555. CNP 1790628301019. Racsa. in baza Legii nr. independenta. CNP 1750603301038. nr. identificat cu C. Racsa nr. 2. 246/2005 si potrivit prezentului Statut. CNP 1581224301013.08. domiciliat in com.2010. nr. cetatean roman. jud. domiciliat in com. seria SM nr. la data de 19. la data de 17. Satu Mare.I. 4)TANTAS VASILE. 3) CICIOC VASILE. 386830. jud.08. domiciliat in com. 9)MORAR VASILE. identificat cu C. Satu Mare.I. la data de 17. identificat cu C. 245. 246/2005. seria SM nr. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial.2010.463. nr. nr. 8) COSMA ION. 386834.48. identificat cu C.08. 387662. la data de 17. jud.I.522. domiciliat in com.2010. Satu Mare. cetatean roman. identificat cu C. 484. cetatean roman. CNP 1610510301008. nr. Racsa. 7)DUBOU IOAN . 387640. Racsa nr. identificat cu C. eliberata de oras Negresti Oas. 5)FLUIERAS PETRE. CNP 1690324301010. CNP 1780307301008. Racsa.386844. seria SM nr. jud.08. jud.CNP 1820925303495. Racsa.2010. cetatean roman. cetatean roman. la data de 17. 1.I. 386839.I. Racsa. Satu Mare. domiciliat in com. seria SM nr. eliberata de oras Neegresti Oas. organizata potrivit Legii nr. 10) DUBO IOAN. eliberata de oras Negresti Oas. jud. cetatean roman.387670. la data de 19. domiciliat in com. eliberata de oras Negresti Oas.2010.I.08. 588. eliberata de oras Negresti Oas. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA. sat Racsa Vii. Se constituie. nr. seria SM nr. la data de 19. identificat cu C.

Racsa. b) Membri de onoare (fara drept de vot). potrivit Legislatiei muncii. 9. cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate. Satu Mare. potrivit legii. identificat cu C.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG. la data de CNP 12) cetatean roman. nr. ART. domiciliat in com. avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul nr. seria SM nr. pentru indeplinirea scopului propus. precum si organizarea de marsuri. Satu Mare . nr. nr.11) cetatean roman. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea . ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este o asociatie nonguvernamentala. Membrii. 4. Durata si sediul. Asociatia este compusa din: a) Membri. 6. 7. Poate deveni membru al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Satu Mare. 3. e) dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii f) alte activitati prevazute de lege. d) Personal angajat.04. nonprofit.I. c) Colaboratori voluntari.97376 din 01. 8. conferinte. Scopul. la data de CNP ART. Activitati. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de lapte. jud. ART. Jud. dezbateri publice. Racsa.I. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica romana de drept privat. eliberata de oras Negresti Oas. potrivit scopului asociatiei. Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediu in in Comuna l Racsa .522. seria SM nr. poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii. eliberata de oras Negresti Oas. jud. identificat cu C. ART. independenta. ART. Racsa . Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate. manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice. Pentru realizarea scopului declarat. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA doresc sa se asocieze in scopul: sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa preluarea pasunii comunei Racsa in administrare curatarea si intretinerea pasunii preluate sprijinirea proprietarilor de animale in vederea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. c) sprijinul proprietarilor de animale in relatiile cu institutiile statului si alte organisme d) dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate.sat ART. domiciliat in com. asociatia isi propune realizarea urmatoarelor ac tivitati: a) incasarea subventiilor oferite de stat pentru suprafetele ocupate de pasune b) organizarea de . cu beneficiu public. 5. ART. seminarii.

15. ART. Consiliul director. . c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui. 11.Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei. Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara. minimum trei si maximum sapte. f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. ART. Vicepresedinte si Secretar general. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice. Organul de conducere al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este Adunarea generala.Sa faca propuneri in Adunarea generala. Atributiile Adunarii generale. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii. 17. Convocarea Adunarii generale. 14. ART. pot leza interesele Asociatiei. Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE drepturi si obligatii: . Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor. ART. .Sa participe la activitatile organizate de Asociatie. g) dizolvarea si lichidarea asociatiei. Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei. ART. Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei. presedintele Asociatiei decide. .Sa cotizeze anual cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar. 12. Sedintele Consiliului director. prin instiintari scrise sau telefonice. la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori. fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate. ART. b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale. e) infiintarea de filiale. Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. prin natura lor. Consiliul director este organul executiv al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA au urmatoarele JOIANA RACSA JOIANA RACSA JOIANA RACSA si este compus dintr-un numar impar de membri. ART. Drepturile si oblig atiile membrilor. Sedintele Adunarii generale. Structura. . .Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei. ART. Organul de reprezentare a Asociatiei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este reprezentata prin Presedinte. . . 16. 10. Organul executiv al Asociatiei este Consiliul Director. Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi.activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. alcatuita din totalitatea asociatilor. stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director.Sa nu intreprinda actiuni care. Adunarea generala.Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere. 13.

In caz de dizolvare. In exercitarea competentei sale. in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Negresti Oas. 19. Modificarea statutului. daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale. In lipsa Presedintelui asociatiei. ales de Adunarea generala. sponsorizari. c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala. compusa din trei membri. Patrimoniul initial al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 702 lei. f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei. la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. 18. 20. situatia financiara anuala. pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. Dizolvare. 22. ART. Consiliul director: a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate. c) infiintarea de societati comerciale. resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. Atributiile Consiliulu i director. proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei. se folosesc obligato riu pentru realizarea scopului asociatiei. b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei. executarea bugetului de venituri si cheltuieli. Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori. d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. donatii. bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala. ART. 23. Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Patrimoniul. e) poate imputernici orice persoana. Activitatea de control. vicepresedintii exercita atributiile acestuia. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din: a) cotizatii.ART. constituit prin depozit bancar. b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei. Daca este nevoie. inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei. Prezentul Statut redactat in limba romana. d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru. Presedintele asociatiei Ä ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE urmatoarele atributii: a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Presedintele. finantari. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale. 21. d) alte venituri prevazute de lege. Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil. ART. care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. ART. JOIANA RACSA are JOIANA RACSA este de . ART. mosteniri. g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

COSMA ION 9. 12. MORAR VASILE 10. DUBO IOAN 11. FLUIERAS PETRE 6. DUBOU IOAN 8. BALAJ TOADER 3. CICIOC VASILE 4.MEMBRII FONDATORI _____________________ 1. CIORBA PETRU 7. BETEA TOMA _______________________ 2. ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________________ _______________________ . TANTAS VASILE 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful