ACT CONSTITUTIV al ASOCIATIEI : ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA

A) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA R ACSA este persoana juridica, de drept privat , cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, al carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.522, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386839, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1610510301008. 2)BALAJ TOADER, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr. 525/A, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.386844, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1690324301010. 3) CICIOC VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.463, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387555, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1581224301013. 4)TANTAS VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, sat Racsa Vii, nr.48, jud Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.387670, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1570214301019. 5)FLUIERAS PETRE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr.518, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387662, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1790628301019. 6)CIORBA PETRU, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 245, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386834, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010,CNP 1820925303495. 7)DUBOU IOAN ,cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 588, jud. Satu Mare, idntificat cu C.I. seria SM nr. 386830, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1750603301038. 8) COSMA ION, cetatean roman, domiciliat in com, Racsa, nr.597, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386825, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1691008301053. 9)MORAR VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 484, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387663, eliberata de oras Neegresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1780307301008. 10) DUBO IOAN, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 198, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387640, eliberata de oras Negresti Oas,la data de 19.08.2010, CNP 1670115301014.

Racsa. BALAJ TOADER MEMBRII FONDATORI: 1. in valoare totala de G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere. CICIOC VASILE 4. domiciliat in com. 2. domiciliat in com. jud. au un scop propus: -sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa -preluarea pasunii comunei in administratie -curatarea si intretinerea pasunii preluate -sprijinirea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. la data de CNP B) Denumirea asociatiei este ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA . COSMA ION 9. nr.11) cetatean roman.2011.I. eliberata de oras Negresti Oas . seria SM nr. MORAR VASILE ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ . nr. jud. eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze . BETEA TOMA sau 2. alcatuit din aportul in bani al asociatilor.97376 din 01. administrare si control ale asociatiei Consiliul Director 1. denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu nr. la data de CNP 12) cetatean roman. F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este format din activul initial al Asociatiei. identificat cu C. Racsa. BETEA TOMA _______________________ 2.04. Satu Mare. seria SM nr. H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei : 1. identificat cu C. Jud. Satu Mare. BALAJ TOADER 3. BETEA TOMA presedinte . CIORBA PETRU 7. TANTAS VASILE 5. D) Sediul Asociatiei este in comuna Racsa nr. E) Durata de functionare a Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este pe termen nedeterminat. Satu Mare.I. eliberata de oras Ne gresti Oas. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de produse de origine animala. 3. FLUIERAS PETRE 6.522. DUBOU IOAN 8. de cate lei fiecare asociat.

10. DUBO IOAN 11. 12. _________________________ .

386834. CNP 1581224301013. domiciliat in com. 246/2005. Satu Mare.463. Racsa. jud. CNP 1610510301008. 588.08. jud. domiciliat in com. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial. eliberata de oras Negresti Oas. seria SM nr. 10) DUBO IOAN.CNP 1820925303495. seria SM nr. cetatean roman. jud Satu Mare. la data de 19. 386839. identificat cu C. Satu Mare. CNP 1570214301019. seria SM nr. nr. eliberata de oras Negresti Oas. Racsa nr. seria SM nr. identificat cu C. eliberata de oras Neegresti Oas. Satu Mare.08. eliberata de oras Negresti Oas. identificat cu C. nr. Racsa. 4)TANTAS VASILE. eliberata de oras Negresti Oas. 1. domiciliat in com.48. Satu Mare. 484. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA. Satu Mare.522. 387662. seria SM nr. identificat cu C.08.2010. ai carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA. jud. eliberata de oras Negresti Oas. Se constituie. 387663. CNP 1690324301010. Satu Mare.la data de 19. identificat cu C. Racsa. CNP 1670115301014. jud. nr. seria SM nr. Racsa nr. eliberata de oras Negresti Oas.08. ART. cetatean roman. Satu Mare. 7)DUBOU IOAN . Racsa. domiciliat in com. cetatean roman. nr. seria SM nr. identificat cu C. cetatean roman.2010. Racsa nr. CNP 1750603301038. 3) CICIOC VASILE. la data de 17.I. 5)FLUIERAS PETRE. CNP 1780307301008.Statutul STATUTUL ASOCIATIEI: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA ART.08. seria SM nr. cetatean roman. 198.08. nr.I. la data de 17. 387640. domiciliat in com.I. 387555. la data de 19. sat Racsa Vii. cetatean roman. domiciliat in com. la data de 17. Satu Mare.I. seria SM nr. la data de 19. 246/2005 si potrivit prezentului Statut.I.I. 386830. cetatean roman.2010.2010. 2.08. seria SM nr. nr. 525/A. 6)CIORBA PETRU. CNP 1691008301053. identificat cu C. . idntificat cu C.2010.597. identificat cu C. Racsa. 8) COSMA ION. 245.2010.I.08. la data de 17. Racsa.518. 386825. la data de 19. jud.cetatean roman. domiciliat in com.2010.2010. nr.2010.I. jud. domiciliat in com. organizata potrivit Legii nr. identificat cu C. 2)BALAJ TOADER. CNP 1790628301019.2010.08. jud. jud. cetatean roman.I. eliberata de oras Negresti Oas. eliberata de oras Negresti Oas.386844. eliberata de oras Negresti Oas.08. la data de 17. 9)MORAR VASILE. cetatean roman. independenta.387670. jud.I. domiciliat in com. Racsa. domiciliat in com. Satu Mare. in baza Legii nr.

4. e) dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii f) alte activitati prevazute de lege. b) Membri de onoare (fara drept de vot). ART. independenta. Racsa. ART. cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate. nr. 5. Poate deveni membru al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Activitati. 3. seria SM nr. Durata si sediul.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG. nr.97376 din 01.I. manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice. Asociatia este compusa din: a) Membri. potrivit legii. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este o asociatie nonguvernamentala. ART. Satu Mare .11) cetatean roman. jud.I. identificat cu C. seria SM nr. 8. ART. domiciliat in com. Satu Mare. poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii. pentru indeplinirea scopului propus. c) Colaboratori voluntari. 9.522. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de lapte. Racsa . dezbateri publice. Scopul. potrivit scopului asociatiei. eliberata de oras Negresti Oas. cu beneficiu public.04. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica romana de drept privat. Racsa. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea . Satu Mare. Pentru realizarea scopului declarat. nr. jud. potrivit Legislatiei muncii. c) sprijinul proprietarilor de animale in relatiile cu institutiile statului si alte organisme d) dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. 7. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA doresc sa se asocieze in scopul: sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa preluarea pasunii comunei Racsa in administrare curatarea si intretinerea pasunii preluate sprijinirea proprietarilor de animale in vederea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate. Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediu in in Comuna l Racsa . 6. avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul nr. eliberata de oras Negresti Oas. la data de CNP ART. conferinte. d) Personal angajat. ART. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. la data de CNP 12) cetatean roman. asociatia isi propune realizarea urmatoarelor ac tivitati: a) incasarea subventiilor oferite de stat pentru suprafetele ocupate de pasune b) organizarea de . precum si organizarea de marsuri. seminarii. Jud.sat ART. Membrii. identificat cu C. nonprofit. domiciliat in com.

ART. 12. minimum trei si maximum sapte. ART. Drepturile si oblig atiile membrilor. Structura. Atributiile Adunarii generale. Consiliul director este organul executiv al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA au urmatoarele JOIANA RACSA JOIANA RACSA JOIANA RACSA si este compus dintr-un numar impar de membri. Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii. Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi. ART. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.Sa participe la activitatile organizate de Asociatie. ART. ART.Sa nu intreprinda actiuni care. e) infiintarea de filiale.Sa faca propuneri in Adunarea generala. . pot leza interesele Asociatiei. 15. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice. g) dizolvarea si lichidarea asociatiei. d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori. Adunarea generala. b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE drepturi si obligatii: . si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Sedintele Adunarii generale. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. 11. c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui. Vicepresedinte si Secretar general. 14.Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei. ART. 16. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director. ART.Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere. fiecare membru avand dreptul la un singur vot. . Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna. In caz de paritate. 10. Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara. .Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere. . 13. Organul executiv al Asociatiei este Consiliul Director. ART. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor. Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei. Organul de conducere al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este Adunarea generala. prin natura lor. Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.Sa cotizeze anual cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. prin instiintari scrise sau telefonice. . f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. alcatuita din totalitatea asociatilor. Convocarea Adunarii generale. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor. stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare. la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. Sedintele Consiliului director. 17. . Organul de reprezentare a Asociatiei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este reprezentata prin Presedinte. . presedintele Asociatiei decide. Consiliul director.

executarea bugetului de venituri si cheltuieli. Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori. In lipsa Presedintelui asociatiei. Presedintele asociatiei Ä ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE urmatoarele atributii: a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. 23. Modificarea statutului. constituit prin depozit bancar. resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. 22. ales de Adunarea generala. 19. c) infiintarea de societati comerciale. Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor. mosteniri. d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru. proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei. finantari. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei. b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei. Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Patrimoniul. 21. situatia financiara anuala. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. Consiliul director: a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate. Prezentul Statut redactat in limba romana. Patrimoniul initial al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 702 lei. Daca este nevoie. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din: a) cotizatii. In exercitarea competentei sale. ART. b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei. g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. se folosesc obligato riu pentru realizarea scopului asociatiei. sponsorizari. pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei. ART. care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Negresti Oas. Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. donatii. 20. compusa din trei membri. d) alte venituri prevazute de lege. JOIANA RACSA are JOIANA RACSA este de . In caz de dizolvare. ART. d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale. c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala. la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale. vicepresedintii exercita atributiile acestuia. Presedintele. Atributiile Consiliulu i director. 18.ART. Activitatea de control. e) poate imputernici orice persoana. Dizolvare. ART. bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil. ART. f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.

BALAJ TOADER 3. FLUIERAS PETRE 6. TANTAS VASILE 5. COSMA ION 9. CIORBA PETRU 7. ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________________ _______________________ . 12. DUBO IOAN 11. CICIOC VASILE 4. DUBOU IOAN 8. BETEA TOMA _______________________ 2. MORAR VASILE 10.MEMBRII FONDATORI _____________________ 1.