ACT CONSTITUTIV al ASOCIATIEI : ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA

A) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA R ACSA este persoana juridica, de drept privat , cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, al carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.522, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386839, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1610510301008. 2)BALAJ TOADER, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr. 525/A, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.386844, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1690324301010. 3) CICIOC VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.463, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387555, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1581224301013. 4)TANTAS VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, sat Racsa Vii, nr.48, jud Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.387670, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1570214301019. 5)FLUIERAS PETRE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr.518, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387662, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1790628301019. 6)CIORBA PETRU, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 245, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386834, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010,CNP 1820925303495. 7)DUBOU IOAN ,cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 588, jud. Satu Mare, idntificat cu C.I. seria SM nr. 386830, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1750603301038. 8) COSMA ION, cetatean roman, domiciliat in com, Racsa, nr.597, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386825, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1691008301053. 9)MORAR VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 484, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387663, eliberata de oras Neegresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1780307301008. 10) DUBO IOAN, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 198, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387640, eliberata de oras Negresti Oas,la data de 19.08.2010, CNP 1670115301014.

domiciliat in com.I. Satu Mare. CIORBA PETRU 7. E) Durata de functionare a Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este pe termen nedeterminat. COSMA ION 9. eliberata de oras Ne gresti Oas. BETEA TOMA sau 2. BALAJ TOADER MEMBRII FONDATORI: 1. CICIOC VASILE 4.04. Racsa. nr. 2. Satu Mare. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de produse de origine animala. BALAJ TOADER 3.I.2011. de cate lei fiecare asociat. BETEA TOMA presedinte . administrare si control ale asociatiei Consiliul Director 1. FLUIERAS PETRE 6. eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze . BETEA TOMA _______________________ 2. DUBOU IOAN 8. identificat cu C. F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este format din activul initial al Asociatiei. Racsa. jud. denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu nr. la data de CNP B) Denumirea asociatiei este ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA . eliberata de oras Negresti Oas . seria SM nr. au un scop propus: -sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa -preluarea pasunii comunei in administratie -curatarea si intretinerea pasunii preluate -sprijinirea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. Satu Mare. TANTAS VASILE 5. nr.97376 din 01. jud. Jud. alcatuit din aportul in bani al asociatilor. seria SM nr. la data de CNP 12) cetatean roman. 3. domiciliat in com. in valoare totala de G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere.522. D) Sediul Asociatiei este in comuna Racsa nr.11) cetatean roman. identificat cu C. MORAR VASILE ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ . H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei : 1.

DUBO IOAN 11.10. _________________________ . 12.

domiciliat in com. nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut. la data de 19. CNP 1570214301019.08. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial. Racsa. eliberata de oras Negresti Oas. Satu Mare.518. Satu Mare. eliberata de oras Negresti Oas.2010.08. cetatean roman.2010. cetatean roman. ai carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA. Racsa nr. domiciliat in com. jud. identificat cu C. in baza Legii nr. seria SM nr. Racsa. nr. jud. domiciliat in com. jud.08. domiciliat in com. CNP 1780307301008.48. domiciliat in com. ART.08. 2.I. CNP 1670115301014. la data de 19. cetatean roman. 6)CIORBA PETRU.la data de 19. Racsa. 2)BALAJ TOADER. 386830.I. Satu Mare.I. Se constituie. 9)MORAR VASILE.08. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA. CNP 1581224301013. seria SM nr.2010.I. 484. Racsa. 386825. jud. nr. eliberata de oras Negresti Oas. jud. CNP 1691008301053. organizata potrivit Legii nr. Racsa. domiciliat in com.2010.08. 387640. Satu Mare.08. cetatean roman. identificat cu C. identificat cu C. la data de 19. nr. . cetatean roman. cetatean roman. identificat cu C. seria SM nr.I. domiciliat in com.2010. eliberata de oras Negresti Oas. seria SM nr. jud Satu Mare. Satu Mare. Racsa. la data de 17. jud.Statutul STATUTUL ASOCIATIEI: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA ART. jud.cetatean roman. cetatean roman. Racsa nr.08. 4)TANTAS VASILE. idntificat cu C. eliberata de oras Neegresti Oas.522. la data de 17.I. jud. 386839. nr. identificat cu C. eliberata de oras Negresti Oas. eliberata de oras Negresti Oas. seria SM nr.I.I.08. seria SM nr.CNP 1820925303495.2010. 246/2005. 1. 10) DUBO IOAN. eliberata de oras Negresti Oas.387670.I. 3) CICIOC VASILE. identificat cu C. Satu Mare.2010. 5)FLUIERAS PETRE.463. seria SM nr. nr. seria SM nr. 7)DUBOU IOAN . CNP 1790628301019. Satu Mare.I. 8) COSMA ION. 588. 525/A. CNP 1750603301038. jud. 198. 387662. domiciliat in com. seria SM nr.597. cetatean roman.386844. 245.2010. identificat cu C. seria SM nr.2010. domiciliat in com. nr. Satu Mare. identificat cu C. 386834. eliberata de oras Negresti Oas. la data de 19. 387555. la data de 17. cetatean roman. identificat cu C. la data de 17. 387663. domiciliat in com. Satu Mare. independenta. eliberata de oras Negresti Oas. la data de 17. Racsa nr.08. sat Racsa Vii.2010. Racsa. CNP 1610510301008. CNP 1690324301010.

Satu Mare . avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul nr. Satu Mare. Racsa . ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica romana de drept privat.522. Racsa. precum si organizarea de marsuri. ART.I. Satu Mare. domiciliat in com. identificat cu C. c) sprijinul proprietarilor de animale in relatiile cu institutiile statului si alte organisme d) dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. Jud. conferinte. eliberata de oras Negresti Oas. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA doresc sa se asocieze in scopul: sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa preluarea pasunii comunei Racsa in administrare curatarea si intretinerea pasunii preluate sprijinirea proprietarilor de animale in vederea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. e) dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii f) alte activitati prevazute de lege.sat ART. seria SM nr. poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii. Activitati. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. d) Personal angajat. Scopul. pentru indeplinirea scopului propus. seria SM nr.04. jud. asociatia isi propune realizarea urmatoarelor ac tivitati: a) incasarea subventiilor oferite de stat pentru suprafetele ocupate de pasune b) organizarea de . manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice. seminarii. la data de CNP 12) cetatean roman. nr. Racsa. potrivit Legislatiei muncii. 3. Asociatia este compusa din: a) Membri. ART. cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate. potrivit legii. la data de CNP ART. 6. b) Membri de onoare (fara drept de vot).11) cetatean roman. nr. ART. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de lapte. 7. nonprofit. independenta. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea . 4. Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediu in in Comuna l Racsa . cu beneficiu public.97376 din 01. c) Colaboratori voluntari. eliberata de oras Negresti Oas. Poate deveni membru al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. jud. potrivit scopului asociatiei. Pentru realizarea scopului declarat. Membrii. 8. nr. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate. 9.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG. 5. domiciliat in com. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este o asociatie nonguvernamentala. dezbateri publice. identificat cu C. Durata si sediul.I. ART. ART.

f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. ART. ART. prin instiintari scrise sau telefonice. d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori. c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor. Consiliul director. ART.Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere.Sa cotizeze anual cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director. Atributiile Adunarii generale. Drepturile si oblig atiile membrilor. 11. Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. pot leza interesele Asociatiei. . ART. ART. Organul de conducere al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este Adunarea generala. la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice. Structura. e) infiintarea de filiale. stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.Sa faca propuneri in Adunarea generala. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar. 13. Vicepresedinte si Secretar general. Sedintele Consiliului director. Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna. Sedintele Adunarii generale.Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei. 12. Convocarea Adunarii generale. minimum trei si maximum sapte.Sa participe la activitatile organizate de Asociatie. 16.Sa nu intreprinda actiuni care. Adunarea generala. Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei. . cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii.Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere. . presedintele Asociatiei decide. Organul executiv al Asociatiei este Consiliul Director. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei. 15. . ART. 10. ART. . 17. Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi. In caz de paritate. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE drepturi si obligatii: . ART. fiecare membru avand dreptul la un singur vot. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor. . b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. 14. Consiliul director este organul executiv al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA au urmatoarele JOIANA RACSA JOIANA RACSA JOIANA RACSA si este compus dintr-un numar impar de membri. g) dizolvarea si lichidarea asociatiei. Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara. Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei. alcatuita din totalitatea asociatilor. . prin natura lor. Organul de reprezentare a Asociatiei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este reprezentata prin Presedinte.

finantari. Atributiile Consiliulu i director. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. ales de Adunarea generala. pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. ART. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din: a) cotizatii.ART. in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Negresti Oas. 21. vicepresedintii exercita atributiile acestuia. b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei. mosteniri. d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru. In lipsa Presedintelui asociatiei. bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala. e) poate imputernici orice persoana. c) infiintarea de societati comerciale. Daca este nevoie. g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. 23. Presedintele asociatiei Ä ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE urmatoarele atributii: a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. 19. daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale. Patrimoniul initial al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 702 lei. 22. Consiliul director: a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate. Dizolvare. d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei. Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor. In caz de dizolvare. Prezentul Statut redactat in limba romana. ART. constituit prin depozit bancar. Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala. d) alte venituri prevazute de lege. Activitatea de control. ART. Patrimoniul. ART. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei. Modificarea statutului. 20. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale. JOIANA RACSA are JOIANA RACSA este de . inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei. Presedintele. In exercitarea competentei sale. se folosesc obligato riu pentru realizarea scopului asociatiei. f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei. Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori. sponsorizari. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. executarea bugetului de venituri si cheltuieli. compusa din trei membri. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil. donatii. Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. ART. proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei. situatia financiara anuala. 18.

MORAR VASILE 10.MEMBRII FONDATORI _____________________ 1. DUBO IOAN 11. COSMA ION 9. TANTAS VASILE 5. 12. DUBOU IOAN 8. BETEA TOMA _______________________ 2. CICIOC VASILE 4. ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________________ _______________________ . CIORBA PETRU 7. FLUIERAS PETRE 6. BALAJ TOADER 3.