ACT CONSTITUTIV al ASOCIATIEI : ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA

A) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA R ACSA este persoana juridica, de drept privat , cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, al carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.522, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386839, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1610510301008. 2)BALAJ TOADER, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr. 525/A, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.386844, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1690324301010. 3) CICIOC VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa nr.463, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387555, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1581224301013. 4)TANTAS VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, sat Racsa Vii, nr.48, jud Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.387670, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1570214301019. 5)FLUIERAS PETRE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr.518, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387662, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1790628301019. 6)CIORBA PETRU, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 245, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386834, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010,CNP 1820925303495. 7)DUBOU IOAN ,cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 588, jud. Satu Mare, idntificat cu C.I. seria SM nr. 386830, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1750603301038. 8) COSMA ION, cetatean roman, domiciliat in com, Racsa, nr.597, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 386825, eliberata de oras Negresti Oas, la data de 17.08.2010, CNP 1691008301053. 9)MORAR VASILE, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 484, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387663, eliberata de oras Neegresti Oas, la data de 19.08.2010, CNP 1780307301008. 10) DUBO IOAN, cetatean roman, domiciliat in com. Racsa, nr. 198, jud. Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 387640, eliberata de oras Negresti Oas,la data de 19.08.2010, CNP 1670115301014.

3. domiciliat in com.11) cetatean roman. identificat cu C. jud. eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze . D) Sediul Asociatiei este in comuna Racsa nr.97376 din 01.I. seria SM nr. DUBOU IOAN 8. administrare si control ale asociatiei Consiliul Director 1. in valoare totala de G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere. Satu Mare. Racsa. COSMA ION 9. nr. denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu nr. TANTAS VASILE 5. identificat cu C. seria SM nr. BETEA TOMA sau 2. MORAR VASILE ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ . cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de produse de origine animala. Satu Mare. H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei : 1. BETEA TOMA _______________________ 2. eliberata de oras Negresti Oas . CICIOC VASILE 4. la data de CNP B) Denumirea asociatiei este ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA . Satu Mare. CIORBA PETRU 7.I. F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este format din activul initial al Asociatiei.2011. Jud. BETEA TOMA presedinte . nr. domiciliat in com. Racsa. de cate lei fiecare asociat.522. E) Durata de functionare a Asociatiei CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este pe termen nedeterminat. BALAJ TOADER MEMBRII FONDATORI: 1. jud. BALAJ TOADER 3. la data de CNP 12) cetatean roman. FLUIERAS PETRE 6. 2. alcatuit din aportul in bani al asociatilor. au un scop propus: -sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa -preluarea pasunii comunei in administratie -curatarea si intretinerea pasunii preluate -sprijinirea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. eliberata de oras Ne gresti Oas.04.

12. _________________________ . DUBO IOAN 11.10.

jud Satu Mare. Racsa. eliberata de oras Negresti Oas. domiciliat in com.08. cetatean roman. 484. la data de 17.597. nr.518.2010.387670. 386834. seria SM nr. la data de 17. seria SM nr. CNP 1780307301008. CNP 1670115301014. nr. 387663.48.08.522. cetatean roman.08.2010. cetatean roman. cetatean roman. nr. 198. . jud. nr. jud. cetatean roman. domiciliat in com. 386825. 245. Satu Mare. 6)CIORBA PETRU. la data de 17. identificat cu C. domiciliat in com. Se constituie. Racsa.I. identificat cu C.I. 246/2005.I.Statutul STATUTUL ASOCIATIEI: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA ART.I. Racsa. domiciliat in com. seria SM nr. jud.463. identificat cu C. Racsa nr. 8) COSMA ION.2010. in baza Legii nr. Satu Mare. Racsa. identificat cu C. 387662. la data de 19. ai carei membri fondatori sunt: 1) BETEA TOMA. jud. seria SM nr. CNP 1581224301013. CNP 1750603301038.2010. domiciliat in com. identificat cu C. Satu Mare.08.386844. la data de 17. seria SM nr. 588. 3) CICIOC VASILE. seria SM nr. domiciliat in com. cetatean roman. CNP 1691008301053. 2)BALAJ TOADER. Satu Mare. organizata potrivit Legii nr. nr. la data de 19. domiciliat in com. domiciliat in com. la data de 19. Satu Mare. identificat cu C. 246/2005 si potrivit prezentului Statut.I. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA. 1. cetatean roman. jud. Racsa.08. Satu Mare. eliberata de oras Negresti Oas. jud. Satu Mare. 7)DUBOU IOAN . 9)MORAR VASILE. la data de 19. 4)TANTAS VASILE.08. 387555. cetatean roman. eliberata de oras Negresti Oas. la data de 17.I. Satu Mare.08. seria SM nr.08.08. jud. sat Racsa Vii.2010. seria SM nr. Racsa. identificat cu C.2010. 2. eliberata de oras Neegresti Oas. domiciliat in com. idntificat cu C. CNP 1610510301008. Racsa nr. 387640.2010. eliberata de oras Negresti Oas. ART. independenta. 525/A. seria SM nr.2010. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial. eliberata de oras Negresti Oas. Racsa. eliberata de oras Negresti Oas. seria SM nr.I.I.2010. nr. 386839. nr. cetatean roman.CNP 1820925303495. domiciliat in com. eliberata de oras Negresti Oas. identificat cu C.I. CNP 1790628301019.cetatean roman. eliberata de oras Negresti Oas. 10) DUBO IOAN.I. identificat cu C. Racsa nr.2010.la data de 19. CNP 1690324301010. eliberata de oras Negresti Oas. 5)FLUIERAS PETRE.08. 386830. Satu Mare. jud. CNP 1570214301019. jud.

I. Satu Mare. Jud. pentru indeplinirea scopului propus. Racsa. potrivit Legislatiei muncii. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este o asociatie nonguvernamentala.sat ART. ART. eliberata de oras Negresti Oas. precum si organizarea de marsuri. 3. cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate. jud. nonprofit. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Activitati. avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul nr.97376 din 01. ART. asociatia isi propune realizarea urmatoarelor ac tivitati: a) incasarea subventiilor oferite de stat pentru suprafetele ocupate de pasune b) organizarea de . c) Colaboratori voluntari. domiciliat in com. 4. domiciliat in com. eliberata de oras Negresti Oas.I. la data de CNP 12) cetatean roman. nr. Asociatia este compusa din: a) Membri. Satu Mare . 8. ART. seria SM nr. ART. cat si reprezentarea in negocierea pretului cu procesatorii de lapte. seminarii. Durata si sediul.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Relatii cu Publicul si Coperare cu ONG. dezbateri publice. cu beneficiu public. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea . Membrii. Racsa. nr. c) sprijinul proprietarilor de animale in relatiile cu institutiile statului si alte organisme d) dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. Scopul.522.04. Racsa . Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate. b) Membri de onoare (fara drept de vot). conferinte. potrivit scopului asociatiei. d) Personal angajat. manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice. poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii. Pentru realizarea scopului declarat. e) dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii f) alte activitati prevazute de lege. 7. seria SM nr. Satu Mare. ART. Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediu in in Comuna l Racsa .11) cetatean roman. potrivit legii. identificat cu C. nr. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA doresc sa se asocieze in scopul: sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din comuna Racsa preluarea pasunii comunei Racsa in administrare curatarea si intretinerea pasunii preluate sprijinirea proprietarilor de animale in vederea valorificarii eficiente a productiei de lapte si carne. identificat cu C. jud. independenta. 9. 6. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA este persoana juridica romana de drept privat. Poate deveni membru al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. 5. la data de CNP ART.

12. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director. Organul de reprezentare a Asociatiei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este reprezentata prin Presedinte. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice. b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. Organul executiv al Asociatiei este Consiliul Director. Adunarea generala. prin natura lor. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor. cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii.Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere. 14. stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare. 11. la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei. e) infiintarea de filiale. Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei. ART. 10. Sedintele Adunarii generale. presedintele Asociatiei decide. ART. Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara. Organul de conducere al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE este Adunarea generala. Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna.Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere. f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. ART. . ART. Membrii asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE drepturi si obligatii: . Atributiile Adunarii generale. d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori.Sa participe la activitatile organizate de Asociatie. 17. alcatuita din totalitatea asociatilor. c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui.Sa nu intreprinda actiuni care. prin instiintari scrise sau telefonice. . Structura. . Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi. Consiliul director este organul executiv al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE JOIANA RACSA au urmatoarele JOIANA RACSA JOIANA RACSA JOIANA RACSA si este compus dintr-un numar impar de membri. minimum trei si maximum sapte.Sa cotizeze anual cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director. .Sa faca propuneri in Adunarea generala. Convocarea Adunarii generale. pot leza interesele Asociatiei. . 13. Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei. 15.activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. Consiliul director. si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar. fiecare membru avand dreptul la un singur vot. Vicepresedinte si Secretar general. . . Sedintele Consiliului director. Drepturile si oblig atiile membrilor. g) dizolvarea si lichidarea asociatiei. ART.Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei. Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei. ART. ART. ART. 16. In caz de paritate.

la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. mosteniri. proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei. 23.ART. In caz de dizolvare. ART. ales de Adunarea generala. resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. JOIANA RACSA are JOIANA RACSA este de . Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala. ART. inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei. b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei. Patrimoniul initial al asociatiei ÄASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 702 lei. b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei. ART. vicepresedintii exercita atributiile acestuia. d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. finantari. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale. ART. 18. daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale. e) poate imputernici orice persoana. pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala. f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei. c) infiintarea de societati comerciale. donatii. Patrimoniul. sponsorizari. Prezentul Statut redactat in limba romana. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil. in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Negresti Oas. d) alte venituri prevazute de lege. constituit prin depozit bancar. situatia financiara anuala. 22. Activitatea de control. Dizolvare. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din: a) cotizatii. ART. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei. executarea bugetului de venituri si cheltuieli. d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru. Atributiile Consiliulu i director. se folosesc obligato riu pentru realizarea scopului asociatiei. In lipsa Presedintelui asociatiei. Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori. Consiliul director: a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate. 20. Modificarea statutului. Daca este nevoie. compusa din trei membri. In exercitarea competentei sale. Presedintele. Presedintele asociatiei Ä ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE urmatoarele atributii: a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. 19. Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor. 21. g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale.

COSMA ION 9. CICIOC VASILE 4. TANTAS VASILE 5. DUBO IOAN 11. MORAR VASILE 10. ________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________________ _______________________ . BETEA TOMA _______________________ 2. DUBOU IOAN 8. FLUIERAS PETRE 6. BALAJ TOADER 3. 12. CIORBA PETRU 7.MEMBRII FONDATORI _____________________ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful