Sunteți pe pagina 1din 22

Tip 1 probleme partial MECANICA

Problema 6
S se determine torsorul sistemului de fore din figur n raport cu punctul O. S se
determine sistemul echivalent cel mai simplu.
Rezolvare

F1 = F2 = 5kN
F3 = 8,5kN

F4 = 10kN

F3

F5 = 12kN

F4

F6 = 7kN

F2
F1

F6
O

C
F5

X = F1 cos 60 F2 cos 30 + F3 + F4 cos 30 + F5 cos 60 = 16,33kN


Y = F1 sin 60 F2 sin 30 F6 F5 sin 60 = 10,56kN
R =

X 2 + Y 2 = 16,33 2 + (10,56) 2 = 19,45kN

MO =

F d
i

= F2 4a cos 30 F3 4a F4 2a cos 30 F5 2a sin 60 F6 a = 51,78a kN m

Sistemul echivalent cel mai simplu este dat de rezultanta R, aflat pe dreapta suport
ce ntlnete axele n punctele de coordonate A( x A , O ) si B (O, y B ) .

MO
51,78a
=
= 4,9a m
Y
10,56
M
51,78a
yB = O =
= 3,17a m
X
16,33
M
51,78a
d= O =
= 2,66a m
R
19,45
xA =

Mo
B

R
d
O

S se determine torsorul n O i s se determine sistemul echivalent cel mai


simplu pentru figura urmtoare.
Rezolvare

y
15 kN

15 kN

X = 15 + 20 cos 40 10 cos 20 = 20.92 kN


Y = 15 20 sin 40 + 10 sin 20 = 24.44 kN
R = X 2 + Y 2 = 20.922 + (24.44)2 = 1034.96

20 kN

R = 32.17 kN

10 kN

= 114.3 kN m

MO
114.3
=
= 4.68 m
Y
24.44
M
114.3
yB = O =
= 5.46 m
X
20.92
M
114.3
d= O =
= 3.55 m
R
32.17

xA =

Mo
B
d

Mo = 15 3 15 4 + 10 4 sin 20 20 1.5 cos 40 =

R
x

Problema 10
S se determine torsorul n O i s se determine sistemul echivalent cel mai
simplu pentru figura urmtoare.

y
Rezolvare

15 kN
25 kN

X = 15 + 25 cos 35 = 5.48 kN
Y = 10 + 25 sin 35 + 15 = 19.34 kN

10 kN

R =

15 kN

= 54.52 kN m

404.07

R = 20.10 kN
Mo = 15 5 + 15 2 10 3 25 1 cos 35 =
MO 54.52
=
= 2.82 m
Y
19.34
M
54.52
yB = O =
= 9.95 m
X
5.48
M
54.52
d= O =
= 2.71 m
R
20.10
xA =

X2 + Y 2 = 5.482 + 19.342 =

Problema 11
S se determine torsorul n O i s se determine sistemul echivalent cel mai simplu
pentru figura urmtoare.
Rezolvare

X = 10 + 10 cos 25 50 cos 30 = 44.24 kN


Y = 30 10 sin 25 50 sin 30 = 0.78 kN

y
30 kN
10 kN
10 kN

R=

R = 44.25 kN

50 kN

X2 + Y 2 = (44.24)2 + (0.78)2 = 1957.79

Mo = 30 2.5 + 50 1.5 cos 30 50 5 sin 30 +


+ 10 2.5 10 2.5 cos 25 =
= 17.29 kN m

MO 17.29
=
= 22.17 m
Y
0.78
M
17.29
yB = O =
= 0.39 m
X
44.24
M
17.29
d= O =
= 0.39 m
R
44.25
xA =

Problema 12
S se determine torsorul n O i s se determine sistemul echivalent cel mai simplu
pentru figura urmtoare.
Rezolvare

y
15 kN

50 kN

X = 15 cos 35 + 20 sin 30 10 cos 25 50 =


= 36.78 kN
Y = 15 sin 35 20 cos 30 10 sin 25 =
= 30.15 kN

10 kN

R =

20 kN

X2 + Y 2 =

(36.78)2 + (30.15)2 =

= 2261.79 R = 47.56 kN
Mo = 50 4 2 15 sin 35 4 15 cos 35

2 20 sin 30 2 10 sin 25 + 2 10 cos 25 =


= 123.32 kN m

MO
123.32
=
= 4.09 m
Y
30.15
M
123.32
yB = O =
= 3.35 m
X
36.78
M
123.32
d= O =
= 2.59 m
R
47.56
xA =

Problema 13
S se determine torsorul n O i s se determine sistemul echivalent cel mai simplu
pentru figura urmtoare.
Rezolvare

10 kN

15 kN

X = 15 cos 35 + 20 10 cos 25 =
= 23.22 kN
Y = 15 sin 35 10 sin 25 + 25 =
= 12.17 kN
R=

20 kN

X2 + Y 2 = (23.22)2 + (12.17)2 =

= 687.28 R = 26.22 kN
25 kN

Mo = 20 1.5 2.5 15 sin35 5 10 sin25 + 1.5 10 cos 25 + 25 5 =


= 125.96 kN m

MO 125.96
=
= 10.35 m
Y
12.17
M
125.96
yB = O =
= 5.62 m
X
23.22
M
125.96
d= O =
= 4.8 m
R
26.22
xA =

Tip 2 Probleme partial MECANICA

S se determine reaciunile pentru urmtoarele structuri plane:


Problema 1

H = 0 HA
( M)B = 0

5 = 0 HA = 5 kN

VA 8 + HA 6 p 8 4 5 3 = 0
10 8 4 + 5 3 5 6

8
= 38.13 kN

VA =
VA

( M)

= 0

VB 8 p 8 4 5 3 = 0
10 8 4 + 5 3
VB = 41.87 kN
8
Verificare :
VB =

= 0 VA p 8 + VB = 0

38.13 80 + 41.87 = 0

OK

Problema 5

H = 0 H
( M) = 0

20 = 0 HB = 20 kN

VA 7 + 20 1.5 5 7 3.5 + 30 = 0
30 + 122.5 30
7
= 8.93 kN

VA =
VA

( M)

= 0

VB 7 + 20 1.5 20 3 5 7 3.5 30 = 0
122.5 + 30 + 60 30
7
VB = 26.07 kN
VB =

Verificare:

( V ) = 0

VA + VB 5 7 = 0

8.93 + 26.07 35 = 0

OK

Problema 6

H = 0
HA 20 sin 600 5 1.5 = 0
HA = 24.82 kN

( V ) = 0

VA 20 cos 600 = 0
VA = 10 kN

( M)

=0

5 1.5 3.75 20 cos 600 4 30 + MA = 0

MA = 98.125 kNm

Problema 7

H = 0 HA = 0
( M)B = 0 VA 4 + 3 1 4 2 + 1 2 1 = 0
VA =

( M)

VB =

3+82
VA = 0.75 kN
4
= 0 VB 4 3 1 6 3 = 0

3 + 18
VB = 5.25 kN
4

Verificare:
( V ) = 0 VA + VB 1 6 = 0

0.75 + 5.25 6 = 0

OK

Problema 8

H = 0 H
( M) = 0

3 = 0 HA = 3 kN

VA 4.5 + 3 4 3 1.5 3 4.5 2.25 = 0


12 + 30.375 + 4.5

4.5
VA = 5.08 kN

VA =

( M)

=0

VB 4.5 3 4.5 2.25 3 2.5 = 0


30.375 + 7.5

4.5
VB = 8.42 kN

VB =

Verificare:
( V ) = 0 VA + VB 3 4.5 = 0

5.08 + 8.42 13.5 = 0

OK

Problema 9

H = 0 H

( M)

=0

=0

VA 3 30 5 2.5 = 0 VA =

375

VA = 125 kN

( M)

=0

VB 3 30 3 1.5 + 30 2 1 = 0
135 60

3
VB = 25 kN

VB =

Verificare:
( V ) = 0 VA + VB 30 5 = 0

125 + 25 150 = 0

OK

Problema 10

H = 0 H
( M) = 0

25 sin 25 = 0 HA = 10.57 kN

VA 3.5 + 20 1.1 0.55 25 2.5 sin 25 = 0


12.1 + 26.41

3 .5
VA = 4.09 kN

VA =

( M)

=0

VB 3.5 20 1.1 4.05 25 3.5 cos 25 + 25 2.5 sin 25 = 0


89.1 + 79.3 26.41

3 .5
VB = 40.57 kN

VB =

Verificare:
( V ) = 0 VA + VB 20 1.1 25 cos 25 = 0

4.09 + 40.57 22 22.66 = 0

OK

Problema 11

H = 0 HA + 20 sin15 15 6 = 0
HA = 84,82 kN

( M)

=0

VA 5 5 20 cos 15 + 3 20 sin15 + 60 15 6 3 = 0
291,06

5
VA = 58,21 kN
VA =

( M)

=0

VB 5 3 20 sin15 60 + 15 6 3 = 0
194,47

5
VB = 38,89 kN

VB =

Verificare:
( V ) = 0 VA VB 20 cos 15 = 0

58,21 38,89 19,32 = 0

OK

Problema 12

H = 0 HA + 20 cos 60 15 6 = 0 HA
( M)B = 0

= 80 kN

VA 6 + 20 6 cos 60 20 4,5 sin 60 + 60 15 6 3 = 0


227,94

6
VA = 38 kN

VA =

( M)

=0

VB 6 20 6 cos 60 20 1,5 sin 60 60 + 15 6 3 = 0


124,02

6
VB = 20,66 kN

VB =

Verificare:
( V ) = 0 VA VB 20 sin 60 = 0

38 20,66 17,34 = 0

OK

Problema 13

10 kN/m

10 kN/m

20 kN

Problema 14

10 kN/m

20 kN

Probleme Grinzi cu zabrele

S se determine eforturile din barele urmtoarelor grinzi cu zbrele:


1.

50 kN

100 kN

100 kN

50 kN

2.00

100 kN

45

2
2.00

4
2.00

6
2.00

2.00

50 kN

100 kN

100 kN

100 kN

50 kN

50 kN

100 kN

100 kN

100 kN

50 kN

H0

V0
Rezolvare:
Determinarea reaciunilor cu ajutorul grinzii echivalente:
H = 0 H0 = 0

( M )

= 0 V0 8 50 8 100 6 100 4 100 2 = 0

400 + 600 + 400 + 200


= 200 kN
8
( M )0 = 0 V8 8 50 8 100 6 100 4 100 2 = 0

V0 =

400 + 600 + 400 + 200


= 200 kN
8
V = 0 V0 + V8 50 100 3 50 = 0 200 + 200 400 = 0 OK

V8 =

Metoda izolrii nodurilor

V8

50 kN

V = 0 50 + N
H = 0 N = 0

10

N13

= 0 N10 = 50 kN

13

N10
50

N03

03

45

150

V = 0 50 200 N sin 45 = 0 N = sin 45 N = 212.13 kN


H = 0 N cos 45 + N = 0 N = 212.17 cos 45 N = 150 kN

N02

03

03

02

03

02

02

200

V = 0 N = 0 kN
H = 0 150 + N

N23

23

N24

150
2

= 0 N 24 = 150 kN

V = 0 100 212.13 sin 45 + N

34

N35

45

45

100
3

24

50

H = 0 212.17 cos 45 + sin 45 cos 45 + N

35

N34

212.13 0
100

V = 0 N + 100 = 0 N
H = 0 200 + N = 0 N
54

N57

200

sin 45 = 0 N34 =

57

54

= 100 kN

57

= 200 kN

50
= 70.72 kN
sin 45

= 0 N35 = 200 kN

N54

N47
45

150

45

70.72 100

N46

Metoda seciunilor

V = 0 100 70.72 sin 45 + N

47

sin 45 = 0 N 47 =

50

H = 0 150 70.72 cos 45 + sin 45 cos 45 + N

46

50
= 70.72
sin 45

kN

= 0 N 46 = 150 kN

50 kN
a
1

100 kN

100 kN
e

100 kN

50 kN

2.00

45

c 2
2.00

2.00

2.00

Sec a-a

V = 0 50 + N
H = 0 N = 0

10

= 0 N10 = 50 kN

13

Sec b-b
( M) 2 = 0 200 2 50 2 + N 03 1.41 = 0 N 03 =
( M)3 = 0 200 2 50 2 N 02 2 = 0 N 02 =

300
= 212.77 kN
1.41

300
= 150 kN
2

Sec c-c

V = 0 N
H = 0 N

23

=0

24

150 = 0 N 24 = 150 kN

Sec d-d
400
= 200 kN
2
100
=
= 70.92 kN
1.41

( M)4 = 0 200 4 50 4 100 2 + N35 2 = 0 N35 =


( M)2 = 0 200 2 50 2 + N35 2 + N34 1.41 = 0 N34

Sec. e-e

V = 0 N + 100 = 100 kN
H = 0 200 + N = 0 N = 200 kN
54

57

57

8
2.00

20 kN
40 kN

2.25

20 kN
0
1.50

20 kN

0.75
1.50

40 kN

9
1.50

40 kN

1.50

40 kN

1.50

1.50

10

1.50

11

20 kN

11

20 kN

40 kN

40 kN

20 kN

H0
0
V0

V11

Rezolvare:
Determinarea reaciunilor cu ajutorul grinzii echivalente:

H = 0 H0 = 0
( M)11 = 0 V0 9 20 9 40 7.5 40 6 20 4.5 = 0
V0 =

( M)

180 + 300 + 240 + 90


= 90 kN
9
= 0 V11 9 20 4.5 40 3 40 1.5 = 0

90 + 120 + 60
= 30 kN
9
V = 0 V0 + V11 20 40 2 20 = 0 90 + 30 120 = 0 OK

V11 =

sin = 0.447
cos = 0.894
20

N01
N02

0
27

90

70

V = 0 20 + 90 + N10 sin = 0 N01 = 0.447 = 156.6kN


H = 0 N02 + N01 cos = 0 N02 = N01 0.894 = 156.6 0.894
N02 = 140 kN

N21
140

N24
2

V = 0 N = 0
H = 0 140 + N
21

24

= 0 N24 = 140 kN

N13

40

V = 0 40 + 156.6 sin N

14

sin + N13 sin = 0

30
= 67.11 (1)
sin
H = 0 156.6 cos + N14 cos + N13 cos = 0

N14 N13 =

1
N14
156.6

N14 + N13 = 156.6 (2)


(1) + (2) 2N14 = 89.94 N14 = 44.75 kN
(1) 44.75 N13 = 67.11 N13 = 111.86 kN

44.75

N43
N46

140
4

V = 0 44.75 sin + N = 0 N = 44.75 0.447 = 20 kN


H = 0 140 + 44.75 cos + N 0 N = 100 kN
43

43

46

40

N35

V = 0 40 20 + 111.86 sin N

36

36

111.86

cos 45 + N35 sin = 0

0.707N36 0.447N35 = 10 N36 = 14.14 + 0.632N35 (1)

H = 0 111.86 cos + N

N36

46

sin 45 + N35 cos = 0

0.707N36 + 0.894N35 = 100


0.707 (14.14 + 0.632N35 ) + 0.894N35 = 100
10 + 0.447N35 + 0.894N35 = 100 N35 = 67.11 kN

20

(1) N36 = 14.14 + 0.632 (67.11) N36 = 56.55 kN

20
5
67.11

N57
N56
40
45

57

56

V = 0 40 56.55 sin 45 + N

67

45

100

57

56

N67

56.55

H = 0 67.11 cos + N cos = 0 N = 67.11 kN


V = 0 20 N + 67.11 sin + 67.11 sin = 0 N

N68

sin 45 = 0

N67 = 0 kN

H = 0 100 + 56.55 cos 45 + 0 + N

68

=0

N68 = 60 kN

67.11

7
45

79

N79

60

79

78

N78 = 0 kN

N78
N89

H = 0 67.11 cos + N cos = 0 N = 67.11kN


V = 0 67.11 sin N + 67.11 sin = 0

N8-10

V = 0 N sin = 0 N = 0 kN
H = 0 60 + N = 0 N = 60
89

89

8 10

8 10

kN

= 40 kN

N10-9

V = 0 N = 0
H = 0 60 + N
9 10

N10-11

60

10 11

= 0 N10 11 = 60 kN

10

N11-9

V = 0 N sin + 30 = 0 N = 67.11kN
H = 0 67.11 cos N = 0 N = 60 kN

11

N11-10

11 9

11 9

1110

1110

30
N01
-156.6

N02
140

N21
0

N24
140

N13
-111.86

N14
-44.75

N43
20

N46
100

N36
-56.55

N35
-67.11

N57
-67.11

N67
0

N68
60

N78
0

N79
-67.11

N89
0

N8-10
60

N9-10
0

N10-11
60

N9-11
-67.11

20 kN

N56
40

d
40 kN

b
1

20 kN
0

1.5

9
4

1.5

a
Metoda sectiunilor

1.5

1.5

10

1.5

1.5

2.3

f
0.8

a 40 kN

1.5

11

Sect a-a

20 kN

N01

( M)1 = 0 90 1.5 20 1.5 N02 0.75 = 0 N02 = 140 kN


( M)2 = 0 90 1.5 20 1.5 + N01 sin 1.5 = 0 N01 = 156.6 kN

27

90

N02

Sect b-b

40
20

d2

N14

d1
4

2 N24

90

8
1 .6

d2
d1

27

N13

8
1.6

0
3.00

d1 = 3 sin = 3 0.447 = 1.341 m


A134 =

1.68 d1 1.68 d2
=
d2 = 1.341
2
2

( M)1 = 0 90 1.5 20 1.5 N24 0.75 = 0 N24 = 140 kN


( M)4 = 0 90 3 20 3 40 1.5 + N13 1.341 = 0 N13 = 111.86 kN

( M )

= 0 90 3 20 3 40 1 . 5 N 24 1 . 5 + N14 d 2 = 0 N14 = 44 . 74 kN

Sect c-c

40 kN N35
40 kN
1

0
90

d3

d4

N36
45

20 kN

4 N46

2 d23 = 2.252 d3 = 1.59 m


2.12 d3 1.68 d4
=
d4 = 2 m
2
2
( M)3 = 0 90 3 20 3 40 1.5 N46 1.5 = 0 N46 = 100 kN
A 356 =

( M)
( M)

= 0 90 4.5 20 4.5 40 3 40 1.5 + N35 d4 = 0 N35 = 67.5 kN

= 0 90 4.5 20 4.5 40 3 40 1.5 100 2.25 N36 d3 = 0 N36 = 56.6 kN

Sect d-d

5
N75

d5

7
N76

d6
45

9
N86 8

10
30

d3 = d5 = 1.59 m
d4 = d6 = 2 m

( M)
( M)
( M)

= 0 30 3 + N86 1.5 = 0 N86 = 60 kN

= 0 30 4.5 N75 d6 = 0 N75 = 67.5 kN

= 0 30 4.5 + 60 2.25 + N76 d5 = 0 N76 = 0

Sect e-e

7
N97

d7

d8

N98 9
N10-8 10

d7 = d1 = 1.341 m

30

d8 = d2 = 1.341 m

( M)
( M)
( M)

= 0 30 1.5 + N10 8 0.75 = 0 N10 8 = 60 kN

= 0 30 3 N97 d8 = 0 N97 = 67.11 kN

= 0 30 3 + 60 1.5 + N98 d7 = 0 N98 = 0

Sect f-f

9
N11-9
11

10

N11-10

30
( M)
( M)

= 0 30 1.5 + N11 01 0.75 = 0 N1110 = 60 kN


= 0 30 1.5 N11 9 1.5 sin = 0 N11 9 = 67.11 kN

10

Pentru simplificare, determinarea eforturilor din tiranti se face utilizand izolare de noduri.
100 kN
6
80 kN
4

80 kN
8
10

42

1.50

17

20 kN

3
2.50

5
2.50

7
2.50

2.50

20 kN

80 kN

100 kN

80 kN

20 kN

20 kN

80 kN

100 kN

80 kN

20 kN

H1

V1

V9

Rezolvare:
Determinarea reaciunilor cu ajutorul grinzii echivalente:

H = 0 H1 = 50 kN
( M)9 = 0 V1 10 20 10 80 7.5 100 5 80 2.5 + 50 1.5 = 0
V1 =

( M)

200 + 800 + 500 75


= 142.5 kN
10
= 0 V9 10 20 10 80 7.5 100 5 80 2.5 50 1.5 = 0

200 + 800 + 500 + 75


= 157.5 kN
10
V = 0 V1 + V9 20 2 80 2 100 = 0 142.5 + 157.5 300 = 0 OK

V9 =

3.00

20 kN
50 kN

sin sin 42 = 0.669


cos cos 42 = 0.743
sin sin 17 = 0.287
cos cos 17 = 0.957

Metoda sectiunilor + metoda izolarii nodurilor


100 kN
6
a

80 kN
4

80 kN

20 kN
50 kN

10
17

20 kN

42

Sect a-a
4
20 kN
50 kN

N24
d2

2
d1

d3

( M)1 = 0 50 1 .5 + N24 d1 = 0
d1 = 1 .5 cos = 1 .5 0 .957 = 1 .44 m
N24 = 52 .08 kN
( M)4 = 0 50 0 .75 20 2 .5 + 142 .5 2 .5 + 50 2 .25 N13 2 .25 =

N14

N13 = 169 .44 kN

50
1
142.5

N13

( M)

= 0 142 .5 2 .5 20 2 .5 + 50 1 .5 + N24 d2 + N14 d3 = 0

d2 = 2 .25 cos = 2 .25 0 .957 = 2 .15 m


d3 = 2 .5 sin = 2 .5 0 .669 = 1 .67 m
N14 = 161 .24 kN

20 kN
50 kN
2 N21

N24

V = 0 20 N

21

+ N24 sin = 0 N21 = 33 .44 kN

Sect b-b
6
80 kN
4
20 kN
50 kN

N46

N45

d2

d2 = 2.25 cos = 2.25 0.957 = 2.15 m


d3 = 2.5 sin = 2.5 0.669 = 1.67 m

d5

d4 = d3 = 1.67 m

d5 = 3 cos = 3 0.957 = 2.87 m


d3

50
3

1
142.5

N35

( M)4 = 0 50 0.75 20 2.5 + 142.5 2.5 + 50 2.25 N35 2.25 = 0


N35 = 169.44 kN

( M)

= 0 142.5 5 20 5 80 2.5 + 50 1.5 + N46 d5 = 0

N46 = 169.86 kN

( M)

= 0 142.5 2.5 20 2.5 + 50 1.5 + N46 d2 + N45 d4 = 0

N45 = 9.61 kN

N34

170

N35

V = 0 N34 = 0

3
Sect c-c
6
N86

80 kN
8
20 kN

d5

N85

d2

10

N75

d4 = d3 = 1.67 m
d5 = 3 cos = 3 0.957 = 2.87 m

d3
5

d2 = 2.25 cos = 2.25 0.957 = 2.15 m


d3 = 2.5 sin = 2.5 0.669 = 1.67 m

9
157.5

( M)8 = 0 157.5 2.5 20 2.5 N75 2.25 = 0 N75 = 152.78 kN


( M)5 = 0 157.5 5 20 5 80 2.5 + N86 d5 = 0 N86 = 169.86 kN

( M)

= 0 157.5 2.5 20 2.5 + N86 d2 + N85 d3 = 0 N85 = 12.88 kN

100 kN

V = 0 N65 100 = 0 N65 = 100 kN

N64

H = 0 N64 cos + N68 cos = 0 adev

N68

N65
Sect d-d
8

20 kN
10

N10-8
d2

( M)8 = 0 157.5 2.5 20 2.5 N97 2.25 = 0


N97 = 152.78 kN

d3
N98

d1

( M)9 = 0 N86 d5 = 0 N8 10 d1 = 0 N8 10 = 0

( M)

N10-8

N97

9
157.5

20 kN
N10-9 10

N24 =
N13 =
N14 =
N21 =
N35 =
N46 =
N45 =
N34 =
N75 =
N86 =
N85 =
N65 =
N97 =
N8-10 =
N98 =
N9-10 =
N78 =

-52.08 kN
169.44 kN
-161.24 kN
-33.44 kN
169.44 kN
-169.86 kN
-9.61 kN
0
152.78 kN
-168.86 kN
12.88 kN
-100 kN
152.78 kN
0
-205.84 kN
-20 kN
0

= 0 157.5 2.5 20 2.5 + N8 10 d2 + N98 d3 = 0

N98 = 205.84 kN

V = 0 N9 10 20 + N10 8 sin = 0 N9 10 = 20 kN