Sunteți pe pagina 1din 2

Auditul de mediu

Tema 1 No iuni introductive

1.1. GLOSAR DE TERMENI

Audit

- procedur de control a compatibilit ii i gestiunii unei ntreprinderi i a modului de execu ie a obiectivelor sale
(La Petit LAROUSSE Paris, 1954).

Audit

- proces sistematic, independent i documentat n scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit (SR EN ISO 19011:2003).
Nota 1: Auditurile interne, uneori denumite audituri de prim parte, sunt conduse de, sau n numele organiza iei nsi pentru analiza efectuat de management sau pentru alte interese interne, i pot alctui baza pentru o organiza ie pentru declara ia pe proprie rspundere a conformit ii. n multe cazuri, n mod special n cazul organiza iilor mici, independen a poate fi demonstrat prin lipsa responsabilit ilor n activitatea care este n curs de auditare. Nota 2: Auditurile externe includ n general acele audituri numite de secund parte i de ter parte. Auditurile de secund parte sunt conduse de pr i care au un interes n organiza ie, cum ar fi clien ii, sau alte persoane n numele acestora. Auditurile de ter parte sunt conduse de organiza ii de auditare externe independente, cum sunt cele care furnizeaz nregistrarea sau certificarea conformit ii cu cerin ele ISO 9001 sau ISO 14001. Not 3: Atunci cnd un sistem de management al calit ii i un sistem de management de mediu sunt auditate mpreun, acesta este numit audit combinat. Nota 4: Atunci cnd dou sau mai multe organiza ii coopereaz pentru a audita un singur auditat, acesta se numete audit comun.

Audit de mediu

- proces de determinare i examinare, implicnd analize, teste i confirmri, al crui scop este de a verifica n ce msur o ntreprindere, n ansamblu sau anumite structuri componente ale acesteia, respect cerin ele legale, locale sau na ionale, de protec ia mediului (J. Ladd Greeno Environmental Auditing USA,
1987).

Audit de mediu

- evaluarea independent a stadiului curent de conformare a unei pr i cu reglementrile aplicabile de protec ie a mediului sau/i evaluarea politicilor, practicilor i procedurilor de control ale pr ii pentru conformarea cu reglementrile de protec ie a mediului n vigoare aplicabile.
(Dic ionar enciclopedic de mediu, Regia Autonom MONITORUL OFICIAL, Bucureti, 2005)

1.1. Glosar de termeni

Auditul de mediu
Tema 1 No iuni introductive

INTERPRETARE CONCEPT: Auditul de mediu - se refer la o analiz a modului n care o activitate are sau nu un impact negativ asupra mediului, cu toate elementele specifice unei astfel de analize; o astfel de analiza se face pe baza unei comenzi pentru un anume beneficiar, care doreste sa cunoasca problematica de mediu a unei organizatii .

Auditul sistemului - furnizeaz informa ii asupra modului n care managementul unei organiza ii respect toate reglementrile, practicile, de management de mediu i mai recent procedurile, elementele de organizare intern specifice problematicii de mediu. Se urmrete stabilirea performan ei auditul sistemului de manageriale i opera ionale a unit ii n raport cu mediu management al (conform prevederilor din ISO 19011). calit ii i/sau al mediului

1.1. Glosar de termeni