Sunteți pe pagina 1din 7

Auditul de mediu

Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

8. 3. GHID PENTRU UTILIZAREA STANDARDULUI

n analiza cuprinsului standardului ISO 14001 se eviden iaz dou anexe: Anexa A Ghid pentru utilizarea standardului prezentat, Anexa B Coresponden a ntre ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000. Cuprinsul acestui Ghid este prezentat n figura 1.

Ghid pentru utilizarea specifica iilor A1 Cerin e generale A2 Politica de mediu A3 Planificare A4 Implementare i func ionare A5 Verificare A6 Analiza efectuat de management Fig. 1 Cuprins Anexa A SR EN ISO 14001

Se observ c fiecare din paii ciclului SMM este detaliat n sensul prezentrii unor informa ii suplimentare pentru evitarea unor interpretri greite. Cerin e generale Sistemul de management de mediu furnizeaz un proces structurat pentru ob inerea unei mbunt iri continue, a crui ritm i ntindere vor fi determinate de ctre organiza ie n func ie de contextul economic i de alte circumstan e. Dei este posibil o anumit mbunt ire a performan ei de mediu ca urmare a adoptrii acestei abordri sistematice, ar trebui s se n eleag c sistemul de management de mediu este un instrument de lucru care permite organiza iei s ating i s controleze sistematic nivelul performan ei de mediu pe care i-l fixeaz. Stabilirea i func ionarea unui sistem de management de mediu nu determin n mod necesar prin el nsui o reducere imediat a unui impact duntor asupra mediului. Integrarea problemelor legate de mediu n cadrul sistemului de management general al organiza iei poate contribui la implementarea efectiv a sistemului de management de mediu, precum i la eficientizarea i clarificarea atribu iilor.
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Acest standard interna ional solicit unei organiza ii: - s stabileasc o politic de mediu corespunztoare; - s identifice aspectele de mediu care rezult din activit ile, produsele sau serviciile sale, existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului; - s identifice cerin ele legale i alte cerin e aplicabile la care subscrie organiza ia; - s identifice priorit ile i s stabileasc obiectivele i intele de mediu corespunztoare; - s stabileasc o structur i un program (programe) pentru implementarea politicii i ndeplinirea obiectivelor i a intelor; - s permit activit ile de planificare, control, monitorizare, ac iuni preventive i ac iuni corective, audit i analiz pentru a se asigura c politica de mediu este n conformitate cu sistemul de management de mediu i c acesta rmne corespunztor; - s fie capabil s se adapteze la schimbri. O organiza ie fr un sistem de management de mediu ini ial ar trebui s-i stabileasc pozi ia sa curent referitoare la mediu prin intermediul unei analize. Scopul acestei analize ar trebui s fie luarea n considerare a tuturor aspectelor de mediu ale organiza iei ca baz pentru stabilirea sistemului de management de mediu. Analiza ar trebui s cuprind patru domenii cheie: - identificarea aspectelor de mediu, inclusiv a celor asociate cu condi iile normale, condi iile anormale de func ionare inclusiv pornirile i opririle, situa iile de urgen i accidentele; - identificarea cerin elor legale i a altor cerin e aplicabile la care subscrie organiza ia; - examinarea practicilor i procedurilor de management de mediu existente, inclusiv cele asociate cu activit ile de aprovizionare i contractare; - evaluarea situa iilor de urgen i accidentelor anterioare. Mijloacele i metodele de realizare a analizei pot s includ liste de verificri, interviuri, inspec ii i msurri directe, rezultate ale auditurilor anterioare sau ale altor analize, n func ie de natura activit ilor. Politica de mediu Politica de mediu este elementul motor pentru implementarea i mbunt irea sistemului de management de mediu al unei organiza ii, astfel nct organiza ia s poat men ine i mbunt i performan a de mediu. n consecin , aceast politic ar trebui s reflecte angajamentul managementului organiza iei la cel mai nalt nivel de a se conforma cerin elor legale n vigoare i altor cerin e, pentru prevenirea polurii i pentru mbunt iriea continue. Politica de mediu reprezint baza pe care se sprijin organiza ia pentru a-i fixa obiectivele i intele de mediu. Se recomand ca politica de mediu s fie suficient de clar pentru a fi in eleas de pr ile interesate att din cadrul organiza iei
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

ct i din exterior i s fie analizat i revizuit periodic pentru a reflecta modificarea condi iilor i a informa iilor. Se recomand ca domeniul su de aplicare s fie clar identificat i s reflecte numai natura, mrimea i impacturile de mediu ale activit ilor, produselor i serviciilor din domeniul definit al sistemului de management de mediu. Politica de mediu ar trebui comunicat tuturor persoanelor care lucreaz n sau n numele organiza ie, inclusiv contractan ilor care lucreaz pe teritoriul organiza iei. Comunicarea cu contractan ii se poate face prin reguli, directive i proceduri, care pot exista ca forme alternative fa de declara ia de politic, i pot includ doar capitole pertinente ale politicii. Politica de mediu a organiza iei ar trebui s fie definit i documentat de managementul la cel mai nalt nivel n contextul politicii de mediu al oricrui organism-mam de care apar ine organiza ia i cu aprobarea organismului-mam. Planificare n vederea identificrii aspectelor de mediu se recomand ca o organiza ie n care nu exist un sistem de management de mediu s stabileasc, ntr-o prim etap, situa ia sa n raport cu mediu printr-o analiz de mediu preliminar. Scopul acestei analize este de a lua n considerare toate aspectele de mediu ale organiza iei ca baz pentru stabilirea sistemului de management de mediu. Organiza iile care au implementat un sistem de management de mediu func ional nu trebuie s mai ntreprind o asemenea analiz. Dei, nu exist o singur abordare pentru identificarea aspectelor de mediu, abordarea selectat ar putea s ia n considerare, de exemplu: - emisiile n aer, - deversrile n ap, - deversrile pe sol, - utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale, - utilizarea energiei, - energia emis, de exemplu cldur, radia ie, vibra ie, - deeurile i sub-produse, i - nsuirile fizice, de exemplu dimensiune, form, culoare, aspect. n plus fa de acele aspecte de mediu pe care o organiza ie le poate controla n mod direct, se recomand ca o organiza ie s ia, de asemenea, n considerare aspectele pe care le poate influen a, de exemplu cele referitoare la bunurile i serviciile utilizate de organiza ie i cele referitoare la produsele i serviciile pe care le furnizeaz. Mai jos este prezentat un ghid pentru evaluarea controlului i a influen ei. Totui, n toate cazurile organiza ia este cea care determin gradul de control i de asemenea aspectele pe care le poate influen a. Ar trebui s se ia n considerare aspectele referitoare la activit ile, produsele i serviciile unei organiza ii, cum sunt: - proiectare i dezvoltare; - procese de fabrica ie; - ambalare i transport;
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

- performan a de mediu i practicile contractan ilor i furnizorilor; - managementul deeurilor; - extrac ia i distribu ia materiilor prime i a resurselor naturale; - distribu ia, utilizarea i sfritul duratei de via a unui produs; - ecosistem natural i biodiversitate. Controlul i influen a asupra aspectelor de mediu asociate unui produs furnizat de o organiza ie poate varia semnificativ, n func ie de pozi ia pe pia a organiza iei i de furnizorii si. O organiza ie care este rspunztoare pentru proiectarea propriului produs poate influen a astfel de aspecte n mod semnificativ schimbnd, de exemplu, un singur material intrat, n timp ce o organiza ie care are nevoie s se aprovizioneze conform specifica iilor produsului stabilite n exterior, poate avea o posibilitate mic de alegere. n succesul implementrii SMM promovarea de programe pe aceast linie poate fi un factor determinant. Se recomand ca programul s descrie modul n care vor fi atinse obiectivele generale i obiectivele specifice fixate de ctre organiza ie i s indice termenele i personalul responsabil de punerea n practic a politicii de mediu a organiza iei. Acest program poate fi subdivizat pentru a aborda elementele specifice ale activit ilor organiza iei. Se recomand ca programul s cuprind o analiz de mediu pentru activit ile noi. Cerin e legale i alte cerin e Organiza ia trebuie s-i identifice cerin ele legale care sunt aplicabile aspectelor sale de mediu. Acestea pot include: a) cerin e legale na ionale i interna ionale b)cerin e legale statale/regionale/departamentale c) cerin e legale guvernamentale locale Exemple de alte cerin e la care poate subscrie organiza ia, dac sunt aplicabile: - acorduri ncheiate cu autorit ile publice; - acorduri ncheiate cu clien ii; - ghiduri ne-reglementate; - principii voluntare sau coduri de bun practic; - angajamente reciproce de etichetare voluntar de mediu sau produs; - cerin e ale asocia iilor din comer ; - n elegeri cu grupuri comunitare sau organiza ii ne-guvernamentale; - angajamente publice ale organiza iei sau ale organiza iei-mam; - cerin e ale corpora iei/organiza iei. Determinarea modului n care se aplic cerin ele legale sau alte cerin e aspectelor de mediu ale unei organiza ii este realizat n mod curent n procesul de identificare al acestor cerin e. Prin urmare, poate s nu fie necesar s aib o procedur separat sau suplimentar pentru a face aceast determinare.
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Implementare i func ionare Succesul implementrii unui sistem de management de mediu presupune angajamentul ntregului personal al organiza iei. In consecin , se recomand ca responsabilit ile n domeniul mediului s nu fie lsate numai responsabililor de mediu, ele putnd fi atribuite i altor structuri ale organiza iei, cum este conducerea opera ional, sau altor func ii neimplicate n probleme de mediu. Un aspect important ce rezult din aceast implicare a unui numr ct mai mare de angaja i este instruirea, contientizarea i promovarea competen ei. Se recomand ca s existe un set de documente specifice care s sus in implementarea i dezvoltarea SMM. Nivelul de detaliere al documenta iei trebuie s fie suficient pentru a descrie elementele esen iale ale sistemului de management da mediu, interac iunea lor i pentru a indica modul de acces la informa iile detaliate privind func ionarea fiecrei pr i a sistemului de management de mediu. Aceast documenta ie poate fi integrat n documenta ia altor sisteme implementate de organiza ie. Nu este necesar ca documenta ia s se prezinte sub forma unui manual unic. Exemple de documente: - declara ia de politic, obiective i inte, - informa ii despre aspectelesemnificative de mediu, - proceduri, - informa ii despre proces, - organigrame, - standarde interne i externe, - planuri ale situa iilor de urgen i - nregistrri. Organiza iile vor avea grij s men in documentele ntr-un mod adecvat implementrii sistemului de management de mediu. Totui, se recomand ca preocuprile principale ale organiza iilor s fie centrate pe implementarea efectiv a sistemului de management de mediu i ob inerea performan ei de mediu i nu pe crearea unui sistem complex de control al documentelor. Pregtire pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns Este responsabilitatea fiecrei organiza ii s elaboreze o procedur (proceduri) referitoare la pregtirea pentru situa iile de urgen i capacitate de rspuns care s fie adecvate necesit ilor sale particulare. n dezvoltarea acestor proceduri organiza ia ar trebui s ia n considerare: - natura pericolelor de la fa a locului, cum sunt lichidele inflamabile, rezervoarele de depozitare i a gazelor sub presiune i msuri care trebuie luate n cazul scurgerilor sau emana iilor accidentale; - cel mai probabil tip i dimensiune a situa iilor de urgen sau a accidentelor;
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

- cea (cele) mai corespunztoare metod (metode) pentru a rspunde unui accident sau unei situa ii de urgen ; - planuri de comunicare intern i extern; - ac iune (ac iuni) cerute pentru a reduce deteriorarea mediului nconjurtor; - reducerea i ac iunea (ac iunile) de rspuns care trebuie luate pentru diferite tipuri de accidente sau situa ii de urgen ; - necesitatea unui (unor) proces (procese) pentru evaluare post-accident pentru a stabili i implementa ac iuni corective i ac iuni preventive; - verificri periodice ale procedurii (procedurilor) privind rspunsul la situa ii de urgen ; - instruirea personalului privind rspunsul la situa ii de urgen ; - list a personalului cheie i a agen iilor care pot oferi ajutor, inclusiv detalii de contact (de exemplu pompieri, servicii de cur are a scurgerilor); - ci de evacuare i puncte de adunare; - situa ii de urgen sau acident (accidente) poten iale, la facilit ile din apropiere (de exemplu fabric, drum, cale ferat); - posibilitatea asisten ei mutuale de la organiza iile nvecinate. Verificare n etapele ini iale va avea loc i o identificare a neconformit ilor, ac iunilor corective i a ac iunilor preventive. n timpul stabilirii i men inerii procedurilor de investigare i corectare a neconformit ii, se recomand ca organiza ia s ia n considerare urmtoarele elemente de baz: - identificarea cauzelor neconformit ii; - identificarea i punerea n practic a ac iunii corective necesare; - introducerea sau modificarea controalelor necesare pentru evitarea unei repetri a neconformit ii; - nregistrarea n proceduri scrise a oricror schimbri rezultate din ac iunile corective. n func ie de situa ie, acestea se pot realiza rapid i cu un minimum de planificare formal, sau pot constitui o activitate mai complex i pe termen lung. Trebuie acordat aten ie opera iei de nregistrare, depozitare i conservare a tuturor categoriilor de informa ii i de suport a acestora. Se recomand ca procedurile de identificare, de men inere i de punere la dispozi ie a nregistrrilor s se concentreze pe acele nregistrri necesare aplicrii i func ionarii sistemului de management de mediu i pe acelea care arat n ce msur au fost atinse obiectivele generale i obiectivele specifice planificate. nregistrrile referitoare la mediu pot cuprinde: - nregistrrile reclama iilor, - nregistrri referitoare la instruire, - nregistrri ale procesului de monitorizare,
8.3. Ghid pentru utilizarea standardului

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

- nregistrri referitoare la inspec ii, mentenan i etalonri, - nregistrri pertinente privind contractan ii i furnizorii, - rapoarte cu privire la incidente, - nregistrri ale verificrilor privind pregtirea pentru situa iile de urgen , - rezultatele auditurilor, - rezultatele analizei efectuate de management, - decizii referitoare la comunicrile externe, - nregistrri referitoare la cerin ele legale aplicabile, - nregistrri referitoare la aspectele de mediu semnificative, - nregistrri ale ntlnirilor pe probleme de mediu, - informa ii privind performan a de mediu, - nregistrri referitoare la conformarea legal i - comunicri cu pr ile interesate. n aplicarea SMM se impune auditul acestuia. Auditurile interne ale sistemului de management de mediu pot fi realizate de personal din interiorul organiza iei sau personal extern selectat de organiza ie, care lucreaz n numele su. n ambele cazuri, ar trebui ca persoanele care efectueaz auditul s fie competente, impar iale i obiective. n organiza iile mai mici, independen a poate fi demonstrat prin faptul c auditorul este independent de responsabilit ile fa de activitatea auditat. Analiza efectuat de management Se recomand ca analiza efectuat de management s acopere domeniul sistemului de management de mediu, dei nu este necesar ca toate elementele sistemului de management s fie analizate toate odat, iar procesul de analiz poate avea loc peste o perioad de timp.

8.3. Ghid pentru utilizarea standardului