Capitolul 1

CLASIFICAREA ROCILOR SI A MASIVELOR DE ROCA 1.1. INTRODUCERE
Rocile sunt asociatii de minerale legate intre ele prin forte de coeziune, direct sau prin intermediul unui ciment, alcatuind corpuri sau mase naturale care constituie partea solida a scoartei terestre, denumita litosfera. Mineralele sunt medii naturale care au in intreaga lor masa proprietati fizice si chimie similare.Ele pot fi cristaline sau amorfe.Mineralele cristaline sunt in general omogene,fiind caracterizate de o structura interioara regulata,proprietati fizice si mecanice cu variatii reduse si compozitie chimica bine definita.Mineralale amorfe constau din geluri sau sticle,cu o compozitie chimica uneori neomogena. Dupa natura mineralogica a particolelor componente rocile pot fi roci monominerale,alcatuite din particole minerale de acelasi fel(calcarele,marmurele,gipsurile etc)sau roci poliminerale,alcatuite din minerale diferite(granitul,gneisul,micasisturile etc). Masivele de roca sunt structuri compuse din blocuri de roca separate de discontinuitati sau rosturi.Discontinuitatile au doua dimensiuni dominante in raport cu a treia si constituie zone de rezistenta redusa.Clasificarea masivelor de roca se refera,cu precadere,la raportul dintre blocuri si discontinuitati si in special frecventa,natura si caracteristicile acestora din urma.

1.2.CLASIFICAREA ROCILOR
Rocile suntt clasificate in mod diferit dupa criteriul utilizat.Cea mai raspandita clasificare in cadrul geologiei ingineresti utilizeaza criteriul genetic,care tine seama de modul in care s-au format rocile.Subclasificarile tin seama de litologie, care, pornind de la componenta mineralogica structura si liant atribuie rocii o denumire(termen descriptiv), dupa un sistem de clasificare unanim acceptat. In cazul aplicatiilor ingineresti,un criteriu de clasificare mult utilizat pana in anii ’70 se refera la caracteristicile mecanice ale rocii-rezistenta la compresiune si modul de elasticitate. Desi in cadrul mecanicii rocilor si a aplicatiilor pentru lucrarile de constructii ingineresti sunt implicate masivele de roca si nu roca propriu-zisa,in cele ce urmeaza se face o succinta trecere in 1

revista a unor clasificari frecvent utilizate ,in intentia de a creea atat un limbaj comun cu inginerii geologi cat si de a se putea face referiri mai departe la elementele de geneza sau litologie care imprima caracteristici proprii masivelor de roca.

1.2.1.CLASIFICAREA DUPA DOMENIUL GENETIC
In functie de geneza rocile pot fi magmatice(provenite din solidificarea magmei), sedimentare (provenite din depuneri pe uscat sau pe apa) sau metamorfice (provenite printr-un proces de metamorfism din primele doua categorii de roci). Rocile magmatice(eruptive) provin din magme care ajunse in partile superioare pierd incet sau rapid caldura si se consolideaza.Cand consolidarea se face la adancime mare se formeaza rocile magmatice intrusive sau abisale. Daca consolidarea are loc in apropierea suprafetei se formeaza rocile magmatice hipoabisale , iar atunci cand magma se consolideaza in conditii de presiune si temperatura scazuta se formeza rocile magmatice efuzive sau vulcanice. Din punct de vedere al comportarii mecanice ,distinctia dintre rocile magmatice intrusive si cele efuzive este de interes. Rocile intrusive cu strucura cristalina (granitul,sienitul,dioritul,gabbroul etc) sunt supuse unor modificari structurale importante in urma fenomenelor tectonice fiind afectate de falii si de fisuratie.Rocile efuzive ca bazaltul,porfirul,andezitul sunt foarte rezistente dar au un procent mare de goluri si sunt foarte fisurate din cauza conditiilor de racire a lavei. Rocile sedimentare provin din depuneri (sedimente) mecanice sau clastice, chimice sau organice.Caracteristicile lor depind de natura substantei de cimentare precum si de conditiile de formare a rocii. Dupa provenienta rocile sedimentare se impart in terigene,organogene si halogene. Din categoria rocilor terigene fac parte gresiile si conglomeratele.In functie de natura substantei de cimentare prin care sunt legate granulele de nisip sau de pietris-silicioasa, feruginoasa, calcaroasa sau argiloasa-caracteristicile mecanice difera esential. Rezistentele cela mai mai le au gneisurile silicioase iar cele mai slabe le au gresiile si conglomeratele argiloase.In aceeasi ordine se situeaza si stablitatea la actiunea apei si la alterare. Intercalatiile de arigila si de sisturi slabesc foarte mult aceste roci,suprafetele de stratificatie (sistuozitate) si fisurile de-a lungul acestor suprafete diminuand semnificativ rezistentele la forfecare. Din categoria rocilor organogene fac parte calcarele si dolomitele.La fel ca si oricare alta roca sedimentara ele prezinta anizotropie, dar caracteristic este faptul ca sunt de obicei fisurate si permit infiltratii mari de apa. In cazul calcarelor,circulatia apei subterane produce dizolvari si spalari, care au 2

ca rezultat formarea carstului , manifestat prin galerii naturale, caverne si pesteri.De mentionat faptul ca procesele carstice in calcare decurg lent si de aceea riscurile sunt asociate carsturilor existente si mai putin formarii unor carsturi noi pe perioada de viata a constructiei. In dolomite procesele carstice sunt mai putin accentuate dar , in schimb, in ele apar zone de dezintegrare , cu aparitia de granule(gris dolomitic pana la praf dolomitic). Din categoria rocilor halogene fac parte gipsul, anhidritul si sarea gema. Caracteristica comuna a acestor roci este stabilitatea foarte redusa la apa,ele dizolvandu-se repede. O clasa aparte o constituie rocile sedimentare semistancoase ,care prezinta rezistente mecanice reduse(deformabilitate,rezistenta la forfecare) si sensibilitate la inmuiere sub actiunea apei.Din aceasta grupa fac parte rocile sedimentare eruptive-tufurile vulcanice si tufo-lavele-gresiile slab cimentate si toata gama de roci provenite din depuneri argiloase-marne,argilite,argile silicioase.o caracteristica comuna o constituie degradarea si alterarea produsa de agentii atmosfericila dezvellire prin excavatie. Rocile metamorfice provin prin transformarea rocilor eruptive sau sedimentare sub actiunea presunilor mari,a temperaturilor inalte , a gazelor si solutiilor lichide fierbinti etc. Aceste roci se impart in doua mari categorii: -sisturi cristaline sau roci cristalofiliene,din care fac parte filitele, sisturile, micasisturile, gneisele; -roci de insotire,din care fac parte cuartitele, milonitele, amfibolitele etc. In cazul rocilor cristalofiliene, cele provenite din roci eruptive poarta prefixele de orto iar cele provenite din roci sedimentare au prefixul para (de exemplu ortognais si paragnais). Proprietatile rocilor metamorfice depind in mare masura de gradul de metamorfism. Caracteristica sisturilor este stratificatia lor subtire ,uneori ondulata, precum si clivajul.In planele de separatie a straturilor si in planele de clivaj rezistenta la forfecare este de obicei redusa. Rocile metamorfice provenite din formatiuni sedimentare sunt de obicei mai putin rezistente,mai deformabile si expuse riscului de alterare.

1.2.2.CLASIFICAREA DUPA CARACTERISTICILE MECANICE
Aceasta clasificare, denumita si clasificarea inginereasca a rocilor, se face pe baza a doua proprietati mecanice: rezistenta la compresiune a rocii (Rc) si modul de elasticitate al acesteia(E).In acord cu autorii clasificarii Deere si Miller (Deere,1963), rezistenta la compresiune se determina pe

3

foarte rar intalnita. CH etc..E.. In clasa B se incadreaza majoritatea rocilor magmatice . calcarele si dolomitele.2. fac parte unele bazalte dense si cuartitele.cu lungimea egala sau mai mare decat de doua ori diametrul(L/D>2).departajare ca in tabelul 1. Tabelul 1. rocile metamorfice tari.1…1. gresiile foarte bine cimentate. in timp ce in clasele D si E se incadreaza rocile semistancoase cum ar fi gresiile friabile. Clase de rezistenta Tabelul 1..tufurile. In functie de rezistenta la compresiune(Rc) . gresiile si calcarele poroase.iar modul de elasticitate se determina ca modul tangent pentru un efort de compresiune σ c = 0.500 <200 O anumita roca se clasifica in funcite de cele doua clase.marnele argiloase. In ceea ce priveste deformabilitatea .2 Clase de deformabilitate Clasa H M L Denumirea Foarte putin deformabile Moderat deformabile Deformabile E / Rc >500 200. diferentiate in functie de raportul E / Rc dintre modul de elasticitate si rezistenta la compresiune.1. In aceleasi figuri 4 . rocile se impart in trei clase(H.epruvete cilindrice. in forma AM.1 Clasa A B C D E Denumirea Rezistenta foarte mar Rezistenta mare Rezistenta medie Rezistena redus Rezistenta foarte redusa Rc (MPa) ≥ 200 100…200 50…100 25…50 <25 Din clasa A.M si L).Modul in care cele doua caracteristici delimiteaza zonele de clasificare intr un graphic ce are in abscisa rezistenta la compresiune Rc si in ordonata modul de elasticitate E se prezinta in figurile 1..In clasa C se incadreaza sisturile. se disting cinci clase A. departajate ca in tabelul 1.3.5 Rc .

1.sunt prezentate si domeniile de incadrare a anumitor roci reprezentativ magmatice. 1.Clasificarea inginereasca pentru unele roci magmatice. 5 .2.Clasificarea inginereasca pentru unele roci sedimentare.sedimentare si metamorfice.1. Fig. Fig.

6 . 1. deci. in timp ce calcarele pot avea caracteristici foarte diferite.Clasificare inginereasca pentru unele roci metamorfice.Fig. stabilitate si capacitate portanta.3. Dat fiind faptul ca determinarea parametrilor caracteristici si prezentarea acestora se face prin procedee standardizate. permeabilitate. In sfarsit.cuartitele au caracteristici de exceptie AH…BM. in timp ce familia bazaltului acopera o plaja mare fiind clasata de la DM si la AM. clasificarle prezinta avantajul ca pot duce la decizii ingineresti prin asimilari intre amplasamentul studiat si alte amplasamente in care s-au realizat lucrari de acelasi tip. ca principal element discontinuitatile .carora dupa caz.CLASIFICAREA MASIVELOR DE ROCA Comportarea masivelor de roca ca medii de fundare sau constructie a lucrarilor ingineresti. exprimata global prin deformabilitate. de la CM la BH.dar si gresiile sunt mai deformabile (DL…BL).3. Sistemele de clasificare a masivelor de roca au . depinde esential de gradul de fragmentare a rocii de catre discontinuitati si de gradul de alterare a rocii in zona acestora.conglomeratele. 1. In cazul rocilor sedimentare .in timp ce sisturile sunt pronuntat anizotrope.li se asociaza si anumiti parametri caracteristici. Se poate constata ca familia granitelor prezinta o constanta a proprietatilor fiind uzual clasata BM.in cazul rocilor metamorfice .

In momentul de fata exista mai multe sisteme de clasificare propuse de diversi autori.(Rossi,.1991): Clasificare RQD Clasificare RSR Clasificare RMR Criteriul Q Clasficare franceza -Deere,1964; -Wickham,1972; -Bieniawski,1973; -Barton,1974; -Luis,1974

Clasificare austriaca -Rabcewicz-Pacher,1974;

Dintre acestea,clasificarea RQD are cea mai mare raspandire,in mare masura si datorita simplitatii si este secondata de clasificarile propuse de Bienwski si Barton, care sunt, fara dubii, criteriile de clasificare cele mai interesante pentru ca permit aprecieri nu numai calitative dar si cantitative.

1.3.1.CLASIFICAREA IN FUNCTIE DE INDICELE RQD
Indicele RQD (Rock Quality Designation) a fost propus de Deere in 1964,(Deere,1968) si se bazeaza pe analiza carotelor recuperate din foraje de studii. Indicele RQD se defineste ca expresia procentuala a raportului dintre suma lungimilor fragmentelor de carota care au lungimea mai mare sau egala cu 10 cm si lungimea forajului din ca re s-a extras carota:

RQD =

∑ fragmente recuperate ≥ 10cm ×100%
lungimea carotata

(1.1)

Modul de evaluare al indicelui RQD se poate urmari in figura 1.4. Pentru un tronson de foraj carotat de 1.5m suma lungimii fragmentelor recuperate este de 125 cm,in timp ce suma lungimii fragmentelor recuperate mai lungi de 10 cm este de numai 85 cm.Recuperajul este de 83% in timp ce RQD=57%.Clasificarea rocilor in functie de indicele RQD este prezentata in tabelul 1.3.

7

Calitatea masivului in functie de RQD

Tabelul 1.3 RQD(%) 0-25 25-50 Slaba 50-75 Acceptabila 75-90 Buna >90 Foarte buna

Calitatea masivului Foarte de roca slaba

Fig. 1.4.Evaluarea indicelui RQD In afara de indicele RQD, pe baza forajelor carotate mecanic se pot determina si alti indici caracteristici:

-indicele de recuperare IR =

∑ fragmente recuperate %;
lungimea carotata

-modul de fracturare MF = lungimea fragmentului recuperat care este depasita de 50% din lungimile fragmentelor recuperate. 8

In figura 1.5 se prezinta modul de reprezentare grafica a evaluarii carotajului de pe un tronson de 5 m si definirea indicilor RQD, IR si MF. Desi evaluarea indicelui RQD este simpla, iar clasificarea pe baza RQD este astazi o metoda curenta ,trebuie subliniat faptul ca procedura este foarte sensibila la calitatea echipamentului si la calificarea personalului .Sunt frecvente situatiile cand carota poate fi rupta la extragere sau manipulare, modificand lungimea fragmentelor.Este indicat ca la inventarierea fragmentelor sa fie examinata si suprafata rupturilor la capete de fragment, iar atunci cand arata proaspata,cu suprafete rugoase, sa se evalueze lungimea fragmentului exceptand ruptur in cauza.

9

6.Dupa cum se poate urmari in figura 1.Analiza recuperarii unui foraj carotat si reprezentarea grafica a distributiei lungimii fragmentelor carotelor.Dependenta intervalului mediu intre discontinuitati de orientarea forajelor de studii. intervalul mediu IM dintre discontinuitati variaza de la zero la infinit in functie de orientarea forajului carotat. 1.Ca urmare. indicele RQD depinde esential de orientarea forajului fata de orientarea generala a familiei sau familiilor de discontinuitati .este indicat ca orientarea forajului de studii sa se aleaga in functie de informatiile despre discontinuitati .atunci cand masa de roca afectata de familii bine conturate de discontinuitati . Mai trebuie mentionat faptul ca.Fig. Fig 1. 10 .colectate din analiza aflorimentelor.5.6.

b RQD(%) Indice n 2 90-100 20 75-90 17 50-75 13 25-50 8 <25 3 Indici corespunzatori interspatiului dintre rosturi Tabelul 1. -interspatiul dintre rosturi(discontinuitati).CLASIFICAREA RMR Clasificarea RMR(Rock Mass Rating)propusa de Bieniawski(1974).4.3 <0. -prezenta apei subterane.2.material de umplutura).a Rezistenta la compresiune (MPA) Indice >200 151 100-200 12 50-100 7 25-50 4 10-25 2 3-10 1 n1 Indici corespunzatori valorii RQD Tabelul 1. -caracteristicile rosturilor(rugozitate.1.tine cont de cinci parametri caracteristici: -rezistenta la compresiune uniaxiala a rocii intacte.4. Indici corespunzatori rezistentei la compresiune Tabelul 1.05 11 . -indicele RQD.4. Fiecaruia dintre parametri i se ataseaza o evaluare numerica.3-1 0.4.alterarea fetelor.evaluare care constituie un indice numeric partial.3.deschidere.c Interspatiul dintre discontinuitati Indice n3 30 25 20 10 5 >3m 1-3 0.in conformitate cu tabelul 1.05-0.

rugosi.2-0.1-0.cu 20 deschidere<1mm desch.4.2 Roca umeda 7 0. Indicele RMR se evalueaza prin sumarea indicilor partiali. In functie de acelasi indice.cu pereti plani si deschidere 16 Rosturi cu umplutura 0 foarte rugosi. Pe baza valorii RMR rocile se clasifica in 5 clase . duri.rugosi.e Apa subterana Aflux pe 10 m Tunel(l/min) u* 0 Roca uscata 10 0-0. Clase de roca departajate prin RMR Tabelul 1.5 Apa subterana stocata 4 >0.d Caracteristica Pereti duri. rosturilor Indice n4 discontnui 25 Pereti Pereti duri.2 35-40 70-90 II Buna 0. pentru fiecare clasa se atribuie si estimari globale ale coeziunii.3 40-45 90-100 I Foarte buna >0. dupa domeniile indicate in tabelul 1.>1mm 1-5mm Indici corespunzatori continutului de apa Tabelul 1.5.5 RMR = ∑ ni 1 5 0-25 V Foarte slaba <0-1 <30 25-50 IV Slaba 0.15-0.4. unghiului de frecare interioara pentru masivul de roca.3 >45 Clasa Caracterizare Coeziune c(MPa) Unghi de frecare interioara ϕ 0 12 .Indici corespunzatori caracteristici rosturilor Tabelul 1.2-0.5 Apa subterana in presiune 0 _ <25 25-125 >125 σ Conditii generale Indice n5 *-raportul dintre presiunea interstitiala (u) si efortul natural in situ: ( σ ).15 30-35 50-70 III Medie 0. cu 12 Rost continuu.

2) Factorii produsului ce defineste indicele Q au fiecare o semnificatie fizica distincta.cu singura corectie ca pentru RQD<10 se atribuie RQD=10. Pentru numarul de familii de rosturi valorile numerice ale indicelui partial Jn se atribuie pe baza inventarului discontinuitatilor din amplasament: -Roca cu foarte putine rosturi -O familie de rosturi Jn=0.In cazul tunelurilor se aplica o corectie a RMR in functie de orientarea axei tunelului in raport cu directia dominanta a planurilor de discontinuitate. 13 . Fiecaruia dintre indici li se atribuie o valoare numerica . 1. ⎝ Jn ⎠ ⎝ Ja ⎠ ⎝ SRF ⎠ (1..3.tine cont de sase parametri caracteristici: -indicele RQD. Jn=2..0. -rugozitatea peretilor discontinuitatilor cu efect direct asupra stabilitaii(Jr). Indicele de calitate a masivului de roca se determina din expresia: ⎛ RQD ⎞ ⎛ Jr ⎞ ⎛ Jw ⎞ Q=⎜ ⎟⋅⎜ ⎟⋅⎜ ⎟. -factorul de relaxare a eforturilor(SRF).5. raportul Jr/Ja caracterizeaza rezistenta la forfecare interblocuri. pe criterii cantitative sau calitative.CLASIFICAREA Q Clasificarea Q.1. -gradul de alterare a peretilor discontinuitatii si eventual prezenta materialului de umplutura (Ja). Pentru RQD valoarea numerica este chiar valoarea indicelui RQD conform definitiei . iar raportul Jw/SRF caracterizeaza efortul efectiv pe contactul dintre blocuri.Raportul RQD/Jn caracterizeaza dimensiunile blocurilor.Clasificarea RMR este utilizata cu precadere in cazul lucrarilor subterane.3.propusa de Barton si colaboratori(1974).Valorile indicilor sunt prezentate pe scurt in continuare. -numarul de familii de rosturi(Jn). -prezenta apei(Jw).

spalate Jr=4.ondulate -Rosturi plane. Jn=4.5. Jr=3. Jn=6.75.ondulate -Rosturi spalate. Jr=2.gips sau grafit in grosimi de maxim 1.5. se atribuie o valoare Jr=1. Ja=3. Jr=0.0.0. cu pete numai in suprafata -Rosturi cu pereti usor alterati avand umpluturi cu minerale rigide sau cu particole nisipoase fara argila -Rosturi cu fete acoperite de argila prafoase sau nisipoase -Rosturi cu fete acoperite de minerale argiloase cu caolinit .ondulate -Rosturi lise. Jn=15. Jr=1..2mm Ja=4.talc. daca interspatiul mediu dintre rosturi este mai mare de 3 m Jr se majoreaza cu o unitate. Ja=0. Jn=20.0. In cazul rosturilor cu material de umplutura alcatuit din minerale argiloase.0. -Patru sau mai multe familii de rosturi insotite de rosturi si pe alte directii care fragmenteaza Pentru rugozitatea peretilor valorile numerice ale indicelui partial Jr se atribuie in functie de continuitatea si aspectul fetelor rostului: -Rosturi discontinue -Rosturi neregulate. In oricare dintre situatiile anterioare. Jr=1. in grosime suficenta ca sa impiedice contactul dintre fete.lise -Rosturi plane.. Jr=1.mica. a)Fetele rostului sunt in contact: -Rosturi cimentate. Ja=2. 14 .cu liant cuartitic sau similar -Rosturi cu pereti nealterati. Ja=1. Pentru gradul de alterare valorile indicelui Ja se evalueaza diferentiat pentru trei cazuri distincte .-O familie de rosturi insotita de rosturi rare pe alte directii -Doua familii de rosturi -Doua familii de rosturi insotite de rosturi rare pe alte directii -Trei familii de rosturi masivul in blocuri de dimensiuni reduse -Roca foarte fracturata Jn=3.definite de contactul dintre fetele rosturilor.0. Jn=9. ondulate -Rosturi plane.

.12.0. Pentru influenta data de prezenta apei valorile indicelui Jw se determina in functie de afluxul de apa la deschiderea excavatiei sau/si in functie de presiunea apei interstitiale. Ja=8.5-1Mpa -Aflux foarte mare de apa la deschiderea excavatiei. 15 . Ja=6.0.cu spalarea materialului din rost.0.1 Jw=0.de tip montmorillonit.. Ja=13.33.presiune interstitiala in gama 0.12.fara inmuiere -Rosturi cu umplutura argiloasa Ja=5..0.5. Ja=6.1 Mpa -Aflux mediu de apa.1. Ja=8..local sub 5l/min.05.0. Jw=1.20. Cu diminuare in timp.0.presiune interstitiala<0. Presiuni interstitiale in gama 0. Ja=8..in functie de gradul de consolidare -Rosturi cu umplutura din argile nisipoase sau prafoase .. Jw=0.cu grosime <5mm c)Fetele rostului nu sunt in contact: -Rosturi cu zone sau benzi de roca dezintegrata -Rosturi cu umplutura din fragmente de roca -Rosturi cu umplutura din materiale argiloase. -Rosturi cu material de umplutura din minerale puternic consolidate cu grosime<5mm -Rosturi cu material de umplutura mediu sau slab consolidat. Ja=6.66.0..0. Jw=0. Pentru factorul de reducere al eforturilor valorile indicelui partial SRF se determina diferit in trei situatii posibile.0.25 Mpa -Aflux mare de apa:presiune intersttiala mare (0.25-1MPa) -Aflux mare de apa.0.2..0.0.0.1-0.0. Jw=0.b)Fetele rostului intra in contact la forfecari de maxim 10 cm: -Rosturi cu umplutura din particole nisipoase sau roci dezintegrate Ja=4.0.din materiale argiloase cu grosime <5mm -Rosturi cu umpluturi din argile cu proprietati de umflare..8.Astfel: -Excavatii uscate sau cu aflux minor de apa.presiune interstitiala>1Mpa -Aflux foarte mare de apa.cu spalari ocazionale ale materialului Din rost.constatn in timp Jw=0..0.

a)In cazul in care excavatia in roca intersecteaza o zona slaba.0.0.15 <0.in functie de adancime -o singura zona de forfecare in roca masiva rezistentele la compresiune (σ c ) si la intindere (σ t ) (tab1.0..In functie de valorile Q.5...10 10.2. Clasificarea pe baza indicelui Q este exclusiv destinata lucrarilor subterane.1000.5.dimensiunea caracteristica este corectata de un coeficent ESR (Excavation Support Ratio) care tine seama de importanta lucrarii si de gradul de siguranta asociat. SFR=10.0...15 SRF 2....6)...5 1..6 Caracteristica RMR reduse Eforturi medii Eforturi mari Roci mediu fracturate Roci puternic fracturate σc / σl >200 200. Barton distinge 38 de categorii de roca (figura 1.10 10.20.5 <2..in functie de starea de efort in situ (efort principal σ 1 ) comparata cu Indicele SFR pentru roci masive Tabelul 1. In lucrarile lui Barton...5. SRF=2.5 0.continand argile sau roci descompuse chimic -zone cu multiple rupturi prin forfecare -o singura zona slaba.5.In aplicatiile curente.5 5. SFR=10.20 c)In cazul rocilor cu dilatanta majora sau cu potential de umflare: -impingerea muntelui este moderata -impingera muntelui este ridicata -umflarea rocii este moderata -umflarea rocii este semnificativa SFR=5.2. b)In cazul rocilor masive..5 σt / σl >13 13.5.in plaja 0..3.3 0..0.5. SRF=2.. pentreu fiecare din cele 38 de categorii de roca se indica tipul de sprijinire recomandat.7)....0 5.001.0.. 16 . diametru sau inaltime.15..10..1.0 0. SFR=5... utilizand ca al doilea parametru dimensiunea semnificativa a lucrarii subterane-deschidere.. SRF=7... susceptibila de a produce surpari: -zone slab extinse.cu continut argilos. SRF=10..

Pe baza analizei a 111 cazuti de lucrari subterane din Scandinavia (62).3) Corelatie care confirma faptul ca ambele sisteme de clasificare includ o gama similara de parametri caracteristici ai masivului de roca. la distante ce 17 . cele longitudinale fiind interceptate de doi receptori situati in vecinatate. 1.a impus un criteriu de clasificare bazat pe carotarea seismica a peretilor forajelor de studii. Emitorul genereaza unde mecanice .O sonda coborata in forajul de studii poate fi blocata in peretii forajului la adancimea dorita.3.mai ieftine si mai operative.FIGURA 1.Categorii de roca in functie de valorile Q si dimensiunea tunelului Se mentioneaza ca intre clasificarea propusa de Bieniawski(RMR) si cea propusa de Barton (Q) exista o corelatie acceptabila .8 a se prezinta schema de principiu pentru un carotaj seismic. Africa de Sud (28) din alte state europene si din continentul american (21) a rezultat relatia: RMR=9 lnQ (1.4. In figura 1.7. INDICELE DE CALITATE DIN CAROTAJUL SEISMIC IQCS Extinderea metodelor geofizice de investigare a masivelor de roca.

b-variatia in adancime a vitezelor undelor seismice.rezultatele aparand sub forma prezentata in figura 1. Este interesant de observat ca din diagrama vitezelor longitudinale masurate 18 .viteza undelor longitudinale intr o roca de acelasi tip.8. Fig. Raportul celor doua viteze.8. 1.Viteza de propagare a undelor seismice in peretii forajului VL poate fi imediat evaluata.exprimat procentual.constituie baza de masura.4) Carotajul seismic se poate realiza continu.b.In acelasi timp.se defineste ca indice de calitate: VL × 100% VL* IQCS = (1. in lungul forajului.dar compacta V * L se poate masura pe fragmente de carota sau se poate determina prin relatii teoretice.Carotarea seismica:a-schema de principiu.

ele corespunzand reducerii semnificative a vitezei.pot fi depistate si discontinuitatile majore din masivul de roca. K0 =200 -300kg/m3 19 . 1.5.3.9.9 se prezinta variatia cu adancimea a celor doi indici intr-un foraj de studii de circa 30 m adancime (Panet.in figura 1. Corelarea intre indicii RQD si IQCS Spre exemplificare . 1. Hidroconstructia La noi în ţară prescripţiile de proiectare prevăd evaluarea susţinerii provizorii în funcţie de coeficientul de tărie al rocii f (Protodiakonov) şi rezistenţa elastică a rocii K0. K0 =400-500kg/cm3 tip C– rocă semitare. f = 4-5. Dat fiind faptul ca atat indicele RQD . K0 =300 -400kg/m3 tip D– roca slaba f =2-3.intre cei doi indici exista o corespondenta foarte buna. f =3 -4. tip A – rocă foarte tare. Clasificarea ISPH.cat si indicele de calitate IQCS caracterizeaza in esenta fragmentarea masei de roca de catre discontinuitati. Fig.1976). f =5. K0 =500kg/m3 tip B – rocă tare.din care se remarca aceleasi tendinte in variatie si chiar valori similare in zona de roca sanatoasa. Astfel se indică 5 tipuri de roca functie de care se indica tipul de susţineri provizorii a lucrărilor subterane.

deoarece in afara de frecarea propriu zisa se ia in considerare si coeziunea dintre particolele rocii in stare partial sfaramicioasa f = fo + c/σ = tgφ + c/ σ. K0≤100kg/m3 Coeficientul f este un coeficient de frecare aparent. f =1.tip DS– roca moale. in care c = coeziunea rocii σ = efortul unitar normal φ = unghi de frecare interioara sau f=Rc/100 Rezistenta elastic a rocii K0 are expresia K0 = E / (1+μ)x100 si corespunde unei excavatii cu raza r = 1m Pentru o excavarie cu o raza oarecare r rezulta K = K0 / r 20 .

2. 2.supus numai actiunii verticale a gravitatiei.folosind ecuatiile stabilite pe baza legii generalizate a lui Hooke din teoria elasticitatii: (2. Complexul de straturi de roci din scoarta terestra se presupune omogen. Starea de tensiuni dintr-un masiv neatacat prin lucrari subterane Intr-o formatiune de roci oarecare.1).raportata la unitatea de suprafata. O x H y sy sz sx z Fig. Echilibrul unui cub elementar . Sub actiunea acestei presiuni se vor produce deformatii transversale in plan orizontal.1) 21 .Capitolul 2 STAREA DE TENSIUNI DIN INTERIORUL UNUI MASIV DE ROCI 2.1.acesta va fi supus unei presiuni verticale σ z =γ a ⋅ H in care γ a -greutatea specifica aparenta a rocii. se numeste presiune litostatica.cu o intindere orizontala infinita. Considerand intr un masiv de roci un cub elementar.1. Aceasta forta.elastic si izotrop. la adancimea H (Fig. Presiunea litostatica actioneaza vertical. forta care actioneaza in permanenta este greutatea proprie a straturilor de deasupra. Deformatiile specifice transversale dupa directiile x si y se pot exprima in functie de eforuturile unitare.

modulul de elasticitate al rocii.4) (2.3) In care: E. Deoarece masivul inconjurator nu permite deformatii transversale .9) 22 . Celelalte doua directii principale vor fi determinate de axele Ox si Oy si deci efortul principal tangential va fidat de expresia: τ max = σ z -σ x σ z -σ y 1 1-2μ 1 1-2μ = = ⋅ σz = γa ⋅ H 2 2 2 1-μ 2 1-μ (2.ceea ce inseamna ca aceasta reprezinta o directie principala.5) Rezolvand acest sistem de ecuatii in raport cu σ x si σ y se obtine pentru efortul unitar orizontal expresia: σ x =σ y = sau σ x =σ y = in care m= σz γa ⋅ H = m-1 m-1 (2.εx = 1 ⎡ σ x -μ(σ y +σ z ) ⎤ ⎦ E⎣ 1 ε y = ⎡σ y -μ(σ z +σ x ) ⎤ ⎦ E⎣ (2.rezulta ca ε x =0 si ε y =0 si deci: σ x =μ(σ y +σ z ) σ y =μ(σ z +σ x ) (2.efortul σ z dupa directia axei Oz este maxim.coeficentul lui Poisson.8) Dupa cum se observa .7) μσ z 1-μ (2. μ Din relatiile de mai sus rezulta ca presiunea litostatica difera fundamental de presiunea hidrostatica ce actioneaza cu aceeasi intensitate dupa orice directie.2) (2.5). μ .5) relatiile de mai sus devin: σ x =σ y =σ z =σ a ⋅ H (2.care exprima raportul dintre deformatia specifica transversala si longitudinala a rocii supusa unui efort monoaxial ( μ <0.6) 1 este constanta lui Poisson.Numai in cazul starii lichide a rocilor (m=2 si μ =0.

). In ipoteza ca mediul este elasto-plastic . Datorita acestei presiuni.In cele mai multe cazuri de echilibru intern intalnite in studiul presiunii rocilor.Aceasta ipoteza are avantajul ca prin aplicarea principiilor din hidrostatica se simplifica mult problemele.5 respective m=2. Valoarea lui k poate fi mai mica sau mai mare ca unitatea.2.in functie de conditiile locale. ceea ce se intampla pentru adancimi si deci presiuni mari. toate fortele sunt cuprinse in acelasi plan vertical. Cercetarile teoretice efectuate au aratat ca aceasta ipoteza este valabila numai in cazul cand rocile respective se gasesc in stare de curgere .au depasit valoarea rezultata din calcule in functie de adancime(19. Rezulta deci ca rezistenta rocii nu poate fi determinat daca nu este cunoscuta pretensionarea dupa cele trei directii principale. De asemenea. chiar daca fenomenele respective nu se produc in realitate intocmai.adica se deformeaza continuu in spatiu fara a-si pierde coeziunea.11) In care k este coeficentul presiunii laterale. a carui valoare poate varia in limite foarte largi. ci si de evolutia proceselor tectonice care au avut loc in trecut.ceea ce face ca tensiunile din masiv sa difere in unele cazuri foarte mult de cele obtinute din calcule.2. Valorile tensiunilor verticale obtinute din masuratorile efectuate de o parte si de cealalta a faliei.intr-o stare latenta de plasticitate. La un masiv stancos.presiunea litostatica poate fi considerata asemanatoare presiunii hidrostatice si deci actionand proportional cu adancimea si cu aceeasi intensitate in toate directiile: σz = σx = σ y = γa ⋅ H ceea ce se obtine pentru μ=0.6 daN/cm 2 )si anume in partea din aval 23 .10) (2.efectuate in cazul diferitelor roci stancoase.fiind destul de greu de apreciat valoarea coeficentului lui Poisson pentru un masiv stancos fisurat. rocile dintr-o formatiune geologica oarecare s-ar gasi. de la o anumita adancime in jos.efortul unitary orizontal σ x se exprima in general sub forma: σ x =k ⋅ σ z =kγ a H (2.sunt semnificative rezultatele obtinute prin masurarea tensiunilor de ambele parti ale unei falii de origine tectonica.au aratat ca ipoteza distributiei tensiunilor intr-un masiv de roci ca intr-un mediu elastic. Privitor la influenta proceselor tectonice asupra starii de tensiuni dintr-un masiv stancos. astfel ca problemele se pot trata in cadrul elasticitatii plane. existenta in zona amplasamentului centralei subterane Picote din Portugalia (fig. Studiile experimentale mai recente.omogen si izotrop nu se confirma intru totul in practica.stare de tensiuni este legata nu numai de greutatea proprie a rocilor si de istoricul incarcarilor. Fortele tectonice si deformatiile pe care le sufera roca provoaca o pretensionare a rocii.

In concluzie.ci in ansamblu.de 10 ori mai mare(200 daN/cm 2 ). 2-falia de origina tectonica.din cele aratate mai sus. rezulta ca la evaluarea starii de tensiuni intr-un bloc al unui masiv stancos trebuie sa se aiba in vedere faptul ca problema nu poate fi rezolvata in mod separat . 3-punctele in care s-au masurat tensiunile in masiv In anumite cazuri valorile tensiunilor obtinute din masuratori sunt mult mai mari decat cele calculate .tensiunea a fost de doua ori mai mare(40 daN/cm 2 ) iar in partea opusa .a faliei. respectiv de pretensionarea lor la 24 .efortul unitar orizontal poate fi mai mic sau mai mare decat cel vertical.2. ca valorile tensiunilor orizontale rezultate din masuratori depasesc ca marime mult pe cele ale tensiunilor verticale obtinute din calcule ( σ z =γ a H ) .2.Falie de origine tectonica in zona amplasamentului centralei subterane Picote(Portugalila): 1-centrala subterana.ceea ce inseamna ca in functie de conditiile locale. Fig.aceasta poate fi mai mica sau mai mare decat σz unitatea. In ceea ce priveste valoarea lui k= σx . In acelasi timp se poate constata. tinand seama de interactiunea dintre blocuri .

2. depasesc ca marime rezistenta la forfecare a rocii.Metoda cea mai simpla consta in masurarea deformatiilor diametrului forajelor executate in masiv. σ -efortul unitar normal. 25 . In relatia de mai sus se tine seama atat de coeziune cat si de frecarea interioara a rocii. este necesar sa fie cercetata si o alta problema de o deosebita importanta practica si anume pericolul de rupere si conditiile de rupere ale rocilor in interiorul masivului.daca se cunosc tensiunile normale principale σ1 si σ 2 (fig 2.provenite din greutatea proprie a rocilor si incarcarile exterioare. stabilitatea rocii la alunecare se realizeaza cand efortul tangential din masiv: τ<c+σ ⋅ tgϕ Unde: c-coeziunea rocii. Dupa cum se stie din rezistenta materialelor. cercul lui Mohr permite determinarea grafica a tensiunilor normale si tangentiale dintr-o sectiune inclinata oarecare ce trece prin punctul considerat.stabilitatea la alunecare a rocii va fi asigurata pentru: τ<c+(σ-u)tgϕ (2. Daca roca este fisurata. Dupa Coulumb. omogene si izotrope.atunci se va produce ruperea si prin alunecare. Starea de echilibru limita a rocilor in interiorul masivului In afara de repartizarea tensiunilor in interiorul unui masiv de roci elastice. Daca eforturile unitare tangentiale. Rezultatele concludente privind starea de tensiuni dintr-un masiv stancos pot fi obtinute numai prin efectuarea de masuratori directe.).de-a lungul unei fisuri c=0 si in acest caz va fi luata in considerare numai frecarea interioara.formarea masivului. Rezistenta rocilor este caracterizata prin rezistenta lor la forfecare. 2.3.in functie de starile de tensiuni si de deformatii. Cand exista o presiune in pori(u). (2.13) Considerand starea plana de tensiuni intr-un punct acesta se poate reprezenta grafic prin construirea cercului lui Mohr.intr-un masiv stancos.12) ϕ -unghiul de frecare interioara a rocii. In practica se cunosc mai multe metode de determinare a tensiunilor in adancime. Ruperea rocii se produce in punctele in care tensiunile sau deformatiile produse de aceste tensiuni ating valori limita.

4.pentru o stare oarecare de solicitari .14) (2.).3. Coordonatele punctului A reprezinta tensiunile σ si τ date de relatiile: σ= τ= σ1 +σ 2 σ1 -σ 2 + cos2α 2 2 σ1 -σ 2 sin2α 2 (2. 2 σ1 +σ 2 .12).3) se obtin din cercul lui Mohr ducand raza CA care face unghiul 2 α cu axa 0 σ …(fig 2. definita prin eforturile unitare normale principale σ1 si σ 2 .15) Figura 2. 2 Tensiunile σ si τ din sectiunea inclinata care trece prin punct si care formeaza cu verticala unghiului α (fig 2.Luand un sistem de axe de coordonate si trecand in abscisa tensiunile normale σ . iar in ordonata cele tangentiale τ .cercul lui Mohr pentru un punct va avea ca abscisa a centrului iar ca raza σ1 -σ 2 (fig 2.Starea plana de tensiuni 26 .

σ 2 se construieste cercul limita respective. respective pentru diferite rapoarte ale eforturilor normale principale σ1 .Figura 2.5). Practic.corespunzatoare diferitelor stari de solicitare la rupere a σ2 rocii.Cercul lui Mohr.definite prin eforturile unitare principale σ1 .2. 27 . atunci punctual B de pe cerc va reprezenta punctual caracteristic al starii limita definite de efortul unitar tangential maxim.16) Daca cercul lui Mohr se construieste pentru o stare de solicitare la care are loc ruperea rocii. R c si respective la intindere. Dupa cum rezulta din fig. Pentru trasarea curbei intrinseci(infasuratoarei) sunt necesare doua cercuri caracteristice.se poate trasa pentru aceasta familie de cercuri o curba infasuratoare . Construind mai multe cercuri Mohr pentru eforturile unitare limita. In cazul unei stari oarecare de solicitare.tangenta la fiecare dintre ele.4.cu centrul in C(fig. R t .construite pentru efortul monoaxial de rupere la compresiune.aceasta curba se obtine prin construirea cercurilor Mohr pe baza unor date experimentale determinate prin supunerea materialului (rocii)la incercari de compresiune si intindere si trasarea infasuratoarei care reprezinta curba intrinseca a materialului.care reprezinta starea de echilibru limita a materialului.4. 2. efortul unitar tangential maxim este dat de ordonata punctului B si este egal cu raza cercului: τ max = σ1 -σ 2 2 (2.

C 2 (fig 2.5. considerand infasuratoare cercurilor de stari limita o forma parabolica. unii autori au asimilat-o cu o cicloida.determinate de relatiile: ⎛ ⎝ Rc Rc ⎞ + ⎟ R t 2R t ⎟ ⎠ τ =0 σ =R t ⎜1.2. Kegel . Intr-o prima aproximatie.6).18) In care R c si R t sunt rezistentele de rupere la compresiune. curba infasuratoare se considera a fi o dreapta tangenta la cercurile caracteristice C1 .13) data de ecuatia: τ =c+σ tgϕ (2.1+ ⎜ (2. Pentru obtinerea unei forme perfectionate a infasuratoarei.Fig.respective la intindere. 28 .Aceasta dreapta reprezinta conditia de echilibru limita dupa Coulomb.iar ϕ este unghiul de frecare interioara.17) unde c este coeziunea rocii.1-linia de forfecare a rocii(dreapta intrinseca).2.iar altii cu o parabola.a stabilit trei categorii de roci diferite in functie de pozitia centrului C al cercului osculator de varf al parabolei pe axa abciselor 0σ (fig.Cercuri limita de eforturi unitare.

o incarcare axiala P(fig.prin valoarea exponentului.2. 29 . Rt Rc ≤5. pentru obtinerea datelor necesare pentru construirea cercurilor Mohr si trasarea curbei infasuratoare.care se realizeaza cu ajutorul unui cric de la partea superioara a forajului.prin intermediul unei placi groase de otel. consta in tensionarea unui cablu ancorat in roca la partea inferioara a unui foraj.2.Fig.Caquot considera curba infasuratoare de forma: 3 2 τ max =(c+σtgj) (2. atunci cand 3 ≤ -roci cu comportare elastica(casante sau friabile).atunci cand Rc <3.cand La aplicarea criteriului starii limita de eforturi intr-un masiv de roci.7). Rt Rc > 5.se transmite rocii.de caracterul eterogen al rocilor. Rt Rc astfel: Rt -roci cu comportare elasto-plastica.Infasuratoarea cercurilor lui Mohr de forma parabolica Cele trei categorii de roci se pot defini in functie de valoarea raportului -roci cu comportare plastica. in diferite puncte si in orice directie in masiv.Prin tensionarea cablului. Una dintre metodele de incercare “in situ” a rocilor.6. care in realitate nu sunt ideal omogene si elastice.19) In aceasta relatie se tine seama.

Instalatie pentru incercarea rocilor”in situ” Presiunea transmisa rocii va fi: P1 = In care: P π 2 2 (D -d ) 4 P-forta de intindere a cablului.Cricul hidraulic cilindric este destinat sa provoace in roca inconjuratoare un efort de compresiune radial σ r =P2 si un effort de intindere circumferential .20) Eforturile dupa o directie perpendiculara la cablu sunt realizate de un cric cilindric situat in putul forat.7. (2.Construind cercurile lui Mohr pentru aceasta stare de eforturi . D-diametrul placii de otel.roca va suferi deformatii care pot fi masurate si deci incercarile pot fi verificate.Marind progresiv presiunea in cricul hidraulic. Prin actiunea cricurilor. P1 30 . Curba intrinseca poate fi trasata correct pentru roca “in situ” prin variatia raportului P2 .de aceeasi marime.roca inconjuratoare va ajunge in conditii de rupere.Fig 2. d-diametrul forajului. σ θ =-P2 .se va putea trasa curba infasuratoare care reprezinta curba intrinseca a materialului(a rocii).

In acest scop se construieste cercul Mohr pentru un punct din masiv (de exemplu la nivelul fundatiei unei constructii)in care starea de tensiuni este caracterizata prin efortueile principale σ1 .iar σ 2 =P2 =0 si (compresiune monoaxiala) σ1 =σ z =0 . Cu ajutorul curbei obtinute se poate verifca stabilitatea rocii pentru diferite stari de tensiuni din masiv.iar σ 2 =σθ =-P2 (intindere monoaxiala).corespunzatoare starilor de echilibru limita.Astfel pot fi cercetate diferite conditii de stari limita de eforturi.roca se va afla intr-o stare de echilibru limita. Pentru eforturile rezultate din incercari.roca se va gasi in echilibru stabil sub actiunea sarcinilor de deasupra.16).σ 2 rezultate din incarcarile transmise de constructie so daca cercul obtinut se va afla in interiorul curbei infasuratoare (cercul C3 ).Daca cercul lui Mohr va fi tangent la curba infasuratoare (cercul C 4 ). 31 .Conditiile caracteristice apar pentru cazurile: σ1 =σ z =P .create prin executia unor constructii(baraje.centrale etc).se construiesc cercurile Mohr si se traseaza infasuratoarea lor(fig.putand avea loc ruperea ei si ca urmare pierderea stabilitatii.2.

Trasarea curbei infasuratoarea a cercurilor lui Mohr pe baza datelor experimentale: 1-forfecarea pura.poate fi aplicata pentru obtinerea de date ecperimentale la diferite adancimi.3-compresiunea monoaxiala.2-intinderea monoaxiala.prin folosirea aceluiasi cablu.la adancimea dorita. Metoda expusa.2.Fig.de incercare a rocilor “in situ”.8. reprezinta forfecarea pura. De asemenea.in special pentru incercarea rocilor din fundatiile unor baraje. 32 .o problema care trebuie investigate este cea a adancimii la care eforturile si deformatiile specifice pot cauza deformatii elastice sau plastice in roca netulburata.convenabil ancorat in roca si coborarea placii de otel si a cricului cilindric in putul forat .avand σ1 =-σ 2 .ceea ce are o mare importanta.4-curba infasuratoare(intrinseca) Cercul lui Mohr cu centrul in originea sistemului de axe de coordonate.

O dovadă a acestei ultime comportări o constituie cutarea în timp geologic .2 33 . în exploatările la zi arata că rocile care in unele ocazii apar ca tari şi casante în alte împrejurări prezinta caracteristicile unor materiale cu cedare plastică sau curgere lentă. TEORII DE RUPERE Observaţii făcute asupra materialelor din scoarţa terestră pe teren. 3.1 Cedarea materialelor elastice Dacă un material este elastic şi ductil. ca de pilda cuprul şi oţelul moale atunci va prezenta o relaţie efort-deformaţie liniară pana in punctul A. ca oţelul turnat sau sticla. 3.Capitolul 3 (CEDAREA ROCILOR. Fig.1).1 Dacă materialul este elastic şi casant.3.2) Fig. după domeniul elastic se ajunge brusc la rupere (fig. 3. urmată de deformatie neliniera pînă în punctul cînd B cand se ajunge la o comportare plastică după care urmează ruperea în punctul C (fig.a stratelor din scoarţa terestră care în prezent ne apar ca fiind constituite din materiale rigide.3. în mine şi tunele.

La majoritatea rocilor se poate discerne un punct de cesare înainte de rupere. c) punctul în care materialul nu mai poate susţine sarcina aplicată. . ci prezintă caracteristici de cedare intermediare între aceste doua tipuri extreme.tipul de incercare folosit pentru determinarea rezistenţei. întindere sau forfecare).2 Cedarea materialelor din scoarţa terestră In general rocile şi pământurile nu sînt aşa de ductile ca metalele şi rareori sînt tot aşa de casante ca sticla. Trebuie remarcat însă că cedarea rocii aste afectată de următorii doi factori esenţiali : . Fig. atunci cînd roca începe să cedeze se observă că materialul continuă să opună o oarecare rezistenţă la deformaţie chiar după punctul de cedare(fig. Rocile . b) punctul de rupere . Felul solicitării este important în special în cazul rocilor casante care se caracterizează prin rezistenţe mari la compresiune şi rezistenţe relativ scăzute la forfecare şi la întindere 34 .3. Dacă materialul prezintă caracteristici elastice şi plastice se consideră drept cedare.3.3 Prin urmare "cedarea" unei roci casante poate fi considerată că se produce atunci cînd se atinge : a) punctul de cedare .în aşa fel încît se evită liberarea bruscă a energiei de deformatie.3). 3.mai tari avînd un conţinut de silice mai ridicat şi o structură cristalină sînt de regulă mai casante decît sedimentele poroase.felul solicitării (compresiune. Dacă materialul nu este casant punctul de cedare poate fi considerat atunci cînd: d) sub sarcină constanta viteza de deformaţie începe să crească.Dacă maşina de încercat este proiectată judicios. e) deformaţie permanentă reziduală limitata.

Tipul încercării influenţează de asemenea în bună masură valoarea rezistenţei obţinute. Această comportare poate fi pusă pe seama faptului ca de fapt cădarea rocilor nu se produce datorită compresiunii ci depăşirii rezistenţei de care este capabil materialul la solicitările de întindere sau forfecare generate de compresiunea probei .250 150 . D (3.8+ 0. însă pot genera şi solicitări de forfecare sau întindere. In majoritatea lucrărilor inginereşti în rocă sau pe rocă încărcările primare sînt de compresiune. Astfel chiar în cazul încercării de compresiune simplă rezultatul depinde de dimensiunile probei şi in special de raportul dintre lungime (L) şi diametru (D): σ c =σ co (0.50 l00—500 35 σt .1) unde ( σ co .2 ) L/D L =1 . cazul materialelor casante cum sînt rocile tari rezistenţa la întindere σ t este considerabil mai mică decît cea de compresiune σ c σ c =Kσ t unde K = 4 ÷ 10 in funcţie de tipul de rocă (Tabelul 3.250 20 .2) Tabelul 3.250 20 —l00 50 .reprezintă rezistenta pentru Deci pe măsură ce L L creşte rezistenţa tinde spre o valoare constantă iar atunci cînd D D scade valoarea tinde spre infinit (cazul solicitării hidrostatice).1 Rezistenţa rocilor la compresiune simplă şi la intindere ROCA Granit Diorit Dolerit Gabbrou Bazalt Gresie Şist Caloar Dolomit Cărbune Cuarţit σc (daN/cm2) 1000 — 2500 I800—3000 2000-3500 1800 —3000 1500 —3000 200-1700 l00 —1000 300 —2500 300-2500 50 — 500 1500—3000 (daN/cm2) 70 – 250 150—300 150-350 150—300 l00—300 40 . In.1 (3.

contribuie alături de cel de forfecare. Deoarece există mai multe criterii de rupere este esenţial să se aleagă cel ce corespunde mai bine comportării materialului cu care avem de-a face. In cazul metalelor sau altor materiale elastice se pot aplica eforturi de felul efortului principal maxim admisibil sau rezistenţa de forfecare maximă sau a energiei de distorsiune maxime pe care o poate prelua materialul. ca şi unele materiale de construcţii cum este betonul.4). ce acţionează perpendicular pe acel plan există o relaţie de tipul : τ=f(σ) (3. Teoria de rupere a lui Mohr Conform acestei teorii ruperea materialului se realizează atunci cînd între efortul de forfecare τ ce acţionează pe un anumit plan de rupere şi efortul normal σ .3) Ipoteza de bază este că.au rezistenţa la întindere egală cu cea de compresiune si se defineşte cedarea ca începutul comportării inelastice. Relaţia fundamentală dintre τ si σ este caracteristica pentru materialul considerat şi poate fi determinată prin încercări. rezistenţa maximă de care este capabil materialul. Din această cauză pentru astfel de materiale s-au propus alte criterii decît cele clasice. la rupere. 36 . In astfel de teorii se presupune că materialele se comportă perfect elastic. încep să aibă o comportare inelastică la eforturi mici şi că rezistenţa lor la întindere este mai mică decît cea la compresiune.200 70 .3 Criterii de rupere 500 —2000 l000 —2500 l000 —2000 50 .200 70-200 Prin alegerea uneia din definiţiile de mai sus şi aplicarea ei la un anume material se poate preciza punctul în care materialul dat este dat să "cedeze" sub o anumită distribuţie de eforturi. Se ştie că rocile şi pămînturile. De pildă prin încercarea de compresiune triaxială poate fi stabilită înfăşurătoarea cercurilor limita care este reprezentarea grafică a relaţiei τ=f(σ) (Fig. Adică se poate stabili un „criteriu de rupere” cu ajutorul căruia poate fi stabilita şi folosită la proiectare. efortul normal indiferent că este vorba de compresiune sau întindere. dar se subînţelege că într-un cîmp de eforturi σ1 >σ 2 >σ 3 efortul principal intermediar σ 2 nu influenţează ruperea.Gneis Marmoră Ardezie 3.3. Nu se presupune ca materialul are aceeaşi rezistenţă la întindere ca şi la compresiune.

este un termen proporţional cu log σ . Ecuaţia înfăşurâtoarei poată fi reprezentată de relaţia: τ=τ 0 +σtgΦc +τ 'σ unde: Φc τ 'σ este valoarea maxima constantă a unghiului de frecare internă.3. In acest caz după ordonata τ 0 pentru σ=0 urmează o zona cu panta descrescătoare în care înfăşurătoarea tinde eventual spre o dreaptă a cărei prelungire are o ordonată la origină τ 0 .Forma generală a înfăşurătorii Mohr pentru o rocă poate fi schematizată aşa cum se arată în fig.4) a) 37 . (3.4.

Criteriul Coulomb-Navier de rupere a rocilor (3.) τ=f(σ) şi este aplicabil păminturilor. 3.b) Fig. Tinind seamă că rezistenţa la frecare care se dezvoltă atunci cind un corp se afla pe un plan inclinat este μσ u unde μ este coeficientul de frecare τ f =τ 0 +μσ unde : (μ=tgΦ ) : (3. Daca se presupune că pe un plan de rupere rezistenţa la forfecare este mărită datorită unei componente de frecare.5).4 Criteriul de rupere a lui Coulomb Acest criteriu reprezintă de fapt un caz particular al criteriului Mohr pentru situaţia cînd curba intrinsecă τ=f(σ) este o dreaptă ( tgΦ = const. Plecind de la acest criteriu se poate stabili o relaţie de legătură între rezistenţa la compresiune σ c şi cea la întindere σ t (Fig.3.6) τ 0 este rezistenţa la forfecare pentru σ =0 .5) Criteriul Coulomb poate fi aplicat de asemenea solidelor casante. 38 .

7) 39 .1 3 μ.1 3 μcos2α= 2 2 2 σ1 +σ3 σ1 -σ3 =μ+ (sin2α-μcos2α) 2 2 Conditia de maxim va fi: dτ 0 σ1 -σ 2 = (2cos2α+2μsin2α)=0 dα 2 1 tg2α=μ τ 0 =τ-μσ = (3. 3.6) poate fi scrisă tinand seamă de expresiile eforturilor intr-un plan inclinat functie de eforturilor principale σ1 si σ3 σ1 -σ3 σ +σ σ -σ sin2α.a b Fig.5 Astfel relatia (3.

Inlocuind expresiile parantezelor din (3. tg2α<0 cos2α<0 Rezulta că trebuie alese soluţiile cu semnul minus in fata radicalului.10) σ t -μ+ 1+μ 2 1 = = (3.8) care reprezinta criteriul de cedare a rocii supusă unei solicitări monoaxiale.12) (3.8)rezulta: σ1 σ3 =. De pilda pentru intinderea monoaxiala: σ1 =0 şi σ 3 =-σ t aşa că: 2τ 0 =σ t (μ+ 1+μ 2 ) in timp ce pentru compresiunea simplă σ 1 = σ c şi σ 3 =0 aşa că: 2τ 0 =σ c (-μ+ 1+μ 2 ) Din egalarea celor doua expresii se deduce raportul : (3.=1 σc σ t σ σ1 =N 3 +1 σc σc sau (3.care inlocuite in (3.13) 40 .7)conduc la: σ +σ σ -σ 1 μ2 τ 0max =.este de regulă mai mare decat rezistenţa sa la intindere.11) σ c μ+ 1+μ 2 N σ (unde N= c ) care arată că rezistenţa la compresiune a unui material.9) (3.Tinand seama ca: sin2α= tg2α ± 1+tg 2α 1 ± 1+tg 2 2α 2 = 1 μ 1 μ2 1 μ2 =- 1 ± 1+μ 2 1 ± 1+μ 2 ± 1+ = 1 ± 1+ cos2α= = μ>0.care satisface criteriul Coulomb σt +Navier .1 2 μ+ 1 2 ( + ) 2 2 1+μ 2 1+μ 2 sau 2τ 0max =σ1 (-μ+ 1+μ 2 )-σ 3 (μ+ 1+μ 2 şi că sin2α>0 (3.9) si (3.10)in (3.

7 pentru rocile sedimentare moi (elastice).6 Se remarca faptul ca punctele experimentale se situeaza pe drepte avand pante diferite in funcite de categoria rocilor : N=10 şi μ=1.Măsura in care concluzia teoretica ce rezultă din (3.5 pentru rocile eruptive(cvasielastice).3.6). Fig. N=6 N=4 şi μ=1. şi μ=0.0 pentru rocile sedimentare dure (semielastice). 41 . 3.13) concorda cu realitatea a fost verificata de σ3 σ Hoek care a reprezentat într-o diagramă avînd în axe rapoartele şi 1 rezultate din σc σc încercări triaxiale efectuata în diferite laboratoare (fig.

3. 3.8 1.2 Valorile parametrilor rezistenţei la forfecare Roca Granit Dolerit Bazalt Gresie Şist Calcar Cuartit Marmoră τ 0 (daN/cm ) 140 -500 250-600 200-600 80 -400 30 -300 100-500 200-600 150-300 2 Φ 45°-60° 55°. Fig.1.8 0.0.5 τ c pentru rocile rezistente şi pentru rocile moi.2σ t τ=0.2 0.7.0.2-1.2 μ l.7.60° 50°-55° 35°-50° 15°-30° 35°-50° 50°-60° 35°-50° Tinand seamă de datele empirice este posibil să se construiască infăsuratori corespunzatoare stării limită după criteriul Coulomb-Navier (rel 3.25.7-1.2-1. In aceste relaţii τ 0 reprezintă rezistenţa la forfecare de care este capabilă roca in incercarea moncaxială ( σ 3 =0 ) Compariand rocile de mai sus cu cele indicate în tabelul 3.4. τ=0. 42 .8. In domeniul compresiunilor punctele din diagrama ( σ.8 1.9) si (3.6).1.1 se ajunge la concluzia că se pot admite următoarele relaţii aproximative : τ 0 ≈2 τ t τ 0 ≈0.6 0.7 Tinănd seamă de cele expuse mai inainte privind corelaţiile dintre rezistenţele la compresiune şi intindere rezulta că infaşuratorile corespunzătoare celor trei categorii pot fi aşa cum se arată in fig.15 σ c =1.2 1.4 0.10)se obtin relatiile : τ=0.02 σ c =1. pentru rocile neelastice.1.τ ) se dispun in general pe o curbă ce se apropie de dreapta corespunzătoare criteriului.5σ t pentru rocile cvasielastice.025 σ c =σ t pentru rocile semielastice.Dacă se inlocuiesc valorile de mai sus in expresiile (3.1. Tabelul 3.

3.14) Pentru valori mici a lui σ formula coincide cu cea a lui Coulomb-Navier.Fig. începe cedarea acestora din urmă aşa că mărirea în continuare a solicitării normale nu mai contribuie la mărirea rezistenţei la forfecare. După cum se vede din figura 3. (3. elaborată pe baza incercărilor a numeroase roci din Suedia constă in aceea că prin atingerea de către eforturile normale a unui anumit prag corespunzator rezistenţei cristalelor rocii. Presupunind ca rezistenţa este limitată atunci cînd μσ>τ max . τ=τ 0 + τ 0 este rezistenţa la forfecare pentru σ=0 . Criteriul propus de Lundborg la Congresul de la Lisabona (1966) poate fi scris şi sub forma: 43 .8 Cercetările din ultimul timp au arătat insă ca nici in domeniul compresiunilor mari nu mai este valabil criteriul Coulomb-Navier. Criteriul Lundborg Ideea de baza a teoriei Lundborg. unde τ max este rezistenta la forfecare a granulelor cele mai rezistente. se poate scrie : μσ μ =τ 0 + 1 μ 1+μσ/(τ i -τ 0 ) + σ τ i -τ 0 unde: τ i este limita inferioară a rezistenţei atunci cand σ=∞ . a criteriului Lundborg corespunde destul de bine realitaţii. Se poate presupune deci că rezistenţa la forfecare a rocii se datoreşte mai multor componente : rezistenţa la compresiune a unor cristale. frecarea dintre alte cristale şi rezistenţa la forfecare in zonele care încă nu au cedat.9.

3.3) Tabelul 3.b).1 1 1 = + τ-τ i τ cr -τ 0 μσ (3. τ 0 şi μ caracteristici tipului de rocă (Tabelul 3. ⎟ corespunde unei drepte (fig.15) a) b) Fig. ⎝ σ τ-τ 0 ⎠ Cu alte cuvinte rezistenţa la forfecare a rocilor este determinate de trei parametri τ i .3 Roca Granit τi (daN/cm2) 1000 τ0 (daN/cm2) 500 μ 2 44 . 3.9.9 ⎛1 1 ⎞ care intr-o reprezentare ⎜ .

care are în vedere un mecanism de propagare a ruperii materialului supus compresiunii monoaxiale. Teoria originală. Dat fiind interesul pe care-l prezintă această teorie pentru materialele stîncoase expunerea ei se face ceva mai amănunţit.Granitognais 6.000 Gneis micaceu 7.500 Leptit 6. reprezintă o încercare de analiza a rezistentei maturialelor microfisurate luînd in considerare concentrările da eforturi de întindere de la capelele acestor microfisuri.2 1.600 Cuarţit 6. 45 . la capetele cărora apar solicitări puternice de întindere chiar atunci cînd materialul este supus numai compresiunii.7 1.4 1.900 Teoria lui Griffith reprezintă o idealizare neacceptabilă. 600 500 500 600 300 300 300 200 300 600 2.5 1.800 Şist negru 4. In forma sa iniţială teoria avea în vedere microfisuri avînd forma unor elipsa foarte alungite şi avînd orientări întîmplătoare.600 Şist cenuşiu 5. a fost extinsă de MacClintock şi Walsh în 1962 şi de Hoek şi Bieniawaski în 1964 prin luarea în considerare a unor fisuri inchise cu posibilitatea de transmitere a eforturilor de la o fisura la cealaltă. Se consideră starea de eforturi intr-o zona oarecare a materialului in care exista goluri alungite de secţiune eliptică orientate cu un unghi faţă de linia de acţiune a eforturilor principale σ 3 (fig.5 2.10).Considerăm că şi in rezistenţă că σ1 > σ 2 > σ 3 eforturile de compresiune fiind negative iar cele de intindere positive.400 Pirită de fier 5.900 Magnetit 8.2 2 1.0 Toate criteriile expuse anterior au în vedere un mediu continuu ceea ce în cazul rocilor Teoria elaborată de Griffith în 1924 pentru explicarea cedării sticlei.3.8 2.800 Gneis pegmatitic 12.200 Calcar 8.8 1.

Ca atare sinα → α şi cos α → 1 aşa că expresia (3. 3.σ y .10 Axa x-x este orientată dupa axa mare a fisurii eliptice in care caz centrul va fi dat de ecuaţiile parametrice: x=acosα y=bsinα (3. Raportul axelor elpsei il notăm cu: m= b a (3.Fig.τ xy : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 σb = σy ⎡m(m+2)cos α-sin α⎤ +σx ⎡(1+2m)sin α-m cos α⎤ -τxy ⎡2(1+2m )sinαcosα⎤ (m cos α+sin α) (3.18) devine: 46 . α unghiului razei vectoare fata de axa x.18) ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ { } Deoarece fisura este foarte subţire si alungită m este foarte mic iar eforturile maxime de intindere vor apare spre capetele fisurii acolo unde α este mic.17) Acum se poate scrie expresia marimilor ce apar pe conturul fisurii pentru starea de eforturi σ x .16) unde a si b sunt semiaxele elipsei .

3.24) unde σ t este rezistenta la intindere a rocii.ceea ce in final conduce la : σ b ⋅ m=2σ t (3.23) Pentru τ xy =0 conditia de aparitie a unei noi fisuri este σ y =σ t .26) (3.21) expresia care inlocuită din nou in (3. Inlocuind acest rezultat in (3.20) -2τ xy (m 2 +α 2 )=2α(σ y ⋅ m-τ xyα)2 condiţie care inlocuita in (3.19) Pentru stabilirea valorii maxime a efortului se pune conditia: 2 2 2 dσ b -2τ xy (m +α )-2α(σ y ⋅ m-τ xy α) =0 = dα (m 2 +α 2 ) 2 (3.11) (3.23) se ajunge la: 2σ t =σ y ± σ 2 y +τ 2 xy sau τ 2 xy =4σ t (σ t -σ y ) care este expresia criteriului Griffith si care reprezinta de fapt o parabola (fig.22) Dupa câteva transformări se obtine: mσ b =σ y ± σ 2 y +σ 2 xy (3.25) 47 .19)dă: σ b =τ xy α (3.19)dă : τ xy m 2 sau 2 2 1 σ y ± σ y +σ xy =α m ⋅ τ xy 1 1 +2σ y m -τ xy =0 2 α α (3.σ b =2(σ ym-τ xyα)(m 2 +α 2 )-1 (3.

30) Considerând ca noua fisură apare atunci cănd efortul σ b .corespunzător centrului fisurii eliptice.27) Deoarece din derivarea lui (3.Atunci raza cercului Mohr.Fig. dusa prin punctul de tangenţa cu infaşuratoarea formeaza cu axa σ unghiul 2Φ (fig.determinat de aceste eforturi principale. depăşeşte rezistenţa la intindere limitată σ t este logic sa se presupună că va fi orientată după normala la acest contur.26) in raport cu τ xy : 2τ xy =-4σ t dσ y dτ xy (3.24) expresia lui σ b data de (3.28) Pe de altă parte inlocuind in (3.3.16) 48 . 3.29) de unde se deduce: α==-mtg2θ (3. Ecuaţia acestei normale va fi: tgβ=dx dy (3.21) se obtine: σ b m=2σ t =mτ xy α mτ xy 2σ t (3.31) unde se inlocuiesc expresiile obţinute prin derivarea coordonatelor parametrice ale elipsei (3.11 Presupunem că unghiul format de fisură cu directia efortului principal σ 3 este astfel incât efortul σ b este maxim pentru orice combinaţie a stării de eforturi generată de aplicarea eforturilor principale σ1 şi σ 3 .11)aşa cum se poate scrie: tg2θ=dσ y dτ xy = τ xy 2σ t (3.

atunci şi θ ≠ 0 şi prin urmare β ≠ 0 .3.12 Dacă ambele eforturi principale sunt compresiuni atunci procesul de dezvoltare a microfisurilor se va opri după atingerea anumitor dimensiuni ce depind de raportul eforturilor principale (fig.tg α → α .32) şi se obtine astfel : tgβ= tgα m α =-tg2θ m (3.33) Atunci cand α → 0 .3.35) (3. 49 .13). adică τ xy ≠ 0 . 3.34) De aici rezultă concluzia că dacă directia fisurii iniţiale nu corespunde cu direcţia unuia din eforturile principale.12) Fig. Astfel in acest caz noua fisură apare la capetele primei şi este orientata cu unghiul β=-2θ in raport cu direcţia acesteia şi pe masura dezvoltării sale tinde să capete o directie ce coincide cu cea a eforturilor aplicate(fig.dx=-a sin αdα şi dy=m a cos αdx (3.30) rezultă: tgβ= sau β=-2θ (3.aşa că tinând seamă de (3.

Atunci cînd σ1 şi σ 3 reprezintă întinderi sau cînd roca este foarte rezistentă şi nu este supusă unor solicitări este de aşteptat menţinerea formei.36) Analizând această expresie se poate observa ca dacă marimea efortului σ1 intr –un moment oarecare atinge o valoare pentru care σ b =σ t şi incepe un proces de formare a unor noi fisuri sau mai exact un process de creştere a fisurilor existente. ca să inceapă un proces intens de creştere a fisurilor care conduce la rupere. atunci mărimea m se va micşora considerabil pe seama lungirii fisurilor ceea ce va conduce la o mărire considerabila a efortului σ b iar sistemul va progresa chiar dacă valoarea lui σ1 va fi micşorată.Fig. adică τ xy =0 şi σ y =σ1 obţinem θ=β=α=1. Aceasta inseamna că noile fisuri vor apărea ca un fel de prelungiri a fisurilor iniţiale şi in acest caz in conformitate cu relaţia (3. Cu alte cuvinte este suficient ca efortul σ1 sa atinga pentru un moment valoarea σ b . Intr-o rocă slaba sau foarte puternic solicitată ce conţine fisuri alungite este de aşteptat ca să se producă închiderea fisurilor înainte de rupere şi va trebuit ţinut seama de transmiterea eforturilor de la o margine a fisurii la cealaltă. 3.19): σb = 2σ y m = 2σ1 m (3. In 50 .13 Atunci când directia fisurilor iniţiale coincide cu cea a eforturilor principale. In deducerea criteriului de rupere s-a presupus că microfisura îşi menţine forma pînă în momentul ruperii.

S-a prepus ca să se considere drept criteriu de rupere în domeniul compresiunilor linia dreaptă definită de relaţia : τ xy =τ 0 +μσ y tangentă la parabola lui Griffith (fig.(fig. In mod convenţional se admite că parabola lui Griffith determină inceputul creşterii fisurilor adică inceputul dezvoltării microfisurilor existente in timp ce condiţia de rupere a rocii este determinată de linia dreaptă tangenta la această parabolă. Acest criteriu de cedare pentru rocile cu fisuri închise poate fi scris şi in funcţie de eforturile principale sub forma : 4σ t =[(σ1 -σ 3 )(1+μ ) ]-μ(σ1 +σ 3 ) unde μ este coeficientul de frecare între marginile fisurii.3. ce corectează teoria Iui Griffith pentru domeniul eforturilor principale de compresiune. a fost propusă de Mac Clintock şi Wels în 1962 a fost confirmată de cercetările experimentale a lui Hoek şi Bieniawski în 1956.acest caz posibilitatea de extindere a fisurii este determinată de condiţiile da frecare a marginilor în contact. 3.14 Se vede deci că utilizînd criteriul Griffith se ajunge la concluzii similare cu cele indicate de criteriile Mohr şi Coulomb-Navier pentru rocile rezistente.3.37) (3. Aceasta ipoteza. 1 2 2 (3. a suprafeţelor de separaţie 51 .14). Mecanismul real de rupere a rocii nu este incă pe deplin cunoscut şi este posibil ca cedarea rocii sub acţiunea solicitărilor triaxiale să aibă loc prin forfecare în lungul fisurilor.38) Fig.14).

Teoria lui Talobre Această teorie elaborată pe bazele teoriei lui Mohr pleacă de presupunerea că există în funcţie de mărimile eforturilor principale efective doua tipuri de ruperi ale rocii şi anume cea casantă şi cea plastică. Dar dacă înlocuirea parabolei prin dreaptă este acceptabilă pentru compresiuni laterale reduse pentru valori mari ale efortului σ 2 poate conduce la erori însemnate. una care ar corespunde ruperii casante şi alta celei plastice. ţinînd seamă de lipsa unei relaţii analitice intre mărimile mai sus menţionate Hoek a propus relaţia empirică : 52 .sau a planeler de sedimentare sau a fisurilor inguste cu orientări întâmplatoare dispuse în structura granulară a rocii. Fig.15 Teoria lai Hoek Tendinţa de a înlocui infăşurătoarea parabolică a cercurilor Mohr cu o dreaptă a apărut mereu şi este pe deplin justificată deoarece în acest fel s-ar simplifica în mod considerabil toate calculele inginereşti.Numeroase cercetări au arătat că valoarea lui μ din relaţia (3.Trebuie remarcat însă că o astfel de separaţie netă între ruperea materialului prin cedarea casantă sau plastică nu este verosimilă. De asemenea nu este admisă această înlocuire pentru rocile stîcncoase slabe chiar pentru mărimi reduse ale compresiunii laterale. Acest fapt poate explica orientarea anizotropă a rocilor ca şi discrepanţele ce se constata adesea între rezultatele încercărilor în laborator şi cele efectuate pe teren.37) nu esta constantă şi se modifică în funcţie de mărimea efortului normal. 3. Folosind rezultatele experimentale obţinute pentru diferite temperaturi (t°C) Talobre a dedus două dependenţe liniare diferite. Caracterul ruperii rocii este mult mai complicat şi fără îndoială că în toate cazurile există elemente de cedare casantă simultan cu cele de cedare plastică.

A şi b coeficientul şi exponentul pentru σ . şi σ m ce acţionează pe planul de rupere reprezintă o propunere foarte importantă a acestei teorii. Trebuie remarcat că relaţia dintre τ max şi σ m astfel obţinută nu reprezintă înfâşurătoarea cercurilor Mohr ci o curbă avînd un caracter asemănător. Considerarea acestor parametri în locul eforturilor τ xy . Figura 3.τ max =τ maxo +Aσ b m σ1 -σ 3 2 (3. în special datorită caracterului complex al dezvoltării fisurilor în diferitele stadii de încărcare a probei. In legătură cu aceasta de obicei este greu să se determine mărimile eforturilor σ x şi τ xy în timp ce mărimile eforturilor principale σ1 si σ3 se cunosc cu precizie. Aceasta deoarece în cursul încercărilor rar se poate determina în mod precis valoarea unghiului de înclinare al suprafeţei de rupere.16 unde sunt reprezentate rezultatele încercărilor efectuate pe probe de gresii din diferite continente se vede că deşi rezistenţa la compreeiune axiala a variat intr-o gamă largă (125 la 1758 daN ) toate punctele sint situate aproximativ pe linia dreaptă având ecuaţia: cm 2 53 . τ maxo -valoarea lui τ max pentru σ m =0.39) τ max = efortul tangenţial maxim. mărimi ce se stabilesc pe cale experimentală.16 Din figura 3.

aşa cum de altfel este si cazul relaţiei (3. (3.τ max σ =0. sa poată fi obţinute pentru fiecare grupa determinată de roci stîncoase.σ 3 corespunde unui punct. Dacă se unesc toate punctele corespunzătoare ruperii rocii se obţine o suprafaţă a rezistenţei ce determină rezistenţa materialului considerat pentru diferite grupe de valori ale eforturilor principale. corespunzînd rezistenţei la solicitare monoaxială de compresiune sau intindere.σ 2 . Indiferent de faptul că in prezent relaţiile astfel obţinute nu au încă o fundamentare teoretică este evident că valoarea lor practică este de necontestat.3.85 σc σc unde σ c este rezistenţa la compresiune a gresiei. Teoria lui Franklin Orice stare de efort poate fi caracterizată cu ajutorul celor trei eforturi principale şi ca atare în sistemul ortogonal.76( m )0.40) Este pe deplin posibil ca astfel de relaţii generalizatoare. Forma acestei suprafeţe a rezistenţei poate fi stabilită pe cale experimentală dar metodele curente de incercare dau posibilitatea obţinerii doar a unor puncte pe suprafaţa. sau la solicitare axial simetrică cînd doua din eforturile principale se menţin egale între ele (fig.17). cînd unul din eforturile principale este nul. închisă în cadranul întinderilor şi deschisă în cadranul compresiunilor(fig. de reprezentare spaţială σ1 .3.17) 54 . care constituie criterii de rezistenţă. De regulă este mai comod ca astfel de relaţii sa aibă un caracter adimensional. la stare plană de eforturi.40). Se poate presupune ca pentru rocile izotrope suprafaţa de rezistenţă va avea o formă simetrică în raport cu diagonala σ1 =σ 2 =σ 3 a suprafeţei de rotaţie.1+0.

41) (3.In legătură cu aceste este necesar ca sa se aleagă un astfel de criteriu care sa exprime caracterul neliniar al legăturii dintre eforturile principale şi în acelaşi timp să poată fi utilizat cu uşurinţă în calculele inginereşti. Pentru descrierea analitica a acestai suprafeţe John Franklin a analizat următoarele şapte relaţii : σ 3 =A+Bσ1 c σ 3 =A+Bσ1 (3.17 Această suprafaţă de resiztentă intersectează axele de coordonate în puncte corespunzind rezistenţei la compresiune şi întindere axiala.Aşa cum arata insă încercările pe roci destul de rar apare o relaţie liniară între eforturile principale. Relaţia (3. 3.45) (3.44) -1 σ1 σ 3 =Aln(B+σ 2σ ) σ 3 -σ1 =A+BC σ 3 -σ1 =[A(σ 3 +σ1 )+B][(σ 3 +σ1 )+C] σ 3 -σ1 =A+B(σ 3 +σ1 ) σ 3 -σ1 =A(σ1 +σ 3 ) B c (3.41) folosită mult în prezent reprezintă exprimarea criteriului Mohr-Coulomb. 55 .B şi C sunt parametrii ce depind de tipul de rocă stîncoasă.Fig.47) unde A.43) (3. Hoek sau Franklin.46) (3.In această situaţie se consideră potrivit a se recurge in practica de calcul încă la criterii empirice de felul celor a lui Mohr. Concluzii Din cele arătate mai înainte rezultă că nu este încă elaborată o teorie pe deplin satiafăcătoare pentru a explica ruperea materialelor casante.42) (3.

a. la forfecare mai redusă decît roca va fi paralel cu planul de forfecare maximă (fig. Efectul planelor slăbite asupra rezistenţei rocii Existenţa unui plan slăbit in interiorul rocii poate favoriza ruptura după acest plan. Cu ajutorul unei analize simple. starea de umiditate a materialului.Intr-adevăr nici una din aceste teorii nu ţine seamă de anizotropia masivului stancos. Din acest punct de vedere rezistenţa terenului stîncos de fundare poate fi definită ca fiind efortul pentru care deplasarea tălpii sau bazei construcţiei conduce la distrugere. temperatură ş.3. Numeroase cercetări din ultimii ani au arătat ca influenţa anizotropiei masivului stîncos are o influenţă hotărîtoare asupra rezistenţei sale ce depinde de direcţia efortului principal maxim în raport cu suprafaţele ce perturbă omogeneitatea .4. ce serveşte de pildă ca teren de fundaţie pentru un baraj de beton şi nu are posibilitatea deformatiei laterale libere nu poate să cedaze chiar dacă intr-un punct sau zonă restrînsă depăşeşte rezistenţa la rupere. 3. Pentru majoritatea construcţiilor fundate pe stancă pericolul este reprezentat de tasările şi deplasările construcţiei capabile să provoace distrugerea parţială sau totală a lucrării. o construcţie subterană sau cînd această zona poate aluneca pe o suprafaţă de separatia preexistentă.18) 56 . Pericolul apare doar în cazul cand in zona periclitată din masiv se realizează un tunel.Trebuie insa remarcat că toate teoriile expuse mai sus au in vedere un material idealizat şi fac abstracţie de multitudinea de factori ce există totdeauna în condiţiile reale şi care adesea sunt determinaţi în comportarea rocilor supuse solicitărilor. Trebuie ţinut seama că discontinuităţile şi suprafeţele slăbite finanţează în mod defavorabil capacitatea de rezistenţă a rocilor. Trebuie avut în veedere că toate teoriile de rezistenţă descriu comportarea materialului sub încărcare pornind de la conceptul de rezistenţă în general si fac abstracţia da faptul ca masivul stâncos. In principiu aceste condiţii vor fi îndeplinite atunci cînd un plan slabit având o rezistenţă. bazată pe teoria de rupere a lui Coulomb+Navier pot fi examinate condiţiile in care au loc ruperea in lungul unui plan slăbit.

Fig. Pe baza a numeroase incercări s-a ajuns la concluzia că s. τ şi σ reprezentind eforturile de forfecare si normale pe suprafaţa iar μ s coeficientul de frecare la alunecare.48) chiar dacă se pot recolta carote din foraj deoarece acestea sunt degradate în timpul forării şi transportului şi nu sunt aşa că se obţine urmatoarea expresie pentru criteriul Coulomb-Navier: τs =τ R +μ s σ s =τ R +σ B tgΦ Probabilitatea ruperii in planul slăbit va fi afectata desigur de inclinarea relativă a sa in raport cu direcţia efortului principal maxim.49) (3. Estee dificil ca să se determine cu exactitate valorile parametrilor τ R şi μ s perfect reprezentative datorită ariei mici a suprafeţei.Dar mai apare în plus o oarecare rezistenţă la forfecare (τ R ) datorită rugozitatii rocilor în contact sau umpluturii din discontinuitate. Mecanismul real de rupere în lungul unul plan slăbit este puţin diferit de cel al unei ruperi normale prin frecare şi poate fi adesea reprezentat ca o alunecare cu frecare intre două suprafeţe de rocă astfel că τs =μ sσ s . care corespunde coeziunii. μ≈ 2 2 (3. majoritatea rocilor rezistenţa τ R va fi cuprinsă intre jumătate si o treime din rezistenţa rocii intacte iar coeficientul de frecare se deduce cam la jumătate : τR ≈ τ0 μ .18 Intr-un astfel de caz ruperea într-o rocă nu va fi niciodată posibilă fără ca să cedeze in prealabil planul slăbit.Dacă această inclinare este β atunci eforturile in planul slăbit vor fi date de : 57 . Pot fi imaginate diferite incercari în acest scop dar de obicei rezultatele obţinute nu sunt satisfacatoare. 3.

iar τs =0 şi deci nu se produce ruperea.5 Cedarea rocilor fisurate 3. σ s =σ1 sau σ 3 .rezistenţa la forfecare la deplasarea relativă a două suprafeţe netede . mărimea presiunilor normale şi rezistenţa rocii procesul da deplasare fie că va avea loc prin alunecarea pe asperităţile suprafeţelor de contact fie va conduce la despicarea discontinuităţii. O analiza similară poate fi făcută şi pentru rocile cu anizotropie marcată. 3.5. calcare.σs = σ1 +σ3 σ1 -σ 3 cos2β 2 2 σ -σ τs = 1 3 sin2β 2 (3. Pentru plane slăbite de discontinuitate şi eforturi principale maxime după direcţie verticală valorile lui β limită sunt cuprinse de obicei între 45° şi 65° . In rocile cu structură laminara va exista o tendinţă de forfecare în planul de laminare şi o rezistenţă sporită în planul perpendicular. σ s =σ max şi τs =τ max ruperea va avea loc în lungul planului slăbit iar daca β = 90° sau 0 . Coulson efectându-se pe zece tipuri de roci cuprinzînd bazalt.50) (3. Intre aceate doua extreme va exista o valoare limita a lui determinata de nivelul eforturilor şi planele caracteristice peste care nu se va produce ruperea în planul slăbit. In această privinţă cercetarile lui J.H. . In funcţie de geometria neregularitaţilor celor două suprafeţe în contact. gneis şl dolomit pe probe avînd suprafeţele cu diferite rugozitaţi 58 .1. gresii. Rezistenta la forfecare în lungul suprafeţelor de separatie plane Ia acest caz rezistenţa la forfecare depinde de următorii doi factori : . Ca urmare va exista o slăbire evidenta a rocii atunci cînd înclinarea anizotropică ( β ) în raport cu direcţia efortului principal maxim coincide cu direcţia efortului de forfecare maxim { β = 45°).rezistenţa datorită rugozităţilor.51) valori care înlocuite în (3. In acest paragraf se examinează deplasările după suprafeţele plane adică acelea care nu conţin neregularităţi majore şi atare un loc sub eforturi de forfecare constante pentru aceleaşi eforturi normale.49) conduc la un criteriu de rupere care ţine seamă de unghiul de frecare Φ s . Astfel dacă β = 45°. granite. rezistenţa τ R eforturile σ1 şi σ 3 .

dolomite. 8 -calcar (Bedford).dolomit.9 şi este foarte puţin influenţat de faptul dacă roca aste uscată ( μ ) sau umedă( μ w ) (cu excepţia rocilor argiloase) sau de modul da pregătire al suprafeţei (a .granit grosier. Rocile stâncoase bogate la cuarţ şi feldspat (gresii.bazalt.41).rezultate în urma metodei de preparare (1 .5÷0.polisare). 9 . 3 granit fin.gresie (Navaho).sablare. 4 .05 pentru un acelaşi tip de roca.şlefuire. roci carbonate-calcare. 2 – netezire 3 .sablare) au arătat că valoarea finală a coeflcientului de frecare μ din relaţia : τ f =μσ=σtgΦ nu diferă cu mai mult de 0.argiliă. b .52) Fig. o .a. 3.In general valorile mai mici se obţin pentru rocile ce conţin mică (şisturi şi filite) sau minerale argiloase. 5 -gneis 6 .19 De asemenea coeficentul final de frecare pentru diferitele tipuri de rocă (1 .) au unghiuri de frecare în jur de 30° (gresiilie . este cuprins într-un domeniu relativ restrans μ=0. 10 .granitele 25°+40e.calcar). (3.25° 33°. 4. marmore -32°-36°) 59 . 7 . graniţe ş.nivelare.gresie (Berea)] (fig.indreptare.6. 2 .

2. In cazul existenţei unui efort normal σ unele neregularităţi ale pereţilor fisurii se vor distruge cu atit mai uşor cu cît este mai mică rezistenţa acestor asperităţi.54) 60 .53) unde exponentul m caracterizează casanţa rocii Considerând ca rezistenţa la zdrobire a neregularităţilor de pe marginile fisurii este σ z =200 daN 1 din rezistenţa la compresiune.constituită din particule cu dimensiunile cuprinse între 0. umpluta sau nu cu material afinat sa moale. 3.adică cam 2 4 cm i=52o (1σ 10 ) 200 (3. care este determinat de rugozitatea iniţială a fisurii i0 .gheisuri 18°-30°. După cum arată numeroase cercetări suprafaţa. efortul normal σ şi rezistenţa la zdrobire σ z a materialului din neregularităţile de pe pereţii fisurii.iar pămînturile 120-30°.Deschiderea fisurilor prin forfecare In general orice distrugere a unui material conduce la o mărire da volum. finală de rupere în rocile stîncoase se caracterizează prin prezenta unor striatiuni umplute cu făină de rocă (fig. Fig. Cu cît fisura este mai inchisă cu atît tendinţa de deschidere a fisurii este mai însemnata.20).1mm şi 1 μ .se obtine curba: . rocile semi-stâncoase şi nestîncose cu conţinut bogat de minerale argiloaae 4°-14°. foarte ridicate.5. Deschiderea fisurilor rugoase prin forfecare este un fenomen important de care trebuie ţinut seama la analiza stabilităţii masivelor stîncoase şi la calculul ancorajelor.chiar şi la cazul unor presiuni.In cazul fisurilor foarte deschise. poate avea loc şi închiderea fisurii prin forfecare.3.20 3.cele cu conţinut bogat de mică 14-260. Factorul esenţial care determină deschiderea fisurii prin forfecare este rugozitatea şi eventuala împănare a pereţilor. ceea ce la randul său depinde de amplasarea deplasărilor din trecut. In acest din urmă caz deschiderea fisurilor fiind parţial împiedicată are loc o crestere substanţială a rezistenţei la forfecare datorită creşterii bruşte a eforturilor normale. va fi dat de expresia i=i0 (1σ m ) σz (3. Ca urmare deschiderea fisurii prin forfecare va depinde de unghiul de înclinare (ridicare) i.

Astfel scriind relaţiile(3.3.58) 61 . pentru determinarea ei este necesar să fie incercate probe recoltate direct din pereţii fisurii sau să se stabilească σ z în mod indirect prin măsuraraa durităţii rocii in imediata vecinătate a fisurii şi in masiv după ce in prealabil s-a stabilit corelaţia dintre duritatea şi rezistenţa la zdrobire.53 )rezulta : i0 = 1 σ (1.55).z 2 i2 σ z -σ1 (3.Rezistenţa la forfecare a fisurilor cu neregularitaţi Cercetările privind dilatanţa nisipurilor indesate au arătat ca rezistenţa lor la forfecare va fi data de expresia: τ f =σtg(i+Φ) eforturilor de forfecare iar Φ unghiul de frecare dintre particule.57) Tot din (3.)10 σz (3.In vecinătatea careia se inscriu punctele corespunzătoare datelor experimentale.1 i0 σz care prin imparţire dau: 10 i1 σ -σ =1. 3.53) rezulta: τ f =σ[tgio (1i0 σ m ) +Φ] σz unde (3.parametru ce caracterizează friabilitatea rocii care variază în limite restrînse în jurul valorii 10.55) unde i reprezintă unghiul mediu de deviere a particulelor in deplasare in raport cu direcţia de aplicare a este unghiul mediu de ridicare a neregularitaţii in raport cu direcţia generală de forfecare este rezistenţa la zdrobire a neregularităţilor care datorita alterărilor reprezintă doar o fracţiune din cea la compresiune simplă . Daca există date experimentale privind rezultatele unor incercari de forfecare pentru doua presiuni normale σ 1 şi σ 2 atunci valorile lui i0 şi σ z pot fi deduse prin calcul invers. σz m .2 i0 σz şi 10 i1 σ =1.53) pentru cele două încercări rezultă : 10 i2 σ =1.Astfel tinand seama de expresia lui i (3.56) (3. In mod analog se poate presupune că rezistenţa la forfecare a fisurilor rugoase va fi data de o expresie analoaga cu(3.5.

După cum se vede din figură se obţine o bună concordanţă intre teorie şi experiment cm 2 pentru toate valorile lui i0 cu exceptia lui i0 =45o .De pildă figura 3. 3.60) Atunci cand lipseşte unul dintre cei doi parametri necesari pentru a scrie această expresie este necesar ca să se recurgă la reprezentarea grafică τ f =f(σ) .21 in care sunt reprezentate unele incercari de forfecare pe suprafeţe de beton avand diferite rugozitaţi considerand Φ=36o şi σ z =σ c =500 daN .σ z ) şi fisurii se poate scrie ecuatia rezistenţei fisurii cu neregularitaţi sub forma: τ f =σtg[i0 (1σ 10 ) +Φ] σz (3.59) Cunoscând parametrul geometric i0 si parametrii de rezistenţă (Φ.21 62 .unde: i=arctg τf -Φ σ (3. Fig.

efectul acesteia din unrma este neglijabil de mic in cazul unor contacte stîncoase .5. Astfel pentru barajul de la Bratsk s-a stabilit rezistenţa la forfecare a unei porţiuni da discontinuitate având in plan dimensiunile de 7x7 iar pentru fundaţia barajului de la Krasnoiarsk s-a incercat o portiune din masiv cu aria de 8 x 12 m.5.Pentru acst motiv ramâne actuală problema aflării pe cale teoretică a rezistenţelor la forfecare in lungul unor discontinutăţi de mare anvergură. datorită neregularităţilor. ca şi grosimea umpluturilor şi parametrii rezistenţei sale la forfecare. 3. Extinderea valorilor locale ale rezistenţei la forfecarea discontinuităţilor de mare anvergură Această extindere este condiţionată de caracterul diferit al neregularităţilor pereţilor discontinuităţilor pe anumite porţiuni prezentand asperităţi de diferite ordine de mărime.5. Cu toate acestea scara acestor incercări ramane incă mică in raport cu cea a ariilor discontinuitaţilor ce sunt solicitate prin realizarea lucrărilor. efectul coeziunii poate deveni ceva mai însemnat în fazele finale ale forfecării cand are loc cedarea contactelor rigide şi deplasarea se realizează.Pentru a rezolva aceasta problemă s-a recurs mai întii la încercări la scară mare. 63 .61) In această exprasie anumiţi parametri pot avea o semnificaţie putin diferită de cea arătată mai inainta. în materialul de umplutură. In acest caz forfecarea poate avea loc doar prin materialul moale de umplutura iar expresia (3. Rezistenţa la forfecare a discontinuităţilor cu material de umplatură Prezenţa unei umpluturi în discontinuitate poate influenţa foarte mult rezistenţa sa la forfecare principalii factori determinaţi fiind existenţaa şi numarul unor contacte rigide..61) se reduce la relaţia clasică a lui Coulomb: τ f =c+σtgΦ (3.3. care poate trece în parte printre contactele stîncoase şi în parte prin materialul de umplutură. In cazul unei umpluturi avînd coeziunea o rezistenţa la forfeoare va fi: τ f =c+σtg[i0 (1σ 10 ) +Φ] σz (3.4. Astfel ungniul i0 trebuia determinat pentru suprafaţa potenţială de rupere prin frecare.62) unde Φ este frecarea internă a materialului da umplutură iar c coeziunea sa. Chiar dacă unghiurile reale de urcuş ale neregularitaţilor din pereţii discontinuităţii nu se modifică prin acoperirea acestora din urmă cu matarial moale de umplutură se micşorează numarul punctelor rigide de contact ceea ce conduce la micşorarea valorii unghiului i0 iar in cazul unei grosimi suficiente a umpluturii şl ieşirea neregularitaţilor din încleştare acestui unghi devine practic egal cu zero.

Pentru blocul 3 rezistenţa la forfecare va fi determinată si de neregularitaţile la scară mai mare(ondulaţiile)care au un unghi de ridicare i02 in raport cu direcţia generală de forfecare şi care prezintă o rezistenţă la zdrobire σ z2 ≥ σ z1 .22 Daca se analizeazădin acest punct de vedere discontinuitatea reprezentată in figura 3. in funcţie de scara luată a in considerare. reprezentat de o porţiune redusa a discontinuitaţii.22 atunci.FIGURA 3.rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia : τ f =σtg[i01 (1σ 10 ) +Φ] σ z1 (3. 64 . In cazul unor neregularitaţi a discontinuitaţii din punct de vedere geometric(ondulaţii) sau mecanic (rezistenţa neregularitaţilor pereţilor datorită alterarii diferite sau a umpluturii) rezistenţa la forfecare trebuie determinată prin diferenţierea porţiunilor omogene din acest punct de vedere.In această situaţie prin analogie cu cele arătate mai inainte rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia: τ f =σtg{i02 (1σ 10 σ ) +i 01[1 − ]10 +Φ} σ z2 (cos i 02 +sin i 02 ⋅ tgΦ) (3.65) In felul acesta se poate estima rezistenţa la forfecare a unei discontinuitaţi de orice extindere cu condiţia ca să se cunoască unghiurile de ridicare a neregularitaţilor de diferite ordine ca si rezistenţele lor de zdrobire precum si unghiul de frecare Φ .se pot distinge urmatoarele trei situaţii: -Pentru blocul 1.se poate considera că este vorba de o cedare in lungul unei suprafeţe rugoase plane iar rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia: τ f =σμ=σtgΦ i01 .in care discontinuitatea prezinta neregularitaţi având un unghi iniţial de ridicare (3.63) -Pentru blocul 2.64) unde σ z1 este rezistenţa la zdrobire a neregularitaţilor din limita blocului 2.

Fig.4. Alunecarea versantilor este de regula rezultatul unui proces de lunga durata si in general. masivul 65 . determinata de distrugerea progresivă a proeminentelor de pe suprafata de contact.1 Daca componenta tangentiala depaseste rezistenta la alunecare in planul fisurii.Capitolul 4 STABILITATEA VERSANTILOR STANCOSI 4. se produce ruperea proeminentelor secundare. pana se ajunge la fisurarea si distrugerea lor.l). Sub actiunea acestora. In punctele in care are loc contactul dintre proeminentele rocii apar concentrari de eforturi.Generalitati Existenta sectiunilor slabite si a fisurilor intrr-un masiv stincos poate cauza alunecarea blocurilor de deasupra sau chiar a masivului intreg sub actiunea greutatii proprii şi a sarcinilor exterioare. Mecanismul producerii alunecarii unui masiv stincos. odata cu trecerea timpului. acest proces se repeta in timp. Aceasta duce la concentrarea tensiunilor în punctele de contact dintre proeminentele mari. foarte complex.Daca insă dupa deplasarea succesiva. de-a lungul unei fisuri. care depinde de marimea componentei normale. se explica în modul urmator: Sub actiunea greutatii proprii a masivului si a fortelor exterioare. pe suprafata de contact dintre partea care tinde sa se deplaseze si partea stabila a masivului apare o componenta normala N si una tangentiala T (fig. de forma fisurii si de rezistenta materialului de umplutura al fisurii.1. In continuare. ca urmare a deformarii continue a rocii. Acesta se deplaseaza din pozitia initiala intr-o noua pozitie in care stabilitatea este asigurată de rezistenta la alunecare pe care o opun diferitele proeminente ale rocii in planul de contact si care este mai mare decat forta tangentiala T. atunci se strica echilibrul existent si începe deplasarea masivului de deasupra. 4. pana la ocuparea unei noi pozitii de echilibru. avand loc o noua deplasare în trepte a masivului.

nu se dispune de date suficient de sigure cu privire la rezistenta de alunecare de-a lungul fisurilor. aratate mai sus si de parametrii corespunzatori ai versantului. calculul se reduce la determinarea celui mai mic coeficient de siguranta al stabilitătii la alunecare după suprafata critica sau mai multe suprafete. se va produce distrugerea totala a proeminentelor si alunecarea masivului stancos. Se mentioneaza importanta deosebita pe care o are determinarea. ca masură practică. Problema se complica si mai mult prin faptul ca. se iau diferite masuri asigurarea stabilitătii versantilor stancosi realizandu-se ziduri de sprijin. Intr-un masiv stancos exista totdeauna mai multe sisteme de fisuri.). precum si a parametrilor care caracterizeaza rezistenta la alunecare dupa planele diferitelor fisuri. in general. a fisuratiei masivului stancos. larg raspandita in ultimii ani. Dupa cum se va arata in continuare. După cum se va arata.caracterul agatarii dintre proeminentele din planul fisurii. In aceste conditii. la cazul celor mai probabile combinatii ale parametrilor c şi f care intră in relatia liniara dintre eforturile τ si σ . este cea de consolidare a masivelor stancoase cu ajutorul unor ancore adanci. vor trebui examinate masurile adecvate pentru asigurarea stabilitatii necesare.2. presiunea apei de infiltratie etc. 66 . Aceasta rezistenta depinde de o serie de factori ca latimea si forma fisurilor. pretensionate. a regimului apei de infiltratie.nu-si gaseşte o pozitie stabila. 4. Pentru diferite conditii de umplere a fisurilor va exista un complex de combinatii in ceea ce priveşte valorile parametrilor c si f ce caracterizeaza coeziunea si frecarea in planul fisurii. pentru aprecierea stabilitătii talusurilor stancoase nu sunt aplicablie metodele clasice de calcul folosite in Mecanica rocilor. natura. care constituie sectiunile principale de slabire sau plane posibile de alunecare. ancorare de diferite tipuri etc si urma-rindu-se. reducerea fortelor cu acţiune defavorabila (sarcinle exterioare care actioneaza la suprafata masivului. prezenta unor materiale de umplutura in fisuri. Calculul stabilitatii versantilor stancosi Factorul principal care caracterizeaza capacitatea portanta si stabilitatea unui masiv stancos este starea lui de fisurare. cu diferite directii si unghiuri de inclinare. caracteristicile si distributia lor s. In felul acesta. Aceasta masura contribuie la cresterea rezistentei la alunecare si la prevenirea deschiderii fisurilor care maresc permeabilitatea rocii. Dacă coeficientul de siguranţă rezultat din calcule este mai mic decat cel admisbil. prin studii de teren.a. de asemenea. Schema de calcul se stabileste in functie de conditiile geologice existente.

. In cele ce urmeaza se vor analiza schemele de pierdere a stabilitatii prin: -alunecarea dupa un singur plan(fig 4.Ca suprafete periculoase de alunecare care pot fi considerate suprafetele fisurilor sistemelor principale sau cele dupa care este intrerupta continuitatea masivului.Calculul stabilitatii se poate trata ca problema plana sau spatiala. Valorile coeficentilor de siguranta se stabilesc in fiecare caz separat.5 in cazul cand nu actioneaza sarcina seismica si 1.2 cand se ia in considerare si efectul acesteia. Sarcinile care se iau in considerare in calculul stabilitatii versantilor stancosi sunt: -greutatea proprie a masivului stancos -sarcinile exterioare care actioneaza asupra versantului -presiunea hidrostatica a apei de infiltratie din fisuri -forta seismica. Din diagrama de fisurare rezulta directiile sectiunilor de calcul care reprezinta suprafetele probabile de alunecare. pe baza analizei datelor initiale ale schemelor de calcul. In mod obisnuit.a) 67 .sectiunile de calcul se stabilesc pe baza analizei diagramei de fisurare a masivului stancos.1. dislocari tectonice etc. In cazul problemei plane.considerandu-se ca alunecarea are loc dupa o singura suprafata sau dupa mai multe. a starii versantilor si a urmarilor posibile ce ar rezulta din surparea lor.. pentru coeficentul de siguranta se ia valoarea de 1.1. -forta de tensionare a ancorelor sau reactiunea de la diferite constructii de sustinere a versantului. fisuri izolate mari . Calculele de stabilitate efectuate pentru fiecare sectiune in parte caracterizeaza impreuna stabilitatea versantului in ansamblu..actionand in conditiile cele mai defavorabile pentru stabilitatea masivului.2.Ca suprafete de alunecare pot fi diferitele sisteme de fisuri sau stratificatie.

68 .Fig.2.fortele de alunecare f si c .2.3) obtinuta pentru coeficentul de siguranta al stabilitatii egal cu unitatea.4).b) -alunecarea dupa doua plane cu pante diferite (fig 4.b). cand coeziunea si coeficentul de frecare sunt diferite pentru fiecare suprafata de alunecare.2) Daca nu se dispune de date sigure privind caracteristicile alunecarii pentru diferitele fisuri ale sistemului .lungimea suprafetei de alunecare.coeficentul de frecare si coeziune specifica pentru planul de alunecare L . calculul se face in ipoteza echilibrului limita al masivului. Scheme pentru calculul stabilitatii versantilor stancosi: a-alunecarea dupa planul unei singure fisuri.luand in considerare o fasie unitara de calcul.Din ecuatia (4.prin considerarea sectionarii blocurilor prin fisuri conjugate (alunecarea dupa suprafete in trepte)(fig.4.1) ∑c L + ∑f N ∑T i i i i i (4. folosind ecuatia: c∑ L i +f ∑ N i =∑ Ti (4.4.coeficentul de siguranta al stabilitatii se determina cu formula: kS = unde: Fi .2.1 Calculul stabilitatii masivului sectionat printr-o fisura sau un sistem de fisuri In verificarea posibilatii de alunecare a masivului dupa planul unei fisuri sau dupa planele unui sistem de fisuri(fig 4.3) se determina valorile critice ala parametrilor c (pentru f=0) si f (pentru c=0). 4. b-alunecarea dupa planele unui sistem de fisuri -alunecarea dupa planele unui sistem de fisuri.2.relatia devine: kS = ∑ F = c∑ L +f ∑ N ∑T ∑T i i i i i (4.fortele de stabilitate Ti .a. Pentru cazul general.

4 0.3. Prin construirea de drepte pentru diferite scheme de calcul. se pot aplica doua scheme de calcul si respectiv doua metode de calcul .2 0.c) sa se gaseasca la o distanta mai mare fata de originea axelor de coordonate decat înfasauratoarea.c) 4 2 1 d b 0 0. care. incat punctul cu coordonatele (f .8 1 1. dintre care una cu panta mica si cealalta cu panta mare. ce caracterizeaza fisurile din punctul de vedere al alunecarii.6 0.2 1. se poate trasa o înfasuratoare. impreuna cu axele de coordonate. Valorile minime obtinute pentru coeficientul de siguranta se compara cu valoarea admisibila si in cazul cand k S <k a se calculeaza deficitul existent pentru forta de stabilitate a masivului: Q=k a ∑ T1 -∑ F1 d 1 3 (f. determina valoarea coeficientului de siguranta al stabilitatii versantului.reprezentand functiile c=F1 (f) sau c=F2 (c) . Diagramele de echilibru limita: a – in cazul alunecarii dupa planul unei fisuri b – in cazul alunecarii dupa planele unui sistem de fisuri Cu aceste valori se construiesc diagramele de echilibru limita. Raportul d1 dintre distanţa acestui punct fata de origine si distanta de la origine la înfasuratoare. masurata pe d aceeasi directie. Deoarece ecuatia (4.4 0.c) (4.8 f d 0 0. valorile critice obtinute pentru parametrii c si f.4.3).4 f Fig.pentru valorile limita ale acestor parametric(fig 4. Pentru ca masivul stancos să fie stabil.2 0.6 0.4.4) 4.2 Calculul stabilitatii masivului stancos sectionat prin doua fisuri cu unghiuri de inclinare diferite Pentru verificarea stabilitatii la alunecare a masivului si dupa suprafetele a doua fisuri.3). delimitează zona de nestabilitate(fig.3)reprezinta conditia de echilibru limita.determina zona de stabilitate a masivului stancos.2.2 daN/cm 8 7 6 5 4 3 2 1 d 1 a 2 daN/cm d ks= 1 d 8 7 6 5 (f. unite printr-un segment de dreapta. sa fie de asa natura. 69 . este necesar ca parametrii f si c.

c 2 . fortele de interactiune dintre cele doua blocuri se considera ca forte interioare ale masivului si ca urmare. Schema pentru calculul stabilitatii masivului stancos sectionat prin doua plane de fisurare cu unghiuri de inclinare diferite Prima metoda analizeaza stabilitatea unui masiv constand din doua blocuri independente.4. Ca plan de separare poate fi considerat fie unul din planele existente de intrerupere a continuitatii masivului. dintre care unul reazema pe un plan cu panta mare.coeziunile corespunzatoare celor doua plane f1 .5). In acest plan. acestea diferind în functie de conditiile existente.greutatile blocurilor care aluneca L1 .Coeficentul de stabilitate este dat de raportul dintre suma fortelor de alunecare rezultate pentru cele doua blocuri(fig. In cea de a doua metoda masivul care aluneca se imparte doua blocuri care se gasesc în conditiile echilibrului limită.lungimile planelor de alunecare c1 .f 2 .G 2 .4). fie un plan arbitrar pentru care rezulta o valoare minima a coeficientului de siguranta al stabilitatii masivului (fig. de ele nu se tine seama in calcule.coeficenti de frecare corespunzatori celor doua plane.4.4. Fig. printr-un plan vertical care trece prin punctul de intersectie al celor doua suprafete de alunecare (fig.In prima metoda.4. Trebuie de remarcat insă ca cele doua metode nu conduc la aceleasi rezultate. f1G1cosα1 +c1L1 +f 2 G 2 cosα 2 +c 2 L 2 G1sinα1 +G 2sinα 2 (4. masivul care aluneca se imparte in doua blocuri.L 2 .5) 70 .4.4) kS = unde: G1 .

nu este necesar sa se impuna o valoare pentru k.respective de unghiul pe care il formeaza acesta cu verticala si de rezistenta la alunecare dupa acest plan. L 3 .din punctul D se construieste vetorul DE egal cu c 3 .3.5 Procedeul grafic de calcul al stabilitatii versantilor Din punctul B. Fig. se in considerare intercatiunea dintre cele doua blocuri care se gasesc in stare de echilibru limita si deci valoarea coeficentului de siguranta al stabilitatii este functie de directia planului de separatie al blocurilor. cu o parte din fortele corespunzatoare celei de-a doua suprafate.4.5. paralel cu directia planului 2.Dupa cum se observa in aceasta metoda se realizeaza o compensare a deficitului pentru fortele de stabilitate dupa o suprafata de alunecare. Cunoscand (fig.se ia un punct arbitrar A.in concordanta cu care se stabilesc valorile conventionale limita ale coeziunii (c) si ale unghiurilor de frecare ( ϕ ).Calculul analitic prin aceasta metoda cuprinde mai multe etape si este laborios Calculul poate fi efectuat si grafic.Daca se cunosc valorile coeziunii si ale unghiului de frecare .separate printr-un plan ce formeaza cu verticala unghiului ψ .prin construirea poligonului fortelor. Pentru aceasta se impun diferite valori pentru unghiul ψ (la intervale de la 10o pana la 15o ) si pentru coeficentul de siguranta al stabilitatii k.Pentru inchiderea poligonului fortelor al blocului superior . In continuare . se duce vectorul BD. este 71 . egal ca marime cu produsul dintre coeziunea conventionala c 2 si lungimea suprafetei de alunecare L 2 .5) fortele care actioneaza asupra celor doua blocuri ale masivului. In cea de a doua metoda.prin intocmirea de diagrame ca in figura 4. din care se duce vectorul AB reprezentand ca marime si directie forta G 2 .

dar au directii cunoscute. asa cum se face in prima metoda de calcul. R 2 la intersectia lor se obtine punctul F care determina marimea reactiunilor. de închidere a poligonului. masivul nu este stabil.vectorul HK.4. Ducand din punctul E o paralela la directia de actiune a reactiunii R 3 .b. Perpendiculara dusa din punctul F la această dreapta determina valoarea minima necesara pentru forta Q.iar din punctul A o paralela la direcţia de actiune a reactiunii .5.cand fortele ce actioneaza asupra lui ajung in starea de echilibru limita. Cum insa in calcule valoarea coeficientului de siguranta k a fost luata arbitrar.c). Forta Q reprezinta forta necesara de sustinere a masivului pentru coeficientul de siguranta impus si pentru unghiul ψ considerat in calcule si se realizeaza prin ancorare sau sprijiniri. Deoarece acest poligon trebuie sa cuprinda. nu exista situatii in care starea de echilibru limita sa apara in acelasi timp pe ambele plane. determinate de unghiurile de frecare conventionale ϕ2 şi ϕ3 . poate să nu treacă prin puntul F. reprezentand forta G1 iar din punctul H . Deoarece blocul stancos nu este un corp absolut rigid. trebuie să treaca prin punctul F si astfel sa închida poligonul fortelor. In legătura cu calculul stabilitatii versanatilor este necesar sa se precizeze ca cele doua plane de alunecare.4.In acest timp. Executînd o serie de astfel de constructii grafice. cum se considera in cea de a doua metoda. De asemenea.5. dupa cum se arată în figura 4. In cazul în care este dirijata în sens invers alunecarii (fig. Dupa aceasta se construieste poligonul fortelor pentru blocul inferior. se poate determina valoarea minima a coeficientului de siguranta. precum si la cel de al treilea plan.raportul fortelor ce actioneaza asupra planului cu inclinare mai mica poate fi inca destul de departe de cel limita. deplasari si mici distrugeri in punctele de contact 72 . la atingerea conditiilor echilibrului limita pe planul abrupt .b). din care unul cu panta mai mica si al doilea ca panta mare. Daca stabilitatea masivului studiat este caracterizata de coeficientul de siguranta admis in calcule. nu trebuie considerate de aceeasi importanta in procesul pierderii stabilitatii versantului. Daca forta Q este dirijata în sensul alunecarii (fig. egal ca marime cu forţa c1L1 . pentru cel mai defavorabil unghi ψ .5. masivul este stabil. atunci dreapta dusa din punctul K. dreapta paralela la direcţia reactiunii R1 . figurati in poligonul construit pentru blocul superior (punctele F-E-D). paralel cu directia de actiune a reacţiunii R1 .necesar sa se construiasca vectorii reactiunilor R 2 si R 3 . si fortele ce actioneaza pe planul de separare a blocurilor ( R 3 si c 3L 3 ). Din punctul D se duce vectorul DH. se incepe construirea cu vectorii acestor forte. practic.in roca incep sa apara deformatii. ca forte componente. Procesul de pierdere a stabilitatii masivului incepe cu planul mai abrupt. care nu sunt cunoscute ca marime.

6. cu panta mai mica.Descompunand aceasta forta intr-o componenta normala ( N S ) si un paralela (TS ) la planul de alunecare al blocului inferior. in calculul stabilitatii versantului se considero S=0.4.dupa directia deplasarii posibile a blocului superior(fig 4.desi masivul este inca stabil datorita capacitatii portante a fisurii cu inclinare mai mica fata de orizontala. Avand in vedere evolutia procesului de aparitie a conditiilor de echilibru limita si de pierdere a stabilitatii blocurilor.Schema de calcul a stabilitatii versantului stancos in conditiile de echilibru limita In acesta schema se admite ca echilibrul limita pe planul cu inclinare mare este deranjat si ca urmare coeziunea in acest plan este anulata.6) Forta transmisa blocului superior blocului inferior.devine egala cu (fig. este indicat sa se analizeze si urmatoarea schema de calcul. prin transmiterea sarcinii suplimentare asupra celuilalt plan .separate de masivul stancos principal prin doua fisur.Astfel se pot observa adeseori masive stancoase la care fisurile cu panta mare incep sa se deschida.6). Fig 4.prezentata in continuare.7) Este evident ca in toate cazurile cand valoarea obtinuta pentru forta S este egala cu zero sau este Valoarea pozitiva rezultata pentru forta S se aplica blocului inferior.se va putea scrie urmatoarea expresie pentru 73 .care se opune deplasarii blocului superior. ceea ce conduce la redistribuirea tensiunilor in bloc .iar forta limita de mentinere a stabilitatii.cand forta de stabilitate pentru planul cu inclinare mare devine insuficienta.va fi determinata de diferenta dintre forta de alunecare T2 si de frecare F2 : S = T2 − F2 = G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos α 2 ) negativa.ale acestui plan.6): F2 = N 2tgϕ2 (4. (4.

coeficentul de siguranta al stabilitatii versantului: kS = c1L1 +N1tgϕ1 + N Stgϕ1 T1 +TS c1L1 +tgϕ1[G1 cos α1 + G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos ϕ2 )sin(α 2 − α1 )] G1 sin α1 + G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos α 2 ) cos(α 2 − α1 ) (4.8)

Introducand expresiile fortelor in relatia (4.8) se obtine: kS = (4.9)

In aprecierea stabilitatii unui versant trebuie sa se aiba in vedere ca in afara unghiurilor de inclinare ale suprafetelor de alunecare,asupra valorii coeficentului de siguranta al stabilitatii influenteaza in mare masura distanta la care se gaseste planul cu inclinare mare fata de suprafata versantului , forma acesteia,inaltimea versantului si caracteristicile rezistentei la deplasare dupa suprafetele de alunecare. In fig.4.7 se prezinta diagrama coeficentilor de siguranta calculati pentru cazul alunecarii unui versant dupa doua sisteme de plane( α1 =25o si α 2 =65o ),in care valoarea coeficentului k S este raportata la punctul de intersectie al planelor de alunecare considerate. Din aceasta diagrama rezulta ca stabilitatea versantilor se micsoreaza o data cu cresterea inaltimii lor .De asemenea,se observa influenta pe care o au bermele,schimbarile de panta si diferitele neregularitati de la suprafata versantului,determinand o ondulatie a liniilir de egal coeficent de siguranta.

Fig.4.7.Diagrama diferitilor coeficenti de siguranta ai stabilitatii unui versant stancos cu doua sisteme de plane de fisurare. 74

In calculele de verificare a stabilitatii versantilor stancosi se folosesc in prezent si diferite programe de calcul, care cresc considerabil pasibilitatile de analiza a schemelor posibile de alunecare. De asemenea,in numeroase situatii se fac verificari experimentale,in laborator,pe modele la scara redusa.

4.3. Consolidarea versantilor stancosi
Masurile principale de protectie si prevenire a pierderii stabilitatii unui versant stancos,aplicate in practica,sunt: 1.indepartarea totala sau partiala a masivului nestabil si executia unor berme; 2. consolodarea masivului stancos nestabil cu ajutorul unor ancore. 3. consolidarea versantului cu ajutorul unor ziduri de sprijin sau al unor contraforti, pentru mentinerea masivului in pozitia existenta. Paralel cu executia acestor lucrari, trebuie luate masuri pentru a se preveni patrunderea apei de la suprafata sau a apei subterane in fisurile dupa care poate avea loc alunecarea masivului in acest scop asigurandu-se drenarea versantului. De asemenea, in unele cazuri se recomanda cimentarea fisurilor. Aceasta masura trebuie aplicata insa cu multa prudenta, deoarece prin crearea unei presiuni suplimentare la injectarea suspensiei de ciment in fisura, se poate mari pericolul de alunecare. In afara de aceasta, cimentarea fisurilor conduce la o crestere importanta a rezistentei la alunecare numai in unele cazuri. Consolidarea cu ancore consta in folosirea unor tije sau cabluri fixate la capat in partea stabila a masivului stancos. Distanta dintre ancore si adancimea lor de asezare se stabilesc în functie de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor si de capacitatea portanta a ancorei. Foarte importanta la acest tip de consolidare este stabilirea corecta a adincimii de asezare în roca a ancorei, care trebuie sa fie mai mare decat grosimea rocii slabite. Consolidarea unui versant nestabil cu ajutorul ancorelor este prezentată în fig.4.8. Ancorele se folosesc la consolidarea rocilor cu stabilitate mica, alcatuite din blocuri sau avand o structura sistoasa. Consolidarea versantilor cu ajutorul cablurilor flexibile se aplica in cazul rocilor prezentand fisuri de origine tectonica cu orientare nefavorabila (fig.4.9). Daca roca este foarte fisurata, in afara de consolidarea ei prin ancore se face suplimentar si injectarea ei cu suspensie de ciment. De asemenea, in cazul cand roca este farimitata la suprafata, se fixeaza de ancore o plasa metalica pentru retinerea pietrelor marunte. Zidurile de sprijin se folosesc pentru consolidarea rocilor oare prezintă fisuri de origine tectonica cu inclinare in directia versantului. Pentru sprijinirea unor porţiuni izolate de roca nestabila, ca fisuratie slaba, este indicata folosirea contrafortilor (fig 4.10) 75

In fig 4.11 se prezinta alcatuirea si modul de prindere in roca pentru doua tipuri de ancore, care se folosesc atat pentru consolodarea unor versanti,cat si pentru sustinerea unor excavatii subterane(galerii, puturi, centrale hidroelectrice).

Fig. 4.8. Consolidarea versantului cu ancore

76

3 – galerii de acces pentru instalarea si fixarea cablurilor.11. 2 – pene de betn armat.a) are la capatul care se introduce in gaura forata o despicatura.4. le departeaza si le 77 . Dupa introducerea in foraj a capatului despicat care poarta pana. apasand pe cele doua brate despicate.4.10. 4 – galaerii de acces la penele de beton armat. iar pana. 5-fisuri de origine tectonica Fig. prevazuta cu o pana metalica.Consolidarea versantilor cu ajutorul contrafortilor si ancorelor Ancora cu pana(fig 4.9 Consolidarea masivului nestabil cu ajutorul cablurilor: 1 –cabluri de otel.Fig.se bate ancora cu ciocanul pneumatic.

In fig 4. Fig. Precomprimarea rocilor trebuie sa se realizeze dupa o directie cat mai apropiata de normala la planele de stratificatie.prin efectul de precomprimare pe care il produc. 3 – colier sudat Se folosesc si alte tipuri de ancore pretensionate.4.preseaza in peretii gaurii.12 se prezinta masurile pentru consolidarea taluzului excavatiei pentru fundatia centralei hidroeletrice Regua(Portugalia).11.Inainte de excavare. Tija realizeaza astfel legarea pachetului de roci pe care il strabate . Modul de prindere a ancorei in roca: a– prindere punctiforma(ancora cu pana) 1 – ancora.care ramane in exterior .4.11.dispuse in 78 . Ancorele betonate(fig. ancora este tensionata. Ele se executa din bare de otel cu profil periodic. s-au forat puturi inclinate (4).Ele se realizeaza si in alte variante. Aceste ancore sunt pasive. se introduce o piulita . aplicata pe suprafata rocii. pe capatul filetat al ancorei.b)se fixeaza in gaura forata cu mortar de ciment.Prin stangerea piulitei. Acestea sunt ancore active. 2 – pana.realizand astfel o prindere punctiforma a tijei in roca.Rezistenta la smulgere este asigurata de aderenta dintre mortar si bara. b – prindere continua (ancora betonata) 1 – bara de otel cu profil periodic. pe toata lungimea sa. In continuare. cu care se strange o placa de otel. 3 – piulita. 2 – mortar.cu diverse sisteme de prindere in roca. iar pachetul de roci strabatut de ancora este precomprimat.

prin care s-a injectat mortar de ciment.puternic solicitate.4.s-au prevazut ancore pasive scurte(6).12.ancore pasive 7.trepte provizorii 4. cu diametrul de 120 mm.protectie cu sprit beton Probleme speciale apar la consolidarea unor versanti stancosi supusi la incarcari transmise de diferite constructii(de exemplu zonele de reazem. injectii de cimentare(5) protectie cu sprit-beton armat si drenuri(7) pentru reducerea presiunii de infiltratie. In acestea s-au introdus tuburi perforate cu diametrul de 100mm si grosimea peretelui de 10 mm.conturul excavatiei. S-a realizat astfel un sistem de ancorare cu bare dispuse asemanator cu radacinile plantelor.sah.suprafata initiala a terenului.tuburi perforate 5. 3. In afara acestora .zona cimentata 6. Fig.ale barajelor in arc) 79 .drenuri 8.Taluzul excavatiei pentru CHE Regua(Portugalia) 1. 2.

executate intr-un masiv de roci considerat omogen.1) In afara eforurilor unitare normale. Problema distributiei tensiunilor a fost studiata de catre multi cercetatori care. au stabilit relatii pentru determinarea starii de tensiuni in jurul excavatiilor de diferite forme. in coordonate polare 80 . Sectiuni circulare Prin executia unei excavatii intr-un masiv de roci. un element de volum delimitat de suprafetele cilindrice de raza r respectiv (r+dr) si de doua plane radiale formand intre ele unghiul dθ (fig. Prin folosirea teoriilor din elasticitatea plana.1).5. actioneaza. Daca se considera in jurul unei excavatii de forma circulara.2). Starea de tensiuni in jurul escavatiilor orizontale.Capitolul 5 STAREA DE TENSIUNI IN JURUL LUCRARILOR SUBTERANE NESUSTINUTE 5.5.5.1. normal la suprafetele radiale. Fig.1. starea de tensiuni in jurul acesteia se modifica fata de cea existenta in masivul intact.Starea de tensiuni in jurul unei excavatii. prin aplicarea teoriei elasticitatii plane. eforturile unitare longitudinale σ l (fig. din actiunea presiunii rocii.De asemenea. elastic si izotrop. forma folosita frecvent la galeriile hidrotehnice.1. atunci asupra elementului respectiv actioneaza. iar normal la sectiunile cilindrice. mai usor.1. in planul sectiunilor elementului actioneaza si eforturile unitare tangentiale τ (fig. In cazul sectiunii circulare.5. eforturile unitare circumferentiale σ θ si σ θ + σ r si σ r + δσ θ dθ . normal la suprafetele inelare cuprinse in plane verticale. δr dupa axa excavatiei.σθ si τ . studiul starii de tensiuni in masivul de roci se poate face. s-au obtinut diferitele relatii de calcul al eforturilor unitare σ r . eforturile radiale δθ δσ r dr . 5. in coordonate polare.

σ θ -efortul unitar circumferential. in masivul de roci intact(neatacat prin lucrari subterane) a-raza excavatiei r.5.Fig.2.distanta punctului considerat in masiv .1) 2 ⎡ ⎤ ⎛a⎞ σ l =μ(σ r +σθ )=μ ⎢ (σ z +σ x )+2(σ z -σ x ) ⎜ ⎟ cos2θ ⎥ ⎝r⎠ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ in care: σ r -efortul unitar radial. σ l -efortul unitar longitudinal (dupa directia paralele cu axa excavatiei) σ z -efortul unitar vertical si σ x -efortul unitar orizontal in dreptul axei excavatiei. in jurul excavatiei de sectiune circulara. in raport cu centrul excavatiei 81 . τ -efortul unitar tangential.⎜ ⎟ ⎥ + ⎢1-4 ⎜ ⎟ +3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 σ +σ ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ σ -σ ⎡ ⎛a⎞ ⎤ σ θ = z x ⎢1 + ⎜ ⎟ ⎥ − z x ⎢1 + 3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 σ -σ ⎡ ⎛a⎞ ⎛a⎞ ⎤ τ= z x ⎢1 − 2 ⎜ ⎟ − 3 ⎜ ⎟ ⎥ sin 2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ (5. 2 2 4 σ z +σ x ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ σ z -σ x ⎡ ⎛ a ⎞ ⎛a⎞ ⎤ σr = ⎢1. in coordonate polare. Pentru determinarea starii de tensiuni intr-un masiv de roci. in practica se folosesc mult relatiile pentru eforturi unitare stabilite de Kirsch. Starea plana de tensiuni in jurul unei excavatii de forma circulara.

2 sunt: σ z =p=γ a H σx = unde m= .a . iar σ x este egal cu presiunea orizontala a rocii. fata de cele stabilite de alti autori(Schmied s. μ 1 p p= 1-μ m-1 1 este constanta lui Poisson. sau (5. se obtine: 2 2 4 p m ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ p m-2 ⎡ ⎛ a ⎞ ⎛a⎞ ⎤ σr = ⎢1. eforturile pe conturul excavatiei(r=a) sunt: σ r =0 σ θ =σ z +σ x +2(σ z -σ x )cos2θ τ=0 σ l = μ ⎡( σ z + σ x ) + 2 ( σ z -σ x ) cos 2θ ⎤ ⎣ ⎦ σ r =0 σ θ =p τ=0 σl = m m-2 +2p cos2θ m-1 m-1 (5.3) m−2 p⎡ m ⎤ ⎢ m-1 + 2 m − 1 cos 2θ ⎥ m⎣ ⎦ 82 . raza r si unghiul θ . la adancimea H la care este executata excavatia. conform cap. Conform acestor relatii .) prezinta avantajul ca permit determinarea cu usurinta a eforturilor unitare in functie de coordonatele polare ale punctului.⎜ ⎟ ⎥ ⎢1-4 ⎜ ⎟ +3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎥ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 p m ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ p m-2 ⎡ ⎛a⎞ ⎤ σθ = ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥ + ⎢1+3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎥ 2 m-1 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 p m-2 ⎡ ⎛a⎞ ⎛a⎞ ⎤ τ= ⎢1+2 ⎜ ⎟ -3 ⎜ ⎟ ⎥ sin2θ 2 m-1 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 2 ⎤ σ r +σθ p ⎡ m m-2 ⎛ a ⎞ σl = = ⎢ +2 ⎜ ⎟ cos2θ ⎥ m m ⎢ m-1 m-1 ⎝ r ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ (5. Expresiile acestora.4) . σ z este egal cu presiunea verticala p a rocii in masivul nederanjat. μ Facand inlocuirile in formulele lui Kirsch.2) Relatiile lui Kirsch.θ -unghiul polar fata de verticala μ -coeficentul lui Poisson In relatiile de mai sus.

5) H – adancimea excavatiei de la suprafata terenului m – constanta lui Poisson Distributia pe orizontala ( θ=0 ) a eforturilor unitare σ θ si σ r in masiv e reprezentata in fig. apar eforturi de intindere care pot produce fisurarea rocii. la tavanul si la vatra excavatiilor cu sectiune circulara. σ θ =m-4 p. Dupa cum se observa din (5. tinzand catre valorile tensiunilor din masivul nederanjat de lucrarea subterana. distributia tensiunilor in masiv.4). au valorile: pentru θ . date de formulele din cap. eforturile unitare circumferentiale σ θ scad.greutatea specifica aparenta a rocii m 2 (m-1)E γ a (m+1)(m-2)H (5.0 (dupa directia orizontala). in apropierea conturului excavatiei eforturile unitare circumferentiale si longitudinale cresc. Rezulta astfel ca . care depind de greutatea stratului de roca de deasupra.3 prin curbele continue 83 . pentru θ=90o (dupa directia verticala). iar eforturile unitare radiale σ r cresc.Valorile eforturilor unitare circumferentiale σ θ pe conturul excavatiei. la o distanta mare de lucrare. intinderea zonei in care se manifesta influenta excavatiei asupra distributia tensiunilor din masivul de roca are raza: R=επ unde: a – raza excavatiei E – modulul de elasticitate al rocii γ a .2) rezulta ca odata cu cresterea distantei r. care sunt cele mai importante din punct de vedere practic. practic. σθ = 3m-4 p. Din relatiile(5. Dupa Schmied. depasind eforturile initiale existente in masivul nederanjat.5. Ca urmare . m-1 valoarea totdeauna pozitiva (compresiune)pentru m ≥ 2 . m-1 fiind deci de intindere pentru m>4 si de compresiune pentru m<4. existenta excavatiei nu influenteaza. 2.

poate sa apara un proces de fisurare si de deformare plastica.Roca cuprinsa intre inelul de mare presiune si conturul excavatiei se gaseste in stare deranjata(de fisurare).5. Intrucat rezistenta rocii poate fi mai mica decat eforturile unitare circumferentiale.avand de obicei forma eliptica. valorile maxime ale eforturilor circumferentiale se deplaseaza in interiorul masivului.1) se vor considera 84 . Aceasta zona este denumita de descarcare sau destindere. De aceea se produce o redistribuire a tensiunilor in jurul excavatiei.3). in relatiile(5. Variatia tensiunilor radiale si circumferentiale in masivul stancos in care s-a executat o excavatie de sectiune circulara Aceasta distributie a tensiunilor este valabila in cazul unor roci perfect elastice si rezistente. in unele zone.5. In ipoteza repartitiei hidrostatice a presiunii p a rocilor.3. pentru determinarea starii de tensiuni din masiv in jurul unei excavatii orizontale de sectiune circulara.Fig. in jurul excavatiei. Ca o consecinta a descarcarii partiale a conturului excavatiei . iar forma finala a curbelor eforturilor unitare din masiv va fi cea reprezentata prin linii intrerupte(fig. formandu-se in jurul excavatiei un asa zis “inel de mare presiune”.

cele doua eforturi normale reprezinta eforturile principale. se obtin formulele eforturilor unitare intr-un masiv nederanjat. folosind formulele cunoscute din Rezistenta materialelor: p m-1 (5.2).6) in care: p=γ a H . iar efortul σ r cu cel orizontal din masivul nederanjat: σ θ =σ z =p σ r =σ x = τ=0 In acest caz.7) Aceste formule permit determinarea eforturilor unitare pentru un semiplan. In functie de eforturile σ r . se pot calcula eforturile unitare principale normale ( σ1si σ 2 ) si tangentiale ( τ max ) . exprimate in coordonate polare: σr = p [ m-(m-2)cos2θ ] 2(m-1) p σθ = [ m+(m-2)cos2θ] 2(m-1) p m-2 τ= sin2θ 2 m-1 p σl = m-1 (5. iar H este adancimea excavatiei de la nivelul terenului.σ θ si τ dintr-un punct al masivului situat in jurul unei excavatii de forma circulara. Pentru θ=0 efortul unitar σ θ devine egal cu efortul vertical. dupa orice directie.8) 85 . rezultand astfel urmatoarele formule simplificate de calcul al eforturilor unitare: ⎛ a2 ⎞ σ x =p ⎜ 1. m=2. efortul tangential τ fiind nul. Daca in relatiile (5.σ x =σ z =p si respectiv in relatiile (5.2)se considerea a=0.2 ⎟ ⎝ r ⎠ ⎛ a2 ⎞ σ θ =p ⎜ 1+ 2 ⎟ ⎝ r ⎠ τ=0 σl = σ r +σθ =p 2 (5.

25 din presiunea litostatica verticala. in 86 .Kuhn a trasat izocurbele acestora in jurul unei excavatii circulare pentru m=5(fig.Aceasta cifra poarta denumirea de coeficent de concentrare a tensiunilor. dupa executia lucrarii subterane si marimea tensiunii din acelasi punct . Repartitia tensiunilor principale normale σ 1 si σ 2 in jurul unei excavatii de sectiune circulara (izocurbe pentru m=5) Fiecare din curbe reprezinta locul geometric al punctelor in care eforturile unitare principale au aceleasi valori.2 = σ r +σ θ 1 2 ± ( σ r -σθ ) +4τ 2 2 2 1 2 τ max = ( σ x -σθ ) +4τ 2 2 (5. in masivul nederanjat( p=γ a H ).5.9) Calculand valorile tensiunilor principale. m-1 Fig. 1 p.In cazul acestei valori a lui mθ conform formulei σ x = presiunea litostatica orizontala este egala cu 0.σ1.4. P.5.Pe aceste curbe este trecuta cate o cifra care indica raportul dintre marimea tensiunii in punctul dat.4).Curbele din jumatatea superioara a figurii reprezinta punctele cu aceeasi tensiune principala maxima σ1 .

s-au calculat eforturile unitare tangentiale τ si s-au trasat izocurbele respective (fig.functie de presiunea litostatica verticala p=γ a H . iar cele din jumatatea inferioara . efortul unitar σ 2 avand valoarea maxima de -0. iar in tavan si vatra iau nastere tensiuni de intindere.25p. Din fig. punctele cu aceeasi tensiune principala minima σ 2 . In unele cazuri insa.5. se pot stabili zonele in care pot sa apara fisuri si desprinderi de roca din peretii si tavanul excavatiei.4 rezulta ca in peretii galeriei se produc concentrari ale tensiunilor de compresiune. se pot produce concentrari periculoase si ale tensiunilor de compresiune. 5. 87 . se poate stabili adancimea pana la care pot fi executate in diferite roci. galerii circulare.75p. Pentru aceeasi valoare a lui m.5 Repartitia tensiunilor tangentiale τmax in jurul munei excavatii de sectiune circulara (izocurbe pentru m=5) Cunoscand distributia tensiunilor in jurul excavatiilor circulare si determinand. rezistentele de rupere la compresiune si intindere a rocilor.5). in functie de presiunea orizontala 1 p=0. prin incercari de laborator. Fig.25p m-1 Cunoascand distributia eforturilor unitare principale in jurul lucrarii. efortul unitar principal σ1 atingand valoarea de 2. la care rocile rezista mai putin decat in cazul compresiunii. Tensiunile cele mai periculoase pentru siguranta lucrarii sunt cele de intindere. fara a fi necesare sprijiniri.5.

in ipoteza ca rocile sunt omogene.10) in care p. pe modele. care intereseaza in mod deosebit .5. in special cand se tine seama de faptul ca perimetrul real al lucrarilor subterane este neregulat . a carei forma poate fi exprimata prin urmatoarele ecuatii parametrice: x=p cosβ+rcos 3β z=q sinβ-r sin 3β (5. elastice si izotrope. ceea ce determina concentrari suplimentare ale tensiunilor in comparatie cu conturul proiectat si anume intrandurile (supralargirile) produc o crestere a tensiunilor. indiferent de forma lor. sunt cele referitoare la σ θ pe conturul lucrarii nesustinute. sau experimental. q si r sunt parametrii care caracterizeaza forma conturului excavatiei. iar β . z a o x b ß z x Figura 5. Aceste metode sunt insa destul de laborioase. Distributia tensiunilor in jurul galeriilor de diferite forme se poate determina analitic .6).1. a lui Hank pentru cele parabolice si a lui Heller pentru cele dreptunghiulare. simetrica in raport cu axele de coordonate.σ z si τ din masivul nederanjat . In relatiile stabilite in coordonate polare de Greenspan. Relatiile de calcul al tensiunilor . care actioneaza directiile axelor de simetrie ale profilului.2 Starea de tensiuni in jurul excavatiilor de alte forme Studiul starii de tensiuni in cazul altor forme de profile de galerii decat cele circulare este mult mai complicat . Greenspan a dat o rezolvare generala problemei privind stabilirea tensiunilor pe conturul excavatiilor. prin aplicarea metodelor fotoelasticitatii. Greenspan considera conturul excavatiei determinat de o curba inchisa. care se refera la sectiuni eliptice. iesindurile –o miscorare a tensiunilor. dintre care se pot cita cea lui Poschl. In deducerea relatiilor de calcul al tensiunilor.Profilul unei excavatii 88 . tensiunile de pe contur sunt exprimate prin tensiunile σ x .5. Exista mai multe metode analitice de calcul a tensiunilor in jurul excavatiilor de diferite forme.unghiul polar fata de axa x (fig.6.

11) β . F. valabila pentru orice forma de sectiune: σθ in care: ( D σ x +Fσ z ) sin 2β+Eσ x +Gσ z = Asin 2β+Bcos 2 2β+C (5. D. rezultand pentru tensiunea σ θ de pe conturul excavatiei o formula usor de folosit . E.tensiunile principale in masivul nederanjat. σ z =γ a H si σ x = μ μ 1 ⋅ σz = ⋅ γ a H= ⋅ γaH . 1-μ 1-μ m-1 A. G –coeficenti care depind de parametrii care caracterizeaza forma conturului excavatiei si care au expresiile: A=(p-q)(p+q-6r) B=-6r(p+q) C=q 2 +6rp+9r 2 ⎡ 2q(p+q-6r) ⎤ D=(p+q) ⎢(p-q)+ p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2q(p+q) ⎤ E=(q-3r) ⎢( q+3r ) p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2p(p+q-6r) ⎤ F=(p+q) ⎢(p-q)p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2p(p+q) ⎤ G=(q-3r) ⎢(q+3r)+ p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ 89 . σ x si σ z .unghiul polar fata de axa x. relatiile generale obtinute de Greenspan se simplifica . care actioneaza dupa axele de simetrie ale profilului.In conditiile starii plane de tensiuni si cand eforturile unitare din masivul nederanjat dupa directia axelor de simetrie ale profilului sunt eforturi principale ( τ=0 ) . C. B.

654 4.Tabelul 5.667 -4.19 1.867 0 1.895 14.Oval cu raportul a 1 axelor = b 2 4.821 6.634 -2.Elipsa cu raportul a 1 axelor = b 2 2. in tabelul nr 5.1 se dau valorile coeficentilor pentru calculul eforturilor σ θ .1 3.779 -11.Idem a 1 = b 4 5.982 3.133 -3.314 Pentru diferite forme ale conturului excavatiei .56 6.1 Parametri sectiunii Forma conturului excavatiei 1.68 0.92 0.036 30. Calculul eforturilor unitare σ θ dupa diferite directii.1 1.04 11.821 -34. se poate construi curba de distributie a tensiunilor pe conturul excavatiei.8 1. care permite stabilirea zonelor in care apar eforturi de intindere din actiunea presiunii rocii.19 -0. 90 .336 4.1 -0.Idem a 1 = b 4 3.982 -1.069 -1.Patrat cu muchiile rotunjite p q r A B C D E F G 2 1 0 3 0 1 9 -1 -9 5 4 1 0 15 0 1 25 -1 -25 9 2.19 19.

iar cele ale tensiunilor principale τ max .Pe baza izocurbelor se poate aprecia gradul de concentrare a tensiunilor in anumite zone. tensiunile.7. ceea ce face ca rocile sa fie solicitate in modul cel mai defavorabil.5.Fig. se constata ca profilele cu deschideri mari favorizeaza aparitia unor zone mai dezvoltate ale tensiunilor de intindere in dreptul tavanului si al vetrei lucrarii . Din analiza cazurilor prezentate in fig 5.7 sunt numai de compresiune.8. in timp ce acelea de forme eliptice sau boltite sunt mai avantajoase sub acest aspect.9. asa cum rezulta din fig. izocurbele tensiunilor principale normale maxime( σ 1 ) si minime (σ 2 ) sunt prezetntate in fig. 91 . pentru m=5.5.7 sunt reprezentate curbele de variatie a tensiunilor σ θ pe conturul unor profile de lucrari caracteristice . iar cele in care roca este solicitata la intindere. In cazul excavatiilor de sectiune patrata. In cazul profilelor eliptice caracterizate prin raportul a = 2 . b Cu ajutorul fotoelasticitatii se pot determina tensiunile normale principale ( σ1 si σ 2 ) si tangentiale ( τ max ) in jurul excavatiilor orizontale de diferite forme si se pot trasa izocurbele corespunzatoare .7.5. cu semnul minus.Zonele in care eforturile unitare sunt de compresiune s-au notat cu semnul plus. Curbele de variatie a tensiunilor σ θ pe conturul unor profile caracteristice In fig 5. in fig.5.

Fig. la galeriile de sectiune patrata.5.5. In fig. 92 .Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune patrata(izocurbe pentru m=5) Dupa cum se observa.5. la colturi apar concentrari de tensiuni de compresiune. ajungand la 1. Repartitia tensiunilor principale normale ( σ 1 ) si (σ 2 ) in jurul unei excavatii de sectiune patrata. iar in tavan si vatra apar zone cu tensiuni de intindere .8. (izocurbe pentru m=5) Fig. pentru m=5.9.44p . cu valoare maxima σ 2 =-0.10 se prezinta traiectoriile tensiunilor principale pentru o sectiune patrata.

5.5.Repartitia tensiunilor principale normale σ1 si σ 2 in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara .11.11.10. cu raportul laturilor de 1/3(izocurbe pentru m=5).5.. in figurile 5. Fig.. in cazul sectiunilor dreptunghiulare avand raportul dintre laturi de 1/3 si 3/1.Traiectoriile tensiunilor principale la o excavatie cu sectiune patrata(m=5) Fig.Pentru aceeasi valoare a constantei Poisson m=5.14 se prezinta izocurbele tensiunilor principale normale si tangentiale. 93 .

Fig.13. cu raportul laturilor de 1/3 (izocurbe pentru m=5) Fig.Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara.12.5. cu raportul laturilor 3/1(izocurbe pentru m=5) 94 .Repartitia tensiunilor principale normale ( σ 1 ) si (σ 2 ) in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara .5.

11. concentrarea tensiunilor la colturi este mai mica ( σ1 =4p si τ max =0.13p .3 si 5.03p si τ max =3.Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara. 95 .12).4) 2. Distributia si marimea tensiunilor din masiv in jurul excavatiei nu depind de constantele elastice ale rocii. fig 5.14). elastic si izotrop(ipoteze valabile cu oarecare aprozimatie in cazul rocilor monolite si rezistente)si in care campul tensiunilor este caracterizzat prin σ z si σ x =kσ z se desprind urmatoarele concluzii: 1.Distributia tensiunilor pe conturul excavatiilor nu depinde de dimensiunile acestora ci numai de forma lor(relatia 5.14. executate intrun masiv de roci considerat omogen.64p .5.La colturi eforturile unitare principale ating valorile σ1 =6. cu raportul laturilor de 3/1(izocurbe pentru m=5) In cazul sectiunilor cu raportul laturilor de 1/3 (latura orizontala mai mare).5.6p ) .Fig. Din studiul starii de tensiuni in jurul excavatiilor de diferite forme. nesustinute. efortul unitar de intindere are valoarea σ 2 =-0. se remarca concentrari de eforturi cu mult mai mari decat la sectiuni patrate(fig.5. 5.In dreptul tavanului si al vetrei .13. Daca inaltimea sectiunii este mai mare decat latimea(fig.

in cazul starii plane de tensiuni si k= .7). forma eliptica apare ca fiind cea mai b 7.1. Pentru verificarea stabilitatii excavatiei. se micsoreaza si devin de compresiune la cresterea presiunii laterale.5. Folosind izocurbele tensiunilor . se poate analiza stabilitatea excavatiei si se poate determina adancimea pana la care excavatiile se pot executa fara sustineri. solicitarile cele mai periculoase sunt cele de intindere si de forfecare. 5. la 3 o distanta de contur egala cu diametrul excavatiei. la sectiunile 1 circulare .Asa . de exemplu. cu colturile rotunjite. se verifica daca sunt conditii pentru aparitia deformarii plastice a rocilor in diferite puncte pe contur. avand raportul dintre inaltimea si latimea profilului mai mic de 1. aceasta trecere are loc pentru k=1/3. efortul unitar σ θ din punctul situat pe orizontala.In cazul in care starea de tensiuni din masivul de roci stancoase are caracter hidrostatic ( σ z =σ x ) .Daca este necesar sa se realizeze excavatii la care a ≠ b . b a > 1 . 6. concentrarea tensiunilor dupa axa orizontala este mai mica decat la cele de forma eliptica. precum si rezistentele de rupere la compresiune si intindere. Tinand seama de caracteristiciile mecanice ale rocilor. excavatiile se influenteaza intr-o masura neinsemnata si deci daca distanta dintre ele este cel putin egala cu diametrul lor.3. 4.Tensiunile de intindere de la capetele axei verticale a unui profil de forma oarecare. 5. fiecare dintre ele se poate considera separat. determinate prin incercari de laborator. forma cea mai indicata pentru excavatii este cea circulara.Eforturile circumferentiale ating valori maxime pe conturul excavatiei sau in apropierea acestuia si ele scad repede odata cu cresterea distantei fata de acestea. Stabilitatea peretilor excavatiilor orizontale Aparitia fisurilor si a desprinderilor in roca de la tavanul si peretii excavatiilor depind de distributia tensiunilor in jurul galeriilor.Concentrarile critice de tensiuni cresc odata cu micsorarea razei de curbura a colturilor conturului excavatiei. in cazul starii de eforturi monoaxiale. folosind relatia: 96 . depaseste doar cu 5% efortul existent in masivul nederanjat. Prin urmare . din care motiv se vor evita profilele colturoase.3.Pentru raportul avantajoasa(fig.In cazul raportului a ≥ 1 . forma care da cele mai bune rezultate este cea ovala.La excavatiile de forma ovala sau dreptunghiulara.

tensiunea minima(de intindere sau de compresiune). σ T -linia de curgere la intindere simpla a rocii.tensiunea maxima de forfecare σ max . definit la 5.rezistenta rocii la intindere τ f . 97 .1. Coeficentii de concentrare K si K’ se determina cu ajutorul izocurbelor pentru sectiunea respectiva. (5.13) σ min = K ' in care: τ max .1 ca raport intre tensiunile dintr-un punct din masiv dupa executia excavatiei si inainte de aceasta. cu ajutorul coeficentului de concentrare. Zonele periculoase de pe conturul excavatiei se verifica cu relatiile: σ1 -σ 2 = m-2 γa H ≤ σT m-1 σ -σ 1 m-2 τ max = 1 2 = γa H ≤ τf 2 2 m-1 σ max = K γ a H ≤ σ c 1 γa H ≤ σ t m −1 (5. determinata in functie de presiunea litostatica orizontala cu coeficentul de concentrare K’ σ c .tensiunea maxima (de compresiune) determinata in functie de presiunea litostatica verticala.rezistenta rocii la forfecare.presiunea litostatica orizontala.σ1 -σ 2 ≥ σ T in care: σ1 . σ 2 .presiunea litostatica verticala.rezistenta rocii la compresiune σ t . conform relatiilor din cap 2 σ1 =p=γ a H σ2 = 1 1 p= γaH m-1 m-1 Tensiunile maxime din diferite puncte ale sectiunii excavatiei se determina in functie de presiunea litostatica p.12) Tensiunile principale σ1 si σ 2 din masivul in stare initiala sunt. cu coeficentul de concentrare K σ min .

Starea de tensiuni in masiv din actiunea presiunii apei din interiorul excavatiei a – variatia tensiunilor σ r si σ θ dupa directia diametrului orizontal al excavatiei b – variatia presiunii pz pe conturul excavatiei In cazul unor presiuni mari (H>3d). din aceleasi relatii se pot determina adancimea H pana la care galeria poate ramane nesprijinita. sunt necesare sprijiniri.13) nu sunt indeplinite. din actiunea presiunii interioare Presiunea hidrostatica din interiorul unei galerii necaptusite poate fi considerata ca fiind formata din doua componente:una uniform repartizata pe conturul sectiunii. Daca relatiile (5. pentru netezire si impermeabilitate.15. egala cu presiunea din axa ( po =γH ) si cealalta variabila cu inaltimea ( pz =-γz ) .Considerand problema 98 . prima dintre componentele presiunii hidrostatice este aceea care are rolul cel mai important in solicitarea constructiei si a rocii. a) circulare orizontale: b) Fig 5.2. in roca din jurul excavatiei de forma circulara apar tensiuni radiale de compresiune ( σ r ) si tensiuni circumferentiale de intindere ( σ θ ) .In cazul in care conditiile (5. Sub actiunea presiunii uniforme po .Se pot prevedea captuseli torcretate .13) sunt indeplinite excavatia este stabila(nu se produc deformatii plastice sau depasiri ale rezistentelor rocii)si mai sunt necesare sprijiniri sau captuseli de rezistenta.H este inaltimea coloanei de apa in raport cu axa galeriei. 5. Starea de tensiuni in jurul excavatiilor (galeriilor)de sectiune circulara. De asemenea.

2 )cosθ 4r(1-μ) r (Aceste relatii se pot transforma cu usurinta.18) satisfac conditiile de margine: pentru r=a σ r =-γ a sinθ . pentru r=a. Dupa cum se poate remarca.15) Variatia tensiunilor σ r si σ θ in functie de distanta r se prezinta in fig.18) γa 2 a2 (1-2μ)(1.15. Cea de a doua componenta a presiunii hidrostatice variaza cu ordonata punctului in raport cu centrul de greutate al sectiunii.14) Pentru r=a. egala cu cea din axa constructiei.17) Daca in calculul galeriilor se considera presiunea interioara ca fiind uniforma. τ=0 pentru r → ∞ . jumatatea superioara a conturului sectiunii este solicitata la intindere. inlocuind μ cu m). dupa urmatoarea lege: p z =-γ z =-γasinθ p=po -γ a sinθ (5.b) In cazul problemei plane.5.5. care reprezinta o presiune variabila. In ceea ce priveste tensiunile circumferentiale pe conturul excavatiei.16).15.5. se obtin tensiunile de pe conturul excavatiei: σ r =po . iar cea inferioara.16) Astfel. expresia lor capata forma: 99 .plana.5. σθ =-po (5.Se observa ca la distanta mare fata de galerie. data de relatia(5. aceste tensiuni se pot determina cu ajutorul relatiilor: σ r =-σ θ =p o a2 r2 (5.15.b). respectiv cu unghiul θ fata de diametrul orizontal al galeriei(fig. la compresiune(fig. σ r =σ θ =τ=0 . pentru presiunea variabila pe conturul galeriei pz s-au stabilit urmatoarele relatii de determinare a tensiunilor in masivul de roca: γa 2 ⎡ a2 ⎤ σ r =⎢ 2+(1-2μ)(1+ 2 ) ⎥ sinθ 4r(1-μ) ⎣ r ⎦ σ θ =τ=γa 2 a2 (1-2μ)(1+ 2 )sinθ 4r(1-μ) r (5. influenta presiunii interioare nu se mai resimte.15. sub actiunea diferentei de presiune. presiunea hidrostatica dintr-un punct de pe conturul galeriei se poate exprima prin: (5. cu notatiile din fig. relatiile (6.

2 Tensiunile circumferentiale pe conturul excavatiei. de cele obtinute pentru presiunea uniforma po =γH .σθ = γ a (1-2μ) sinθ 2(1-μ) σθ = σθ = γ a (1-2μ) . In mod aproximativ.16 si presiunea din axa galeriei egala cu 2. Folosind relatiile (5. 2(1-μ) (5. starea de tensiuni in masivul de roca sub actiunea presiunii hidrostatice din interiorul galeriei necaptusite se poate exprima prin: γa 2 ⎡ a2 ⎛a⎞ σ r =p o ⎜ ⎟ 2+(1-2μ)(1+ 2 ⎢ r ⎝ r ⎠ 4r(1-μ) ⎣ 2 2 ⎤ ) ⎥ sinθ ⎦ (5. 100 . aceasta conditie poate fi exprimata prin: σ θ <k γ a (H-z) (5.16).17).22) unde termenul din dreapta reprezinta presiunea orizontala a rocii din punctul considerat(fig 5. 2(1-μ) γ a (1-2μ) ..18)..Cu H s-a notat adancimea galeriei in raport cu suprafata terenului .21) a2 γa 2 ⎛a⎞ (1-2μ)(1+ 2 )sinθ σ θ =-po ⎜ ⎟ + r ⎝ r ⎠ 4r(1-μ) Pentru ca roca de deasupra galeriei(fara captuseala) sa nu fie solicitata la intindere.8%. vor fi date de: σ θ =-p o + γ a (1-2μ) sinθ 2(1-μ) (5. iar k este coeficentul presiunii laterale. pe directia diametrului vertical.20) unde semnul termenului al doilea depinde de valoarea unghiului θ .. difera cu 5.14) si (5. tensiunile σ θ in punctele de pe contur. ⎝d⎠ Se poate demonstra ca pentru μ=0. tensiunile de intindere σ θ sin actiunea presiunii interioare trebuie sa fie mai mici decat cele de compresiune rezultate din presiunea rocii. Diferentele dintre valorile obtinute pentru tensiunile σ θ in cazul presiunii hidrostatice variind cu inaltimea si cele rezultate pentru presiunea uniforma po sunt cu atat mai mari.5γ d .19) π Pentru θ= . cu cat raportul dintre inaltimea piezometrica si diametrul ⎛H⎞ galeriei ⎜ ⎟ este mai mic. exprimata prin relatia (5. produse de actiunea presiunii hidrostatice . 2 pentru θ= 3π .

Fig. Elemente de calcul pentru starea de tensiuni din jurul puturilor. rezultate in cazul repartitiei hidrostatice a presiunii rocilor.5. de sectiune circulara sapate in roci elastice. H H' Fig. omogene si izotrope. formulele de calcul al tensiunilor din masivul de roci in care s-a executat un put vertical de sectiune verticala circulara sunt: σ r =p(1a2 ) r2 (5. tensiunile din masiv in jurul putului se determina cu ajutorul relatiilor 5.Starea de tensiuni in jurul lucrarilor subterane verticale(puturi) Calculul eforturilor unitare in jurul puturilor verticale nesustinute .6 de la galeriile orizontale.23) 101 .Presiunea orizontala a rocii avand aceeasi intensitate dupa toate directiile din plan. se face ca in cazul lucrarilor orizontale.16.17.Starea de tensiuni in masivul de deasupra excavatiei 5. sub actiunea greutatii straturilor de deasupra . considerandu-se presiunea rocii care actioneaza in planul orizontal. Astfel .5.3. din masivul nederanjat.

18.presiune litostatica orizontala 1-μ 1-m μ =coeficentul lui Poisson m= 1 -constanta lui Poisson μ H.18. Variatia tensiunilor in jurul unui put executat in roci cu comportare elastica rezulta din fig.adancimea sectiunii de la suprafata terenului γ a .5. Starea de tensiuni in jurul unui put din actiunea presiunii litostatice.5.5.24) σ θ =2 μ γa H 1-μ 102 .18. eforturile unitare au valorile: σ r =0 (5.greutatea specifica aparenta a rocii a -raza putului k -coeficentul presiunii laterale r-distanta punctului fata de axa putului.σ θ =p(1+ unde: p= a2 ) r2 μ 1 γ a H= γ a H sau p=k γ a H . Dupa cum se observa din fig. in dreptul conturului putului (r=a). Fig.

14) de la galerii: σ r =-σ θ =pi a2 r2 (5. permitand aprecierea rezistentei lucrarii in ipotezele admise si stabilirea zonelor in care pot aparea fisuri si desprinderi de roca. Concluzii asupra starii de tensiuni in jurul excavatiilor Metodele de determinare a starii de tensiuni in jurul galeriilor si puturilor raman totusi aproximative . se folosete formula (5.Odata cu cresterea distantei r. determinate in laborator .De asemenea. proprietatile fizico-mecanice ale rocilor. efectuate odata cu executia lucrarilor.5.4.25) Presiunea interioara pi = γ ⋅ H' . Repartitia reala a tensiunilor pe conturul unei excavatii se poate stabili numai prin masuratori directe. nu corespund decat partial celor din masiv. izotrope si elastice.5.19.17. 103 . cu notatiile din fig. prin aplicarea teoriei elasticitatii sau cu ajutorul fotoelasticitatii. fiind deci necesare sustineri. valorile celor doua eforturi unitare se apropie de valoarea presiunii orizontale din masivul nederanjat. in care rocile se considera omogene.Cunoasterea modului in care sunt distribuite tensiunile in jurul unei lucrari subterane. Fig.5.19). ele bazandu-se pe anumite ipoteze simplificatoare. nu reprezinta decat un prim pas in rezolvarea problemei. Starea in jurul unui put din actiunea presiunii apei din interior 5. Pentru determinarea tensiunilor in jurul putului din actiunea presiunii interioare pi (fig.

Capitolul 6 PRESIUNEA ROCILOR ASUPRA SUSTINERII UNEI LUCRARI SUBTERANE 6. centrale subterane)se modifica starea de eforturi interioare existenta in masivele de roca. astfel incat uneori nu este nevoie de capuseala. In fig. aparand eforturi de intindere. excavatia nu va trebui sa fie consolidata. pana cand se va crea o forma care reprezinta starea naturala de echilibru a rocii. incep deformari neelastice care pot dura timp indelungat. 6. dupa cum rezulta din observatii si experiente. dar la roci slabe. 6. Generalitati Rocile dintr-un masiv. Forma naturala de echilibru a rocii. se poate produce surparea tavanului sau umflarea peretilor laterali ai excavatiei. Fig. care constituie presiune hidrostatica. asa cum se procedeaza in cazul rocilor tari. La rocile stancoase . situate la diferite adancimi. 1 se prezinta etapele successive de desprindere a rocii si de formare a boltii de surpare. 1. Din aceasta cauza. Prin executia unor lucrari subterane(galerii. excavatia galeriei se consolideaza prin captusirea ei pe intregul contur sau numai pe partea cea mai amenintata. Aceasta presiune depinde de calitatea rocii. care cuprind noi portiuni ale rocii. In procesul acestor deformari se produc noi modificari ale eforturilor si deformatiilor neelastice. Daca insa limita de elasticitate este depasita. Daca deformatiile provocate de excavatia galeriei raman in limitele elastice. 1 Bolta de surpare 104 . denumita si presiunea masivului(impingerea muntelui). este obolta formata in roca. Sustinerile provizorii sau captuselile definitive ale galeriei sunt actionate de presiunea rocii deformate . roca si deformeaza si. se vor desprinde bucati de roca in interiorull galeriei. in care eforturile unitare de intindere lipsesc sau sunt foarte mici. Spre a evita aceasta. presiunea este mai mica. puturi. se gasesc in permanenta intr-o stare interioara de tensiuni. aceasta presiune este foarte mare. datorita actiunii greutatii straturilor de deasupra si proceselor tectonice care se produc in masiv. in functie de rezistenta ei. Daca nu se iau masuri de consolidare a conturului excavatiei cu ajutorul unei captuseli.

orientata de sus in jos la partea superioara a excavatiei si de jos in sus la partea inferioara(presiunea pe vatra. 2 – laterala. In ultimul timp s-a propus ca prin presiunea litostatica sa se inteleaga numai presiunea care se exercita asupra unei excavatii . preluarea solicitarilor se face atat de captuseala galeriei. respective a captuselii definitive. In legatura cu mentinearea rocii un anumit timp fara a se disloca. s-a introdus notiunea de timp de mentinere in echilibru si notiunea de deschidere libera. deoarece cresterea deformatiilor duce la scaderea intensitatii fenomenelor plastice. in afara starii initiale de tensiuni din masiv(stress). viteza de la lucrari. 6. denumita stare secundara de tensiuni. determinarea teoretica este foarte 105 . cat si de roca inconjuratoare. micsorandu-se in mod corespunzator si presiunea exercitata. In rocile cu deformatii mari. . de rezistenta sprijinirilor si de timpul scurs de la excavare pana la realizarea sprijinirii. De asemenea. caracteristicile sprijinirilor provizorii sau definitive (captuseli). indreptata sub un unghi oarecare fata de orizontala si care actioneaza asupra peretilor laterali ai excavatiei.Presiunea rocii deformate poate fi: 1 – verticala . metoda de excavare. sunt mai indicate sustinerile elastice. dirijata dupa axa longitudinala a galeriei. ca urmare a executiei acesteia si care este o consecinta a starii noi de tensiuni provocate de executia excavatiei. iar cea mai putin insemnata este presiunea longitudinala. 3 – longitudinala. Captuselile se vor calcula la aceste actiuni. astfel incat se realizeaza o conlucrare intre captuseala si roca. rupere si afanare in roca. durata pana la realizarea acestora etc. Deoarece roca din jurul golului se deformeaza plastic si fenomenul se dezvolta in timp. datorita faptului ca intervin . care ia nastere mai ales la roci slabe). Sustinerile rigide pot impiedica deformarea rocii si deci pot limita presiunea litostatica. Determinarea presiunii masivului asupra sustinerilor unei lucrari subterane constituie o problema complexa. care urmaresc deformarea rocii si o incetinesc. Cu cat timpul pana la care se realizeaza sprijinirile este mai scurt. cu atat se reduc fenomenele de deformare. Determinarea presiunii verticale a rocii Deoarece asupra presiunii rocilor influenteaza multi factori. presiunea litostatica depinde. 2. Starea de de tensiuni din masivul neperturbat prin lucrari subterane se numeste stare primara de tensiuni. determinate de trecutul geologic si alti factori:dimensiunile golului . Cea mai importanta este presiunea verticala . care de obicei nu se ia in considerare.

Aceste teorii se bazeaza pe fenomenul observat in natura. Primul grup de teorii se refera la roci granulare lipsite de coeziune sau la care apar tensiuni ce depasesc limitele elastice. Metoda lui Bierbaumer Cu ocazia constructiei tunelurilor alpine. la care marimea deformatiilor si a presiunii ei se determina direct in excavatia galeriei. ϕ 2 (fig. 1. a. In continuare se vor prezenta unele dintre aceste metode. cealalta parte fiind preluata prin frecare. Bierbaumer a elaborate teoria bazata pe ipoteza ca numai o parte din greutatea prismei de roca de deasupra unei excavatii actioneaza asupra sustinerilor sau captuselii. Bierbaumer a stabilit doua metode . cuprinzand metode de calcul in care se tine seama de grosimea stratului de roca de deasupra excavatiei . Kommerell. . care au stabilit diferite metode teoretice pentru determinarea marimii presiunii rocii. 2). 1. Una dintre aceste metode se bazeaza pe ipoteza ca prin executia excavatiei roca de deasupra are tendinta de a se deplasa dupa doua plane de alunecare. Forta de frecare care apare de-a lungul suprafetelor de alunecare verticale va fi data ϕ H2 ⋅ γa 2 (6. El admite ca asupra unei excavatii se exercita greutatea unei mase de roci avand inaltimea :h= αH . iar al doilea grup de teorii se refera la roci stabile si in general la toate cazurile cand deformatiile nu depasesc limitele elastice. 1. iar al doilea. respective de adancimea fata de nivelul terenului si metode in care nu se tine seama de aceasta.dificila. care conduc practic la acelasi rezultat . de formare a boltii de echilibru deaspura unei excavatii. Cu studiul presiunii rocilor s-au ocupat multi cercetatori ca Ritter. Protodiakonov. inclinate fata de orizontala sub un unghi egal cu 45o + de: F=2fE=2tgϕ tg 2 (45o . 2. Rezultatele cele mai bune le dau metodele experimentale. 6. pe baza anumitor ipoteze asupra actiunii rocii. Bierbaumer.coeficientul de frecare. Teoriile utilizate in practica pentru calculul presiunii rocilor se grupeaza in doua categorii. Teorii in care se tine seama de adancimea la care se executa excavatia 6. s.) 2 In care: E – presiunea orizontala a rocii f = tg ϕ . 2. Engesser. 6. Pentru calculul coeficientului de de reducere α .1) 106 .

Calculul presiunii verticale a rocilor in ipoteza lui Bierbaumer Astfel.5) si deci coeficientul de reducere α corespunde expresiei din paranteza: tgϕ tg 2 (45o − ) 2 α=1 − H o ϕ b + 2m tg(45 .) b + 2m tg(45 .) 2 ϕ (6. presiunea verticala a rocii. exercitata pe suprafata de latime: B=b+2m tg(45o − ) 2 situata la nivelul boltii. 2.2) ϕ ⎤ ϕ ⎡ P=γ a H ⎢ b+2mtg(45o − ) ⎥ − γ a H 2 tg 2 (45o .) ⎥ ⎣ 2 2 ⎦ P (6.)tgϕ 2 ⎦ 2 ⎣ iar presiunea exercitata pe unitate de latime a suprafetei este: ϕ ⎤ ⎡ tgϕ tg 2 (45o − ) ⎥ ⎢ 2 = γ a H ⎢1 − H p= ⎥ o ϕ o ϕ ⎢ b+2m tg(45 .3) (6. are valoarea p= γ a ⋅ αH Valoarea lui α se determina in modul urmator: Incarcarea produsa de prisma de roca ce se deplaseaza este data de diferenta dintre greutatea acesteia si forta de frecare: P=G-2 f E (6. 6) 107 . αH .Aceasta forta micsoreaza efectul greutatii masei de roca considerate instabila. se va considera cea de inaltime redusa. In locul greutatii masei de inaltime H.4) ϕ (6. Fig 6.

2. 3).Rezulta ca prin coeficientul α se tine seama de frecarea datorita presiunii laterale a rocii. facand ipoteza ca presiunea verticala a rocilor depinde numau de greutatea unui corp parabolic care se formeaza deasupra excavatiei. tavanul incepe sa fisureze si din ele se va desprinde bucati de roca. 6. Daca forta de coeziune . se poate spune ca in acest caz roca nu sufera fisuri si deci nu se va produce o prabusire a tavanului excavatiei. pe cai cu totul diferite si alti cercetatori. 1. Generalizand aceasta situatie pentru infinitatea de particule de deasupra tavanului excavatiei. se poate spune ca in acest caz nu sufera fisuri si deci nu se va produce o prabusire a tavanului. care se aseamana cu o bolta parabolica. La concluzii asemanatoare au ajuns mai tarziu. respectiv ca rezistenta la intindere a rocii. omogen si izotrop. Ritter a elaborat in anul 1879 o teorie noua. atunci aceasta adera in continuare la tavan. 2. Presiunea verticala a rocii se calculeaza ca diferenta intre greutatea corpului parabolic de deaspura tavanului excavatiei si forta 108 . Aceste formule nu pot fi utilizate cu o precizie buna decat in calculul presiunilor exercitate asupra unor tuneluri excavate la mare adancime. W. pana cand excavatia va capata o forma naturala de echilibru . Ipoteza si procedeul de calcul al lui Ritter sunt valabile pentru un mediu elastic. Pe baza acestei ipoteze . acesta putand ramane fara sprijiniri. este mai mare ca greutatea particulei materiale. o particula materiala din tavan. Acestei tendinte de desprindere a particulei i se opune forta de coeziune a rocii. care in cazul de fata se manifesta ca rezistenta la intindere a rocii respective . In cazul insa cand greutatea particulelor materiale este mai mare ca fortele de coeziune . Practica nu a confirmat insa exactitatea formulelor lui Bierbaumer. Daca intr-un astfel de mediu se executa o excavatie. Ritter a stabilit expresia matematica a curbei care reprezinta bolta ce se formeaza prin prabusirea naturala a tavanului unei excavatii. in terenuri avand o frecare interioara mare. sub actiunea greutatii proprii. Metoda lui Ritter W. 2. 6. 2. Teorii in care nu se tine seama de grosimea stratului de roca de deasupra excavatiei 6. Fie ABC curba boltii dupa prabusirea tavanului excavatiei(fig. va avea tendinta de a se desprinde si de a cadea in interiorul excavatiei. diferita fundamental de teoriile precedente.

Considerand un punct D. Schema pentru calculul presiunii rocilor asupra tavanului unei excavatii. 7) (6. greutatea P1 a masei de roca cuprinsa intre curbele ABC si coarda AC este egala cu : P1 =γ a ∫ ydx o b (6. Pentru determinarea fortelor P1 si P2 se considera un sistem de axe de cordonate cu originea in A. care actioneaza normal la elementul de curba ds. forta de intindere este σ i ⋅ ds. P2 .de coeziune care trebuie invinsa la desfacerea acestuia de restul rocii si care se considera ca fiind egala cu rezistenta la intindere a rocii dupa linia boltii: P=P1 -P2 P1 . 3. cu coordontatele x si y. care 109 . 6. 3.8) Fig. pentru un element infinit mic din curba ABC.greutatea rocii cuprinse intre curba ABC si tavanul AC.greutatea specifica rocii b – deschiderea galeriei(excavatiei). Descompunand aceasta forta in doua componente. dupa Ritter in care: γ a . Daca σ i este rezistenta la intindere a rocii din tavanul excavatiei.forta necesara pentru a se desprinde roca dupa conturul boltii(egala cu forta de coeziune exercitata de rocile inconjuratoare corpului ABC). egal cu ds. dupa tangenta la curba. atunci. conform fig 6.

11) Astfel. Inaltimea h a parabolei rezulta pentru x= h=γ a b2 16 σi in care σ i este rezistenta de rupere la intindere a rocii. 13) se inlocuiesc valorile lui y si y' prin: 110 . se va scrie: P2 = ∫ 2 2 2 b ds b dx +dy σi ds =σ i ∫ =σ i ∫ o cosα o dx o dx 2 b⎡ ⎛ dy ⎞ ⎤ P2 =σ i ∫ ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥dx o ⎢ ⎝ dx ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ b (6. Dupa efectuarea tuturor calculelor .12) sau P=γ a ∫ y ⋅ dx-σ i ∫ (1+y'2 )dx= ∫ ( γ a y-σ i -σ i y '2 )dx b b o o o (6.13) Punand conditia ca P sa fie maxim.9) si deci presiunea verticala pe tavanul excavatiei este: P=P1 -P2 =γ a ∫ y ⋅ dx-∫ o b b o (6.formeaza cu orizontala unghiului α si dupa verticala. se obtine ecuatia curbei ABC.14) care reprezinta o parabola ce trece prin punctele A si C si are varful in B.10) in care: dx ds 2 ds =dx 2 +dy 2 cosα= Facand inlocuirile din expresia P2 . se obtine ecuatia: y= γa x(b-x) 4σi b : 2 (6. rezulta pentru forta totala de legatura in lungul curbei ABC expresia: P2 = ∫ b o σ i ⋅ ds cosα σ i ⋅ ds cosα (6. presiunea verticala are expresia: P=γ a ∫ y ⋅ dx-σ i ∫ o b b o ⎡ ⎛ dy ⎞ 2 ⎤ ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥dx ⎢ ⎝ dx ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ b (6. Daca in relatia generala a lui P (6.15) (6.

deoarece pentru u=o.17) care exprima presiunea verticala maxima asupra tavanului unei excavatii. conform formulei (6. Jansen si Brandt .16) Notand: σi =u (numit coeficent de coeziune al rocii). au aratat ca. deoarece greutatea corpului parabolic format deasupra sa este mai mare decat coeziunea rocii .19) In cazul cand P>o. 15).y=γ a si x (b-x) 4 σi ⎛ b x ⎞ y'=γ a ⎜ ⎟ ⎝ 4 σi 2 σi ⎠ si se integreaza de la o la b. nefiind necesare sprijiniri. asupra tavanului nu se exercita nici o presiune. asa incat parabola se transforma in doua linii 16u paralele ce trec prin punctele A si B si deci ar insemna ca in acest caz presiunea verticala este egala cu greutatea coloanei de roci deasupra excavatiei pana la suprafata terenului . Ipoteza lui Ritter da rezultate bune la dimensionarea conductelor subterane. In acest caz tavanul este rezistent si stabil . Conditia de mai sus este indeplinita daca σ b2 -u<o sau b<u 48= i 48u γa 48 σi γa 48 (6. existenta dupa bolta de echilibru natural. 111 . h= b2 . deoarece coeziunea rocii respective este mai mare decat greutatea corpului parabolic. la anumite adancimi. prin incercari facute cu cereale in silozuri . Daca P ≤ 0 . bolta de echilibru se formeaza si la materiale total lipsite de coeziune. formula lui Ritter nu este aplicabila. ceea ce nu se dovedeste in practica . astfel ca rezulta h → ∞ . se obtine pentru P expresia: ⎛ γ b2 σ ⎞ P=γ a b ⎜ a ⋅ . La roci fara coeziune.i ⎟ ⎝ 48 σi γ a ⎠ (6. adica b>u 48= tavanul nu mai este rezistent si stabil.18) (6. γa se obtine: ⎛ b2 ⎞ P=γ a b ⎜ -u ⎟ ⎝ 46u ⎠ (6.

provoaca alte fisuri si dislocari ale rocii. producanduse noi goluri care . 21) b2 . formulele lui Ritter nu sunt concludente. Kommerell pleaca de la urmatoarea ipoteza: Prin executia unei excavatii. la randul lor.20) 7. 4)sageata sprijinirii orizontale este a.22) (6. 1/26 din rezistenta la compresiune. Afanarea contribuie la completarea golurilor care se produc din cauza tasarii cadrelor de lemn sau a incovoierii sprijinirilor orizontale. 2. respectiv captuseala sa poata prelua greutatea maselor de roci dislocate fara a se produce noi tasari. Kommerell stabileste presiunea verticala a rocii. Sub actiunea presiunii exercitate de rocile sfaramate . din care se constata ca presiunea este cu mult mai mica in acest caz: ⎡ 1 r2 2 3 r2 ⎤ P=γ a ⎢ ⋅ + u. a 112 .Daca se ia rezistenta de rupere la intindere a rocilor. 2. cum se obisnuieste . Se presupune ca in punctul B (fig. adica sporirea volumului initial cu o anumita valoare.23) b2 (a-y) a (6. Curba AB’C se considera o parabola de gradul doi. 6. sprijinirile provizorii ale lucrarii sufera tasari si incovoieri . ecuatia devine : b 2 = 2 p a . Metoda lui Kommerell O. in roci apar fisuri si se produc dislocari.⋅ ⎥ ⎣12 u 3 4 2u+r ⎦ (6. Ritter da o formula pentru excavatiile circulare. de unde 2p= Introducand aceasta valoare in ecuatia parabolei se obtine: x2 = sau y=aa 2 x b2 (6. Ecuatia ei in sistemul de coordonate xy va fi: x 2 =2p(a-y) Daca x=b si y=o . Ca sa se creeze un echilibru al rocilor in jurul excavatiei. Prin sfaramarea si dislocarea rocilor are loc afanarea acestora. cu raza r. 2. este necesar ca sprijinirile . Plecand de la ipoteza ca deasupra excavatiei se formeaza o zona de roci dislocate si afanate si folosind valoarea trasaturilor sau a sagetilor sprijinirilor orizontale. iar in punctele A si C este zero. Zona de roci afanate are forma unei parabole sau elipse.

sprijinirea excavatiei va fi incarcata cu greutatea rocii din interiorul zonei de in care γ a . 30) (6. 1.24) Exprimand pe y in functie de z.x ⎟ δ ⎝ b2 ⎠ 100 a δ (6.greutatea specifica aparenta a rocii afanate. Pentru coeficientul de afanare.Sporirea volumului unui element de roca afanata de latimea: Δx va fi: ΔQ=1⋅ y Δx (6. 25) Aceasta este ecuatia unei parabole avand inaltimea (pentru x=o):: h= (6. 113 . Kommerell inlocuieste parabola de mai sus cu o jumatate de elipsa cu centrul in B. 26) δ z 100 (6. se va scrie: y= si deci: δ ⎛ a ⎞ ΔQ=y Δx= ⎜ a. Kommerell propune valorile din tabelul nr. avand ecuatia: x 2 z2 + =1 b2 h 2 si a carei suprafata este de: π A= b. 27) (6.h 2 afanare(elipsei) cu inaltimea h si care constituie presiunea verticala a rocii: P=γ a π b. 31) (6.2 ⎟ Δx= z ⋅ Δx 100 ⎝ b ⎠ de unde: z= 100 ⎛ a 2 ⎞ ⎜ a. pe care o numeste elipsa presiunilor. Determinarea valorii sagetii sprijinirilor (a) se face cu ajutorul aparatelor.29) In acest caz. prin introducerea coeficientului δ de afanare (in procente) al rocii respective. 28) Pentru simplificarea calculelor. 6.h 2 (6.

5 2. ..1 Roca Stanca Argila compacta Gresii si marne Pamant argilos Nisip. 15 6. dupa Kommerell Tabelul 6...Fig. din cauza rearanjarii granulelor. . ceea ce nu este cazul la rocile masive. Formula stabilita de Kommerel nu se poate aplica insa decat dupa ce s-a executat excavatia si deci s-a determinat.. dintre care cele mai importante sunt: 1. Ipoteza admisa de Kommerell are si lipsuri. 4. 6. din cauza simplitatii si usurintei de calcul. tasarea.. Afanarea insotita de deplasare se poate produce numai la rocile granulare. 2 Procedeul lui Kommerell de determinare a presiunii verticale a rocilor este mult mai folosit in proiectarea tunelurilor. pietris de rau sau cariera δ(%) 8 . 7 4. respectiv sageata sprijinirilor... Schema pentru calculul presiunii rocilor asupra tavanului unei excavatii. 114 . prin masuratori.. 4 1.

6. Metoda lui Protodiakonov M. Masuratorile efectuate la mai multe lucrari au aratat ca intre inaltimea h a parabolei respectiv a elipsei de presiune si sageata grinzii orizontale a sprijinirii provizorii a excavatiilor nu este o dependenta liniara. iar eforturile de compresiune se gasesc in limitele admisibile. 5. 5)si se presupune ca inainte de executia excavatiei presiunea rocii de deasupra este uniforma. Schema de calcul presiunii verticale a rociilor dupa Protodiakonov In acest caz presiunea verticala a rocii deformata pe deschiderea b se va exprima prin greutatea rocii cuprinse in volumul AOBA. reprezentand presiunea unei coloane de roca de inaltime H si greutate specifica γ a (p=γ a H) . P b y Fig. in care se poate considera ca nu se produc eforturi de intindere . 115 . Pentru determinarea legii de distributie a presiunii rocii. R A Dupa formarea acestei bolti.2. o parte se surpa. Se considera o excavatie de forma dreptunghiulara de latime b (fig . 3. p. In calculul presiunii verticale a rocilor pe baza incovoierii grinzilor sustinerii provizorii nu se iau in considerare dimensiunile si materialul din care este confectionata grinda. elemente de o deosebita importanta pentru determinarea sagetii a si deci a presiunii. 6. M. trebuie cunoscuta forma curbei AOB. Limita surparii va fi o bolta oarecare AOB. Se admite mai departe ca x T O h C B y N T pv x ph in urma deformarii rocii de deasupra excavatiei. masivul din vecinatatea strapungerii ajunge la o noua stare de echilibru. 2. cuprinsa intre starea rocilor compacte si a celor friabile. 3. Protodiakonov pleaca de la ipoteza ca rocile care se gasesc in masivul muntos sunt intro stare intermediara. 2. 7.

Pentru aceasta se considera o portiune de bolta . 35) fP =2. forta axiala N. se scrie conditia de echilibru pentru o jumatate de bolta(portiunea OB). Prin urmare.La mijlocul proiectiei orizontale a portiunii de bolta actioneaza rezultanta presiunii verticale a rocii. in punctul O. OC. care tinde sa deplaseze aceste particule. actioneaza forta R. tangenta la curba. in ipoteza ca in bolta nu se produc momente .y-p x de unde y= p x2 2T (6. carecomprima particulele terenului de la reazem si componenta orizontala T. iar in punctul C. Admitand ca portiunea de bolta OC se gaseste in echilibru.32) relatie care reprezinta ecuatia unei parabole. Forta R se descompune in componenta verticala P. care are expresia: c c f=f0 + =tgϕ + σ σ Considerand un coeficent de siguranta 2 pentru stabilitatea boltii. Acesta caracterizeaza rezistenta rocii la alunecare fiind denumit de M. deoarece in afara de frecarea propriu-zisa . care reprezinta actiunea partii inferioare a boltii. La nasterea boltii. autorul ia in considerare si coeziunea dintre particulele rocii in stare partial sfarimicioasa. Protodiakonov.Forma boltii AOB se poate determina aproximativ plecand de la conditia echilibrului acesteia sub sarcina uniforma p. impingerea T. M. curba boltii naturale are forma unei parabole. adica exista numai forta de compresiune centrica N. Pentru asigurarea stabilitatii boltii este necesar ca forta H sa fie mai mica decat cea de frecare. x.33) x =0 2 (6. pentru care se scrie conditia de echilibru . reprezentand impingerea boltii AOB asupra reazemului B. rezulta: T 116 . adica: T ≤ f. suma momentelor tuturor fortelor in raport cu punctul C. trebuie sa fie nula: T. Asupra acestei portiuni actioneaza . (6. iar cea de deasupra liniei transmite greutatea proprie peretilor laterali. data de greutatea rocii de deasupra . reprezentand reactiunea partii din stanga a boltii. 34) Coeficientul f este un coeficent de frecare aparent . Deplasarii particulelor pe reazem i se opune frecarea ce se naste datorita fortei P si care depinde de coeficientul de frecare f. avand coordonatele x si y. Pentru determinarea marimii necunoscutei T. in punctul B. coeficientul de tarie(duritate)al rocii. p.P (6. Roca de sub linia boltii reazema pe sprijiniri.

36) Inlocuind valoarea lui T in ecuatia parabolei se obtine: p. tensiunile remanente din masiv.P= f. = f. 6.x 2 2 x 2 y= = 2 f.T= 1 1 p. cat si de rezistenta sprijinirilor laterale.b 1 f.b 4 b 2f (6. produse de procesele geologice desfasurate in timp. se recomanda sa se considere o presiune q'=0. Determinarea presiunii laterale a rocii Determinarea presiunii laterale a rocilor constituie o problema mai dificila din punct de vedere teoreric decat determinarea presiunii verticale. peretii laterali pot ceda primii. De asemenea. 39) Valoarea medie specifica a presiunii verticale a rocii deformate este egala cu: q= Q γa b = b 3f (6. au o influenta mai mare in zona preretilor laterali.h) cu greutatea volumetrica a 3 rocii γ a : Q=γ a ⋅ A=γ a 2 b2 b. h= (6. rezulta inaltimea boltii parabolice care caracterizeaza presiunea rocii. tinand seama de dimensiunile reduse ale boltii de surpare la aceste sectiuni. Deformarea profilului excavatiei este foarte importanta si depinde atat de caracteristicile masivului si de dimensiunle galeriei. 117 . datorita conditiilor nefavorabile de rezistenta din aceste zone.h=γ a 3 3f (6.p. 38) Valoarea totala a presiunii rocii asupra sprijinirii orizontale pe unitate de lungime a excavatiei se 2 poate calcula prin inmultirea suprafetei parabolei de surpare (A= b. 37) Pentru x=b/2 si y=h .3.p. 40) Unele norme de proiectare a galeriilor hidrotehnice prevad pentru calculul sprijinirilor orizontale o valoare majorata: q= γa b 2f In cazul excavatiilor de forma circulara .b f. Sub actiunea presiunii masivului.7q.b 2 2 2 4 (6.

dupa Kommerell. q (fig. Kommerell. considerand greutatea corpurilor BCD si B’C’D’ ca suprasarcini uniform distribuite. pe baza teoriei corpurilor necoezive. 41) 6. 3. e1 =q ⋅ tg 2 (45o .S-au elaborat metode de determinare a presiunii laterale (aproximative. experimentale). ce exercita si o presiune laterala. Loos. considerandu-se drept unghi de frecare. Dupa mai multi autori. fenomenul fiind studiat de Stini. 2. 2. 6. ϕ (6. Terzaghi. Houska s. Metoda Kommerell Daca masivul este alcatuit din roca slaba sau neconsistenta . 6. 6. 3. 1.) 2 Curba care delimiteaza zona de dislocare se determina conform 6. presiunea laterala se poate determina ca si impingerea pamantului asupra zidurilor de sprijin. unghiul de rezistenta al rocii la alunecare: ϕ =arc tg f (6. 6): Fig.) 2 2 o ϕ e2 =(q+γ a m)tg (45 . Presiunea laterala se determina ca la zidurile de sprijin. 42) 118 . curba care delimiteaza zona de roca dislocata se considera intre punctele de intersectie a liniilor de alunecare inclinate fata de orizontala sub un unghi de 45o + ϕ 2 si orizontala dusa la partea superioara a profilului. 6. Metoda lui Protodiakonov Presiunea laterala a rocii se determina ca impingerea asupra unui zid . Protodiakonov. 2. Schema pentru calculul presiunii laterale. exacte. 2. Engesser. Bierbaumer. Breth. a.

⎟ ⎥ 3f 2 ⎠⎣ 2 ⎠ ⎦ 3f 2⎠ ⎣ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎝ ⎝ ⎝ Qo = Incarcarea specifica pe prismele de alunecare AA1D si BB1C care apare ca o suprasarcina. 43) Greutatea rocii cuprinse in zona AA1O1B1BOA . rezultate din aplicarea relatiei(6. Sarcina de rupere pe aceasta prisma . este data de greutatea rocii cuprinse intre bolta AOB de deasupra galeriei cu deschiderea b si o a doua bolta . A1O1B1 . 7.unde f este coeficientul de rezistenta al rocii la alunecare. cu deschiderea bo .⎟ ⋅ ⎢ b+h o tg ⎜ 45 . care se deformeaza in cazul alunecarii prismelor AA1D1 si BB1C . Deschiderea boltii A1O1B1 rezulta din figura: ϕ⎞ ⎛ bo =b+2h o tg ⎜ 45o . (coeficientul de tarie al rocii). dupa Protodiakonov. Fig. 7). delimitata de cele doua curbe . este: 119 . Schema pentru calculul presiunii laterale a rocilor dupa Protodiakonov. este data de diferenta presiunilor verticale totale ale rocii corespunzatoare deschiderilor bo si b .⎟ 2⎠ ⎝ (6.⎟ ⎢ 2b + 2hotg ⎜ 45 .⎟ ⎥ = h o tg ⎜ 45 .44) γa ⎛ o ϕ ⎞⎡ ⎛ o ϕ ⎞ ⎤ 4γ a ⎛ o ϕ⎞ ⎡ ⎛ o ϕ ⎞⎤ Qo = 2h o tg ⎜ 45 . 6. prisma de prabusire este formata de planul de alunecare inclinat fata de orizontala cu unghiul 45o + ϕ 2 (fig. Pe baza acestei teorii. 39): 2 γ a b0 γ a b 2 γ a 2 2 γ a = (bo -b )= (bo -b)(bo +b) 3f 3f 3f 3f (6. 6.

⎟ ⎥ = ϕ ⎞ 3f 2 ⎠⎦ ⎛ ⎝ ⎣ 2h o tg ⎜ 45o . Ca marime. Presiunea exercitata pe vatra unei excavatii 6. 120 . fenomen denumit umflarea vetrei. in general. care dau posibilitatea sa se faca aprecieri asupra fenomenului. presiunii litostatice verticale si laterale. pentru roci avand coeficientul de tarie f>4. lucrarile subterane care sunt supuse presiunii pe vatra trebuie prevazute cu radiere. 1. preisunea laterala se neglijeaza. 6. Generalitati Presiunea litostatica exercitata pe vatra unei excavatii subterane orizontale se manifesta prin deformarea rocii din vatra lucrarii. la actiunea presiunii verticale q si a presiunii laterale q1 Presiunea laterala a rocii rezulta mult mai mica decat presiunea verticala . In literatura de specialitate exista putine date asupra acestei probleme. folosindu-se in practica diferite procedee de calcul. Presiunea litostatica din vatra. provoaca dificultati la intretinerea lucrarilor subterane. presiunea litostatica din vatra este mult mai mica decat presiunea verticala si in multe cazuri. 45) Presiunea laterala a rocii asupra peretelui excavatiei de inaltime h o variaza trapezoidal si produce impingerea laterala totala care se determina cu formula obisnuita a impingerii pamantului cand exista o suprasarcina(fig. 4. atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ.⎟ 2 2⎠ ⎝ Presiunea laterala specifica va fi egala cu: q1 = E ho (6. chiar de intensitati reduse. 4. deseori. Pentru inlaturarea acestor inconveniente . 47) (6. iar pe de alta parte . Acest fenomen se manifesta in mod deosebit la rocile argiloase si se datoreste pe de o parte modificarii proprietatilor mecanice ale acestor roci. 46) Captuselile galeriilor se calculeaza. 6. bazate pe o serie de ipoteze si observatii experimentale . 7): 1 ϕ⎞ ⎛ E= h o ( 2q o +γ a h o ) tg 2 ⎜ 45o . De aceea. ca urmare a absorbtiei respectiv adsorbtiei apei peste umiditatea naturala.qo = Qo = bo -b Qo 2 ϕ ⎞⎤ ⎡ ⎛ γ a ⎢ b+h o tg ⎜ 45o .⎟ 2⎠ ⎝ (6. chiar mai mica decat presiune laterala.

respectiv DE si EF si curbele BD si DF . separate printr-o zona intermediara. avand loc o umflare la suprafata. Zonele de presiune sub nivelul vetrei excavatiei Pentru a impiedica fisurarea rocilor din vatra trebuie sa se actioneze pe vatra o sarcina de echilibrare q o . 6. 8): I – zona de presiune activa. care asimileaza cu spirale logaritmice. 8.Astef. creata prin executia unui radier. o preisune q. II – zona presiunilor pasive. Aceste curbe sunt tangente la directiile de alunecare AB si DE. 121 . 6. care formeaza cu orizontala unghiuri de 45o + ϕ 2 . Pentru determinarea presiunii litostatice din vatra unei excavatii se considera ca in dreptul peretilor actioneaza. la nivelul vatrai. su actiunea careia masa de roci se gaseste in stare de echilibru limita. Pe baza acestor afirmatii se ajunge la stabilirea existentei in masa rocii a doua zone:zona presiunii active si zona presiunii pasive . iar prin cresterea sarcinii. In starea de deformare plastica. respectiv EF si FG. cuprinsa intre dreptele BC si CD. s-a constatat ca particulele situate in imediata apropiere a suprafetei pe care actioneaza sarcina se deplaseaza vertical in jos . ca o sarcina uniform repartizata. rocile din zonele I tinand sa deplaseze lateral si in sus zonele III si II. care formeaza cu orizontala unghiuri 45o − ϕ 2 III – zona intermediara. respectiv CD si FG. deimitate de dreptele AB si BC. Fig. particulele aflate la o anumita adancime incep sa se deplaseze lateral si apoi sa se ridice. situata sub vatra si delimitata de dreptele CD si DE. Astfel. efectuandu-se experiente cu material granular asupra caruia s-au exercitat diferite sarcini. sub nivelul vetrei se formeaza in masa de roci trei zone(fig.

(6.In cazul cand nu exista un radier(adica q o =0) iar rocile sunt lipsite de coeziune. ) Masa de roci situata de o parte si de alta a lucrarii subterane(deasupra liniilor AC si EG)actioneaza ca o sarcina statica Qo .cand rocile considerate nu au coeziune. din care se scad greutatea corespunzatoare zonei excavate si fortele de coeziune care actioneaza pe suprafetele verticale AA' si GG' : 1 2 2 ⎞ ⎛ Qo = 3bH1 ⋅ γ a − bhγ1 − ⋅ 2bf γ a − H1c = bγ a ⎜ 3H1 − h − f ⎟ − H1c 2 3 3 ⎠ ⎝ portanta a rocilor din dreptul excavatiei. este egala cu latimea 2b a lucrarii subterane. latimea AC respectic EG. spre interiorul excavatiei. Terzaghi a studiat problema presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane in doua ipoteze: . ϕ > 0 . In cazul cand ϕ =0 . insa au frecare interioara. coeziunea c si unghiul de frecare interioara ϕ =0 (fig. Langa peretele excavatiei(datorita presiunii litostatice γ a H1 )actioneaza. 4. V.cand in formatiunea de roci respective actioneaza numai forte de coeziune c. Calculul in prima ipoteza: Se considera o lucrare subterana cu profil dreptunghiular si tavan boltit. sapata intr-o roca cu greutate specifica aparenta γ a . iar unghiul de frecare interioara ϕ =0 . 6. K. deplasarea masei de roci in sus. 1. sarcina Qo care este egala cu greutatea masei de roci cu latimea 3b. 6. aceasta sarcina trebuie sa fie mai mica decat capacitatea 122 . 2. care corespunde zonei de echilibru limita. 48) Pentru a fi asigurata stabilitatea vetrei. . va fi impiedicata numai de greutatea proprie a acestor roci. Metoda lui Terzaghi pentru calculul stabilitatii vetrei. 9. pe latimile AC si EG.

1.. 6. mai ales la rocile cu coeziune mica. care nu corespunde realitatii si a faptului ca valoarea coeziunii nu se poate determina cu precizie.5 2 ⎞ ⎛ γ a b ⎜ 3H1 − h − f ⎟ − H1c 3 ⎠ ⎝ (6. Calculul in ipoteza a doua: 123 .14 c 2b (6.14 c 2b ≥ 1.Fig. capacitatea portanta a rocilor in dreptul peretilor excavatiei este: Q = 5. 51) Din cauza ipotezei admise ( ϕ =0 ). acest procedeu de calcul este mai putin aplicat in practica.. dupa Terzaghi(in ipoteza ϕ =0 ) Capacitatea portanta a rocilor pentru ϕ =0 se exprima prin relatia: p = q o + (2 + π)c in care incarcarea pe vatra q 0 = 0 si deci p=5. 49) si deci coeficientul de stabilitate la deplasarea rocilor inconjuratoare inspre interiorul lucrarii subterane este: ks = Q = Qo 5.14c . Pentru latimea AC respectiv EG. 50) (6. 9.3. Schema pentru calculul presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane. 2.

se considera ca lucrarea subterana este sapata intr-o roca lipsita de coeziune(c=0). tinand seama si de fortele de frecare in lungul suprafetelor AA’ si GG’ este: Fig 6. avand caracteristicile γ a si ϕ . 10)si este functie de valoarea lui ϕ . Valorile lui. dupa Terzaghi(in ipoteza c=0) 1 2 1 ϕ⎞ ⎛ 2 Qo = (A + b)H1γ a − bhγ a − ⋅ 2bfγ a − ⋅ γ a H1 tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ 2 3 2 2⎠ ⎝ sau Qo = γ a H1A − Q1 in care Q1 = (6. 6. in cazul in care c=0. 2 124 . Latimea zonelor active se noteaza cu A(fig . pe latimile AC si EG. 2) Tabelul nr. 6.54) Capacitateaportanta a rocilor din peretii lucrarii subterane. 55) unde n o reprezinta coeficientul de capacitate portanta al rocilor. Presiunea rocilor din perete . 6.In aceasta varianta de calcul. dupa Terzaghi . rezulta in functie de unghiul de frecare interioara (tabelul nr. la nivelul vetrei.53) ϕ⎞ 2 ⎞ 1 ⎛ ⎛ 2 γ a H1 tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ − bγ a ⎜ H1 − h − f ⎟ 2⎠ 3 ⎠ 2 ⎝ ⎝ Q = A2 γ a n o (6. este: (6. Schema pentru calculul presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane. 10.

56) se obtine: 2 dk s 2Aγ a n 0 ( γ a H1A − Q1 ) − γ a H1A γ a n 0 = =0 dA ( γ a H1A − Q1 )2 (6. 60) Introducand valoarea lui A in expresia lui k s (6. adica pentru: dk s =0 dA Din relatia (6. 56) Valoarea lui A se determina din conditia valorii minime a coeficientului de stabilitate. 125 .3. 4.. 56) se obtine: ks = 4Q1n o 2 γ a H1 (6.5 7. 3. 57) (6. 59) (6. este necesar ca: k s ≥ 1. Metoda lui Timbarevici pentru calculul presiunii pe vatra Timbarevici a conceput un procedeu de calcul aproximativ pentru determinarea presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane orizontale.1.ϕo no 0 0 10 1 20 5 25 10 30 20 35 40 40 140 44 260 48 780 Coeficientul de stabilitate la deplasarea rocilor inconjuratoare spre interiorul lucrarii subterane este: ka = Q A2 γ a n o = Qo γ a H1A − Q1 (6.. 61) Pentru a nu exista pericolul de refulare a vetrei. 58) deci 2Aγ a n 0 ( γ a H1A − Q1 ) − γ a H1A 2 γ a n 0 = 0 Rezulta A= sau ϕ⎞ 2b ⎛ 2 ⎞ ⎛ A = H1tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ − ⎜ H1 − h − f ⎟ 2⎠ H1 ⎝ 3 ⎠ ⎝ 2Q1 γ a H1 (6.

11). rasa de roci se afla sub actiunea unei presiuni pasive. 63) Punand conditia e p = ea . 11. 6. dupa Timbarevici. masa de roci se afla. 62) De cealalata parte a planului AB. a numai doua zone:zona presiunii active si zona presiunii pasive. 126 . 6. deoarece presiunea pasiva este mai mare ca presiunea activa. este: ϕ⎞ ⎛ ea = ( q + γ a x ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ valoare. separate intre ele printr-o suprafata verticala AB(fig. 2⎠ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ ⎝ de unde : ϕ⎞ ⎛ qtg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ x= ⎡ ⎛ ϕ⎞ ϕ ⎞⎤ ⎛ γ a ⎢ tg 2 ⎜ 45o + ⎟ − tg 2 ⎜ 45o − ⎟ ⎥ 2⎠ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎣ ⎝ (6. La o adancime mai mica decat x. in stare de echilibru elastic.Neglijand fortele de coeziune. a carei valoare. masa de roci se afla in stare de miscare catre golul galeriei. la fel ca si asupra unui zid de sprijin. masa de roci se va afla in echilibru limita si astfel se va determina valoarea lui x: ϕ⎞ ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ⎛ qtg 2 ⎜ 45o − ⎟ + γ a xtg 2 ⎜ 45o − ⎟ = γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ . Fig. este: (6. se admite existenta. a carei ϕ⎞ ⎛ e p = γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ 2⎠ ⎝ (6.64) Mai jos de aceasta adancime. la adancimea x. in masa rocii. rocile inconjuratoare exercita o presiune laterala activa din partea zonei incarcate. Zonele de presiune ale rocii sub nivelul vetrei excavatiei Asupra planului AB. la adancimea x.

pentru forta de deplasare. 12. expresia: ϕ⎞ ϕ ⎡ ⎛ ⎤ To = T − Ntgϕ = R ⎢cos ⎜ 45o − ⎟ − sin(45o − )tgϕ ⎥ 2⎠ 2 ⎣ ⎝ ⎦ sau (6. 68) (6. 67) Descompunand forta R in componentele T-paralela cu planul de alunecare pasiva si Nperpendiculara pe acest plan. Schema pentru calculul deplasarii rocilor spre golul lucrarilor subterane. 66) Forta R care produce deplasarea masei de roci spre interiorul excavatiei(fig. 12) corespunde diferentei dintre preisunea activa si presiunea pasiva: Fig. 69) Forta N tinde sa comprime roca. se obtine: ϕ⎞ ⎛ T = R cos ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ ϕ⎞ ⎛ N = R sin ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ ϕ pasiva. 2 (6. R = Ra − Rp = 1 ⎡ ϕ⎞ ϕ ⎞⎤ ⎛ ⎛ x ⎢ (2q + γ a x)tg 2 ⎜ 45o − ⎟ − γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ ⎥ 2 ⎣ 2⎠ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎝ (6. 6. 6. 70) 127 .Ra = Rp = 1 ϕ⎞ ⎛ x ( 2q + γ a x ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2 2⎠ ⎝ 1 ϕ⎞ ⎛ γ a x 2 tg 2 ⎜ 45o + ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. dupa Timabarevici. iar forta T. rezulta. 65) (6. sa deplaseze masa de roci dupa planul de alunecare Daca se tine seama si de forta de frecare dupa acest plan. inclinat fata de orizontala sub un unghi de (45o − ) .

ϕ⎞ ⎛ sin ⎜ 45o − ⎟ ϕ⎞ R ⎛ 2⎠ To = cos ⎜ 45o + ⎟ = R ⎝ cos ϕ 2⎠ cos ϕ ⎝

(7. 71)

Fig. 6. 13. Schema pentru calculul presiunii litostatice, dupa Timbarevici. Rezultanta celor doua forte To va da presiunea pe vatra(fig. 7. 13):

ϕ⎞ ⎛ Pv = 2To sin ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝
sau
ϕ⎞ ⎛ sin 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ Pv = 2R cos ϕ

(6. 72)

(6. 73)

Admitand o distributie uniforma a presiunii pe vatra, se obtine: pv = Pv 2b (6. 74)

Greutatea radierului si eventual a umpluturii trebuie sa preia aceasta presiune, iar coeficientul de siguranta al stabilitatii vetrei este:
ks = G radier + G umplutura Pv
≥ 1,3...1,5

(6. 75)

In cazul galeriilor cu sectiune circulara, presiunea din zona vetrei este preluata in conditii bune, datorita formei, astfel incat , in general, nu sunt necesare verificari.

6. 5. Presiunea rocilor asupra galeriilor inclinate
Presiunea rocilor asupra sustinerii unor galerii inclinate depinde de inclinare si de proprietatile rocilor.

6. 5. 1. Procedeul de calcul al lui Pavlov
128

Dupa Pavlov , presiunea P a rocilor din tavanul unei galerii inclinate(fig. 6. 14)se poate descompune in doua componente:N(presiunea normala)si T(presiunea tangentiala), avand valorile:

Fig. 6. 14. Presiunea litostatica dupa Pavlov
N = Pcos α si T=Psinα

(6. 75)

Presiunea normala are valoarea maxima N max = P , pentru α = 0 (galerie orizontala) si valoarea minima, N=0 pentru α = 90o (lucrare verticala). De fapt, dupa cum se va vedea la lucrarile verticale(puturi), presiunea normala N este diferita de zero pentru α = 90o . Presiunea T variaza invers in fucntie de unghiul α . Timbarevici recomanda ca presiunea rocilor asupra lucrarilor subterane inclinate sa se calculeze cu relatiile de mai sus pentru α ≤ 800 , iar pentru α > 800 , sa se calculeze ca la lucrarile verticale(puturi).

6. 5. 2. Procedeul de calcul al lui Grigercik
Componentele presiunii dupa directia orizontala se verticala sunt(fig. 6. 15):

Fig. 6. 15. Schema de calcul dupa Grigercik P = akM si Q=γ a M (6. 76) 129

in care: a – latimea excavatiei

ϕ⎞ ⎛ k = tg 2 ⎜ 45o − ⎟ - coeficientul presiunii laterale 2⎠ ⎝
M= excavatiei f – coeficientul de tarie x- adancimea de la suprafata 1.15a ⎛ 2f log ⎜ 1 + f a ⎝

⎞ x ⎟ - inaltimea echivalenta de roci care exercita presiunea asupra ⎠

γ a - greutatea specifica a rocilor.
Rezultanta celor doua forte, P si Q, se obtine cu relatia: R = P2 + Q2 (6. 77)

Marimea presiunii laterale asupra sustinerii lucrarii subterane inclinate variaza in functie de unghiul de inclinare, daca unghiul β = 0 , componenta orizontala P=0 si R=Q daca β = 90o , Q=0 si R=P. In primul caz se obtine presiunea litostatica asupra tavanului unei lucrari orizontale, iar in cazul al doilea, presiunea orizontala asupra peretilor unui put vertical.

6. 6. Presiunea rocilor asupra lucrarilor subterane verticale(puturi)
Problema determinarii presiunii litostatice asupra sustinerilor puturilor verticale este dificila si nu si-a gasit inca o solutionare complet satisfacatoare din punct de vedere teoretic. In momentul de fata se cunosc din literatura de specialitate mai multe metode de calcul pentru determinarea acestei presiuni, elaborate de diferiti cercetatori si care se bazeaza pe o serie de ipoteze, confirmate mai mult sau mai putin de realitate, fapt care impune o atentie speciala la proiectarea unor asemenea lucrari. Din acest motiv, in calculul de dimensionare al sprijinirilor puturilor se iau coeficenti de siguranta acoperitori, prin care se tine seama se de eventualele subaprecieri ale valorilor presiunii litostatice orizontale, datorita acestor procedee de calcul aproximative. Problema presiunii rocilor asupra sprijinirilor puturilor a fost studiata de Protodiakonov, Timbarevici, Pavlov, Dinnik, Terzaghi, Fenner, Labasse si altii.

130

. 1..... 79) i in care H este adancimea totala a putului. + h n f n = h1 + h 2 + . 6. 16. Presiunea pe unitate de suprafata de perete se determina cu relatia: ϕ⎞ ⎛ p = γ a ⋅ H ⋅ tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ in care: (6. Protodiakonov recomanda ca pentru determinarea unghiului ϕ sa se ia media ponderata a coeficientului de tarie f... 16)..h n si coeficentii de tarie diferiti f 1 . 6.6... au grosime diferita h1 . Daca straturile strabatute de put(fig... 131 .. dupa Protodiakonov In cazul cand putul se sapa in roci de natura litologica diferita. 2⎠ ⎝ Fig. valoarea medie a coeficientului de tarie se calculeaza cu relatia: h1f1 + h 2 f2 + ... expresia tg 2 ⎜ 45o − ⎟ reprezinta coeficientul de impingere activa.. 78) γ a -greutatea specifica aparenta a rocii........ ϕ -unghiul de frecare interioara al rocii.....h 2 . ϕ⎞ ⎛ In relatia de mai sus.. Procedeul de calcul al lui Protodiakonov Pentru determinarea presiunii care actioneaza asupra sustinerii peretilor puturilor verticale. 6. Protodiakonov recomanda aplicarea ipotezei de calcul de la zidurile de sprijin. H –adancimea putului.f2 ..fn ... + h n f med = ∑h f ∑h f i i n n ∑h 1 1 n = i i 1 H (6... Determinarea presiunii litostatice in cazul rocilor stratificate.

folosind relatia: ϕ = arctg f med (6. aceasta formatiune exercita asupra nisipului curgator o presiune similara cu o sarcinauniform distribuita.8. Astfel. 82) γ a . . 6.In functie de f med se determina ϕ . folosirea valorilor medii pentru f si γ a duce la valori departate de realitate pentru presiunea litostatica orizontala. 81) Inconvenientul procedeului de calcul conceput de Protodiakonov consta in aceea ca este limitat la puturi nu prea adanci si roci granulare necoezive. cu coeficientul de tarie f=0. 80) Daca printre straturile strabatute de put se afla un strat care se deosebeste mult prin grosime si tarie de celelalte. . in cazul unei sustineri rigide. la partea interioara a stratului de nisip. rocile strabatute de put aflandu-se in stare elastica. . ca particulele rocilor din peretele putului isi reiau starea initiala de tensiune dupa un timp oarecare de la saparea lui. in cazul cand la o adancime de la suprafata terenului se afla un strat de nisip curgator avand grosimea h1 unghiul de frecare interioara ϕ si greutatea specifica γ a1 iar deasupra lui se gaseste un strat omogen cu grosimea h 2 . 6.7. ϕ⎞ ⎛ A = tg 2 ⎜ 45o − ⎟ . este: ϕ⎞ ⎛ P = ( γ a1 ⋅ h1 + γ a 2 ⋅ h 2 ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ (6. 2. autorul recomanda ca pentru aceasta presiune litostatica orizontala sa se calculeze separat.greutatea specifica aparenta a rocilor strabatute de put. se admite. 2⎠ ⎝ 132 . H – adancimea putului. 0.coeficientul presiunii orizontale. Presiunea litostatica pe unitate de suprafata a peretelui. Formula generala de calcul propusa de autor pentru determinarea presiunii litostatice este: p = γa ⋅ H ⋅ A in care: (6. Procedeul de calcul al lui Timbarevici Dupa Timbarevici. Pentru roci neomogene ca tarie si variind ca grosime.

valoarea presiunii litostatice.. se observa ca in dreptul straturilor formate din roci mai slabe(cu unghi de frecare interioara mai mic). n −1 h n −1 ⎟ tg 2 ⎜ 45o − n ⎟ n 2 ⎠ γn γ n −1 ⎝ γn ⎠ ⎝ ⎛γ ⎞ ⎛ γ γ ϕ ⎞ pinf = γ n ⎜ 1 h1 + 2 h 2 + ..h n . 17. rocile in care este sapat putul au proprietati fizice si mecanice diferite. care influenteaza. 6. Fig.. 17.. Din diagrama presiunilor.greutatile specifice aparente ale rocilor din straturile traversate de put h1 . relatiile de calcul s-au stabilit admitand ca pe un tronson oarecare al putului... 6. cu inaltimea h n egala cu grosimea stratului respectiv. avand greutatea specifica aparenta γ n si unghiul de frecare interioara ϕ n . 6. se exercita o presiune activa datorita unei prisme triunghiulare care aluneca si care suporta . dupa Timbarevici 133 .. Diagrama presiunilor la un put vertical. greutatea coloanei de roci deasupra(fig..h 2 . expresiile din paranteze reprezinta adancimea redusa la greutatea specifica aparenta a rocii din stratul examinat. 83) γ1 .γ n . n −1 h n −1 + h n ⎟ tg 2 ⎜ 45o − n ⎟ n 2 ⎠ γn γ n −1 ⎝ γn ⎠ ⎝ in care: (6.grosimea straturilor Sub aceasta forma... 83) permit determinarea presiunilor orizontale tinand seama de caracteristicile rocilor strabatute de put. 17). in cazul rocilor stratificate. la randul ei. Pentru stratul n. in general.. presiunile de la partea superioara respectiv inferioara sunt: ⎛γ ⎞ ⎛ γ γ ϕ ⎞ psup = γ n ⎜ 1 h1 + 2 h 2 + .Deoarece. reprezentata in fig. γ 2 . pentru foecare strat.. presiunile sunt mai mari. Relatiile (6.

50o - 6. 031 0. 008 0. 5 0. h o .grosimea echivalenta a stratului de roci de deasupra stratului inferior. .Valorile coeficientului presiunii orizontale. 002. . 400 400. Roci tari 7. 5. Procedeul de calcul al lui Pavlov Pavlov a propus o formula bazata pe concluziile cercetarilor sale experimentale. 0. . . 64.. 0012 Volumul porilor % Unghiul de frecare interioara ϕ 0o. Roci moi(slabe) 5.inaltimea tronsonului interior al putului. . . . proportional cu factorul 13 D +1 : 2 p = γ a (h n + h o ) in care: D – diametrul putului circular sau latura cea mai mare in cazul unei sectiuni dreptunghiulare.. . . . 0. . 100 100.18o 1. 64 0. . 017 0. . . 002 0. 5 0. la compresiune daN cm 2 1. 004 0. h n .26o34' 0. 031. 53 0. Roci mobile (neconsistente) 3. sunt date in tabelul 6. 3. 3 Natura rocilor Caracteristicile rocilor Coeficientul presiunii ϕ⎞ ⎛ orizontale tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ Rezist. . 1600 1600. 008. 3 3. .. . . 0 18o.. 0. . 0. 0007 0. Roci de tarie medie 6. 0. care au aratat ca valoarea presiunii litostatice variaza in functie de diametrul putului D. . . 0. 0. 76 Valoare limita Media 26o34'. . . 134 3 D +1 2 ⎛ o ϕ ⎞ tg ⎜ 45 − ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. 297 0. 0. . 297. .. . . . 10 10. 164 0. pentru diferite roci. Roci acvifere curgatoare 2.. 2000 40. Roci foarte tari 20. Roci foarte moi 4. 0. 39 0. 6. . 84) . . 5.

pana la suprafata. 85) In cazul cand putul este sapat in intregime in aceeasi roca. 87) Presiunea determinata astfel corespunde presiunii litostatice orizontale din masivul neatacat prin lucrari subterane. relatia: p= in care: m. 6. Procedeul de calcul al lui Terzaghi Experientele au aratat ca ipoteza privind cresterea preisunii orizontale asupra sprijinirilor puturilor proportional cu adancimea nu se confirma. 5. 6. Dinnik propune pentru calculul presiunii litostatice pe unitatea de suprafata a peretelui putului.. 86) H fiind adancimea totala a putului. 4. Presiunea nu este produsa de greutatea intregii coloane de roci.. cu anumite corecturi. + n −1 h n −1 γn γn γn (6.recalculata la greutatea specifica aparenta din stratul inferior: ho = γ1 γ γ h1 + 2 h 2 + . 18). formula de calcul este: p = γa ⋅ H 3 D +1 2 ⎛ o ϕ ⎞ tg ⎜ 45 − ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. 6. ci numai de greutatea unui volum de roca ce se afla in interiorul unei bolti. constituita din mai multe bolti.. 6. Cercetarile au aratat ca ipoteza formarii boltii poate fi aplicata si in cazul puturilor.constanta lui Poisson μ= 1 -coeficientul lui Poisson. 135 . Procedeul de calcul al lui Dinnik Plecand de la ipoteza ca toate rocile sunt corpuri elastice ideale. Terzaghi considera ca in jurul putului se formeaza o zona de influenta abcd(fig 6. m 1 μ γa ⋅ H = γa ⋅ H m −1 1− μ (6.

cresterea presiunii in functie de adancime fiind mult atenuata. datorita rigiditatii sale. In imediata apropiere a boltii se formeaza o zona de tensiuni marite. Presiunea litostatica seismica 6. In comparatie cu constructiile supraterane. 13-1. 12m. . 7.ipoteza lui Terzaghi. 18-3) 6. 18. Astfel. Daca structura subterana este suficient de elastica . 1.3-diagrama folosita in calcule. apar perturbatii in campul undelor seismice. Daca insa structura are o rigiditate mai mare decat masivul inconjurator . In cazul constructiilor subterane. 136 . datorita faptului ca se gasesc in interiorul unui masiv . de la adancimi de 10. De asemenea. constructiile subterane(galerii hidrotehnice . In calculele practice se considera ca. centrale hidrotehnice etc.Fig. . Repartitia presiunii rocii in jurul puturilor:1. 6. Particularitati ale comportatiii structurilor subterane la actiuni seismice. Din aceasta cauza si datorita golului format de constructia subterana . care constituie atat mediul prin care se transimt oscilatiile seismice. cat si mediul principal de rezistenta. 7.2-ipoteza lui Timbarevici. 6. ) prezinta unele particularitati de comportare la actiuni seismice. repartitia pe verticala a presiunii are aspectul redat in fig. presiunea ramane constanta(fig. care preia o parte din presiunea rocii. exista o diferenta intre rigiditatea structurii subterane si a masivului inconjurator. raspunsul structurii este influentat mai ales de starea de deformatie a masivului si in mai mica masura de fortele de inertie dezvoltate in structura. ea urmareste deplasarile si deformatiile masivului. 6.

interactiunea structura-masiv etc. 7. sub forma de impuls sau unde. respectiv masivului.coeficientul de seismic. Se pot considera geometrii arbitrare de structuri. Cutremurele amplifica astfel actiunea masivului asupra constructiilor subterane. 137 (6. de-a lungul lor apar. Posibilitatile largi de analiza seismica a structurilor subterane le ofera aplicarea metodei elementelor finite. Analiza se efectueaza intr-un sistem unic de discretizare. Qc = k s Q unde: k s . variatia caracteristicilor mecanice ale structurii masivului. care se suprapun peste presiunile statice. )Actiunea seismica se defineste. De asemenea. Presiuni litostatice seismice Presiunile litostatice seismice actioneaza ca presiuni suplimentare ale rocii. neuniformitati(nesincronizari)ale deplasarilor diferitelor puncte. In aceste metode se ia in considerare conlucrarea dintre diversele elemente ale sistemului si mediului. Comportarea seismica a structurilor subterane mai este influentata si de alti factori cum sunt:relieful terenului. Rezultanta presiunilor seismice varticale ale rocii din bolta de surpare a galeriei se determina cu relatia.8s ) reducerea acceleratiilor seismice in adancime. Deoarece in cazul oscilatiilor cu frecvente joase( T ≥ 0. rigiditatea structurii si directia undelor. datorita lungimii mari a galeriilor . egal cu raportul dintre acceleratia cutremurului pe directia considerata si acceleratia gravitatiei. 6. 88) . coeficentii de intensitate seismica pentru lucrarile subterane se iau in calcule cu aceleasi valori ca si pentru lucrarile supraterane din amplasamentul respectiv. dupa cum au aratat cercetarile. (masa proprie si masa aditionala din masivul inconjurator. adancimea de pozare a constructiei etc.campul de unde seismice sufera modificari. care sa cuprinda atat structura cat si masivul sau pe substructuri corespunzatoare constructiei. 2. S-au elaborat modele matematice perfectionate de analiza seismica a structurilor subterane in interactiune cu masivul inconjurator. frecarea si lunecarea structura-masiv etc. este neinsemnata. care la randul lor antreneaza modificari ale starii de efortdeformatie in ansamblul de structura subterana-masiv. care se propaga in teren dupa o anumita lege de variatie. in acelasi moment.

2. alternativ. Astfel. iar celalalt. 19). Presiunile seismice litostatice orizontale(laterale)pot avea de asemenea valori importante. modulul de elasticitate al rocii E si coeficientul normat de incarcare n. 1 k s γ a CcTo 2π (6. reactiunea masivului. Presiunile litostatice seismice orizontale reprezinta presiuni de contact asupra captuselilor si ele depind de raportul rigiditatilor masiv-structura si de geometria structurii. ceea ce inseamna ca incarcarea orizontala va fi nesimetrica. 2. Eforturile unitare seismice din teren se pot determina cu relatia: σ ter = ± unde: k s . la un moment dat. se poate determina presiunea de contact asupra diferitelor tipuri de captuseli.greutatea volumetrica a rocii(pamantului) Cc .viteza de propagare a undelor longitudinale in masiv. To . 6. s-au calculat valorile presiunilor litostatice seismice unitare din teren σ ter si s-a intocmit o diagrama de calcul (fig. un perete al captuselii galeriei va suporta o presiune activa majorata cu presiunea litostatica seismica. ele dezvoltandu-se datorita deplasarii peretilor structurii.coeficientul de intensitate seismica din amplasament γ a . dinspre si catre masiv. 89) 138 . Din aceasta diagrama in functie de σ ter . Pentru unele tipuri de structuri subterane si roci.perioada predominanta a oscilatiilor seismice ale terenului.Q – greutatea totala a rocii de sub bolta de surpare(de echilibru)conform 6.

. 4. In tabelul 6. Diagrama pentru determinarea presiunii litostatice seismice(de contact) asupra captuselilor . in cazul unui cutremur de gradul IX . 19. . . Tipuri de roci a γa Cc 3 Cc (10 kN / m ) Roci stancoase (granite. in functie de eforturile seismice unitare din teren σ ter modul de elasticitate al rocii si tipul de captuseala. 4. 0 1. . 1. 0 2. gresii) Formatiuni cretoase masive. conglomerate Pamanturi cu rezistente medii (nisipuri de rezistente medii. argile) Pamanturi slabe (nisipuri. 2. . Pc . . 3 200. 0 0. . . . . 1000 (daN / cm ) 2 5. 6. calcare. se dau din date orientative privind valorile eforturilor seismice unitare. argile plasitce) 1. 5. . 8 2. . 6. 5 (m/s) 3500. 2 2. . 5000 1000. 3500 500. . 6. 6 139 . . 8. argile tari. .Fig. 0. pentru diferite roci. . 500 0.

presiunea suplimentara p activa si pasiva ( q a . falii. cu cat este amplasata la o adancime mai mare si cu cat caracteristicile geologice ale zonelor strabatute sunt mai diferite Din punct de vedere geologic. 6. trebuie sa se analizeze: -orogeneza si conditiile de asezare a rocilor -conditiile hidrologice -prezenta gazelor. Influenta conditiilor geologice ale masivului asupra presiunii litostatice Alcatuirea geologica a masivului influenteaza in mod direct distributia presiunii litostatice si marimea acesteia. 140 . se determina ca la zidurile de sprijin. care vor fi cu atat mai variate cu cat galeria are o lungime mai mare. crapaturi etc.presiunile active si pasive ale pamantului fara considerarea actiunii seismice. ϕ . 20 se prezinta influenta alcaturiii geologice asupra distributiei litostatice in lungul galeriei. q p . 8. produse de actiunea seismica. cand H/D>3.Valorile rezultate pentru presiunea litostatica seismica po din graficul din fig. unde H este adancimea de pozare a galeriei si D-latimea ei.unghiul de frecare interioara al rocii(pamantului) 6. etc) In fig. ) -orogeneza cu formele ei caracteristice -fenomene tectonice(cute. 19 corespund pentru lucrarile subterane situate la adancimi mari. 6.q c ) . conditiile de temperatura -proprietatile fizice si mecanice ale rocilor -factorii geologici care pot influenta presiunea litostatica Factorii geologici se refera la: -schimbari provenite cu ocazia litogenezei si a racirii magmei(fisuri. In cazul pozarii lucrarilor subterane la adancimi reduse sau la suprafata . folosind c relatiile: qca = (1 + 2k s tgϕ )q a qcp = (1 + 2k s tgϕ )q p q a .

6. 21. In cazul in care axa galeriei este paralela cu directia stratificatiei si daca aceasta are o cadere mare(fig. dar caderea are o valoare mica sau straturile sunt chiar orizontale(fig. 21). formarea boltii este asigurata numai de frecarea si coroziunea din planele de separatie. 6. 21. datorita conditiilor de lucru diferite ale masivului(fig.Fig. 21. rezulta presiuni mari. 21. Aceasta orientarea a stratificatiei favorizeaza insa patrunderea factorilor de eroziune. acestea lucreaza ca niste grinzi-placi suprapuse. roca lucreaza ca o grinda perete. Daca directia axei galeriei coincide cu directia straturilor . In cazul unor straturi aproximativ orizontale. 6. ). 20. Daca au grosimi reduse si sunt fisurate. ). se va cauta ca galeria sa fie amplasata intrun strat rezistent si impermeabil. b. Pozitia galeriei in raport cu stratificatia Daca axa galeriei formeaza un unghi apropiat de 90o cu directia si caderea stratificatiei. Fig 6. a). avand o capacitate ridicata de rezistenta la sarcinile verticale(fig. 141 . Influenta alcaturii geologice asupra distributiei presiunii litostatice Directia si caderea straturilor precum si fisuratia masivului influenteaza de asemenea repartitia presiunii. 6. ele lucreaza la incovoiere. c. Daca straturile au grosimi mari. 6.

) Fig. Galerii cu axa in plan perpendicular pe cute In cazul galeriilor de coasta. 23. 6. b. presiunile vor fi mai mici in zonele marginale si mai mari in zona mediana(fig. 23. cat si efectului pe care il pot avea procesele de eroziune. In anticlinale presiunile laterale sunt mai mici si de asemenea. pentru galeriile situate intr-un anticlinal (fig. a). precum si existenta unor straturi de natura diferita. Pentru galeriile amplasate intr-un sinclinal. 24). presiunile vor fi mai mari in zonele marginale si mai mici in zona mediana. cand directia stratului coincide cu directia axei galeriei. apar solicitari nesimetrice.Fig. situate in apropierea versantilor(fig. presiunile sunt mici. iar in anticlinale. datorita unor acoperiri diferite. 6.2-anticlinal In sinclinale presiunile sunt mari. 23. 6. 142 . care influenteaza foarte mult comportarea masivului. 6. pericolul infiltratiilor este mai redus. In cazul galeriilor avand axa perpendiculara pe directia straturilor. Galerie amplasata in zona cutata:1 – sinclinal. 6. 22.

se numeste coeficent de rezistenta elasita al rocii. spre roca: p = kδ (6. Reactiunea elastica a rocii este direct proportionala cu deplasarea captuselii δ . Fenomenul poarta denumirea de reactiunea(rezistenta) elastica a rocii. de asemenea. dintre reactiunea elastica a rocii si deplasarea captuselii spre masiv.Fig. 143 . Masivul se opune acestor deformatii. 6. Rezistenta elastica a rocii se ia in considerare pe portiunea pe care captuseala se deformeaza inspre roca si ea constituie un factor important in solicitarea captuselilor . Reactiunea elastica a rocii nu se ia in considerare daca roca este slaba(coeficientul de tarie f ≤ 1. captuseala unei galerii se deformeaza. precum si de efectele pe care le pot avea cutremurele. 90) Factorul de proportionalitate k. preluand o parte din solicitari. Presiunea litostatica este influentata. captuseala se descarca. de starea initiala de tensiuni produsa de fenomenele tectonice. avand loc deplasari spre masiv. precum si a conditiilor de aparitie a fenomenului de impanare. Galerii de coasta Apa din masiv actioneaza atat direct. cat si prin modificarea frecarii . 24. 9. coeziunii.5 ). deoarece daca exista (cazul rocilor rezistente). Rezistenta elastica a rocii Sub actiunea incarcarilor la care este supusa. Coeficientul de rezistenta elastica al rocii caracterizeaza rezistenta elastica a rociisi se poate determina prin calcule sau pe cale experimentala. solicitarea la care este supusa micsorandu-se prin preluarea unei parti de catre roca. 6. ca presiune suplimentara exterioara asupra captuselilor.

care este egala si de sens contrar cu presiunea din interior.raza interioara si exterioara a cilindrului.raza punctului E. r. r1 .coeficientul lui Poisson.Coeficientul de rezistenta elastica a rocii. P1 . k. Pentru a putea aplica formula lui Lame in cazul masivului de roca. 25).r2 . se considera in jurul excavatiei un cilindru de roca cu pereti foarte grosi. 6. 25. asupra caruia actioneaza din interior presiunea P1 (fig.deplasarea radiala. 92) (6. 6. formula lui Lame’ capata forma: u= 1 + μ P1r12 ⋅ E r (6. folosita la determinarea deplasarii radiale intr-un punct al sectiunii cilindrilor cu peretii grosi: 1 − μ P1r12 − P2 r22 1 + μ ( P1 − P2 ) r12 r22 u= ⋅ 2 2 ⋅r+ E r2 − r1 E ( r22 − r12 ) r in care: u.presiunea interioara si exterioara. Daca se admite ca raza exterioara a cilindrului r2 → ∞ .modulul de elasticitate al materialului.P2 . Deplasarea punctelor de la suprafata excavatia se obtine cu formula lui Lamé. μ . sub actiunea presiunii interioare si a reactiunii elastice a rocii. se poate determina in functie dedeplasarea radiala a punctelor de la suprafata unei excavatii circulare. 91) Fig. Schema pentru calculul coeficientului de rezistenta elastica al rocii 144 .

iar pentru roci putin fisurate α =1. se poate folosi formula: k o = 50αf (daN/cm 3 ) (6. pentru determinarea coeficientului de rezistenta elastica specific k o . 98) unde B este latimea profilului(in metri). De aceea. elastic si izotrop si difera. 96) in care r se exprima in cm. 145 . Pentru roci foarte fisurate se ia α =0. . 5<f<12. intr-o anumita masura. in practica se foloseste notiunea de coeficient de rezistenta elastica specific k o . . Valorile coeficientului de rezistenta elastica a rocii. 8 . este: k= P1 E = u1 (1 + μ )r1 (6. 95) Relatia intre k. deplasarea rediala sub actiunea presiunii interioare P1 va fi data de : u1 = 1+ μ P1r1 E (6. de valorile reale. 97) in care r se ia in metri. In cazul excavatiilor de alte forme. 94) Pentru a caracteriza diferite roci. care corespunde unei excavatii cu raza r1 = 100cm : ko = E (daN/cm 3 ) (1 + μ ) ⋅ 100 (6.Pentru punctele situatepe suprafata excavatiei (r = r1 ) . coeficientul de rezistenta elastica al rocii k se ia egal cu: k= ko B 2 (6. 8. 99) in care α =0. coeficientul de rezistenta elastica al rocii k. ce corespunde unei excavatii cu raza oarecare r si k o este data de: k= k o ⋅ 100 (daN / cm 3 ) r ko (daN / cm 3 ) r (6. In cazul rocilor cu coeficientul de tarie f (dupa Protodiakonov)cuprins intre 1. determinata in modul aratat. 2. corespund ipotezei masivului omogen. se recomanda ca determinarea coeficientului de rezistenta elastica sa se faca experimental. sau: k= (6. 2 functie de gradul de fisurare al rocii. . 93) Reactiunea elastica a rocii de la suprafata excavatiei fiind egala cu presiunea interioara P1 . 1.

4. Pozitia axei galeriei fata de stratificatie precum si structura rocilor.. 146 . deoarece deformatiile rocii nu se pot dezvolta.. marnoase..4000 (daN/cm 3 ) (functia de taria lor). unde presiune creste. din peretii si din vatra lucrarilor subterane. Concluzii privind calculul presiunii rocilor In literatura de specialitate se mentioneaza si alte metode pentru calculul presiunii rocilor .50 (daN/cm3 ) . roci semistancoase 50. construita de presiunea hidrostatica a apei.In functie de natura rocilor. pe langa faptul ca contribuie la crestere presiunii rocilor. sistoase(de exemplu la galeria de fuga a hidrocentralei Arges.. ) 2. fac sa apara o sarcina suplimentara. valoarea coeficientului k o poate variaintre urmatoarele limite:pentru argile compacte si marne 10. dupa cum s-a aratat. 6. determinata cu diferite relatii..... linii de contact dintre roci. Valoarea presiunii rocilor. De asemenea... in afara celor prezentate in acest capitol. cu atat presiunea rocii este mai mica. Acest lucru se observa mai ales la rocile necoezive si argiloase. Existenta apelor subterane in zona galeriei care..500 (daN/cm3 ) si roci stancoase 500. Diferitele metode de calcul al presiunii rocilor permit determinarea cu aproximatie a presiunii din tavanul. alunecari. trebuie sa se tina seama de o serie de factori care influenteaza asupra valorii si distributiei presiunii rocilor. printre care: 1. are un caracter aproximativ si trebuie corectata la proiectare prin stabilirea experimentala a presiunii in conditiile reale ale excavatiei.10.. Timpul de asezare si rigiditatea sprijinirilor. 3. Zonele cu fisuri mari. Cu cat sprijinirile sunt montate mai devreme dupa executia excavatiei.

Pentru o anumita adancime fata de suprafata. si pe de alta parte datorita cunostintelor teoretice amanuntite dobandite in domeniul mecanicii rocilor. inlocuind armarea cu lemn sau alte tipuri de sustineri ci si ca componenta principala in asigurarea definitiva a rocii in timpul excavarii.1. cand si-a gasit o mai larga aplicare nu numai la armarea temporara . ca urmare pe de o parte a progresului in executia rapida si ieftina a forarii gaurilor de ancoraj. roca este impinsa inspre spatiul excavat. PRESIUNILE ASUPRA EXCAVATIILOR SI CALCULAREA PARAMETRILOR DE ANCORARE O excavatie subterana modifica starea de echilibru anterioara a eforturilor din masivul de roca si drept consecinta din peretii excavatiei se desprind si cad spontan bucati de roca. in mina Mir din Silezia Superioara.Ancorajul cu tiranti nu are totusi o utilizare universala. desi uneori actioneaza si eforturile reziduale ale presiunilor orogenice din scoarta ca si fortele generate de relieful de suprafata. ancorajul cu tiranti poate fi luat in considerare pentru asigurarea excavatiilor subterane in roci tari.Totusi metoda nu a patruns in constructiile subterane pana in anii 1950. in roca actioneaza un efort vertical definit de relatia: σν = γ ⋅ h si un efort orizontal definit de relatia: 147 .In general.Aceste efecte pot fi rezumate ca o manifestare a presiunii rocii.Cele mai vechi date despre ancorarea cu tiranti a rocii in vederea asigurarii tavanului dateaza din 1918. in locul sustinerii cu zidarie sau beton. In anii urmatori . initial in SUA si ulterior in alte tari.Cauza acestui fenomen este datorita in special fortelor gravitationale . 7. intre 1920 si 1930 ancorarea cu tiranti a tavanelor a fost utilizata in cateva mine de minereuri din Statele Unite ale Americii. Tehnica forarii in exploatari minere s-a dezvoltat mai mult in timpul si imediat dupa cel de al 2lea razboi mondial. succesul aplicarii sale depinzand de evaluarea corecta a conditiilor geologice si de adoptarea unei tehnici adecvate.Capitolul 7 ANCORAREA EXCAVATIILOR SUBTERANE Ancorarea excavatiilor subterane a fost una dintre cele mai vechi tehnici si cu cea mai larga aplicatie la consolidarea rocilor. iar sistemul de sustinere montat este supus unui efort suplimentar.De obicei se ia in consideratie numai greutatea straturilor de roci de deasupra excavatiei.Aceasta a condus la o larga aplicabilitate a tirantilor in exploatarile subterane.

infasuratoarea rezistentei rocii.1 Variatia teoretica a efortului in vecinatatea unei lucrari miniere circulare executata intr-o roca omogena. Fig. 148 .2 (conform cu V.σ0 = efortul la nivelul zero. 1) 1− ν in care h este adancimea fata de suprafata.Valorile efortului in masivul de roci inainte si dupa excavarea unei lucrari miniere folosind diagrama Mohr(dupa A. γ . tare si izotropa cu coeficentul lui Poisson ν = 0. Tertzaghi).σh = ν σν = k 0 ⋅ σν (fig.Hugon): 1.greutatea volumica a rocii. σν = efort vertical. ν .2.H=adancimea de la suprafata Fig.coeficentul lui Poisson pentru roca. σS = efortul la nivelu S dupa excavarea completa.σ h = efort orizontal.

dar in cele mai multe cazuri de prisos. atunci cercul 2 infatiseaza starea de eforturi dinainte de excavatie. 149 .starea de efort in zona boltii naturale dupa definitivarea excavatiei(efort radial=0.cercul reprezentand stadiul efortului in masiv inainte de excavare .Ca rezultat apare necesitatea indepartarii din nou a rocii din peretii excavatiei. iar efortul se mareste din nou. Daca apar prabusirri. eforturile laterale din peretii excavatiei ajung la o asemenea marime incat este inevitabila si aici distrugerea si cedarea rocii. substantial marit odata cu excavatia(efortul radial fiind egal cu zero).In situatia in care greutatea straturilor din acoperis creste substantial. 4.1).2).) Daca modificarile lente ale starii de eforturi de roca din timpul excavarii sunt concepute conform reprezentarii lu Mohr pentru un mediu omogen(fig. 3.p=efort radial necear asigurarii impotriva surparii.Dupa desprinderea rocii din peretii excavatiei .3) Roca ce se desprinde din peretele excavatiei trebuie sa fie sustinuta sau consolidata prin armare. efortul marit se transmite mai adanc in masivul de roca. sub curba de rupere(cercul 3). tangent la curba de cedare a rocii reprezinta starea limita a capacitatii portante a rocii la inceperea excavatiei. unde este mai usor preluat de roca mai putin alterata(fig. excavatia trebuie sa fie largita. Ruperea apare initial in tavan. pe care de obicei roca nu este capabila sa-l mai preia si intervine ruperea.2)care sa coboare cercul Mohr circumscris(4). Pentru prevenirea acestui fenomen. vezi fig.Cercul 3. in vederea prevenirii prabusirii datorita greutatii proprii.O astfel de presiune nu numai ca poate fi considerabila. cercul 4 reprezinta efortul tangential din roca. unde roca nu poate rezista eforturilor de tensiune existente (cum se arata in fig. trebuie ca pe fata excavatiei sa fie create eforturile radiale (presiunea p.efortul in momentul ruperii rocii.2.

in special prin precomprimare. Sustinerea cu lemn. σ h . σ v . decomprimate.Fig. Zona boltii naturale creata in roca cand efortul a fost indepartat in afara suprafetei lucrarii miniere: IIIzona de eforturi reduse in jurul excavatiei subterane. al excavatiei este nesatisfacator (pe suprafete mici se nasc sarcini concentrate mari. astfel incat ele insele sunt capabile sa transfere o anumita sarcina. zona cu eforturi tangentiale crescute(bolta naturala).eforturile verticale si orizontale din masiv inainte de rupere .3. Ancorele se bazeaza pe un principiu diferit :ele pe de-o parte leaga blocurile de roca tare. atat in roca cat si in sustinere. 150 . H0 . iar rezistenta sa impiedica transmiterea presiunii in spatiul excavat. sprijina roca decomprimata. inainte ca roca neasigurata sa fie prea mult deranjata. stabilizand zone de masiv. Aplicarea unor astfel de sustineri necesita de obicei un timp foarte lung. cu otel sau beton a excavatiilor subterane.) Aceasta conduce la accentuarea decomprimarii rocii din vecinatatea excavatiei si cresterea presiunii. iar pe de alta parte consolideaza roca prin armare. iar contactul cu peretele rupt . pe o distanta mai mare.Un alt avantaj este ca ancorajul poate fi pus in actiune rapid.adancimea centrului excavatiei fata de suprafata terenului. neregulat.

minus filetul. se poate obtine in doua moduri:fie prin formarea in masiv a unei bolti naturale suportata de roca nederanjata din peretii excavatiei. Parametrii acestui tip de ancoraj se pot determina dupa D. 7. catre adancimi relativ mici(aproximativ 10m). cand acoperisul este suspendat de un strat rezistent tirantii introdusi in roca tare sunt solicitati la eforturi de tensiune de greutatea stratului asigurat.efortul de tensiune admisibil al materialului tirantului. r pentru verificarea capacitatii lor portante si pentru restabilirea cel putin partiala a starii de eforturi existente in roca inainte de excavare.1. h S .Teoria grinzii fixate la capete Aceasta teorie este adecvata in special pentru excavatii rectangulare in straturi de roci tari. cm. sau pot forma o grinda printr-o ancorare extensiva a lor.Ambele teorii se bazeaza pe determinarea zonei de presiune din masivul de roca de de-asupra excavatiei. Košina. σa .Aceasta nu poate aparea la o anumita distanta de suprafata terenului. de masivul de roca dimprejur.greutatea volumica a rocii kg/ cm 3 Tirantii sunt intotdeauna pretensionati la sarcina presupusa. Preluarea de catre roca inconjuratoare a functiei rocii excavate de a sustine incarcarea. cm 2 . iar lungimea lor depinde atat de distanta de la acoperisul excavatiei la stratul portant cat si la adancimea de incastrare a ancorei in acest strat.armatura preia numai greutatea rocii decomprimate din imediata apropiere a excavatiei. aproximativ orizontale.1. lipsite de suport prin realizarea excavatiei. γ . deoarece functia de sustinere pe care o indeplinea roca excavata este preluata asa cum s-a mentionat mai sus. kg/ cm 2 (10 −1 MPa) . P = γ ⋅ h S ⋅ l2 . in forma lor obisnuita sunt totusi in stare doar sa transfere intreaga greutate a rocii din straturile de deasupra . de exemplu cand distanta intre tiranti este: lr = FS ⋅ σa hS ⋅ γ unde FS este suprafata sectiunii transversale a tirantului.grosimea stratului asigurat.O sarcina mai mare ar putea conduce inevitabil la distrugere .Tirantii extremi se amplaseaza cat mai aproape posibil de laturile 151 . In primul caz. fie prin sustinerea rocii cu grinzi fixate in amsivul de roca. Straturile cu capacitati portante mai mici pot fi sustinute cu ajutorul ancorelor incastraturi in straturile superioare mai rezistente.Ambele tipuri de consolidare.

excavatiei galeriei.este rezistenta la tensiune a rocii la incovoiere. cu un unghi de varf de 90 o in punctul de fixare a ancorei(fig. Din conditia: FS ⋅ σS ≤ π ⋅ h u ⋅ τh t hu sin 45o se obtine adancimea de fixare: hu = 0.5). In cazul in care l'r < l r . deoarece se presupune ca la fixare grinzii de roca au efect numai la o anumita ϕ⎞ ⎛ distanta fata de suprafata excavatiei.Teoretic distanta este h ⋅ ⎜ tg45 − ⎟ . fixata in acoperis cu tiranti departati la o distanta l r unul de celalalt. Distanta l r se stabileste uneori luandu-se in considerare efortul admisibil pe stratul inferior din straturile sustinute intre doi tiranti. fie ca trebuie ca tirantii sa fie legati cu flanse plate intr-o directie. forma volumului este determinata de planele de discontinuitate. Aceasta ultima masura este recomandabila ca cel mai realizabil procedeu de prevenire a destinderii (slabirii) rocii dintre tiranti. Experienta a aratat ca dintr-o roca tare. m –coeficent de siguranta(de obicei 2).22 ⋅ FS ⋅ σa τh 152 .Asigurarea stratului acoperitor se poate realiza de asemenea prin intermediul unei planse de sarma. compacta. q – incarcarea uniforma a stratului de catre greutatea sa. o ancora smulge un volum de forma concava in timp ce intr-o roca fisurata. in timp ce pe cealalta directie distanta sa fie redusa la l r .4). la fixarea lor partiala in punctul de ancoraj. fie ca trebuie ca distanta dintre tiranti sa fie l'r si sa se foloseasca tiranti mai subtiri . Adancimea de fixare a tirantului in stratul de roca portant se determina plecand de la presupunerea ca rezistenta la smulgere a rocii trebuie sa fie mai mare decat rezistenta tirantului. h l .Zona rupta din roca seamana cu un con regulat.rezistenta rocii la tensiune prin incovoiere este extrem de variabila datorita fisurilor si crapaturilor transversale si este mai bine ca ea sa nu fie luata in considerare. Distanta admisibila este 2σ 0 h 2 l l = (cm) m⋅q ' r unde σ0 .grosimea celui mai slab strat acoperitor. ca si pentru o bolta 2⎠ ⎝ naturala(vezi fig.

unde FS -este suprafata sectiunii transversale a tirantului. straturile individuale sunt legate de catre tiranti realizandu-se o singura grinda.3tavan.2. iar lungimea totala de incastrare in roca a tirantului va fi l = hS + h u sau hS + lu Daca acoperisul plan al unui abataj este format din roci tari .rezistenta la tensiune a otelului.suprafata probabila de rupere intr-o roca compacta.1. In cazul in care tirantul se fixeaza in stratul portant prin cimentare.2.Insa. stratificate in bancuri subtiri . τh . care traverseaza roca si care nu este afectata de fracturare. Fig.1.Bolta creata preia presiunea straturilor superioare si o transfera rocii din peretii si talpa excavatiei subterane. Rezistenta straturilor legate in acest mod esteconsiderabil mai mare decat a straturilor nelegate. σa . h u . cand grindade roca cedeaza. Bolta naturala dintr-un masiv este o zona cu eforturi crescute. 4. 7. pentru rocile slabe si chiar pentru pamanturi.adancimea de fixare intr-o roca rezistenta. greutatea rocii destinse de sub bolta naturala.lungimea necesara este de obicei l u > h u .Teoria boltii naturale Aceasta teorie este valabila pentru toate tipurile de roci compacte si fisurate.suprafata de rupere ipotetica. exercita o 153 . Bolta naturala de deasupra unui gol excavat se formeaza.rezistenta la forfecare a rocii.Schema smulgerii unui tirant de la suprafata unei roci de fundare tari: 1. chiar in masivele roci stratificate.

iar in aceasta privinta metoda lui R. Se pare ca grosimea rocii ce se desprinde de deasupra golului excavat este destul de mica. de planele de discontinuitate din interiorul masivului de roca(fisuri. da valori mai sigure. iar in cazul ancorajului cu tiranti.unghiul de frecare interna a rocii. bazata pe teoria materialelor neconsolidate.Partea botlii naturale de deasupra galeriei este reprezentata printr-o parabola(fig. Totusi aceasta metoda are unele deficiente. sa se estimeze cel putin aproximativ pozitia boltii naturale de deasupra golului realizat.Grosimea maxima a rocii de sub bolta naturala amenintata de prabusire se determina din formula: v= 1 fp ⎡ ϕ ⎞⎤ b ⎛ ⋅ ⎢ a + h ⋅ tg ⎜ 45 − ⎟ ⎥ = < H 2 ⎠⎦ fp ⎝ ⎣ ϕ .Ea nu tine seama.Zona de compresiune parabolica deasupra unei excavatii subterane.coeficent de tarie a rocii in care a si h reprezinta dimensiunile excavatiei rectangulare. dupa Protodiakonov Valorile f p si ϕ p (dupa Protodiakonov) sunt prezentate in tabele pe tipuri de roci si pamanturi. H.5).Kvapil(84).Protodiakonov. In cazul constructiilor subterane se utilizeaza in general metoda lui M. bazata pe un principiu similar. de exemplu.5.M. stratificatie) si nici de orientarea lor fata de excavatie. 154 .coeficentul f p este doar estimativ. astfel ca este important sa se calculeze presiunilor posibile .adancimea acoperisului fata de suprafata. f p .3).presiune asupra sustinerii excavatiei(vezi fig. Fig.

50(b+H) Tavan instabil.Tabelul 1. straturi verticale. In golurile deja excavate. 10(b+H) Tavan instabil.50 b 0. 10-2.pamanturi coezive la adancime mare K. de exemplu prin metode geofizice. 10(b+H) Caderi de pietre. 25 b Posibilitatea conducerii de explozii mari.Inaltimea minima a straturilor superioare H se presupune ca este egala cu 1. 35-1. 25-0. la adancime medie F.El a clasificat rocile in sase categorii. fara presiune laterala Comportarea rocii . Rolul ancorajului e fie sa lege roca decomprimata de deasupra tavanului cu zona 155 2. se pot evalua in mare lungimea si densitatea tirantilor.Terzaghi (vezi tabelul 1) a estimat extinderea probabila a zonei cu roca decomprimata de deasupra excavatiei subterane printr-o alta metoda. fara sau cu presiune laterala mica Tavan instabil. 25-0. Inaltimea maxima a zonei ce solicita ancorajul din tavan se determina in functie de latimea totala b si de inaltimea h a golului rectangular. Inaltimea boltii de surpare a rocii deasupra unei lucrari miniere dupe Terzaghi Categoria de roca A-roci masive Inaltimea boltii de surpare v 0-0. in functie de rezistenta lor si de gradul de fracturare si fisurare. presiune laterala mare 1. 35(b+H) 0. 25 b 0.nu exista presiune laterala B.roci stratificate (straturi orizontale.pamanturi coezive. roci faramitate. Daca se cunoaste inaltimea teoretica a boltii naturale. pamanturi necoezive E. 10-4.5(b+H). presiune laterala mica sau considerabila Caderi de pietre. 50 b 0-0. zona boltii naturale poate fi stabilita aproximativ prin oricare metoda de masurare. straturi inclinate) C-roci fisurate neregulat D-roci fisurate intens. caderi de fragmente mici. presiune laterala mare 0-0. Excavatiile subterane sunt proiectate de obicei cu tavan boltit ceea ce inseamna ca cea mai mare parte a rocii decomprimate de sub bolta naturala este indepartata prin sapare.

putin avariata. Din motive practice si din considerente economice l r ≥ 1 m. v.6). iar diametrul tirantilor se alege in vederea realizarii acestei cerinte. γ . Tirantul are. de obicei. fie sa consolideze roca destinsa. astfel ca ea sa se autosustina.greutatea volumica a rocii. Distanta l r dintre tiranti se determina. conform celor spuse in capitolul precedent. la care se adauga inaltimea de fixare: l = v + h u sau v+lu unde l u reprezinta lungimea de fixare prin cimentare. σa . prevenind astfel degradarea mai departe a rocii. lungime maxima in centrul tavanului.aceasta lungime este egala cu distanta pana la cea mai coborata limita a boltii naturale de deasupra tavanului.grosimea rocii asigurata de un tirant. prin consolidare cu tiranti precomprimati in roca din zona destinsa se creeaza o bolta portanta(fig. Prima metoda de ancorare si de dimensionare a suprafetei excavatiei in zona boltii naturale este indicata acolo unde aceasta poate fi realizata fara necesitatea pastrarii unei distante relativ mici fata de frontul abatajului si intr-o roca tare.portanta a boltii naturale. In cazul rocilor mai alterate sau tectonizate cand bolta naturala se formeaza mai in adancimea masivului. in functie de capacitatea portanta a tirantilor si de greutatea rocii asigurate in zona celui mai lung tirant: lr = unde FS ⋅ σa vγ FS este aria sectiunii transversale a tirantului.efortul admisibil de tensiune al materialului tirant. 156 .

7). iar distanta dintre tiranti este egala cu aproximativ jumatate din lungimea lor(cel putin in raportul l: l r =2).Bolta artificiala formata prin fixarea rocii decomprimate de deasupra excavatiei subterane cu ajutorul unui sistem de tiranti pretensionati. fie sub un unghi de cel putin 45o . de grosime suficenta pentru a transfera greutatea sectiunii slabite straturilor de deasupra. Daca in roca se dezvolta preponderent un singur sistem de plane de discontinuitate.Fig.Pretensionarea tirantilor trebuie sa fie aproximativ egala cu greutatea rocii asigurate.6. atunci forta tangentiala maxima ce trebuie sa fie asigurata este: 157 . a-latimea boltii formate la l l = 3 . In acest fel se creeaza o zona continua de roca comprimata. Tirantii montati trebuie sa intersecteze aceste plane fie perpendicular. la = 2 lr lr Lungimea tirantului este de minim 1/3 din latimea golului. in vederea cresterii suficiente a rezistentei la deplasarea pe aceste plane si pentru a face roca in stare sa transfere forte de compresiune chiar transversale pe ele. de obicei greutatea masei de roci. cum ar fi stratificatia.Daca inclinarea principalului sistem al planelor de discontinuitate este α . b. Valoarea acestei rezistente suplimentare din interiorul suprafetei asigurate de un singur tirant se obtine presupunandu-se ca rezistenta totala la miscarea pe planele de discontinuitate trebuie sa fie mai mare decat fortele care favorizeaza aceasta miscare. atunci amplasarea si directia tirantilor trebuie sa fie adaptata conditiilor respective (fig. formand o bolta independenta.

Fig. atunci intr-o sectiune verticala. perpendiculara pe planul de discontinuitate R k = Pk ⋅ cos(α − ψ ) ⋅ tgϕ + Pk ⋅ sin(α − ψ ) Pk = γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) r sin(α + ψ ) + cos(α + ψ ) ⋅ tgϕ in timp ce Pk ≤ FS ⋅ σa unde FS este suprafata sectiunii transversale a tirantului.7 c). Daca pentru stabilizarea tavanului se 158 . Rezistenta suplimentara R k la miscare de-a lungul discontinuitatii este de obicei creata de pretensionarea Pk a tirantului. b-vertical.T = G ⋅ sin α = G ⋅ cos α ⋅ tgϕ + R k = γ ⋅ l'⋅ l 2 ⋅ cos αtgϕ + R k r din care rezulta ca: R k = γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) r unde γ -este greutatea volumica a rocii. c-inclinat. ϕ -unghiul de frecare de-a lungul planului de discontinuitate. l r -distanta dintre tiranti.Daca tirantul formeaza cu orizontala un unghi ψ (vezi fig. pretensionarea Pk = −G ⋅ tgϕ .7 Amplasarea tirantilor in functie de diversele directii ale planelor de discontinuitate: a-orizontal. Forta Pk va fi cea mai eficenta(maximum R k ) la o inclinare a tirantilor ψ = α + ϕ − 90o . Pentru straturi orizontale si tiranti verticali. iar σa -sarcina admisibila la tensiune al otelului. l ' = v sau h S -lungimea efectiva a tirantului.

Un mijloc foarte rapid si eficient de stabilizare il reprezinta ancorajul rocilor. date din studiul geotehnic sau informatii preluate din tabelul 2. 159 . Rk = FS ⋅ σa cos(α + ψ ) iar sectiunea transversala necesara γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) ⋅ cos(α + ψ ) n FS = σa Tirantii nepretensionati incastrati prin cimentare pe intreaga lungime a gaurii de ancoraj ofera o rezistenta mai mare in cazul in care unghiul de frecare de-a lungul planelor de disncontinuitate este mai mic. ca lungimea calculata a tirantului l in sectiunea transversala a golului. in functie de suprafata frontului abatajului si de timpul necesar asigurarii tavanului.aceasta este mai mare cand pe directia longitudinala se utilizeaza cintre metalice.utilizeaza tiranti nepretensionati cimentati pe intraga lor lungime in gaura de ancoraj. Aceasta lungime a avansamentului este legata de capacitatea de mentinere a rocii functie de latimea excavatiei si de timp si se apreciaza folosind experienta realizata la lucrarile anterioare.Se pot lua in considerare si atacuri mai lungi decat distantele maxime prezentate in tabel.Cand se da un nou atac. De obicei distanta dintre sectiunile transversale ancorate din lungul unui gol excavat este egala cu echidistanta dintre tirantii dispusi intr-o sectiune transversala s = l r .8). sau daca este posibil mai mare.Ancorajul tavanului se practica curent in metodele clasice de excavare a lucrarilor subterane precum si la lucrarile de definitivare a sectiunii unei galerii. intre ultimele aliniamente de tiranti si frontul abatajului se admite ca se creeaza o bolta sau o grinda noua(fig. De asemenea este importanta alegerea lungimii de inaintare . La excavatiile subterane primul obiectiv este asigurarea si stabilizarea partii superioare.. ei rezista la orice miscare de-a lungul discontinuitatilor prin rezistenta lor la forfecare σa a otelului tirantului.Acestea sunt activate numai cand rezistenta rocii este depasita. care au la baza experienta de la saparea in Austria a tunelelor cu aria sectiunii transversale a frontului de pana la 100 m 2 . ea depinzand de tipul de roca si de echipamentul disponibil. 7. Aceasta deoarece roca se deterioareaza cel mai usor si frecvent ca rezultat al actiunii fortelor interne.2.ANCORAREA TAVANULUI UNEI EXCAVATII SUBTERANE. reprezentata de tavan si suprafata lui. Lungimea avansamentului z este aleasa adesea egala.

roci tari deranjate si partial alterate) E – foarte faramitate si deranjate(roci moi slabe. lui H. umpluturi. 5m 3m 6 luni 4m Durata stabilitatii 20 ani Distanta maxima intre sprijiniri 4m distanta stabilita se aplaseaza un nou aliniament de tiranti. imediat dupa copturirea grosiera de-a lungul suprafetei tavanului. stabilizeaza si previne destinderea in continuare a rocii in punctul de ancoraj si in imediata sa vecinatate. se dezvolta o zona parabolica normala de roca destinsa cu o inaltime ce nu depaseste z . Deasupra noii sectiuni a tavanului excavat. iar aceasta pretensionare consolideaza. nisip si pietris saturat. 8m 1 saptamana 5 ore 1. roci tari intens alterate si deranjate) F – generatoare de presiune(sisturi argiloase alterate deranjate. nisip si pietris cu umiditate naturala) G – generatoare de presiuni mari(pamanturi coezive de consistenta moale la medie.Prin strangerea piulitei de tirant placuta se preseaza pe suprafata rociicu o forta de cel putin 3 sau 4 tone (30-40kN). roci metamorfice cu sistozitate pronuntata) C – intens fisurate(eruptive intens fisurate. 4m 20 minute 0. pamanturi coezive de consistenta ridicata pana la tare.pentru asigurarea tavanului. In cazurile in care roca este dens fracturata poate exista pericolul ca intre punctele de ancoraj sa se produca caderi de fragmente de roca din tavanul excavatiei sau sa apara crapaturi. Durata aproximativa de stabilitate a tunelelor si distanta intre sprijiniri pentru principalele tipuri de roci(conf.Tabelul 2. intre punctele de sustinere. sedimentare stratificate in straturi subtiri. 15m 2 minute 0. sisturi si roci metamorfice mai putin dure) D – faramitate(roci moi.Dvorak) Tipuri de roca A – masive(roci eruptive compacte. gnaise masive) B – fisurate(eruptive fisurate. la 2 10 secunde 0.Lauffer modificat de A. sedimente masive stratificate in bancuri groase. ca rezultat al unei concentrari de eforturi in frontul abatajului. se intind plase de sarma. operatiune ce se poate executa manual cu bare de 160 . pamanturi miloase).In asemenea cazuri. sisturi argiloase.

Aceste grinzi este preferabil sa se amplaseze mai degraba pe directia longitudinala decat pe cea transversala. 4 – tiranti ancorati.Plasele sunt intinse temporar prin stalpi de lemn sau pneumatici fixati in tavan. introducandu-se apoi tirantii ce se fixeaza si se pretensioneaza.In cazul in care tirantul nu este pretensionat prin infiletare la partea exterioara.Cat se poate de repede posibil .fier sau.7 – cintre de otel. pana la intarirea (prizarea) cimentului. prin utilizarea aerului comprimat sau a apei sub presiune.Tirantii de acest tip sunt durabili.2 – limita zonei cu roca decomprimata expusa la prabusire.In timp ce tirantul se introduce in gaura de ancoraj. legate intre sectiuni ancorate. In locul placutelor individuale.Z – lungimea atacului.8 Desfasurarea operatiunilor de montare a tirantilor in tavanul unui tunel: 1 – zona boltii naturale intr-o roca deasupra abatajului. dar efectul static este de obicei mai mic decat la tirantii pretensionati.6 – gaura de ancoraj. l – lungimea tirantului. de preferat. se executa gaurile de ancoraj orientate in functie de planele de discontinuitate. deoarece astfel se evita necesitatea curbarii acestora dupa sectiunea transversala a golului.Deasupra sustinerii ancorate si pretensionate se aplica un strat de torcret sau de ciment ce reprezinta o ultima protectie si consolidare a suprafetei. fiind apoi imobilizat inauntru prin legare. Placutele preseaza plasa de sarma pe suprafata rocii.3 – plasa de sarma de protectie. In gaurile de ancoraj umplute cu ciment(lapte de ciment sau rasiini sintetice) pe intreaga lungime a acestora se introduc tiranti slabi tensionati sau pretensionati. de obicei se renunta la piulita si placuta. 161 . o excelenta stabilizare se realizeaza cu ajutorul grinzilor de otel sau a cintrelor. 5 – stalpi pneumatici provizorii. el se incovoaie usor . Fig. iar bara se termina la gura gaurii de ancoraj.8 – schela mobila pentru forare.

In cazul excavatiilor subterane artificiale mari. indepartarea materialului excavat si ancorajul tavanului. STABILIZAREA PERETILOR EXCAVATIILOR SUBTERANE Stabilizarea suprafetelor galeriilor si tunelelor de dimensiuni obisnuite nu prezinta nici o dificultate in cazul unor adancimi mai mici si a unor roci dure.3. puscarea. 7. 162 . copturirea tavanului. de starea de tensiune generata de presiunea litostatica. Excavrea se poate realiza la sectiune transversala plina. introducerea explozivului. de obicei.Solicitarea suprafetelor laterale ale unuui gol subteran depinde. unde suprafetele de roca sunt adesea foarte inalte. atunci cand se utilizeaza masini adecvate.Ciclul intreg de excavare care cuprinde perforarea . in special instalatii multifunctionale de perforaj si incarcare. sau in cazul excavatiilor executate in roci moi stabilizarea necesita o atentie deosebita. se poate organiza intr-o singura zi de lucru in trei schimburi. chiar cand aceasta este foarte mare(peste 100 m 2 ).

Pentru calcularea presiunii orizontale laterale totale. Protodiakonov a presupus ca presiunile laterale nu se manifesta in roci tari si moi( f p > 2 ).5h + v) unde γ .Terzaghi a elaborat o formula empirica pe unitatea de latime a golului excavat: S h = 0.Presiunea totala pe suprafata golului excavat este Sh = 1 σh + 2 σh 1 ϕ⎞ ⎛ ⋅ h = h ⋅ γ ⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ (2v + h) 2 2 2⎠ ⎝ 163 .Aceasta bolta se dezvolta ca o zona inchisa in jurul golului subteran.3γ (0. K.inaltimea rocii destinse de sub bolta naturala ce incarca tavanul(vezi tabelul 1) Pentru evaluarea presiunilor laterale. v. de obicei. h.9 Proiectul de reconstructie a aramaturii unui tunel Pentru lucrarile practice se poate presupune ca presiunea straturilor din acoperis sau presiunea orogenica reziduala va fi preluata de catre bolta naturala ce se formeaza in masivul de roci. de exemplu M. Suprafetele excavatiei se admite ca sunt solicitate numai de greutatea rocii de sub aceasta bolta naturala.Fig.Specialistii au evaluat aceasta incarcare in mod diferit .este greutatea volumica a rocii. presiunea orizontala la adancimea h’(fig 10)este: ϕ⎞ ⎛ σ h = γ ⋅ h '⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ = γ ⋅ h 'k a 2⎠ ⎝ unde adancimea incarcata h’ este este aceea de sub bolta naturala. Ca si in cazul presiunii active a terenului. alungita in directia presiunii maxime. se utilizeaza teoria materialelor necoezive(Protodiakonov si altii).inaltimea golului excavat.M.

Amplasarea si inclinarea ancorelor se proiecteaza ca si in cazul taluzelor de roca in cele mai eficiente pozitii. in tronsonul experimental al unei galerii de 2. 7.N.Amplasarea si inclinarea ancorelor se proiecteaza ca si in cazul taluzelor de roca. 164 .Fig. foarte eficiente s-au dovedit a fi ancorele nepretensionare. 40 m latime in care s-au semnalat ridicari curente de 1.4. De obicei se presupune o formatiune de roci instabila.10 Diagrama presiunii laterale in peretii unui abataj in conformitate cu teoria materialelor necoezive. iar la partea sa superioara de cea mai coborata limita a boltii protectiei de beton(daca aceasta a fost executata deja). dupa fixarea a patru tiranti de 1. Alti autori(de ec.Dinnik)calculeaza presiunea laterala pornind de la starea de tensiune dintr-un corp elastic nedeformat.40m.Valorile si directia fortelor de ancoraj se pot estima cel mai bine utilizand metoda grafica. In principiu pot aparea doua cazuri de reper. solicitat. adica astfel incat cu un numar minim de ancore sa se intersecteze toate suprafetele potentiale de forfecare.Un mod de abordare valabil pentru excavatiile subterane executate in roci dure este de a admite ipoteza prin care consolidarea suprafetei acestora este solicitata de catre componenta greutatii rocii de sub bolta naturala la o miscare de-a lungul planelor de discontinuitate. cum ar fi rocile argiloase. delimitata la baza de un plan de forfecare cu inclinarea respectiva ce trece pe la partea inferioara a suprafetei . ca si in cazul taluzelor rocilor. σh = στ ⋅ ν 1− ν O astfel de presupunere este conforma cu realitatea numai in cazuri exceptionale. presiunea laterala ce actioneaza asupra armaturii constructiilor subterane putand atinge aceste valori numai in rocile plastice. adica adimitand o presiune in starea de repaus.90m. aplicand un coeficent de dilatare transversala dat de coeficentul lui Poisson ν . deformatia verticala a fost redusa la 10 cm. sau de bolta naturala. ANCORAREA VETREI EXCAVATIILOR SUBTERANE In cazul in care in vatra galeriei excavata se produc ridicari datorita umflarii rocii.Astfel.A.Unghiul format intre ancorele pretensionate si aceste suprafete trebuie sa fie mai mic decat unghiul de frecare interna ϕ .50 m lungime pe sectiuni transversale la echidistanta de 0. statistic diferite:planele de discontinuitate inclina spre golul excavat sau cad inspre masivul de roca. amandoua compensand roca.

sunt asigurate de obicei prin ancorarea impotriva miscarii lor pe suprafetele de discontinuitate. Pentru rocile mai slabe. h se ia egal cu adancimea fata de suprafata sau fata de limita inferioara a celei mai apropiate sectiuni asigurate a putului. E. ca si in cazul suprafetelor rocii. ancorele sunt dimensionate pentru solicitarea la o presiune activa: ϕ⎞ ⎛ σ h = γ ⋅ h ⋅ k a = γ ⋅ h ⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ 2⎠ ⎝ In functie de orientarea structurala a excavatiei si de cerintele de asigurare .Aceasta zona preia presiunile externe ale masivului. iar mortarul trebuie sa faca priza rapid. iar consolidarea este necesara numai pentru rigidizarea sustinerea rocii destinse din suprafata excavatiei.In rocile tari. incastraturi in intregime in beton. 7. 165 . Pentru betonare. totusi in acest mod nu se obtin decat valor aproximative si in general nefavorabile. coaxial cu aceasta ca o bolta naturala inchisa. adancimea de ancoraj trebuie sa fie suficienta(1/3 sau ½ din latimea galeriei). deoarece executia oricarui alt sistem de sustinere este foarte dificila. ANCORAREA SUPRAFETELOR PUTURILOR Puturile verticale si inclinate sunt si ele adesea asigurate prin ancoraje.Thomas descrie un exemplu sugestiv de ancoraj cu ancore pretensionate a suprafetelor unui put de extractie vertical. fara cap exterior care ar impiedica introducerea materialului de cimentare. Ancorarea tavanelor si peretilor lucrarilor subterane inclinate si a puturilor de extractie (fig. Cele mai bune rezultate in stabilizarea peretilor puturilor de extractie si a excavatiilor miniere supuse la mari eforturi se obtin cu ajutorul ancorelor nepretensionate.5.11) prezinta interes deosebit.Tirantii trebuie sa fie montati cel mai rapid posibil dupa terminarea excavatiei. cele mai adecvate sunt cimenturile pe baza de rasini sintetice. solicitate de greutatea lor proprie. din starea de eforturi transversale produse de actiunea pe verticala a masivului de roci.Zona cu eforturi crescute se dezvolta dupa excavarea putului. chiar dupa intarire. deoarece.Pentru acest scop cele mai potrivite tipuri de consolidare sunt cele cu ancoraje mai usoare. Analizele teoretice ale presiunii rocii asupra unor astfel de sustineri se obtin. ele raman sufiecient de elastice pentru a rezista la efectele severe ale socurilor produse in timpul inaintarii si dislocarii rocii. blocurile individuale.Sectiunile de put circulare sunt cele mai favorabile din punct de vedere static.Amplasarea gaurilor de ancoraj in vatra unor astfel de goluri excavate se face empiric.

In acest fel o captuseala de beton armat ancorata poate inlocui blindajele de otel costisitoare.Fig.11 Consolidarea tavanului unui suitor cu tirantii nepretensionati fixati cu rasina Ancorarea captuselilor de beton ale galeriilor si puturilor hidrotehnice sub presiune are ca scop asigurarea cooperarii intre captuseala si roca din jur. 166 .

comparativ cu rezistenta la compresiune a mediului.Capitolul 8 DEROCAREA PRIN LUCRARI DE IMPUSCARE 8.. In cazul oscilatiilor longitudinale(care genereaza o miscare sub forma de unda de compresiune)..In cazul unui indice de incarcare unitar. pana ating peretii. intensitatea oscilatiilor(care depinde de valoarea socului initial)scade rapid. au loc deformatii plastice. precum si a faptului ca mediul in care se propaga nu este perfect elastic. produsele reactiei se dilata radial..Cand camera de explozie nu mai este umpluta complet.In acest domeniu unda nu oscileaza . unda de soc se propaga la viteze apropiate de viteza de propagare a sunetului in tipul respectiv de roca. In zona imediat urmatoare camerei de explozie. viteza reactiei fiind determinata de tipul substantelor care intra in compozitia explozivului. In acest domeniu. perpendiculare pe directia de propagare a frontului de unde. din valoarea undei detonante se va pierde numai acea parte care se reflecta de peretele camerei de explozie..Undele transversale generate de oscilatiile transversale ale particulelor de roca genereaza oscilatii ca urmare a modificarilor de forma cauzate de fortele de forfecare.Viteza de propagare a undei detonante in masa explozivului este de 2000. in sensul de propagare a frontului undei.500) 105 kN / m 2 . Presiunea transmisa se propaga prin roca sub forma unei unde oscilante prin intermediul careia se transmite energia socului.. intr-un exploziv are loc o reactie de descompunere.1. viteza 167 .Energia undelor de soc si elastice.In frontul undei detonante se dezvolta o presiune de(5. Unda de soc amortizata se propaga in continuare sub forma de oscilatii elastice avand viteze si directii de propagare diferite. care se transmite rocii sub forma unei unde de soc. unda amortizandu-se. particulele oscileaza ca urmare a modificarii formei si volumului prin compresiune. la o initiere corespunzatoare. situatie in care presiunea undei incidente pe peretii camerei de explozie scade la o valoare mai mica decat cea din frontul undei de soc. Este cunoscut faptul ca. ea propagandu-se la viteze supersonice sub forma unei unde de compresiune.8000m/s.Miscarea generala a unei particule se compune din oscilatii longitudinale si oscilatii transversale. datorita valorilor foarte mari ale presiunii. avand aceeasi directie de propagare cu unda detonanta.Valoarea undei de soc este determinata de indicele de incarcare cu exploziv a camerei de explozie. MECANISMUL SFARIMARII ROCILOR PRIN EXPLOZIE Explicarea mecanismului sfarimarii rocilor prin explozie nu se poate face fara a tine seama de mecanismul de transmitere a energiei explozive in roca si de starea de tensiune din masiv.Ca urmare a distribuirii energiei pe suprafete din ce in ce mai mari.

valoarea presiunii reducandu-se la valori care nu mai fac posibila propagarea in continuare a undei sub forma de unda de compresiune. respectiv tangentiale.2 – zona de fisurare.3 – zona Fig.lor de propagare precum si frecventa oscilatiilor.Tensiunile tangentiale sunt generate de asemenea de unda de compresiune radiala si apar in plane tangente pe frontul acestei unde. Starea tensiunilor unui masiv aflat sub influenta undelor de soc generate de explozii se poate studia in fig.Totusi. Fig. Cunoscandu-se modul de transmitere a undei de soc in masiv. se propaga sub forma de oscilatii elastice. are loc o maruntire a rocii.In continuare. In concluzie se poate mentiona ca sunt trei zone de influenta a exploziei(fig 8.1):zona de maruntire. se poate studia si modul de transmitere a energiei de la exploziv la roca.Starea de tensiuni din masiv 168 .Ca urmare.Zonele de influenta a exploziei unda incidenta:1 – zona de deformatiilor plastice.2. care se manifesta prin vibratii. unda de soc fiind aproape amortizata complet. in zona urmatoare se produc transformari reversibile cum ar fi rupturi. zona de fisurare si zona deformatiilor elastice(vibratii).Dupa cum se observa. in imediata apropierea a incarcaturii(2-3 raze a acesteia). depind in mare masura de caracteristicile fizicomecanice ale rocilor impuscate. particula elementara este supusa unei compresiuni radiale si unei intinderi tangentiale.8. datorita castantei rocilor. crapaturi si fisuri.2. carora le corespund tensiuni de comprimare.Este cunoscut ca presiunea din frontul undei de soc depaseste foarte mult valoarea rezistentei la compresiune a rocilor celor mai rezistente.8.5.Partea de energie rezultata in urma reactiei explozive va fi cu atat mai mare cu cat raportul impedantelor acustice ale explozivului si rocii va fi mai aproape de unitate.1.

Dupa cum sa mentionat mai sus. apar noi fisuri in masiv(fig.3. care se manifesta printr-o maruntire excesiva a rocii. trecand in medii cu impedanta acustica mai mica. avandu-se in vedere faptul ca intr-un plan tangent la frontul undei de compresiune apar solicitari la la tractiune.De la marginea acestei zone se formeaza fisuri radiale. care sunt orientate atat spre suprafata libera cat si spre masiv. pe planele de separare. care se propaga cu o viteza mai mica decat viteza de propagare a undei longitudinale(radiale).In zona deformatiilor elastice se pierde o cantitate mare de energia transmisa rocii si ca urmare unda nu mai este capabila sa invinga rezistenta la compresiune a rocii. Cunoscandu-se starea de tensiune din masiv. valoarea undei reflectate fiind nula.In cazul in care impedanta acustica a mediului 2 este mai mica decat cea a mediului 1. unda refractata si cea reflectata.2’-zona deformatiilor elastice. ajunse la suprafata de separare a celor doua medii. sau cel creat de undele incidente. in acest caz unda reflectata se transforma din unda de compresiune in unda de intindere (expresia capata semnul minus). Modul de propagare a undelor de tensiune. crapaturi si chiar crevase.impedantele acustice ale indiciilor 1.Trebuie mentionat ca. σ r si σ R sunt tensiunile transmise in mediile 1 si 2 de catre unda incidenta. ρC . sistemul de unde de compresiune si tractiune se reflecta si se refracta. sistemul de fisuri existent in masiv. in zona imediat urmatoare camerei de explozie au loc deformatii plastice.2) in care: σi .Insa. se poate stabili mecanismul de rupere. unda de compresiune se 169 .De asemenea.Intalnind plane de separare intre diferitele tipuri de roci din masiv.deformatiilor elastice.Ca urmare.8. unda incidenta nu se propaga in totalitate in cel de al doilea medeiu. datorita valorii foarte mari a presiunii din frontul undei de soc. Ca urmare sunt generate unde transversale. se poate determina din relatiile: σr = σR = 2ρ2 C2 ⋅ σi ρ1C1 + p 2 C2 ρ2 C2 − ρ1C1 ⋅ σi ρ2 C2 + p1C1 (8. La trecerea dintr-un mediu in altul. dand nastere la noi tipuri de unde. respectand intocmai principiile lui Huygens.unda reflectata: 1’ – zona de fisurare. ambele tipuri de unde se reflecta si refracta. unda incidenta se transmite in totalitate mediului al doilea. Se observa ca in cazaul in care impedantele acustice ale celor doua medii sunt egale. respectiv 2. respectiv creind o stare complexa de tensiuni in masiv.1) (8. o parte din acesta reflectandu-se pe suprafata de separare. se dezvolta in continuare. fisuri naturale.a).

detensionare. roca se sfarma sub actiunea eforturilor de tractiune detasare.Acestea patrund in sistemul initial de fisuri creat de unda de compresiune. II – pozitiile undei reflectate de suprafata libera. ruperea rocilor se petrece mai lent. suprafata libera a masivului cedeaza si roca este impinsa inainte(fig. solicitarile la tractiune care iau nastere conduc si ele la extinderea sistemului de fisuri din masiv. 170 .(fig. c). b).8..Deoarece rezistenta la tractiune a rocii este mult mai mica decat rezistenta la compresiune. deoarece impedanta acustica a aerului este foarte mica comparativ cu impedanta acustica a rocii.3 Mecanismul sfaramarii rocii prin explozie: 1.3. aproape in intregime unda de compresiune se reflecta. propagandu-se in masiv ca unda de tractiune.roca sfaramata se misca in spatiul liber. Inca din aceasta faza roca din zona imediat apropiata de suprafata libera se desprinde de masiv. Fisurile radiale se largesc..Intalnind suprafata libera.3.transforma in unda de tractiune.I.Acum masivul se detensioneaza. punct care este imaginea in oglinda a incarcaturii fata de suprafata libera. iar roca sfaramata se misca spre suprafata libera. dezvoltandu-le in continuare.5 – pozitiile undei de compresiune.8. In continuare. Ansamblul de tensiuni rezultat din actiunea combinata a presiunii gazelor si a tensiunilor create de unda de soc incipienta conduce la fragmentarea rocii si detasarea sa din masiv.Unda reflectata se propaga in cercuri concentrice avand ca centru un punct imaginar.8.. sub influenta produselor gazoase ale exploziei aflate la presiune si temperatura ridicate. Fig.

costul perforarii. 171 C C1 C + 2 + 3 [lei / kJ] Q E Q E ΔK Q E Δ (8. Dupa criteriul geominier alegerea explozivului se face in functie de: existenta emanatiilor de gaze si pulberi explozive. lei/dm3 . necesitatile tehnologice sub aspectul volumului de dislocare impus. temperatura rocilor. 8. prezenta apei.densitatea de incarcare.lei/kg. proprietatile rocilor. energetice si de o siguranta a explozivilor precum si de eficienta economica.3) . daca nu intalneste o suprafata libera.2.Pe masura propagarii sale in masiv. LUCRARI DE IMPUSCARE IN SUBTERAN Alegerea tipului de exploziv Pentru efectuarea lucrarilor de impuscare in subteran in conditii de eficienta si siguranta alegerea explozibilului are o importanta deosebita. Δ . in faza de selectare a explozivului optim. se poate aprecia functie de costul unitatii de energie(C)degajata de exploziv: C= unde: C1 este costul unui kilogram de exploziv. QE . Dupa criteriile de siguranta. presiunea de explozie. Eficienta economica orientativa. Prin prisma criteriului energetic. raza de propagare a undei seismice fiind determinata de cantitatea de exploziv impuscata deodata si de proprietatile elastoplastice ale mediului prin care se propaga. kJ/kg.coeficent de incarcare. C2 . trebuie alesi explozivii care prezinta stabilitate ridicata. la alegerea explozivuluise are in vedere concentrarea volumetrica a energiei. in mod deosebit rezistenta acestora fata de actiunea de dislocare. siguranta in timpul procesului de incarcare mecanizata a gaurilor si toxicitate redusa a gazelor de explozie. Selectarea explozivului optim pentru o anumita situatie data se face in baza criteriilor geominiere. K. necesare dislocarii rocilor din masiv.caldura de explozie. cantitatea si durata de actiune a produselor de explozie. unde de compresiune se transforma in unda seismica.

172 . alegerea tipului de exploziv adecvat devine o problema solutionata. o fragmentare uniforma.Efectul ridicat se datoreaza explodarii incarcaturilor de intervale succesive de timp mici. precum si caracteristicile pe care le ofera explozivii. elimina deficientele semnalate. ele asigurand doar formarea de noi suprafete libere. La impuscarea instantanee(cu capse tip CEIN-Cu). Impuscarea milisecunda asigura valorificarea la un nivel superior a energiei de de explozie. Procesul este definitivat de produsele gazoase ale detonatiei care patrund in fisuri si prin destindere realizeaza detasarea masei de roca. datorita degajarii de metan si formarii de praf inflamabil in suspensie . Cunoscandu-se conditiile geominiere. dislocarea rocii provocata de explozia incarcaturilor dintr-o serie este total independenta de explodarea incarcaturilor din seria urmatoare. Acest mod de lucru conduce la un efect de rupere bun. Totodata.Inlocuirea impuscarii cu intarzieri mari . imprastierea materialului derocat pe distante mari si la deranjarea tavanului si a sustinerii lucrarilor miniere. ceea ce face ca efectul de rupere sa fie nesatisfacator. In procesul de impusare milisecunda participa simultan urmatoarele efecte: interferenta undelor de soc. dezavantajele impuscarii instantanee si cu intarzieri mari sunt eliminate. cerintele tehnologice de eficienta si siguranta. distrugerea densitatii lui si formarea fisurilor.costul incarcarii. Alegerea modului de initiere a incrcaturilor Se cunoaste ca factorul principal de distrugere si dislocare la explodarea incarcaturii de exploziv este unda de soc care trece prin mediu si care solicita deplasarea particulelor mediului. Prin aplicarea impuscarii milisecunda. profilare regulata a lucrarilor si reducerea vibratiilor. lei/dm 3 . respectiv interferenta oscilatiilor particulelor de roca. astfel incat masivul de roca nu se elibereaza de tensiunile remanente produse anterior explodarii incarcaturilor dintr-o serie noua.C3 . La impuscarea cu intervale mari de timp(cu capse de tip CE 0. 5-Cu). roca din jurul fiecarei incrcaturi se comporta astfel ca si cum ar fi avut loc detonarea intregii incarcaturi intr-o singura gaura. cu cea instantanee . precum si la suprafata etanseitatii incarcaturilor in timpul impuscarii. dar conduce la randamente de rupere scazute. utilizarea impuscaturii cu intarzieri mari in lucrari miniere grizutoase si cu pulberi explozive poate conduce la modificarea atmosferei frontului in cursul impuscarii.

5) corespunzatoare pentru conditiile in care: t1 este timpul necesar de propagare a undei de la gaura incarcata. ms 173 . ms. Hotarator este deci marimea intervalului de intarziere intre incarcaturile care sunt explodate intr-un front de lucru.4) in care: a –este distanta intre gauri. -Drukovanyi si Gaek recomanda stabilirea intervalului optim de intarziere cu relatia: t = t1 + t 2 + t 3 [ms] (8.- ciocnirea reciproca a masei. t 3 . In baza efectului de interferenta -Timpul de intarziere dupa Pokrovski se stabilete prin formula: t= a 2 + 4W 2 [s] V (8. 1-2 pentru roci de tarie medie. ms. -Evstropov a stabilit urmatoarea relatie: t = K⋅ 2⋅W [s] vS 0 ≤ W ≤ 200 2500 ≤ v ≤ 5000 in care: v S este viteza sunetului in roca.timpul necesar pentru formarea de fisuri de la incarcatura la suprafata libera.6) (8.timpul necesar pentru formarea de suprafete libere suplimentare in masiv. m. W –anticipanta.Recomandarile literaturii de specialitate cu privire la stabilirea intervalului de intarziere se pot ordona dupa cum urmeaza. formarea de noi suprafete libere(fisuri)care permit reflectarea undelor de compresiune in cat mai multe puncte si transformarea lor in unde de tractiune. insumarea tensiunilor remanente. m/s. la suprafata libera. t 2 . K – coeficentul cu valoarea:2 pentru roci dure. m. v –viteza de propagare a undelor in roca. m/s.

9).. Pe baza cercetarilor practice -Galantgunov a stabilit urmatoarea relatie: a t ≤ 10 [s] v -Turuta recomanda urmatoarea relatie: t = K k ⋅ W(24 − f ) [ms] in care:f este coeficentul lui Protodiakonov. 174 . 5-0.8) (8.v este viteza de propagare a undelor a carei valoare este funcite de caracteristicile rocilor.10) Pentru a se formula o opinie in legatura cu incercarile de optimizare a intervalului de intarziere. kg/ m 3 . m. K k . -anticipanta:W=1 m -distanta intre gauri:a=1 Din analiza rezultatelor se conchid urmatoarele: -relatiile lui Pokrovski. d. m/s. γ .1 se prezinta sintetic rezultatele calculelor dupa diversi autori in urmatoarele conditii: -taria rocii:roci moi f=1.coeficent de diaclazare a maisvului(0.S. Drukovany.t1 = 1 − 2 ms t2 = W v k ⋅ K k ⋅ cos β / 2 W 2 ⋅ γ ⋅ tgβ / 2 d t 3 = 80 ⋅ 10 −6 unde: v k . Evstropov. roci destul de moi f=2 .roci semitari f=3. Galantgunov si cea aplicata in R. Cehoslovacia se utilizeaza urmatoarea relatie: (8. β . t = K ⋅ W [ms] in care K estecoeficent cu valoarea 3-7 functii de impedanta acustca a rocii. in tabelul 8.68 − 2.7) in care. practicate in subteran.roci tari f=8.roci destul de tari f=5.44f [ms] (8.diametrul gaurii de mina.este viteza de dezvoltare a fisurilor in masivul compact.9) t = 46. functie de taria rocii -In R.Formulele respective sunt adecvate lucrarilor de impuscare de la exploatarile de zi.unghiul de deschidere a conului de explozie.greutatea volumetrica a rocii.Cehoslovacia dau valori mult prea mici pentru anticipantele si distantele intre gauri. -Aplicand statistica matematica s-a stabilit relatia: (8. m/s.S.

1 3. 50 0. 57 0. 2 4. dand valori care sunt in limitele intervalelor stabilite prin cercetari experimentale in subteran: 175 . 92 34. 36 36. 5 4. 6 16. 50 0.44f -formula rezultata din aplicarea statisticii matematice optimizeaza marimea intervalului de intarziere. 8 39.1 Intervalul de intarziere(in ms) calculat dupa relatiile stabilite de diversi autori Intervalul de intarziere calculat Dupa Pokrovski t= a 2 + 4W 2 V Coeficentul lui Protodiakonov(f) 1 1. 92 5 0.68 − 2. 7 4. 5 6. 5 4. 8 7 7 6 6 5 t = K⋅W Dupa formula rezultata prin 44. 48 t = 46. 24 aplicarea statisticii matematice 41. 57 0. 0 6. 5 2. 17 2 1. 2 12.Tabelul 8. 79 8 0. 3 Dupa Drukovanyi t = t1 + t 2 + t 3 t1 = 2ms t2 = W v K ⋅ K K ⋅ cos β / 2 −6 4. 51 Dupa Evstropov t=K 2W VS 0. 06 3 0. 44 Dupa Galantgunov t ≤ 10 a v 5. 4 17. 0 W 2 ⋅ γ ⋅ tgβ / 2 t 3 = 80 ⋅ 10 ⋅ d Dupa Turuta t = K K ⋅ W(24 − f ) Dupa relatia aplicata RS Cehoslovacia 18. 8 15.

cresterea lungimii gaurilor peste o anumita valoare este insotita de cresterea consumului specific de exploziv datorita rezistentei sporite a masivului de roca fata de actiunea de dislocare prin impuscare. creste consumul de exploziv. -sectiunea lucrarii miniere.Valorile obtinute din calcule trebuie insa sa fie corelate cu consumurile specifice realizate in practica in conditii similare. fisurarea intensa a rocilor inconjuratoare.odata cu cresterea tariei rocilor. instabilitatea profilului si deterioararea sustinerii. iar pentru sectiunile mari (peste 18m 2 ) consumul specific de exploziv se mentine constant. Lucrari de impuscare cu gauri in mina Parametrii lucrarilor de perforare impuscare la saparea lucrarilor miniere orizontale si inclinate Consumul specific de exploziv. -lungimea gaurii de mina.odata cu cresterea diametrului cartuselor de explozivi pana la valori de 40-45 mm scade corespunzator consumul de explozivi.2). In activitatea de proiectare. -capacitatea de dislocare a explosivului.20-30 ms. 40-45 ms.Un consum specific de exploziv marit fata de valoarea optima determina cresteea costului lucrarilor de perforareimpuscare. pentru stabilirea consumului specific de exploziv se uzeaza de o serie de relatii empirice stabilite de diferiti autori(tabelul 8.Consumul specific de exploziv (kg / m 3 ) in principal depinde de urmatorii factori: -taria rocii. 30-40 ms. pentru rocile de tarie medie. Stabilirea unui consum specific de exploziv mai mic fata de valoarea optima conduce la realizarea unui salt(pas in avans)redus si la o conturare a profilului necorespunzatoare. 176 . pentru rocile tari si foarte tari.cu cat concentrarea volumetrica a energiei explosivului este mai mare cu atat scade consumul specific de explosivl -diametrul cartuselor de explosiv . pentru rocile de tarie redusa (moi).consumul specific de exploziv scade odata cu cresterea sectiunii lucrarii miniere.

b-coeficent in functie de tipul explozivului.coeficentul de tarie a rocilor(tabelul 8. pentru 2 suprafete libere. V= 6.1⋅ e1 ⋅ f ⋅ V ⋅ g 400 e1 = P b=1. se determina cu relatia: Q = q ⋅ S ⋅ lg ⋅ η in care: q. 72.25-0. pentru o suprafata libera c=0. a-coeficent(0. ⎟ S⎠ ⎝ 92% de fabricatie sovietica 520 P. V-coeficent de rezistenta a rocilor.2 Autorul M.3) s.coeficent care tine seama de numarul suprafetelor libere: c=1. Incarcatura pe gaura de mina. 177 [kg] (8. N.coeficentul capacitatii de lucru. fata de actiunea dislocarii lor din masiv.coeficent de structura a rocilor(tabelul 8.4). Pokrovski q = 0. 1 ⎞ ⎛ 520cm 3 -capacitatea de lucru a dinamitei gelatina q = 0. 6-0.Cantitatea de exploziv necesara pentru dislocarea rocii. 2f + c. pentru explozivii de capacitate mare b=0.5 ⋅ e ⎜ 0.M. 5-pentru 2 suprafete libere g.consumul specific de exploziv. in vederea realizarii unui salt(pas de avans). kg / m 3 . 415 → D II Ibraev q= f −a s b f. 2.Determinarea consmului specific de exploziv Tabel 8. c. e= S P 2 Semnificatia notatiilor q-consum specific de exploziv.5 -pentru o suprafata libera S V=1.sectiunea lucrarii miniere.capacitate de lucru a explozivului e= P cm3 . kg / m 3 e. 2-1.30). Protodiakonov Formula f 520 q=e . m 2 .M. 8.11) . pentru explozivii de capacitate mai mica.

8 Teren pietros. creta. pietris Denumirea rocii 178 . gresii si calcare foarte tari. η. f 20 15 Cuartite foarte tari compacte si tenace si altele exceptional de tari Roci granitice foarte tari.coeficentul de rupere a gaurilor. gips.tari. l g . loess. Cuartite fisurate. pietris sedimentat.Protodiakonov Tabelul 8. 5 1 0. Sisturi argiloase tari.S-sectiunea lucrarii. antracit. m. calcare foarte moi. marne compacte. gresii tari. sisturi dezagregate. gresii si calcare mai putin tari. granit foarte tare. carbune tare. sare gema. dolomite. conglomerate moi Diferite sisturi.lungimea gaurilor. gresii obisnuite. marna obisnuita. carbune moale. gresie alterata. minereuri de fier. teren pietros VI-a VII VII-a Destul de moi Moi Moi 1. gresii sitoase. porfire cuartoase. aluviuni intarite Argile nisipoase. granite. unele minereuri de fier Sist moale.M. marmura tare. m 2 . pirite. gresii si calcare f. terenuri argiloase. Clasificarea rocilor pe baza rezistentelor la compresiune dupa M. pietris cimentat. argila intarita Argila compacta.3 Categoria rocii I II Extrem de tari Foarte tari Gradul de tarie Coeficent de tarie. minereuri de fier foarte tari III III-a IV IV-a V V-a VI Tari Tari Destul de tari Destul de tari Semitari Semitari Destul de moi 10 8 6 5 4 3 2 Granite compacte. filoane cuartifere minereuri de fier tari Calcare tari. Sisturi cuartoase.

Stabilirea unui numar optim de gauri pentru conditiile date permite repartizarea rationala a cantitatii de exploziv pe intreaga suprafata a frontului si conturarea corespunzatoare a profilului lucrarii miniere.14) (8. q g [kg] q p = (0. turba. roci poroase Roci fisurate Roci sistoase cu tarie variabila cu stratificatie perpendiculara pe directia gaurii Roci masive sfarimicioase Roci cu stratificatie fina. teren mlastinos Tabelul 8. trebuie avut in vedere faptul ca in minele de carbuni grizutoase.13) (8. compacta Incarcatura de exploziv in medie pe o gaura va fi: qg = Q [kg] N Coeficent de structura. 3 1.De asemenea.pentru grupa gaurilor de sambure q g = (1. grohotis. 8 (8. pietris marunt. 179 . 5 0.2)q g [kg] -pentru grupa gaurilor de largire -pentru grupa gaurilor de profilare q l .VIII IX X Pamantoase Dezagregate Curgatoare 0. incarcatura de exploziv pe gaura de mina este limitata. In functie de destinatia pe care o au gaurile. 6 0.1 − 1. 1 0.9 − 0. carbune extras din strat Teren curgator. g 2 1. incarea pe gaura se stabileste astfel: .12) unde N este numarul total de gauri din frontul de lucru. carbune dezagregat Nisip. 4 1. sare.4 Coeficentul de structura a rocilor Caracteristicile rocilor Roci compacte si elastice. sol afinat. 3 Sol vegetal. Totodata incarcatura de exploziv pe gaura trebuie sa fie corelata si cu lungimea minima de buraj stabilita prin normativele in vigoare Numarul de gauri.95)q g [kg] (8. sol argilos. trebuie avut in vedere ca in fiecare gaura de mina sa se introduca un numar intreg de cartuse.15) Intrucat normativele de protectie a muncii in vigoare interzic taierea cartuselor. nisip umed.

prin tatonari de la o impuscare la alta. si diametrul cartuselor de exploziv. intre gaurile de simbure. pe grupe de gauri. 1:1. 5:2 pentru sectiuni mici si taria roci mare.16) 180 . cresterea lungimii de gaura determina marimea numarului specific de gauri ce revine la 1 m 2 suprafata front. Numarul gaurilor se determina cu ajutorul relatiilor empirice redate in tabelul 8. lungimea gaurilor de mina. consumul specific de exploziv. Cunoscand numarul total de gauri(N) si raportul 1:b:c se determina numarul de gauri din fiecare grupa: -numarul gaurilor de sambure n S = N ⋅1 1+ b + c (8. -marirea diametrului cartuselor de exploziv peste 30 mm favorizeaza reducerea considerabila a numarului de gauri. ( n S ) de largire ( n l )si de profilare ( n p ): n S : n l n p = 1: b : c In activitatea de productie in general se intalneste urmatorul raport: 1:0. 5:2 pentru sectiuni mari. sectiunea lucrarii. in cazul sectiunilor mai mari de 16 m 2 . intrucat numarul gaurilor de profilare nu pot fi reduse pe seama optimizarii concentrarii energiei explozive in gaurile de mina. 5m. in timp ce la sectiuni sub 16 m 2 nu asigura obtinerea unui numar redus de gauri. se face funcite de raportul stabilit ce este necesar pentru conditiile date. Repartizarea numarului total de gauri.17) (8.Numarul specific de gauri-numarul de gauri ce revine pe metru cub roca dislocata sau pe metru patrat suprafata de front-este functie de taria rocii. -in lucrari miniere cu sectiunea mai mica de 18 m 2 . Din cercetarile experimetale efectuate au rezultat urmatoarele: -in lucrari miniere cu sectiunea mde 18 m 2 si cu lungimi de gaura peste 1. numarul specific de gauri ce revin la 1 m 2 ramane constant.5 urmand ca in practica sa se definitiveze pentru conditiile concrete date.

Determinarea numarului de gauri

Tabelul 8.5 Autor Protodiakonov Formula Semnificatia notatiilor n- numarul de gauri pe metru patrat f-coeficent de tarie a rocilor; S-sectiunea lucrarii m 2 ; N-numarul total de gauri Bogomolov N = 2,3 f / S
qS N = 0,0012 c ⋅ d2 g

Domeniul de aplicare Roci cu

n = ( 0,2f + 1/ S) 2

f ≥ 3 ;roci
monolite sau slab fisurate Lucrari de deschidere si pregatire

q-consumul specific de exploziv; kg / m 3 ; c- coef.de umplere a gaurilor(arportul dintre lungimea incarcaturii de exploziv si lungimea gaurii) d g -diametrul gaurii, m;

VNIIOMSS

N=

1,27 ⋅ qS ⋅ η 2 c ⋅ dc ⋅ Δ

q ⋅ S ⋅ lc ⋅ η N= c⋅G Pokrovski Ibraev
N= 1,3 ⋅ q ⋅ S + S c ⋅ d2 ⋅ Δ ⋅ K g f −a S b ⋅ dg

η -coeficent de rupere a gaurilor(0, 8-1, 0)
d c -diametrul cartusului de exploziv, m; Δ - densitate explozivului kg / m 3 lc -lungimea cartusului de exploziv, m;

N = 41⋅ S ⋅

G c - masa unui cartus de exploziv, kg;
K- coeficent de indesare a cartuselor de exploziv; a- coeficent(0, 25-0, 30) b-coeficent functie de tipul explozivului; b=1, 2 pentru explozivi de capacitate mare; b=0, 8 pentru explozivi de capacitate mai mica;

N= Suhanov

q ⋅S − S γ

n = 1, 67 + 0,17f − −S(0,33f + 0, 027)

γ - incarcatura de exploziv care revine la 1
m de gaura, kg/ml. N⋅b 1+ b + c

-numarul gaurilor de largire n1 =

(8.18)

181

- numarul gaurilor de profilare n p =

N⋅c 1+ b + c

(8.19)

Lungimea gaurilor. Lungimea gaurilor influenteaza direct viteza de sapare si productivitatea

muncii.Ea este functie de o serie de factori, predominanti fiind:proprietatile rocilor, sectiunea lucrarii, parametrii utilajului de perforat, amplasarea gaurilor, tipul explozivilor, saltul(pasul de avans)necesar si precizia de conturare impusa.Factorul hotarator il constituie durata ciclului si ca urmare se recomanda ca lungimea gaurilor sa se stabileasca functie de parametrii care determina durata unui ciclu complet(tabelul 8.6, formulele lui Pavlov si Pokrovski). Lungimea de gaura calculata cu ajutorul relatiilor din tabelul 8.6 trebuie verificata si stabilita in final pentru conditiile de sapare prin cateva impuscaturi experimentale.La stabilirea lungimii de gaura trebuie avut in vedere, de asemenea, corelarea lungimii de gaura cu pasul de sustinere, respectiv cu incarcatura exploziva admisa in cazul minelor grizutoase.
Determinarea lungimii gaurilor de mina

Tabelul 8.6 Autorul Formula lg = Bucinev v n z ⋅ ns ⋅ nc
2 3

Semnificatia l g -lungimea gaurii de mina, m; v- viteza lunara de sapare planificata, m/luna; n z -numarul zilelor lucratoare pe luna; n s -numarul schimburilor pe zi; n c -numarul ciclurilor pe schimb; m- numarul de perforatoare care lucreaza simultatn; V-productivitatea la perforare, m/h; N-numarul de gauri; t pi - suma timpilor de pregatire si incheiere a operatiilor de perforare, incarcare si impuscare, h; Tc -durata unui ciclu h; t g -timpul de incarcare a unei gauri(0, 04-0.05h);

⎞ ⎛ 4⋅ m⋅ V lg = ⎜ ∑ t pi ⎟ ⎝ N ⎠

K.V.Pavlov

⎞ ⎛ N ⋅ tg Tc − ⎜ + ta ⎟ n ⎝ ⎠ lg = N S ⋅ η⋅ ϕ η⋅ t s + + m⋅ V P L Pentru cazurile cand nu se necesita sustinere, relatia devine: ⎞ ⎛ N ⋅ tg Tc − ⎜ + ta ⎟ n ⎝ ⎠ lg = N S ⋅ η⋅ ϕ + m⋅V P

N.M. Pokrovski

t a -timpul de impuscare si aeraj(0, 25-0, 5h); ⎞ ⎛ q ⋅ S ⋅ tg Tc − ⎜ + t a + t c ⎟ n-numarul de oameni care efectueaza incarcarea gaurilor; ⎝ γ ⎠ lg = 2 ⎛ q η⋅ ϕ ⋅ sin α ⎞ S- sectiunea lucrarii, m S⎜ + ⎟ P ⎝ m⋅ V⋅ γ ⎠ 182

η -coeficent de rupere a gaurilor; ϕ -coeficent care tine seama de suprapunerea perforarii cu cea
a incarcarii rocii;:

ϕ =0, 6-0, 9, la suprapunerea perforarii cu incarcarea
mecanizata;

ϕ =1, in cazul cand procesele respective nu se suprapun(se
succed) P- productivitatea masinii de incarcat, m3 / h t s -timpul de montare a unui cadru de sustinere, m; L-distanta intre cadrele de sustinere, m; q-consum specific de exploziv, kg / m 3 γ -cantitatea de exploziv ce revine la 1m gaura, kg; t c -timpul consumat datorita trecerii de la o operatie la alta(0, 3-0, 5h);
α -inclinarea medie a gaurilor fata de frontul de lucru, grade.

Diametrul gaurilor de mina.Diametrul gaurilor de mina are implicatii asupra productivitatii, la

perforare, cat si asupra eficientei lucrarilor de impuscare. In conditiile utilizarii de explozivi incatusati extrem de importanta este optimizarea raportului dintre diametrul gaurilor de mina si a cartuselor de explozivi.Diferenta dintre diametrul gaurilor de mina si a explozivilor incartusati trebui sa fie minima cu scopul de a asigura densitatea maxima de incarcare(concentrare volumetrica a energiei mari)si reducerea volumului de perforare.Pe de alta parte, intre cartusul de exploziv si peretii gaurilor de mina trebuie sa fie mentinut un spatiu corespunzator care sa asigure castuselor o trecere lejera de-a lungul gaurii de mina. Existenta unui raport mare intre volumul gaurii si cel al explozivului (Vg / Ve ) conduce la scaderea presiunii gazelor de explozie.In afara de reducerea efectului exploziei , utilizarea unui raport mare intre volumul gaurii si cel al explozivului conduce la efectul de canal(fig.8.4).Gazele de rezultate din descompunerea exploziva preced unda detoantiei si modifica in avans starea explozivului in sensul ca-l supune unei copmrimari puternice.Prin comprimarea cartusului de catre preunda gazelor de destindere, diametrul acestuia scade la nivelul sau sub valoarea diametrului critic.In aceasta situatie propagarea undei detonante devine imposibila si ca urmare se produc rateuri(cartuse neexplodate). 183

fenomen deosebit de periculos in conditiile minelor cu pericol de gaze si pulberi inflamabile.4. 2. nerespectarea raportului limita poate conduce la aparitia fenomenului de canal. -numarul suprafetelor libere. crescand astfel posibilitatea producerii unor detonatii incomplete a incarcaturilor explozive sau la deflagarea acestora.Privit sub aspectul securitatii.frontul gazelor. depasirea raportului limita favorizeaza diminuarea randamentului de utilizare a energiei explozive. pentru cartuse de 30 mm diametru. pe care o au in procesul de dislocare a rocilor din masiv. gaurile de mina se grupeaza in: -gauri sambure. 25. -stratificatia rocilor. -gauri de largire. -tipul utilajului de perforat.8. pentru a asigura formarea unor incarcaturi la diametre superioare diametrului critic al acestora. La utilizarea amestecurilor explozive simple granulare(in vrac)diametrul gaurilor trebuie sa fie de minim 35 mm.zona comprimata Din motivele aratate. -marimea saltului(pasului de avans)necesar.Fig. Din punctul de vedere al eficientei lucrarilor de impuscare. Ca urmare a celor prezentate. raportul dintre diametrul gaurilor si cel al incarcaturilor explozive este limitat la 1.frontul undei detonante.Efectul de canal:1. se recomanda ca diametrul taisurilor de sfredel sa aiba valori maxime de 30 mm pentru cartuse cu diametrul de 25 mm si 36 mm. -sectiunea lucrarii miniere. Scheme de impuscare la executarea lucrarilor miniere orizontale si inclinate Stabilirea unei scheme de amplasare a gaurilor este functie de: -structura si proprietatile fizico-mecanice ale rocilor. Dupa importanta.3. -tipul explozivului si a mijloacelor de initiere. 184 .

8. gaurile de largire(rupere).8. -sambure foarfeca(fig. 185 . Samburii convergenti sunt realizati prin impuscarea unor gauri convergente.-gauri de profilare. -sambure pana(fig. In principiu. samburii pot fi clasificati in uramtoarele grupe: -samburi convergenti. Lungimea pasului de avans este determinata de cea a samburelui.Sambure convergent piramidal.8. Fig. -samburi unilaterali. -sambure cilindrici.7).5). Din cele expuse rezulta ca deosebit de important este alegerea samburelui si stabilirea rationala a parametrilor acestuia.5. in corelatie cu proprietatile rocilor si ordinea de aprindere a gaurilor. care formeaza samburele.8.6).Problema cheie in acest caz consta in amplasarea si modul de initiere a incarcaturilor. Gaurile de profilare asigura dislocarea rocii de pe conturul lucrarii miniere in care scop sunt amplasate la o distanta de 10-25 cm fata de conturul lucrarii miniere si perforate cu o inclinare de 8587 o spre exteriorul acestuia.Gaurile de largire incarcate cu exploziv trebuie distribuite corespunzator in sensul de a permite largirea treptata a golului creat de sambure.Ei sunt reprezentati prin trei tipuri de baza: -sambure piramidal(fig. Prin perforarea unui numar de gauri grupate si explodarea lor cu primele trepte de initiere se formeaza in front o cavitate care va servi pentru incarcaturile urmatoare ca o a doua suprafata libera si ca spatiu necesar pentru afanarea si imprastierea rocii derocate. cu un amplasament in general perpendicular pe suprafata frontului au rolul de a exploata suprafata libera creata de sambure.

Utilizarea samburilor pana se recomanda in cazul rocilo compacte(monolit)de tarie mica si medie sau stratificate. Aceasta impune ca gaurile convergente sa fie cu 10-20 cm mai lungi decat restul gaurilor din front si totodata in adancime gaurile sa se apropie 5-10 cm. f. fapt care faciliteaza despinderea lui din masiv si formarea cavitatii necesare.Numarul si directia de inclinare a gaurilor din samburele pana este in principal functie de sectiunea lucrarii si unghiul planului de stratificatie.Din acest punct de vedere. Samburele pana are concentrarea explozivului in adancimea samburelui mai mica decat in cazul samburelui piramidal.6. 186 .pana verticala evantai spre tavan. d. Fig.pana inclinata. Samburele piramidal se evidentiaza prin cincentrarea explozivului in adancimea samburelui. una fata de alta.Conditia de baza pentru formarea samburelui convergent este ca explozivul sa actioneze in adancime. e.Cu taote acestea samburele pana vertical este destul de des utilizat intrucat prezinta avantajul executarii cu usurinta a gaurilor convergente in plan orizontal. b.8. utilizarea samburelui piramidal se recomanda in roci tari si la folosirea unor explozivi cu putere redusa.pana verticala.pana orizontala simetrica.c-pana verticala evantai spre vatra.Sambure convergent pana:a.pana orizontala asimetrica.

-evantai spre vatra(fig. 6 m). 3-0.b.8.evantai spre perete -evantai spre tavan(fig.evantai spre vatra.8. 187 . amplasate in plane paralele la diferite nivele una de alta(0.8.8. inaltime)si capacitatea de dezagregare a rocii.Este cel mai simplu sambure si este indicat in rocile cu tarie redusa(carbune).Samburi unilaterali:a. 45-50 o . Functie de conditiile concrete se practica urmatoarele variante de samburi unilaterali: Fig.8. iar in roci cu o rezistenta mai mica pana la 65-70 o . a). spre vatra sau lateral(fig. -evantai cu gauri multiple. -evantai spre pereti(fig. Fig.evantai spre tavan . b). Samburii unilaterali sunt realizati prin impuscarea unor gauri inclinate sub forma de evantai spre una din extremitatile profilului lucrarii miniere.9).In roci cu o rezistenta mare la dislocarea din masiv.8.8. unghiul de inclinare a gaurilor trebuie sa fie de cca. c.8. c).7.8.Sambure convergent foarfeca Lngimea gaurilor convergente este strict limitata de dimensiunile profilului(latime.8.Samburele foarfeca este constituit doar din doua gauri convergente.

ceea ce asigura posibilitatea realizarii unor salturi mari. intrucat rezistenta pe care o intampina incarcatura exploziva din partea rocii este mult mai unifiorm distribuita de-a lungul gaurilor. Samburii cilindrici sunt realizati prin impuscarea unui grup de gauri paralele. samburele respectiv este putin util daca perforarea se executa cu perforatoare manuale.necesita precizie in perforarea gaurilor paralele.Simburi unilaterali cu gauri multiple:a. 0).Fig.evantai lateral. inclinarea si lungimea acestora.Totodata la acest tip de sambure foarte important este si alegerea judicioasa a lungimii din gaura necesara a fi incarcata cu exploziv.b.8. de existenta unei a doua suprafete libere(tavanul artificial la preabatajele din stratele groase de carbune) etc.evantai spre vatra. de pozitia stratului de carbune. amplasate perpendicular pe suprafata frontului de lucru. decat in cazul celorlalti samburi.9. alegerea uneia din variantele prezentata prezentate fiind functie de unghiul planului de stratificatie. Samburii evantai cu gauri multiple prezinta o mare eficienta dar sunt pretentiosi in realizare intrucat reclama o foarte atenta plasare a gaurilor provind distanta dintre ele. Gaurile de sambure pot fi perforate la lungimi mari. sau a filonului in profilul lucrarii(in cazul fronturilor mixte). 188 . dar foarte potrivit cand gaurile se executa cu ajutorul carucioarelor de perforat.Samburii cilindrici asigura eficienta ridicata la disclocare a rocilor cu tarie ridicata(coeficent de rupere a gaurilor 0. 9-1. Acesti simaburi sunt indicati pentru rocile cu tarie redusa si medie. sabloane si utilaj de perforare adecvat.Samburii pot fi utilizati in egala masura atat in lucrari miniere cu sectiune mica cat si in cele cu sectiune mare.Din acest motiv.Totodata samburii cilindrici sunt pretentiosi in executie.

. distanta intre prima gaura incarcata si gaura de sonda trebuie sa aiba valoarea maxima de: a = 2d s unde: d s este diametrul gaurii de sonda.d)..11.In afara de faptul ca mai indeplinesc si functia de spatiu de compensare in care poate fi aruncata o parte din roca cuprinsa intre gaurile de mina..11. intrucat indeplinesc funcita unor suprafete libere.. 189 .11. Fig.8.Samburii cilindirci pot fi realizati cu un anumit numar de gauri incarcate si neincarcate cu exploziv.. d).Efectul de rupere este mult mai inbunatatit in cazul utilizarii a 1-2 gauri de sonda neincarcate.Simburi cilindrici constituiti din gauri de sonda si gauri cu diametre obisnuite. a.10.8.8.Pentru a se realiza o dislocare de calitate.8.8. intrucat asigura aruncarea intregii cantitai de roca din fagasul realizat. a. b)si dublu (fig.11. -samburi cilindrici constituiti din gauri sonda cu diametrul de 75-200mm si gauri cu diametre obisnuite(fig.8.Simburi cilindrici constituiti din gauri cu diametre obisnuite. Gaurile neincarcate contribuie la inbunatatirea eficacitatii de rupere. Cele mai bune rezultate se obtin cu samburii spiral simplu (fig.d).10.. Fig.. Ei sunt reprezentati prin doua tipuri de baza: -samburi cilindrici constituiti din gauri cu diametre obisnuite(fig.

IP Iasi. Macarevici L. Hobst L. pentru incarcaturile urmatoare. a. 3. IP Iasi 1983 2.In acest fel se imbunatateste eficacitatea samburelui. 1992 Mecanica rocilor.Ca urmare.Ordinea de aprindere a incarcaturilor dare o influenta directa asupra imprastierii rocii si avansului pe ciclu.. Zajic J.. foarte important este ca ordinea de aprindere sa asigure largirea samburelui creat in prima faza si pe cat posibil formarea.. 4. Mecanica rocilor si constructii hidroenergetice. celei de a treia suprafata libera. Fig.. deoarece urmatoarele doua incarcaturi convergente ale samburelui lucreaza in prezenta unei suprafete liber suplimentare. ET Bucuresti 1985 Noua metoda austriaca-punctul nostru de vedere. Manolovici M. In lucrarile miniere cu doua suprafete libere(frontul si tavanul artificial) unde se practica samburele evantai spre tavan.8. Stematiu D. Takacs A.. Silvan Andrei Mecanica rocilor. se recomanda ca ordinea de aprindere s fie de la tavan spre vatra dupa o curba care asigura o suprafata libera mai mare decat in cazul unei suprafete plane fig. EDP Bucuresti 1997 Mecanica rocilor. Cotiusca D. IP Bucuresti 1983 5.. Faur E. Ancorarea in roci. Explozivi si tehnica impuscarii in industrie.11.12.Ordinea de aprindere a icarcaturilor din gaurile de mina.8. Matrix Rom Bucuresti 2001 190 .P.Ordinea de aprindere(Incarcaturile initiate cu treapta 3 detoneaza in prezenta a trei suprafete libere) Totodata la schemele de impuscare cu samburi convergenti se recomanda ca incarcaturile convergente in serii de cate doua s fie initiate cu aceeasi treapta.8. ET Bucuresti 1967 6. ET Bucuresti 1981 7. sa 8. Manolovici M.12). Benea St..(fig. Manescu M.. In toate schemele de impuscare prezentate cifrele indica ordinea de aprindere a incarcaturilor Bibliografie 1.. Sustinerea cu ancore si torcret.. Tat S.

191 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful