P. 1
Referat Protectia Ameliorarea Si Evolutia Solului

Referat Protectia Ameliorarea Si Evolutia Solului

|Views: 5,143|Likes:
Published by Nirolf Chiperi

More info:

Published by: Nirolf Chiperi on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Termenul de teren
 • 1.3. Conceptul de fertilitate a solului
 • 1.4. Bonitarea terenurilor agricole, indicatori de bonitare
 • 2.1. Aciditatea solului i indicatorii de apreciere
 • 2.2. Salinitatea i alcalinitatea. Indicatorii de apreciere
 • 2.3. Toleran a la salinitate
 • 2.4. S r turarea secundar . Cauze i efecte
 • 2.5. Capacitatea de tamponare a solului. Factorii care influenteaz
 • 2.6. Excedentul de umiditate a solului. Gleizarea si pseudologizarea
 • 2.7. Compactitatea solurilor. Indicatorii de apreciere
 • 3.1. Deosebirea dintre lucr rile agropedoameliorative i cele
 • 3.3. Lucr rile agropedoameliorative propiu-zise
 • 3.4. Lucr rile agropedoameliorative asociate
 • 4.1. Criteriile de incadrare in grupa solurilor acide
 • 4.2. Tipurile de sol afectate de aciditate
 • 4.3. Caracteristicile solurilor acide
 • 4.4. Amendarea cu calcar
 • 4.5. Fertilizarea solurilor acide
 • 5.1. Originea s rurilor din sol
 • 5.2. Caracterizarea solurilor saline (solonceacurile)
 • 5.3. Caracterizarea solurilor alcalice (soloneturile)
 • 5.4. Sp larea s rurilor din sol
 • 5.5. Amendarea cu gips (gipsarea)
 • 5.6. Culturile tolerante la salinizare
 • 6.1. Fenomenul de exces de umiditate. Cauze i efecte
 • 6.2. Gleisolurile i solurile gleizate. M suri de ameliorarea
 • 6.3. Stagnisolurile i solurile stagnogleizate. M suri de ameliorarea
 • 7.1. Eroziunea solului. Cauze si efecte
 • 7.2. Caracterizarea erodosolurilor
 • 7.3. Lucr ri de prevenire i combatere a eroziuni solului
 • 8.1. Proprietatile solurilor nisipoase
 • 8.2. M suri de ameliorare
 • 9.1. Conceptul de poluare a solului
 • 9.2. Tipurile i gradele de poluare a solului
 • 9.3. Sursele de poluare a solului
 • 10.1. Poluarea solului prin activit ile extractive
 • 10.2. Poluarea solului prin depozitarea de reziduuri diverse
 • 10.3. Poluarea solului cu substan e purtate de aer
 • 10.4. Ploile acide. Efectele asupra plantelor i solului
 • 10.5. Poluarea cu metale grele. Cn i LMA in sol i plante. M suri de
 • 11.1. Poluarea solului cu reziduuri zootehnice. Polu ntii din reziduurile
 • 11.2. Poluarea solului cu ingr minte chimice
 • 11.3. Poluarea solului cu reziduuri de pesticide
 • 12. Prezenta i gama solurilor din zona dvs. de re edin a i ar ta i factorii
 • 13. Ar ta i sursele de poluare a solului din zona dvs. si consecintele

Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar a Banatului din Timi oara

Facultatea de Agricultur
Specializarea: Ingineria Mediului

Referat
Ä Protec ia i Ameliorarea Solului ´

Profesor : Borza Iacob Materia : Protec ia i ameliorarea solului

Student: Florin Chiperi
I.D. ± Anul II de studiu, sem.I, modulul II Localitate de re edin : Ivanda, jud. Timi

1

Cuprins:

Prezenta i sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS2003) la nivelul superior««.pag.5 1. Conceptul de teren, sol i fertilitate«««««««««««««««««««.pag.10 1.1. Termenul de teren 1.2. Conceptul actual despre atribu iile i func iile solului 1.3. Conceptul de fertilitate a solului 1.4. Bonitarea terenului agricole, indicatori de bonitare

2. Factorii limitativi ai fertilit ii solului«««««««««««««««««««pag.14 2.1. Aciditatea solului i indicatorii de apreciere 2.2. Salinitatea i alcalinitatea. Indicatorii de apreciere 2.3. Toleran a la salinitate 2.4. S r turarea secundar . Cauze i efecte 2.5. Capacitatea de tamponare a solului. Factorii care influen eaz capacitatea de tamponare 2.6. Excedentul de umiditate a solului. Gleizarea i pseudogleizarea 2.7. Compactitatea solulrilor. Indicatorii de apreciere

3. Lucr rile agropedoameliorative«««««««««««««««««««««.pag.19 3.1. Deosebirea dintre lucr rile agropedoameliorative i cele hidroameliorative 3.2. Lucr rile modificabile i nemodificabile ale solului 3.3. Lucr rile agropedoameliorative propriuzise 3.4. Lucr rile agropedoameliorative asociate

2

4. Ameliorarea solurilor acide«««««««««««««««««««««««pag.21 4.1. Criteriile de incadrare în grupa solurilor acide 4.2. Tipurile de sol afectate de aciditate 4.3. Caracteristicele solurilor acide 4.4. Amendarea cu calcar (calcalizarea) 4.5. Fertilizarea solurilor acide

5. Ameliorarea solurilor saline i alcaline (salsodisoluri)««««««««««««..pag.27 5.1. Originea s rurilor din sol 5.2. Caracterizarea solurilor alcalice (solone urile) 5.3. Sp larea s rurilor din sol 5.4. Amendarea cu gips (gipsarea) 5.5. Culturile tolerante la salinizare

6. Ameliorarea solurilor cu exces de umiditate (hidrosoluri)«««««««««««pag.30 6.1. Fenomenul de exces de umiditate. Cauze i efecte 6.2. Gleisolurile i solurile gleizate. M suri de ameliorare

7. Prevenirea i combaterea eroziuni solurilor««««««««««««««««...pag.32 7.1. Eroziunea solurilui. Cauze i efecte 7.2. Caracterizarea erdosolurilor 7.3. Lucr ri de prevenire i combaterea eroziuni solului

8. Ameliorarea solurilor nisipoase i nisipurilor (psamosolurile)«««««««««..pag.34 8.1. Propriet ile solulrilor nisipoase 3

8.2. M suri de ameliorare 9. Poluarea solului««««««««««««««««««««««««««......pag.35 9.1. Conceptul de poluare a solului 9.2. Tipurile i gradele de poluare a solului 9.3. Surse de poluare a solului

10. M suri de prevenire i combatere a polu rii solului«««««««««««««pag.37 10.1. Poluarea solului prin activit ile extractive 10.2. Poluarea solului prin depozitarea de reziduri diverse 10.3. Ppoluarea solului cu substan e purtate de aer 10.4. Ploile acide. Efectele asupra plantelor i solului 10.5. Poluarea cu metale grele. Cn i LMA în sol i plante. M suri de reducere a polu rii cu metale grele

11. Poluarea solului ca efecte a activit ilor agricole««««««««««««««.pag.44 11.1. Poluarea solului reziduuri zootehnice. Poluan ii din reziduuurile zootehnice 11.2. Poluarea solului cu îngr minte chimice

11.3. Poluarea solului cu reziduuri de pesticide

12. Prezenta i gama solurilor din zona dvs. de re edin fertilit ii acestora.

i ar ta i factorii limitativi ai

«««««««««««««««««««««««««««««««««««pag.47

13. Ar ta i sursele de poluare a solului din zona dvs. i consecin ele acestora. ««««pag.50

4

Protec ia i amelorarea solului
Prezenta i sistemul roman de taxonomie a solurilor (SRTS 2003) la nivel superior

La începutul secolului al XX -lea, în România, este promovat solurilor concep ia naturalist

in studiul

a lui Dokuceaev, de c tre Gh. Munteanu -Murgoci.

Ulterior, in ultimele decenii ale secolului al XX-lea este elaborat Sistemul român de clasificare a solurilor (S.R.C.S.), care urm reste pe de o parte p strarea conceptului genetico-geografic, iar pe de alt parte, (în spiritul clasificarii propuse de americani) accentul pus pe propriet ile solului, definite prin orizonturi si caractere de diagnostic. S-a încercat o modernizare a Sistemului român de clasificare a solurilor (S.R.C.S.) aparut in anul 1980, astfel, in anul 2003 a ap rut Sistemul român de taxonomie a solurilor (S.R.T.S.), ai c rui promotori sunt N. Florea i I. Munteanu. Echivalarea denumirilor solurilor din cele dou sisteme de clasificare amintite, la nivelul clasei de soluri se realizeaz relativ u or deoarece defini iile diferitelor clase au r mas in general neschimbate, modificându-se la unele dintre ele doar denumirile (tabelul nr. 1). In privin a denumirilor s-a preferat folosirea unui singur cuvânt (de exemplu in loc de soluri hidromorfe se folose te termenul hidrisoluri). În plus, unele denumiri au fost corectate prin întroducerea vocalei i ca vocal de leg tura (de exemplu denumirea de spodosol a fost înlocuit cu cea de spodisol).
Tabelul nr. 1 Echivalarea denumirilor solurilor din S.R.C.S. cu cele din S.R.T.S. la nivelul clasei de sol (cifrele române dintre paranteze indica ordinea in interiorul clasificarii/taxonomiei) S.R.C.S.-1980 Molisoluri (I) Argiluvisoluri (II) Cambisoluri (III) Spodosoluri (IV) Umbrisoluri (V) Soluri hidromorfe (VI) Soluri halomorfe (VII) Vertisoluri (VIII) Soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate (IX) Soluri organice (Histosoluri) (X) S.R.T.S.-2003 Cernisoluri (II) Luvisoluri (V) Cambisoluri (IV) Spodisoluri (VI) Umbrisoluri (III), Andisoluri (VIII) Hidrisoluri (IX) Salsodisoluri (X) Pelisoluri (VII) Protisoluri (I), Antrisoluri (XII) Histrisoluri (XI)

În cazul molisolurilor, pentru evitarea confuziilor (termenul de molisol este folosit si pentru stratul de sol dezghetat sezonier, în tundr , situat deasupra 5

O.T. argiloiluviale si solurile cenusii. La argiluvisoluri denumirea la luvisoluri. planosol. fa y (preluvosol.C.S. le vom prezenta în continuare. Doar clasele umbrisolurilor si solurilor neevoluate. In clasa argiluvisolurilor (luvisolurilor ) sunt incluse 4 tipuri de sol de 6 în S. iar defini iile au fost adaptate in mod corespunz tor. care anterior erau incluse in clasa solurilor hidromorfe). Preluvosolul include la 50 cm adâncime. la nivelul tipului de sol (tabelul nr. fa de S. trunchiate sau desfundate au fost scindate. y în clasa molisolurilor (cernisolurilor ) au ram s 4 tipuri de sol de 8 câte erau ini ial. a andisolurilor . care cuprinde doar 10 clase de sol.O.S.R. Clasa umbrisolurilor a fost scindat prin separarea unei clase noi. Astfel S. faeoziom. dar care nu prezint vertisol. pe cele mai importante. dintre care. iar clasa solurilor neevoluate trunchiate sau desfundate a fost scindat prin separarea solurilor neevoluate sub denumirea de protisoluri si a celor înfluen ate puternic de activitatea uman sub denumirea de antrisoluri.argil ). F.A. de la grecescul phaios ± culoare inchis ) reunesc cernisolurile cu carbonat de calciu la o adâncime de peste 125 cm (o parte dintre cernoziomurile cambice. cuprinde in total 12 clase de sol. de asemenea i ordinea acestora este alta . (din latinescul castanea ± castaniu). astfel incât.S.pergelisolului / permafrostului) denumirea a fost înlocuit a fost prescurtat cu cea de cernisoluri (soluri inchise la culoare. (kastanoziom. Pentru cernoziom defini ia a fost l rgit . iar denumirea a fost înlocuit cu cea de pelisoluri (de la pelit .C. în acest tip au fost incluse cernisolurile cu carbonat de calciu în primii 125 cm (cernoziomurile cernoziomurile cambice. defini ia a fost modificat prin restrangerea sferei (prezen a rocii calcaroase pân de 150 cm).A. rendzina ) fa Kastanoziomurile sunt solurile b lane c rora defini ia le -a r mas nemodificat fiind adoptat doar denumirea dup F. alosol) fa 6 . La rendzina. solurile cernoziomoide.. luvosol. 2) intre cele dou clasific ri au ap rut mai multe modific ri.R.R. cernoziomurile argiloiluviale i Faeoziomurile (denumirea este adoptat dup i o parte dintre solurile cenusii ). de la rusescul cernai ± negru). Spre deosebire de clasificarea la nivel de clas . cernoziom. Pentru vertisoluri defini ia a fost l rgita prin caractere tipice de includerea unor soluri foarte argiloase. pseudorendzinele si solurile negre clinohidromorfe.

erau dou tipuri de sol.C. Alosolul este un tip de sol nou introdus.R.C. Stagnosolul este solul pseudogleic a c rui defini ie a r mas nemodificat . iar districambosolul este fostul sol brun acid c ruia i s-a modificat doar denumirea. stagnosol ) cu unul mai putin decât in clasificarea anterioar . Pelosolul este un tip de sol vertosol). iar criptopodzolul (cu sens de podzolire ascunsa) este un tip de sol nou introdus prin ridicarea la nivel superior a subtipului criptospodic al solului brun acid (de la altiduni mari).R. Prepodzolul este solul brun feriiluvial c ruia i s-a adaptat doar denumirea. criptopodzol ). de la primii 20 cm la primii 50 y Clasa vertisolurilor (pelisolurilor ) include dou tipuri de sol ( pelosol. brun luvic i luvisolul albic.R. Gleiosolul are o denumire adaptat sfer a fost restrâns (orizont Gr in primii 50 cm fa S. tipuri de sol. Eutricambosolul include atât solul brun eu-mezobazic cât si solul ro u.S. districambosol ). La podzol atât defini ia cât i denumirea au r mas neschimbate.T. a c rui de orizont Gr în primii 125 cm in (gleiosol. au fost reduse la dou (eutricambosol . limnosol. prin ridicarea la nivel superior a variet ii holoacide a solului brun luvic sau luvisol albic. i solonet a c ror defini ii au fost modificate. Pentru planosoluri atât defini ia cât i denumirea au r mas acelea i. y Clasa solurilor halomorfe (salsodisolurilor ) include ca i in S. y In clasa umbrisolurilor au r mas doar nigrosolul i humosiosolul fostul sol negru acid i respectiv sol humico -silicatic a c ror defini ie nu s-a modificat.S. prin scindarea clasei umbrisolurilor.S.) cât i lacovistea.C. Andosolul a fost trecut in clasa andisolurilor ap rut in S.R.S.atât solul brun-ro cat cât i pe cel brun-argiloiluvial. Limnosolul este un concept nou introdus pentru solurile submerse. adaptându-se doar denumirea. podzol.R. y Clasa solurilor hidromorfe (hidrisolurilor ) include 3 tipuri de sol i o defini ie care include atât solul gleic. de clasificarea anterioar . y In clasa cambisolurilor cele 3 tipuri de sol din S. y In clasa spodosolurilor (spodisolurilor ) in S. cu unul in plus fa 7 . iar luvosolul include solul brun ro cat luvic. prin dou cm.C.S. iar în prezent sunt 3 (prepodzol. solonceac extinderea condi iei de orizont salic respectiv natric. de pe fundul b l ilor pu in adânci.

R.-1980 (I) sol b lan (1) (I) cernoziom (2) (I) cernoziom cambic (3) (I) cernoziom argiloiluvial (4) (I) sol cernoziomoid (5) (I) sol cenu iu (6) (I) rendzin (7) (I) pseudorendzin (8) (II) sol brun ro cat (9) (II) sol brun argiloiluvial (10) (II) sol brun ro cat luvic (11) (II) sol brun luvic (12) (II) luvisol albic (13) (II) planosol (14) (III) sol brun eu-mezobazic (15) (III) terra rossa (16) (III) sol brun acid (17) (IV) sol brun feriiluvial (18) (IV) podzol (19) (V) sol negru acid (20) (V) andosol (21) (V) sol humicosilicatic (22) (VI) l covi te (23) (VI) sol gleic (24) (VI) sol negru clinohidromorf (25) (VI) sol pseudogleic (26) (VII) solonceac (27) (VII) solone (28) (VIII) vertisol (29) (IX) litosol (30) (IX) regosol (31) (IX) psamosol (32) (IX) protosol aluvial (33) (IX) sol aluvial (34) (IX) erodisol (35) (IX) coluvisol (36) (IX) sol desfundat (37) (IX) protosol antropic (38) (X) sol turbos (39) S.S.-2003 (II) kastanoziom (6) (II) cernoziom (7) (II) cernoziom (7) i (II) faeoziom (8) (II) faeoziom (8) (II) cernoziom (7) i (II) faeoziom (8) (II) rendzin (9) (II) faeoziom (8) (V) preluvosol (14) (V) luvosol (15) (V) planosol (16) (V) alosol (17) (IV) eutricambosol (12) (IV) districambosol (13) (VI) prepodzol (18) (VI) podzol (19) (VI) criptopodzol (20) (III) nigrosol (10) (VIII) andosol (23) (III) humosiosol (11) (IX) gleiosol (24) (IX) limnosol (25) (II) faeoziom (8) (IX) stagnosol (26) (X) solonceac (27) (X) solone (28) (VII) pelosol (21) (VII) vertosol (22) (I) litosol (1) (I) regosol (2) (I) psamosol (3) (I) aluviosol (4) (XII) erodosol (31) (I) aluviosol (4) (XII) antrosol (32) (I) entiantrosol (5) (XI) histosol (29) (XI) foliosol (30) 8 . la nivelul tipului de sol (cifrele romane dintre paranteze indic apartenenta la clasa. Este argilos asemenea vertosolului. Tabelul nr.C.R. Vertosolul este fostul vertisol a c rui defini ie nu s -a modificat.T.R.C. cu cele din S.S.nou introdus. 2 Echivalarea denumirilor solurilor din S.R.T. iar cele arabe ordinea in interiorul clasific rii/taxonomiei) S.S. dar nu are caractere vertice la fel de bine exprimate.S.

partial rendzina. Pentru litosol. trunchiate sau desfundate a a cum am precizat anterior sa scindat in clasa protisolurilor i a antrisolurilor. prin trecerea la nivel taxonomic superior a u nor subtipuri sau varietati de sol. protosolul aluvial si coluvisolul. y i alte situa ii a orizontului superior (prin irigare cu ape mâ loase.) i prezint un orizont organic nehidromorf (O) de grosime mare.C.R.S.R. 9 . pe m sura acumul rii de noi cunos inte. cernoziom cambic.R.referitor la aleas este o (de exemplu denumiri. sol cernoziomoid.S. Protisolurile includ 5 tipuri de sol ( litosol.o serie de soluri din S.C. iar foliosolul este un tip nou introdus (dar se reg se te partial in conceptul lit osolului organic din S. cuprinde doar 32 tipuri de sol fa de 39 incluse in S. limnosol. sol cenu iu.ordinea tipurilor de sol din S. Histosolul este noua denumire a solului turbos a c rui defini ie nu sa modificat. foliosol). Sintetizând. cernoziom argiloiluv ial.au fost introduse 6 noi tipuri de sol (pelosol.R. iar entiantrosolul este noua denumire pentru protosolul antropic. difer de cea din instrumente de lucru.S. sol brun ro cat. Aluviosolul include solul aluvial. sol brun ro cat luvic. care permanent necesit revizuiri si actualiz ri. lacoviste). ca i la nivel de clas . iar antrisolurile dou tipuri (erodosol.S. . iar vocala de leg tur S. alosol. de observa urm toarele aspecte: . S. ultimele 3.T. au fost contopite sau coborate la nivel de subtip sau varietate (protosol aluvial. .R. care par ial se reg se te în conceptul de sol desfundat (deranjat in loc prin s pare adânc ).S. Erodosolul este noua denumire pe ntru erodisol. psamosol .R. foliosol). entiantrosol) . pseudorendzina.y Clasa solurilor neevoluate. sol negru clinohidromorf. prin Clasa solurilor organice (histisolurilor ) include dou tipuri de sol (histosol. cu unul mai mult decât in S.S.S.R. luvisol albic. aluviosol. s-a folosit un singur cuvânt (de exemplu prepodzol în loc de sol brun feriiluvial ). a c rui defini ie nu s-a modificat. antrosol.C. sol desfundat. Clasific rile reprezint erodosol în loc de erodisol).C. antrosol). criptopodzol. sol ro u.T.C.. iar antrosolul este un tip nou introdus. regosol. d ar la care se adaug de modificare antropic fertilizare indelungat cu gunoi de grajd). dintre care. regosol i psamosol atât denumirile cât i defini iile au r mas la fel. .

ale hidrogeologiei. Termenul de teren Termenul de teren provine din latinescul terrenum. completare necesar pentru examinarea solului ca corp i resurs natura l . precum i rezultatele activit ii umane trecute i prezente. una din semnifica iile lui fiind aceea de Äintindere de p mânt´.1.1. de componente al peisajului agricol 1. Conceptul de teren. Conceptul de teren se refer la mediul de via . sol i fertilitate 1. Conceptul actual despre atribu iile i func iile solului 10 . No iunea de sol este completat integreaz patru laturi distincte:  latura ecologic legat de condi iile dezvolt rii plantelor latura tehnologic care se refer la posibilita ile i modul de lucrare a solului latura economic care relev capacitatea de produc ie a solului i eficien a de de no iunea de teren. uscatului caracterizat Conceptul de teren este o arie specific la suprafa prin atribute deasupra i sub aceast arie relativ stabile sau previzibile ciclic ale biosferei. rezervor de ap . de dezvoltare a vegeta iei spontane sau cultivate. paralelizându -se cu biotopul. în m sur în care aceste atribute exercit o influen laturi: O intindere pe care se practic agricultura sau silvicultura Un sistem material care serve te de suport pentru plante. ale popula iilor de plante i animale. semnificativ asupra utiliz rii actuale sau viitoare aterenului de c tre om. incluzând atributele atmosferei. Conceptul de teren folosire latura geografic . iar termenul de p mânt are sensul de Ästart de suprafa al globului care produce vegetale´ sau Äsuprafa de teren´. Conceptul de teren are dou substan e nutritive i energie i ofer alte condi ii necesare cre terii palntelor No iunea de teren ar corespunde conceptului de peisaj. de complex fizico geografic care include i modific rile antropice.2. ale solurilor i rocilor.

Solul este men inatorul biodiversit ii genetice. Microorganismele transform compu ii carbonului in CO 2 si CH4. activit ii continuu. a bogatului spectru de fiin e vii. alte macroelemnte: Ca. solul i i disput suprema ia cu resursele de ap i biodiversitatea. plante i animale. Fe.i indeplini func iile. prin fitomas transformat în participare la circula ia apei i a altor elemente in natur purificarea naturii. macrofauna aereaz solul. prin proprieta ile lui de adsorbant i neutralizant al poluan ilor sursa de elemente nutritive pe ntru plante Regnul animal este tributar covorului verde al p mântului pentru hran lungul vremii. Zn. un complex biologic in care via a pulseaz via .Dintre resursele indispensabile vie ii pe Terra. iar altel microorganisme fixeaz azotul atmosferic. fiind cosiderat indicator al caracteristicilor evolu iei mediului. un sistem polifunc ional. Astfel. Putem considera solul ca unul din cele mai complexe sisteme naturale ale planetei. Solul poate indeplini urmatoarele func ii: depozit i sursa de regenerabil de energie fosil . Mo. fosfor i potasiu. Compozi ia 11 . ii imbun ta e te fertilitatea. sau azot. o putere unic antropice i topografiei asupra materialului parental din care s-a format in perioade variabile de timp. asigurând suportul material existen ial i evolutiv pentru om. un filtru inegalabil pentru sanatatea i indispensabila generatoare de mediului. s i humus  adapost. Cu. reparti ia geografic a speciilor fiind rodul unor interrela ii consolidate de-a Plantele i i extrag din sol elementele de baz : azot. Prin capacit ile sale solul reflect impactul climei. solul trebuie s fie intr -o form accesibil . etc. aflate intr-un echilibru biologic. amoniu în nitra i. care ac ioneaz asupra compu ilor lui. Mg. cu care Äcoopereaza´ benefic. Pentru a. faunei. Solul con ine un ansamblu complex de micro i macroorganisme. florei. Mn. un agregat structurat de substan e in perpetua transformare. fiecare specie fiind depozitarul unor gene valoroase care au oferit i continu ofere posibilit i creatoare pentru imbunat irea calit ii vie ii i s n t ii. S i microelemnte: B. il structureaz .

dar i in practicarea unui sistem de agricultur durabil . de la no iunea de fertilitate a solului la cea de calitate a solului. mai solul prietenos cu mediul inconjur tor. când au fost introduse i apoi rafinate metode i echipamente adecvate pentru evaluarea st rii solului prin indicatori. dar. pân la urm torul concept. au permis evaluarea mult mai precisa a st rii solului. atmosfera i hidrosfera. trecându-se astfel. dup Rusu i colab. prin procese rapide. astfel incât de cunoa terea i in elegerea sa depinde succesul in creerea unui mediu inconjur tor prietenos. Conceptul de fertilitate a solului Evolu ia conceptelor despre sol. (2005). mai ales contemporan a pedologiei. sau lente de pedogenez . Fertilitatea solului poate fi definit . ca fiind Ä o i/sau capacitatea acestuia insu ire fundamental a solului determinat de calitatea 12 .chimic a solului este in continu schimbare. de s n tatea a solului. solul constituie un suport de cre tere al sistemului radicular. agrofizice i agrochimice apar inând pedologiei moderne. 1981). concepte care a ez solul intr-un cadru mai armonios. complexitatea organizatoric func ional a acestui sistem ofer inc un teren propice cercet rii explorarea dinamicii i diversita ii acestei resurse putând înc i tiin ifice. caracteristici specifice chimice. solul este principalul mediu fizic. in care solul era considerat ca substrat al vegeta iei. S-a dovedit astfel c reprezint inima ecosistemelor terestre. biologice cu valori numerice in interva le optime i restictive bine definite în raport cu cerin ele plantelor cultivate. care integra aspecte morfologice. un rezervor de substan e nutritive i un intermediar prin care se aplica ingra amintele i amendamentele (Davidescu i Davidescu. chimic ai biologic de nutri ie al plantelor care asigur . cre terea i dezvoltarea acestora. 1. Chiar daca s-a constituit ca i obiect de studiu inc din antichitate. oferi satisfac ii deosebite acelora care vor s -i descopere necunoscutele. impreun cu al i factori. a insemnat un pas uria pentru spre introducerea i promovarea agriculturii moderne. Solul este una dintre cele mai importante resurse naturale ale Terrei. Pentru plantele cultivate. Din perspectiva agronomic . fizice. Progresele realizate în perio ada moderan . din care face parte. inc de la primul i cel mai simplu. fiind pozi ionat la interfa a litosferei cu biosfera.3.

bonitarea se face pe seama sistemului elaborat i imbun t it de c tre D. prin aplicarea i a unor tehnologii curente ameliorative. denumi i indicatori de bonitare .´ Syers i fertilitatea solului nu are baze exclusiv chimice. Teaci. factorul fizic i factorul biologic având un rol major i n asigurarea aportului de nutrien i 1. textura in Ap sau in primii 20 cm. i a unor tehnologii curente ameliorative.4. volumul edafic. porozitatea totala in orizontul restrictiv. inundabilitatea i excesul de umiditate la suprafa 13 . salinizarea sau alcalinizarea. Exprimarea favorabilit ii pentru diferitele se face prin note de bonitare în condi iile naturale lucr rilor de imbun t iri funciare i potentarea notelor d e bonitare. iar pentru potentarea notelor de bonitare. In România . indicatori de bonitare Bonitarea terenurilor agricole reprezint o ac iune complex de cercetare i de apreciere cantitativ cultur . Bonitarea terenurilor agricole. continutul de CaCO3 total pe 0-50 cm. rezerva de humus in stratul 0 -50 cm y y Factori lega i de relief: panta. cres terea Springett (1984) subliniaz faptul c din sol. i dezvoltarea plantelor. prin aplicare a lucr rilor de imbun t iri financiare indicatorii de potentare. in func ie de factorii de mediu sunt: y y Factori lega i de clima: temperatura medie anual Factori lega i de sol: gleiza rea i precipita iile medii anuale i pseudogleiza.de a intre ine produc ia vegetal . de i stabilire a gradului de favorabilitate a acestor condi ii pentru fiecare folosin calculul notelor de bonitare se folosesc anumi i indicatori. Pentru a principalelor condi ii care determin rodirea plantelor. se utilizeaz Indicatori de bonitare . reactia in Ap sau in primii 20 cm. gradul de saturatie in baze in Ap sau primii 20 cm. expozi ie i alunec rile Factori lega i de hidrologie: adâncimea apei freatice.

climatul arid intensific evapora ia i depunerea s rurilor solubile in partea superioar de sol unde se formeaz orizont salic s rurile cationului de Na+. calciu i magneziu. lacovistele. prin eliberarea in solu ie a ionilor de hidrogen. peste 0. Orizontul in care se acumuleaz s ruri solubile ( esc 1. sulfa i etc.5% se nume te orizontul 14 .0 -1. se determin prin masurarea concentra iei ionilor activi de hidrogen in solu ie in valori pH.1. etc. Solonceacurile fiind cele incadrate in aceast i solurile moderat i slab salinizate ca cernoziomul. se nume te i se noteaz cu simbolul sa. Atunci când con inutul in s ruri solubile din orizontul pedogenetic este cuprins intre 0.15 % intalnit in solurile obi nuite. insu irea solului sp lat de baze de a se comporta ca un acid slab.2.15 si 1. cloruri. Aciditatea poten ial poate fi aciditate de schimb. Acest proces se produce atunci când solul este umezit freatic pâna la suprafa a.10 -0. ele au conductivitatea electric categorie. reprezentat prin solului. Salinizarea reprezint procesul pedogenetic prin care cre te con inutul in s ruri solubile.10 -0. Determinarea acidita ii solului serve te la stabilirea necesit mare i deci necesitatea de amendare. Indicatorii de apreciere Solurile saline au cantita i de s ruri u or solubile peste limita de toleran salinitatea plantelor de cultur în solu ia solului. baze. reprezentat i se exprim prin concentra ia in ioni de hidrogen (H+) a solu iei i potential (titrabila). Factorii limitativi ai fertilitatii solului 2. dificil schimbabil . Aciditatea hidrolitic impreun cu suma bazelor schimbabile servesc la calcularea gradului de satura ie cu calcaros. ii de amendament i aciditate hidrolitic .) ce dep a profilului crusta. In solurile s r turate se g sesc s ruri u or solubile cum sunt clorurile. Aciditatea solului i indicatorii de apreciere Aciditatea solului. capabili sa treac prin schimb în solu ia solului .0-1. Salinitatea i alcalinitatea. Aciditatea solului p oate fi actual apoas (activ ). Cu cât gradul de satura ie cu baze este mai mic. sulfa ii i carbona ii de sodiu. usor schimbabil .2. concentra ia ionilor de hidrogen (H +) si Al3+ adsorbi i in compexul coloidal.5%. cu atât aciditatea este mai 2. cât la a extractului apos > 4µs/cm iar Na schimbabil sub 15% din capacitatea de schimb catonic.

sunt procese generate de prezen a s rurilor i semiarid. atunci ca nd nivelul apei freatice scade i acumularea s rurilor solubile inceteaz . Salinizare solubile in condi iile unui climat arid i nivel variabil. in lipsa gipsului. un orizont argiloiluvial.3. in stratul de la suprafa salinitatea fiind scazut . numit o rizont Bt natric care se noteaz cu simbolul Btna. mijlocie i scazut . ambele sunt tipuri d e sol halomorfe. Formarea solurilor alcaice are loc pe seama solonceacurilor. iar orizontul salic solonceacurilor. Solone urile i solurile solonetizate fac parte din aceast categorie. Orizontul natric este specific solone urilor. Procesul de alcalizare are loc intens inprezen a unor ape freatice slab mineralizate. alcalinitatea (mg/me la 100g sol) sub forma i electroconductivitatea solului.orizontul format se nume te orizont alcalizat de bicarbonat de sodiu sau de magneziu. cu un con inut de Na+ al complexului coloidal de peste 15 %. in acest fel. Alcalizarea este procesul pedogenetic ce se desfa oar in condi ii asemanatoare procesului de salinizare. Indicatorii alcaliz rii sunt: V Na (%din T). tipul de salinizare raportul dintre ioni exprima i in miliechivalenti gram. Indicatorii saliniz rii sunt: limitele de con inut total de s ruri (mg/100g sol) stabilindu-se dup cloruric sau salinizare sulfatic . cu apa freatic situat la mic i se notez cu simbolul ac. 2. 15 . Se formeaz . Toleran a plantelor la salinitate reprezint limitele concentra iei s rurilor solubile ce permit men inerea in a plantelor adic toleran a biologic . Salinizarea adâncime i alcalizarea . a c ror incadrare se face in func ie de intensitatea alcalinz rii i a dâncimea la care apare alcalizarea. sunt plante cu toleran a ridicat . Toleran a la salinitate Toleran a la salinitate depinde de concentra ia s rurilor solubile cantitatea de ap via i de din sol in care sunt dizolvate s rurile. care provoac dispersia i migrarea argilei i humusului in adâncime.salinizat i se noteaz cu simbolul se. Când complexul coloidal este saturat in Na+ intre 15 si 5%. Ca urmare are loc intensiflcarea p trunderii ionului Na+ in complexul co loidal al solului. Solurile alcalice au in solu ia solului un con inut ridicat de Na + schimbabil i o reac ie alcalin datorat prezen ei sodei.

In sol func ioneaz diverse sisteme chimice care frâneaz varia iile mari de pH. chimice i fizico -chimice care formeaz o serie de acizi i baze.4. S r turarea solului se datoreaz acumulate in zonele aride i semiaride. S r turarea secundar . Cauze i efecte S r turarea secundar solurilor datorit toleran sunt totalitatea proceselor de scadere a fertilit ii i sodiu schimbabil peste limita de in special s rurilor de Na acumul rii s rurilor solubile a plantelor. 2. Factorii care influenteaz capacitate de tamponare Puterea de tamponare este insu irea solului de a se opune tendin ei de modificare a reac iei sale chimice.naturale: ridicarea nivelului panzei freatice i ajungerea la suprafa a a unor roci salifere.5. Reac ia solului fiind modificat de reac iile biologice. In sol sunt dou sisteme tampon importante: sistemul format dintr-o serie de acizi slabi i s rurile lor cu o baz tare. datorit alunec rii de teren i cutremurelor . i complexul argilo -humic al solului. schimb rile de reac ie din sol fiind mai mici. de irigari de sp lare construc ia de sisteme de drenaj i de desecare urm rirea con inutului de s ruri din sol unat.Toleran a plantelor la salinitate este mai mic in primele stadii de vegeta ie i cre te pe masur ce plantele se dezvolt . 16 . inunda ii cu ape s rate S r turarea secundar se poate preveni i combate prin:    men inerea cantita ii de ap prevenirea form rii de cruste prin executarea de lucr ri agricole acoperirea cu covor vegetal pe durata cât mai indelungat efectuarea uneori. Capacitatea de tamponare a sol ului.antropogene: iriga ii cu ape ce con in s ruri. baltiri de ap in jurul 2. Sursele ce produc s r turarea secundar prin prezen a simultan sunt: . suprap lacurilor de acumulare.

i 17 . solurile negre clinohidromorfe i organice de mlastin . El include urmatoarele clase: soluri foarte slab drenate. soluri moderat drenate. cantitatea de ap ce dep e te capacitatea maxim pentru apa a solului. i pedoagronomica. rapid. care determin permeabilitatea i infiltra ia excesului de umiditate. în elegerea excesului de umiditate ca factor de sol limitativ. prin inr uta irea unor serii de insu iri fizice. moderat. Gleizarea si pseudologizarea Excesul de umiditate reprezint starea de supraumezire a solului.Capacitatea de tamponare pentru acizi este cu atât mai mare cu cât cantitatea de baze adsorbite este mai ridicat . se deosebe te: y Drenaj extern este determinat de panta terenului i re eaua de vai ce strabat teritoriul respectiv. hidrofizice i chimice ale solului. moderat. lent. y Drenajul natural sau global se refer la capacitatea terenului de a pierde excesul de umiditate prin infiltra ie cât i prin scurgere la suprafa . Excedentul de umiditate a solului. soluri bine drenate. Drenajul este posibilitatea i ndepartarii excesului de umiditate din sol. El poate fi: foarte lent. soluri excesiv drentae si soluri cu drenaj schimbat. In solurile cu exces de umiditate procesele de oxidare decurg slab procesele de mineralizare a materiei organice sunt incetinite datorit i aera iei insuficient . Ameliorarea lor cuprinde un ansamblu de metode hidroameliorative i agropedoameliorative. foarte lent. soluri imperfect drenate. y Drenajul intern este determinat de propriet ile solului i subsolului. El poate fi: impiedicat.6. rapid si foarte rapid. soluri intens drenate. indirect i complex. Atunci când in sol se introduc ingra aminte cu reac ie potential acid capacitatea de tamponare a solului pentru pH joac un rol important. foarte rapid. Puterea de tamponare a unui sol este cu atât mai ridicat cu cât capacitatea sa de schimb catonic i gradul de satura ie cu baze au valori mai ridicate. lent. poate avea dou accep iuni: hidroameliorativa. Excesul de umiditate este caracteristic lacovistilor. soluri slab drenate. prin care este indepartat excesul de ap de suprafa . 2. solurilor gleice pseudogleice.

Prin 18 . care se noteaz cu pluvial . Gleizarea i pseudogleizarea sunt procese pedogenetice generate de excesul temporar sau permanent de ap in sol. din lipsa asolamentelor. Pseudogleizarea se produce sub influen a apei de precipita ii care stagneaz la suprafa a solului. Orizontul format se nume te orizont de glei. notat cu simbolul Go. favorizeaz procesul de gleizare. care prezint pete de oxidare pe 2. Procesele de gleizare i pseudogleizare sunt specifice solurilor hidromorfe. se simbolul W nume te orizont pseudogleic. Compactitatea solurilor.7. cu aspect marmorat in nuan e cenu i cu pete ruginii i (germ. ca urmare a oscila iilor de nivel a panzei freatice care favorizeaz aerului i procesele de oxidare. este periodic. compusii redusi rezultati imprimand orizontului culori albastrui -vinetiu-verzui (orizont cu aspect marmorat). afecteaz solurile care prezint pe patrunderea profil un orizont greu permeabil ( de exemplu orizontul Bt). Excesul de ap provenit din precipi atii. favorizeaz procesul de pseudogeizare. este notat cu simbolul G i poate fi: orizont gleic de re ducere. pe solurile in care apa freatic este la suprafa . când excesul de ap se manifest o mare parte din an i orizont gleic de de oxidare i reducere. Compactarea solurilor se produce ca urmarea unor lucr ri agricole efectuate cu ma ini grele. se formeaz orizontul pseudogleic. no tat cu simbolul w. se formeaz deasupra orizontului Gr. sau a pasunatuluui excesiv. in special a Fe si Mn. mai pu in accentuat. Orizontul format in condi ii de exces prelungit de ap concre iuni negre ferimanganice. notat cu simbolul Gr. Gleizarea se produce sub influen a apei freatice. In aceste conditii sunt favorizate procesele de reducere. Excesul de ap provenit din panza freatica situat la adâncime critic afecteaz baz profilului de sol. manifestat rezisten din caracteristicile prin modul in care solul opune la patrunderea r d cinilor sau uneltelor i fragmentarea masei sale prin lucr ri.. se produc in condi ii de exces de ap la suprafa a solului sau pe adâ ncimea profilului de sol.Wasser=apa).Când excesul de ap lang cele de reducere . Indicatorii de apreciere Compactitatea este insu irea complexa a solului rezultat lui texturale i din gradul de indesare.Procese de gleizare i pseudogleizare.

1. În i compactare secundar . cazul lucr rilor agropedoameliorative se ine seama de periodicitatea acestora ( 1 -3 3. Lucr rile agropedoameliorative 3. Deosebirea dintre lucr rile agropedoameliorative i cele hidroameliorative Execu ia lucrarilor agropedoameliorative are la baz studierea atent a solului astfel incât fiecare lucrare s fie realizat in raport cu morfologia i caracteristicile profilului de sol. circula ia apei. Cele mai frecvente lucr ri agropedoameliorative sunt lucr rile pedoameliorative tratate impreun cu cele ameliorative. regulariz rile de cursuri de ap . ea este de dou feluri: compactare primar a compactit ii solului sunt: densitatea aparent (Da) porozitatea total a solului (Pt) porozitatea total minim necesar (Ptmn) porozitatea de aera ie (Pa) gradul de tasare (GT) rezisten a la penetrare rezisten a la arat 3. Acestea sunt de lung ani ). degradarea este ireversibil . prevenirea i combaterea eroziuni solului. Daca tasarea depa e te 30 cm de sol. Lucr rile modificabile i nemodificabile ale solului 19 .2. fiind considerate lucr ri complementare celor hidroameliorative. Indicatorii de apreciere urma procesului de tasare sau de compactare rezult compactitatea solului.compactare se reduce aera ia. pe când in hidrologic. Lucr ri hidroameliorative sunt indiguirile. durat i au ca scop regularizare a regimului i se men in prin intretinere. deci permanent recomand pentru refacerea solului tasat se efectuarea aratului la o adâncime de 35 -80 cm i rota ia culturilor.

y Omogenizarea profiluui de sol . puternic sau excesiv. densitatea specific ) i schimbatori (ph-ul. fie asociat .optimizarea reac iei i a st rii de satura ie cu baze a solurilor acide pentru ob inerea unei recolte normale.interven iile tehince ce se execut pe terenurile ocupate cu soluri ce reprezint diferen ieri texturale mari pe adâ ncimea de 50-70 cm. Se resimte timp de 57 ani dup care se stabile te prin analiza agrochimic necesitatea reamend rii. stratului arat. Lucr rile agropedoameliorative propiu -zise sunt urmatoarele: y Amendarea cu calcar sau calcarizarea .metoda radical de ameliorare a solurilor s r turate cât ia altor soluri afectate moderat. Indicatorii pedoameliorativi pot fi neschim b tori (textura. este relativ nou .diminuarea con inutului de sodiu schimbabil ca urmare a imbun t irea solurilor aplic rii de materiale bogate in sulfat de calciu pentru s r turate. Caracterul schimbator sau neschimbator al indicatorilor pedoameliorativi este relativ i este dat de limitele de cuno tere. Se poate executa fie ca singura masur . f r Verificat i aplicat in ultimi 15-20 de anii. y Afânarea adânc ± sporirea spa iului lacunar al orizonturilor de sol subiacente amestecarea sau inversarea orizonturilor genetice de sol. 3. Lucr rile agropedoameliorative propiu -zise Prin lucrare agropedoameliorativa se in elege o lucarare din categoria lucrarilor de ameliorarea solurilor c are are ca scop principal imbun t irea unor insu iri intriseci in vederea ridic rii capacit ii de produc ie a solurilor slab productive.3. 20 . gradul de satura ie cu baze. pentru altele scade. con inutul de s ruri u or solubile.Influen a proprieta ilor solului asupra produc iei este diferit . deficitul sau excesul de umiditate). y Sp larea s rurilor . tehi nice i economice. Produc ia ob inut cre te odat cu valorile care le exprim pentru unele propriet i ale solului.Unele propriet i ale solului cum ar fi textura extrem de nisipoas sau extrem de argiloasapoate fi un indicator neschimator din punct de vedere economic. y Amendarea cu gips .

y i elemente nutritive Crearea i stabilizarea structurii . y Fertilizarea ameliorativ . fiind lipste sau foarte s race in humus asimilabile. y i defrisarea vegeta iei forestiere din afara sau cu rol ameliorativ: culturi tolerante. Cuprind urmatoarele lucr ri: y Lucr ri de drenaj de suprafa i anume: an urile de scurgere. argila . Criteriile de incadrare in grupa solurilor acide In grupa solurilor acide se incadreaz mai multe tipuri de sol din clase diferite. Elemente de tehnologie cultural protectoare i ameliorative. nivelarea de neagricol : exploatare. y Lucr ri de aducere in circuitul agricol a unor noi terenuri cu folosin indepartarea pietrelor.4.1. Lucr rile agropedoameliorative asociate Lucr rile agropedoameliorative asociate sau asimilate sunt lucr ri care contribuie indirect la imbunat irea unor insu iri intriseci ale solului i se execut in corelare cu lucr rile agropedoameliorative propiu -zise. etc. Ameliorarea solurilor acide 4. 3.este necesar pe terenurile ocupate cu nisipuri supuse proceselor de eroziune eolian in scopul diminu rii i combaterii defla iei. Toate aceste tipruri de soluri care sunt cupruinse in grupa ameliorativ a solurilor acide au un pH-ul mai mic decât 5.toate lucr rile de acoperire a solului i uneori de incorporare in masa solurilor a unor materiale cum ar fi nisipul. clasa spodosolurilor i clasa umbriolurilor.8 in suspensie apoas . cum ar fi clasa argiluvoisolurile. gradul de satura ie cu baze este sub 75%. combaterea polu rii 4. clasa cambisolurilor.ac iunea de restaurare i de cre tere apreciabil a fertilit ii solurilor. sau pe unele soluri susceptibile la formarea de crusta in vedere prevenirii acesteia. iar raportul Al sch/Sbx100 > 5. sensuri de lucru obligate pentru ma inile agricole. destufizarea fondului silvic. 21 . y Lucr ri pentru recuperarea unor terenuri degradate : recultivare. tufurile. drenajul cartita i modelarea in benzi cu coarne.y Aportul de material pamantos .

Tipurile de sol afectate de aciditate Tipuri de sol afetate de aciditat: Clasa argiluvisolurilor: . estul i nord-estul i Cara Mure . Caracteristicile solurilor acide Prezen a orizonturilor El i Bt la solurile brun ro cate luvice.luvisolurile albice . Alba. S laj. la Severin). mai pu in la luvisolurile albice care se definesc prin orizont Bt i Ea.Solurile acide se g sesec in zone naturale foarte diferite. Dolj. din estul rii. terase.andosolurile Mai importante fiind solurile din clasa argiluvisolurilor. zona subcarpatic din sud (Gorj. cele mai mari suprafe e se g sesc in jude ele din nord -vest (Maramures. Se exclud cele care au schimbare textural brusc pe cel pu in 7. Neam 4. mai pu in planosolurile. centrul (Cluj. solurile brune luvice. unele avâ nd o utilizare mai mult agricol iar altele mai mult silvic . dealuri i piemonturi.2. Olt. rii i dealurile . adic 26%. Satu Mare. podi uri.solurile brune luvice . noi in ar . i o suprafa arabil agricol de peste 1. rii (Bac u. sud-vest (Timi . fiind formate in zona de campie umed . Dâmbovi a i Arge ). planosoluri. R spândire: Solurile brun ro cate luvice se g sesc in sud i sud-vestu (Oltenia i Muntenia). 4. Arad Valcea. Hunedoara. depresiuni. deoarecce au o folosinta preponderent agricola.solurile brune acide Clasa spodosolurilor: .solurile brune feriiluviale . Sibiu i Brasov).3.5 cm.solurile negre acide . 22 luvisolurile albice i planosolurile se g sesc in campia din nord-vestul rii i mai pu in in vest (Podisul Lipovei).5 milioane ha. i Suceava).podzolurile Clasa umbrisolurilor: .planosolurile Clasa cambisolurilor: .solurile brun roscate luvice i . Bihor). Ele ocup o suprafa de peste 3 milioane ha. solurile bru ne luvice.

10-30 cm. ph-ul scade pân la 5. orizontul C . m ai rar piemont i deal. g lbui. mai deschis. argile. gresii. artar i ulm.materialul parental. amelar sau poliedric .etc. piemont drenaj. in El nestruturat sau slab structurat. la luvisolurile albice este de podi . luvisolurile albice: luturi. solurile brune luvice. orizontul A ow max. Propriet i: la toate tipurile de sol: toate propriet ile fizice. deal. la luvisolurila albice textura mijlocie in A o.0. la planosoluri este Aow-Elw-Btw-C. orizontul Btw. iar Bt prismatic . nisipuri. chiar 4.0 la unele soluri. cu regim hidric percolativ (ETP<P) y Vegeta ia: solurile brune ro cate luvice: p duri de Quercus cerris i Quercus i frainetto in amestec cu carpen. etc. luvisolurile albice i planosolurile: p duri de Quercus petraea. orizontul El 10 -30 cm. hidrofizice i de aeratiesunt mai pu in favorabile. argile conglom erate. orizontul C . orizontul El decât A o. solurile brune luvice: luturi. luvisolurile albice i planosolurile sunt caracterizate prin P=600-1000 mm. fizico-mecanice. frasin. tei. culoare deschis albicioas .Condi ii de formare y Relieful: la solurile brun ro cate luvice predomin campia. stuctura gr untoas in Ao.materialul parental. i depresiuni. lipsite de la solurile brune luvice este de podi . deal. brun-brun deschis. planosolurile este cu suprafe e orizontale sau depresionare lipsite de drenaj. T=6-7 si 9-10°C. y Materialul parental: solurile brun ro cate luvice: loess i depozite de loessoide cu nuan a ro cat . 25 cm. orizontul Bt cu gro sime mai mare. la solurile brun ro cate luvice i soluri brune luvice textura in A o si El este L sau LN (saracie in argila). gradul de satura ie cu baze scazute. Iar=30. Fagus silvatica specii ierboase acidofile. leossuri. g lbui. jugastru. piemont i campii umede. P=550-600 mm. cu culoare mai deschis i solurile brune luvice slab ro cat . culoare deschis 15-20 cm. Profilul reprezentativ: la solurile brun ro cate luvice este Ao-El-Bt-C. orizontul A o 10-20 cm. cu terenuri slab drenate. rezerva de humus este mic . orizontul A o 10-20 cm brun deschis. iar in Bt este LA (imbogatita). y Clima: solurile brun ro cate luvice are o nuan mediteranean T=10-11°C. peste 100 cm. orizontul Bt peste 100 cm. solurile brune luvice. nisipuri. orizontul C se g se te la adânicmi mari. mjlociu ±grosier (LN) in Ea i 23 . la luvisolurile albice este A o-Ea-Bt-C. Iar=34-35. planosolurile: luturi i argile.regim aerohidric deficitar. orizontul Elw.

8 i grad de satura ie in baze sub 85%. efect neutralizator la fel sau mai mare decâ t CaO. Materialele utilizte in ameliorarea reac iei acide a solurilor sunt diferite substan e ce con in C sau Mg sub forma de oxizi. planosolurile: tipic.mijlocie sau fin (LA sau A) in Bt. carbona i. glosic. in Bt este A. litic. mai scazut Cerinte ameliorative: solurile brun ro cate luvice. la planosoluri in A o este L sau LN. luvisolurile albice: tipic. fosfor i potasiu. vertic. iriga ii. i anume: y Piatra de var macinat sau calcarul ± principalul produs utilizat. planic. Subtipuri: solurile brun ro cate luvice: tipic. iar de la El la Bt con inutul in argil se dubleaz pe parcursul a numai 7. solurile brune luvice: tipic. nutritive. litic. solubilitate superioar cu efect rapid. reac ie moderat acid planosoluri. rodic.0 i fertilizare organic i mineral cu azot. ph sub 5. amendare la pH<6. solubilitatea cre te in apa saturat CaCO3. molic. planic. Fertilitate: solurile brun ro cate luvice i solurile brune luvice: influen at i saracie in elemente la negativ de regimul aerohidric defectuos. argil y Varul nestins ± sau varul ars (CaO) rezult prin calcinizarea calcarului in cuptoare la 1000-1200°C.0.5 cm. ap . luvisolurile albice i planosolurile: uneori eliminare a excesului de umiditate. necesar in solurile acide care con in schimbabile de Al 3+ i Mn 2+ la niveluri toxice. iar gradul de satura ie cu baze (VAh) sub 80% i. solurile brune luvice.4. gleizat i pseudogleizat. gleizat i i pseudogleizat. este solubil in cu CO2. planic. hidroxizi. rodic. 24 . y Varul stins ± Ca(OH)2 ob inut prin stingerea varului cu apa (3:1). con ine nisip. gleizat. vertic. se efectueaz analize agrochimice odat la 3-5 ani inand cont ca formele mobile de Al sau Mn pot ap area in camtit i toxice in solurile care au pH-ul (in H2o) sub 6. pseudogleic si alcalizat. 4. gleizat pseudogleizat. luvisolurile albice cu fertilitate foarte scazut nefavorabil . mai mult sau mai pu in pur in i uneori MgCO 3. pseudogleizat. vertic. in cantit i mici. vertic. albic. Amendarea cu calcar Amendarea cu calcar sau calcalizarea ± corectarea i optimizarea st rii de reac ie i a gradului de satura ie cu baze a solurilor acide.

y Marna ± 25-50% con inut de CaCO 3.5 x ² VAhi PNA . se las i se aplic prim vara pentru a se dezagrega peste iarn i de eurile care con in CaCO 3 de la diferite industrii: y Spuma de defeca ie ± con ine CaCO3 i mai pu in Ca(OH)2.5 Ah (asolamente cu (asolamente far leguminoase perene) y y Dup valoarea acidit ii de schimb din sol (me/100g sol): CaCO 3. t/ha=As x 2.25 Ah leguminoase perene).4% Na 2O y Carbonatul de calciu rezidual ± con ine 1-7% azot rezidual Stabilirea dozelor de amendare: y Dup valoarea acidita ii hidrolitice din sol (me/100g sol): CaCO 3.uneori peste 50%.625 In func ie de con inutul solului in aluminiu mobil: CaCO 3. neutralizator superior fainii de calcar y Tufurile vulcanice ± 90-98% con inut de CaCO 3.2-1. t/ha=1.pentru solurile acide cultivate cu plante de camp: DAC.4 x ² VAhi PNA 25 .t/ha=SBi( ² * 1) x 2.t/ha=SB i( ² * 1) x 1. CaCO 3. sub forma de faina fina.441. arbu ti fructiferi i vi a de vie 75 100 DAC.y Dolomita ± sau carbonatul dublu de Ca si Mg. t/ha=Al x 0. combinandu-se cu silica ii formând zgura y y Praful de ciment ± sau Äclincherul´. t/ha=1. spongios de culoare alb sau ruginie. in care Al mg/100g sol=Al ml/100g solx 8. bogat in CaCO 3 N molurile de la industria sodei ± sub form de past cu 40-50% umiditate.pentru solurile acide ocupate cu planta ii de pomi. con ine 1.99 y Procedeul oficial aprobat de Ministerul Agriculturii pentru tara noastra este: VAhd 100 . ac iune rapid la neutralizare y Zgura de furnale ± in timpul arderii CaCO 3 trece in CaO.

SBi = suma bazelor schimbabile initiala in me/100g sol. Fertilizarea solurilor acide Sporirea fertilit ii efective a solurilor acide nu se poate concepe far folosirea ingr amintelor chimice i organice. i prim vara. in %. Tehnologia aplic rii amendamentelor ± se poate face in orice anotim dac este posibil incorporarea in sol. Periodicitatea aplic rii amendamentelor calcaroase ± dup 5-7 ani de la prima amendare in urma unor analize grochimice. iar viteza vântului s pra esc. Fertilizarea cu potasiu ± 60-80 kg K2O/ha la aprovizionare slab . Fertilizarea cu azot ± aplicarea ingra mintelor cu azot sub form de azotat de de plantele cultivate.t/ha=SB i( ² * 1) x 0. Solurile acide au o fertilitate natural scazut . minte de azot.5 = cantitatea de CaCO3 necesara neutralizariiunui miliechivalent de aciditate. ca pe amoniu intensific aciditatea i cre terea toxicit ii acestora fa solurile acide neamendate s aplicate pe soluri mai pu in acide se ob in sporuri de produc ie. Amendamentul trebuie sa aib umiditatea sub 10%. Se recomand se renun e la folosirea azotatului de amoniu. Cele cu leguminoase perene. Fertilizarea cu gunoi ± pe terenurile fertilizate organic reduce efectul amend rii calcice. discuie sau 4. i neamendate ( inlocuindu-l cu nitrocalcarul sau uree. Inainte de aratura de baz sau la pregatirea terenului pentru sem nat este necesar a se aplica ingr Fertilizarea cu fosfor ± necesar pe terenurile amendate eficien a scazut ) cu doze mici i moderate.5. nu depa easc 2m/s in timpul lucrului. PNA = puterea de neutralizare a materialului de amendat in raport cu CaCO3 (100%). Asolamentele cu plante de camp fara leguminoase perene si 100% pt. VAhd = gradul de saturatie cu baze dorit. amendamentele se impra tie uniform pe suprafa a solului i apoi se ara. In anumite cazuri se poate efectua i iarna pe solul inghe at.70 100-- -. 26 . 90% pt.- pentru solurile acide de sub pajisti naturale: DAC. indicat vara sau toamna. VAhi = gradul de saturatie cu baze initial. 50-60 kg K2O/ha la aprovizionare mijloce. aplicându-se la 3-4 ani dup amendarea calcic . 1.6 x ² VAhi PNA DAC = doza de amendamente calcaroase.

5% la cel sulfatic). molic. Na schimbabil sub 15%. continentale. profilul: Aosa-AC-C sau Aosa-AGo.5% la cea sulfatica).2. Solonceacurile ± caracteristice zonelor de climat arid i semiarid. apa m rilor. peste limita de toleran a plantelor de cultur . acumulare maxim de s ruri. predomina clorurile. emana iilor vulcanice. de s ruri u or solubile in extract apos 1:5 (peste 1. cu conductivitate electrica a ex tractului apos mai mare de 4µS/cm. apele freatice. Ameliorarea solurilor saline i alcalice (salsodisoluri) 5. Caracterizarea solurilor alcalice (soloneturile) Solurile alcaice con inut mai redus de s ruri usor solubile (sub 1. lipsite de vegeta ie.3. AG o brun-cenu iu sau marmorat.5.0%la s r tura clorurica si 1. oceanelor. cloruro- 5. Originea s rurilor din sol Clorurile. vertic. carbona ii i bicarbona ii. raportul dintre acestea sunt solonceacuri: clorurice. acumularea s rurilor solubile in orizontul superior peste 1g/100g so l. dup originea s rurilor i reziduale. sulfa ii. dup i localizare sunt natura s rurilor i solonceacuri: marine. Caracterizarea solurilor saline (solonceacurile) Solurile saline con in in solu ia solului cantita i. lacustre sulfatice si sulfato-clorurice. Originea secundar o constituie prezen a acestora in rocile sedimentare. gleic i alcalizat. soluri u or solubile peste 1-1. subtipuri: tipic. orizontul superior s rac in humus.orizontul superior 10-20 cm. cu conductivitate electric a extractului apos sub 4µS/cm. culoare deschis . Originea primar o constituie mineralele din scoar .8. pH = 7.5%. carbona ii i bicarbona ii de sodiu i mai pu in de potasiu sunt principalele s ruri u or solubile prezente in sol. 5. gradul de satura ie cu baze 100%.2-7.0% la tipul cloruric si 1. con inut ridicat de Na + peste 15% din T. 27 . sulfatice. in depozitele salifere.1. textura de la NL la A. bicarbonatice.

Sp larea s rurilor din sol Sp larea s rurilor solubile este lucrarea agropedoameliorativ Obligatorie atunci când con inutul de s ruri u or solubile dep con inutul de Na schimbabil dep este 15% din T cu scopul de a este 0. 1966). In func ie de tipurile de amenajare a teritoriului avem urmatoarele metode de sp lare: . in complexul coloidal are o cantitate mare de Na +. 5. solonetul tipic. textura fin textura solului marimea normei de ± 800-1000 m3/ha. molic.3%. iar subtipuri: tipic. A o de la 1-2 cm pân la 20-25 cm.4%. Dup sp lare repriz mijlocie ± 1000-1200 m3/ha. structura columnar . gl osic. textura argiloas lutoargiloas .prin submersie.. salinizat i gleic. pH • 8.8 -1%. slab productive. soluri puternic salinizate ± 3-4. ameliora radical sau rapid solurile s r turate. Dup solurilor num rul de reprize de sp lare este: soluri slab salinizate ± 1-2. caracteristice zonelor de climat arid i semiarid. formarea are loc prin desalinizarea solonceacurilor inso it de p trunderea Na in complexul adsorbitiv. a CaCO 3 si Ca(HCO3)2. la mijlocul profilului acumulare maxima de saruri usor solubile. Lucr rile hidroameliorative i agropedoameliorative au dou obiective de baz : indepartarea s rurilor solubile de pe pofilul solurilor pân men inerea la limita inferioar de toleran la salinitatea plantelor. in Campia de Vest. albic. porozitatea i permeabilitatea calori foarte mici. cambic. luvic. Norma ud rii de sp lare este cantitatea de ap administrat solului cu rol de a-l aproviziona corespunz tor i de a asigura un flux descendent de ap pe profil cu rolul de evacuare a solu iilor saline provenite din dizolvarea s rurilor solubile aflate in profilul solului (S=a+D. in amenjarea orizicola 28 . textura salinitatea urmatoarele valori: textura grosier ± 1200-1500 m3/ha.Solone urile ± orizont na situat in primi 20 cm sau orizont Bt na. profilul: A o-Btna-C sau A o-Btna-CGo. diminuarea tendin elor de resalinizare a solurilor. Btna de la 30 la 80 cm. efectuat repetat i in mai multe etape. Botzan. solurile mentionate trebui e sa se afle in lucari de imbun t iri funciare. i un con inut de s ruri usor solubile peste 0. sau con inutul de s ruri u or solubile din orizontul super ior depaseste 0. structura columnar .4. soluri mijlociu salinizate ± 2-3. i combaterea tuturor i cumularea efectelor pozitive. cenu iu mai rar deschis. in S i S-E.6.

Amendarea cu gips (gipsarea) Amendarea cu gips sau gipsica este diminuarea con inutului de sodiu schimbabil ca urmare a aplic rii de materiale bogate in sulfat de calciu . neceara pe solurile alcaline i alcalice. larg minte cu fosfor. praf CaCO4 x 2H2O si 3-8 P2O5. mei. Culturi cu toleran y la s r turare reprezint o m sur obligatorie mare la salinizare: de toamn .15 mm iar restul sub 1 mm). orez. in afara sau in perioada de vegeta ie Dupa modul de aplicare a apei avem: sp larea continua sau capital sp larea intermediar sp larea profilactic 5.prin suprairiga ie. fenicul. paiu de livada. cu cât gradul de maruntire este mai mare cu atât este mai mare eficacitatea (70-80% cu diametrul ”0. con ine 15-20% S si 31% CaO. Gipsul ± CaSO4 x 2H2O.. rapa 29 . solurile care con in peste 5% sodiu adsorbit in complexul adsorbtiv al solului (pH > 8. Perioada de aplicare este vara i toamna 5. con ine 75-80% i fertilizant . ricin. alb sau alb-galbui.5). In condi ii de neirigare i cu aport freatic avem: armurar. Pentru calcularea dozelor de amendamente se folose te o formul raspandit devreme.prin inundare. sare nativa a acidului sulfuric.pe brazde i fa ii.6. Culturile tolerante la salinizare Cultivarea de plante cu toleran pentru solurile recent ameliorate. ridichea furajera. coriandru. mu tar. ac iune ameliorativ i anume: Q = x[Na +-(Tx0. aspect de n mol.05)].5. in afara perioadei de vegeta ie . Fosfogipsul ± este un reziduu de ingr albicios la umiditatea de 10%. in afara perioadei de vegeta ie .

coriandru.2. oz de toamn . modificând compu ii minerali ai solului.1. ghizdeiul. orzoaica de primavar . golomatul. inul de ulei. floarea soarelui. care ce contribuie la incetinirea proceselor de a materiei organice. factori pedologici Solurile hidromorfe sunt afectate de procesele: Gleizare ± apare atunci când circula ia apei freatice este nul in condi ii de existen poate fi pân la satdiul mla tinos i submers. a unui strat acvifer. grâul de toamn . cu oscila ie sezioner de 2 m. sau foarte lent . afectarea 6. factori geomorfologici de natur intern : factori litologici. mei.y In condi ii de irigat avem: raigras englezesc. fenicul. porumbul. ricin. Culturi cu toleran y medie la salinizare: In condi ii de neirigare i cu aport freatic avem: sfecl de zah r. lucerna. Ameliorarea solurilor cu exces de umiditate (hidrisoluri) 6. sfecla furajer . iarba de sudan. Fenomenul de exces de umiditate. Cauze i efecte Excesul de umiditate este starea de umiditate excesiv determin in sol o aera ie insuficient mineralizarea insuficient oxidare. iarba de sudan. Culturi cu toleran y mica la salinizare: In condi ii de neirigare i cu aport freatic avem: maz rea. mu tar. 6. adic a solului. M suri de ameliorarea Gleisolurile reprezint principalul component al inveli ului de sol caracteristic formelor de relief cuprinse intre 0. soia. sorg. armurar. y In condi ii de irigat avem: grâu de toamn . Cauzele pot fi:  de natur extern : factori hidrogeologici. p iu de livad . Sunt dezvoltate pe depozite 30 . Pseudogleizare ± apare din cauza slabei permeabilit i a orizontului argiloiluvial in zone in care ex ist un exces de umiditate cel pu in periodic.5mr MN. pir lung.0 s i 0. Gleisolurile i solurile gleizate. orzul de toamn .

alcalzat. subtipuri: tipic. turbos. Solurile gleizate cuprind solurile slab pân freatic . clima cu precipita ii peste 600 mm anual. con inut de humus mai redus. salinizat.3. orizont Ao si AG sau BG cu crome • 3. temperaturi medii sub 6-7°C. cu stufari uri. permanent submerse.5 m. Salix i Carex sp. textura lutoas . ml tinoas. caracteristice sesului ml tinos-submers.5 m. Stagnisolurile i solurile stagnogleizate. mla tinos. favorizând procesul de pseudogleizare. predominant. cambic. subtipuri: tipic. molic. sunt incadrate: 31 . raspandite in zone de campie din V si N-V. reprezentative sunt lacovistele i solurile gleice. O caracteristic cvasigeneral a acestor soluri este gradul relativ redus de maturare fizic a. papuri uri fragilis i pajisti cu Agrostis stolonifer i rogozuri. slab aerate. orizont Am cu crome ” 2.Gr.aluviale. fertilizare la moderat influentate de ap 6. Au o textur predominant lutoas (8-10%) i sunt slab lutoargiloas . sunt de regul turboase. salinizat. M suri de ameliorare: desecare i drenajul de adâncime. nivelul apei fratice 1. umbric. amendare calcic .5. Ele cuprind soluri cu umezire freatic puterinc pân la excesiv . fertiliz ri cu ingr minte organice i minerale. exesiv de umede. dar câteva dintre ele s-au format i pe depozite de loess (Campia Chiliei). alcalizat. Lacovistele ± limita superioar a orizontului Gr situat in primii 125 cm. bogate in humus. argiloas . cambic. Pe grindurile fluviale. Daca nu sunt drenate si cultivate. orizont AG si BG culori cu valori i crome ” 3.5 la materalulu in stare umed . prezint un con inut ridicat de materie organic carbonatice sau chiar necarbonatice in orizontul de la suprafa . nivelul apei fratice nu depa este 1. pe luncile râurilor i depresiunile din S. profil Am-AG-Gr. depozite LA sau A. profil A o-AGo.0-1.0-1. Solurile gleice ± limita superioar a orizontului Gr situat in primii 125 cm. gleisolurile sunt acoperite. M suri de ameliorarea Stagnosolurile ± includ solurile cu exces de umiditate provenit din precipita ii. Gleisolurile zonelor joase. acestea se g sesc sub p duri de Salix alba. ar turi de adâncime.

fertilizare oragnic . vâ ntului. orizontul W 20 . practicarea unei agriculturi rudimentare i continu . formate in grefat de orizontul A. Prevenirea i combaterea eroziuni solurilor 7. des elenirea p sunilor. pe por iuni mari inguste ce determin ravene sau chiar toren i eroziunea eolian ± antrenarea particulelor de la suprafa a solului i deplasarea lor cu ajutorul vântului sau furtunilor pe disan e diferite Cauzele: defri area p durilor. forme negative. adic solurile pseudogleice ± orizontul W situat in primii 50 cm. Orizontul E sau B determin cndi ii de exces de umiditate.50 cm. ogase. sarace in humus 2-3%. . 32 formarea de rigole. solurile brune luvice pseudogleizate. clima umed P = 600-900 mm. Eroziunea solului. T = 6-9°C. eroziunea natural ± eroziunea manifestat de-a lungul unei perioade lungi de timp in afara influen ei omului. reac ie slab moderat acid . transportului i depunerii particulelor de sol sub ac iunea apei. ducând la sub ierea treptat a grosimii profilului de sol eroziune de adâncime ± datorat scurgerii pe versant a apei in cantit i mari. solurile pseudogleizate cum ar fi: solurile brun ro cate luvice pseudogleizate. pe toat suprafa a globului p mâ ntesc  eroziunea antropic ± folosirea nera ional a solului de c tre om eroziunea prin ap este de doua feluri : eroziune de suprafa ± datorit scurgerii de ap din ploi sau topirea z pezii de pe versan i indeparteaz particulele din sol de pe suprafa a lui.1. fertilitate redus . eroziunea datorat apei. 7. luvisolurile pseudogleizate. Cauze si efecte Eroziunea solului este procesul de degradare a solurilor ca urmare a desprinderii. fertilizare mineral . relief p lan. Efecte: Pierderea unei p r i importante din coloizii solului afla i în orizontul superior al acestuia. tipul pseudogleic. textura A spre AL. mai multe subtipuri. M suri de ameliorare: drenaj.

2. sau doar orizont C (cele tipice). Inr uta irea insu irilor fizice ( textura. pe teren uri plane in zone uscate sub ac iunea vântului. textura nediferen iat dezvoltat . fertilitate foarte scazut . 40% obriga pe soluri cu eroziune puternic ) - 33 . podi scazut Regosolurile ± se g sesc pe suprafe e mici. Coluvisolurile ± material coluvial nehumifer acumulat la baza versantilor sau pe versanti intr-un strat de peste 50 cm grosime.3. profil A o sau Am-C. structura. cantit i mici de humus (1-2%). 7. C constituit din roci afânate (cele tipice). neevoluat. orizont Ap grefat pe AC. se g sesc la baza versan ilor din zonele de deal. profil AoC.B sau C. fenomenelor de alunecare. Lucr ri de prevenire i combatere a eroziuni solului Lucr rile agrotehnice specifice executate obligatoriu de -a lungul curbelor de nivel sau perpendicular pe direc ia vâ nturilor dominante: pe curba de nivel in fa ii cu benzi inierbate ( 60% sparcet . slab productive. au un profil foarte variat. sol tân r. Ao slab conturat. reac ie slab alcalin . ( 60% sparcet . nestructurate sau cu structura grauntoas slab i piemont. cu sau far orizont A.Sc derea con inutului de humus i de substan e nutritive. se definesc prin orizont A urmat de material parental. rezulatate din procesul de eroziune pe versan i sub ac iunea apei. pe soluri cu eroziune moderat asolamente de protec ie ). 40% golomat. permeabilitate ) Inr ut irea insu irilor biologice ( activitate biologica slaba ) Sc derea accentuat a fertilit ii solului i a capacit ii de produc ie. textura foarte diferit . Caracterizarea erodosolurilor Erodisolurile ± sol erodat sau decopertat. de profil. porozitate pentru aer ) Inr ut irea insu irilor hidrofizice ( capacitate pentru apa . fertilitate relativ 7. s race in humus (1-3%).

Suprafe ele de teren ocupate de nisipurile dunelor de nisip. organizarea judicioas ( amplasarea corect a drumurilor. 34 . profil Ao-C. Permeabilitatea foarte mare la ap face ca aceste nisipuri s fie uscate in partea superioara a dunelor i mai umede in deprsiunile dintre dune. orizontul Ao 10-40 cm. slab diferen iat. sisteme de cultur specifice. amenaj ri ( garnisaje. Centaurea arenaria.   amenajarea versan ilor ( nivelari. Acest lucru a f cut posibil dezvoltarea unor p durici de stejar brumariu.Mijloace de combatere:  imp durirea i inierbarea in masiv sau sub form de perdele ori benzi. textura grosier . se g sesc in nisipurile din Moldova. Ameliorarea solurilor nisipoase i nisipurilor (psamosolurile) 8. Quercus cerris. psamosolurile sunt aride deoarece apa din precipita ii se infiltreaz continentale au un aspect valurat datorit u or in profunzime unde r d cinitele plantelor n u ajung. i gorun. Desi precipita iile sunt suficiente pentru dezvoltarea plantelor. lucr ri agrotehnice specifice. con inut mic de humus. brun. Tribulus terrestris. orientarea rolelor ). regulariz ri ale cursurilor de ap ( corect ri de trasee.Polygonum arenarium. dragari pentru i de-a lungul ravenelor ogaselor i adâncirea albiilor ). in locuri mai joase unde apa freatic este la mic adâncime (r m i e se mai g sesc in regiunea nisipoas a Olteniei). indiguiri. nisipurile din ara noastr se g sesc in zone diferite cu temperaturi medii anuale de 7 -11°C i precipita ii medii cuprinse intre 350-650 mm. etc. Quercus pendunculiflora. Quercus robur. brun-deschis. stejar. valuri de p mânt. specii ierboase tipic psamofile: Mollugo cerviana. baraje ) la obar ia toren ilor. cu foarte pu in materie oraganic in descompunere.1. nesolificate. canale de scurgere ). ma xim 12% argila. 8. Proprietatile solurilor nisipoase Psamosolurile ± sunt soluri nisipoase. orizont A urmat de materialul parental 50 m grosime. teras ri.

Cauzele degrad rii solului sunt fie naturale. având ca rezultat sc derea fertilit ii i productivit ii acestuia. Iriga ia necorespunzatoare in zonele in care solul nu este drenat bine poate avea ca rezultat depozite de sare care inhiba cre terea plantelor duce la lipsa recoltei. Tratarea solului cu ingr minte chimice. patogeni (organisme care provoac boli). sau materiale radioactive.2. datorat o consecin indepart rii a unor obiceiuri i depozit rii la intâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului.8. saruri. fie legate direct sau indirect de activitatea omului.1. M suri de ameliorare Ameliorarea nisipurilor i transformarea lor in soluri fertile este foarte dificil de lunga durat . Metodele ira ionale de administrare a solului au degradat serios calitat ea lui. M suri ameliorative: modelarea terenului ± nivelarea dunelor fixarea nisipurilor irigarea solurilor nisipoase ± pentru cre terea umidit ii fertilizarea solurilor nisipoase cu ingr folosirea unei agrotehnici adecvate minte oraganice i ingr minte verzi i 9. metale grele care pot afecta via a plantelor i animalelor. fungi i alte microorganisme. Poluarea solului 9. 9. Conceptul de poluare a solului Poluarea solului este un fenome n complex de degradare a calit ii solului. a insu irilor sale fizice. pesticide i fungicide omoara organisme utile cum ar fi unele bacterii. Poluarea solului este considerat neigienice sau practici necorespunz toare.2. Poluarea solului este acumularea de compu i chimici toxici. a de eurilor industriale sau utiliz rii necorespunz toare a unor substan e chimice in agricultu r . au cauzat poluarea lui i au accelerat eroziunea. chimice i biologice. Tipurile i gradele de poluare a solului i pot Clasificarea solurilor se face in func ie de: 35 .

chimic . Sursele de poluare a solului Sursele de poluare sunt de mai multe feluri: Activitatea extractiva de materii prime i materiale pentru:  combustibili minereuri materiale de construc ii energie electic 36 Activitatea industrial pentru: . biologic i sol slab poluat (reduce cantitatea i calitatea produc iei intre 6-10%) sol moderat poluat (reduce cantitatea i calitatea produc iei intre 11-25%) sol puternic poluat (reduce cantitatea i calitatea produc iei intre 26-50%) sol foarte puternic poluat (reduce cantitatea i calitatea produc iei intre 51-75%) sol excesiv poluat (reduce cantitatea i calitatea produc iei peste 75%) natura i sursa polu rii: poluare prin distrugerea solului cu lucr ri de excavare la zi poluare cu de euri i reziduuri anorganice de la industrie poluare cu substan e purtate de aer poluare cu materii radioactive poluare cu de euri i rezidii de la industria alimentar poluare cu de euri i reziduuri vegetale i forestiere poluare cu dejec ii animale sau umane poluare prin eroziune i alunecare poluare prin s r turare sau acidifiere poluare prin exces de ap poluare prin exces sau caren e de elemente nutritive poluare prin compactare poluare prin acoperirea solului cu sedimente.3. produse de eroziune poluare cu pesticide poluare cu agen i patogeni contaminan i i usoar 9.activitatea care genereaz radioactiv gradul de poluare:   - poluare: poluarea fizic .

La nivelul intregii 37 ri suprafa a afectat la cca.A. Prin e xploat rile miniere din jud.5 mil. In S.1.    metalurgie construc ii de ma ini i prelucrarea metalelor chimie materiale de construc ii exploatarea i prelucrarea lemnului industria u oara industria alimentar chimizarea agriculturii de euri. In ara noastr . n moluri. Poluarea solului prin activit ile extractive Prin lucr rile de exploatare i decopertare folosite de industria minier i carbonifer .U. dejec ii i ape uzate zootehnic de euri i rezidii vegetale Platforme i rampe de gunoi menajer i stradal gropi pentru gunoaie ape uzate i n moluri menajere i orasenesti Activitatea agricol :  Activitatea de gospod rire comunal :  Activitatea de transport Alte activitati economice i sociale 10. M suri de prevenire i combatere a polu rii solului 10.000 ha. Astfel numai in bazinul carbonifer al Gorjului au fost distruse aproape 10. 25. au fost scoase din circuitul agricol importante suprafe e. Aghires) au fost prin lucr ri de .000 ha urmând ca suprafa a lor s ajung afectate cca. ha din care numai 600 mii au fost redate circuitului agricol. La nivelul anului 2010 suprafa a afectata de aceste lucrari va fi de peste 12 mil ha. numai in perioada 1930-1971 au fost distruse prin aceste lucrari de excavare cca. 7. pentru for ri petroliere i alte lucr ri de construc ii se distrug mari suprafe e de sol fertil. pentru amplasarea carierelor.000 ha. 1. prin exploat rile carbonifere i minerale la suprafa . balastierelor. Cluj (Capus.

000 ha terenuri agricole. Pretabilitatea terenurilor afectate de acest tip de poluare a sc zut cu 1-3 clase. in cazul ruperii digurilor de reten ie. Problemele deosebite ridic de eurile i reziduurile solide. 70 miliarde de tone de substante toxice gazoase. faptul c degajarea acestora pe lang cea mai important surs de substan ele chimice folosite in agricultur . Distrugerea solului prin diverse lucrari de excavare afecteaz circa 15 mii ha. 38 . atât prin ocuparea unor suprafe e de teren importante. in bazinul minier al Olteniei. prin contaminarea cu metale grele. p duri. La inchiderea excava iilor. Efectele nedorite asupra calit ii solului il au de eurile i reziduurile menajere din industrie. etc. unde extrac iile dureaz i zeci de ani. in unele situa ii se rambleiaz terenul i se acopera cu sol adus din alte zone. cât i animalelor. etc. comer i agricultur care insumeaz anual circa 5 miliarde de tone de substan e minerale . umplerea trebuie efectuat in ordinea invers . a de eurilor industriale sau utiliz rii necorespunzatoare a unor substan e chimice in practica agricol . Reintroducerea in circuitul agricol a acestor terenuri necesit lucr ri costisitoare de cercetare i proietare care au in vedere condi iile litologice i pedoclimatice specifice fiecarei zone.2. Acela i efect il au iazurile de decantare aflate in conservare. 250 milioane de tone de praf. Cre terea volumului de eurilor industriale s n tatea oamenilor i menajere ridic probleme i pentru deosebite. prezint poluare a solului. cu alte elemente in exces. 10. deci steril. cu cianuri de la flota ie. La cariere. iazurile de decantare in fun c iune pot afecta terenurile inconjur toare. Poluarea solului prin depozitarea de reziduuri diverse Poluarea solului este considerat ca o consecint a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzatoare. Terenul este supus infiltra iilor. i alunec rilor. 12. 32 miliarde mc de ape industriale uzate. ca de exemplu. etc. aceasta constituind forma cea mai grav de deteriorare a solului. ca : locuin e. intalnita in cazul exploat rilor miniere la zi. m rind in felul acesta suprafa a natural afectat . Extrac iile la suprafa indeparteaz inunda iilor obiecte.excavare dep ea in 1985. astfel ca unele din aceste suprafe e au devenit practice neproductive. datorat indepart rii i depozitarii la intâ mplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului.

chiar dup sistarea activit ii. halde. depozite de steril de la flota ii. determinând deregl ri ale aparatului foliar. care determin s r cirea acestora in elemente nutritive. Poluarea solului cu substan e purtate de aer Poluarea cu substan e purtate de aer se produce in jurul unor sur se de industrie. cum este cazul in jude ul Bac u. care produc boli ale oamenilor i animalelor din zone invecinate. sticl . pe lâng de a con inutului de elemente nutritive. iazuri de decantare. de continutul de metale grele si de emisia de dioxid de sulf. 3. 10.000 ha de terenuri agricole din care 1. pe o raz de 20-30 km. mai ales in cazul metalurgiei neferoase. a termocentralelor. are loc uscarea vegeta iei etc. La aceste suprafe e se adaug de cca. de importante sunt afectate de emisiile din zona combinatelor de ingr pesticide. in ara noastr erau acoperite cu de euri. unde sunt afectate slab-moderat 104. ceramic . efectele unora dintre aceste surse fiind resim ite. In cazul metalurgiei neferoase au fost afectate in diferite grade.400 ha terenuri agricole ocupate cu de euri i reziduuri anorganice (zgur . Poluarea aerului cu sbstan e care produc ploile acide (SO 2. cum este cazul combinatelor de ingr minte chimice. acestea contribuie la acidificarea solurilor in diferite grade. suprafe e minte. Spulberea cenu ilor din haldele de termocentrale pe carbune impurifica aerul. se destructureaza. Solurile sufer de acidificare. depozite de gunoaie o suprafa termoelectrice. 198. afecteaz calitatea aerului. etc. De asemenea.3. de rafinare a petrolului. Un alt tip de poluare cu substan e purtate de aer este cea produs combinatele de liant i azbociment care. care in prezen a apei. cenu ile se depun pe soluri Äimbog indu- 39 . etc).755 ha de terenuri agricole. se declanse aza procese de panta (eroziune i alunec ri).La nivelul anului 1981.). in special de impurificarea aerului. 19. formeaz hidroxidul de calciu. cum sunt unit ile de metalurgie neferoase. Acoperirea solului cu de euri i reziduuri solide a determinat scoaterea din circuitul agricol a circa 18 mii ha terenuri agricole i lunci. determinâ nd levigarea bazelor din sol spre adâncime i reducerea drastic fosfor mobil.800 ha ocupate de cenu a de la centralele i cele cca.624 ha. acoper plantele cu pulberi con inând calciu. n moluri de la sta iile de epurare a apelor etc.

caracterul lor fiind puternic acid.7. oxizi de Fe. cenu a. fluoruri.66. compu i cu As. gaze i vapori. NH 3. etc.hidrocarburi. CI. F. hidrocarburi de la . etc. cosmosul . etc. HF. având o valoare medie a pH-ului de 5. solven i. etc. industria alimentar fum de la autovehicule. Principalele surse de poluan i purta i de aer sunt: surse naturale: solul .348 ha. vulcanii i alte cataclisme naturale . Hg. fum. SO3. Cd. NH3. industria siderurgic .pulberi.cenu pulberi.praful cosmic. Prin ploi acide sunt nominalizate precipita iile lichide al c ror pH este mai mic de 5. flour. dintre care. gaze. in cazul amplas rii acestor halde pe terenuri cu adâncim ea redus a acviferelor freatice. H2S. Pb 10. As.pulberi de carbune. H2S. Hg. fum. cenu locomotive i nave.pulberi. etc.particule minerale. funingine. HNO3. industria materialelor deconstruc ii . pulberi de c rbuni. industria extractiva . 364. Cu. Cu. . HCI. SO 2. Zn. pe care o putem numi ploaie pur . O ploaie dintr-un mediu nepoluat. Mn.SO2. SO2. Pb. surse antropice: termocentrlele . un important factor de stres chimic asupra mediului. Cd.4.081 ha i moderat sunt afectate 99. flour. SO3. etc. SO3. etc. Compozi ia ploii nu 40 . In anumite situa ii pH-ul ploilor poate avea valori foarte sc zute. SO2. etc. C i hidrocarburile grupa elementelor ± As.le´ in metale alcaline i alcaline p mâ ntoase. Poluan i purta i de aer se mai pot grupa astfel:  grupa particulelor minerale solide ± pulberi i cenu i grupa compu ilor gazo i ± oxizi de S.particule minerale i organice. As. a ez ri umane . Ni.pulberi de minereu. etc. fenoli. Ploile acide.hidrocarburi. SO3. care pot ajunge in apa freatic . Na. SO 2. Efectele asu pra plantelor i solului Una dintre cele mai grave consecin e ale polu rii atmosferei o constituie ploile acide. N. pulberi d e Fe. compu i cu Pb. industria chimic de produse anorganice . transporturi . Cr. H2S. H2S.pulberi de ciment. oxizi de Pb. este slab acid . metalurgia neferoas .494 ha. sunt afectate de poluarea cu substan e purtate de aer. In total. Solurile cele mai poluate se afl in apropierea surselor de poluare. eteri. puternic-excesiv sunt afectate 49. cenu a. industria chimic de produse organice . de regul co urile de emisie.

P durile din zonele inalte sunt cele mai vulnerabile deoarece ele pot fi incluse peri oade indelungate de timp in mas noroas unde vin in contact cu coloizii sau suspensiile acide . descompunerea direct a materiei organice. ale motoarelor cu ardere intern . Cele mai acide sunt cele care cad pe timp de furtun i care au o durat redus . Nichel. din n molurile apelor uzate. ele sunt re inute u or in sol de c tre complexul adsorbtiv. Cr. 300 ppm pentru Zn. Zinc. Ni. Ploile acide se formeaz atmosferic sub form in troposfer i sunt consecin a reac iei dintre apa i oxizii de azot i de sulf prezen i in de radical hidroxil atmosfer . din pesticide. Cupru. 5 ppm pentru Hg si Cd. Cn i LMA in sol i plante. Poluarea cu metale grele. Dac ajung pe soluri bazice (rendzine) sau u or acide (de p dure) aciditatea lor este neutralizat sau redus . Plumb. Concentra iile limit in soluri nu tebuie s dep easc 100 ppm pentru Pb. Compromiterea unor culturi fie direct fie prin modificarea calit ii solului. 10. Metalele grele au capacitatea de a . sunt absorbi i i de i minte 41 . au afinitate pentru a crea sulfuri i de a forma compu i complec i. adic Cadmiu.este omogen pe toat dutrata de producere i difer de la zon la zon . ingr organice etc. s r cirea solului in calciu. Dintre Modific compozi ia chimic a solului. Cantitatea acestora variaz efectele acestora men ion m: in func ie de intensitatea proceselor de poluare. Mercur. Cu. din fertilizan i. Ele provin din emana iile mijloacelor de transport. Efectele lor depind deci de solubilitatea lor i n sol. 10 ppm pentru Mo si Se. formeaz hidroxizi greu solubili. etc. Mangan. etc.5. M suri de reducere a polu rii cu metale grele In grupa metalelor grele intr cele cu densitate peste 5.Ploile acide pot afecta zone aflate la sute de km de locul de poluare. Metalele grele devin periculoase numai a tunci când ajung in solu ia solului de unde pot fi absorbite de c tre plante. De aceea. Au efect distructiv asupra vegeta iei p durile fiind cele mai afectate datorit unor mecanisme foarte complexe precum incetinirea fotosintezei. de euri reziduuri de la exploat rile miniere.i schimba u or valen a.

Poluarea cu acest metal duce la degradarea eroziunea i compactarea.01-1 ppm iar limita de toleran a este de 2 ppm. Excesul de zinc in sol provoac modific ri ale propriet ilor sale fizice i i de inmul ire a . Zincul apare in sol in concentra ii cuprinse intre 30 si 50 ppm. Cadmiul este unul dintre cele mai peiculoase metale grel e fiind foarte toxic pentru om i animale. La o concentra ie in sol de peste 0. De aceea. Deoarece mercurul se pierde u or prin volatizare la suprafa a solului con inutul sau in sol este foarte redus. Fe. Mn. Toxicitatea sa este mai mare decât a zincului chiar la doze mai mici. Cuprul apare in sol in concentra ie de 1 pân la 20 ppm. Solurile cu textura grosier i cele acide au o capacitate redus de re inere a metalelor grele cu excep ia molibdenului i seleniului.1 ppm este toxic pentru majoritatea plantelor iar in concentra ie de peste 20 ppm in furaje este toxic pentru ovine. Plumbul acumulat in cantitate mare in sol provoac deregl ri ale metabolismului microorganismelor afectând in special procesul de respira ie celulelor. iar in condi ii reduc toare formeaz insolubili. In mod natural el apare in soluri la o concentra ie sub 1 ppm. complec i Transportul metalelor grele in sol poate avea loc sub forma lichid i in suspensie prin intermediul rad cinilor plantelor i in asocia ie cu microorganismele din sol. In plante el devine toxic la concentra ii mai mari de 400 ppm datorit fizico-chimice i reduce activitatea biologic . Ordinea de stabilitate a complexelor de tip acizi fulvici-metale este urm toarea: la pH 3. Ionii metalelor g rele pot forma cu unele substan e organice compexe de tip chelat a c ror stabilitate este variabil . 42 impiedic rii absor iei altor elemente. plantele absorb u or aceste metale grele din solurile cu textura u oara sau cu reac ie acid .0 Cu>Ni>Co>Pb>Ca>Zn>Mn>Mg. Mercurul apare in soluri in mod obi nuit in concentra ii de 0.0 Ni>Co>Pb>Cu>Zn>Mn>Ca>Mg. la pH 5. In solurile bogate in materie organic structurii i a stabilita ii hidrice a agregatelo r structurale fapt ce favorizeaz i argil mobilitatea cuprului este redus .c tre oxizii hidrata i de Al.

El apare in soluri intr-o concentra ie de 0. este de 20 Arseniul apare in sol in concentra ii de 0.000 100 Sb ± Stibiu 0.Cadmiu 0.01 ± 5 1.1 ± 10 300 10 Hg ± Mercur 0.1 ± 20 4.5 5 Se ± Seleniu 0. Cromul apare in mod obi nuit in soluri intr-o concentra ie de 2-50 ppm iar limita de toleran este de 100 ppm.Brom 1 ± 10 600 10 Cd .005 si 0.05 ppm.2-5 ppm limita tolerabil fiind de 5 ppm.300 10 Br .01 ± 0. Cobaltul apare frecvent in sol in concentra ie de 1-10 ppm iar limita sa tolerabil se aprecieaz a fi de 50 ppm.2 ± 5 200 5 Ni ± Nichel 2 ± 50 10.000 50 Pb ± Plumb 0. Seleniul ca i molibdeniul are o mobilitate ridicat la pH-uri mari.000 100 Cu ± Cupru 1 ± 20 22.000 200 Ga ± Galiu 0.Nichielul apare in mod obi nuit in soluri in concentra ie de 2 -50 ppm iar in solu ia solului intre 0.1 ± 5 2. natural apare intr-o concentra ie de 0. El este foarte toxic pentru plante de cca.000 20 B ± Bor 5 ± 20 1.01 ± 1 200 3 Co ± Cobalt 1 ± 10 800 50 Cr ± Crom 2 ± 50 20. Cobaltul poate fi foarte toxic pentru plante. In cantit i mari el afecteaz cre terea plantelor. In soluri in mod este de 5 ppm.000 100 F ± Fluor 50 ± 200 8.01-5 ppm iar limita de toleran Cantitatea total de elemente periculoase în sol uscat la aer Elementul Frecven a Soluri poluate cu Tolerabil elemntul respectiv As ± Arsen O. Molibdenul poate deveni toxic pentru plante in solurile de reac ie slab acid sau alcalid .000 25 Be ± Beriliu 0. Opt ori mai toxoc decât zincul.200 10 Sn ± Staniu 1 ± 20 800 50 43 .1 ± 20 8. Absor ia sa de c tre plante este limitat .1-20 ppm iar pragul limit ppm.01 ± 1 500 2 Mo ± Molibden 0.

care contribuie la poluarea solurilor dejec iile de porcine de in cantita ile cele mai mari. care produc poluarea chimic i pot difuza pân mant afecteaz propriet ile solurilor. biostimulatori. sau 3 luni pentru câmp. mai ales ca unii virusi. cum sunt cei enterici pot persista i 9 luni. inainte de a fi u tilizate pentru fertilizarea pa unilor. N molurile din zootehnie se mai pot stoca 6 mântat cu plante furajere.000 M suri de reducere a polu rii cu metale grele: y y y y y y reducerea mobilit ii i nocivit ii metalelor grele in soluri efectuarea de ar turi adâ nci decopertarea i indepartarea stratului de sol poluat copertarea solului poluat cu material p mâ ntos cultivarea plantelor ce nu se folosesec in alimenta ie cultivarea plantelor cu consum redus de metale grele 11. substan e chimice. medicamente.1. dejectiile de porcine libere de agenti patoge ni se transforma intr-un ingr mant valoros. Se pot aplica in agricultur . Polu ntii din reziduurile zootehnice Dejec iile animale aplicate excesiv ca ingr patogeni. Pentru a p utea fi utilizate in agricultur se analizeaz con inutul lor de metale grele i de viru i. Poluarea solului ca efecte al activit ilor agricole 11. Prin fermenta ie timp de 3 luni vara. Poluarea solului cu reziduuri zootehnice. numit compost. uree.000 20. In privin a calit ilor. etc.01 ± 1 10 ± 100 3 ± 50 1 ± 300 115 1. scad permeabilitatea la panzele de ape freatice. Tot din zootehnie pot rezulta substan e de igienizare a grajdurilor. sau 4 luni iarna. numai dac 44 con inuturile de metale grele i luni. transformându-le in focare de i apelor. agen i i biologic a solurilor.U ± Uraniu V ± Vanadiu Zn ± Zinc Zi ± Zircon 0. viru i. Acestea pot con ine NaCl. sau o luna pentru câmpul arat i ingr N molurile separate din apele uzate provenite din zootehnie con in substan e organice.000 6.000 5 50 300 3.

presupune minte chimice in scopul m ririi productivit ii plantelor de cultur . La pa uni. In perioada 1992 -1998. Ascaris ova peste inainte de ins mân are. N molul se aplic cu o lun i in legume. la cre terea in gospod rii. poate afecta negativ fertil itatea solului prin influen a negativ pe care o are asupra st rii fizice. Ex: Salmonelele persista 250 zile. au sc zut i cantit ile de poluan i zootehnici. Agen ii patogeni din n mol pot persista in sol 2000 zile. dar altele. Unele cult uri. care depa esc cerin ele plantelor. permeabilit ii. Prin acest procedeu se urmareste restituirea in sol a echivalentului cantit ilor de elementele nutritive extrase di n acesta de c tre plante. erau afectate de poluarea cu reziduuri zootehnice. In cazul aplic rii dejec iilor in cantit i mai mari. con inutului de oxigen. la cca 148 mil tone in 1988. capacit ii de re inere a apei. Produc ia mondial de ingr minte chimice a crescut exploziv timp de 30 de ani de la 25 milioane de tone in 1958. pentru a da posibilitatea solului s re in unii compu i. cierca 5000 ha.2. Cele mai importante i mai utilizate sunt ingr mintele pe baz de azot (azota ii de amoniu. morcovi pot suporta un con inut mai ridicat de metale grele. cum sunt cele de cartofi. Aplicarea dejec iilor zootehnice in doze excesive. intr-o anumit puncte redus . concentra ia reziduurilor in anumite i disiparea rezisuurilor pe suprafe e mai intinse. animalele sunt aduse dupa ce n molul a fost sp lat de ploaie de pe frunze i iarb . a redus. fiind in u or regres dup aceasta dat (126 mil. de calciu i de potasiu). tone în 1993). c um este salata nu accepta.nemetale sunt sub limitele admise de standarde. Strectococus faecalis 80 zile. cu mult peste cele necesare i. iar trecerea de la cre terea animalelor in complexe. i superfosfatul) i de potasiu. Poluarea solului cu ingr minte chimice Agricultura intensiv practicat pe scar larg in toate administrarea de ingr rile lumii. Ca urmare a sc derii septelului. in secundar. m sur . 45 . con inuturile in s ruri solubile din sol devin excesive i pot impiedica cre terea plantelor sau pot fi levigate i n apele freatice. de introducerea in sol a unor impurit i toxice con inute de ingr minte. dar cu o incarcare mai 11. de sulf (sulfatul de amoniu Efectul poluant este determinat in principal de cantit ile excesive utilizate. Plantele sunt influen ate diferit de n molul aplicat.

a razoarelor (rodenticide) sau a nematodelor (nematocide).3. Prin procese metabolice azota ii sunt transforma i in azoti i care au o mare afinitate la hemoglobin a. Pesticidele moderne sunt in cea mai mare parte substan e organice de sintez . in masa vegetal se reg sesc maxim 50%. esteri i carbona i. procesul prin declinul complexului i prin aceasta induce determina sc derea acestora. inhib sau blocheaz reciclarea substan elor organice i a humusului. pe alta parte. impreun formeaz oxigenare a esuturilor. Ele sunt destinate pentru distrugerea insectelor d unatoare (insecticide). Din cantitatea total de ingr minte aplicate pe o suprafa a agricol . iar faptul se manifest absorbant argilo-humic.A. Prin intermediul unor verigi ale lan urilor trofice azota ii din masa vegetal sunt prelua i de animale i om. In S. produs stabil care reduce drastic capacitatea de chimice. 46 . minte apelor i altor factori de mediu. suprafe ele tratate cu pesticide ocup 5% din teritoriu. Poluarea solului cu reziduuri de pesticide Poluarea solului cu pesticide ocup un rol important. In condi iile unei agricultu ri intensive cu consum mare de ingr ob ine produc ie maxim chimice cu azot. a ciupercilor fitofage (fungicid e). animalelor domestice sau ai culturilor agricole. a buruienilor din culturi (ierbicide). produce poluarea apelor subterane i de suprafa sc derea biodiversitatii ecosistemelor acvatice i productivitatea lor biologic . Reducerea cantit ilor de ingr 11. iar in Fran a anual se trateaz cca. este necesar a se realiza un compromis intre cerin ele agriculturii de a pentru protejarea solului. pe o parte i limita necesar minte cu care methemoglobina. pesticidele sunt dispersate voit in mediul natural pentru a distruge anumi i parazi i ai omului. Insecticidele de sinteza actuale se repartizeaz in trei grupe principale: organoclorurate.U. Suprafe ele afectate sunt considerabile.Folosirea abuziv a ingr  mintelor chimice are urmatoarele efecte negative: modific circuitul biogeochimic al azotului i fosforului. Spre deosebire de alte substan e poluante. restul r mane in sol sau este antrenat in apele subterane i de suprafa . 18 milioane ha.

sorg ) care au capacitatea de a depolua solul de Combaterea integral a bolilor si d un torilor ca m sur de prevenire a polu rii atrazin prin absorb ie organic in sol in cantit i mari. Fiind toxice pentru buruieni. boli i d unatori. Cu toate avantajele importante pe care le prezint larg folosirea pesticidelor in agricultur (cresterea produc iei. produse care re in sau degradeaz pesticidele. popula iilor i nu contra indivizilor. Administrarea in sol de adjuvanti. pesticidele reprezint nocivitate pentru om. in apele oceanelor sau in sol. biomas . Aceste efecte pot fi de natur popula iile demoeco logic adic cele care afecteaz ± cele care i in special densitatea acestora i de natur biocenotic provoac rupturi ale echilibrelor biocenotice. multe dintre ele au un grad de persisten â ridicat in sol care poate fi de ordin ul o parte din pesticide se disperseaz la distan e foarte mari i sunt incorporate in cât i pentru cele vegetale. cum sunt: y y y un risc de Incorporarea in sol de c rbune activ.  lunilor sau chiar al anilor. Aplicarea lor provoaca o serie de modific ri in ecosistemele in care au fost introduse printre care se amintesc: ele prezint un spectru de toxicitate foarte intens atâ t pentru organismele animale grupa au un grad de selectivitate destul de redus i se folosesc adeseori contra efectul lor nu depinde de densitate de i aplicare lor are in vedere densitatea. In acest scop se apeleaz la diverse procedee. Cultivarea de plante ( porumb. de re edin a i ar ta i factorii limitativi ai fertilit ii acestora 47 .) utilizarea lor pe scar i in doze mari i repetate provoac numeroase incovenien e de ordin ecologic. Prezenta i gama solurilor din zona dvs. reducerea mâ ini de lucru etc. y solului cu pesticide. vânat i p sari. 12. animale domestice.Contaminarea solurilor i a vegeta iei cu pesticide are importante consecin e asupra speciilor i biocenozelor.

predomina nd cernoziomurile freatic umede. Cea mai mare parte a jude ului este ocupat de solurile zonale i anume: in col ul de nord-vest apar cernoziomurile. precum i pentru pomicultur i viticultur . suprafa i brune acide. La câmpie.cernoziomuri. In zona colinar se intâlnesc sunt prezente i dealuri . se g esc laovisi i soluri gleizate. cernoziomurile levigate i cernoziomurile de fâ nete (freatic umede). apoi in zona deluroas se succed de la vest la est diferite soluri silvestre. brune podzolice i podzoluri argilo. dezvolta te sub p duri i paji ti secundare). campie inalt aluviale. munti . Solurile silvestre podzolice se dispun sub forma une i benzi aproape continue in col ul sud-estic. dar i a plantelor tehnice i furajere. podzoluri.Tipurile de sol specifice judetului Timi . Tot in câmpie. Cele brune . dar pe suprafe e mai mici. urmate de smolnite in jum tatea sudic . coline iluviale. in func ie de unitatea de relief. apar pe o montan in partea de est. apoi redzinele brune.brune i terra 48 . cernoziomurile sunt de mai multe subtipuri. Solurile de munte (silvestre brune. sau pe suprafe e mai extinse. ro ii . semilacovistele rossa in partea de est. indeosebi pentru cultura cerealelor. Solul jude ului Timi ofer condi ii favorabile pentru cultura plantelor agricole. In zona colinar solurile brun ro cate de p dure. Campia inalt e dominat de cernoziomurile levigate. soluri coluviale. dintre i humicgleicele. In luncile i terasele apelor curg toare sunt r spândite solurile aluviale i aluviunile. formate sub ac iunea apelor de iroire. Solurile sunt variate. In câmpia joas râurilor. soluri saraturate. Cele azonale ocup suprafe e insulare. sunt: es. cernoziomuri levigate. se intâlnesc solurile s r turate i s r turile. In zona piemontan se intâlnesc soluri erodate. lacovisti. brune g lbui podzolice. sunt prezente soluri nisipoase.ro cate ocup suprafe e mai mici in jumat tea vestic . campie joas . acestea o extindere mai mare având lacovistele. intre care predomin cele brune. iar sub forma de fâ ii. In partea de sud a jude ului Timi cernoziomurile levigate freatic ume de solul brun argilic.soluri brune acide. soluri i a dealurilor joase se intâlne te i zone din luncile din estul jude ului o mare r spândire o au solurile brune i solurile podzolice argiloiluviale.soluri brune argiloase. soluri schelete.inchise i brune . smolnite. cu fertilitate natural ridicat . In zona piemontan i gleizate.

soluri brune argiloiluviale (tipice. vertice. Prin gruparea unit tilor de teren (U.plopi i salcii. pseudorendzinice). cernoziomuri cambice (tipice. porumb. Alopecurus pratensis (coada vulpii). pseudogleizate. In partea estic sunt p duri de brad. Galium vernum (dragaica). pseudogl eizate. soluri brune ro cate (tipice. Puccinelli a distans (iarb de s r tur ). Phragmites spp. Festuca pratensis (paius). cu preponderen . Cirsium arvense (palamida). Pe parcursul ultimilor 300 de ani.T. Dactylis glomerata (golomat ). soluri hidromorfe i halomorfe (lacovisti i soloneturi. Lolium perenne (raigras). gârni . In zona plan a câmpiei inalte. iar in lunci . Echinochloa crus galli (iarba barboasa). vertisoluri (gleizate. soluri brune ros cate luvice (vertice. in fine solurile erodate i regolsolurile in bazinul Begai. Vicia spp. molid i fag. soluri brune luvice (tipice.) din cartograma rezulta urmatoarele tipuri dominante de soluri : cernoziomuri (tipice. P durile sunt relativ pu ine. Senecio vulgaris (spalacioasa). pseudogleizate). (mazariche). vertice. salinizate). vegeta ia natural a fost inl turat . floarea soarelui. se intâlnesc. orz. pseudogleizate). cernoziomuri argiloiluviale (tipice. Rubus caesius. pe soluri automorfe. sfecla etc.Solone urile sunt r spândite in jum tatea de vest i. Rumex crispus (macris ). Poa bulbosa (firuta). Centaurea cyanus (albastrita). soluri gleice i pseudogleice). Statice gmelini (limba pestelui). (stuf ) etc. pseudogleizate). Champhorosma ovata. 49 . la data reactualiz rii studii lor i cercet rilor in teren (1988) ea fiind inlocuit in zona de intinse suprafe e de grau. Matricaria chamonilla (musetel). verti ce. In depresiunile din câmpia inalt sunt prezente specii precum Anagallis arvensis (scanteiuta). In celelalte par i ale jude ului se intâlnesc mici p duri de stejar. in bun parte. Symphytum officinale (tataneasa). molice. Agrostis alba (iarba campului). gleizate. Plantago lanceolata (patlagina). Bromus arvensis (obsiga). pseudogleizate). Vegeta ia ierboas prezent pe solurile freatic-hidromorfe din zonele de lunc este dominat de specii precum Amarantus albus (stir). saraturate). Pe solurile s r turate sunt frecvente Trifolium fragiferum (trifoi). pseudogleizate). Rubus caesius (mur). Cynodon dactylon (pir gros). soluri erodate si modificate antropic. exemplare de Nonnea pulla.

8%). Factorii limitativi care greveaz asupra st rii de calitate a solurilor sunt valorilor sc zute pe cca 47.6%). de prevenire etc. freatic 12. si consecintele acestora Degradarea progresiv a calit i mediului natural continental. i la nivel local sub forme specifice de i evolu ii sunt urm rite constant: surse de poluare a e rului. surse de poluare a apei i surse de poluare a solului ± total 49. de la caz la caz. imbun t irea condi iilor de nutritie a plantelor prin fertiliz ri ameliorative (dozele de amendamente si ingr minte vor fi cele recomandate în studiile agrochimice).5%). canale.).6% i din rev rs ri 6. Ar ta i sursele de poluare a solului din zona dvs. culturi in fa ii. i rodire a plantelor dimensiona i de c tre: reac ia solului (datorit con inutul redus de humus (34. brune ro cate cu erodisoluri. i combatere a eroziunii solului (ar turi pe curba de nivel. regional se constata manifestare a polu rii existente. soluri brune argiloiluviale cu erodisoluri i soluri gleice cu vertisoluri i solone uri. la nivel mondial. drenuri pentru formele depresionare presarate pe intinsul suprafe elor plane din câmpia inalt . 50 . (17.2%.1%). eliminarea excesul ui de umiditate prin m suri de prevenire i combatere a acestuia (rigole. panta i eroziunea de suprafa Acestor fenomene i procese de degradare a mediului intalnite frecvent in partea de nord-est a arealului (pe linia satelor Seceani-Corne ti) li se asociaz frecvent fractori limitativi precum gradul de tasare (58.asocia ii de soluri. an uri. din care 15 in mediul urban i 34 in mediul rural. asolamente de protec ie 13. m suri de corectare a reac iei acide prin amendare calcica periodic .7%). excesul de umiditate (pluvial pe 28. recomandându-se drenurile verticale). In jude ul Timi parametri sunt in eviden urmatoarele surse de poluare. na ional. se impun. ale c ror i antropic. Asupra acestor elemente restrictive ce diminueaz (natural potentialul productiv i indus antropic) al terenurilor.

italieni ce au cump rat 51 (imputuri introduse in sol prin fertiliz ri i tratamente chimice. producerea de de euri. etc. poluan i din apele de suprafa contaminare direct necontrolat pe sol). afectate fiind. 75 de comune i 318 sate ale jude ului este de 42. in special. zonele industriale. de pe care elementu l natural a disp rut. germani. care era cel mai mare combinat din lume (cu un efectiv de peste un milion de capete de porcine /anual ) a dus la polua rea profund a solului cu dejec ii animale. De i sunt investitori str ini (australieni. eliminarea de dejec ii. urbanizarea este o consecin a a dezvolt rii industriale. etc. Poluarea solurilor in municipiul Timi oara:  Poluarea solurilor prin depozitarea direct necontrolat a diverselor de euri Poluarea solurilor prin depozitarea direct a gunoiului de grajd i a dejec iilor animale   Poluarea solurilor prin depozitare de materie prim (caolin) in depozite impropii Poluarea solurilor prin intermediul apelor uzate menajere Poluarea solurilor prin intermediul apelor uzate industriale Poluarea solurilor prin intermediul apelor poluate cu hidrocarburi Poluarea solurilor prin depozitare de substan e chimice anorgance (carbid) Poluarea solului municipiului Timi oara se manifest sub forma contamin rii . de ape uzate. ceea ce reprezint suprafa a total a teritoriului jude ului. poluan ii rezultan i in urma traficului auto..473 ha. astfel.). Poluarea chimic este prezent Timi . Existen a fostului Combinat de Cre tere Industriala a Porcinelor COMTI M.Privi a socio-economic i cultural. diverse de euri depozitate . dar i prin indirecte cu poluan i industriali(poluan i din aer adu i pe sol prin precipita ii). suprafa a scoas din circuitul agricol de c tre cele 7 localit i urbane. (Actualmente acest gigant combinat este in curs de lichida re prin vânzarea de active). cât i impactul colectivit ilor asupra mediului (transporturil e urbane. care duce la i tratare a i ea in jude ul 5% din i dispari ia vegeta iei solurilor din zonele de extrac ie minereurilor de metale neferoase. introducerea in sol de materiale din demol ri i construc ii. consumul de alimente i de ap . Existenta ora elor mari sau mai mici inseamn atât dizlocarea din mediul natural a sute de mii de hectare de teren. Poluarea industrial deteriorarea este un alt factor de degradare a mediu lui.

Bibliografie: 1. Mirton Timi oara 2.. R u C. Dumitru M.. Timi oara r u D. ed. Ceres Bucure ti 3. Folosirea intensiv a ingr amintelor chimice artificiale . i Cârstea t. Mirton 52 . Prevenirea i combaterea polu rii solului. pentru ob inerea de produc ii mari la hectar. Borza I. Ameliorarea i protec ia solului 1997 ed. Marinca C. Aceste produc ii erau necesare atâ t pentru furajarea animalelor din Comtim. 2009. 1983 ed. cât i pentru nevoile cerealiere ale popula iei.. Solul i fertilitatea.aceste active) poluarea ce a fost intensa pe aceste terenuri (timp de peste douazeci de ani) a ramas ca o adevarata plaga ecologic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->