Sunteți pe pagina 1din 23

ORIZONTURI DE SOL

Prin orizont de sol sau orizont pedogenetic se n elege un strat aproximativ paralel cu suprafa a terenului, caracterizat printr-o serie printrde propriet i rezultate n procesul de formare, care l desosebesc de orizonturile supra i subiacente. Orizonturile de sol pot fi minerale i organice. - Orizontul mineral este alc tuit, n cea mai mare parte, din componente minerale, care poate s con in cel mult 20 - 35% materie organic - Orizontul organic se formeaz deasupra p r ii minerale, prin procese intense de acumulare i descompunere a materiei organice i con ine cel pu in 20-35% materie organic 20

PROFILE DE SOL

ORIZONTURI MINERALE
ORIZONTUL A


 

A molic (Am): bogat n humus de cea mai bun calitate, culoare nchis (valori i crome <3,5 n stare umed i valori <5,5 n stare uscat ) i structur foarte bun (glomerular i gr un oas ), datorit c reia este afnat; gradul de satura ie n baze este > 55% i prezint o grosime minim de 20-25 cm; este cel mai bun orizont posibil i se ntlne te la 20solurile formate sub vegeta ie ierboas n zone pu in umede (step i silvostep ), ct i n zone mai umede, dar numai pe substrate calcaroase sau bogate n calciu. A umbric (Au): ca i Am este bogat n humus, nchis la culoare, structurat i afnat, gros de minimum 20-25 cm; spre deosebire de Am este acid, 20nesaturat n baze (V < 55%); se formeaz n zone montane umede i r coroase. A ocric (Ao): deschis la culoare, structur diferit , saturat sau nesaturat, prea sub ire i s rac n humus pentru a fi Am sau Au; caracteristic solurilor din zonele de cmpii nalte, dealuri i podi uri. Aom sau Aou: prezint toate caracterele unui orizont molic sau umbric, cu Aou: excep ia grosimii, care este sub 20-25 cm; deci Aom este un Am, dar 20sub ire, iar Aou este un Au, dar sub ire; se ntlnesc la unele soluri din zona montan , pe roci dure ce nu permit avansarea solific rii (Aom pe substrate calcaroase, iar Aou pe roci acide). A molic - eluvial (Ame): prezint acumul ri reziduale de gr un i de cuar , n urma unor procese incipiente de eluviere A vertic (Ay): este bogat n argile gonflante, prezint elemente structurale mari, cu unghiuri i muchii ascu ite, fe e de alunecare oblice, cr p turi largi de peste 1 cm, compact i masiv A prelucrat (Ap): reprezint stratul arat de la suprafa a oric rui sol (Ap):

Orizontul A
A ocric (Ao) A molic (Am) A umbric(Au)

ORIZONTUL E (ELUVIAL)

Se caracterizeaz prin eluvierea (migrarea, levigarea) particulelor fine, coloidale (argil , sescvioxizi de fier i aluminiu, humus) i mbog irea rezidual n particule mai grosiere, de dimensiunea nisipului (gr un i cuar o i) sau a prafului (pudr de silice) silice)


E luvic (El): format prin eluvierea argilei i mbog irea rezidual n particule grosiere (cuar oase); are culori deschise n stare uscat (valori <6,5), structur poliedric sau lamelar sau f r structur , textur mai grosier dect a orizontului subiacent;grosime minim 5 cm; se g se te deasupra orizontului B argiloiluvial la solurile din zona de p dure. E albic (Ea): format ca i orizontul El, dar fa de acesta este mai eluviat, deci mai s r cit n argil , sescvioxizi de fier i aluminiu, uneori i humus i mai mbog it rezidual n particule grosiere (cuar oase); are culori mai deschise n stare uscat (valori > 6,5 i crome < 3), structura, dac exist , este lamelar sau poliedric slab dezvoltat , textura i mai grosier dect a orizontului subiacent;grosime minim pentru a fi orizont diagnostic 10 cm; situat deasupra cm;
unui orizont Bt, Bs sau Bhs

Orizontul E (eluvial)

E albic (Ea) Eluvic (El) E albic (Ea)

ORIZONTUL B

Se formeaz sub un orizont A sau E prin alterarea materialului parental, fie prin iluviere de argil , sescvioxizi sau de humus i sescvioxizi


B cambic (Bv): format ca urmare a modific rii prin alterare a materialului parental; parental; culoare mai nchis sau mai ro cat dect a materialului parental, structur poliedric sau columnoidcolumnoid-prismatic , uneori, un plus de argil (dar format n loc, nu migrat din orizonturile superioare) i sp larea total a s rurilor u or solubile i a carbona ilor; grosime minim 15 cm; se ntlne te la unele soluri din zona de p dure, dar i n zona montan i de silvostep . B argic(Bt): orizont format prin mbog irea n argil migrat (eluviat ) din orizonturile superioare i acumulat (iluviat ) sub form de pelicule la suprafa a agregatelor structurale, prezint culori mai nchise dect materialul parental i structur prismatic , columnoid , poliedric sau masiv ; mai frecvent se ntlne te la solurile din zona de p dure, unde argila migreaz datorit debazific rii (nlocuirii cationilor bazici, ndeosebi de calciu cu cei de hidrogen). Bt natric (Btna): orizont argiloiluvial, dar fa de Bt are argila mbog it n Na adsorbit (aceasta fiind i cauza migr rii) i nu n H (ca n cazul precedent) iar structura este columnar (specific ); este caracteristic unor soluri s r turate (solone uri). B spodic: format sub un orizont Au sau Es prin iluvierea sescvioxizilor de fier i aluminiu (Bs) sau a humusului i sescvioxizilor (Bhs), prezint culori ruginii i respectiv brunbrunruginii fiind, de obicei, nestructurat; se ntlne te n zone montane nalte unde prin alterare nu se mai formeaz argile, ci sescvioxizi care migreaz pe profil (spodos = cenu , expresie ce sugereaz culoare deschis pe care o are solul n partea superioar , ca urmare a migr rii sescvioxizilor sau a humusului i sescvioxizilor).

Orizontul B

B humicospodic (Bhs B cambic(Bv) B argic (Bv) B spodic(Bs)

Bt natric (Bt na)

Orizontul C
Este situat la partea inferioar a profilului, fiind reprezentat din materiale neconsolidate

Orizontul C carbonatoiluvial (Cca) Este format pe seama unui orizont C mbog it n carbonat de calciu (peste 12%) levigat din partea superioar a profilului. Se ntlne te la unele soluri cu procese de eluviereeluviereiluviere a s rurilor. Atunci cnd un sol are orizont C calcic, acesta se g se te deasupra orizontului C

C carbonatoiluvial (Cca)

Orizontul R Ca i orizontul C este situat la baza profilului, dar este constituit numai din roci compacte Orizontul R rendzinic (Rrz) Este tot un orizont R, dar reprezentat numai prin calcare, gips sau roci magmatice i metamorfice bazice

R rendzinic (Rrz)

Orizonturi de asociere
Acestea sunt orizonturi care se asociaz celor prezentate anterior, i sunt formate prin procese de gleizare-pseudogleizare i salinizare-alcalizare. gleizaresalinizareOrizontul G (de glei) Este un orizont format n condi iile unui mediu saturat cu ap , cel pu in o parte din an, determinat de apa freatic situat la adncime mic . n general, se afl sub un orizont T, A sau B. Se disting G de reducere i G de oxido-reducere. oxido G de reducere (Gr): orizont format n partea inferioar a profilului, datorit proceselor de reducere determinate de excesul ndelungat de ap din pnza freatic (deci, condi ii predominant anaerobe); prezint culori de reducere (verzui, alb strui, vine ii etc.) n propor ie de peste 50% din suprafa ; este nestructurat. G de oxido-reducere (Go): spre deosebire de orizontul G r se formeaz n oxidocondi ii alternante de aerobioz i exces de ap , datorit ridic rii i coborrii succesive a nivelului freatic; prezint pete de reducere pn la 50%, compu i oxida i i culori ale acestora (galbui-ro cate); nu se (galbuig se te singur, fiind grefat pe alte orizonturi (AGo, BGo, CGo etc.).

Glei de reducere (Gr) Glei de oxidoreducere (Go)

Orizontul W (pseudogleic sau stagnogleic)

Se formeaz la suprafa sau pe profilul de sol, ca urmare a excesului prelungit de ap din precipita ii, care stagneaz deasupra unui orizont impermeabil sau slab permeabil. Are aspect marmorat n care culorile de reducere ocup peste 50% i con ine sescvioxizi sub form de pelicule i concre iuni. Se asociaz cu orizonturile pe care se grefeaz (AW, ElW, BW etc.).

Glei de oxidoreducere (Go)

Orizont de stagnoglei (W) Glei de reducere (Gr)

Orizontul salic (sa) Este un orizont bogat n s ruri u or solubile, con innd peste 1% cloruri i peste 1,5% sulfa i, s ruri ce se eviden iaz i ca neoforma ii (s rurile solubile provin, fie din apa freatic , fie din materialul parental). Nu se g se te singur ci asociat, grefat pe alte orizonturi (Amsa, Aosa, Bvsa etc.). Orizontul salinizat (sc) Se deosebe te de orizontul salic prin cantitatea mai mic de s ruri solubile, sub 1% pn la 0,1% cloruri i sub 1,5% pn la 0,15% sulfa i (sub 0,10% i respectiv sub 0,15% solul se consider nesalinizat). Ca i orizontul salic se grefeaz pe alte orizonturi (Amsc, Aosc, Bvsc, Gosc etc.). Orizontul natric sau alcalic (na) Este un orizont mbog it n sodiu adsorbit, peste 15% din capacitatea de schimb cationic (T). Se formeaz tot n condi ii de s r turare, grefndu-se pe alte orizonturi, cel mai adesea fiind grefnduntlnit sub form de Btna Orizontul alcalizat (ac) Se caracterizeaz printr-un con inut de sodiu adsorbit ntre 5-15% printr5din capacitatea de schimb cationic (sub 5% Na adsorbit solul se consider nealcalizat). Se asociaz orizonturilor pe care se grefeaz (Aosaac, Btac, Goac etc.).

Orizont salic(sa)

Orizontul natric (na)

Orizontul vertic (y)


Se caracterizeaz printr-un printrcon inut de cel pu in 30% argil (frecvent peste 50%), predominant gonflant , la care se deosebesc urm toarele nsu iri: elemente structurale mari, fe e de alunecare oblice, cr p turi largi, de peste 1 cm, pe o grosime de cel pu in 50 cm.Este specific vertisolurilor de unde i numele de vertic. Se asociaz orizonturilor pe care se grefeaz (Bty, Cy).

ORIZONTURI ORGANICE


Orizontul O (organic nehidromorf)

Orizont format la suprafa a solului prin acumularea materiei organice ntrntr-un mediu nesaturat cu ap . Este caracteristic solurilor aflate sub vegeta ie lemnoas . Se subdivide n mai multe straturi. Ol (organic de litier ): constituit din material organic proasp t, nedescompus sau foarte pu in descompus. Of (organic de fermenta ie): format din resturi organice par ial descompuse, vizibile cu ochiul liber sau cu lupa. Oh (organic de humificare): materialul organic se afl ntr-un ntrstadiu foarte avansat de descompunere, nct nu se mai recunosc cu ochiul liber, nici chiar cu lupa, resturi vegetale cu structur caracteristic . Atunci cnd dep e te grosimea de 20 cm, orizontul O poart denumirea de orizont folic.


Orizontul T (organic hidromorf sau turbos)


Este un orizont format n condi iile unui mediu saturat cu ap , n cea mai mare parte a anului, constituit predominant din mu chi, Cyperaceae, Juncaceae etc. cu grosime mai mare de 50 cm. Se pot diferen ia urm toarele suborizonturi: Tf (turbos fibric): material organic slab descompus. Th (turbos hemic): material organic moderat descompus. Ts (turbos sapric): material organic puternic descompus. descompus.

 

Orizonturi organice

ORIZONTURI DE TRANZI IE Adeseori, ntre dou orizonturi succesive pe profil trecerea nu este tran ant , ci se face prin intermediul unor orizonturi de tranzi ie. Acestea au propriet i din ambele orizonturi, f r ca vreunele s predomine. Din aceast categorie se pot cita urm toarele exemple: A/C, A/B, A/R, A/G, E/B, B/C, B/R, B/G, C/G etc.

SUCCESIUNEA ORIZONTURILOR PE PROFILUL DE SOL IN DIFERITE CONDITII DE MEDIU


Zona de step Am - A/C - Cca (sol b lan) Am - A/C - C sau Cca (cernoziom) Zona de silvostep Am - Bv - C sau Cca Cca (cernoziom cambic) Am - Bt - C sau Cca (cernoziom argiloiluvial) Zona de p dure a.Regiuni de dealuri i podi uri Ao - Bt - C (sol brun argiloiluvial) Ao - El - Bt - C (sol brun luvic) Ao - Ea - Bt - C (luvisol albic) b.Regiuni montane Au - Bv - C sau R (sol brun acid) Au - Bs - C sau R (sol brun feriiluvial) Au - Es - Bs sau Bhs - R sau C (podzol) n condi ii de exces de ap freatic i pluvial Exces de ap freatic Ao - A/Go Gr (sol gleic) Exces de ap pluvial Aow - AoW - BW - C (sol pseudogleic)
 

n condi ii de salinizare i alcalizare. alcalizare. Condi ii de salinizare Aosa - A/C - C (solonceac) Aosc - Aosa - A/C - C Condi ii de alcalizare Ao - Btna - C sau CGo (solonet) Ao - El - Btna - C sau CGo n condi ii de material parental reprezentat prin argile gonflante Ay - C (vertisol) Ay - By - C n condi ii de roc parental aproape de suprafa Ao - R

S-ar putea să vă placă și