Sunteți pe pagina 1din 1

73

AR AN M GE

SIV AC

71B

71

MUNICIPIUL

SUCEAVA

CIU BO TA RU

IO AN

M IH AI

ET AR FIL

CADASTRU IMOBILIAR
CA RO L

65

scara 1 : 2880
LA GE AN 65bis D AN TR EL 65A ED

S.

A C.

DI

CO

ST

IM EX

S.R

.L .
C TU HA

IO HN E

VIN SA

AI MIH

CO LO MI NS CH IT OA DE R

C TU HA
E HN IO L RO CA

LA GE AN

Finantat prin Banca Mondiala si Primaria Suceava


63bis

LUI

15

E HN IO

N GE EU

SEM

SE

DR AN CA BO IA DO IO RC HN MN IU E IC C EU A PO GE ALE PO XA N VIC ND IG RU EO RG 13ETA

UH

LU

MIH OC

10

IC E

CU

VA SIL E

RCU

ER

12

CR AC OV SC HI IO AN

C IU RC IA BO

U DR AN 63 EX AL

C IU LIC GU

IC

A IC MN DO

C BIU BA

AN IO 61

IO AN

ST

11

14
RIE DE L ER W IN

4 ZAGELES
AN

. STR

FO DO R

59A GA ITA N VIO RE L

R.

E ST LEN EF A AN IA

AN TO 2N ES CU

TU

IO NE L

59
AN DR IS AN

N EA AN JV CA

. GH

SV. .A. T S ON RIZ TO US . TR S.C

NU

UC SI LE

IA AR IL

55
IO 57 AN

53
A INIT AD GR 6 NR

5
NU EA IL RA
FU ND AT IE

. GH

3 IUC S LE

R A IL

IA C R O N

U LI E

51

R E Z

28

ADU CR ICIU OFR ON

49 47 RIN LO NF ITA CH
IE AB VR

N LE A

IU

IE IL

BIC EA GA DU MIT RU

CE RL IN CA FL OR IN

15 13

AR LON SO

H. UG

45

C IU IC IM IR

11 9
AN EF ST

BL

9A

11

ZE RV OR U

T AE LE OL RA NIC CU IR SN 11A CU

AN TI IS CR

AIR IN EI

S IP

OL IVIA N

SANDU STEFAN

BL

U B IM

17

C LO 26 AZ R

OTU

LU

CU ES IL NT PI

GA MA N

FL OR IN

U A

R O

LUI

. HG

SU CI LA OS TR TA AI FI AN CI UC LI VI U

39
H. AG

R. ST

C HR IMPA EC N EN IUC PRIS AC A

C PU IURA S R BU CAS U U RC A

9A

U LA IS AD IL IN CH -T NS IC A 13 IC EF ST AR

8 3

P+ 2

ZV

15
IC AV 1 SL

RE

RA PO TA

CURELARIU ANTON

UA NT ON

5
S P+ U 2 AX INT E

A IA AR ID M M NE A AN R

LO

R
OR CT VI

N TEFA NS NEA HAT A LIAN 15 NCIU IU DO

. STR

24

N GE EU HI TC PE ZI RE

IP FIL

RU MIT DU

35
A OR OD MIN

37TR VA

PT SE

P+ 2

RIU BZA CO

31 33
A IRIN

EL AR I

VIN KE LBAU ER

MIH AL AC HE

RU

AN TO N

TR

.
E SIL VA A IC DV LU KI

C-T IN

GIU RU SU

NA IA AR M

C IU ST 6 HO

C R 19 TA

C IU

N IA R D A

22

ST R.

100
PA PO

CTIN

15
NU KOGALNICIA

CU R

PA RF AN OV ICI

BU LE XA

ST17 R.

AC RL BU

ER AD TO

N FA RO IT M

AI IH M

C IU ER ST NE

AI IH M

OV FAN STE

RE IGO GR

C NIU VE GA

P+ 1

CA NT EM IR

HA LA
GIN P+ SA 1 C M UN TE AN U

D SA

23

ST EL A

I IC IL

ST R. B TA AC

29
DOR TEO AN BAL

20
CA OI ST

27 A N VA SO NA 25bis AFA N IOA 25 A OV EN AS EL . AN NU IA SV AF EA A23bis R NC DA PRIM


IA MIL IE CH LIT HA

R. ST

AR IL O

98 OWS

KO GA LN IC21 IA NU

13

PODOLEAC STEFANIA

EL OR VI

23 SU RU

A EL ST

R. ST

ROBCIUC IOAN

27
NU MA VA . GH

P E

25

18
C A N

1B
SER VA MEC GRO

SC PSIP SA

HOT E SAG L RA

U DIN

96NG A

A EL

A EN EL EI 96bis ES XIM MA

1A 1

AB UM AH UR TURTUREANU IOAN

94

18 AT A 16 LA

PO PO VIC IS TE BU FA NIA ZI L

24

IC

E LA O

STR.

CTI N

SIL VIA

BRADATEANU GABRIEL

26

28
U D U

R IT M

U A IL B

U ITR UM ID ICA MN DO A

21

TR U R AR

C E R N
RU MIT DU

TABARCEA MARIA

N HA CIU

A U

I VA SIL E

BL 8
B

VART OLOM EI GE LU

37

EL O R

AG HIC

ST12
G PA IUR DU CA RA R RU ADU MIH AI

BL 8
A

STR
35 BL 8

STRATON EUGENIA

BL 8

DR

N AR CIS

BL 5

STRATON EUGENIA
PRISAC ARU M ARIA

35

BL 5

SMART

PRISACARU MARIA

35 B L

8A

FEIGEL SC6 CAZIMI R STRATO N EUGE NIA

37

ZAM C
81

EI
31

R LE E

IN R O S88
U AN DE VE EL AE OL NIC

N IA
TIU EN UR LA

82
AE OL NIC

33

BL 6

CU ES UL ND SA 86

OR

29

27

DUM ITRI UO VIDI U

IN IL

BL 6

HLAMAGA RADU

BL 6

BL 8
2

VEPAN
PRISACARU MARIA

BL 6

BOGHIAN VASILE

74

3
7
8

25

V IS

80 23
NU EA HIN

N LA BA

E SIL VA

CH EIA EM NIC ILIA OA RA N RA RIT A

BL 8

ST11

BL 6

IU RG TA CA

84

U RZ GU

OR CT VI

C S

R TA

IH M

I A

76

I A IH M U R TA U C S L RE IO IV A OS CI AR LU RB T E BA ER AT OH B

E S

ZIA TEN OR10 IU H AN PO AD PO EAU GH BER

RIL GAV 12 CHE URE

TE RA IST

R. ST

U 14 OS GR

IA ET CR LU 76A RI RA BE

A TE OL A U EN AR EL UT ID SC AV D AN IO

19 19A

AN EF ST
16

7
TU NA

EF ST

BL 8

BL 5

DRAGHICI VASILE

10

STR

9A

STR

BL 5

BL 5

4 6

10

BL 6

BL 5

TU DO RA SA NA

UR

AR

MA RIN

BL 5

BL 4

BL 7

68A

IL

BL 4

9
3 3

OR

BL 8

ULC

BL 4

2A

ST ERJU P ANGELA R. ETRU ROD IC A PE TA LM US BA RO DIC C

BL 4

BL 8

11

2B

BL 8

V IS

BL 5

BL 5

PI TR AR U

BL 5

7A

BL

PR IM AR AS IA .S SV UR . ZIL OR

19
U MB TE BU HEN IC V

3 21
ER AS GL

CO LEG IU

N
BOINCEANU DAN

BL 4

18

17

BL

DR

I O AG L IE N DA

BL 4

7B

N A IT M E

17

STR

40

U D

U SC TE E NA IL IG VAS

10

STR

NAT ION AL

15

60 58C

ONUT FELICIA
S.C .P RE ST AR IC ON ST RU CT II S .A.

SIMIONOV PETRU

52
SV. RMURA S.C. MA

MA LIS ANA

CRIS TES CU

BL 3

JU RA VL EA

VISINILOR

OREZEANU GABRIELA

VLAD DUMITRU

PA R C A R E

COLOMINSCHI

BL 29
7 12

ST R.

TH

17
EO DO R RO BE AN U

BL 27
5

TRUDE PINZARU GER

STIN NICOLAE CO

CA

3A

12

BL 26 BL 25

URECHE

MU N

5 10 3A 3

10

CL S .IIV

SV.

GRADINI TA CU P.

CO NS IL IU L

SV .

SC . GE NE RA LA

JU

STR.

COLOMI

55

DE TE AN

20

OCT AV 4 BAN 1 CILA 9


BL 3

MA LIS IOA N

IOA 21 N

2 19
SIMIONESCU GAROFITA

17

3
MA LIS EUG EN

BL 3

4
2

NSCHI

15

BOGHITOIU DUMITRU

DIM ITR IE D CLEMEN T AN

LA TA IC S U R IU Q N E R C A I IS E S T B C O N N A R E O E P O E H RC M IA I S A R M A LA N I E M V RI LE GH A U M G OR E H G A

STR

14

STR

11
tin C-

17 4

M. EM INE SC U

BL 7

E T N E H MU IC IL SCALIUC IV M D-tru IC IE V O IC N V O O N IR O M IR M

BL 4

BL 5

BL 3

BA RT OS

BL 4

CAB . MED IC.

PE TR U

4 BL 4

M AS AP IU C

AL EX A

UUN RD IT 16 M

BL 5

37

A IS

60A

MA RC U

TIN E C- SIL IAN VA GH IAN BO GH BO AN E I IO SIL CH I VA VS H 13 BUCE EVSC C BU

VA SIL CIU C

C IU OR SID

SU RU

ILIE

ION

BL 5

IO AN

ON LE

BL 3

12

BL 4

3/2

ULIT A

BA DIC A

D OR

GR IGO RE

NIC

ETA

TE O

BL 4

ME DE LE AN U

HU CIU BE ZA ILE DE AN TC A HI ST EF AN JIT AR U

TEAN AN

N EC

MUNT EAN AURE LIAN MUN

JU CA

S TR

68 66

TIL EI AL EX AN DR U

TR AIA SU N BC IN SC HI MA RIA

BL 7

17

A EX AL

N TI C-

CTI N

LE ON TIN A

ZU UR ST

OR

ULU

BL 6

JA R

BL 6

EC H

BL 8
D E C ER C AR ET R G IA IC LE O
E SIL VA

RU DO

CIO RN EI SIL VIA

STE

STR
EA

BL 6

14

13

70 6

L NE OR IC VIC PO PO

RU SN AC

PR

IN M

RIU DA PO

AM AL IA

BL 8

BL 7

E AS ST NA

TIG 78

72

IA AR IM

. SV

N .I

R E T

E
LIN TA CA

CA LD AR US

NA IA AR M

72A

IA AR M

UR C EA

9 17

S.C .

IN IL

EL EN A

LUPU SINC LITIC A

LUPU 5 SUTU

57

IO AN

62

CR IS TIA N

3/1

VIO RE L

STR.

13

DE

L
R IS U L D N A

GLIGA DUMITRU

CANTINA

1A 1
CIBIREAC CATRINA 1
CIBIREAC RADU

GRIGORE

11

52 50

LU PU CA VA NT SIL IN E AD EA J. SO CIA L

IC

INTERNAT
FREITAG RADU

54

AP OP EI BA MIR CIL CE AA A UR EL

6A

TE OD OS IU

IM

LE ON TIN A

ATODIRESEI MELEXINA ATODIRESEI EUGENIA SILVIA

BECI

S.C .R OM INV EX S.R .L.

DI R.

IU AT ST N

CAS TOR S.A .

G AV RI LI U

15 13 11

TR

PIN

. C
7

64

VIR GIL

P. S. I. P. SU C

I
3

STATIA UZ CASNIC NR 2 SV.

EA VA
CO LOM INS CH I IU STIN A
SPOIALA VASILE POLONIC LIVIA

16

COCIRLA ELENA IVANUS IOAN

58

22

ARIFOV ECATERINA

20bis

20
MALES STEFAN

REDUS NR. 4 SV .

5 5

AND RIU CA

15
LUC ICA LAZ ARE ANU

BL 28
BL 23

54A

MOLDOVAN DORU

PR IM AR IA

LUC IA

BL 24

BL 30

SV .

BL 22

12

PR IMA RIA

12AESLIU IOA N 12 PO
SV .
ST EF AN

BL 21

STR.

GARBASEVSCHI IOAN
AMARCULESEI

JURAVLEA PETRU

9A

11

NEG RIU C ALE XAN DRU

IM

BL

BL

De me nc iuc Co rn eli u

La vric

BL 89

BL M9

PARCARE

BL I2

BL I4
4

BL I6
6

22

RA DE F R 16 OM AN IA

PA RA SC AN ILA RIA

FIL M
HA TN EA NU V-L E

PR

TR

1A

BL IGO
BL GZ1
10 12 8

20
LI CE UL
CU RTE AD EC ON 16 TU RI

OV AD IUC MIH AE BU LA RD UJA VIO RIC 8BA

Ec ate rin a

10

ZIMBRU

STR.

C-T IN

UN UL UI

C NEF.

STR.

13

IT

15

TORONCIUC AUREL 2 17 19

P+1+S

P+1+S

TA

IE

O T

VASILE

22 9

P+1+S P+1+S
VIZITIU DUMITRU FRANCIUC VASILE

BL 20
5

BL 29
49

LI

AV R

6B 4

S.C.

14

AM

7 5 IA N
POP SERBAN

10 8

CH IRIL AA 12 NETA

ST R.

A
S.C. MOPAN S.A. SV.

CU

ONICIUC ILIE

P R 1bis UN 1 2 UL 3 U 4
PA CU RA RIU

MA DO BR RIA EM N AR ICIC A

IER HA N

HO LC TA AT B EO OV ARC DO CE ADIU EA M R RN C AU MIH ARIA TE AE AN LA MIH AI

TA

HU TA NT .WC

ST R.

16

MIH AI

OI CA

10

HANTCO FELICIA

SV .

COSTENIUC STEFANIDA

GRAD INAR U

PR IM AR IA

MOPA N S.A.

c. S

PARCARE

44
IA

BRO ASC A IL IE

ILISEI GH .

HIJ IOAN

9 PRIMARIA SV.

BR OA SC A

VA SI LE

R O IT O

SV.

R A

DS

LAUR EAN O.

IN

48

10bis PR

PA V ASIL E

PRIMARIA SV.

18
TRISCA GH. MURESAN AURELIA

46

BU JO R

IMAR IA SV . STRU 10 GARU IRINA

BL A23

BL A24 BL 19

44

46

Hagiu To54 ader

Lavric E caterina

MIR DIMITRIE CANTE

48A Biserica Crestin a dupa Evanghelie

48
Harasem iuc Victor

56
Pintilie Codruta Marici Ilie

58 Pandele Constan tin

60

Peterlevici Niculai

levici Peter

ai Nicul

60A

i 64 vic doro Teo

rin So

Bulean

dra El ena

32
e. Lupu Gh

Pavel Barzoi C Ilie onstant a

50

Marici Ilie

52

te Pe

rlev

ici

He

e rmin

62
Cri stin a

BL GZ5 BL GZ3 BL GZ7


6

BU RD UJA

ST R.

TA

Ha ra se miu c

C. P AR OH .

MIT RIC STE FAN

19
V-L E

28 26
Leonas ski Zita

Vic tor

18

CA 8A C RM EN IOLA C

nic Se
M

30
na Sava Ele

DE

24 .

36
n Stefa rea Floa

l Danie

BL 7

12

e. Onciu Gh

22

BL BELVEDERE

BL 6
6
xa Ale

22 18 ru nd

n oaie Ioa Aschep

24

Sloniow

Nicoleta Nichifor

lai r Necu Nichifo

10

Sfet Simion

BL

BL

S.C ."C ON TIN EN TA LA RC AS UL "S .A .S V.

IN

SE ST I

22

22

I E

STR.

IOAN

RA

MIHAI TRUSCAN

KOCSIS IOAN

CIORA

D5

PETRU

TIM ING ER UM AR IA

DASC ALESC U

DAD ES V ICTO RIA

M AR AS T I

AN ERB EA S ORD MIH

VITE

P+ D4 4

STR.

Ifto d

RE

P+ 1

ng

1A

Pen tiuc Viore l

P +2

STR

B
COPERTINA PARCARE

AU RE LIA N

P +4

ST

CHIO SC

S1

EF AN

P+ 1

LA ZA RE SC U

P+ 1

S3

MA RIA

EM

GE RA SIM

B
19

40

F.P .S .

IP AT ES CU B-D UL B

ST R.

GH EO RG N HE

R GE . OR GE SC U PE TR U

O RIL ZO STR.

B-D U

I EST

E AR RC PA RU D-T ETRU LIU U E RN RC R P CO MA ATA AIE SP LO IL IN MU EM C-T UR U AC GR CAR NE OJO C

AS

BA R

D.C .A .

LA

MAR

M AR IU CA

CH IO SC

1 P+

15 17

37 38
V NT ZER RA RE RBU CA

CI BE

RIN LO CF BIU BA

EA

OR GE

153

PE TR IC A

CE NU SA

TA B TA ARC BA E RC A C -T EA EU IN D GE AN ZAH NIA AR

N HA LO

IN GUST A AU SOVE

154
AR IP C AS

A IV
F A

ISLA

154A
FR

N ZI O

UZACHE

IC V O P O P
R OP PR

H IG

H G

ES ET C

L SI VA AR

AN

N TO
A

C JO O

146

HURM

C
A IC
L UC RA

C JO

U R

R -T D I E S E

U
A

CC OC L PO A LA I O M SA

ER OS

MIR

IN -T

CC CC A

N TO AN 17

IC ES

. AD TO

ER
A

11
CC

146
CC

IM IT R

FI L

EREU VIND ORE GRIG

S E R

IU C IS D O AV A IE ID IO A N A

BL H2

CC

LA ZA R

A LE X IU G C R IG O R E

C O R D C U O S R G A D H M U E A S O LI R M N A G A IC H M O E O LA LE E A

U NE CULA CHIA IE PTA NARU SOC FLO ACIU RIN PAUL

BL H3

CHIA PTAN AR

FU RT UN A

CC

134
D -T R U

CC

A N

MA RIA

CO NS TA NT INO VIC I

BE CI

G H

S
G U

133 132

A
R DO FO
HI SC AV SIL RIN VA FLO

B E JA N A R U

P O

ST R.

CR IS MA RU

IC

147
CC
IL IE

B A A B B B IU IU E C JA C C P N LA A R U U D I D -T U R U

TR

IC

CC

IE

CO JO CA RI

TR

MU RA RIU

LE ON OR

D-T RU

O S

G H

BR AN ZA

TR

.
CC

198

CC

148
CC 149

FC

199
A V IO R
CC

A
PA ST RA V

U NC HI

+2 P
CC

+1 P

122
MI M CO RO

LU

IM B A R

CC
AN FI LO FI E

489

IL E N

E
CC

M A R

CC

205
ILIE FIL IP CIU C

TR

P+ 1

BL

SV .

AN TO A NE SE BO ID RD OM IC NI IU CA C ILIE A

207 208

CC

216
S A R O IG R G

CC

TR

IL IE

z Ba

IN C

CE RL

ST RE JA CG H.

ST EJ AR EL

242
PIV .

C C

CC

F8

17
F6

P +2

CC

R IE LA

F7

IO

R LI N

248

E IG A B

LE

P. S

15

CC

13

CC

OM EN IU L

R ST

21

5 E1 BL P+4

17

E7 BL +4
P

4 P+

DI RE CT IA D

E6 BL +4
P

BL+4
P

2 P+

27

33

36

BL +4
P
E AR RC PA

4 E2

R ST
P

.
23
IC D A

21
IU AR N JE BE

n re Te

an vir

BL+4
. G EL L I V MA IN SR DO ER C CH NE AG S OS VO ES CHIO AS VIR C M SA A S RA CH TE
IN AZ

B7
N A S

beci

298
CC

R O

IC N IO

A N JE E B

IU

RU EL P+1 D-T BRI N A P+2HITU N G G DA C U RI DO SI

21A

BL +4
P

B6

36

36

301

. IA H R G A U IM R E A C ES T C R A O P D S O E T A 304
CC

R A M

L E A C R IT IM IE

D R U E T

1 DU BL

IE

19

18

M
BL E2

g In

1 P+

1 P+

TUR IC

TA TI U

1 P+

BL +4

BL +4

EAN U

B5
WC

B4

25

BL +4

E AR RC PA

R AV G .

2 P+
an vir n A re IN Te RT PE O C TIN EN OR FL ro HIM Ag IC ala H

d B-

4 P+

0 E2
E AR C A R AC PA JO C LO

30 E4 BL +4

IL

19

17

LC NE DA

VAL ER

T R

BL

N DA OG AB NT LE

ul

31

2 E2 BL +4 P

AU

24

IAN

19

BL +4

TU

32

A LI RE

34

21

30

22

TA

1 P+

BL

E3 BL +4

BL +4
P

1 P+

ANTO IACO NOVICI B TINC DAN A

R IA

E1

28

E2

P RIA LA TE A LO TION .N NAR.A.L

BL +4 P

NE SR O A D R O(
26

U TR DRU C GA C RU ST
E AR C R PA

+2

P+ 1

15

IC

7 E1

29
E AR RC PA

AN I IO IC OV SL LA
A IN OR ERIN FL AT C IU EC AL C IR SC LIU IM MO SCA AD VL MO C IU AL SC MU

LE

23

E5 BL +4

BL+4
P
A MIN Sf.

E1

II ) R LO

B3 BL +4

RIA DA AO EX AL

IN FO RM AT IC A

n re Te

an vir

C IU IC IR C
C

IE

SV .

22

TUR ICEA NU VA LERIA N

B L +4 P

3 E1

BL

24

TA TI U

C5

R ST

.
U DR AN EX AL AN RG GO

UI

E8

TR

C6 BL +4
P

g In

LI CE UL DE

2 P+

DU RA

8 91

PU BL IC

C O BL

9
E AR RC PA
E AR RC PA

.
E AR RC PA

23

ANTO NOVI CI DA IACO B TINC N A

PO PU TA

SV .

8 P+ .E I.R

C VI

I IE R TO L E14
B P+4

15

CTI N

19

BL +4 P

1 E1

BL +4
P

C4 BL +4

22

R AV G .

IL

11
A TI C I TE LU O IU PR ED M

BL +4
P

TA TI U

C8

T AN UR STA RE

C7 BL+4

17

C LO

A AC JO

BL +4 P

TU

3
sa

33

B-

ET AC

. SV

V .S .T .E

4A 24

BE JA N

O U

+2 24BIS P

ZIN GA MA

C3

II

CC
E AR RC PA

UT RE

20

C2 BL +4

R O

P. S

+2 P

BL +4

D4 BL+4

C LO

18

L DU

MI HA I

E11

n -ti I.C

AS
B 36 BL 4 +
P

. I.

IL IE

C LO

A AC JO

F9

0 13 E1

BL +4

A AC JO

BL+4
P

D3

M .P .O .S V.

SF .

CC
R SE CO LO PO AN IO

E R A C R PA

V.

20
F4

R ST

13

TA 3A TI U

BL +4

C9

TA

35
EC

sa

ie nt

V.

2 E1 BL +4 P

13

11

C1 BLP+4
36 BL 4 +
P

IA

ST250 R .

254

10

C LO

BL +4

16

BL+4
Z GA ICA+ MA VASIL A IA AM IC AVR ZIN

4 F1

D5 6

36

CC

+1

A AC JO

18

C VI

E9 BL +4

IC

15

F3

IR

TR

D6 BLP+4

BL +4 P

D2 B L +4

0 C1 S BL+4+

B2 BL +4

26 BL +4 P
R

23 BL+4

ST R.

10 BL +6 P

P +2

CC

+1 P

+1 P

SC

R TO

1 D1

11

11

F2

I IE

M RO LE TE

11 BL+6

OO CZ

ID

. At

L SR

1 P+

3
A

246

A C N LI R E CC C

NS CO L NIN SR

BLP+4
E AR RC PA

R. ST

A AD LIV

O TE P + R1 R A

E H G R O E H .G V

13
C LO

2 5

IV

5 F1
N TO BE F. AT PL

D7 11 BL+4

RE UT

1
E AR RC PA

U LC LE

U TR PE

25 BL +4
ST

BL +4 P

24

BL

IV

SF 222 .I LI E

R EU T

BE TO N

PL AT F.

NIC OL AE

II

D1 BL+4

B1 BL +4

BL 1
13
4 P+

16 BL +4
AC

P+8
1 P+

2 3

12 BL+6
U

IE

1 19

SV .

+1 P

I6

F1

PA R C A R E

TR

C LO

03

A IO AT L

P U -TR UD SC RE BE

M .P .O .S V.

4 P+

P++7 2 P +1 P

R ST

P+ 1

BL+4

A AC JO

II c lo BLB6

I RE

r pto r Cue au d

N + HI H. +1 IN PAGAZURI S G LOG M IRO U B AT SCU 14 C LA ELE NT A PE 25 BL+4 P


SA

tari bru

.
ST R . M

3 P+ P+8

BL 2

.A .I .F .

S V.

FI TO SA NI TA RA

C C

221

SC IO CH

D8

C LO

m ar5

9C

S P+e

DI R.

U.

DS

ST R.

I8

TA TI U

IC

a at

BL 4 +

37

P+2

M .

240

C C

16
E AR C R PA

I4

A AC JO

IA EN UG IE RE ET AP

ra me Ca

P+8

9
P+1

IT

MIH AI

E AR RC PA

9B

f. ori frig

15 BL+4
P

J.

F5

R IPE CH

9A

g. Ma

12

R O

14 BL +4 P

BL +4
P

BL 2bis

B L +4

SV .

P+ 1

C C

CH IT EA LA

220

4 P+

R TO

BLP+4

P1

M HE WIL

38

SO PR ON

C C

U IB T

E AR RC PA

19

TR

IE

D9 BL +4

OC +L G. MA

RIE RA BE

A RIC VIO CU ES AL SC DA

IU EL

P+1

S.

A G.

CO NS TAN TIN OV ICI

284

CC

E AR RC PA

NT RA AU ST TA RE UIN

10

BL +8

II

I2

15

V. .S

LO NI+

VA

S IL E

TO AU LA HA

ich il Er ob M

39 B L +4 P

E AS IO AG NT CO 1+D V. P+ PA

RIE CA MA DIU BA

U SC JE BU

ILE AS AV EV OL CH

DUBATUFCA MARIA

DO RIN

209

AV

IR IM AD U VL TR EA PE RC EA BA RC TA BA A T +1

P M CO ST IN

N RIA CIP

S. C. HY PE RI O N

ST RE JA C

CC

PA SA TR

C C

+1 P

I3

7
E AR C R PA

SA CU MU ES AL SC DA D-tru 1 +

AN A

100 S IAC A
B HA

OB

E IC RV SE TO AU

U RI CA 85 1 JO P+ CO

2 P+

S
IE OG OL OR NE D V. 1+ PA P+

S. R. L.

E AR RC PA

AD

40 6 BL +3
8

R. ST

R O ( D BL+54 SU P PO O
3 P+

is 3b BL P+8
3

IT

219

CE AC RLIN AS CA AN M DR AR EI IA CA TIN

O S

P +2
DR OB

214

I1
1

CC
TO 217 AD ER

CC

C DO BO SO

13

1 P+
BU R

OMX ILC PE IM

LU

P2 BL +4

NA LE DA ) CI AG VI M C PO IU O AN (P EX RI AL

A IO AT 7 L

BL

40

A
4

NE

BL 8 +
P

T4

13

LU

D JU

19 21
TO MA ER V.D PA
IVA CH AS AR PP PO

23 25

S ITU EI T OM HR

-TIN AC FAN MID RA STE HA CA VAS

BL

7 P +

8
A FC TU BA DU IU AC CR

AN DR IES NIC OL AI

CC

+1 TA P NU TI

R. ST

10 AN O II

R LO

C. S.

19

LUHAN DRAG OS

1 P+

SC

I RE

N SOA HOSTIUC S M

IO N

CC

A C 213 I C

N TI CSE DO TO

IA AR M UT 5 1 RE P+

54S + BL+3 1A

. SV

17A

IE NAT K IG UJA DO

STEL MAN CH AD OLF

G
E AR C R PA

H3

RA G SA

RJ DI

3
C IU IC TE MA

1 P+

41 BL 3 2 +

BL T64

17

COS OVA N VA SILE

M A R 206 IA

IM IH

11

U DIN EA CH CIU

A 54S BL+3+ 1

AN N IO MIA DA

D HI

RO

R TE

SA VE AN U

DU BA A TU FC A

SO PR ON

FI A LI P C IU C

204
CC

215

A R

SA P +1 C C-T C IN

CC

A CC

CC

H4

BU IR ST

12B

SA

IN -T

E GI LO CO D ON 1+ V. P+ PA

15

TURCANU CASANDRA

20

LU

IT IC

BU C

CC

CC

H2

12A N
IO SIM

L O M

ILE AS LA CV ME CIU ILO RO AF SO PR CA

S RA

.A

14

ILE AAS UI V TUG


A CE IR IM RE OF ON ILE AS IV GU TU

14A

16

16A 18

CI A

P +1

212

CC

FL P +2 ORIN

10

2 N P+ OVA D

AN IO

L BP+3 53 S BL 3+ 3A +
CH AN

44 BL +4 P

42 BL +4 P

DU B-

13

. SV

N DRO

DAN

17

CIO NCIC FRA NCIS CA MAR USE AC M POP IHAI E MUR SCU G H. ARIU CRIS TINA UD RE A C -TIN

PO PO VIC IC -T B IN U C A C IU M C A G S U TE A RA FA M N IH A I

CO RD US

210
AN FI LO FI E

P +1

CC

CO RD US

A
VA SIL E DR OB

202
PIV .

CC A
VA SIL E
PO PO VIC IG LIC CC HE RIA IC

IP C

211
CC

S C

CC

203

BU CS CC A VA SIL E

CC

+1 P

254

L
HIM

EI UR 2 1 G AG
E SIL VA IBU RO

105

H5 H6

H1
104
L SI VA IA EC AL AS OZ IV R 103 E+

A R

RJ DI

tin C-

+2 P +2 P

CC

R. ST

E AR RC PA

I IE OR CT VI
Ro m te le co

SE SI IE A CT AV DU CE O SU PR RE LOR DE L E L A U IM CI FI AN O A

C LE

E TI

IE AT ST

B L +4
P
ZIN GA MA

52

BL +8
P

T4

LU E AL EA

RL CE

C IN

LE SI VA

E BL

81

20

ZIN GA 1 MA P+

IOSC CH

5 +S

3A

E
CE

7 11
V. ES VIN NG SA

C. S. M.

SV P . +1

LD RU NT

ZII FU NS RA ET

LA SA

SM TI LE AT

I.P.J.SV.

R. ST 11

BR
9.

U U L 5. AD
.7

1.

11

BR

A UM

28

E GH OR HE EG NT LEO

TIN TAR DO INA

13

ES CU VAS ILE

10

PE

BL 15AP
10A
VE LEH OR SC HI C -TIN
NIA TO G AN NIN KO

SC

U
R. ST

24
BARBA OLTEA

30 28

18 16

12A
STR .

26
SAM OIL BL ISO PES CU

N IN IU IO C-T AR CA AD US LIV ION RN CA CE US RN CE

CALIN

JU

RIE IMIT ND CA LIN CA

22

BL L3

17

LUC HIA NM AR IA

CONEA MARIA

12 12B

L1

BL L2

28A

14

CA LU JE AC PE AU TR RS U UL ES EI BILIUTA MIRCEA CO RIN A

ST R.G RI GO RE

VA S IL

E L

CC

150

CC

DS

TE RA SA CC

H7
4 P+

1 P+

2 I DUP P+ ESTIN
R .C BIS

IE EL GH AN EV

R A M

UC LI SE
A

N.

A
I. IBA RL BE

CC

201

NA A LE DA AGGH. M IE C M IU TI N IF IRO M

46 BL 4 +
P

BL

12A
C LO A AC JO

4 P+

CA OA CJ LO

Z GA
-tin IC SE NE TO AN

E AR RC PA
E AR RC PA

BL
BL

E8

11

LU

7. D. 2 P+ECTIA JU
DIR

NA ELE GU LUN

STR.

STEFAN TOMSA

16
CUMPATA MARIA

21

RT PO SI S ET ER TIN

16A

ME LE S

16

ST RE EO LC CU NE

18A -TIN C FTA DRA

26 HE RG EO GH

EM ILIA

14

BL

ST K1
1

R.

32

SA

MO

CHIOSC

CO SO VA NT RA IAN

IL

11OP P

ISO

BL L4

AL EX .

VIN DE RE U COSOVA N MARG ARETA

B AT U

-T IN 200

IN

S 126

E C

LA I

N RI SO

125

13

U AT

A HA

13

S E

I.

P+2
M DU

S RA IT

beci

I.

50 S BL +3+

9 A

A 51 BL +3+S
P 7

11

45

BL T62

BL

0 E6

A IT

LU

16

BL T1
IA AC RM FA

.68 NR

S.C

E AR RC PA

IE

1 19

TA

11A
N RIA CIP GU LUN

18
I IHA CM RIU ICA 16CSIDO ROD SAN ICA CRA OMN 16B LEAP D SU

20
IOAN ISCIUC HAVR

18

IM B R

E A C

CC

CC R

IE B CC M LA A R
E R A C R PA

V.

tie Sta trica c ele ATUC R

E BL

CT IE RO .P

IO

TOR S VIC 26 AMBNO

C-T IN

P E TR

IC

M A R

IA

197 C

P O P O A V IC

CC

127

D E

IU

PAU L

1 P+

0 11

DA MIA NO VC UL ITA BA LA N FR AN DR C UM AC UR EA MU MIN LO AIE A E

E A C A

196

CC

CC

128

CC

E IL S A V

C LO O P

S ILA

2 P+ KW

E AR RC PA

50 BL+3+S

9A

51 BL 3+S
P+

7A

BL +8

T4

12
C LO

A AC JO

22
U

61
BL

V. . S UD

A VIN CO BU

. S.A

E AR RC PA

D B-

A N

26A
N TEFA AS NIT

24A

22 22A 20A
RIA MA ITA HUD

MOR ARI GHE ORG HE 22

43 45A 10L E ION VOIU SLA


MANOLACHE VASILE

41
IM X A M
BUTINCU GH. FILIP GH.

E P

33 35
FIL EO UT CI BA
I LA BARAN AURE A IACOBAN ILEAN

P.

7 5
DANCU BA DEA STELIAN

GR U

NEL ARI UM ESC UPS

PAICU NISTOR
-TIN CA C ROS

2.

20

PUSCAS C-TIN

ST ST R.

AN EF

SA M TO

15

12A

CI MI TIR

37
A AIL MIH

DORNEAN EMIL
ANDRU COSTIN ALEX RETIA S ATODIREI LUC

BO DN AR IU

CO MU N

39 39
EI LUCACI ANDR

FL OA RE

PS CO LA RS AM OIL ISO PE SC U

19

RE CA PAR

CC

R E S O

A A

E SIL VA

AN LC SO

E AR RC PA

13

MI CO C. +1 S. P

X ME

24

BU N

45

39A

R T

33

ST IR BU

21 BU 27 JD ST EI BU 19 RU TIB RA ER C G IU CAR TIN ION ES U CU CLU TI CIA N

6 TOMA RADU

36

6 8

34

HL AD EG H.

MOLDOVANU AUREL

24

12 14

ITA TE AE VR EIA SC

12A

BL

GALANTON MIHAI

51A

BL M

BL L5
10A

10B

CO SO VA NM

AR GA RE TA

HLADE GHEORGHE

P E TR

IC A IV A S IL E

TE OD OR OV IC IV AL ER IA

IC

GH .

CC

195

CC

CC

CC

D V A

131

R T S A P

R E V

IL RG VI

BL

13

T EN LIM MA .CO S.C

A. S.

IA CT RE DI

28

12A 27A 31
GRADINITA
COSTIN V-LE

23

UL
RESTA N.C. FO

. U TR EAN IUR CUC

ILE VAS UB IOS

C. M. SV.

17 13
CRO ITO RG RIG ORE

EN A PO CHE PV ALE TITI RIU

P O V

CC
BE CI

A
A D VA LI

R -T

U
N O

IC

LU

E CH LO IL FI O AN AM S R CC SE ER CO OS LO OC A PO OL P IL L EM NE RI U AC DO RL U BU AC RL BU

BL +4
P

48
15

10

2 P+

F. AT AT PL ON T BE

49S B L 3+ 6 +

3
A EE AL

LU

FA

14

E5

24
LU

BL T3
P+10
A AR RIN TE VE

12

U DI SE

BL T2
P+10

A IC LV SI

SU

A AV CE

28A

ENIA EUG LIBA BER

DR U

15
DUSLEVICI LIUBOVA

24

CE L

22

BL B3
20

16

10A

10

10 RU CEL BUN STR. A L E X A N D 11

BL C1
2

17

BL N5
5

SA

140

I IC EV A AS

SC

BL H5

S E R

JU

13

R. ST

MUC ILEA NU

E AR RC PA

LU

LI

ILE VAS AN GAL

BL H4

IE AT ND FU

GH .

ru ina

CC

U CE

1 P+
TIA EC DIR

BL B2

MO

CC

R SE CO LO O P

RU

GEOR GETA

+1 P

HE RG EO GH CC R SE CO LO PO

UC CI EI AT M

14

BL E4

26

BL J

CAM IN G RUP SCO LAR S. IS OPE SCU

STRAT NICHIFOR

20

S SE ENC NC IU IUC C D TR 4 AN AIA N

POPA AGLAIA

ST R. GR IG OR E

A 5 RIU MEALISABE S RIA TA E T S NA E FAN NC UC IUC A E ST UGE EF NIA AN

AR S OL ENIE

E N

TI U

STR.

PARCULUI

7A
VIN DE RE U

S.C. ELECTRICA S. A. SV.

ULUI STR. B R A D E T

EX AN

Ce ntr u

E D

195

DS

NIC OL AE

CC

IA EN G EU

LM

LD

SERVIS AUTO

COBAN AURELIAN

28

IL

+1

CC

LU142 I OR

136

y an mp Co cu rla Bu

EA VL RA

POP ION

AL

MATEICIUC IOSIF

18

S.A .S V.

13

CONSTANTINESCU GH.

14 16

M 18 BO ORA R DN AR DOR IUC IN DA A M. VID I.

25
IOAN LEOMIZA

LA U

LI E

Su ce ea va

SP AT AR U

LI139 DI A

135

IN P

C S TE

M IR

HE RG A O HE G I

E SIL VA T. R . V SE CC CO ER LO COS PO LO PO

UC CI EI AT M

L RE O VI

I SK AW CL IN WA LOR F

E LA CO NI

ci be

U NT

OR NF

poarta 2

BL G5

4 P+

HINCU ADRIAN V-LE

STR.

IIT 143 O 143 R 141 U


CC

LU CIA

E TR

FA

BU RD UJ OC

CC
SE RB IU C

ci be

STEFANESCU C-TIN 1
VOICHITA STR. DOAMNA MARIA

IS O

T. U

TR PE

E LA CO NI

BL H 1

E A

U CI EI AT M

I LU
BL E5

C TI MA

Cabina

IE

34A 5A
TA BALINT ARE

ST R.

34

32A

30A

30

BL I2

49

BALAUTA VICTOR

BL A5

PE

DTR U

136bis
A

U AT S

CU ES

10

I.

3 P+

IN

17

A DI LI

17

N BA

BL C5
32

3
A AN

SC

CI VI PO PO

B IU

BL G5

BL C7

TO

N JI A

CC

TIE UC TR NS CO

FLORIAN OVIDIU SKRYPNYK PETRU

PO PO VIC IM IHA I

BL C2
1 12
STR.

13

IC

CI VI X SE LE A CA LU IER A M

IL IN

O R

SU RA

MA RE IZA AN LC VU

16

Sediu Administrativ

A OL RIC AG CA

ci be

18 19

G H

OT TM IR CE A

49

LOC JOACA

8A

6bis

E PARCAR

T R

A N

A M

145

145A

S V O

H C

N A IO

IH M

C O

E LA O

NE IU AC AL UG ST E R ICO T AD EN CC AS C TP UL C

C LO PO

ER OS

IU LIV

I IC AR ZV

. EX AL

N IO

I EN G EU

AA

R SE CO LO CC . PO M ER S CO LO PO

BL H1

-T IN

O C

. H IG O 146 IT H IC N

IA D

IC V O P O P

IE

IH

A A CC

AR M

IA

BL T49
B
15 31
N SCTO RA

ci be

52

20

BL H2

C O

14

18

BL H3

H IG

FI LO N

C LO PO

EA CH CIU C.

U DIN

51

LO

Magazie

15

BL G23
Garaje

Statia de salvare

BL IRIS
P+4
IN TIE UC TR NS CO

Magazie

R. ST

PA

UL B-D

1 M

BL G

BL A2

51

BL E343
POPOVICI V-LE
CU RA

PE NT EL ES CU EU GE LU NIA BU PAS LA CU TE R OD LE NA ICA

STR. EU DOXIU

ST OIC AS TE FA N

R EO G

IA LID RIA HI MA SC I AV SE CL IRE VA OD AT

CC

CC

CC

13

Rampa

INA NT CA P+1 S+

MIN CA +2 P

AI
3

BL A1 47 BL C1
39
E RI IT M DI

FLORES NIGA NE CU MARIO CULAI AR 2 A

BAN DAC AUR ORA

N A

N TO

C LO PO

R SE O

22

N PI 7

SC TE

E G

R SE O

H G

A IL O AM C LO PO

R SE O

IU

N IO M SI

IU EL RN CO EA CH CIU

IM LIS VA

R BA

-D B

48

29

N MI CA ITA IN AD GR

A B

12

15

BL G23
Depozit Carburanti

E AL

EA

CO

3 P+ S+

LBA AA CAS 1

P+10
SPV

74

BL P

POLICLINICA

P+

B-DUL
BL E2 BL A3 41
37

ANA I PATE S C U
BL E1
4 1
RO CO ZOPO RD UB L PHIL AN IP TR AIA N
OR EZ EA NU SIL VIU

BL

SC

TU SA

A E

AN CC OV LD MO

13

A CE

CC

IU R CC SE O C LO CC PO

47

B RP

CO

D1

C LO PO

R SE O

R ZA LA
CC

1 P+

U SC JE

N IO

CC DS

GE E OR LA GE O C NIC CC IHO OC M IH M

11

IN -T

CC

CC

N FI TI

IU

IN -T
E VL RA JU

8
L RE VIO IN R O D

T9

48

B
24 1

LE

10

SC

.G

. EN

4 R.
8

. S.C

. S.C . S.C

13

BL
0

1 E2

N
MIN CA +2 P NR

.2

IV. UN

AN EF ST

V. ES AR LM CE

RP

C VI PO PO

H. IG

R ENTA ALIM

BL L
56
ACA LOC JO

G RA D

IU EX AL

190

190

13bs

CC

U -TR AD SC RO

44 3

. S.C

RT 1 O SP P+ LA SA

IN IT A

PRIMARIA

FI RI LO R

MAGAZIN BUCOVINA

P+2

B.R.D P

ST

LE SI VA

U SA

R.

IU

C IA

IN U -T TR C IU PE C C IUA BA C BA

U AG NE

U TR PE

22

25

45

23

. S.C

9
. S.C

11

BL G19
B L E

R TO RA BO LA

S+

4 p+

BUNCAR

PARCARE

BA RO UL

AU

N O

CC

95

56

N RE TE

C LI PO

IVIL MC RO S.C

1 1

AN

BL

R PE

C S A

46

42

IC

bi

R CO 2 P+

P+

SV .

EL

BL

B1

C SI

4C 54 BL 5

LOC JOACA

29

TR AN DA

L EU L I UZ NA M NE IO VI AT O N UC B AL

N BA

EN EL

IN -T

N O

20

B-D

O C

5 7

. S.C

BL T43

. S.C

BL T29

B
5

CA NI LI

. PT

I PI CO

RA U ME CA IND

DE

E RI ST

36

SI

PD

1 BL 4

34 A 0

42

BL A1

52

50

50bis

1A

52bis

IC II

RE ST AU RA NT 'BU CO VIN A' HO TE LB UC OV INA

R FI M ZA

E LA O U IC N TR EL C DR O IO IN C IH M HO C V -T I C M HO C I M IHO M

24

M LI A M

A LIG BU

49

48

RA DE 27 FE

20

STR.

VASILE BUMBAC

MODA

CA

M CO

C ER

LU

XO

IPA TE

N A HA LO

BE CI

2 P+

CC

BL E39

18

RT ME V. S CO

ZE NO VIA

A LIT GA AU TIP

LC

ST R.

BL

50

LA IA 27

UL

P OO

SC

N IO

LA EA IT

CC

C VS LA C VA
A

TU DO SC AG H.

18

IU AR ET AN PL 13A

44

12

AR M

DU RA A CU ES IN CC NT TA CC 1 S P+ ON C U 120bis TR DCC IN GA T CC R 10 108 C1 REL HO A RU P+ R AU NA JE SE U BE CO TR CC LO PE 1 I A U PO IH P+ AN M IN TE U CC OR OL SC FL R JE SE CC CO CC LO CC +1 PO

1 P+

CA SA MO RT UA RA

2B 11

21

DU RA TU AM NE

PO PE SC U

-T IN

U HORIA GROZAV PAUL MANOLIU

A LC HO

IA

CC CAR S PA

E IL AS IV

I RE ET AP

BL G40
B L

C. S.

38

4 P+

S P 40 IN U

A RIC AU

CC

N IO

1 SIL P+ IU VA

CC

C IU E SIL FRIC VA

14

13

30

U BR IM

R EU

1 LD

10 BL T1

38

14

. JUD. SV CONS.

13 10

R. ST

RE

48

PU

AN

HI SC AV SL VA

11

40

B +4 P

IUC MIH AIL VAR ZAP OV A NICU NTO NETA LESC U SV ETLA NA

NU EA IN G CC AR M

TIN C-

EA IR VA UN O C. L D B. MO IF S

T IS AT ST

BL E
10
TA EORGE IANU G BORDE

ze Mu

at ul S

ulu

STR .

COMPLEX DESERVIRE COOPERATIVA UNIREA

GHE ORG HE T. V LAD IMIR ESC GHIVN U ICI DTRU 6A

OST 8Abis C IU

POL OCO SER IU E 8A UGE NIA

12 ILIE IU IA AR AL AT ISM IN CR VIC


NO TO AN

ITA UMIN IU L MIC


AG.JUD.PT.OCUP.F.M. SV.

32 12 72 68 70 66

64

62

58

60

BANCA NATIONALA

MODIMEX

POPO VICI ADRI ANA

20 IE U IL AR OL

16

BL N1
pe a l uz

BL A4
4A

3 6
STR.

SCOLOBIUC GH. GHIVNICI V-LE 5

15
C

22

BL G23

14

21

16

15

BL G23

.1 NR

B-DUL
SPV

L MARE STEFAN CE
4
VE RC IUC

BL F

BL N2
18
POPOVICI CIP.

3
B

LO C

SCUTARU V-LE

SC. GEN. NR. 1


1 7 9-11
TODIRAS GH.

Nereida

JO AC A

22

24
FUNDU GRIGORE

VERINCEANU-BACILA RODICA

BL C4
1
. R ST

49 53 1

PARCARE

45

BL I1
6
AN EF ST

BL A4
BL 12AP
BL M1

BL C2 BL C6
CI VI PO PO U AN RE GU UN

6
LA OIA SP

GH EO RG HE

BL C3

PO PO VIC IV ER CA ON LD ICA 3A AR GR ET AM RA AD AM IAN IHA I PALA NC 6 EAN UA LEX AND RU

ORE ZIAN UC ORN ELIU

ST

R.

BL N3

TU
9

26
LEPCALIUC MARIA

F DA AR

DO

3 GRAD.CU PROGR. NORMAL NR 2 SV.

TCACIUC VIRGIL

VL A

CIRLAN CLEONICA

DI MI RE SC U 6A
8
PARO H.ROM DOROFT -CAT. EI CASA

IVANOV OLGA

S TR

15 VL DORAN RI . TUILA VALE22 C.J.DE PENSII SV.


MIHA

CU ES IR IM AD

re eta erc uc ntr Ce

BO

CUCU ALEX.
HUSMAN V-LE

24

LUCACI C-TIN

BL N4

TR

SA

BL B1

S.C .

I STEFAN DRACINSCH

CHIRILA MIHAI 8

MU SA TIN II

KOLMAN AGLAIA

11

IRIMIA CLAUDIA

INIA IRG NV EA GH BO

28

. M IT R O P

AN CHE IULI MAZARA

S O FI A N

VORONCA DORU SPIRIT

MAIER NICOLAE

LEGENDA

HLADE NICOLAE

P+ 3

4
1 P+

BLOCURI DE LOCUINTE
C NIU TE EN SM
BECI

AG RO FIT OT EH NIC A S3 V.

17
CONSTANTINOVICI MIHAIL

IAZ

A UR AT AR AP DE D. JU UL R NT CE

A AL DIC ME

POSTURI DE TRANSFORMARE PUNCTE TERMICE


SUCURSALA DE REPREZENTARE SI PROTOCOL SV.

SMENTENIUC IOAN

DA VA LI

GARAJE MAGAZII TRAMA STRADALA


I S LAZ

PARCELE SUBPARCELE CLADIRI SI CASE PARTICULARE

DS

2B

RM HA OP

36

AI IH

15

S TR

AS ON LE

A IC AN

C JI BI

H. G

BL E35

A. S.

U& EL .G S.C

2 LB

7A

42

12

BIB LIO I.G TE .ZB CA IER A

uz

153A

CC

LE SI VA

RU CA BA AR B

IN M A

16

19

11

BL G15

GE OR GE

.L. S.R

A1 BL +4 P

48

PE TR IC A

43

34

ST R.

18

eu

40

17

. MIT

E CC LA O IC

AN

BL T38

BL E37 BL E36

li bib

3 AP A TARE OR

30 A

CE NU SA

45

BL T4

CO JO CA RU

R O CT VI

32

TE VI 25A IC

18

16

PA RC AR E

ure Pad

lS

+1 P

N TO

CC

N II P O

94 T

ca ote

15

BL G31 A

23

CIR . IS S.C

S.R

.L.

A2

30

19

STA TIE GAZ

Padure

at

BL

R OP

TU M EA N

AJ EN M C. S.

BL

39

U AZ

Bl B2

IO ZE FIN A

12

AI EL OR IL A L EM A OZ IUC IAN GR END LIL ELA R NU IHA EA M IST BA LA TE OR ROA FL US DO RZ HO GU

IAC OB MIH MIH AIL AI AT OA DE R

ul

CC

CC IE IL

IE IL EI ES
SU C IU

ALE

C BIU BA

44

R NTO A CA DE

L. .R. TS CE EM .R S.C

OM DC SE

IR

16

ui

23

SF. VI NERI

10

. S.C

61

BL T5

ILIE TE A ON LE ORIC L IF CH INS IUM DZ

U TR PE HI SC LAV AS V

6 16

OLIE

BL B

CCIC J BI

. .R.L AS VIV MA .AL S.C

C LO

37A

RIS LIB

BL

AN

BlB 3

BA CA

AN IO

BL G34
9

CR IS SUIU MIHAIR TINA US UE DV IGA 41

. SV .A. US NO AI CR PE SC GE

IUC BL BA

N DA

BL G31

21 RE OA

BU RA C

CC

A AC JO

J BL

37

28

I.

24
. S.A

22

L.

IE N

CE

ST R.

153

BL T33

BU SU IOC

SC .

20

IN SP .

42

B3 BL 4 +

9
C

BL
B
E R A C PA

A3

CO CO RDU BA RD N UB DAN TR IO U AN

STR.

RIE EMB 6NOI

26

S TR .

SC O LA R

13

BL G31

BL G31

36
ALA NTR CE

14

OC TA VIA N

34

CA FE A

BL

11

JU D .

BL T33

68 TA AR PO

STR.

FI LI P O A IE

EN R TE

93

-D B

11

DU NG EA NU

35

R. ST

BL T6

ST R.

.A

L.
8

IE

VA S

T R O SP

C S

LA A O

LE

42

AT

9A

STR.

I EL

ST

17

NG SU 15 AM .S S.C

BL D10
AL

E ER

4
2 P+

15

16

AS SE L 24 MARTA CHIO SC

CU PS AN

N.

22

MA RIA

32

H MI

19

IL E

BU TN AR U

N E G

R E

A ID

7 11

LA

15

J BL

LA A

10

LE

LE

E C

17

BL T32

D SE

MARAS

I. Voda Viteazu

ESTI

14A

18POP

ION

30 C

28

OJ OC AR U

33 SO R RO BO OBC ICU IUC CE BR AN AN IND A VA US SI AM LE .

IU EG OL

BL

20

AI

18
CRESA

12 10

CIRES

IU ATOR CREM

IP OL IT

RN TE IN

ON TI NA

CASA MO

LO

10

13

ALEEA

BU

.8

13 7 14NOAIE GU

4 P+

13

17

20

BL

BL A4

IE

74

L RA NT CE 73/1 IUL

31

RTUAR A

HA

BL

ST

28A
CIU NT U

29

HA NU SE AC

10

I EIUR ZIT UL DEPO

LA

BL

28A

ILOR

HA

BL 9A

CT

L BP+4

B4

4 ` P+ D

AT

AL

RU ET "P

RA

20

TE VI

U AZ
17

15

P ST R. L IB 1

U
10

14 12

ER TA TI

AN S Uniu AMBL nea UL A polo RT.C ip nez ilor rian P o DO M P rumbe s OL SK cu I

BL C4

Cristea Livia Ardeleanu Sand Stanescu Corin a a

DA NIE

NU

93

E AR RC PA

MIH AI

SE

26

BA

AC

11A

BR FA

46

1 4-

LU NG U

IE

N RE TE

13 16

BL

DE

. SV S" RE

IL

20A

AR HIE PIS SU CO PIA RA CEV E DA UT I ILO R

IC

sera

12 14 8 6
Gh iata C Ca Ca azazac za cu u D cu M an Ca iha iel tin ela ca Pe tr

8A

8B G

FUNDATIE ia

BL C5

a rin ate ra Ec pin sif iF nta n Io lor Le via ea cta


le da Bo O

Po pe sc u

99

10

42

IE AT

N CA

S2

BL

B
B L 12

AR

NA TI

T OR SP

18

U M

AN

11

45

1 A

51

3 P+

14

AY

27

Biserica SF. INVIERE

15

Florea Ma

6 11

BL

16

De sp ina

E LE

B
B L

48

16

26 B

LT

CMO TIN GA SO VIO TR LE MA OP TA RC AA U NA DA E. 24 NA E.

LA SA

9B
IN M CA

14

11

GL OR IA

18

ria

26A

Gh e.

L B P+4

PE RJ U

BL

19

AS

ZIN A

10

12

10

ST

LE LA

B
9

1A

R.

22

13

18

21LIC C-T
S

IN

LIP FI

NIMIGE AN VIC TORIA

HO

L SCOLA DE SOFERI VOLANU

LE

BL A12

Clopotnita

4 P+ 11

A5

Luminarar

60

BL

13

1 13
RE ST AU RA NT

2 16

Poenaru Poenaru Liviu Poenaru Eugenia 5 Cristian

ETA GR RU OLA

19B

25

11A

9A T OR 9Abis SP
RIU RA DU PA

Dancu Gh e.
a rian a Ad Curc

Ma sa piu c Io n Kir sti uk Ra du

BL C 3

Po Po enaru Poeenaru Cristia naru Liviu n Eug enia

10

Jarda Ghe.

URA EC T R EF

5
Croitor Ananie
Pa du re
Padure

4 2A
n Macovei Simio

nia ge Eu Ies

SB

L. A

Niga Vladimir

Lucaciu Maria neliu eliu n Cor orn 5A Lazarovici Ariadna asca n C rina a P sca lo ri R Pa can F u Ma 3 s DO Pa nean ON rbu FL Ca

7 9
Canteniuc Elisabeta
Pa du re

S TR

IAN

CU

BA ZA

LO

BL

11A

BL

A AN ILE ER AU LB KE WIN

5 5bis

C2

AS OC IAT IA

TE

B BL

10

23

32

S TR

BL

Logh in Raicu Maria I. Gav rila

12

LE

7 UCIA L E N OD LIA IFT TE AS NE GA 3

LG

CB

51/1

22

A5 BL +4 P

26

R GE
ANU OCE SOR

RATOI TOM A MITU TEODOR RUSU MA RIA

LO

5 11

49 50

12

25

20

13

IM AS

5 3

RI

BL 4

IE

BA CIU

BL

T9

BL I7

CE L

23

40

1 11

DR

UM

AC

S CE

B
A 50 IC IF OR IG FR A T ZIN NA U O ET

27 28
PARCARE

A6

15 4 P+

E H. RN CO NEA G R CO

15
RI CA CO L RE AU

. A GH UIAN BUR

BL 13

BL

B
B

6 LB

BL

12 9 6

28A

17

20A

19A 19

A L I G SESURSCHI DIMITRIE CRETEANU BU MIHAI

BL B12

11

BL

C1

32

STR

CIR

OR ESIL
Hrecen 11 iuc Dim Bucataru Eug itrie en

15
FUNDATIE

24

tan ca Av ram Bon tea 24 he G .

26 S

IC

CURIC IANOV ICI CEZAR

28

IANOVICI AN A

14

13
Hoffman A. Florea N. Felicia Vasile

Flore aM aria

17
Ma ida niu cM M iha Maaidan i ida iuc niu 17 c NMiha Lo ico i yR leta ola nd 24

22

SP OR TIV A SP EN OR ER TIV GI A A

IE

26

34

REL C VIO DUTU

LU

LO

10B

20

S. C

CU

Buh u Io

2
R LIE ATE

UZ . AN

26

1C

NU

EL

.C

30

IP AT ES CU

B
B L 12 9

ZII GA MA

4 P+

CHIOS C

OI T

11
UC ICA CORJ DOMN SOFIA ILICA U CEAN SORO

BL 9

AL

EE

REN

Moro san Miha Moro i san Bratil G ovea avril nu G 28 he.

.F .I as

BL

SC.AC UM .PI AT C

P+ 4

12

SC

17

24

Va sin cu Oc tav ian Su ciu As paz ia

ROMB

ST R.

16

MA

7
A LE E

BL

3 A

BL

21

IU PETRU A SILV EGEA MAR TOM

18 ELA S ST LATE

CM

3
E V-L RU FA SU

Gon 30 Scu tar Maria taru Florin

if il ia

UJ

AIAN I TR ILISE

14
TA ABE ELIS DAN

BL 5

la

AR ST

B7

Lu

C LO

11A

MIH

72

N RE TE

BL

36

12

24 RE NEL

SV .

D MO

A7

12

NILL ILOVICI GAVR

1B

12A

10A

Pin za ru

8 12

73

A C A JO

SA

T OR SP

FUNDATIE

11

BL

10

BL 3

10

BL

BL

T7

Io n

10

. STR

AI

P+ A8 4

Ru xan

Du mit ru

11

BL I3

/ P+ 7 4

PAR CA RE

BL

16

V V-LE FEIO TIMO

23

N DRIA EC A NEN

dari Io

29

POSTATNI STELA IFTIMIU AD RIAN

18

14

16

Ma tei Ele na

A6

IE IUC IL TASC

10

Si mig an ov sc hi Ste fan

nel

U CE LI

23

BL

32

DORCU PETRICA

10bis

8 6A

GRADINITA Nr.1

BL

21
GEMENEANU SONIA

Dum itru Ion

12

PA R C A R E

C MI NO CO LE

12

IN C MAR BUHA

32

U ETR AN NP ID IO ETA CR DAV

6 1

E RI MB IE NO 6

D Mc

on

ald

eG heo

25

34A

INGO DEK NEU SV. ARIA PRIM

COF. GLA DIO LA

4 2

12

CASA CORPULUI DIDACTIC

Miho c Ion

Se liuc P TomAnic aras c h Cin osev itei hiva tiuc sc Ste Gh hi Viofania e. rica

Carp Ion

Cio

S & OGROUP SRL

Be u

PI

14

rgh

20

STR

A ST

R G

30

ca

21

BL T3

11

rne

O OT .L S.C .C. S

AD

P+ 4

11

ILIESI NICOLAE

AIAN N TR OSA MOR

TI PA

Bais an C onst antin

IN

A9

GRAD

30

3 P+

A IT

CIZ MA RIE

BL

RI V-LE VISINA
MANOLIU

NISTOR ARCADIEMIHALACHE E.

L RE AU ON TIR

Vla dP aul

NU

SALAGEAN IOAN

9bis
I V-LE OHUZ CA CERN I RODI OHUZ CERN

INARU

HANUL DOMNESC

10

Ca Blag rp Ion a Virg il

iG he .

-D B

AZU

BL D1

AR

31

26 GIREADA IOAN

C. An tin

36
POPOVICI V-LE CROITOR ARTE MIZIA

OSE DIONISIE UDT

BUSUIOCESCU BOGDAN P. 5

CRIST INA

69

AT RN TE IN

DASC ALES CU CR ISTIN A

P+ 4

STR.

CIPRIAN PORUMBESCU

C ES

og

8 6

7 7

Gro gori u

BL

36

28A MOGA VALEN TIN

ARCA 4 SILO 19 19A R 2

en

PAR CA RE

STR.

LU NE IUC EN HR

CASA DE CULTURA

BAL

Vla d

SANDULEANU RADU

28

-TIN EC V-L IAN N GH GE BO EU IE IA OA N 2 U AS UGE TR AN AT SU E PE IN RU ED GH SE

Ma rch itan

28

V SP

MA

A TE VIN

BL

M3

A S A

RU TR

15bis STEFANIA VINARU 13

ANCA NICOLAE

AIAN

26

E
S.C

TR

LA SA

L B 25

II P O

P+4

10

ERA

ST

19

LA

N R.

STR.

RUSU MIHAI

26

AURSUL ESEI MAR AURSUL ESEI COR IA AURSUL INA ESEI COR NELIU

IAV OR SCH I CH ARLO TA

N RADU TRUSCA

26

T OR SP

IA AR AM DIC RO

O
RIN VE SE

CI BE

1 4 M P+

BL A

GE N

RUSU LUCRETIA

R.

A IN NT CA

25
E R A C R PA

35

S CO

18

PREPELIUC V-LE 15

ALA

SAVA VALERIA

EREA I. G. S B I

15 MA RG INE ANU OLG A 17

IC ML RA SC

B 3 ST 12 NA R RIA . 2 MA AN KIL A1 E R S CA IRC .F NM . EA R

N TA DA RA

CO MP LE XD ES ER VIR

V P S

24

IH

44

IT

3 O L 4 B P+

37

38

PLAMADA C-TIN

26

24

65

J1

ITA A IN TAR AD NI GR . SA R DI

27 18 I L 4 B P+

COM SRL

22

10

22
DORIN FRUNZA MIHAIL MIHAI MOROSAN

11

39

BL P4
5

CIOBAN GH.

22A

13

CO SM AN AN TO N

NE ST ER IUC GH .

A LIN U5 PA

P M RU ER AD TO

IA ID A-L EN EL

10

DE TO IF 4V-LE C RA TO PO
GA OL

6I A IH M

4-6 2

MA GA ZIN MIX T

LC

TO 3 DIC AM AR CE L
COJOCARU ION TUDOSE D-TR U

ES

3A

CU

R ZA LA

O IG GR

1bis A

8 6 4 2

STR

Bis

. Io Sf ica er

ote nB

l 1 o ru t za 3

Pa lad eV as ile
Ch iril a

P 8 aicu O cta Pa via icu n Oc Gir tav ea ian da Va sile

Za ga nS am oila
Sla Io vn n ic Ec M ate ate rin iA a 10 ur eli uD a8 an n
V.

14

14

An d Mu rian Ve ha Ele ronic na a

12

SAVESCU C-TIN

IA

NIC

Pa du rari

OLA E

CU

18

Gh era sim

S.C. TUROTEX

21 19

HARET ENACHE

C S.

U AN OC M

BA

sile Filip Va

Pa sn ic Is utu Dri mb Buh ar R Viori u a ei c Ec si M hila a ate ari rin a a

Pa pu c

Ma rgh ioa la

An ton

18

22

P+4

N BALINEANU ADRIA

BL M4/3 BL O4

40A

LUNGU CORNELIU

Melin te

P+4

5 J1 L B 42

ITA IN AD GR

21

39

TITIENE ION 40 TITIENI RAC HILA

40

B P

+4 P

BP
L M

IT

40

23

L +4

TITIENI TOADER

DUMBRAVEANU ALEXANDRU

MIH AI

I L +4

3B ARAMA CASIAN DRAGOS ELENA

BL A11

. SV A. S. A" TE TA E ."C

Elen a

29

B 18

PINTILEI CAMELIA

12

20bis

DUM BRAV EANU

EUG ENIA

C A ." .C S

Aldinso Farah

im ic

4 J1

R. ST

EANU

8 LE
V-

NI CO LA

10

R S usu Ailo varz F Ioan aie ried Elis rich abe ta

Ilcu

COSMAN C-TIN

CIUHAN GEORGE

A TR EC EL A U R SC TA PE NEC PO A TIP

iu

23

Ilie

P+4

14

MORARU T.

Du mit res cu Luc a

J L B 38

STR.

ST R

22

STATIE GAZ

CENTRALA TERMICA ZVINCOVICI VIORICA

I. G. S B I E R E A

IT

POPOVENIUC V-LE CUCU

GH.

MORARU C-TIN

7
" T E

DUM 20 BR

BISERICA "SF. NIC OLAE" SV.

Ch ibic iM iha i

13

UZ OIT

25

13

11A

DARIE MIHAI SIRETEANU IOAN

18A
NE AG UG BA LA ABR N M IEL IHA A I AV

.S .A S

V.

Ghervan Gheorghe

Dim iciu c

P+4

P+4

28
ATELIER RETEA APA1

18B

ST R.

S.C . MO DAM IS

P+4

P+4

BL

P+4

Boic iuc

OU

28

26

Sucaliuc Dorica

34

24

12

14

Ba gu Eu gen

BL

Hag iu Fl

18 BOGHITO IU VIORIC A

Tana sa D umitr u

2 J1 L B 36

BL

32

11

Covalsch Gheorghiciuc Olga i A ngelca i

17

B ra d

SF. IO AN CE LN

Sori n

30

orin

P+4

BL 12

Sainiuc Valeria

11

P+4

P+4

39A

44

21

BL 11

Dedu Maria

BL T1

BL 10

10

12

at ea

PA RO H.

8A

12

BL 8

BL A12

BL 9

3 HO ST GA IU C VR LIV IL A IU LID IA C.

Maxim Misalsc Ghe. hi P. Ctin Misals chi C.

Da nP etr uP aul

CA SA

P ap
Padure

CAP ELA

BL BELVEDERE

ad

iu

12

B-dul

ESCU GEORGE EN
BERA RIU VLE CO RNEL

20
Sta n Io an

STR.

MIHAI EMIN ESCU

Tun

Ili e

B L E

BL M4

P+4

Li ce ul S po rt iv
B L E 68 B L E 70 B B
t or n re Te sp

65

B L E 66

IR G A IC B

N A E

R. ST

L E 67 L

17

R E V A
L NA IO AT LN EU UZ M

L B P+4

O IT U Z

O LI TI A

I NE VI CO BU AL

R A R A

E 70

B L

CI BE

E 80

R. ST

DIC OR .N

AN A IO MOG

R A

B L

C LO A C A JO

E 71

O IT

B L E 75

R ST . U N

U Z

A ORTANS

S.C. M S.R. LECO IA TE AGAP

BL

B L 9 11 B L 8 11

10

E IV

L.

B L 12 0
JU P IT E R A

R I TI TA SI

N U IO AN RE GU UN

BL 12

L E 5

AR BUNC

U D-TR

A 20 L B P+2

BUTA

B L

ILE VAS

IU INAR FINT

BL

ATELIER

ION RU ANA JUG

12 5 5

IVIA UL AN NE ME GE

14

TE AR DE LA SA

AN LUCI

AI MIH

A EL L NG GHE U A AN RA CU LA ES CA CON

DIA

AL EE

BL

L B P+4

B L 10

16

CA IN RL CE

G 2

PI

B L 10 2

RU D-T

NA IA AR M

BL

E 9

NU

UD ST

18

LU I

E SA DU RIN IA A B LUC RIN IA TE AR CA M A E CU UC ES JA TOM

B L 10 4

C ES NT C3

1 G L 4 B P+

B L 10 5

B L 10 6 B

E CAR PAR

EE

IL I SE I ST

C IU IC TE MA

R. ST

R G D A IN A IT N

10 7

Muzeul Muzeul

12

N VE

Satului

A TER

B L 7 11

B L E

E CAR PAR

11

C ER N LI C A LE SI VA

A RI MA

A MIC

.5

0 11

10

Satului

UN

B L E 13

IVE

H G .

E AR ES AR ZIT PO DE TIU SPA

B L 2 11

AN O II H E C IL VS AS A O R IV O JN H N C O C VS LEO O E JN C O IU N FI TI C

re du Pa

RS

B L

C LO

B L

E 14

R ST

A C A JO

TII ITA

3 11

B L

L E

4 11

16

C.

ALEEA A . CRIMCA

A. S. RU +1 P MB ZI

LM

B L 2 11

L E

17

EN

E R A C R A P

E 41

TU

IA UC UL IA SC AL PA OZ LU UR SC CE OI ST

LU

H AR

C L PU R O +3 P

A IV

AN EF ST RI AE CA IS OL IC CH IN IC OV SC VA

U AT ST

22

R. ST

LU I

R. ST

BL

B L E 46

E2

BL E2

. .M .I.M C.N

G .H U

EI LI PO RO IT

R U E T C IN -T
UT RE UT RE TIN C. NIC TE TA IE

M O R U LU I

UN

BL E2

ALIMENTARA

S TR . Z
BL E5 5 BL
A E LE A L U

SAMOI

IVE

BL E5 6B BL E2

a nc Ba A AV a .D ad S.C al

BL E2 6

el ot

ESCU L ISOP

RS TII ITA

O R IL O R
5 E5

R. ST

BL E2

M O R EU

ST R.

BL E5 6A

K N BA

S C U

GIL VIR

NA RI DO

I H SC IN AC R D

C IU UL PA

LA AE IH M

BL E5 3 BL

TIP OG RA

BL E5 4

STR.

CURIC ELENA VATA MAN U IO AN

U ILC

BL

A F A R U L U

LA NIE DA

EI AT M

E5 5

A EN EL

SAMO

D B-

E5

A EE AL

A OV AR LS .E S.C

BL

BL

A IN S A O E C FR IR U M E C C A E E R S H U O R A M

E8

PE IL ISO

L U

L SR

U L

E5

BL T5

C E A F A

A EE AL

FIE I

AR NIT SA

D O AT IR U

R U L U

. GH ICA ON

SCU

E IL S A IV E S E

A FA

IUC LNIC ME

IA SILV CU RES VIO N IOA

IL IHA I M H. RIC I G MA ARIC M

E S A IV

BL

LU

C D R -T

NR.2 SV.

GAVRILEANU IOAN

E5

BL

L E A
E AR RC PA

. TR ST

R. ST

POPOVEN IUC VICTO R

E6 0

BL E8

IN AIL

MIHAI DUM ITRU

BILAUCA VIO REL

R. ST

AI NIA MIH SENCIUC EUGE

ITA AR IR CA

E6 0

SENCIUC MOD ESTA

U SC

T TA SI ER I IV UN UN

A RT

E R A C R PA

RIA MA ITA HUD

SV.

R T

E R A C R PA

RU

LM

E6

V R O IIT

IN

E OR IG GR

EN

E AR RC PA

R T E P A E LI II E C IP IL F C IU C IP IL F
E IL S A V

R DE VIN

N U U T U N IC

IL

L TU

EU

R. ST

U LU

UI

R A B

I LA

U B

A OIL AM RS SE EA CO IRC LO RM PO SE CO LO PO

I.

.C S

IH M

D U LC C A E N IO

C.

.P

TI

I A

IN ID

E ZB

R TA S E

AI IH

NIA LA ME

I I

IC

RE

IU C E IL S A V
R. TE

E AR C R PA

N O

L P TA

N DA IEL BR N GA A IDIN IO CH AN C IU N TE N E M S PIA IM RA OL NO UC EO EX EL AL TI ILIA OF EM TIM IL EM

S TR

HA TU SA

NU BA CIO

U I TI C

DE CA AR

tin C-

E OR IG GR

RIA MA

N SA RO MO

. .A S

AC UB BIZ

S TR .

IU PIC

R ST .

RIA MA

SC

R O ST CA

R O IIT V U LU I

D U L ZI O R

C BA ZU BI AI IH M

IU AT ST A NE

AN IO

ES TE

DE

A AC JO

RC CE

AN

I AR ET

R.

LU

E AR RC PA

CA AN ST O IL

LE CO RI AG

IN

R ST . R ST BI

U R O AT

ie nt r

EI IT

A AN RG GO

6 E1 4 BLP+

IR IM D LA IV H C ET IP EJ R

E AR C R PA

R ST . D O

C IU AL SC MO

R N EL O R

E SIL VA

A IC D N SA

Tehnoredactare: S.C. INFO-GEO-CAD S.R.L.

63

1 P+

MOARA
IC LT FA EN I

S-ar putea să vă placă și