Sunteți pe pagina 1din 1

Schema bilantului in forma verticala

Schema general a contului de bilan vertical este axat pe determinarea unui activ patrimonial curent net (diviziunile bilaniere G i H) prin deducerea din totalul activului i a activului circulant a datoriilor cu termene de rambursare sub un an. Activul patrimonial curent net este structurat similar schemei de la bilan orizontal n ordinea inversa a lichiditii activelor patrimoniale. ntruct n schema general a contului de bilan vertical, datoriile pe termen scurt sunt ncorporate cu semnul minus ,n activul bilanier reprezinta numai capitalurile permanente, deci cu exigibilitate mai mare de un an. Aceste capitaluri, spre deosebire de schema general a contului de bilan patrimonial, sunt structurate n ordinea cresctoare a exigibilitii lor. Schema verticala - prezinta cheltuielile si veniturile pe paliere ale rezultatului exercitiului, oferind mai multe posibilitati de analiza ale soldurilor intermediare de gestiune Dupa modul de clasificare a cheltuielilor si veniturilor din exploatare schemele partiale ale contului de profit si pierdere sunt: Clasificarea dupa natura Clasificarea dupa destinatie sau locul de formare, utila pentru gestiunea entitatii Contul de profit si pierdere -schema orizontala Contul de profit si pierdere -schema verticala Contul de profit si pierdere -clasificarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare dupa natura Contul de profit si pierdere -clasificarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare dupa destinatie Schema in plan vertical a bilantului da posibilitatea observarii cu usurinta de catre utilizatori (beneficiari) a activelor nete. Ordonarea elementelor patrimoniale in aceasta schema (bilantul nr.3) din activ se face dupa principiul lichiditatii inverse. In ceea ce priveste elementele de pasiv ordonarea se face dupa exigibilitatea descrescatoare incepand cu datorii pe o perioada mai mica de un an si incheind cu acele elemente patrimoniale cu termene indelungate (capitaluri proprii). Acest model in schema verticala este aliniat la standardele internationale de contablitate. In situatia in care macheta bilantului se face dupa o schema orizontala, ecuatia valorica se prezinta astfel: Activ = Pasiv In schema verticala, ecuatia generala este data : Active Datorii = Capitaluri proprii. In schema verticala elementele patrimoniale ce reflecta datorii, provizioane si capitaluri proprii poarta numele de Pasiv