Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

unu doi trei patru cinci ase apte opt nou

10 20 30 40 50 60 70 80 90

zece douzeci treizeci patruzeci cincizeci aizeci aptezeci optzeci nouzeci

100 200 300 400 500 600 700 800 900

o sut dou sute trei sute patru sute cinci sute ase sute apte sute opt sute nou sute

1000 o mie 2000 dou mii 3000 trei mii 4000 patru mii 5000 cinci mii 6000 ase mii 7000 apte mii 8000 opt mii 9000 nou mii

10.000 zece mii 20.000 douzeci de mii 30.000 treizeci de mii 40.000 patruzeci de mii 50.000 cincizeci de mii 60.000 aizeci de mii 70.000 aptezeci de mii 80.000 optzeci de mii 90.000 nouzeci de mii o sut de milioane dou sute de milioane trei sute de milioane patru sute de milioane cinci sute de milioane ase sute de milioane apte sute de milioane opt sute de milioane nou sute de milioane

100.000 o sut de mii 200.000 dou sute de mii 300.000 trei sute de mii 400.000 patru sute de mii 500.000 cinci sute de mii 600.000 ase sute de mii 700.000 apte sute de mii 800.000 opr sute de mii 900.000 nou sute de mii 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000 un miliard dou miliarde trei miliarde patru miliarde cinci miliarde ase miliarde apte miliarde opt miliarde nou miliarde
VOCABOLARIO o/un = una/uno i = e de = di spre = verso PRONUNCIA = come si pronuncia sc in italiano: io scendo = come si pronuncia a in inglese: I want

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

un milion dou milioane trei milioane patru milioane cinci milioane ase milioane apte milioane opt milioane nou milioane 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

zece milioane douzeci de milioane treizeci de milioane patruzeci de milioane cincizeci de milioane aizeci de milioane aptezeci de milioane optzeci de milioane nouzeci de milioane 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000

zece unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece aisprezece aptesprezece optsprezece nousprezece

douzeci douzeci i unu douzeci i doi douzeci i trei douzeci i patru douzeci i cinci douzeci i ase douzeci i apte douzeci i opt douzeci i nou

o sut treizeci o sut treizeci i unu o sut treizeci i doi o sut treizeci i trei o sut treizeci i patru o sut treizeci i cinci o sut treizeci i ase o sut treizeci i apte o sut treizeci i opt o sut treizeci i nou

1341 o mie trei sute patruzeci i unu 1989 o mie nou sute optzeci i nou 2011 dou mii unsprezece 2560 dou mii cinci sute aizeci 3679 trei mii ase sute aptezeci i nou 4093 patru mii nouzeci i trei 50.020 cincizeci de mii douzeci 55.101 cincizeci i cinci de mii o sut unu 245.618 dou sute patruzeci i cinci de mii ase sute optsprezece 8.002.566 opt milioane dou mii cinci sute

aizeci i ase