Universitatea “Al. I.

Cuza” Facultatea de Biologie Specializarea Bioprocedee in domeniul agroalimentar Tehnici de analiza calitativa si cantitativa a aerului si a apei Aerul – semnificatii,importanta si tehnici de analiza cantitativa si calitativa

Imprevizibil si extrem de interesant, aerul este indiscutabil esential existentei noastre.Aerul reprezinta un amestec gazos, avandastfel proprietatile starii gazoase. De aceea, aerul nu are o forma definita sau un volum exact. Aerul atmosferic, alaturi de alte componente ale mediului ambiant, are o insemnatate vitala foarte importanta pentru natura. Aerul este un amestec de azot si oxigen necesar activitatii vitale a organismelor aerobe, inclusiv a oamenilor. Acest amestec contine si o cantitate neinsemnata de alte gaze: neon, argon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apa si alte particule, care practic nu au nici o influenta asupra organismelor vii. Poluarea aerului este generata in special de folosirea energiei si de activitatile de transportare. Urbanizarea, dezvoltarea industriei si a transportului provoaca emisii cu concentratii mari de de substante poluante in atmosfera, emisii care duc la efecte nocive asupra naturii si a tuturor organismelor vii. Conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii circa 70% din populatia urbana a lumii respira aer poluat si doar circa 10% din populatia lumii respira aer curat, calitatea caruia este in limitele acceptabilitatii. Activitatea prioritara in domeniul ecologiei consta in studierea relatiilor organismelor vii cu mediul ambiant(ISO 6107/3-85). Ecologistii acorda o atentie deosebita protectiei aerului atmosferic deoarece poluarea atmosferei cauzeaza consecinte negative pe scara globala: -distrugerea stratului de ozon; -efectul de sera, legat de majorarea volumului emisiilor in atmosfera a dioxidului de carbon, protoxidului de azot si a metanului. -ridicarea temperaturii planetei; -inrautatirea sanatatii oamenilor, impactul nociv asupra plantelor si animalelor. Sursele de poluare a aerului atmosferic se impart in: -naturale (eruptii vulcanice,furtuni de praf,s.a); -de caracter antropogen, legate cu activitatea vitala a omului. Sursele cele mai importante de poluare a atmosferei sunt:transportul, obiectele industriale, centralele termoelectrice.Aceste surse elimina cantitatii mari de substante toxice specifice, care uneori nu pot fi identificate, dar principalii poluatori, carese elimina in cantitati mari sunt: oxizii de carbon, de azot, dioxidul de sulf, praf, s.a.

1

Din acest motiv poluatori a aerului la momentul actual devin sursele staţionare – întreprinderi particulare cu volum de producere mai mic. unde situatia economica este dificila. In tara noastra. Particulele de praf reprezintă o sursa de contaminare a produselor alimentare. Numărul de unităţi formatoare de colonii (UFC) de microorganisme este mai mic şi se exprimă m3.389 mii tone. La mijloacele de transport pentru micsorarea emisiilor toxice se instaleaza catalizatori. s.praful depozitat.184 mii tone.005 mii tone. Nivelul de contaminare a aerului este legat de tipul activităţilor desfăşurate în spaţiul dat.Pentru micsorarea nivelului poluarii atmosferice de catre intreprinderile industriale se utilizeaza diferite metode. inclusiv: ● particule solide – 3. Mucegaiurile sunt totdeauna prezente. Activitatea umană/industrială şi aportul de aer exterior generează o cantitate mare de praf în spaţiul de lucru. În ultimii 10 ani se observă o tendinţă de scădere a nivelului poluării aerului de către sursele staţionare de poluare a întreprinderilor industriale mari. se utilizeaza aditivi contra fumului la motoare diesel.ambalaje şi materiale nealimentare . nu trebuie de neglijat aceste întreprinderi. ● oxizi de azot – 3. ● dioxid de sulf – 2. 2 .aportul de aer din exterior .majorarea numarului unitatilor de transport influenteaza negativ asupra bazinului aerian. Cu toate că impactul lor asupra aerului este redus. cantitatea totală a poluanţilor emişi de sursele fixe pe parcursul anului 2004 a constituit 17. cum ar fi. ● altele – 3.sistemele de evacuare a apelor uzate .a. se construiesc diferite instalatii de purificare. şi pentru că sunt bine adaptate prin spori mediului aerian. în special acolo unde umiditatea este ridicată. deoarece numărul lor este mare şi creşte stabil.446 mii tone.materii prime alimentare brute Bacteriile şi/sau drojdiile predomină cel mai mult în industria alimentară. s.345 mii tone. antrenat în suspensie de curenţii de aer .a. de exmplu: se perfectioneaza procesele tehnologice. în contact cu produsele alimentare. se efectueaza ermetizarea instalatiilor tehnologice. cel mai mult polueaza aerul atmosferic transportul auto: suma poluantilor emisi de autotransport este mult mai mare decat suma poluantilor de la sursele stationare. ● oxid de carbon – 5. Datele prezentate nu sunt depline din motivul că nu toţi agenţii economici au prezentat rapoartele statistice. Potrivit datelor rapoartelor statistice (forma 1-aer). Numărul de particule de praf astfel depus poate atinge valori de zeci de milioane/m3.îmbrăcămintea .369 mii tone. Surse producătoare de particule sunt: . se dezvoltă în zonele uscate. care este condiţionată de scăderea volumului producţiei.

Toţi agenţii economici care poluează bazinul aerian în rezultatul activităţii lor trebuie să dispună de laboratoare sau mini-laboratoare pentru efectuarea controlului permanent al emisiilor în aer. Frecventa recoltarilor trebuie sa asigure obtinerea unor rezultate care sa ofere situatia reala a poluarii aerului. -natura poluantilor.Metoda sedimentării Cea mai frecvent folosită metodă pentru a determina cantitativ microorganismele din aer este metoda sedimentării. putând fi evaluate calitativ şi cantitativ. după care membrana se depune pe suprafaţa unui mediu de cultură cu geloză. Presupune trecerea unui volum de aer printr-o membrană filtrantă. 3 . micro-organismele vor creşte formând colonii caracteristice pe suprafaţa membranei.Metoda filtrării prin membrane . -procentul de populatie expusa. • Concentratile maxime admisibile ale poluantilor iritanti prezenti in atmosfera au fost stabilite prin STAS 12174/1987. volumul se exprima in mg m-3 si sunt stabilite ca medii pe scurta durata (30 de minute) si durata lunga : zilnice. Intreprinderile sunt nevoite să investească mijloace financiare în protecţia aerului pentru menţinerea instalaţiilor de purificareexistente în stare de funcţionare. -aria de raspandire a acestora. performante. într-o placă Petri.Metoda aspiraţiei . Pregătirea profesională a cadrelor laboratoarelor ecologice. • Elaborarea şi implementarea unui program de investiţii necesare să ducă la instalarea în laboratoarele ecologice ale IES şi ale întreprinderilor a unui utilaj de măsurare şi prelevare a probelor performante care ar corespunde cerinţelor actuale. Prin termostatare optima.Implementarea unui Program de monitoring a surselor de poluare aerului la nivel naţional ar trebui să înceapă odată cu rezolvarea unor probleme şi anume: • Ajustarea legislaţiei ecologice privind protecţia aerului atmosferic la normele şi standardele europene. Pentru evidenţierea microorganismelor prezente în aer se aplică mai multe tehnici de recoltare: . Fixarea punctelor de recoltare a probelor de aer pentru analiza depinde de: -caracteristicile surselor de poluare. inclusiv şi reciclarea cadrelor peste hotare. Monitoringul calitatii aerului se face in flux informational rapid si lent. deoarece la momentul actual procesul stabilirii unor standarde noi nu are o orientaţie clar definită (diferiţi experţi se documentează din diferite surse). • Metoda filtrării prin membrane. Se disting puncte de recoltare fixa (statii fixe) si puncte sau statii mobile. -echipamentul si personalul disponibil. Spre regret insa. lunare sau anuale (cele mai frecvente sunt cele zilnice). întreprinderile investesc foarte puţine mijloace financiare pentru procurarea instalaţiilor noi.

numărul de colonii rezultate prin sedimentarea celulelor pe suprafaţa mediului. n . 30 minute). s-a recomandat de catre organismele specializate ale Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator (GEMS-SC MNI) oraganizarea a 3 tipuri de statii: pentru supravegherea poluarii de fond (baza). regionale si locale (impact). 10.numărul de unităţi formatoare de colonii. de preferinta in munti. Pentru determinarea numărului de drojdii si mucegaiuri din aer. Timpul de sedimentare variază invers proporţional cu gradul de contaminare presupus al aerului analizat (5.• • • • • • • Metoda sedimentării (metoda Omelianski) Presupune expunerea unui mediu de cultură specific. La momentul actual laboratoarele ecologice ale Inspectoratului Ecologic de Stat cât şi cele departamentale nu dispun de un echipament complet adecvat pentru a asigura efectuarea sistematică şi completă a monitoringului surselor de poluare a aerului. prin capul de prelevare perforat ai aparatului Microflow 90. La sfârşitul perioadei de prelevare. iar termostatarea se va realiza la 25°C. La nivelul solului se poate gasi o asemenea calitate a aerului numai la distante foarte mari de sursele industriale. în plăci Petri. 15. timp de 2-3 zile. Exista statii de 4 . aparatului Microflow 90 i se vor ataşa placi cu mediu PCA. iar termostatarea se va realiza la 30°C. 20. drojdii şi mucegaiuri. [min]. După terminarea perioadei de termostatare. Supravegherea poluarii de fond a aerului intereseaza umanitatea in ansamblu pentru ca producerea unor incarcari aduce modificari ireversibile in compozitia chimica a unor straturi de aer si ca urmare. pot rezulta consecinte grave pentru intreaga biosfera. Pentru determinarea numărului de bacterii aerobe mezofile. Impactul aerului aspirat are loc pe suprafaţa unei placi Petri in care se găseşte depus mediu de cultura. solidificat. cu o viteza constanta si pentru o anumita perioada de timp.suprafaţa plăcii Petri. S . pentru sedimentarea microorganismelor din aerul corespunzător punctului de control. Statiile de fond fac determinari asupra urmelor de poluanti care au patruns in asa zisul “aer curat”. τ = timp de expunere. După termostatare corespunzătoare. se apreciază cantitativ numărul de microorganisme din aerul analizat cu formula: ufc/m3 aer=100x100xn/SxK în care: ufc . Analiza calitativă a microorganismelor din aer se face prin identificarea coloniilor obţinute pe plăcile Petri cu medii caracteristice pentru bacterii. timp de 3-5 zile. ceea ce corespunde calitatii aerului de deasupra stratului limita planetar (peste 22000 m).coeficient ce depinde de timpul de expunere: K=τ/5. se scoate placa Petri din aparat si se introduce intr-un termostat. K . aparatului Microflow 90 i se vor ataşa placi cu mediu Malt Extract Agar (MEA). se număra unităţile formatoare de colonii (ufc) si se evaluează contaminarea biologica a aerului. pe baza volumului de aer prelevat. [cm2]. Metoda aspiraţiei Aerul care trebuie prelevat este aspirat. Sistemul national de supraveghere a calitatii aerului In domeniul supravegherii continue a calitatii aerului.

a efectelor produse asupra materialelor. • Pentru interpretarea datelor se folosesc metode matematice. Pentru determinarea concentratiilor de aer pentru un teritoriu expus poluarii. dar sesizeaza si aparitia de noxe de la statele vecine. mai rar folosindu-se cele raportate la 30 de minute. reprezentate de dispozitive care inregistreaza in mod automat concentratiile substantelor poluante gasite. aceasta se poate face prin calcule si/sau prin observare directa. Pe linia supravegherii continue a calitatii aerului. iar cunoasterea lor permite stabilirea naturii poluantilor. datorita surselor de poluare industriala din interiorul tarii. urban. fiind necesare doar reglarea periodica a aparatelor si schimbarea reactivilor. trebuie sa se cunoasca toti factorii care concura la realizarea lui. Stana de Vale. etnic si ecologic. industriala) prezinta in primul rand un interes national. Predeal. variante ale metodei manuale. cand recoltarea probelor se face prin metode clasice de aspiratie sau sedimentare a suspensiilor. Supravegherea continua a poluarii la nivel local (de impact. Poluarea de impact afecteaza direct si indirect in special lantul alimentar si sanatatea umana.Se pot folosi si metode semiautomate. constructiilor ca si a eficacitatii sistemelor de retinere si de protectie. depasirile de substante poluante (in %. optime din punct de vedere sanitar. Fundata si Bucuresti. De un interes egal apare si influenta noxelor asupra ecilibrului ecosistemelor si deci asupra folosirii optime a resurselor naturale. Este foarte important sa se stabileasca aria de raspandire a poluantilor. iar pe ordonata concentratiile. in zonele puternic poluate. incluse in reteaua Global Atmospheric Watch (GAW). analizele facandu-se in laborator. impune de asemenea supravegherea continua a poluarii locale. Rezultatele obtinute se pot inscrie sub forma unei diagrame avand pe abcisa timpul. dar se pot calcula si medii lunare.) Observatoarele de supraveghere a poluarii locale se organizeaza. a volumului lor. Metodele de determinare folosite in activitatea de supraveghere a calitatii aerului pot fi: • automate. Parang. Rarau. Emisiile poluante pot proveni de la surse diferite. fiind automatizata doar schimbarea probelor. anuale si multianuale.utilizandu-se current valori integrate raportate la 24 de ore. In practica se calculeaza avand ca baza de referinta concentratiile maxime admisibile. de regula. Cunoasterea nivelului poluarii locale. precum si a evolutiei in timp a fenomenului de poluare. manuale. sezoniere. 5 .fond la: Bran.Studiile facute asupra evolutiei nivelului de poluare conduc la gasirea de solutii practice. in tara noastra este in curs de extindere Sistemul National de Supraveghere a calitatii aerului. Semenic. In urma masuratorilor se calculeaza media pe 24 de ore. Statiile regionale permit supravegherea gradului de poluare a zonei respective.

importanta si tehnici de analiza cantitativa si calitativa “Apa este un dar foarte pretios. echipat cu o turbina de constructie speciala. ceea ce a insemnat ca au putut fi rezolvate prin masuri locale. suprafetelor de lucru si utilajelor reprezinta o prioritate majora intrucat prezenta in cantitate mai mare decat cea prevazuta in standardele sanitare poate periclita sanatatea oamenilor.) Stiinta a permis oamenilor sa traiasca pe planeta in numar nemaiintalnit si intr-o bunastare fara precedent. creand multe probleme in legatura cu pastrarea si imbunatatirea calitatii ei. etc. Astazi se pare ca multe probleme au loc la o scara globala sau cel putin continentala. actioneaza de fapt ca o usa “virtuala” intre exterior si interior. reprezinta o mare problema. fara precedent. insectele reprezinta un pericol major in domeniul alimentar datorita riscului mare de infectare pe care il presupun.Totusi. microorganisme. Concluzii Este bine cunoscut faptul ca intr-un spatiu destinat prepararii sau vanzarii produselor alimentare. cum ar fi: carmangerii. barierele de aer reprezinta o solutie ideala. Din acest punct de vedere. Barierele de aer sunt deasemenea foarte importante in locuri in care este necesar controlul riguros al calitatii aerului. Controlul incarcarii microbiologice ale aerului. Scopul unei bariere de aer este nu numai de a reduce substantial schimbul de caldura cu exteriorul (mentinand constanta temperatura din interiorul incaperii). 6 . Statia Fundata. poluanti. in care reducerea cantitatii de praf. hale de productie din industria alimentara. fiind practic recomandata sau chiar impusa prin legislatie. spre exemplu. conditiile de igiena si curatenie sunt extrem de importante. Nivelul nostru de consum. frecventa deschidere a usilor intr-un spatiu in care conditiile de curatenie si igiena trebuie mentinute la un inalt standard profesional. agenti poluanti. mai pretios decat aurul si decat jocurile olimpice” (gr. in ultimele decade s-a intarit convingerea ca omenirea a atins o noua limita conditionata de o bariera la care nun e-am gandit inainte: planeta Pamant si resursele ei sunt limitate. fum. a accesului insectelor este o conditie a functionarii acestora. aer care contine praf. ca factor de mediu. este afectata puternic de poluare. cunoscute si ca “perdele de aer”. • Apa – semnificatii. Acest lucru este posibil datorita unui fascicul lamelar de aer produs de un ventilator centrifugal foarte puternic. localuri destinate alimentatiei publice poate garanta stoparea aportului de microorganisme si infestanti in general prin caile de acces ale persoanelor. este insotit de o gama de emisii nocive in mediul natural. are o pozitie avantajoasa prin departarea de zonele industriale. dar si de a impiedica fluxul de aer din exterior. unitati de productie a produselor alimentare in general. ceea ce ii confera calitati superioare statiilor asemanatoare din Europa. Problemele create de aceste emisii au fost semnalate mai intai local.Statiile de observatie participa efectiv la studiul schimburilor poluarii de fond a atmosferei terestre. NUMAI prezenta unei bariere de aer la intrarea in spatii precum: carmangerii. Resursele carre creeaza bogatia noastra sunt epuizate cu o viteza crescanda. Pe langa aceasta. insecte. Barierele de aer. mirosuri neplacute. Apa. De aceea. etc.

Aprecierea stării de igiena a apei presupune: determinarea numărului total de germeni si a bacteriilor coliforme. de aceea in analiza apei se urmăreşte detectarea poluării fecale-folosind indicatorii coliformii. Această situaţie se va menţine. • SURSE DE APĂ POTABILĂ  Omul se poate lipsi in extremis de apă pentru alte folosinţe. rezultată din experienţa şi necesităţile tuturor. de confirmare. deoarece diminuarea lor ar însemna creşteri catastrofale de nivel a mărilor şi oceanelor. metodelor de analiză şi control. Se afirmă astăzi că de regulă apa este cel mai bine cunoscut şi monitorizat factor de mediu. dar nu şi de apa de băut. sub raportul unor indici organoleptici. Pe măsură ce a progresat ştiinţa dar şi poluarea s-a intensificat şi diversificat. mai rar din alte surse. pentru a asigura sănătatea populaţiei. Determinarea numărului total de germeni Numărul total de germeni reprezintă numărul de colonii care se dezvolta in urma insamantarii de 1cm3 de apa in mediu de cultura. pe comunităţile umane perturbând alimentarea cu apă. in timp de 48 ore la 35C. Fiecare ţară sau regiune dintr-o ţară are propriile norme de calitate. este şi va fi APA POTABILĂ. Dar chiar în ţările dezvoltate s-a dovedit că nu s-a făcut încă destul şi că standardele şi reglementările trebuie periodic reconsiderate şi actualizate. H2. biologici. care pot conţine germeni patogeni. Exploatarea neraţională a resurselor de apă (subterane şi de suprafaţă) şi modificările artificiale ale fluxurilor naturale (devierea cursurilor. fizico-chimici. dar foarte puţin fără apă. De exemplu 85% din apa dulce de pe Terra e prinsă în calotele glaciare. a crescut exigenţa şi complexitatea standardelor. Supraexploatarea sistemelor naturale ar trebui eliminate inainte ca aceste sisteme sa se prabuseasca. Rezistă timp destul de îndelungat fără mâncare. modificarea nivelului normal al oglinzii apei ) se repercutează.  Apa potabilă provine de regulă din ape subterane sau din ape de suprafaţă. 2. Determinarea bacteriilor coliforme Sursa cea mai importanta de poluare bacteriana a apei o constituie reziduu-rile. dar nu se poate lipsi de apa lichidă. direct sau indirect. În acest sens Organizaţia Mondială a Sănătăţii a emis şi reeditează periodic "Directivele pentru calitatea apei potabile" iar 7 . dar nu ne putem atinge aproape deloc de ele. bazate in primul rând pe capacitatea bacteriilor de a fermenta lactoza cu producere de acid lactic. Metoda pentru determinarea bacteriilor coliforme include teste prezumtive. Şi găseşte apă în diverse alimente. STANDARDE ŞI REGLEMENTĂRI Norme calitative pentru apa potabilă există de mult timp. deoarece sunt factori obiectivi. Totuşi pe plan mondial se tinde spre o bază comună. excrementele umane si animale. CO2. ale căror valori limita sunt prevăzute de normative sanitare in standardul de stat. 1. după 48 ore de termostatare la 37C. De aceea pentru om cea mai importantă apă a fost.Analiza microbiologica Apa folosita trebuie sa îndeplinească condiţiile de potabilitate. asigurarea hranei sau ducând chiar la dispariţia în timp a comunităţii respective. bacteriologici. lanţuri de acumulări. mai devreme sau mai târziu.

tularemie) şi prin inhalare (aerosoli cu Legionella). cum sunt Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman. • La baza patologiei hidrice neinfecţioase stau trei mecanisme: .organisme internaţionale precum Uniunea Europeană promovează şi ele norme comune detaliat sau cel puţin orientative. şi asupra omului în particular.modificarea conţinutului de micro şi macroelemente chimice în apă. iar germenii sunt tot mai rezistenţi la dezinfectante.Pe primul plan al acţiunii apei asupra sănătăţii omului stă patologia hidrică infecţioasă (relaţia apă .contaminarea apei cu substanţe chimice toxice. !!! Diversele substanţe chimice dizolvate în apă pot avea importante efecte asupra sănătăţii organismelor vii . Unele din acestea sunt aduse predominant sau exclusiv prin apă şi de aceea lipsa lor sau cantitatea prea redusă afectează sănătatea respectivului organism viu. deci pentru care nu s-a putut stabili existenţa unui prag sub care să nu fie nocive • Elemente esenţiale: Sunt substanţe care trebuie să facă parte obligatoriu din dieta organismului. !!!Calitatea microbiologică a apei este în scădere în majoritatea ţărilor.contaminarea apei cu elemente radioactive. 8 . Pe această bază putem grupa efectele biologice ale substanţelor din apă în trei categorii: Substanţe toxice cu efect de prag : Sunt toxice numai peste o anumită concentraţie (prag). în principal prin îmbunătăţirea generală a igienei. devin toxice peste o anumită concentraţie şi pentru care e nevoie de doză crescută deoarece nu se acumulează. dar este posibilă infectarea şi prin spălare şi îmbăiere (leptospiroză.epidemii ). Altele crează probleme la concentraţii prea mici. Se preconizează că securitatea microbiologică a apei va fi o mare problemă a secolului viitor. boli parazitare. . . Substanţe genotoxice : Sunt substanţe toxice ce produc efecte nocive: carcinogene (produc cancer). boli virale. mutagene (produc mutaţii genetice) sau teratogene (produc malformaţii) posibil la orice concentraţie. Scăderea imunităţii populaţiei. aceasta putând fi atinsă şi treptat prin fenomenul de bioacumulare. Sunt substanţe care pot să fie dăunătoare peste o anumită concentraţie. sau diverse metale care sunt toxice peste concentraţia-prag. Principala cale de transmitere este cea prin ingestie (directă. INFLUENŢA APEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI Apa poate avea o mare influenţă asupra stării de sănătate a organismului uman . sau a alimentelor contaminate prin apă). schistostomiază. a produs o creştere a susceptibilităţii la boli hidrice. în general. Substanţe cum sunt cianurile sau nitraţii. Principalele boli cu transmitere (predominant sau posibil ) hidrică sunt: boli microbiene. sub aceasta nu se observă efecte asupra sănătăţii.

unde apa prizată se injectează în sol superficial şi la mică distanţă se extrage şi se introduce deja prepurificată în staţia de tratare propriu-zisă. virusuri şi paraziţi. complexitate. sau ce filtrează slab din alt motiv. Totuşi. Scopul este distrugerea agenţilor patogeni bacterii. bicarbonat etc. care nu se aplică la orice staţie de tratare. pentru a nu fi corozive.Staţiile de tratare a apei au structuri destul de diferite în funcţie de dimensiuni. apele subterane din soluri fisurate. fapt practicat în multe ţări. Sedimentarea se produce în decantoare. incluzând chistele. Duritatea apei este carbonatică (dată de carbonaţii de calciu şi magneziu) şi necarbonatică (dată de sulfaţii. din zonă de protecţie sanitară. oxigen. care pot precipita în conducte sau crea probleme la consumatori. Se face prin aerare mecanică sau adăugare de reactiv sau trecere peste substanţe alcaline. Ideal este ca înainte de tratare să o preepurezi prin trecerea printr-o porţiune de sol. se îndepărtează corpuri plutitoare. cu clor gazos care se transformă întâi în soluţie. Cl2O are avantaje importante faţă de clorul gazos: pH-ul apei nu influenţează utilizarea lui. Dedurizare / decarbonatare. Ideal contra corodării este să se depună un fin strat de carbonat de calciu sau magneziu pe interior. Dezactivarea apei se face în scopul îndepărtării compuşilor radioactivi. Cel mai frecvent se folosesc schimbătorii de ioni. etapele de tratare sunt de cele mai multe ori aceleaşi şi principiile la fel. pe răşini adsorbante sau pe cărbune activ (impropriu numită filtrare pe cărbune activ). şi anume evitării corodării conductelor sau precipitării / depunerilor în conducte. Clorinare gazoasă indirectă. Filtrarea este următoarea etapă. Iată pe scurt procesele la care este supusă apa brută în continuare pentru a deveni apă potabilă: • • • • • • Sitarea este prima etapă a preparării apei. nu reacţionează cu fenolii şi deci nu alterează organoleptic apa prin clorfenoli • • • • • • 9 . mai rar din râuri. Adsorbţia este o metodă folosită la unele staţii şi se face pe oxid de aluminiu. Stabilizarea apei cuprinde procedee destinate prevenirii modificărilor apei între preparare şi utilizarea de către consumator. care se derulează în staţia de filtre. azotaţii şi clorurile de calciu şi magneziu). Oxidarea este un procedeu suplimentar de îndepărtare a substanţelor poluante. Deferizarea sa demanganizarea se face în scopul îndepărtării acestor metale. Oxidarea se face cu reactivi precum ozon. clor sau Cl2O. care pot fi liniare sau circulare. tehnologii folosite etc. prin trecerea apei succesiv prin site cu ochiuri mari apoi mici şi ulterior prin microsite. Asigură şi oxidarea diverselor substanţe organice şi anorganice. dar asta depinde practic mult de pH. care folosesc nisip respectiv cărbune activ. Apa se prizează de regulă din lacuri de acumulare. peşti. Dezacidifierea se aplică apelor acide. are gust şi miros propriu mai puţin deranjant ca şi Cl2. carstice. De asemenea există şi ministaţii de tratare sau chiar dispozitive individuale. plancton şi alte suspensii grosiere. Dezinfecţia apei se practică la apele de suprafaţă. În staţia de site. Există mai multe tipuri de filtre. filtratul de mal.

ionizate. – RO. Alte surse se poate obţine şi din seva sau transpiraţia plantelor. determinarea calitatii fizico-chimice si bacteriologice a apei a inceput in anul 1954. In Romania. Exista 318 centre de control/sectiuni de supraveghere de ordinal I (parte integranta din Consiliul National al Apelor) si de ordinul II: o statie la 1000 km2 de bazin. unde nu există apă lichidă Apă din ceaţă. fapt ce face metoda aplicabilă numai pentru volume relativ mici de apă. Ultrasunetele sunt vibraţii mecanice de înaltă frecvenţă care pot ucide microorganismele.M. schimbătorii de ioni etc. Sunt rar folosite. analize de laborator) este organizata pe bazine hidrografice mari. din umorile unor animale şi peşti şi din alte asemenea surse. Apele meteorice Se experimentează şi provocarea de ploi artificiale în scopul obţinerii de apă potabilă din surse atmosferice. Razele gamma sunt radiaţii electromagnetice. insa numai dupa anul 1965 s-au elaborate primele date specifice. Tratare cu argint: Necesită apă foarte curată şi contact de mai multe ore a apei cu plăcile de argint. osmoza inversă.Apa este incadrata calitativ in clasele: I. Se folosesc curent metode manuale de analiza si. electrodializa. Reciclarea apei uzate. Si in I.II. după un proces avansat de epurare şi tratare. Se cunosc peste 30 de procedee de desalinizare a apei.S. aceasta activitate (controale. La nivel national. Trebuie aplicate în strat subţire şi timp relativ îndelungat. Apă din gheţari.B. Apa din topirea zăpezii este folosită de alpinişti dar şi de cabane şi alte rezidenţe umane iarna sau în zone polare sau la mare altitudine. Alte surse de apă potabilă Desalinizarea.G. congelarea. Subsistemul national de supraveghere a calitatii apelor Datele continute in Sistemul National Global de Monitoring al mediului G. s-au putut amenaja panouri de condensare ce furnizează apă lichidă. Multe ţări din zone aride folosesc pentru oraşele de coastă apa mării ca sursă de apă potabilă. Ajuta la luarea unor masuri corespunzatoare pentru prevenirea poluarii si combaterea poluarii apelor. supunând-o la costisitoare procese de desalinizare. printre care condensarea. mai rar. În mai multe ţări se experimentează utilizarea ca sursă de apă potabilă chiar a apelor uzate orăşeneşti.E.M – RO. cele deordinal II efectueaza controlul surselor de poluare pe sub-bazine hidrografice (afluentii raurilorprincipale) si sunt amplasate in toate centrele 10 . conform recomandarilor retelei europene EUROWATERNET. automate. În anumite zone de "deşert umed" unde există ceaţă dar nu se ajunge la precipitaţii. dar impactul ecologic potenţial este şi în acest caz foarte ridicat şi prin urmare trebuie extremă precauţie.III si D (degradata). deoarece depind de transparenţa apei. Nu exista statii pentru monitoringul de fond. Este un bun dezinfectant dar aplicabil mai degrabă pentru a menţine o apă sterilă după ce a fost deja dezinfectată. extracţia. Centrele de control de ordin I sunt bazinale. Se folosesc mai rar pentru dezinfecţie.• • • • Ultravioletele sunt o metodă de dezinfecţie aplicabilă apelor foarte curate.

a apei industriale. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.calitateaer. MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. “Monitoring acologic”.md/file/publicati/mediu%20amb/05/3_39-44.mediu. Monitorizarea de control • Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. Tehnopress. Cu cat stim mai multe lucruri despre virusi si bacterii cu atat respectul nostru pentru aceste creaturi minuscule creste. Concluzii: Apa este indispensabila vietii. transportator de calcar.administrative din bazinele hidrografice. -controlul surselor de impurificare. a irigatiilor. solventi. noi cautam in permanenta cai de lupta impotriva lor Bibliografie: • • • • • • • http://www. Ed. • Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Iasi.gov.pdf Nicoara Mircea. 150-155. bacteriilor. conform Normelor de supraveghere.rowater. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin lege.php http://www. la evacuarea apelor uzate. prelucrarea datelor.Activitatea retelei sistemului national este coordonata de un centru cae elaboreaza metodologia de stabilire a sectiilor de control. perfectionarea supravegherii calitatii apei prin introducerea si exploatarea sistemelor automate de control.ecomagazin. metodele de analiza. despre eficienţa tehnologiilor de tratare.ro/daprut/default. 2. pentru ca ei . produsă şi distribuită. -furnizarea unui sistem eficient de informare asupra schimbarilor continue a calitatii apelor. cloruri si peste 180 de alte substante.greenagenda.ro/imghp?hl=ro&tab=wi http://www. Monitorizarea de audit • Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.nu noi. pesticide.google. spori. dar totodata este si mediul de dezvoltare al virusilor.org/ecoaqua/potabil. 11 . Marea majoritate traiesc si se dezvolta chiar in sursele de unde provine apa de la robinet.ro/parametri. prelevarea probelor de apa.Sistemul national de supraveghere a calitatii apelor si-a popus ca obiective: -prevenirea pagubelor cauzate de poluarea accidentala asupra alimentarii cu apa potabila. impuritati. ei stapanesc planeta. Supravegherea calitatii resurselor naturale de apa este o activitate foarte importanta pentru Romania.aspx http://www.ro/bucuresti-singura-capitala-din-europa-fara-statie-de-epurare/ http://www.alergeni.htm http://www. 2009.

Masteranzi: Ciubotariu Liliana Grecu Isabela Halibei Loredana Turcan Vladimir 12 .